Påmelding Innhald: Informasjon lagspåmelding Kretskontingent Lagsavgift Dommargebyr Bestilling av materiell KM-aldersbestemt innandørs

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Påmelding 2013. Innhald: Informasjon lagspåmelding Kretskontingent Lagsavgift Dommargebyr Bestilling av materiell KM-aldersbestemt innandørs"

Transkript

1 Påmelding 2013 Innhald: Informasjon lagspåmelding Kretskontingent Lagsavgift Dommargebyr Bestilling av materiell KM-aldersbestemt innandørs

2 Påmelding 2013 All lagspåmelding i seriesystemet for sesongen 2013 skal skje via Klubbklienten i Alle klubbar skal ha fått tilgang til denne applikasjonen. Det er Klubbadministrator i kvar klubb som gir tilgang til andre brukarar i klubben. De finn god informasjon i Håndbøker som ligg inne på Klubbklienten. Om de har problem med pålogging/lagspåmelding, kan de også kontakte oss på kretskontoret tlf: Påmelding via klubbklienten Både Klubbruker og Klubbadministrator kan utføre lagspåmelding via klubbklienten (kun sistnevnte kan godkjenne en påmelding). 1. Finn fram laget du ønskjer å melde på i ein turneringskategori (ref. 9.1 i håndbok) 2. Velg Lagspåmelding 3. Fyll inn åpne felter (lagsinfo,kontaktperson,m.m) 4. Klikk på Lagre for å utføre påmeldinga. Påmeldinga registrerast og får enten status: a. Påmeldt om ein har ein brukarprofil av type Klubbadministrator. Dvs. treng ikkje ekstra godkjenning. b. Foreslått om ein har ein brukarprofil av typen Klubbruker. Påmelding må godkjennast av ein klubbadministrator. 5. Systemet viser ei oversikt over lagets påmeldingar (kan vere i fleire turneringar)

3 Aldersklassar påmelding 2013 De kan melde på lag i følgande aldersklassar i 2013: Klasse Alder Spelform Miniputt-turnering G/J 6,7,8,9,10 5 ar Miniputt-serie G 9,10 5 ar J 9-10(samla) Lilleputt G 11,12, J 12 J 11 7 ar 5 ar Smågut G ar og 7 ar Småjente J ar og 7 ar Gut G ar og 7 ar Jente J ar og 7 ar Junior G/J ar 6. div. menn Senior 11 ar 7. div. menn 7ar Senior 7 ar 3. div. kvinner Senior 11 ar 4. div. kvinner Senior 7 ar Old boys ar Old girls ar Påmeldingsfrist for seniorlag 15. januar 2013 Påmeldingsfrist aldersbestemt 01. februar 2013 Påmeldingsfrist miniputt 01. mars 2013 (Senior menn i og 5. divisjon, samt 2. divisjon kvinner, er allereie påmeldt). Klubbane skal ikkje betale inn kontingent og avgift ved påmelding. Dette blir fakturert av SFFK.

4 Kretskontingent 2013 Tippeligaen Adeccoligaen divisjon divisjon divisjon divisjon divisjon divisjon div. damer div. damer div. damer ar damer Oldboys Aldersfastlagde Aktive utanom serie Passive 380 Kvar klubb skal kun betale kretskontingent for den høgaste divisjonen ein er med i. Klubbar uten seniorlag betalar under kategori alderfastlagde klassar. Klubbar utan lag, men som ønskjer informasjon tilsendt, melder seg på som passiv. Har klubben både seniorlag og aldersfastlagde lag med i serien, skal ein kun betale kretskontingent for seniorlag.

5 Lagsavgift 2013 Tippeligaen Adeccoligaen divisjon divisjon lag nr divisjon divisjon lag nr divisjon divisjon lag nr divisjon divisjon lag nr.2/ divisjon divisjon lag nr.2/ divisjon7'ar divisjon damer divisjon damer /4.divisjon damer Junior NM/vinterserie Old boys Gutar 11-ar Gutar 7-ar Smågutar 11-ar Smågutar 7-ar Lillegutt 840 Jenter 11-ar Jenter 7-ar Småjenter 11-ar Småjenter 7-ar Lillejente 840 Miniputt 6-8 år 460 Miniputt 9-10 år 650

6 Dommargebyr 2013 SFFK vil minne klubbar og dommarar om at ordninga med dommarbebyr også gjeld i 2013, og at det på Kretstinget i november 2011 blei vedteke av klubbane å auke gebyret til kr for manglande aktiv dommar. Reglane seier då at kvar klubb skal ha ein aktiv kretsdommar pr. seniorlag (11- ar), som ein klubb stiller i SFFK sine seriar. (Med aktiv dommar meinar vi dommarar som har minst 12 oppdrag for SFFK i løpet av året). I tillegg skal kvar klubb ha ein aktiv dommar for kvart 3. lag (11-ar) i aldersfastlagde klassar. For å bli rekna som aktiv dommar må ein dommar ha minimum 12 oppdrag for kretsen (inkl. assistentdommaroppdrag). Gebyret på kr. 6000,- gjeld manglande kretsdommarar. Klubbar som manglar dommarar som dømmer i aldersfastlagde klassar, vert ilagt eit gebyr på kr. 2000,- pr. manglande dommar. Dei klubbane som i 2012 ikkje hadde tilstrekkeleg antall aktive kretsdommarar, kan unngå bot i Dersom klubbane får særs gode "dommaremner", t.d. rutinerte spelarar eller liknande, til å delta på rekrutteringsdommarkurs, kan desse gå opp til dommargraden i løpet av hausten 2013 dersom dei blir vurdert gode nok av dommarkomiteen i SFFK. Klubbar som har gode dommarrutiner vert premiert. I sesongen 2012 delte SFFK ut kr til dei klubbane som satsa på dommarar og som har flest dommarar pr lag påmeldt. Vi held fram dette også for sesongen Oversikt over planlagde rekrutteringsdommarkurs for vinter 2013 er vedlagt i juleutsendinga, og ligg også på SFFK sine nettsider. Meir informasjon får de ved å kontakte Per Are Verlo i SFFK.

7 Bestilling av materiell SFFK tek i mot bestilling på følgjande materiell: VARE NAVN PRIS ANTALL BESTILT SUM KOSTNADER Innbyttelappar Kampkort (dommar) Gule / raude kort (dommar) Lov og Reglement Miniputtdiplom Teknikkdiplom NFF`s Handlingsplan Kr 40,- pr. blokk Kr 75,- pr. blokk Kr 50,- pr. sett Kr 70,- pr. stk GRATIS GRATIS Kr 60,- pr. stk Sum, blir fakturert klubben : Det kan verte mindre prisendringar når det gjeld prisar på NFF materiell. Varene sendast til: stad, dato underskrift

8 Sparebanken Sogn og Fjordane og SFFK ønskjer velkommen til KM-kvalifisering innandørs for aldersbestemte klassar februar 2013, med fullt trøkk, flott premiering og gode arrangement! Vi ber dykk lese nøye gjennom invitasjonen som gjeld for KM innandørs og minner om følgande endring av klasseinndelinga gjeldane frå 2013: Frå og med 2013 vil det vere reine årsklasser i G/J 13 år og G/J 14 år. Då har vi følgande klassar i KM-aldersbestemt innandørs for 2013: J 13 år, J 14 år, J 15/16 år og J 19 år G 13 år, G 14 år, G 15/16 år og G 19 år Påmeldingsfrist: måndag 21. januar 2013 (Påmeldingsskjema lenger ned). KM innandørs for aldersbestemte klasser har ei noko anna oppbygging enn KM senior. På grunn av mange lag og klasser er meisterskapen delt opp med innleiande turneringar. Dei beste frå kvar turnering går vidare til sluttspelet, som arrangerast mars, i Nordfjordhallen, der Tornado Måløy FK er arrangør. Kor mange lag som vil kvalifisere seg frå kvar klasse i sluttspelet vil SFFK bestemme ut i frå påmeldinga til kvalifiseringa. Det er ikkje ekstra påmeldingsavgift for deltaking i sluttspelet, og laga påmeldt til kvalifiseringa er og påmeldt til sluttspelet (gjeld dei som går til sluttspelet). Det er lagt opp til seks arrangørstader for kvalifiseringa, som er fleire enn tidlegare, då vi forventar fleire lag påmeldt med reine årsklasser i G/J 13 år og G/J 14 år. Laga blir sett opp i kvalifiseringsturneringane ut i frå ei geografisk og påmeldingsmessig vurdering frå SFFK. Det søker å få utnytta kapasiteten til alle arrangørane. Sjå vedlagte invitasjon for ytterlegare informasjon!

9 Invitasjon Sparebanken Sogn og Fjordane KM innandørs aldersbestemt 2013 TIDSPUNKT: Kvalifisering: februar Sluttspel: mars KVALIFISERINGSSPEL: SLUTTSPEL: PÅMELDINGSAVGIFT: Årdalshallen og Tangenhallen, IL Jotun Leikangerhallen, Syril IL Høyangerhallen, IL Høyang Askvollhallen, Askvoll/Holmedal IL Florø Idrettssenter, Florø SK Nordfjordhallen, Skavøypoll IL Nordfjordhallen, Deknepollen Kr pr. lag SFFK sender faktura! påmeldingsskjema lenger ned! PÅMELDINGSFRIST: MÅNDAG KLASSER: SPELDAGAR: ARR. ANSVARLEGE: Jenter 13 år, Jenter 14 år Jenter 15/16 år, Kvinner junior 19 år Gutar 13 år, Gutar 14 år Gutar 15/16 år og Menn junior 19 år Laurdag 2. februar: J 13 år, J 14 år, G 13 år, G 14 år Søndag 3. februar: J 15/16 år, G 15/16 år, juniorklassar SFFK, v/yngve Håkonsen tlf: , dei ulike arrangørklubbane (eige skriv blir sendt ut i samband med kampoppsettet)

10 DELTAKING: Alle tilslutta klubbar i fylket. Kvar klubb kan stille med fleire lag i kvar klasse. Ved stor påmelding kan SFFK avgrense kor mange lag kvar klubb kan stille med i ei klasse. Etterpåmeldte lag blir fakturert i etterkant NB! Påmeldte lag som trekker seg etter måndag 21.januar 2013, blir bøtelagt med kr.1000,-. I tillegg må klubben betale deltakaravgifta! LAGLEIAR: PREMIERING KVALIFISERING PREMIERING SLUTTSPEL: REGLAR SAMT KAMP- OG PULJEOPPSETT: Alle lag må oppgje ein lagleiar/trenar som er kontaktperson og ansvarshavande for laget under turneringa, med respektive namn, e-postadresse og telefonnr. Dette gjer de ved påmelding, sjå påmeldingsskjema 1. premie: pokal 1. premie: Kr pokal 2. premie: Kr. 1000,- + pokal 3. premie: Pokal Blir sendt ut ei veke før turneringa, men nemnar likevel følgande: - Ikkje lov for keeper å kaste/sparke ballen over midten ved dødball -Ikkje lov med sklitakling eller bruk av aktiv skulder UTSTYR: Ikkje sko som set merke der det ikkje er kunstgras. Leggskinn er påbode!

11 PÅMELDINGSSKJEMA FINN DE PÅ DEI NESTE SIDENE! For spørsmål rundt påmelding, ta gjerne kontakt med Yngve Håkonsen, tel; / , Vi ønskjer alle lag og klubbar velkommen til Sparebanken Sogn og Fjordane KM -aldersbestemt innandørs 2013!

12 PÅMELDING KM INNANDØRS 2013 KLASSE: JUNIOR HERRER Klubb: Antal lag: Kontaktmann/Lagleiar Namn: E-post: Tlf mobil: Før du fyller ut, les gjennom invitasjonen! Påmeldingsfrist: (må haldast!) KR. 1300,- pr.lag (fakturerast i etterkant). SFFK, Pb 248, 6852 SOGNDAL E-post: Telefax:

13 PÅMELDING KM INNANDØRS 2013 KLASSE: JUNIOR DAMER Klubb: Antal lag: Kontaktmann/Lagleiar Namn: E-post: Tlf mobil: Før du fyller ut, les gjennom invitasjonen! Påmeldingsfrist: (må haldast!) KR. 1300,- pr.lag (fakturerast i etterkant). SFFK, Pb 248, 6852 SOGNDAL E-post: Telefax:

14 PÅMELDING KM INNANDØRS 2013 KLASSE: GUTAR 15/16 ÅR Klubb: Antal lag: Kontaktmann/Lagleiar Namn: E-post: Tlf mobil: Før du fyller ut, les gjennom invitasjonen! Påmeldingsfrist: (må haldast!) KR. 1300,- pr.lag (fakturerast i etterkant). SFFK, Pb 248, 6852 SOGNDAL E-post: Telefax:

15 PÅMELDING KM INNANDØRS 2013 KLASSE: JENTER 15/16 ÅR Klubb: Antal lag: Kontaktmann/Lagleiar Namn: E-post: Tlf mobil: Før du fyller ut, les gjennom invitasjonen! Påmeldingsfrist: (må haldast!) KR. 1300,- pr.lag (fakturerast i etterkant). SFFK, Pb 248, 6852 SOGNDAL E-post: Telefax:

16 PÅMELDING KM INNANDØRS 2013 KLASSE: SMÅGUTAR 14 ÅR Klubb: Antal lag: Kontaktmann/Lagleiar Namn: E-post: Tlf mobil: Før du fyller ut, les gjennom invitasjonen! Påmeldingsfrist: (må haldast!) KR. 1300,- pr.lag (fakturerast i etterkant). SFFK, Pb 248, 6852 SOGNDAL E-post: Telefax:

17 PÅMELDING KM INNANDØRS 2013 KLASSE: SMÅJENTER 14 ÅR Klubb: Antal lag: Kontaktmann/Lagleiar Namn: E-post: Tlf mobil: Før du fyller ut, les gjennom invitasjonen! Påmeldingsfrist: (må haldast!) KR. 1300,- pr.lag (fakturerast i etterkant). SFFK, Pb 248, 6852 SOGNDAL E-post: Telefax:

18 PÅMELDING KM INNANDØRS 2013 KLASSE: SMÅGUTAR 13 ÅR Klubb: Antal lag: Kontaktmann/Lagleiar Namn: E-post: Tlf mobil: Før du fyller ut, les gjennom invitasjonen! Påmeldingsfrist: (må haldast!) KR. 1300,- pr.lag (fakturerast i etterkant). SFFK, Pb 248, 6852 SOGNDAL E-post: Telefax:

19 PÅMELDING KM INNANDØRS 2013 KLASSE: SMÅJENTER 13 ÅR Klubb: Antal lag: Kontaktmann/Lagleiar Namn: E-post: Tlf mobil: Før du fyller ut, les gjennom invitasjonen! Påmeldingsfrist: (må haldast!) KR. 1300,- pr.lag (fakturerast i etterkant). SFFK, Pb 248, 6852 SOGNDAL E-post: Telefax:

Informasjonshefte for oppmann i handballgruppa

Informasjonshefte for oppmann i handballgruppa Årdalstangen Idrettslag Laget for alle 2012-2013 Informasjonshefte for oppmann i handballgruppa Handballgruppa ÅTIL Innhald Kontaktinformasjon... 5 Styret i handballgruppa... 5 Andre funksjonar... 5 Sportsleg

Detaljer

3. UTVAL OG SEKTORAR 3.1 Oversikt over utval og sektorar... 8

3. UTVAL OG SEKTORAR 3.1 Oversikt over utval og sektorar... 8 INNHALD 2 ÅRSMELDING 2012 1. DAGSORDEN 1.1 Dagsorden... 4 1.2 Forretningsorden... 5 2. STYRET 2012 2.1 Oversikt over styrerepresentantar og valkomité... 6 2.2 Styremøte...... 6 2.3 Styrerapport 2012...

Detaljer

Handbok IL JOTUN FOTBALL 2013-2016

Handbok IL JOTUN FOTBALL 2013-2016 Handbok IL JOTUN FOTBALL 2013-2016 Side 2 Innhold 1. Innleiing... 4 2. Visjon... 5 3. Overordna mål... 5 4. Praktisk informasjon... 5 4.1. Anlegg, garderobar og klubbhus... 5 4.2. Dugnad... 5 4.3. Kiosk...

Detaljer

HÅNDBOK 20 14. Senior- og Ungdomsfotball. Spesialisten på fotballreiser. Spesialisten på fotballreiser Spesialisten på fotballreiser KR 100,-

HÅNDBOK 20 14. Senior- og Ungdomsfotball. Spesialisten på fotballreiser. Spesialisten på fotballreiser Spesialisten på fotballreiser KR 100,- Spesialisten på fotballreiser HÅNDBOK 2014 Senior- og Ungdomsfotball HÅNDBOK 20 14 Spesialisten på fotballreiser Spesialisten på fotballreiser Senior- og Ungdomsfotball 35039 GEVIR OSLO FOTBALLKRETS 35039

Detaljer

HÅNDBOK 20 15. Fotball OSLO FOTBALLKRETS. Spesialisten på fotballreiser. Spesialisten på fotballreiser

HÅNDBOK 20 15. Fotball OSLO FOTBALLKRETS. Spesialisten på fotballreiser. Spesialisten på fotballreiser HÅNDBOK 20 15 Spesialisten på fotballreiser Spesialisten på fotballreiser Fotball OSLO FOTBALLKRETS 35039 GEVIR Spesialisten på fotballreiser Treningsleir Turnering Supportertur Avslutningstur Trenerseminar

Detaljer

retningslinjer - serien 2013/2014 handball.no

retningslinjer - serien 2013/2014 handball.no retningslinjer 1. Sesongvarighet Serien i Norges Håndballforbund Region Midt-Norge (RMN) gjennomføres i tidsrommet 21.september 2013 til 23.mars 2014. Lokale tilpasninger kan være nødvendig. Dette planlegges

Detaljer

INNHALD. Sportsplan, FBK Voss Side 2. Fyrstehjelp og tapekurs s. 27 Trenarar målsetjingar s. 28 Leiarar målsetjingar s. 28

INNHALD. Sportsplan, FBK Voss Side 2. Fyrstehjelp og tapekurs s. 27 Trenarar målsetjingar s. 28 Leiarar målsetjingar s. 28 INNHALD Innleiing (sjå internettsida) Innhald s. 2 Kap. 1 Kap. 2 Visjon målsetjingar verdireglar Sosiale mål s. 3 Sportslege mål s. 3 Verdireglar for FBK Voss s. 3 Haldning og innstilling Overfor seg sjølv

Detaljer

retningslinjer - serien 2014/2015 handball.no

retningslinjer - serien 2014/2015 handball.no retningslinjer 1. Sesongvarighet Serien i Norges Håndballforbund Region Midt-Norge (RMN) gjennomføres i tidsrommet 20.september 2014 til 22.mars 2015. Lokale tilpasninger kan være nødvendig. Dette planlegges

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30. Protokoll frå årsmøtet. Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05.

Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30. Protokoll frå årsmøtet. Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05. Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30 Protokoll frå årsmøtet Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05.14 Sakliste: 1. Godkjenne dei som har stemmerett 2. Godkjenne innkallinga,

Detaljer

O-INFO 2014 STORD ORIENTERING

O-INFO 2014 STORD ORIENTERING O-INFO 2014 STORD ORIENTERING Glade rekruttar og trenarar frå Stord og Solid på Bergen Sprintcamp i februar. Informasjonshefte om o-gruppa sine tilbod til aktivitet med kart og kompass i Sunnhordland;

Detaljer

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2015

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2015 Det handlar om RESPEKT, ikkje sant? HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2015 Utarbeida av Fair Play-utvalet i Austevoll Kommune eit samarbeid mellom Austevoll IK, Hundvåkøy IL og Selbjørn IL. I sesongen

Detaljer

Brukerveiledning for Seriepåmelding på handball.no

Brukerveiledning for Seriepåmelding på handball.no Brukerveiledning for Seriepåmelding på handball.no Dette dokumentet beskriver hvordan du går frem for å melde på lag til de Lokale/Regionale seriene for sesongen 0506. Påmelding til NHFs serier (Gilde

Detaljer

Årsmelding 2014 Valldal Idrettslag

Årsmelding 2014 Valldal Idrettslag Årsmelding 2014 Valldal Idrettslag Styret 2014 - Einar Hoel Anders Rem Trond Håvoll Karianne Vestre Døving Kristin Sandnes Ellisiv Valdal Jarvik Magne Eivind Glomnes Kristi Linge Stakkestad Kjersti Magnussen

Detaljer

ORGANISASJON. Heile fotballåret skal innehalde fotballglede- aktivitet og utvikling

ORGANISASJON. Heile fotballåret skal innehalde fotballglede- aktivitet og utvikling ORGANISASJON KJÆRE FOTBALLVENER! Heile fotballåret skal innehalde fotballglede- aktivitet og utvikling Då er vi endelig ferdig med ein våt og lang vinter med mange treningstimar og treningskampar i heile

Detaljer

serien 2015 Generell info INFORMASJON OM KLASSER M.V. Aktuelle klubber Finnsnes primo september 2014

serien 2015 Generell info INFORMASJON OM KLASSER M.V. Aktuelle klubber Finnsnes primo september 2014 Vi skaper fotballglede Aktuelle klubber Finnsnes primo september 2014 serien 2015 Generell info Da er vi klare for historiens tolvte Vinterserie for Ungdomslag i Midt-Tromshallen, og det er fortsatt Ishavskraft

Detaljer

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling 1 Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling og visse konsekvensar:... 6 Ulike roller i Fronter...

Detaljer

Informasjon til trenarar og lagleiarar for fotballsesongen 2010

Informasjon til trenarar og lagleiarar for fotballsesongen 2010 Informasjon til trenarar og lagleiarar for fotballsesongen 2010 Yngres avdeling fotball vil med dette kome med nyttig informasjon til trenarar og støtteapparat til dei ulike fotballaga, samt informere

Detaljer

REGLER & RETNINGSLINJER. Fair Play program

REGLER & RETNINGSLINJER. Fair Play program REGLER & RETNINGSLINJER Fair Play program Som aktører på ulike nivåer norsk fotball har vi et omfattende sett regelverk å forholde oss til. Noen ganger kan det virke nærmest umulig å ikke gå seg vill i

Detaljer

KLUBBHANDBOK for Lærdal Idrettslag

KLUBBHANDBOK for Lærdal Idrettslag KLUBBHANDBOK for Lærdal Idrettslag Versjon 1.0. Vedteken styremøte 090415 1 INNHALDSLISTE Side 3 Side 5 Side 8 Side 12 Side 15 Side 18 Side 20 Side 21 Kap 1. Kort om Lærdal Idrettslag - Grunnlagsopplysningar

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00 Sakliste og sakspapira for årsmøtet Det vises til innkallinga til årsmøte av 5. april 2013 på Eidfjord IL si nettside.

Detaljer

Fotballsesongen 2015 Laglederkveld ungdomsfotball

Fotballsesongen 2015 Laglederkveld ungdomsfotball Fotballsesongen 2015 Laglederkveld ungdomsfotball Laglederkveld ungdomsfotball Innhold: - Fair Play - Sesongen 2015 - Kamprapporter - Regelverk - Forsikringer - Eventuelt - spørsmål Fair Play Fair Play-møte

Detaljer

Velkommen til fotballsesongen 2015

Velkommen til fotballsesongen 2015 Nyheter og viktig informasjon foran fotballsesongen 2015 1 Velkommen til fotballsesongen 2015 Dette informasjonsskrivet fra Østfold Fotballkrets gir våre klubber viktig informasjon om nyheter og endringer

Detaljer

Informasjonshefte om o-gruppa sine tilbod til aktivitet med kart og kompass i Sunnhordland; - følg elles med på heimesida: www.stordil.

Informasjonshefte om o-gruppa sine tilbod til aktivitet med kart og kompass i Sunnhordland; - følg elles med på heimesida: www.stordil. O-INFO 2011 STORD ORIENTERING Sølvvinnarar i KM i Odda: Sveinung Rykkje, Bjarthe og Kenneth Westerheim I tillegg til dette resultatet med stafettlaget, vann Bjarthe gull i KM-Lang og i KM-Ultralang. Han

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR EIDFJORD IDRETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN FOR EIDFJORD IDRETTSLAG ORGANISASJONSPLAN FOR EIDFJORD IDRETTSLAG Idrettsglede, engasjement og plass til alle! Vedtatt på årsmøtet 05.05. 2013 Endringar årsmøte 09.05.2014 Endringar årsmøte 29.04.2015 Eidfjord IL vedtatt på årsmøtet

Detaljer

RETTLEIING ELEKTRONISK SKJEMA FOR VEDTAK OG SØKNAD OM FRI RETTSHJELP

RETTLEIING ELEKTRONISK SKJEMA FOR VEDTAK OG SØKNAD OM FRI RETTSHJELP RETTLEIING ELEKTRONISK SKJEMA FOR VEDTAK OG SØKNAD OM FRI RETTSHJELP Oppdatert 2014 Silje Gustavsen og Helene Fardal FMSF 1 INNHOLD Om denne rettleiaren... 4 Buypass smartkort... 4 Generelt om elektronisk

Detaljer

Protokoll frå regionstyremøte

Protokoll frå regionstyremøte Protokoll frå regionstyremøte Møte nr. 1/2014 Dato: 11. 12. januar 2014 Nordfjord Hotell Nordfjordeid Til stades frå styret: Nils-Gunnar Solli, Anita Nøring, Grete Sjøhagen Nedrebø, Kari Klokseth, Oddgeir

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

Informasjon frå Sula kyrkjelyd. Kven er eg? www.sula.kyrkja.no

Informasjon frå Sula kyrkjelyd. Kven er eg? www.sula.kyrkja.no Informasjon frå Sula kyrkjelyd Kven er eg? www.sula.kyrkja.no Enten du trur, tvilar eller berre er nysgjerrig, er du velkomen til konfirmasjon i kyrkja. I konfirmasjonstida får du lære meir om deg sjølv

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

For HIL medlemmer har laget ei avtale med Sport 1 i Åmot. Her får medlemmene 20 % på butikkpris på ski og fotball og 10 % på alle andre varer.

For HIL medlemmer har laget ei avtale med Sport 1 i Åmot. Her får medlemmene 20 % på butikkpris på ski og fotball og 10 % på alle andre varer. 1 ÅRSMELDING FRÅ STYRET I HØYDALSMO IDROTTSLAG 2012. Styrets samansetning: Leiar : Sverre Bakke Nestleiar : Rune Djuve Kasserar :Gunn Wennersteen Styremedlem : Ågot Jordstøyl Leiar fotball : Olav Aalandslid

Detaljer