KRETSSERIENE 2011 INNBYDELSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRETSSERIENE 2011 INNBYDELSE"

Transkript

1 KRETSSERIENE 2011 INNBYDELSE Innhold Side Kretskontingent 2 Klubbregistrering (Fiks) 2 Serietilbud og aldersgrenser 3 Lagspåmelding 4 Basis Spilledager 5 Serieavgifter 6 Klubbavgift til dommerutvikling 6 Etteranmelding og trekking av lag 7 NFF s forsikringsordninger 8 Viktige frister Frist Kretskontingent 1/2-11 Klubbregistrering Fiks 10/ viktige verv i fotballgruppa - fotballgruppas hovedadresse Påmelding av seniorlag (Fiks) 10/1-11 Påmelding av -lag (Fiks) 20/1-11 Påmelding av -lag (Fiks) 20/2-11 Påmelding av 5 er-lag (Fiks) 20/2-11 Sammensatte lag Der det er nødvendig for å gi et sportslig tilbud, kan kretsen i alle aldersklasser etter søknad godkjenne at to eller tre klubber stiller med sammensatte lag. Søknadsfrist er satt til 1/

2 KRETSKONTINGENT Kretskontingenten er klubbenes medlemskap i fotballkretsen. Kontingenten blir regulert hvert år. Ingen lag kan delta i kretsens serietilbud før kretskontingenten er betalt. Kretskontingenten vil bli fakturert i januar Kretskontingent 2011: Kr ,- Frist: 1/2-11 FIKS Klubben (www.fiks.fotball.no) Klubb opplysninger Tillitsverv i fotballgruppa Drakter Hjemmebaner Fødselsdato Telefonummer E-post Her registreres fotballgruppas hovedadresse (postadresse, telefon, e-postadresse samt klubbens internett adresse). Registreres og vedlikeholdes via Fiks klubben. Draktfargene skal stemme med det som er godkjent av NFF. Sørg for søknad til NFF (via kretsen) hvis endring. Baner er viktig for påmeldingen av lagene. Klubben registrerer hjemmebaner på sine lag, og melder inn evnt. sperrer på anlegget til kretsen (NB! Vi tar ikke hensyn til treningssperrer). Fødselsdato må alltid fylles ut på hver enkelt person dette for at forsikringen skal være gjeldene. Vi ber om å få oppgitt flest mulig telefonnummer pr person, også arbeids- og mobiltelefon. Vi ber om at alle som har e-post oppgir denne, da alle kampendringer, trekkinger og etteranmeldinger samt annen informasjon fra kretsen kun blir sendt på e-post. 2

3 Serietilbud og aldersgrenser Vær oppmerksom på at vi tilbyr 7'er serier i ALLE klasser, også i senior menn og kvinner. Det blir kun 5 er fotball for barnefotballen (6-10 år). Kode Klasse Alder Fødselsår Kamptid Inndeling Serietilbud for senior og ungdom MEN Menn Senior 15 år og eldre x div M34 Menn år x 35 divisjoner M39 Menn år - 72 *) 2 x 35 divisjoner G19 Gutter 19 år år x 45 divisjoner G16 Gutter 16 år år x 40 divisjoner G15 Gutter 15 år år x 40 divisjoner G14 Gutter 14 år år x 35 divisjoner G13 Gutter 13 år år x 35 divisjoner KVI Kvinner Senior 15 år og eldre x 45 divisjoner J19 Jenter 19 år år x 45 divisjoner J16 Jenter 16 år år x 40 divisjoner J15 Jenter 15 år år x 40 divisjoner J14 Jenter 14 år år x 35 divisjoner J13 Jenter 13 år år x 35 divisjoner Serietilbud for barnefotball 7'er lag G12/J12 Gutt/Jenter 12 år 9-12 år x 30 Serie G11/J12 Gutt/Jenter 11 år 9-11 år x 30 Serie Serietilbud for barnefotball 5'er lag G10/J10 Gutt/Jenter 10 år x 25 Serie G09/J09 Gutt/Jenter 9 år x 25 Serie Aktivitetstilbud for barnefotball 5 er lag G10/J10 Gutt/Jenter 10 år 6-10 år x 15 Aktivitetskveld G09/J09 Gutt/Jenter 9 år 6-9 år x 15 Aktivitetskveld G08/J08 Gutt/Jenter 8 år 6-8 år x 15 Aktivitetskveld G07/J07 Gutt/Jenter 7 år 6-7 år x 15 Aktivitetskveld G06/J06 Gutt/Jenter 6 år 6 år 05 2 x 15 Aktivitetskveld Det blir også i 2011 tilbud om seriespill i 9 og 10 års klassene, 1 kamp pr kveld og lagene blir delt inn i avdelinger på 7-8 lag. Lagene får også mulighet til å melde på laget på riktig nivå. Aktivitetskveldene i 9 og 10 års klassene videreføres også som et eget alternativ for de som ønsker det. *) I veteranklassen kan man benytte inntil 2 spillere født i

4 LAGSPÅMELDING (www.fiks.fotball.no) Påmelding av lag Lag nr. Kvalik. til interkrets Divisjon Ønsket nivå Kontakt person Baner Antilag Dette skal fra og med sesongen 2011 kun meldes på lag via klubbklienten i fiks. NB! Alle klubber har fått tilgang til systemet. Hvis klubben stiller med flere lag i en turneringsklasse, skal lagene nummereres 1, 2 eller 3. Navn kan også benyttes, f.eks United, City, Rever, Ulver osv. Hvis klubben ønsker å melde på lag til interkretskvalifisering gjøres dette ved påmelding av laget. Dette gjelder klassene Gutter 14, Gutter 16 år og Gutter 19 år. Ønsket divisjon for årsklassene år (1., 2. eller 3. div). Ønsket nivå for årsklassene 9-12 år (øvd, middels, uøvd) gjøres samtidig som laget meldes på via fiks. Det er ikke mulig å melde på lag uten at kontaktperson blir oppgitt med fullt navn, fødselsdato, postadresse, telefon arbeid, privat, mobil og e-post. NB: en kontaktperson uten riktig fødselsdato er ikke dekket av fotballforsikringen. Her fører man opp de banene laget ønsker å benytte i prioritert rekkefølge. Her velger man det laget i egen klubb som man ikke kan spille samtidig med (ikke mer enn to lag). Husk også å sperre antilagene mot hverandre! Ved oppsettet vil det kun bli tatt hensyn til oppgitte antilag. Tidssperre Med dette menes kjente datoer for leirskole, konfirmasjon, eksamensdager, utenlandsreiser etc. Det er satt begrensning til 3 sperrer pr. lag. serier og 5 er serier Påmelding av lag som skal spille på stor bane må skje innen 20/1. Det er ikke mulig å melde på lag via internett etter at påmeldingsfristen er utløpt. Påmelding må da sendes til kretsen på e-post. Påmeldingsfristen for og 5 er-lagsseriene er satt til 20/2. Det er ikke mulig å melde på lag via internett etter at påmeldingsfristen er utløpt. Påmelding må da sendes til kretsen på e-post 4

5 BASIS SPILLEDAGER I utgangspunktet settes kampene opp på en bestemt ukedag (basisdag). Ledighet på baner, reiseavstander, kollisjon med antilag i egen klubb etc. fører ofte til avvik, men planen er i utgangspunktet klar: Ukedag Klasse Type Divisjon Reservedag Mandag G12 J16 G16 M34 Menn Senior divisjon Tirsdag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag G09 G07 J09 - J07 G13 J13 Kvinner J16 G16 M39 G11 J11 Menn senior G15 J15 J19 G19 G10 G08 J10 J08 J14 G14 M34 Menn Senior Kvinner Senior Menn Senior Kvinner Senior 5 er 5 er 5 er 5 er div 3. divisjon 2. og 3. divisjon Toppserien, 1. og 2. divisjon Søndag Menn Senior Tippeligaen og Adeccoligaen Mandag Torsdag Onsdag Lør-/Søndag Søndag 5

6 SERIEAVGIFTER Alder Serietype Klasse/divisjon Serieavgift Senior 16 lag m/dommertrio Tippeliga og Adeccoliga " 12 lag m/dommertrio Toppserien Kvinner " 12 lag m/dommertrio Kvinner 1.divisjon " 14 lag m/dommertrio 2.div Menn og 3.div Menn " 10 lag m/dommertrio 2.div Kvinner " lag m/dommer 3.div Kvinner " 14 lag m/dommertrio 4.div Menn " lag m/dommer 5.div og 6.div Menn " lag m/dommer 7.div Menn " 7'er-lag m/dommer Kvinner " 7'er-lag m/dommer Menn M34-M39 11'er u/dommer M34-M M34-M39 -lag u/dommer M34-M G19 11'er-lag m/dommertrio G19 Interkrets G16 11'er-lag m/dommertrio G16 Interkrets G14 11'er-lag m/en dommer G14 Interkrets G13-G19 11'er m/en dommer G13, G14, G15, G16 og G G13-G19 -lag u/dommer G13, G14, G15, G16, G J13-J19 11'er-lag m/en dommer J13, J14, J15, J16 og J J13-J19 7'er-lag u/dommer J13, J14, J15, J16, J G 'er-lag u/dommer G J 'er-lag u/dommer J G07-G10 5 er-lag u/dommer G07, G08, G09 og G J07-J10 5 er-lag u/dommer J07, J08, J09 og J G06 5 er-lag u/dommer G J06 5 er-lag u/dommer J KLUBBAVGIFT TIL DOMMERUTVIKLING Klubber som ikke har et tilstrekkelig antall dommere i kretsseriene, betaler en avgift til dommerutviklingsarbeidet. Avgiften blir beregnet ut fra summen av serieavgifter for klubbens -lag over 14 år i kretsseriene. Fra denne summen gis det et fratrekk på kr 3.000,- for hver aktiv dommer og rekrutteringsdommer klubben har i inneværende sesong. Beregningstidspunktet er seriestart (1/5). 6

7 ETTERANMELDING OG TREKKING AV LAG Etteranmelding og trekking av lag medfører betydelige utfordringer i serieoppsettet, med ekstraarbeid og merkostnader rent administrativt, i tillegg kommer den sportslige ulempen som oppstår for øvrige lag. Det forrykker ofte logistikken og reisehensynene i oppsettene og/eller fratar lag et forsvarlig sportslig tilbud. Kretstinget har vedtatt normer for gebyrer. Kretsstyret vil benytte en noe "mykere" praksis i 5 er og 7'er-seriene enn for 11'er-seriene, bl.a. fordi det ikke berører dommeroppsettet. Med hensyn til årets framdriftsplan for terminlistearbeidet, vil følgende frister og satser håndheves: Gebyrer Forhold 11'er-serier 7'er-5 er Fase i terminlistearbeidet Frist Sats Frist Sats Etteranmelding - før kampplassering 10/ / før dommeroppsett 1/ før offentliggjøring 15/ / før seriestart 1/ / etter seriestart Trekking av lag - før kampplassering 10/ / før dommeroppsett 1/ før offentliggjøring 15/ / før seriestart 1/ / etter seriestart Krav om ordinær serieavgift frafalles ikke ved trekking av lag. Ved flytting av lag fra ett serietilbud til et annet (f.eks. fra til ) beregnes ikke to gebyrer. Laget regnes i stedet som etteranmeldt i den nye klassen. I serier som spiller enkel vårserie, er etteranmelding og trekking av lag med tanke på høstsesongen gebyrfritt hvis det skjer innen 1. juni. LYKKE TIL MED FOTBALLSESONGEN

8 NFF S FOTBALLFORSIKRING 2011 Klubbens ansvar! Klubben er ansvarlig for å registrere alle sine spillere, i klassene 13 år og eldre, hvor spillerne skal registreres i klubbens spillerregister (FIKS Klubbklienten) for i det hele tatt å være forsikret og dermed spilleberettiget! Generell info Følgende forsikringsordninger er gjeldende: Individuell spillerlisens: Gjelder for spillere i Tippeligaen, Adeccoligaen og Toppserien for kvinner. Lagforsikring 1): Gjelder for øvrige seniorklasser Menn og Kvinner, Old Boys/Old Girls, Menn Veteran og 7er fotball for senior menn og kvinner. - Klubbene mottar faktura fra NFF pr påmeldte lag etter gjeldende satser. Lagforsikring 2): Gjelder for klassene år. - NFF dekker forsikringen. NIF s barneidrettsforsikring: Gjelder for klassene 6-12 år. Individuell spillerlisens Alle spillere som skal spille i Tippeligaen, Adeccoligaen og Toppserien for kvinner må betale individuell spillerlisens. Lagforsikring 1) Spillere i klassene Menn og Kvinner senior, Old Boys/Old Girls, Veteran og i 7er fotball for senior menn og kvinner er omfattet av forsikringen når klubben har registrert spillerne og lagforsikringen er betalt til Norges Fotballforbund. Hver enkelt spiller har selv mulighet for å oppgradere til utvidet forsikring. Lagforsikring 2) Spillere i aldersgruppen år som deltar på aldersbestemte lag i klubben er omfattet av forsikringen når klubben har registrert spilleren med lagforsikring for inneværende sesong. Barneidrettsforsikring Alle barn (0-12 år) som er medlem av en fotballklubb tilsluttet Norges Fotballforbund, er forsikret gjennom en felles barneidrettsforsikring i regi av Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité. Mer informasjon om fotballforsikringen: 8

TROMS FOTBALLKRETS FOTBALLSESONGEN 2015 PÅMELDING AV LAG INNEN 15.01.15

TROMS FOTBALLKRETS FOTBALLSESONGEN 2015 PÅMELDING AV LAG INNEN 15.01.15 TROMS FOTBALLKRETS Postadresse: Postboks 12, 9251 Tromsø. Kontor: Idrettens Hus Tromsø, Idrettsbygget på Alfheim Stadion. Telefon: 77 61 07 50. E-mail: troms.fotball@fotball.no Internett: www.fotball.no/kretser/troms

Detaljer

HÅNDBOK 20 14. Senior- og Ungdomsfotball. Spesialisten på fotballreiser. Spesialisten på fotballreiser Spesialisten på fotballreiser KR 100,-

HÅNDBOK 20 14. Senior- og Ungdomsfotball. Spesialisten på fotballreiser. Spesialisten på fotballreiser Spesialisten på fotballreiser KR 100,- Spesialisten på fotballreiser HÅNDBOK 2014 Senior- og Ungdomsfotball HÅNDBOK 20 14 Spesialisten på fotballreiser Spesialisten på fotballreiser Senior- og Ungdomsfotball 35039 GEVIR OSLO FOTBALLKRETS 35039

Detaljer

HÅNDBOK 20 15. Fotball OSLO FOTBALLKRETS. Spesialisten på fotballreiser. Spesialisten på fotballreiser

HÅNDBOK 20 15. Fotball OSLO FOTBALLKRETS. Spesialisten på fotballreiser. Spesialisten på fotballreiser HÅNDBOK 20 15 Spesialisten på fotballreiser Spesialisten på fotballreiser Fotball OSLO FOTBALLKRETS 35039 GEVIR Spesialisten på fotballreiser Treningsleir Turnering Supportertur Avslutningstur Trenerseminar

Detaljer

Fotballsesongen 2015 Laglederkveld ungdomsfotball

Fotballsesongen 2015 Laglederkveld ungdomsfotball Fotballsesongen 2015 Laglederkveld ungdomsfotball Laglederkveld ungdomsfotball Innhold: - Fair Play - Sesongen 2015 - Kamprapporter - Regelverk - Forsikringer - Eventuelt - spørsmål Fair Play Fair Play-møte

Detaljer

serien 2015 Generell info INFORMASJON OM KLASSER M.V. Aktuelle klubber Finnsnes primo september 2014

serien 2015 Generell info INFORMASJON OM KLASSER M.V. Aktuelle klubber Finnsnes primo september 2014 Vi skaper fotballglede Aktuelle klubber Finnsnes primo september 2014 serien 2015 Generell info Da er vi klare for historiens tolvte Vinterserie for Ungdomslag i Midt-Tromshallen, og det er fortsatt Ishavskraft

Detaljer

FOTBALLSESONGEN 2009 - FORSIKRINGER

FOTBALLSESONGEN 2009 - FORSIKRINGER Norges Fotballforbund The Football Association of Norway Ullevaal Stadion, Sognsveien 75J, NO-0855 Oslo, Norway Serviceboks 1, Ullevaal Stadion, NO-0840 Oslo, Norway T: + 47 21 02 93 00, F: +47 21 02 93

Detaljer

KAMPREGLEMENT FOR NHF REGION VEST

KAMPREGLEMENT FOR NHF REGION VEST KAMPREGLEMENT FOR NHF REGION VEST Vedtatt på Regionstinget 12. 13. mai 2012. 1. NHFs LOV, KAMP- OG KONKURRANSE REGLEMENT Alle klubber tilsluttet NHF Region Vest skal arrangere og spille sine kamper i overensstemmelse

Detaljer

Velkommen til fotballsesongen 2015

Velkommen til fotballsesongen 2015 Nyheter og viktig informasjon foran fotballsesongen 2015 1 Velkommen til fotballsesongen 2015 Dette informasjonsskrivet fra Østfold Fotballkrets gir våre klubber viktig informasjon om nyheter og endringer

Detaljer

REGLER & RETNINGSLINJER. Fair Play program

REGLER & RETNINGSLINJER. Fair Play program REGLER & RETNINGSLINJER Fair Play program Som aktører på ulike nivåer norsk fotball har vi et omfattende sett regelverk å forholde oss til. Noen ganger kan det virke nærmest umulig å ikke gå seg vill i

Detaljer

SENTRALE REGLER I NYTT BREDDEREGLEMENT

SENTRALE REGLER I NYTT BREDDEREGLEMENT SENTRALE REGLER I NYTT BREDDEREGLEMENT I oktober 2014 foretok forbundsstyret en del justeringer i «Breddereglementet» som ble vedtatt første gang på forbundstinget i mars 2014. Breddereglementet gjelder

Detaljer

1 Hvordan logger jeg inn i FIKS?

1 Hvordan logger jeg inn i FIKS? 1 Hvordan logger jeg inn i FIKS? Gå inn på http://fiks.fotball.no. Logg inn med ditt tilsendte brukernavn/passord. Har du glemt disse, klikk på «Glemt passord eller brukernavn?»-lenken. Når du er logget

Detaljer

Innhold. Fair play, frisone, ekstra spiller. Kampavvikling, regler og retningslinjer. Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring

Innhold. Fair play, frisone, ekstra spiller. Kampavvikling, regler og retningslinjer. Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring Barnefotballens ABC Innhold Fair play, frisone, ekstra spiller Kampavvikling, regler og retningslinjer Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring Fair play, frisone, ekstra spiller Nye

Detaljer

abc... - en praktisk veiledning for trenere og lagledere.

abc... - en praktisk veiledning for trenere og lagledere. abc... - en praktisk veiledning for trenere og lagledere. Sesongen 2010 Nordland Fotballkrets ønsker velkommen til sesongen 2010 Som trener og lagleder støter man på mange spennende utfordringer i løpet

Detaljer

abc... - en praktisk veiledning for trenere og lagledere.

abc... - en praktisk veiledning for trenere og lagledere. abc... - en praktisk veiledning for trenere og lagledere. Sesongen 2011 Nordland Fotballkrets ønsker velkommen til sesongen 2011 Som trener og lagleder støter man på mange spennende utfordringer i løpet

Detaljer

Fotballforsikring. Norges Fotballforbund. www.fotballforsikring.no

Fotballforsikring. Norges Fotballforbund. www.fotballforsikring.no Fotballforsikring Norges Fotballforbund www.fotballforsikring.no NFF styrker fotballforsikringen NFF ønsker å gi sine medlemmer et best mulig forsikringstilbud. Fra sesongen 2010 innfører vi derfor en

Detaljer

Hefte_fotballforb_1.korr. 26.01.04 16:39 Side 1. Forsikring for fotballspillere/lag

Hefte_fotballforb_1.korr. 26.01.04 16:39 Side 1. Forsikring for fotballspillere/lag Hefte_fotballforb_1.korr. 26.01.04 16:39 Side 1 Forsikring for fotballspillere/lag 2004 Hefte_fotballforb_1.korr. 26.01.04 16:39 Side 2 Innhold Orientering fra fotballforbundet...3 Forsikringssummer...5

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer

Slik gjør vi det i Otta IL Fotball

Slik gjør vi det i Otta IL Fotball Slik gjør vi det i Otta IL Fotball En håndbok for alle som er involvert i Otta IL Fotball Revidert på arbeidsmøte 11.2.2015 og vedtatt på årsmøte 10.3.2015. Innholdsfortegnelse 1.0 INNLEDNING... 3 2.0

Detaljer

Påmelding 2013. Innhald: Informasjon lagspåmelding Kretskontingent Lagsavgift Dommargebyr Bestilling av materiell KM-aldersbestemt innandørs

Påmelding 2013. Innhald: Informasjon lagspåmelding Kretskontingent Lagsavgift Dommargebyr Bestilling av materiell KM-aldersbestemt innandørs Påmelding 2013 Innhald: Informasjon lagspåmelding Kretskontingent Lagsavgift Dommargebyr Bestilling av materiell KM-aldersbestemt innandørs Påmelding 2013 All lagspåmelding i seriesystemet for sesongen

Detaljer

LAGLEDERINFO 2014 FK VIDAR

LAGLEDERINFO 2014 FK VIDAR LAGLEDERINFO 2014 FK VIDAR FORORD Dette heftet er ment som et hjelpemiddel for trenere, lagledere, webredaktører og dugnadskontakter i FK Vidar. Her skal en kunne få svar på de vanligste spørsmål. Er det

Detaljer

SERIEORDNING UNGDOMSFOTBALL (13-19) VÅR 2014

SERIEORDNING UNGDOMSFOTBALL (13-19) VÅR 2014 SERIEORDNING UNGDOMSFOTBALL (13-19) VÅR 2014 For alle klasser gjelder at alle kamper skal være avviklet innen siste fastsatte spilledato i spilleplan for den enkelte avdeling. Kamper som spilles etter

Detaljer

Innhold 1. Klubbinformasjon...2 2. Klubbens visjoner og mål...2 3. Klubbens verdigrunnlag...3 4. Fair play...3 5. Klubbens lover...3 6.

Innhold 1. Klubbinformasjon...2 2. Klubbens visjoner og mål...2 3. Klubbens verdigrunnlag...3 4. Fair play...3 5. Klubbens lover...3 6. Klubbhåndbok Innhold 1. Klubbinformasjon...2 2. Klubbens visjoner og mål...2 3. Klubbens verdigrunnlag...3 4. Fair play...3 5. Klubbens lover...3 6. Klubbens målgruppe (aldersklasser, lag)...3 7. Klubbens

Detaljer

Informasjon for oppmenn i BIL Fotball

Informasjon for oppmenn i BIL Fotball Informasjon for oppmenn i BIL Fotball Instrukser i rødt viser til hvor du kan finne informasjon som ligger på hjemmesiden til BIL Fotball 1) ADMINISTRATIV INFORMASJON Styret i Blindheim Fotball Oversikt

Detaljer

Laglederhåndbok. for barne- og ungdomsfotball http://www.ilsandviken.no. Utarbeidet av: Eli Kristine Heggernes Versjon 5.0 15.09.

Laglederhåndbok. for barne- og ungdomsfotball http://www.ilsandviken.no. Utarbeidet av: Eli Kristine Heggernes Versjon 5.0 15.09. Laglederhåndbok for barne- og ungdomsfotball http://www.ilsandviken.no Utarbeidet av: Eli Kristine Heggernes Versjon 5.0 15.09.14 Side 1 av 15 Skrevet ut: 15.09.2014 INNHOLD LAGLEDERHÅNDBOK FOR ILS FOTBALL

Detaljer

Agenda. FIKS (fotballens elektroniske verktøy) Fotball.no. Regler og retningslinjer. Fair Play

Agenda. FIKS (fotballens elektroniske verktøy) Fotball.no. Regler og retningslinjer. Fair Play Agenda FIKS (fotballens elektroniske verktøy) Spillerregistrering og forsikring Spilleroverganger og spilleberettigelse Kamprapportering Fotball.no Terminlister Lov og Reglement Nyheter Regler og retningslinjer

Detaljer

Engasjert miljø Vi skal skape et miljø for engasjement og glede for spillere, støtteapparat og nærmiljøet.

Engasjert miljø Vi skal skape et miljø for engasjement og glede for spillere, støtteapparat og nærmiljøet. Klubbhåndbok Innhold 1. Klubbinformasjon...2 2. Klubbens visjoner og mål...2 3. Klubbens verdigrunnlag...3 4. Fair play...3 5. Klubbens lover...3 6. Klubbens målgruppe (aldersklasser, lag)...5 7. Klubbens

Detaljer

Side 1 av 18. Sist oppdatert 22. september 2012. Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside

Side 1 av 18. Sist oppdatert 22. september 2012. Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside Side 1 av 18 Sist oppdatert 22. september 2012 Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside 1. ORGANISASJON OG ARBEIDSRUTINER 4 1.1 Organisering 4 Fotballstyret 4 Sportslig Utvalg (SU)

Detaljer

retningslinjer - serien 2013/2014 handball.no

retningslinjer - serien 2013/2014 handball.no retningslinjer 1. Sesongvarighet Serien i Norges Håndballforbund Region Midt-Norge (RMN) gjennomføres i tidsrommet 21.september 2013 til 23.mars 2014. Lokale tilpasninger kan være nødvendig. Dette planlegges

Detaljer

TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008

TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008 TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008 TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2008 HOTELL SCANDIC HAMAR Informasjon om Forbundstinget finnes på nettsiden www.forbundstinget.no

Detaljer

retningslinjer - serien 2014/2015 handball.no

retningslinjer - serien 2014/2015 handball.no retningslinjer 1. Sesongvarighet Serien i Norges Håndballforbund Region Midt-Norge (RMN) gjennomføres i tidsrommet 20.september 2014 til 22.mars 2015. Lokale tilpasninger kan være nødvendig. Dette planlegges

Detaljer