Kampreglement for BBBK (Korrekt pr ).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kampreglement for BBBK (Korrekt pr 06.10.08)."

Transkript

1 Kampreglement for BBBK (Korrekt pr ). 1. GENERELL INSTRUKS Alle kamper spilles i overensstemmelse med Norges Basketballforbunds (NBBF) kampreglement, med de forandringer og tilføyelser som er nevnt i dette reglementet. 2. ANMELDELSE AV LAG TIL KRETS- OG SERIEMESTERSKAP a) Kampene om krets- og seriemesterskapet spilles hvert år innendørs. Sesongen starter i september/oktober og avsluttes i april/mai. b) Klubbene skal innen 1. september anmelde de lag som skal delta i kamper om krets- og seriemesterskap neste sesong. Klubbene vil få tilsendt faktura for seriekontingent. c) Påmeldingsfrister for minilag: 1. oktober for høstserien. 15. desember for vårserien. Det skal innberettes halltider sammen med påmelding. Klubbene vil få tilsendt faktura for seriekontingent. d) Halltider skal innrapporteres sammen med påmeldingen. e) Det skal kåres seriemester og kretsmester i klassene SJ/SG, J/ G, JRK/JRM, 2K/2M. I klassene MJ/MG skal det arrangeres seriespill og avslutningsdag med premiering av alle lag og spillere. 3. SPILLERNES KVALIFIKASJONER a) En person regnes som spiller og registreres som medlem av en klubb når vedkommende har stått oppført i kampprotokoll i en kamp arrangert av NBBF eller krets under NBBF. b) I alle klasser gjelder NBBF's overgangsbestemmelser. Spilleberettiget i offisielle kamper (approbert av NBBF) er medlemmer av klubb tilsluttet NBBF, som har betalt overgangsgebyr og er ferdig med evt overgangs-karantene, og som har gyldig lisens, dersom slik kreves

2 c) Utdanning av aktive: For å være spilleberettiget på lag fra 14 år og opp skal alle 14 år gamle spillere delta i Let splay kurs (rettet mot trening i SFO) og i aspirantdommerkurs (og bestå aspirantdommerprøven). For å være spilleberettiget på lag fra 16 år og opp skal alle 16 år gamle spillere delta i aktivitetslederkurs. Det vil bli dispensert for spillere over 18 år på 2M / 2K. Alle kurs blir gratis for deltakerne. 4. KLASSEINNDELING OG ALDERSGRENSE a) Kretsstyret inviterer til kamper om kretsmesterskap i følgende klasser, med følgende aldersinndeling: Eldste fødselsår i parentes. 2. divisjon menn 2M Junior menn JRM - må ikke ha fylt 17 år (91) Gutter G - må ikke ha fylt 15 år (93) Smågutter SG - må ikke ha fylt 13 år (95) Minigutter MG - må ikke ha fylt 11 år (97) 2. divisjon kvinner 2K Junior kvinner JRK - må ikke ha fylt 17 år (91) Jenter J - må ikke ha fylt 15 år (93) Småjenter SJ - må ikke ha fylt 13 år (95) Minijenter MJ - må ikke ha fylt 11 år (97) b) Dersom en klubb stiller flere lag i samme divisjon/klasse er det ikke anledning til overgang mellom lagene. c) I serier med 4-6 lag skal det spilles trippel serie, dvs. at alle lag spiller 3 ganger mot hverandre. I serier med 7-10 lag, skal det spilles dobbel serie. I serier med færre enn fire 4 påmeldte lag må det, av kretsstyret, vurderes fra år til år hvorvidt det skal arrangeres seriespill. Det må samtidig vurderes hvor mange ganger lagene skal spille mot hverandre. d) Arrangement av seriespill i klassene Mini og Små. I miniklassene skal det arrangeres seriespill etter «turneringsform», slik at lagene spiller flere kamper, dog maksimum 3, samme dag på samme sted.

3 I småklassene kan det arrangeres seriespill etter «turneringsform», slik at lagene spiller flere kamper, dog maksimum 3, samme dag på samme sted. I småklassene arrangeres det etter «turneringsform» så langt det lar seg gjøre med tanke på halltider på de ulike kampstedene. e) I øvrige serier tilstrebes det å arrangere seriespill etter turneringsform, slik at lagene spiller flere kamper, dog maksimum 2, samme dag på samme sted, forutsatt at det finnes tilstrekkelig antall timer i hallen de aktuelle stedene. 5. SPILLETIDER a) Alle kamper spilles med effektiv tid, dvs. at tiden kun løper mens ballen er i spill. Senior menn/kvinner JRM/JRK G/J SG/SJ MG/MJ 4 x 10 min m/1+5+1 min. pause 4 x 10 min m/1+5+1 min. pause 4 x 10 min m/1+5+1 min. pause 4 x 8 min m/1+3+1 min. pause 4 x 7 min m/1+3+1 min pause Ved poenglikhet ved full tid skal det spilles ekstraomgang av 5 min i alle klasser. Det er 2 min pause mellom ordinær kamptids slutt og start av ekstraomgangen. Det spilles en og en ekstraomgang til en vinner er kåret. Mellom ekstraomgangene er det 2 min. pause. b) Ventetiden for en kamps begynnelse må ikke overstige 5 min. Lagene har ikke krav på mer enn 5 min. til oppvarming mot spillebanens kurv. Telefonnummer til hallene skal oppgis ved påmelding slik at beskjed kan gis ved forsinkelser. c) Lag som ikke har 5 spilleklare spillere 5 min. etter at kampen skulle begynt, taper kampen. Det andre laget vinner på W.O. Resultatet settes til REKKEFØLGEN I KLASSENE/PULJENE Etter ferdigspilt serie settes rekkefølgen opp slik: 1. Flest poeng. Etter systemet 2 poeng for vunnet kamp. 0 poeng for tapt kamp. Kamp vunnet på W.O. gir 2 poeng og 20-0 i score. 2. Har to eller flere lag like mange poeng, teller deres innbyrdes

4 oppgjør. 3. Målpoengdifferansen i innbyrdes oppgjør. 4. Samlet målpoengdifferanse. 5. Samlet målpoengkvotient. 7. BERAMMELSER OG OMBERAMMELSER AV KAMPER a) Kretsen må: - postlegge forslag til terminliste senest 20. september - ha serie/dommermøte senest 1. oktober. - postlegge serieoppsett senest: 10. oktober. Forutsatt at klubbene har overholdt sine frister! b) Kamper som Kretsstyret har berammet eller omberammet skal meddeles skriftlig, og beskjed må være klubbene og dommere i hende senest 48 timer før kampstart. c) Lag bør ikke settes opp i kamper 2 - to - dager på rad. d) Lag som ikke stiller til kamp oppført i terminlisten uten å ha gitt beskjed (til krets, motstander og dommere) senest 3 dager - 72 timer - før kampstart ilegges bot på kr. 750,-. Laget må i tillegg betale dommerhonorarene for kampen. e) Hvis et lag har gitt beskjed (til krets, motstander og dommere) om at de ikke møter til kamp, behøver ikke motstander møte opp på banen for å få W.O.-seier. f) Lag som trekker seg eller blir strøket etter 1. september, ilegges bot på kr. 100,- og er pliktig til å betale hele seriekontingenten. Dette gjelder for serier med påmeldingsfrist 15.mai. For serier med påmeldingsfrist 1. oktober er påmeldingen bindende i og med at arbeidet med serieoppsettet i disse klassene starter umiddelbart etter fristens utløp. Lag som melder forfall til 2 - to - kamper i samme serie, bør nektes adgang til å spille resterende kamper. Merk : Ett lag er ikke nektet adgang til videre spill med mindre dette foreligger skriftlig fra BBBK. Vanlig praksis er at laget får fullføre seriekampene, men vil bli utelukket fra Sluttspill om Kretsmesterskap. Dette gjelder ikke små- og miniklassene. g) Hver klubb må ved påmelding til kretsseriene oppgi en seriekontakt. Vedkommende bør ha både privat- og arbeidstelefon, samt en e-post adresse som leses daglig. Seriekontakten vil være ansvarlig kontaktperson mellom klubb og krets i alle saker som vedrører forhold til kretsseriene. Vedkommende vil motta alle omberammelser.

5 h) Sluttspill om kretsmesterskap skal arrangeres innen utgangen av april måned, og skal terminfestes samtidig med serieoppsett. Avslutningsdag for MJ/MG arrangeres i samme tidsrom som sluttspill om kretsmesterskap. 8. UTSETTELSE AV KAMPER Et lag kan etter søknad få utsatt en berammet kamp. Følgende kriterier settes: a) Hvis laget, en eller flere av spillerne deltar på arrangement pålagt av krets eller forbund, vil alltid søknaden innvilges. I andre tilfeller må lagene regne med helt spesielle grunner for å få innvilget søknaden. b) Sykdom hos spillere, ferier, skoleturer og lignende kvalifiserer ikke til utsettelse. c) Frist for søknad om utsettelse av berammet kamp er 14 fjorten dager før opprinnelig kamptidspunkt. Søknad må sendes skriftlig, på eget skjema, til seriesekretær. Dette sendes enten pr. post eller pr. e-post. Ved flytting av en terminfestet kamp ilegges den klubben som ønsker å flytte kampen ett omberammingsgebyr på kr d) Ved flytting MÅ og SKAL laget som vil flytte kampen selv ordne med halltider, dommere og motstandere, samt at de skal godkjennes av seriesekretær. Nytt kamptidspunkt må foreligge sammen med søknaden. e) Blir ikke kampen spilt innen fristen Seriesekretæren har satt, vil det laget som forårsaker flytting, tape kampen på Walk-Over. f) Kollisjon med kamper i serie man gjestespiller, er ikke godkjent grunn til å utsette kamper i BBBK. Overholdes ikke kriteriene, vil ikke flytting av kamp godkjennes. 9. SPILLEDRAKTER a) Alle lag har plikt til å møte i reglementerte drakter, trøye og bukse. b) Trøye skal være i den farge som er godkjent for klubben. Alt undertøy (sykkelshorts, T-shirts) skal ha samme farge som hovedfargen til drakten. c) Alle klubber skal ha reservesett i en kontrastfarge til det opprinnelige draktsettet. d) Hjemmelaget (det laget som står oppført først i kampoppsettet) har plikt til å bytte drakter hvis det etter

6 10. BANER 1.dommers mening oppstår for stor likhet. Dersom reservesett ikke kan fremskaffes, tapes kampen. e) I lavere klasser bør dommeren godta mindre avvik fra draktreglementet, men forholdene skal innrapporteres til kretsen. Alle kamper skal arrangeres på baner med mål i henhold til FIBA-reglementet (28 x 15 meter). Kretsstyret kan i spesielle tilfeller godkjenne andre baner. Kretsen gjør dessuten oppmerksom på at hallenes oppmerking gjelder. Hvis begge lag samtykker kan baner som ikke holder FIBA's krav benyttes. 11. BALLER Alle kamper skal spilles med godkjent ball. Lærball skal benyttes i alle klasser unntatt MG/ MJ. I klassene K/JRK/J/SJ/SG skal midiball (str. 6) benyttes. Kamper i MJ/MG skal spilles med miniball (str. 5). Plastball tillates. I øvrige klasser skal seniorball (str. 7) benyttes. 12. KAMPSEKRETARIAT a) Hjemmelaget (det laget som står oppført først i kampoppsettet) er ansvarlig for oppretting av sekretariat. Sekretariatet skal bestå av minimum tidtaker og sekretær. Til kamper i 2.divisjon bør det også være en 24-sek. tidtaker. Det bør være et anvisningssystem for resultatene og tiden godt synlig både for tilskuere og spillere. Hjemmelaget er ansvarlig for at utstyret i sekretariatet fungerer, og at det er to baller til bortelagets disposisjon til oppvarming. En av disse eller en annen ball må være i en slik forfatning at den kan benyttes til matchball. b) Hjemmelaget er ansvarlig for at sekretariatet er bemannet 15 min. før kampstart. Dommeren skal rapportere til Kretsstyret lag som forsinker kampen med mer enn 5 min. p.g.a. manglende utstyr eller for sen bemanning. Bot kr. 200,- ilegges for mangelfullt sekretariat. Dette avgjøres av dommer og føres bak på kampskjemaet.

7 c) Originalen til kampprotokoll skal senest første virkedag etter at kampen er spilt sendes til Buskerud Basketballkrets' adresse. Blir kampen av en eller annen grunn ikke spilt, skal beskjed om dette sendes Buskerud Basketballkrets senest første virkedag etter at kampen skulle vært spilt. Oversittes ovennevnte frister idømmes hjemmelagets klubb kr. 300,- i bot. Er protokollen fremdeles ikke kretsen i hende 14 dager etter at varsel er sendt, ilegges klubben bot på kr. 500,- og hjemmelaget taper på W.O. Hjemmelaget skal innrapportere resultat og sende inn originalen av kampprotokollen til adressen BBBK har oppgitt under "Spesielle regler for sesongen". Resultat skal ringes inn eller sendes som e-post til adressen BBBK har oppgitt. Resultater rapporteres samme dag kampen(e) er spilt, kampprotokoll skal sendes første virkedag etter at kampen(e) er spilt. Overholdes ikke fristen for innrapportering av resultater ilegges hjemmelaget/arrangørklubb en bot på kr pr kamp. 13. ØKONOMISKE FORHOLD 14. DOMMERE a) Kretsserien skal være selvfinansierende. Seriekontingenten regnes ut på grunnlag av antatte utgifter i hver klasse. Det føres eget regnskap for kretsseriene. Eventuelt underskudd deles av alle lag i forhold til antall spilte kamper. Eventuelt overskudd overføres til neste sesong. b) Bøter forfaller til betaling senest 14 dager etter mottatt krav. Ved oversittelse av denne frist påløper et gebyr på kr. 100,- pr. påbegynt 14 dagers periode. c) Klubbens økonomiske forpliktelser overfor krets må være innfridd før påmelding til en sesongs seriespill vil bli akseptert. d) Det er 30 dagers frist for innsending av regninger. Unntak er kun hallregninger. Eget skjema som finnes på kretsens hjemmesider skal benyttes. a) Kretsstyret kan pålegge klubbene å stille med dommere nok til å dømme samme antall kamper som klubbens påmeldte lag spiller i løpet av sesongen. Man kan ikke melde på lag uten å melde på dommer samtidig. Kamper i små- og miniseriene kommer utenom. Tillegg vedtatt på Kretstinget : Der innføres et prinsipp om, at hvis en klubb deltar i et seriespill med eksempelvis 12 kamper, så stiller klubben med en dommer til 12 kamper på samme nivå. Er det på nivå, hvor kretsen stiller dommere, må dommeren kunne komme seg rundt.

8 Klubber, der ikke kan dette, må betale seg fra det. b) Hvis ikke autoriserte, nøytrale dommere kan skaffes, skal lagkapteinene underrettes før kampen og eventuelt godkjenne andre løsninger. Det er hjemmelagets plikt å undersøke hvilke dommere som møter, og eventuelt ta initiativ til at andre løsninger forsøkes. c) Kretskampene skal dømmes av to godkjente dommere og/ eller aspiranter. Lagene kan ikke nekte å spille kampen dersom en nøytral forbunds- eller kretsdommer er tilstede. Andre løsninger kan benyttes hvis begge lagene godkjenner dette. d) Dommersatsen for kamper i Buskerud Basketballkrets er som følger: Kretsdommere : 2M : kr / 4x10 min : kr / 4x8 min og mindre : kr Aspirantdommere : 2M: kr / 4x10 min : kr / 4x8 min og mindre : kr Hjemmelaget (det lag som står oppført først i kampoppsettet) betaler dommerne. Dersom en dommer må dømme en kamp alene, skal dommeren ha utbetalt dobbelt dommerhonorar i henhold til gjeldende satser. Dette gjelder ikke for kamper i Mini- og Småseriene. I kamper i klassene Mini og Små er det arrangørklubbs ansvar å stille med dommere. Kampene skal dømmes av to dommere, fortrinnsvis aspirantdommere. Dersom arrangørklubb ikke stiller med to dommere til kamper i disse seriene, vil det bøtelegges i henhold til Kampreglementets 14 f. (For tiden kr 150,- pr dommer pr kamp.) Dommere og dommeraspiranter har krav på dekning av reiseutgifter etter statens satser for reise- og diettgodtgjørelse eller dekning av tog / bussutgifter med disse unntak: Alle bilreiser til en dommer utbetales fra kretsen etter statens satser. For tiden kr. 3,50 pr. km. For passasjer er satsen kr. 0,75 pr. km. Det betales diett etter statens satser. Pr. oktober 2008 utgjør dette kr. 160,- for reiser mellom 5 og 9 timer, kr. 250,- for reiser mellom 9 og 12 timer og kr. 380,- for reiser over 12 timer

9 Disse satsene justeres fortløpende slik at de til en hver tid følger satsene som er satt av staten. e) For dommere som ikke møter eller melder forfall senere enn 72 timer før kampstart, ilegges bot. For kamper i helgene må avbud være meldt senest onsdag. f) Bot kr. 150,- pr. dommer pr. kamp idømmes dommerne for uteblivelse til kamper.

10 15. MINIBASKET a) Det praktiseres «tvunget innbytte», dvs. at samtlige spillere skal spille minimum en av de tre første periodene. Ingen spillere kan spille alle periodene. Om ett lag har færre en åtte 8 spillere er Kretsstyrets anbefaling at man allikevel spiller kampen som vanlig. Dette vil si at vi ønsker at begge lag skal ha fem spillere på banen i alle periodene selv om man ved færre en åtte 8 spillere da må benytte en eller flere spillere i alle periodene. b) Ved eventuell skade eller utvisning i de 3 første periodene kan lagene kun bytte inn spillere som ikke har spilt mer enn en periode. En spiller som byttes inn, må alltid ha spilt eller spille en hel periode i tillegg til innbytterperioden. Det samme gjelder for den skadede spilleren hvis denne kan fortsette etter behandlingen. Hvis laget ikke har spillere som oppfyller dette krav, må omgangen avsluttes med de resterende spillerne på banen. Ved skade kan spillerne ytes hjelp av lagleder uten å måtte byttes ut. c) Hvis ett lag i en kamp har opparbeidet seg en komfortabel ledelse og kampen i realiteten er avgjort henstilles det om å ikke spille noen form for pressforsvar. Med komfortabel ledelse menes en ledelse på mer enn 20 poeng. Kretsstyret oppfordrer i slike kamper til fair play og å la motstanderen få sjansen til å være med. Kretsstyret orienterer sine dommere om at de skal slå meget hardt ned på usportslige kommentarer fra motstanderlaget i slike situasjoner. Alle situasjoner av denne type skal rapporteres til kretsstyret. d) Back-court regelen skal ikke benyttes. 3-sekunders-regelen skal kun benyttes hvis en spiller bevisst utnytter dette for å oppnå fordeler. Informasjon til alle spillerne skal gis før dommeren begynner å blåse for 3-sek.-regelen. Sistnevnte fremgangsmåte skal benyttes overfor 8 - og 24 - sek. regelen, dersom et lag benytter dette taktisk i angrep. Forøvrig gjelder vanlige basketballregler. e) Miniball skal benyttes (str. 5). f) Dommerne skal forklare muntlig hva de blåser for i tillegg til å benytte tegn. g) Det er viktig at både dommere og lagledere legger an på å avvikle minikampene i en kameratslig tone. Etter kampen skal lagene stille opp og takke hverandre for kampen. Se for øvrig NBBFs Reglement for Minibasket.

11 16. SMÅGUTTER/SMÅJENTER Det skal som i minibasket-reglene spilles mann til mann forsvar (personlig oppdekning). Om ett lag har færre en åtte 8 spillere er Kretsstyrets anbefaling at man allikevel spiller kampen som vanlig. Dette vil si at vi ønsker at begge lag skal ha fem spillere på banen i alle periodene selv om man ved færre en åtte 8 spillere da må benytte en eller flere spillere i alle periodene. Hvis ett lag i en kamp har opparbeidet seg en komfortabel ledelse og kampen i realiteten er avgjort henstilles det om å ikke spille noen form for pressforsvar. Med komfortabel ledelse menes en ledelse på mer enn 20 poeng. Kretsstyret oppfordrer i slike kamper til fair play og å la motstanderen få sjansen til å være med. Kretsstyret orienterer sine dommere om at de skal slå meget hardt ned på usportslige kommentarer fra motstanderlaget i slike situasjoner. Alle situasjoner av denne type skal rapporteres til kretsstyret. Se for øvrig Tilpasninger til U14 som finnes vedlagt på bunnen av dokumentet. 17. SERIEKONTINGENT Seriekontingent fastsettes av kretsstyret og er pr. oktober 2007: 2. divisjon kr. 7500,- pr. lag JRK/JRM/G/J kr. 6500,- pr. lag Små/Mini kr. 5000,- pr. lag Serien skal være selvfinansierende. Innbefattet i dette kommer administrasjonskostnader, reisegodtgjørelse for dommere og hall-leieutgifter til hjemmekamper. I 2. divisjon dekker ikke kretsen hall-leie til hjemmekamper. 18. DOMMERANTREKK Hjemmelaget skal halvere dommerhonoraret til dommer som ikke stiller i reglementert antrekk: GRÅ TRØYE OG LANG SORT BUKSE. Forholdet skal, ved halvering, meldes til kretsen skriftlig.

12

13 Vedlegg til 16. SMÅGUTTER/SMÅJENTER Tilpasninger for U14: Gutter og jenter spiller med ball str. 6 Hver spiller må spille minst 1 hel periode med mindre han/hun er skadet, diskvalifisert eller har begått 5 fouls Det benyttes ikke 3-poengere Soneforsvar er ikke tillatt I tillegg videreføres følgende norske tilpasninger fra de tidligere Passerelle-reglene: Det benyttes ikke lagfouls. Lagene har 1 time-out hver pr. periode. Teknisk foul på spiller benyttes heller ikke. Usportslig oppførsel kan medføre utvisning (noteres med minutt og "O" på kampskjemaet. En utvist spiller kan bli sittende på lagbenken. Straffekast i klassen for 13-åringer skal tas fra en linje som er 60cm kortere enn banens oppmerking. NBBF anbefaler ikke å praktisere at det er tillatt å tråkke over straffekastlinjen idet dette fører til feil skuddteknikk. Tilpasning av spilletiden og spillepauser kan gjøres lokalt. I BBBK spilles det 4 x 8 min. med minutts pauser. Det kombinerte kampskjemaet for mini- og Passerelle benyttes som før. Innbytteregler: Hver spiller må spille en (1) hel periode med mindre han/hun er skadet, diskvalifisert eller har begått 5 fouls. Dersom lagene har mellom 8 og 12 spillere må alle spillerne ha spilt minst en periode og ha sittet minst en periode i løpet av de tre første periodene. Dersom et lag har færre enn 8 spillere kan ikke den spilleren som spiller flest perioder spille mer enn én periode mer enn den spilleren som har spilt færrest perioder. I de tre første perioder er det ikke tillatt med innbytte, unntatt for å erstatte spillere som er skadet, diskvalifisert eller utvist med 5 fouls. Ved innbytte i slike tilfeller blir omgangen ikke belastet spilleren som blir byttet inn.

Kampreglement - NBBF Region Midt-Norge

Kampreglement - NBBF Region Midt-Norge Kampreglement - NBBF Region Midt-Norge Oppdatert pr 01.08.2014 erstatter versjon datert 02.04.2014. Inkluderer Tingvedtak 2014 og «Offisielle spilleregler for basketball» gjeldende fra 01.08.2014 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

ENDRING AV PARAGRAF 7 REGIONENS KAMPREGLEMENT

ENDRING AV PARAGRAF 7 REGIONENS KAMPREGLEMENT ENDRING AV PARAGRAF 7 REGIONENS KAMPREGLEMENT a) Kampenes varighet for de enkelte klasser er følgende: Kampart Spilletid Senior 4x10 min effektiv tid Junior 4x10 min effektiv tid Gutter/Piker 4x8 min effektiv

Detaljer

KAMPREGLEMENT NBBF REGION ØST

KAMPREGLEMENT NBBF REGION ØST KAMPREGLEMENT NBBF REGION ØST Sist endret 1. april 2014 NB! For 1M og 1K se eget reglement. INNHOLD: 1 Generell instruks... 2 2 Påmelding av lag til regionsseriene samt Easy Basket... 2 3 Spillernes kvalifikasjoner...

Detaljer

INFORMASJON OG PÅMELDING TIL SERIESPILL SESONGEN

INFORMASJON OG PÅMELDING TIL SERIESPILL SESONGEN INFORMASJON OG PÅMELDING TIL SERIESPILL SESONGEN 2017-2018 SESONG START SESONG SLUTT Sesongstart er 30. september 2017. Serieslutt er 07.-08. april 2018. Regionsmesterskap U14, U16,U19: 14.-15. april 2018

Detaljer

Easybasket (U12)og småbasket (U14) cup i BRMN sesongen 2012-2013

Easybasket (U12)og småbasket (U14) cup i BRMN sesongen 2012-2013 Easybasket (U12)og småbasket (U14) cup i BRMN sesongen 2012-2013 Ansvarsfordeling side 1 Regionen skal: Fordele arrangement etter søknader fra klubbene Sørge for halltid Fakturere deltagende lag Sørge

Detaljer

Versjon NBBF REGLEMENT BLNO

Versjon NBBF REGLEMENT BLNO Versjon 01.07.2016 NBBF REGLEMENT BLNO Reglement for Basketballigaen (BLNO) 1. Generelle bestemmelser Basketligaen BLNO er NBBFs øverste serie på herresiden, bestående av norske idrettslag kvalifisert

Detaljer

REGLEMENT FOR REGIONAL 1.DIVISJON NORGES BASKETBALLFORBUND. Versjon Side 0 av 5

REGLEMENT FOR REGIONAL 1.DIVISJON NORGES BASKETBALLFORBUND. Versjon Side 0 av 5 REGLEMENT FOR REGIONAL 1.DIVISJON NORGES BASKETBALLFORBUND Versjon 08.11.2016 Side 0 av 5 Reglement for regional 1. divisjon (1) Generelle bestemmelser Kvinner og Menn rykker opp til/ned fra Kvinneligaen/BLNO

Detaljer

REGLEMENT FOR KVINNELIGAEN NORGES BASKETBALLFORBUND. Versjon Side 0 av 6

REGLEMENT FOR KVINNELIGAEN NORGES BASKETBALLFORBUND. Versjon Side 0 av 6 REGLEMENT FOR KVINNELIGAEN NORGES BASKETBALLFORBUND Versjon 08.11.2016 Side 0 av 6 Reglement for Kvinneligaen (KL) (1) Generelle bestemmelser Alle kamper spilles i overensstemmelse med NBBFs Kampreglement.

Detaljer

Turneringsreglement Elverumsturneringen 2013

Turneringsreglement Elverumsturneringen 2013 Turneringsreglement Elverumsturneringen 2013 2 Innhold: Punkt Side Innledning 3 Kampreglement 4 Konkurranse- og sanksjonsreglement 7 Reglement for spilleberettigelse 10 Turneringsjury 11 Innledning Reglementet

Detaljer

TIL LAGENE I VOLLEYBALLSERIEN 2015/2016 Vi ber lagene gjøre seg kjent med reglementet før seriestart.

TIL LAGENE I VOLLEYBALLSERIEN 2015/2016 Vi ber lagene gjøre seg kjent med reglementet før seriestart. HORDALAND BEDRIFTSIDRETTSKRETS Kniksens Plass 3 (Brann Stadion) Postboks 6143, 5892 BERGEN Tlf. sentralb. 55 59 58 00, Tlf. direkte 55 59 58 52 Mail: janove.oijordsbakken@bedriftsidrett.no TIL LAGENE I

Detaljer

Turneringsreglement Bend It Cup Kalandseid 2014

Turneringsreglement Bend It Cup Kalandseid 2014 A: Kampreglement A1: Aldersklasser Turneringsreglement Bend It Cup Kalandseid 2014 13 år: Klasse C: Lillegutter født 2001 Klasse D: Lillejenter født 2001 7er fotball 12 år: Klasse E: Lillegutter født 2002

Detaljer

KAMPREGLEMENT I SQUASH Sesongen 2013 / 2014

KAMPREGLEMENT I SQUASH Sesongen 2013 / 2014 KAMPREGLEMENT I SQUASH Sesongen 2013 / 2014 KAMPENE SPILLES PÅ S.A.T.S. GRORUD Kampstart kl. 20.00 slutt kl. 22.00 Kontaktperson på kretskontoret er Moussa Elkam E-post: moussa.elkam@bedriftsidrett.no

Detaljer

Kapittel 3. LAGSERIEN

Kapittel 3. LAGSERIEN 3.1 ORGANISERING Kapittel 3. LAGSERIEN 3.1.1 HERRER 3.1.1.1 Innledende bestemmelser 3.1.1.1.1 Den nasjonale lagserien Den nasjonale lagserien består av Stiga-ligaen 1., 2., 3. divisjon og dameserien. Serien

Detaljer

SØKNADSSKJEMA. for. arrangement av cuper og turneringer.

SØKNADSSKJEMA. for. arrangement av cuper og turneringer. SØKNADSSKJEMA for arrangement av cuper og turneringer www.fotball.no/turneringer Inneholder også: - gjeldende regler og retningslinjer for arrangører Norges Fotballforbund Oppdatert januar 2007 Gjeldende

Detaljer

Vesterålen, Hulløy, Berserk, Pumas, Othilienborg, Vadmyra, Krohnsminde, Lillehammer, OSI, Klemetsrud og Ulefoss. Sund Sartor trakk laget 11.03.15.

Vesterålen, Hulløy, Berserk, Pumas, Othilienborg, Vadmyra, Krohnsminde, Lillehammer, OSI, Klemetsrud og Ulefoss. Sund Sartor trakk laget 11.03.15. PLAYOFF I SKIEN 14.-15.03.15 Følgende lag er klare for Playoff i Skien 14.-15.03.15: Vesterålen, Hulløy, Berserk, Pumas, Othilienborg, Vadmyra, Krohnsminde, Lillehammer, OSI, Klemetsrud og Ulefoss. Sund

Detaljer

REGIONSTYRET HAR VEDTATT FØLGENDE BESTEMMELSER. Sesongen 2013/2014. Forhold Ald.best. Senior

REGIONSTYRET HAR VEDTATT FØLGENDE BESTEMMELSER. Sesongen 2013/2014. Forhold Ald.best. Senior REGIONSTYRET HAR VEDTATT FØLGENDE BESTEMMELSER Sesongen 2013/2014 A. LAG OG DOMMERE SOM IKKE MØTER TIL KAMP: Forhold Ald.best. Senior 1. Lag som ikke møter til kamp 1.gang (*) kr. 3 000,- kr. 3 000,- 2.

Detaljer

KAPITTEL 1: Kampreglement

KAPITTEL 1: Kampreglement Turneringsreglement for Ålesund Bymesterskap G13-2017 Ålesund Bymesterskap G13 spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Arrangør Spjelkavik

Detaljer

Turneringsreglement NSE Indoor Challenge 2014

Turneringsreglement NSE Indoor Challenge 2014 Turneringsreglement NSE Indoor Challenge 2014 NIC spilles etter FIFAs og NFFs reglementer for 11 - er fotball i aldersklassen G16, med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Jury

Detaljer

Mini- og småbasket cup. BRMN 19. november 2010

Mini- og småbasket cup. BRMN 19. november 2010 Mini- og småbasket cup BRMN 19. november 2010 Ansvarsfordeling Arrangørklubb skal: Sende ut invitasjon Sette opp og sende ut kampoppsettet Arrangere cupen Sette opp dommere til kampene Sørge for sekretariat

Detaljer

Håndbok for arrangører. i serien 2009/2010. FOTO: Bjørn Hove. E-post: nhf.rmn@handball.no Tlf: 72472040 Fax: 72472091

Håndbok for arrangører. i serien 2009/2010. FOTO: Bjørn Hove. E-post: nhf.rmn@handball.no Tlf: 72472040 Fax: 72472091 FOTO: Bjørn Hove Håndbok for arrangører i serien 2009/2010 NHF Region Midt-Norge Post: Idrettens Hus 7495 TRONDHEIM Besøk: Klostergt. 90 E-post: nhf.rmn@handball.no Tlf: 72472040 Fax: 72472091 NHF Region

Detaljer

LAGUNEN FOTBALLFEST 2015 - TURNERINGSREGLEMENT

LAGUNEN FOTBALLFEST 2015 - TURNERINGSREGLEMENT TURNERINGSREGLEMENT Public LAGUNEN FOTBALLFEST 2015 spilles etter NFF s reglement med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. JURY Turneringens jury består av seks medlemmer, en representant

Detaljer

Turneringsreglement. Vinterserien spilles etter NFF s reglement med unntak av de endringer som fremgår i dette dokumentet.

Turneringsreglement. Vinterserien spilles etter NFF s reglement med unntak av de endringer som fremgår i dette dokumentet. Fjellhamar FK s Vinterserie 2015 (Vinterserien) spilles som seriespill med tilhørende sluttspill i alle klasser med unntak av de yngste klassene (12 år og yngre) i tråd med Norges Fotballforbunds (NFF)

Detaljer

OBS OBS OBS OBS OBS OBS

OBS OBS OBS OBS OBS OBS KRETSSTYRET: OSLO BEDRIFTSIDRETTSKRETS Ekebergveien 101, 1178 OSLO, Tlf. 22 57 97 70. www.obik.no Bankgiro 9005.08.30828. Telefax. 22 19 10 86. Org.nummer 981 133 137 Leder: Bjørn Oppberget BAMA BIL Nestleder:

Detaljer

Mo IL Barn og Ungdom ønsker velkommen til. MoSenteret Cup til minne om Randulf Alteren 15-17. mars 2013

Mo IL Barn og Ungdom ønsker velkommen til. MoSenteret Cup til minne om Randulf Alteren 15-17. mars 2013 Mo IL Barn og Ungdom ønsker velkommen til MoSenteret Cup til minne om Randulf Alteren 15-17. mars 2013 i Stålhallen for aldersgruppen 1997-2006 PÅMELDING: All påmelding skjer på Cup Assist via http://moilbu.no

Detaljer

Aldersgrenser sesongen 2008/2009. Aldersdispensasjoner. GENERELLE BESTEMMELSER Vedtatt av regionstyret januar 2008

Aldersgrenser sesongen 2008/2009. Aldersdispensasjoner. GENERELLE BESTEMMELSER Vedtatt av regionstyret januar 2008 GENERELLE BESTEMMELSER Vedtatt av regionstyret januar 2008 Aldersgrenser sesongen 2008/2009 Klasse 20 år: Født i 1988 eller senere. Klasse 18 år: Født i 1990 eller senere Klasse 17 år: Født i 1991 eller

Detaljer

Jury Det vil bli oppnevnt en jury bestående av 4 medlemmer i turneringen: 1 fra arrangøren og 3 fra deltakende klubber. Juryleder er Vidar Ulstein.

Jury Det vil bli oppnevnt en jury bestående av 4 medlemmer i turneringen: 1 fra arrangøren og 3 fra deltakende klubber. Juryleder er Vidar Ulstein. Turneringsreglement - Sør Cup 2014 Sør Cup spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Klassene J10, J11, J12, G7, G8, G9, G10, G11 og G12 spilles

Detaljer

GENERELLE BESTEMMELSER FOR HERRE-SERIENE

GENERELLE BESTEMMELSER FOR HERRE-SERIENE GENERELLE BESTEMMELSER FOR HERRE-SERIENE A. Lag som uten gyldig grunn ( kfr. Kampreg. 9 ), unnlater å møte til kamp bøtelegges med kr. 10.000, og kampen settes primært opp på nytt. Ved gjentagelse diskvalifiseres

Detaljer

Reglement Kanonball NTBIK 2017

Reglement Kanonball NTBIK 2017 Reglement Kanonball NTBIK 2017 Alle kamper spilles i overensstemmelse med det etterfølgende reglement og håndbok for Norges Bedriftsidrettsforbund. 1. Spillebanen Banen deles opp i to like store spillefelt.

Detaljer

Håndbok for arrangører

Håndbok for arrangører Håndbok for arrangører Norges Håndballforbund Region Øst NHF Region Øst ønsker å skape en best mulig sportslig ramme rundt kampene og vil derfor oppfordre alle arrangører til noen faste rutiner både før,

Detaljer

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST KAMPREGLEMENT NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST Oppdatert 12.05.2016 INNHOLD: 1 Generell instruks... 2 2 Påmelding av lag til regionsseriene... 2 3 Spillernes kvalifikasjoner... 2 4 Klasseinndeling

Detaljer

UNGDOMSTREFF I ØSTFOLDHALLEN 2013 TURNERING FOR UNGDOM 13-19 ÅR. KRETSMESTERSKAP 5'er FOTBALL INNENDØRS

UNGDOMSTREFF I ØSTFOLDHALLEN 2013 TURNERING FOR UNGDOM 13-19 ÅR. KRETSMESTERSKAP 5'er FOTBALL INNENDØRS UNGDOMSTREFF I ØSTFOLDHALLEN 2013 TURNERING FOR UNGDOM 13-19 ÅR KRETSMESTERSKAP 5'er FOTBALL INNENDØRS Vi har gleden av å invitere til Ungdomstreff i Østfoldhallen 2013. Litt om Ungdomstreffen: Østfold

Detaljer

NOVEMBERTURNERINGEN MED ET BUDSKAP :STOPP VOLDEN TURNERINGEN 2013 KAMPREGLEMENT

NOVEMBERTURNERINGEN MED ET BUDSKAP :STOPP VOLDEN TURNERINGEN 2013 KAMPREGLEMENT NOVEMBERTURNERINGEN MED ET BUDSKAP :STOPP VOLDEN TURNERINGEN 2013 KAMPREGLEMENT :STOPP VOLDEN TURNERINGEN NOVEMBERTURNERINGEN MED ET BUDSKAP KAMPREGLEMENT SPILLEBERETTIGELSE En spiller er spilleberettiget

Detaljer

Fotballsesongen 2013 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball

Fotballsesongen 2013 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Fotballsesongen 2013 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Innhold: - Sesongen 2013 - Kamprapporter - Kampreglement - Forsikringer - Fair Play - Eventuelt - spørsmål

Detaljer

Mo IL Barn og Ungdom ønsker velkommen til. Randulf Alteren Cup. 21-23. mars 2014

Mo IL Barn og Ungdom ønsker velkommen til. Randulf Alteren Cup. 21-23. mars 2014 Mo IL Barn og Ungdom ønsker velkommen til Randulf Alteren Cup 21-23. mars 2014 i Stålhallen for aldersgruppen 1998-2007 For miniputter/lillegutter/lillejenter: 5er fotball For Smågutter/småjenter og Gutter/Jenter:

Detaljer

Cup reglement Landsås Cup 5-7 juni 2015

Cup reglement Landsås Cup 5-7 juni 2015 Cup reglement Landsås Cup 5-7 juni 2015 (ORDENSREGLEMENT OG VILKÅR) Landsås Cup er ett håndballarrangement som følger reglementet som er gitt av Norges Håndballforbund region Midt sesongen 2014/2015, med

Detaljer

REGLEMENT FOR SPAREBANK 1-CUP 2017 INNHOLD

REGLEMENT FOR SPAREBANK 1-CUP 2017 INNHOLD REGLEMENT FOR SPAREBANK 1-CUP 2017 INNHOLD 1. SPILLEBERETTIGELSE: 2 2. OVERÅRIGE SPILLERE: 2 3. FRAMMØTE: 2 4. DRAKTLIKHET: 2 5. SPILLETID: 2 6. SLUTTSPILL: 3 7. JURY OG PROTESTER: 3 8. SPILLEREGLER: 4

Detaljer

SESONGREGLEMENT 2015/16. Vedtatt av regionstyret 13. februar 2015

SESONGREGLEMENT 2015/16. Vedtatt av regionstyret 13. februar 2015 SESONGREGLEMENT 2015/16 Vedtatt av regionstyret 13. februar 2015 Dette reglementet gjelder i tillegg til NHFs lov, kamp og konkurransereglement -for alle klassene hvor det spilles 6 er og 7 er håndball

Detaljer

Regler HamKams TalentCup Jenter J13-J16.

Regler HamKams TalentCup Jenter J13-J16. Regler HamKams TalentCup Jenter J13-J16. Talentcupen spilles etter NFF s lover og regler for gutter og jenter. I 11er-klassen gjelder reglene for 9er-fotball i aldersklassen 13 år, med unntak av bestemmelsene

Detaljer

KAMP OG SPILLEREGLEMENT FOR DE NASJONALE MESTERSKAPENE I KRIMINALOMSORGEN FOTBALL... HÅNDBALL... INNEBANDY... BOWLING... GOLF...

KAMP OG SPILLEREGLEMENT FOR DE NASJONALE MESTERSKAPENE I KRIMINALOMSORGEN FOTBALL... HÅNDBALL... INNEBANDY... BOWLING... GOLF... KAMP OG SPILLEREGLEMENT FOR DE NASJONALE MESTERSKAPENE I KRIMINALOMSORGEN FOTBALL... HÅNDBALL... INNEBANDY... BOWLING... GOLF... FOTBALL Der hvor ikke annet er nevnt gjelder Norges fotballforbund sine

Detaljer

Cup reglement Landsås Cup 9-11 juni 2017

Cup reglement Landsås Cup 9-11 juni 2017 Cup reglement Landsås Cup 9-11 juni 2017 (ORDENSREGLEMENT OG VILKÅR) Landsås Cup er ett håndballarrangement som følger reglementet som er gitt av Norges Håndballforbund region Nord sesongen 2016/2017,

Detaljer

- serien 2014/2015. handball.no. velkommen. Sluttspill J/G 14 år

- serien 2014/2015. handball.no. velkommen. Sluttspill J/G 14 år - serien 2014/2015 velkommen Sluttspill J/G 14 år Trondheim Spektrm 10.-12. april 2015 2 3 Vi ønsker velkommen til sluttspill J/G 14 år - serien 2014/2015 Alle lag må henvende seg til hovedsekretariatet

Detaljer

KAMP OG SPILLEREGLEMENT FOR DE NASJONALE MESTERSKAPENE I KRIMINALOMSORGEN. FOTBALL... 3 HÅNDBALL... 5 INNEBANDY... 7 BOWLING... 9 GOLF...

KAMP OG SPILLEREGLEMENT FOR DE NASJONALE MESTERSKAPENE I KRIMINALOMSORGEN. FOTBALL... 3 HÅNDBALL... 5 INNEBANDY... 7 BOWLING... 9 GOLF... KAMP OG SPILLEREGLEMENT FOR DE NASJONALE MESTERSKAPENE I KRIMINALOMSORGEN. FOTBALL... 3 HÅNDBALL... 5 INNEBANDY... 7 BOWLING... 9 GOLF... 10 1 2 FOTBALL 1-1 Virkeområdet Der hvor ikke annet er nevnt gjelder

Detaljer

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2015

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2015 ABC i ungdomsfotballen Dette må du vite for sesongen 2015 Avreise i god tid før kampstart Aldri for mange i bilen Husk bilbelte for alle! Overhold fartsgrensene ROGALAND FYLKE Trafikksikkerhetsutvalget

Detaljer

Velkommen til Ungdomsfotballen

Velkommen til Ungdomsfotballen Velkommen til Ungdomsfotballen NFFs Lov og reglement er omfattende og det er mye en skal sette seg inn i som nykomling i ungdomsfotballen. Her har vi samlet noen sentrale spørsmål og utfordringer som man

Detaljer

INFORMASJON OG PÅMELDING TIL SERIESPILL SESONGEN 2016-2017

INFORMASJON OG PÅMELDING TIL SERIESPILL SESONGEN 2016-2017 INFORMASJON OG PÅMELDING TIL SERIESPILL SESONGEN 2016-2017 SESONG START SESONG SLUTT Sesongstart er 10.-11. september 2016. Serieslutt er 01.-02. april 2017. Regionsmesterskap U14, U16,U19: 22.-23. april

Detaljer

(1) Disse bestemmelser gjelder for NBBF og dets organisasjonsledd (regioner og klubber) og utøvere, og kan bare endres av NBBF v/forbundstinget.

(1) Disse bestemmelser gjelder for NBBF og dets organisasjonsledd (regioner og klubber) og utøvere, og kan bare endres av NBBF v/forbundstinget. NBBFs kampreglement Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser 1. Alle klubber tilsluttet Norges Basketballforbund skal arrangere og spille sine kamper i overensstemmelse med NBBFs lov, Kampreglement og de internasjonale

Detaljer

KAMPREGLEMENT NBBF REGION ØST

KAMPREGLEMENT NBBF REGION ØST KAMPREGLEMENT NBBF REGION ØST Sist endret 13. April 2016 NB! For 1M og 1K se eget reglement. INNHOLD: 1 Generell instruks... 2 2 Påmelding av lag til regionsseriene samt Easy Basket... 2 3 Spillernes kvalifikasjoner...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR PÅSKECAMP

RETNINGSLINJER FOR PÅSKECAMP RETNINGSLINJER FOR PÅSKECAMP 1. Deltakelse/rettigheter/plikter 1.1 Cupen omfattes av klubber som etter bestemmelsene er kvalifisert til å delta. 1.2 Ved deltakelse i cupen forplikter klubbene seg til å

Detaljer

Turneringsreglement DOMUS CUP OPPDAL 2014

Turneringsreglement DOMUS CUP OPPDAL 2014 Turneringsreglement DOMUS CUP OPPDAL 2014 DOMUS CUP OPPDAL 2014 spilles etter NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Reglementet er utarbeidet etter modell fra

Detaljer

- serien 2013/2014. handball.no. Invitasjon. Sluttspill J/G 16 år

- serien 2013/2014. handball.no. Invitasjon. Sluttspill J/G 16 år - serien 2013/2014 Invitasjon Sluttspill J/G 16 år Trondheim Spektrum 04.-06. april 2014 TrønderEnergi-serien Sluttspill Jenter og Gutter 14 år 2 scandiberico 2013 3 Vi ønsker velkommen til sluttspill

Detaljer

Futsal KM. Dette er informasjon til klubber som ønsker å bli lokal arrangør av kretsmesterskapet i futsal.

Futsal KM. Dette er informasjon til klubber som ønsker å bli lokal arrangør av kretsmesterskapet i futsal. Futsal KM 2013 Dette er informasjon til klubber som ønsker å bli lokal arrangør av kretsmesterskapet i futsal. Søknadsfrist for lokale arrangører er 27.05.13 Tildeling av Futsal KM Sunnmøre Fotballkrets

Detaljer

SPILLEREGLER FOR NILUT CUP 2014

SPILLEREGLER FOR NILUT CUP 2014 SPILLEREGLER FOR NILUT CUP 2014 Spillereglene følger Norges Fotballforbunds regler for spill på små baner 2011 i kapitlet som heter «Spilleregler for femmerfotball for ungdom og voksne», men med særtilpasninger.

Detaljer

OBS OBS OBS OBS OBS OBS

OBS OBS OBS OBS OBS OBS OSLO BEDRIFTSIDRETTSKRETS Ekebergveien 101, 1178 Oslo. Tlf. 22 57 97 75 E-post obik@obik.no Org.nummer 981 133 137 Kontonummer 9005.08.30828. KRETSSTYRET: Leder: Bjørn Oppberget BAMA BIL Nestleder: Tove

Detaljer

Reglement for bedriftsfotball

Reglement for bedriftsfotball Reglement for bedriftsfotball Pkt. 1 1.1 Spillernes utstyr Det skal være forskjell på lagenes drakter. Målmannens drakt skal skille seg tydelig ut fra de andre. Draktene skal være nummererte og like for

Detaljer

Turneringsreglement TA-Cupen 2014

Turneringsreglement TA-Cupen 2014 Turneringsreglement TA-Cupen 2014 TA-Cupen spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Turneringsreglementet er delt opp i tre avdelinger: Kampreglement

Detaljer

INFORMASJON VEDRØRENDE HØSTESESONGEN OG VEIEN FREM TIL BDO-SLUTTSPILL 2015

INFORMASJON VEDRØRENDE HØSTESESONGEN OG VEIEN FREM TIL BDO-SLUTTSPILL 2015 INFORMASJON VEDRØRENDE HØSTESESONGEN OG VEIEN FREM TIL BDO-SLUTTSPILL 2015 NFF Trøndelag Trondheim www.fotball.no/trondelag Besøksadresse: Lerkendal Stadion, 7031 TRONDHEIM Tlf 73821460 Fax 73821470 Trøndelag

Detaljer

Turneringsreglement for Camp Stavanger 2012 (13 og 14 år)

Turneringsreglement for Camp Stavanger 2012 (13 og 14 år) Turneringsreglement for Camp Stavanger 2012 (13 og 14 år) Camp Stavanger spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Jury Det vil bli oppnevnt

Detaljer

Foto: Nidaros Foto Robert Magnussen

Foto: Nidaros Foto Robert Magnussen Foto: Nidaros Foto Robert Magnussen Våre verdier NHF Region Nord skal bygge på og kjennetegnes ved den enkeltes stolthet og engasjement, og utøves gjennom et sett av felles verdier som er gjeldende for

Detaljer

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2014

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2014 ABC i ungdomsfotballen Dette må du vite for sesongen 2014 Organisasjonskart for RFK 31.12.2013 Kretsstyret Lederforum Kontrollkomiteen Valgkomiteen Dommer komite Kvalitetsklubb komite Koordineringsforum

Detaljer

Turneringsreglement Elverumsturneringen 2017

Turneringsreglement Elverumsturneringen 2017 Turneringsreglement Elverumsturneringen 2017 Innhold: Punkt Side Innledning 3 Kampreglement 4 Konkurranse- og sanksjonsreglement 7 Reglement for spilleberettigelse 10 Turneringsjury 11 Innledning Reglementet

Detaljer

Kurland FK VinterCup 2017

Kurland FK VinterCup 2017 Turneringsbestemmelser, generelle Laglister inneholdende klubbnavn, lag, navn og fødselsdato må leveres sekretariatet senest 30 minutter før lagets første kamp (blokkbokstaver eller maskinskrevet). Spillerne

Detaljer

Infoskriv NM Beachhåndball 2016

Infoskriv NM Beachhåndball 2016 Infoskriv NM Beachhåndball 2016 Norges Håndballforbund, og IL Runar ønsker velkommen til NM i beachhåndball i Sandefjord, 17.-19.juni 2016. Kampprogrammet, spilleregler og protestreglement finner dere

Detaljer

Jeg ønsker å flytte en kamp! - Hvordan går jeg frem?

Jeg ønsker å flytte en kamp! - Hvordan går jeg frem? A-B-C C...light for Trener/Oppmann Regionserieneiene Region Øst Vi opplever fra tid til annen at trenere og oppmenn er usikrepåhva som er rett og galt i forbindelsemedavvikling av regionseriekamper. Vi

Detaljer

ABC Lagleder futsal barn. 11. oktober 2017

ABC Lagleder futsal barn. 11. oktober 2017 ABC Lagleder futsal barn 11. oktober 2017 Velkommen! Knut Norstrøm Konkurranse avd. Tone Holm Dagsvold Klubbutvikler Agenda - Fotballens verdigrunnlag - Lagleder-rollen - Futsal sesongen 2017/2018 Barn

Detaljer

INVITASJON/PÅMELDING VINTERSERIENE SESONGEN 2010

INVITASJON/PÅMELDING VINTERSERIENE SESONGEN 2010 Sandefjord 01.11.09 Klubbene INVITASJON/PÅMELDING VINTERSERIENE SESONGEN 2010 Vinterseriene i Vestfold Fotballkrets skal arrangeres for fjerde gang. Tiltaket har vært en suksess, men vi har hatt enkelte

Detaljer

Turneringsreglement TA-Cupen 2015

Turneringsreglement TA-Cupen 2015 Turneringsreglement TA-Cupen 2015 TA-Cupen spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Turneringsreglementet er delt opp i tre avdelinger: Kampreglement

Detaljer

Sesongen 2014/2015. Håndball for alle. FOTO: Knut A Maråk

Sesongen 2014/2015. Håndball for alle. FOTO: Knut A Maråk Arrangørhåndbok Håndball for alle Sesongen 2014/2015 FOTO: Knut A Maråk ønsker å skape en best mulig sportslig ramme rundt våre kamper, og vil derfor oppfordre alle arrangører til noen faste rutiner både

Detaljer

UOFFISIELT NM I 7 ER FOTBALL FOR EVERK HERRER

UOFFISIELT NM I 7 ER FOTBALL FOR EVERK HERRER UOFFISIELT NM I 7 ER FOTBALL FOR EVERK HERRER 1. Teknisk avvikling 1.1 Generelle bestemmelser. 1.1.0 Deltakende everk kan stille med inntil 2 lag. Arrangør kan sette ett tak på deltaker lag, dersom dette

Detaljer

GENERELLE BESTEMMELSER FOR HERRE-SERIENE A. Lag som uten gyldig grunn ( kfr. Kampreg. 9 ), unnlater å møte til kamp bøtelegges med kr. 10.

GENERELLE BESTEMMELSER FOR HERRE-SERIENE A. Lag som uten gyldig grunn ( kfr. Kampreg. 9 ), unnlater å møte til kamp bøtelegges med kr. 10. GENERELLE BESTEMMELSER FOR HERRE-SERIENE A. Lag som uten gyldig grunn ( kfr. Kampreg. 9 ), unnlater å møte til kamp bøtelegges med kr. 10.000, og kampen settes primært opp på nytt. Ved gjentagelse diskvalifiseres

Detaljer

Kurland FK VinterCup 2018

Kurland FK VinterCup 2018 Turneringsbestemmelser, generelle Laglister inneholdende årsklasse, klubbnavn, lag, kontakt-informasjon, spillernavn og fødsels-år må leveres sekretariatet senest 30 minutter før lagets første kamp (bruk

Detaljer

INFORMASJON SESONGEN 2012 Ungdom 13-19 år

INFORMASJON SESONGEN 2012 Ungdom 13-19 år INFORMASJON SESONGEN 2012 Ungdom 13-19 år Serieordningen Ungdomsfotball Vår 2012 Forsikring/spilleberettigelse Aldersbestemmelser Junior 2012 Terminliste/spilleplaner Kampkort Breddereglementet 2012 Dommersatser

Detaljer

B KAMPSKJEMA. OFFISIELLE SPILLEREGLER FOR BASKETBALL Kampskjema. Gyldig fra August Bilde 8 Kampskjemaet KAMPSKJEMA

B KAMPSKJEMA. OFFISIELLE SPILLEREGLER FOR BASKETBALL Kampskjema. Gyldig fra August Bilde 8 Kampskjemaet KAMPSKJEMA 64 Gyldig fra B KAMPSKJEMA Lag A: 1. + 2. periode 3. + 4. periode Ekstraperioder Timeout: Lisens Spiller Spillernes navn Nr Foul inn KAMPSKJEMA Kampart: Dato: Sted: Lag A: Lag B: Klokken: 1. dommer: 2.

Detaljer

Innhold. Fair play, frisone, ekstra spiller. Kampavvikling, regler og retningslinjer. Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring

Innhold. Fair play, frisone, ekstra spiller. Kampavvikling, regler og retningslinjer. Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring Barnefotballens ABC Innhold Fair play, frisone, ekstra spiller Kampavvikling, regler og retningslinjer Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring Fair play, frisone, ekstra spiller Nye

Detaljer

Lørenskog IF Akademi Cup spilles etter NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet.

Lørenskog IF Akademi Cup spilles etter NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Turneringsreglement Turneringsreglement Lørenskog IF U13 Akademi Cup 2017 Lørenskog IF Akademi Cup spilles etter NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Reglementet

Detaljer

1.1 Sesongen er delt i 2; Høstsesongen spilles i 2 oppsatte divisjonene, der lagene møter hverandre 2 ganger.

1.1 Sesongen er delt i 2; Høstsesongen spilles i 2 oppsatte divisjonene, der lagene møter hverandre 2 ganger. 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Sesongen er delt i 2; Høstsesongen spilles i 2 oppsatte divisjonene, der lagene møter hverandre 2 ganger. Vårsesongen: 2 nederste lagene rykker ned, og de 2 øverste rykker

Detaljer

Foto: Nidaros Foto Robert Magnussen

Foto: Nidaros Foto Robert Magnussen Foto: Nidaros Foto Robert Magnussen Våre verdier NHF Region Nord skal bygge på og kjennetegnes ved den enkeltes stolthet og engasjement, og utøves gjennom et sett av felles verdier som er gjeldende for

Detaljer

Lørdag 7. mars og søndag 8. mars har Vanvik Idrettslag gleden av å ønske hjertelig velkommen til Vanvikan Indoor for klassene G14, G16, J14 og J16.

Lørdag 7. mars og søndag 8. mars har Vanvik Idrettslag gleden av å ønske hjertelig velkommen til Vanvikan Indoor for klassene G14, G16, J14 og J16. Lørdag 7. mars og søndag 8. mars har Vanvik Idrettslag gleden av å ønske hjertelig velkommen til Vanvikan Indoor for klassene G14, G16, J14 og J16. Gutteklassene spilles lørdag 7. mars og jenteklassene

Detaljer

JURY Turneringens jury skal bestå av fire medlemmer som velges på lagledermøte.

JURY Turneringens jury skal bestå av fire medlemmer som velges på lagledermøte. Turneringsreglement Midnattsol cup Midnattsol cup spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. JURY Turneringens jury skal bestå av fire medlemmer

Detaljer

Instruks for Sekretariatet

Instruks for Sekretariatet Instruks for Sekretariatet Sørumsand IF håndballgruppa 1. Forberedelser før arrangementet Sekretær/tidtaker Kode for å åpne sekretariatspult er 6558. Sekretær må gjøre seg kjent med kamprapporten og hvordan

Detaljer

Turneringsreglement JENTEFESTIVALEN 2017

Turneringsreglement JENTEFESTIVALEN 2017 Turneringsreglement JENTEFESTIVALEN 2017 Jentefestivalen spilles etter NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Reglementet er utarbeidet etter modell fra Norway

Detaljer

Oppdatert august 2015. Sekretariatkurs. Layout: Josefine C. S tokke Haugom

Oppdatert august 2015. Sekretariatkurs. Layout: Josefine C. S tokke Haugom Oppdatert august 2015 Sekretariatkurs Layout: Josefine C. S tokke Haugom Disposisjon for teoridelen Generelt Viktige dommertegn Sekretæren Tidtakeren Skuddklokkeoperatøren Nye regler 2014 Generelt Møt

Detaljer

INFORMASJON HØSTSESONGEN 2014 Ungdom 13-19 år

INFORMASJON HØSTSESONGEN 2014 Ungdom 13-19 år INFORMASJON HØSTSESONGEN 2014 Ungdom 13-19 år SERIESPILL OG BESTEMMELSER OM SLUTTSPILL Gutter 13 Gutter 14 Gutter 16 Gutter 19 Jenter 13 Jenter 14 Jenter 16 Jenter 19 Internett: Facebook: E-post: www.fotball.no/trondelag

Detaljer

Rogaland Bedriftsidrettskrets KAMP- OG KONKURRANSEREGLEMENT

Rogaland Bedriftsidrettskrets KAMP- OG KONKURRANSEREGLEMENT Rogaland Bedriftsidrettskrets KAMP- OG KONKURRANSEREGLEMENT Dette regelverket er laget med utgangspunkt i Norges Bedriftsidrettsforbunds (NBIF) konkurranseregler. Reglene er vedtatt av kretsstyret og er

Detaljer

UNGDOMSTREFF I ØSTFOLDHALLEN 2017 TURNERING FOR UNGDOM ÅR. KRETSMESTERSKAP 5'er FOTBALL INNENDØRS

UNGDOMSTREFF I ØSTFOLDHALLEN 2017 TURNERING FOR UNGDOM ÅR. KRETSMESTERSKAP 5'er FOTBALL INNENDØRS UNGDOMSTREFF I ØSTFOLDHALLEN 2017 TURNERING FOR UNGDOM 13-19 ÅR KRETSMESTERSKAP 5'er FOTBALL INNENDØRS Vi har gleden av å invitere til Ungdomstreff i Østfoldhallen 2017. Litt om Ungdomstreffen: Østfold

Detaljer

Spilleregler Futsal barn Oslo fotballkrets 2013/2014

Spilleregler Futsal barn Oslo fotballkrets 2013/2014 Spilleregler Futsal barn Oslo fotballkrets 2013/2014 NFFs Lov og Reglement 2013 gjelder også for Futsal-serien. Punktene som er poengtert her er særregler for Futsal-serien i Oslo fotballkrets. Regel 1

Detaljer

TURNERINGSREGLEMENT NORNETT CUP 2016

TURNERINGSREGLEMENT NORNETT CUP 2016 TURNERINGSREGLEMENT NORNETT CUP 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Regler... 2 2. Klasseinndeling, aldersbestemmelser og bane... 2 Unntak fra kravene til alder:... 2 Dispensasjon fra kravene til alder:... 2 3.

Detaljer

Fotballserien i HBIK spilles etter følgende reglement, og i følgende rekkefølge: HBIK sitt reglement, NBF sitt reglement, og NFF sitt reglement.

Fotballserien i HBIK spilles etter følgende reglement, og i følgende rekkefølge: HBIK sitt reglement, NBF sitt reglement, og NFF sitt reglement. 1. GENERELLE BESTEMMELSER Fotballserien i HBIK spilles etter følgende reglement, og i følgende rekkefølge: HBIK sitt reglement, NBF sitt reglement, og NFF sitt reglement. 1.1. Det spilles i divisjoner,

Detaljer

Turneringsreglement - Sør Cup 2016

Turneringsreglement - Sør Cup 2016 Turneringsreglement - Sør Cup 2016 Sør Cup spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Klassene J8, J9, J10, J11, J12, G7, G8, G9, G10, G11

Detaljer

2011/12. Spilleregler FUTSAL Barn

2011/12. Spilleregler FUTSAL Barn 2011/12 Spilleregler FUTSAL Barn 1. Spillebanen og ballen 2. Laglister 3. Lag som ikke møter/kommer for sent 4. Oppvarming 5. Antall spillere 6. Spillernes utstyr 7. Spilletid 8. Frispark 9. Straffespark

Detaljer

SPILLEREGLER OLIVINCUP (INNENDØRS)

SPILLEREGLER OLIVINCUP (INNENDØRS) SPILLEREGLER OLIVINCUP (INNENDØRS) 1 2 REGLEMENT/SPILLEREGLER FOR INNENDØRS KM Vi ber om at ledere og spillere gjøres kjent med reglement/spilleregler for innendørs KM. REGEL 1: SPILLEBANEN: Målene : Minimål

Detaljer

ABC Ungdomsfotball. Dette må DU vite for sesongen 2017

ABC Ungdomsfotball. Dette må DU vite for sesongen 2017 ABC Ungdomsfotball Dette må DU vite for sesongen 2017 Samarbeid med Trygg Trafikk Avreise i god tid før kampstart Aldri for mange i bilen Husk bilbelte for alle! Overhold fartsgrensene Huskeliste hjemmekamp

Detaljer

BERGBY S FOTBALLCUP 2011

BERGBY S FOTBALLCUP 2011 BERGBY S FOTBALLCUP 2011 Pors Stadion 28. 29. Mai Informasjon til lagledere Reglement Støttespillere Spillerlister Klasseinndeling Våre samarbeidspartnere Side 1 VELKOMMEN TIL CUP Pors Grenland Fotball,

Detaljer

KAMPREGLEMENT. Paragraf 1

KAMPREGLEMENT. Paragraf 1 KAMPREGLEMENT Alle kamper i volleyballserien spilles etter Norges Bedriftsidrettsforbunds lover og konkurranseregler. Disse er inntatt i Håndbok for bedriftsidretten. I tillegg gjelder etterfølgende reglement.

Detaljer

Særskilte NORD-NORGE. Konkurrenseregler. Nord-Norge Bandyregion

Særskilte NORD-NORGE. Konkurrenseregler. Nord-Norge Bandyregion Særskilte Konkurrenseregler Nord-Norge Bandyregion 2016/17 og sanksjoner Side 1 (4). Sist oppdatert 15. april 2016. Forord Kamp og spillereglementet for innebandy fastsettes av Norges Bandyforbund. Regionen

Detaljer

Kampreglement for el-innebandy Gyldig fra 2015

Kampreglement for el-innebandy Gyldig fra 2015 Kampreglement for el-innebandy Gyldig fra 2015 Innholdsfortegnelse: 1. Innledende bestemmelser... 2 2. En kamps begynnelse... 2 4. Spilleberettigelse... 2 5. Forfall... 3 6. Arrangør... 3 7. Hallfasiliteter,

Detaljer

Fotballsesongen 2015 Laglederkveld ungdomsfotball

Fotballsesongen 2015 Laglederkveld ungdomsfotball Fotballsesongen 2015 Laglederkveld ungdomsfotball Laglederkveld ungdomsfotball Innhold: - Fair Play - Sesongen 2015 - Kamprapporter - Regelverk - Forsikringer - Eventuelt - spørsmål Fair Play Fair Play-møte

Detaljer

CUP 2014 BLÅBYHALLEN SORTLAND - 22 FEBRUAR. Turneringens hovedsponsor: www.sortlandil.no. elteamcup@gmail.com. facebook.

CUP 2014 BLÅBYHALLEN SORTLAND - 22 FEBRUAR. Turneringens hovedsponsor: www.sortlandil.no. elteamcup@gmail.com. facebook. EL-TEAM CUP 2014 BLÅBYHALLEN SORTLAND - 22 FEBRUAR Velkommen til EL-TEAM CUP Sortland IL ønsker deltakere, ledere, dommere og tilskuere velkommen til Blåbyhallen og EL-TEAM CUP 2014. Dette er første året

Detaljer

Sparebank 1 Telemark Cup - ungdom

Sparebank 1 Telemark Cup - ungdom Sparebank 1 Telemark Cup - ungdom Fotballturnering for ungdom i alderen 13-19 år. Turneringsreglement Revisjon 1.4 101120 Urædd FK, Postboks 101, 3901 Porsgrunn Tel: 35554060 Fax: 35554060 E-mail: post@uredd-fk.no

Detaljer

OFFISIELLE SPILLEREGLER FOR BASKETBALL Dommere, sekretariat, kommissær: Oppgaver og myndighet

OFFISIELLE SPILLEREGLER FOR BASKETBALL Dommere, sekretariat, kommissær: Oppgaver og myndighet 54 Dommere, sekretariat, kommissær: Oppgaver og myndighet Gyldig fra 47.4 Hvis et av lagene innleverer en protest, skal førstedommeren (kommissæren hvis denne er tilstede) innen en time etter spilletidens

Detaljer

Det vises til tidligere utsendt innbydelse til Vårcup sesongen 2016 i regi av Sarpsborg Fotballklubb for jenter og gutter født 2002 og 2003.

Det vises til tidligere utsendt innbydelse til Vårcup sesongen 2016 i regi av Sarpsborg Fotballklubb for jenter og gutter født 2002 og 2003. Velkommen til årets vårcup! Sarpsborg Fotballklubb takker for påmeldingen og ønsker lykke til i gruppespillet. Vi minner om at lagledere til oppsatte hjemmelag er ansvarlig for å booke dato og tid for

Detaljer