Vårmøte 2011 VELKOMMEN TIL VÅRMØTE PÅ HOTEL ARENA, LILLESTRØM TORSDAG 31. MARS, KL 1800

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vårmøte 2011 VELKOMMEN TIL VÅRMØTE PÅ HOTEL ARENA, LILLESTRØM TORSDAG 31. MARS, KL 1800"

Transkript

1 Vårmøte 2011 VELKOMMEN TIL VÅRMØTE PÅ HOTEL ARENA, LILLESTRØM TORSDAG 31. MARS, KL 1800

2 Vårmøte 2011 Agenda 1800 Velkommen Yngve 1810 Fotballforsikring Grethe 1820 Frisk forsikring Janne 1835 Fair Play Karl 1845 Pause 1900 Homohetskampanje Jo 1920 Lover, regler, retningslinjer Erland/Glenn 1945 Utdeling av materiell Anne

3 Fotballforsikringen 2011 Fotballforsikringen trer i kraft fra 1. mars 2011 Fotballforsikringen inkluderer nå også barn opp til 13 år Ytelsene for 2011 er forbedret Prisene for lagsforsikring er uendret Prisene for utvidet forsikring er redusert Faktura for lagsforsikring - innen 1. mars 2011 Betalingsfrist for lagsforsikring mars 2011 Forsikringsbevis sendes klubbene

4 Fotballforsikringen 2011 www. Fotballforsikring.no Forsikringen gjelder for; - spillere under 13 år trenger ikke være reg. i FIKS, men dokumentere medlemskap i klubb - Spillere år lagsforsikring betales av NFF - Seniorspillere lagsforsikring betales av klubb Tippeliga/adeccoliga/toppserien = individuell forsikring - Dommere, trenere og ledere grunnforsikringen betales av NFF

5 Fotballforsikringen 2011 www. Fotballforsikring.no Forsikringen er gyldig; - når forsikringen er betalt - når spiller/dommer/trener/leder er registrert som aktiv med funksjon i FIKS inneværende sesong Dersom lagsforsikringen ikke er betalt er ingen av spillerne på laget spillerberettiget

6 Spilleren er spillerberettiget Kampreglementet kapittel ikke har karantene (utvisninger) - fyller alderskravene - oppført i kamprapporten før avspark - har gyldig forsikring - er medlem av klubben - har lovlig opphold i Norge - har spilletillatelse for klubben / ref. overgangsreglementet

7 Spilleroverganger Overgangsreglementet Under 13 år - Klubbendring med kopi til krets Ikke spilt siste 2 år Endring av klubbtilhørighet krets Over 13 år - amatør uten kontrakt kretsen - amatør / proff med kontrakt NFF Originale skjema (min. del 1) levers krets /NFF Minimum 1 dags behandlingstid når alle papirer er mottatt *Bekreftelse sendes klubben fra krets/nff

8 JEG HAR EN DRØM.. Norges raskeste idrettsdugnad som gir mye, lenge!

9 Norges raskeste idrettsdugnad som gir mye, lenge!

10 LITT OM FRISK Klubb Total leverandør av skadeforsikringer Idrettens eget forsikringstilbud 3 % støtte til klubben hvert år, så lenge man er kunde FRISK trygghet når man virkelig trenger det Eies og leveres av SpareBank 1 Langsiktig inntekt til klubben Vinn - vinn: Klubb medlem/støttespiller Norges raskeste idrettsdugnad som gir mye, lenge!

11 Målsetting: Klubben gjør en innsats med FRISK 1. Gjøre samarbeidet med FRISK til en sentral og forutsigbar inntektskilde 2. Gjennomføre effektive og enkle tiltak som raskt gir resultater 3. Gi alle en attraktiv dugnadsopplevelse - eks "15 min i telefonen, 450 kr til klubben og jeg sparer penger på minst like gode forsikringer" Norges raskeste idrettsdugnad som gir mye, lenge!

12 HVOR MYE KAN KLUBBEN TJENE? - HVOR MANGE VAFLER MÅ MAN SELGE FOR Å OPPNÅ SAMME SUMMER? 1 kunde med forsikringer for ,- årlig 450,- hvert år tilbake til klubben Norges raskeste idrettsdugnad som gir mye, lenge!

13 KLUBBENS OPPGAVE Skaffe aksept fra medlemmer og støttespillere for at FRISK kan ringe de for et tilbud Norges raskeste idrettsdugnad som gir mye, lenge!

14 TAKK FOR OSS Salgsansvarlige Maren Brevik: Janne Stange: Norges raskeste idrettsdugnad som gir mye, lenge!

15 Karl Gustavsen AFKs Fair Play Utvalg

16

17

18

19

20 Karl Gustavsen

21 HÅNDBOKA HÅNDBOKA PÅ NETT Oppbygging - REGELNYTT Opp- og nedrykk i senior, menn (13.4) 2 lag i 1. divisjon (13.1) Siste 4 serierunder ( (5))

22 HÅNDBOKA LAGENES ABC ( Aktivitet Lagenes ABC ) Omberamming Flytting/utsettelse av kamp Arrangørplikter Kamprapport Advarsler/utvisninger (utv )

23 HÅNDBOKA ANDRE BESTEMMELSER Overårige (12.2-3) Flytting av spillere mellom lag ( og 12) Protest klage anke (14) (NB! 14-10)

24 Regelnytt og retningslinjer 2011 BAKGRUNN Retningslinjene bygger på internasjonale spilleregler med de siste endringer Intensjonen er at alle skal ha kjennskap til det nivå dommerne vil dømme etter NFF ønsker å være tydelig på enkelte områder som er viktig for fotballens utvikling Målet er at kampene skal ledes av dommere som benytter retningslinjene med engasjement og mot Viktig for alle og ha respekt for alle involverte og de ulike oppgaver

25 2. Teknisk område Alle som oppholder seg i teknisk område skal stå på kamprapporten Instruksjon/veiledning skal foregå på en positiv måte Det er kun 1 som kan stå ute i teknisk område Trenere/ledere som ikke etterlever intensjonen med reglene for adferd i teknisk område SKAL vises bort fra området og kan ikke kommunisere med laget for resten av kampen

26 HVILKE UTFORDRINGER HAR VI I TEKNISK OMRÅDE? Treneren går utenfor teknisk område uten tillatelse Trener og hjelpetrener står begge ute i teknisk område og instruerer Trener er ufin i munnbruk mot ad eller 4. dommer Trener protesterer på avgjørelser tatt av dommer Trener forsøker å påvirke dommeren til å gi gult kort Trener bruker kroppsspråk mot publikum for å vise sin missnøye med avgjørelser som dommer eller ad har tatt.

27 Følgende oppførsel vil ikke aksepteres og vedkommende skal bortvises ved følgende: Fortsetter med å gå utenfor teknisk område for instruksjon etter å ha blitt gitt tilsnakk for dette Benytter seg av ufint kroppsspråk, munnbruk eller gestikulerer mot dommer, assistentdommer eller 4. dommer i protest mot avgjørelse Benytter seg av ufint kroppsspråk, munnbruk eller gestikulerer mot personer i motstanders tekniske område, spillere på motsatt lag eller publikum på en negativ måte Går inn på banen uten tillatelse av dommer

28 HVOR SKAL GRENSEN GÅ? Treneren går utenfor teknisk område uten tillatelse? Trener er ufin i munnbruk mot ad eller 4. dommer? Trener protesterer på avgjørelser tatt av dommer? Trener forsøker å påvirke dommeren til å gi gult kort?

29 3. Spillernes utstyr: Kontroll før kamp kan virke preventivt og skal gjøres Trøye shorts strømper SKAL ha adskilte farger Varmebukser/trøyer = samme farge som trøye/shorts Ved bruk av tape på strømpene skal denne være av samme farge som strømpene klar/blank tape benyttes, men ikke bredere enn 2 cm.

30 3. Spillernes utstyr: FIFA og UEFA har gjort en klargjøring av regel 4 spillernes utstyr og bruk av buff/hals. Dette er kun en klargjøring av regelverket og ikke en ny bestemmelse og har derfor fått umiddelbar virkning. Bruk av buff/hals er ikke tillatt med virkning fra sesongstart Klubbene er også informert om dette.

31 3. Spillernes utstyr: Ikke benytte farlige utstyr for seg selv eller andre Glatt ring uten steiner tillates Ikke andre smykker, lær armbånd etc inkludert Dommer heller ikke smykker kun klokke Spillere som under kamp bærer smykker, skal advares og gis gult kort

32 4. Skadede spillere: Vi minner om spillereglene regel 5: Dommeren skal stanse kampen, hvis en spiller etter hans mening, er alvorlig skadet og sørge for at spilleren forlater banen Dommeren skal tillate spillet å fortsette inntil ballen er ute av spill, hvis en spiller etter hans skjønn, bare er lettere skade Ingen skadebehandling på banen unntak hodeskader og keeper Maks 2 fra hvert lag inn på banen ved signal Spillere som har vært ute av banen for skadebehandling, kan komme inn på banen igjen når spillet er gjenopptatt og på signal fra dommer.

33 4. Skadede spillere: NYTT 2011: Ved kollisjon mellom 2 spillere fra samme lag, skal spillet stoppes og ikke gjenopptas før disse er klare. NB! Gjelder kun kollisjon og ikke 2 ulike skadesituasjon. Motivasjon: Unfair å måtte spille med 2 mindre grunnet dette uhell. Båremannskap ikke automatisk inn kun på signal fra dommer

34 5. Usportslig opptreden: Mål: At negative utviklingstrekk skal reduseres mest mulig Holding i arm eller trøye: I utgangspunktet er holding i følge regel 12 direkte frispark og følgende kriterier kan i tillegg medføre advarsel: Overdreven holding Holding som stopper en positiv overgangsmulighet Gjentatte overtredelser av spillereglene, jfr regel 12 NB! Det bemerkes at holding som starter utenfor 16,5 meter og fortsetter innenfor skal bestraffes med straffespark.

35 5. Usportslig opptreden: otillatelse til raske frispark Det er det angripende lag som skal kunne bestemme når frisparket skal tas Ballen på rett sted Ballen i ro Det er ikke noe krav om at dommere skal starte spillet med signal eller måle opp avstand (HUSK 9,15) Raske frispark tillates om nevnte forhold er i orden og ikke dommer skal tildele gult eller rødt kort eller skadede spillere trenger tilsyn Alle forseelser som hindrer at raske frispark kan tas, er å anse som usportslig opptreden og skal medføre advarsel (gult kort). Om dommer oppsøker frisparksted for administrering (skade, mur, personlig bestrafning) kan ikke raskt frispark utføres. Spillet gjenopptas etter signal fra dommer.

36 5. Usportslig opptreden: Skade fotballens anseelse (image) Det er stor oppmerksomhet rundt fotball og NFF er opptatt av å beskytte fotballens anseelse. Man ønsker fokus på positive aspekter ved kampene og forhold nevnt nedenfor anses som usportslig opptreden og SKAL medføre advarsel (gult kort): Spillere som forsøker å filme eller forsøker å provosere frem kort på motspiller Spillere som på en negativ måte peker på storskjerm for å påkalle dommers oppmerksomhet Om flere spillere fra hvert lag (masseansamlinger) samler seg som følge av reaksjon på hverandres atferd eller reaksjon (alternativt mangel på) reaksjon som følge av avgjørelse tatt av dommer eller assistentdommer, vil dommer søke å identifisere de spillere som startet ansamlingen. I slike tilfeller må det påregnes minst 1 gult kort til hvert av lagene.

37 8. Hands: Spilleregel 12 krever forsettlighet for at det skal bestraffes og det er den viktigste vurdering dommer må gjøre og i tillegg: Var det ballen som traff hånden? IKKE STRAFFBAR Var det hånden som søkte ballen? STRAFFBAR Momenter som kan hjelpe dommer: Benyttes arm eller hånd med forsett for å treffe ballen? Er spillerens hender eller armer i en naturlig posisjon? Hva er naturlig posisjon i forhold til situasjonen? Forsøker vedkommende å hindre ballen å komme i kontakt med armen/hånden? Avstand og tiden fra hvor ballen kommer og eventuelt berører hånden? NB!; Dommerens skjønn avgjør etter innsyn, plassering oppfattelse sammen med sitt team

38 9. Offside: For 2011 er det ingen endringer i vår fortolkning, men vi minner om at avgjørelsen skal tas på kort tid og det er dommerteamets oppfattelse som legges til grunn: Det er ikke straffbart å være i offsideposisjon Offside skal bedømmes dersom en spiller etter dommer/assistentdommers mening: Deltar i aktivt spill Forstyrrer en motspiller Oppnår en fordel av sin offside posisjon Å delta i aktivt spill vil si å spille eller berøre ballen etter at den sist er spilt eller berørt av en spiller på samme lag Å forstyrre en motspiller vil si å hindre eller sette en motspiller ute av stand til å spille ballen ved klart å hindre motspillerens synsfelt eller bevegelser, samt lurer eller forstyrrer motspilleren Å oppnå en fordel av sin posisjon vil si å spille en ball som returnerer til spilleren fra målstang, tverrligger eller motspiller etter å ha vært i offside posisjon

39 Fotballsesongen 2011 LYKKE TIL MED SESONGEN!

40 Utdeling av materiell A-G Anne H-N Geir R-Å Grethe Lykke til i jubileumsåret 2011!!!

Innhold. Send inn kampresultat sms 2303

Innhold. Send inn kampresultat sms 2303 Innhold AFK, administrasjonen 2 Kretsstyret, komiteer/utvalg, æresmedlemmer 6 Andre kretser - adresser 10 Administrative bestemmelser 12 Forfallsregler 18 Kamphonorar 19 Dommerliste 21 Regelnytt og retningslinjer

Detaljer

REGLER & RETNINGSLINJER. Fair Play program

REGLER & RETNINGSLINJER. Fair Play program REGLER & RETNINGSLINJER Fair Play program Som aktører på ulike nivåer norsk fotball har vi et omfattende sett regelverk å forholde oss til. Noen ganger kan det virke nærmest umulig å ikke gå seg vill i

Detaljer

Spilleregler og retningslinjer for barneog ungdomsfotballen

Spilleregler og retningslinjer for barneog ungdomsfotballen Spilleregler og retningslinjer for barneog ungdomsfotballen 1 Innhold Spillformer og anbefalte banestørrelser... 4 Nye spillformer... 4 Retningslinjer for treerfotball for barn... 7 Spilleregler treerfotbal...

Detaljer

Spilleregler og retningslinjer for barneog ungdomsfotballen

Spilleregler og retningslinjer for barneog ungdomsfotballen Spilleregler og retningslinjer for barneog ungdomsfotballen 1 Innhold Spillformer og anbefalte banestørrelser... 4 Nye spillformer... 4 Retningslinjer for treerfotball for barn... 7 Spilleregler treerfotbal...

Detaljer

abc... - en praktisk veiledning for trenere og lagledere.

abc... - en praktisk veiledning for trenere og lagledere. abc... - en praktisk veiledning for trenere og lagledere. Sesongen 2011 Nordland Fotballkrets ønsker velkommen til sesongen 2011 Som trener og lagleder støter man på mange spennende utfordringer i løpet

Detaljer

abc... - en praktisk veiledning for trenere og lagledere.

abc... - en praktisk veiledning for trenere og lagledere. abc... - en praktisk veiledning for trenere og lagledere. Sesongen 2010 Nordland Fotballkrets ønsker velkommen til sesongen 2010 Som trener og lagleder støter man på mange spennende utfordringer i løpet

Detaljer

Fotballsesongen 2015 Laglederkveld ungdomsfotball

Fotballsesongen 2015 Laglederkveld ungdomsfotball Fotballsesongen 2015 Laglederkveld ungdomsfotball Laglederkveld ungdomsfotball Innhold: - Fair Play - Sesongen 2015 - Kamprapporter - Regelverk - Forsikringer - Eventuelt - spørsmål Fair Play Fair Play-møte

Detaljer

HÅNDBOK 20 15. Fotball OSLO FOTBALLKRETS. Spesialisten på fotballreiser. Spesialisten på fotballreiser

HÅNDBOK 20 15. Fotball OSLO FOTBALLKRETS. Spesialisten på fotballreiser. Spesialisten på fotballreiser HÅNDBOK 20 15 Spesialisten på fotballreiser Spesialisten på fotballreiser Fotball OSLO FOTBALLKRETS 35039 GEVIR Spesialisten på fotballreiser Treningsleir Turnering Supportertur Avslutningstur Trenerseminar

Detaljer

REGLER FOR SPILL PÅ SMÅ BANER Spilleregler for sjuerfotball, femmerfotball og barnefotball

REGLER FOR SPILL PÅ SMÅ BANER Spilleregler for sjuerfotball, femmerfotball og barnefotball REGLER FOR SPILL PÅ SMÅ BANER Spilleregler for sjuerfotball, femmerfotball og barnefotball SPILLEREGLER FOR SJUERFOTBALL GJELDER FOR KLASSENE 13 ÅR OG ELDRE For klassene 12 år og yngre gjelder spillereglene

Detaljer

Turneringsbestemmelser NM Gutter 16 2015

Turneringsbestemmelser NM Gutter 16 2015 Turneringsbestemmelser NM Gutter 16 2015 Innhold 1. DELTAKELSE/RETTIGHETER/PLIKTER... 1 2. Premier... 2 3. ORGANISERING ANSVARSFORHOLD... 3 4. KONKURRANSESYSTEM... 3 5. ARENAENE... 4 6. KAMPORGANISERING...

Detaljer

EASY BASKET Retningslinjer og spilleregler for barn 2013

EASY BASKET Retningslinjer og spilleregler for barn 2013 EASY BASKET Retningslinjer og spilleregler for barn 2013 Vedtatt av Norges Basketballforbund Gyldig fra 1. august 2013 Norges Basketballforbund 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 Introduksjon... 5 Hva

Detaljer

Slik gjør vi det i Otta IL Fotball

Slik gjør vi det i Otta IL Fotball Slik gjør vi det i Otta IL Fotball En håndbok for alle som er involvert i Otta IL Fotball Revidert på arbeidsmøte 11.2.2015 og vedtatt på årsmøte 10.3.2015. Innholdsfortegnelse 1.0 INNLEDNING... 3 2.0

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer

Velkommen til fotballsesongen 2015

Velkommen til fotballsesongen 2015 Nyheter og viktig informasjon foran fotballsesongen 2015 1 Velkommen til fotballsesongen 2015 Dette informasjonsskrivet fra Østfold Fotballkrets gir våre klubber viktig informasjon om nyheter og endringer

Detaljer

TURNERINGSBESTEMMELSER NFF OBOS-LIGAEN 2015

TURNERINGSBESTEMMELSER NFF OBOS-LIGAEN 2015 TURNERINGSBESTEMMELSER NFF OBOS-LIGAEN 2015 Dersom det ikke er overensstemmelse mellom disse turneringsbestemmelsene og NFFs Lov og Reglementer, gjelder NFFs Lov og Reglementer. Innhold 1. DELTAKELSE/RETTIGHETER/PLIKTER...

Detaljer

TURNERINGSBESTEMMELSER NMG-16 2009

TURNERINGSBESTEMMELSER NMG-16 2009 TURNERINGSBESTEMMELSER NMG-16 2009 TURNERINGSBESTEMMELSER NMG-16 2009 1. DELTAKELSE/RETTIGHETER/PLIKTER 1.1 Kamper om Norgesmesterskapet for G-16 lag kan finne sted hvert år. Forbundsstyret tar ut de klubbene

Detaljer

MINIBASKET. Retningslinjer og spilleregler for barn. Vedtatt av Norges Basketballforbund Gyldig fra 1. august 2010

MINIBASKET. Retningslinjer og spilleregler for barn. Vedtatt av Norges Basketballforbund Gyldig fra 1. august 2010 MINIBASKET Retningslinjer og spilleregler for barn 2010 Vedtatt av Norges Basketballforbund Gyldig fra 1. august 2010 Norges Basketballforbund NORWEGIAN BASKETBALL ASSOCIATION Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Rumpeldunk - regelbok 8 - norsk sammendrag

Rumpeldunk - regelbok 8 - norsk sammendrag Rumpeldunk - regelbok 8 - norsk sammendrag Engelsk regelbok forkortet og oversatt av Jørgen Helgeland Stenløkk. Forsidebilde tilhører Inger Viken. Illustrasjonene i sammendraget er hentet fra den offisielle

Detaljer

INNHOLD KLUBBHÅNDBOK. Side:1

INNHOLD KLUBBHÅNDBOK. Side:1 INNHOLD 1 Generell klubbinformasjon... 3 1.1 Visjon... 3 1.2 Mål for VBK... 3 1.3 Historie... 3 1.4 Organisasjon... 3 1.5 Daglig leder... 5 2 Ansvarsbeskrivelse og arbeidsoppgaver... 5 2.1 Arbeidsoppgaver

Detaljer

REGELENDRINGER Gjelder f.o.m. 22.08.2010

REGELENDRINGER Gjelder f.o.m. 22.08.2010 REGELENDRINGER Gjelder f.o.m. 22.08.2010 IKKE BRUK AV HVITT ELLER BLÅTT KORT De bruker ikke lenger det HVITE eller det BLÅ kortet i kamper der dommerne benytter walkie talkie eller annen trådløs kommunikasjon.

Detaljer

Spilleregler for utøvere

Spilleregler for utøvere Spilleregler for utøvere Kort innføring i de viktigste reglene i badminton Dette dokumentet er laget for å gi en innføring i spillereglene i badminton. Det er skrevet slik at utøvere i alle aldre skal

Detaljer

Turneringsreglement TA-Cupen 2015

Turneringsreglement TA-Cupen 2015 Turneringsreglement TA-Cupen 2015 TA-Cupen spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Turneringsreglementet er delt opp i tre avdelinger: Kampreglement

Detaljer

Generell klubbinformasjon. Historie. Organisasjon. Styret. Daglig leder

Generell klubbinformasjon. Historie. Organisasjon. Styret. Daglig leder Generell klubbinformasjon Historie Klubben er opprinnelig stiftet 21. November 1975 som den første gruppen i Vardeneset Idrettsforening. Fotballgruppen skilte seg ut som egen klubb under nåværende navn

Detaljer

Hånes Idrettsforening, Instruks for Sekretariatet. HIF håndball - instruks for sekretær og tidtaker

Hånes Idrettsforening, Instruks for Sekretariatet. HIF håndball - instruks for sekretær og tidtaker Hånes Idrettsforening, Instruks for Sekretariatet HIF håndball - instruks for sekretær og tidtaker Når HIF som klubb har et arrangement i Håneshallen og skal bemanne sekretariatet skal denne instruks anvendes.

Detaljer

Turneringsbestemmelser. NM Kvinner 2012

Turneringsbestemmelser. NM Kvinner 2012 Turneringsbestemmelser NM Kvinner 2012 GN-ELEMENT: 1. DELTAKELSE/RETTIGHETER/PLIKTER 1.1 Kamper om Norgesmesterskapet for kvinnelag skal finne sted hvert år. Forbundsstyret tar hvert år ut de klubbene

Detaljer

Agenda. FIKS (fotballens elektroniske verktøy) Fotball.no. Regler og retningslinjer. Fair Play

Agenda. FIKS (fotballens elektroniske verktøy) Fotball.no. Regler og retningslinjer. Fair Play Agenda FIKS (fotballens elektroniske verktøy) Spillerregistrering og forsikring Spilleroverganger og spilleberettigelse Kamprapportering Fotball.no Terminlister Lov og Reglement Nyheter Regler og retningslinjer

Detaljer

Innhold. Fair play, frisone, ekstra spiller. Kampavvikling, regler og retningslinjer. Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring

Innhold. Fair play, frisone, ekstra spiller. Kampavvikling, regler og retningslinjer. Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring Barnefotballens ABC Innhold Fair play, frisone, ekstra spiller Kampavvikling, regler og retningslinjer Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring Fair play, frisone, ekstra spiller Nye

Detaljer

CMAS INTERNASJONALE REGLER FOR UNDERVANNSRUGBY OVERSATT AV KAI THRONDSEN

CMAS INTERNASJONALE REGLER FOR UNDERVANNSRUGBY OVERSATT AV KAI THRONDSEN CMAS INTERNASJONALE REGLER FOR UNDERVANNSRUGBY OVERSATT AV KAI THRONDSEN Beskrivelse av sporten. Undervannsrugby er en sport spilt under vann i svømmebasseng, mellom 2 lag med 6 spiller, på hvert lag,

Detaljer

TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008

TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008 TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008 TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2008 HOTELL SCANDIC HAMAR Informasjon om Forbundstinget finnes på nettsiden www.forbundstinget.no

Detaljer

Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014

Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014 Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014 Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm Informasjon om NFFs forbundsting finnes på nettsiden www.forbundstinget.no 3 INNHOLD Dagsorden på forbundstinget...5

Detaljer