INFORMASJON SESONGEN 2012 Ungdom år

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJON SESONGEN 2012 Ungdom 13-19 år"

Transkript

1 INFORMASJON SESONGEN 2012 Ungdom år Serieordningen Ungdomsfotball Vår 2012 Forsikring/spilleberettigelse Aldersbestemmelser Junior 2012 Terminliste/spilleplaner Kampkort Breddereglementet 2012 Dommersatser 2012 Omberamming av kamper Registrering av resultat Draktlikhet Advarsler og utvisninger Administrative avgifter og gebyrer for sesongen Fair Play Kampvert Fotballkretsens hjemmeside: Kampendringer år sendes: Kampendringer 13 år sendes: Spørsmål til seriespill/kamper: Generelle spørsmål: Trøndelag Fotballkrets Lerkendal Stadion 7031 TRONDHEIM Telefon: Telefax: Epost: Internett: Bankkonto: Foretaksnummer: NO MVA

2 SERIEORDNING UNGDOMSFOTBALL VÅR 2012 For alle klasser gjelder at alle kamper skal være avviklet innen siste fastsatte spilledato i spilleplan for den enkelte avdeling. Kamper som spilles etter denne dato blir ikke tellende med hensyn til opprykk/nedrykk mellom divisjoner vår/høst. Kamper tillates ikke utsatt fra fastsatt spilledato uten godkjennelse fra kretsen, og at begge lag i forkant har blitt enige om ny spilledato Klubber som deltar med lag i 1. div G19, J19, G16 og J16 bes være oppmerksom på vedtak på kretsting om økonomisk ansvar ved ikke møtt til kamp i disse klasser/divisjon. Gutter 19: 12 lag spiller i 1. div Vår de tre dårligst plasserte lag etter vårsesongen rykker ned til 2. div Høst. De tre avdelingsvinnere i 2. div Vår rykker opp til 1. div Høst. Lag nr 2 7 i hver avdeling i 2. div er kvalifisert for 2. div Høst, mens øvrige lag rykker ned til 3. div Høst. Avdelingsvinnere i 3. div Vår rykker opp til 2. div Høst. Jenter 19: 10 lag spiller i 1. div Vår de to dårligst plasserte lag etter vårsesongen rykker ned til 2. div Høst. Avdelingsvinnere i 2. div Vår rykker opp til 1. div Høst Gutter 16: 12 lag spiller i 1. div Vår de tre dårligst plasserte lag etter vårsesongen rykker ned til 2. div Høst. Avdelingsvinnere i 2. div Vår rykker opp til 1. div Høst. Lag nr 2 9 i hver avdeling beholder plass i 2. div Høst, øvrige lag rykker ned til 3. div. Avdelingsvinnere i 3. div Vår rykker opp til 2. div Høst. Jenter 16: 10 lag spiller i 1. div Vår de tre dårligst plasserte lag etter vårsesongen rykker ned til 2. div Høst. Avdelingsvinnere i 2. div Vår spiller kval.kamper om opprykk til 1. div Høst for 3 lag slik: Vinner avd 2 Vinner avd 1 Vinner avd 5 Vinner avd 3 Vinner avd 6 Vinner avd 4 Kvalkamper avvikles senest søndag 24. juni. Gutter 14: Det spilles 1. div i 2 avdelinger Vår á 10 lag. De to dårligst plasserte lag i hver avdeling rykker ned til 2. div Høst. Avdelingsvinnere i 3 avdelinger i 2. div Vår rykker opp til 1. div Høst. De to dårligst plasserte lag i hver avd i 2. div rykker ned til 3. div Høst. Avdelingsvinnere i 3. div Vår rykker opp til 2. div Høst med unntak av avd 7 (Nord-Østerdal) som spiller dobbel serie vår/høst. Avdelingsvinner i avd 7 deltar i sluttspill om kretsens pokal v1 Side 2 av 8

3 Jenter 14: Det spilles 1. div Vår i en avd med 11 lag. De tre dårligst plasserte lag etter vårsesongen rykker ned til 2. div Høst. Avdelingsvinnere i 2. div avd 3, 4 og 5 rykker opp til 1. div Høst, mens det avvikles kval.kamp om opprykk mellom vinner i avd 1 og vinner avd 2. Kval.kamp skal senest være avviklet søndag 24. juni vinner av avd 1 er oppsatt med hjemmekamp. Avd 6 ( Nord-Østerdal ) spiller dobbel serie vår /høst hvor avdelingsvinner deltar i sluttspill om kretsens pokal. Gutter 13: Det spilles 1. div Vår i 4 avdelinger. De 7 beste lag i hver avdeling beholder plassen i 1. div Høst, mens øvrige lag rykker ned til 2. div. Avdelingsvinnere i 2. div Vår rykker opp til 1. div Høst, med unntak av avd 12 og 13 som spiller serie vår/høst, og hvor avdelingsvinner deltar i sluttspill om kretsens pokal. Jenter 13: Det spilles 1. div Vår i 2 avdelinger de 7 beste lag i hver avdeling beholder plassen i 1. div Høst, mens øvrige lag tykker ned til 2. div. Avdelingsvinnere i 2. div Vår rykker opp til 1. div Høst, med unntak av avdelingsvinnere i avd 1 og 9 som spiller serie vår/høst, og hvor avdelingsvinner deltar i sluttspill om kretsens pokal. FORSIKRING/SPILLEBERETTIGELSE Spillerne er forsikret gjennom lagsforsikring. Klubbene må være oppmerksom på at det kun er spillere som er registrert i klubbens spillerregister i FIKS som er spilleberettiget og forsikret. Bruk av spillere som ikke er registrert som aktive spillere i klubben vil medføre sanksjoner mot klubben. Idrettens Helsetelefon: Telefonnr Idrettens Helsetelefon er NFFs nye behandlings- og rådgivningstjeneste med spesialkompetanse på fotball- og idrettsmedisin. Helsetelefonen er opprettet for å gi klubber og spillere rådgivning innen skadeforebygging og skadebehandling, samt anbefale og kvalitetssikre behandling av skader. Ved å kontakte NFFs servicetelefon vil klubber og spillere få veiledning og informasjon om NFFs fotballforsikring og skadeoppgjør. NFFs servicetelefon gir også råd og veiledning knyttet til alle forhold rundt spillerregistrering, spillerkontrakter, overganger og utlån v1 Side 3 av 8

4 ALDERSBESTEMMELSER JUNIOR SESONGEN 2012 På NFFs forbundsting i mars ble det gjort endringer i kampregl paragraf 2-2 om nedre aldersgrense for å delta i kamper i G19/J19. Tidligere prøveordning med å tillate spill for spillere som fyller 14 år i løpet av året opphører. Kretsstyret har i møte 22. mars fastsatt følgende aldersbestemmelser i Trøndelag Fotballkrets for sesongen 2012: For klassene G19 og J19 må spillere være født i for å være spilleberettiget, jfr. egen bestemmelse om overårige i kampregl paragraf 2-3. Det innvilges IKKE dispensasjon for yngre spillere. TERMINLISTE/SPILLEPLANER Det sendes ikke ut spilleplaner i ordinær post. Alle oppdaterte spilleplaner ligger på fotballkretsens hjemmeside Velg blå boks med hvit skrift TERMINLISTER OG TABELLER, og finn ditt lags turnering. Sjekk derfor alltid spilleplaner på vår hjemmeside da dato/spilletid kan avvikle fra kampkort. KAMPKORT/KAMPRAPPORT Følgende gjelder ifht. kampkort for sesongen 2012: Klasse 13 år: Som følge av regelverket på bruk av spillere mellom lagene (som er fri flyt), har Fotballkretsen besluttet at det ikke skal benyttes kampkort i 13 års klassen. Alle spillere må registreres i spillerregisteret i FIKS av klubben. Spillere som ikke er registrert er ikke spilleberettiget og ikke forsikret. 1. divisjon klasse 16 og 19 år, jenter og gutter: Nytt av året er at det skal benyttes Elektroniske Kamprapporter. Informasjon om dette er sendt direkte til de enkelte lag. Her skal lagene registrere kamptroppen i FIKS (Fotballens Informasjons og Kommunikasjonssystem) med frist 2 timer før kamp. Øvrige klasser/divisjoner år: Her skal det benyttes standard kamprapporter/kampkort som sendes lagene. Sjekk alltid spilleplaner på vår hjemmeside da dato/spilletid kan avvikle fra kampkortet, der kamper er flyttet v1 Side 4 av 8

5 BREDDEREGLEMENT 2012 Aldersbestemmelser/dispensasjon fra aldersbestemmelsene: Jfr NFFs kampregl paragraf 2-3 I alle klasser opp til og med junior kan det i hver kamp benyttes inntil 2 overårige spillere på et 11 er lag og 1 overårig spiller på et 7 er eller 5 erlag. Med overårig spiller menes spiller som er inntil ett år for gammel til klassen. Overårig spiller kan da ikke spille på lag i sin egen aldersklasse eller høyere aldersklasse i løpet av sesongen. Det kan søkes om dispensasjon fra denne bestemmelse Gjelder for maks 3 spillere på 11 erlag og 2 spillere på 7 erlag. En slik dispensasjon vil medføre at laget ikke kan delta i kamp om KM/kretsens pokal, og skal delta i laveste divisjon i klassen. Merk egen bestemmelse for klasse J19. For denne klasse gjelder at det i hver kamp kan delta 2 overårige spillere uten begrensning i disses alder og spill i egen klasse. For 7 er og 5 er gjelder 1 spiller. Flytting av spillere mellom lag i aldersbestemte klasser: Jfr bestemmelser i NFFs kampregl paragraf 2-12 Når en klubb har påmeldt flere lag i samme klasse gjelder følgende for bruk av spillere mellom lagene: (Lagene skal være rangert 1, 2, 3 osv, hvor lag 1 er høyest rangert) For å kunne delta på lavere lag etter å ha deltatt på høyere lag gjelder følgende: Det kan totalt overføres inntil 4 spillere (inkl benyttede innbyttere) til nærmest lavere rangerte lag uten at disse har stått over kamp for høyere rangert lag (gjelder fra 11 er til 11 er). Det åpnes for fri overførsel av spillere fra påmeldte lag i 11 er fotball til klubbens lag som er påmeldt i egne 7 er serier (gjelder fra lavest rangerte 11 er lag) Det åpnes for fri overføring av spillere mellom lag i klassene J 13 og G 13 (7 er fotball) Bruk av 1. lagsspillere på 2. laget i seriestarten (Aldersbestemt år gjelder både ved oppstart vår og høst) Hvis 2. laget starter sin serie før 1. laget, er det kun 3 spillere som kan overføres til 1. laget til deres første kamp. Tilsvarende bestemmelse gjelder for lavere rangerte lag v1 Side 5 av 8

6 DOMMERSATSER 2012 Klasse: Dommere: Ass.dommere: 1. div. G19/J19 kr. 700,- kr. 450,- Øvrige div. G19/J19 kr. 400,- kr. 300,- 1. div. G16/J16 kr. 550,- kr. 350,- Øvrige klasser (13-16 år) kr. 350,- kr. 250,- I tillegg kommer Km-godtgjørelse, som skal dekkes etter statens satser, og ev. andre utlegg ifm. kjøring. BEHOV FOR OMBERAMMING AV KAMPER Alle kampendringer må være avklart mellom lagene. Omberamminger skal meddeles fotballkretsen på epost adressene vist under; års lagene: 13 års lagene: Husk alltid å oppgi kampnummer REGISTRERING AV RESULTAT Etter hver kamp er det hjemmelagets ansvar å melde inn resultatet fra kampen. Resultatet meldes inn ved å sende en SMS til Følgende streng benyttes; resultat kampnummer målhjemmelag-målbortelag Eksempel: resultat Resultatet må sendes inn senest innen 7 dager etter spilt kamp. DRAKTLIKHET Hvis dommeren mener lagene har for like drakter, skaffer arrangøren (Hjemmelaget) om nødvendig gjestende lag en annen drakt, dersom ikke gjestende lag har med egne reservedrakter. Hvis reservedrakter ikke kan fremskaffes, skal hjemmelaget stille i vester v1 Side 6 av 8

7 ADVARSLER OG UTVISNINGER (GULE OG RØDE KORT) Gule Kort i seriekamper Soning etter tre gule kort (tre advarsler) foregår for det laget spilleren har pådratt seg gule kort, med mindre annen underretning foreligger fra kretsens side. Mao. det føres særskilt regnskap for hvert av de respektive lag spilleren deltar på. Spilleren kan delta i obligatoriske kamper i andre klasser før soningen har funnet sted. Tre advarsler (gule kort) gir en kamps karantene. Etter to nye advarsler sones det igjen en kamp. Deretter sones det en kamp for hvert annet gule kort. Det er lagets ansvar å følge opp dette. Røde kort i seriekamper Soning skal foregå for samme lag hvor spilleren ble utvist med mindre annen underretning foreligger fra overordnet myndighet. Hvis utvisning medfører 1 kamps utelukkelse, kan utvist spiller delta i andre klasser/konkurranser før soning har funnet sted. For øvrig kan ikke utvist spiller delta på noe lag før soningen har funnet sted. Dersom klubben ikke hører noe fra kretsen, er soningen for rødt kort automatisk 1 kamp. Dersom det skal sones 2 eller flere kamper, mottar klubben melding om dette. Informasjon om kort ligger også tilgjengelig på den enkelte kamp på terminlistene på kretsens hjemmeside. Spillerens/trenerens rettigheter Utvist spiller/bortvist trener/bortvist leder må personlig sende forklaring innen 24 timer, hvis ikke blir dommerens rapport enerådende. Fotballkretsen, evnt. NFF behandler hver enkelt sak - dommeren har ingen innvirkning på straffeutmålingen. NB! Sanksjoner (røde kort) som ikke ble ferdigsonet fra forrige sesong, draes med over til neste sesong, og soning skal skje i første obligatoriske kamp/-er. Gjør oppmerksom på at advarsler og røde kort pådratt i treningskamper, turneringskamper og kamper i Norgesmesterskapet, har egne bestemmelser v1 Side 7 av 8

8 ADMINISTRATIVE AVGIFTER OG GEBYRER FOR SESONGEN 2012 Bruk av ikke spillerberettiget spiller som står i annen klubb: Bot ilegges med inntil kr 5.000,- pr spiller pr kamp Bruk av spiller som ikke er registrert i klubbens spillerregister: Bot ilegges med kr 1.000,- pr spiller. Dette punkt gjelder spillere med klubbtilhørighet i orden, men manglende registrering i spillerregister. Trekking av lag: Det ilegges IKKE bot for trekking av lag som skjer tidligere enn 1 uke før første serierunde i vedkommende avdeling. Påmeldingsavgift skal allikevel betales. BOT TREKKING SENIORLAG I DIVISJONSSYSTEM : KR ØVRIGE LAG I KLASSE 13 ÅR OG ELDRE : KR 500 Uteblivelse fra kamp Kamper i divisjonssystemet senior kr 5.000,- Øvrige kamper med oppsatt dommer kr 1.000,- I tillegg gjøres økonomisk ansvar automatisk gjeldende for kamper i klasse senior, jfr kampregl paragraf Lag som har gjennomført sin hjemmekamp, men trekker seg eller uteblir fra returkampen, betaler følgende til motstanders klubb: - gjestende lags reiseutgifter Erstatning fastsettes på grunnlag av reiseavstand til kr 15,- pr km. (avstand til bortelagets bane) Nytt av året er at økonomisk ansvar, som nevnt over, også nå gjøres automatisk for lag i 1. divisjon J16, J19, G16 og J19, i tillegg til boten. FAIR PLAY/KAMPVERT Alle tilknyttet fotballfamilien har et ansvar for å følge opp de normer, regler og retningslinjer som skaper verdier og holdninger vi kan være stolte av. Derfor oppfordrer vi alle lag til å bruke kampverter med kampvert vest. Ta imot gjestende lag og ønske velkommen Ta imot dommer og ønske velkommen og introdusere vedk. for gjestende lag Informere hverandre om særskilte forhold som det er viktig for alle å vite om Bidra til at Fair Play hilsen gjennomføres Gripe inn om nødvendig dersom kampen skulle utarte seg på sidelinja Takke gjestende lag for kampen og ønske velkommen tilbake v1 Side 8 av 8

SERIEORDNING UNGDOMSFOTBALL (13-19) VÅR 2014

SERIEORDNING UNGDOMSFOTBALL (13-19) VÅR 2014 SERIEORDNING UNGDOMSFOTBALL (13-19) VÅR 2014 For alle klasser gjelder at alle kamper skal være avviklet innen siste fastsatte spilledato i spilleplan for den enkelte avdeling. Kamper som spilles etter

Detaljer

INFORMASJON HØSTSESONGEN 2014 Ungdom 13-19 år

INFORMASJON HØSTSESONGEN 2014 Ungdom 13-19 år INFORMASJON HØSTSESONGEN 2014 Ungdom 13-19 år SERIESPILL OG BESTEMMELSER OM SLUTTSPILL Gutter 13 Gutter 14 Gutter 16 Gutter 19 Jenter 13 Jenter 14 Jenter 16 Jenter 19 Internett: Facebook: E-post: www.fotball.no/trondelag

Detaljer

OSLO FOTBALLKRETS. Omfatter Oslo, Asker, Bærum, Enebakk, Nesodden Oppegård og Ski, samt deler av Frogn, Nittedal og Ås. Adresse:

OSLO FOTBALLKRETS. Omfatter Oslo, Asker, Bærum, Enebakk, Nesodden Oppegård og Ski, samt deler av Frogn, Nittedal og Ås. Adresse: OSLO FOTBALLKRETS Omfatter Oslo, Asker, Bærum, Enebakk, Nesodden Oppegård og Ski, samt deler av Frogn, Nittedal og Ås Adresse: Oslo Fotballkrets, Ekebergvn. 101, 1178 OSLO Faktura-adr.: Oslo Fotballkrets

Detaljer

HÅNDBOK 20 14. Senior- og Ungdomsfotball. Spesialisten på fotballreiser. Spesialisten på fotballreiser Spesialisten på fotballreiser KR 100,-

HÅNDBOK 20 14. Senior- og Ungdomsfotball. Spesialisten på fotballreiser. Spesialisten på fotballreiser Spesialisten på fotballreiser KR 100,- Spesialisten på fotballreiser HÅNDBOK 2014 Senior- og Ungdomsfotball HÅNDBOK 20 14 Spesialisten på fotballreiser Spesialisten på fotballreiser Senior- og Ungdomsfotball 35039 GEVIR OSLO FOTBALLKRETS 35039

Detaljer

HÅNDBOK 20 15. Fotball OSLO FOTBALLKRETS. Spesialisten på fotballreiser. Spesialisten på fotballreiser

HÅNDBOK 20 15. Fotball OSLO FOTBALLKRETS. Spesialisten på fotballreiser. Spesialisten på fotballreiser HÅNDBOK 20 15 Spesialisten på fotballreiser Spesialisten på fotballreiser Fotball OSLO FOTBALLKRETS 35039 GEVIR Spesialisten på fotballreiser Treningsleir Turnering Supportertur Avslutningstur Trenerseminar

Detaljer

Agenda. FIKS (fotballens elektroniske verktøy) Fotball.no. Regler og retningslinjer. Fair Play

Agenda. FIKS (fotballens elektroniske verktøy) Fotball.no. Regler og retningslinjer. Fair Play Agenda FIKS (fotballens elektroniske verktøy) Spillerregistrering og forsikring Spilleroverganger og spilleberettigelse Kamprapportering Fotball.no Terminlister Lov og Reglement Nyheter Regler og retningslinjer

Detaljer

Fotballsesongen 2015 Laglederkveld ungdomsfotball

Fotballsesongen 2015 Laglederkveld ungdomsfotball Fotballsesongen 2015 Laglederkveld ungdomsfotball Laglederkveld ungdomsfotball Innhold: - Fair Play - Sesongen 2015 - Kamprapporter - Regelverk - Forsikringer - Eventuelt - spørsmål Fair Play Fair Play-møte

Detaljer

Fotballsesongen 2013 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball

Fotballsesongen 2013 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Fotballsesongen 2013 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Innhold: - Sesongen 2013 - Kamprapporter - Kampreglement - Forsikringer - Fair Play - Eventuelt - spørsmål

Detaljer

TROMS FOTBALLKRETS FOTBALLSESONGEN 2015 PÅMELDING AV LAG INNEN 15.01.15

TROMS FOTBALLKRETS FOTBALLSESONGEN 2015 PÅMELDING AV LAG INNEN 15.01.15 TROMS FOTBALLKRETS Postadresse: Postboks 12, 9251 Tromsø. Kontor: Idrettens Hus Tromsø, Idrettsbygget på Alfheim Stadion. Telefon: 77 61 07 50. E-mail: troms.fotball@fotball.no Internett: www.fotball.no/kretser/troms

Detaljer

REGLER & RETNINGSLINJER. Fair Play program

REGLER & RETNINGSLINJER. Fair Play program REGLER & RETNINGSLINJER Fair Play program Som aktører på ulike nivåer norsk fotball har vi et omfattende sett regelverk å forholde oss til. Noen ganger kan det virke nærmest umulig å ikke gå seg vill i

Detaljer

Velkommen til fotballsesongen 2015

Velkommen til fotballsesongen 2015 Nyheter og viktig informasjon foran fotballsesongen 2015 1 Velkommen til fotballsesongen 2015 Dette informasjonsskrivet fra Østfold Fotballkrets gir våre klubber viktig informasjon om nyheter og endringer

Detaljer

SENTRALE REGLER I NYTT BREDDEREGLEMENT

SENTRALE REGLER I NYTT BREDDEREGLEMENT SENTRALE REGLER I NYTT BREDDEREGLEMENT I oktober 2014 foretok forbundsstyret en del justeringer i «Breddereglementet» som ble vedtatt første gang på forbundstinget i mars 2014. Breddereglementet gjelder

Detaljer

abc... - en praktisk veiledning for trenere og lagledere.

abc... - en praktisk veiledning for trenere og lagledere. abc... - en praktisk veiledning for trenere og lagledere. Sesongen 2010 Nordland Fotballkrets ønsker velkommen til sesongen 2010 Som trener og lagleder støter man på mange spennende utfordringer i løpet

Detaljer

abc... - en praktisk veiledning for trenere og lagledere.

abc... - en praktisk veiledning for trenere og lagledere. abc... - en praktisk veiledning for trenere og lagledere. Sesongen 2011 Nordland Fotballkrets ønsker velkommen til sesongen 2011 Som trener og lagleder støter man på mange spennende utfordringer i løpet

Detaljer

LAGUNEN FOTBALLFEST 2015 - TURNERINGSREGLEMENT

LAGUNEN FOTBALLFEST 2015 - TURNERINGSREGLEMENT TURNERINGSREGLEMENT Public LAGUNEN FOTBALLFEST 2015 spilles etter NFF s reglement med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. JURY Turneringens jury består av seks medlemmer, en representant

Detaljer

KAMPREGLEMENT FOR NHF REGION VEST

KAMPREGLEMENT FOR NHF REGION VEST KAMPREGLEMENT FOR NHF REGION VEST Vedtatt på Regionstinget 12. 13. mai 2012. 1. NHFs LOV, KAMP- OG KONKURRANSE REGLEMENT Alle klubber tilsluttet NHF Region Vest skal arrangere og spille sine kamper i overensstemmelse

Detaljer

KAMPREGLEMENT Sist revidert av Forbundsstyret 22. april 2015.

KAMPREGLEMENT Sist revidert av Forbundsstyret 22. april 2015. KAMPREGLEMENT Sist revidert av Forbundsstyret 22. april 2015. Kap. 1. Virkeområde. 1-1 NIHF's bestemmelser må følges. Kap. 2. Generelle spillebestemmelser. 2-1 Påmelding og avgift. 2-2 Spillesesong. 2-3

Detaljer

Turneringsreglement TA-Cupen 2015

Turneringsreglement TA-Cupen 2015 Turneringsreglement TA-Cupen 2015 TA-Cupen spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Turneringsreglementet er delt opp i tre avdelinger: Kampreglement

Detaljer

Turneringsreglement Elverumsturneringen 2013

Turneringsreglement Elverumsturneringen 2013 Turneringsreglement Elverumsturneringen 2013 2 Innhold: Punkt Side Innledning 3 Kampreglement 4 Konkurranse- og sanksjonsreglement 7 Reglement for spilleberettigelse 10 Turneringsjury 11 Innledning Reglementet

Detaljer

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2015

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2015 ABC i ungdomsfotballen Dette må du vite for sesongen 2015 Avreise i god tid før kampstart Aldri for mange i bilen Husk bilbelte for alle! Overhold fartsgrensene ROGALAND FYLKE Trafikksikkerhetsutvalget

Detaljer

serien 2015 Generell info INFORMASJON OM KLASSER M.V. Aktuelle klubber Finnsnes primo september 2014

serien 2015 Generell info INFORMASJON OM KLASSER M.V. Aktuelle klubber Finnsnes primo september 2014 Vi skaper fotballglede Aktuelle klubber Finnsnes primo september 2014 serien 2015 Generell info Da er vi klare for historiens tolvte Vinterserie for Ungdomslag i Midt-Tromshallen, og det er fortsatt Ishavskraft

Detaljer

KAMPREGLEMENT (Oppdatert 08.10.2014)

KAMPREGLEMENT (Oppdatert 08.10.2014) KAMPREGLEMENT (Oppdatert 08.10.2014) 1. Alle bandykamper skal arrangeres og spilles i Norge i samsvar med NBF's lov og seksjonsstyrets kampreglement. Som obligatorisk kamp regnes serie-og cupkamper, samt

Detaljer

KRETSSERIENE 2011 INNBYDELSE

KRETSSERIENE 2011 INNBYDELSE KRETSSERIENE 2011 INNBYDELSE Innhold Side Kretskontingent 2 Klubbregistrering (Fiks) 2 Serietilbud og aldersgrenser 3 Lagspåmelding 4 Basis Spilledager 5 Serieavgifter 6 Klubbavgift til dommerutvikling

Detaljer

INVITASJON TIL HOVEDSESONGEN 2014 TELEMARK FOTBALLKRETS

INVITASJON TIL HOVEDSESONGEN 2014 TELEMARK FOTBALLKRETS INVITASJON TIL HOVEDSESONGEN 2014 TELEMARK FOTBALLKRETS Innhold Side Påmeldingsfrister. 1 Serietilbud og aldersgrenser.. 2 Etteranmelding og trekking av lag 3 Oversikt kretsmestere/avdelingsvinnere.. 3

Detaljer

Turneringsreglement TA-Cupen 2014

Turneringsreglement TA-Cupen 2014 Turneringsreglement TA-Cupen 2014 TA-Cupen spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Turneringsreglementet er delt opp i tre avdelinger: Kampreglement

Detaljer

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2012

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2012 ABC i ungdomsfotballen Dette må du vite for sesongen 2012 ROGALAND FOTBALLKRETS KRETSSTYRET KONTROLLKOMITE VALGKOMITE UTVIKLINGS- OG AKTIVITETSKOMITEEN FAIR PLAY ANLEGG DOMMER LEDER REKRUTTERING SPILLER-

Detaljer

retningslinjer - serien 2014/2015 handball.no

retningslinjer - serien 2014/2015 handball.no retningslinjer 1. Sesongvarighet Serien i Norges Håndballforbund Region Midt-Norge (RMN) gjennomføres i tidsrommet 20.september 2014 til 22.mars 2015. Lokale tilpasninger kan være nødvendig. Dette planlegges

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer

retningslinjer - serien 2013/2014 handball.no

retningslinjer - serien 2013/2014 handball.no retningslinjer 1. Sesongvarighet Serien i Norges Håndballforbund Region Midt-Norge (RMN) gjennomføres i tidsrommet 21.september 2013 til 23.mars 2014. Lokale tilpasninger kan være nødvendig. Dette planlegges

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. 0.0 Generelt 3 0.1 * NVBFs konkurransesystem 3

Innholdsfortegnelse 1. 0.0 Generelt 3 0.1 * NVBFs konkurransesystem 3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 0.0 Generelt 3 0.1 * NVBFs konkurransesystem 3 1.0 * Struktur for 2. divisjon og lavere divisjoner 3 1.1 Klasser 3 1.2 Organisering 3 1.3 Spillesystem for 2. divisjon

Detaljer