ENDRING AV PARAGRAF 7 REGIONENS KAMPREGLEMENT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENDRING AV PARAGRAF 7 REGIONENS KAMPREGLEMENT"

Transkript

1 ENDRING AV PARAGRAF 7 REGIONENS KAMPREGLEMENT a) Kampenes varighet for de enkelte klasser er følgende: Kampart Spilletid Senior 4x10 min effektiv tid Junior 4x10 min effektiv tid Gutter/Piker 4x8 min effektiv tid Smg/Smj 4x10 min inneffektiv tid Mini 4x10 min inneffektiv tid Eventuelle ekstraomganger er 5 min. effektiv tid etter 2 min. pauser i alle klasser. Også mellom ekstraomgangene skal det være 2 min. pause. b) Ventetiden for en kamps begynnelse skal ikke overskride 5 min. Lagene har ikke krav på mer enn 5 min. oppvarming mot kurv på spillebanen. c) Lag som ikke har 5 spilleklare spillere på banen senest 5 min. etter at kampen skulle ha begynt, taper kampen. Forslag til ny tekst: a) Kampers varighet for de enkelte klasser er: Senior, Junior, Gutte/Pike: 4 x 10 minutter effektiv tid Smg/Smj og Mini: 4x10 minutter ineffektiv tid Eventuelle ekstraomganger er 5 min. effektiv tid etter 2 min. pauser i alle klasser. Også mellom ekstraomgangene skal det være 2 min. pause. b)lagene har ikke krav på mer enn 5 minutter oppvarming mot kurv på spillebanen. 1. Det er ønskelig at også Gutte-/Pikeserien gjennomføres med 4x10 minutter spilletid 2. Punkt c) er dekket i regelboken, men da med 15 minutter. 3. Første setning i punkt b) er både uklar og tar ikke høyde for f.eks. forsinkelser i kampprogrammet.

2 ENDRING AV PARAGRAF 11 REGIONENS KAMPREGLEMENT 11 ARRANGEMENT AV KAMPER a) Regionen står som leier av alle haller Regionkamper spilles i. b) Ingen lag har krav på å få hjemmekamper i en bestemt hall. c) Det er anledning for klubber å ta inngangspenger ved Regionkamper, men dette må først gjøres etter avtale med Regionstyret og tillatelse fra halleier/vaktmester i hallen. d) Overskuddet ved slike kamper tilfaller klubbene. e) Omfang av grunnserie og sluttspill må før hver sesong vurderes av turneringskomitéen som setter opp forslag til terminliste. Dette forslag forelegges styret i Regionen som fatter endelig vedtak om kampoppsettets prinsipielle utforming. f) Dersom ingen av Regionen klubber har tatt på seg å arrangement av regionale arrangementer i NBBFs regi kan Regionen pålegge klubber å arrangere disse. Forslag til nytt punkt b): b) Ingen lag har krav på å få hjemmekamper i en bestemt hall.hvor laget trener skal likevel veie tungt både ved serieoppsett og eventuell flytting av oppsatte kamper. I sesongen 2010/2011 har flere klubber opplevd å spille sine hjemmekamper på bortelagets hjemmebane, spesielt innenfor Trondheim. Samtidig har det vært ledig halltid på lagets hjemmebane. For å sikre at man strekker seg så langt som mulig for å få til kamper på klubbens hjemmebane, tilføres ny tekst til punkt b i paragrafen.

3 ENDRING AV PARAGRAF 12 REGIONENS KAMPREGLEMENT 12 SEKRETARIAT a) Hjemmelaget ( det lag som står først i kampoppsettet) er ansvarlig for oppretting av sekretariat. Sekretariatet skal bemannes av personer som ikke står oppført på kampskjema som spiller, lagleder eller ass. lagleder i den aktuelle kampen. For kamper i lavere klasser enn 1.divisjon kvinner/2.divisjon menn, tillates at sekretariatet består av tidtaker og sekretær. Kampene tillates spilt uten foreskrevet anvisningstavle for løpende målpoengstilling, dersom det etter anstrengelser fra arrangør ikke har vist seg mulig å skaffe slik. Hjemmelaget er ansvarlig for at utstyr til sekretariatet er i orden og at det er 2 baller til bortelagets disposisjon for oppvarming. En av disse eller en annen ball må være i en slik forfatning at den kan brukes som kampball. b) Hjemmelaget er ansvarlig for at sekretariatet er bemannet 20 min før kampstart. Dommerne skal rapportere til Regionstyret lag som forsinker kamper mer enn 5 min. p.g.a. manglende utstyr eller for sen bemanning. Forslag til strykning fra punkt a): For kamper i lavere klasser enn 1.divisjon kvinner/2.divisjon menn, tillates at sekretariatet består av tidtaker og sekretær. Etter spillereglene, skal 24-sekundersklokken bemannes i alle kamper på alle nivå over smågutte/småjente. Ved manglende anlegg legges oppgaven over på dommerne i kampen. Dette er en veldig uheldig løsning, da telling av 24-sekunder vil være umulig å gjennomføre korrekt gjennom en helg kamp. Dette vil spesielt gå utover lag som eksempelvis bruker helbanepress til å redusere tiden det andre laget har i angrep. Siden 24-sekundersanlegget må bemannes for å kunne brukes, foreslås setningen fjernet fra reglementet. Det oppfordres samtidig til at alle haller som per i dag ikke er utstyrt med 24-sekundersanlegg, utstyres med dette umiddelbart. Spesielt med tanke på regelendringene som trår i kraft 2011/2012.

4 ENDRING AV REGLEMENT: HONORAR OG BØTER Dagens tekst Reisebonus og bonusordning for dømming av antall kamper bortfaller etter vedtak av særkretstinget 22/ Unntak fra reisebonus er reiser til/fra Møre som fastsettes til kr 750. Forslag til ny tekst: Ved dommerreiser som påfører overnatting for dommeren, utbetales en reisebonus etter følgende satser: Grad Aspirantdommer Kretsdommer Forbunds-/FIBA-dommer Sats 500,- 750,- 1000,- På alle andre dommerutbetalinger som ikke er direkte knyttet til en kostnad, skilles det på beløpets størrelse, basert på dommergrad. Dette gjøres for å gi dommere nok en motivasjon til å gå opp i gradene, samtidig som det sikrer at også de best betalte dommerne er villig til å ta en tur til Møre og Romsdal for å dømme. Samtidig endres teksten for at også dommere som reiser fra Møre og Romsdal til Trøndelag for å dømme. Den tar også høyde for å ekskludere tilreisende personer som velger å dømme for regionen mens de allikevel befinner seg i området. Det at det ikke skilles på kjøregodtgjørelse og diett, er ikke sammenlignbart da dette er ment å dekke faktiske kostnader. En mørebonus i likhet med et dommerhonorar, er en utbetaling dommeren mottar for å ta på seg en oppgave. Trondheim Ballklubb mener at dette skillet basert på dommergrad burde gjenopprettes slik at unge dommere har flere motiverende faktorer til å sikte mot kretsdommerkurs og forbundsdommerkurs.

5 ENDRING AV REGLEMENT: HONORAR OG BØTER Forslag til nytt punkt: DOMMERE SOM MØTER FOR SENT Hvis en eller flere av dommerne oppsatt til en kamp, møter til et slikt tidspunkt at kampstart beviselig forsinkes, utbetales kun halvt honorar til vedkommende dommer(e). Hvis en dommer møter slik at kampen starter til riktig tid, men meddommer(e) møter etter kampstart, skal også vedkommende dommer kun motta halvt dommerhonorar. Per i dag har man et system som straffer lag som fører til at kampstart blir forsinket. Man straffer lag som gjør at det ikke blir kamp og man straffer dommere som ikke møter opp. Med dagens regelverk, finnes det likevel ingen straff hvis f.eks. dommerne møter 10 minutter etter oppsatt kampstart. Dommere skal etter eget regelverk alltid være til stede på spillebanen senest 20 minutter før oppsatt kampstart. Med at dommerne, ofte som de eneste involverte i kampen, får betaling for sin innsats, burde det å møte opp tidsnok til ikke å forsinke kampstart være et minimumskrav.

Innholdsfortegnelse reglement NM senior

Innholdsfortegnelse reglement NM senior Innholdsfortegnelse reglement NM senior Innholdsfortegnelse reglement NM senior... 1 Reglement for Norgesmesterskap for senior... 3 1.0 Mesterskapsstruktur... 3 1.1 Klasser... 3 1.2 Spillesystem... 3 1.3

Detaljer

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets 10.1: Forslag fra Kretsstyret Endring av system for kjøregodtgjørelse. All kjøregodtgjørelse i regi av kretsen skal følge samme satser og benytte samme

Detaljer

retningslinjer - serien 2014/2015 handball.no

retningslinjer - serien 2014/2015 handball.no retningslinjer 1. Sesongvarighet Serien i Norges Håndballforbund Region Midt-Norge (RMN) gjennomføres i tidsrommet 20.september 2014 til 22.mars 2015. Lokale tilpasninger kan være nødvendig. Dette planlegges

Detaljer

retningslinjer - serien 2013/2014 handball.no

retningslinjer - serien 2013/2014 handball.no retningslinjer 1. Sesongvarighet Serien i Norges Håndballforbund Region Midt-Norge (RMN) gjennomføres i tidsrommet 21.september 2013 til 23.mars 2014. Lokale tilpasninger kan være nødvendig. Dette planlegges

Detaljer

Mini- og småbasket cup. BRMN 19. november 2010

Mini- og småbasket cup. BRMN 19. november 2010 Mini- og småbasket cup BRMN 19. november 2010 Ansvarsfordeling Arrangørklubb skal: Sende ut invitasjon Sette opp og sende ut kampoppsettet Arrangere cupen Sette opp dommere til kampene Sørge for sekretariat

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Programoversikt...side 2 Forslag til forretningsorden...side 2 Forslag til dagsorden...side 3 Kommentarer til dagsorden...side 3 Kommentarer til budsjett for 2006 og 2007...side 4 Forslag

Detaljer

NSBF Turneringsreglement 2015

NSBF Turneringsreglement 2015 NSBF Turneringsreglement 2015 Innholdsfortegnelse NSBF Turneringsreglement 2015... 1 1. Generelle bestemmelser... 5 1.01. Om Turneringsreglementet... 5 1.02. Organisasjon og valgbarhet... 5 1.03. Forslag

Detaljer

Bestemmelser for Grundigligaen, NM senior og 1.divisjon (se innledning) Sist ajourført til sesongen 2015/2016

Bestemmelser for Grundigligaen, NM senior og 1.divisjon (se innledning) Sist ajourført til sesongen 2015/2016 Bestemmelser for Grundigligaen, NM senior og 1.divisjon (se innledning) Sist ajourført til sesongen 2015/2016 Innholdsfortegnelse: 0. Innledning... 4 1. Utdrag fra Håndbok om lov, kamp- og konkurransereglement

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. 0.0 Generelt 3 0.1 * NVBFs konkurransesystem 3

Innholdsfortegnelse 1. 0.0 Generelt 3 0.1 * NVBFs konkurransesystem 3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 0.0 Generelt 3 0.1 * NVBFs konkurransesystem 3 1.0 * Struktur for 2. divisjon og lavere divisjoner 3 1.1 Klasser 3 1.2 Organisering 3 1.3 Spillesystem for 2. divisjon

Detaljer

KAMPREGLEMENT FOR NHF REGION VEST

KAMPREGLEMENT FOR NHF REGION VEST KAMPREGLEMENT FOR NHF REGION VEST Vedtatt på Regionstinget 12. 13. mai 2012. 1. NHFs LOV, KAMP- OG KONKURRANSE REGLEMENT Alle klubber tilsluttet NHF Region Vest skal arrangere og spille sine kamper i overensstemmelse

Detaljer

Håndbok Kvinneligaen

Håndbok Kvinneligaen Håndbok Kvinneligaen (Versjon 19.06.2015) 1 Innledning Kvinneligaen er nå i gang med sin syvende sesong under navnet Kvinneligaen. Navnet ble etablert i forbindelse med at jente- og kvinnesatsning ble

Detaljer

HÅNDBOK 20 15. Fotball OSLO FOTBALLKRETS. Spesialisten på fotballreiser. Spesialisten på fotballreiser

HÅNDBOK 20 15. Fotball OSLO FOTBALLKRETS. Spesialisten på fotballreiser. Spesialisten på fotballreiser HÅNDBOK 20 15 Spesialisten på fotballreiser Spesialisten på fotballreiser Fotball OSLO FOTBALLKRETS 35039 GEVIR Spesialisten på fotballreiser Treningsleir Turnering Supportertur Avslutningstur Trenerseminar

Detaljer

KAMPREGLEMENT Sist revidert av Forbundsstyret 22. april 2015.

KAMPREGLEMENT Sist revidert av Forbundsstyret 22. april 2015. KAMPREGLEMENT Sist revidert av Forbundsstyret 22. april 2015. Kap. 1. Virkeområde. 1-1 NIHF's bestemmelser må følges. Kap. 2. Generelle spillebestemmelser. 2-1 Påmelding og avgift. 2-2 Spillesesong. 2-3

Detaljer

SPILLESYSTEMER. Punkt 6. Regler for rekkefølge. 7. Utslagsmetoden. Punkt 1. Generelle bestemmelser. Punkt 2. Uavgjorte kamper.

SPILLESYSTEMER. Punkt 6. Regler for rekkefølge. 7. Utslagsmetoden. Punkt 1. Generelle bestemmelser. Punkt 2. Uavgjorte kamper. KAMPREGLEMENT 1. Alle bandykamper skal arrangeres og spilles i samsvar med NBF's lov og seksjonsstyrets kampreglement. Som obligatorisk kamp regnes serie-og cupkamper, samt sluttspill og kamper for opp/nedrykking,

Detaljer

NORGES AMERIKANSKE IDRETTERS FORBUND. Kampreglement. Amerikansk Fotball Norge. Vedtatt av Grenstyret Amerikansk Fotball Norge 10.12.

NORGES AMERIKANSKE IDRETTERS FORBUND. Kampreglement. Amerikansk Fotball Norge. Vedtatt av Grenstyret Amerikansk Fotball Norge 10.12. NORGES AMERIKANSKE IDRETTERS FORBUND Kampreglement Amerikansk Fotball 2012 Vedtatt av Grenstyret Amerikansk Fotball 10.12.2011 Innhold Første del - Fellesbestemmelser... 5 Kapittel 1 - Reglementets gyldighet...

Detaljer

Informasjonshefte. Futsalserien 2013/2014. Jenter og gutter 10, 11 og 12 år

Informasjonshefte. Futsalserien 2013/2014. Jenter og gutter 10, 11 og 12 år Informasjonshefte Futsalserien 2013/2014 Jenter og gutter 10, 11 og 12 år KORT OM FUTSAL Futsal er en internasjonal betegnelse på en type innendørsfotball, og navnet kommer av spansk fútbol de salón. Futsal

Detaljer

REGLER & RETNINGSLINJER. Fair Play program

REGLER & RETNINGSLINJER. Fair Play program REGLER & RETNINGSLINJER Fair Play program Som aktører på ulike nivåer norsk fotball har vi et omfattende sett regelverk å forholde oss til. Noen ganger kan det virke nærmest umulig å ikke gå seg vill i

Detaljer

Fotballsesongen 2015 Laglederkveld ungdomsfotball

Fotballsesongen 2015 Laglederkveld ungdomsfotball Fotballsesongen 2015 Laglederkveld ungdomsfotball Laglederkveld ungdomsfotball Innhold: - Fair Play - Sesongen 2015 - Kamprapporter - Regelverk - Forsikringer - Eventuelt - spørsmål Fair Play Fair Play-møte

Detaljer

Guide for deltakelse i offisielle NSBFturneringer

Guide for deltakelse i offisielle NSBFturneringer Guide for deltakelse i offisielle NSBFturneringer Om dette dokumentet Dette dokumentet er et hjelpemiddel for å gjøre seg kjent med lagets og ligarepresentant sine ansvar i forbindelse med offisielle NSBF-turneringer.

Detaljer

Jeg ønsker å flytte en kamp! - Hvordan går jeg frem?

Jeg ønsker å flytte en kamp! - Hvordan går jeg frem? A-B-C C...light for Trener/Oppmann Regionserieneiene Region Øst Vi opplever fra tid til annen at trenere og oppmenn er usikrepåhva som er rett og galt i forbindelsemedavvikling av regionseriekamper. Vi

Detaljer

Hånes Idrettsforening, Instruks for Sekretariatet. HIF håndball - instruks for sekretær og tidtaker

Hånes Idrettsforening, Instruks for Sekretariatet. HIF håndball - instruks for sekretær og tidtaker Hånes Idrettsforening, Instruks for Sekretariatet HIF håndball - instruks for sekretær og tidtaker Når HIF som klubb har et arrangement i Håneshallen og skal bemanne sekretariatet skal denne instruks anvendes.

Detaljer

REGELENDRINGER Gjelder f.o.m. 22.08.2010

REGELENDRINGER Gjelder f.o.m. 22.08.2010 REGELENDRINGER Gjelder f.o.m. 22.08.2010 IKKE BRUK AV HVITT ELLER BLÅTT KORT De bruker ikke lenger det HVITE eller det BLÅ kortet i kamper der dommerne benytter walkie talkie eller annen trådløs kommunikasjon.

Detaljer

11. 13. SEPTEMBER IDRETTSPARKEN, ORKANGER. Gutter og jenter 8 16 år

11. 13. SEPTEMBER IDRETTSPARKEN, ORKANGER. Gutter og jenter 8 16 år 11. 13. SEPTEMBER IDRETTSPARKEN, ORKANGER Gutter og jenter 8 16 år OIF Fotball takker sine samarbeidspartnere gjennom sesongen Leder n Velkommen til den kompakte fotballturneringa! I fjor arrangerte vi

Detaljer

innholdsfortegnelse Side 1

innholdsfortegnelse Side 1 innholdsfortegnelse Programoversikt... side 2 Forslag til forretningsorden... side 2 Forslag til dagsorden... side 3 Kommentarer til dagsorden... side 3 Kommentarer til budsjett for 2002 og 2003... side

Detaljer

Generell klubbinformasjon. Historie. Organisasjon. Styret. Daglig leder

Generell klubbinformasjon. Historie. Organisasjon. Styret. Daglig leder Generell klubbinformasjon Historie Klubben er opprinnelig stiftet 21. November 1975 som den første gruppen i Vardeneset Idrettsforening. Fotballgruppen skilte seg ut som egen klubb under nåværende navn

Detaljer

LAGLEDERINFO 2014 FK VIDAR

LAGLEDERINFO 2014 FK VIDAR LAGLEDERINFO 2014 FK VIDAR FORORD Dette heftet er ment som et hjelpemiddel for trenere, lagledere, webredaktører og dugnadskontakter i FK Vidar. Her skal en kunne få svar på de vanligste spørsmål. Er det

Detaljer

Turneringsreglement TA-Cupen 2015

Turneringsreglement TA-Cupen 2015 Turneringsreglement TA-Cupen 2015 TA-Cupen spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Turneringsreglementet er delt opp i tre avdelinger: Kampreglement

Detaljer

serien 2015 Generell info INFORMASJON OM KLASSER M.V. Aktuelle klubber Finnsnes primo september 2014

serien 2015 Generell info INFORMASJON OM KLASSER M.V. Aktuelle klubber Finnsnes primo september 2014 Vi skaper fotballglede Aktuelle klubber Finnsnes primo september 2014 serien 2015 Generell info Da er vi klare for historiens tolvte Vinterserie for Ungdomslag i Midt-Tromshallen, og det er fortsatt Ishavskraft

Detaljer

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal.

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Særkretsting 2013 Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Dagsorden Åpning ved styrets leder 1. Godkjenne de fremmøtte

Detaljer

Infohefte. for rekrutteringsdommere i Oslo Fotballkrets

Infohefte. for rekrutteringsdommere i Oslo Fotballkrets Infohefte for rekrutteringsdommere i Oslo Fotballkrets Sesong 2014 Innhold Dommerutstyr 5 Kamptildeling.. 3 Dommerdagbok... 4 Kampnummer i dommerdagboka.. 4 Bytte av kamp. 5 Hvor ligger banen?... 5 Oppmøte

Detaljer