Invitasjon til sesongen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Invitasjon til sesongen"

Transkript

1 Invitasjon til sesongen Velkommen til sesongen Generell informasjon og påmeldingsfrister Barnehåndball Ungdomshåndball Seniorhåndball Håndball for utviklingshemmede Dommere Påmeldingsavgifter og gebyrer Muligheter for samarbeidsformer mellom klubber Dispensasjoner Premiering Velkommen til sesongen Det er flott å se at det er svært mange som har lyst til å være med og spille håndball. Regionstyret og administrasjonen vil gjøre sitt ytterste for at sesongen blir arrangert på en god måte. For å få det beste resultatet, er vi avhengig av at klubbene gjør sin del av jobben. Dere må melde på lag innenfor fristen, og dere må forsøke å melde på rett antall lag på riktig nivå. Klubbene oppfordres til å melde på så mange lag som mulig ut i fra det spillergrunnlaget klubben har. Flere lag gir mer spilletid til hver enkelt spiller. Da er det mer gøy å være med, og spillerne fortsetter lengre! Påmeldingsfrist: 30. april 206.

2 Generell informasjon Meld på lagene via «TurneringsAdmin» ( TA ) og innenfor tidsfristen som er 30. april. Meld på lagene på riktig nivå. I barnehåndballen (6- år) kan lag unntaksvis meldes på gjennom hele sesongen. Påmeldingen pr 30. april må likevel være mest mulig riktig på grunn av reservering av halltid og inndeling i puljer. Lag som blir påmeldt etter fristen, kan ikke regne med å komme i den puljen de ønsker. Meld på tilstrekkelig antall lag, slik at alle spillerne får mest mulig tid på banen. Bruk kommentarfeltet aktivt for hvert enkelt lag. For eksempel dersom klubben ønsker hjemmekamper på ukedager eller om laget ønsker to bortekamper samme dag ved lange reiser. Pulje- og avdelingsoppsettene for alle klasser fra og med Aktivitetsserien til og med senior 4. divisjon blir lagt ut på til høring, slik at klubbene får anledning til å påvirke oppsettene. De vil være tilgjengelig fra 9. mai. Høringsfristen er 29. mai. Se nøye igjennom og gi tilbakemelding innenfor fristen dersom dere ønsker endringer eller oppdager feil. Senior 3. og 4. divisjon samt aldersbestemte klasser 5-8 år o Høringsutkast terminlister offentliggjøres. juli. o Høringsfrist terminlister 2. august. o Offentliggjøring endelige terminlister. september o Seriestart helgen 0. og. september Senior 5. og 6. divisjon samt aldersbestemte klasser 9-4 år (inkludert Aktivitetsserien) o Høringsutkast terminlister offentliggjøres 5. august. o Høringsfrist terminlister 28. august. o Offentliggjøring endelige terminlister 7. september o Seriestart for flertallet av klassene 7. september Minihåndball 6-8 år o Oversikt over inndeling i ringer og arrangementer blir offentliggjort på oppstartsmøter i Minihåndball i uke 40 og 4. Det er klubbene selv som er ansvarlig for å ta hensyn til eventuelle kampkollisjoner for spillere som deltar på flere lag. Terminoppsettet fra regionen tar kun hensyn til kollisjoner med Bring- og LERØYserien for hhv 6- og 8- årslagene. Det arrangeres Regionale sluttspill i de klassene hvor det ikke spilles regionserie. For sesongen vil dette gjelde klassene J/G 3 og 4 år. Sluttspillet arrangeres helgen. og 2. april 207 i Kristiansand. 2

3 Påmeldingsfrister Påmelding til regionens serier skal skje via TurneringsAdmin (TA) innen 30. april 206 kl mai 206 er påmelding via TurneringsAdmin (TA) stengt. Trekking av lag Startkontingent må betales for alle påmeldte lag, også de som trekkes, strykes eller utelukkes fra seriespill. Det er ingen «trekkingsfrist». 3

4 Barnehåndball (6- år) Mye ballkontakt, lek og mestring er alle viktige ingredienser når det arrangeres håndballkamper for de yngste barna. Det lages ikke tabeller i barnehåndballen. Spillebegrensningene i NHFs Lov, kamp- og konkurransereglement gjelder ikke for klassene G/J 9, 0 og år. 6 år 7 år 8 år 9 år 0 år år Aktivitetsserie (Primært jenteog guttelag) Liten bane Liten/stor bane Stor bane Minihåndball (liten bane) Blandede lag (Primært) Jente- og guttelag MINIHÅNDBALL GENERELT (6-8 år) I Minihåndball melder klubben inn antall spillere, ikke antall lag. Innen 30. april skal klubben melde fra om de skal være med på minihåndball og hvilke klasser de eventuelt skal delta i. 9. september er fristen for å melde på antall spillere i de ulike årsklassene, og fordeling mellom gutter og jenter. Minihåndball er viktig for den videre rekrutteringen. Vi oppfordrer derfor klubbene til å melde på flest mulig barn. Minihåndball spilles på liten bane på tvers av en ordinær håndballbane. Det brukes minihåndballmål. Det benyttes 4 spillere på hvert lag samtidig. Det bør ikke være mer enn 6 spillere pr lag. For å få best mulig arrangement med mye aktivitet og effektiv utnyttelse av tiden, skal det normalt spilles på tre minibaner parallelt. En ordinær håndballbane deles i tre på tvers, slik at hver minibane er 2 meter bred og 20 meter lang. Klubbene vil bli inndelt i ringer som i størst mulig grad tar hensyn til geografi, kjønnsfordeling og antall spillere i hver klubb. Regionen avsetter halltid til turneringer, og klubber som har spesielle ønsker om dato for sitt arrangement, bes melde dette til Regionen. Det vil bli lagt opp til fire turneringer pr sesong. De klubbene som er i samme ring, har det praktiske ansvaret for gjennomføringen av arrangementene i sin ring. Alle klubber som er meldt på til Minihåndball i sesongen 206-7, vil bli kalt inn til Oppstartsmøter i månedsskifte september/oktober. Her vil de klubbene som er i samme ring treffes og det blir gitt både teoretisk og praktisk opplæring for trenere og ledere i minihåndballen. 4

5 MINIHÅNDBALL (6 og 7 år blandede lag, født 200 og 2009) I Minihåndball for de to yngste årsklassene (6 og 7 år) spilles det med blandede lag. Praktisk organisering av turneringsdagene avtales mellom de klubbene som er i samme ring. MINIHÅNDBALL (Jenter/Gutter 8 år, født 2008) For å gi et bedre tilbud til de eldste spillerne i Minihåndball, vil denne aldersgruppen bli delt mellom gutter og jenter. Intensjonen er at dette skal gi et bedre sportslig tilbud og jevnere kamper for både gutter og jenter. Dersom det er nødvendig for å stille lag, er det mulig å benytte blandede lag. For øvrig følger denne klassen de samme reglene som i Minihåndball for blandede lag. AKTIVITETSSERIE GENERELT I Aktivitetsserien melder klubbene på lag (ikke spillere som i Minihåndball). Serien blir arrangert som aktivitetsserie/puljespill hvor lagene får inntil 3 kamper pr dag. For å unngå at lagene skal spille mange kamper mot lag fra samme klubb, vil vi, som utgangspunkt, plassere maksimalt to lag fra hver klubb i samme pulje. Dersom klubben melder på underårig lag (f.eks 0- åringer i - års klassen), ber vi om at spillernes alder blir angitt i kommentarfeltet. AKTIVITETSSERIE (Jenter/Gutter 9 år, født 2007) Spillet foregår på tvers av banen med minihåndballmål. Det benyttes 4 spillere på banen samtidig. Det bør ikke være mer enn maks 6 spillere på hvert lag. Meld på tilstrekkelig antall lag, slik at alle spillerne får mest mulig spilletid. Det er sju arrangement i løpet av sesongen. AKTIVITESSERIE (Jenter/Gutter 0 år, født 2006) 0- årsserien vil være en kombinasjon av spill på både liten og stor bane. Det samlede kamptilbudet for 0- åringene vil omfatte 4 arrangement med spill på liten bane og 4 arrangement med spill på stor bane. Spill på liten bane vil foregå på tvers av banen med minihåndballmål. Det spilles etter eget spilleopplegg med inntil 3 kamper pr dag. Det benyttes 4 spillere på banen samtidig. Det bør ikke være mer enn maks 6 spillere på hvert lag. Spill på stor bane vil gjennomføres etter samme mal som for - åringene, med 6 spillere på hvert lag. Det benyttes ballstørrelse 0. Kampene spilles på full bane. Det benyttes ordinære håndballmål med nedsenket tverrligger. Det spilles etter eget 5

6 spilleopplegg med 2 kamper pr dag. Dersom ikke klubben gir beskjed om noe annet, vil det blir registrert like mange lag pr klubb på stor som på liten bane. AKTIVITESSERIE (Jenter/Gutter år, født 2005) Serien blir arrangert som aktivitetsserie/puljespill hvor lagene vanligvis spiller to kamper pr dag. - årsklassen spiller 6 mot 6 på full bane. Det er to nivåer på spilltilbudet; Øvet og Bredde. Lagene velger selv nivå, og det er viktig at dette stemmer best mulig med lagets ferdigheter. Det benyttes nedsenket tverrligger i - årsklassen. 6

7 Ungdomshåndball Forutsatt et tilstrekkelig lagsgrunnlag, er det ønskelig at kamptilbudet i regionen fra og med 5 år har tre nivåer. Regionserien er det øverste nivå. I tillegg er det A- serie og Breddeserie som er geografisk fordelt. Figuren gir en oversikt over hovedtrekkene i tilbudet. LERØYserien Bringserien Regionserie A-serie geografisk organisert Breddeserie geografisk organisert Øvet, geografisk organisert Uøvet, geografisk organisert 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7/8 år Åpen påmelding Åpen påmelding NASJONALT KAMPTILBUD Åpen påmelding Én avd Spilles etter jul Én avd før jul. Tilbudet etter jul må tilpasses antall lag. To avdelinger; én i Rogaland og én i Agder LERØYserien Én avd Åpen påmelding. Det settes opp så mange avdelinger som påmeldingen gir grunnlag for. Forsøker å ta geografiske hensyn ved oppsett av avdelingene. Hensikten er å få flest mulig jevne og spennende kamper som gir utvikling og utfordringer for alle. Øverste nivå i de ulike aldersgruppene er ment å være serier som skal gi de beste lagene et best mulig sportslig kamptilbud. Breddeseriene skal være et kamptilbud for de nest beste lagene. Det er ikke intensjonen med Breddeseriene at de beste lagene skal bruke dem som en treningsarena for sine beste spillere. Det forventes at klubber og lag respekterer dette og forholder seg til intensjonene. I de klassene hvor spilltilbudet er tredelt, er det meningen at A- seriene skal være et tilbud som nivåmessig ligger mellom Regionseriene og Breddetilbudet og som er geografisk organisert med én avdeling i Agder og én i Rogaland. Alle kvalifiseringer spilles snarest mulig etter avsluttet serie og gjennomført påmelding for neste sesong, senest innen 22. mai. Det er viktig for regionen at vi klarer å legge til rette for et attraktivt og utviklende kamptilbud for alle, uavhengig av nivå. Intensjonen er å ha et godt breddetilbud som gjør det attraktiv for flest mulig å være med lengst mulig. Samtid trenger vi kamparenaer som gir de beste lagene muligheter for å utvikle seg videre. Dette er krevende å få til, spesielt i gutteklassene, hvor det er få lag og nivåforskjellene er 7

8 store. I noen grad er vi derfor avhengig av å vite antall påmeldte lag før vi kan gi en endelig beskrivelse av kamptilbudet. JENTER/GUTTER 2 ÅR (født 2004 eller senere) To nivåer på spilltilbudet; «Øvet» og «Bredde». Åpen påmelding. Lagene velger selv nivå, og det er viktig at dette stemmer best mulig med lagets ferdigheter. Det vil bli tatt geografiske hensyn. Avdelingene vil i størst mulig grad bestå av 8-2 lag. Vinnerne premieres som avdelingsvinner. JENTER/GUTTER 3 ÅR (født 2003 eller senere) To nivåer på spilltilbudet; A- serie og Breddeserie Åpen påmelding. Lagene velger selv nivå. Det vil bli tatt geografiske hensyn. A- serie Det er plass til totalt 20 lag i hver klasse på A- nivå i henholdsvis Agder og Rogaland. Kampoppsettet vil bli tilpasset antall påmeldte lag for å få et best mulig sportslig tilbud. Erfaringen er at to A- avdelinger med inntil 20 lag i hver vil være tilstrekkelig til at de jentelagene som ønsker å spille på øverste nivå, får mulighet til det. I gutteklassen får erfaringsmessig de lagene som ønsker å spille på øverste nivå, anledning til det. Dette gir en åpen inngang til spill på øverste nivå. De lagene som ønsker det, kan melde seg på i A- avdelingen. For jentelagene vil prestasjonene til laget avgjør om de vil komme i Avdeling A når serien deles og på den måten være sikret plass på øverste nivå også som 4- åringer. (Se også punkt om kvalifisering til 4- årsklassen i punktet under.) Vinnerne av de to A- avdelingene premieres som avdelingsvinnere. Det arrangeres sluttspill for de to beste lagene i Agder og Rogaland for å kåre Regionsmester. Breddeserie Breddeserien deles inn i avdelinger hvor det tas geografiske hensyn. Beste lag i hver avdeling premieres som avdelingsvinnere. 8

9 JENTER/GUTTER 4 ÅR (født 2002 eller senere) To nivåer på spilltilbudet; A- serie og Breddeserie. Begge tilbudene er geografisk organisert. A- serie Én A- avdeling i Agder og én i Rogaland med inntil 2 lag som spiller dobbel serie. De 0 beste lagene fra avdeling A 3 år er sikret plass i avdeling A 4 år. Det spilles kvalifisering om de to siste plassene. Alle lag som ønsker å spille i A- serien, melder seg på til det nivået. De lagene som ikke er forhåndskvalifisert for spill i A- serien (se neste avsnitt), vil bli invitert til å spille kvalifisering. Kvalifiseringen skal være gjennomført snarest mulig etter avsluttet påmelding og senest innen 22. mai. For å få spille på nivå A i 4- årsklassen, må laget ha spilt på nivå A og blitt blant de 0 beste lagene i foregående sesongs 3- årsklasse, eller få plass gjennom kvalifiseringsspill. (Seriespill i avdeling A 3 kan betraktes som en «lang kvalifisering» til spill i avdeling A 4 år.) Vinnerne av de to A- avdelingene premieres som avdelingsvinnere. Det arrangeres sluttspill for de to beste lagene i Agder og Rogaland for å kåre Regionsmester. For å kunne gi de beste lagene et utviklende kamptilbud, vil det i klassen Gutter 4 A være mulig å melde seg på et regionalt tilleggstilbud som omfatter både Agder og Rogaland. Kampene i dette tilbudet vil bli satt opp i anslagsvis fire turneringshelger hvor lagene vil spille 2-3 kamper hver helg. Breddeserie Breddeserien deles inn i avdelinger hvor det tas geografiske hensyn. Beste lag i hver avdeling premieres som avdelingsvinnere. JENTER/GUTTER 5 ÅR (født 200 eller senere) Tre nivåer på spilltilbudet; Regionserie, A- serie og Breddeserie Regionserien omfatter hele regionen, A- serien og Breddeserien er geografisk organisert. Regionserie Sesongen 206-7: Regionserien består av én avdeling med maksimalt 2 lag. De 5 beste fra avdeling A for 4- åringer foregående sesong i hhv Agder og Rogaland er direkte kvalifisert. Det spilles kvalifisering om 2 plasser. 9

10 Alle lag som ønsker å spille i Regionserien, melder seg på til det nivået. De lagene som ikke er forhåndskvalifisert for spill i Regionserien, vil bli invitert til å spille kvalifisering. Kvalifiseringen skal være gjennomført snarest mulig etter avsluttet påmelding og senest innen 22. mai. Dersom det er lag som er direkte kvalifisert til spill på øverste nivå, men ikke ønsker dette, spilles det kvalifisering om et økt antall plasser. Dette sikrer at de beste lagene fra hhv Agder og Rogaland får plass i regionserien. Det gir en mulighet for at andre lag enn de som har vært med på øverste nivå, kan kvalifisere seg til spill på øverste nivå som 5- åringer. Vinnerne blir Regionsmester. A- serie Åpen påmelding. A- serien deles inn i avdelinger hvor det tas geografiske hensyn. Nivåmessig er A- serien plassert mellom Regionserien og Breddeserien. Beste lag i hver avdeling premieres som avdelingsvinnere. Breddeserie Åpen påmelding. Breddeserien deles inn i avdelinger hvor det tas geografiske hensyn. Beste lag i hver avdeling premieres som avdelingsvinnere. JENTER/GUTTER 6 ÅR (født 2000 eller senere) Tre nivåer på spilltilbudet; Regionserie, A- serie og Breddeserie Regionserien omfatter hele regionen, A- serien og Breddeserien er geografisk organisert. Regionserie - Bringkvalifisering Regionserien består av én avdeling med inntil 4 lag. Det tas utgangspunkt i avsluttende tabell for Regionserien 5 år foregående sesong. Lagene på plass - 0 er direkte kvalifisert til Regionserien. Lagene på plass - 2 spiller kvalifisering. Kvalifiseringen er åpen for alle lag som ønsker å melde seg på. Det spilles om 4 plasser. Spill i Regionserien er også kvalifisering til interregional serie (Bringserien). Påmelding til Regionserien, oppfattes samtidig som en påmelding til Bringserien. Dersom laget ikke ønsker deltakelse i Bringserien, må klubben reservere seg innen. 0

11 oktober. I og meg at påmelding til Regionserien samtidig er en påmelding til Bringserien, bes lagene spesielt om å sette seg inn i reglene for Bringserien. Lag som har spillere på dispensasjon, vil ikke kunne være kvalifisert for Bringserien. For øvrig henvises det til invitasjon til Bringserien. Alle lag som ønsker å spille i Regionserien, melder seg på til det nivået. De lagene som ikke er forhåndskvalifisert for spill i Regionserien, vil bli invitert til å spille kvalifisering. Kvalifiseringen skal være gjennomført snarest mulig etter avsluttet påmelding og senest innen 22. mai. Innen. mai skal det være avklart hvor mange lag Region SørVest får med i Bringserien Regionserien 6 består av én avdeling og spilles som enkel serie med opptil 4 lag frem til jul. Intensjonen er at de to siste spilleomgangene i den enkle serien gjennomføres som et fellesarrangement, for både gutter og jenter. Organiseringen av spilltilbudet etter jul vil være avhengig av antall lag som skal delta både i Bringserien og Regionserien, og antall lag som kun skal delta i Regionserien. Regionen vil legge stor vekt på å gi et best mulig sportslig tilbud til begge grupper, men må komme tilbake til den praktiske organiseringen. A- serie Åpen påmelding. A- serien deles inn i avdelinger hvor det tas geografiske hensyn. Nivåmessig er A- serien plassert mellom Regionserien og Breddeserien. Beste lag i hver avdeling premieres som avdelingsvinnere. Breddeserie Åpen påmelding. Breddeserien deles inn i avdelinger hvor det tas geografiske hensyn. Beste lag i hver avdeling premieres som avdelingsvinnere. JENTER/GUTTER 7 OG 8 ÅR (født 998 eller senere) To nivåer på spilltilbudet; Regionserie og Breddeserie Regionserien Regionserien omfatter hele regionen, én avdeling. Åpen påmelding. Vinnerne blir Regionsmester. LERØY- serien er en del av det nasjonale kamptilbudet med egen påmelding.

12 Breddeserie Åpen påmelding. Breddeserien deles inn i avdelinger hvor det tas geografiske hensyn. Beste lag i hver avdeling premieres som avdelingsvinnere. JENTER/GUTTER 9 OG 20 ÅR (født 996 eller senere) Breddeserie. Organiseringen av tilbudet vil bli vurder ut i fra påmeldingen. Intensjonen med klassen er å gi et kamptilbud til eldre ungdommer som ønsker å spille håndball med jevnaldrende som en breddeaktivitet. 2

13 Seniorhåndball En spiller kan delta på seniorlag fra og med den dag vedkommende fyller 6 år. 4. divisjon vil bli prioritert ved kamp- og dommeroppsett, og vi forventer derfor full seriøsitet av lagene. Behandling av lagene i 4. divisjon vil ligge nær opptil Norges Håndballforbunds behandling av høyere divisjoner. Regionstyret kan, fra sesong til sesong, dispensere fra det for hver divisjon fastsatte lagsantall hvis spesielle forhold tilsier det. Nedrykk av "ʺovertallige"ʺ lag vil komme i tillegg til det ihht. bestemmelsene ordinære opp- /nedrykk og kvalifisering. En klubb kan stille mer enn ett lag pr. klasse. Det lavere lag må spille minst én divisjon lavere enn det høyere lag. En klubb kan ha flere enn ett lag i regionens laveste divisjon. Laget på førsteplass etter endt serie premieres som Avdelingsvinner (inntil 5 personer). 4. divisjon Kvinner Består av inntil 3 avdelinger Menn Består av inntil 3 avdelinger 5. divisjon Kvinner Består av inntil 3 avdelinger Menn Består av inntil 3 avdelinger 6. divisjon Kvinner Består av inntil 3 avdelinger 3

14 Håndball for utviklingshemmede Serien vil bli arrangert som aktivitetsserie med 2 kamper pr. dag. Kamptilbudet i Rogaland gjennomføres uten resultatregistrering og tabeller etter ønske fra lagene. Det vil bli vurdert å dele lagene i flere avdelinger for at ikke arrangementene skal strekke seg over så lang tid. Landsturneringen 206 blir arrangert i Stavanger helgen 9.-. september 206. Det sendes ut egen invitasjon. Lag som ønsker å delta, må melde seg på og bestille deltakerpakker separat. 4

15 Dommere Klubben melder på dommerne samtidig som de melder på lag. Deretter må hver enkelt dommer selv aktivere seg og bekrefte at de vil være med å dømme. De som gjør dette innen 30. april, får automatisk tilsendt NHF Region SørVest sitt adgangskort. Klubber som ikke oppfyller dommerkvote ihht NHF Region SørVest Kampreglement 5 og Seriereglementet - 2, må betale gebyr. De klubber som har flere dommere enn kvoten tilsier, får utbetalt et avregnet beløp ved sesongslutt. Gebyr for manglende dommer (kravet er én dommer pr. to lag) vil for sesongen 206/7 være kr Dersom klubben bare har ett lag, må det meldes på minst én dommer. 5

16 Påmeldingsavgifter og gebyrer 4. divisjon Kr divisjon Kr divisjon Kr J/G 7 og 8, 9 og 20 Kr J/G 5 og 6 Kr J/G 3 og 4 Kr J/G 2 Kr 6.30 J/G Kr 3.0 J/G 9 og 0 Kr HU lag Kr Minihåndball Påmeldingsavgift pr klubb Kr.050 Gebyr for trekking, strykning og utelukkelse av lag: Seniorlag og høyeste nivå J/G 4-8 Kr Øvrige lag Kr.500 Klubbene dekker alle dommerutgifter i Minihåndball og Aktivitetsserier. I øvrige serier er dommerutgifter inkludert i startkontingenten. Vi gjør oppmerksom på at totalbeløpet i påmeldingen er utgangspunktet for fakturagrunnlaget. Faktureringen deles i to deler, 50 % av totalbeløpet har forfall Resten av totalbeløpet har forfall

17 Muligheter for samarbeidsformer mellom klubber Det er et overordnet mål å opprettholde flest mulig lag for å kunne lage gode serier og gode konkurransetilbud. I noen situasjoner vil det likevel være nødvendig og/eller hensiktsmessig å inngå ulike former for samarbeidsavtaler for å sikre et sportslig tilbud eller for å kunne gi enkeltspillere utviklingsmuligheter som vedkommende ikke kan få i egen klubb. I disse situasjonene oppfordres klubben om å søke løsninger som i størst mulig grad opprettholder eller øker antall lag. Partnerklubbsamarbeid Reglement for klubbsamarbeid i Norges Håndballforbund kap III inneholder bestemmelser om partner- og prestasjonsklubbsamarbeid. Søknadsfristen er. mai. Det er viktig at klubber som ønsker å benytte denne samarbeidsformen, setter seg godt inn i regelverket. Sammensatte lag For å kunne opprettholde et håndballtilbud i klubber med for få spillere, kan to eller flere klubber søke om å få stille med sammensatt lag (gjelder også seniorklasser). Samarbeidsformen reguleres av Reglement for klubbsamarbeid i Norges Håndballforbund kap IV. Det må søkes Regionstyret om tillatelse til opprettelse av sammensatt lag, uavhengig av påmelding til serien. Søknadsfrister for lag i klassene G/J 3 8 år i A avdelinger samt seniorlag er 3. august, for øvrige lag er fristen 5. oktober. Bestemmelsene om sammensatte lag kan også benyttes for å gi talentfulle spillere mulighet til å for eksempel trene med og spille for en annen og bedre klubb i regionserien nivå A, mens vedkommende fortsatt har klubbtilhørighet, trener og spiller kamper i B- serien for sin opprinnelige klubb. Hensikten er å bidra til å opprettholde laget i B- serien, la spilleren få beholde tilhørigheten til sin opprinnelige klubb, samtidig som vedkommende får bedre sportslig utviklingsmuligheter med et bedre lag. 7

18 Dispensasjoner I aldersbestemte klasser er hovedregelen selvsagt at spillerne på et lag ikke skal være eldre enn den årsklassen de deltar i. Det er likevel anledning til å kunne søke dispensasjon om å få benytte overårig spiller i visse tilfeller. Lag som har fått innvilget å bruke spillere på dispensasjon, er merket med D i terminlisten. Reglene for dispensasjoner har hjemmel i NHF Region SørVest sitt seriereglement pkt 2-2 Dispensasjoner og i Kampreglementet 6. Det står uttrykkelig at dispensasjoner ikke skal brukes for å styrke laget, men for å kunne gi et sportslig tilbud til enkeltspillere og for at klubben skal kunne opprettholde et lag i serien. Det gis maksimalt dispensasjon til tre spillere pr lag hvorav én kan være på banen av gangen. Det er klubben som har fått innvilget dispensasjonene som har ansvaret for å "ʺholde seg til spillereglene"ʺ og ikke benytte flere spillere med dispensasjon på banen enn hva de har fått innvilget. Dommere og sekretariat skal også påse at regelverket overholdes. Dersom ikke vilkårene for dispensasjonen overholdes, vil denne bli inndratt. Dispensasjonen gjelder kun i regionens serier i inneværende sesong. Lag som har spillere på dispensasjon, kan ikke bli nummer, 2 eller 3 i sin klasse/avdeling og kan derfor heller ikke delta i sluttspill eller kvalifisere seg for Bringserien 6. De vil heller ikke være forhåndskvalifisert for spill på høyeste nivå i påfølgende sesong. Aldersbestemte lag med spillere på dispensasjon har fulle rettigheter hva angår tabellplassering. Seniorlag som har underårig spillere på dispensasjon har likeledes fulle rettigheter når det gjelder eventuelt opprykk. For de øvrige lagene i avdelingen, teller resultatene fra kamper mot lag med spillere på dispensasjon på vanlig måte i tabellberegningen. 8

19 Premiering Alle avdelingsvinnere fra og med 2- årsklassen premieres med lagsplakett og t- skjorte for inntil 5 personer pr lag. I regionalt sluttspill og regionserien vil lagene som kommer på. til 3. plass bli premiert med lagsplakett og inntil 5 deltakerplaketter pr lag. Lag som har fått innvilget dispensasjoner vil ikke bli premiert, selv om de kommer på., 2. eller 3. plass, uavhengig av nivå. I Aktivitetsseriene (9 til år) vil alle spillere bli premiert med medalje innenfor følgende begrensninger: Klubben får inntil 2 medaljer pr lag i - årsklassen og inntil 8 medaljer pr lag i 9- og 0 årsklassen. (I 0- årsklassen beregnes antall medaljer ut i fra antall lag påmeldt til spill på liten bane.) Det er viktig at klubben melder på tilstrekkelig antall lag, slik alle kan få premie. I Minihåndball (6 til 8 år) har arrangøren av hvert enkelt arrangement ansvar for premiering. Spillere i Håndball for utviklingshemmede premieres med deltakerpremie til inntil 5 spillere pr lag. Klubben er selv ansvarlig for utdeling av premiene til sine medlemmer. Medaljer og andre premier deles ut på klubbledermøtene på våren, eller de kan hentes på regionskontoret ved avslutningen av sesongen. 9

Invitasjon til sesongen Velkommen til sesongen

Invitasjon til sesongen Velkommen til sesongen Invitasjon til sesongen 2015-16 Velkommen til sesongen 2015-16 Generell informasjon og påmeldingsfrister Barnehåndball Ungdomshåndball Seniorhåndball Håndball for utviklingshemmede Dommere Påmeldingsavgifter

Detaljer

Invitasjon til sesongen

Invitasjon til sesongen Invitasjon til sesongen 2017-18 INVITASJON TIL SESONGEN 2017-18 1 VELKOMMEN TIL SESONGEN 2017-18 3 1. GENERELL INFORMASJON 4 2. PÅMELDINGSFRISTER 6 3. BARNEHÅNDBALL (6-11 ÅR) 7 3.1 MINIHÅNDBALL GENERELT

Detaljer

Elektronisk påmelding til NHF Region SørVest må være registrert før kl 24:00 den 30. april

Elektronisk påmelding til NHF Region SørVest må være registrert før kl 24:00 den 30. april 1 2 VELKOMMEN til serien 2011-2012 Det er flott å se at det er svært mange som har lyst til å være med og spille håndball. Regionstyret og administrasjonen vil gjøre sitt ytterste for at sesongen blir

Detaljer

NHF Region SørVest innbyr til sesongen 2009/2010

NHF Region SørVest innbyr til sesongen 2009/2010 NHF Region SørVest innbyr til sesongen 2009/2010 VELKOMMEN TIL SERIEN 2009/2010 Det er flott å se at det er svært mange som har lyst til å være med og spille håndball. Regionstyret og administrasjonen

Detaljer

Norges Håndballforbund Region SørVest. Seriereglement

Norges Håndballforbund Region SørVest. Seriereglement Norges Håndballforbund Region SørVest Seriereglement Vedtatt på Regionstinget mai 2004 Sist oppdatert 26. februar 2014 Seriereglement NHF Region SørVest 1. BESTEMMELSER FOR NHF REGION SØRVEST 1-1 Generelt.

Detaljer

Norges Håndballforbund Region SørVest. Seriereglement. Vedtatt på Regionstinget mai 2004

Norges Håndballforbund Region SørVest. Seriereglement. Vedtatt på Regionstinget mai 2004 Norges Håndballforbund Region SørVest Seriereglement Vedtatt på Regionstinget mai 2004 Sist oppdatert 27. Juni 2017 1 Seriereglement NHF Region SørVest 1. BESTEMMELSER FOR NHF REGION SØRVEST 1-1 Generelt.

Detaljer

REGIONSTINGET Presentasjonsmateriell klubbledermøtene

REGIONSTINGET Presentasjonsmateriell klubbledermøtene Klikk for redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere undertittelstil i malen REGIONSTINGET 2014 Presentasjonsmateriell klubbledermøtene Én av sju regioner Norges Håndballforbund

Detaljer

Elektronisk påmelding til NHF Region SørVest må være registrert før kl 24:00 den 30. april 2014.

Elektronisk påmelding til NHF Region SørVest må være registrert før kl 24:00 den 30. april 2014. 1 2 VELKOMMEN til sesongen 2014-2015 Det er flott å se at det er svært mange som har lyst til å være med og spille håndball. Regionstyret og administrasjonen vil gjøre sitt ytterste for at sesongen blir

Detaljer

Klikk for å redigere tittelstil NHF Region Vest Sesongen 2011/12. Klikk for å redigere tittelstil. Klikk for å redigere undertittelstil i malen

Klikk for å redigere tittelstil NHF Region Vest Sesongen 2011/12. Klikk for å redigere tittelstil. Klikk for å redigere undertittelstil i malen Spillmeny Klikk for å redigere NHF Region Vest Sesongen 2011/12 Klikk for å redigere Klikk for å redigere under i malen Klikk for å redigere SESONGEN 2011/12 Sesongstart planlegges i uke 35 i 2011. Noen

Detaljer

SESONGEN 2015-16 Velkommen! Klubb/Lag oppstartsmøter

SESONGEN 2015-16 Velkommen! Klubb/Lag oppstartsmøter Håndballens verdier Klikk for redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere undertittelstil i malen SESONGEN 2015-16 Velkommen! Klubb/Lag oppstartsmøter Håndballens verdier Hovedoppgaver

Detaljer

KAMPREGLEMENT FOR NHF REGION VEST

KAMPREGLEMENT FOR NHF REGION VEST KAMPREGLEMENT FOR NHF REGION VEST Vedtatt på Regionstinget 12. 13. mai 2012. 1. NHFs LOV, KAMP- OG KONKURRANSE REGLEMENT Alle klubber tilsluttet NHF Region Vest skal arrangere og spille sine kamper i overensstemmelse

Detaljer

HÅNDBALLMENYEN S ES ONGE N 2015/20 1 6

HÅNDBALLMENYEN S ES ONGE N 2015/20 1 6 HÅNDBALLMENYEN S ES ONGE N 2015/20 1 6 Vinn kamper på riktig nivå! handball.no 2 Innholdsfortegnelse VELKOMMEN TIL NY SESONG... 3 BARNEHÅNDBALL... 4 SERIESPILL J/G 12-SENIOR... 5 REGIONSSERIEN... 7 ØVRIGE

Detaljer

SESONGEN Velkommen! Klubb/Lag oppstartsmøter

SESONGEN Velkommen! Klubb/Lag oppstartsmøter Klikk for redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere undertittelstil i malen SESONGEN 2014-15 Velkommen! Klubb/Lag oppstartsmøter Håndballens verdier Hovedoppgaver Arrangement

Detaljer

SESONGEN 2013/2014 Velkommen! Klubb/Lag oppstartsmøter

SESONGEN 2013/2014 Velkommen! Klubb/Lag oppstartsmøter Klikk for redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere undertittelstil i malen SESONGEN 2013/2014 Velkommen! Klubb/Lag oppstartsmøter Hovedoppgaver Stor aktivitet i den primære

Detaljer

SAMMENSATTE LAG. Eventuelle spørsmål rettes til NHF Region SørVest, e-post eller tlf

SAMMENSATTE LAG. Eventuelle spørsmål rettes til NHF Region SørVest, e-post eller tlf Revidert 31.07.17 SAMMENSATTE LAG For NHF Region SørVest gjelder følgende: Søknadsfrister 31. august for seniorlag og aldersbestemte lag i følgende klasser: o Regionserie 15 år o A-serie 13 og 14 år 15.

Detaljer

Aldersgrenser sesongen 2008/2009. Aldersdispensasjoner. GENERELLE BESTEMMELSER Vedtatt av regionstyret januar 2008

Aldersgrenser sesongen 2008/2009. Aldersdispensasjoner. GENERELLE BESTEMMELSER Vedtatt av regionstyret januar 2008 GENERELLE BESTEMMELSER Vedtatt av regionstyret januar 2008 Aldersgrenser sesongen 2008/2009 Klasse 20 år: Født i 1988 eller senere. Klasse 18 år: Født i 1990 eller senere Klasse 17 år: Født i 1991 eller

Detaljer

SESONGREGLEMENT 2015/16. Vedtatt av regionstyret 13. februar 2015

SESONGREGLEMENT 2015/16. Vedtatt av regionstyret 13. februar 2015 SESONGREGLEMENT 2015/16 Vedtatt av regionstyret 13. februar 2015 Dette reglementet gjelder i tillegg til NHFs lov, kamp og konkurransereglement -for alle klassene hvor det spilles 6 er og 7 er håndball

Detaljer

Klikk for å redigere tittelstil. Klikk Velkommen for å redigere til tittelstil informasjonsmøte. Klikk for å redigere undertittelstil i malen

Klikk for å redigere tittelstil. Klikk Velkommen for å redigere til tittelstil informasjonsmøte. Klikk for å redigere undertittelstil i malen Klikk for å redigere tittelstil Klikk Velkommen for å redigere til tittelstil informasjonsmøte Klikk for å redigere undertittelstil i malen Klikk for å redigere tittelstil Klikk Spilltilbud for å redigere

Detaljer

Klikk for å redigere tittelstil våren Klikk for å redigere undertittelstil i malen

Klikk for å redigere tittelstil våren Klikk for å redigere undertittelstil i malen Klikk for å redigere tittelstil Klikk Velkommen for å redigere til tittelstil Infomøte våren 2017-18 Klikk for å redigere undertittelstil i malen Det inviteres til: Regionseriespill stor bane i klassene:

Detaljer

REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF

REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF Ajourført etter Håndballtinget 2015 Gjelder for perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Utgitt av Norges

Detaljer

Årshjul. Håndballåret i Region SørVest

Årshjul. Håndballåret i Region SørVest Årshjul Håndballåret i Region SørVest 1 Håndballsesongen NHF Region SørVest April Mai Juni Revidert 27.06.12 30. april Klubbenes frist for påmelding av lag og innmelding av dommere til regionens serier.

Detaljer

Klikk for redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil. Velkommen! Klikk for å redigere undertittelstil i malen. Oppstartsmøte for Minihåndball

Klikk for redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil. Velkommen! Klikk for å redigere undertittelstil i malen. Oppstartsmøte for Minihåndball Klikk for redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Velkommen! Klikk for å redigere undertittelstil i malen Oppstartsmøte for Minihåndball Plan for kvelden Barnehåndballens verdier Hvordan Minihåndball

Detaljer

INFORMASJON OG PÅMELDING TIL SERIESPILL SESONGEN

INFORMASJON OG PÅMELDING TIL SERIESPILL SESONGEN INFORMASJON OG PÅMELDING TIL SERIESPILL SESONGEN 2017-2018 SESONG START SESONG SLUTT Sesongstart er 30. september 2017. Serieslutt er 07.-08. april 2018. Regionsmesterskap U14, U16,U19: 14.-15. april 2018

Detaljer

Vi presenterer sesongen

Vi presenterer sesongen Vi presenterer sesongen 2017 2018 Håndball for alle SPORTS- OG FORENINGSPRISER PÅ OVER 80 HOTELLER I NORGE scandichotels.no/sport 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon... 4 Påmeldingsavgift... 5 Regionserien...

Detaljer

HÅNDBALLMENYEN SESONGEN 2013/2014

HÅNDBALLMENYEN SESONGEN 2013/2014 HÅNDBALLMENYEN Tingbok 2010 2007 NHF Region Midt-Norge SESONGEN 2013/2014 www.handball.no 2 Innholdsfortegnelse VELKOMMEN TIL NY SESONG... 3 NYTTIG SERIEINFORMASJON... 4 DOMMERPÅMELDINGER... 6 REGIONSSERIEN

Detaljer

2. divisjon kvinner Sesongen 1415

2. divisjon kvinner Sesongen 1415 2. divisjon kvinner 2. divisjon i NHF Region Øst og NHF Region Innlandet består av 1 avdeling med 11 lag. De samarbeidende regionene kan dispensere fra bestemmelsene om lagsantall og antall avdelinger

Detaljer

REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF

REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF Ajourført etter Håndballtinget 2015 Gjelder for perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Utgitt av Norges

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TRØNDERENERGI-SERIEN 2014 / Begeistring Innsatsvilje Respekt Fair Play

RETNINGSLINJER FOR TRØNDERENERGI-SERIEN 2014 / Begeistring Innsatsvilje Respekt Fair Play RETNINGSLINJER FOR TRØNDERENERGI-SERIEN Begeistring Innsatsvilje Respekt Fair Play 2014 / 2015 2 2 DE VIKTIGSTE ENDRINGENE I FORHOLD TIL 2013/14: - 3.div i 16-årsklassen fjernes - Kvalifisering til Regionserien

Detaljer

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan Side 1 av 7 HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan 2014-2016 Sak 4.1 på årsmøtet 2014 (styrets innstilling) Hovedsponsor 2012-2014 Side 2 av 7 Innledning Handlingsplanen skal være styrende for den aktiviteten

Detaljer

Håndbok for arrangører. i serien 2009/2010. FOTO: Bjørn Hove. E-post: nhf.rmn@handball.no Tlf: 72472040 Fax: 72472091

Håndbok for arrangører. i serien 2009/2010. FOTO: Bjørn Hove. E-post: nhf.rmn@handball.no Tlf: 72472040 Fax: 72472091 FOTO: Bjørn Hove Håndbok for arrangører i serien 2009/2010 NHF Region Midt-Norge Post: Idrettens Hus 7495 TRONDHEIM Besøk: Klostergt. 90 E-post: nhf.rmn@handball.no Tlf: 72472040 Fax: 72472091 NHF Region

Detaljer

Klikk for redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil. Velkommen! Klikk for å redigere undertittelstil i malen. Oppstartsmøte for Minihåndball

Klikk for redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil. Velkommen! Klikk for å redigere undertittelstil i malen. Oppstartsmøte for Minihåndball Klikk for redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Velkommen! Klikk for å redigere undertittelstil i malen Oppstartsmøte for Minihåndball Plan for kvelden Treneren Hvordan Minihåndball organiseres

Detaljer

Futsal KM. Dette er informasjon til klubber som ønsker å bli lokal arrangør av kretsmesterskapet i futsal.

Futsal KM. Dette er informasjon til klubber som ønsker å bli lokal arrangør av kretsmesterskapet i futsal. Futsal KM 2013 Dette er informasjon til klubber som ønsker å bli lokal arrangør av kretsmesterskapet i futsal. Søknadsfrist for lokale arrangører er 27.05.13 Tildeling av Futsal KM Sunnmøre Fotballkrets

Detaljer

Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Velkommen! Oppstartsmøte for Minihåndball 6-7 år 4 er håndball

Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Velkommen! Oppstartsmøte for Minihåndball 6-7 år 4 er håndball Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Velkommen! Oppstartsmøte for Minihåndball 6-7 år 4 er håndball Klikk for å redigere undertittelstil i malen Plan for kvelden Barnehåndballens

Detaljer

SERIEREGLEMENTET SESONGEN 2017/2018

SERIEREGLEMENTET SESONGEN 2017/2018 Sonemøter mars 2017 AGENDA Velkommen Seriereglementet kommende sesong Valg tingdelegat Tingsaker Håndballforum Klubbhuset Lokale saker Aktiv dommerkontakt rapport Avklaringer vedr. Sårbare årskull for

Detaljer

REGIONSTYRET HAR VEDTATT FØLGENDE BESTEMMELSER. Sesongen 2013/2014. Forhold Ald.best. Senior

REGIONSTYRET HAR VEDTATT FØLGENDE BESTEMMELSER. Sesongen 2013/2014. Forhold Ald.best. Senior REGIONSTYRET HAR VEDTATT FØLGENDE BESTEMMELSER Sesongen 2013/2014 A. LAG OG DOMMERE SOM IKKE MØTER TIL KAMP: Forhold Ald.best. Senior 1. Lag som ikke møter til kamp 1.gang (*) kr. 3 000,- kr. 3 000,- 2.

Detaljer

Klikk for å redigere tittelstil våren Klikk for å redigere undertittelstil i malen

Klikk for å redigere tittelstil våren Klikk for å redigere undertittelstil i malen Klikk for å redigere tittelstil Klikk Velkommen for å redigere til tittelstil Infomøte våren 2015 Klikk for å redigere undertittelstil i malen Det inviteres til: Regionseriespill stor bane i klassene:

Detaljer

Foto: Nidaros Foto Robert Magnussen

Foto: Nidaros Foto Robert Magnussen Foto: Nidaros Foto Robert Magnussen Våre verdier NHF Region Nord skal bygge på og kjennetegnes ved den enkeltes stolthet og engasjement, og utøves gjennom et sett av felles verdier som er gjeldende for

Detaljer

1. Aldersgrenser. 2. Dispensasjoner. Dispensasjoner behandles administrativt.

1. Aldersgrenser. 2. Dispensasjoner. Dispensasjoner behandles administrativt. SESONGREGLEMENT 2017/18 Vedtatt april 2017 Dette reglementet er gjeldende for alle kamper i NHF Region Øst, og gjelder i tillegg til Lov for Norges Håndballforbund og Kamp- og konkurransereglement for

Detaljer

Referat fra sonemøte i Nord-Østerdal Tynsethallen, Tynset, kl mars 2017

Referat fra sonemøte i Nord-Østerdal Tynsethallen, Tynset, kl mars 2017 Referat fra sonemøte i Nord-Østerdal Tynsethallen, Tynset, kl. 18.30-21.30 28. mars 2017 TILSTEDE: Magnhild Brandsnes, (Folldal), Anne Marie Mørtvedt, Siv Sjøvold (Røros), Sascha Mitrovic, Bjørn Bakken,

Detaljer

Sesongen 2014/2015. Håndball for alle. FOTO: Knut A Maråk

Sesongen 2014/2015. Håndball for alle. FOTO: Knut A Maråk Arrangørhåndbok Håndball for alle Sesongen 2014/2015 FOTO: Knut A Maråk ønsker å skape en best mulig sportslig ramme rundt våre kamper, og vil derfor oppfordre alle arrangører til noen faste rutiner både

Detaljer

Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer. Tønsbergs Turn håndballgruppe

Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer. Tønsbergs Turn håndballgruppe Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer Tønsbergs Turn håndballgruppe 2016-2019 Visjon TT er og skal være en breddeklubb. I dette ligger: TT skal gi et godt sportslig tilbud til alle som ønsker

Detaljer

SESONGREGLEMENT 2016/17 Vedtatt av regionstyret 29. februar 2016 (med endret ordlyd i pkt 15 slik som RS vedtok )

SESONGREGLEMENT 2016/17 Vedtatt av regionstyret 29. februar 2016 (med endret ordlyd i pkt 15 slik som RS vedtok ) SESONGREGLEMENT 2016/17 Vedtatt av regionstyret 29. februar 2016 (med endret ordlyd i pkt 15 slik som RS vedtok 29.02.2016) Dette reglementet gjelder i tillegg til NHFs lov, bestemmelser og reglementer

Detaljer

TIL KLUBBENE 4. desember 2012. Invitasjon til Fotballsesongen 2013 for barn, ungdom og voksen 7er

TIL KLUBBENE 4. desember 2012. Invitasjon til Fotballsesongen 2013 for barn, ungdom og voksen 7er TIL KLUBBENE 4. desember 2012 Invitasjon til Fotballsesongen 2013 for barn, ungdom og voksen 7er Hordaland Fotballkrets inviterer klubbene til ny fotballsesong. Påmelding og godkjenning av lag foretas

Detaljer

Hånd(ball)boka Sesongen 2014-2015

Hånd(ball)boka Sesongen 2014-2015 1 Innholdsfortegnelse 1. Kontaktopplysninger... 3 2. Ansatte... 4 3. Regionstyret... 6 4. Barnehåndball 6-11 år... 7 4.1 Minihåndball (6-8 år)... 7 4.2 Aktivitetsserie (9-11 år)... 8 5. Kamptilbud ungdomshåndball...

Detaljer

Reglement for Aldersbestemte Klasser

Reglement for Aldersbestemte Klasser Reglement for Aldersbestemte Klasser 1 av 8 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 0.0 Generelt 4 0.1 Aldersbestemte klasser 4 1.0 Struktur for aldersbestemte klasser 4 1.1 Klasser 4 1.2 Organisering

Detaljer

Klubbledermøte Trondheim

Klubbledermøte Trondheim Klubbledermøte Trondheim Sted : Trondheim Spektrum Dato : 18.03.2015 Tid : Kl. 1800-2100 Klubber tilstede; Flatås, Byåsen Bredde, Malvik IL, Byneset, Hommelvik IL, Ranheim, Sverresborg IF, Strindheim,

Detaljer

Opprykk- nedrykk NHFs serier i Region SørVest sesongen 2015/16

Opprykk- nedrykk NHFs serier i Region SørVest sesongen 2015/16 nedrykk NHFs serier i Region SørVest sesongen 2015/16 2. divisjon kvinner 3. divisjon kvinner 2. divisjon menn 3. divisjon menn NHF seriene, 2. divisjon avdeling 3 og 3. divisjon avdeling 7 består av lag

Detaljer

Tips og retningslinjer Barnehåndball 6-11 år. Minihåndball 6-8 år Minihåndball gutter 8 år Aktivitetsserie 9 og 10 år Aktivitetsserie 11 år

Tips og retningslinjer Barnehåndball 6-11 år. Minihåndball 6-8 år Minihåndball gutter 8 år Aktivitetsserie 9 og 10 år Aktivitetsserie 11 år Tips og retningslinjer Barnehåndball 6-11 år Minihåndball 6-8 år Minihåndball gutter 8 år Aktivitetsserie 9 og 10 år Aktivitetsserie 11 år Revidert 18.09.2012 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2

Detaljer

Vi presenterer sesongen 2016 2017

Vi presenterer sesongen 2016 2017 Vi presenterer sesongen 2016 2017 Håndball for alle I samarbeid med NORGES HÅNDBALLFORBUND REGION ØST 2 For kontaktinfo og full meny se www.egon.no INNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon... 4 Påmeldingsavgift...

Detaljer

Hvordan unngå å tape en kamp på skrivebordet som er vunnet på banen

Hvordan unngå å tape en kamp på skrivebordet som er vunnet på banen Notat Til : Klubbene i Håndballnorge Fra : Norges Håndballforbund Dato : 15.september 2005 Arkiv : Kopi : - Emne : Hvordan unngå å tape en kamp på skrivebordet som er vunnet på banen Innledning: For sørge

Detaljer

retningslinjer - serien 2014/2015 handball.no

retningslinjer - serien 2014/2015 handball.no retningslinjer 1. Sesongvarighet Serien i Norges Håndballforbund Region Midt-Norge (RMN) gjennomføres i tidsrommet 20.september 2014 til 22.mars 2015. Lokale tilpasninger kan være nødvendig. Dette planlegges

Detaljer

Sluttspill J/G 14 og 16 avvikles 12. - 14. april 2013. Påmeldinger til TrønderEnergi-serien i klassene J/G 10 senior (4. og 5. div): 30.

Sluttspill J/G 14 og 16 avvikles 12. - 14. april 2013. Påmeldinger til TrønderEnergi-serien i klassene J/G 10 senior (4. og 5. div): 30. 1. Sesongvarighet Serien i Norges Håndballforbund Region Midt-Norge (RMN) gjennomføres i utgangspunktet i tidsrommet 15.september 2012 til 17. mars 2013. Lokale tilpasninger kan være nødvendig. Dette planlegges

Detaljer

retningslinjer - serien 2013/2014 handball.no

retningslinjer - serien 2013/2014 handball.no retningslinjer 1. Sesongvarighet Serien i Norges Håndballforbund Region Midt-Norge (RMN) gjennomføres i tidsrommet 21.september 2013 til 23.mars 2014. Lokale tilpasninger kan være nødvendig. Dette planlegges

Detaljer

Informasjon vedrørende fotballsesongen 2014

Informasjon vedrørende fotballsesongen 2014 Informasjon vedrørende fotballsesongen 2014 Innføring av 9 er fotball Aldersklasser og spillformer Innføring av divisjonssystem G19 Viktige datoer fram mot sesongen 2014 Dette informasjonsskrivet fra Østfold

Detaljer

GENERELLE BESTEMMELSER NORGES HÅNDBALLFORBUND REGION NORD SESONGEN 2011/2012

GENERELLE BESTEMMELSER NORGES HÅNDBALLFORBUND REGION NORD SESONGEN 2011/2012 GENERELLE BESTEMMELSER NORGES HÅNDBALLFORBUND REGION NORD SESONGEN 2011/2012 1 Generelt om bestemmelsene til NHF RN 2 Aldersgrenser 3 Antall spillere på kampkortet 4 Spilletider 5 Ballstørrelser 6 Påmelding,

Detaljer

SESONGEN Velkommen! Klubb/Lag oppstartsmøter

SESONGEN Velkommen! Klubb/Lag oppstartsmøter Klikk for redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere undertittelstil i malen SESONGEN 2016-17 Velkommen! Klubb/Lag oppstartsmøter Håndballens verdier Tema for møtet Nyheter

Detaljer

Sesongreglement 2013/2014 Norges Håndballforbund Region Nord

Sesongreglement 2013/2014 Norges Håndballforbund Region Nord Sesongreglement 2013/2014 Norges Håndballforbund Region Nord 1 Generelt om bestemmelsene til NHF RN 2 Aldersgrenser 3 Antall spillere på kampkortet 4 Spilletider 5 Ballstørrelser 6 Påmelding, deltakeravgift,

Detaljer

Barnehåndball 6-12 år - Konkurranseformer. Å konkurrere skal være gøy!

Barnehåndball 6-12 år - Konkurranseformer. Å konkurrere skal være gøy! Barnehåndball 6-12 år - Konkurranseformer Å konkurrere skal være gøy! Det sier seg selv at små hender og korte armer og bein ikke passer inn i det voksne håndballspillet. Derfor må vi tilpasse banestørrelse,

Detaljer

SESONGREGLEMENT 2012 / 2013 NORGES HÅNDBALLFORBUND REGION NORD

SESONGREGLEMENT 2012 / 2013 NORGES HÅNDBALLFORBUND REGION NORD SESONGREGLEMENT 2012 / 2013 NORGES HÅNDBALLFORBUND REGION NORD 1 Generelt om bestemmelsene til NHF RN 2 Aldersgrenser 3 Antall spillere på kampkortet 4 Spilletider 5 Ballstørrelser 6 Påmelding, deltakeravgift,

Detaljer

Foto: Nidaros Foto Robert Magnussen

Foto: Nidaros Foto Robert Magnussen Foto: Nidaros Foto Robert Magnussen Våre verdier NHF Region Nord skal bygge på og kjennetegnes ved den enkeltes stolthet og engasjement, og utøves gjennom et sett av felles verdier som er gjeldende for

Detaljer

Håndball. Lek og spill i skole og SFO. Håndball for alle

Håndball. Lek og spill i skole og SFO. Håndball for alle Håndball Lek og spill i skole og SFO Håndball for alle Håndball Lek og spill i skole og SFO Heftet kan også lastes ned fra Fagsiden på www.handball.no. Heftet er utarbeidet av Norges Håndballforbund: Øktinnslag:

Detaljer

Etteranmeldelser til sesongens siste del har frist 1. desember. De som melder seg på kun til sesongens siste del betaler en deltakeravgift på 50%.

Etteranmeldelser til sesongens siste del har frist 1. desember. De som melder seg på kun til sesongens siste del betaler en deltakeravgift på 50%. 1. Sesongvarighet Serien i Norges Håndballforbund Region Midt Norge (RMN) gjennomføres i utgangspunktet i tidsrommet 16.september 2011 til 29.mars 2012. Lokale tilpasninger kan være nødvendig. Dette planlegges

Detaljer

TROMS FOTBALLKRETS FOTBALLSESONGEN 2018 PÅMELDING AV LAG INNEN

TROMS FOTBALLKRETS FOTBALLSESONGEN 2018 PÅMELDING AV LAG INNEN TROMS FOTBALLKRETS Postadresse: Postboks 12, 9251 Tromsø Kontor: Idrettens Hus Tromsø, Alfheim stadion, 9007 Tromsø Telefon: 77 61 07 50. E-post: troms.fotball@fotball.no Internett: www.fotball.no/kretser/troms

Detaljer

Retningslinjer og regler for Barnehåndball 6-11 år. * Minihåndball 6-8 år * Aktivitetsserie 9 og 10 år * Aktivitetsserie 11 år. Revidert

Retningslinjer og regler for Barnehåndball 6-11 år. * Minihåndball 6-8 år * Aktivitetsserie 9 og 10 år * Aktivitetsserie 11 år. Revidert Retningslinjer og regler for Barnehåndball 6-11 år * Minihåndball 6-8 år * Aktivitetsserie 9 og 10 år * Aktivitetsserie 11 år Revidert 03.02.10 Håndball er gøy! - hovedmålet i barnehåndball er at alle

Detaljer

Kampreglement - NBBF Region Midt-Norge

Kampreglement - NBBF Region Midt-Norge Kampreglement - NBBF Region Midt-Norge Oppdatert pr 01.08.2014 erstatter versjon datert 02.04.2014. Inkluderer Tingvedtak 2014 og «Offisielle spilleregler for basketball» gjeldende fra 01.08.2014 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Støttedokument til lagspåmelding. Innholdsfortegnelse

Støttedokument til lagspåmelding. Innholdsfortegnelse Støttedokument til lagspåmelding Innholdsfortegnelse Viktig informasjon vedr. påmelding av lag i FIKS side 2 Hvordan komme frem til riktig lagsgrunnlag side 3 Hvordan velge riktig spillform? side 4 Hvordan

Detaljer

Invitasjon AUG. Gangavstand mellom alle baner Velorganisert God service Gressbaner God mat Kjempedisko Tivoli GRUE KOMMUNE

Invitasjon AUG. Gangavstand mellom alle baner Velorganisert God service Gressbaner God mat Kjempedisko Tivoli GRUE KOMMUNE Invitasjon 2017 25. - 27. AUG Gangavstand mellom alle baner Velorganisert God service Gressbaner God mat Kjempedisko Tivoli Scan QR-koden og se video fra Grueturneringen her! Grue Kommune GRUE KOMMUNE

Detaljer

Serien 2015. Ytterligere nedrykk øker proporsjonalt med antall lag som rykker ned fra 3. divisjon

Serien 2015. Ytterligere nedrykk øker proporsjonalt med antall lag som rykker ned fra 3. divisjon Serien 2015 Menn 4. divisjon 3 avdelinger a 12 lag Opprykk: Vinner i hver avdeling rykker opp til 3. divisjon Nedrykk: De to siste lag i hver avdeling rykker ned i 5. divisjon Ytterligere nedrykk øker

Detaljer

Jeg ønsker å flytte en kamp! - Hvordan går jeg frem?

Jeg ønsker å flytte en kamp! - Hvordan går jeg frem? A-B-C C...light for Trener/Oppmann Regionserieneiene Region Øst Vi opplever fra tid til annen at trenere og oppmenn er usikrepåhva som er rett og galt i forbindelsemedavvikling av regionseriekamper. Vi

Detaljer

TROMS FOTBALLKRETS FOTBALLSESONGEN 2017 PÅMELDING AV LAG INNEN

TROMS FOTBALLKRETS FOTBALLSESONGEN 2017 PÅMELDING AV LAG INNEN TROMS FOTBALLKRETS Postadresse: Postboks 12, 9251 Tromsø Kontor: Idrettens Hus Tromsø, Alfheim stadion, 9007 Tromsø Telefon: 77 61 07 50. E-post: troms.fotball@fotball.no Internett: www.fotball.no/kretser/troms

Detaljer

Invitasjon 2015 28. - 30. AUG. Gangavstand Velorganisert God service Gressbaner God mat Kjempedisko Tivoli GRUE KOMMUNE.

Invitasjon 2015 28. - 30. AUG. Gangavstand Velorganisert God service Gressbaner God mat Kjempedisko Tivoli GRUE KOMMUNE. Invitasjon 2015 28. - 30. AUG Gangavstand Velorganisert God service Gressbaner God mat Kjempedisko Tivoli GRUETURNERINGEN 35 år! Grue Kommune GRUE KOMMUNE VELKOMMEN I år er det 35. gangen vi har gleden

Detaljer

Protokoll Fra møte nr. 16/ i Regionstyret, avholdt som videokonferanse, mandag 23. april 2012 fra klokken 16:00 til 17:15.

Protokoll Fra møte nr. 16/ i Regionstyret, avholdt som videokonferanse, mandag 23. april 2012 fra klokken 16:00 til 17:15. Stavanger 23. april 2012 57G-Protokoll_RS-16 Protokoll Fra møte nr. 16/2010-2012 i Regionstyret, avholdt som videokonferanse, mandag 23. april 2012 fra klokken 16:00 til 17:15. Tilstede: Regionstyret (RS)

Detaljer

Lag i klassene 12-16, som får innvilget dispensasjon ved forsinket skolestart, kan ikke bli avdelingsvinnere.

Lag i klassene 12-16, som får innvilget dispensasjon ved forsinket skolestart, kan ikke bli avdelingsvinnere. GENERELLE BESTEMMELSER Vedtatt av regionstyret juni 2006 Aldersdispensasjoner Søknad om aldersdispensasjon må underskrives av klubbens leder. Det innvilges ikke dispensasjoner i Regionsseriene nivå 1,

Detaljer

Innhold Overordnede mål:... 2

Innhold Overordnede mål:... 2 Innhold Overordnede mål:... 2 Plan for Seniorlag:... 2 Damelag:... 2... 2... 2... 2 Herrelag:... 3... 3... 3... 3 Rekruttering/barnehåndball:... 3 Trenere i klubben... 4... 4... 4 Strategi for måloppnåelse...

Detaljer

INFORMASJON VEDR. PÅMELDING AV LAG TIL SESONGEN 2017: Del 1 Påmelding til seriespillet sesongen 2017 side 2 8

INFORMASJON VEDR. PÅMELDING AV LAG TIL SESONGEN 2017: Del 1 Påmelding til seriespillet sesongen 2017 side 2 8 Til klubbene Dato: 07.12.2016 Sted: Trondheim Ref.: Kristin Seim Side: 1/11 INFORMASJON VEDR. PÅMELDING AV LAG TIL SESONGEN 2017: - SERIESPILL 11 19 ÅR OG SENIOR - NORGESMESTERSKAPET 16 19 ÅR - OBOS-CUP

Detaljer

Velkommen til. Trollcup i håndball. Trollcup 2015 Håndball og fotball. i Kristiansand 31.okt - 1.nov 2015. www.gimletroll.no

Velkommen til. Trollcup i håndball. Trollcup 2015 Håndball og fotball. i Kristiansand 31.okt - 1.nov 2015. www.gimletroll.no Velkommen til Trollcup 2015 Håndball og fotball Trollcup i håndball i Kristiansand 31.okt - 1.nov 2015 www.gimletroll.no Om Trollcup Trollcup er en cup med både håndball og fotball. Fotballcupen ble tidligere

Detaljer

INVITASJON TIL HOVEDSESONGEN 2014 TELEMARK FOTBALLKRETS

INVITASJON TIL HOVEDSESONGEN 2014 TELEMARK FOTBALLKRETS INVITASJON TIL HOVEDSESONGEN 2014 TELEMARK FOTBALLKRETS Innhold Side Påmeldingsfrister. 1 Serietilbud og aldersgrenser.. 2 Etteranmelding og trekking av lag 3 Oversikt kretsmestere/avdelingsvinnere.. 3

Detaljer

Velkommen! Oppstartsmøte for Minihåndball 6-8 år 4 er håndball. Klikk for redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil

Velkommen! Oppstartsmøte for Minihåndball 6-8 år 4 er håndball. Klikk for redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Klikk for redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Velkommen! Klikk for å redigere undertittelstil i malen Oppstartsmøte for Minihåndball 6-8 år 4 er håndball Plan for kvelden Barnehåndballens

Detaljer

Invitasjon 2014 GANGAVSTAND VELORGANISERT GOD SERVICE GRESSBANER GOD MAT KJEMPEDISKO TIVOLI 29. - 31. AUG GRUE KOMMUNE.

Invitasjon 2014 GANGAVSTAND VELORGANISERT GOD SERVICE GRESSBANER GOD MAT KJEMPEDISKO TIVOLI 29. - 31. AUG GRUE KOMMUNE. GANGAVSTAND VELORGANISERT GOD SERVICE GRESSBANER GOD MAT KJEMPEDISKO TIVOLI Invitasjon 2014 29. - 31. AUG Grue Kommune GRUE KOMMUNE VELKOMMEN Grueturneringen har igjen gleden av å invitere deres jente-

Detaljer

Presentasjon av serieperiode 2 og sluttspill. Velkommen til NHF Region Midt-Norge

Presentasjon av serieperiode 2 og sluttspill. Velkommen til NHF Region Midt-Norge Presentasjon av serieperiode 2 og sluttspill Velkommen til NHF Region Midt-Norge Bakgrunn for og hensikten med nytt seriesystem Bakgrunn: 1. Nasjonalt: NHF-kartlegging 2009/10 som viste at enkeltspillere

Detaljer

Påmeldingssamling Fotball for jenter, år Oslo Fotballkrets Ullevaal Stadion 7. desember 2017

Påmeldingssamling Fotball for jenter, år Oslo Fotballkrets Ullevaal Stadion 7. desember 2017 Velkommen til: Påmeldingssamling Fotball for jenter, 12-19 år Oslo Fotballkrets Ullevaal Stadion 7. desember 2017 Dagens program: Velkommen Presentasjonsrunde NFF Pilot nye spillformer Oslomesterskapet

Detaljer

Støttedokument til lagspåmelding

Støttedokument til lagspåmelding Støttedokument til lagspåmelding Innhold Viktig informasjon vedr. påmelding av lag i FIKS side 2 Målsettinger med kampmatrisen side 3-4 Kamparenaer 2018 side 5 Retningslinjer: antilag, oppmelding av lag

Detaljer

Klubbledermøte Innherred 2.mars 2015

Klubbledermøte Innherred 2.mars 2015 Klubbledermøte Innherred 2.mars 2015 Velkommen og presentasjon. Tilstede: Sparbu 2, Egge 2, LHK 1, Følling 1, Frol 1, Inderøy 2, Steinkjer 1, Sørlia 1, Frosta 2, Nessegutten 3, RS-medlem Jenny-Marie Langåssve,

Detaljer

RETNINGSLINJER Gjensidigeserien 2010/2011

RETNINGSLINJER Gjensidigeserien 2010/2011 RETNINGSLINJER Gjensidigeserien 2010/2011 Telefon: +47 72 47 20 40 Fax: +47 72 47 20 91 Internett: www.handball.no E-post: nhf.rmn@handball.no Postadresse: Norges Håndballforbund Region Midt-Norge, Idrettens

Detaljer

inviterer til SHELL CUP i Kristiansund 17. 19. april 2015

inviterer til SHELL CUP i Kristiansund 17. 19. april 2015 inviterer til SHELL CUP i Kristiansund 17. 19. april 2015 Vi har et sterkt fokus på kvalitet og strekker oss langt for at nettopp ditt lag skal få en uforglemmelig opplevelse, her i byen ved havet. Turneringen

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSRÅDSMØTE LØRDAG 17. JANUAR 2015

PROTOKOLL FRA FORBUNDSRÅDSMØTE LØRDAG 17. JANUAR 2015 Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play PROTOKOLL FRA FORBUNDSRÅDSMØTE LØRDAG 17. JANUAR 2015 Sted: Scandic Victoria Hotel, Lillehammer Til stede: Karl-Arne Johannessen President Ole R. Jørstad

Detaljer

INVITASJON/PÅMELDING VINTERSERIENE SESONGEN 2010

INVITASJON/PÅMELDING VINTERSERIENE SESONGEN 2010 Sandefjord 01.11.09 Klubbene INVITASJON/PÅMELDING VINTERSERIENE SESONGEN 2010 Vinterseriene i Vestfold Fotballkrets skal arrangeres for fjerde gang. Tiltaket har vært en suksess, men vi har hatt enkelte

Detaljer

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Besluttes årsmøtet 2015 Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Løfter... 2 Overordnende mål... 3 Grunnleggende verdier... 3 Organisasjon... 3 Sportslig...

Detaljer

Cup reglement Landsås Cup 5-7 juni 2015

Cup reglement Landsås Cup 5-7 juni 2015 Cup reglement Landsås Cup 5-7 juni 2015 (ORDENSREGLEMENT OG VILKÅR) Landsås Cup er ett håndballarrangement som følger reglementet som er gitt av Norges Håndballforbund region Midt sesongen 2014/2015, med

Detaljer

Håndbok for arrangører

Håndbok for arrangører Håndbok for arrangører Norges Håndballforbund Region Øst NHF Region Øst ønsker å skape en best mulig sportslig ramme rundt kampene og vil derfor oppfordre alle arrangører til noen faste rutiner både før,

Detaljer

Å konkurrere skal være gøy!

Å konkurrere skal være gøy! Barnehåndball 6-12 år Å konkurrere skal være gøy! Det sier seg selv at små hender og korte armer og bein ikke passer inn i det voksne håndballspillet. Derfor må vi tilpasse banestørrelse, målet, ballen

Detaljer

Regionstyremøte Nr. 09/12-14 Mandag 11.mars 2013 på Idrettens Hus i Drammen

Regionstyremøte Nr. 09/12-14 Mandag 11.mars 2013 på Idrettens Hus i Drammen Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Regionstyremøte Nr. 09/12-14 Mandag 11.mars 2013 på Idrettens Hus i Drammen Tilstede: Geir Floen Morten Bredo Egge Rigmor Øverli Per Inge Bjerkseter Gro

Detaljer

Håndbok for arrangøreroppdatert august

Håndbok for arrangøreroppdatert august 2012 Håndbok for arrangøreroppdatert august Norges Håndballforbund Region Øst Strømsveien 80 E-post: nhf.ron@handball.no 2010 Strømmen Tlf: 66 94 16 53 Mine damer og herrer, kjære håndballpublikum! For

Detaljer

Velkommen til. Trollcup i håndball. Trollcup 2016 Håndball og fotball. i Kristiansand oktober

Velkommen til. Trollcup i håndball. Trollcup 2016 Håndball og fotball. i Kristiansand oktober Velkommen til Trollcup 2016 Håndball og fotball Trollcup i håndball i Kristiansand 28.-30.oktober 2016 Om Trollcup Trollcup er en cup med både håndball og fotball. Fotballcupen ble tidligere kalt Vintercup.

Detaljer

Referat fra sonemøte i Nord-Østerdal Bergstaden Hotell, Røros, kl januar 2017

Referat fra sonemøte i Nord-Østerdal Bergstaden Hotell, Røros, kl januar 2017 Referat fra sonemøte i Nord-Østerdal Bergstaden Hotell, Røros, kl. 18.30-21.30 19. januar 2017 TILSTEDE: Magnild Brandsnes, (Folldal), Linn-Eva Kolstad, Anne Marie Mørtvedt (Røros), Sascha Mitrovic, Bjørn

Detaljer

Klubbserien 2013 (Pilot) Turneringsbestemmelser og informasjon, pr. 3. mai 2013 (med forbehold om endringer)

Klubbserien 2013 (Pilot) Turneringsbestemmelser og informasjon, pr. 3. mai 2013 (med forbehold om endringer) Klubbserien 2013 (Pilot) Turneringsbestemmelser og informasjon, pr. 3. mai 2013 (med forbehold om endringer) Innhold 0.0 Innledning... 2 1.0 Krav til klubbene... 3 2.0 Serieoppsettet/spilleformat... 3

Detaljer

SesongReglement. Regionserien 2015/2016. handball.no

SesongReglement. Regionserien 2015/2016. handball.no SesongReglement Regionserien 2015/2016 2 SESONGREGLEMENT NHF Region Nord 2015/16. 1. Sesongvarighet Serien i Norges Håndballforbund Region Nord (RN) gjennomføres i tidsrommet 19.september 2015 til 13.mars

Detaljer

NHF Sonemøte Stjørdal

NHF Sonemøte Stjørdal NHF Sonemøte Stjørdal 28.03.17 Ny klubbrådgiver Ola Tømmerås - Skal drive klubbanalyse, klubbutvikling, klubbesøk, være et bindeledd mellom klubbene - Ansvarlig for å arrangere kurs og sette opp terminlistene

Detaljer

Innkomne forslag: SAK 7 A: Kretsstyrets forslag til anvendelse av årets overskudd/ underskudd kr 724.112 Kretsstyret foreslår at aktivitetsunderskudd

Innkomne forslag: SAK 7 A: Kretsstyrets forslag til anvendelse av årets overskudd/ underskudd kr 724.112 Kretsstyret foreslår at aktivitetsunderskudd Innkomne forslag: SAK 7 A: Kretsstyrets forslag til anvendelse av årets overskudd/ underskudd kr 724.112 Kretsstyret foreslår at aktivitetsunderskudd disponeres slik: Egenkapital med eksternt pålagte restriksjoner:

Detaljer

Våg Cup mai 2017 Reglement

Våg Cup mai 2017 Reglement Våg Cup følger NHF kampreglement og spilleregler, med enkelte unntak som er beskrevet i dette reglementet. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 VILKÅR FOR PÅMELDING... 2 1.1 ENDRINGER / AVLYSNING... 2 1.2 PÅMELDINGSVILKÅR...

Detaljer