SENTRALE REGLER I NYTT BREDDEREGLEMENT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SENTRALE REGLER I NYTT BREDDEREGLEMENT"

Transkript

1 SENTRALE REGLER I NYTT BREDDEREGLEMENT I oktober 2014 foretok forbundsstyret en del justeringer i «Breddereglementet» som ble vedtatt første gang på forbundstinget i mars Breddereglementet gjelder alle kamper og konkurranser fra 4. divisjon menn og lavere, 3. divisjon kvinner og lavere og aldersbestemte klasser. Vi har nå fått et «Breddereglement» som er tilpasset breddefotballen. For å gjøre hverdagen litt enklere for lagledere og trenere har vi her gjort et utdrag av sentrale regler som det er viktig å ha kunnskap om i fotballhverdagen. I tillegg til paragraftekstene har vi i enkelte punkter beskrevet praktisering av enkelte paragrafer. Når det gjelder spillformer har styret i Vestfold Fotballkrets valgt og vedtatt spillformer ut fra muligheter i «Breddereglementet». Disse er beskrevet i kapitel 2. under. Vi gjør oppmerksom på at vi langt fra har tatt for oss alle forhold som «Breddereglementet» omhandler, og at det er klubbenes og lagledere/treneres oppgave å gjøre seg kjent med «Breddereglementet» innhold. Lag, spillere, spilletider, aldergrenser, spillformer: (jmf. breddereglementets kap. 2) Senior: 2x45 min. spilletid. Spiller må ha fylt 15 år ved årets Menn vet. 2x30 min. spilletid. Spiller må ha fylt 39 år ved årets Det kan benyttes en «underårig» spiller som må ha fylt 33 år ved årets Det spilles 7er. G/J 19: 2x45 min. spilletid. Spillere må være under 19 år, men ha fylt 14 år ved årets G/J 16: 2x40 min. spilletid. Spillere må være under 16 år, men ha fylt 12 år ved årets J 13/14: 2x35 min. spilletid. Spillere må være under 14 år, men ha fylt 10 år ved årets Det spilles 9er og 7er i J13/14. Bane/mål: Det spilles på langs av 11er bane. Målene settes på 16 meter og banens bredde skal være ca. 50 meter. Det skal benyttes 7er mål. Straffefelt skal være 8 meter ut fra stolpene og 11 meter ut fra mållinje. G14: 2x35 min. spilletid. Spillere må være under 14 år, men ha fylt 10 år ved årets

2 G 13: 2x35 min. spilletid. Spillere må være under 13 år, men ha fylt 9 år ved årets Det spilles 9er og 7er. Bane/mål: Det spilles på langs av 11er bane. Målene settes på 16 meter og banens bredde skal være ca. 50 meter. Det skal benyttes 7er mål. Straffefelt skal være 8 meter ut fra stolpene og 11 meter ut fra mållinje. G/J 12: G/J 11: G/J 10: G/J 9: G/J 8: G/J 7 og G/J 6 2x30 min. spilletid. Spillere må være under 12 år, men ha fylt 9 år ved årets Det spilles 7er. 2x30 min. spilletid. Spillere må være under 11 år, men ha fylt 8 år ved årets Det spilles 7er. 2x25 min. spilletid. Spillere må være under 10 år. Det spilles 5er. 2x25 min. spilletid. Spillere må være under 9 år. Det spilles 5er. 2x25 min. spilletid. Spillere må være under 8 år. Det spilles 5er. Det spilles aktivitetsturneringer med 3 kamper à 20 minutter pr. spillekveld. Det spilles 5er i begge klasser. I trening og turneringer spilles det 3er i klassene G/J 6. Unntak fra kravene til alder (jmf. breddereglementets 2-3) 1. Det kan benyttes 2 overårige spillere på 11er/9er lag og 1 overårig spiller på 7er/5er lag - dvs. pr. kamp og ikke på banen av gangen. 2. Bruk av overårige spillere skal være registrert på eget skjema som ligger på og oversendt Vestfold Fotballkrets før første obligatoriske kamp. 3. Overårig spiller kan ikke være mer enn et år for gammel. 4. Overårig spiller kan ikke delta i lavere klasse dersom klubben stiller lag i spillerens egen klasse. 5. Registrert overårig spiller kan ikke spille på lag i «egen» klasse eller høyere. Vesentlig endring i denne paragrafen er at det ikke kan meldes inn overårige dersom klubben har tilbud i spillerens egen klasse.

3 Dispensasjon fra aldersbestemmelsene (jmf. breddereglementets 2-4) Det kan søkes om dispensasjon fra aldersbestemmelsene på følgende grunnlag: 1. Sosiale årsaker søknad skal medundertegnes av spillers foresatte. 2. Medisinske årsaker søknad skal medundertegnes av spillers foresatte og attest fra lege skal følge søknad. 3. Manglende kamptilbud. 4. Spillere som har fylt 14 år ved årets begynnelse kan få dispensasjon fra aldersbestemmelsene om spill på seniorlag. Dette etter nærmere retningslinjer gitt av styret i NFF. Forsikringsordninger krav til forsikringer (jmf. breddereglementets 2-6) Alle spillere må være forsikret gjennom NFFs fotballforsikring. Seniorfotball: Klubbene betaler inn en lagsforsikring (utstedes av NFF etter at lagspåmeldingen er klar). Dette gjelder for 2. divisjon menn og lavere og 1. kvinner og lavere dvs. også for alle 11er og 7er lag i klasser eldre enn 20 år. For at spillere skal være forsikret må de være dokumenterte medlemmer i klubben og registrert som aktive spillere i klubben i FIKS. Ungdomsfotball: NFF betaler forsikring for alle ungdomslagene. For at spillere skal være forsikret må de være registrerte medlemmer i klubben og registrert som aktiv spiller i klubben i FIKS. Barnefotball: NFF betaler forsikring for alle barnefotballagene. For at spillere skal være forsikret må det kunne dokumenteres medlemskap i klubben. Sammensatte lag (jmf breddereglementets 2-9) Der det er nødvendig for å gi et kamptilbud, kan kretsen i alle klasser etter søknad, godkjenne at to eller flere klubber spiller med sammensatte lag. Godkjenningen gjelder for en sesong. Det godkjennes ikke søknader der klubber søker samarbeid om to lag i samme klasse. I ungdomsklassene defineres 11er, 9er og 7er som ulike klasser. I seniorklassene kan ikke sammensatte lag delta høyere enn 4. divisjon menn og 2. divisjon kvinner. Sammensatte lag kan ikke rykke opp fra disse divisjonene. Spillere som spiller på sammensatte lag, kan samtidig spille på sine respektive klubbers lag i andre klasser. Søknadsskjema for sammensatte lag

4 Deltagelse på lavere seniorlag (jmf breddereglementets 2-11) For klubber som deltar med mer enn 1 lag i seniorklassene: Dersom 1. laget deltar i 3. divisjon menn og høyere eller 1. divisjon kvinner og høyere i kvinner senior: Det kan kun benyttes innbyttere fra foregående 1. lags kamp. Dersom 1 laget deltar i 4. divisjon menn og lavere eller 2. divisjon kvinner og lavere: Det kan benyttes inn til 5 spillere fra foregående nærmest høyere rangert lag. Bruk av spillere mellom 11er og 7er lag i kvinner/menn senior: Det kan benyttes 5 spillere som er oppført på kamprapporten fra det lavest rangerte 11er laget til 7er laget. Seriestart: Spiller det lavere rangerte laget før det høyere rangerte laget i seriestarten, kan det høyere rangerte laget benytte kun innbyttere dersom det lavere rangerte laget spiller i 2. eller 3. divisjon menn eller 1. divisjon kvinner. Dersom det lavest rangerte laget spiller i 4. divisjon menn og lavere, eller 2. divisjon kvinner og lavere, kan det benyttes 5 spillere som sto oppført på kamprapporten til det lavest rangerte laget på det høyere rangerte lagets første kamp. Endring fra tidligere breddereglemenet er at det er utvidet til bruk av 5 spillere vs. 3 som det var tidligere. Deltagelse på lag i ungdomsklassene år. (jmf breddereglementets 2-12) På et 11er lag kan det benyttes inntil 5 spillere som ble benyttet på øvrige 11er lag i På et 9er lag kan det benyttes inntil 5 spillere som ble benyttet på øvrige 9er lag i På et 7er lag kan det benyttes inntil 5 spillere som ble benyttet på øvrige 7er lag i På et 5er lag kan det benyttes inntil 5 spillere som ble benyttet på øvrige 5er lag i Endring fra tidligere breddereglemenet er at det er utvidet til bruk av 5 spillere vs. 3 som det var tidligere. Det er ingen begrensninger i bruk av spillere f.eks. mellom 11er og 7er i, eller 9er og 7er i samme aldersklasse.

5 Antall innbyttere (jmf breddereglementets 2-13) Lag i 4. divisjon menn og lavere og 3. divisjon kvinner og lavere, samt aldersbestemte klasser kan benytte inntil 7 innbyttere. En spiller som er byttet ut kan byttes inn igjen. Det samme gjelder for 2. divisjon kvinner, men denne bestemmelsen er regulert i kampreglementet og vedtatt av de fire samarbeidene kretsene. Tid, sted og bane for kamper. Fremmøte, uteblivelse, feil fra arrangør (jmf breddereglementets kap 8 og 9) Disse kapitlene omhandler forhold vedr. selve fotballkampen og det regelverk som gjelder iht dette. Vi vil her presisere en del forhold hvordan endringer praktiseres. Det er viktig å presisere at «Breddereglemenets» bokstav gjelder, men i det følgende så beskriver nærmere hvordan dette praktiseres i Vestfold Fotballkrets. Spilleplanene settes opp av forbund eller krets. I seniorfotballen skal det før endelig spilleplan sendes ut, gjennomføres terminlistemøter med klubbene i hver enkelt divisjon. For 7. divisjon herrer og lavere gjennomføres det ikke terminlistemøter. Dersom ett lag ikke møter på terminlistemøte mister laget retten til å forhandle om tid og sted for både sine hjemme og bortekamper.. Etter at terminlistemøtene er gjennomført, og kretsadministrasjonen har offentliggjort spilleplanene m/justeringer, er disse endelig. For ungdomsfotballen gjelder følgende: Når kretsadministrasjonen har offentliggjort spilleplanene er disse endelige.

6 Omberamming av kamper etter at spilleplanen er endelig: Dersom lag ser det nødvendig å flytte på kamper for å få gjennomført disse på en sportslig forsvarlig måte gjelder følgende: 1. Det laget som ønsker å flytte en kamp kontakter motstander og legger fram ønske om å flytte kamp. Dersom motstander aksepterer dette blir lagene enig om ny spilledato, klokkeslett og bane. Kretskontoret varsles om at kamp er omberammet. Kretskontoret omberammer kampen og gir beskjed til alle involverte parter i kampen. Kretskontoret kontaktes ikke før lagene er enige om ny spilledato eller at kamp er utsatt på ubestemt tid. Skjer dette skal det anføres hvilke lag som har bedt om utsettelse. Dersom omberammet kamp ikke blir gjennomført, er det laget som ønsket å omberamme kampen første gang som skal sanksjoneres. 2. Dersom motstander ikke ønsker å omberamme kampen skal kampen spilles som opprinnelig oppsatt. 3. Dersom motstander ikke ønsker å omberamme kampen, kan det laget som ønsker å omberamme kampen søke kretsen om dette. Frist for en slik søknad er 5 dager før opprinnelig terminfestet dato. Kriterier for å få omberammet kamp ut over de forhold som er beskrevet i «Breddereglementet» er: Dokumenterte skolearrangementer Russearrangementer Kamper som er berammet i høstferiene (interkretskamper) Spesielle andre arrangementer 4. For lag som melder seg på til interkretsserier: Det vises til eget interkretsreglement.

Velkommen til fotballsesongen 2015

Velkommen til fotballsesongen 2015 Nyheter og viktig informasjon foran fotballsesongen 2015 1 Velkommen til fotballsesongen 2015 Dette informasjonsskrivet fra Østfold Fotballkrets gir våre klubber viktig informasjon om nyheter og endringer

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer

Turneringsreglement TA-Cupen 2015

Turneringsreglement TA-Cupen 2015 Turneringsreglement TA-Cupen 2015 TA-Cupen spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Turneringsreglementet er delt opp i tre avdelinger: Kampreglement

Detaljer

1 Hvordan logger jeg inn i FIKS?

1 Hvordan logger jeg inn i FIKS? 1 Hvordan logger jeg inn i FIKS? Gå inn på http://fiks.fotball.no. Logg inn med ditt tilsendte brukernavn/passord. Har du glemt disse, klikk på «Glemt passord eller brukernavn?»-lenken. Når du er logget

Detaljer

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 Ungdomsfotball Råd og retningslinjer 13-19 år ungdom3 18-05-05 12:31 Side 2 Bakgrunn Norges Fotballforbund har to utviklingsmål med ungdomsfotballen Utvikle gode spillere

Detaljer

Informasjon for oppmenn i BIL Fotball

Informasjon for oppmenn i BIL Fotball Informasjon for oppmenn i BIL Fotball Instrukser i rødt viser til hvor du kan finne informasjon som ligger på hjemmesiden til BIL Fotball 1) ADMINISTRATIV INFORMASJON Styret i Blindheim Fotball Oversikt

Detaljer

T E R T N E S I D R E T T S L A G

T E R T N E S I D R E T T S L A G Oppdatert per 22.03.10 Overganger til/fra Tertnes Her finner dere litt informasjon om hva som trengs å vites når spillere skifter klubber, enten de kommer til Tertnes eller de forlater Tertnes. For all

Detaljer

Spilleregler og retningslinjer for barneog ungdomsfotballen

Spilleregler og retningslinjer for barneog ungdomsfotballen Spilleregler og retningslinjer for barneog ungdomsfotballen 1 Innhold Spillformer og anbefalte banestørrelser... 4 Nye spillformer... 4 Retningslinjer for treerfotball for barn... 7 Spilleregler treerfotbal...

Detaljer

Spilleregler og retningslinjer for barneog ungdomsfotballen

Spilleregler og retningslinjer for barneog ungdomsfotballen Spilleregler og retningslinjer for barneog ungdomsfotballen 1 Innhold Spillformer og anbefalte banestørrelser... 4 Nye spillformer... 4 Retningslinjer for treerfotball for barn... 7 Spilleregler treerfotbal...

Detaljer

REGLER FOR SPILL PÅ SMÅ BANER Spilleregler for sjuerfotball, femmerfotball og barnefotball

REGLER FOR SPILL PÅ SMÅ BANER Spilleregler for sjuerfotball, femmerfotball og barnefotball REGLER FOR SPILL PÅ SMÅ BANER Spilleregler for sjuerfotball, femmerfotball og barnefotball SPILLEREGLER FOR SJUERFOTBALL GJELDER FOR KLASSENE 13 ÅR OG ELDRE For klassene 12 år og yngre gjelder spillereglene

Detaljer

Innledning. Håndball med stil - til dommerne!

Innledning. Håndball med stil - til dommerne! Arrangementsmal Innledning NHF Region Øst-Norge ønsker å skape en best mulig sportslig ramme rundt kampene og vil derfor oppfordre alle arrangører om noen faste rutiner både før, under og etter kampene.

Detaljer

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK Spilleren den sentrale ressurs Det er AK`s overordnede mål å sette "spilleren" i sentrum for sin virksomhet. Dette betyr bl.a. at de sentrale mål og virkemidler må være

Detaljer

Tips og retningslinjer Barnehåndball 6-11 år. Minihåndball 6-8 år Minihåndball gutter 8 år Aktivitetsserie 9 og 10 år Aktivitetsserie 11 år

Tips og retningslinjer Barnehåndball 6-11 år. Minihåndball 6-8 år Minihåndball gutter 8 år Aktivitetsserie 9 og 10 år Aktivitetsserie 11 år Tips og retningslinjer Barnehåndball 6-11 år Minihåndball 6-8 år Minihåndball gutter 8 år Aktivitetsserie 9 og 10 år Aktivitetsserie 11 år Revidert 18.09.2012 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2

Detaljer

Aktivitetsplan. Fotballgruppa - Larvik Turn & IF

Aktivitetsplan. Fotballgruppa - Larvik Turn & IF Aktivitetsplan Fotballgruppa - Larvik Turn & IF Index 1 - Visjon og mål Side 2 Klubbens langsiktige målsettinger Klubbens mål for barnefotballen Klubbens arbeidsmål Klubbens kjennetegn 4 - Trening Side

Detaljer

HÅNDBOK FOR LAGLEDERE

HÅNDBOK FOR LAGLEDERE Velkommen som lagleder Laglederrollen er like viktig som trenerrollen. Lagleder har en administrativ funksjon for at laget skal fungere optimalt i løpet av året. I tillegg kan det oppnevnes en foreldrekontakt

Detaljer

Hånes Idrettsforening, Instruks for Sekretariatet. HIF håndball - instruks for sekretær og tidtaker

Hånes Idrettsforening, Instruks for Sekretariatet. HIF håndball - instruks for sekretær og tidtaker Hånes Idrettsforening, Instruks for Sekretariatet HIF håndball - instruks for sekretær og tidtaker Når HIF som klubb har et arrangement i Håneshallen og skal bemanne sekretariatet skal denne instruks anvendes.

Detaljer

Fotball for alle og Fotball er moro.

Fotball for alle og Fotball er moro. Sportsplan Lysekloster Idrettslag Fotball 2015 1. Innledning 2. Ansvar og roller 3. Retningslinjer for opplæring 4. Oversikt over trenere og treningstider 5. Organisasjonsoppbygging 6. Målsetning 1. Innledning

Detaljer

Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013

Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013 Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013 www.amasone.no Innhold laglederhåndbok for Amasone FK 1. Klubbadresse og annen info... 3 2. Organisasjon og arbeidsrutiner... 4 2.1. Organisering... 4 2.2.

Detaljer

Vi må tilpasse spillet til barna, ikke barna til spillet!

Vi må tilpasse spillet til barna, ikke barna til spillet! Vi må tilpasse spillet til barna, ikke barna til spillet! Nye spillformer og regelendringer i barne- og ungdomsfotballen: Treerfotball Nierfotball Frisone i femmer- og sjuerfotball Ekstra spiller i femmer-

Detaljer

Ledere for hvert enkelt lag er ansvarlig for at innholdet i klubbhåndboka gjøres kjent for spillere og foreldre knyttet til klubben.

Ledere for hvert enkelt lag er ansvarlig for at innholdet i klubbhåndboka gjøres kjent for spillere og foreldre knyttet til klubben. 1. Innledning Dette dokumentet er plattformen for all aktivitet i Klæbu IL fotball og er klubbens viktigste styringsverktøy. Alle ledere og trenere i klubben skal introduseres for dokumentet og skal aktivt

Detaljer

Sportsplan: Ulltråden

Sportsplan: Ulltråden Ull/Kisa Fotball Bredde Sportsplan: Ulltråden Fra barne- til ungdomsfotball For barn 11-12 år (Les også Sportsplan for 9-10 år) Innhold: Hva vet vi om 11-12 åringen? Hva skal 11-12 åringen lære seg? Treningsøkten

Detaljer

INNLOGGING OG BRUK AV FIKS FOR DOMMERE

INNLOGGING OG BRUK AV FIKS FOR DOMMERE INNLOGGING OG BRUK AV FIKS FOR DOMMERE Innlogging FIKS: Brukernavn : fornavn.etternavn (for noen også mellomnavn) Passord: Tildeles ved første gangs bruk. Endres av bruker. Hvis man glemmer brukernavn/passord

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR BRUKER- ADMINISTRERING I FIKS

BRUKERMANUAL FOR BRUKER- ADMINISTRERING I FIKS BRUKERMANUAL FOR BRUKER- ADMINISTRERING I FIKS For å komme til den gamle delen av Fiks dere kjenner. Trykk på Start klubbklienten For å komme tilbake trykk Min Fiks 1 For å administrere brukere trykk på

Detaljer

Sportslig plan Jevnaker fotball. Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014

Sportslig plan Jevnaker fotball. Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014 Sportslig plan Jevnaker fotball Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014 Innholdsfortegnelse BARNEFOTBALL - (5-12 ÅR)... 6 5-6 år fotball er gøy... 8 7-10 år Bli venn med ballen... 10 10-12 år - LAG ET

Detaljer

VEILEDNING FOR VALGKOMITEENS ARBEID

VEILEDNING FOR VALGKOMITEENS ARBEID VEILEDNING FOR VALGKOMITEENS ARBEID Dokumentet er en oppsummering av et tidligere notat - og er supplert med synspunkter etter samling med ledere av valgkomiteene i de ulike fotballkretsene den 11. oktober

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN Det er viktig at du og dine medelever gjør dere godt kjent med dette skrivet. Det beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Eksamen oppleves av mange

Detaljer

Nest-Sotra United mer enn et fotballag

Nest-Sotra United mer enn et fotballag Nest-Sotra United mer enn et fotballag Intervju med Tove Iren Vindenes Nest-Sotra United er plukket ut til å delta i Special Olympic 2011. Special Olympics er verden største idrettsarrangement i 2011.

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER Nedenfor finner man en liste med svar på ofte stilte spørsmål om den nye tilskuddsordningen. Bufdir tar sikte på å oppdatere denne

Detaljer

Hva koster det å spille fotball i Norge?

Hva koster det å spille fotball i Norge? Hva koster det å spille fotball i Norge? EN RAPPORT OM KOSTNADENE VED Å DELTA PÅ ALDERSBESTEMTE FOTBALL-LAG N F F 2 0 1 1 INNLEDNING Det foreligger lite empiri på hva det koster å drive med aldersbestemt

Detaljer