INVITASJON TIL HOVEDSESONGEN 2014 TELEMARK FOTBALLKRETS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INVITASJON TIL HOVEDSESONGEN 2014 TELEMARK FOTBALLKRETS"

Transkript

1 INVITASJON TIL HOVEDSESONGEN 2014 TELEMARK FOTBALLKRETS Innhold Side Påmeldingsfrister. 1 Serietilbud og aldersgrenser.. 2 Etteranmelding og trekking av lag 3 Oversikt kretsmestere/avdelingsvinnere.. 3 FIKS Klubb/pålogging... 5 FIKS Lagspåmelding... 5 Overårige/dispensasjoner 6 Sammensatte lag 6 FIKS Klubbfunksjoner/roller... 7 NFF s forsikringsordninger.. 7 PÅMELDINGSFRISTER 20. desember 20. januar 1. februar 15. februar 3.divisjon Menn - påmeldt divisjon Menn 7.divisjon Menn G14 - G19 11er J14 - J19 11er og J14 9er Kvinner senior divisjon og Kvinner 7er 1.divisjon Kvinner - påmeldt G13 - G16 7er J14 - J16 7er 15. februar M34(Oldboys) M39(Menn Veteran) K28 (Old Girls) 1. mars G06 - G12 J06 - J12 Hele året Ajourhold av roller i klubb (leder mm) og roller i lag (kontaktperson/trener) 1/8

2 SERIETILBUD, aldersklasser mm 2014 MENN Født Klassekode Nivå Ball Påmeldingsavgift kr. Veteran 7er -75/tidligere M39 7 er Old Boys 7er -80/tidligere M34 7er Menn senior -98/tidligere x. div Menn Divisjoner 5 Se under * G19 11er -95/senere G G16 11er -98/senere G G16 7er -98/senere G16 7er G14 11er -00/senere G G14 7er -00/senere G14 7er G13 7er -01/senere G13 7er G12 7er -01 G G11 7er -03 G G10 5er -04 G G09 5er -05 G G08 5er -06 G08 Kampkvelder G07 5er -07 G07 Kampkvelder G06 5er -08 G06 Kampkvelder KVINNER Født Klassekode Nivå Ball Påmeldingsavgift kr. Old Girls 7er -85/tidligere K Kvinner 11er -98/tidligere KVI Divisjon 5 Se under * Kvinner 7er -98/tidligere KVI 7er J19 11er -95/senere J J16 11er -98/senere J J16 7er -98/senere J16 7er J14 11er -00/senere J J14 9er -00/senere J14 9er J14 7er -00/senere J14 7er J12 7er -02/senere J J11 7er -03/senere J J10 5er -04/senere J J09 5er -05/senere J J08 5er -06/senere J08 Kampkvelder J07 5er -07/senere J07 Kampkvelder J06 5er -08/senere J06 Kampkvelder *PÅMELDINGSAVGIFT SENIOR MENN OG KVINNER 11er FOTBALL MENN KR KVINNER KR Tippeliga divisjon divisjon divisjon divisjon divisjon divisjon divisjon divisjon divisjon divisjon /8

3 ETTERANMELDING OG TREKKING AV LAG Etteranmelding og trekking av lag medfører betydelige utfordringer i serieoppsettet, antall kamper, sammensetning ferdighetsnivå, geografisk avstand og banefordeling. Ekstraarbeid og merkostnader administrativt, men ikke minst i f.t. den sportslige ulempen som oppstår for øvrige lag og baneansvarlige. Med hensyn til årets framdriftsplan for terminlistearbeidet, vil følgende frister og satser håndheves: Trekking av lag Senior etter seriestart kr ,- Aldersbestemt etter 1. juli kr 1.000,- Lagpåmelding refunderes IKKE dersom laget er satt inn i en serie og/eller trekker seg etter 1. mars. OVERSIKT KRETSMESTERE/AVDELINGSVINNER NB! Det er fri flyt av spillere mellom 11er til 7er i aldersbestemte klasser Forutsatt påmelding av nok lag i avdelingene blir inndelingen slik: NM Kval G19 (vinterserie) Odds BK G19 som spiller i 3. div herrer er direktekvalifisert til NM G19 1.div Kval Interkrets Alle kvalifiserte lag må delta. Serien vil bestå av 10 til12 lag. Blir det flere lag som ønsker å delta, vil det bli foretatt en rangering. Det spilles enkel serie på våren. De 4 beste er kvalifisert til interkrets. Det beste Telemarkslaget i interkrets blir kretsmester. Resterende lag spiller enkel serie høst 1.div. Vinneren blir avdelingsvinner. G19 2.div Spiller enkel serie på våren. De to beste lagene rykker opp i 1.div høst. Vinner blir Vinner G19 div. 2, Telemark NM Kval G16 (vinterserie) G16 1.div Kval Interkrets Kvalifisering til interkrets (alle kvalifiserte lag må delta). Det beste Telemarks-laget i interkrets blir kretsmester. Serien vil bestå av 10 til12 lag. Blir det flere lag som ønsker å delta, vil det bli foretatt en rangering. Det spilles enkel serie på våren. De 4 beste er kvalifisert til interkrets. Resterende lag spiller enkel serie høst. Vinner blir Vinner 1. div G16, Telemark1. G16 2.div Dette er for lag som ikke ønsker å delta i interkrets, samt lagene som ikke kvalifiserte seg til spill i G16 1.div. De 2 beste lagene rykker opp til 1.div høst. Resterende lag spiller enkel serie høst. Vinner blir Vinner G16 2. div, Telemark. Ved stor påmelding kan det bli 2 avdelinger der vinnerne rykker opp til 1.div høst G16 7er 3/8

4 Spiller dobbel serie vår/høst. Vinner blir kretsmester. Blir det flere avdelinger spiller Vinterserie G14 G14 1.div Kval Interkrets Kvalifisering til interkrets. Det beste Telemarkslaget i interkrets blir kretsmester. Serien vil bestå av 10 til12 lag. Blir det flere lag som ønsker å delta vil det bli foretatt en rangering. Det spilles enkel serie på våren. De 4 beste lagene er kvalifisert til interkrets. Resterende lag spiller enkel serie høst. Vinner blir vinner G14 1. div, Telemark G14 2.div Lag som ikke ønsker å delta i interkrets, samt lagene som ikke kvalifiserte seg til 1. div. De 4 beste laga rykker opp til 1.div høst. Vinner blir vinner G14 2. div, Telemark. Ved stor påmelding kan det bli 2 avdelinger der 2 lag fra hver avd. rykker opp til 1.div høst. G14 7er Spiller dobbel serie vår/høst. Vinner blir kretsmester. Blir det flere avdelinger spiller G13 7er Lagene blir delt i grupper på våren. De beste lagene kommer i 1.div høst. Vinner her blir kretsmester. Resterende lag kommer i 2.div og 3.div etter plassering på våren. Det blir satt opp dommere på kampene 1.div høst. NM Kval J19 (vinterserie) J19 Interkrets med Vestfold Det spilles dobbel serie vår/høst. Vinneren blir Interkretsmester. NM Kval J16 (vinterserie) J16 1div Kval Interkrets med Vestfold Kvalifisering til interkrets (alle kvalifiserte lag må delta). Det beste Telemarks-laget i interkrets blir kretsmester. Serien vil bestå av 10 lag. Blir det flere lag som ønsker å delta vil det bli foretatt en rangering. Det spilles enkel serie på våren. De 5 beste er kvalifisert til interkrets. Resterende lag spiller enkel serie høst. Vinner blir Vinner 1. div J16, Telemark. J16 2.div Det spilles dobbelserie høst/vår. Vinneren blir Vinner J16 2.div Telemark. J16 7er Spiller dobbel serie vår/høst. Vinner blir kretsmester. Blir det flere avdelinger spiller Vinterserie J14 (11er og 9er) J14 1.div Vinneren blir kretsmester Spiller dobbel serie vår/høst. J14 div. 2 Spiller dobbel serie vår/høst. Vinneren blir Vinner av J14 2. div., Telemark J14 7er Spiller dobbelserie høst/vår. Vinner blir kretsmester. Blir det flere avdelinger spiller J13 7er Spiller dobbelserie høst/vår. Vinner blir kretsmester. Blir det flere avdelinger spiller 4/8

5 FIKS Klubb (www.fiks.fotball.no) Tilgang Klubbadministrator /Superbruker Klubbruker Kampansvarlig Resultatrapportør FIKS klubbklienten finner du på Her velger du Klubb. For brukermanual klikk her KS%20Manual%20klubbklienten.pdf En person i hver klubb har fått brukertilgang som Klubbadministrator/Superbruker i FIKS. Det er enten leder eller en leder har delegert ansvaret til. Det bør være 2-4 superbrukere i hver klubb. Disse personene skal gi FIKS-tilgang videre til lagledere, administrere klubbopplysninger, klubbens spillere og godkjenne lagpåmelding. Klubbadministrator skal gi lagledere/kontaktpersoner i klubben tilgang til FIKS som Klubbruker. Klubbruker kan administrere klubbens lag, klubbroller, foreslå påmelding av lag og registrere resultat.. KUN for klubber med lag i Toppfotballen KUN for klubber med lag i Toppfotballen LAGSPÅMELDING - innen frister (se s. 1) Påmelding av lag Alle lag må meldes på i FIKS innen de gitte påmeldingsfristene! Se side 1. Det er ikke mulig å melde på lag via FIKS Klubbklienten etter at påmeldingsfristen er utløpt. Påmelding MÅ da sendes kretsen via e- post til Ved usikker het om lag skal meldes på kontakt oss for eventuell avtale. Lags nr. / navn Klasser Senior Kval til Interkrets Klubber som stiller med flere lag i en turneringsklasse fra 13 år og eldre skal nummerere lagene f.o.m. lag to. Eks: Borg 1, Borg 2, Borg 3 osv. I aldersklassene 6-12 år kan klubben velge å skille lagene også ved bruk av tall, bokstav eller farge. Det tillates ikke bruk av andre typer kallenavn på laget. Som f.eks: City, Tigers, Girls ol Klasser som tilbys for hovedsesongen står på side 2. Seniorlag er innplassert i divisjoner etter kvalifikasjon. Lagene ligger kun som Foreslått. Klubbadministrator må godkjenne påmelding innen gitte påmeldingsfrister. Hvis klubben ønsker å melde på lag til kvalifisering interkrets må dette gjøres ved påmelding av laget, velg da nivå A/kval IK. Dette gjelder for klassene G14, G16, G19 og J16. 5/8

6 Nivå ungdom Kontakt person / trener mm Baner Antilag Tidssperre Ønsket divisjon/nivå SKAL meldes for årsklassene år. Det er ikke mulig å melde på lag uten at kontaktperson og trener blir oppgitt med fullt navn, fødselsdato, postadresse og kontaktinfo. For kontaktperson skal mobil og e-post legges inn og markeres for «vises offentlig». Kontaktperson, trener evt. andre rundt laget må være registrert i FIKS for å være dekket av fotballforsikringen. Her fører man opp de banene laget ønsker å benytte, i prioritert rekkefølge. Her velger man det laget man ikke kan spille samtidig med grunnet bruk av samme spillere på begge lag, max 2 antilag. Husk: Disse lagene må sperres mot hverandre! F eks om G16 skal ha antilag til G19, MÅ G19 ha G16 som ett av sine antilag. G16 G19 Her meldes inn kjente datoer for leirskole, konfirmasjon, eksamensdager, treningsleir etc. Det er satt begrensning til 3 tidssperrer pr. lag. (Banesperrer meldes av baneansvarlig og ikke på hvert enkelt lag!) OVERÅRIGE OG DISPENSASJONER 2-3 Unntak fra kravene til alder og 2-4 Dispensasjon fra kraven til alder. Fra 2012 ble dette vedtatt gjeldende også for spill i seriene Kval Interkrets og Interkrets. Bruk av overårige SKAL meldes inn pr e-post til eller på skjema «Registreringsskjema overårige» SAMMENSATTE LAG Der det er nødvendig for å gi et sportslig tilbud, kan kretsen i alle aldersklasser etter søknad om sammensatte lag godkjenne at to eller tre klubber stiller med sammensatte lag. Søknadsskjema lastes ned fra Søknadsfrist er samme som påmeldingsfristene for hver enkelt klasse. Samarbeidslag registreres i rett klasse av kretsen etter godkjent saksbehandling. KLUBBFUNKSJONER / ROLLER i FIKS og Klubbadministrator/Superbruker er ansvarlig for oppdatering, gjennom hele kalenderåret når det gjelder klubbopplysninger og roller i FIKS. Klubbopplysninger Funksjoner/roller Fotballgruppens hovedopplysninger adresse, tlf., mail, web Nye eller endrede tillitsverv må registreres, endres eller avsluttes. Fødselsdato MÅ alltid registreres på person. Telefon og E-post på personer med sentrale roller i klubben, bør vises offentlig. 6/8

7 Baner Drakter Sjekk at alle klubbens hjemmebaner er registrert på klubben og med rett navn. Nye baner eller endringer må meldes inn via kretsen. Draktfarger MÅ stemme med det som er godkjent for klubben. Søknad sendes kretsen ved ønske om endringer. NFF S FOTBALLFORSIKRING 2014 Klubbens ansvar: For å være dekket av Fotballforsikringen for spillere opp til 13 år skal det, ved en eventuell skade, dokumenteres at spilleren er registrert som medlem av fotballklubben inneværende sesong. I henhold til Norges Fotballforbunds Kampreglement, Kapittel 2, 2-1, må spillere som har fylt 12 år, for å være spilleberettiget i obligatoriske kamper, være registrert i FIKS som aktive inneværende sesong. Kontaktpersoner og trener roller må registreres på laget i FIKS for å være dekket av fotballforsikringen. Individuell forsikring: Gjelder for spillere i: Tippeligaen, Adeccoligaen og Toppserien kvinner. Spiller som er dekket av lagforsikring kan selv velge tillegg til individuell forsikring. Se under. Lagforsikring Gjelder for spillere i: Øvrige seniorlag menn og kvinner, Old Boys/-Girls, Veteran og 7er menn og kvinner Klasser i alderen 0-19 år Spiller kan selv velge tillegg til individuell forsikring. Ved skade: utfør akutt skadebehandling - ring Idrettens Skadetelefon, IST : åpen alle dager mellom 09:00 og 21:00 Les om fotballforsikringen på: 7/8

8 8/8

KRETSSERIENE 2011 INNBYDELSE

KRETSSERIENE 2011 INNBYDELSE KRETSSERIENE 2011 INNBYDELSE Innhold Side Kretskontingent 2 Klubbregistrering (Fiks) 2 Serietilbud og aldersgrenser 3 Lagspåmelding 4 Basis Spilledager 5 Serieavgifter 6 Klubbavgift til dommerutvikling

Detaljer

HÅNDBOK 20 14. Senior- og Ungdomsfotball. Spesialisten på fotballreiser. Spesialisten på fotballreiser Spesialisten på fotballreiser KR 100,-

HÅNDBOK 20 14. Senior- og Ungdomsfotball. Spesialisten på fotballreiser. Spesialisten på fotballreiser Spesialisten på fotballreiser KR 100,- Spesialisten på fotballreiser HÅNDBOK 2014 Senior- og Ungdomsfotball HÅNDBOK 20 14 Spesialisten på fotballreiser Spesialisten på fotballreiser Senior- og Ungdomsfotball 35039 GEVIR OSLO FOTBALLKRETS 35039

Detaljer

HÅNDBOK 20 15. Fotball OSLO FOTBALLKRETS. Spesialisten på fotballreiser. Spesialisten på fotballreiser

HÅNDBOK 20 15. Fotball OSLO FOTBALLKRETS. Spesialisten på fotballreiser. Spesialisten på fotballreiser HÅNDBOK 20 15 Spesialisten på fotballreiser Spesialisten på fotballreiser Fotball OSLO FOTBALLKRETS 35039 GEVIR Spesialisten på fotballreiser Treningsleir Turnering Supportertur Avslutningstur Trenerseminar

Detaljer

OSLO FOTBALLKRETS. Omfatter Oslo, Asker, Bærum, Enebakk, Nesodden Oppegård og Ski, samt deler av Frogn, Nittedal og Ås. Adresse:

OSLO FOTBALLKRETS. Omfatter Oslo, Asker, Bærum, Enebakk, Nesodden Oppegård og Ski, samt deler av Frogn, Nittedal og Ås. Adresse: OSLO FOTBALLKRETS Omfatter Oslo, Asker, Bærum, Enebakk, Nesodden Oppegård og Ski, samt deler av Frogn, Nittedal og Ås Adresse: Oslo Fotballkrets, Ekebergvn. 101, 1178 OSLO Faktura-adr.: Oslo Fotballkrets

Detaljer

Velkommen til fotballsesongen 2015

Velkommen til fotballsesongen 2015 Nyheter og viktig informasjon foran fotballsesongen 2015 1 Velkommen til fotballsesongen 2015 Dette informasjonsskrivet fra Østfold Fotballkrets gir våre klubber viktig informasjon om nyheter og endringer

Detaljer

TROMS FOTBALLKRETS FOTBALLSESONGEN 2015 PÅMELDING AV LAG INNEN 15.01.15

TROMS FOTBALLKRETS FOTBALLSESONGEN 2015 PÅMELDING AV LAG INNEN 15.01.15 TROMS FOTBALLKRETS Postadresse: Postboks 12, 9251 Tromsø. Kontor: Idrettens Hus Tromsø, Idrettsbygget på Alfheim Stadion. Telefon: 77 61 07 50. E-mail: troms.fotball@fotball.no Internett: www.fotball.no/kretser/troms

Detaljer

SENTRALE REGLER I NYTT BREDDEREGLEMENT

SENTRALE REGLER I NYTT BREDDEREGLEMENT SENTRALE REGLER I NYTT BREDDEREGLEMENT I oktober 2014 foretok forbundsstyret en del justeringer i «Breddereglementet» som ble vedtatt første gang på forbundstinget i mars 2014. Breddereglementet gjelder

Detaljer

KAMPREGLEMENT FOR NHF REGION VEST

KAMPREGLEMENT FOR NHF REGION VEST KAMPREGLEMENT FOR NHF REGION VEST Vedtatt på Regionstinget 12. 13. mai 2012. 1. NHFs LOV, KAMP- OG KONKURRANSE REGLEMENT Alle klubber tilsluttet NHF Region Vest skal arrangere og spille sine kamper i overensstemmelse

Detaljer

Fotballsesongen 2015 Laglederkveld ungdomsfotball

Fotballsesongen 2015 Laglederkveld ungdomsfotball Fotballsesongen 2015 Laglederkveld ungdomsfotball Laglederkveld ungdomsfotball Innhold: - Fair Play - Sesongen 2015 - Kamprapporter - Regelverk - Forsikringer - Eventuelt - spørsmål Fair Play Fair Play-møte

Detaljer

REGLER & RETNINGSLINJER. Fair Play program

REGLER & RETNINGSLINJER. Fair Play program REGLER & RETNINGSLINJER Fair Play program Som aktører på ulike nivåer norsk fotball har vi et omfattende sett regelverk å forholde oss til. Noen ganger kan det virke nærmest umulig å ikke gå seg vill i

Detaljer

retningslinjer - serien 2013/2014 handball.no

retningslinjer - serien 2013/2014 handball.no retningslinjer 1. Sesongvarighet Serien i Norges Håndballforbund Region Midt-Norge (RMN) gjennomføres i tidsrommet 21.september 2013 til 23.mars 2014. Lokale tilpasninger kan være nødvendig. Dette planlegges

Detaljer

SERIEORDNING UNGDOMSFOTBALL (13-19) VÅR 2014

SERIEORDNING UNGDOMSFOTBALL (13-19) VÅR 2014 SERIEORDNING UNGDOMSFOTBALL (13-19) VÅR 2014 For alle klasser gjelder at alle kamper skal være avviklet innen siste fastsatte spilledato i spilleplan for den enkelte avdeling. Kamper som spilles etter

Detaljer

Heggedal IL Fotball LAGLEDERHEFTE

Heggedal IL Fotball LAGLEDERHEFTE Heggedal IL Fotball LAGLEDERHEFTE Innhold Velkommen til sesong 2013... 3 Generelt... 4 Kontaktinformasjon... 4 Medlemskap... 4 1. Medlemskontingent... 4 2. Treningsavgift... 4 3. FIKS (gjelder for spillere

Detaljer

abc... - en praktisk veiledning for trenere og lagledere.

abc... - en praktisk veiledning for trenere og lagledere. abc... - en praktisk veiledning for trenere og lagledere. Sesongen 2011 Nordland Fotballkrets ønsker velkommen til sesongen 2011 Som trener og lagleder støter man på mange spennende utfordringer i løpet

Detaljer

Påmelding 2013. Innhald: Informasjon lagspåmelding Kretskontingent Lagsavgift Dommargebyr Bestilling av materiell KM-aldersbestemt innandørs

Påmelding 2013. Innhald: Informasjon lagspåmelding Kretskontingent Lagsavgift Dommargebyr Bestilling av materiell KM-aldersbestemt innandørs Påmelding 2013 Innhald: Informasjon lagspåmelding Kretskontingent Lagsavgift Dommargebyr Bestilling av materiell KM-aldersbestemt innandørs Påmelding 2013 All lagspåmelding i seriesystemet for sesongen

Detaljer

retningslinjer - serien 2014/2015 handball.no

retningslinjer - serien 2014/2015 handball.no retningslinjer 1. Sesongvarighet Serien i Norges Håndballforbund Region Midt-Norge (RMN) gjennomføres i tidsrommet 20.september 2014 til 22.mars 2015. Lokale tilpasninger kan være nødvendig. Dette planlegges

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR BRUKER- ADMINISTRERING I FIKS

BRUKERMANUAL FOR BRUKER- ADMINISTRERING I FIKS BRUKERMANUAL FOR BRUKER- ADMINISTRERING I FIKS For å komme til den gamle delen av Fiks dere kjenner. Trykk på Start klubbklienten For å komme tilbake trykk Min Fiks 1 For å administrere brukere trykk på

Detaljer

Brukerveiledning for Seriepåmelding på handball.no

Brukerveiledning for Seriepåmelding på handball.no Brukerveiledning for Seriepåmelding på handball.no Dette dokumentet beskriver hvordan du går frem for å melde på lag til de Lokale/Regionale seriene for sesongen 0506. Påmelding til NHFs serier (Gilde

Detaljer

abc... - en praktisk veiledning for trenere og lagledere.

abc... - en praktisk veiledning for trenere og lagledere. abc... - en praktisk veiledning for trenere og lagledere. Sesongen 2010 Nordland Fotballkrets ønsker velkommen til sesongen 2010 Som trener og lagleder støter man på mange spennende utfordringer i løpet

Detaljer

Agenda. FIKS (fotballens elektroniske verktøy) Fotball.no. Regler og retningslinjer. Fair Play

Agenda. FIKS (fotballens elektroniske verktøy) Fotball.no. Regler og retningslinjer. Fair Play Agenda FIKS (fotballens elektroniske verktøy) Spillerregistrering og forsikring Spilleroverganger og spilleberettigelse Kamprapportering Fotball.no Terminlister Lov og Reglement Nyheter Regler og retningslinjer

Detaljer

LAGUNEN FOTBALLFEST 2015 - TURNERINGSREGLEMENT

LAGUNEN FOTBALLFEST 2015 - TURNERINGSREGLEMENT TURNERINGSREGLEMENT Public LAGUNEN FOTBALLFEST 2015 spilles etter NFF s reglement med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. JURY Turneringens jury består av seks medlemmer, en representant

Detaljer

KLUBBMØTER FIKS-brukere Sesongen 2013

KLUBBMØTER FIKS-brukere Sesongen 2013 KLUBBMØTER FIKS-brukere Sesongen 2013 KLUBB ADMINISTRATOR ELEKTRONISK KAMPRAPPORT SPILLERREGISTRERING FORSIKRING ELEKTRONISKE OVERGANGER KLUBBMØTER AGENDA Buskerud Fotballkrets - Administrasjonen hvem

Detaljer

Brukermanual Innsiden www.fotball.no

Brukermanual Innsiden www.fotball.no Brukermanual Innsiden www.fotball.no Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Logge på... 3 3 Din personlige side, oversikt... 3 4 Endre personlige data... 4 5 Skrive blogg... 4 5.1 Skrive blogg på personlig

Detaljer

Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014

Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014 Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014 Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm Informasjon om NFFs forbundsting finnes på nettsiden www.forbundstinget.no 3 INNHOLD Dagsorden på forbundstinget...5

Detaljer

Laglederhåndbok. for barne- og ungdomsfotball http://www.ilsandviken.no. Utarbeidet av: Eli Kristine Heggernes Versjon 5.0 15.09.

Laglederhåndbok. for barne- og ungdomsfotball http://www.ilsandviken.no. Utarbeidet av: Eli Kristine Heggernes Versjon 5.0 15.09. Laglederhåndbok for barne- og ungdomsfotball http://www.ilsandviken.no Utarbeidet av: Eli Kristine Heggernes Versjon 5.0 15.09.14 Side 1 av 15 Skrevet ut: 15.09.2014 INNHOLD LAGLEDERHÅNDBOK FOR ILS FOTBALL

Detaljer

Slik gjør vi det i Otta IL Fotball

Slik gjør vi det i Otta IL Fotball Slik gjør vi det i Otta IL Fotball En håndbok for alle som er involvert i Otta IL Fotball Revidert på arbeidsmøte 11.2.2015 og vedtatt på årsmøte 10.3.2015. Innholdsfortegnelse 1.0 INNLEDNING... 3 2.0

Detaljer

serien 2015 Generell info INFORMASJON OM KLASSER M.V. Aktuelle klubber Finnsnes primo september 2014

serien 2015 Generell info INFORMASJON OM KLASSER M.V. Aktuelle klubber Finnsnes primo september 2014 Vi skaper fotballglede Aktuelle klubber Finnsnes primo september 2014 serien 2015 Generell info Da er vi klare for historiens tolvte Vinterserie for Ungdomslag i Midt-Tromshallen, og det er fortsatt Ishavskraft

Detaljer

Oversikt over enkelte endringer som følge av vedtak på Forbundstinget 2010

Oversikt over enkelte endringer som følge av vedtak på Forbundstinget 2010 RUNDSKRIV NR. 11/10 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen Fair Play-ligaen Toppserien 1. divisjon kvinner Telekiosken Futsalliga Til fotballkretsene: Ved daglig leder Ved kretsleder Til NFFs komiteer

Detaljer

Innhold. Fair play, frisone, ekstra spiller. Kampavvikling, regler og retningslinjer. Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring

Innhold. Fair play, frisone, ekstra spiller. Kampavvikling, regler og retningslinjer. Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring Barnefotballens ABC Innhold Fair play, frisone, ekstra spiller Kampavvikling, regler og retningslinjer Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring Fair play, frisone, ekstra spiller Nye

Detaljer

Side 1 av 18. Sist oppdatert 22. september 2012. Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside

Side 1 av 18. Sist oppdatert 22. september 2012. Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside Side 1 av 18 Sist oppdatert 22. september 2012 Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside 1. ORGANISASJON OG ARBEIDSRUTINER 4 1.1 Organisering 4 Fotballstyret 4 Sportslig Utvalg (SU)

Detaljer