Innkomne forslag: SAK 7 A: Kretsstyrets forslag til anvendelse av årets overskudd/ underskudd kr Kretsstyret foreslår at aktivitetsunderskudd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkomne forslag: SAK 7 A: Kretsstyrets forslag til anvendelse av årets overskudd/ underskudd kr 724.112 Kretsstyret foreslår at aktivitetsunderskudd"

Transkript

1 Innkomne forslag: SAK 7 A: Kretsstyrets forslag til anvendelse av årets overskudd/ underskudd kr Kretsstyret foreslår at aktivitetsunderskudd disponeres slik: Egenkapital med eksternt pålagte restriksjoner: ,- Annen egenkapital: ,- Sum disponert: ,- Sak 7 B: Kretsstyrets forslag til endring/revisjon av RFK s Kampreglement: Menn 4. divisjon 3 avdelinger a 12 lag Opprykk: Vinner i hver avdeling rykker opp til 3. divisjon Nedrykk: De to siste lag i hver avdeling rykker ned i 5. divisjon. Ytterligere nedrykk øker proporsjonalt med antall lag som rykker ned fra 3. divisjon. Lag på samme plassering i avdelingene skilles ihht Kampreglementets 5-3 og Kretsmester: Avdelingsvinnerne blir avdelingsmestere og spiller om kretsmesterskapet etter kretsstyrets nærmere bestemmelser. Menn 5. divisjon 3 avdelinger a 12 lag Opprykk: Nr. 1 og 2 av den enkelte avdeling rykker opp til 4. divisjon. Totalt 6 lag. Nedrykk: De to siste lag i hver avdeling rykker ned i 6. divisjon. Totalt 6 lag. Ytterligere nedrykk øker proporsjonalt med antall lag som rykker ned fra 4. divisjon Lag på samme plassering i avdelingene skilles ihht Kampreglementets 5-3 og 5-14 Kretsmester: Avdelingsvinnerne blir avdelingsmestere og spiller om kretsmesterskapet etter kretsstyrets nærmere bestemmelser. Det kan benyttes inntil 7 innbyttere. Spillere som er Menn 6. divisjon 3 avdelinger a 10 lag Opprykk: Nr. 1 og 2 av den enkelte avdeling rykker opp til 5. divisjon. Totalt 6 lag. Nedrykk: De to siste lag i hver avdeling rykker ned i 7. divisjon. Totalt 6 lag. Ytterligere nedrykk øker proporsjonalt med antall lag som rykker ned fra 4. divisjon. Lag på samme plassering i avdelingene skilles ihht Kampreglementets 5-3 og Kretsmester: Avdelingsvinnerne blir avdelingsmestere og spiller om kretsmesterskapet etter kretsstyrets nærmere bestemmelser. Det kan benyttes inntil 7 innbyttere. Spillere som er Menn 7. divisjon Antall avdelinger fastsettes etter kretsstyrets nærmere bestemmelser. Dersom antall avdelinger tilsier at det vil være hensiktsmessig opprettes eventuelt 8. divisjon.

2 Opprykk: De seks best plasserte lag rykker opp til 6. divisjon. Lag på samme plassering i avdelingene skilles ihht Kampreglementets 5-3 og Kretsmester: Avdelingsvinnerne blir avdelingsmestere og spiller om kretsmesterskapet etter kretsstyrets nærmere bestemmelser. Menn 7 er fotball Det inndeles i avdelinger etter kretsstyrets nærmere bestemmelse. Kretsmester: Avdelingsvinnerne spiller om kretsmesterskapet etter kretsstyrets nærmere bestemmelser. Det kan benyttes inntil 7 innbyttere. Spillere som er byttet ut kan settes inn i spillet igjen. Kvinner 2. divisjon En avdeling a 10 lag bestående av lag fra Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane Fotballkretser. Opprykk: Avdelingsvinneren spiller kvalifisering for opprykk til 1. divisjon. Kvalifiseringskamper for opprykk til 1. divisjon spilles etter NFF s bestemmelser. Nedrykk: De to siste lag rykker ned i 3. divisjon i sine respektive kretser. Kvinner 3. divisjon 1 avdeling a 10 lag Opprykk: Avdelingsvinner er kretsmester og spiller kvalifisering med avdelingsvinnerne fra Hordaland og Sogn og Fjordane om to opprykksplasser. Nedrykk: De to siste lag rykker ned i 4. divisjon. Ytterligere nedrykk øker proporsjonalt med antall lag som rykker ned fra 2. divisjon I kvalifiseringskamper for 2. divisjon spilles etter reglement og innbytteregler fastsatt foran sesongstart av de tre kretsene. Kvinner 4. divisjon Opprykk: Avdelingsvinnerne rykker opp til 3. divisjon. Det inndeles i avdelinger etter kretsstyrets nærmere bestemmelser. Avdelingsvinnerne blir avdelingsmestere og spiller kvalifisering om to opprykksplasser, beste lag i kvalifiseringsspillet er kretsmester. Det kan benyttes inntil 7 innbyttere. Spillere som er byttet ut kan settes inn i spillet igjen. Kvinner 7 er fotball Det inndeles i avdelinger etter kretsstyrets nærmere 49 bestemmelser. Avdelingsvinnerne blir avdelingsmestere og spiller om kretsmesterskapet etter kretsstyrets nærmere bestemmelser. Old Boys 7 er fotball Det inndeles i avdelinger etter kretsstyrets nærmere bestemmelser. Avdelingsvinnerne spiller om kretsmesterskap etter kretsstyrets nærmere bestemmelser. Det kan benyttes inntil 7 innbyttere. Spillere som er byttet ut kan settes inn i spillet igjen Menn Veteran 7 er fotball

3 Det inndeles i avdelinger etter kretsstyrets nærmere bestemmelser. I tillegg til spillere som har fylt 40 år pr. 1.1 kan inntil to spillere som er fylt 38 år pr. 1.1 benyttes. Menn Gutter 50 7 er fotball Det inndeles i avdelinger etter kretsstyrets nærmere bestemmelser. I tillegg til spillere som har fylt 50 år pr. 1.1 kan inntil to spillere som er fylt 45 år pr. 1.1 benyttes. Fotball for utviklingshemmede 7 er fotball Det tilrettelegges for et best mulig kamptilbud i form av serier eventuelle turneringer med utgangspunkt i antall påmeldte lag. Kretsmesterskap avvikles ihht kretsstyrets nærmere bestemmelser. Det kan benyttes inntil 7 innbyttere. Spillere som er byttet ut kan settes inn i spillet igjen. Spilletiden er 2 x 30 min. Bruk av spillere på høyere og lavere lag i divisjonene (Jfr. NFF s Kampreglement 2-11*) En klubbs lag skal være ordnet innenfor divisjon og klasse ved nummerering. I 11 er fotball kan en klubb benytte inntil 4 spillere som har vært benyttet på høyere lag uten at disse står over kamp for høyere lag i samme klasse. I 7 er fotball kan det overflyttes inntil 3 spillere fra høyere lag dersom dette spiller 11 er fotball, uten at disse står over kamp på høyere lag i samme klasse, mens det mellom 7 er lag i samme klasse kun kan overføres inntil 2 spillere. Ovennevnte gjelder for spillere i og 6. divisjon menn til lavere divisjon, samt for 3. divisjon kvinner til lavere nivå. Junior menn Det inndeles i Eliteserie, og eventuelt 3. divisjon ut fra antall påmeldte lag Eliteserien: 1 avdeling a 10 lag Nedrykk: De to siste lag rykker ned til 1. divisjon. Vinner av Eliteserien blir kretsmester. Lag som benytter overårige spillere kan ikke delta i Eliteserien. 1. divisjon: 3 avdelinger av inntil 10 lag Opprykk: To lag rykker opp til Eliteserien. Avdelingsvinnerne blir avdelingsmestere. Det spilles kvalifisering mellom de tre avdelingsvinnerne om to opprykksplasser. Lag som har brukt overårige spillere i sesongen kan bli avdelingsmestere. Avdelingsmestrene rykker opp til Eliteserien. 2. divisjon: Påmeldte lag inndeles etter kretsstyrets nærmere bestemmelser. Avdelingsvinnerne blir avdelingsmestere. Lag som har brukt overårige spillere i sesongen kan bli avdelingsmestere. Klubbene søker selv den divisjonen de ønsker å spille i (gjelder 1. og 2.divisjon), men kretsstyret fastlegger den endelige divisjons- og avdelingsfordelingen. Klubben kan melde på både 11 er og 7 er lag. Junior kvinner

4 Eliteserien: Vinner av Eliteserien blir kretsmester. Dersom det spilles i to avdelinger blir avdelingsvinner avdelingsmester og spiller om kretsmesterskapet. Lag som spiller i Eliteserien kan ikke benytte seg av overårige spillere. 1. divisjon: Ut fra antall påmeldte lag fastsetter kretsstyret divisjonsoppsettet eventuelt endrer gjeldende kampreglement for klassen. I oppsettet tas det geografiske hensyn samt at det legges sportslige vurderinger til grunn. Antall eventuelle 1. divisjonsavdelinger fastsettes ut fra antall påmeldte lag. Avdelingsvinnerne blir avdelingsmestere. Lag som har benyttet seg av overårige spillere kan bli avdelingsmestere. Klubben kan melde på både 11 er og 7 er lag. Gutt Eliteserien: 1 avdeling a 10 lag Oppsett: De seks beste fra forrige sesong er prekvalifisert til neste års Eliteserie.Vinner av Eliteserien blir kretsmester. De resterende fire plasser tildeles lag etter påmelding/ vurdering eventuelt via kvalifiseringsturnering for å plukke ut de lag som skal delta i Eliteserien. Kvalifisering / uttak gjennomføres etter kretsstyrets nærmere bestemmelser. Lag som benytter overårige spillere kan ikke delta i Eliteserien 1. og 2. divisjon: Oppsett: Klubbene søker selv den klasse og divisjon de ønsker å spille i, men kretsstyret bestemmer den endelige divisjons- og avdelingsfordeling. Lagene spiller serie over hele sesongen. Avdelingsvinnerne er avdelingsmestere. Lag som benytter overårige spillere kan bli avdelingsmestere. Avdelingsmesterne er kvalifisert for neste sesongs Eliteserie. Klubben kan melde på både 11 er og 7 er lag. 50 Jente Eliteserien: 1 avdeling av maks 10 lag Oppsett: De seks beste fra forrige sesong er prekvalifisert til neste års Eliteserie. Vinner av Eliteserien blir kretsmester. De resterende plasser tildeles lag etter påmelding/vurdering eventuelt via kvalifiseringsturnering for å plukke ut de lag som skal delta i Eliteserien. Kvalifisering / uttak gjennomføres etter kretsstyrets nærmere bestemmelser. Lag som benytter overårige spillere kan ikke delta i Eliteserien. 1. og 2. divisjon: Oppsett: Klubbene søker selv den klasse og divisjon de ønsker å spille i, men kretsstyret bestemmer den endelige divisjons- og avdelingsfordeling. Lagene spiller serie over hele sesongen. Avdelingsvinnerne er avdelingsmestere. Lag som benytter overårige spillere kan bli avdelingsmestere. Avdelingsmesterne er kvalifisert for neste sesongs Eliteserie. Klubben kan melde på både 11 er og 7 er lag. Smågutt divisjon 2 avdelinger. 1 avdeling i Nord med 6-8 lag 1 avdeling i Sør med lag. Lag nr 1 og 2 i de to avdelingene, til sammen 4 lag spiller om kretsmesterskapet. Lag som

5 har benyttet overårige spillere i sesongen kan ikke delta i 1. divisjon. Antall lag i de enkelte avdelinger fastsettes på grunnlag av lagspåmelding / lagsunderlag. 2. og 3. divisjon Klubbene søker selv den divisjonen de ønsker å spille i, men kretsstyret fastlegger den endelige divisjons- og avdelingsfordelingen med utgangspunkt i antall påmeldte lag. Avdelingsvinnerne blir avdelingsmestere. Lag som har benyttet overårige spillere i sesongen kan bli avdelingsmestere. Klubben kan melde på både 11 er og 7 er lag. Småjente divisjon 2 avdelinger. 1 avdeling i Nord med 6-8 lag 1 avdeling i Sør med lag. Lag nr. 1 og 2 i de to avdelingene, til sammen 4 lag spiller om kretsmesterskapet. Lag som har benyttet overårige i sesongen kan ikke delta i 1. divisjon Antall lag i de enkelte avdelinger fastsettes på grunnlag av lagspåmelding / lagsunderlag. 2. og 3. divisjon Klubbene søker selv den divisjonen de ønsker å spille i, men kretsstyret fastlegger den endelige divisjons- og avdelingsfordelingen med bla utgangspunkt i antall påmeldte lag. Avdelingsvinnerne blir avdelingsmestere. Lag som har benyttet overårige spillere i sesongen kan bli avdelingsmestere. Klubben kan melde på både 11 er og 7 er lag. Smågutt divisjon Påmeldte lag inndeles i vårsesongen i 3 avdelinger. 1 avdeling i Nord med opptil 10 lag 2 avdelinger i Sør med opptil 10 lag. Etter at vårsesongen er avsluttet dannes det to nye 1.div. avdelinger. 1 avdeling i Nord med 6-8 lag, 1 avdeling i Sør bestående av opptil 10 lag Øvrige lag overføres til nytt avdelingsoppsett 2. divisjon høst. Lag nr. 1 og 2 i de to avdelingene, til sammen 4 lag spiller om kretsmesterskapet. Lag som har benyttet overårige spillere kan ikke delta i 1. divisjon. 2. og 3. divisjon Klubbene søker selv den divisjonen de ønsker å spille i, men kretsstyret fastlegger den endelige divisjons- og avdelingsfordelingen med bla utgangspunkt i antall påmeldte lag. Avdelingsvinnerne blir avdelingsmestere. Lag som har benyttet overårige spillere i sesongen kan bli avdelingsmestere. Klubben kan melde på både 11 er og 7 er lag. Småjente divisjon Påmeldte lag inndeles i vårsesongen i 3 avdelinger. 1 avdeling i Nord med opptil 10 lag 2 avdelinger i Sør med opptil 10 lag. Etter at vårsesongen er avsluttet dannes det to nye 1.div. avdelinger. 1 avdeling i Nord med 6-8 lag, 1 avdeling i Sør bestående av opptil 10 lag Øvrige lag overføres til nytt avdelingsoppsett 2. divisjon høst. Lag nr. 1 og 2 i de to avdelingene, til sammen 4 lag spiller om kretsmesterskapet. Lag som har benyttet overårige spillere kan ikke delta i 1. divisjon. 2. og 3. divisjon Klubbene søker selv den divisjonen de ønsker å spille i, men kretsstyret fastlegger den endelige divisjons- og

6 avdelingsfordelingen med bla utgangspunkt i antall påmeldte lag. Avdelingsvinnerne blir avdelingsmestere. Lag som har benyttet overårige spillere i sesongen kan bli avdelingsmestere. Klubben kan melde på både 11 er og 7 er lag. Ut fra antall påmeldte lag fastsetter kretsstyret endelig divisjonsoppsett eventuelt endrer gjeldende kampreglement for klassen. Fellesbestemmelser for Junior, Gutter, Jenter, Smågutter og småjenter Innbyttere: Overårige spillere/dispensasjoner. Lag som benytter seg av overårige spillere kan ikke delta på høyeste nivå i de enkelte aldersklasser. M.a.o. klasser hvor det kåres kretsmestere. Lagene kan heller ikke bli kretsmestere kvalifisere seg til regionale sluttspill NM osv. Øvrige lag kan i alle konkurranseklasser pr. kamp benytte inntil 2 overårige spillere på et 11 er lag og 1 overårig spiller på et 7 er lag og 5 er lag. Spillerne kan også delta i egen aldersklasse. Overårig spiller kan ikke være mer enn et år for gammel. 51 Dispensasjoner Utover dette kan det etter søknad innvilges dispensasjon fra aldersbestemmelsene av sosialmedisinske årsaker, og ved manglende sportslig tilbud. Bare to overårige spillere eller spillere med innvilget dispensasjon kan være på banen samtidig i 11 er fotball og en spiller i 7 er og 5 er fotball. ( Klasse kvinner junior har egen bestemmelse) Dette punktet kan fravikes i turneringer når dette fremgår av turneringsinnbydelsen. Bruk av spillere på høyere og lavere lag En klubbs lag skal være ordnet innenfor klasse, divisjon ved nummerering eller alfabetisk. På et 11 er lag kan benyttes inntil 4 spillere som ble benyttet på nærmeste rangerte høyere 11 er lag i samme klasse i siste obligatoriske kamp. På et 7 er lag kan benyttes inntil 2 spillere som ble benyttet på nærmeste rangerte høyere rangerte 7 er lag. På et 5 er lag kan benyttes 1 spiller som ble benyttet på nærmeste rangerte høyere 5 er lag i samme klasse i obligatorisk kamp. Fra et 11er lag til et 7 er lag kan det overføres inntil 3 spillere. Fra et 11 er lag eller 7 er lag til et 5 er lag kan det overføres inntil 2 spillere. Reglene gjelder også når 2 eller flere lag fra en klubb spiller i samme avdeling eller om samme mesterskap og når ett av klubbens lag deltar i kampene om kretsmesterskapet. Lillegutt og Lillejente er fotball og 5 er fotball Klubbene søker selv den klasse og det nivå de ønsker å spille i / på, kretsstyret bestemmer den endelige avdelingsfordeling. Det kåres ikke avdelingsvinner og føres ikke tabeller. Minigutt og Minijente er fotball Det spilles etter eget opplegg og reglement for minifotballen. Diverse fra NFF s kampreglement 2-11.

7 En klubb kan stille med flere lag i samme aldersklasse. I seniorklassen skal lagene spille i forskjellige divisjoner med unntak for kretsens laveste divisjon der en klubb kan ha flere lag. De lavere rangerte lagene deltar i seriesystemet på lik linje med førstelagene, med følgende begrensninger: Andrelag og lavere rangerte lag kan ikke rykke høyere opp enn til divisjonen under høyere rangert lag. Dersom klubben har flere lag i laveste divisjon, regnes disse som likestilte, og ett av lagene kan rykke opp. Dette laget skal neste sesong regnes som høyere rangert enn laget som blir værende i laveste divisjon. Spiller andrelaget ved seriestart før førstelaget, er kun spillere som ikke var med fra start av i andrelagets kamp spilleberettiget for førstelaget i første kamp. Tilsvarende gjelder for lavere rangerte lag. Begrensning: Antall spillere som byttes inn etter kampstart i 2. lagets kamp dersom dette spiller før 1. laget begrenses til 3-tre spillere. Sak 7 C: Styrets forslag til endring / revisjon av lover og vedtekter for Rogaland Fotballkrets 1. Alminnelige bestemmelser. Rogaland Fotballkrets skal drive sin virksomhet i henhold til de enhver tid gjeldende lover og regler for Norges Fotballforbund. Etterfølgende retningslinjer gjøres gjeldende som RFKs normer for gjennomføring av kretsens virksomhet. 2. Formål. Formålet til Rogaland Fotballkrets er å arbeide for fotballsportens utvikling innen kretsen, fremme samarbeid mellom klubb og krets og klubbene imellom. RFK skal være den koordinerende myndighet i denne forbindelse. Kretsen skal bistå NFF i alle spørsmål vedrørende fotballsporten innen kretsen. Kretsen skal arbeide for god kontakt mellom de andre fotballkretsene og skal bistå Rogaland Idrettskrets når det gjelder saker som har interesse for idretten generelt og fotballsporten spesielt. 3. Kretstinget. Kretstinget er RFKs høyeste organ. Kretstinget innkalles minst seks uker før det skal holdes. Forslag som ønskes behandlet på kretstinget må være innsendt med motivering senest fire uker før kretstinget. Dagsorden med beretninger, revidert regnskap og innkomne forslag sendes ut til organisasjonsledd og tillitsvalgte senest to uker før kretstinget. Kretstinget består av: a) Kretsleder, nestleder og 5 styremedlemmer. b) Representanter fra klubbene tilsluttet RFK etter følgende skala: 1 representant: 1-5 lag fullført årets serier, 2 representanter: 6-10 lag fullført årets serier, 3 representanter: 11 eller flere lag fullført årets serier. 11 er og 7-er lag teller likt i representasjonssammenheng. Minilag gir ikke representasjonsrett. Klubber med mer enn en representant må ha en representant av hvert kjønn. Klubbrepresentantene må være medlem av vedkommende klubb og være valgt på klubbens årsmøte. Fullmakten må være kretsen i hende senest 1 uke før tinget. c) Kretsstyret har talerett og forslagsrett i alle saker, men ikke stemmerett. (Ref. NFFs lov 7-3 og 7-4.) 4. Kretsstyret.

8 Kretsens høyeste myndighet mellom kretstingene er kretsstyret. Kretsstyret leder kretsens virksomhet. Kretsens daglige gjøremål ivaretas av kretsens daglige leder sammen med kretsens øvrige administrasjon. De ansatte plikter å rette seg etter kretsstyrets instrukser. Forøvrig er krets - styrets oppgaver i samsvar med NFFs Lov Kap Revisjon. Kretstinget skal behandle oppnevnelse av statsautorisert/registrert revisor til å revidere kretsens regnskaper. Ref. NFFs Lov Komiteer. Kretsstyret oppnevner komiteer og utvalg etter behov samt utarbeider instruks for disse. Kretstinget velger Kontrollkomite og Valgkomite, valg av disse gjelder for to år. Ref. NFF s Lov 7-7, 7-11 og Opptak og utmeldelse. Opptak og utmeldelse av klubber foregår i samsvar med NFFs lov Kap Kontigenter og avgifter. Kretskontigent og lagsavgifter samt øvrige særavgifter fastsatt på kretstinget skal innbetales kretsen innen fastsatte frister. 9. Adgangskort. Følgende skal ha kretsens adgangskort for 2 personer: Kretsstyret - Alle tingvalgte komitemedlemmer. - Alle oppnevnte tillitspersoner. - Alle ansatte. - Æresmedlemmer og personer med gullmerke. - Alle aktive dommere og dommerveiledere. - Alle medlemmer av RFK s instruktørkorps - Dommere som har dømt minst 20 år for kretsen. - Personer som har hatt tillitsverv minst 10 år for kretsen. - Kretsstyret kan i tillegg tildele adgangskort til personer som styret mener har gjort seg fortjent til det. 10. Reise- og diettgodtgjøring. Kretsens tillitsvalgte skal ved reise for kretsen ha reisegodtgjørelse som bestemt for NFFs tillitsvalgte. 11. Merker, medaljer, gaver og premier. RFKs merke for tillitsvalgte, nål i hvit og grønn emalje tildeles: a) Kretsstyremedlemmer ved tiltredelse. Øvrige tillitsvalgte etter 2 års tjeneste. b) Kretsens fast ansatte tildeles gaver/utmerkelser ihht NFF s personalreglement. c) Kretsstyremedlemmer tildeles kretsens fat når de trer ut av styret d) Klubber kan tildeles kretsens fat ved Jubileumsmarkering - 25 år 23 cm - 50 år 27 cm - 75 år 34 cm år 34 cm Øvrige jubileum tildeles gaver fra RFK etter vedtak i kretsstyret Debutantnål: Tildeles spillere som har spilt obligatorisk kretskamp i de aldersbestemte klasser. Medaljer i KM, kretslagsturneringer og Rogalandscupene tildeles etter bestemte retningslinjer. Følgende gaver kan tildeles

9 klubber, lag og enkeltpersoner etter bestemte retningslinjer: - RFKs vimpel - RFKs vimpel med stang og gravering. Sak 7 D: Bryne FK s forslag vedrørende innføring av nye betalingsrutiner for dommere i ungdomsfotballen. Bryne FK foreslår at det innføres ny ordning med at betaling av dommere på kamper i ungdomsfotballen skal skje til dommerens bankkonto, og ikke lenger med kontant betaling som nå. Begrunnelse: Det er mye bryderi for klubbene og ulike lagledere med håndtering av kontanter, og alt vil komme i mye ryddigere former ved innføring av betaling mot konto. Tilsvarende ordning er allerede innført i andre fotballkretser, eksempelvis Agder Fotballkrets. Kretsstyrets innstilling: Styret støtter forslaget fra Bryne FK om å innføre betaling av dommere over bank. Kretsstyret presiserer at dersom forslaget vedtas må vedtaket gjelde alle dommere som settes opp av RFK. Samt at det må utarbeides nødvendige retningslinjer for hvordan ordningen skal gjennomføres i praksis. Sak 7 E Falkeid s forlag til endringer i kampreglementet knyttet til fellesbestemmelser for junior, gutter, jenter, smågutter og småjenter. Fellesbestemmelser for Junior, Gutter, Jenter, Smågutter og Småjenter Gjeldende reglement: Innbyttere: 7 innbyttere. Spillere som er byttet ut kan settes inn i spillet igjen. Overårige spillere/dispensasjoner: I alle konkurranseklasser kan det pr. kamp benyttes inntil 2 overårige spillere på et 11 er lag og 1 overårig spiller på et 7 er lag og 5 er lag. Lag som benytter overårige spillere kan ikke delta i 1. divisjon, bli kretsmester og eller kvalifisere seg til NM. Laget kan heller ikke bli avdelingsvinner. Falkeid IL foreslår følgende endring: Lag som benytter overårige spillere kan delta i 1.divisjon og bli avdelingsvinnere, men kan ikke delta i KM sluttspill. Spillerne kan ikke være mer enn 1 år overårige. For deltakelse i eliteserier kan imidlertid ikke overårige spillere delta. Endring av regler for 2/3. divisjon: Lag som stiller i 2/3 divisjon kan benytte inntil 3 overårige spillere uten å måtte søke dispensasjon. Spillerne kan ikke være mer enn 1 år overårige. Det trenger ikke være de samme 3 spillerne som brukes hele året. De overårige spillerne kan også delta på andre lag i klubben. Laget kan ikke bli kretsmester og eller kvalifisere seg til NM. Klubbens motivasjon for forslaget: Vi i Falkeid IL foreslår at det gjøres en endring i kampreglementet som vist ovenfor. Formålet er 2 delt. 53 Nr 1: I dagens fotball så starter de fleste jenter og gutter å spille fotball i 5 6 7års alderen. Målet for Falkeid IL og forhåpentligvis hos klubber flest er at vi ønsker at spillerne

10 skal fortsette med sin idrett lengst mulig. Det er nå slik at bare en brøkdel blir eliteseriespillere. Fotballkretsen og NFF etterlyser blant annet flere jentelag. Vårt syn er at da må vi legge best mulig til rette for at flest mulig kan drive med fotball lengst mulig. For lag som deltar i 2.divisjon så bør vi lengst mulig tilstrebe at idrettslagene får stilt lag lengst mulig. Det er derfor vi foreslår at vi kan øke bruken av overårige spiller her fra 2 til 3. Nr 2: Den andre endringen vi ønsker å gjøre er at lag som bruker overårige spillere også har anledning til å delta i 1. divisjon. Hvorfor? I dag er det ofte slik at jenter/gutter har spilt fotball som jeg nevnte ovenfor siden de er 5 6 år. I Falkeid og i en del naboklubber driver vi relativt godt mht spillerutvikling, men flere sliter med å klare å få spillere i en årgang i ungdomsfotballen. I Falkeid IL har for eksempel flere lag som har trent bra fra 6 års alderen, men som risikerer å henvises til 2. divisjon fordi vi ikke får brukt overårige spillere. Har vi noen flinke jenter/gutter så skal ikke disse tvinges inn i 2. divisjon med 7`er lag. Har du begynt å spille 11`er fotball så ønsker vi å fortsette med det på det nivået som passer laget. Vi håper at våre forslag får gjennomslag slik at vi lengst mulig kan stille lag og gi ett tilbud til unge gutter og jenter på det nivået som passer best for dem. Dette går overens med Fair Play reglene som er laget for fotballen!! Kretsstyrets innstilling: Styret støtter ikke forslagene til Falkeid IL. Selv om styret kan ha en viss forståelse for argumentasjonen rundt sportslig utfordring selv for klubber som har behov for å bruke overårige spillere mener styret at det framlagte forslaget til nytt kampreglement er et bedre alternativ totalt sett. Når det gjelder forslag om bruk av 3 overårige i visse divisjoner 2. og 3. divisjon støtter ikke styret forslaget. Styret er meget betenkte over å innføre ytterligere tilpasninger til gjeldende kampreglement. Styret ber tinget om å ikke støtte forslaget. Sak 7 F: Styrets forslag til kretskontigent for 2011 Kretsstyret foreslår at kretskontigenten for 2011 fastsettes til kr 8.000,- pr. klubb tilsluttet Rogaland Fotballkrets. Klubber uten seniorlag eller som kun stiller 7 er lag i seniorklassene, betaler kr 4.000,- Sak 7 G: Kretsstyrets forslag til dommerutdanningsavtgift for 2011: Kretsstyret foreslår at dommerutdanningsavgiften for 2011 fastsettes til kr 2.200,- pr. klubb tilsluttet Rogaland Fotballkrets. Klubber med 7 er lag i seniorklassene og/ eller 11 er lag i de aldersbestemte klasser, betaler kr 1.500,- i dommerutdanningsavgift. Klubber med kun 7 er lag i aldersbestemte klasser, betaler ikke dommerutdanningsavgift. Sak 7 H: Kretsstyrets forslag til spillerutviklingsavgift for 2011: Spillerutviklingsavgiften for 2011 fastsettes til kr 2.000,- pr. klubb med fra 10 eller flere lag i ungdomsfotballen.

11 Klubber med 2 eller flere 7 er lag betaler kr 1.000,- pr. klubb. Klubber uten lag i ungdomsfotballen betaler ikke spillerutviklingsavgift. 54 Tekst Kampavgift divisjon menn divisjon menn divisjon menn divisjon menn divisjon menn divisjon menn divisjon kvinner divisjon kvinner divisjon kvinner 1500 SAK 7 J: Kampavgift SAK 7 I: Kretsstyrets forslag til lagsavgifter for 2011: Menn Beløp Tippeligaen Adeccoligaen divisjon divisjon divisjon divisjon divisjon divisjon er Kvinner Toppserien divisjon divisjon divisjon divisjon er Old Boys Menn Veteran Gutter Utviklingshemmede Menn junior 1. divisjon er er Kvinner junior 11 er er Gutter og Jenter 11 er er Smågutter og Småjenter 11 er er Lillegutter og Lillejenter 7 er / 5 er Minilag 5 er

Serien 2015. Ytterligere nedrykk øker proporsjonalt med antall lag som rykker ned fra 3. divisjon

Serien 2015. Ytterligere nedrykk øker proporsjonalt med antall lag som rykker ned fra 3. divisjon Serien 2015 Menn 4. divisjon 3 avdelinger a 12 lag Opprykk: Vinner i hver avdeling rykker opp til 3. divisjon Nedrykk: De to siste lag i hver avdeling rykker ned i 5. divisjon Ytterligere nedrykk øker

Detaljer

Velkommen til fotballsesongen 2016

Velkommen til fotballsesongen 2016 Nyheter og viktig informasjon foran fotballsesongen 2016 1 Velkommen til fotballsesongen 2016 Dette informasjonsskrivet fra Østfold Fotballkrets gir våre klubber viktig informasjon om nyheter og endringer

Detaljer

Oversikt over enkelte endringer som følge av vedtak på Forbundstinget 2010

Oversikt over enkelte endringer som følge av vedtak på Forbundstinget 2010 RUNDSKRIV NR. 11/10 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen Fair Play-ligaen Toppserien 1. divisjon kvinner Telekiosken Futsalliga Til fotballkretsene: Ved daglig leder Ved kretsleder Til NFFs komiteer

Detaljer

INVITASJON TIL KRETSSERIENE 2014

INVITASJON TIL KRETSSERIENE 2014 INVITASJON TIL KRETSSERIENE 2014 PÅMELDING OG REGISTRERING VIKTIGE FRISTER: Påmelding av Seniorlag Påmelding av lag Påmelding av og 5er lag 10. januar 20. januar 20. februar 1 Innhold Side Klubbkontingent

Detaljer

Velkommen til fotballsesongen 2015

Velkommen til fotballsesongen 2015 Nyheter og viktig informasjon foran fotballsesongen 2015 1 Velkommen til fotballsesongen 2015 Dette informasjonsskrivet fra Østfold Fotballkrets gir våre klubber viktig informasjon om nyheter og endringer

Detaljer

TROMS FOTBALLKRETS SØKNADSSKJEMA FOR SAMMENSATT LAG FRA TO ELLER FLERE KLUBBER

TROMS FOTBALLKRETS SØKNADSSKJEMA FOR SAMMENSATT LAG FRA TO ELLER FLERE KLUBBER TROMS FOTBALLKRETS SØKNADSSKJEMA FOR SAMMENSATT LAG FRA TO ELLER FLERE KLUBBER Søknadsfristene er identisk med fristen for å melde på lag i de ulike klassene: For seniorlag og ungdomslag i fotball 15.01

Detaljer

TROMS FOTBALLKRETS FOTBALLSESONGEN 2015 PÅMELDING AV LAG INNEN 15.01.15

TROMS FOTBALLKRETS FOTBALLSESONGEN 2015 PÅMELDING AV LAG INNEN 15.01.15 TROMS FOTBALLKRETS Postadresse: Postboks 12, 9251 Tromsø. Kontor: Idrettens Hus Tromsø, Idrettsbygget på Alfheim Stadion. Telefon: 77 61 07 50. E-mail: troms.fotball@fotball.no Internett: www.fotball.no/kretser/troms

Detaljer

4. BREDDEREGLEMENTET INNHOLDSFORTEGNELSE

4. BREDDEREGLEMENTET INNHOLDSFORTEGNELSE 4. BREDDEREGLEMENTET INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL 1 - INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 Virkeområde 1-2 Utfyllende bestemmelser. Egne reglementer for særskilte konkurranser 1-3 Definisjoner 1-4 Fair play KAPITTEL

Detaljer

TIL KLUBBENE 4. desember 2012. Invitasjon til Fotballsesongen 2013 for barn, ungdom og voksen 7er

TIL KLUBBENE 4. desember 2012. Invitasjon til Fotballsesongen 2013 for barn, ungdom og voksen 7er TIL KLUBBENE 4. desember 2012 Invitasjon til Fotballsesongen 2013 for barn, ungdom og voksen 7er Hordaland Fotballkrets inviterer klubbene til ny fotballsesong. Påmelding og godkjenning av lag foretas

Detaljer

INVITASJON/PÅMELDING VINTERSERIENE SESONGEN 2010

INVITASJON/PÅMELDING VINTERSERIENE SESONGEN 2010 Sandefjord 01.11.09 Klubbene INVITASJON/PÅMELDING VINTERSERIENE SESONGEN 2010 Vinterseriene i Vestfold Fotballkrets skal arrangeres for fjerde gang. Tiltaket har vært en suksess, men vi har hatt enkelte

Detaljer

Opprykk- nedrykk NHFs serier i Region SørVest sesongen 2015/16

Opprykk- nedrykk NHFs serier i Region SørVest sesongen 2015/16 nedrykk NHFs serier i Region SørVest sesongen 2015/16 2. divisjon kvinner 3. divisjon kvinner 2. divisjon menn 3. divisjon menn NHF seriene, 2. divisjon avdeling 3 og 3. divisjon avdeling 7 består av lag

Detaljer

Elektronisk påmelding til NHF Region SørVest må være registrert før kl 24:00 den 30. april

Elektronisk påmelding til NHF Region SørVest må være registrert før kl 24:00 den 30. april 1 2 VELKOMMEN til serien 2011-2012 Det er flott å se at det er svært mange som har lyst til å være med og spille håndball. Regionstyret og administrasjonen vil gjøre sitt ytterste for at sesongen blir

Detaljer

SENTRALE REGLER I NYTT BREDDEREGLEMENT

SENTRALE REGLER I NYTT BREDDEREGLEMENT SENTRALE REGLER I NYTT BREDDEREGLEMENT I oktober 2014 foretok forbundsstyret en del justeringer i «Breddereglementet» som ble vedtatt første gang på forbundstinget i mars 2014. Breddereglementet gjelder

Detaljer

TROMS FOTBALLKRETS FOTBALLSESONGEN 2018 PÅMELDING AV LAG INNEN

TROMS FOTBALLKRETS FOTBALLSESONGEN 2018 PÅMELDING AV LAG INNEN TROMS FOTBALLKRETS Postadresse: Postboks 12, 9251 Tromsø Kontor: Idrettens Hus Tromsø, Alfheim stadion, 9007 Tromsø Telefon: 77 61 07 50. E-post: troms.fotball@fotball.no Internett: www.fotball.no/kretser/troms

Detaljer

INFORMASJON SESONGEN 2012 Ungdom 13-19 år

INFORMASJON SESONGEN 2012 Ungdom 13-19 år INFORMASJON SESONGEN 2012 Ungdom 13-19 år Serieordningen Ungdomsfotball Vår 2012 Forsikring/spilleberettigelse Aldersbestemmelser Junior 2012 Terminliste/spilleplaner Kampkort Breddereglementet 2012 Dommersatser

Detaljer

SØKNADSSKJEMA. for. arrangement av cuper og turneringer.

SØKNADSSKJEMA. for. arrangement av cuper og turneringer. SØKNADSSKJEMA for arrangement av cuper og turneringer www.fotball.no/turneringer Inneholder også: - gjeldende regler og retningslinjer for arrangører Norges Fotballforbund Oppdatert januar 2007 Gjeldende

Detaljer

INVITASJON TIL HOVEDSESONGEN 2014 TELEMARK FOTBALLKRETS

INVITASJON TIL HOVEDSESONGEN 2014 TELEMARK FOTBALLKRETS INVITASJON TIL HOVEDSESONGEN 2014 TELEMARK FOTBALLKRETS Innhold Side Påmeldingsfrister. 1 Serietilbud og aldersgrenser.. 2 Etteranmelding og trekking av lag 3 Oversikt kretsmestere/avdelingsvinnere.. 3

Detaljer

Invitasjon til sesongen 2016 for barn, ungdom og senior (7-er)

Invitasjon til sesongen 2016 for barn, ungdom og senior (7-er) Til klubbene i Hordaland Fotballkrets Bergen 8.12.2015 Invitasjon til sesongen 2016 for barn, ungdom og senior (7-er) Hordaland Fotballkrets inviterer klubbene til fotballsesongen 2016. Fristen for påmelding

Detaljer

HÅNDBOK 20 15. Fotball OSLO FOTBALLKRETS. Spesialisten på fotballreiser. Spesialisten på fotballreiser

HÅNDBOK 20 15. Fotball OSLO FOTBALLKRETS. Spesialisten på fotballreiser. Spesialisten på fotballreiser HÅNDBOK 20 15 Spesialisten på fotballreiser Spesialisten på fotballreiser Fotball OSLO FOTBALLKRETS 35039 GEVIR Spesialisten på fotballreiser Treningsleir Turnering Supportertur Avslutningstur Trenerseminar

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

TROMS FOTBALLKRETS FOTBALLSESONGEN 2017 PÅMELDING AV LAG INNEN

TROMS FOTBALLKRETS FOTBALLSESONGEN 2017 PÅMELDING AV LAG INNEN TROMS FOTBALLKRETS Postadresse: Postboks 12, 9251 Tromsø Kontor: Idrettens Hus Tromsø, Alfheim stadion, 9007 Tromsø Telefon: 77 61 07 50. E-post: troms.fotball@fotball.no Internett: www.fotball.no/kretser/troms

Detaljer

Informasjon vedrørende fotballsesongen 2014

Informasjon vedrørende fotballsesongen 2014 Informasjon vedrørende fotballsesongen 2014 Innføring av 9 er fotball Aldersklasser og spillformer Innføring av divisjonssystem G19 Viktige datoer fram mot sesongen 2014 Dette informasjonsskrivet fra Østfold

Detaljer

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND.

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. 1 NAVN Forbundets navn skal være NORGES DARTSFORBUND (NDF). 2 FORMÅL Norges Dartsforbunds formål er å fremme dartssporten i Norge, være et koordinerende organ

Detaljer

Avdelingsoppsett ungdomsfotball høst 2016

Avdelingsoppsett ungdomsfotball høst 2016 Til alle klubber Dato: 30.06.2016 Sted: Ålesund Side: 1/8 Avdelingsoppsett ungdomsfotball høst 2016 13 og 14 år I aldersklassene 13 og 14 år er det ny nivåpåmelding til høsten. Der har lag fått anledning

Detaljer

2. lagenes posisjon i seriesystemet anbefaling fra utvalget

2. lagenes posisjon i seriesystemet anbefaling fra utvalget 2. lagenes posisjon i seriesystemet anbefaling fra utvalget Innledning Tinget i 2012 behandlet følgende forslag fra Eidsvold Idrettsforening: < Forbundsstyret nedsetter innen sommeren 2012 et bredt sammensatt

Detaljer

REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF

REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF Ajourført etter Håndballtinget 2015 Gjelder for perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Utgitt av Norges

Detaljer

1 Fravikelse av statuttene Styret gis fullmakt til å fravike statuttene i særs tilfelle, i løpet av tingperioden.

1 Fravikelse av statuttene Styret gis fullmakt til å fravike statuttene i særs tilfelle, i løpet av tingperioden. STATUTTER NCF Vedtatt den 25.05.02 med senere endringer senest av 7. juni 2009. 1 Fravikelse av statuttene Styret gis fullmakt til å fravike statuttene i særs tilfelle, i løpet av tingperioden. 2 Regler

Detaljer

INVITASJON KRETSSERIENE 2013 VESTFOLD FOTBALLKRETS

INVITASJON KRETSSERIENE 2013 VESTFOLD FOTBALLKRETS INVITASJON KRETSSERIENE 2013 VESTFOLD FOTBALLKRETS Innhold Side Påmeldingsfrister. 1 Serietilbud og aldersgrenser... 2 Etteranmelding og trekking av lag. 3 FIKS Klubb/pålogging... 3 FIKS Lagspåmelding...

Detaljer

Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 25.02.2011

Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 25.02.2011 Døvemesterskap i fotball Reglement (oppdatert 25.02.2011) Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 25.02.2011 1. Tildeling av mesterskap Hvert

Detaljer

Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 17.02.2012

Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 17.02.2012 Døvemesterskap i fotball Reglement (oppdatert 04.04.2012) Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 17.02.2012 1. Tildeling av mesterskap Hvert

Detaljer

Ny serieordning menn overgangsordning

Ny serieordning menn overgangsordning Ny serieordning menn overgangsordning Ny struktur fra sesongen 2017: 1+1+2+6+24 Tippeligaen (16 lag) OBOS-ligaen (16 lag) PostNord-ligaen (14 lag pr avdeling) Regionligaen (14 lag pr avdeling) Kretsserien

Detaljer

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2014

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2014 ABC i ungdomsfotballen Dette må du vite for sesongen 2014 Organisasjonskart for RFK 31.12.2013 Kretsstyret Lederforum Kontrollkomiteen Valgkomiteen Dommer komite Kvalitetsklubb komite Koordineringsforum

Detaljer

HÅNDBOK 20 14. Senior- og Ungdomsfotball. Spesialisten på fotballreiser. Spesialisten på fotballreiser Spesialisten på fotballreiser KR 100,-

HÅNDBOK 20 14. Senior- og Ungdomsfotball. Spesialisten på fotballreiser. Spesialisten på fotballreiser Spesialisten på fotballreiser KR 100,- Spesialisten på fotballreiser HÅNDBOK 2014 Senior- og Ungdomsfotball HÅNDBOK 20 14 Spesialisten på fotballreiser Spesialisten på fotballreiser Senior- og Ungdomsfotball 35039 GEVIR OSLO FOTBALLKRETS 35039

Detaljer

Jury Det vil bli oppnevnt en jury bestående av 4 medlemmer i turneringen: 1 fra arrangøren og 3 fra deltakende klubber. Juryleder er Vidar Ulstein.

Jury Det vil bli oppnevnt en jury bestående av 4 medlemmer i turneringen: 1 fra arrangøren og 3 fra deltakende klubber. Juryleder er Vidar Ulstein. Turneringsreglement - Sør Cup 2014 Sør Cup spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Klassene J10, J11, J12, G7, G8, G9, G10, G11 og G12 spilles

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 12. NOVEMBER 2013

PROTOKOLL STYREMØTE 12. NOVEMBER 2013 Vestfold Fotballkrets Postboks 16, 3249 Sandefjord Nygårdsveien 84, 3221 Sandefjord vestfold@fotball.no http://www.fotball.no/vestfold PROTOKOLL STYREMØTE 12. NOVEMBER 2013 Sandefjord 13.11.13 Til stede:

Detaljer

Buskerud Fotballkrets Retningslinjer for serien 2011 Innholdsfortegnelse

Buskerud Fotballkrets Retningslinjer for serien 2011 Innholdsfortegnelse Buskerud Fotballkrets Retningslinjer for serien 2011 Innholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser. 2. Menn senior. 3. Kvinner senior. 4. Old Boys (M34). 5. Menn Veteran (M39). 6. Menn Junior (G19). 7.

Detaljer

Klubblov Bodø Golfklubb

Klubblov Bodø Golfklubb Klubblov Bodø Golfklubb Paragrafer 1 Formål og navn Klubbens navn er Bodø Golfklubb. Formålet er å drive golfidrett organisert i Norges Idrettsforbund knyttet til Bodø Golfklubb og banen klubben disponerer.

Detaljer

Vedtekter for HELGELAND BRIDGEKRETS

Vedtekter for HELGELAND BRIDGEKRETS Vedtekter for HELGELAND BRIDGEKRETS Vedtatt av Kretstinget den 18 APRIL 2009 og stadfestet av Norsk Bridgeforbund den... og gjort gjeldende fra... INNHOLD...SIDE Kapittel 1 - Basisvedtekter som skal være

Detaljer

NHF Region SørVest innbyr til sesongen 2009/2010

NHF Region SørVest innbyr til sesongen 2009/2010 NHF Region SørVest innbyr til sesongen 2009/2010 VELKOMMEN TIL SERIEN 2009/2010 Det er flott å se at det er svært mange som har lyst til å være med og spille håndball. Regionstyret og administrasjonen

Detaljer

INFORMASJON VEDR. PÅMELDING AV LAG TIL SESONGEN 2016:

INFORMASJON VEDR. PÅMELDING AV LAG TIL SESONGEN 2016: Til klubbene Dato: 04.12.2015 Sted: Trondheim Ref.: Kristin Seim Side: 1/19 INFORMASJON VEDR. PÅMELDING AV LAG TIL SESONGEN 2016: - SERIESPILL 13-19 ÅR OG SENIOR - NORGESMESTERSKAPET 16-19 ÅR - OBOS CUP

Detaljer

INFORMASJON VEDRØRENDE HØSTESESONGEN OG VEIEN FREM TIL BDO-SLUTTSPILL 2015

INFORMASJON VEDRØRENDE HØSTESESONGEN OG VEIEN FREM TIL BDO-SLUTTSPILL 2015 INFORMASJON VEDRØRENDE HØSTESESONGEN OG VEIEN FREM TIL BDO-SLUTTSPILL 2015 NFF Trøndelag Trondheim www.fotball.no/trondelag Besøksadresse: Lerkendal Stadion, 7031 TRONDHEIM Tlf 73821460 Fax 73821470 Trøndelag

Detaljer

Norges Håndballforbund Region SørVest. Seriereglement

Norges Håndballforbund Region SørVest. Seriereglement Norges Håndballforbund Region SørVest Seriereglement Vedtatt på Regionstinget mai 2004 Sist oppdatert 26. februar 2014 Seriereglement NHF Region SørVest 1. BESTEMMELSER FOR NHF REGION SØRVEST 1-1 Generelt.

Detaljer

Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDs TING 2. 4. MARS 2012

Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDs TING 2. 4. MARS 2012 Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDs TING 2. 4. MARS 2012 Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm Informasjon om NFFs Forbundsting finnes på nettsiden www.forbundstinget.no Innholdsfortegnelse Dagsorden på Forbundstinget...

Detaljer

Vedtekter for NBF Møre og Romsdal

Vedtekter for NBF Møre og Romsdal Vedtekter for NBF Møre og Romsdal Vedtatt av Kretstinget den 21/05-2016 Stadfestet av Norsk Bridgeforbund den 10/06-2016 Gjort gjeldende fra 21/05-2016 KAPITTEL 1 - BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE LIK FOR

Detaljer

KRETSSERIENE 2011 INNBYDELSE

KRETSSERIENE 2011 INNBYDELSE KRETSSERIENE 2011 INNBYDELSE Innhold Side Kretskontingent 2 Klubbregistrering (Fiks) 2 Serietilbud og aldersgrenser 3 Lagspåmelding 4 Basis Spilledager 5 Serieavgifter 6 Klubbavgift til dommerutvikling

Detaljer

INFORMASJON HØSTSESONGEN 2013 Ungdom 13-19 år

INFORMASJON HØSTSESONGEN 2013 Ungdom 13-19 år INFORMASJON HØSTSESONGEN 2013 Ungdom 13-19 år SERIESPILL OG BESTEMMELSER OM SLUTTSPILL Gutter 13 Gutter 14 Gutter 16 Gutter 19 Jenter 13 Jenter 14 Jenter 16 Jenter 19 Fotballkretsens hjemmeside: Kampendringer

Detaljer

INFORMASJON VEDR. PÅMELDING AV LAG TIL SESONGEN 2017: Del 1 Påmelding til seriespillet sesongen 2017 side 2 8

INFORMASJON VEDR. PÅMELDING AV LAG TIL SESONGEN 2017: Del 1 Påmelding til seriespillet sesongen 2017 side 2 8 Til klubbene Dato: 07.12.2016 Sted: Trondheim Ref.: Kristin Seim Side: 1/11 INFORMASJON VEDR. PÅMELDING AV LAG TIL SESONGEN 2017: - SERIESPILL 11 19 ÅR OG SENIOR - NORGESMESTERSKAPET 16 19 ÅR - OBOS-CUP

Detaljer

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets 10.1: Forslag fra Kretsstyret Endring av system for kjøregodtgjørelse. All kjøregodtgjørelse i regi av kretsen skal følge samme satser og benytte samme

Detaljer

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK)

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) Vedtatt på kretstinget 31.03.2011. LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) 1 Formål Akershus Bedriftsidrettskrets' formål er å arbeide for bedriftsidrettens utvikling etter NBIFs formålsparagraf,

Detaljer

REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF

REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF Ajourført etter Håndballtinget 2015 Gjelder for perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Utgitt av Norges

Detaljer

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011.

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. 1. Navn Klubbens navn er: Vardeneset Ballklubb, forkortet VBK. Klubben er stiftet 22. november 1990.

Detaljer

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp. Lov for Halden Golfklubb Stiftet 16. januar 1990 Lovene ble vedtatt 16.01.1990 og godkjent av Idrettsstyret. Jfr. NIFs lov 3. Revidert i henhold til årsmøtevedtak 30.11.1998, 22.11.1999, 25.04.2000, 21.03.2002,

Detaljer

LOVER VEDTEKTER. Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar. Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball

LOVER VEDTEKTER. Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar. Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball LOVER Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar VEDTEKTER Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball Lov for Allianse Idrettslaget - Arna-Bjørnar Stiftet 29.11.2000 Vedtatt den 29.11.2000. Endret 28.02.2001

Detaljer

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål ~ 1 ~ Vedtekter for Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002 1 Formål Elverum Bowlingklubb er selveiende og frittstående med personlige medlemmer. Klubbens formål er gjennom samarbeid og godt kameratskap

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) Medlem av International Rugby Board FIRA-AER Association Européenne de Rugby - Skandinavisk Rugby Union Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité LOV FOR NORGES

Detaljer

Lagledermøte barnefotball Sesongen 2012

Lagledermøte barnefotball Sesongen 2012 Lagledermøte barnefotball Sesongen 2012 Lagledermøte barnefotball 2012 Laglederkveld Agenda: - Hordaland Fotballkrets - Verdier og retningslinjer NFF - Fair Play - Sesongen 2012 - serieoppsett - Spilleregler

Detaljer

Kapittel 3. LAGSERIEN

Kapittel 3. LAGSERIEN 3.1 ORGANISERING Kapittel 3. LAGSERIEN 3.1.1 HERRER 3.1.1.1 Innledende bestemmelser 3.1.1.1.1 Den nasjonale lagserien Den nasjonale lagserien består av Stiga-ligaen 1., 2., 3. divisjon og dameserien. Serien

Detaljer

Reglement for Aldersbestemte Klasser

Reglement for Aldersbestemte Klasser Reglement for Aldersbestemte Klasser 1 av 8 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 0.0 Generelt 4 0.1 Aldersbestemte klasser 4 1.0 Struktur for aldersbestemte klasser 4 1.1 Klasser 4 1.2 Organisering

Detaljer

Telekiosken Futsal Liga 2009/10 - kort orientering og status

Telekiosken Futsal Liga 2009/10 - kort orientering og status Til klubbene i Telekiosken Futsal Liga 2009/10 11. nov. 2009 Telekiosken Futsal Liga 2009/10 - kort orientering og status (NFF) vil med dette gi en kort orientering og status om NFFs futsalsatsing. Futsal

Detaljer

OSLO FOTBALLKRETS. Omfatter Oslo, Asker, Bærum, Enebakk, Nesodden Oppegård og Ski, samt deler av Frogn, Nittedal og Ås. Adresse:

OSLO FOTBALLKRETS. Omfatter Oslo, Asker, Bærum, Enebakk, Nesodden Oppegård og Ski, samt deler av Frogn, Nittedal og Ås. Adresse: OSLO FOTBALLKRETS Omfatter Oslo, Asker, Bærum, Enebakk, Nesodden Oppegård og Ski, samt deler av Frogn, Nittedal og Ås Adresse: Oslo Fotballkrets, Ekebergvn. 101, 1178 OSLO Faktura-adr.: Oslo Fotballkrets

Detaljer

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN Kretsens navn er Vestlandet krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund 2 KRETSENS VIRKEOMRÅDE Vestlandet krets

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

Vedtektene i sin helhet i ny utgave godkjent av årsmøtet 6 mars 2013

Vedtektene i sin helhet i ny utgave godkjent av årsmøtet 6 mars 2013 Lover og Vedtekter for NESODDEN HÅNDBALLKLUBB stiftet 17. januar 1992. Vedtatt den 17 Januar 1992, med senere endringer 21 April 1997, med senere endring 20 April 1998, med endring etter oppfordring fra

Detaljer

KICK-OFF FOTBALLSESONGEN 2011

KICK-OFF FOTBALLSESONGEN 2011 KICK-OFF FOTBALLSESONGEN 2011 18.00 Kampstart Agenda 18.15 Serie- og Kampadministrasjon 19.15 PAUSE 19.45 Klubben som sjef 20.15 Spiller- og Trenerutvikling 20.30 Aktiviteter i 2011 21.00 Kampslutt Buskerud

Detaljer

VEDTEKTER I.L STORMFJELL

VEDTEKTER I.L STORMFJELL VEDTEKTER I.L STORMFJELL 1 Formål Idrettslaget Stormfjell er selveiende og frittstående, med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert av Norges Idrettsforbund. Stormfjell

Detaljer

STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB

STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB V E D T E K T E R F O R STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB Postboks 276 7500 Stjørdal Stiftet 09.05 1984 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB 2 HJEMMKOMMUNE Hjemkommune for Stjørdal

Detaljer

LOV FOR AKERSHUS FRIIDRETTSKRETS

LOV FOR AKERSHUS FRIIDRETTSKRETS LOV FOR AKERSHUS FRIIDRETTSKRETS vedtatt den 25.02.1989 Godkjent av Idrettsstyret den 20.09.1989, jfr. NIFs lov 17. Endring godkjent av Idrettsstyret den 4. juni 1993 og 24. april 1995. Endret 2005 og

Detaljer

Fotballsesongen 2013 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball

Fotballsesongen 2013 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Fotballsesongen 2013 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Innhold: - Sesongen 2013 - Kamprapporter - Kampreglement - Forsikringer - Fair Play - Eventuelt - spørsmål

Detaljer

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. Så mye som mulig av innholdet i de gamle vedtektene er bevart, samtidig som vedtektene nå blir i samsvar med NIFs nye lovnorm, dersom følgende forslag til endringer vedtas. Foreslåtte endringer i vedtektene

Detaljer

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Revidert og vedtatt av kretstinget 31.03.2009, stadfestet av Norsk Bridgeforbund 27.03.2009 og gjort gjeldende fra 31.03.2009 KAPITTEL 1... 2 BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE

Detaljer

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 1. Formål Skedsmo Svømmeklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund.

Detaljer

KAMPREGLEMENT FOR NHF REGION VEST

KAMPREGLEMENT FOR NHF REGION VEST KAMPREGLEMENT FOR NHF REGION VEST Vedtatt på Regionstinget 12. 13. mai 2012. 1. NHFs LOV, KAMP- OG KONKURRANSE REGLEMENT Alle klubber tilsluttet NHF Region Vest skal arrangere og spille sine kamper i overensstemmelse

Detaljer

Vestfossen Idrettsforening. Lørdag 12. juni Søndag 13. juni

Vestfossen Idrettsforening. Lørdag 12. juni Søndag 13. juni Vestfossen Idrettsforening VELKOMMEN TIL Vestfossen Sommer Cup 2010 Lørdag 12. juni Søndag 13. juni Informasjonskart Kampene spilles på Hovedbane og Kunstgressbane. Sekretariatet er plassert i klubbhuset

Detaljer

Fjord Line cup barn 2016

Fjord Line cup barn 2016 Turneringsreglement Fjord Line cup barn 2016 5 er og 7 er fotballturnering for barn i alderen 7-12 år. 7-10 årsklasser spiller med 5 spillere 11-12 årsklasser spiller med 7 spillere Revisjon 1.0 07.12.2015

Detaljer

Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1

Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1 Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1 LOV FOR AKERSHUS OG OSLO ORIENTERINGSKRETS Godkjent av Norges Orienteringsforbund 25. januar 2002, endringer

Detaljer

LOV FOR... 26.11.2010 2-2). 1 FORMÅL

LOV FOR... 26.11.2010 2-2). 1 FORMÅL LOV FOR... Lov for Villingur Islandshestforening (tidl Forsand fjellhestforening) stiftet den.26/2-2001. med senere endringer senest av. 26.11.2010 Godkjent av idrettsstyret den...ja...(jfr. NIF's lov

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 29.februar kl 18:00 G Max møtelokaler Høgvollvegen 8 (Breivika) Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 15.februar 2016. Sakene kan

Detaljer

LAGUNEN FOTBALLFEST 2015 - TURNERINGSREGLEMENT

LAGUNEN FOTBALLFEST 2015 - TURNERINGSREGLEMENT TURNERINGSREGLEMENT Public LAGUNEN FOTBALLFEST 2015 spilles etter NFF s reglement med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. JURY Turneringens jury består av seks medlemmer, en representant

Detaljer

Vedtekter for NBF Hedmark og Oppland

Vedtekter for NBF Hedmark og Oppland Vedtekter for NBF Hedmark og Oppland Vedtatt av kretstinget den 10.05.08 og stadfestet av Norsk Bridgeforbund den.. og gjort gjeldende fra?... INNHOLD SIDE Kapittel 1 - Basisvedtekter som skal være lik

Detaljer

Norges Håndballforbund Region SørVest LOV

Norges Håndballforbund Region SørVest LOV Norges Håndballforbund Region SørVest LOV Ajourført etter vedtak på Regionstinget mai 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL 1: INNLEDENDE BESTEMMELSER... 3 1-1 Formål... 3 1-2 Organisasjon... 3 1-3 Arbeidsoppgaver...

Detaljer

INVITASJON TIL KRETSSERIENE 2017

INVITASJON TIL KRETSSERIENE 2017 INVITASJON TIL KRETSSERIENE 2017 PÅMELDING OG REGISTRERING VIKTIGE FRISTER: Påmelding av Seniorlag Påmelding av og 9er lag Påmelding av og 5er lag Påmelding av 3er lag 10. januar 20. januar 20. februar

Detaljer

LOVER FOR SPJELKAVIK IDRETTSLAG

LOVER FOR SPJELKAVIK IDRETTSLAG LOVER FOR SPJELKAVIK IDRETTSLAG Innholdsfortegnelse Paragraf: 1 Formål 2 Organisatorisk tilknytting 3 1. Medlemmer 2. Æresmedlemmer 3. Utmerkelser 4 Stemmerett og valgbarhet 5 Kontingent 6 Tillitsvalgtes

Detaljer

TRØNDELAG FOTBALLKRETS. KLUBBFORUM Mars 2015

TRØNDELAG FOTBALLKRETS. KLUBBFORUM Mars 2015 TRØNDELAG FOTBALLKRETS KLUBBFORUM Mars 2015 Program 18.00 Velkommen Innledning ved Kretsstyret og siste nytt fra bl.a Forbundstinget og Kretstinget 18.20 Kretsadministrasjonens faste bolk - Seriematrisen

Detaljer

Lover for Hvit Gjeterhund Klubb

Lover for Hvit Gjeterhund Klubb Lover for Hvit Gjeterhund Klubb Vedtatt av årsmøtet den 17.9.2009 med senere endringer, senest av 13.04.2013 Lovene er godkjent av Norsk Kennelklubb Kap 1 Innledende bestemmelser 11 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Vedtekter. NBF Vest-Agder Bridgekrets

Vedtekter. NBF Vest-Agder Bridgekrets Vedtekter NBF Vest-Agder Bridgekrets (Følgende vedtekter, basert på de nye standardvedtektene for kretsene, ble vedtatt av Kretstinget 2. mai 1999. Tilbakemelding fra Norsk Bridgeforbund mangler.) (I vedtektene

Detaljer

NORMALLOV FOR TRAVLAG

NORMALLOV FOR TRAVLAG NORMALLOV FOR TRAVLAG * * * Lov for.travlag, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer på lagets generalforsamling senest av. Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn (1). travlag stiftet, som er

Detaljer

Innhold. Fair play, frisone, ekstra spiller. Kampavvikling, regler og retningslinjer. Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring

Innhold. Fair play, frisone, ekstra spiller. Kampavvikling, regler og retningslinjer. Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring Barnefotballens ABC Innhold Fair play, frisone, ekstra spiller Kampavvikling, regler og retningslinjer Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring Fair play, frisone, ekstra spiller Nye

Detaljer

Håndbok for Agder Fotballkrets - 2010 Side 1 H Å N D B O K 2010. 04.08.2010 Håndboken utarbeidet av K S D Moksness

Håndbok for Agder Fotballkrets - 2010 Side 1 H Å N D B O K 2010. 04.08.2010 Håndboken utarbeidet av K S D Moksness Håndbok for Agder Fotballkrets - 2010 Side 1 H Å N D B O K 2010 Håndbok for Agder Fotballkrets - 2010 Side 2 Innholdsfortegnelse: Pkt Tekst Side 0 OPPLYSNINGER OM KRETS 4 1 NFF s KAMPADMINISTRASJONS-SYSTEM

Detaljer

Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS

Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS Det blir årsmøte i kantinen på International School of Stavanger (ISS). Alle foreldre og medlemmer er velkommen. Medlemmer

Detaljer

Turneringsreglement TA-Cupen 2014

Turneringsreglement TA-Cupen 2014 Turneringsreglement TA-Cupen 2014 TA-Cupen spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Turneringsreglementet er delt opp i tre avdelinger: Kampreglement

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Tiller idrettslag

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Tiller idrettslag Til medlemmer i Tiller idrettslag Tiller 30. april 2016 Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Tiller idrettslag Tid: 24. mai 2015, kl 19.00. Sted: Tonstad skole Tiller idrettslag innkaller med dette

Detaljer

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges Skytterforbund den 17. september LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS AV NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges

Detaljer

VEDTEKTER FOR GRUE IDRETTSLAG, FOTBALLGRUPPA ORG.NR: Tilslutning

VEDTEKTER FOR GRUE IDRETTSLAG, FOTBALLGRUPPA ORG.NR: Tilslutning VEDTEKTER FOR GRUE IDRETTSLAG, FOTBALLGRUPPA ORG.NR: 997526465 1 Tilslutning Fotballgruppa er en undergruppe i Grue Idrettslag, tilsluttet Norges fotballforbund gjennom Indre Østland Fotballkrets. 2 Formål

Detaljer

Lover for Inn-Trøndelag fuglehundklubb stiftet 4. mai 1969

Lover for Inn-Trøndelag fuglehundklubb stiftet 4. mai 1969 Lover for Inn-Trøndelag fuglehundklubb stiftet 4. mai 1969 Vedtatt av årsmøtet den 13.februar 2013 Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund den 29. mai 2013. Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

MODUL 3 BANEN VI SPILLER PÅ

MODUL 3 BANEN VI SPILLER PÅ MODUL 3 BANEN VI SPILLER PÅ BANEN VI SPILLER PÅ Loven og reglementene Alle ledere trenger kunnskap om aktuelle lover og reglementer Norsk lov setter den aller ytterste rammen for all idrettslig aktivitet

Detaljer

SESONGINFORMASJON UNGDOMSFOTBALL 2017

SESONGINFORMASJON UNGDOMSFOTBALL 2017 SESONGINFORMASJON UNGDOMSFOTBALL 2017 Kampendringer For å bidra til en mer stabil og forutsigbar gjennomføring av sesongen for alle parter (klubber, lag, dommere, kretsadministrasjon etc.), ble det på

Detaljer

Saken gjelder Skeids anke over NFFs vedtak av 2.10.2015 vedrørende kvalifisering fra 2. divisjon til 1. divisjon kvinner.

Saken gjelder Skeids anke over NFFs vedtak av 2.10.2015 vedrørende kvalifisering fra 2. divisjon til 1. divisjon kvinner. NFFs ANKEUTVALGS BESLUTNING AV 8.10.2015 Ankesak 21/2015 Skeid Saken gjelder Skeids anke over NFFs vedtak av 2.10.2015 vedrørende kvalifisering fra 2. divisjon til 1. divisjon kvinner. NFF publiserte 27.8.2015

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

Lover for Hedmark og Oppland Fuglehundklubb

Lover for Hedmark og Oppland Fuglehundklubb Lover for Hedmark og Oppland Fuglehundklubb Klubb stiftet 28.januar 1966. Vedtatt av årsmøtet den 07.03.2013 med senere endringer, senest på årsmøtet 06.03.2014. Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes

Detaljer

Rond o-lag s lover Formål Organisatorisk tilknytning Medlemmer Stemmerett og valgbarhet 15 år Kontingent Tillitsvalgtes godtgjørelse

Rond o-lag s lover Formål Organisatorisk tilknytning Medlemmer Stemmerett og valgbarhet 15 år Kontingent Tillitsvalgtes godtgjørelse Rond o-lag s lover 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund. 2 Organisatorisk tilknytning Laget

Detaljer