INFORMASJON VEDR. PÅMELDING AV LAG TIL SESONGEN 2016:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJON VEDR. PÅMELDING AV LAG TIL SESONGEN 2016:"

Transkript

1 Til klubbene Dato: Sted: Trondheim Ref.: Kristin Seim Side: 1/19 INFORMASJON VEDR. PÅMELDING AV LAG TIL SESONGEN 2016: - SERIESPILL ÅR OG SENIOR - NORGESMESTERSKAPET ÅR - OBOS CUP ÅR OG SENIOR Norsk fotballs visjon er fotballglede, muligheter og utfordringer for alle. Visjonen samt organisasjonens verdier skal bygges inn i alle utviklingsfelter, det skal prege måten vi jobber på og ikke minst også være grunnlaget for hvordan vi utvikler, planlegger og gjennomfører kjerneproduktet i fotball, nemlig «Kampen». Foran sesongen 2015 ble det innført noen endringer i seriespillet. Noen av disse endringene er knyttet til sentrale vedtak i NFF. Videre fattet TFK noen lokale vedtak. Kommende sesong følger TFK opp både de sentrale og de lokale vedtakene. Disse er blitt presentert for klubbene på avholdte klubbforum i november: Faste kampdager (differensiering by v. distrikt) Riktige banestørrelser ifht. alder og spillform Riktig spillretning og størrelse på mål ifht. spillform Ingen banesperrer ifht. trening Etablering av J15 og J17 som nye klasser Økt sesonglengde (spesielt på høsten) Avdelingsoppsett (geografisk avstand v. jevnbyrdighet) Breddereglementet (spilleberettigelse) Kampendringer Videreutvikling av 0. divisjon Vi ber om at klubben setter seg grundig inn i rundskrivets innhold og informerer alle lagledere/trenere på en god måte. 1

2 Innholdsfortegnelse Del 1 Påmelding til seriespillet sesongen 2016 side Frister, klasser og prosedyre side 3 - Hvilke endringer er gjort fra tidligere år? side 4 - Hvordan komme frem til riktig lagsgrunnlag? side Hvordan velge riktig spillform? side 7 - Hvordan finne riktig nivå til våre lag? side 8 - Kretsens serietilbud i 2016 med kommentarer side 9-13 Del 2 Påmelding til NM aldersbestemte klasser og side OBOS Cup år og Senior 2016 Vedlegg Hvordan beregne antall spillere pr.spillform til kamp side 16 Eksempler til bruk ved påmelding av lag til seriespill 2016 side

3 Del 1 Påmelding til seriespillet sesongen 2016 Frister, klasser og prosedyre Påmeldingsstart: Mandag 7.desember åpner Trøndelag Fotballkrets for påmelding av lag for sesongen Påmeldte klasser: Påmeldingen omfatter lag fra 13 år og t.o.m. senior. 11- og 12 års-klassene har påmeldingsfrist 10.februar Påmeldingsfrister: 13 år Senior: 10.januar Betalingsanmerkninger: Ingen klubber vil få delta med lag i seriespillet 2016 før man har gjort opp utestående hos fotballkretsen for sesongen 2015 eller tidligere sesonger. Tilsvarende gjelder også deltagelse i Norgesmesterskapet år og OBOS Cup år og Senior. Påmeldingsprosedyre: - Fotballkretsen skal motta EN felles påmelding for alle lag i klubben. - Påmeldingen skal KUN gjøres av klubbens FIKS-ansvarlig, og ikke av de enkelte lagene. - FIKS-ansvarlig skal forsikre seg om at klubben har gjennomført de nødvendige klubbprosesser (riktig antall lag, nivå/divisjon og spillform) som er beskrevet på de neste sidene i dette rundskrivet før påmeldingen legges inn i FIKS. Kontaktpersoner for klubbene: Primær kontakt: Kristin Seim E-post: / Sekundær kontakt: Bjørn Langørgen E-post: /

4 Hvilke endringer er gjort fra tidligere år? Viser til kretsens totale serietilbud for 2016 med de ulike spillformene (primær og sekundær) og antall nivå/divisjoner som er beskrevet nedenfor (side 9). Innenfor jentefotballen er det etablert en ny seriestruktur i enkelte klasser. Det er etablert egne klasser i J15 og J17. Jenter 15 har 9er som primær spillform, mens Jenter 17 har 11er som primær spillform. Fotballkretsen har besluttet at alle 7er-seriene uten nivåinndeling/divisjoner (G14, J14, J15, G16, J17, G19 og J19) bygges om etter vårsesongen. Vår erfaring er at helårsavdelinger i disse seriene er krevende å sette opp da vi opplever flere endringer i løpet av sesongen. Dette gjelder trekking av lag, nye lag og endring av spillform (fra 11er og 9er til 7er). Å ta inn f.eks. 7er lag i en 9er eller 11er serie mener vi er uheldig. Vi ønsker at 7er-seriene skal være mer «åpne», for å skape gode aktivitetstilbud for lag som opplever endringer i spillerantallet i løpet av sesongen. 4

5 Hvordan komme frem til riktig lagsgrunnlag? For å sikre at klubben oppnår å melde inn riktig antall lag ut fra spillergrunnlaget samt treffer med hvilket nivå laget meldes på til, så er vi opptatt av at «Klubben må være sjef» og at påmeldingen av lag blir et resultat av gode prosesser internt i klubben. Vår erfaring er at for mange klubber melder på for mange lag. Det er viktig at klubben tar hensyn til at spillergrunnlaget (antall spillere) endrer seg i løpet av en sesong. Vi ønsker at klubbens sportslige leder/ansvarlige samler trenere og lagledere for de aktuelle lagene (13 og eldre) til ett eller flere møter i klubben før påmeldingen foretas. På disse møtene blir det viktig at klubben kartlegger hvor mange spillere man har i klubben på hvert årskull/lagsnivå. I den sammenheng blir det viktig å telle hver spiller kun en gang og ikke regne med at en spiller kan telles to-tre ganger. Å telle på en måte som gjør at flere spillere må spille flere lag vil vi fraråde. Det medfører en feil totalbelastning og på sikt vil det bare føre til frafall av enkeltspillere og etter hvert trekking av lag med ditto kostnader til klubb. Dette perspektivet skal balanseres opp mot at det ikke blir for lite spilletid pr.spiller pr.kamp. Å ha for mange spillere på benken i hver kamp medfører svært ofte at spilletiden blir så knapp for enkelte spillere at de verken opplever mestring, utvikling eller motivering. Med andre ord så blir øvelsen for dere i klubb å finne det rette balanseforholdet mellom totalbelastning på enkeltspillere og nok spilletid for alle. Antilag Antilag vil si lag i egen klubb som man ikke ønsker at skal spille på samme dag/tidspunkt. Antilag er et ønske, og fotballkretsen kan gjøre unntak fra dette og sette opp antilag på samme dag/tidspunkt dersom det er problemer med å plassere lag på bane etc. Hvert lag kan maksimalt registrere 1 antilag. Antilaget MÅ være gjensidig for at man skal være sikret at det blir hensyntatt ved beramming av kamper (dette har med rekkefølge på beramming å gjøre). Vi illustrer dette med eksempler for å gjøre det mer forståelig for klubben (se neste side): 5

6 Eksempel på gjensidig antilag Eksempel på ikke gjensidig antilag Antilag legges inn i tilknytning til påmelding. 6

7 Hvordan velge riktig spillform? For å veilede dere klubber på best mulig måte så opererer vi med begrepet «primær spillform». I de alle fleste klasser så har man anledning til å melde på lag til ulike spillformer. For å gi dere best mulig forståelse for hva vi mener med «primær spillform» og samtidig veilede dere i forståelsen av hva som bør ligge grunn i vurderingene når man skal velge spillform og nivå så viser vi til eksemplene bakerst i dette rundskriv. Den øverste spillformen i fotball er 11er fotball. Selv om det i noen klasser tilbys 11er fotball (eks: G14) så vil vi operere med f.eks 9er fotball som primær spillform. TFK og NFF ønsker å gi et tydelig signal til klubbene om å velge 9er- og 7er fotball i de klassene dette er mulig. Dette for å sikre målsettingen flest mulig involveringer med ball for spilleren. Basert på at man har et gjennomsnittlig lag ifht. ferdigheter og fysiske forutsetninger i f.eks G14-klassen, så bør laget velge 9er fotball som spillform selv om det altså er mulig å velge 11er fotball. Når dere går gjennom kretsens totale serietilbud, se tabell lenger ned i skrivet, så vil dere i kolonnen «Divisjoner» kunne lese dere til hva vi mener er den primære spillformen for hver klasse. Enkelt sagt er det slik: «Den spillformen som har flest nivåer dvs. divisjoner for den aktuelle årsklassen, er kretsens primære spillform og den spillformen vi mener dere bør vurdere å velge basert på premisset om at dere har et lagsgrunnlag som er gjennomsnittlig/middels godt». 7

8 Hvordan finne riktig nivå til våre lag? Videre må klubben gjennom sine interne møter gjøre faglige vurderinger på hvert lag ifht. hvilket nivå det er gunstig at laget spiller på. Vi har i eksemplene bakerst i dette rundskrivet angitt hvordan klubben kan og bør tenke ved vurdering av riktig nivå. Det man skal vurdere når man skal ta stilling til hvilket nivå laget bør spille på er forholdet mellom mestring og utfordring. For enkle kamper gjør det kjedelig. For vanskelige kamper vil over tid føre til manglende mestring og lav motivasjon. Ved vurdering av nivå så blir det viktig å finne gjennomsnittsnivået i laget. Når den enkelte klubb har gjennomført sine interne avklaringer så kan det være behov for å ha en dialog med øvrige klubber i samme sone/område før man gjennomfører den tekniske delen av påmeldingen. Sportslige ledere/ansvarlige i klubbene bør derfor opprette en dialog mellom klubbene som tar sikte på å sikre at man melder på sine lag i samme spillform og på samme nivå. Alle klubber står selvsagt til enhver tid fritt til å velge både spillform og nivå uavhengig av naboklubbene men vi vet av erfaring at det ofte er sammenfallende behov på tvers av klubbgrensene. Å sikre en god balanse mellom jevnbyrdighet og geografisk avstand. Dette kan aller best oppnås gjennom god dialog mellom klubbene i forkant av påmeldingsfristen. Ved å spille hverandre gode i forkant kan vi oppnå gode, jevne og spennende kamper når sesongen starter. 8

9 KRETSENS SERIETILBUD I 2016 Tabellen under viser hvilke årsklasser og nivåer/divisjoner det er mulig å melde inn lag på. Klasse Klasse/spillform/nivå/sesonglengde/div. info Divisjon Serie lengde Spilletid Bane Bane størrelse Mål Ball Regler/Dommeroppsett Dir. Dommer soning oppsett J13 7er 1. div. Vår/Høst 2 x x40 7er 4 Ja Klubb 2. div. Vår/Høst 2 x x40 7er 4 Ja Klubb J13 9er 1. div. Vår/Høst 2 x x50 7er 4 Ja Krets G13 7er 1. div. Vår/Høst 2 x x40 7er 4 Ja Klubb 2. div. Vår/Høst 2 x x40 7er 4 Ja Klubb G13 9er 1. div. Vår/Høst 2 x x50 7er 4 Ja Krets J14 7er Flat Vår/Høst 2 x x40 7er 4 Ja Klubb J14 9er 1. div. Vår/Høst 2 x x50 7er 4 Ja Krets 2. div. Vår/Høst 2 x x50 7er 4 Ja Krets G14 7er Flat Vår/Høst 2 x x40 7er 4 Ja Klubb G14 9er 1. div. Vår/Høst 2 x x50 7er 4 Ja Krets 2. div. Vår/Høst 2 x x50 7er 4 Ja Krets 3. div. Vår/Høst 2 x x50 7er 4 Ja Krets G14 11er 1. div. Vår/Høst 2 x x60 11er 4 Ja Krets J15 7er Flat Vår/Høst 2 x x40 7er 5 Ja Klubb J15 9er 1. div. Vår/Høst 2 x x50 7er 5 Ja Krets 2. div. Vår/Høst 2 x x50 7er 5 Ja Krets G16 7er Flat Vår/Høst 2 x x40 7er 5 Ja Klubb G16 11er 0. div. Helårs 2 x x60 11er 5 Ja Krets 1. div. Vår/Høst 2 x x60 11er 5 Ja Krets 2. div. Vår/Høst 2 x x60 11er 5 Ja Krets 3. div. Vår/Høst 2 x x60 11er 5 Ja Krets J17 7er Flat Vår/Høst 2 x x40 7er 5 Ja Klubb J17 11er 0. div. Helårs 2 x x60 11er 5 Ja Krets 1. div. Vår/Høst 2 x x60 11er 5 Ja Krets 2. div. Vår/Høst 2 x x60 11er 5 Ja Krets G19 7er Flat Vår/Høst 2 x x40 7er 5 Klubb G19 11er 0. div. Helårs 2 x x60 11er 5 Krets 1. div. Vår/Høst 2 x x60 11er 5 Krets 2. div. Vår/Høst 2 x x60 11er 5 Krets 3. div. Vår/Høst 2 x x60 11er 5 Krets J19 7er Flat Vår/Høst 2 x x40 7er 5 Klubb J19 11er 1. div. Vår/Høst 2 x x60 11er 5 Krets 2. div. Vår/Høst 2 x x60 11er 5 Krets Menn 6. div. Helårs 2 x x60 11er 5 Krets 7er Helårs 2 x x40 7er 5 Klubb OB/VET Helårs 2 x x40 7er 5 Klubb Kvinner 4. div. Helårs 2 x x60 11er 5 Krets 7er Helårs 2 x x40 7er 5 Klubb 9

10 Kommentarer til kretsens serietilbud Gutter og Jenter 13 år Primær spillform: J13 7er og G13 7er 1. og 2. divisjon: Lagene melder seg på ønsket nivå/divisjon. Serieavvikling skjer med egne serier som avsluttes etter vårsesongen med opp/nedrykk mellom divisjonene. Sekundær spillform: J13 9er og G13 9er 1. divisjon (ett nivå) Lag som meldes på i denne spillform må påregne noe større reisebelastning enn hva som er tilfellet med spill i 7er fotball (primær spillform). Vårsesongen blir satt opp med ett divisjonsnivå. Avhengig av antall lag som melder seg på her kan høstsesongen bli satt opp med 2 divisjoner (1. og 2. divisjon). Gutter og Jenter 14 år Primær spillform: J14 9er 1. og 2. divisjon og G14 9er 1., 2. og 3. divisjon Lagene melder seg på ønsket nivå/divisjon. Serieavvikling skjer med egne serier som avsluttes etter vårsesongen med opp/nedrykk mellom divisjonene. Sekundær spillform: J14 7er og G14 7er Flat serie Nytt for sesongen 2016 er at man bygger om avdelingene etter vårsesongen. Seriene settes opp geografisk både vår og høst. 10

11 Alternativ spillform: G14 11er 1.divisjon Lag som meldes på her må påregne større reisebelastning. Vårsesongen blir satt opp med ett divisjonsnivå. Avhengig av antall lag som melder seg på her kan høstsesongen bli satt opp med 2 divisjoner (1. og 2. divisjon). Jenter 15 år Primær spillform: J15 9er 1. og 2. divisjon Dette er en ny klasse fra og med Lagene melder seg på ønsket nivå/divisjon. Serieavvikling skjer med egne serier som avsluttes etter vårsesongen med opp/nedrykk mellom divisjonene. Sekundær spillform: J15 7er Flat serie Dette er en ny klasse fra og med Seriene settes opp geografisk både vår og høst og avdelingene bygges om etter vårsesongen. Gutter 16 og Jenter 17 år Primær spillform: G16 11er 0., 1., 2. og 3. divisjon Lagene melder seg på ønsket nivå/divisjon. Til spill i 0. divisjon er lagene prekvalifisert eller deltar i en kvalifisering høsten Serieavvikling skjer med egne serier som avsluttes etter vårsesongen med opp/nedrykk mellom divisjonene (gjelder ikke 0. divisjon). J17 11er 0., 1. og 2.divisjon Dette er en ny klasse fra og med Lagene melder seg på til ønsket nivå/divisjon. Til spill i 0.divisjon er lagene prekvalifisert eller deltar i en kvalifisering høsten Serieavvikling skjer med egne serier som avsluttes etter vårsesongen med opp/nedrykk mellom divisjonene (gjelder ikke 0. divisjon). 11

12 Sekundær spillform: G16 7er og J17 7er Flat serie Nytt for sesongen 2016 er at man bygger om avdelingene etter vårsesongen. Seriene settes opp geografisk både vår og høst. Gutter og Jenter 19 år Primær spillform: G19 11er 0., 1., 2. og 3.-divisjon Lagene melder seg på ønsket nivå/divisjon. Til spill i 0.divisjon er lagene prekvalifisert eller deltar i en kvalifisering høsten Serieavvikling skjer med egne serier som avsluttes etter vårsesongen med opp/nedrykk mellom divisjonene (gjelder ikke 0. divisjon). J19 11er 1. og 2.-divisjon Lagene melder seg på ønsket nivå/divisjon. Serieavvikling skjer med egne serier som avsluttes etter vårsesongen opp/nedrykk mellom divisjonene. Sekundær spillform: G19 7er og J19 7er Flat serie Nytt for sesongen 2016 er at man bygger om avdelingene etter vårsesongen. Seriene settes opp geografisk både vår og høst. Senior Kvinner Senior kvinner 11er 4.divisjon Seriene settes opp geografisk og spilles sammenhengende over vår/høst. Senior kvinner 7er Seriene settes opp geografisk og spilles sammenhengende over vår/høst. 12

13 Senior Menn Senior herrer 11er 6.divisjon Seriene settes opp geografisk og spilles sammenhengende over vår/høst. Senior herrer 7er Seriene settes opp geografisk og spilles sammenhengende over vår/høst. Old Boys M34 og Veteran M39 7er Seriene settes opp geografisk og spilles sammenhengende over vår/høst. 13

14 Del 2 Påmelding til NM for aldersbestemte klasser (16-19 år) og OBOS Cup år og Senior 2016 I tillegg til ordinære seriekamper kan klubber melde på lag til Norgesmesterskapet og OBOS Cup. Disse to «turneringene» er tilgjengelige som kamparenaer både for aldersbestemte lag (16-19 år) og seniorlag kvinner og menn. For å sikre både en riktig sportslig kvalitet og en riktig påmelding av lag fra den enkelte klubb følger noen bestemmelser nedenunder. Disse må forankres på sportslige nivå i klubben før påmelding gjøres. 1. Klubber som er kvalifisert for/deltar i Norgesmesterskapet for senior kvinner og menn kan ikke melde på lag til OBOS Cup for senior kvinner og menn. NFF offentliggjør deltakende lag i NM i månedskiftet januar/februar. Jfr. tidligere år deltar alle klubber som spiller i 3 div. menn. Avhengig av utjevning over hele landet, kan også nedrykkslag fra 3. div menn noen lag fra 4. div menn 2016 være aktuelle for NM. For senior kvinner er det knyttet usikkerhet til hvor mange lag vi får med fra 2. div. kvinner De lagene som er usikker på deltakelse i NM ut i fra ovennevnte, kan melde på laget i OBOS Cup. Klubber som er godkjent for seriespill 2016 kan delta i OBOS Cup. I de tilfeller hvor klubben har flere enn ett lag i OBOS Cup (et klubblag og et samarbeidslag), kan en spiller kun delta på ett lag for klubben. 2. I aldersbestemte klasser år, kan en klubb melde på lag både til Norgesmesterskapet og OBOS Cup hvis klubben har flere enn ett lag i en aktuell klasse. Dog kan ikke en spiller delta i mer enn en av disse turneringene i samme klasse. Med andre ord kan ikke en spiller som deltar i Norgesmesterskapet Gutter 16 samtidig (dvs. samme turneringsår) delta i OBOS Cup i samme klasse (Gutter 16). Dog kan klubben stille med ett eller flere lag i OBOS Cup hvor spillerne ikke deltar for klubbens lag i Norgesmesterskapet. I de tilfeller hvor klubben har flere enn ett lag i OBOS Cup, kan en spiller kun delta på ett lag. NB! Merk spesielt at NM er for J16, mens OBOS Cup er for J17, men dette er likestilte klasser, jfr. G En spiller som deltar i en klasse ihhv. Norgesmesterskapet eller OBOS Cup kan delta i en annen klasse i en av turneringene. Dvs. at en spiller som f.eks. deltar i Norgesmesterskapet for Gutter 16 kan delta på klubbens lag i OBOS Cup i klassen Gutter 19, eller på klubbens lag i NM Gutter

15 4. Norges Fotballforbund har foreløpig ikke kommet med endelig informasjon med tanke på avvikling av Norgesmesterskapet (NM) for aldersbestemte klasser (G16, J16, G19 og J19). Vi forventer dog at kvalifiseringsrundene kommer i gang i løpet av mars Påmeldingsfrist: 10. januar Påmelding: Påmelding til NM og OBOS Cup skjer i FIKS og skal KUN gjøres av klubbens FIKSansvarlig. Velg riktig turneringskategori: NM: - J16 NM Telenor Cup Kval. - G16 NM Telenor Cup Kval. - J19 NM Telenor Cup Kval. - G19 NM Telenor Cup Kval. OBOS Cup: - OBOS Cup G16 - OBOS Cup J17 - OBOS Cup G19 - OBOS Cup J19 - OBOS Cup Kvinner - OBOS Cup Menn NB! Sammensatte lag kan ikke delta i Norgesmesterskapet. 15

16 VEDLEGG Hvordan beregne antall spillere pr.lag til kamp ifht. spillform? SPILLFORM TOTALT ANTALL ANTALL LAG SPILLERE TIL KAMP 3 er fotball er fotball er fotball er fotball er fotball Noen momenter som kan påvirke spillertilgangen pr.kamp: Ferier- og familiebegivenheter Konfirmasjoner o.l. Eksamener, skoleturer o.l. Andre idretter og aktiviteter Cuper og turneringer Sykdom og skader 16

17 Eksempler til bruk ved påmelding av lag til sesongen 2016 J13 og G13 Stor klubb (Eks: 35 spillere i årsklassen) - 9 spillere på høyt ferdighetsnivå - 22 spillere på gjennomsnittlig ferdighetsnivå - 9 spillere på lavere ferdighetsnivå - 1 lag i 9er fotball (1.div.) - 3 lag i 7er fotball (1 lag i 1.div / 2 lag i 2.div.) - Det er fri flyt av spillere mellom spillformene ref. Breddereglementet - Preferert spillform i denne årsklassen er 7er fotball Middels stor klubb (Eks: 20 spillere i årsklassen) - 6 spillere på høyt ferdighetsnivå - 10 spillere på gjennomsnittlig ferdighetsnivå - 4 spillere på lavere ferdighetsnivå - 2 lag i 7er fotball (1 lag i 1.div. / 1 lag i 2.div) - Det er fri flyt av spillere mellom spillformene ref. Breddereglementet - Preferert spillform i denne årsklassen er 7er fotball Liten klubb (Eks: 11 spillere i årsklassen) - 3 spillere på høyt ferdighetsnivå - 6 spillere på gjennomsnittlig ferdighetsnivå - 2 spillere på lavere ferdighetsnivå - 1 lag i 7er fotball (2.div.) - Preferert spillform i denne årsklassen er 7er fotball 17

18 J14 og G14 Stor klubb (Eks: 45 spillere i årsklassen) - 10 spillere på høyt ferdighetsnivå - 22 spillere på gjennomsnittlig ferdighetsnivå - 13 spillere på lavere ferdighetsnivå - 3 lag i 9er fotball (1 lag 1.div. / 1 lag i 2.div. / 1 lag i 3.div.) - 1 lag i 7er fotball (Serie) - Det er fri flyt av spillere mellom spillformene ref. Breddereglementet - Preferert spillform i denne årsklassen er 9er fotball Middels stor klubb (Eks: 23 spillere i årsklassen) - 7 spillere på høyt ferdighetsnivå - 10 spillere på gjennomsnittlig ferdighetsnivå - 6 spillere på lavere ferdighetsnivå - 2 lag i 9er fotball (1 lag i 1.div. / 1 lag i 2.div) - 1 lag i 7er fotball (Serie) - Det er fri flyt av spillere mellom spillformene ref. Breddereglementet - Preferert spillform i denne årsklassen er 9er fotball Liten klubb (Eks: 9 spillere i årsklassen) - 2 spillere på høyt ferdighetsnivå - 5 spillere på gjennomsnittlig ferdighetsnivå - 2 spillere på lavere ferdighetsnivå - 1 lag i 9er fotball (2.div.) - Preferert spillform i denne årsklassen er 9er fotball 18

19 G14 Stor klubb (Eks: 50 spillere i årsklassen) - 12 spillere på høyt ferdighetsnivå - 28 spillere på gjennomsnittlig ferdighetsnivå - 10 spillere på lavere ferdighetsnivå - 1 lag i 11er fotball (1.div) - 3 lag i 9 er fotball (1 lag i 1.div. / 1 lag i 2.div. / 1 lag i 3.div) - 1 lag i 7er fotball - Det er fri flyt av spillere mellom spillformene ref. Breddereglementet - Preferert spillform i denne årsklassen er 9er fotball Middels stor klubb (Eks: 25 spillere i årsklassen) - 6 spillere på høyt ferdighetsnivå - 13 spillere på gjennomsnittlig ferdighetsnivå - 6 spillere på lavere ferdighetsnivå - 2 lag i 9er fotball (1 lag i 1.div. / 1 lag i 2.div eller 3.div) - 1 lag i 7er fotball - Det er fri flyt av spillere mellom spillformene ref. Breddereglementet - Preferert spillform i denne årsklassen er 9er fotball Liten klubb (Eks: 12 spillere i årsklassen) - 3 spillere på høyt ferdighetsnivå - 6 spillere på gjennomsnittlig ferdighetsnivå - 3 spillere på lavere ferdighetsnivå - 1 lag i 9er fotball (2.div.) - Preferert spillform i denne årsklassen er 9er fotball 19

PÅMELDING TIL SERIESPILL SESONGEN 2015 (13 ÅR OG ELDRE) SAMT PÅMELDING TIL NORGESMESTERSKAPET ALDERSBESTEMTE KLASSER 2015

PÅMELDING TIL SERIESPILL SESONGEN 2015 (13 ÅR OG ELDRE) SAMT PÅMELDING TIL NORGESMESTERSKAPET ALDERSBESTEMTE KLASSER 2015 Til Leder, sportslig leder og FIKS-ansvarlig i klubbene i Trøndelag Fotballkrets Trondheim 05.12.14. Rundskriv 03/14 PÅMELDING TIL SERIESPILL SESONGEN 2015 (13 ÅR OG ELDRE) SAMT PÅMELDING TIL NORGESMESTERSKAPET

Detaljer

Støttedokument til lagspåmelding. Innholdsfortegnelse

Støttedokument til lagspåmelding. Innholdsfortegnelse Støttedokument til lagspåmelding Innholdsfortegnelse Viktig informasjon vedr. påmelding av lag i FIKS side 2 Hvordan komme frem til riktig lagsgrunnlag side 3 Hvordan velge riktig spillform? side 4 Hvordan

Detaljer

INFORMASJON VEDR. PÅMELDING AV LAG TIL SESONGEN 2017: Del 1 Påmelding til seriespillet sesongen 2017 side 2 8

INFORMASJON VEDR. PÅMELDING AV LAG TIL SESONGEN 2017: Del 1 Påmelding til seriespillet sesongen 2017 side 2 8 Til klubbene Dato: 07.12.2016 Sted: Trondheim Ref.: Kristin Seim Side: 1/11 INFORMASJON VEDR. PÅMELDING AV LAG TIL SESONGEN 2017: - SERIESPILL 11 19 ÅR OG SENIOR - NORGESMESTERSKAPET 16 19 ÅR - OBOS-CUP

Detaljer

Informasjon vedr. påmelding av lag til sesongen 2018

Informasjon vedr. påmelding av lag til sesongen 2018 Til klubbene Dato: 07.12.2017 Sted: Trondheim Ref.: Kristin Seim Side: 1/11 Informasjon vedr. påmelding av lag til sesongen 2018 Del 1 Seriespill 11 19 år og senior Del 2 Norgesmesterskapet 16 19 år og

Detaljer

Støttedokument til lagspåmelding

Støttedokument til lagspåmelding Støttedokument til lagspåmelding Innhold Viktig informasjon vedr. påmelding av lag i FIKS side 2 Målsettinger med kampmatrisen side 3-4 Kamparenaer 2018 side 5 Retningslinjer: antilag, oppmelding av lag

Detaljer

INVITASJON TIL HOVEDSESONGEN 2014 TELEMARK FOTBALLKRETS

INVITASJON TIL HOVEDSESONGEN 2014 TELEMARK FOTBALLKRETS INVITASJON TIL HOVEDSESONGEN 2014 TELEMARK FOTBALLKRETS Innhold Side Påmeldingsfrister. 1 Serietilbud og aldersgrenser.. 2 Etteranmelding og trekking av lag 3 Oversikt kretsmestere/avdelingsvinnere.. 3

Detaljer

Klubbforum November Evaluering av sesongen 2015 Planlegging av sesongen 2016

Klubbforum November Evaluering av sesongen 2015 Planlegging av sesongen 2016 Klubbforum November 2015 Evaluering av sesongen 2015 Planlegging av sesongen 2016 Program 18.00 19.00 Sesongevaluering 2015 19.00 19.15 Pause 19.15 20.30 Sesongplanlegging 2016 20.30 21.00 TFKs Årshjul

Detaljer

TRØNDELAG FOTBALLKRETS. KLUBBFORUM Mars 2015

TRØNDELAG FOTBALLKRETS. KLUBBFORUM Mars 2015 TRØNDELAG FOTBALLKRETS KLUBBFORUM Mars 2015 Program 18.00 Velkommen Innledning ved Kretsstyret og siste nytt fra bl.a Forbundstinget og Kretstinget 18.20 Kretsadministrasjonens faste bolk - Seriematrisen

Detaljer

KRETSSERIENE 2011 INNBYDELSE

KRETSSERIENE 2011 INNBYDELSE KRETSSERIENE 2011 INNBYDELSE Innhold Side Kretskontingent 2 Klubbregistrering (Fiks) 2 Serietilbud og aldersgrenser 3 Lagspåmelding 4 Basis Spilledager 5 Serieavgifter 6 Klubbavgift til dommerutvikling

Detaljer

TIL KLUBBENE 4. desember 2012. Invitasjon til Fotballsesongen 2013 for barn, ungdom og voksen 7er

TIL KLUBBENE 4. desember 2012. Invitasjon til Fotballsesongen 2013 for barn, ungdom og voksen 7er TIL KLUBBENE 4. desember 2012 Invitasjon til Fotballsesongen 2013 for barn, ungdom og voksen 7er Hordaland Fotballkrets inviterer klubbene til ny fotballsesong. Påmelding og godkjenning av lag foretas

Detaljer

INVITASJON KRETSSERIENE 2013 VESTFOLD FOTBALLKRETS

INVITASJON KRETSSERIENE 2013 VESTFOLD FOTBALLKRETS INVITASJON KRETSSERIENE 2013 VESTFOLD FOTBALLKRETS Innhold Side Påmeldingsfrister. 1 Serietilbud og aldersgrenser... 2 Etteranmelding og trekking av lag. 3 FIKS Klubb/pålogging... 3 FIKS Lagspåmelding...

Detaljer

Påmeldingssamling Fotball for jenter, år Oslo Fotballkrets Ullevaal Stadion 7. desember 2017

Påmeldingssamling Fotball for jenter, år Oslo Fotballkrets Ullevaal Stadion 7. desember 2017 Velkommen til: Påmeldingssamling Fotball for jenter, 12-19 år Oslo Fotballkrets Ullevaal Stadion 7. desember 2017 Dagens program: Velkommen Presentasjonsrunde NFF Pilot nye spillformer Oslomesterskapet

Detaljer

Påmeldingssamling Fotball for gutter, år Oslo Fotballkrets Ullevaal Stadion 4. desember 2017

Påmeldingssamling Fotball for gutter, år Oslo Fotballkrets Ullevaal Stadion 4. desember 2017 Velkommen til: Påmeldingssamling Fotball for gutter, 12-19 år Oslo Fotballkrets Ullevaal Stadion 4. desember 2017 Dagens program: Velkommen Presentasjonsrunde NFF Pilot nye spillformer OBOS Cup Seriesystemer,

Detaljer

INVITASJON TIL KRETSSERIENE 2017

INVITASJON TIL KRETSSERIENE 2017 INVITASJON TIL KRETSSERIENE 2017 PÅMELDING OG REGISTRERING VIKTIGE FRISTER: Påmelding av Seniorlag Påmelding av og 9er lag Påmelding av og 5er lag Påmelding av 3er lag 10. januar 20. januar 20. februar

Detaljer

Invitasjon til sesongen 2016 for barn, ungdom og senior (7-er)

Invitasjon til sesongen 2016 for barn, ungdom og senior (7-er) Til klubbene i Hordaland Fotballkrets Bergen 8.12.2015 Invitasjon til sesongen 2016 for barn, ungdom og senior (7-er) Hordaland Fotballkrets inviterer klubbene til fotballsesongen 2016. Fristen for påmelding

Detaljer

TROMS FOTBALLKRETS FOTBALLSESONGEN 2018 PÅMELDING AV LAG INNEN

TROMS FOTBALLKRETS FOTBALLSESONGEN 2018 PÅMELDING AV LAG INNEN TROMS FOTBALLKRETS Postadresse: Postboks 12, 9251 Tromsø Kontor: Idrettens Hus Tromsø, Alfheim stadion, 9007 Tromsø Telefon: 77 61 07 50. E-post: troms.fotball@fotball.no Internett: www.fotball.no/kretser/troms

Detaljer

KLUBBFORUM HØSTEN 2017

KLUBBFORUM HØSTEN 2017 KLUBBFORUM HØSTEN 2017 PROGRAM 1800 1805 Velkommen og presentasjon av vertsklubb 1805 1820 Informasjon fra kretsstyret 1820 1830 Erfaringer fra sesongen 2017 1830-1930 Kampmatrisen 2018 hvorfor og hvordan

Detaljer

Endringer i Breddereglementet 2015 Ungdomsfotballen Mottak av 5 spillere totalt fra øvrige lags nærmeste kamp i samme klasse/spillform Fri flyt av

Endringer i Breddereglementet 2015 Ungdomsfotballen Mottak av 5 spillere totalt fra øvrige lags nærmeste kamp i samme klasse/spillform Fri flyt av Endringer i Breddereglementet 2015 Ungdomsfotballen Mottak av 5 spillere totalt fra øvrige lags nærmeste kamp i samme klasse/spillform Fri flyt av spillere mellom spillformer Innskjerping ifht. bruk av

Detaljer

TROMS FOTBALLKRETS SØKNADSSKJEMA FOR SAMMENSATT LAG FRA TO ELLER FLERE KLUBBER

TROMS FOTBALLKRETS SØKNADSSKJEMA FOR SAMMENSATT LAG FRA TO ELLER FLERE KLUBBER TROMS FOTBALLKRETS SØKNADSSKJEMA FOR SAMMENSATT LAG FRA TO ELLER FLERE KLUBBER Søknadsfristene er identisk med fristen for å melde på lag i de ulike klassene: For seniorlag og ungdomslag i fotball 15.01

Detaljer

INVITASJON TIL KRETSSERIENE 2014

INVITASJON TIL KRETSSERIENE 2014 INVITASJON TIL KRETSSERIENE 2014 PÅMELDING OG REGISTRERING VIKTIGE FRISTER: Påmelding av Seniorlag Påmelding av lag Påmelding av og 5er lag 10. januar 20. januar 20. februar 1 Innhold Side Klubbkontingent

Detaljer

PÅMELDING TIL KVALIFISERING 0.DIVISJON I KLASSENE G16, G19, J17 og J19, FOR SESONGEN 2017

PÅMELDING TIL KVALIFISERING 0.DIVISJON I KLASSENE G16, G19, J17 og J19, FOR SESONGEN 2017 Til klubbene i NFF Trøndelag Dato: 25.10.2016 Sted: Trondheim Ref.: Kristin Seim Side: 1/7 PÅMELDING TIL KVALIFISERING 0.DIVISJON I KLASSENE G16, G19, J17 og J19, FOR SESONGEN 2017 NFF Trøndelag vil gjennomføre

Detaljer

SERIEORDNING UNGDOMSFOTBALL VÅR 2017

SERIEORDNING UNGDOMSFOTBALL VÅR 2017 Til Klubbene og lagets kontaktperson 13-19 år Dato: 20.03.2017 Sted: Trondheim Ref.: Kristin Seim Side: 1/7 SERIEORDNING UNGDOMSFOTBALL VÅR 2017 For alle klasser (gjelder ikke helårsserier) gjelder at

Detaljer

SERIEORDNING UNGDOMSFOTBALL (13-19) VÅR 2014

SERIEORDNING UNGDOMSFOTBALL (13-19) VÅR 2014 SERIEORDNING UNGDOMSFOTBALL (13-19) VÅR 2014 For alle klasser gjelder at alle kamper skal være avviklet innen siste fastsatte spilledato i spilleplan for den enkelte avdeling. Kamper som spilles etter

Detaljer

Påmeldingssamling Fotball for barn, 6-12 år Oslo Fotballkrets - Osloidrettens hus, Ekeberg

Påmeldingssamling Fotball for barn, 6-12 år Oslo Fotballkrets - Osloidrettens hus, Ekeberg Velkommen til: Påmeldingssamling Fotball for barn, 6-12 år Oslo Fotballkrets - Osloidrettens hus, Ekeberg Dagens program: Velkommen Presentasjonsrunde Sesongen 2018 NFF spillformpilot OBOS Miniligaen Påmelding

Detaljer

TROMS FOTBALLKRETS FOTBALLSESONGEN 2017 PÅMELDING AV LAG INNEN

TROMS FOTBALLKRETS FOTBALLSESONGEN 2017 PÅMELDING AV LAG INNEN TROMS FOTBALLKRETS Postadresse: Postboks 12, 9251 Tromsø Kontor: Idrettens Hus Tromsø, Alfheim stadion, 9007 Tromsø Telefon: 77 61 07 50. E-post: troms.fotball@fotball.no Internett: www.fotball.no/kretser/troms

Detaljer

SERIESPILL ALDERSBESTEMT FOTBALL SESONGEN 2015

SERIESPILL ALDERSBESTEMT FOTBALL SESONGEN 2015 Rundskriv 01/14 Til Klubbene i Trøndelag Fotballkrets Kopi Idrettskretsene i Nord- og Sør-Trøndelag Norges Fotballforbund v/nils Fisketjønn Trondheim 17.10.14. SERIESPILL ALDERSBESTEMT FOTBALL SESONGEN

Detaljer

NFF Hordaland inviterer klubbene til å melde på lag i ungdomsklassene i sesongen 2017.

NFF Hordaland inviterer klubbene til å melde på lag i ungdomsklassene i sesongen 2017. Til klubbene i Hordaland Bergen 7.12.2016 Invitasjon til ungdomsfotball sesongen 2017 (13-19 år) NFF Hordaland inviterer klubbene til å melde på lag i ungdomsklassene i sesongen 2017. Fristen for påmelding

Detaljer

SESONGINFORMASJON UNGDOMSFOTBALL 2017

SESONGINFORMASJON UNGDOMSFOTBALL 2017 SESONGINFORMASJON UNGDOMSFOTBALL 2017 Kampendringer For å bidra til en mer stabil og forutsigbar gjennomføring av sesongen for alle parter (klubber, lag, dommere, kretsadministrasjon etc.), ble det på

Detaljer

INFORMASJON HØSTSESONGEN 2014 Ungdom 13-19 år

INFORMASJON HØSTSESONGEN 2014 Ungdom 13-19 år INFORMASJON HØSTSESONGEN 2014 Ungdom 13-19 år SERIESPILL OG BESTEMMELSER OM SLUTTSPILL Gutter 13 Gutter 14 Gutter 16 Gutter 19 Jenter 13 Jenter 14 Jenter 16 Jenter 19 Internett: Facebook: E-post: www.fotball.no/trondelag

Detaljer

Serien 2015. Ytterligere nedrykk øker proporsjonalt med antall lag som rykker ned fra 3. divisjon

Serien 2015. Ytterligere nedrykk øker proporsjonalt med antall lag som rykker ned fra 3. divisjon Serien 2015 Menn 4. divisjon 3 avdelinger a 12 lag Opprykk: Vinner i hver avdeling rykker opp til 3. divisjon Nedrykk: De to siste lag i hver avdeling rykker ned i 5. divisjon Ytterligere nedrykk øker

Detaljer

Forslag til ny inndeling av spillformer i barne- og ungdomsfotballen

Forslag til ny inndeling av spillformer i barne- og ungdomsfotballen Forslag til ny inndeling av spillformer i barne- og ungdomsfotballen Prosjektbeskrivelse for pilot 2017 Bakgrunn I 2013 gjennomførte NFF en undersøkelse blant trenere og lagledere i 10 utvalgte kretser

Detaljer

Velkommen til fotballsesongen 2016

Velkommen til fotballsesongen 2016 Nyheter og viktig informasjon foran fotballsesongen 2016 1 Velkommen til fotballsesongen 2016 Dette informasjonsskrivet fra Østfold Fotballkrets gir våre klubber viktig informasjon om nyheter og endringer

Detaljer

ABC Ungdomsfotball. Dette må DU vite for sesongen 2017

ABC Ungdomsfotball. Dette må DU vite for sesongen 2017 ABC Ungdomsfotball Dette må DU vite for sesongen 2017 Samarbeid med Trygg Trafikk Avreise i god tid før kampstart Aldri for mange i bilen Husk bilbelte for alle! Overhold fartsgrensene Huskeliste hjemmekamp

Detaljer

INFORMASJON VEDRØRENDE HØSTESESONGEN OG VEIEN FREM TIL BDO-SLUTTSPILL 2015

INFORMASJON VEDRØRENDE HØSTESESONGEN OG VEIEN FREM TIL BDO-SLUTTSPILL 2015 INFORMASJON VEDRØRENDE HØSTESESONGEN OG VEIEN FREM TIL BDO-SLUTTSPILL 2015 NFF Trøndelag Trondheim www.fotball.no/trondelag Besøksadresse: Lerkendal Stadion, 7031 TRONDHEIM Tlf 73821460 Fax 73821470 Trøndelag

Detaljer

SPORTSPLAN TORVASTAD IL

SPORTSPLAN TORVASTAD IL SPORTSPLAN TORVASTAD IL INNHOLD VISJON, VERDIER OG MÅLSETTINGER 2 BARNEFOTBALLENS VERDIGRUNNLAG 2 BARNEFOTBALL 4-12 ÅR 3 UNGDOMSFOTBALL 13-19 ÅR 4 DIFFERENSIERING OG JEVNBYRDIGHET 5 DIFFERENSIERING I PRAKSIS

Detaljer

Innhold. Fair play, frisone, ekstra spiller. Kampavvikling, regler og retningslinjer. Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring

Innhold. Fair play, frisone, ekstra spiller. Kampavvikling, regler og retningslinjer. Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring Barnefotballens ABC Innhold Fair play, frisone, ekstra spiller Kampavvikling, regler og retningslinjer Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring Fair play, frisone, ekstra spiller Nye

Detaljer

ABC Lagledere ungdomsfotball

ABC Lagledere ungdomsfotball ABC Lagledere ungdomsfotball HOLDNINGER OG FAIR PLAY Egen paragraf i breddereglementet om Fair play nytt fra 2015 * Hva gjør din klubb i forhold til Fair play arbeid? Er din klubb en Fair Play klubb? Lagleder/treners

Detaljer

INFORMASJON HØSTSESONGEN 2013 Ungdom 13-19 år

INFORMASJON HØSTSESONGEN 2013 Ungdom 13-19 år INFORMASJON HØSTSESONGEN 2013 Ungdom 13-19 år SERIESPILL OG BESTEMMELSER OM SLUTTSPILL Gutter 13 Gutter 14 Gutter 16 Gutter 19 Jenter 13 Jenter 14 Jenter 16 Jenter 19 Fotballkretsens hjemmeside: Kampendringer

Detaljer

Klikk for å redigere tittelstil NHF Region Vest Sesongen 2011/12. Klikk for å redigere tittelstil. Klikk for å redigere undertittelstil i malen

Klikk for å redigere tittelstil NHF Region Vest Sesongen 2011/12. Klikk for å redigere tittelstil. Klikk for å redigere undertittelstil i malen Spillmeny Klikk for å redigere NHF Region Vest Sesongen 2011/12 Klikk for å redigere Klikk for å redigere under i malen Klikk for å redigere SESONGEN 2011/12 Sesongstart planlegges i uke 35 i 2011. Noen

Detaljer

INFORMASJON SESONGEN 2012 Ungdom 13-19 år

INFORMASJON SESONGEN 2012 Ungdom 13-19 år INFORMASJON SESONGEN 2012 Ungdom 13-19 år Serieordningen Ungdomsfotball Vår 2012 Forsikring/spilleberettigelse Aldersbestemmelser Junior 2012 Terminliste/spilleplaner Kampkort Breddereglementet 2012 Dommersatser

Detaljer

KLUBBFORUM AUGUST-SEPTEMBER 2015

KLUBBFORUM AUGUST-SEPTEMBER 2015 KLUBBFORUM AUGUST-SEPTEMBER 2015 Saksliste og program Kl.1800-1820 Kl.1820-1900 Kl.1900-1945 Kl.1945-2000 Kl.2000-2030 Kl.2040-2100 Velkommen og innledning v/kretsstyret Utvikling av et nytt gebyr, sanksjon

Detaljer

ÅRSHJUL NFF TRØNDELAG 2018

ÅRSHJUL NFF TRØNDELAG 2018 ÅRSHJUL NFF TRØNDELAG 2018 Oppdatert:..2017. VIKTIGE FRISTER DATO SAK TEMA.01. Påmelding av lag til seriespill, OBOS-cup og NM 2018. Aldersbestemt og senior.04. Frist for kampendringer uten gebyr på 500,-

Detaljer

Sportsplan KIL pr. Sept V1. SPORTSPLAN for Kråkenes IL

Sportsplan KIL pr. Sept V1. SPORTSPLAN for Kråkenes IL SPORTSPLAN for Kråkenes IL 1 Innholdsfortegnelse Hensikt... 3 1.1. Visjon... 3 1.2. Rød tråd... 3 1.3. Trenerforum... 3 Retningslinjer... 4 2.1. Trenerkoordinator... 4 2.2. Trenerteamet... 4 2.3. Erfaringsutveksling...

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

Sonemøte. NFF Rogaland

Sonemøte. NFF Rogaland Sonemøte NFF Rogaland Pilotprosjekt 2018 Bakgrunn 10 utvalgte kretser gjennomførte undersøkelse i 2013-2015 om treerfotball og nierfotball Gir riktig utfordringer til aldersgruppene. Gode tilbakemeldinger

Detaljer

Velkommen til fotballsesongen 2015

Velkommen til fotballsesongen 2015 Nyheter og viktig informasjon foran fotballsesongen 2015 1 Velkommen til fotballsesongen 2015 Dette informasjonsskrivet fra Østfold Fotballkrets gir våre klubber viktig informasjon om nyheter og endringer

Detaljer

Sonemøte fotballsesongen 2017

Sonemøte fotballsesongen 2017 Sonemøte fotballsesongen 2017 Retningslinjer for pilot Spillformer og baneformat for de ulike aldersklassene https://www.fotball.no/lov-og-reglement/spilleregler/spilleregler---barnefotball-612-ar/#69839

Detaljer

Informasjon vedrørende fotballsesongen 2014

Informasjon vedrørende fotballsesongen 2014 Informasjon vedrørende fotballsesongen 2014 Innføring av 9 er fotball Aldersklasser og spillformer Innføring av divisjonssystem G19 Viktige datoer fram mot sesongen 2014 Dette informasjonsskrivet fra Østfold

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

TROMS FOTBALLKRETS FOTBALLSESONGEN 2015 PÅMELDING AV LAG INNEN 15.01.15

TROMS FOTBALLKRETS FOTBALLSESONGEN 2015 PÅMELDING AV LAG INNEN 15.01.15 TROMS FOTBALLKRETS Postadresse: Postboks 12, 9251 Tromsø. Kontor: Idrettens Hus Tromsø, Idrettsbygget på Alfheim Stadion. Telefon: 77 61 07 50. E-mail: troms.fotball@fotball.no Internett: www.fotball.no/kretser/troms

Detaljer

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2015

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2015 ABC i ungdomsfotballen Dette må du vite for sesongen 2015 Avreise i god tid før kampstart Aldri for mange i bilen Husk bilbelte for alle! Overhold fartsgrensene ROGALAND FYLKE Trafikksikkerhetsutvalget

Detaljer

Telekiosken Futsal Liga 2009/10 - kort orientering og status

Telekiosken Futsal Liga 2009/10 - kort orientering og status Til klubbene i Telekiosken Futsal Liga 2009/10 11. nov. 2009 Telekiosken Futsal Liga 2009/10 - kort orientering og status (NFF) vil med dette gi en kort orientering og status om NFFs futsalsatsing. Futsal

Detaljer

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015 ABC-Lagleder FUTSAL barn 5. Oktober 2015 Velkommen! Knut Norstrøm Tore Bråteng Tone Holm Dagsvold Serie og kamp. adm Daglig leder Klubbutvikler Program NFF verdigrunnlag Hvorfor lagleder? Administrativ

Detaljer

FELLESINFORMASJON FOR ALLE KLASSER:

FELLESINFORMASJON FOR ALLE KLASSER: TURNERINGSBESTEMMELSER -VINTERSERIENE 2017. Vinterseriene er obligatoriske kamper og gjennomføres iht NFF`s «Breddereglement». https://lovdata.no/dokument/nfff/nfffor/2014-03-09-3 FELLESINFORMASJON FOR

Detaljer

FOTBALLGRUPPEN SPORTSPLAN. Dato: Revisjon: 0

FOTBALLGRUPPEN SPORTSPLAN. Dato: Revisjon: 0 FOTBALLGRUPPEN Dato: 01.09.2017 Revisjon: 0 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2 1.1 Revisjonshistorikk 2 2. Verdigrunnlag 2 3. Grunnleggende prinsipper for aktiviteten i barne- og ungdomsfotballen

Detaljer

Innkomne forslag: SAK 7 A: Kretsstyrets forslag til anvendelse av årets overskudd/ underskudd kr 724.112 Kretsstyret foreslår at aktivitetsunderskudd

Innkomne forslag: SAK 7 A: Kretsstyrets forslag til anvendelse av årets overskudd/ underskudd kr 724.112 Kretsstyret foreslår at aktivitetsunderskudd Innkomne forslag: SAK 7 A: Kretsstyrets forslag til anvendelse av årets overskudd/ underskudd kr 724.112 Kretsstyret foreslår at aktivitetsunderskudd disponeres slik: Egenkapital med eksternt pålagte restriksjoner:

Detaljer

SENTRALE REGLER I NYTT BREDDEREGLEMENT

SENTRALE REGLER I NYTT BREDDEREGLEMENT SENTRALE REGLER I NYTT BREDDEREGLEMENT I oktober 2014 foretok forbundsstyret en del justeringer i «Breddereglementet» som ble vedtatt første gang på forbundstinget i mars 2014. Breddereglementet gjelder

Detaljer

MODUL 3 BANEN VI SPILLER PÅ

MODUL 3 BANEN VI SPILLER PÅ MODUL 3 BANEN VI SPILLER PÅ BANEN VI SPILLER PÅ Loven og reglementene Alle ledere trenger kunnskap om aktuelle lover og reglementer Norsk lov setter den aller ytterste rammen for all idrettslig aktivitet

Detaljer

Revidert/Styrebehandlet ILROS Fotball Page 1

Revidert/Styrebehandlet ILROS Fotball Page 1 SPORTSPLAN ROS FOTBALL 2016 Sportslige rammer, 3, 5 & 7 fotball Revidert/Styrebehandlet 3.11.2015 ILROS Fotball Page 1 Idrettsglede Barnefotball skal være lekbetont. Vi ser hver spiller og gir spillerne

Detaljer

INVITASJON/PÅMELDING VINTERSERIENE SESONGEN 2010

INVITASJON/PÅMELDING VINTERSERIENE SESONGEN 2010 Sandefjord 01.11.09 Klubbene INVITASJON/PÅMELDING VINTERSERIENE SESONGEN 2010 Vinterseriene i Vestfold Fotballkrets skal arrangeres for fjerde gang. Tiltaket har vært en suksess, men vi har hatt enkelte

Detaljer

Oktober / November ILROS Fotball Page 1

Oktober / November ILROS Fotball Page 1 IL ROS Fotball 2017 Sportslige rammer, 3, 5 & 7 fotball flest mulig lengst mulig best mulig Oktober / November 2016 ILROS Fotball Page 1 Idrettsglede Barnefotball skal være lekbetont. Vi ser hver spiller

Detaljer

FIKS klubben (påmeldingsprosedyrer) - Elektronisk kamprapport

FIKS klubben (påmeldingsprosedyrer) - Elektronisk kamprapport ABC / FIKS møte Hønefoss 6.mars ABC / FIKS møter Buskerud Fotballkrets - Hvem gjør hva? - Status og Handlingsplan BFK 2012 Kampavvikling (arrangør, hjemme-/bortelag) - Aktivitetsserier/-kvelder (5 er fotball)

Detaljer

REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF

REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF Ajourført etter Håndballtinget 2015 Gjelder for perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Utgitt av Norges

Detaljer

Troms Fotballkrets 2011/2012

Troms Fotballkrets 2011/2012 Strategidokument Troms Fotballkrets 2011/2012 Vedtatt av styret i Troms Fotballkrets i oktober 2011 1 NFFs visjon: Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle. Troms Fotballkrets: Visjon, verdier

Detaljer

0.divisjon 2016 Oppfølging av serienes protokoll

0.divisjon 2016 Oppfølging av serienes protokoll PROTOKOLL 0.DIVISJON 2016 0.divisjon 2016 Oppfølging av serienes protokoll FORANKRING Innføringen av 0.-divisjon er forankret i NFFs Lov Innføringen av 0.-divisjon er forankret i NFFs Handlingsplan 2011-2015.

Detaljer

Romsås IL - Fotball -

Romsås IL - Fotball  - Sportslig plan 1. Innledning Sportsplanen for Romsås fotball er ment som et hjelpemiddel for trenere og lagledere. Den har en funksjon som et bindeledd i klubben som skal sørge for at alle trenere og lagledere

Detaljer

Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE. flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR)

Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE. flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR) Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR) INNLEDNING Dette dokumentet beskriver sportslige rammer for barnefotballen i ROS

Detaljer

INFORMASJON OG PÅMELDING TIL SERIESPILL SESONGEN

INFORMASJON OG PÅMELDING TIL SERIESPILL SESONGEN INFORMASJON OG PÅMELDING TIL SERIESPILL SESONGEN 2017-2018 SESONG START SESONG SLUTT Sesongstart er 30. september 2017. Serieslutt er 07.-08. april 2018. Regionsmesterskap U14, U16,U19: 14.-15. april 2018

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

Brukerveiledning. Lagspåmelding. URL-adresse: http://fiks.fotball.no/lagpaamelding/

Brukerveiledning. Lagspåmelding. URL-adresse: http://fiks.fotball.no/lagpaamelding/ Brukerveiledning Lagspåmelding URL-adresse: http://fiks.fotball.no/lagpaamelding/ 1. Åpningsbildet A: Velg sesong A: Velg din krets B: Velg din klubb 2. Påmeldte og foreslåtte lag Dersom det er påmeldt

Detaljer

Sportslig Plan og retningslinjer ØHIL Fotball 2015 Årsgrupper 6-12

Sportslig Plan og retningslinjer ØHIL Fotball 2015 Årsgrupper 6-12 Sportslig Plan og retningslinjer ØHIL Fotball 2015 Årsgrupper 6-12 Innhold ØHIL Fotball - Sportslige ledelse Obligatoriske møter gjennom året ØHIL Fotball Sportslige mål Organisering av ØHIL Barnefotball

Detaljer

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Trener- og Lagledermøte 23. Oktober 2013 Frisk Asker Fotball 2013 Agenda Informasjon fra styreformann Oppsummering 2013 Gruppearbeid Fokusområder Samarbeid

Detaljer

Sportsplan for FK BODØ/GLIMT. Håndboka. - Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball - Generalsponsor: Hovedsponsorer:

Sportsplan for FK BODØ/GLIMT. Håndboka. - Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball - Generalsponsor: Hovedsponsorer: Sportsplan for FK BODØ/GLIMT Håndboka - Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball - Generalsponsor: Hovedsponsorer: Bodø/Glimts hovedmål: 1. Gi alle spillerne i ungdomsavdelingen en fotballopplevelse

Detaljer

Fotballsesongen 2013 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball

Fotballsesongen 2013 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Fotballsesongen 2013 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Innhold: - Sesongen 2013 - Kamprapporter - Kampreglement - Forsikringer - Fair Play - Eventuelt - spørsmål

Detaljer

KICK-OFF FOTBALLSESONGEN 2011

KICK-OFF FOTBALLSESONGEN 2011 KICK-OFF FOTBALLSESONGEN 2011 18.00 Kampstart Agenda 18.15 Serie- og Kampadministrasjon 19.15 PAUSE 19.45 Klubben som sjef 20.15 Spiller- og Trenerutvikling 20.30 Aktiviteter i 2011 21.00 Kampslutt Buskerud

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL HVORFOR: 1) ønsker å være aktive og gode på hospitering i henhold til NFF`s ønske om differensiering både i barne- og ungdomsfotballen. 2)

Detaljer

ABC Lagledere Barnefotball 6 12 år

ABC Lagledere Barnefotball 6 12 år ABC Lagledere Barnefotball 6 12 år Hovedmål barnefotball Det aller viktigste er at de voksne legger til rette for morsom fotballaktivitet - slik at alle trives og har passe utfordringer. Morsom aktivitet

Detaljer

SPORTSKLUBBEN HAUGAR

SPORTSKLUBBEN HAUGAR SPORTSKLUBBEN HAUGAR NIVÅPÅMELDING OG LAGINNDELING I SK HAUGAR Hvis man i et nærområde (skole) har flere Haugar-lag er det ønskelig at man komponerer lagene med en slik sammensetning at de blir tilnærmet

Detaljer

FK BODØ/GLIMT. SPORTSPLAN HÅNDBOKA Retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen

FK BODØ/GLIMT. SPORTSPLAN HÅNDBOKA Retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen FK BODØ/GLIMT SPORTSPLAN HÅNDBOKA Retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen HÅNDBOKA Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball Sportsplanen til Ungdomsavdelingen i FK Bodø/Glimt er delt i to, del

Detaljer

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON:

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON: Sportsplan bandy Rev 0 12-05-2015 VISJON: «Fremst på aktiviteter for alle som vil» VIRKSOMHETSIDÈ: «Tilrettelagte aktiviteter for alle som vil med spesielt fokus på barn og ungdom» HOVEDMÅL: «Alle i Skiold

Detaljer

INFORMASJON OM BDO SLUTTSPILL 2016

INFORMASJON OM BDO SLUTTSPILL 2016 Til deltagende lag i BDO Sluttspill 2016 Dato: 28.10.2016 Sted: Trondheim Ref.: Kristin Seim Side: 1/7 INFORMASJON OM BDO SLUTTSPILL 2016 NFF Trøndelag ønsker å gratulere din klubb og ditt lag med finaleplass

Detaljer

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2014

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2014 ABC i ungdomsfotballen Dette må du vite for sesongen 2014 Organisasjonskart for RFK 31.12.2013 Kretsstyret Lederforum Kontrollkomiteen Valgkomiteen Dommer komite Kvalitetsklubb komite Koordineringsforum

Detaljer

Fotballsesongen 2015 Laglederkveld ungdomsfotball

Fotballsesongen 2015 Laglederkveld ungdomsfotball Fotballsesongen 2015 Laglederkveld ungdomsfotball Laglederkveld ungdomsfotball Innhold: - Fair Play - Sesongen 2015 - Kamprapporter - Regelverk - Forsikringer - Eventuelt - spørsmål Fair Play Fair Play-møte

Detaljer

2. lagenes posisjon i seriesystemet anbefaling fra utvalget

2. lagenes posisjon i seriesystemet anbefaling fra utvalget 2. lagenes posisjon i seriesystemet anbefaling fra utvalget Innledning Tinget i 2012 behandlet følgende forslag fra Eidsvold Idrettsforening: < Forbundsstyret nedsetter innen sommeren 2012 et bredt sammensatt

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

SPORTSPLAN BARNEFOTBALLEN MALVIK IL 2012

SPORTSPLAN BARNEFOTBALLEN MALVIK IL 2012 SPORTSPLAN BARNEFOTBALLEN MALVIK IL 2012 Verdier og holdninger Hovedmål barnefotball: Gi så mange barn som mulig et kamptilbud og en fotballopplevelse preget av trygghet, mestring og trivsel gjennom både

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Klubbforum 02/16 Område

Klubbforum 02/16 Område Klubbforum 02/16 Område Dato: Sted: xx.xx.xx.. Program Kl.18:00-18:05 Kl.18:05-18:10 Velkommen v/kretsstyret Presentasjon av vertskapsklubb Kl.18:10-18:55 NFFs Handlingsplan 2016-2019 Kl.18:55-19:30 Kl.19:30-19:45

Detaljer

Sportslig handlingsplan Fotball

Sportslig handlingsplan Fotball Sportslig handlingsplan Fotball 2016-2019 I Sportslig handlingsplan, versjon, 2. mars 2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Hovedmål... 2 Delmål og virkemidler, individuelt nivå... 2 Delmål og virkemidler.

Detaljer

Randesund IL FOTBALL LØRDAGSFOTBALLEN 2014

Randesund IL FOTBALL LØRDAGSFOTBALLEN 2014 Randesund IL FOTBALL LØRDAGSFOTBALLEN 2014 STRUKTUR SESONG 2014 I løpet av 2014 vil Ril Fotball jobbe med omstrukturering i forbindelse med søknad NFF om Kvalitetsklubb. Dette betyr at det kan bli gjort

Detaljer

TILRETTELEGGING OG HOSPITERING

TILRETTELEGGING OG HOSPITERING TILRETTELEGGING OG HOSPITERING BYNESET I.L. FOTBALLAVDELINGEN Byneset I.L. Fotballavdelingen Postboks 33 7070 Bosberg Sist revidert: 2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Begrep... 3 2.1. Tilrettelegging:...

Detaljer

Agenda. FIKS (fotballens elektroniske verktøy) Fotball.no. Regler og retningslinjer. Fair Play

Agenda. FIKS (fotballens elektroniske verktøy) Fotball.no. Regler og retningslinjer. Fair Play Agenda FIKS (fotballens elektroniske verktøy) Spillerregistrering og forsikring Spilleroverganger og spilleberettigelse Kamprapportering Fotball.no Terminlister Lov og Reglement Nyheter Regler og retningslinjer

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

Hospitering i Smørås IL

Hospitering i Smørås IL Hospitering i Smørås IL Hva er hospitering En spiller hospiterer når han trener eller spiller kamp i et annet miljø enn han normalt gjør. Vi stimulerer til hospitering og ser dette som en udelt positiv

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF

REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF Ajourført etter Håndballtinget 2015 Gjelder for perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Utgitt av Norges

Detaljer

Utvikling barnefotball 5-12 Fagansvarlig

Utvikling barnefotball 5-12 Fagansvarlig Utvikling barnefotball 5-12 Fagansvarlig Marius Torstrup Kloster Arbeid: Fagansvarlig barnefotball 5-12 år Ansvarlig for SogndalAkademiet, Sogndal Fotball Del av trenerkorpset til fotballkretsen og Team

Detaljer

Lagpåmelding via Klubbklienten

Lagpåmelding via Klubbklienten Lagpåmelding via Klubbklienten Både Klubbruker og Klubbadministrator kan utføre lagpåmelding via klubbklienten (kun sistnevnte kan godkjenne en påmelding). All påmelding av en Klubbruker får bare påmeldingsstatus

Detaljer

MODUL 6 FOTBALL OG JUSS

MODUL 6 FOTBALL OG JUSS MODUL 6 FOTBALL OG JUSS IDRETTENS LOVVERK IDRETTENS SELVDØMME Norges idre7sforbund og olympiske og paralympiske komités lov Norges fotballforbunds lov (må justeres e7er NIF`s lov) Organisasjonen NFF NFF`S

Detaljer