SESONGREGLEMENT 2015/16. Vedtatt av regionstyret 13. februar 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SESONGREGLEMENT 2015/16. Vedtatt av regionstyret 13. februar 2015"

Transkript

1 SESONGREGLEMENT 2015/16 Vedtatt av regionstyret 13. februar 2015 Dette reglementet gjelder i tillegg til NHFs lov, kamp og konkurransereglement -for alle klassene hvor det spilles 6 er og 7 er håndball i seriespill/ regionseriene i region Øst. For de yngste klassene hvor det inviteres til 4 er håndball gjelder egne innbydelser og påmeldinger ut over i sesongen, med egne sesong /spilleregler. 1. Aldersgrenser Klasse 20 år: Født i 1995 eller senere. Klasse 18 år: Født i 1997 eller senere. Klasse 17 år: Født i 1998 eller senere. Klasse 16 år: Født i 1999 eller senere. Klasse 15 år: Født i 2000 eller senere. Klasse 14 år: Født i 2001 eller senere. Klasse 13 år: Født i 2002 eller senere. Klasse 12 år: Født i 2003 eller senere. Klasse 11 år: Født i 2004 eller senere. Klasse 10 år: Født i 2005 eller senere. Klasse 9 år: Født i 2006 eller senere. Klasse 8 år: Født i 2007 eller senere. Klasse 7 år: Født i 2008 eller senere. Klasse 6 år: Født i 2009 eller senere. For å delta på seniorlag (kvinner/menn) må spilleren ha fylt 16 år. For å delta i veteranklassene må spilleren ha fylt 33 år. En spiller kan delta i kamp det året den fyller 6 år. KONTAKTPERSONER For at klubbene skal få godkjent påmelding av lag, må det registreres: Lagsansvarlig for hvert enkelt lag Dommerkontakt Fair Play Ansvarlig Det er viktig at den enkelte person går inn på personlig side og offentliggjør telefonnummer og e-postadresse.

2 2. Dispensasjoner Dispensasjoner behandles administrativt. Dispensasjon til å benytte spillere av motsatt kjønn. I regionserien i klassene 9 11 år kan det, etter søknad fra klubbene, gis dispensasjon til å benytte spillere av motsatt kjønn. Dispensasjon kan gis for å sikre barn/ungdom et håndballtilbud i sitt nærmiljø. At enkelte spillende lag i klubben har få spillere er ikke grunnlag for dispensasjon. Søknad må underskrives av klubbens leder. Unntatt fra dette er klassen gutter 9 år i regionserien, hvor lagene har anledning til å benytte 1 jente på banen av gangen hvis laget har få spillere. Klassen 9 år gjelder her for 6 er håndball i seriespill - ikke turneringsspill i 4 er håndball. Klubbene behøver ikke søke om dispensasjon til dette. Aldersdispensasjoner Dispensasjon fra aldersbestemmelsene kan gis for å sikre barn/ungdom et håndballtilbud i sitt nærmiljø. At enkelte spillende lag i klubben har få spillere er ikke grunnlag for dispensasjon fra aldersbestemmelsene. Søknad må underskrives av klubbens leder. Det gis dispensasjon for følgende: Pkt 1. - Psykisk handikap - Fysisk handikap - Forsinket skolestart t.o.m. den sesongen spilleren fyller 19 år. I regionserien J/G 12,13,14 kan laget delta med fulle rettigheter på nivå 1 og 2- Laget kan også delta med fulle rettigheter i Regions cupen, Oslo cup, Temaserien. I regionserien J/G 15,16, 18 vil laget kun ha rett til å delta på nivå 2 m/ fulle rettigheter laget kan delta i Oslo cup og regions cupen med fulle rettigheter. Pkt 2. Hvis ingen av kriteriene ovenfor er tilstedet, ser vi på tilbudet for den enkelte spiller til å spille håndball i sin klubb. Vi ser på om spilleren har et spilletilbud i klassen over. Lag i klassene 12-16, som får innvilget dispensasjon ifht. Pkt 2, har ikke rett til sluttspillplass, men alle lagets kamper er tellende. Dispensasjonen gjelder kun for regionserien og Temaserien. 3. Påmelding av flere lag i samme årsklasse år En klubb kan fritt melde på lag til de forskjellige serier. Lag påmeldt på nivå 1 spiller en kvalifiseringsserie, og deles deretter i A og B sluttspill etter resultater. Dersom dette ikke er gjennomførbart, vil antall påmeldte lag avgjøre formen for sluttspill. Både A og B sluttspill er å regne som nivå 1 hele sesongen. Hvis klubben har påmeldt flere lag i samme årsklasse 12 20, vil følgende begrensning tre i kraft i forhold til NHFs lov, kamp og konkurransereglement (siste avsnitt): Med unntak av 3 spillere må en spiller som har deltatt i kamp på nivå 1 stå over en av dette lagets kamper før vedkommende har rett til å delta i kamp på nivå 2. Hvis høyere og lavere lag er satt opp til kamp samme dag, har

3 inntil 3 spillere rett til å delta på lavere lag uansett tidspunkt for kampen. Disse 3 spillerne kan også delta på begge lag samme dag, men reglene må følges. Det må gå 1 time mellom kamp 1 og 2, og 2 timer mellom kamp 2 og 3. Det er kun anledning til å melde på ETT lag fra samme klubb på øverste nivå, men det kan søkes regionstyret om lag nr. 2. Det er i tilfelle ikke lov til å benytte samme spillere på de to lagene i kvalifiseringsserien og og i A og B sluttspillet. Egne spillerstaller må meldes inn før seriestart, men kan endres før A og B sluttspillet starter. Stallene sendes regionskontoret før første kamp. Hvis klubben har flere lag påmeldt på nivå 2, går spillerne fritt mellom lagene. Klubber som har påmeldt flere lag i regionserien klassene 9,10 og 11 år, går fritt mellom lagene. 4. Sammensatte lag. Sesong reglement 2015/16 2 eller flere klubber kan søke om å delta med sammensatt lag i regionserien. Klubbene kan da ikke stille egne lag i samme klasse. Sammensatte lag i jenteklassene kan IKKE spille på nivå 1 i regionserien. Sammensatte lag i gutteklassene kan spille på nivå 1 i regionserien. NB: Sammensatte lag kan ikke være med i «kvalifiseringen» til Bring serien, men kan fremdeles delta på nivå 1 i regionserien. Søknaden må underskrives av klubbenes/ håndballgruppenes ledere. Klubber som har inngått partner/prestasjonsavtale, kan ikke delta med sammensatte lag i de klassene samarbeidet gjelder. Det førstnevnte laget i samarbeidet hefter for alle økonomiske forpliktelser og dommerkvote. Det sammensatte laget benytter draktfarge til førstnevnte lag. Det førstnevnte lagets hjemmehall blir registrert i samarbeidet. Det gis ikke anledning til å bytte hjemmehall i annenhver kamp, men det gis anledning til å endre hjemmehall for kamper som skal spilles etter 1/1. Et slikt ønske om endring av hjemmehall må tydelig fremkomme i søknaden. Søknaden skal sendes i fbm. påmelding av lag til sesongen frist 1. mai. Ingen søknader blir behandlet/godkjent etter at terminlistene er publisert. Aldersbestemte klasser år Regionserien. I GUTTE-klassene har klubbene anledning til å søke om: Inntil 2 sammensatte lag i samme årsklasse. Klubbene kan ikke delta med 3 sammensatte lag i samme årsklasse 1. og 2. laget registreres med samme terminlistenavn. Enten 1 lag på nivå 1 og 1 lag på nivå 2 eller 2 lag på nivå 2 Klubbene kan ikke delta med 2 sammensatte lag i samme årsklasse på nivå 1. Klubbene kan ikke delta med et rent lag i tillegg til et sammensatt i samme årsklasse. I JENTE-klassene har klubbene anledning til å søke om: Inntil 2 sammensatte lag KUN på nivå 2 Klubbene kan ikke delta med 3 sammensatte lag i samme årsklasse 1. og 2. laget registreres med samme terminlistenavn. Klubbene kan ikke stille et rent lag i tillegg til et sammensatt i samme årsklasse. Klubbene kan ikke delta med sammensatte lag på nivå 1 i jenteklasser år. Aldersbestemte klasser 9 11 år Regionserien I klassene Jenter/Gutter 9-11 år har klubbene anledning til å søke om sammensatte lag, og fritt melde de på det nivået som klubbene ønsker.

4 Temaseriene. Ja - til sammensatte lag hvis laget deltar i regionserien. Seniorlag div.: Sammensatt lag kan ikke spille høyere enn 3. divisjon. Hvis laget rykker oppi 2. div må klubbene velge et av navnene. Ja - til sammensatt lag selv om en av klubbene har eget lag i høyere divisjoner. Høyeste divisjon er 1. lag i forhold til spilleberettigelse. Nei - til flere sammensatte lag i samme divisjon 5. Ordensregler I NHF er det bestemt at det ikke skal brukes klister på trening eller kamp tom J/G 14 år. Mange haller har totalt klisterforbud og alle lag må forholde seg til de henvisninger som gjelder. Brudd på ordensreglene skal rapporteres til regionstyret, som vil behandle rapportene etter gjeldende bestemmelser. Det er strengt forbudt å medbringe og nyte alle former for rusmidler i hallen (garderober) og andre tilholdssteder. Klasse Antall spillere Spilletid Pause Ballstørrelse IHFs bestemmelser for ballstørrelse Kvinner senior 14 2 x min 2 IHF 2 (54-56 cm/ gram) Jenter x min 2 IHF 2 (54-56 cm/ gram) Jenter x min 2 IHF 2 (54-56 cm/ gram) Jenter x min 2 IHF 2 (54-56cm/ gram) Jenter x min 2 IHF 2 (54-56 cm/ gram) Jenter x min 2 IHF 2 (54-56 cm/ gram) Jenter x min 1 IHF 1 (50-52 cm/ gram) Jenter x min 1 IHF 1 (50-52 cm/ gram) Jenter x min 1 IHF 1 (50-52 cm/ gram) Jenter x min 0 0 (47-49 cm/ gram) Jenter x 15 5 min 0 0 (47-49 cm/ gram) Jenter x 15 5 min 0 0 (47-49 cm/ gram) Menn senior 14 2 x min 3 IHF 3 (58-60 cm/ gram) Gutter x min 3 IHF 3 (58-60 cm/ gram) Gutter x min 3 IHF 3 (58-60 cm/ gram) Gutter x min 3 IHF 3 (58-60 cm/ gram)

5 Gutter x min 3 IHF 3 (58-60 cm/ gram) Gutter x min 2 IHF2 (54-56 cm/ gram) Gutter x min 2 IHF 2 (54-56 cm/ gram) Gutter x min 1 IHF 1 (50-52 cm/ gram) Gutter x min 1 IHF 1 (50-52 cm/ gram) Gutter x min 1 IHF 1 (50-52 cm/ gram) Gutter x 15 5 min 0 0 (47-49 cm/ gram) Gutter x 15 5 min 0 0 (47-49 cm/ gram) Loppetassen og Minihåndball J/G 8 år 00 mini cm 6. Kampendring / Omberammelse Utkast til terminliste for kommende sesong vil være tilgjengelig for klubbene fra medio juni. I perioden frem til primo august gis klubbene anledning til å be om kampendring KUN på dato, uten gebyr. Omberammingsansvarlig for laget må da ta kontakt med motstander og avtale nytt kamptidspunkt. Klubbene er da selv ansvarlig for å skaffe halltilgang. Sendes inn elektronisk via personligside innen Vi gjør oppmerksom på at regionen, av div årsaker, vil kunne flytte terminfestede kamper (som ligger på helger) helt frem til publiserings dato. (kampenes rekkefølge/klokkeslettene i hallenes arrangement, bestemmes av regionskontoret) Etter at fristen for fri kampendring har gått ut, må det søkes om omberammelse elektronisk via personlig side. Før en kan søke om å flytte en kamp (omberamme), må klubben gi tilgang til de personene en ønsker skal kunne gjøre dette. Dette en enkel oppgave som må gjøres via Klubbsiden. På nettet under omberamminger ligger oppskrift på hvordan man skal gjøre dette. Omberammingen må være gjort innen 14 dager før opprinnelig kamptidspunkt og alt må være utfylt, hall, dato, tid og dommer. Klubbene betaler et administrasjonsgebyr for alle slike omberammelser. Administrasjonsgebyret fastsettes av regionstyret. Dersom uttak/deltakelse i representasjonskamper eller andre internasjonale oppgaver skjer senere enn 14 dager før kampdato, må klubben sende søknad om omberammelse så snart de er kjent med uttaket. Klubbene må selv skaffe dommere til omberammede kamper i klassene J/G , J/G samt 5. div, 6. div og J/G 33. Regionen setter opp dommere i klassene J/G og 4. div hvis det er minimum 4 virkedager fra skriftlig innmelding til nytt kamptidspunkt. Regionen forbeholder seg retten til å godkjenne dommerne i kampene. Elektonisk omberamming må skje via personlig side se oppskrift under omberamminger på nettsiden. Skriftlig melding om kampendring må være klubbene i hende senest 72 timer før kampstart, hvis ikke lagene samtykker om kortere frist. Ved dobbeltkamp en helg, gjelder en omberammelse for begge kamper.

6 7. Melding om walk over (WO) Hvis et lag ikke kan stille til kamp og dermed gir motstanderen seier på WO skal regionskontoret underrettes snarest mulig. Merk at lag som melder WO blir ilagt et gebyr som fastsettes av regionstyret. Laget underretter selv motstander, dommere og arrangør. Laget MÅ ha vært i telefonkontakt med en ansvarlig leder for motstanderen, og begge dommerne, eller ha mottatt bekreftelse på /sms. Dommere skal finnes i søk i håndball Norge med sitt telefonnummer. Når dette er gjort sendes skriftlig bekreftelse umiddelbart til regionskontoret pr. e-post på eget skjema. Dette gjelder også om situasjonen oppstår utenfor kontortiden. Motstander bør i slike tilfeller be om navn på den som gir beskjeden og foreta en kontroll på riktigheten av beskjeden. Dersom laget ikke melder korrekt WO til alle involverte parter, vil det ilegges gebyr for IM (ikke møtt) Hvis et lag må gi WO pga epidemi (hjernehinnebetennelse/influensa), kan klubben søke om å få terminfestet kampen pånytt. Klubben må da innen 3 dager sende søknad til regionsstyret. Søknaden må inneholde legeerklæring på min. 3 syke spillere. (skadede spillere gir ikke adgang til å få omberammet kamp). Et lag må stille til samtlige kamper i kvalifiseringsserier for å ha rett til plass i sluttspillet. Et lag som ikke stiller opp eller melder forfall til 2 kamper i samme serie, kan nektes adgang til å spille de gjenværende kamper i serien. Senest innen 3 dager, etter en henvendelse fra regionskontoret, må klubben bekrefte at laget møter til de resterende kampene i serien. Alle lagets kamper teller med i tabellen, men de kan ikke bli avdelingsmestere eller delta i sluttspill. Hvis slik bekreftelse mangler, blir laget strøket fra serien. 8. Dommeroppsett. Hjemmelaget skaffer selv kampledere til klassene 9 og 10 år, regionen setter opp dommere i alle klasser f.o.m. J/G 11 og eldre. Dommere er å betrakte som nøytrale i alle regionseriens klasser ref. NHFs Lov, kamp og konkurransereglement; bestemmelser for dommere. Dommeroppsett publiseres på regionens hjemmeside se Dommerdagbok. Kamper og dommeroppsett vil bli fortløpende oppdatert, og dommerdagbøkene er til enhver tid gjeldende. Dommerforfall skal løses innad i klubben i samarbeide med klubbens dommerkontakt, og meldes til regionskontoret på regionens offisielle e-post adresse Dette gjelder for klassene J/G 11,12,13,14,15,16-2,17-2,18-2, 5.divisjon, 06. divisjon og J/G 33. Melding om dommerforfall meldes regionskontoret og kan kun skje for klassene 16-1, 17-1, 18-1, 20 og 4.divisjon, minimum 14 dager før kampen spilles. Forfall etter denne dato må ordnes av klubbens dommerkontakt. Dommere/observatører som ikke møter til kamp vil bli ilagt gebyr fastsatt av regionsstyret. Arrangøren må påføre dommer/observatør ikke møtt på kamprapporten. 9. Retningslinjer for utbetaling til dommere. Dommeren skal betales i hallen umiddelbart etter at kampene er spilt, dette gjelder kamphonorar, diett og reisegodtgjørelse. Hjemmelaget skal bære denne kostnad, men det er arrangøren som har ansvar for utbetaling til dommeren. Reisegodtgjørelsen skal deles på antall hjemmelag som spiller i de kampene dommeren har dømt. D.v.s. at det føres 1/3 av reisegodtgjørelsen på kamp 1, 1/3 på kamp 2 og 1/3 på kamp 3, hvis dommeren har dømt 3 kamper.

7 Benyttes bil, skal det benyttes en godtgjørelse fastsatt av Regionen/NHF. Dommerne skal samkjøre i en bil der dette er naturlig, enten fra hjemstedsadressen eller et nærmere angitt møtested. Annet skal godkjennes av regionen på forhånd og anmerkes på kamprapporten i kommentarfeltet. Kilometergodtgjørelse beregnes fra hjemstedsadresse til kampstedet. Bor dommeren utenfor regionen, kan det kun skrives km. fra regionsgrensen til kampstedet. Innsigelser på dommerregninger: Klubber som har innsigelser på dommerregninger, må umiddelbart innen 14 dager fra kampdato sende innsigelsen med kopi av utbetalt dommerkvittering til regionskontoret. Regionsstyret tar eventuelle misforhold opp med dommerens klubb. Utbetaling av WO-honorar til dommere Dommere som er satt opp til å dømme kamper der Walk Over blir benyttet har rett på utbetaling av WO-honorar dersom: - Dommeren/Dommerne blir varslet om at kampen utgår mindre enn 96 timer før terminfestet kampstart hver dommer får 250,- (500/2) - Dommeren/Dommerne møter opp i hall uten varsel, og har skrevet under på kamprapporten på kampen som ikke er spilt. Hver dommer får 250,- (500/2) Ordningen gjelder kun for kamper i Regionserien. Ordningen gjelder ikke for kamper i de klassene hvor det er klubbene selv som setter opp dommere (alle kamper i klassene 9 og10 år, enkelte 11-årskamper og 12-årskamper, alle cup-kamper) For at dette skal utbetales, forholder regionen seg til om WO melding er innkommet eller ikke. På WO melding står det følgende; Motstander / arrangør / dommere kontaktet sted/kl. Dommerne sender krav til regionen pr. mail. Dommere som skal få utbetalt honoraret må være tilgjengelig på søk i håndball Norge med tlf. nr. - for å motta WO meldinger pr telf/sms. Dommerens telefonnummer må være offentlig 7 dager før kampstart (det vil bli foretatt kontroll av dato for siste oppdatering av profilen i tvilstilfeller). Utbetaling av WO honorar kan medføre at dommerne må levere skattekort til regionskontoret. 10. Barnekampveilederavtale. Det er kun klubber med påmeldte lag i klassene 9-10 år som har anledning til å la en barnekampveilederavtale telle på dommerkvoten. For at en barnekampveilederavtale skal godkjennes på dommerkvoten, må klubben stille med en observatør I (tidligere kalt barnekampveileder) og min. 2 barnekampledere som har gjennomgått obligatorisk utdannelse. Det inngås egen avtale mellom region og klubb. 11. Observatør. Det er kun klubber som har påmeldt 3 lag eller flere som har anledning til å la en observatør telle på dommerkvoten. Klubber som melder på ekstra observatør får utbetalt 3000 kr ved sesong slutt under forutsetning av at observatøren gjennomfører minimum 15 oppdrag i sesongen.

8 12. Dommerhonorarer Klasse Dommerhonorar 9 og 10 år 100,- 11 og 12 år 150,- 13 og 14 år 175,- 15, 16 og 17 år 250,- 18 og 20 år 300, og 6.divisjon 300,- J/G33 250,- Temaserie 12 år 75,- Temaserie 13 år 88,- Grensemesterskap 200,- HU-kamper 150,- Region Øst følger Statens satser for utbetaling av km godtgjørelse og evnt diett. Pr februar 2015 er dette: Kr. 4,10 pr km + 1,00 pr passasjer Kr. 4,20 pr km for El-bil Diett: 5-9 timer 200,- fjernet i statens satser i timer 310,- fjernet i statens satser i timer 280,- 12 timer og mer 520,- 13. Skade under kamp. Alle barn er forsikret gjennom NIF sin barneidrettsforsikring til og med det året de fyller 12 år. Les mer om dette her: Melding om skade skal gis til gjensidige på telefon eller gå inn på gjensidige.no/handballforsikringene 14. Håndballisensen Alle som deltar i håndball må forholde seg til Norges Håndballforbunds bestemmelser. Se vedrørende Lise/Lise pluss. 15. Arrangørtjeneste Klubber som har påtatt seg eller blir pålagt arrangørtjeneste, vil bli ilagt et gebyr hvis klubben ikke møter, møter for sent, eller ikke gjennomfører arrangementet tilfredsstillende. Arrangører som unnlater å ringe inn resultater og / eller ikke returnerer kamprapporten i rett tid, ilegges gebyr. Vedrørende bruk av klister: Arrangør plikter å se til at hallens reglement blir fulgt både av spillere / ledere og publikum.

9 Resultater / kamprapporter Kommer nye retningslinjer tilpasset nytt IKT system. 16. Gebyrer fastsatt av regionstyret Omberammelser kr 500,- IM - Lag som ikke møter til kamp uten å ha meldt forfall i rett tid kr 2.000,- WO - walk over kr 500,- Lag som etter påmeldingsfristen trekker seg fra regionserien kr 2.000,- ( + at hele startkontingenten beholdes) Arrangør som ikke møter kr 2.000,- Trekking av lag fra minirundene og Loppetassen er det samme som påmeldingsavgiften. NY: kr ,- Utilfredsstillende arrangement kr 500,- Arrangør som ikke rapporterer resultat eller sender kampkort for sent kr 500,- Lag som møter uten reglementerte drakter kr 300,- Dommere som møter uten reglementerte drakter kr 300,- Lag i yngre, aldersbestemte klasser som møter uten lagleder kr 500,- Klubber som ikke melder inn dommer/dommere på omberammede kamper, senest 10 dager før kampavvikling. kr 500,- Klubber som ikke melder inn dommer/dommere på hjemmekamper hvor klubben har fått særskilt ansvar for dommeroppsett, senest 14 dager før kamp. kr 500,- Dommere, Observatører og Veiledere 1.gang ikke møtt kr 1.000,- 2.gang ikke møtt kr 2.000,- 3.gang ikke møtt og dommeren strykes fra klubbens dommerkvote kr 5.000,- Pr. manglende dommer ift dommerkvoten kr ,- og i tillegg sette opp dommere på hjemmekampene til 2 av klubbens spillende lag. Hvis en av klubbens kvote dommere/observatør trekker seg og klubben ikke skaffer ny dommer/observatør eller veileder ilegges et gebyr pr manglende erstatter: kr ,- Overprøving av administrative vedtak Sendes en av NHF Region Øst sine offisielle adresser, og må være underskrevet av klubbens leder, eller daglig leder som er gitt slik fullmakt.

retningslinjer - serien 2014/2015 handball.no

retningslinjer - serien 2014/2015 handball.no retningslinjer 1. Sesongvarighet Serien i Norges Håndballforbund Region Midt-Norge (RMN) gjennomføres i tidsrommet 20.september 2014 til 22.mars 2015. Lokale tilpasninger kan være nødvendig. Dette planlegges

Detaljer

retningslinjer - serien 2013/2014 handball.no

retningslinjer - serien 2013/2014 handball.no retningslinjer 1. Sesongvarighet Serien i Norges Håndballforbund Region Midt-Norge (RMN) gjennomføres i tidsrommet 21.september 2013 til 23.mars 2014. Lokale tilpasninger kan være nødvendig. Dette planlegges

Detaljer

KAMPREGLEMENT FOR NHF REGION VEST

KAMPREGLEMENT FOR NHF REGION VEST KAMPREGLEMENT FOR NHF REGION VEST Vedtatt på Regionstinget 12. 13. mai 2012. 1. NHFs LOV, KAMP- OG KONKURRANSE REGLEMENT Alle klubber tilsluttet NHF Region Vest skal arrangere og spille sine kamper i overensstemmelse

Detaljer

Jeg ønsker å flytte en kamp! - Hvordan går jeg frem?

Jeg ønsker å flytte en kamp! - Hvordan går jeg frem? A-B-C C...light for Trener/Oppmann Regionserieneiene Region Øst Vi opplever fra tid til annen at trenere og oppmenn er usikrepåhva som er rett og galt i forbindelsemedavvikling av regionseriekamper. Vi

Detaljer

Innledning. Håndball med stil - til dommerne!

Innledning. Håndball med stil - til dommerne! Arrangementsmal Innledning NHF Region Øst-Norge ønsker å skape en best mulig sportslig ramme rundt kampene og vil derfor oppfordre alle arrangører om noen faste rutiner både før, under og etter kampene.

Detaljer

HÅNDBOK 20 15. Fotball OSLO FOTBALLKRETS. Spesialisten på fotballreiser. Spesialisten på fotballreiser

HÅNDBOK 20 15. Fotball OSLO FOTBALLKRETS. Spesialisten på fotballreiser. Spesialisten på fotballreiser HÅNDBOK 20 15 Spesialisten på fotballreiser Spesialisten på fotballreiser Fotball OSLO FOTBALLKRETS 35039 GEVIR Spesialisten på fotballreiser Treningsleir Turnering Supportertur Avslutningstur Trenerseminar

Detaljer

OSLO FOTBALLKRETS. Omfatter Oslo, Asker, Bærum, Enebakk, Nesodden Oppegård og Ski, samt deler av Frogn, Nittedal og Ås. Adresse:

OSLO FOTBALLKRETS. Omfatter Oslo, Asker, Bærum, Enebakk, Nesodden Oppegård og Ski, samt deler av Frogn, Nittedal og Ås. Adresse: OSLO FOTBALLKRETS Omfatter Oslo, Asker, Bærum, Enebakk, Nesodden Oppegård og Ski, samt deler av Frogn, Nittedal og Ås Adresse: Oslo Fotballkrets, Ekebergvn. 101, 1178 OSLO Faktura-adr.: Oslo Fotballkrets

Detaljer

Bestemmelser for Grundigligaen, NM senior og 1.divisjon (se innledning) Sist ajourført til sesongen 2015/2016

Bestemmelser for Grundigligaen, NM senior og 1.divisjon (se innledning) Sist ajourført til sesongen 2015/2016 Bestemmelser for Grundigligaen, NM senior og 1.divisjon (se innledning) Sist ajourført til sesongen 2015/2016 Innholdsfortegnelse: 0. Innledning... 4 1. Utdrag fra Håndbok om lov, kamp- og konkurransereglement

Detaljer

HÅNDBOK 20 14. Senior- og Ungdomsfotball. Spesialisten på fotballreiser. Spesialisten på fotballreiser Spesialisten på fotballreiser KR 100,-

HÅNDBOK 20 14. Senior- og Ungdomsfotball. Spesialisten på fotballreiser. Spesialisten på fotballreiser Spesialisten på fotballreiser KR 100,- Spesialisten på fotballreiser HÅNDBOK 2014 Senior- og Ungdomsfotball HÅNDBOK 20 14 Spesialisten på fotballreiser Spesialisten på fotballreiser Senior- og Ungdomsfotball 35039 GEVIR OSLO FOTBALLKRETS 35039

Detaljer

abc... - en praktisk veiledning for trenere og lagledere.

abc... - en praktisk veiledning for trenere og lagledere. abc... - en praktisk veiledning for trenere og lagledere. Sesongen 2011 Nordland Fotballkrets ønsker velkommen til sesongen 2011 Som trener og lagleder støter man på mange spennende utfordringer i løpet

Detaljer

KAMPREGLEMENT (Oppdatert 08.10.2014)

KAMPREGLEMENT (Oppdatert 08.10.2014) KAMPREGLEMENT (Oppdatert 08.10.2014) 1. Alle bandykamper skal arrangeres og spilles i Norge i samsvar med NBF's lov og seksjonsstyrets kampreglement. Som obligatorisk kamp regnes serie-og cupkamper, samt

Detaljer

H Å N D B O K. Ajourført etter Forbundstinget 2009. Gjelder for perioden 1. juli 2009 30. juni 2011

H Å N D B O K. Ajourført etter Forbundstinget 2009. Gjelder for perioden 1. juli 2009 30. juni 2011 Begeistring, innsatsvilje, respekt og fair play H Å N D B O K Ajourført etter Forbundstinget 2009 Gjelder for perioden 1. juli 2009 30. juni 2011 For perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 gjelder Håndboka

Detaljer

abc... - en praktisk veiledning for trenere og lagledere.

abc... - en praktisk veiledning for trenere og lagledere. abc... - en praktisk veiledning for trenere og lagledere. Sesongen 2010 Nordland Fotballkrets ønsker velkommen til sesongen 2010 Som trener og lagleder støter man på mange spennende utfordringer i løpet

Detaljer

KAMPREGLEMENT Sist revidert av Forbundsstyret 22. april 2015.

KAMPREGLEMENT Sist revidert av Forbundsstyret 22. april 2015. KAMPREGLEMENT Sist revidert av Forbundsstyret 22. april 2015. Kap. 1. Virkeområde. 1-1 NIHF's bestemmelser må følges. Kap. 2. Generelle spillebestemmelser. 2-1 Påmelding og avgift. 2-2 Spillesesong. 2-3

Detaljer

Fotballsesongen 2015 Laglederkveld ungdomsfotball

Fotballsesongen 2015 Laglederkveld ungdomsfotball Fotballsesongen 2015 Laglederkveld ungdomsfotball Laglederkveld ungdomsfotball Innhold: - Fair Play - Sesongen 2015 - Kamprapporter - Regelverk - Forsikringer - Eventuelt - spørsmål Fair Play Fair Play-møte

Detaljer

TROMS FOTBALLKRETS FOTBALLSESONGEN 2015 PÅMELDING AV LAG INNEN 15.01.15

TROMS FOTBALLKRETS FOTBALLSESONGEN 2015 PÅMELDING AV LAG INNEN 15.01.15 TROMS FOTBALLKRETS Postadresse: Postboks 12, 9251 Tromsø. Kontor: Idrettens Hus Tromsø, Idrettsbygget på Alfheim Stadion. Telefon: 77 61 07 50. E-mail: troms.fotball@fotball.no Internett: www.fotball.no/kretser/troms

Detaljer

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play H Å N D B O K. Ajourført etter Håndballtinget 2013. Gjelder for perioden 1. juli 2013 30.

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play H Å N D B O K. Ajourført etter Håndballtinget 2013. Gjelder for perioden 1. juli 2013 30. Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play H Å N D B O K Ajourført etter Håndballtinget 2013 Gjelder for perioden 1. juli 2013 30. juni 2015 Innhold Innholdsfortegnelse Lov, kamp- og konkurransereglement

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. 0.0 Generelt 3 0.1 * NVBFs konkurransesystem 3

Innholdsfortegnelse 1. 0.0 Generelt 3 0.1 * NVBFs konkurransesystem 3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 0.0 Generelt 3 0.1 * NVBFs konkurransesystem 3 1.0 * Struktur for 2. divisjon og lavere divisjoner 3 1.1 Klasser 3 1.2 Organisering 3 1.3 Spillesystem for 2. divisjon

Detaljer

REGLER & RETNINGSLINJER. Fair Play program

REGLER & RETNINGSLINJER. Fair Play program REGLER & RETNINGSLINJER Fair Play program Som aktører på ulike nivåer norsk fotball har vi et omfattende sett regelverk å forholde oss til. Noen ganger kan det virke nærmest umulig å ikke gå seg vill i

Detaljer

NORGES AMERIKANSKE IDRETTERS FORBUND. Kampreglement. Amerikansk Fotball Norge. Vedtatt av Grenstyret Amerikansk Fotball Norge 10.12.

NORGES AMERIKANSKE IDRETTERS FORBUND. Kampreglement. Amerikansk Fotball Norge. Vedtatt av Grenstyret Amerikansk Fotball Norge 10.12. NORGES AMERIKANSKE IDRETTERS FORBUND Kampreglement Amerikansk Fotball 2012 Vedtatt av Grenstyret Amerikansk Fotball 10.12.2011 Innhold Første del - Fellesbestemmelser... 5 Kapittel 1 - Reglementets gyldighet...

Detaljer

Innholdsfortegnelse reglement NM senior

Innholdsfortegnelse reglement NM senior Innholdsfortegnelse reglement NM senior Innholdsfortegnelse reglement NM senior... 1 Reglement for Norgesmesterskap for senior... 3 1.0 Mesterskapsstruktur... 3 1.1 Klasser... 3 1.2 Spillesystem... 3 1.3

Detaljer

Infohefte. for rekrutteringsdommere i Oslo Fotballkrets

Infohefte. for rekrutteringsdommere i Oslo Fotballkrets Infohefte for rekrutteringsdommere i Oslo Fotballkrets Sesong 2014 Innhold Dommerutstyr 5 Kamptildeling.. 3 Dommerdagbok... 4 Kampnummer i dommerdagboka.. 4 Bytte av kamp. 5 Hvor ligger banen?... 5 Oppmøte

Detaljer

Kampreglement for el-innebandy Gyldig fra 2015

Kampreglement for el-innebandy Gyldig fra 2015 Kampreglement for el-innebandy Gyldig fra 2015 Innholdsfortegnelse: 1. Innledende bestemmelser... 2 2. En kamps begynnelse... 2 4. Spilleberettigelse... 2 5. Forfall... 3 6. Arrangør... 3 7. Hallfasiliteter,

Detaljer

Fotballsesongen 2013 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball

Fotballsesongen 2013 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Fotballsesongen 2013 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Innhold: - Sesongen 2013 - Kamprapporter - Kampreglement - Forsikringer - Fair Play - Eventuelt - spørsmål

Detaljer

Hånes Idrettsforening, Instruks for Sekretariatet. HIF håndball - instruks for sekretær og tidtaker

Hånes Idrettsforening, Instruks for Sekretariatet. HIF håndball - instruks for sekretær og tidtaker Hånes Idrettsforening, Instruks for Sekretariatet HIF håndball - instruks for sekretær og tidtaker Når HIF som klubb har et arrangement i Håneshallen og skal bemanne sekretariatet skal denne instruks anvendes.

Detaljer

SPILLESYSTEMER. Punkt 6. Regler for rekkefølge. 7. Utslagsmetoden. Punkt 1. Generelle bestemmelser. Punkt 2. Uavgjorte kamper.

SPILLESYSTEMER. Punkt 6. Regler for rekkefølge. 7. Utslagsmetoden. Punkt 1. Generelle bestemmelser. Punkt 2. Uavgjorte kamper. KAMPREGLEMENT 1. Alle bandykamper skal arrangeres og spilles i samsvar med NBF's lov og seksjonsstyrets kampreglement. Som obligatorisk kamp regnes serie-og cupkamper, samt sluttspill og kamper for opp/nedrykking,

Detaljer

Sist oppdatert 20. oktober 2013. Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside. Side 1 av 21

Sist oppdatert 20. oktober 2013. Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside. Side 1 av 21 Sist oppdatert 20. oktober 2013 Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside Side 1 av 21 1. ORGANISASJON OG ARBEIDSRUTINER 4 1.1 Organisering 4 Håndballstyret 4 Sportslig Utvalg (SU)

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Programoversikt...side 2 Forslag til forretningsorden...side 2 Forslag til dagsorden...side 3 Kommentarer til dagsorden...side 3 Kommentarer til budsjett for 2006 og 2007...side 4 Forslag

Detaljer

REGLEMENT. Cheerleading og Cheerdance. Versjon september 2014.

REGLEMENT. Cheerleading og Cheerdance. Versjon september 2014. REGLEMENT Cheerleading og Cheerdance Versjon september 2014. Innhold Kapittel 1 - Reglementets gyldighet... 3 1-1 Omfang... 3 1-2 Definisjoner... 3 1-3 Ansvar... 3 1-4 Myndighet... 3 1-5 Generalklausul...

Detaljer

Klikk for å redigere tittelstil. Klikk Velkommen for å redigere til tittelstil informasjonsmøte. Klikk for å redigere undertittelstil i malen

Klikk for å redigere tittelstil. Klikk Velkommen for å redigere til tittelstil informasjonsmøte. Klikk for å redigere undertittelstil i malen Klikk for å redigere tittelstil Klikk Velkommen for å redigere til tittelstil informasjonsmøte Klikk for å redigere undertittelstil i malen Klikk for å redigere tittelstil Klikk Spilltilbud for å redigere

Detaljer