Agenda. FIKS (fotballens elektroniske verktøy) Fotball.no. Regler og retningslinjer. Fair Play

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Agenda. FIKS (fotballens elektroniske verktøy) Fotball.no. Regler og retningslinjer. Fair Play"

Transkript

1 Agenda FIKS (fotballens elektroniske verktøy) Spillerregistrering og forsikring Spilleroverganger og spilleberettigelse Kamprapportering Fotball.no Terminlister Lov og Reglement Nyheter Regler og retningslinjer NFFs Breddereglement og Reaksjonsreglement Gjennomføring av seriekamper Bruk av spillere mellom lag Bruk av overårige spillere Soning av gule og røde kort Fair Play

2 Buskerud Fotballkrets KRETSSTYRE Daglig leder Odd Magne Olsen Spiller-/Trenerutvikler Harald Johannessen Klubbutvikler Morten Mundal Kampadministrasjon Gro Larsen Dommer-/Kampadm Erik Nielsen Kretslag Klubbutvikler Øivind Nilsen Kraftsentre/Toppklubb Veilederkorps

3 Fotballglede, Muligheter og Utfordringer for ALLE

4 Flest Mulig Lengst Mulig Best Mulig

5 Spillerregistrering og forsikring Gjensidige Forsikring er NFFs samarbeidspartner på Fotballforsikringen. Forsikringsbevis- og vilkår: Spillere må være registrert som aktive med lagsforsikring i FIKS inneværende sesong Lagforsikring Senior Lagforsikring Ungdom år Lagforsikring Barn 0-13 år (Barneidrettsforsikring, NIF) Trener, leder og dommer (Alle aktive registrerte i FIKS er dekket av grunnforsikringen) Utvidet forsikring kan kjøpes/bestilles for spillere i alle aldersgrupper

6 Idrettens Skadetelefon - Idrettsbehandling Idrettens Skadetelefon: Direkte tilgang til fotballmedisinsk kompetanse NFF gir deg samme tilbud som til landslagspillerne Spesialister på fotballskader Helsepersonell med spesialkompetanse på fotball- og idrettsmedisin Bestilling av utredning og behandling Tilgjengelighet og oppfølging Utredning innen 24 timer (MR-undersøkelse) Åpen alle dager mellom kl og 21.00

7 Spilleroverganger Regler og retningslinjer for overganger: Henvendelse til spiller i annen klubb: * Overgangsreglementet 4-1 og 6-1 Alle (elektroniske) spilleroverganger opprettes og behandles i FIKS Fullmaktsskjemaer: Rettigheter, endringer sendes NFF Samtykkeskjema: Fylles ut og signeres av ny klubb og spiller (også foresatte hvis under 18) En «forespørsel» sendes kun EN gang mellom klubbene Forpliktelser ikke oppfylt: Dokumentasjon må lastes opp før betaling Før spilleren kontaktes med tanke på overgang, skal ny klubb på etterviselig måte sende skriftlig underretning til nåværende klubb og spillerens foresatte. Nåværende klubb skal også informeres uten ugrunnet opphold dersom spilleren selv tar kontakt.

8 Spilleroverganger En spiller kan kun spille obligatoriske kamper for maks 2 klubber i samme sesong Overgangsfrist for amatører: 10.september Minors: Internasjonale overganger/førstegangsregistreringer for spillere mellom 12 og 18 år.

9 Spilleberettigelse En spiller kan kun være spilleberettiget for EN klubb En spiller må være medlem i klubben vedkommende skal spille for En spiller må ha spilletillatelse (godkjent overgang) En spiller må ha gyldig forsikring En spiller kan ikke ha karantene etter reglene i Reaksjonsreglementet En spiller må oppfylle alderskravene

10 Aldersklasser Seniorklassen: Spillere må ha fylt 14 år ved årets begynnelse (det året man fyller 15) Juniorklassen: 16 års klassen: 15 års klassen: 14 års klassen: 13 års klassen: 12 års klassen: 11 års klassen: Spillere fra år Spillere fra år Spillere fra år Spillere fra år Spillere fra år Spillere fra år Spillere fra 9-11 år

11 Kamprapportering Elektroniske kamprapporter Spillerne skal registreres i FIKS med aktiv forsikring Spillerne skal registreres i lagets tropp Spillerne skal «hentes» inn i kamptroppen Spillerne i kamprapporten skal registres med draktnummer og posisjon Ledere/trenere skal også registreres i kamprapporten Frist for registrering er 1 time før kampstart Hjemmelaget er ansvarlig å skrive ut kamprapporten og levere til dommeren Eventuelle endringer, i etterkant, påføres med penn Begge lag skal uoppfordret oppsøke dommeren etter kampslutt for å sjekke resultat, hendelser og signere kamprapporten

12 Kamprapportering SMS løsning send sms til 2223 resultat kampnummer hjemmemål bortemål Eksempel: resultat Min Fotball Gratis «app»

13 fotball.no Hjemmesider NFF/Krets Regler og retningslinjer Cuper og turneringer Terminlister og tabeller Søkefunksjon klubber- lag-personer-anlegg Nyheter Kretsen på Facebook

14 Breddereglementet Gjelder for 4.div menn/3.div kvinner/aldersbestemte klasser Unntak fra kravene til alder Overårig spiller kan ikke benyttes på lavere lag dersom klubben stiller lag i spillerens egen aldersklasse. Sammensatte lag Der det er nødvendig for å gi et kamptilbud, kan kretsen etter søknad godkjenne at to eller flere klubber spiller med sammensatte lag. Godkjenningen gjelder for én sesong om gangen.

15 Breddereglementet Deltakelse på ungdomslag, års klassen I alle spillformer (11er/9er/7er/5er) kan det totalt benyttes inntil fem spillere som ble benyttet på øvrige lag i samme aldersklasse i siste obligatoriske kamp. Antall innbyttere 2-13 Lag i 4. div menn og lavere, 3. div kvinner og lavere, samt lag i aldersbestemte klasser kan benytte inntil sju innbyttere. En spiller som er byttet ut kan byttes inn igjen.

16 Breddereglementet Berammelse av seriekamper Kapittel 8 Terminlister for vårsesongen legges ut i uke 13 Terminlister for høstsesongen legges ut i uke 28 Omberammelse av kamper Utsettelse av kamper Stenging av baner Representasjon på krets-/landslag Sykdom/akutte hendelser

17 Breddereglementet Frammøte til kamper Kapittel 9 En kamp skal starte til fastsatt tid 11er: Et lag må ha minst 7 spillere for å starte kampen 9er: Et lag må ha minst 6 spillere for å starte kampen 7er: Et lag må ha minst 5 spillere for å starte kampen 5er: Et lag må ha minst 3 spillere for å starte kampen Stiller et lag med færre spillere enn her nevnt regnes laget som uteblitt.

18 Breddereglementet Uteblivelse fra kamper Kapittel 9 Hvis et lag uteblir fra en kamp, vil kretsen ta saken til behandling Lag som uteblir fra seriekamp uten gyldig grunn, skal ved første gangs uteblivelse regnes for å ha tapt kampen med resultat 0-3 Ved ny uteblivelse i samme sesong skal laget - med mindre særlige forhold tilsier noe annet - utelukkes fra fortsatt spill i inneværende sesong og alle lagets kamper annulleres At et lag trekker seg fra en allerede påbegynt kamp, behandles på samme måte som om laget hadde uteblitt Kretsen har fastsatte standardgebyr for å utebli eller trekke seg fra kamp eller fra videre deltakelse

19 Reaksjonsreglementet Sanksjoner Kapittel 3 Bortvisning av trener/leder Ikke spilleberettiget spiller Utvisning grovere forseelser (3-6 kamper)

20 Reaksjonsreglementet Protester Kapittel 5 Protester kan kun fremmes på følgende grunnlag: at et lag har benyttet spiller som ikke var spilleberettiget feil fra arrangøren av kampen grove feil ved dommerens forståelse av regelverket (ikke i dommerens skjønn) at kampen ble spilt med en ikke-nøytral eller uautorisert dommer andre vesentlige forhold til at kampen ikke ble avviklet på sportslige vilkår Protester kan gjelde både forhold oppstått før og under kampen Frister Formkrav Gebyr: Frister for nedleggelse av protester Protester skal være skriftlige og være underskrevet av klubbens leder eller annen med særskilt fullmakt fra klubbens styre Kvittering for innbetalt gebyr (p.t. kr. 500,-), sendes innen protestfristens utløp, til administrerende krets/forbund

21 Reaksjonsreglementet Advarsler, utvisninger og bortvisninger Kapittel 4 Klubben har ansvar for å holde oversikt over hvor mange advarsler deres spillere har pådratt seg, og påse at karantener sones i samsvar med reglementet Advarsler skal sones etter (osv. ) gule kort Advarsler skal sones på det laget man har fått kortene Advarsler skal sones i påfølgende seriekamp Spiller kan delta på andre lag i andre klasser (hvis man er spilleberettiget) før soning har funnet sted Advarsler gitt i års klassene sones som tidsbestemt utvisning 5 minutter, og spiller har sonet ferdig! Advarsler i NM (eget punkt)

22 Reaksjonsreglementet Advarsler, utvisninger og bortvisninger Kapittel 4 Spiller som blir utvist i seriekamp har karantene fra neste seriekamp Dersom det ilegges karantene for 2 eller flere kamper, vil klubben motta skriftlig underretning om dette (pr e-post) Spiller utvist i en privatkamp på grunn av en overtredelse som etter NFFs retningslinjer medfører kun én kamps karantene, slipper å sone Spiller utvist i en privatkamp som etter NFFs retningslinjer medfører mer enn én kamps karantene, skal hele karantenen, med unntak av én kamp, sones i obligatoriske kamper for det lag spilleren ble utvist for Utvisning i NM (eget punkt)

23 Fair Play Verdigrunnlaget Fair Play ansvarlig i klubb Kampvert Fair Play møte før kamp Foreldrevett Fair Play hilsen Fair Play kontrakt for trenere/lagledere «Vi slår presise pasninger og spiller hverandre gode også utenfor banen»

24 Fair Play Verdigrunnlaget Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen Trener og lagleder er rollemodeller som har stor påvirkningskraft på det klima som skapes rundt trening og kamp Fair play er ingen kampanje, men hvordan vi oppfører oss sammen i «godt og dårlig vær»

Velkommen til fotballsesongen 2015

Velkommen til fotballsesongen 2015 Nyheter og viktig informasjon foran fotballsesongen 2015 1 Velkommen til fotballsesongen 2015 Dette informasjonsskrivet fra Østfold Fotballkrets gir våre klubber viktig informasjon om nyheter og endringer

Detaljer

SENTRALE REGLER I NYTT BREDDEREGLEMENT

SENTRALE REGLER I NYTT BREDDEREGLEMENT SENTRALE REGLER I NYTT BREDDEREGLEMENT I oktober 2014 foretok forbundsstyret en del justeringer i «Breddereglementet» som ble vedtatt første gang på forbundstinget i mars 2014. Breddereglementet gjelder

Detaljer

Turneringsreglement TA-Cupen 2015

Turneringsreglement TA-Cupen 2015 Turneringsreglement TA-Cupen 2015 TA-Cupen spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Turneringsreglementet er delt opp i tre avdelinger: Kampreglement

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø DEL I Første delen av håndboken skal inneholde en kort introduksjon av gruppa og den skal gjøre rede for gruppens målsetninger og

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø 2 FORORD Gruppehåndbok Skrim Fotball gir informasjon om fotballgruppens adminstrative rutiner og bestemmelser. Målet er at alle interesserte

Detaljer

MODUL 6 FOTBALL OG JUSS

MODUL 6 FOTBALL OG JUSS MODUL 6 FOTBALL OG JUSS IDRETTENS LOVVERK IDRETTENS SELVDØMME Norges idre7sforbund og olympiske og paralympiske komités lov Norges fotballforbunds lov (må justeres e7er NIF`s lov) Organisasjonen NFF NFF`S

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer

retningslinjer - serien 2013/2014 handball.no

retningslinjer - serien 2013/2014 handball.no retningslinjer 1. Sesongvarighet Serien i Norges Håndballforbund Region Midt-Norge (RMN) gjennomføres i tidsrommet 21.september 2013 til 23.mars 2014. Lokale tilpasninger kan være nødvendig. Dette planlegges

Detaljer

Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen

Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen VERDIGRUNNLAG MYSEN IF FOTBALL Mysen IF Fotballs verdigrunnlag skal gi en retning i vår daglige samhandling, komme til uttrykk i beslutninger som tas,

Detaljer

Turneringsbestemmelser NM Gutter 16 2015

Turneringsbestemmelser NM Gutter 16 2015 Turneringsbestemmelser NM Gutter 16 2015 Innhold 1. DELTAKELSE/RETTIGHETER/PLIKTER... 1 2. Premier... 2 3. ORGANISERING ANSVARSFORHOLD... 3 4. KONKURRANSESYSTEM... 3 5. ARENAENE... 4 6. KAMPORGANISERING...

Detaljer

BERGSØY IL-FOTBALL KONTINGENT

BERGSØY IL-FOTBALL KONTINGENT BERGSØY IL-FOTBALL KONTINGENT Bergsøy IL - Fotball sin kontingent vil bli sendt ut en gang i året, og det er i løpet av 1 kvartal. Det er viktig for Bergsøy IL- Fotball at kontingenten blir betalt. Den

Detaljer

Slik gjør vi det i Otta IL Fotball

Slik gjør vi det i Otta IL Fotball Slik gjør vi det i Otta IL Fotball En håndbok for alle som er involvert i Otta IL Fotball Revidert på arbeidsmøte 11.2.2015 og vedtatt på årsmøte 10.3.2015. Innholdsfortegnelse 1.0 INNLEDNING... 3 2.0

Detaljer

Laglederhåndbok. for barne- og ungdomsfotball http://www.ilsandviken.no. Utarbeidet av: Eli Kristine Heggernes Versjon 5.0 15.09.

Laglederhåndbok. for barne- og ungdomsfotball http://www.ilsandviken.no. Utarbeidet av: Eli Kristine Heggernes Versjon 5.0 15.09. Laglederhåndbok for barne- og ungdomsfotball http://www.ilsandviken.no Utarbeidet av: Eli Kristine Heggernes Versjon 5.0 15.09.14 Side 1 av 15 Skrevet ut: 15.09.2014 INNHOLD LAGLEDERHÅNDBOK FOR ILS FOTBALL

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK Klubbhåndbok Tjensvoll FK Side 1 GENERELL KLUBBINFORMASJON Tjensvoll FK ble stiftet 1. november 1980 Tjensvoll FK har klubbkontor på Tjensvoll bydelshus Dan Pedersen er ansatt

Detaljer

Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL

Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL siste endring: juni 2015 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 Godkjenning... 3 2 Organisasjon... 3 2.1 Styret... 3 2.2

Detaljer

LAGLEDERMAPPE SESONGEN 2015

LAGLEDERMAPPE SESONGEN 2015 LAGLEDERMAPPE Lag: Lagleder: Trener: SESONGEN 2015 VIF fotball Side 1 08.02.2015 INNHOLD: 1. Styret i VIF Fotball 2. Andre viktige kontaktpersoner 3. Lagledere 4. Trenere 5. Klubbdommere, barnefotball

Detaljer

Praktisk Håndbok CSK Fotball

Praktisk Håndbok CSK Fotball Praktisk Håndbok CSK Fotball CSK Fotball sin overordnede målsetning er: Flest mulig så lenge som mulig Vår målsetning er å være en sosial motor i nærmiljøet. Venner for livet! Er et begrep vi ønsker å

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Programoversikt...side 2 Forslag til forretningsorden...side 2 Forslag til dagsorden...side 3 Kommentarer til dagsorden...side 3 Kommentarer til budsjett for 2006 og 2007...side 4 Forslag

Detaljer

Fotballforsikring. Norges Fotballforbund. www.fotballforsikring.no

Fotballforsikring. Norges Fotballforbund. www.fotballforsikring.no Fotballforsikring Norges Fotballforbund www.fotballforsikring.no NFF styrker fotballforsikringen NFF ønsker å gi sine medlemmer et best mulig forsikringstilbud. Fra sesongen 2010 innfører vi derfor en

Detaljer

T E R T N E S I D R E T T S L A G

T E R T N E S I D R E T T S L A G Oppdatert per 22.03.10 Overganger til/fra Tertnes Her finner dere litt informasjon om hva som trengs å vites når spillere skifter klubber, enten de kommer til Tertnes eller de forlater Tertnes. For all

Detaljer

ORKLA CUP. 13. 15. september 2013

ORKLA CUP. 13. 15. september 2013 ORKLA CUP 13. 15. september 2013 OIF Fotball takker sine samarbeidspartnere gjennom sesongen Leder n Hei og velkommen til den 21. utgaven av Orkla Cup! Som vanlig har Orkla Cup sitt hovedsete i Idrettsparken

Detaljer

REGLEMENT. Cheerleading og Cheerdance. Versjon september 2014.

REGLEMENT. Cheerleading og Cheerdance. Versjon september 2014. REGLEMENT Cheerleading og Cheerdance Versjon september 2014. Innhold Kapittel 1 - Reglementets gyldighet... 3 1-1 Omfang... 3 1-2 Definisjoner... 3 1-3 Ansvar... 3 1-4 Myndighet... 3 1-5 Generalklausul...

Detaljer

ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG. BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014

ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG. BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014 ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014 VELKOMMEN SOM OPPMANN: * Velkommen som oppmann i Byåsen breddehåndball. Viktig at oppmenn leser mail, går inn på Region Midt Norge side hjemmesider

Detaljer

Mjøndalen Fotball - Laglederhåndbok Versjon 0.1. Mjøndalen idrettsforening. Laglederhåndbok MIF breddefotball - 2014. Mjøndalen Fotball Side 2 av 19

Mjøndalen Fotball - Laglederhåndbok Versjon 0.1. Mjøndalen idrettsforening. Laglederhåndbok MIF breddefotball - 2014. Mjøndalen Fotball Side 2 av 19 Versjon 0.1 Mjøndalen idrettsforening Laglederhåndbok MIF breddefotball - 2014 Mjøndalen Fotball Side 2 av 19 Versjon 0.1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 4 1.1 Organisasjon og roller... 4 1.2 Styrets

Detaljer

klubbhåndbok FREIDIG FOTBALL

klubbhåndbok FREIDIG FOTBALL klubbhåndbok FREIDIG FOTBALL 2015 Klubbhåndboka vår skal svare på de viktigste spørsmålene om Freidig Fotball og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i klubben. Den skal sikre at det er

Detaljer

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. Del 8 Retningslinjer lag

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. Del 8 Retningslinjer lag 8.Retningslinjer lag Generelle retningslinjer tilsier at lagene i Borgen IL fortrinnsvis organiseres med følgende funksjoner: 1. Lagleder 2. Trener(e) 3. Økonomisk ansvarlig 4. WEB/nett ansvarlig 5. Sosialt

Detaljer

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets 10.1: Forslag fra Kretsstyret Endring av system for kjøregodtgjørelse. All kjøregodtgjørelse i regi av kretsen skal følge samme satser og benytte samme

Detaljer

1 Hvordan logger jeg inn i FIKS?

1 Hvordan logger jeg inn i FIKS? 1 Hvordan logger jeg inn i FIKS? Gå inn på http://fiks.fotball.no. Logg inn med ditt tilsendte brukernavn/passord. Har du glemt disse, klikk på «Glemt passord eller brukernavn?»-lenken. Når du er logget

Detaljer

Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013

Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013 Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013 www.amasone.no Innhold laglederhåndbok for Amasone FK 1. Klubbadresse og annen info... 3 2. Organisasjon og arbeidsrutiner... 4 2.1. Organisering... 4 2.2.

Detaljer

DRIFTSREGLER/RETNINGSLINJER SVOLVÆR IL - FOTBALLGRUPPA

DRIFTSREGLER/RETNINGSLINJER SVOLVÆR IL - FOTBALLGRUPPA DRIFTSREGLER/RETNINGSLINJER SVOLVÆR IL - FOTBALLGRUPPA VARIGHET: Disse reglene evalueres/revideres av styret etter sesongslutt, og senest innen desember hvert år og er gjeldende fra signaturdato og frem

Detaljer