TROMS FOTBALLKRETS FOTBALLSESONGEN 2015 PÅMELDING AV LAG INNEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TROMS FOTBALLKRETS FOTBALLSESONGEN 2015 PÅMELDING AV LAG INNEN 15.01.15"

Transkript

1 TROMS FOTBALLKRETS Postadresse: Postboks 12, 9251 Tromsø. Kontor: Idrettens Hus Tromsø, Idrettsbygget på Alfheim Stadion. Telefon: Internett: Til klubbene i Troms Fotballkrets Tromsø, FOTBALLSESONGEN 2015 PÅMELDING AV LAG INNEN Velkommen til fotballsesongen 2015! I henhold til bestemmelsene Breddereglementets bestemmelser, inviteres klubbene til seriespill i Følgende frister gjelder for påmelding av lag til fotballsesongen 2015: : Påmelding av lag i laveste divisjon for kvinner og menn innen voksenfotball (3.divisjon kvinner og 6.divisjon menn), 7-er senior, old girls og old boys), samt alle klasser i ungdomsfotball (jenter og gutter år) : Påmelding av lag til barnefotball (jenter og gutter 5-12 år). Voksenfotball og ungdomsfotball Dette brevet tar hovedsakelig for seg forhold knyttet til voksenfotball og ungdomsfotball. Vi kommer senere tilbake med tilsvarende informasjon rundt barnefotball. Påmelding av lag Påmelding av lag skjer via FIKS (https://fiks.fotball.no/). Klubbene skal være i besittelse av brukernavn og passord som trenges for å logge seg inn for å melde på lag. Påmeldingsperioden i FIKS er fra nå og, og fram til påmeldingsfristen. Vi ønsker at det er en person i klubben som forestår påmeldingen av alle lagene i klubben. Det er laget en brukerveiledning for FIKS Klubben, også for påmelding av lag. Denne finner dere etter at dere er logget på FIKS Klubben oppe til venstre under håndbøker. Dersom det er klubber som har behov for veiledning i forhold til påmelding av lag, eller andre forhold knyttet til FIKS, så ta kontakt med Kenneth Skoglund på eller Det skal være oppgitt kontaktperson (lagleder, trener eller annen kontaktperson) for alle lag som meldes på til seriespill. Denne personens informasjon vil være det som vises på web. Det skal føres opp en kontaktperson med telefonnummer og e-postadresse for hvert lag. Klubben kan senere legge inn flere personer som knyttes til laget (trener, assistent trener, lagleder og assisterende lagleder). Klubben skal selv foreta endringer av personer, adresser, etc. som måtte skje fram til sesongstart eller i løpet av sesongen. Dette gjøres også i FIKS. 1

2 Ved påmelding av lag må dere markere om dere melder på det enkelte lag til 11-er, 9-er fotball, 7-er fotball eller 5-er fotball. Dette fremgår for så vidt av de valgene dere får når dere går inn på FIKS for å melde på lag. Økonomi Innbetaling av medlemskontingent og lagsavgift skal skje etter forfallsdato når dere mottar faktura fra oss. Lag innen voksenfotballen mottar faktura på lagsforsikring fra Norges Fotballforbund. I tillegg til medlemskontingent, lagsavgift og forsikringspremie, må også all annen gjeld til fotballkretsen være betalt for at påmeldingen skal være gyldig. Innbetaling skal skje til vår konto Ingen lag får delta i seriespill i 2015 uten at disse økonomiske forutsetningene er oppfylt. Nye bestemmelser i NFFs Breddereglement Det er en del nye bestemmelser for sesongen Spesielt gjelder dette innen ungdomsfotballen. Noe av dette ble vedtatt på NFFs Ting våren 2014, men innføres ikke hos oss før i sesongen 2015, mens en del er endret og vedtatt av NFFs styre etter innstilling fra Breddeutvalget høsten Breddereglementet regulerer alle forhold knyttet til voksenfotball på breddenivå og barne- og ungdomsfotballen. Etter innføringen av Breddereglementet på NFFs ting i 2014, er det i fortsettelsen Forbundsstyret (ikke Forbundstinget) som har kompetanse til å gjøre endringer i dette reglementet. De nye bestemmelsene for ungdomsfotballen ble gjennomgått på møter med klubbene i november. Årsklasseinndeling J/G 13, J/G 14, J/G 15, J 17/G16 og J/G 19 Fra og med sesongen 2015 blir den tradisjonelle klasseinndelingen med småjenter, smågutter, jenter, gutter og jenter/gutter junior borte. Slik blir årsklasseinndelingen i ungdomsklassene: Jenter (J) og gutter (G) 13 år (2002 i 2015) Jenter (J) og gutter (G) 14 år (2001 i 2015) Jenter (J) og gutter (G) 15 år (2000 i 2015) Gutter (G) 16 år (1999 i 2015) Jenter (J) 17 år (1998 i 2015) Jenter (J) og gutter (G) 19 år (1996 i 2015) Dette innebærer at det blir 5 forskjellige konkurranseklasser for hvert kjønn i ungdomsfotballen, og det skal kåres kretsmestre i alle disse klassene. Dette gir også utslag i forhold til bruk av overårige spillere og overføring av spillere mellom lag i samme aldersklasse. Mange klubber har ikke mulighet til å stille lag med ett årskull, og disse klubbene melder da på lag med utgangspunkt i den «gamle ordningen». Altså at det spiller 13 og 14 åringer på 14 årslag og 15 og 16. åringer på 16. årslag (17 år for jenter). På den måten blir det ikke nødvendigvis så store forandringer i organiseringen av lagene i forhold til hvordan det har vært tidligere. 2

3 Spillformer 11-er, 9-er og 7-er fotball På Norges Fotballforbunds Ting i mars 2014 ble følgende spillformer vedtatt for ungdomsklassene: Jenter og gutter 13 år - 9-er fotball Jenter og gutter 14 år 11-er fotball Jenter og gutter 15 år 11-er fotball Jenter og gutter 16 år - 11-er fotball Jenter og gutter 19 år - 11-er fotball Dette er å betrakte som den «primære» spillformene i den enkelte klasse. Det vil fortsatt være mulig å organisere serien med færre spillere. Altså at det i alle ungdomsklassene eksempelvis kan spilles 7-er fotball i tillegg til den primære spillformen. Her er det gunstig om klubbene innenfor en sone/region kan bli enige om hvordan vi skal organisere dette. Vi viser i denne sammenhengen til tema på møtene med klubbene i november. Vi ser for oss følgende: Jenter og gutter 13 år - 9-er fotball i tillegg 7-er fotball Jenter og gutter 14 år 11-er fotball i tillegg 9-er fotball og 7-er fotball Jenter og gutter 15 år 11-er fotball i tillegg 7-er fotball (eventuelt 9-er fotball) Jenter og gutter 16 år - 11-er fotball i tillegg 7-er fotball (eventuelt 9-er fotball) Jenter og gutter 19 år - 11-er fotball i tillegg 7-er fotball (eventuelt 9-er fotball) I praksis vil dermed heller ikke dette medføre så store forandringer for klubbene. Fortsatt kan det bli aktuelt å mikse spillformer i en og samme avdeling, dersom geografiske forhold tilsier at dette er det mest fornuftige. Det vil bli invitert til seriespill i alle spillformer i alle klasser (bortsett fra 11-er fotball i 13 årsklassen). 9-er fotball spilleregler, baneorganisering, etc. 9-er fotball blir altså den primære spillformen for 13-åringen, men også i eldre klasser kan vi organisere serier med 9-er lag. I flere av de eldre ungdoms-klassene bør dette være aktuelt. Spillereglene for 9-er fotball finner dere en link til her: Måten å organisere banene på når det spilles på 11-er baner (fra 16 meter til 16 meter eller på tvers av banen), blir gjerne et diskusjonstema når det gjelder 9-er fotball. Spillereglene gir følgende to alternativer: Anbefalt baneformat på tvers av 11-er bane: Bredde: meter Lengde: meter 3

4 Mål: Anbefalt 7-er mål Straffesparkfelt: 8 meter fra stolpen og 11 meter ut Anbefalt baneformat på langs av 11-er bane: Bredde: 50 meter Lengde: Fra 16 meter til 16 meter (60-72 meter) Mål: Anbefalt 11-er mål Straffesparkfelt: 12 meter fra stolpen og 12 meter ut Selv om størrelsen på 11-er banene kan variere, er vi av den oppfatning at vi må fastsette klart hva som skal gjelde innenfor den enkelte årsklasse. I forhold til den primære spillformen i den enkelte klasse, er det da 13-årsklassen som er mest aktuell. Vi anbefaler legger opp til følgende baneformat for 9-er fotball i Troms Fotballkrets i 2015: Jenter/gutter 13 år: På tvers av 11-er bane (100 x 60 meter eller større). Målbur som 7-er fotball (5 x 2 meter). Eldre ungdomsklasser: Fra 16 meter til 16 meter på 11-er bane (100 x 60 meter eller større). Målbur som 11-er fotball. Når det spilles på 11-er baner som er mindre enn 100 x 60 meter må det enkelte tilfelle vurderes. Når det spilles på 7-er baner eller 9-er baner, spilles det selvsagt på banens fulle størrelse. Overflytting av spillere mellom klubbens lag i samme aldersklasse i ungdomsfotballen Vi har i mange år hatt bestemmelser som har vært mer fleksible enn reglementets bestemmelser. Nå er et gjort endringer i Breddereglementet som tar opp i seg en langt større grad av fleksibilitet, og fra og med sesongen 2015 vil vi tilpasse oss disse bestemmelsene. Det handler om overføring av spillere mellom klubbens ulike lag i samme aldersklasse (G/J13, G/J14, G/J15, G16, J17 og G/J19), og følgende er gjeldende: På 11-er lag kan det totalt benyttes inntil 5 spillere som ble benyttet på øvrige 11-er lag i samme aldersklasse i siste obligatoriske kamp. Tilsvarende 5 spillere mellom 9-er lag, 7-er lag og 5-er lag. Det er ingen begrensninger i hvor mange spillere som kan overføres mellom klubbens lag i samme aldersklasse, men i ulike spillformer (11-er, 9-er, 7-er og 5-er). Unntaket er dersom for eksempel et 9-er lag spiller i en11-er serie eller et 7-er lag spiller i en 9-er serie. Da gjelder begrensningen på 5 spillere. Særordninger i Troms Fotballkrets Det er ønskelig at vi skal ha mest mulig like bestemmelser for ungdomsfotballen i hele fotball-norge, og derfor kan det bare unntaksvis gjennomføres særordninger som bryter med Breddereglementet. 4

5 Vi har imidlertid søkt Norges Fotballforbund, og fått innvilget, to særordninger i Troms Fotballkrets i 2015 som er knyttet til ungdomsfotballen: - At jenter skal få spille på lag i lavere aldersklasse (inntil ett år for gamle) i gutteklassene, enn der de normalt tilhører. Det kan bare brukes jenter som er 1 år for gamle i forhold til aldersbestemmelsen i den enkelte gutteklasse. Altså for eksempel at bare J15-spillere (ikke J16 eller J17) kan spille på G14-lag. Jenter som spiller på disse betingelsene, kan komme i tillegg til ordinære overårige spillere. - Jenteklassen organiseres i J17-klasse (spillere under 17 år ved årets begynnelse) i stedet for J16-klasse. Spillere må være under 17 år, men ha fylt 12 år ved årets begynnelse. De primære fødselsårene for J17-klassen i 2015 vil altså være spillere født i 1998, 1999 og Det vil ikke være mulig å registrere overårige spillere i jenteklassen. etter bestemmelsene i Kampreglementets 2-3 (1). Det vil ikke være noen form for begrensning i antall spillere fra de ulike årene på det enkelte lag. Den samme bestemmelsen gjelder i 5-er fotball, 7-er fotball, 9-er fotball og 11-er fotball. Disse bestemmelsene gjelder altså i seriespill i Troms Fotballkrets. Det vil være naturlig at klubber i Troms Fotballkrets som arrangerer turneringer, også følger den samme aldersbestemmelsen i jenteklassen. I turneringer utenfor kretsens grenser, vil normalt aldersgrensen være under 16 år ved årets begynnelse (altså 1999 og 2000 i 2015). I Norgesmesterskapet for jenter Telenor Cup J16 vil under 16 år ved årets begynnelse være gjeldende.» Disse særordningene har vi praktisert i Troms Fotballkrets i flere år, og de videreføres altså i Vi søkte også om ett år lavere nedre aldersgrense i juniorklassene, men fikk ikke dette innvilget. Bruk av overårige spillere og dispensasjoner Dispensasjoner og overårige spillere relaterer seg nå til den nye årsklasseinndelingen. Altså G/J13, G/J14, G/J15 og G16/J17. Ikke som før til klasser med to og to årskull. Det er gjort noen endringer i Breddereglementet som vedrører bruk av overårige spillere og dispensasjoner (det er viktig å skille mellom overårige spillere og dispensasjoner). I 11-er og 9-er fotball kan det benyttes inntil 2 overårige spillere pr. kamp, og tilsvarende 1 spiller i 7-er og 5-er fotball. De overårige spillerne kan ikke være mer enn ett år for gamle, og kan i samme sesong ikke spille på lag i sin egen aldersklasse eller høyere. Det nye er at overårig spiller ikke kan benyttes på lavere lag dersom klubben stiller lag i spillerens egen aldersklasse. Alle overårige spillere skal registreres på eget skjema som sendes Troms Fotballkrets. Ut over ordningen med bruk av overårige spillere, kan det søkes om dispensasjon fra aldersbestemmelsene av sosialmedisinske årsaker og på grunnlag av mangel på kamptilbud. Alle slike dispensasjoner behandles av fotballkretsens dispensasjonsutvalg, og dette utvalget har ønsker å presisere en del retningslinjer for 2015: 5

6 - Registrering av overårige spillere kan skje fortløpende. - Søknader om dispensasjoner må fremmes innen følgende frister: (identisk med fristen for påmelding av lag), , og Dispensasjonsutvalget behandler søknadene snarest mulig etter disse søknadsfristene. Forbundsstyret vedtok våren 2014 to prøveordninger som går på spill for to klubber. Jentespillere som spiller fast på J16-landslaget eller eldre landslag, og som spiller på klubber med lag under Toppserien, kan få dispensasjon for å spille på gutte- eller juniorguttelag i annen klubb. Spillere i aldersgruppen år som pendler mellom to ulike bosteder, skal som en prøveordning (fram til ) i Troms Fotballkrets kunne gis dispensasjon for to spill på klubber samtidig. Dette kan også godkjennes for yngre spillere. Særordninger for old boys Også i 2015 legger vi opp til at 7-er fotball skal være den primære spilleformen i klassene for old boys og old girls. I mange år har vi hatt 1 år lavere aldersgrense for seriekamper i old boysklassen i Troms Fotballkrets enn det som er bestemmelsen i kampreglementet. "Over 32 år ved kalenderårets begynnelse" i Troms Fotballkrets og "over 33 år ved kalenderårets begynnelse i Kampreglementet. Vi ønsker å videreføre dette også i 2015, men avventer endelig avklaring med NFF. Dette innebærer eventuelt at aldersgrensen er "spillere født i 1982 eller tidligere. Innbyttere i 2. divisjon kvinner og 4. divisjon menn Følgende er nå gjeldende for 2. divisjon kvinner og 4. divisjon menn (og lavere divisjoner): Det kan benyttes inntil sju innbyttere. En spiller som er byttet ut, kan settes inn i spillet igjen. Deltakelse på lavere seniorlag overføring av spillere Her er det nye bestemmelser i tilfeller der høyere rangert lag spiller i serie hvor det er tillatt med sju innbyttere. Vi gjengir bestemmelsene i Breddereglementets 2-11 i sin helhet: (1) Stiller en klubb med flere lag i samme aldersklasse, og det høyere rangerte laget spiller i en serie hvor det er tillatt med maks 3 innbyttere, må en spiller for å være spilleberettiget i obligatorisk kamp for andrelaget eller lavere rangert lag, ikke ha spilt fra start av i et høyere rangert lags siste obligatoriske kamp, uavhengig av om kampen ble spilt i serie eller NM. Dette gjelder selv om kampen ble avbrutt eller senere kjent ugyldig. Spiller det lavere rangerte laget ved seriestart før det høyere rangerte laget, er det kun spillere som ikke spilte fra start for det lavere rangerte laget som kan starte sesongens første obligatoriske kamp for det høyere rangerte laget. (2) Spiller det høyere rangerte laget i serie, hvor det er tillatt med inntil sju innbyttere på elleverlag kan det totalt benyttes inntil fem spillere som ble benyttet på nærmeste høyere rangerte elleverlag i samme aldersklasse i siste obligatoriske kamp, frem til den neste obligatoriske kamp for det nærmeste høyere rangerte elleverlaget. Spiller det lavere rangerte ved seriestart før det høyere rangerte laget, er det fem spillere som er benyttet på det lavere rangerte laget som er spilleberettiget for det høyere rangerte laget i første kamp. 6

7 (3) En spiller som har deltatt i mer enn halvparten av de obligatoriske kampene for et lag som trekker seg eller blir utelukket, kan ikke delta på lavere lag før tidligst i 4. obligatoriske kamp deretter. (4) For å være spilleberettiget for andrelaget eller lavere rangert lag i kvalifiseringskamp for opp- og nedrykk mellom divisjonene, må en spiller fra høyere rangert seniorlag ha spilt i minst 1/3 av det lavere rangerte lagets kamper i den perioden spilleren har vært spilleberettiget for klubben i inneværende sesong. (5) Fra det lavest rangerte elleverlaget til et sjuerlag kan det totalt, av de som har vært på banen, overføres inntil fem spillere fram til elleverlagets neste obligatoriske kamp. Fra det lavest rangerte ellever- eller sjuerlaget til et femmerlag kan det overføres inntil fem spiller fram til ellever- eller sjuerlagets neste obligatoriske kamp. Sammensatte lag fra flere klubber Klubber som vil spille med sammensatte lag, må søke samlet om dette på eget søknadsskjema. Det er en forutsetning at et samarbeid er nødvendig for å kunne stille lag i den aktuelle klassen, og det er ikke automatikk i at alle søknader vil bli godkjent. I et slikt samarbeid er det en klubb som må fremstå som administrativt ansvarlig for laget. Klubbnavnene må framgå av lagsnavnet. Samarbeidslag kan eventuelt også markeres med «+» (pluss) bak lagsnavnet til den ansvarlige klubben. Fristen for å registrere sammensatte lag er identisk med påmeldingsfristen til seriespill, og sammensatte lag registreres ikke før fullstendig søknadsdokumentasjon foreligger undertegnet av alle impliserte parter. Ulike spillformer i samme avdeling I alle klasser (inklusive laveste divisjoner for senior) kan 11-er og 7-er lag bli satt opp i samme avdeling. Når 11-er lag spiller mot 7-er lag, spiller også de med 7 spillere. Tilsvarende kan gjøres med 11-er lag/9-er lag, 9-er lag/7-er lag eller 7-er lag/5-er lag. Aldersbestemmelser for 2015 MSA/KSA Seniorlag 1999 eller tidligere M40 Super old boys lag 1974 eller tidligere M32 Old boys 1982 eller tidligere K28 Old girls 1986 eller tidligere G19 Junior herrer født tidligst i 1996 J19 Junior kvinner født tidligst i 1996 (inntil 2 spillere over 19 år kan benyttes i hver kamp på 11-er lag) J17 Jenter født tidligst i 1998 G16 Gutter født tidligst i 1999 G14 Smågutter født tidligst i 2001 J14 Småjenter født tidligst i 2001 G12 Lillegutter 12 år født tidligst i 2003 J12 Lillejenter 12 år født tidligst i 2003 J11 Lillejenter 11 år født tidligst i 2004 G11 Lillegutter 11 år født tidligst i 2004 G10 Minigutter 10 år født tidligst i 2005 J10 Minijenter 10 år født tidligst i

8 G 9 Minigutter 9 år født tidligst i 2006 J 9 Minijenter 9 år født tidligst i 2006 G 8 Minigutter 8 år født tidligst i 2007 J 8 Minijenter 8 år født tidligst i 2007 G 7 Minigutter 7 år født tidligst i 2008 J 7 Minijenter 7 år født tidligst i 2008 G 6 Minigutter 6 år født tidligst i 2009 J 6 Minijenter 6 år født tidligst i 2009 G 5 Minigutter 6 år født tidligst i 2010 J 5 Minijenter 6 år født tidligst i 2010 I de yngste barnefotballklassene spilles det 3-er fotball. Vi kommer tilbake med informasjon rundt dette. Kontingent og avgifter. Kontingent og avgifter kan bli regulert på kretstinget , men vi gjengir her satsene for Medlemskontingent betales i forhold til hvor mange lag klubben totalt har påmeldt til seriespill: Medlemskontingent: Klubber uten lag: Kr. 600 Klubber med 1-11 lag: Kr Klubber med 12 lag eller mer: Kr Lagsavgift: Tippeligaen: Kr divisjon menn: Kr divisjon menn: Kr divisjon menn: Kr divisjon menn: Kr divisjon menn: Kr divisjon kvinner: Kr divisjon kvinner: Kr er lag kvinner/menn (i 7-er serie): Kr Super old boys, old boys, old girls: Kr J/G19: Kr J17, G16, J/G 15, J/G 14, J/G 13: Kr J/G 12, J/G 11: Kr J/G 5-10 Kr. 600 Forsikring Det betales lagsforsikring for seniorlag. Informasjon om dette kommer fra Norges Fotballforbund, og NFF fakturerer også klubbene for dette. Mer informasjon her: 8

9 Lag som ikke skal delta i seriespill Spesielt innen barnefotballen er det en del lag som ikke deltar i seriespill, men som vi ønsker registrert i forhold til å få oversikt over det totale antall lag, og for at laget skal kunne nyte godt av forsikringsordningene til Norges Idrettsforbund og Norges Fotballforbund. Vi ber om at også slike lag blir rapportert til oss per e-post. Klubbene betaler selvsagt ikke noe for slike lag. Etteranmeldinger av lag og trekking av lag Vi gjør oppmerksom på at klubber som er for seint ute med sine påmeldinger, vil bli belastet med et etteranmeldingsgebyr på kr. 500,- pr. lag. Vi anmoder derfor klubbene på det sterkeste om å følge påmeldingsfristene. Påmeldte lag som trekker seg, belastes med gebyr i tillegg til at påmeldingsavgiften opprettholdes. Overføring av lag mellom ulike spillformer blir betraktet som etteranmelding i forhold til slike gebyr. Tidsfrister i slike sammenhenger: Etteranmeldingsgebyr belastes fra og med påmeldingsfristenes utløp. Gebyr for trekking av lag i divisjonssystemet for seniorlag belastes etter Gebyr for trekking av lag i ungdomsklassene belastes etter Gebyr for trekking av lag i barneklassene belastes etter Satser for bøter og gebyr i forhold til kampavvikling, etc. Omberamming av seniorkamp Kr. 200 Omberamming av aldersbestemt kamp (ikke barnefotball) Kr. 100 Etteranmeldingsgebyr Kr. 500 Flytting av kamp uten godkjenning Kr Uteblivelse fra kamp som senere spilles Kr Skyld i at seniorkamp ikke avvikles (det settes 3-0/3 poeng) Kr Skyld i at aldersbestemt kamp ikke avvikles (det settes 3-0/3 poeng) Kr Diskvalifikasjon av lag Kr Trekking av seniorlag Kr Trekking av aldersbestemt lag (og laveste divisjon for seniorlag) Kr Bruk av spillere som inne er spilleberettiget Kr Terminlisten/spilleplaner og omberamming av kamper Samtidig som dere melder på lag, må dere oppgi spesielle terminlisteønsker for laget. Klubbene vil senere få tilsendt terminlisteforslag, og terminlistemøter vil bli avholdt. Det er viktig at klubbene planlegger sesongen nøye, og allerede nå sørger for at det kan tas hensyn til konfirmasjoner, skoleturer, ferie, etc. Omberamming etter terminlistemøtet kan skje når det er enighet mellom klubbene, og søknad om dette skal sendes på spesielt skjema. Omberammingsgebyret er på kr. 300,- i seniorklassene. I aldersbestemte klasser (ikke barnefotball) er tilsvarende gebyr på kr. 100,-. 9

10 Elektroniske kamprapporter I 2014 benyttet vi for første gang elektroniske kamprapporter innen ungdomsfotballen. Erfaringene varierer noe, og det er klart at både lagledere, dommere og fotballkretsen kan forbedre rutinene rundt dette. Ordningen vil fortsette, og det er viktig at vi forsøker å få det hele til å fungere enda bedre. I god tid før sesongstart vil vi gjennomføre innføringsmøter i bruk av elektroniske kamprapporter i FIKS, og det fokuseres også på dette overfor dommerne. På ungdomsfotballmøtene i november satte vi fokus på de rutinene som skal følges av lagledere og dommere rundt elektroniske kamprapporter i før, under og etter kamp. ELEKTRONISK KAMPRAPPORT: OPPGAVENE TIL LAGLEDERE OG DOMMERE Senest 2 timer før kampstart lagledere begge lag: Hjemmelaget og bortelaget registrerer sine kamptropper i FIKS. Kampfakta på oppdateres fortløpende ved registrering av kamptropper. Systemet stenger for administrering av kamptropper 2 timer før kampstart. Tidligst 2 timer før kampstart lagleder hjemmelaget: Hjemmelagets lagleder tar utskrift av den elektroniske kamprapporten, og tar 2 eksemplarer med til kampen. Utskriften inneholder da kampnummer, kampsted/tid, kamptropper og dommere, og erstatter den tradisjonelle kamprapporten/dommerkortet. Etter oppmøte på banen, men før kampstart lagledere begge lag: Laglederne møters og bekrefter kamptroppene på utskriften. Eventuelle korrigeringer gjøres med penn på arket. Senest 15 minutter før kampstart lagleder hjemmelaget: Hjemmelagets lagleder overleverer papirversjonen av kamprapporten til kampens dommer. Under kampens gang dommeren: Dommeren noterer hendelser (med minuttangivelse) i kampen: - Scoringer - Røde og gule kort - Bytter (første gangs innbytte for spiller der det er 7 innbyttere (inn/ut) - Pauseresultat og sluttresultat. Rett etter kampslutt lagledere begge lag og dommeren: Dommeren og laglederne samles i dommergarderoben. Dommeren oppdaterer kamprapporten med penn basert på sine notater fra kampen. Sluttresultat, pauseresultat, kort, bytter, målscorere og eventuelt varsel om protest. Spillere som står oppført i kamprapporten, men som ikke ble benyttet, skal strykes fra kamprapporten med penn. Det må også klart framkomme av kamprapporten hvilke spillere som startet kampen. 10

11 Dommeren og de to laglederne signerer kamprapporten. Dommeren beholder rapporten for videre oppfølging. Hjemmelaget har ansvaret for at kampresultatet registreres innen 30 minutter etter kampslutt. Enten via FIKS, MinFotball eller via SMS til Snarest mulig etter kampen senest innen 24 timer dommeren: Dommeren logger seg på FIKS, og gjør følgende: - Fullfører kamprapporten ved å registrere alle korrigeringer og hendelser. - Godkjenner kamprapporten i FIKS. - Skanner papirversjonen av kamprapporten, og lagrer denne i FIKS. Sesongdokument Før sesongstart vil det bli offentliggjort sesongdokument for voksenfotball, ungdomsfotball og barnefotball. Disse dokumentene tar opp i seg relevant informasjon for klassen. Påmeldingsfrist terminlistemøter og sesongstart Påmeldingsfristen for alle lag innen ungdomsfotballen og de divisjonene/klassene innen voksenfotballen som ikke har tidligere påmeldingsfrist, er Klubbene melder lagene på til seriespill via FIKS, og vi vil understreke viktigheten av at påmeldingsfristen overholdes. Her er tidsplanen fram til sesongstart i april 2015: : Klubbene melder på lag via FIKS. Det er svært viktig at denne påmeldingsfristen overholdes. Frist dispensasjonssøknader : Avdelingsoppsettet for ungdomsfotball sendes klubbene : Terminlisteforslag sendes klubbene : Innen gjennomføres det terminlistemøter (telefonkonferanser) for klassene innen ungdomsfotballen : Sesongdokument for voksenfotball og ungdomsfotball 2015 skal være klare. Da fanger vi opp eventuelle endringer på Norges Fotballforbunds Ting : Frist dispensasjonssøknader. 11

12 : Sesongstart for ungdomsfotball fra og utover i april måned. Lykke til i sesongforberedelsene! Det er ikke så lenge til sesongstart 2015! Med hilsen TROMS FOTBALLKRETS Jo Are Vik 12

HÅNDBOK 20 15. Fotball OSLO FOTBALLKRETS. Spesialisten på fotballreiser. Spesialisten på fotballreiser

HÅNDBOK 20 15. Fotball OSLO FOTBALLKRETS. Spesialisten på fotballreiser. Spesialisten på fotballreiser HÅNDBOK 20 15 Spesialisten på fotballreiser Spesialisten på fotballreiser Fotball OSLO FOTBALLKRETS 35039 GEVIR Spesialisten på fotballreiser Treningsleir Turnering Supportertur Avslutningstur Trenerseminar

Detaljer

Velkommen til fotballsesongen 2015

Velkommen til fotballsesongen 2015 Nyheter og viktig informasjon foran fotballsesongen 2015 1 Velkommen til fotballsesongen 2015 Dette informasjonsskrivet fra Østfold Fotballkrets gir våre klubber viktig informasjon om nyheter og endringer

Detaljer

HÅNDBOK 20 14. Senior- og Ungdomsfotball. Spesialisten på fotballreiser. Spesialisten på fotballreiser Spesialisten på fotballreiser KR 100,-

HÅNDBOK 20 14. Senior- og Ungdomsfotball. Spesialisten på fotballreiser. Spesialisten på fotballreiser Spesialisten på fotballreiser KR 100,- Spesialisten på fotballreiser HÅNDBOK 2014 Senior- og Ungdomsfotball HÅNDBOK 20 14 Spesialisten på fotballreiser Spesialisten på fotballreiser Senior- og Ungdomsfotball 35039 GEVIR OSLO FOTBALLKRETS 35039

Detaljer

REGLER & RETNINGSLINJER. Fair Play program

REGLER & RETNINGSLINJER. Fair Play program REGLER & RETNINGSLINJER Fair Play program Som aktører på ulike nivåer norsk fotball har vi et omfattende sett regelverk å forholde oss til. Noen ganger kan det virke nærmest umulig å ikke gå seg vill i

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer

SENTRALE REGLER I NYTT BREDDEREGLEMENT

SENTRALE REGLER I NYTT BREDDEREGLEMENT SENTRALE REGLER I NYTT BREDDEREGLEMENT I oktober 2014 foretok forbundsstyret en del justeringer i «Breddereglementet» som ble vedtatt første gang på forbundstinget i mars 2014. Breddereglementet gjelder

Detaljer

TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008

TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008 TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008 TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2008 HOTELL SCANDIC HAMAR Informasjon om Forbundstinget finnes på nettsiden www.forbundstinget.no

Detaljer

abc... - en praktisk veiledning for trenere og lagledere.

abc... - en praktisk veiledning for trenere og lagledere. abc... - en praktisk veiledning for trenere og lagledere. Sesongen 2011 Nordland Fotballkrets ønsker velkommen til sesongen 2011 Som trener og lagleder støter man på mange spennende utfordringer i løpet

Detaljer

abc... - en praktisk veiledning for trenere og lagledere.

abc... - en praktisk veiledning for trenere og lagledere. abc... - en praktisk veiledning for trenere og lagledere. Sesongen 2010 Nordland Fotballkrets ønsker velkommen til sesongen 2010 Som trener og lagleder støter man på mange spennende utfordringer i løpet

Detaljer

KAMPREGLEMENT FOR NHF REGION VEST

KAMPREGLEMENT FOR NHF REGION VEST KAMPREGLEMENT FOR NHF REGION VEST Vedtatt på Regionstinget 12. 13. mai 2012. 1. NHFs LOV, KAMP- OG KONKURRANSE REGLEMENT Alle klubber tilsluttet NHF Region Vest skal arrangere og spille sine kamper i overensstemmelse

Detaljer

Fotballsesongen 2015 Laglederkveld ungdomsfotball

Fotballsesongen 2015 Laglederkveld ungdomsfotball Fotballsesongen 2015 Laglederkveld ungdomsfotball Laglederkveld ungdomsfotball Innhold: - Fair Play - Sesongen 2015 - Kamprapporter - Regelverk - Forsikringer - Eventuelt - spørsmål Fair Play Fair Play-møte

Detaljer

serien 2015 Generell info INFORMASJON OM KLASSER M.V. Aktuelle klubber Finnsnes primo september 2014

serien 2015 Generell info INFORMASJON OM KLASSER M.V. Aktuelle klubber Finnsnes primo september 2014 Vi skaper fotballglede Aktuelle klubber Finnsnes primo september 2014 serien 2015 Generell info Da er vi klare for historiens tolvte Vinterserie for Ungdomslag i Midt-Tromshallen, og det er fortsatt Ishavskraft

Detaljer

KAMPREGLEMENT Sist revidert av Forbundsstyret 22. april 2015.

KAMPREGLEMENT Sist revidert av Forbundsstyret 22. april 2015. KAMPREGLEMENT Sist revidert av Forbundsstyret 22. april 2015. Kap. 1. Virkeområde. 1-1 NIHF's bestemmelser må følges. Kap. 2. Generelle spillebestemmelser. 2-1 Påmelding og avgift. 2-2 Spillesesong. 2-3

Detaljer

Høring vedrørende ny forsikringsordning for Norges Fotballforbund

Høring vedrørende ny forsikringsordning for Norges Fotballforbund Norges Fotballforbund The Football Association of Norway NO-0840 Oslo, Norway Telefon: 04420, Fax: +47 21 02 93 01 International calls: +47 21 02 93 00 www.fotball.no RUNDSKRIV NR. 26/09 Til klubbene i:

Detaljer

Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014

Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014 Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014 Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm Informasjon om NFFs forbundsting finnes på nettsiden www.forbundstinget.no 3 INNHOLD Dagsorden på forbundstinget...5

Detaljer

retningslinjer - serien 2013/2014 handball.no

retningslinjer - serien 2013/2014 handball.no retningslinjer 1. Sesongvarighet Serien i Norges Håndballforbund Region Midt-Norge (RMN) gjennomføres i tidsrommet 21.september 2013 til 23.mars 2014. Lokale tilpasninger kan være nødvendig. Dette planlegges

Detaljer

retningslinjer - serien 2014/2015 handball.no

retningslinjer - serien 2014/2015 handball.no retningslinjer 1. Sesongvarighet Serien i Norges Håndballforbund Region Midt-Norge (RMN) gjennomføres i tidsrommet 20.september 2014 til 22.mars 2015. Lokale tilpasninger kan være nødvendig. Dette planlegges

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Programoversikt...side 2 Forslag til forretningsorden...side 2 Forslag til dagsorden...side 3 Kommentarer til dagsorden...side 3 Kommentarer til budsjett for 2006 og 2007...side 4 Forslag

Detaljer

TROMS FOTBALLKRETS ÅRBOK 2012. Troms Fotballkrets 38. kretsting 16. - 17.02.2013 Rica Grand Hotel Tromsø

TROMS FOTBALLKRETS ÅRBOK 2012. Troms Fotballkrets 38. kretsting 16. - 17.02.2013 Rica Grand Hotel Tromsø TROMS FOTBALLKRETS ÅRBOK 2012 Troms Fotballkrets 38. kretsting 16. - 17.02.2013 Rica Grand Hotel Tromsø IDRETTSREISER 2013 Treningsleirer Turneringer Avslutningsturer Fotballreiser til England og Spania

Detaljer

SERIEORDNING UNGDOMSFOTBALL (13-19) VÅR 2014

SERIEORDNING UNGDOMSFOTBALL (13-19) VÅR 2014 SERIEORDNING UNGDOMSFOTBALL (13-19) VÅR 2014 For alle klasser gjelder at alle kamper skal være avviklet innen siste fastsatte spilledato i spilleplan for den enkelte avdeling. Kamper som spilles etter

Detaljer

Agenda. FIKS (fotballens elektroniske verktøy) Fotball.no. Regler og retningslinjer. Fair Play

Agenda. FIKS (fotballens elektroniske verktøy) Fotball.no. Regler og retningslinjer. Fair Play Agenda FIKS (fotballens elektroniske verktøy) Spillerregistrering og forsikring Spilleroverganger og spilleberettigelse Kamprapportering Fotball.no Terminlister Lov og Reglement Nyheter Regler og retningslinjer

Detaljer

Bestemmelser for Grundigligaen, NM senior og 1.divisjon (se innledning) Sist ajourført til sesongen 2015/2016

Bestemmelser for Grundigligaen, NM senior og 1.divisjon (se innledning) Sist ajourført til sesongen 2015/2016 Bestemmelser for Grundigligaen, NM senior og 1.divisjon (se innledning) Sist ajourført til sesongen 2015/2016 Innholdsfortegnelse: 0. Innledning... 4 1. Utdrag fra Håndbok om lov, kamp- og konkurransereglement

Detaljer

Oversikt over enkelte endringer som følge av vedtak på Forbundstinget 2010

Oversikt over enkelte endringer som følge av vedtak på Forbundstinget 2010 RUNDSKRIV NR. 11/10 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen Fair Play-ligaen Toppserien 1. divisjon kvinner Telekiosken Futsalliga Til fotballkretsene: Ved daglig leder Ved kretsleder Til NFFs komiteer

Detaljer

innholdsfortegnelse Side 1

innholdsfortegnelse Side 1 innholdsfortegnelse Programoversikt... side 2 Forslag til forretningsorden... side 2 Forslag til dagsorden... side 3 Kommentarer til dagsorden... side 3 Kommentarer til budsjett for 2002 og 2003... side

Detaljer

Turneringsreglement TA-Cupen 2015

Turneringsreglement TA-Cupen 2015 Turneringsreglement TA-Cupen 2015 TA-Cupen spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Turneringsreglementet er delt opp i tre avdelinger: Kampreglement

Detaljer

1 Hvordan logger jeg inn i FIKS?

1 Hvordan logger jeg inn i FIKS? 1 Hvordan logger jeg inn i FIKS? Gå inn på http://fiks.fotball.no. Logg inn med ditt tilsendte brukernavn/passord. Har du glemt disse, klikk på «Glemt passord eller brukernavn?»-lenken. Når du er logget

Detaljer

Årbok 2014-2016 Med saksliste Forbundstinget 14.- 15. Juni 2014

Årbok 2014-2016 Med saksliste Forbundstinget 14.- 15. Juni 2014 Årbok 2014-2016 Med saksliste Forbundstinget 14.- 15. Juni 2014 Norges Badminton Forbunds årbok 2014 1 INNKALLELSE TIL ORDINÆRT TING Norges Badminton Forbunds Styre innkaller herved representanter for

Detaljer

Innhold. Fair play, frisone, ekstra spiller. Kampavvikling, regler og retningslinjer. Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring

Innhold. Fair play, frisone, ekstra spiller. Kampavvikling, regler og retningslinjer. Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring Barnefotballens ABC Innhold Fair play, frisone, ekstra spiller Kampavvikling, regler og retningslinjer Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring Fair play, frisone, ekstra spiller Nye

Detaljer

HÅNDBOK for BLINDHEIM FOTBALL

HÅNDBOK for BLINDHEIM FOTBALL HÅNDBOK for BLINDHEIM FOTBALL Dokument ansvarlig(e): Navn Rolle Revisjonskontroll: Versjon Dato Revidert av Endring 1.0 12.10.2014 Runar Aasen Dokument opprettet Side: 2 av 26 Innhold Innledning... 5 Håndboka...

Detaljer

Infohefte. for rekrutteringsdommere i Oslo Fotballkrets

Infohefte. for rekrutteringsdommere i Oslo Fotballkrets Infohefte for rekrutteringsdommere i Oslo Fotballkrets Sesong 2014 Innhold Dommerutstyr 5 Kamptildeling.. 3 Dommerdagbok... 4 Kampnummer i dommerdagboka.. 4 Bytte av kamp. 5 Hvor ligger banen?... 5 Oppmøte

Detaljer