T E R T N E S I D R E T T S L A G

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "T E R T N E S I D R E T T S L A G"

Transkript

1 Oppdatert per Fra 2013 utgår de gamle «manuelle» overgangsskjemaene, og alle overganger skal meldes elektronisk. Overganger til/fra Tertnes Her finner dere litt informasjon om hva som trengs å vites når spillere skifter klubber, enten de kommer til Tertnes (TFH) eller de forlater Tertnes. For all informasjonen her er det tatt utgangspunkt i amatørspillere både i gammel og ny klubb. PS: Hvis det er noe informasjon dere mener mangler her så ta kontakt med sportslig leder og så skal vi oppdatere dette dokumentet fortløpende. Når skal det meldes overgang? Alle spillere som tidligere har vært aktiv i en annen klubb, uansett alder, skal melde overgang. Det vil si at om spilleren er 6 år, 16 år, 26 år eller 66 år så skal han melde overgang ved skifte til en ny klubb. Hva hvis spilleren ikke har spilt aktiv fotball de siste årene? Så lenge han tidligere har vært aktiv i en annen klubb, om det er ett, to, tre, fire, etc år siden, så skal han melde overgang. Alle spillere er registrert i den siste klubben de var aktiv i, selv om det er flere år siden, og de må melde overgang for å kunne spille aktivt for sin nye klubb. Hvis det er over to år (to kalenderår) siden han sist var aktiv så kan dere krysse av for «Endring av klubbtilhørighet» under «Forespørsel gjelder» på overgangsskjemaet. Hva hvis spilleren aldri har spilt aktiv fotball før? Hvis spilleren aldri har vært aktiv i et idrettslag før så trengs det ikke å meldes overgang. Det som imidlertid er viktig er at kassereren underrettes om at denne spilleren har begynt aktivt i Tertnes. For at spilleren skal være spilleberettiget og forsikret så må han registreres i klubbens interne medlemsregister (ved kasserer). Er spilleren 12 år eller eldre må han også registreres i NFF sin lisensdatabase for å være forsikret, men dette melder kassereren videre til rette ansvarshavende når han/hun blir underrettet fra lagledelsen om den nye spilleren. Hvorfor er det viktig at vi melder overgang, selv for spillere som er 6/7 år? Hvis spillere ikke melder overgang på riktig måte så kan det være at de er registrert i gammel klubb selv om de spiller for Tertnes. Da er spilleren ikke spilleberettiget (som kan innebære bøter og eventuelt poengtrekk(hvis aktuelt) for Tertnes) samt at spilleren ikke er forsikret. Hva med spillere som kommer fra en nedlagt/strøket klubb? Dere gjennomfører samme prosedyre som ved en vanlig overgang, men istedenfor å krysse av for «Overgang i Norge» under «Forespørsel gjelder» på samtykkeskjemaet, så velger dere «Endring av klubbtilhørighet». Dette må behandles i NFF, og ikke i kretsen. Spilleren er ikke spilleklar før skriftlig godkjenning fra NFF sendes til klubben.

2 Hvem er ansvarlig for det praktiske rundt overgangen? I det praktiske rundt en overgang skal lagledelse, sportslig leder og overgangsansvarlig være involvert i prosessen fra klubben sin side. Vi har to typer scenarioer rundt en overgang: 1. En spiller kontakter oss for å prøvespille/melde overgang 2. Vi kontakter en spiller angående prøvespill/overgang Nå skal vi utdype litt hva prosedyren er i de to scenarioene: 1. Det mest vanlige er at en spiller kontakter oss for å melde overgang til oss. I disse tilfellene må lagledelsen kontakte sportslig leder så snart som mulig, og så vil han «uten ugrunnet opphold» informere nåværende klubb om at spilleren har kontaktet oss. Når det eventuelt er avklart at overgang skal meldes så skal lagledelsen ta ansvar for å fylle ut samtykkeerklæring og innhente de nødvendige underskriftene (se nederst i dette dokumentet for link til dokumentet og informasjon om utfylling av det). Når dette er ferdig utfylt skal det skannes og mailes til med kopi til sportslig leder og kasserer (mailadresser fins under «kontakt» på TFH sin hjemmeside). Da vil overgangsansvarlig i styret ta ansvar for å melde dette elektronisk til gammel klubb. Gammel klubb har 8 dagers svarfrist i forhold til om spilleren har gjort opp sine økonomiske forpliktelser med den gamle klubben eller ikke. - Hvis gammel klubb bekrefter at alt det økonomiske er ok så betaler Tertnes overgangsgebyret og så får vi svar fra kretsen når overgangen er godkjent. - Hvis gammel klubb ikke svarer innen 8 dager så betaler Tertnes overgangsgebyret og så får vi svar fra kretsen når overgangen er godkjent. - Hvis det økonomiske ikke er ok med gammel klubb så må spilleren gjøre opp for seg før vi kan fortsette overgangsprosessen. Styret tar da kontakt med lagledelsen som videreformidler svaret fra gammel klubb til spilleren (og evt foresatte). Når spilleren har gjort opp for seg må dette meldes til styret igjen slik at vi kan fortsette overgangsprosessen. Vi gjør oppmerksom på at spilleren har karantene (og ikke kan spille kamper for noen klubber) fra han underskriver samtykkeerklæringen til klubben har mottatt bekreftelse fra kretsen om at overgangen er godkjent. 2. At vi som klubb kontakter andre spillere angående overgang/utlån er et scenario som svært sjelden forekommer i barne- og ungdomsfotballen, men er mer aktuell i seniorfotball. I disse tilfellene skal styret, representert ved sportslig leder, være involvert på et så tidlig tidspunkt som mulig, og det skal være behandlet og grundig vurdert i styret (eller et styreutnevnt organ) før en slik kontakt eventuelt forekommer. Før spilleren kontaktes med tanke på overgang skal vi (ved sportslig leder) på etterviselig måte sende skriftlig underretning til nåværende klubb (og spilleres foresatte når spiller er under 15 år) om at slik kontakt kommer til å bli opprettet.

3 Hvis kontakt med spilleren blir opprettet, og det blir enighet om overgang, så skal følgende skje: Lagledelsen skal ta ansvar for å fylle ut samtykkeerklæring og innhente de nødvendige underskriftene (se nederst i dette dokumentet for link til dokumentet og informasjon om utfylling av det). Når dette er ferdig utfylt skal det skannes og mailes til med kopi til sportslig leder og kasserer (mailadresser fins under «kontakt» på TFH sin hjemmeside). Da vil overgangsansvarlig i styret ta ansvar for å melde dette elektronisk til gammel klubb. Gammel klubb har 8 dagers svarfrist i forhold til om spilleren har gjort opp sine økonomiske forpliktelser med den gamle klubben eller ikke. - Hvis gammel klubb bekrefter at alt det økonomiske er ok så betaler Tertnes overgangsgebyret og så får vi svar fra kretsen når overgangen er godkjent. - Hvis gammel klubb ikke svarer innen 8 dager så betaler Tertnes overgangsgebyret og så får vi svar fra kretsen når overgangen er godkjent. - Hvis det økonomiske ikke er ok med gammel klubb så må spilleren gjøre opp for seg før vi kan fortsette overgangsprosessen. Styret tar da kontakt med lagledelsen som videreformidler svaret fra gammel klubb til spilleren (og evt foresatte). Når spilleren har gjort opp for seg må dette meldes til styret igjen slik at vi kan fortsette overgangsprosessen. Vi gjør oppmerksom på at spilleren har karantene (og ikke kan spille kamper for noen klubber) fra han underskriver samtykkeerklæringen til klubben har mottatt bekreftelse fra kretsen om at overgangen er godkjent. Hva gjør vi når andre klubber kontakter oss angående overgang på våre spillere? Også her har vi to scenarioer: 1. Spilleren selv har kontaktet en annen klubb, og de informerer oss om dette 2. En annen klubb ønsker å opprette kontakt med en av våre aktive spillere Uansett hvilket scenario vi står ovenfor så skal styret (representert ved sportslig leder) og spillerens trener underrette hverandre så snart som mulig uten ugrunnet opphold (avhengig av hvem som først blir orientert). Ved scenario 1: Sportslig leder involverer nødvendige, øvrige personer i styret og blir enig med treneren om hva klubben sitt standpunkt til saken er videre. Om det skal iverksettes tiltak (f.eks. en samtale med den aktuelle spilleren) vurderes individuelt i hvert enkelt tilfelle. Ved scenario 2: Klubben sitt standpunkt angående slike henvendelser er krystallklart: Ny klubb skal skriftlig sende en henvendelse fra sitt styre til vårt styre, som første steg i prosessen. E-post kan sendes til Våre spillere skal ikke under noen omstendighet kontaktes før nevnte prosedyre er gjort. Det skal heller ikke forventes at vi skal behandle noen forespørsler basert på muntlig informasjon, eller informasjon fra andre personer enn styrepersoner i ny klubb.

4 Sportslig leder involverer nødvendige, øvrige personer i styret og blir enig med treneren om hva klubben sitt standpunkt til saken er videre. Så snart som mulig skal også spilleren og spillerens foresatte informeres om henvendelsen. Hvilke tiltak som iverksettes (vanligvis samtale med spilleren og foresatte) vurderes individuelt i hvert enkelt tilfelle. Hvem kan underskrive/godkjenne en overgang? Det er kun utvalgte personer i styret (overgangsansvarlige) som kan godkjenne/underskrive en overgang enten det gjelder spillere som kommer til eller forlater Tertnes. Lagledelsen kan IKKE godkjenne/underskrive på overganger! Internasjonale overganger Spillere over 12 år som har vært medlem av/eller registrert i klubb i et annet forbund tilsluttet FIFA skal fylle ut et eget overgangsskjema. Det gjelder også for førstegangsregistrering av spillere (også de som aldri har vært aktive tidligere) i et annet forbund tilsluttet FIFA. Vi ber dere på et tidlig tidspunkt om å involvere sportslig leder. Skjemaet som skal benyttes er international transfer. Skjemaet skal sendes NFF, ikke kretsen, sammen med tilleggsdokumentasjon: - For utenlandske borgere: Kopi av pass og arbeids/oppholdstillatelse legges ved søknaden - For nordiske borgere: Kopi av pass legges ved søknaden - For asylsøkere/flyktninger: Skal det også vedlegges dokumentasjon (kopier) fra UDI Diverse overgangsregler - En overgang kan meldes når som helst på året, MEN hvis overgangspapirene mottas etter 10.september kan ikke spilletillatelse gis før tidligst 1.januar påfølgende år - Amatører kan kun spille obligatoriske kamper for 2 klubber samme sesong o Spillere over 15 år kan i tillegg kun være registrert for maks 3 forskjellige klubber i løpet av et kalenderår (men kun spille obligatoriske kamper for 2 av disse) - En spiller må ha hatt spilletillatelse for en klubb i minst 30 dager før ny overgang kan påbegynnes

5 SKJEMAER Skjemaer finner dere elektronisk her: Skjemaene fylles ut på pcen og skrives ut. Vi benytter to typer skjemaer, avhengig av type overgang: - Samtykkeskjema Elektronisk overgang (mest aktuell) - International transfer KONTAKTER Kontakter i TFH: UTFYLLING AV SAMTYKKESKJEMA Se neste side Viktige momenter ved utfylling av samtykkeskjemaet: - Fyll ut skjemaet KORREKT og FULLSTENDIG - Husk også punkter som SPILLERENS NASJONALITET og FORESPØRSEL GJELDER - Forklaring til «Forespørsel gjelder»: - OVERGANG I NORGE: Mest vanlig. For aktive spillere som melder overgang - ENDRING AV KLUBBTILHØRIGHET: For spillere som kommer fra klubber som er nedlagt, og for spillere som ikke har spilt aktiv fotball de to siste kalenderårene. For sistnevnte så er det viktig at det gjelder kalenderår. EKS: Hvis en spiller i 2013 ønsker å melde overgang, så kan han ikke ha spilt aktiv i en annen klubb i 2011 eller 2012 (to kalenderår) for at dette valget skal kunne benyttes. Siste aktive periode må ha vært senest i 2010 Hvis et samtykkeskjema sendes inn og inneholder feil så vil vi få det i retur og tidsperioden for å få en spiller spilleklar vil bli mye lengre.

6

T E R T N E S I D R E T T S L A G

T E R T N E S I D R E T T S L A G Oppdatert per 22.03.10 Overganger til/fra Tertnes Her finner dere litt informasjon om hva som trengs å vites når spillere skifter klubber, enten de kommer til Tertnes eller de forlater Tertnes. For all

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel I. Innledende bestemmelser 152

INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel I. Innledende bestemmelser 152 6. Overgangsreglement INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel I. Innledende bestemmelser 152 Kapittel II: Overgangsbestemmelser for spillere under 16 år uten kontrakt 156 Kapittel III: Overgang/utlån av amatørspiller

Detaljer

HÅNDBOK 20 15. Fotball OSLO FOTBALLKRETS. Spesialisten på fotballreiser. Spesialisten på fotballreiser

HÅNDBOK 20 15. Fotball OSLO FOTBALLKRETS. Spesialisten på fotballreiser. Spesialisten på fotballreiser HÅNDBOK 20 15 Spesialisten på fotballreiser Spesialisten på fotballreiser Fotball OSLO FOTBALLKRETS 35039 GEVIR Spesialisten på fotballreiser Treningsleir Turnering Supportertur Avslutningstur Trenerseminar

Detaljer

1 Hvordan logger jeg inn i FIKS?

1 Hvordan logger jeg inn i FIKS? 1 Hvordan logger jeg inn i FIKS? Gå inn på http://fiks.fotball.no. Logg inn med ditt tilsendte brukernavn/passord. Har du glemt disse, klikk på «Glemt passord eller brukernavn?»-lenken. Når du er logget

Detaljer

OSLO FOTBALLKRETS. Omfatter Oslo, Asker, Bærum, Enebakk, Nesodden Oppegård og Ski, samt deler av Frogn, Nittedal og Ås. Adresse:

OSLO FOTBALLKRETS. Omfatter Oslo, Asker, Bærum, Enebakk, Nesodden Oppegård og Ski, samt deler av Frogn, Nittedal og Ås. Adresse: OSLO FOTBALLKRETS Omfatter Oslo, Asker, Bærum, Enebakk, Nesodden Oppegård og Ski, samt deler av Frogn, Nittedal og Ås Adresse: Oslo Fotballkrets, Ekebergvn. 101, 1178 OSLO Faktura-adr.: Oslo Fotballkrets

Detaljer

Side 1 av 18. Sist oppdatert 22. september 2012. Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside

Side 1 av 18. Sist oppdatert 22. september 2012. Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside Side 1 av 18 Sist oppdatert 22. september 2012 Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside 1. ORGANISASJON OG ARBEIDSRUTINER 4 1.1 Organisering 4 Fotballstyret 4 Sportslig Utvalg (SU)

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Ledere

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Ledere HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Ledere Side 2 - Pålogging Side 3 - Velge roller Side 4 - Struktur Side 8 - Lese besvarelser Side 10 - Legge ut undersøkelser/ medarbeidersamtale Side 15 - Fag/Handlingsplan

Detaljer

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Oppdatert november 2014 Oppdatert november 2014 # 1 Innlogging # 2 Introduksjon # 3 Registrere nye barn/ledere Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE # 4 Hvordan finne barn/ledere som

Detaljer

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: +47-23 32 57 50 Faks: +47-22 98 01 69 Bank: 3000.15.09000 Org.no.: 970 545 204 E-post: UNG@misjonsforbundet.no Internett: www.misjonsforbundet.no UNGS MEDLEMSREGISTRERING/

Detaljer

REGLER & RETNINGSLINJER. Fair Play program

REGLER & RETNINGSLINJER. Fair Play program REGLER & RETNINGSLINJER Fair Play program Som aktører på ulike nivåer norsk fotball har vi et omfattende sett regelverk å forholde oss til. Noen ganger kan det virke nærmest umulig å ikke gå seg vill i

Detaljer

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE # 1 Innlogging # 2 Introduksjon # 3 Registrere nye barn/ledere # 4 Hvordan finne barn/ledere som tidligere har vært aktive # 5 Dublett-feilmelding

Detaljer

Sist oppdatert 12. januar 2013. Side 1 av 20. Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside

Sist oppdatert 12. januar 2013. Side 1 av 20. Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside Sist oppdatert 12. januar 2013 Side 1 av 20 Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside 1. ORGANISASJON OG ARBEIDSRUTINER 4 1.1 Organisering 4 Fotballstyret 4 Sportslig Utvalg (SU)

Detaljer

HÅNDBOK FOR LAGLEDERE

HÅNDBOK FOR LAGLEDERE Velkommen som lagleder Laglederrollen er like viktig som trenerrollen. Lagleder har en administrativ funksjon for at laget skal fungere optimalt i løpet av året. I tillegg kan det oppnevnes en foreldrekontakt

Detaljer

abc... - en praktisk veiledning for trenere og lagledere.

abc... - en praktisk veiledning for trenere og lagledere. abc... - en praktisk veiledning for trenere og lagledere. Sesongen 2011 Nordland Fotballkrets ønsker velkommen til sesongen 2011 Som trener og lagleder støter man på mange spennende utfordringer i løpet

Detaljer

abc... - en praktisk veiledning for trenere og lagledere.

abc... - en praktisk veiledning for trenere og lagledere. abc... - en praktisk veiledning for trenere og lagledere. Sesongen 2010 Nordland Fotballkrets ønsker velkommen til sesongen 2010 Som trener og lagleder støter man på mange spennende utfordringer i løpet

Detaljer

Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen

Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen VERDIGRUNNLAG MYSEN IF FOTBALL Mysen IF Fotballs verdigrunnlag skal gi en retning i vår daglige samhandling, komme til uttrykk i beslutninger som tas,

Detaljer

HÅNDBOK 20 14. Senior- og Ungdomsfotball. Spesialisten på fotballreiser. Spesialisten på fotballreiser Spesialisten på fotballreiser KR 100,-

HÅNDBOK 20 14. Senior- og Ungdomsfotball. Spesialisten på fotballreiser. Spesialisten på fotballreiser Spesialisten på fotballreiser KR 100,- Spesialisten på fotballreiser HÅNDBOK 2014 Senior- og Ungdomsfotball HÅNDBOK 20 14 Spesialisten på fotballreiser Spesialisten på fotballreiser Senior- og Ungdomsfotball 35039 GEVIR OSLO FOTBALLKRETS 35039

Detaljer

Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL

Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL siste endring: juni 2015 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 Godkjenning... 3 2 Organisasjon... 3 2.1 Styret... 3 2.2

Detaljer

Fotballsesongen 2015 Laglederkveld ungdomsfotball

Fotballsesongen 2015 Laglederkveld ungdomsfotball Fotballsesongen 2015 Laglederkveld ungdomsfotball Laglederkveld ungdomsfotball Innhold: - Fair Play - Sesongen 2015 - Kamprapporter - Regelverk - Forsikringer - Eventuelt - spørsmål Fair Play Fair Play-møte

Detaljer

Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen

Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen VERDIGRUNNLAG MYSEN IF FOTBALL Mysen IF Fotballs verdigrunnlag skal gi en retning i vår daglige samhandling, komme til uttrykk i beslutninger som tas,

Detaljer

Velkommen til «Startkurs» i Mysoft!

Velkommen til «Startkurs» i Mysoft! Velkommen til «Startkurs» i Mysoft! Innhold: 1. Innlogging 2-3 2. Oppdatering av egen profil 3-5 3. Startsiden, oppbygning og grunnfunksjonalitet 6-8 4. Oppdatering av lagsinformasjon 9 5. Opprette anlegg

Detaljer

Laglederhåndbok. for barne- og ungdomsfotball http://www.ilsandviken.no. Utarbeidet av: Eli Kristine Heggernes Versjon 5.0 15.09.

Laglederhåndbok. for barne- og ungdomsfotball http://www.ilsandviken.no. Utarbeidet av: Eli Kristine Heggernes Versjon 5.0 15.09. Laglederhåndbok for barne- og ungdomsfotball http://www.ilsandviken.no Utarbeidet av: Eli Kristine Heggernes Versjon 5.0 15.09.14 Side 1 av 15 Skrevet ut: 15.09.2014 INNHOLD LAGLEDERHÅNDBOK FOR ILS FOTBALL

Detaljer

Trener/lagleder samling 22 oktober 2013

Trener/lagleder samling 22 oktober 2013 Trener/lagleder samling 22 oktober 2013 Lagenheter representert : Senior Damer, G2006, G2003-2, Herrer 7 er, G2005, G2000/G2001, Oldboys, Mikro. Hovedstyret også tilstede. 1. Teamene og seriespill Hvert

Detaljer

Påmelding til partier i Arendals Turnforening

Påmelding til partier i Arendals Turnforening Påmelding til partier i Arendals Turnforening Arendals Turnforening benytter Mysoft, et felles medlemssystem for alle turnforeninger knyttet til Norges Gymnastikk- og turnforbund. Alle påmeldinger og registreringer

Detaljer

Heggedal IL Fotball LAGLEDERHEFTE

Heggedal IL Fotball LAGLEDERHEFTE Heggedal IL Fotball LAGLEDERHEFTE Innhold Velkommen til sesong 2013... 3 Generelt... 4 Kontaktinformasjon... 4 Medlemskap... 4 1. Medlemskontingent... 4 2. Treningsavgift... 4 3. FIKS (gjelder for spillere

Detaljer

Brukerveiledning MinSkyss VGS

Brukerveiledning MinSkyss VGS Brukerveiledning MinSkyss VGS Nytt fra skoleåret 2015/16 er at alle elever i videregående skole med behov for skoleskyss må søke om dette via nettsiden minskyss.hedmark.org Du vil ikke få svar på søknaden

Detaljer

Søke om pensjon trinn for trinn. KLP.no. Pålogging

Søke om pensjon trinn for trinn. KLP.no. Pålogging Søke om pensjon trinn for trinn Som arbeidsgiver er man ansvarlig for å sende inn pensjonssøknad på aktive arbeidstakere, dette gjelder alle pensjonsytelser. For å gjøre denne jobbe enklere og mer oversiktlig

Detaljer

Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013

Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013 Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013 www.amasone.no Innhold laglederhåndbok for Amasone FK 1. Klubbadresse og annen info... 3 2. Organisasjon og arbeidsrutiner... 4 2.1. Organisering... 4 2.2.

Detaljer

Påmelding til partier i Sandved Turn

Påmelding til partier i Sandved Turn Påmelding til partier i Sandved Turn Sandved Turn benytter Mysoft, et felles medlemssystem for alle turnforeninger knyttet til Norges Gymnastikk- og Turnforbund. Alle påmeldinger og registreringer av brukere

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer