Etteranmeldelser til sesongens siste del har frist 1. desember. De som melder seg på kun til sesongens siste del betaler en deltakeravgift på 50%.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Etteranmeldelser til sesongens siste del har frist 1. desember. De som melder seg på kun til sesongens siste del betaler en deltakeravgift på 50%."

Transkript

1

2 1. Sesongvarighet Serien i Norges Håndballforbund Region Midt Norge (RMN) gjennomføres i utgangspunktet i tidsrommet 16.september 2011 til 29.mars Lokale tilpasninger kan være nødvendig. Dette planlegges ut fra Norges Håndballforbunds Generalterminplan (GTP). Aktivitetsperiode for klassene J/G 8-10 år vil være oktober til mars. Sluttspill i J/G 14, 16 og 18 år avvikles april Oppstart Trondheim Oppstart Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag Oppstart Møre og Romsdal og Helgeland 16. september 23. september 30. september 2. Påmeldingsfrister Mini (født i 2002 eller senere): I forkant av hver eneste helgeturnering (se egne invitasjoner) Mini og 10 års i Trondheim: 31.august J/G 10 senior (4. og 5. div): 30. april OBS! All påmelding skal gjøres via klubbsiden. Etteranmeldelser til sesongens siste del har frist 1. desember. De som melder seg på kun til sesongens siste del betaler en deltakeravgift på 50%. 3. Deltakeravgifter På NHFs Ting i mai 2011 kan det bli gjort vedtak som kan påvirke deltakeravgiften. Spesielt kan reduksjon/bortfall av Håndballotteriet føre til at en må finne alternative inntektskilder. Et mulig tiltak kan da bli økning i deltakeravgiften. Med forbehold om at det ikke blir endringer på NHFs Ting, vil deltakeravgiften og innkrevingen av denne bli slik: Klasse 1. juni oktober februar 2012 Totalt Kvinner og Menn senior 1.350, , , ,- Jenter/Gutter 18 år 1.306, , , ,- Jenter/Gutter 16 år 1.306, , , ,- Jenter/Gutter 14 år 1.231, , , ,- Jenter/Gutter 12/11 år 1.131, , , ,- HU-håndball 1.000, ,- 10 år 1.725, ,- 9 år i Sone Trondheim 1.725, ,- 8 år i Sone Trondheim 1.725, ,- Alle lag gis, så langt det er mulig, et tilbud på minimum 14 kamper i løpet av sesongen. RMN tar forbehold om at dersom lag trekker seg eller lignende kan det medføre at det blir færre kamper. Etteranmeldte lag til sesongens første del Lag som melder seg på etter 1. september 2011 vil bli belastet med et ekstra gebyr på kr ,- Minihåndball-dager På dager arrangert gjennom RMN betaler hvert av de deltakende lagene kr. 250,- pr. arrangement, dette inkluderer halleie og premiering. Egen innbydelse vil bli utsendt for hvert enkelt arrangement. side 2 av totalt 14 sider

3 4. Aldersgrenser og antall spillere på kampkortet Kvinner og menn senior må være fylt 16 år (fødselsdato) Jenter/Gutter 18 år må være født 1993 eller senere Jenter/Gutter 16 år må være født 1995 eller senere Jenter/Gutter 14 år må være født 1997 eller senere må være født 1999 eller senere må være født 2000 eller senere Jenter/Gutter 12 år Jenter/Gutter 11 år Aktivitetsklasser. Jenter/Gutter 10 år må være født 2001 eller senere Jenter/Gutter 9 år må være født 2002 eller senere Jenter/Gutter 8 år må være født 2003 eller senere Aldersgrensene gjelder for hele sesongen 2011/2012. Det gjelder også for serie og turneringer som hører inn under sesongen 2011/2012, selv om første kamp spilles etter 1. januar RMN følger retningslinjene fra Norges Håndballforbund: Seniorklassen og J/G 18/16 år Klasse J/G 10/11/12/14 år Klasse J/G 8/9 år 14 spillere på kampkortet 12 spillere på kampkortet 8 spillere på kampkortet 5. Dispensasjoner Jenter på guttelag - Inntil 3 jenter med riktig alder kan benyttes på guttelag i klassene 12 og 14 år. - I klassene 10 år og mini kan det fritt benyttes jenter på guttelag. Skoledispensasjon - I klassene J/G 14 og yngre kan spillere delta i samme aldersklasse som sine klassekamerater. - Obs! Det må søkes om dispensasjon og laget kan delta i sluttspill i J/G 14. Øvrige dispensasjoner - ett år overårig Det gis inntil tre åpne dispensasjon pr spillende lag i NHF RMN s serier. Dette gjelder i alle klassene med unntak av senior. - Det gis dispensasjon kun til ett år overårige spillere. - Den kan kun benyttes en spiller på banen om gangen (uavhengig av spilleposisjon). - Søknaden må være godkjent av NHF RMN (utstedes bekreftelse). Godkjente søknader publiseres på web. Aktuelle webside viser klubbnavn, gjeldende spillende lag og type dispensasjon. - Laget må ha med skriftlig bekreftelse på at de er innvilget dispensasjon. Den skal framvises før kamp, og spilleren(e) skal merkes med D på kamprapporten. - I serieperiode nr. 1: Lag med dispensasjonsspiller deltar i geografisk avdeling. Alle kamper til laget teller i tabellen. I serieperiode nr. 2: Lag med dispensasjonsspiller kan ikke delta på høyeste nivå. - Laget kan ikke delta i sluttspill i de klassene der dette arrangeres. - Spillere med dispensasjon kan kun spille på det laget de har fått innvilget dispensasjon for. Misbruk av dispensasjon Om et spillende lag bryter betingelsene for å ha dispensasjonsbestemmelsene nevnt over får denne følgende konsekvens: side 3 av totalt 14 sider

4 - Ved første gangs avdekking vil dette forhold bli anmeldt til NHFs domsorgan (bruk av ikkeberetighet spiller) I tillegg til vedtak gjort i NHFs domsorgan gis spillende laget advarsel for brudd på forutsetningene for å bruke dispensasjonsspiller(e). - Ved andre gangs avdekking vil dette forhold bli anmeldt til NHFs domsorgan (bruk av ikkeberetighet spiller) I tillegg til vedtak gjort i NHFs domsorgan inndras godkjennelsen av å bruke dispensasjonsspiller(e). Funksjonshemmede Det kan gis dispensasjon for funksjonshemmede spillere. Dette behandles i hvert enkelt tilfelle. Om laget kan komme til sluttspill, eller bli avdelingsvinner, avgjøres av behandlende instans, og graden på funksjonshemming på spilleren(e). Søknader For å få behandlet søknad om dispensasjon må webskjema for søknad om dispensasjon utfylles. Se: Søknader skal sendes inn av klubbens leder. Behandlingstid Søknad på dispensasjoner vil kun bli behandlet i første serieperiode (til og med 4.desember 2011) 6. Spilletider Følgende spilletider gjelder: Kvinner og menn senior Kvinner og menn veteran Jenter/Gutter 18 år Jenter/Gutter 16 år Jenter/Gutter 14 år Jenter/Gutter 12 år Jenter/Gutter/Barn 10 år HU-serien Aktivitetsserien: Jenter/Gutter/Barn 10 år Jenter/Gutter 9 år Jenter/Gutter 8 år 2 x 30 min min. pause 2 x 25 min min. pause 2 x 25 min min. pause 2 x 25 min min. pause 2 x 20 min min. pause 2 x 20 min min. pause 2 X 15 min. 5 min pause 2 x 15 min min pause 2 x 15 min. - 5 min. pause 2 x 10 min. - 5 min. pause 2 x 10 min. - 5 min. pause 7. Ballstørrelser RMN følger retningslinjene fra Norges Håndballforbund: Klasse Ballstørrelse G16, G18 og herrer senior Ball nr. 3 G14, J16, J18 og kvinner senior Ball nr. 2 J11, G11, J12, G12 og J14 Ball nr. 1 J/G 10 Ball nr. 0 J/G 8/9 Ball nr. 0 Som i Norges Håndballforbunds øvrige regioner er det klisterforbud i klassene til og med J/G 14 år. side 4 av totalt 14 sider

5 8. Spillesystem Minihåndball - Jenter, gutter og mix 8-9 år (født i 2002 eller senere) - Tilbudet tilrettelegges som helgeturneringer. - Klubb, sone eller regionen er ansvarlig for gjennomføring av arrangement. - Egne invitasjoner sendes ut før hvert arrangement. - Påmelding til hvert enkelte arrangement. - Oppsett og oversikt over antall lag skal rapporteres til RMN på eget skjema som finnes på vår webside. - Det spilles her 4-er håndball uten avkast regler for dette finnes på I klassene J/G 8-9 år skal målene ha innvendig bredde på 300 cm og innvendig høyde på 170 cm. Unntak: I Trondheim spilles det aktivitetsserie i minihåndball - i perioden oktober til mars. Det vil i tillegg bli arrangert helgeturneringer. RMN vil kun sende ut innbydelse til de aktivitetene som arrangeres av regionen. De andre vil bli lagt ut på med link til arrangør. Jenter, gutter og mix 10 år (barn født i 2001 eller senere) Det spilles lokal/sonevis aktivitetsserie som seriespill i alle regionens soner. Det spilles her 6-er håndball uten avkast regler for dette finnes på I klassene J/G 10 år skal målene ha innvendig bredde på 300 cm og innvendig høyde på 170 cm. Jenter og Gutter 11 og 12 år Det spilles i geografiske avdelinger på ett nivå. I alle klassene bør lagene angi ved påmeldingen om laget består av overvekt av 1. eller 2. års spillere. I J/G 11 og 12 år kåres kun avdelingsvinnere. Jenter og gutter 14, 16 og 18 år I sesongen 2011/2012 innføres et nytt spillesystem hvor kampavviklingen gjennomføres etter en todeling, før og etter jul. I tillegg spilles det sluttspill i april I serieperiode nr. 1 fra 16. september til 4.desember 2011 spilles det i geografisk sammensatte avdelinger. Her tilstrebes korte reiseavstander. Resultatene i denne serien vil få innvirkning på hvilket nivå man kvalifiserer seg til i sesongens 2. del. Om det spilles enkel eller dobbel serie vil bli avgjort når regionen har full oversikt over antall påmeldte lag. 2. I serieperiode nr. 2 fra 4. januar til 29.mars 2012 spilles det divisjonsserie, hvor 1.divisjon tilsvarer det man kjenner som regionserien i sesongen 2010/11. I divisjonsserien vil lagene bli plassert etter høstens plasseringer i den geografiske serien samt, hvor det er naturlig, ønsket sportslig ambisjonsnivå. Det vil her bli flere divisjonsavdelinger. Man prøver også å få til reisebegrensning i klassen 14 år. Ved påmelding krysser lagene av for hvilket sportslig ambisjonsnivå man ønsker å delta i på høsten nivå a) er for lag med høye sportslige ambisjoner nivå b) er for lag med middels sportslige ambisjoner nivå c) er for lag som har lavere sportslige/sosiale ambisjoner Fristen for vegring til å spille 1. og 2. divisjon siste del av sesongen er satt til 1. desember. Sluttspill sesongen 2011/2012 arrangeres for klassene 14, 16 og 18 år (se pkt. 9). side 5 av totalt 14 sider

6 Senior Det spilles om avdelingsmesterskap i 4. divisjon og 5. divisjon. Lagene vil bli plassert i riktig divisjon med bakgrunn i forrige sesongs sluttresultat. Hvilke lag som kan rykke opp, vil bli avgjort når terminlisten er ferdig. Dette med bakgrunn i påmelding og antall lag i de forskjellige avdelinger. Ingen lag lavere enn tredje plass vil rykke opp, eller spille kvalifisering fra 4. divisjon til 3. divisjon. Serie for utviklingshemmede Håndball for utviklingshemmede betegnes HU. Det kan spilles som rene jentelag, guttelag eller som mix-lag. Det spilles lokale serier for lag som tilbyr aktivitet for utviklingshemmede. Registrerte lag får egne invitasjoner. Det kan også søkes om dispensasjon til å bruke overårige funksjonshemmede på lag i ordinære serier. 9. Sluttspill Administrasjonen utarbeider forslag til kriterier for sluttspill i J/G 14, 16 og 18 år, når serieoppsettene er klare i august/september Dette presenteres på høstens Håndballforum. Sluttspillene vil spilles i våre Regionsanlegg i henhold til Regional arrangementsplan. J/G 14: april 2012 J/G 16/18: april 2012 NB! For å kunne delta i sluttspillet, må det spillende laget ha møtt til alle sine seriekamper. Dette gjelder uansett årsak til at man ikke har møtt. Hvert deltakende lag i sluttspill J/G 14, J/G 16 og J/G 18 skal hver betale kr ,- i deltakeravgift. Halvparten av dette går inn i regionens reisekasse. NHF har opprettet felles reisekasse for det nasjonale sluttspillet J/G 14 år, her betaler RMN inn kroner i en felleskasse for reiseutgiftsfordeling. Reisekasse sluttspill Samtlige deltakende lag i de klasser det arrangeres sluttspill har betalt inn kr. 200,- til reisekassen sammen med deltakeravgiften. RMN bidrar med et tilsvarende beløp. Reisekassen fordeles på de lag som reiser over 200 km totalt. Reiselengde beregnes fra klubbadresse til spillested. Summen i reisekassen deles på det totale antall kjørte kilometer over 200 km for aktuelle lag. Det beløpet som da framkommer er det tilskuddet lagene får for hver kjørte kilometer over 200 km. Avstandstabeller i Gule Sider legges til grunn ved utregning av reiselengde. 10. Antilag Antilag vil si at vi prøver å unngå at lagene skal ha kamper til samme tidspunkt. Samtlige påmeldte lag i klassene J/G 12-J/G 18 kan velge ett (1) antilag. Antilag må meldes inn ved påmelding til serien. Vær nøye i vurderingen av antilag, da dette vil kunne redusere mulighetene for andre ønsker, f.eks. flere kamper på hjemmearrangement, reise sammen. side 6 av totalt 14 sider

7 11. Sammensatte lag For alle klasser kan Forbundsstyret eller et regionsstyret, etter retningslinjer fastsatt av Forbundsstyret, godkjenne at to eller flere klubber spiller med sammensatte lag. Godkjenningen gjelder for én (1) sesong og kan ikke avbrytes. Søknad om godkjennelse må være undertegnet av de klubbene som skal avgi spillere til laget, og den må være mottatt innen den fristen som er fastsatt. Retningslinjer for sammensatte lag vedtatt av Forbundsstyret 16. juni 2001: a gjelder ikke for kamper i - NM-senior, NM-junior og NM-veteraner. - Sparserien J/G 18 og Postenserien J/G 16 - Eliteserien, 1. divisjon og 2. divisjon. b. Et sammensatt lag kan ikke rykke opp i 2. divisjon, men lagets ansvarlige klubb kan rykke opp med et rent klubblag. c. Dersom et sammensatt lag oppløses etter sesongslutt, skal lagets ansvarlige klubb beholde plassen i divisjonen. De øvrige klubber som har deltatt i det sammensatte laget skal i prinsippet rykke ned i regionens laveste divisjon (jfr og ). d. En klubb kan bare delta i ett samarbeid som sammensatt lag på hvert nivå. I søknaden må det framkomme at samarbeidet er nødvendig for å gi et sportslig tilbud. Det laget som står først i søknaden er ansvarlig for laget i henhold til NHF`s lov, kamp- og konkurransereglement samt sanksjonsreglement. Sammensatte lag har de samme rettighetene som rene lag hva angår rett til opp- og nedrykk, mesterskap og lignende. Spillere som deltar på sammensatte lag kan samtidig spille på sine respektive klubbers lag i andre klasser. NB! I TrønderEnergi-serien kan aldersbestemte, sammensatte lag, ha flere lag på samme nivå. 12. Dommere og observatører Hver klubb må stille med minst 1 aktiv dommer/observatør (helst over 16 år), og en aktiv dommer/observatør for hvert 3. påmeldte lag fra 12 årsklassene og oppover. Alle barnekampledere i klubben teller som en dommer. Grunnlaget på kvoten er aksept av dommerpåmeldingen, samt antall dømte kamper. Eks. 1 lag = 1 dommer/observatør 3 lag = 2 dommere/observatører 6 lag = 3 dommere/observatører osv. De Lag som ikke kan stille nok dommere/observatører må betale et gebyr på kr ,- pr. dommer/observatør som mangler. For å bli regnet som aktiv, må hver dommer/observatør dømme/observere minst 25/10 kamper i løpet av sesongen. Dersom dette ikke er mulig ut i fra geografiske hensyn, kan administrasjonen gjøre en samlet og skjønnsmessig vurdering. Hvis en dommer/observatør ikke møter til oppsatt dømming/observasjon uten å ha meldt forfall, vil klubben bli bøtelagt. Skulle dommeren/ observatøren utebli fra 3 oppmøter, vil vedkommende dommer/observatør bli strøket, og klubben må skaffe en ny dommer/observatør for å oppfylle kvoten. Nyinnmeldte klubber får en overgangsperiode på 2 sesonger til å utdanne de dommere de trenger i forhold til retningslinjene. I disse to sesongene slipper da klubben å betale gebyr for for lite dommere. Bestemmelsen gjelder ikke nye overbyggingsklubber. side 7 av totalt 14 sider

8 35 % av overskuddet føres tilbake til klubber som har et betydelig overskudd av aktive dommere/observatører i forhold til antall påmeldte lag. Dette vil bli refundert i forhold til RMN`s avtaler i henhold til dommerutstyr og idrettmedisinsk materiell. Aktivitetsserie/Minihåndball Kamper i klassene J/G 8, 9 år vil bli dømt av barnekampledere som klubben selv sørger for, til sine hjemmekamper. Regionen vil før seriestart komme med et tilbud til barnekampledere om en enkel gjennomgang av spillereglene. En eventuell utgiftsdekning til disse dommerne bestemmes av klubben selv. 13. Utgiftsdekning til dommere og observatører Hjemmelaget/arrangør SKAL etter hver kamp gjøre opp med dommerne. Dommerne og observatører får refundert sine utgifter etter følgende satser pr. dommer pr. kamp: Kvinner og Menn senior kr. 300,- Jenter/Gutter 18 år kr. 300,- Jenter/Gutter 16 år kr. 250,- Jenter/Gutter 14 år kr. 150,- Jenter/Gutter 12 år (11 år) kr. 125,- Jenter/Gutter/Blandet 10 år kr. 100,- HU kr. 125,- Dommerne skal ha kontant oppgjør Hvis dommerne ikke har fått beskjed om omberamming/avlysning og møter til kamp som må avlyses på grunn av at et av lagene ikke møter, skal det utbetalt sats som om at kampen ble spilt. Klubben som ikke møter er ansvarlig for å dekke utgiftene. Bilgodtgjørelse/Diett (følger NHF`s satser for dommere) Pr 1. mai 2011: For kjøring med egen bil i oppdrag for RMN Pr. passasjer kr. 3,65 pr. km. kr. 0,90 pr. km. En forutsetter bruk av offentlig transport når det er rimeligst og praktisk mulig, Diett u/overnatting Fra 5 til 9 timers fravær kr. 175,- Fra 9 til 12 timers fravær kr. 270,- Over 12 timers fravær kr. 445,- Diett m/overnatting over 12 timers fravær kr. 580,- Fratrekk på 10 % av døgndiett for frokost, fratrekk på 40 % for lunsj og fratrekk på 50 % for middag Ved fravær beregnes tiden som medgår fra avreisetidspunkt til ankomst hjemmet. For bilgodtgjørelse og diett vises det til skattedirektoratets legitimasjonskrav. Det vil bli gjennomført dommerutgiftsfordeling (avdelingsvis) i sesongen 2011/2012 for 4.div, 5. div, J/G 18 år, samt for 1. divisjon 16 år. side 8 av totalt 14 sider

9 Ikke nøytrale dommere For å få ned dommerutgiftene kan det benyttes ikke nøytrale dommere i klassene J/G 16 år og yngre. I sluttspillet 14/16/18 år og 1. divisjon 16/18 år skal det være nøytrale dommere. Det skal også være nøytrale dommere i alle klasser i sluttspillet. Dommere skal i den grad det lar seg gjøre kjøre sammen til kamper. Unntak fra dette skal avklares med RMN. Kjøregodtgjørelse skal føres fra bostedsadresse til kampsted. Spørsmål om dommerregninger. Ved spørsmål angående dommerregninger, ta kontakt på , eller mail: Dette gjelder informasjon om hva godtgjørelsene er, og hvis man tror noen tar seg urettmessig betalt. 14. Omberamminger 1. SØKNAD OM OMBERAMMING Alle søknader om omberammelse skal ha oppført nytt kamptidspunkt avtalt med motstander. Enhver søknad om omberammelse av terminfestet seriekamp SKAL være RMN skriftlig i hende senest 10 dager før opprinnelig kampdato. Fastsatt omberammelsesgebyr vil bli fakturert fra Regionskontoret. Alle kamper må være innmeldt med ny dato til Regionskontoret senest 7 dager etter søknaden er sendt inn. De lag som ikke klarer dette, taper kampen 0 IM og får gebyr for ikke møtt. - Klubbene må søke om omberamming i hvert enkelt tilfelle. - I følge NHF sitt kampreglement kan en spiller i aldersbestemt klasse spille 3 kamper samme dag, forutsatt at det går minst en time mellom første og andre kamp, samt to timer mellom andre og tredje kamp. Kampkollisjon aldersbestemte klasser imellom gir derfor ingen grunn for omberammelse. - Motstander skal kontaktes for avtale om ny kampdato. - Søknad sendes på eget skjema. Søknad som ikke sendes på godkjent skjema vil ikke bli behandlet. - Kamper som ikke er spilt innen siste dato for kampavvikling, vil bli satt til 0-IM og tapt kamp for laget som utsatte kampen. Videre vil det bli gebyr til laget som får ikke møtt. 2. FØLGENDE ÅRSAKER GIR GRUNN FOR OMBERAMMING 2.1. Representasjon på landslag Når minimum en spiller tas ut til landslagstrening, samling (regionalt eller sentralt) eller kamp, vil det bli gitt omberammelse av seriekamper for de lag spilleren til vanlig deltar på Representasjon på regionslag/bylag Når minimum en spiller tas ut til regionlagskamper, eller regionlagstreninger vil det bli gitt omberammelse av seriekamper for det laget der spilleren spiller på. Eks: Når en spiller kalles inn til NM 16-samling gis det omberammelse for det 16-årslaget denne personen spiller på. Men ikke på andre lag spilleren deltar på. side 9 av totalt 14 sider

10 2.3. Deltakelse i NM Senior, Veteran NM og junior NM NM senior: Seniorkamper og kamper for evt. antilag. NM junior: J/G 20 og kamper for evt. antilag. NM Veteran: Seriekamper i veteranklassen, samt eventuelle seriekamper for seniorlag som spillerne vanligvis deltar på. Dette gjelder på datoer som NM foregår Sparserien J/G 18 år og Bringserien J/G 16 år Kollisjoner med seriekamper for J/G 18 og J/G 16, samt kollisjon med oppmeldt antilag Leirskole, pålagt skoleaktivitet, konfirmasjonsforberedelser, og klubbjubileer Dersom minimum 3 spillere skal delta på leirskole, pålagt skoleaktivitet eller konfirmasjonsleir, gis det omberammelse av seriekamper for det lag spillerne til vanlig deltar på. Bekreftelse fra skole eller kirke må vedlegges søknaden. 2.6 Epedemier/Sykdom Sykdommer hvor det er forbud mot fysisk aktivitet, gir grunn for omberammelse. 2.7 Andre sykdommer (ikke skader og langtidssykdom) Dersom minimum 3 spillere ikke kan delta i kamp p.g.a. sykdom og det kan fremskaffes legeattest eller tilsvarende, gis det omberammelse av seriekamper for det lag spillerne til vanlig deltar på. Dette gjelder 12 årsserien og opp tom. 4. divisjon. Legeattesten må være innsendt senest 5 virkedager etter opprinnelig kampdato Pålegg fra NHF Pålegg fra NHF eller administrerende krets om plassering av arrangement (serie eller cup) gir grunn for omberammelse 2.9. Andre årsaker Kamper kan søkes omberammet pga andre årsaker. Kampen bør da være avtalt spilt før opprinnelig kampdato, samt at motstander må ha godkjent flyttingen. Motstander kan her forbeholde seg retten til å si NEI. Søknaden kan likevel sendes Regionen for administrativ behandling. 3. ANKER Alle anker på avslag fra seksjon organisasjon må sendes skriftlig og begrunnet til administrasjonen innen 48 timer etter at avgjørelsen foreligger. AU vil behandle anken i løpet av 3 virkedager. (Vedtatt på Regionstyremøte 3. april 2008.) 15. Arrangement av kamper i TrønderEnergi-serien Arrangør/hjemmelag er ansvarlig for sekretariat, utbetaling av utgifter til dommere, og der det er aktuelt, salg av billetter. Hvem som skal være arrangør vil det stå på nettet under arrangørdagbok, velg klubb, samt være sendt til klubbene som link. På kamper hvor det ikke er oppnevnt arrangør, er hjemmelaget arrangør. Anbefalte billettpriser: Voksne kr. 40,- Barn kr. 20,- Fra fylte 16 år betales voksenbillett. Barn under 7 år går gratis. Billettinntektene tilfaller arrangør. Sjåfører for gjestende lag (inntil 5) har gratis adgang til kamper laget skal spille. Dommerne bør mottas i hallen av en representant for arrangørklubben. side 10 av totalt 14 sider

11 SEKRETARIAT Sekretariatet skal betjenes av 2 voksne personer. Gjøremål før kampen - Sørge for at riktig kampkort er riktig og fullstendig utfylt, kampkortene er forhåndsutfylt med kampnummer, navn på lag osv. Se etter at riktig kampkort blir brukt! Gjøremål under kampen - Betjene anvisertavle og klokke. - Kontrollere spilletiden og blåse av kampen ved pause og full tid. - Ta tiden på utvisninger og gi lagleder tydelig beskjed om når utvisningstiden er ute. - Ha oversikt over scoringer. - Hjelpe lagene med lags time-out (stoppe klokka når signalet gies) Gjøremål etter kampen - Sørge for at dommerne skriver under kampkort. - Foreta utbetaling til dommere å påføre dommerutgiftene på kampkortet klassene J/G 18 år og senior (pga dommerutgiftsfordeling) - Umiddelbart etter arrangement skal kampkortene legges i nærmeste postkasse (evt. samlekonvolutter er forhåndsfrankert). - Ringe inn resultatet til Resultattelefonen/melde inn på klubbsiden. Viser forøvrig til Regel 19 for tidtaker og sekretær i NHF`s Spilleregler. Når dommer(e) ikke møter: - Dersom de oppnevnte dommere ikke møter til fastsatt tid, skal arrangøren eller hjemmelaget (i samarbeid med gjestende lag) skaffe andre dommere (en annen dommer) - om mulig på samme nivå som de oppsatte dommerne til kampen. - Kan ikke (en) autorisert(e) dommer(e) skaffes plikter lagene likevel å gjennomføre kampen, eventuelt under protest. Kampen skal i så fall dømmes av ikke-nøytral(e) dommer(e), eller eventuelt av annen/andre håndballkyndig(e) person(er). - Kampens gyldighet er i et slikt tilfelle likevel avhengig av om de(n) som dømte kampen senere blir godkjent av den myndighet kampen sorterer under. (Jf NHF`s kampreglement ) Dommervert: - I henhold til NHF RMN`s handlingsplan skal det være dommervert på alle kamper/arrangement. Disse skal være ustyrt med dommervertvester. Disse skal være tilgjengelige som støtte og hjelp til dommerne under kamper. Dommervertinstruksen ligger på vår hjemmeside under dommere. Arrangørhåndbok og utfylt kampkort Finnes på vår hjemmeside ( 16. Premiering Klasser Aktivitetsklasser 8-10 år Avdelingsvinnere 12 år Seriemester 1.divisjon Seriemester 2.divisjon Seriemester 3. divisjon Avdelingsvinnere senior Sluttspill Sluttspillmester Tapende finalist Premiering Diplom til alle spillerne T-skjorte til spillerne Diplom til klubben. T-skjorte til spillere Diplom til klubben Diplom til klubben Diplom til klubben Diplom og lagspremie til klubben. Gullmedalje og t-skjorte til spillerne. Diplom til klubben. Sølvmedalje til spillerne. side 11 av totalt 14 sider

12 17. Utviklingsstipend For å stimulere til spillerutviklingstiltak i klubbene, ønsker regionen å gi et økonomisk bidrag til klubber som gjør en ekstra innsats i forhold til spillerutvikling. 1. For sesongen 2011/2012 gies det et stipend på kr 5.000,- pr. spiller til klubben når man får med spillere på yngrelandslag (må spille offisiell kamp). 2. Lag som kvalifiserer seg og fullfører Sparserien får et stipend på kr 8.000,- for jentelag og kr ,- for guttelag sesongen 2011/ Lag som kvalifiserer seg og fullfører sluttspillet i Bringserien J/G 16 år får et stipend på kr ,- for jentelag og kr 8.000,- for guttelag. 4. Det kan søkes om utviklingsstipend på enten kr , 5.000,- eller ,-. Følg med på utlysning på NHF Region Midt-Norges nettsider. 18. Klubbturneringer RMN oppfordrer klubber til å arrangere turneringer i desember, i en periode hvor det er spillefri i vårt nye seriesystem. Det er også muligheter til å søke om å få arrangere turneringer i høst-, juleog vinterferie. Søknad om turnering finner du på under turneringer. For turneringer i perioden desember oppfordrer vi klubbene spesielt til å tenke utradisjonelt og invitere til turneringer som for eksempel består av vennelag, blandede lag av jenter/gutter, blandede lag fra flere årsklasser eller andre varianter. Hensikten med turneringene kan med fordel være mindre resultatorientert og mer sosialt orientert enn i det ordinære seriespillet. Fokuser gjerne på aktivitet med tanke på rekruttering og det å beholde spillerne lenge i håndballidretten. Det vil for øvrig IKKE bli gitt tillatelse til å arrangere turneringer i klassene J/G 14 og J/G 16/18 år helga april 2012, da de regionale sluttspillene i klassene J/G 14 og J/G 16/18 år spilles. Søknadsfrister på turneringer: NHF RMN har 3 perioder hvor søknadene vil bli behandlet. Periode 1: Søknadsfrist 1. juni For turneringer fram til og med 31/12 Periode 2: Søknadsfrist 1. oktober For turneringer fram til og med 31/5 Periode 3: Søknadsfrist 1. februar For turneringer fram til og med 30/9 Søknader om arrangementer skal godkjennes av den regionen klubben tilhører, og søknad må være innsendt senest en måned før arrangementet skal ta til. 19. Gebyrer A) Lag kan trekkes gebyrfritt frem til 25. august 2011 (25 % av deltakeravgiften betales IKKE tilbake). B) Lag som trekkes/utelukkes fra seriene etter 25. august 2011 og gjennom sesongen, ilegges et gebyr på kr for seniorklassen. Kroner i klassene år og kroner i Mini/10 årsklassene. Fakturert deltakeravgift refunderes ikke. Laget må også delta i dommerutgiftsfordeling i de klassene hvor dette gjennomføres. side 12 av totalt 14 sider

13 C) Lag som ikke møter til kamp: Laget taper kampen og ilegges følgende gebyr: Seniorklasser kr ,- + antatte billettinntekter og påløpne utgifter 18, 16, 14 kr ,- + antatte billettinntekter og påløpne utgifter Øvrige klasser kr ,- + antatte billettinntekter og påløpne utgifter D) En klubb som ikke møter til tildelt arrangement, ilegges et gebyr på kr ,-. E) Arrangør som unnlater å returnere kampkort til Region Midt-Norge innen en uke etter kampdato, ilegges et gebyr på kr. 300,-. Dette gjelder også dersom en unnlater å ringe inn kampresultatet til Resultattelefonen innen 24 timer etter kampslutt. F) Arrangørklubb som unnlater å gjøre opp med dommere etter kamp, ilegges et gebyr på kr. 300,- + dommernes utgiftsdekning. G) Dommere som ikke møter til oppsatte kamper, ilegges et gebyr på kr. 250,- ved førstegangs uteblivelse. Ved andre gangs uteblivelse, ilegges et gebyr på kr. 400,- og dommeren tilskrives av RMN som vurderer utelukkelse for videre dømming i serien. Gebyret belastes dommerens klubb. H) Dommer-/observatørkvote = antall dommere i forhold til antall aktive lag 1. oktober. Klubber som mangler dommere/observatører i forhold til antall påmeldte lag, ilegges et gebyr på kr ,- pr. manglende dommer/observatør. (Utregningsdato for dette er 1.april 2012). 35% av overskuddet føres tilbake til klubber som har et betydelig overskudd av aktive dommere/observatører i forhold tilantall påmeldte lag. Dette vil bli refundert i forhold til RMN`s avtaler i henhold til dommerutstyr og idrettmedisinsk materiell. I) Omberammingsgebyr: - Omberamming etter pkt er gebyrfrie. - Omberammingsgebyr etter pkt. 2.9 er kr ,- + ekstra utgifter som f.eks hall. - Lag som omberammer kamper selv uten å gi melding til regionen, ilegges et gebyr på kr J) Brudd på klisterforbudet i klassen mini til 14 år medfører et gebyr på kr ,- ved førstegangs forseelse. Ved andre gangs forseelse vil klubben og laget bli anmeldt til domsutvalget i NHF, i tillegg til gebyr på kroner. K) Protester - Protestgebyret er pr. dato kr. 750,- - Protester følger NHF lov og kampreglement kapittel Innsendt protest skal være underskrevet av klubbens leder. - Betales inn på konto: og merkes hva det gjelder. side 13 av totalt 14 sider

14 FAIR PLAY Håndballens verdier Våre verdier! Midt-norsk håndball skal bygge på og kjennetegnes ved den enkeltes stolthet og engasjement, og utøves gjennom et sett av felles verdier som er gjeldende for alle i all virksomhet for norsk håndball både på og utenfor banen! BEGEISTRING For Norges Håndballforbunds posisjon og samfunnsansvar. For andres innsats for norsk håndball. I egen utøvelse av oppgaver for norsk håndball. INNSATSVILJE I gjennomføringen av oppgaver en har påtatt seg for norsk håndball som tillitsvalgt og ansatt, som trener, utøver og dommer. RESPEKT For organisasjonens lover, regler og beslutninger. For hverandre som medlemmer, utøvere, trenere, dommere og ledere. For hverandres meninger og synspunkter. FAIR PLAY I utøvelse av spillet. I utøvelsen av alt arbeid for organisasjonen som tillitsvalgt, ansatt og utøver. Hovedsamarbeidspartner for håndballen i NHF Region Midt-Norge side 14 av totalt 14 sider

Sluttspill J/G 14 og 16 avvikles 12. - 14. april 2013. Påmeldinger til TrønderEnergi-serien i klassene J/G 10 senior (4. og 5. div): 30.

Sluttspill J/G 14 og 16 avvikles 12. - 14. april 2013. Påmeldinger til TrønderEnergi-serien i klassene J/G 10 senior (4. og 5. div): 30. 1. Sesongvarighet Serien i Norges Håndballforbund Region Midt-Norge (RMN) gjennomføres i utgangspunktet i tidsrommet 15.september 2012 til 17. mars 2013. Lokale tilpasninger kan være nødvendig. Dette planlegges

Detaljer

retningslinjer - serien 2014/2015 handball.no

retningslinjer - serien 2014/2015 handball.no retningslinjer 1. Sesongvarighet Serien i Norges Håndballforbund Region Midt-Norge (RMN) gjennomføres i tidsrommet 20.september 2014 til 22.mars 2015. Lokale tilpasninger kan være nødvendig. Dette planlegges

Detaljer

retningslinjer - serien 2013/2014 handball.no

retningslinjer - serien 2013/2014 handball.no retningslinjer 1. Sesongvarighet Serien i Norges Håndballforbund Region Midt-Norge (RMN) gjennomføres i tidsrommet 21.september 2013 til 23.mars 2014. Lokale tilpasninger kan være nødvendig. Dette planlegges

Detaljer

SesongReglement. Regionserien 2015/2016. handball.no

SesongReglement. Regionserien 2015/2016. handball.no SesongReglement Regionserien 2015/2016 2 SESONGREGLEMENT NHF Region Nord 2015/16. 1. Sesongvarighet Serien i Norges Håndballforbund Region Nord (RN) gjennomføres i tidsrommet 19.september 2015 til 13.mars

Detaljer

RETNINGSLINJER Gjensidigeserien 2010/2011

RETNINGSLINJER Gjensidigeserien 2010/2011 RETNINGSLINJER Gjensidigeserien 2010/2011 Telefon: +47 72 47 20 40 Fax: +47 72 47 20 91 Internett: www.handball.no E-post: nhf.rmn@handball.no Postadresse: Norges Håndballforbund Region Midt-Norge, Idrettens

Detaljer

Håndbok for arrangører. i serien 2009/2010. FOTO: Bjørn Hove. E-post: nhf.rmn@handball.no Tlf: 72472040 Fax: 72472091

Håndbok for arrangører. i serien 2009/2010. FOTO: Bjørn Hove. E-post: nhf.rmn@handball.no Tlf: 72472040 Fax: 72472091 FOTO: Bjørn Hove Håndbok for arrangører i serien 2009/2010 NHF Region Midt-Norge Post: Idrettens Hus 7495 TRONDHEIM Besøk: Klostergt. 90 E-post: nhf.rmn@handball.no Tlf: 72472040 Fax: 72472091 NHF Region

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TRØNDERENERGI-SERIEN 2014 / Begeistring Innsatsvilje Respekt Fair Play

RETNINGSLINJER FOR TRØNDERENERGI-SERIEN 2014 / Begeistring Innsatsvilje Respekt Fair Play RETNINGSLINJER FOR TRØNDERENERGI-SERIEN Begeistring Innsatsvilje Respekt Fair Play 2014 / 2015 2 2 DE VIKTIGSTE ENDRINGENE I FORHOLD TIL 2013/14: - 3.div i 16-årsklassen fjernes - Kvalifisering til Regionserien

Detaljer

Aldersgrenser sesongen 2008/2009. Aldersdispensasjoner. GENERELLE BESTEMMELSER Vedtatt av regionstyret januar 2008

Aldersgrenser sesongen 2008/2009. Aldersdispensasjoner. GENERELLE BESTEMMELSER Vedtatt av regionstyret januar 2008 GENERELLE BESTEMMELSER Vedtatt av regionstyret januar 2008 Aldersgrenser sesongen 2008/2009 Klasse 20 år: Født i 1988 eller senere. Klasse 18 år: Født i 1990 eller senere Klasse 17 år: Født i 1991 eller

Detaljer

Sesongen 2014/2015. Håndball for alle. FOTO: Knut A Maråk

Sesongen 2014/2015. Håndball for alle. FOTO: Knut A Maråk Arrangørhåndbok Håndball for alle Sesongen 2014/2015 FOTO: Knut A Maråk ønsker å skape en best mulig sportslig ramme rundt våre kamper, og vil derfor oppfordre alle arrangører til noen faste rutiner både

Detaljer

REGIONSTYRET HAR VEDTATT FØLGENDE BESTEMMELSER. Sesongen 2013/2014. Forhold Ald.best. Senior

REGIONSTYRET HAR VEDTATT FØLGENDE BESTEMMELSER. Sesongen 2013/2014. Forhold Ald.best. Senior REGIONSTYRET HAR VEDTATT FØLGENDE BESTEMMELSER Sesongen 2013/2014 A. LAG OG DOMMERE SOM IKKE MØTER TIL KAMP: Forhold Ald.best. Senior 1. Lag som ikke møter til kamp 1.gang (*) kr. 3 000,- kr. 3 000,- 2.

Detaljer

KAMPREGLEMENT FOR NHF REGION VEST

KAMPREGLEMENT FOR NHF REGION VEST KAMPREGLEMENT FOR NHF REGION VEST Vedtatt på Regionstinget 12. 13. mai 2012. 1. NHFs LOV, KAMP- OG KONKURRANSE REGLEMENT Alle klubber tilsluttet NHF Region Vest skal arrangere og spille sine kamper i overensstemmelse

Detaljer

SESONGREGLEMENT 2015/16. Vedtatt av regionstyret 13. februar 2015

SESONGREGLEMENT 2015/16. Vedtatt av regionstyret 13. februar 2015 SESONGREGLEMENT 2015/16 Vedtatt av regionstyret 13. februar 2015 Dette reglementet gjelder i tillegg til NHFs lov, kamp og konkurransereglement -for alle klassene hvor det spilles 6 er og 7 er håndball

Detaljer

Elektronisk påmelding til NHF Region SørVest må være registrert før kl 24:00 den 30. april

Elektronisk påmelding til NHF Region SørVest må være registrert før kl 24:00 den 30. april 1 2 VELKOMMEN til serien 2011-2012 Det er flott å se at det er svært mange som har lyst til å være med og spille håndball. Regionstyret og administrasjonen vil gjøre sitt ytterste for at sesongen blir

Detaljer

Foto: Nidaros Foto Robert Magnussen

Foto: Nidaros Foto Robert Magnussen Foto: Nidaros Foto Robert Magnussen Våre verdier NHF Region Nord skal bygge på og kjennetegnes ved den enkeltes stolthet og engasjement, og utøves gjennom et sett av felles verdier som er gjeldende for

Detaljer

GENERELLE BESTEMMELSER NORGES HÅNDBALLFORBUND REGION NORD SESONGEN 2011/2012

GENERELLE BESTEMMELSER NORGES HÅNDBALLFORBUND REGION NORD SESONGEN 2011/2012 GENERELLE BESTEMMELSER NORGES HÅNDBALLFORBUND REGION NORD SESONGEN 2011/2012 1 Generelt om bestemmelsene til NHF RN 2 Aldersgrenser 3 Antall spillere på kampkortet 4 Spilletider 5 Ballstørrelser 6 Påmelding,

Detaljer

Foto: Nidaros Foto Robert Magnussen

Foto: Nidaros Foto Robert Magnussen Foto: Nidaros Foto Robert Magnussen Våre verdier NHF Region Nord skal bygge på og kjennetegnes ved den enkeltes stolthet og engasjement, og utøves gjennom et sett av felles verdier som er gjeldende for

Detaljer

REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF

REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF Ajourført etter Håndballtinget 2015 Gjelder for perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Utgitt av Norges

Detaljer

Klikk for å redigere tittelstil NHF Region Vest Sesongen 2011/12. Klikk for å redigere tittelstil. Klikk for å redigere undertittelstil i malen

Klikk for å redigere tittelstil NHF Region Vest Sesongen 2011/12. Klikk for å redigere tittelstil. Klikk for å redigere undertittelstil i malen Spillmeny Klikk for å redigere NHF Region Vest Sesongen 2011/12 Klikk for å redigere Klikk for å redigere under i malen Klikk for å redigere SESONGEN 2011/12 Sesongstart planlegges i uke 35 i 2011. Noen

Detaljer

NHF Region SørVest innbyr til sesongen 2009/2010

NHF Region SørVest innbyr til sesongen 2009/2010 NHF Region SørVest innbyr til sesongen 2009/2010 VELKOMMEN TIL SERIEN 2009/2010 Det er flott å se at det er svært mange som har lyst til å være med og spille håndball. Regionstyret og administrasjonen

Detaljer

Klikk for å redigere tittelstil. Klikk Velkommen for å redigere til tittelstil informasjonsmøte. Klikk for å redigere undertittelstil i malen

Klikk for å redigere tittelstil. Klikk Velkommen for å redigere til tittelstil informasjonsmøte. Klikk for å redigere undertittelstil i malen Klikk for å redigere tittelstil Klikk Velkommen for å redigere til tittelstil informasjonsmøte Klikk for å redigere undertittelstil i malen Klikk for å redigere tittelstil Klikk Spilltilbud for å redigere

Detaljer

SESONGREGLEMENT 2012 / 2013 NORGES HÅNDBALLFORBUND REGION NORD

SESONGREGLEMENT 2012 / 2013 NORGES HÅNDBALLFORBUND REGION NORD SESONGREGLEMENT 2012 / 2013 NORGES HÅNDBALLFORBUND REGION NORD 1 Generelt om bestemmelsene til NHF RN 2 Aldersgrenser 3 Antall spillere på kampkortet 4 Spilletider 5 Ballstørrelser 6 Påmelding, deltakeravgift,

Detaljer

Håndbok for arrangører

Håndbok for arrangører Håndbok for arrangører Norges Håndballforbund Region Øst NHF Region Øst ønsker å skape en best mulig sportslig ramme rundt kampene og vil derfor oppfordre alle arrangører til noen faste rutiner både før,

Detaljer

Norges Håndballforbund Region SørVest. Seriereglement

Norges Håndballforbund Region SørVest. Seriereglement Norges Håndballforbund Region SørVest Seriereglement Vedtatt på Regionstinget mai 2004 Sist oppdatert 26. februar 2014 Seriereglement NHF Region SørVest 1. BESTEMMELSER FOR NHF REGION SØRVEST 1-1 Generelt.

Detaljer

Sesongreglement 2013/2014 Norges Håndballforbund Region Nord

Sesongreglement 2013/2014 Norges Håndballforbund Region Nord Sesongreglement 2013/2014 Norges Håndballforbund Region Nord 1 Generelt om bestemmelsene til NHF RN 2 Aldersgrenser 3 Antall spillere på kampkortet 4 Spilletider 5 Ballstørrelser 6 Påmelding, deltakeravgift,

Detaljer

Norges Håndballforbund Region SørVest. Seriereglement. Vedtatt på Regionstinget mai 2004

Norges Håndballforbund Region SørVest. Seriereglement. Vedtatt på Regionstinget mai 2004 Norges Håndballforbund Region SørVest Seriereglement Vedtatt på Regionstinget mai 2004 Sist oppdatert 27. Juni 2017 1 Seriereglement NHF Region SørVest 1. BESTEMMELSER FOR NHF REGION SØRVEST 1-1 Generelt.

Detaljer

REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF

REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF Ajourført etter Håndballtinget 2015 Gjelder for perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Utgitt av Norges

Detaljer

Invitasjon til sesongen Velkommen til sesongen

Invitasjon til sesongen Velkommen til sesongen Invitasjon til sesongen 2015-16 Velkommen til sesongen 2015-16 Generell informasjon og påmeldingsfrister Barnehåndball Ungdomshåndball Seniorhåndball Håndball for utviklingshemmede Dommere Påmeldingsavgifter

Detaljer

Håndbok for arrangører

Håndbok for arrangører Håndbok for arrangører Norges Håndballforbund Region Øst Strømsveien 80 E-post: nhf.ron@handball.no 2010 Strømmen Tlf: 66 94 16 53 FAIR PLAY TEKST Mine damer og herrer, kjære håndballpublikum! For å sikre

Detaljer

Håndbok for arrangøreroppdatert august

Håndbok for arrangøreroppdatert august 2012 Håndbok for arrangøreroppdatert august Norges Håndballforbund Region Øst Strømsveien 80 E-post: nhf.ron@handball.no 2010 Strømmen Tlf: 66 94 16 53 Mine damer og herrer, kjære håndballpublikum! For

Detaljer

Klikk for å redigere tittelstil våren Klikk for å redigere undertittelstil i malen

Klikk for å redigere tittelstil våren Klikk for å redigere undertittelstil i malen Klikk for å redigere tittelstil Klikk Velkommen for å redigere til tittelstil Infomøte våren 2017-18 Klikk for å redigere undertittelstil i malen Det inviteres til: Regionseriespill stor bane i klassene:

Detaljer

Klikk for å redigere tittelstil våren Klikk for å redigere undertittelstil i malen

Klikk for å redigere tittelstil våren Klikk for å redigere undertittelstil i malen Klikk for å redigere tittelstil Klikk Velkommen for å redigere til tittelstil Infomøte våren 2015 Klikk for å redigere undertittelstil i malen Det inviteres til: Regionseriespill stor bane i klassene:

Detaljer

Lag i klassene 12-16, som får innvilget dispensasjon ved forsinket skolestart, kan ikke bli avdelingsvinnere.

Lag i klassene 12-16, som får innvilget dispensasjon ved forsinket skolestart, kan ikke bli avdelingsvinnere. GENERELLE BESTEMMELSER Vedtatt av regionstyret juni 2006 Aldersdispensasjoner Søknad om aldersdispensasjon må underskrives av klubbens leder. Det innvilges ikke dispensasjoner i Regionsseriene nivå 1,

Detaljer

RETNINGSLINJER. Serien 2016/2017. handball.no

RETNINGSLINJER. Serien 2016/2017. handball.no RETNINGSLINJER Serien 2016/2017 2 RETNINGSLINJER TRØNDERENERGI-SERIEN 2016/17. 1. Sesongvarighet Serien i Norges Håndballforbund Region Midt-Norge (RMN) gjennomføres i tidsrommet 17.september 2016 til

Detaljer

SERIEREGLEMENT FOR TRØNDERENERGI-SERIEN OG SERIESPILLET NORD-NORGE 2017/18.

SERIEREGLEMENT FOR TRØNDERENERGI-SERIEN OG SERIESPILLET NORD-NORGE 2017/18. SERIEREGLEMENT FOR TRØNDERENERGI-SERIEN OG SERIESPILLET NORD-NORGE 2017/18. NHF er i gang med et arbeid for å samordne en del regionale bestemmelser på noen områder for å oppnå mer likhet i hele Norge.

Detaljer

Hvordan unngå å tape en kamp på skrivebordet som er vunnet på banen

Hvordan unngå å tape en kamp på skrivebordet som er vunnet på banen Notat Til : Klubbene i Håndballnorge Fra : Norges Håndballforbund Dato : 15.september 2005 Arkiv : Kopi : - Emne : Hvordan unngå å tape en kamp på skrivebordet som er vunnet på banen Innledning: For sørge

Detaljer

ENDRING AV PARAGRAF 7 REGIONENS KAMPREGLEMENT

ENDRING AV PARAGRAF 7 REGIONENS KAMPREGLEMENT ENDRING AV PARAGRAF 7 REGIONENS KAMPREGLEMENT a) Kampenes varighet for de enkelte klasser er følgende: Kampart Spilletid Senior 4x10 min effektiv tid Junior 4x10 min effektiv tid Gutter/Piker 4x8 min effektiv

Detaljer

SAMMENSATTE LAG. Eventuelle spørsmål rettes til NHF Region SørVest, e-post eller tlf

SAMMENSATTE LAG. Eventuelle spørsmål rettes til NHF Region SørVest, e-post eller tlf Revidert 31.07.17 SAMMENSATTE LAG For NHF Region SørVest gjelder følgende: Søknadsfrister 31. august for seniorlag og aldersbestemte lag i følgende klasser: o Regionserie 15 år o A-serie 13 og 14 år 15.

Detaljer

HÅNDBALLMENYEN S ES ONGE N 2015/20 1 6

HÅNDBALLMENYEN S ES ONGE N 2015/20 1 6 HÅNDBALLMENYEN S ES ONGE N 2015/20 1 6 Vinn kamper på riktig nivå! handball.no 2 Innholdsfortegnelse VELKOMMEN TIL NY SESONG... 3 BARNEHÅNDBALL... 4 SERIESPILL J/G 12-SENIOR... 5 REGIONSSERIEN... 7 ØVRIGE

Detaljer

Fotballsesongen 2013 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball

Fotballsesongen 2013 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Fotballsesongen 2013 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Innhold: - Sesongen 2013 - Kamprapporter - Kampreglement - Forsikringer - Fair Play - Eventuelt - spørsmål

Detaljer

Innhold. Fair play, frisone, ekstra spiller. Kampavvikling, regler og retningslinjer. Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring

Innhold. Fair play, frisone, ekstra spiller. Kampavvikling, regler og retningslinjer. Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring Barnefotballens ABC Innhold Fair play, frisone, ekstra spiller Kampavvikling, regler og retningslinjer Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring Fair play, frisone, ekstra spiller Nye

Detaljer

Jeg ønsker å flytte en kamp! - Hvordan går jeg frem?

Jeg ønsker å flytte en kamp! - Hvordan går jeg frem? A-B-C C...light for Trener/Oppmann Regionserieneiene Region Øst Vi opplever fra tid til annen at trenere og oppmenn er usikrepåhva som er rett og galt i forbindelsemedavvikling av regionseriekamper. Vi

Detaljer

Turneringsreglement NSE Indoor Challenge 2014

Turneringsreglement NSE Indoor Challenge 2014 Turneringsreglement NSE Indoor Challenge 2014 NIC spilles etter FIFAs og NFFs reglementer for 11 - er fotball i aldersklassen G16, med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Jury

Detaljer

Gjensidige Cup Senior J/G16 J/G18. V e l k o m men til Verdens største håndballturnering i en hal l!

Gjensidige Cup Senior J/G16 J/G18. V e l k o m men til Verdens største håndballturnering i en hal l! INFO V e l k o m men til Verdens største håndballturnering i en hal l! Gjensidige Cup 2010 27.08 29.08 Senior J/G16 J/G18 Riktig utstyr er viktig for å kunne yte sitt beste på banen! Kristian Kjelling

Detaljer

Jury Det vil bli oppnevnt en jury bestående av 4 medlemmer i turneringen: 1 fra arrangøren og 3 fra deltakende klubber. Juryleder er Vidar Ulstein.

Jury Det vil bli oppnevnt en jury bestående av 4 medlemmer i turneringen: 1 fra arrangøren og 3 fra deltakende klubber. Juryleder er Vidar Ulstein. Turneringsreglement - Sør Cup 2014 Sør Cup spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Klassene J10, J11, J12, G7, G8, G9, G10, G11 og G12 spilles

Detaljer

Invitasjon til sesongen

Invitasjon til sesongen Invitasjon til sesongen 206-7 Velkommen til sesongen 206-7 Generell informasjon og påmeldingsfrister Barnehåndball Ungdomshåndball Seniorhåndball Håndball for utviklingshemmede Dommere Påmeldingsavgifter

Detaljer

Invitasjon til sesongen

Invitasjon til sesongen Invitasjon til sesongen 2017-18 INVITASJON TIL SESONGEN 2017-18 1 VELKOMMEN TIL SESONGEN 2017-18 3 1. GENERELL INFORMASJON 4 2. PÅMELDINGSFRISTER 6 3. BARNEHÅNDBALL (6-11 ÅR) 7 3.1 MINIHÅNDBALL GENERELT

Detaljer

A-B-C...light. Trener/Oppmann. Regionseriene Region Øst. J/G 9-Senior. for. Vi opplever fra tid til annen at trenere og oppmenn er usikre på hva

A-B-C...light. Trener/Oppmann. Regionseriene Region Øst. J/G 9-Senior. for. Vi opplever fra tid til annen at trenere og oppmenn er usikre på hva A-B-C...light for Trener/Oppmann Regionseriene Region Øst J/G 9-Senior Vi opplever fra tid til annen at trenere og oppmenn er usikre på hva som er rett og galt i forbindelse med avvikling av regionseriekamper.

Detaljer

SESONGREGLEMENT 2016/17 Vedtatt av regionstyret 29. februar 2016 (med endret ordlyd i pkt 15 slik som RS vedtok )

SESONGREGLEMENT 2016/17 Vedtatt av regionstyret 29. februar 2016 (med endret ordlyd i pkt 15 slik som RS vedtok ) SESONGREGLEMENT 2016/17 Vedtatt av regionstyret 29. februar 2016 (med endret ordlyd i pkt 15 slik som RS vedtok 29.02.2016) Dette reglementet gjelder i tillegg til NHFs lov, bestemmelser og reglementer

Detaljer

NHF Region Nord Seriereglement Sesongen 2017/18. Våre verdier

NHF Region Nord Seriereglement Sesongen 2017/18. Våre verdier 2 NHF Region Nord Seriereglement Sesongen 2017/18 Våre verdier NHF Region Nord skal bygge på og kjennetegnes ved den enkeltes stolthet og engasjement, og utøves gjennom et sett av felles verdier som er

Detaljer

INFORMASJON OG PÅMELDING TIL SERIESPILL SESONGEN

INFORMASJON OG PÅMELDING TIL SERIESPILL SESONGEN INFORMASJON OG PÅMELDING TIL SERIESPILL SESONGEN 2017-2018 SESONG START SESONG SLUTT Sesongstart er 30. september 2017. Serieslutt er 07.-08. april 2018. Regionsmesterskap U14, U16,U19: 14.-15. april 2018

Detaljer

KAPITTEL 1: Kampreglement

KAPITTEL 1: Kampreglement Turneringsreglement for Ålesund Bymesterskap G13-2017 Ålesund Bymesterskap G13 spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Arrangør Spjelkavik

Detaljer

INFORMASJON VEDRØRENDE HØSTESESONGEN OG VEIEN FREM TIL BDO-SLUTTSPILL 2015

INFORMASJON VEDRØRENDE HØSTESESONGEN OG VEIEN FREM TIL BDO-SLUTTSPILL 2015 INFORMASJON VEDRØRENDE HØSTESESONGEN OG VEIEN FREM TIL BDO-SLUTTSPILL 2015 NFF Trøndelag Trondheim www.fotball.no/trondelag Besøksadresse: Lerkendal Stadion, 7031 TRONDHEIM Tlf 73821460 Fax 73821470 Trøndelag

Detaljer

Håndbok for arrangøreroppdatert august

Håndbok for arrangøreroppdatert august 2013 Håndbok for arrangøreroppdatert august Norges Håndballforbund Region Øst Strømsveien 80 E-post: nhf.ron@handball.no 2010 Strømmen Tlf: 66 94 16 53 FAIR PLAY Mine damer og herrer, kjære håndballpublikum!

Detaljer

Instruks for Sekretariatet

Instruks for Sekretariatet Instruks for Sekretariatet Sørumsand IF håndballgruppa 1. Forberedelser før arrangementet Sekretær/tidtaker Kode for å åpne sekretariatspult er 6558. Sekretær må gjøre seg kjent med kamprapporten og hvordan

Detaljer

Turneringsreglement for Camp Stavanger 2012 (13 og 14 år)

Turneringsreglement for Camp Stavanger 2012 (13 og 14 år) Turneringsreglement for Camp Stavanger 2012 (13 og 14 år) Camp Stavanger spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Jury Det vil bli oppnevnt

Detaljer

TrønderEnergi Cup info. Velkommen til Mini: J/G 10 og 11. Aldersbestemte klasser J/G år:

TrønderEnergi Cup info. Velkommen til Mini: J/G 10 og 11. Aldersbestemte klasser J/G år: info Velkommen til TrønderEnergi Cup 2011 Aldersbestemte klasser J/G 12-18 år: 30.08-04.09.2011 J/G 10 og 11 30.08-01.09.2011 Post: PB 9465 - Sluppen 7495 TRONDHEIM /Idrettens Hus Mini: 31.08.2011 VERDIGRUNNLAGET

Detaljer

SESONGEN Velkommen! Klubb/Lag oppstartsmøter

SESONGEN Velkommen! Klubb/Lag oppstartsmøter Klikk for redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere undertittelstil i malen SESONGEN 2014-15 Velkommen! Klubb/Lag oppstartsmøter Håndballens verdier Hovedoppgaver Arrangement

Detaljer

Innledning. Håndball med stil - til dommerne!

Innledning. Håndball med stil - til dommerne! Arrangementsmal Innledning NHF Region Øst-Norge ønsker å skape en best mulig sportslig ramme rundt kampene og vil derfor oppfordre alle arrangører om noen faste rutiner både før, under og etter kampene.

Detaljer

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan Side 1 av 7 HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan 2014-2016 Sak 4.1 på årsmøtet 2014 (styrets innstilling) Hovedsponsor 2012-2014 Side 2 av 7 Innledning Handlingsplanen skal være styrende for den aktiviteten

Detaljer

Reglement for Aldersbestemte Klasser

Reglement for Aldersbestemte Klasser Reglement for Aldersbestemte Klasser 1 av 8 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 0.0 Generelt 4 0.1 Aldersbestemte klasser 4 1.0 Struktur for aldersbestemte klasser 4 1.1 Klasser 4 1.2 Organisering

Detaljer

Turneringsreglement Elverumsturneringen 2013

Turneringsreglement Elverumsturneringen 2013 Turneringsreglement Elverumsturneringen 2013 2 Innhold: Punkt Side Innledning 3 Kampreglement 4 Konkurranse- og sanksjonsreglement 7 Reglement for spilleberettigelse 10 Turneringsjury 11 Innledning Reglementet

Detaljer

Cup reglement Landsås Cup 9-11 juni 2017

Cup reglement Landsås Cup 9-11 juni 2017 Cup reglement Landsås Cup 9-11 juni 2017 (ORDENSREGLEMENT OG VILKÅR) Landsås Cup er ett håndballarrangement som følger reglementet som er gitt av Norges Håndballforbund region Nord sesongen 2016/2017,

Detaljer

Kapittel 3. LAGSERIEN

Kapittel 3. LAGSERIEN 3.1 ORGANISERING Kapittel 3. LAGSERIEN 3.1.1 HERRER 3.1.1.1 Innledende bestemmelser 3.1.1.1.1 Den nasjonale lagserien Den nasjonale lagserien består av Stiga-ligaen 1., 2., 3. divisjon og dameserien. Serien

Detaljer

Infoskriv NM Beachhåndball 2016

Infoskriv NM Beachhåndball 2016 Infoskriv NM Beachhåndball 2016 Norges Håndballforbund, og IL Runar ønsker velkommen til NM i beachhåndball i Sandefjord, 17.-19.juni 2016. Kampprogrammet, spilleregler og protestreglement finner dere

Detaljer

Arrangementsmal. NHF Region Øst

Arrangementsmal. NHF Region Øst Arrangementsmal NHF Region Øst Innledning NHF Region Øst ønsker å skape en best mulig sportslig ramme rundt kampene og vil derfor oppfordre alle arrangører om noen faste rutiner både før, under og etter

Detaljer

LAGUNEN FOTBALLFEST 2015 - TURNERINGSREGLEMENT

LAGUNEN FOTBALLFEST 2015 - TURNERINGSREGLEMENT TURNERINGSREGLEMENT Public LAGUNEN FOTBALLFEST 2015 spilles etter NFF s reglement med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. JURY Turneringens jury består av seks medlemmer, en representant

Detaljer

SESONGEN 2013/2014 Velkommen! Klubb/Lag oppstartsmøter

SESONGEN 2013/2014 Velkommen! Klubb/Lag oppstartsmøter Klikk for redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere undertittelstil i malen SESONGEN 2013/2014 Velkommen! Klubb/Lag oppstartsmøter Hovedoppgaver Stor aktivitet i den primære

Detaljer

Cup reglement Landsås Cup 5-7 juni 2015

Cup reglement Landsås Cup 5-7 juni 2015 Cup reglement Landsås Cup 5-7 juni 2015 (ORDENSREGLEMENT OG VILKÅR) Landsås Cup er ett håndballarrangement som følger reglementet som er gitt av Norges Håndballforbund region Midt sesongen 2014/2015, med

Detaljer

SØKNADSSKJEMA. for. arrangement av cuper og turneringer.

SØKNADSSKJEMA. for. arrangement av cuper og turneringer. SØKNADSSKJEMA for arrangement av cuper og turneringer www.fotball.no/turneringer Inneholder også: - gjeldende regler og retningslinjer for arrangører Norges Fotballforbund Oppdatert januar 2007 Gjeldende

Detaljer

Fjord Line cup barn 2016

Fjord Line cup barn 2016 Turneringsreglement Fjord Line cup barn 2016 5 er og 7 er fotballturnering for barn i alderen 7-12 år. 7-10 årsklasser spiller med 5 spillere 11-12 årsklasser spiller med 7 spillere Revisjon 1.0 07.12.2015

Detaljer

- serien 2014/2015. handball.no. velkommen. Sluttspill J/G 14 år

- serien 2014/2015. handball.no. velkommen. Sluttspill J/G 14 år - serien 2014/2015 velkommen Sluttspill J/G 14 år Trondheim Spektrm 10.-12. april 2015 2 3 Vi ønsker velkommen til sluttspill J/G 14 år - serien 2014/2015 Alle lag må henvende seg til hovedsekretariatet

Detaljer

HÅNDBALLMENYEN SESONGEN 2013/2014

HÅNDBALLMENYEN SESONGEN 2013/2014 HÅNDBALLMENYEN Tingbok 2010 2007 NHF Region Midt-Norge SESONGEN 2013/2014 www.handball.no 2 Innholdsfortegnelse VELKOMMEN TIL NY SESONG... 3 NYTTIG SERIEINFORMASJON... 4 DOMMERPÅMELDINGER... 6 REGIONSSERIEN

Detaljer

UNGDOMSTREFF I ØSTFOLDHALLEN 2013 TURNERING FOR UNGDOM 13-19 ÅR. KRETSMESTERSKAP 5'er FOTBALL INNENDØRS

UNGDOMSTREFF I ØSTFOLDHALLEN 2013 TURNERING FOR UNGDOM 13-19 ÅR. KRETSMESTERSKAP 5'er FOTBALL INNENDØRS UNGDOMSTREFF I ØSTFOLDHALLEN 2013 TURNERING FOR UNGDOM 13-19 ÅR KRETSMESTERSKAP 5'er FOTBALL INNENDØRS Vi har gleden av å invitere til Ungdomstreff i Østfoldhallen 2013. Litt om Ungdomstreffen: Østfold

Detaljer

TrønderEnergi Cup Program. Senior Velkommen til

TrønderEnergi Cup Program. Senior Velkommen til Program Velkommen til TrønderEnergi Cup 2011 Senior 26.08-28.08.2011 Post: PB 9465 - Sluppen 7495 TRONDHEIM /Idrettens Hus Riktig utstyr er viktig for å kunne yte sitt beste på banen! Kristian Kjelling

Detaljer

TIL LAGENE I VOLLEYBALLSERIEN 2015/2016 Vi ber lagene gjøre seg kjent med reglementet før seriestart.

TIL LAGENE I VOLLEYBALLSERIEN 2015/2016 Vi ber lagene gjøre seg kjent med reglementet før seriestart. HORDALAND BEDRIFTSIDRETTSKRETS Kniksens Plass 3 (Brann Stadion) Postboks 6143, 5892 BERGEN Tlf. sentralb. 55 59 58 00, Tlf. direkte 55 59 58 52 Mail: janove.oijordsbakken@bedriftsidrett.no TIL LAGENE I

Detaljer

SESONGEN 2015-16 Velkommen! Klubb/Lag oppstartsmøter

SESONGEN 2015-16 Velkommen! Klubb/Lag oppstartsmøter Håndballens verdier Klikk for redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere undertittelstil i malen SESONGEN 2015-16 Velkommen! Klubb/Lag oppstartsmøter Håndballens verdier Hovedoppgaver

Detaljer

SERIEORDNING UNGDOMSFOTBALL (13-19) VÅR 2014

SERIEORDNING UNGDOMSFOTBALL (13-19) VÅR 2014 SERIEORDNING UNGDOMSFOTBALL (13-19) VÅR 2014 For alle klasser gjelder at alle kamper skal være avviklet innen siste fastsatte spilledato i spilleplan for den enkelte avdeling. Kamper som spilles etter

Detaljer

REGIONSTINGET Presentasjonsmateriell klubbledermøtene

REGIONSTINGET Presentasjonsmateriell klubbledermøtene Klikk for redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere undertittelstil i malen REGIONSTINGET 2014 Presentasjonsmateriell klubbledermøtene Én av sju regioner Norges Håndballforbund

Detaljer

REGLEMENT FOR REGIONAL 1.DIVISJON NORGES BASKETBALLFORBUND. Versjon Side 0 av 5

REGLEMENT FOR REGIONAL 1.DIVISJON NORGES BASKETBALLFORBUND. Versjon Side 0 av 5 REGLEMENT FOR REGIONAL 1.DIVISJON NORGES BASKETBALLFORBUND Versjon 08.11.2016 Side 0 av 5 Reglement for regional 1. divisjon (1) Generelle bestemmelser Kvinner og Menn rykker opp til/ned fra Kvinneligaen/BLNO

Detaljer

Turneringsreglement DOMUS CUP OPPDAL 2014

Turneringsreglement DOMUS CUP OPPDAL 2014 Turneringsreglement DOMUS CUP OPPDAL 2014 DOMUS CUP OPPDAL 2014 spilles etter NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Reglementet er utarbeidet etter modell fra

Detaljer

- serien 2013/2014. handball.no. Invitasjon. Sluttspill J/G 16 år

- serien 2013/2014. handball.no. Invitasjon. Sluttspill J/G 16 år - serien 2013/2014 Invitasjon Sluttspill J/G 16 år Trondheim Spektrum 04.-06. april 2014 TrønderEnergi-serien Sluttspill Jenter og Gutter 14 år 2 scandiberico 2013 3 Vi ønsker velkommen til sluttspill

Detaljer

INFORMASJON SESONGEN 2012 Ungdom 13-19 år

INFORMASJON SESONGEN 2012 Ungdom 13-19 år INFORMASJON SESONGEN 2012 Ungdom 13-19 år Serieordningen Ungdomsfotball Vår 2012 Forsikring/spilleberettigelse Aldersbestemmelser Junior 2012 Terminliste/spilleplaner Kampkort Breddereglementet 2012 Dommersatser

Detaljer

Regler HamKams TalentCup Jenter J13-J16.

Regler HamKams TalentCup Jenter J13-J16. Regler HamKams TalentCup Jenter J13-J16. Talentcupen spilles etter NFF s lover og regler for gutter og jenter. I 11er-klassen gjelder reglene for 9er-fotball i aldersklassen 13 år, med unntak av bestemmelsene

Detaljer

Turneringsreglement - Sør Cup 2016

Turneringsreglement - Sør Cup 2016 Turneringsreglement - Sør Cup 2016 Sør Cup spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Klassene J8, J9, J10, J11, J12, G7, G8, G9, G10, G11

Detaljer

Instruks for Sekretariatet

Instruks for Sekretariatet Instruks for Sekretariatet Sørumsand IF håndballgruppa 1. Forberedelser før arrangementet Sekretær/tidtaker Kode for å åpne sekretariatspult er 9221. Sekretær må gjøre seg kjent med kamprapporten og hvordan

Detaljer

Kampreglement - NBBF Region Midt-Norge

Kampreglement - NBBF Region Midt-Norge Kampreglement - NBBF Region Midt-Norge Oppdatert pr 01.08.2014 erstatter versjon datert 02.04.2014. Inkluderer Tingvedtak 2014 og «Offisielle spilleregler for basketball» gjeldende fra 01.08.2014 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

ABC Lagledere ungdomsfotball

ABC Lagledere ungdomsfotball ABC Lagledere ungdomsfotball HOLDNINGER OG FAIR PLAY Egen paragraf i breddereglementet om Fair play nytt fra 2015 * Hva gjør din klubb i forhold til Fair play arbeid? Er din klubb en Fair Play klubb? Lagleder/treners

Detaljer

1. Aldersgrenser. 2. Dispensasjoner. Dispensasjoner behandles administrativt.

1. Aldersgrenser. 2. Dispensasjoner. Dispensasjoner behandles administrativt. SESONGREGLEMENT 2017/18 Vedtatt april 2017 Dette reglementet er gjeldende for alle kamper i NHF Region Øst, og gjelder i tillegg til Lov for Norges Håndballforbund og Kamp- og konkurransereglement for

Detaljer

INFORMASJON HØSTSESONGEN 2014 Ungdom 13-19 år

INFORMASJON HØSTSESONGEN 2014 Ungdom 13-19 år INFORMASJON HØSTSESONGEN 2014 Ungdom 13-19 år SERIESPILL OG BESTEMMELSER OM SLUTTSPILL Gutter 13 Gutter 14 Gutter 16 Gutter 19 Jenter 13 Jenter 14 Jenter 16 Jenter 19 Internett: Facebook: E-post: www.fotball.no/trondelag

Detaljer

Velkommen til. Aldersbestemte lag, Mini og 10/11 år. 07. - 13. september

Velkommen til. Aldersbestemte lag, Mini og 10/11 år. 07. - 13. september INFO Velkommen til TrønderEnergi Cup 2015 Aldersbestemte lag, Mini og 10/11 år 07. - 13. september Post: Idrettens Hus 7495 TROND- HEIM LIK OSS OG FÅ SISTE NYTT OM PRODUKTER OG KONKURRANSER MED KULE PREMIER!

Detaljer

Fotballsesongen 2015 Laglederkveld ungdomsfotball

Fotballsesongen 2015 Laglederkveld ungdomsfotball Fotballsesongen 2015 Laglederkveld ungdomsfotball Laglederkveld ungdomsfotball Innhold: - Fair Play - Sesongen 2015 - Kamprapporter - Regelverk - Forsikringer - Eventuelt - spørsmål Fair Play Fair Play-møte

Detaljer

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets 10.1: Forslag fra Kretsstyret Endring av system for kjøregodtgjørelse. All kjøregodtgjørelse i regi av kretsen skal følge samme satser og benytte samme

Detaljer

Turneringsprogram CSK SOMMERSERIE I HÅNDBALL

Turneringsprogram CSK SOMMERSERIE I HÅNDBALL Turneringsprogram CSK SOMMERSERIE I HÅNDBALL 17.-18. august 2013 Velkommen til Charlottenlund Charlottenlund er en bydel som ligger 7 km øst for Trondheim sentrum. Charlottenlund Sportsklubb er en bydelsklubb

Detaljer

Invitasjon Nyttårsturneringa SpareBank 1 Cup

Invitasjon Nyttårsturneringa SpareBank 1 Cup Invitasjon Nyttårsturneringa SpareBank 1 Cup Tromsø håndballklubb har gleden av å invitere til nok ei Nyttårsturnering Nyttårsturneringa har lang tradisjon og er vel kjent som en ledende håndballfest i

Detaljer

Referat fra klubbledermøte i Nord-Østerdal Tynsethallen, Tynset kl mars 2014

Referat fra klubbledermøte i Nord-Østerdal Tynsethallen, Tynset kl mars 2014 Referat fra klubbledermøte i Nord-Østerdal Tynsethallen, Tynset kl. 18.30-21.30 05. mars 2014 TILSTEDE: Sascha Mitrovic, Tina Ellingson Røe, Anders Tharaldsteen, Grete Sivertsen, Ingrid Brændvang, Mali

Detaljer

Fotballsesongen 2012 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball

Fotballsesongen 2012 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Fotballsesongen 2012 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Innhold: - Sesongen 2012 - Kamprapporter - Kampreglement - Forsikringer - Fair Play - Eventuelt - spørsmål

Detaljer

Vi er stolte over å kunne invitere deg og klubben din til vår håndballcup som i år arrangeres for 19. gang.

Vi er stolte over å kunne invitere deg og klubben din til vår håndballcup som i år arrangeres for 19. gang. Vi er stolte over å kunne invitere deg og klubben din til vår håndballcup som i år arrangeres for 19. gang. Vårt mål er at Vestfossen Cup skal være den perfekte sesongavslutningen, og vi legger ned enormt

Detaljer

Turneringsreglement Bend It Cup Kalandseid 2014

Turneringsreglement Bend It Cup Kalandseid 2014 A: Kampreglement A1: Aldersklasser Turneringsreglement Bend It Cup Kalandseid 2014 13 år: Klasse C: Lillegutter født 2001 Klasse D: Lillejenter født 2001 7er fotball 12 år: Klasse E: Lillegutter født 2002

Detaljer

FIKS klubben (påmeldingsprosedyrer) - Elektronisk kamprapport

FIKS klubben (påmeldingsprosedyrer) - Elektronisk kamprapport ABC / FIKS møte Hønefoss 6.mars ABC / FIKS møter Buskerud Fotballkrets - Hvem gjør hva? - Status og Handlingsplan BFK 2012 Kampavvikling (arrangør, hjemme-/bortelag) - Aktivitetsserier/-kvelder (5 er fotball)

Detaljer

Futsal KM. Dette er informasjon til klubber som ønsker å bli lokal arrangør av kretsmesterskapet i futsal.

Futsal KM. Dette er informasjon til klubber som ønsker å bli lokal arrangør av kretsmesterskapet i futsal. Futsal KM 2013 Dette er informasjon til klubber som ønsker å bli lokal arrangør av kretsmesterskapet i futsal. Søknadsfrist for lokale arrangører er 27.05.13 Tildeling av Futsal KM Sunnmøre Fotballkrets

Detaljer