HÅNDBALLMENYEN SESONGEN 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HÅNDBALLMENYEN SESONGEN 2013/2014"

Transkript

1 HÅNDBALLMENYEN Tingbok NHF Region Midt-Norge SESONGEN 2013/2014

2 2 Innholdsfortegnelse VELKOMMEN TIL NY SESONG... 3 NYTTIG SERIEINFORMASJON... 4 DOMMERPÅMELDINGER... 6 REGIONSSERIEN Jenter / Kvinner... 7 Gutter / Menn... 8 ØVRIGE REGIONALE TILBUD SørNorge-Serien... 9 HU-serien... 9 SørNorge-Cupen... 9 Mini- og aktivitetsturneringer...10 Beachserien...10 LANDSOMFATTENDE AKTIVITETER...11 VEILEDNING TIL KLUBBENE Tidsskala...12 Seriepåmelding...13 Terminliste...13 Omberamming...13 Reglement sammensatte lag...14 KONTAKTPERSONER REGION SØR...15

3 Velkommen til ny sesong med dette spilltilbudet: 3 Klasse SørNorge- Serien Regions- Serien SørNorge- Cupen Aktivitetsturneringer 6 erhåndball Miniturneringer 4 er-håndball J6-9 J9 øvet J10 Beachhåndball J11 J12 J13 J14 J15 J16 J18 Kvinner Senior HU G6-9 G9 øvet G10 G11 G12 G13 G14 G15 G16 G18 Menn Senior Påmelding 1/5-13 1/5-13 1/5-13 Egne frister Egne frister 14/4-13

4 SERIESTART SERIESLUTT Seriestart vil for enkelte klasser være uke 36, mens andre vil starte senere (avhengig av størrelse på serien, alder mm.) Avslutningen for alle serier vil være innen utgangen av uke 15, 2014 (påske i uke 16). SAMMENSATTE LAG Søknad for sammensatte lag skal foreligge sammen med påmeldingen. (Se kapittel 15 i NHF s kampreglement.) 4 SESONGEN 2013/2014 Høstferie i regionen er uke 40 i Buskerud og Vestfold og uke 41 i Telemark. Juleferie 23. desember 2. januar. Vinterferie er i uke 8 i Vestfold og Telemark, Buskerud i uke 9. I SørNorge-Seriene kan det bli nødvendig å avvikle kamper i enden på høst-/vinterferien. KAMPAVVIKLING De fleste kampene vil fortsatt bli avviklet lørdag/søndag, men det er åpent for at klubbene kan melde inn noen ukedager (ikke tirsdager) for kampaktivitet. Regionen vil da tilstrebe tre kamper i ett arrangement på en ukekveld. I feltet kommentarer ved påmeldingen, er det viktig at klubben noterer all info om laget. Det være seg anti-lag, ukedager klubbens hall er ledig for kamper, ønskede kampdager, sperrehelger for kampavvikling etc. PÅMELDINGSFRIST 1.mai Fristen 1. mai gjelder for alle regionale tilbud, med unntak av Beachserien, hvor fristen er 14. april. MERK: PÅMELDINGSKRITERIER! Etter påmelding 1. mai settes lagene i puljer, som offentliggjøres på våre nettsider. Klubbene får så mulighet til å justere sin påmelding i regionsserien inntil 1. juni. Ingen gebyrfrie trekninger etter dette, men lag kan fortsatt meldes på frem til 20. august. Lag som meldes på etter 1. mai, vil bli plassert i puljer der det er ledig plass. ANTILAG Det kan meldes opp ett antilag-forhold på guttesiden og ett antilag-forhold på jentesiden i NHF Region Sør. Det er ikke mulig å melde anti-lag for trener mot lag. DISPENSASJONER Dispensasjonssøknader ser vi helst kommer sammen med påmeldingen. Dog vil alle søknader som kommer inntil 14 dager før første terminfestede kamp for laget søknaden gjelder for, bli behandlet. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er tillatt å benytte spillere av motsatt kjønn i våre serier. Se ellers dispensasjonsbestemmelser i veiledningen, fra side 12. SPILLERFLYT MELLOM LAG aldersbestemte klasser Styret i Region Sør har vedtatt en endring i den frie spillerflyten mellom 1. og 2. laget i samme klasse i regionserien for aldersbestemte lag. De to spillerne på 1. laget som har scoret flest mål kan ikke spille påfølgende kamp for 2. laget. De øvrige kan fortsatt fritt spille mellom lagene. Gjøres ikke gjeldende for ses. 13/14! FAIR PLAY ANSVARLIG For at klubbene skal kunne arrangere kamper må det meldes inn en Fair Play ansvarlig til Region Sør sammen med påmelding.

5 5 ALDERSBESTEMMELSER Spillere som har fylt 16 år kan delta på seniorlag. For aldersbestemte klasser gjelder følgende aldersgrenser sesongen 2012/2013: 20 år: født i 1993 eller senere 18 år: født i 1995 eller senere 16 år: født i 1997 eller senere 15 år: født i 1998 eller senere 14 år: født i 1999 eller senere 13 år: født i 2000 eller senere 12 år: født i 2001 eller senere 11 år: født i 2002 eller senere PÅMELDINGSAVGIFTER Regionsserien: J/ G 11 år 5100,- J/ G 12 år 5500,- J/ G 13 år 5700,- J/ G 14 år 5700,- J/ G 15 år 6100,- J/ G 16 år 6100,- J/ G 18 år 6100,- Senior kvinner/menn 7600,- SørNorge-Serien: HU 2000,- J/G ,- J/G ,- Aktivitetsturneringer: J/G 9 11 år 550,- Minihåndballturneringer: J/G 6 9 år 500,- SørNorge-Cupen: Per påmeldte lag 700,- Beachserien: Per påmeldte lag 1900,- Kun Beachsluttspill (18 og senior): Per påmeldte lag 900,-

6 DOMMERPÅMELDINGER 6 En klubb må melde på et minimum antall dommere/dommeraspiranter etter nedenstående skala i forhold til lagspåmeldingen: 1-2 lag: 1 dommer 3-4 lag: 2 dommere 5-6 lag: 3 dommere 7-8 lag: 4 dommere 9-11 lag: 5 dommere 12 lag og over: 7 dommere Dersom klubben ikke har tilstrekkelig antall dommere/oppfylte kvoter, medfører dette et gebyr bestemt av regionsstyret i Region Sør. Alle klubbene oppfordres til å tegne Barnekamplederavtale med Region Sør. Denne avtalen er med på å sikre en god og trygg start for våre yngste dommeraspiranter. Med en signert og oppfylt barnekamplederavtale, vil klubben få oppfylt en dommerkvote. For mer informasjon, se: NB: Husk at alle klubber også må ha en dommerkontakt! Slik gjøres dommerpåmeldingen: Klubbene melder på dommere via Klubbsiden - frist 1. mai Dommerne bekrefter påmeldingen via Personlig side - senest 1. juni Brukerveiledning for dommerpåmeldingen finnes her: For klubbene: For dommere:

7 Regionsserien JENTER 7 Jenter 11 år Klubbene kan fritt melde på flere lag i denne klassen. Kampene avvikles som serie (6 er håndball), og det tas mest mulig geografiske hensyn i forhold til påmelding. Det spilles 3 omganger á 15 minutter, hvor 3. (siste) omgang spilles med offensivt forsvar som tema. Se linken Serie under Regional kampaktivitet på våre hjemmesider. Jenter 12 år og 13 år I disse klassene er det seriespill på to nivåer; A- og B-nivå. Vi ber klubbene være oppmerksom på nivåinndelingen og tenke nøye igjennom hvilket nivå laget skal meldes på i. Ved liten påmelding i enkelte områder vil nivåene kunne bli slått sammen. J13 kan også ved liten påmelding bli slått sammen med J14. Lag på A-nivå kan bli seriemester, lag på B-nivå kan bli avdelingsvinner. For jenter 13 er det felles 13-årsdag, hvor kamper ikke kan omberammes. Jenter 14 år I denne klassen er det seriespill på to nivåer; A- og B-nivå. Det er ingen kvalifisering, men vi ber klubben være oppmerksom på nivåinndelingen og tenke nøye gjennom hvilket nivå laget skal meldes på i. Ved liten påmelding i enkelte områder, vil nivåene kunne bli slått sammen. Lag på A-nivå kan bli seriemester, lag på B-nivå kan bli avdelingsvinner. Avdelinger med påmeldt A-lag spiller sluttspill om tittelen SørNorge-Mester og retten til å representere Region Sør i det nasjonale Postensluttspillet. Vi gjør oppmerksom på at sammensatte lag ikke kan representere i det nasjonale sluttspillet. Jenter 15 år I denne klassen er det seriespill på to nivåer; A- og B-nivå. Vi ber klubben være oppmerksom på nivåinndelingen og tenke nøye gjennom hvilket nivå laget skal meldes på i. Ved liten påmelding i enkelte områder vil nivåene kunne bli slått sammen. Klassen kan også ved liten påmelding bli slått sammen med Jenter 16. Lag på A-nivå kan bli seriemester, lag på B-nivå kan bli avdelingsvinner. Det er ikke sluttspill i denne klassen. Jenter 16 år og 18 år I disse klassene er det innledende seriespill i puljer uten nivådeling. Etter endt innledende serie vil lagene bli delt i A-, B- og evt. C-puljer etter plassering på tabellen. Vinner blir avdelingsvinner. Kvinner senior I denne klassen er det seriespill inndelt i divisjoner. Region Sør har pr. dato 5. divisjon som laveste divisjon. I tillegg til seriespill kan J13, 14, 15, 16, 18 og Kvinner senior* delta i Sør-NorgeCupen. * gjelder for 3.divisjon og lavere J16 og J18 kan også delta i Sør-NorgeSerien.

8 Regionsserien GUTTER 8 Gutter 11 år Klubbene kan fritt melde på flere lag i denne klassen. Kampene avvikles som serie (6 er håndball), og det tas mest mulig geografiske hensyn i forhold til påmelding. Det spilles 3 omganger á 15 minutter, hvor 3. (siste) omgang spilles med offensivt forsvar som tema. Se linken Serie under Regional kampaktivitet på våre hjemmesider. Gutter 12 år og 13 år I disse klassene er det seriespill på to nivåer; A- og B-nivå. Det er ingen kvalifisering, men vi ber klubben være oppmerksom på nivåinndelingen og tenke nøye igjennom hvilket nivå laget skal meldes på i. Ved liten påmelding i enkelte områder vil nivåene kunne bli slått sammen. G13 kan også ved liten påmelding bli slått sammen med G14. Lag på A-nivå kan bli seriemester, lag på B-nivå kan bli avdelingsvinner. For Gutter 13 er det felles 13-årsdag, hvor kamper ikke kan omberammes. Gutter 14 år I denne klassen er det åpent for seriespill på to nivåer; A- og B-nivå. Det er ingen kvalifisering, men vi ber klubbene være oppmerksom på nivåinndelingen og tenke nøye igjennom hvilket nivå laget skal meldes på i. Ved liten påmelding i enkelte områder vil nivåene kunne bli slått sammen. Lag på A-nivå kan bli seriemester, lag på B-nivå kan bli avdelingsvinner. Avdelinger med påmeldt A-lag spiller sluttspill om tittelen SørNorge-Mester, og retten til å representere Region Sør i det nasjonale Postensluttspillet. Det er tillatt med sammensatte lag i gutteklassen i det nasjonale sluttspillet. Gutter 15 år I denne klassen er det åpent for seriespill på to nivåer; A- og B-nivå. Det er ingen kvalifisering, men vi ber klubbene være oppmerksom på nivåinndelingen og tenke nøye igjennom hvilket nivå laget skal meldes på i. Ved liten påmelding i enkelte områder vil nivåene kunne bli slått sammen. Klassen kan også ved liten påmelding bli slått sammen med Gutter 16. Lag på A-nivå kan bli seriemester, lag på B-nivå kan bli avdelingsvinner. Det er ikke sluttspill i denne klassen. Gutter 16 år og 18 år I disse klassene er det seriespill på ett nivå. Vinner blir avdelingsvinner. Menn Senior I denne klassen er det seriespill inndelt i divisjoner. Region Sør har pr. dato 4. divisjon som laveste divisjon. I tillegg til seriespill kan G13, 14, 15, 16, 18 og Menn senior* delta i Sør-NorgeCupen. * gjelder for 3.divisjon og 4.divisjon G16 og G18 kan også delta i Sør-NorgeSerien.

9 SørNorge-Serien 9 Jenter og Gutter 16 år, Jenter og Gutter 18 år Det innbys til seriespill på ett nivå. Serien er åpen for alle lag (unntatt er lag med dispensasjonssøknad), men vi ber klubbene være oppmerksom på at dette er Region Sør sitt høyeste spillenivå. Klubben kan melde på to lag i hver klasse. Lagene vil bli plassert i hver sin avdeling, hvis det er nok påmeldte lag til to avdelinger. Lagene vil bli definert som 1.lag og 2.lag, der 1.laget er rangert høyest, og må forholde seg til første ledd. Det spilles innledende puljer først, deretter A- og B-sluttspill. Vinner av A-sluttspillet vil få tittelen SørNorge-Mester. HU - Håndball for utviklingshemmede I Region Sør har vi eget seriespill for HU-lag. Det legges opp til både enkeltkamper, og fellesarrangementer med flere kamper samme dag. Kampene spilles med NHFs spillregler, med enkelte tilpasninger. Alle spillere får premie to ganger i løpet av sesongen, og lagspokal ved sesongslutt. SørNorge-Cupen Region Sør inviterer for niende gang til SørNorge-Cupen for klassene J/G13*, J/G14, J/G15*, J/G16 og J/G18, samt KS/MS 3. divisjon og lavere. Påmeldingsfristen er samtidig med regionsserien, 1. mai. Det vil være cupspill fra første stund, og kampene trekkes vilkårlig uten seeding. Antallet påmeldte lag i hver klasse bestemmer antallet spillerunder. I SørNorge-Cupen må man ha separate staller dersom klubben melder på flere lag i samme klasse. Se for øvrig våre nettsider for mer infomasjon. SørNorge-Cupen starter i begynnelsen av september, og avsluttes med finaler for alle klasser før vinterferien. Finalene legges fortrinnsvis til Postenliga-arenaer med påfølgende kamp i Postenligaen. * Generelt må det være minimun 8 lag påmeldt i en klasse for at cupen sakl avvikles. Ved liten påmelding i klassene J/G13 og J/G15 vil disse slås sammen med J/G14 og J/G16.

10 Minihåndballturneringer - 4`erhåndballturneringer 10 Omtrent en gang i måneden (fra september til april), arrangeres det minihåndballturneringer for de aller minste. Minihåndball tilbys for barn i alderen 6-9 år, men dersom det er ønskelig å ta med enda yngre spillere, er dette opp til den enkelte klubb. Det spilles på minibane (på tvers av ordinær håndballbane), med 3 utespillere og målvakt. Jenter og gutter kan spille på samme lag. Kampantallet varierer fra 3 til 5 kamper à inntil 15 minutter per turnering. Lagene melder seg på til den enkelte turnering, med opptil 8 spillere per lag. Man kan gjerne melde på flere lag dersom man har mange barn. Vær imidlertid oppmerksom på at det kun er plass til to lag fra samme klubb i en pulje. Lag som har kommet langt i utviklingen, oppfordres til å delta i aktivitetsturneringer. Alle spillere premieres ved den siste turneringen før jul og ved sesongslutt. Aktivitetsturneringer - 6`erhåndballturneringer Omtrent en gang i måneden (fra september til april), arrangeres det aktivitetsturneringer for spillere i alderen 9-11 år. I disse turneringene spilles det på full bane, men med nedsenkede tverrliggere. Det skal være 5 utespillere og målvakt på banen. Spilletiden er en omgang à inntil 20 minutter, med 3-5 kamper per turnering. Lagene melder seg på til den enkelte turnering, med inntil 12 spillere per lag. Man kan gjerne melde på flere lag dersom man har mange barn. Vær imidlertid oppmerksom på at det kun er plass til to lag fra samme klubb i en pulje. Lagene melder seg dessuten på i øvet eller uøvet klasse. Uøvede 9-åringer oppfordres til å melde seg på minihåndball, men øvede 11-åringer skal meldes på til Regionsserien. Alle spillere premieres ved den siste turneringen før jul og ved sesongslutt. Beach-håndball Region Sør inviterer for 11. gang til offisiell serie i beach-håndball med sluttspill. Egen invitasjon ligger ute på nettsidene, og er sendt til klubbenes e-post. Påmeldingsfrist er 14. april.

11 Landsomfattende aktiviteter for klubblag 11 For alle landsomfattende aktiviteter sendes det ut egen invitasjon fra NHF Sentralt. Aktivitetene er som følger: Jenter og Gutter 16 år - Bringserien Påmeldingen er åpen for alle lag som er påmeldt, og spiller, seriespill i 16-årsklassen i en av Region Sørs egne serier. Dog bør lag som melder seg på være av god sportslig kvalitet. Det spilles minimum en kvalifiseringsrunde. Serien spilles som interregional serie over fem helger med kamper lørdag og søndag. De to beste fra hver avdeling får være med til nasjonalt sluttspill. Kampene spilles samtidig med SPAR-serien for 18-årsklassen. Frist for påmelding: 1. mai. Jenter og Gutter 18 år - SPARserien Påmelding er åpen for alle lag som er påmeldt og spiller seriespill i 18-årsklassen i en av Region Sørs egne serier. Dog bør laget som melder seg på være av god sporslig kvalitet. Det spilles inntil tre kvalifiseringsrunder for å komme frem til de 16 beste lagene. Serien spilles over fem helger med tre kamper hver spillehelg; lørdag og søndag. Frist for påmelding: 1. mai. Landsturneringen for HU-lag I år går Landsturneringen i Tromsø september. Det spilles i flere klasser, og turneringen spilles som ordinær turnering med innledende puljer og sluttspill etter utslagsmetoden. Se no for mer informasjon og påmeldingsfrist. Jenter og Gutter 20 år - NM Junior Påmeldingen er åpen for NM junior alle lag i 20-års klassen. Det spilles rent NMcupspill fra første runde, med finaler i Oslo Spektrum i romjulen. NM Senior Påmeldingen er åpen for alle seniorlag. Det spilles rent NM-cupspill fra første runde, med finaler i Oslo Spektrum i romjulen. Veteran-NM NHF inviterer årlig til NM for veteranlag i veteranklassene Jenter og Gutter 35, 40, 50 og Senior +60. Det spilles ordinær turnering med innledende puljer og sluttspill etter utslagsmetoden. Vinnerne blir offisielle Norgesmestere for veteraner. I 2013 arrangeres mesterskapet i Trondheim helgen oktober.

12 12 VEILEDNING TIL KLUBBENE * Seriepåmelding * Dispensasjoner * Terminliste * Omberamming Tidsskala Medio mars: Serieinnbydelse Beachserien Ultimo mars: Serieinnbydelse 2013/2014 sendes klubbene per e-post og publiseres på nettsidene. 1.april: Påmelding via Klubbsiden åpner. (Åpnes for Beachserien 15. mars). 14. april: Påmeldingsfrist Beachserien mai: Påmeldingsfrist for; Regionsserien SørNorge-Serien SørNorge-Cupen Dommerpåmelding 1. juni: Justeringsfrist for trekking av lag i Regionsserien. 28.juni: Foreløpige terminlister sendes klubber og haller. 20. august: Frist for etterpåmelding av lag i Regionsserien. 27. august: Endelig terminliste Regionsserien offentliggjøres på nettsidene. 5. september: Frist for gebyrfri omberamming Regionsserien.

13 Bestemmelsene nedenfor gjelder for Regionsserien 13 I perioden frem til 1. mai er det viktig at klubben vurderer; Påmeldingsnivå: A- eller B-nivå. Klubben kan totalt melde opp ett anti-lagforhold på guttesiden, og ett anti-lagforhold på jentesiden. Med antilag menes at det ved oppsett av terminliste tas hensyn til at to lag kan ha delvis felles spillestall. De fleste kamper vil fortsatt bli avviklet lørdag/søndag, men det er åpent for at klubbene kan melde inn noen ukedager (ikke tirsdager) for kampaktivitet. Regionen vil da tilstrebe tre kamper i ett arrangement på en ukekveld. Påmelding aldersnivå: Gå opp en aldersklasse i stedet for å søke dispensasjon. Dispensasjonsbestemmelsene vil bli tatt i sin helhet i "Bestemmelser for serien 2013/2014". Dispensasjonsbestemmelsene består i korthet i: o Det kan gis dispensasjon på inntil to overårige spillere per kamp - det betyr at dispensasjonen kan rullere på flere enn to spillere. o Den/de dispenerte spiller(ne) tilhører det laget spiller(ne) er innvilget dispsensasjon for. Dog kan den/de dispenserte spiller(ne) i tillegg spille på lag i sin egen aldersklasse der klubben kan dokumentere spillerstall med færre enn 12 spillere. o Dispensasjonsbestemmelsene gjelder i både A- og B-puljer i Regionsserien, men ikke i SørNorge-Serien og SørNorge-Cupen. Lag med dispensasjonsspillere kan ikke bli seriemestere/avdelingsvinnere. o Det gis ikke dispensasjon til å benytte spillere av motsatt kjønn. I perioden 28. juni august kan din klubb påvirke terminlistene ved å; Gi tilbakemelding til administrasjonen på vanskelige datoer i forbindelse med: o Skole- og konfirmasjonsarrangementer o Andre kjente vanskelige datoer som krever omberamming. Merk: det er ikke anledning til å omberamme kamper før endelig terminliste foreligger 27. august. I perioden 27. august - 5. september kan klubben gebyrfritt omberamme inntil 15 kamper ved å gjøre følgende: Kontakte motstander og bli enig om en annen dato. Merk: tirsdag er kampfri dag. Sjekke om hall er ledig, og fortrinnsvis forsøke å legge ny kampdato inntil andre kamper. Fylle ut omberammingskjema og sende administrasjonen innen 5. september. Obs: det er ikke anledning til å omberamme kamper på felles 13-årsdag. Alle omberamminger må være underskrevet av leder/sportslig leder, eller den/de klubben har bemyndiget. Vi henstiller klubbene til å begrense antall omberamminger. Jo flere kamper som blir omberammet, dess mer forkludrer man opprinnelig terminliste som har hensyntatt: Gode arrangementer uten "hull" i hall Effektiv bruk av dommere

14 14 NB: For å sikre en effektiv kommunikasjon mellom klubb og administrasjon, og mellom klubbene, er man helt avhengig av at klubbene registrerer trener/oppmenn for de ulike lag. Dette gjøres via Klubbsiden. Reglement sammensatte lag: Inntil to sammensatte lag i samme aldersklasse i Regionsserien Enten ett lag på nivå 1 og ett lag på nivå 2 Eller to lag på nivå 2 Kun ett sammensatt lag i samme aldersklasse i SørNorge-Serien Dersom klubben har eget klubblag i tillegg til sammensatt lag, må det rene klubblaget spille på nivå 1, og vil automatisk skyve sammensatt lag ned på nivå 2. Klubber som har inngått partner-/prestasjonsavtale, kan ikke delta med sammensatte lag i de klassene samarbeidet gjelder. Sammensatt lag i J14 kan ikke kvalifisere seg til Nasjonalt Postensluttspill.

15 Spørsmål rundt Håndballmenyen sesongen 13/14 rettes til: Hovednummer Grethe Solbakken SPARserien SørNorge-Serien Regionsserien Dagrun Landerud Regionsserien SørNorge-Serien / for HU SørNorge-Cupen Tore Andersen Beach-håndballserien Tlf: Tlf: Tlf: Vibeke Thoresen Mini- og aktivitetsturneringer Tlf: Kjetil Larsen Dommerpåmeldinger Kvotebestemmelser Beach-håndballdommere Hans Petter Andersen Dommerpåmeldinger Kvotebestemmelser Tlf: Tlf:

HÅNDBALLMENYEN S ES ONGE N 2015/20 1 6

HÅNDBALLMENYEN S ES ONGE N 2015/20 1 6 HÅNDBALLMENYEN S ES ONGE N 2015/20 1 6 Vinn kamper på riktig nivå! handball.no 2 Innholdsfortegnelse VELKOMMEN TIL NY SESONG... 3 BARNEHÅNDBALL... 4 SERIESPILL J/G 12-SENIOR... 5 REGIONSSERIEN... 7 ØVRIGE

Detaljer

Klikk for å redigere tittelstil NHF Region Vest Sesongen 2011/12. Klikk for å redigere tittelstil. Klikk for å redigere undertittelstil i malen

Klikk for å redigere tittelstil NHF Region Vest Sesongen 2011/12. Klikk for å redigere tittelstil. Klikk for å redigere undertittelstil i malen Spillmeny Klikk for å redigere NHF Region Vest Sesongen 2011/12 Klikk for å redigere Klikk for å redigere under i malen Klikk for å redigere SESONGEN 2011/12 Sesongstart planlegges i uke 35 i 2011. Noen

Detaljer

Elektronisk påmelding til NHF Region SørVest må være registrert før kl 24:00 den 30. april

Elektronisk påmelding til NHF Region SørVest må være registrert før kl 24:00 den 30. april 1 2 VELKOMMEN til serien 2011-2012 Det er flott å se at det er svært mange som har lyst til å være med og spille håndball. Regionstyret og administrasjonen vil gjøre sitt ytterste for at sesongen blir

Detaljer

NHF Region SørVest innbyr til sesongen 2009/2010

NHF Region SørVest innbyr til sesongen 2009/2010 NHF Region SørVest innbyr til sesongen 2009/2010 VELKOMMEN TIL SERIEN 2009/2010 Det er flott å se at det er svært mange som har lyst til å være med og spille håndball. Regionstyret og administrasjonen

Detaljer

Klikk for å redigere tittelstil. Klikk Velkommen for å redigere til tittelstil informasjonsmøte. Klikk for å redigere undertittelstil i malen

Klikk for å redigere tittelstil. Klikk Velkommen for å redigere til tittelstil informasjonsmøte. Klikk for å redigere undertittelstil i malen Klikk for å redigere tittelstil Klikk Velkommen for å redigere til tittelstil informasjonsmøte Klikk for å redigere undertittelstil i malen Klikk for å redigere tittelstil Klikk Spilltilbud for å redigere

Detaljer

Invitasjon til sesongen Velkommen til sesongen

Invitasjon til sesongen Velkommen til sesongen Invitasjon til sesongen 2015-16 Velkommen til sesongen 2015-16 Generell informasjon og påmeldingsfrister Barnehåndball Ungdomshåndball Seniorhåndball Håndball for utviklingshemmede Dommere Påmeldingsavgifter

Detaljer

REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF

REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF Ajourført etter Håndballtinget 2015 Gjelder for perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Utgitt av Norges

Detaljer

Invitasjon til sesongen

Invitasjon til sesongen Invitasjon til sesongen 206-7 Velkommen til sesongen 206-7 Generell informasjon og påmeldingsfrister Barnehåndball Ungdomshåndball Seniorhåndball Håndball for utviklingshemmede Dommere Påmeldingsavgifter

Detaljer

Klikk for å redigere tittelstil våren Klikk for å redigere undertittelstil i malen

Klikk for å redigere tittelstil våren Klikk for å redigere undertittelstil i malen Klikk for å redigere tittelstil Klikk Velkommen for å redigere til tittelstil Infomøte våren 2015 Klikk for å redigere undertittelstil i malen Det inviteres til: Regionseriespill stor bane i klassene:

Detaljer

KAMPREGLEMENT FOR NHF REGION VEST

KAMPREGLEMENT FOR NHF REGION VEST KAMPREGLEMENT FOR NHF REGION VEST Vedtatt på Regionstinget 12. 13. mai 2012. 1. NHFs LOV, KAMP- OG KONKURRANSE REGLEMENT Alle klubber tilsluttet NHF Region Vest skal arrangere og spille sine kamper i overensstemmelse

Detaljer

SESONGREGLEMENT 2015/16. Vedtatt av regionstyret 13. februar 2015

SESONGREGLEMENT 2015/16. Vedtatt av regionstyret 13. februar 2015 SESONGREGLEMENT 2015/16 Vedtatt av regionstyret 13. februar 2015 Dette reglementet gjelder i tillegg til NHFs lov, kamp og konkurransereglement -for alle klassene hvor det spilles 6 er og 7 er håndball

Detaljer

Klikk for å redigere tittelstil våren Klikk for å redigere undertittelstil i malen

Klikk for å redigere tittelstil våren Klikk for å redigere undertittelstil i malen Klikk for å redigere tittelstil Klikk Velkommen for å redigere til tittelstil Infomøte våren 2017-18 Klikk for å redigere undertittelstil i malen Det inviteres til: Regionseriespill stor bane i klassene:

Detaljer

Aldersgrenser sesongen 2008/2009. Aldersdispensasjoner. GENERELLE BESTEMMELSER Vedtatt av regionstyret januar 2008

Aldersgrenser sesongen 2008/2009. Aldersdispensasjoner. GENERELLE BESTEMMELSER Vedtatt av regionstyret januar 2008 GENERELLE BESTEMMELSER Vedtatt av regionstyret januar 2008 Aldersgrenser sesongen 2008/2009 Klasse 20 år: Født i 1988 eller senere. Klasse 18 år: Født i 1990 eller senere Klasse 17 år: Født i 1991 eller

Detaljer

REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF

REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF Ajourført etter Håndballtinget 2015 Gjelder for perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Utgitt av Norges

Detaljer

REGIONSTINGET Presentasjonsmateriell klubbledermøtene

REGIONSTINGET Presentasjonsmateriell klubbledermøtene Klikk for redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere undertittelstil i malen REGIONSTINGET 2014 Presentasjonsmateriell klubbledermøtene Én av sju regioner Norges Håndballforbund

Detaljer

Norges Håndballforbund Region SørVest. Seriereglement. Vedtatt på Regionstinget mai 2004

Norges Håndballforbund Region SørVest. Seriereglement. Vedtatt på Regionstinget mai 2004 Norges Håndballforbund Region SørVest Seriereglement Vedtatt på Regionstinget mai 2004 Sist oppdatert 27. Juni 2017 1 Seriereglement NHF Region SørVest 1. BESTEMMELSER FOR NHF REGION SØRVEST 1-1 Generelt.

Detaljer

Norges Håndballforbund Region SørVest. Seriereglement

Norges Håndballforbund Region SørVest. Seriereglement Norges Håndballforbund Region SørVest Seriereglement Vedtatt på Regionstinget mai 2004 Sist oppdatert 26. februar 2014 Seriereglement NHF Region SørVest 1. BESTEMMELSER FOR NHF REGION SØRVEST 1-1 Generelt.

Detaljer

Invitasjon til sesongen

Invitasjon til sesongen Invitasjon til sesongen 2017-18 INVITASJON TIL SESONGEN 2017-18 1 VELKOMMEN TIL SESONGEN 2017-18 3 1. GENERELL INFORMASJON 4 2. PÅMELDINGSFRISTER 6 3. BARNEHÅNDBALL (6-11 ÅR) 7 3.1 MINIHÅNDBALL GENERELT

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TRØNDERENERGI-SERIEN 2014 / Begeistring Innsatsvilje Respekt Fair Play

RETNINGSLINJER FOR TRØNDERENERGI-SERIEN 2014 / Begeistring Innsatsvilje Respekt Fair Play RETNINGSLINJER FOR TRØNDERENERGI-SERIEN Begeistring Innsatsvilje Respekt Fair Play 2014 / 2015 2 2 DE VIKTIGSTE ENDRINGENE I FORHOLD TIL 2013/14: - 3.div i 16-årsklassen fjernes - Kvalifisering til Regionserien

Detaljer

Vi presenterer sesongen

Vi presenterer sesongen Vi presenterer sesongen 2017 2018 Håndball for alle SPORTS- OG FORENINGSPRISER PÅ OVER 80 HOTELLER I NORGE scandichotels.no/sport 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon... 4 Påmeldingsavgift... 5 Regionserien...

Detaljer

Påmeldingssamling Fotball for gutter, år Oslo Fotballkrets Ullevaal Stadion 4. desember 2017

Påmeldingssamling Fotball for gutter, år Oslo Fotballkrets Ullevaal Stadion 4. desember 2017 Velkommen til: Påmeldingssamling Fotball for gutter, 12-19 år Oslo Fotballkrets Ullevaal Stadion 4. desember 2017 Dagens program: Velkommen Presentasjonsrunde NFF Pilot nye spillformer OBOS Cup Seriesystemer,

Detaljer

INVITASJON/PÅMELDING VINTERSERIENE SESONGEN 2010

INVITASJON/PÅMELDING VINTERSERIENE SESONGEN 2010 Sandefjord 01.11.09 Klubbene INVITASJON/PÅMELDING VINTERSERIENE SESONGEN 2010 Vinterseriene i Vestfold Fotballkrets skal arrangeres for fjerde gang. Tiltaket har vært en suksess, men vi har hatt enkelte

Detaljer

INFORMASJON OG PÅMELDING TIL SERIESPILL SESONGEN

INFORMASJON OG PÅMELDING TIL SERIESPILL SESONGEN INFORMASJON OG PÅMELDING TIL SERIESPILL SESONGEN 2017-2018 SESONG START SESONG SLUTT Sesongstart er 30. september 2017. Serieslutt er 07.-08. april 2018. Regionsmesterskap U14, U16,U19: 14.-15. april 2018

Detaljer

SAMMENSATTE LAG. Eventuelle spørsmål rettes til NHF Region SørVest, e-post eller tlf

SAMMENSATTE LAG. Eventuelle spørsmål rettes til NHF Region SørVest, e-post eller tlf Revidert 31.07.17 SAMMENSATTE LAG For NHF Region SørVest gjelder følgende: Søknadsfrister 31. august for seniorlag og aldersbestemte lag i følgende klasser: o Regionserie 15 år o A-serie 13 og 14 år 15.

Detaljer

SESONGEN Velkommen! Klubb/Lag oppstartsmøter

SESONGEN Velkommen! Klubb/Lag oppstartsmøter Klikk for redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere undertittelstil i malen SESONGEN 2014-15 Velkommen! Klubb/Lag oppstartsmøter Håndballens verdier Hovedoppgaver Arrangement

Detaljer

SESONGEN 2013/2014 Velkommen! Klubb/Lag oppstartsmøter

SESONGEN 2013/2014 Velkommen! Klubb/Lag oppstartsmøter Klikk for redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere undertittelstil i malen SESONGEN 2013/2014 Velkommen! Klubb/Lag oppstartsmøter Hovedoppgaver Stor aktivitet i den primære

Detaljer

Informasjon vedr. påmelding av lag til sesongen 2018

Informasjon vedr. påmelding av lag til sesongen 2018 Til klubbene Dato: 07.12.2017 Sted: Trondheim Ref.: Kristin Seim Side: 1/11 Informasjon vedr. påmelding av lag til sesongen 2018 Del 1 Seriespill 11 19 år og senior Del 2 Norgesmesterskapet 16 19 år og

Detaljer

Foto: Nidaros Foto Robert Magnussen

Foto: Nidaros Foto Robert Magnussen Foto: Nidaros Foto Robert Magnussen Våre verdier NHF Region Nord skal bygge på og kjennetegnes ved den enkeltes stolthet og engasjement, og utøves gjennom et sett av felles verdier som er gjeldende for

Detaljer

Håndbok for arrangører. i serien 2009/2010. FOTO: Bjørn Hove. E-post: nhf.rmn@handball.no Tlf: 72472040 Fax: 72472091

Håndbok for arrangører. i serien 2009/2010. FOTO: Bjørn Hove. E-post: nhf.rmn@handball.no Tlf: 72472040 Fax: 72472091 FOTO: Bjørn Hove Håndbok for arrangører i serien 2009/2010 NHF Region Midt-Norge Post: Idrettens Hus 7495 TRONDHEIM Besøk: Klostergt. 90 E-post: nhf.rmn@handball.no Tlf: 72472040 Fax: 72472091 NHF Region

Detaljer

Vi presenterer sesongen 2016 2017

Vi presenterer sesongen 2016 2017 Vi presenterer sesongen 2016 2017 Håndball for alle I samarbeid med NORGES HÅNDBALLFORBUND REGION ØST 2 For kontaktinfo og full meny se www.egon.no INNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon... 4 Påmeldingsavgift...

Detaljer

Regionstyremøte Nr. 09/12-14 Mandag 11.mars 2013 på Idrettens Hus i Drammen

Regionstyremøte Nr. 09/12-14 Mandag 11.mars 2013 på Idrettens Hus i Drammen Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Regionstyremøte Nr. 09/12-14 Mandag 11.mars 2013 på Idrettens Hus i Drammen Tilstede: Geir Floen Morten Bredo Egge Rigmor Øverli Per Inge Bjerkseter Gro

Detaljer

Påmeldingssamling Fotball for jenter, år Oslo Fotballkrets Ullevaal Stadion 7. desember 2017

Påmeldingssamling Fotball for jenter, år Oslo Fotballkrets Ullevaal Stadion 7. desember 2017 Velkommen til: Påmeldingssamling Fotball for jenter, 12-19 år Oslo Fotballkrets Ullevaal Stadion 7. desember 2017 Dagens program: Velkommen Presentasjonsrunde NFF Pilot nye spillformer Oslomesterskapet

Detaljer

UNGDOMSTREFF I ØSTFOLDHALLEN 2013 TURNERING FOR UNGDOM 13-19 ÅR. KRETSMESTERSKAP 5'er FOTBALL INNENDØRS

UNGDOMSTREFF I ØSTFOLDHALLEN 2013 TURNERING FOR UNGDOM 13-19 ÅR. KRETSMESTERSKAP 5'er FOTBALL INNENDØRS UNGDOMSTREFF I ØSTFOLDHALLEN 2013 TURNERING FOR UNGDOM 13-19 ÅR KRETSMESTERSKAP 5'er FOTBALL INNENDØRS Vi har gleden av å invitere til Ungdomstreff i Østfoldhallen 2013. Litt om Ungdomstreffen: Østfold

Detaljer

Hvordan unngå å tape en kamp på skrivebordet som er vunnet på banen

Hvordan unngå å tape en kamp på skrivebordet som er vunnet på banen Notat Til : Klubbene i Håndballnorge Fra : Norges Håndballforbund Dato : 15.september 2005 Arkiv : Kopi : - Emne : Hvordan unngå å tape en kamp på skrivebordet som er vunnet på banen Innledning: For sørge

Detaljer

INVITASJON TIL HOVEDSESONGEN 2014 TELEMARK FOTBALLKRETS

INVITASJON TIL HOVEDSESONGEN 2014 TELEMARK FOTBALLKRETS INVITASJON TIL HOVEDSESONGEN 2014 TELEMARK FOTBALLKRETS Innhold Side Påmeldingsfrister. 1 Serietilbud og aldersgrenser.. 2 Etteranmelding og trekking av lag 3 Oversikt kretsmestere/avdelingsvinnere.. 3

Detaljer

SESONGREGLEMENT 2016/17 Vedtatt av regionstyret 29. februar 2016 (med endret ordlyd i pkt 15 slik som RS vedtok )

SESONGREGLEMENT 2016/17 Vedtatt av regionstyret 29. februar 2016 (med endret ordlyd i pkt 15 slik som RS vedtok ) SESONGREGLEMENT 2016/17 Vedtatt av regionstyret 29. februar 2016 (med endret ordlyd i pkt 15 slik som RS vedtok 29.02.2016) Dette reglementet gjelder i tillegg til NHFs lov, bestemmelser og reglementer

Detaljer

Foto: Nidaros Foto Robert Magnussen

Foto: Nidaros Foto Robert Magnussen Foto: Nidaros Foto Robert Magnussen Våre verdier NHF Region Nord skal bygge på og kjennetegnes ved den enkeltes stolthet og engasjement, og utøves gjennom et sett av felles verdier som er gjeldende for

Detaljer

SESONGEN 2015-16 Velkommen! Klubb/Lag oppstartsmøter

SESONGEN 2015-16 Velkommen! Klubb/Lag oppstartsmøter Håndballens verdier Klikk for redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere undertittelstil i malen SESONGEN 2015-16 Velkommen! Klubb/Lag oppstartsmøter Håndballens verdier Hovedoppgaver

Detaljer

1. Aldersgrenser. 2. Dispensasjoner. Dispensasjoner behandles administrativt.

1. Aldersgrenser. 2. Dispensasjoner. Dispensasjoner behandles administrativt. SESONGREGLEMENT 2017/18 Vedtatt april 2017 Dette reglementet er gjeldende for alle kamper i NHF Region Øst, og gjelder i tillegg til Lov for Norges Håndballforbund og Kamp- og konkurransereglement for

Detaljer

GENERELLE BESTEMMELSER NORGES HÅNDBALLFORBUND REGION NORD SESONGEN 2011/2012

GENERELLE BESTEMMELSER NORGES HÅNDBALLFORBUND REGION NORD SESONGEN 2011/2012 GENERELLE BESTEMMELSER NORGES HÅNDBALLFORBUND REGION NORD SESONGEN 2011/2012 1 Generelt om bestemmelsene til NHF RN 2 Aldersgrenser 3 Antall spillere på kampkortet 4 Spilletider 5 Ballstørrelser 6 Påmelding,

Detaljer

Årshjul. Håndballåret i Region SørVest

Årshjul. Håndballåret i Region SørVest Årshjul Håndballåret i Region SørVest 1 Håndballsesongen NHF Region SørVest April Mai Juni Revidert 27.06.12 30. april Klubbenes frist for påmelding av lag og innmelding av dommere til regionens serier.

Detaljer

A-B-C...light. Trener/Oppmann. Regionseriene Region Øst. J/G 9-Senior. for. Vi opplever fra tid til annen at trenere og oppmenn er usikre på hva

A-B-C...light. Trener/Oppmann. Regionseriene Region Øst. J/G 9-Senior. for. Vi opplever fra tid til annen at trenere og oppmenn er usikre på hva A-B-C...light for Trener/Oppmann Regionseriene Region Øst J/G 9-Senior Vi opplever fra tid til annen at trenere og oppmenn er usikre på hva som er rett og galt i forbindelse med avvikling av regionseriekamper.

Detaljer

Jeg ønsker å flytte en kamp! - Hvordan går jeg frem?

Jeg ønsker å flytte en kamp! - Hvordan går jeg frem? A-B-C C...light for Trener/Oppmann Regionserieneiene Region Øst Vi opplever fra tid til annen at trenere og oppmenn er usikrepåhva som er rett og galt i forbindelsemedavvikling av regionseriekamper. Vi

Detaljer

TURNERINGSREGLEMENT NORNETT CUP 2016

TURNERINGSREGLEMENT NORNETT CUP 2016 TURNERINGSREGLEMENT NORNETT CUP 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Regler... 2 2. Klasseinndeling, aldersbestemmelser og bane... 2 Unntak fra kravene til alder:... 2 Dispensasjon fra kravene til alder:... 2 3.

Detaljer

retningslinjer - serien 2014/2015 handball.no

retningslinjer - serien 2014/2015 handball.no retningslinjer 1. Sesongvarighet Serien i Norges Håndballforbund Region Midt-Norge (RMN) gjennomføres i tidsrommet 20.september 2014 til 22.mars 2015. Lokale tilpasninger kan være nødvendig. Dette planlegges

Detaljer

Etteranmeldelser til sesongens siste del har frist 1. desember. De som melder seg på kun til sesongens siste del betaler en deltakeravgift på 50%.

Etteranmeldelser til sesongens siste del har frist 1. desember. De som melder seg på kun til sesongens siste del betaler en deltakeravgift på 50%. 1. Sesongvarighet Serien i Norges Håndballforbund Region Midt Norge (RMN) gjennomføres i utgangspunktet i tidsrommet 16.september 2011 til 29.mars 2012. Lokale tilpasninger kan være nødvendig. Dette planlegges

Detaljer

serien 2015 Generell info INFORMASJON OM KLASSER M.V. Aktuelle klubber Finnsnes primo september 2014

serien 2015 Generell info INFORMASJON OM KLASSER M.V. Aktuelle klubber Finnsnes primo september 2014 Vi skaper fotballglede Aktuelle klubber Finnsnes primo september 2014 serien 2015 Generell info Da er vi klare for historiens tolvte Vinterserie for Ungdomslag i Midt-Tromshallen, og det er fortsatt Ishavskraft

Detaljer

Klubbledermøte Trondheim

Klubbledermøte Trondheim Klubbledermøte Trondheim Sted : Trondheim Spektrum Dato : 18.03.2015 Tid : Kl. 1800-2100 Klubber tilstede; Flatås, Byåsen Bredde, Malvik IL, Byneset, Hommelvik IL, Ranheim, Sverresborg IF, Strindheim,

Detaljer

SESONGREGLEMENT 2012 / 2013 NORGES HÅNDBALLFORBUND REGION NORD

SESONGREGLEMENT 2012 / 2013 NORGES HÅNDBALLFORBUND REGION NORD SESONGREGLEMENT 2012 / 2013 NORGES HÅNDBALLFORBUND REGION NORD 1 Generelt om bestemmelsene til NHF RN 2 Aldersgrenser 3 Antall spillere på kampkortet 4 Spilletider 5 Ballstørrelser 6 Påmelding, deltakeravgift,

Detaljer

Sesongen 2014/2015. Håndball for alle. FOTO: Knut A Maråk

Sesongen 2014/2015. Håndball for alle. FOTO: Knut A Maråk Arrangørhåndbok Håndball for alle Sesongen 2014/2015 FOTO: Knut A Maråk ønsker å skape en best mulig sportslig ramme rundt våre kamper, og vil derfor oppfordre alle arrangører til noen faste rutiner både

Detaljer

TROMS FOTBALLKRETS FOTBALLSESONGEN 2018 PÅMELDING AV LAG INNEN

TROMS FOTBALLKRETS FOTBALLSESONGEN 2018 PÅMELDING AV LAG INNEN TROMS FOTBALLKRETS Postadresse: Postboks 12, 9251 Tromsø Kontor: Idrettens Hus Tromsø, Alfheim stadion, 9007 Tromsø Telefon: 77 61 07 50. E-post: troms.fotball@fotball.no Internett: www.fotball.no/kretser/troms

Detaljer

Brukerveiledning for Seriepåmelding på handball.no

Brukerveiledning for Seriepåmelding på handball.no Brukerveiledning for Seriepåmelding på handball.no Dette dokumentet beskriver hvordan du går frem for å melde på lag til de Lokale/Regionale seriene for sesongen 0506. Påmelding til NHFs serier (Gilde

Detaljer

Klubbledermøte Innherred 2.mars 2015

Klubbledermøte Innherred 2.mars 2015 Klubbledermøte Innherred 2.mars 2015 Velkommen og presentasjon. Tilstede: Sparbu 2, Egge 2, LHK 1, Følling 1, Frol 1, Inderøy 2, Steinkjer 1, Sørlia 1, Frosta 2, Nessegutten 3, RS-medlem Jenny-Marie Langåssve,

Detaljer

Sluttspill J/G 14 og 16 avvikles 12. - 14. april 2013. Påmeldinger til TrønderEnergi-serien i klassene J/G 10 senior (4. og 5. div): 30.

Sluttspill J/G 14 og 16 avvikles 12. - 14. april 2013. Påmeldinger til TrønderEnergi-serien i klassene J/G 10 senior (4. og 5. div): 30. 1. Sesongvarighet Serien i Norges Håndballforbund Region Midt-Norge (RMN) gjennomføres i utgangspunktet i tidsrommet 15.september 2012 til 17. mars 2013. Lokale tilpasninger kan være nødvendig. Dette planlegges

Detaljer

INFORMASJON VEDR. PÅMELDING AV LAG TIL SESONGEN 2017: Del 1 Påmelding til seriespillet sesongen 2017 side 2 8

INFORMASJON VEDR. PÅMELDING AV LAG TIL SESONGEN 2017: Del 1 Påmelding til seriespillet sesongen 2017 side 2 8 Til klubbene Dato: 07.12.2016 Sted: Trondheim Ref.: Kristin Seim Side: 1/11 INFORMASJON VEDR. PÅMELDING AV LAG TIL SESONGEN 2017: - SERIESPILL 11 19 ÅR OG SENIOR - NORGESMESTERSKAPET 16 19 ÅR - OBOS-CUP

Detaljer

Cup reglement Landsås Cup 5-7 juni 2015

Cup reglement Landsås Cup 5-7 juni 2015 Cup reglement Landsås Cup 5-7 juni 2015 (ORDENSREGLEMENT OG VILKÅR) Landsås Cup er ett håndballarrangement som følger reglementet som er gitt av Norges Håndballforbund region Midt sesongen 2014/2015, med

Detaljer

KRETSSERIENE 2011 INNBYDELSE

KRETSSERIENE 2011 INNBYDELSE KRETSSERIENE 2011 INNBYDELSE Innhold Side Kretskontingent 2 Klubbregistrering (Fiks) 2 Serietilbud og aldersgrenser 3 Lagspåmelding 4 Basis Spilledager 5 Serieavgifter 6 Klubbavgift til dommerutvikling

Detaljer

INVITASJON KRETSSERIENE 2013 VESTFOLD FOTBALLKRETS

INVITASJON KRETSSERIENE 2013 VESTFOLD FOTBALLKRETS INVITASJON KRETSSERIENE 2013 VESTFOLD FOTBALLKRETS Innhold Side Påmeldingsfrister. 1 Serietilbud og aldersgrenser... 2 Etteranmelding og trekking av lag. 3 FIKS Klubb/pålogging... 3 FIKS Lagspåmelding...

Detaljer

SØKNADSSKJEMA. for. arrangement av cuper og turneringer.

SØKNADSSKJEMA. for. arrangement av cuper og turneringer. SØKNADSSKJEMA for arrangement av cuper og turneringer www.fotball.no/turneringer Inneholder også: - gjeldende regler og retningslinjer for arrangører Norges Fotballforbund Oppdatert januar 2007 Gjeldende

Detaljer

retningslinjer - serien 2013/2014 handball.no

retningslinjer - serien 2013/2014 handball.no retningslinjer 1. Sesongvarighet Serien i Norges Håndballforbund Region Midt-Norge (RMN) gjennomføres i tidsrommet 21.september 2013 til 23.mars 2014. Lokale tilpasninger kan være nødvendig. Dette planlegges

Detaljer

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan Side 1 av 7 HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan 2014-2016 Sak 4.1 på årsmøtet 2014 (styrets innstilling) Hovedsponsor 2012-2014 Side 2 av 7 Innledning Handlingsplanen skal være styrende for den aktiviteten

Detaljer

REGIONSTYRET HAR VEDTATT FØLGENDE BESTEMMELSER. Sesongen 2013/2014. Forhold Ald.best. Senior

REGIONSTYRET HAR VEDTATT FØLGENDE BESTEMMELSER. Sesongen 2013/2014. Forhold Ald.best. Senior REGIONSTYRET HAR VEDTATT FØLGENDE BESTEMMELSER Sesongen 2013/2014 A. LAG OG DOMMERE SOM IKKE MØTER TIL KAMP: Forhold Ald.best. Senior 1. Lag som ikke møter til kamp 1.gang (*) kr. 3 000,- kr. 3 000,- 2.

Detaljer

Invitasjon AUG. Gangavstand mellom alle baner Velorganisert God service Gressbaner God mat Kjempedisko Tivoli GRUE KOMMUNE

Invitasjon AUG. Gangavstand mellom alle baner Velorganisert God service Gressbaner God mat Kjempedisko Tivoli GRUE KOMMUNE Invitasjon 2017 25. - 27. AUG Gangavstand mellom alle baner Velorganisert God service Gressbaner God mat Kjempedisko Tivoli Scan QR-koden og se video fra Grueturneringen her! Grue Kommune GRUE KOMMUNE

Detaljer

Futsal KM. Dette er informasjon til klubber som ønsker å bli lokal arrangør av kretsmesterskapet i futsal.

Futsal KM. Dette er informasjon til klubber som ønsker å bli lokal arrangør av kretsmesterskapet i futsal. Futsal KM 2013 Dette er informasjon til klubber som ønsker å bli lokal arrangør av kretsmesterskapet i futsal. Søknadsfrist for lokale arrangører er 27.05.13 Tildeling av Futsal KM Sunnmøre Fotballkrets

Detaljer

TROMS FOTBALLKRETS FOTBALLSESONGEN 2017 PÅMELDING AV LAG INNEN

TROMS FOTBALLKRETS FOTBALLSESONGEN 2017 PÅMELDING AV LAG INNEN TROMS FOTBALLKRETS Postadresse: Postboks 12, 9251 Tromsø Kontor: Idrettens Hus Tromsø, Alfheim stadion, 9007 Tromsø Telefon: 77 61 07 50. E-post: troms.fotball@fotball.no Internett: www.fotball.no/kretser/troms

Detaljer

INFORMASJON SESONGEN 2012 Ungdom 13-19 år

INFORMASJON SESONGEN 2012 Ungdom 13-19 år INFORMASJON SESONGEN 2012 Ungdom 13-19 år Serieordningen Ungdomsfotball Vår 2012 Forsikring/spilleberettigelse Aldersbestemmelser Junior 2012 Terminliste/spilleplaner Kampkort Breddereglementet 2012 Dommersatser

Detaljer

UNGDOMSTREFF I ØSTFOLDHALLEN 2017 TURNERING FOR UNGDOM ÅR. KRETSMESTERSKAP 5'er FOTBALL INNENDØRS

UNGDOMSTREFF I ØSTFOLDHALLEN 2017 TURNERING FOR UNGDOM ÅR. KRETSMESTERSKAP 5'er FOTBALL INNENDØRS UNGDOMSTREFF I ØSTFOLDHALLEN 2017 TURNERING FOR UNGDOM 13-19 ÅR KRETSMESTERSKAP 5'er FOTBALL INNENDØRS Vi har gleden av å invitere til Ungdomstreff i Østfoldhallen 2017. Litt om Ungdomstreffen: Østfold

Detaljer

Infoskriv NM Beachhåndball 2016

Infoskriv NM Beachhåndball 2016 Infoskriv NM Beachhåndball 2016 Norges Håndballforbund, og IL Runar ønsker velkommen til NM i beachhåndball i Sandefjord, 17.-19.juni 2016. Kampprogrammet, spilleregler og protestreglement finner dere

Detaljer

Invitasjon 2015 28. - 30. AUG. Gangavstand Velorganisert God service Gressbaner God mat Kjempedisko Tivoli GRUE KOMMUNE.

Invitasjon 2015 28. - 30. AUG. Gangavstand Velorganisert God service Gressbaner God mat Kjempedisko Tivoli GRUE KOMMUNE. Invitasjon 2015 28. - 30. AUG Gangavstand Velorganisert God service Gressbaner God mat Kjempedisko Tivoli GRUETURNERINGEN 35 år! Grue Kommune GRUE KOMMUNE VELKOMMEN I år er det 35. gangen vi har gleden

Detaljer

- serien 2013/2014. handball.no. Invitasjon. Sluttspill J/G 16 år

- serien 2013/2014. handball.no. Invitasjon. Sluttspill J/G 16 år - serien 2013/2014 Invitasjon Sluttspill J/G 16 år Trondheim Spektrum 04.-06. april 2014 TrønderEnergi-serien Sluttspill Jenter og Gutter 14 år 2 scandiberico 2013 3 Vi ønsker velkommen til sluttspill

Detaljer

Våg Cup mai 2017 Reglement

Våg Cup mai 2017 Reglement Våg Cup følger NHF kampreglement og spilleregler, med enkelte unntak som er beskrevet i dette reglementet. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 VILKÅR FOR PÅMELDING... 2 1.1 ENDRINGER / AVLYSNING... 2 1.2 PÅMELDINGSVILKÅR...

Detaljer

KAMPREGLEMENT NBBF REGION ØST

KAMPREGLEMENT NBBF REGION ØST KAMPREGLEMENT NBBF REGION ØST Sist endret 1. april 2014 NB! For 1M og 1K se eget reglement. INNHOLD: 1 Generell instruks... 2 2 Påmelding av lag til regionsseriene samt Easy Basket... 2 3 Spillernes kvalifikasjoner...

Detaljer

Sesongreglement 2013/2014 Norges Håndballforbund Region Nord

Sesongreglement 2013/2014 Norges Håndballforbund Region Nord Sesongreglement 2013/2014 Norges Håndballforbund Region Nord 1 Generelt om bestemmelsene til NHF RN 2 Aldersgrenser 3 Antall spillere på kampkortet 4 Spilletider 5 Ballstørrelser 6 Påmelding, deltakeravgift,

Detaljer

Invitasjon 2014 GANGAVSTAND VELORGANISERT GOD SERVICE GRESSBANER GOD MAT KJEMPEDISKO TIVOLI 29. - 31. AUG GRUE KOMMUNE.

Invitasjon 2014 GANGAVSTAND VELORGANISERT GOD SERVICE GRESSBANER GOD MAT KJEMPEDISKO TIVOLI 29. - 31. AUG GRUE KOMMUNE. GANGAVSTAND VELORGANISERT GOD SERVICE GRESSBANER GOD MAT KJEMPEDISKO TIVOLI Invitasjon 2014 29. - 31. AUG Grue Kommune GRUE KOMMUNE VELKOMMEN Grueturneringen har igjen gleden av å invitere deres jente-

Detaljer

- serien 2014/2015. handball.no. velkommen. Sluttspill J/G 14 år

- serien 2014/2015. handball.no. velkommen. Sluttspill J/G 14 år - serien 2014/2015 velkommen Sluttspill J/G 14 år Trondheim Spektrm 10.-12. april 2015 2 3 Vi ønsker velkommen til sluttspill J/G 14 år - serien 2014/2015 Alle lag må henvende seg til hovedsekretariatet

Detaljer

INFORMASJON VEDR. PÅMELDING AV LAG TIL SESONGEN 2016:

INFORMASJON VEDR. PÅMELDING AV LAG TIL SESONGEN 2016: Til klubbene Dato: 04.12.2015 Sted: Trondheim Ref.: Kristin Seim Side: 1/19 INFORMASJON VEDR. PÅMELDING AV LAG TIL SESONGEN 2016: - SERIESPILL 13-19 ÅR OG SENIOR - NORGESMESTERSKAPET 16-19 ÅR - OBOS CUP

Detaljer

Innhold. Fair play, frisone, ekstra spiller. Kampavvikling, regler og retningslinjer. Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring

Innhold. Fair play, frisone, ekstra spiller. Kampavvikling, regler og retningslinjer. Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring Barnefotballens ABC Innhold Fair play, frisone, ekstra spiller Kampavvikling, regler og retningslinjer Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring Fair play, frisone, ekstra spiller Nye

Detaljer

Norges Håndballforbund Region Sør. Håndballåret 11/12. - en huskeliste for styret

Norges Håndballforbund Region Sør. Håndballåret 11/12. - en huskeliste for styret Norges Håndballforbund Region Sør Håndballåret 11/12 - en huskeliste for styret ET NYTTIG ARBEIDSVERKTØY Velkommen til Region Sørs Plan for Håndballåret. Denne planen er ment som et arbeidsverktøy og en

Detaljer

Huskeliste for klubbene i NHF Region Øst

Huskeliste for klubbene i NHF Region Øst Huskeliste for klubbene i NHF Region Øst PLAN FOR HÅNDBALLÅRET Denne planen er ment som et arbeidsverktøy og huskeliste for styret og ansatte i klubben. AUGUST Politiattest Husk å oppnevne en i styret

Detaljer

LAGUNEN FOTBALLFEST 2015 - TURNERINGSREGLEMENT

LAGUNEN FOTBALLFEST 2015 - TURNERINGSREGLEMENT TURNERINGSREGLEMENT Public LAGUNEN FOTBALLFEST 2015 spilles etter NFF s reglement med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. JURY Turneringens jury består av seks medlemmer, en representant

Detaljer

Regler HamKams TalentCup Jenter J13-J16.

Regler HamKams TalentCup Jenter J13-J16. Regler HamKams TalentCup Jenter J13-J16. Talentcupen spilles etter NFF s lover og regler for gutter og jenter. I 11er-klassen gjelder reglene for 9er-fotball i aldersklassen 13 år, med unntak av bestemmelsene

Detaljer

GENERELLE BESTEMMELSER FOR HERRE-SERIENE

GENERELLE BESTEMMELSER FOR HERRE-SERIENE GENERELLE BESTEMMELSER FOR HERRE-SERIENE A. Lag som uten gyldig grunn ( kfr. Kampreg. 9 ), unnlater å møte til kamp bøtelegges med kr. 10.000, og kampen settes primært opp på nytt. Ved gjentagelse diskvalifiseres

Detaljer

Referat fra sonemøte i Nord-Østerdal Kirkhusmoen, Ålen, kl mai 2017

Referat fra sonemøte i Nord-Østerdal Kirkhusmoen, Ålen, kl mai 2017 Referat fra sonemøte i Nord-Østerdal Kirkhusmoen, Ålen, kl. 18.30-21.30 22. mai 2017 TILSTEDE: Magnhild Brandsnes, Hege Brennodden (Folldal), Kjetil Reinskou (Røros), Berit Buttingsrud, Dragan Tintor (Tynset),

Detaljer

Klikk for å redigere tittelstil våren 2016. Klikk for å redigere undertittelstil i malen

Klikk for å redigere tittelstil våren 2016. Klikk for å redigere undertittelstil i malen Klikk for å redigere tittelstil Klikk Velkommen for å redigere til tittelstil Infomøte våren 2016 Klikk for å redigere undertittelstil i malen Det inviteres til: Regionseriespill stor bane i klassene:

Detaljer

Lag i klassene 12-16, som får innvilget dispensasjon ved forsinket skolestart, kan ikke bli avdelingsvinnere.

Lag i klassene 12-16, som får innvilget dispensasjon ved forsinket skolestart, kan ikke bli avdelingsvinnere. GENERELLE BESTEMMELSER Vedtatt av regionstyret juni 2006 Aldersdispensasjoner Søknad om aldersdispensasjon må underskrives av klubbens leder. Det innvilges ikke dispensasjoner i Regionsseriene nivå 1,

Detaljer

Invitasjon Nyttårsturneringa SpareBank 1 Cup

Invitasjon Nyttårsturneringa SpareBank 1 Cup Invitasjon Nyttårsturneringa SpareBank 1 Cup Tromsø håndballklubb har gleden av å invitere til nok ei Nyttårsturnering Nyttårsturneringa har lang tradisjon og er vel kjent som en ledende håndballfest i

Detaljer

Velkommen til Storhamar Cup 2016!

Velkommen til Storhamar Cup 2016! 27. 29. MAI 2016 27. 29. MAI 2016 Velkommen til Storhamar Cup 2016! Velkommen til en ny og litt annerledes Storhamarcup i 2016. For første gang i turneringens historie vil ikke Storhamarcup 2016 arrangeres

Detaljer

Vi er stolte over å kunne invitere deg og klubben din til vår håndballcup som i år arrangeres for 19. gang.

Vi er stolte over å kunne invitere deg og klubben din til vår håndballcup som i år arrangeres for 19. gang. Vi er stolte over å kunne invitere deg og klubben din til vår håndballcup som i år arrangeres for 19. gang. Vårt mål er at Vestfossen Cup skal være den perfekte sesongavslutningen, og vi legger ned enormt

Detaljer

KAMP- OG KONKURRANSEREGLEMENT FOR NORGES HÅNDBALLFORBUND

KAMP- OG KONKURRANSEREGLEMENT FOR NORGES HÅNDBALLFORBUND Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play KAMP- OG KONKURRANSEREGLEMENT FOR NORGES HÅNDBALLFORBUND Ajourført etter Håndballtinget 2015 Gjelder for perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Utgitt av Norges

Detaljer

REDE Cup 2015. 13. 15. november

REDE Cup 2015. 13. 15. november Det er en glede for oss å kunne invitere til fotballturnering i Mo i Ranas fotballstorstue STÅLHALLEN! VELKOMMEN TIL REDE Cup 2015 (tidligere BM Wulfsberg Cup) 13. 15. november NB! PÅMELDINGSFRIST 1. november

Detaljer

Reglement for Aldersbestemte Klasser

Reglement for Aldersbestemte Klasser Reglement for Aldersbestemte Klasser 1 av 8 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 0.0 Generelt 4 0.1 Aldersbestemte klasser 4 1.0 Struktur for aldersbestemte klasser 4 1.1 Klasser 4 1.2 Organisering

Detaljer

TrønderEnergi Cup info. Velkommen til Mini: J/G 10 og 11. Aldersbestemte klasser J/G år:

TrønderEnergi Cup info. Velkommen til Mini: J/G 10 og 11. Aldersbestemte klasser J/G år: info Velkommen til TrønderEnergi Cup 2011 Aldersbestemte klasser J/G 12-18 år: 30.08-04.09.2011 J/G 10 og 11 30.08-01.09.2011 Post: PB 9465 - Sluppen 7495 TRONDHEIM /Idrettens Hus Mini: 31.08.2011 VERDIGRUNNLAGET

Detaljer

Turneringsprogram CSK SOMMERSERIE I HÅNDBALL

Turneringsprogram CSK SOMMERSERIE I HÅNDBALL Turneringsprogram CSK SOMMERSERIE I HÅNDBALL 17.-18. august 2013 Velkommen til Charlottenlund Charlottenlund er en bydel som ligger 7 km øst for Trondheim sentrum. Charlottenlund Sportsklubb er en bydelsklubb

Detaljer

SENTRALE REGLER I NYTT BREDDEREGLEMENT

SENTRALE REGLER I NYTT BREDDEREGLEMENT SENTRALE REGLER I NYTT BREDDEREGLEMENT I oktober 2014 foretok forbundsstyret en del justeringer i «Breddereglementet» som ble vedtatt første gang på forbundstinget i mars 2014. Breddereglementet gjelder

Detaljer

HÅNDBALLCUP 24. - 26. APRIL VELKOMMEN TIL DNB TRONDHEIM HÅNDBALLCUP FREDAG 24. - SØNDAG 26. APRIL. Foto: Nidaros Foto TRONDHEIM SPEKTRUM

HÅNDBALLCUP 24. - 26. APRIL VELKOMMEN TIL DNB TRONDHEIM HÅNDBALLCUP FREDAG 24. - SØNDAG 26. APRIL. Foto: Nidaros Foto TRONDHEIM SPEKTRUM 2015 24. - 26. APRIL VELKOMMEN TIL DNB TRONDHEIM FREDAG 24. - SØNDAG 26. APRIL TRONDHEIM SPEKTRUM Foto: Nidaros Foto TRONDHEIM I NY DRAKT! SPILLESTEDER Alle kamper spilles innendørs i Trondheim Spektrum,

Detaljer

Cup reglement Landsås Cup 9-11 juni 2017

Cup reglement Landsås Cup 9-11 juni 2017 Cup reglement Landsås Cup 9-11 juni 2017 (ORDENSREGLEMENT OG VILKÅR) Landsås Cup er ett håndballarrangement som følger reglementet som er gitt av Norges Håndballforbund region Nord sesongen 2016/2017,

Detaljer

TIL KLUBBENE 4. desember 2012. Invitasjon til Fotballsesongen 2013 for barn, ungdom og voksen 7er

TIL KLUBBENE 4. desember 2012. Invitasjon til Fotballsesongen 2013 for barn, ungdom og voksen 7er TIL KLUBBENE 4. desember 2012 Invitasjon til Fotballsesongen 2013 for barn, ungdom og voksen 7er Hordaland Fotballkrets inviterer klubbene til ny fotballsesong. Påmelding og godkjenning av lag foretas

Detaljer

Referat fra sonemøte i Nord-Østerdal Tynsethallen, Tynset, kl mars 2017

Referat fra sonemøte i Nord-Østerdal Tynsethallen, Tynset, kl mars 2017 Referat fra sonemøte i Nord-Østerdal Tynsethallen, Tynset, kl. 18.30-21.30 28. mars 2017 TILSTEDE: Magnhild Brandsnes, (Folldal), Anne Marie Mørtvedt, Siv Sjøvold (Røros), Sascha Mitrovic, Bjørn Bakken,

Detaljer

TURNERINGS- OVERSIKT LIMTREHALLEN 2015. Uke 1 til uke 19

TURNERINGS- OVERSIKT LIMTREHALLEN 2015. Uke 1 til uke 19 TURNERINGS- OVERSIKT LIMTREHALLEN Uke 1 til uke 19 1 Velkommen til Limtrehallen! Vinteren har vi et mer omfattende turneringsprogram enn noen gang tidligere! Denne oversikten er laget for at alle lokale

Detaljer

Støttedokument til lagspåmelding

Støttedokument til lagspåmelding Støttedokument til lagspåmelding Innhold Viktig informasjon vedr. påmelding av lag i FIKS side 2 Målsettinger med kampmatrisen side 3-4 Kamparenaer 2018 side 5 Retningslinjer: antilag, oppmelding av lag

Detaljer