serien 2015 Generell info INFORMASJON OM KLASSER M.V. Aktuelle klubber Finnsnes primo september 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "serien 2015 Generell info INFORMASJON OM KLASSER M.V. Aktuelle klubber Finnsnes primo september 2014"

Transkript

1 Vi skaper fotballglede Aktuelle klubber Finnsnes primo september 2014 serien 2015 Generell info Da er vi klare for historiens tolvte Vinterserie for Ungdomslag i Midt-Tromshallen, og det er fortsatt Ishavskraft som er vår samarbeidspartner på dette arrangementet. Alle klassene Junior menn /junior kvinner år, gutter år, jenter år og smågutter/småjenter år blir også kommende sesong kalt Serien vil bli arrangert i Midt-Tromshallen også kommende sesong, og Finnsnes IL Fotball er som vanlig teknisk arrangør og forestår kampoppsett, dommeroppsett, speakertjeneste, samt betjener kiosk, kafeteria og «vaktmestertjenester» disse helgene. FIL Fotball setter opp kamper og dommere, og når det er gjort så er det opp til hvert enkelt lag å møte opp til sine kamptidspunkter. Akkurat på samme måte som tidligere år og som Grand Cup i Skarphallen har fungert i alle de år. Dette på en utmerket måte. Vi fortsetter med Profixio som programvareleverandør et program som har tatt kvantesprang ifht det vi brukte frem til 2013, CupAssist. INFORMASJON OM KLASSER M.V. Hvis det blir overbooking mtp påmeldinger ifht de timer vi har til disposisjon i Midt- Tromshallen, gjelder prinsippet først til mølla. Vi forbeholder oss allikevel retten til å prioritere lagene fra Midt-Troms foran lag fra andre soner i Troms Fotballkrets eller lag fra andre fotballkretser. Dette selv om disse lagene fra Midt-Troms meldes på senere enn lagene fra andre soner.

2 Til 2015-sesongens serie gir vi tilbud i følgende klasser; Smågutter/småjenter (13-14 år gutter/jenter født i 2001 og 2002) Jenter (15 17 år jenter født i 1998, 1999 og 2000) Gutter (15 16 år gutter født i 1999 og 2000) Junior Damer (17 19 år jenter født i 1996, 1997 og 1998) * Junior Menn (17 19 år gutter født i 1996, 1997 og 1998) * * Når det gjelder tilbudet for klassene Junior Damer og Junior Menn, må vi dessverre ta et forbehold, og det er at hvis vi får veldig mange påmeldinger i klassene småjenter, smågutter, jenter og gutter vil vi prioritere å gi disse et best mulig tilbud fremfor å ta inn Juniorklassene. Uansett ber vi dere melde på juniorlagene så får vi komme tilbake til dette når vi ser hvor mange påmeldinger vi får i de andre klassene. Når det gjelder Ishavskraftserie for lillejenter/lillegutter år OG minijenter/minigutter 9-10 år (ny klasse fom 2015-sesongen av), så kommer vi tilbake til dette ila vinteren da vi kommer til å ha en egen spilledag (evnt. spillehelg) for disse klassene. Dette trolig i mars. SPILLEREGLER/STED Alle klassene spiller 7 er-fotball (6 utespillere + en målmann), og de påmeldte lagene inndeles i puljer på grunnlag av påmeldingene i de respektive klassene. Det spilles vanlig seriespill (enkel, dobbel eller trippel serie avgjøres av antall påmeldinger i de forskjellige klassene), og kampene spilles på lørdager og søndager i Midt-Tromshallen fra og med ultimo januar 2015 til og med ultimo mars Vi skal prøve å sikre alle lagene fem-seks kamper i gruppespillet uten at vi utsteder noen garanti for dette. Vi satser også i år på at sluttspillet kan gjennomføres på Finnsnes Stadion, som har tre 7 er-baner tilgjengelig. Dette er selvfølgelig væravhengig. Informasjon om dette sluttspillet vil vi komme nærmere tilbake til. Skulle det bli meldt på flere enn seks-sju lag (noe som gir fem-seks kamper for hvert lag) i samme klasse vil vi vurdere å opprette flere puljer i disse klassene. Med erfaring fra alle tidligere sesonger vil vi, dersom det er mulig, arrangere sluttspill i alle klasser. Det viktigste med denne serien er dog ikke å kåre vinnere, men å ha et kamptilbud i vinterhalvåret. Samtidig vil et sluttspill gi de deltakende lagene et supplerende kamptilbud i tillegg til selve grunnspillet rett før det ordinære seriespillet tar til. Vi oppfordrer klubbene til å søke og få til rene gutte- og jentelag, men enkelte steder er det selvsagt nødvendig å stille med blandet lag for å få nok spillere. Det gjøres oppmerksom på at vi gir åpning for at jentespillere kan spille på guttelag ett nivå lavere enn sin egen klasse (eks. så kan en spiller i klassen Junior Damer spille i klassen Gutter). Guttespillere kan dog ikke spille i noen av jenteklassene. Når det gjelder aldersdispensasjon/overårige spillere så følger vi reglene til Norges Fotballforbund. Spillere kan eventuelt bare delta som overårige spillere i henhold til bestemmelsene i Breddereglementets 2-3 (1). Dette innebærer at de ikke kan delta på andre lag enn der de spiller som overårige, samt at det er en begrensning på èn spiller på 7 er-lag. Alle kampene spilles med store mål (7,32 x 2,44 m), men hvis det er enkelte småjentelag som ønsker å spille med 7 er-mål (5 x 2 meters mål) gir vi tillatelse til dette under forutsetning av at lagene selv flytter disse målene inn i og ut av stormålene når småjentekampene spilles. I klassene lillegutter/lillejenter år/minijenter/minigutter 9-10 år spilles det med 7 er-mål.

3 Kampvarigheten for alle kampene er 2 x 18 minutter, med to minutter pause. Spillereglene for 7 er-fotball skal følges med unntak av at straffespark skal tas fra 11 meter. Dette med bakgrunn i at det spilles med 11 er-mål. Hvis småjenteklassen/-kamper spiller med 7 er-mål skal straffesparket tas fra «16-meter-streken». Bruk av ikke spilleberettigede spillere: Lagene gis tillatelse til i hver kamp å bruke èn spiller som ennå ikke er spilleberrettiget for den aktuelle klubben. Dette gjøres for at spillere som er på tur fra en klubb til en annen også skal få spille. Videre gir det også lagene mulighet for å prøve ut nye spillere. Arrangøren og motstanderlaget skal varsles om bruk av ikke spilleberettiget spillere, og dette skal også anmerkes på dommerkortet. Dette er den nye klubbens ansvar å varsle om. ARRANGØR Det blir speakertjeneste, tidtakings-, scorings- og resultatservice i hallen. Det blir også kiosk-/kafeteriasalg som FIL Fotball står for. FIL Fotball har ansvar for pulje- og kampoppsett, samt dommeroppsett, men det vil også være en voksen ansvarlig tilstede i hallen som følger opp at lagene møter når de skal møte. Det er ingen muligheter for å omberamme kamper, så hvis et lag vet de ikke kan stille til kamp plikter de å melde dette til motstander og dommer selv, samt til turneringsleder. RESULTATRAPPORTERING Dommerne har ansvar for at resultatene blir rapportert til dommeransvarlig i FIL Fotball. FIL Fotball vil så besørge innlegging av resultatene, samt tabell, på klubbens hjemmesider. Resultatene er tilgjengelige på websiden vår kun få minutter etter at kampene er ferdigspilt! PÅMELDINGSAVGIFT/-FRIST Påmeldingskontingenten er kr ,- pr. spillende lag. Faktura genereres automatisk fra påmeldingsprogrammet til den mailadressen som er oppgitt til treneren/laglederen til det laget som er meldt på. Denne fakturaen må betales samme dag/dagen etter for at påmeldingen kan bekreftes! Ved «trekking av lag» og «lag ikke møtt til kamp» er det satt et gebyr på kr ,-. Vi gjør allerede nå oppmerksomme på regelverket som tilsier at det IKKE er mulig å omberamme kamper. Det er heller ikke mulig å etteranmelde lag. Hvis et lag ikke møter til kamp(er) settes resultatet automatisk til 0-3 og tre poeng til motstanderlaget. Det laget som ikke møter plikter selvfølgelig å gi melding til motstanderlag og dommer - og turneringsleder - om at de ikke kan stille lag i aktuell(e) kamp(er). Påmeldingsfristen er satt til fredag 14. november 2014, og all påmelding SKAL skje online på

4 ONLINE PÅMELDING All påmelding skal foregå via internett. Det vil opplyses på hjemmesiden vår når det er klart for online påmelding, men det vil være innen utgangen av september. Dere vil da bli møtt med en helt nye webside for Finnsnes IL Fotball, men adressen vil fortsatt være Gå inn på vår nettside: Her vil dere under nedtrekksmenyen «Turneringer/fotballskoler» finne Ishavskraft-serien». Trykk på «Påmelding». Dere vil da komme til Profixio. Velg deretter din klubb og legg inn informasjon om aktuelt lag og kontaktinformasjon. Ved ferdig registrering vil du få tilsendt registreringsinformasjon pr. mail, samt brukernavn og passord for vedlikehold av ditt lag. Alle landets klubber ligger inne i det nye programmet, så når dere har valgt klubb så er det bare å melde på lag. Derfra skal det være selvforklarende. NB! Vær nøye når dere registrerer inn lag og personer slik at ting blir riktig. Det er svært uheldig om noen lag skulle havne i feil aldersklasse eller ikke bli påmeldt i det hele tatt. Det er også meget viktig å registrere mailadresse til trenerne/laglederne slik at vi kan maile kampoppsett og annen informasjon direkte til rette vedkommende. Ved problemer med påmeldingen ber vi dere kontakte andre personer i egen klubb som har gjennomført påmelding av lag til serien tidligere år. Eventuelt ta kontakt med kampoppsettansvarlig Jonas Bakken på mobil eller Det er lurt å gå inn på med jevne mellomrom idet det legges ut informasjon fortløpende om serien her. SPILLEDATOER Også for 2015-sesongen har vi komprimert spillehelgene slik at vi har kampdager lørdag og søndag samme helg over fem helger. Med dette så «okkuperer» vi færre helger. Samt at vi får større og bedre arrangement de helgene vi har kamper. Spilleoversikten over de helgene/datoene som serien gjennomføres er som følger; Lørdag kl. 09: (11,5 timer) Søndag kl. 09: (11,5 timer) Lørdag kl. 09: (14,5 timer) Søndag kl. 09: (11,5 timer) Lørdag kl. 09: (11,5 timer) Søndag kl. 09: (11,5 timer) Lørdag kl. 09: (14,5 timer) Søndag kl. 09: (11,5 timer) Lørdag kl. 09: (11,5 timer) Søndag kl. 09: (11,5 timer) Vi ber om at klubbene sjekker ut hvilke kampdager de IKKE kan spille på, samt sjekke ut for sine lags spillere der de har andre aktiviteter (klasseturer, andre idrettsaktiviteter*, skoleferier, annet) før dere melder på lag til * Husk spesielt dette med ski- og handballaktiviteter. Meldinger om helger som dere ikke kan spille på og øvrige ønsker MÅ registreres i Profixio samtidig med at lag meldes på. Vi vil så forsøke å ivareta dette på en best mulig måte. Hvis klubbene gjør et grundig arbeid i forkant vil dette gjøre det veldig mye lettere for alle parter når kampoppsettet lages.

5 VIKTIGE DATOER Innen 1. desember 2014 sendes puljeoppsett ut til de påmeldte lagene. Vi ber om at klubbene og lagene sjekker at de har fått med de lag som de skal ha med. Vi ber om tilbakemelding innen 10. desember 2014 på om klubbene/lagene har fått med de lagene som de ønsker. Endelig kampoppsett vil bli sendt ut til klubbene/lagene innen 5. januar Vi presiserer igjen at vi ikke gir åpning for omberamminger da vi ikke har mulighet til å få komme inn i Midt-Tromshallen til andre tider enn det vi har fått tildelt. SUNNHET Vi er i dialog med Bama/Bendit for å gjøre også denne turneringen enda sunnere gjennom levering og salg av frukt og vann. Med en gang vi vet mer om hvordan dette blir så vil vi legge ut informasjon om dette på websiden vår Velkommen til ny sesong i Med sportslig hilsen Veronika Livli Leder yngres utvalg, Finnsnes IL Fotball. Tlf: Mail:

Velkommen til fotballsesongen 2015

Velkommen til fotballsesongen 2015 Nyheter og viktig informasjon foran fotballsesongen 2015 1 Velkommen til fotballsesongen 2015 Dette informasjonsskrivet fra Østfold Fotballkrets gir våre klubber viktig informasjon om nyheter og endringer

Detaljer

HÅNDBOK 20 14. Senior- og Ungdomsfotball. Spesialisten på fotballreiser. Spesialisten på fotballreiser Spesialisten på fotballreiser KR 100,-

HÅNDBOK 20 14. Senior- og Ungdomsfotball. Spesialisten på fotballreiser. Spesialisten på fotballreiser Spesialisten på fotballreiser KR 100,- Spesialisten på fotballreiser HÅNDBOK 2014 Senior- og Ungdomsfotball HÅNDBOK 20 14 Spesialisten på fotballreiser Spesialisten på fotballreiser Senior- og Ungdomsfotball 35039 GEVIR OSLO FOTBALLKRETS 35039

Detaljer

SENTRALE REGLER I NYTT BREDDEREGLEMENT

SENTRALE REGLER I NYTT BREDDEREGLEMENT SENTRALE REGLER I NYTT BREDDEREGLEMENT I oktober 2014 foretok forbundsstyret en del justeringer i «Breddereglementet» som ble vedtatt første gang på forbundstinget i mars 2014. Breddereglementet gjelder

Detaljer

Invitasjon 2015 28. - 30. AUG. Gangavstand Velorganisert God service Gressbaner God mat Kjempedisko Tivoli GRUE KOMMUNE.

Invitasjon 2015 28. - 30. AUG. Gangavstand Velorganisert God service Gressbaner God mat Kjempedisko Tivoli GRUE KOMMUNE. Invitasjon 2015 28. - 30. AUG Gangavstand Velorganisert God service Gressbaner God mat Kjempedisko Tivoli GRUETURNERINGEN 35 år! Grue Kommune GRUE KOMMUNE VELKOMMEN I år er det 35. gangen vi har gleden

Detaljer

retningslinjer - serien 2013/2014 handball.no

retningslinjer - serien 2013/2014 handball.no retningslinjer 1. Sesongvarighet Serien i Norges Håndballforbund Region Midt-Norge (RMN) gjennomføres i tidsrommet 21.september 2013 til 23.mars 2014. Lokale tilpasninger kan være nødvendig. Dette planlegges

Detaljer

Innføring og bruk av CupAssist Tilpasset badminton Versjon 7 2010

Innføring og bruk av CupAssist Tilpasset badminton Versjon 7 2010 Innføring og bruk av CupAssist Tilpasset badminton Versjon 7 2010 Denne veiledningen vil deg et nødvendig innblikk i CupAssist-løsningen. For detaljer henvises til hjelpeknapp som finnes i alle vinduer.

Detaljer

Turneringsreglement TA-Cupen 2015

Turneringsreglement TA-Cupen 2015 Turneringsreglement TA-Cupen 2015 TA-Cupen spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Turneringsreglementet er delt opp i tre avdelinger: Kampreglement

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer

Reglement NM for veteraner Revidert av Norges Volleyballforbund (NVBF) 04.02.2015

Reglement NM for veteraner Revidert av Norges Volleyballforbund (NVBF) 04.02.2015 Reglement NM for veteraner Revidert av Norges Volleyballforbund (NVBF) 04.02.2015 1 Mesterskapsstruktur 1.1 Klasser NM avvikles med klasser for menn og klasser for kvinner, med følgende aldersinndeling:

Detaljer

Tips og retningslinjer Barnehåndball 6-11 år. Minihåndball 6-8 år Minihåndball gutter 8 år Aktivitetsserie 9 og 10 år Aktivitetsserie 11 år

Tips og retningslinjer Barnehåndball 6-11 år. Minihåndball 6-8 år Minihåndball gutter 8 år Aktivitetsserie 9 og 10 år Aktivitetsserie 11 år Tips og retningslinjer Barnehåndball 6-11 år Minihåndball 6-8 år Minihåndball gutter 8 år Aktivitetsserie 9 og 10 år Aktivitetsserie 11 år Revidert 18.09.2012 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2

Detaljer

Innstranda - modellen. Sportsplan for barne og ungdomsfotballen i Innstrandens IL

Innstranda - modellen. Sportsplan for barne og ungdomsfotballen i Innstrandens IL Innstranda - modellen Sportsplan for barne og ungdomsfotballen i Innstrandens IL Innholdsfortegnelse Side Tema 2-6 Kjennetegn spillere, lag og trenere 7-9 Mini nivået 5 7 år 10-12 Mini nivået 8 10 år 13

Detaljer

27. 04. 2011. Brukerveiledning for 123cup.no for Turneringsansvarlig

27. 04. 2011. Brukerveiledning for 123cup.no for Turneringsansvarlig 27. 04. 2011 Brukerveiledning for 123cup.no for Turneringsansvarlig Innhold Turnering på 1 2 3... 5 Steg 1- Opprett turnering og lag klasser... 5 Gi rollen Turneringsansvarlig til rette personer i turneringskomiteen...

Detaljer

Hjelp til MinIdrett, registrering og påmelding

Hjelp til MinIdrett, registrering og påmelding Hjelp til MinIdrett, registrering og påmelding Hva er MinIdrett MinIdrett er Norges Idrettsforbund sin internett-portal for idretts-norge. Det vil si både deg, meg og alle andre som i en eller annen forbindelse:

Detaljer

Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL

Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL siste endring: juni 2015 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 Godkjenning... 3 2 Organisasjon... 3 2.1 Styret... 3 2.2

Detaljer

ORKLA CUP. 13. 15. september 2013

ORKLA CUP. 13. 15. september 2013 ORKLA CUP 13. 15. september 2013 OIF Fotball takker sine samarbeidspartnere gjennom sesongen Leder n Hei og velkommen til den 21. utgaven av Orkla Cup! Som vanlig har Orkla Cup sitt hovedsete i Idrettsparken

Detaljer

Laglederhåndbok. for barne- og ungdomsfotball http://www.ilsandviken.no. Utarbeidet av: Eli Kristine Heggernes Versjon 5.0 15.09.

Laglederhåndbok. for barne- og ungdomsfotball http://www.ilsandviken.no. Utarbeidet av: Eli Kristine Heggernes Versjon 5.0 15.09. Laglederhåndbok for barne- og ungdomsfotball http://www.ilsandviken.no Utarbeidet av: Eli Kristine Heggernes Versjon 5.0 15.09.14 Side 1 av 15 Skrevet ut: 15.09.2014 INNHOLD LAGLEDERHÅNDBOK FOR ILS FOTBALL

Detaljer

BRUKERVEILEDNING: Registrering av spillere på www.deltager.no for Asker Skiklubb Fotball

BRUKERVEILEDNING: Registrering av spillere på www.deltager.no for Asker Skiklubb Fotball BRUKERVEILEDNING: Registrering av spillere på www.deltager.no for Asker Skiklubb Fotball 23/04/2007 Innhold I. Innledning...1 I.1. I.2. Krav for å kunne foreta påmelding...1 Sikkerhet...1 I.3. Oversikt...1

Detaljer

SportsAdmin Brukerveiledning. Registrering av kurs, NSF

SportsAdmin Brukerveiledning. Registrering av kurs, NSF SportsAdmin Brukerveiledning Registrering av kurs, NSF NSF har laget en brukerveiledning for registrering av kurs, som vi håper vil være til god hjelp. Er det noe som er uforståelig er det fint om vi får

Detaljer

ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG. BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014

ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG. BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014 ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014 VELKOMMEN SOM OPPMANN: * Velkommen som oppmann i Byåsen breddehåndball. Viktig at oppmenn leser mail, går inn på Region Midt Norge side hjemmesider

Detaljer

Jeg ønsker å flytte en kamp! - Hvordan går jeg frem?

Jeg ønsker å flytte en kamp! - Hvordan går jeg frem? A-B-C C...light for Trener/Oppmann Regionserieneiene Region Øst Vi opplever fra tid til annen at trenere og oppmenn er usikrepåhva som er rett og galt i forbindelsemedavvikling av regionseriekamper. Vi

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

Informasjon for oppmenn i BIL Fotball

Informasjon for oppmenn i BIL Fotball Informasjon for oppmenn i BIL Fotball Instrukser i rødt viser til hvor du kan finne informasjon som ligger på hjemmesiden til BIL Fotball 1) ADMINISTRATIV INFORMASJON Styret i Blindheim Fotball Oversikt

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

Info nr. 2 Eurogym og Europe Gym for youth challenge 2014

Info nr. 2 Eurogym og Europe Gym for youth challenge 2014 Norges Gymnastikk- og Turnforbund 0840 OSLO Besøksadresse: Sognsveien 73, Tlf. 21 02 90 00 www.gymogturn.no Bankgiro: 5134.06.05.075 Bankgiro lisenser: 5010 05 18489 Org.nr.: 970 232 796 September, 2013

Detaljer

Brukerveiledning for Seriepåmelding på handball.no

Brukerveiledning for Seriepåmelding på handball.no Brukerveiledning for Seriepåmelding på handball.no Dette dokumentet beskriver hvordan du går frem for å melde på lag til de Lokale/Regionale seriene for sesongen 0506. Påmelding til NHFs serier (Gilde

Detaljer

1 Hvordan logger jeg inn i FIKS?

1 Hvordan logger jeg inn i FIKS? 1 Hvordan logger jeg inn i FIKS? Gå inn på http://fiks.fotball.no. Logg inn med ditt tilsendte brukernavn/passord. Har du glemt disse, klikk på «Glemt passord eller brukernavn?»-lenken. Når du er logget

Detaljer

ENDELIG ER VI GANG MED HJEMMESIDEN.

ENDELIG ER VI GANG MED HJEMMESIDEN. Nyheter fra 2006 ENDELIG ER VI GANG MED HJEMMESIDEN. Det er på høy tid at vi får hjemmesiden til Molde Bordtennisklubb opp å gå. Dette vil utvilsomt bedre muligheten til informasjon om klubbens arbeide

Detaljer

Slik gjør vi det i Otta IL Fotball

Slik gjør vi det i Otta IL Fotball Slik gjør vi det i Otta IL Fotball En håndbok for alle som er involvert i Otta IL Fotball Revidert på arbeidsmøte 11.2.2015 og vedtatt på årsmøte 10.3.2015. Innholdsfortegnelse 1.0 INNLEDNING... 3 2.0

Detaljer

Nyhetsbrev - Loddefjord Fotball April 2015 LODDEFJORD IL EN KLUBB Å VÆRE GLAD I

Nyhetsbrev - Loddefjord Fotball April 2015 LODDEFJORD IL EN KLUBB Å VÆRE GLAD I Nyhetsbrev - Loddefjord Fotball April 2015 LODDEFJORD IL EN KLUBB Å VÆRE GLAD I FORMANNENS ORD ENDELIG ER DET VÅR I LUFTEN OG SNART SESONGSTART. DETTE ER DET VI HAR LENGTET ETTER GJENNOM HELE VINTER, HVOR

Detaljer