MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder"

Transkript

1 Vår dato Telefon Vår ref. SP-møte E-post Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant NSO Styremedlem i SiB-styret Rektoratet Høgskoledirektør Kopi: Studentrådene Sentraladministrasjonen Norsk Studentorganisasjon Studentsamskipnaden i Bergen Bergen Teknikersamfund NHHS SP UiB Velferdstinget Studvest, BSTV og SriB MØTEINNKALLING Det kalles herved inn til det femte møtet i Studentparlamentet Representanter og andre med møteplikt bes om å krysse av på doodlen: Dato: Torsdag Tid: 17:00 22:00 Sted: Nygårdsgaten 112, klasserom A-526 På dette møtet skal vi velge arbeidsutvalget for det kommende studieåret. Vi skal også velge representanter til sentrale utvalg, diskutere digitalisering, behandle økonomisaker og ettergodkjenne ett høringssvar. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen Anders Veggeland Leder Adresse Nygårdsgaten 112 Telefon Elektronisk post 5009 BERGEN

2 SAKSLISTE OG DAGSORDEN MAT: Det blir servert mat. Gi beskjed ved allergier og lignende. Det blir også servert frukt og snacks. 16:45-17:00 Enkel servering 17:00 17:05 52/14 Valg av ordstyrer og protokollunderskriver (v) 17:05 17:10 53/14 Godkjenninger (v) Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste og dagsorden. Oppmelding av saker til eventuelt 17:10 17:30 54/14 Orienteringssaker (o) Orientering fra styret Orientering fra NSO Orientering fra SiB Orientering fra Høgskolestyret Orientering fra Velferdstinget Orientering fra Utdanningsutvalget Orientering fra FoU-utvalget Orientering fra Læringsmiljøutvalget 17:30 18:45 55/14 Valg (v) 18:45 19:15 56/14 Orientering fra Kronbar (o) 19:15 19:35 57/14 Rapportering fra Arbeidsprogrammet (o) 19:35 19:50 Pause 19:50 20:15 58/14 Digitalisering (d) 20:15 20:45 59/14 Revidering av budsjett og ramme for kulturmidler (v) 20:45 21:15 60/14 Lån til Kronbar (v) 21:15 21:30 61/14 Søknader (v) 21:30 21:45 62/14 Ettergodkjenning av høring (v) 21: /14 Eventuelt (d) 21:55 22:00 64/14 Møtekritikk (d) 2

3 SAKSPAPIR PARLAMENTSMØTE Møtedato: Saksansvarlig: Anders Veggeland Saksnr: 52/14 og 53/14 52/14 Valg av ordstyrer og protokollunderskrivere Ordstyrer skal lede møtet og er ansvarlig for hvordan møtet blir gjennomført. Protokollunderskriverne skal godkjenne møteprotokollen i ettertid og påpeke eventuelle mangler eller uklarheter. Det er kun parlamentsmedlemmer som kan velges til dette. Forslag til vedtak: Elise Otnes og Elise Jensen velges til protokollunderskrivere. FOR MOT AVHOLDENDE 53/14 Godkjenninger a) Godkjenning av innkallingen Innkalling er sendt ut i henhold til gjeldende styringsdokumenter. Forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes. FOR MOT AVHOLDENDE b) Godkjenning av saksliste og dagsorden, samt oppmelding av saker til eventuelt Sakslisten er lagt frem i henhold til gjeldende styringsdokumenter. Forslag til vedtak: Saksliste og dagsorden godkjennes slik den foreligger, med eventuelle endringer. FOR MOT AVHOLDENDE 3

4 SAKSPAPIR PARLAMENTSMØTE Møtedato: Saksansvarlig: Anders Veggeland Saksnr: 54/14 Gjelder: Orienteringssaker (o) a) Orientering fra styret Opplæringen av de ansatte ved institusjonen i det nye tekniske utstyret går fremover. Alle de ansatte skal ha vært igjennom et basic-kurs, med mulighet for ekstra kurs og fordypning ved en senere anledning. Det har enda ikke kommet en avklaring knyttet til regler og krav til streaming av undervisningen. Styret har i samarbeid med internasjonalt kontor besvart en stor spørreundersøkelse gjennomført av internasjonal komite i Norsk studentorganisasjon. Undersøkelsen har som mål å forbedre oppholdet for internasjonale studenter her i Norge, ved å sikre bedre integrering på institusjonen. Den 20. mai skal styre i møte med Internasjonalt kontor og ledelsen ved høgskolen for å gjennomgå handlingsplanen for internasjonalisering Her vil vi se i hvilken grad høgskolen har nådd de målsetningene og iverksatt de tiltakene som studentparlamentet var med på å sette for to år siden. Det orienteres nærmere om dette under møtet. Organisatorisk nestleder har den siste tiden arbeidet mye med forberedelser og gjennomføring av allmøte ved AHS. Møte ble gjennomført med relativt godt oppmøte av studenter. Allmøte fikk valgt et fulltallig styre som skal ta fatt på oppgavene til høsten, samt et sett med gjeldende styringsdokumenter. I forbindelse med valgene på SP-5/14 blir det laget informasjonsvideoer om alle vervene. Organisatorisk nestleder har intervjuet personer som sitter eller har sittet i vervene og videoene blir delt på facebook, twitter og hjemmesiden. Forhåpentlig vil dette gjøre informasjonen om vervene og valget mer tilgjengelig for flere studenter. Arbeidet har blitt mer tidkrevende enn antatt og ble ikke ferdig etter planen. Vi håper parlamentet bidrar og deler informasjonen ut til resten av studentmassen. Etter innspill fra styret blir det til høsten satt opp et felles møte med utdanningsutvalget og FoU-utvalget for å finne ut av hvordan man kan få forskning mer integrert i utdanningen. Studentparlamentet la i sine innspill vekt på at det er viktig at alle studenter møter forskning tidlig i utdanningen. Vi har i samarbeid med prorektor Bjørg Kristin Selvik og viserektor for forskning, Eva Haukeland kommet til enighet om at det skal settes ned en arbeidsgruppe som skal se nærmere på hvordan man konkret kan og ønsker å integrere forskning i utdanningene. Arbeidsgruppen skal bestå av en representant for de ansatte og en fra studentene fra hver avdeling. 4

5 Leder har vært i møte med byrådslederen i Bergen onsdag 14. mai. Hovedtemaet for møte var fadderukene. Sykkelvei mot Kronstad ble også løftet som sak. Både Studvest og BA har skrevet om Høgskolens egen shuttlebuss som skal gå mellom festplassen og Kronstad ved studiestart. Etter flere møter med kommunen og Skyss har man sett på ulike muligheter. Det er viktig at nåværende ansatte og studenter som skal være med neste år informeres om transportsituasjonen ved studiestart så snart som mulig. Det arbeides også med å få til nattavganger under fadderuken. Vi er her i dialog med fylkeskommunen, skyss og ledelsen. Vi har hatt et innledende møte med ledelsen angående lagermulighetene på Kronstad. Det ser her ut som om studentene vil få mulighet til å benytte seg av felleslageret på tomten, men at kontainere ikke kan avklares før vi er noe nærmere studiestart. Det har siden forrige møte vært gjennomført eksamenskampanje på høgskolen. Studentparlamentet stod på stand på alle avdelinger, en eller flere dager. Det ble delt ut frukt og brosjyrer med informasjon om sensur-, begrunnelse- og klagefrist. Det er fortsatt flere brosjyrer tilgjengelig dersom parlamentet ønsker å hjelpe oss å spre dette ut til studentene. Torsdag var styret representert på møtet hvor studentene møtte Dalai Lama. Dalai Lama la frem sine tanker om hvert individs ansvar for morgendagens verden. Styret skal fredag i møte med direktøren for SiB-kafe. Her skal tilbudet på Kronstad og Møllendalsveien diskuteres. Vi håper at vi under møtet får en avklaring på hva studentene kan vente seg ved studiestart 2014/2015 og orienterer nærmere om dette på SP-møtet. b) Orientering fra NSO Still til valg i de faglige komiteene i Norsk student organisasjon! Her er din mulighet til å påvirke ditt fagfelt på et nasjonalt plan. NSO skal velge 5 medlemmer i 10 forskjellige komiteer på det siste landsstyremøte for året mai. De mest aktuelle komiteene for studentene ved Høgskolen i Bergen er: - Faglig komite for helse- og sosialfag - Faglig komite for lærerutdanning og utdanningsvitenskap - Faglig komite for teknologisk utdanning - Faglig komite for økonomi- og ledelsesfag Dersom det er noe dere lurer på kan dere enten spørre de som har sittet i de ulike komiteene eller kontakte oss på kontoret. Still til valg her: 5

6 c) Orientering fra SiB Førre møte i Velferdstinget fann stad like før påske, og det er i skrivande stund ikkje mykje nytt å melde. Sidan neste møte i Velferdstinget ikkje finn stad før i september tillet vi oss å fortelje litt om planane fram mot sommarferien. Neste styremøte finn stad onsdag 30. april. På dette møtet skal konsernrekneskapet og styret si beretning for 2013 vedtakast. Velferdstinget vert orientert om dette i eiga sak. Studentane i styret orienterer munnleg om eventuelle vedtak som kan vere av interesse for Velferdstinget. Onsdag 7. mai reiser styreleiar til Oslo på møte i Samskipnadsrådet, og fredag 9. mai deltek styreleiar saman med VT-leiar på møte med tillitsutvala ved SiB sine studentbustadar. Strategien for skal vedtakast til hausten, og torsdag 15. mai er det heildags strategiseminar for styret. Leiar for Velferdstinget er invitert for å snakke om kva Velferdstinget meiner SiB må hugse på i det vidare strategiarbeidet. Kvart semester møtast studentane i styra til SiB, SiT og SiO. Vertskapet for samlinga rullerast mellom dei tre samskipnadane, og i vår er det Trondheim som er vertskap. Samlinga finn stad helga 30. mai. Vårens siste styremøte i SiB er lagt til torsdag 12. juni. Vidare er møteplanen for hausten som følger: torsdag 11. september, styreseminar torsdag til fredag 6. til 7. november og torsdag 11. desember. I desember skal Velferdstinget velje nye studentar til SiB sitt styre, og vi i styret oppmodar interesserte kandidatar om å allereie no ta kontakt dersom de har spørsmål om styrearbeidet. Det skal veljast både ordinære styremedlemer og styreleiar. d) Orientering fra Høgskolestyret Høgskolestyret møtte avdeling for helse og sosial der representanter fra avdelingen presenterte sine utfordringer og visjoner for avdelingen. Studentrådsleder fra Møllendalsveien, Thale Løvås presenterte studentenes utfordringer og arbeid frem mot sammenslåingen Kronstad/Møllendalsveien. Det kom frem at den alminnelige student trolig ikke har fått mye informasjon om flyttingen. Utdanningsdirektør Sonja Irene Dyrkorn svarer at det er planlagt informasjon som skal ut til studentene via ulike kanaler som post, facebook, mail etc. Både til nye studenter og de allerede studerende. Dette er noe som burde følges opp og sørges for at gjøres i god tid før studentene tar sommerferie. HiB er i gang med å forberede møte med NOKUT om den neste ph.d utdanningssøknaden i «kunnskapsbasert praksis i helsefag». Nytt av året er at det startes opp master i «fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø» på AL fra høsten av. I tillegg sendes det nå søknad om etablering av mastergrad på AIØ i «areal og eiendomsfag» til NOKUT. HiBs søkertall i Samordna opptak viser at vi holder samme nivået som i fjor, og styret ser seg fornøyde med søknadene totalt sett. AIØ og AHS går opp, barnehagelærerutdanningen og GLU 5-10 går ned på AL. 6

7 UiB går tilbake 7 %, og NHH har minus 11 %, så Bergen går ned nasjonalt sett. Oslo og Tromsø er de som går mest opp nasjonalt. Høgskolen overtok nøklene til nybygget 1. mai og flyttingen er i gang. Flere er allerede på plass på nye arbeidsplasser på Kronstad. I Møllendalsveien er prosjektene i rute og innflytting av nye miljø starter i midten av mai. Et forsterket kollektivtilbud mot de nye campusene er under utredning. Styret har mottatt to brev fra Studentparlamentet, Resolusjon Engasjementet må i hus! Dette ba vi om at kom opp som sak på neste møte nå når innplasseringen på Kronstad er klar. Brev om Uavhengig nettredaksjon vil bli tatt opp på neste møte i forbindelse med kommunikasjons strategi. Styret vedtok utkast til Open Access policy ved HiB og retningslinjer for tildeling av økonomisk støtte til Open Access publisering av vitenskapelige arbeider. Styret ønsket også å gå en evalueringsrapport etter pilotperioden, senest høsten Det ble presisert at dette er en prøveperiode, og at mer inngående politikk rundt Open Access vil bli utformet når vi ikke lengre er i startfasen. Rektor har fått publisert kronikk om kvalitet i høyere utdanning i BT, den ble adressert direkte til utdanningsministeren. Kronikken kan leses her: e) Orientering fra Velferdstinget Velferdstinget har satt i gang kampanjen #MinSiBkafé. Kampanjen har som formål å finne ut hva som er bra og mindre bra med SiB sine kaféer, for å gjøre våre SiB-kaféer enda betre. For å se og lese mer om kampanjen kan man så inn på: Til orientering så vil kafeen på Studentsenteret være lørdagsåpent i hele mai. SiB har vedtatt å selge Studia til det private forlaget Vigmostad & Bjørke. Du kan lese mer om salget og forlaget her: Da SP-UiB i løpet av de siste ukene har gjennomført valg vil det fra og med neste møte være en del nye representanter i VT. Det ble på forrige møte diskutert om VT-AU sin lønnede stilling skulle fastlåses. Dette innebærer at leders lønn blir vedtatt før budsjettmøtet, slik at VT-AU slipper å diskutere lønnssøknaden hvert år. Saken falt i sin helhet og budsjett og lønn til VT-AU blir tatt opp sammen med de andre budsjettsakene i høst. Fordelingssummen for 2015 er vedtatt og satt til å være kroner. 7

8 f) Orientering fra Utdanningsutvalget Mandag 05.mai. ble det avholdt møte i Utdanningsutvalget. Utvalget ble orientert om høgskolens opptakstall for studieåret 14/15. Totalt på HiB var det liten endring i søkertallene sammenlignet med fjoråret (en liten nedgang på 0,05 prosent). Søkertallene har gått noe opp AHS og AI, og noe ned på AL. Utvalget ble også orienter om studiestart Registering er satt til 20. august og undervisning starter opp fra og med 25 august. En av møtes saker var høgskolen i Bergen sin handlingsplan for Erasmus Erasmus+ er det klart største programmet for utvekslingssamarbeid som Norge deltar i. Utvalget gav innspill til handlingsplanen og på hvordan de mener høgskolen bør jobbe mot målsetningen om å øke andelen utreisende studenter og ansatte som drar gjennom programmet. Det ble blant annet lagt vekt på at informasjonen til studentene måtte bedres. Utvalget kom under møtet med konkrete innspill på Høgskolen i Bergen sitt høringssvar til UHR om: Nasjonale veiledende retningslinjer for universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse. g) Orientering fra FoU utvalget På fag- og forskningsansvarligs første møte i FoU-utvalget, som var i februar, fikk vi vite at Høgskolen i Bergen har fått godkjent sin første doktorgrad. Det blir et Ph.D.- studium i Studier av danning og didaktiske praksiser. Nå forbereder høgskolen seg på oppstart av dette studiet. Høgskolen har sendt inn en søknad om Ph.D. i kunnskapbasert praksis i helsefag. Her venter vi på svar fra NOKUT. På møtene får vi nå løpende statusrapport om arbeidet med å sende søknad om godkjenning av ph.d studiet ICT Engineering. Det jobbes også med å settes opp en arbeidsgruppe for å arbeidet mot en søknad om ph.d i Innovasjonspraksis i profesjons- og samfunnsperspektiv. Vi har diskutert Open Access, noe utvalget stiller seg meget positive til. De vil ha et publiseringsfond i funksjon før sommeren Høgskolen i Bergen deler hvert år ut en pris til en ansatt eller et fagmiljø som har gjort en ekstraordinær innsats innen Forsknings- og utviklingsarbeid, nasjonalt og internasjonalt. Alle avdelingene har nominert kandidater og utvalget skal velge vinneren under møte i Juni. 8

9 h) Orientering fra LMU utvalget Utvalet vart orientert om programmet for fadderveka. Offisiell studiestart er flytta til 20. august, for at dei nye studentane skal få registrere seg første dag. Ordinær undervisning byrjar ikkje før 25. august, som det tidlegare har blitt gitt beskjed om. LMU drøfta reglement for lesesalplassar og studentarbeidsplassar i Kronstad/Møllendalsveien. Søknadsfristar for reserverte lesesalplassar vart sett, og det vart beslutta at lesesalplassar skal fordelast av ein komité med representantar for studentar og administrasjon, basert på reglementet. I tillegg drøfta ein moglegheitene for å nytte eventuelle tomme gruppe- og klasserom som leseplassar, og vil prøve å finne ei enkel og oversiktleg ordning for å reservere rom til slik bruk. i) Orientering fra Internasjonal gjeng Internasjonal Gjeng (IG) skal være et fora for samarbeid mellom de internasjonalt ansvarlige i SRS, internasjonalt ansvarlig i SPS og Studentassistenten. IG har hatt et møte og kommet fram til at gruppen skal brukes for å dele erfaringer og se på hva vi kan gjøre sammen for at studentene ved alle avdelinger får god informasjon om utvekslingsmuligheter og hvordan vi kan hjelpe til når det gjelder innvekslingsstudenter. 9

10 SAKSPAPIR PARLAMENTSMØTE Møtedato: Saksansvarlig: Marius Eidem Saksnr: 55/14 Gjelder: Valg (v) Arbeidsutvalget a) Leder Leder er medlem av styret og velges av parlamentet. Leder er, sammen med nestleder, ansvarlig for driften av Studentparlamentet. Leder er organisasjonens ansikt utad, og skal representere organisasjonen overfor eksterne aktører, samarbeidspartnere, høgskolen og media. Leder har ansvaret for: Å iverksette vedtak fattet i SP og styret Å tilrettelegge for studentmedvirkning Styremøtene og oppfølging av styret Den daglige driften av organisasjonen Å tilrettelegge for organisasjonens utvikling Håndtering av media og uttalelser utad Avvikling og forberedelse til parlamentsmøtene Økonomien Kontakt med eksterne samarbeidspartnere Leder og nestleder skal ikke sitte i studentråd, avdelingsråd eller høgskolestyret. Det skal velges 1 leder. b) Fagpolitisk nestleder Fagpolitisk nestleder er medlem av styret og velges av parlamentet. Fagpolitisk nestleder er, sammen med leder, ansvarlig for driften av Studentparlamentet og er leders stedfortreder. Fagpolitisk nestleder har ansvaret for: Driften av kontoret Profilering av SP HiB 10

11 Klagebehandling og informasjon om eksamensrettigheter Avvikling av kurs og konferanser i regi av SP HiB Kontakt med samarbeidspartnere utenfor HiB Kontakt med HS-medlemmene valgt blant studentene Leder og nestledere skal ikke sitte i studentråd, avdelingsråd eller høgskolestyret. Det skal velges 1 Politisk nestleder. c) Organisatorisk nestleder Fagpolitisk nestleder er medlem av styret og velges av parlamentet. Fagpolitisk nestleder er, sammen med leder, ansvarlig for driften av Studentparlamentet og er leders stedfortreder. Organisatorisk nestleder har ansvaret for: Driften av kontoret Gjennomføring av valg Kontakt og oppfølging av studentrådene Kontakt med interne samarbeidspartnere på HiB og Kontakt og oppfølging av representanter valgt av SP til råd, styrer, utvalg m.v. Organisatorisk nestleder er leder av SP HiBs valgkomité. Leder og nestledere skal ikke sitte i studentråd, avdelingsråd eller høgskolestyret. Det skal velges 1 organisatorisk nestleder. 11

12 STUDENTMEDLEMMER I HØGSKOLENS ORGANER d) Studentenes representanter i høgskolestyret Studentenes representasjon i høgskolestyret (HS) er bestemt i universitets- og høyskoleloven. Mandatet for representantene valgt blant studentene angir hva som forventes av disse i forhold til samarbeidet med SP HiB. Ved valg av representantene til HS bør de som stiller til valg avklare og informere om gjenværende studietid på høgskolen. Kandidatene bør på forhånd sette seg inn i hva som forventes av dem som representanter for studentene. HS representantene bør møte på alle parlamentsmøter, og informere parlamentsmøte om relevante saker som kommer til å bli, eller er, tatt opp i HS. Det forventes at HS representantene arbeider tett med AU og styret om saker som er relevante for studentene. Nestleder er HS representantenes kontaktperson i SP HiB. Det skal velges 2 representanter, 1 mann og en kvinne, samt 2 varaer, også de 1 mann og 1 kvinne. e) Klagenemndsrepresentantene Høgskolen i Bergen skal ha en klagenemnd, klagenemnda, som på styrets vegne skal avgjøre klagesaker og andre saker som nevnt i punkt 3 (jf. lov om universiteter og høgskoler 5-1). Det er to studenter med i nemnda. Representantene har møteplikt på klagenemndsmøtene. Representantene skal informere styret om hvilke saker som skal og har vært oppe i Klagenemnda, og utfallet av disse, innenfor bestemmelsene om taushetsplikt i forvaltningsloven. Det skal velges 2 representanter samt 2 personlige vara. f) Skikkethetsnemndrepresentanter Studentenes perspektiv skal sikres i saksbehandlingen ved representasjon blant studentene i Skikkethetsnemnda. Representantene har møteplikt på skikkethetsnemndas møter. Det skal velges 2 representanter og 2 vara, 2 fra Avdeling for Helse og Sosial og 2 fra Avdeling for Lærerutdanning. 12

13 g) Tilsettingsutvalgsrepresentant Utvalget tilsetter i stillinger på lavere nivå enn professor/dosent. Studentene er sikret medbestemmelsesrett gjennom én plass i tilsetningsutvalget. Representantene har møteplikt på tilsetningsutvalgets møter. Det skal velges 1 representant, samt 1 vara. h) Forsknings- og utviklingsutvalgsrepresentater FoU-utvalet skal være et rådgivende organ for høgskolens ledelse i saker som angår forsking-, utvikling- og nyskapingsarbeid (FoU/N). FoU-utvalet skal utforme forslag til strategi for det helhetlige arbeidet med FoU ved høgskolen. Strategien skal utformes ut fra føringer som gitt fra sentrale myndigheter og gjeldende strategisk plan for Høgskolen i Bergen. FoU-utvalet skal være en aktiv pådriver for FoU-arbeidet ved høgskolen. Representantane har møteplikt på FoU-utvalets møter. Det skal velges 1 representant og 1 vara. i) Landsstyrerepresentanene til NSOs landsstyre Representantene er SP HiBs utsendte til Landsstyret i NSO, og velges av parlamentet. Representantene skal holde seg oppdatert på SP HiB og NSOs vedtatte politikk og diskusjoner. Representantene skal diskutere vedtak som skal opp i Landsstyret med Leder, styret og parlamentet, så frem det er mulig, før det aktuelle landsstyremøte som skal behandle saken finner sted. Representantene har fullmakt til å uttale seg på vegne av SP HiB i Landsstyret i NSO. Representantene skal holde seg oppdatert på SP HiB og NSOs vedtatte politikk og diskusjoner og sørge for at studentene ved HiB sine synspunkter blir fremmet for landsstyret. Dersom SP HiB ikke har vedtatt politikk på det området som diskuteres skal representantene føre den politikk som etter deres syn vil være til det beste for studentene på HiB. Det skal velges 2 representanter og 2 vara. 13

14 SAKSPAPIR PARLAMENTSMØTE Møtedato: Saksansvarlig: Anders Veggeland Saksnr: 56/14 Gjelder: Orientering fra Kronbar (o) Det er det siste møtet før sommeren og vi inviterer derfor styret i Kronbar for å orientere om hva som har skjedd siden opprettelsen av styret, og veien videre mot studiestart 2014/2015 og åpning av puben. 14

15 SAKSPAPIR PARLAMENTSMØTE Møtedato: Saksansvarlig: Anders Veggeland Saksnr: 57/14 Gjelder: Rapportering fra arbeidsprogrammet (o) Dette er det siste studentparlamentsmøte for nåværende arbeidsutvalg. Vi ønsker derfor å orientere om status for de ulike målene studentparlamentet satt for året i arbeidsprogrammet. Arbeidsprogrammet vil bli gjennomgått med kommentarer på møtet. Det vil bli mulig å stille spørsmål til arbeidsutvalget på møtet. Arbeidsprogram for studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen Høgskolen skal ha innført et digitalt rapporteringssystem til studiestart høsten Alle som underviser ved HiB skal ha oppdatert faglig kompetanse.. Høgskolen i Bergen skal innføre våre krav til publisering i Open Access. Studenter skal ansette som studentassistenter som kan bistå forelesere med håndtering og opplæring av nytt AV-utstyr på Kronstad og Møllendalsveien. Det skal i løpet av 2014 gjennomføres digital eksamen på alle institutt/program hvor dette er hensiktsmessig. Høgskolen i Bergen skal ta over «brakkelandskapet» hvor Statsbygg i dag har kontorer, og dette skal benyttes til studentarbeidsplasser og stille lesesalplasser. Studenter på bachelorgradsnivå skal ha mulighet til å delta i forskning Studentene ved HiB skal tilbys tilstrekkelig med stille lesesalsplasser. Alle fagutvalgsrapporter skal oversendes dekan for arkivering. Undervisningen ved høgskolen skal i størst mulig grad være universell utformet. Demokratitid skal være innført. Garderobemuligheter for syklende studenter. Høgskolen skal opprette en ny digital plattform, som skal erstatte alle de gamle. Høgskolen i Bergen skal ta del i prosjektet «Students at Risk» Bøtelegge institutt/program for sen levering av pensumlister. (Det må også settes frist) Opprette et incentivsystem på rombooking på Kronstad og MDV Studenthuset skal være for studenter. HiB skal legge til rette for at studenter kan ta andre fagfordypningsemner ved utvekslingsinstitusjonene enn det som tilbys på HiB. Studenten skal få innpass for dette i graden sin. Internasjonalt kontor skal innom alle klasser å informere om frister og utvekslingsmuligheter i god tid før frister for søknad om utveksling. 15

16 SAKSPAPIR PARLAMENTSMØTE Møtedato: Saksansvarlig: Marianne Espelid Saksnr: 58/14 Gjelder: Digitalisering (d) Digitalisering er et høyaktuelt tema i norsk høyere utdanning og er i stadig utvikling. Styret ønsker derfor at SP-HiB utarbeider et dokument som danner er grunnlinje for hvorfor digitalisering er en sentral del av høyere utdanning og for dens utvikling. Vi ønsker at dokumentet skal ta for seg hva vi mener bør prioriteres. Det bør gjøres rede for hvordan vi ønsker det skal jobbes for og med digitalisering både på Høgskolen i Bergen, og også nasjonalt via NSO. Det er ønskelig at man i diskusjonen på møtet får frem hva parlamentet mener målet med digitalisering bør være. Hvordan kan digitalisering bidra til å bedre undervisningen og hvordan kan man bruke digitale verktøy for å få bedre tid til oppfølging og veiledning av studenter? Spørsmål og tema det kan reflekteres over i møtet og i dokumentet: Hvordan definerer vi digitalisering? Skal alle eksamener være elektronisk? Hvilke interaktive løsninger kan man se for seg? Er digitalisering et mål i seg selv? Hvilke innvesteringer mener vi høgskolen bør gjøre? Klassesett med ipad mentometerknapper osv. Skal det stilles krav om blant annet PC ved opptak av studenter? Tenk gjerne over hvilke konkrete tiltak du mener Høgskolen i Bergen bør prioritere og hvordan vi kan oppnå våre mål gjennom disse tiltakene. 16

17 SAKSPAPIR PARLAMENTSMØTE Møtedato: Saksansvarlig: Anders Veggeland Saksnr: 59/14 Gjelder: Revidering av budsjett og ramme for kulturmidler (v) Revidering av ramme for tildeling av Kulturmidler Bakgrunn: «I 2006 ble semesteravgiften økt med 25 kroner for å delfinansiere utbyggingen av Det Akademiske Kvarter». I henhold til vedtak i Velferdstinget skal 1/6 av midlene innbetalt i årene fordeles via studentstyrene på de ulike institusjoner for å styrke studentkulturen ved disse institusjoner. Beløpet for Høgskolen i Bergen utgjør kroner » (utdrag fra tildelingsbrev) Saksfremlegg: Styret har innstilt på å ikke endre rammen for tildeling av kulturmidler, ettersom det er kroner igjen til fordeling det inneværende året. Styret begrunner dette videre med at studentparlamentet også har en meget høy egenkapital tilgjengelig som kan benyttes til å dele ut midler dersom studentparlamentet ønsker dette. Utdelingen går da gjennom budsjettposten «sponsormidler». Styret ser på det som positivt dersom kulturmidler er noe man har mulighet til å dele ut i mange år fremover og ønsker dermed ikke å bruke mer enn de midlene som allerede er avsatt til Det er per dags dato kroner igjen på kontoen for kulturmidler, og det vil være kroner igjen på kontoen ved årets slutt dersom resterende beløp deles ut. Innstilling: Styret innstiller at rammen for tildeling av kulturmidler blir værende på i FOR MOT AVHOLDENDE Revidering av budsjett: Studentparlamentets budsjett vedtas på kalenderårets siste parlamentsmøte og revideres på det siste møtet før sommeren. Styret har i sitt forslag til revidert budsjett endret på svært få poster. Vi ble tidlig enig i om at vi prinsipielt mente at revidering kun var nødvendig der en varig endring tilsier det. Slik at de to postene som er foreslått revidert er 3440 Tilskudd fra HiB og 7771 Bank og kortgebyrer. Ettersom vi har mottatt kroner mer en forventet og dette er endring vi ser på som varig i årene som kommer. Vi ser også at bankgebyrer er en kostnad som vil fortsette uten at vi forventet det ved budsjettstart. Utgiften vil være varig fordi vi vil fortsette å administrere studentorganisasjonenes bankkontoer, samt vår egen konto med kulturmidler som ikke er overført høgskolens system. Vi har valgt å ikke revidere poster som er overskredet, eller poster vi har sett ikke kommer til å bli brukt opp. Dette er en oppgave vi overlater til studentparlamentet ved saksbehandling av budsjettet for På denne måten vil eventuelle omprioriteringer i studentparlamentets budsjettering finne sted på det styrende møtet, når man har oversikt over hele årets drift og dermed også best grunnlag for å fatte et vedtak. 17

18 Det har generelt blitt brukt lite penger av årets budsjett. Dette må sees i sammenheng med at flere av de større utgiftspostene ikke har blitt tatt i bruk, som profilering og organisasjonskurs 2. Noter til midlertidig regnskap: Notene er kronologisk i samme rekkefølge som budsjettet Tilskudd fra HiB Endring på skyldes en økning i tildelingen fra HiB Renteinntekter Vi har ikke renteinntekter når vi er underlagt HiBs økonomisystem 6901 Telefon Høgskolen betaler telefon og abonnement. Det vil komme en kostnad på 1200 kroner, ettersom styret har vedtatt og dekke 200 kroner pr.mnd i 2014 til Marianne for bruk av privat telefon Bevertning for øvrig Grunnet at HiB billagsfører kan noen billag ha blitt plassert her Innkjøp av programvare Høgskolen har så langt sagt at de skal dekke de programmene vi har ønsket Driftsmateriell Tiltenkt for å investere i utstyr etter flytting til Kronstad Julebord 2540 kroner er en regning på leie av lokaler i 2013 som ble betalt over nyttår Sommerfest Arrangør kan informere om at kostnadene ikke vil overskride budsjett 7352 Styremiddager Maten har i hovedsak blitt laget hjemme hos styret, det er også midler igjen til en overlappingsmiddag før sommeren. (ca. 5000kr igjen til høsten) 5994 Annen Intern velferd SP-Grilling på taket skal dekkes av denne posten, men har så langt blitt bokført på post Bevertning for øvrig Motivasjonsseminar Ble billigere enn antatt grunnet lavt oppmøte Andre Kurs Det har ikke blitt avholdt kurs hittil i år. Psykuke og eksamenskampanjen vil bokføres på denne posten i mangel av post til kampanjer SP Valg En plakatregning på 3000 kroner fra 2013, ble betalt over nyttår og er dermed på årets regnskap Sponsormidler til revy, til BTS og til Kronbar. Vi har overskredet posten med så langt. Grunnet at søknadene har blitt utbetalt fra egenkapitalen vår fra HiB istedenfor fra Kulturmiddelkontoen på nett. Man kan overføre penger fra kulturmidlene for å dekke overskridelsen på denne budsjettposten. Studentparlamentet skal på møtet ta stilling til kulturmidler og videre sponsormiddelbruk for året Kjøp av tjenester Forbruket har vært lavere enn forventet ettersom vi ikke har leid inn noen til å fikse hjemmesidene, som var årsaken til den høye budsjetteringen. Man har begynt å lønne KK med 500 kroner pr. møte, og det vil også bli betalt fra denne posten. Med 9 møter i løpet av 2014 vil posten fint dekke lønnen til både ordstyrer og KK uten at posten revideres. Posten vil overskrides dersom det brukes like mye som først antatt på webdesign og nettsidedrift osv Gaver/premier Dette vil bli kjøpt inn med profileringsmateriell 7322 Profileringsmateriell Det har blitt kjøpt inn noe materiell til bruk på Landsmøtet til NSO og stands i løpet av våren. Samt en promo-video til studentparlamentet i sammenheng med den nye logoen. Posten vil bli brukt i stor grad når man lander på endelig bestilling før sommeren Kost/reise/diett 5211 kroner ble brukt på å sende en ekstra person til NSOs landsmøte, det har også blitt brukt litt penger på reise for representanter i praksis utenbys Bank og kortgebyr Vi har ikke lenger vår egen bankkonto i DnB, men administrerer fortsatt mange andre studentorganisasjoners kontoer på vårt organisasjonsnummer i Brønnøysund. Det var også avgifter fra fjoråret som måtte betales etter at pengene våre var overført til Høgskolen i Bergen. Velferd Kronbarstyret Vi vedtok i høst å bidra med velferd for personene som ønsket å få i gang en pub på Kronstad. Slik at planleggingsarbeidet som ble gjort før driften kom i gang ikke skulle gå utover den usikre økonomiske situasjonen til puben. 18

19 Innstilling: Styret innstiller at forslag til revidert budsjett blir vedtatt FOR MOT AVHOLDENDE Konto NAVN Vedtatt budsjett 2014 Midlertidig Regnskap 2014 Forslag til revidert budsjett 3440 Tilskudd fra HiB Renteinntekter SUM INTEKTER Kontor 6840 Aviser, tidsskrifter mm Telefon Bevertning for øvrig (overtidsmat og møtemat) , Innkjøp programvare Årlig lisens programvare Driftsmateriell (alt som har med drift av kontoret) - Note , Kontorrekvisita , Intern velferd 7413 Julebord (pro nr 50000) Sommerfest (pro nr 50001) Styremiddager (pro nr 50002) , Annen intern velferd Kurs og seminarer 6880 Motivasjonsseminar (pro nr 50003) , Organisasjonskurs 2 (pro nr 50004) Andre kurs , Kampanjer 7413 Studiestart (pro nr 50005) SP valg (pro nr 50006) Søknadsmidler 7323 Sponsormidler Representasjon Kjøp av andre tjenester (ordstyrere,kk nettsidedrift) Gaver/premier Profileringsartikler , Kost, reise, diett ,

20 7771 Bank- og kortgebyr Andre kostnader Overføring SiB 0 Velferd Kronbarstyret , SUM KOSTNADER , Inntekter Kostnader , RESULTAT , Kulturmidler: Vedlegg: SAKSPAPIR PARLAMENTSMØTE Møtedato: Saksansvarlig: Anders Veggeland Saksnr: 60/14 Gjelder: Lån til studentpub (v) Låneavtale mellom Kronbar og Studentparlamentet Studentbaren Kronbar er nå i etableringsfasen. De har lokaler, men de har ikke egenkapital og likviditet som kreves for å klare å igangsette faktisk drift. I en normalsituasjon vil et privat firma ta opp lån for å skaffe likviditet, men da blir det gjerne gjort med sikkerhet i private eiendeler gründeren tar i praksis risikoen selv. Organisasjonskonsulenten har hatt møte med DnB om mulige finansieringsløsninger og det endte med tre reelle alternativer: Alternativ 1: Kronbar får lån av høgskolen under høgskolens vilkår. Alternativ 2: Kronbar får lån fra studentparlamentet under studentparlamentets vilkår. Alternativ 3: Kronbar får lån (evt kassekreditt) fra DnB, med 100% sikkerhet fra studentparlamentet. 20

Fagpolitisk Nestleder

Fagpolitisk Nestleder Vår dato Vår ref. 23.01.14 SP-møte 01-14 Saksansvarlig Telefon Elektronisk post Deres dato Deres ref. Anders Veggeland 55 58 77 37 sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen

Detaljer

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2017/2018:

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2017/2018: Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2017/2018: Godkjent av AU 14.02.2017 Felles beskrivelse Studentparlamentets arbeidsutvalg (AU) er Studentparlamentets ansikt utad, og skal jobbe med å formidle Studentparlamentets

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 11.04.14 Telefon Vår ref. SP-møte 02-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

Saksansvarlig Telefon Elektronisk post Deres dato Deres ref. Anders Veggeland 55 58 77 37 sp.orgkons@hib.no

Saksansvarlig Telefon Elektronisk post Deres dato Deres ref. Anders Veggeland 55 58 77 37 sp.orgkons@hib.no Vår dato Vår ref. 25.10.13 SP-møte 08-13 Saksansvarlig Telefon Elektronisk post Deres dato Deres ref. Anders Veggeland 55 58 77 37 sp.orgkons@hib.no PROTOKOLL MØTE 08-2013, 3.oktober Til stede: AI: Adi

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det kalles herved inn til det tiende møtet i Studentparlamentet 2013.

MØTEINNKALLING. Det kalles herved inn til det tiende møtet i Studentparlamentet 2013. Vår dato Vår ref. 28.11.13 SP-møte 09-13 Saksansvarlig Telefon Elektronisk post Deres dato Deres ref. Anders Veggeland 55 58 77 37 sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Påtroppende parlamentsmedlemmer

Detaljer

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2016/2017:

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2016/2017: Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2016/2017: Godkjent av AU, 16.02.16 Leder Leder av Studentparlamentet(SP-HiOA) har ansvaret for å sørge for at alle drar i samme retning, og skal ha hovedansvaret for

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 05.02.2014 Tidsrom: 16.30 20.00 Sted: Stavanger Arne Rettedals hus (AR) T-401 Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak: 1/14 Studentvalgrapporten 2013 15 min 2/14 Valg: Velferdstingsrepresentanter

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013, 12.2.2014 og 18.11.2014. Kapittel 1. Navn og

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013 og 12.2.2014. Kapittel 1. Navn og formål 1.1 Navn

Detaljer

Det kalles herved inn til det tredje møtet i Studentparlamentet 2014. Representanter og andre med møteplikt bes om å krysse av på doodlen: her

Det kalles herved inn til det tredje møtet i Studentparlamentet 2014. Representanter og andre med møteplikt bes om å krysse av på doodlen: her Vår dato 13.03.14 Telefon Vår ref. SP-møte 02-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser STA- styret og lokalavdelingen i Grimstad Innholdsfortegnelse STA- styret Leder Nestleder Velferdsansvarlig Internasjonalt ansvarlig Tillitsvalgtansvarlig Informasjonsansvarlig Lokalavdeling

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 09.04.2014 Tidsrom: 16.30-20.15 Sted: AR Styrerom 4.etasje Konstituering Godkjenninger Orienteringer 5 min 5 min 20 min Saksliste: Sak 10/14 Revidering av eksamensforskriften 20 min Sak 11/14 Internasjonalt

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: 23. september 2015 Tid: kl. 16.00

Detaljer

Endelig innkalling VT 08/15

Endelig innkalling VT 08/15 Endelig innkalling VT 08/15 Tid: Tirsdag 1. desember Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Endelig innkalling VT 05/15 Side 1 av 15 Tirsdag 8. september Møter i Velferdstinget er åpne for alle. SiB-studenter

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser Studentorganisasjonen i Agder Innholdsfortegnelse STA-styret 2 Leder 3 Nestleder 4 Velferdspolitisk ansvarlig 5 Tillitsvalgtansvarlig 6 Fagpolitisk ansvarlig 7 Vedlegg 1: Mandat for

Detaljer

Stillingsbeskrivelse for STA-styret

Stillingsbeskrivelse for STA-styret Stillingsbeskrivelse for STA-styret 1 Leder 1.1 Definisjon Leder er Studentorganisasjonens, Studentparlamentets og STA-styrets administrative, praktiske og konstitusjonelle leder. 1.2 Valgbarhet Leder

Detaljer

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet.

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Organisasjon... 2 Kapittel 2 - Definisjoner...

Detaljer

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedtatt 05.05.2011, sist revidert

Detaljer

U14 Referat fra AU-møte i SP-UiB 4. april

U14 Referat fra AU-møte i SP-UiB 4. april U14 Referat fra AU-møte i SP-UiB 4. april Møtedato 4. april 2017 Møtetid kl. 14:00 Møtested Ordstyrer Referent Tilstede: SP-kontoret, Studentsenteret Håkon Randgaard Mikalsen Runar Jenssen Håkon, Svein-Martin,

Detaljer

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Vararepresentanter i Studentparlamentet Styret i StorHk SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

Detaljer

SAKSPAPIRER TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådene Styret/Valgkomiteen Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Studentsamfunnene NSO SAKSPAPIRER TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: Tirsdag 23. september 2014

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser Studentorganisasjonen i Agder Innholdsfortegnelse STA-styret 2 Leder 3 Nestleder 4 Velferdspolitisk ansvarlig 5 Tillitsvalgtansvarlig 6 Fagpolitisk ansvarlig 7 Vedlegg 1: Mandat for

Detaljer

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet.

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet. Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Statuttene for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08. Statuttene er blitt revidert og vedtatt 24.11.08

Detaljer

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 26.02.2016-28.02.2016 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM6 02.02-16 Gjelder Rammebudsjett for 2017 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2017 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: 21. september 2016 Tid: kl. 16.00

Detaljer

Verv Arbeidsoppgaver Valg Tillitsvalgt - Velges i starten av hvert semester i klasse

Verv Arbeidsoppgaver Valg Tillitsvalgt - Velges i starten av hvert semester i klasse Oversikt over verv Tillitsvalgt på campus Tillitsvalgt - Velges i starten av hvert semester i klasse Studentrådsstyret Det er studentrådene, de tillitsvalgte som velger hvem som skal sitte i studentrådsstyret.

Detaljer

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 21.04.2016-24.04.2016 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM6 02.02-16 Gjelder Rammebudsjett for 2017 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2017 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

Økonomireglement for Studentparlamentet i Tromsø

Økonomireglement for Studentparlamentet i Tromsø Økonomireglement for Studentparlamentet i Tromsø 1. INNLEDNING Disse retningslinjene gjelder all drift tilknyttet Studentparlamentets virksomhet og er vedtatt med hjemmel i 13 i Reglement for studentparlamentet

Detaljer

Saksansvarlig Telefon Elektronisk post Deres dato Deres ref. Anders Veggeland 55 58 77 37 sp.orgkons@hib.no

Saksansvarlig Telefon Elektronisk post Deres dato Deres ref. Anders Veggeland 55 58 77 37 sp.orgkons@hib.no Vår dato Vår ref. 24.10.13 SP-møte 09-13 Saksansvarlig Telefon Elektronisk post Deres dato Deres ref. Anders Veggeland 55 58 77 37 sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen

Detaljer

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Vedtatt første gang: 24.11.2008 på møte 01/09 Deretter revidert og vedtatt: 31.01.2011 på møte 02/11 Deretter revidert og vedtatt:

Detaljer

STUDENTPARLAMENTET SKAL PÅ VALGFORSAMLINGEN DEN 28. MAI 2014 HA VALG TIL FØLGENDE VERV. Leder i STA: STA-lederen er STA, SPs og styrets

STUDENTPARLAMENTET SKAL PÅ VALGFORSAMLINGEN DEN 28. MAI 2014 HA VALG TIL FØLGENDE VERV. Leder i STA: STA-lederen er STA, SPs og styrets STUDENTPARLAMENTET SKAL PÅ VALGFORSAMLINGEN DEN 28. MAI 2014 HA VALG TIL FØLGENDE VERV. Leder i STA: STA-lederen er STA, SPs og styrets administrative, praktiske og konstitusjonelle leder. STA leder er

Detaljer

Referat fra AU-møte 14. september

Referat fra AU-møte 14. september Referat fra AU-møte 14. september Møtedato 14. september 2017 Møtetid kl. 14:00 Møtested Ordstyrer Referent Tilstede: SP-kontoret, Studentsenteret Håkon Randgaard Mikalsen Runar Jenssen Terje-André, Natalie,

Detaljer

Endeleg innkalling VT 09/12

Endeleg innkalling VT 09/12 Endeleg innkalling VT 09/12 5 Tid: laurdag, 3. november, kl. 12.00 Stad: Egget, Studentsenteret Alle representantar med røysterett kan møte på Studentsenteret til frukost 10.30. 10 15 20 25 Endeleg innkalling

Detaljer

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08 Statuttene ble deretter

Detaljer

Andrea Alver, Guro Olaussen, Marion Ravna, Maja Amundsen (dro klokken 1800), Henrik Rode og Patrick Oware.

Andrea Alver, Guro Olaussen, Marion Ravna, Maja Amundsen (dro klokken 1800), Henrik Rode og Patrick Oware. Møtereferat Dato: 25.01.2016 Møte i: Juridisk Studentutvalg Møteleder/referent: Henrik Rode Møtedato: 18.01.2016 kl. 15.15 Møtested: Rom 4.404 på Det juridiske fakultet UiT Til stede: Andrea Alver, Guro

Detaljer

Det kalles herved inn til konstituerende møte i Studentparlamentet, SP 01/16-17

Det kalles herved inn til konstituerende møte i Studentparlamentet, SP 01/16-17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Det kalles herved inn til konstituerende møte i Studentparlamentet, SP 01/16-17 Tid: Mandag 30. mai 2016 Det vil bli

Detaljer

1.2 KS skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet og det sosiale tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB).

1.2 KS skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet og det sosiale tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB). Kort om oss Kulturstyret jobber på mandat fra Velferdstinget, og følgende formål ligger til grunn for arbeidet vårt: 1.1. Kulturstyret (KS) er Velferdstinget (VT) i Bergens utøvende organ for kulturpolitikk

Detaljer

Handlingsplan for studieåret 2012-13

Handlingsplan for studieåret 2012-13 1 2 Handlingsplan for studieåret 2012-13 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Studentparlamentets (SP) handlingsplan er et arbeidsdokument som tar

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtested: Avd IR, Sarpsborg Møtedato: 02.02.06 Arkivref: wwg/02-06 Innstilling fra: - Saksbehandler: Wenche Gunnarstorp Saksnr: 02-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/13

Endelig innkalling VT 03/13 Endelig innkalling VT 03/13 Tid: Tirsdag 5. mars, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig

Detaljer

FORELØPIG INNKALLING

FORELØPIG INNKALLING 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Tid: Mandag Møtestart kl. 17:00 Servering av mat fra kl. 16:30 FORELØPIG INNKALLING Møte i Studentparlamentet, UiB Sted:

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Avd. for informatikk, Remmen Møtedato: 19.10.06 Arkivref: jg/69-06 Innstilling fra: Nestleder Saksbehandler: Jørgen Grannes Saksnr: 69-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

Endelig innkalling VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter

Endelig innkalling VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Endelig innkalling VT 01/15 Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Møter i Velferdstinget er åpne for alle. SiB-studenter har tale- og forslagsrett. Møtet starter med mat

Detaljer

1.1.3 SR skal arbeide strategisk med å øke oppslutningen om Allmøtene. 1.2 Informasjon, kommunikasjon og synlighet

1.1.3 SR skal arbeide strategisk med å øke oppslutningen om Allmøtene. 1.2 Informasjon, kommunikasjon og synlighet Arbeidsplan 2016 1. Organisasjon 1.1 Deltakelse og engasjement 1.1.1 Studentrådet (SR) skal fortsette arbeidet med Studentrådets tildelingsmidler. SR skal kontinuerlig arbeide for å gjøre tildelingsmidlene

Detaljer

Forfall: prodekan AI Ove Jan Kvammen, høgskolelektor Olbjørg Skutle, hovedbibliotekar Turid Bogetvedt Hitland, utdanningsdirektør Sonja Dyrkorn,

Forfall: prodekan AI Ove Jan Kvammen, høgskolelektor Olbjørg Skutle, hovedbibliotekar Turid Bogetvedt Hitland, utdanningsdirektør Sonja Dyrkorn, REFERAT FRA MØTE I UTDANNINGSUTVALGET Møtedag/-dato: mandag 23. februar 2015 Møtetidspunkt: fra kl 13.30 til 15.30 Møtested/ -rom: Høgskolen i Bergen, Kronstad, møterom A 720 Til stede: prorektor Bjørg

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W: Mandat Faglige og politiske komiteer 2016/2017

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W:  Mandat Faglige og politiske komiteer 2016/2017 Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Mandat Faglige og politiske komiteer 2016/2017 Vedtatt av sentralstyret 4. juni 2016 2015002479 Mandat for faglige og politiske

Detaljer

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 Kapittel 1 Innledning 1.1 Organisasjonens navn er "Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger",

Detaljer

PROTOKOLL FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE

PROTOKOLL FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådene Styret/Valgkomiteen Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Studentsamfunnene NSO PROTOKOLL FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: Tirsdag 18. november 2014

Detaljer

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Vararepresentanter i Studentparlamentet Styret i StorHk SAIH Hedmark SAKSPAPIRER

Detaljer

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon ORIENTERING OM FOND NSOs arbeidsutvalg har mottatt en henvendelse fra et medlemslag om hvordan AU vektlegger retningslinjer for søknad om midler fra fond, og hvordan man prioriterer søknader. Det kommer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret Høgskolen i Bergen. - Unntatt offentlighet. Dato: kl. 9:00 Sted:

MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret Høgskolen i Bergen. - Unntatt offentlighet. Dato: kl. 9:00 Sted: MØTEPROTOKOLL - Unntatt offentlighet Høgskolestyret Høgskolen i Bergen Dato: 27.04.2016 kl. 9:00 Sted: Styrerommet (A825), Campus Kronstad Arkivsak: 16/00371 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre:

Detaljer

STILLINGSBESKRIVELSER FOR STUDENTRÅDSSTYRER VED HBV:

STILLINGSBESKRIVELSER FOR STUDENTRÅDSSTYRER VED HBV: STILLINGSBESKRIVELSER FOR STUDENTRÅDSSTYRER VED HBV: Hvert fakultet/institutt har et studentråd som er ledet av Studentrådsstyret. Dette styret består av syv studenter som er urnevalgt av studentene på

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 08.09.2017-09.09.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-17/18 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2017/2018 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Studenttinget 2012/2013

Studenttinget 2012/2013 Studenttinget 2012/2013 Sakspapir 24.04.2013 SAK: 00-12/13 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-12/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-12/13 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-12/13 GODKJENNING

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 04/16-17

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 04/16-17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 04/16-17 Tid: Mandag 31. oktober 2016 Møtestart kl. 17:00,

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 05.12.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST3 06.11-15/16 Gjelder Utredning av NSOs faglige komiteer 1 2 3 Vedlegg til saken: 1. Mandat for adhockomite for utredning

Detaljer

SAKSPAPIRER STYREMØTE VIP-møterom C6-045 indre fløy, BI campus Oslo Handelshøyskolen BI - campus Oslo

SAKSPAPIRER STYREMØTE VIP-møterom C6-045 indre fløy, BI campus Oslo Handelshøyskolen BI - campus Oslo SAKSPAPIRER STYREMØTE 19.01.2017 VIP-møterom C6-045 indre fløy, BI campus Oslo Handelshøyskolen BI - campus Oslo INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 01-17 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir 1 3 5 6 7 8 9 10 11 1 13 1 15 16 17 18 19 0 1 3 5 6 7 8 9 30 31 3 33 3 35 36 37 38 39 0 Landsstyret Sakspapir Møtedato 9.05.015-31.05.015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Alexander Sæbø Løtvedt

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

Handlingsplan for studieåret

Handlingsplan for studieåret 1 2 3 4 5 6 Handlingsplan for studieåret 2013-14 Revidert 25. februar 2014 Studentparlamentets (SP) handlingsplan tar for seg Studentparlamentets politiske prioriteringer det kommende året. Dokumentet

Detaljer

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Sak 16.01: Konstituering Innkallingen godkjennes Dagsorden godkjennes Olav Event velges som ordstyrer Tobias Myklebust Fjeldheim og Martin Lehmann

Detaljer

Arbeidsprogram studieåret 2013/2014

Arbeidsprogram studieåret 2013/2014 Arbeidsprogram studieåret 2013/2014 Studentorganisasjonen StOr Vedtatt av Studentparlamentet 24.05.13 Arbeidsprogrammet til StOr er et styringsdokument som forteller StOr hvilke oppgaver det er forventet

Detaljer

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 03.02.2017-05.02.2017 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM7 02.02-17 Gjelder Rammebudsjett for 2018 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2018 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Avd. for Helse og sosialfag Møtedato: 30.10.06 Arkivref: red/76-06 Innstilling fra: Studentleder Saksbehandler: Renee E. Dalan Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

Møtetid: Onsdag 16. september kl. 09.00. Styrerommet, Campus Kronstad.

Møtetid: Onsdag 16. september kl. 09.00. Styrerommet, Campus Kronstad. Høgskolestyret Ref: 15/01190 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 7/2015 Møtetid: Onsdag 16. september kl. 09.00. Møtestad: Til stades: Forfall: Sekretær: Referent: Dessutan møtte: Styrerommet, Campus Kronstad. Rektor

Detaljer

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 Innledning/formål Forretningsorden er

Detaljer

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 03/14 Dato: Møtetid: R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Utsendt:

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 03/14 Dato: Møtetid: R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Utsendt: MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 03/14 Dato: 42.02.14 - Møtetid: 18.15 R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Utsendt: Til: Kopi til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter med vara Faste observatører Styret

Detaljer

Arbeidsutvalget i StOr. Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø

Arbeidsutvalget i StOr. Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø Dato 2016 Tid Sted StOr sitt møterom, Studentenes Hus Innkalt Ikke tilstede av stemmeberettigede Ordstyrer Protokollfører Arbeidsutvalget i StOr Leder i StOr, Anine Klepp Organisasjonskonsulent, Anette

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 17.12.2014

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 17.12.2014 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 17.12.2014 Tid: 17.12.2014 Sted: Kongsberg Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Trine Mathisen Eli Sjøen Eton Williams

Detaljer

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene Styringsdokument Vedtekter for studentrådene Vedtekter for studentrådene revidert av Studentparlamentet 29.11.2011. Gyldig fra 12.2.2014 Revidert 12.2.2014 Kapittel 1. Formål 1.1 Formål Studentrådet skal

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 24.03.2017-26.03.2017 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM7 02.02-17 Gjelder Rammebudsjett for 2018 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2018 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 12.12.2014 Tidsrom: 16:00 18:00 Sted: Stavanger Rådhus foredragssalen Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak 44/14 Kontrollkomiteens rapport 2014 10 min Sak 45/14 Valg av

Detaljer

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER ARBEIDSPROGRAM 2010-2011 FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER 1 av 5 sider ARBEIDSPROGRAM 2009/2010 Den daglige driften blir foretatt av et Studentstyre på fem medlemmer og en organisasjonskonsulent.

Detaljer

MANDAT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS ARBEIDSUTVALG

MANDAT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS ARBEIDSUTVALG 1 2 3 MANDAT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS ARBEIDSUTVALG Vedtatt på møte i Velferdstinget 30.05.2016 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 KAPITTEL 1 GENERELT 1-1 Konstituering Arbeidsutvalget

Detaljer

U11 Referat fra AU-møte i SP-UiB 14. mars

U11 Referat fra AU-møte i SP-UiB 14. mars U11 Referat fra AU-møte i SP-UiB 14. mars Møtedato 14. mars 2017 Møtetid kl. 14:00 Møtested SP-kontoret, Studentsenteret Ordstyrer Håkon Randgaard Mikalsen Referent Runar Jenssen Tilstede: Håkon, Svein-Martin,

Detaljer

Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015

Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015 Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015 1.0 Fag- og forsking: 1.1 En akademisk og faglig mentorordning som er tilgjengelig for alle laveregradsstudenter skal eksistere på universitetet. 1.2 Det

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 29.10.2014

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 29.10.2014 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 29.10.2014 Tid: 29.10.2014 Sted: Drammen Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Henrik Søhoel Trine Mathisen Eli Sjøen

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn og formål

Detaljer

UTKAST TIL NYTT MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR LMU

UTKAST TIL NYTT MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR LMU Universitetet i Stavanger Læringsmiljøutvalget LMU-sak 27/07 UTKAST TIL NYTT MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR LMU Bakgrunn Universitetet i Stavanger er pålagt i henhold til Universitets- og høgskoleloven å

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017.

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. 1 2 3 4 5 6 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode.

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/15

Endelig innkalling VT 03/15 Endelig innkalling VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: F223, Høgskolen i Bergen, Kronstad Endelig innkalling VT 03/15 Side 1 av 11 Tirsdag 14. april Møter i Velferdstinget er åpne for alle.

Detaljer

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER ARBEIDSPROGRAM 2009-2010 FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER 1 av 9 sider Innhold ARBEIDSPROGRAM 2009-2010... 1 1. KVALITET I STUDIENE... 3 1.1. OPPGAVER... 3 1.2. ARBEIDSPRINSIPP...

Detaljer

Møtedag/-dato: mandag 21. september 2015 Møtetid og -sted: fra kl til 15.30, Campus Kronstad, rom A720

Møtedag/-dato: mandag 21. september 2015 Møtetid og -sted: fra kl til 15.30, Campus Kronstad, rom A720 REFERAT FRA MØTE I UTDANNINGSUTVALGET Møtedag/-dato: mandag 21. september 2015 Møtetid og -sted: fra kl 13.30 til 15.30, Campus Kronstad, rom A720 Tilstede: prorektor for utdanning Bjørg Kristin Selvik

Detaljer

Studenttinget 2014/2015

Studenttinget 2014/2015 Studenttinget 2014/2015 Sakspapir 4. møte, 28.01.15. Sak 00-14/15: Konstituering... 2 Sak 01-14/15: Godkjenning av innkalling og referat... 3 Sak 02-14/15: Godkjenning av sakliste og dagsorden... 4 Sak

Detaljer

Orienteringar: VT 07/14. Velferdstinget i Bergen

Orienteringar: VT 07/14. Velferdstinget i Bergen Orienteringar: VT 07/14 Tid: tysdag 9. september kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det akademiske kvarter Velferdstinget sitt arbeidsutval (VT-AU), Kulturstyret og styret i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) skal

Detaljer

Endeleg innkalling VT 04/11

Endeleg innkalling VT 04/11 Endeleg innkalling VT 04/11 Tid: Tysdag 12.04.2011, kl. 17:15 Stad: Egget, Studentsenteret Endeleg innkalling med dagsorden, saksdokument og innstillinger frå Velferdsstyret skal vere VT sine medlemmar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsutvalget: Organisatorisk nestleder, Simen T. Oftedahl Politisk nestleder, Sandra Michelle Kleven

MØTEINNKALLING. Arbeidsutvalget: Organisatorisk nestleder, Simen T. Oftedahl Politisk nestleder, Sandra Michelle Kleven Medlemmer i Parlamentforsamlingen: CS-leder Bø, Marlene Kristin Nilssen SR-leder HIU Bø, Rikke-Mari Kiste PF Bø, Artur Alexander Czapa CS-leder Drammen, Morgan Olai Støyl PF Drammen, Tommy Strand PF Drammen,

Detaljer

Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark

Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark 2015 I året som har gått har vi jobbet aktivt om å få opp engasjementet rundt studentpolitikken og vi har sett på en mulig omstrukturering med utfall om å opprette

Detaljer

Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00

Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00 PROTOKOLL Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00 Tilstede med stemmerett: Ida Skjerve Nestleder Avd. HS Thomas Berg AU Avd. LU Torunn Lien AU / studentrådsleder

Detaljer

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 09/14 Dato: Møtetid: R 10, Realfagsbygget Utsendt:

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 09/14 Dato: Møtetid: R 10, Realfagsbygget Utsendt: MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 09/14 Dato: 04.09.14 - Møtetid: 17.15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: Til: Kopi til: Saksliste: STi-sak 31/14 Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter med vara Faste observatører

Detaljer

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01 Vedtekter for Velferdstinget i Bergen Vedtatt: 06.10.15 Sist endret: 06.10.15 Løpenummer: A01 Del 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 1 Formål 1 2 Eierform 1 3 Definisjoner 1 3 1 Generelle definisjoner 1 3 2 Voteringsformer

Detaljer

Arbeidsutvalget i StOr. Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø

Arbeidsutvalget i StOr. Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø Dato 20. 11. 2015 Tid 12:00-14:00 Sted StOr sitt møterom, Studentenes Hus Innkalt Ikke tilstede av stemmeberettigede Ordstyrer Protokollfører Arbeidsutvalget i StOr Leder i StOr, Anine Klepp Organisasjonskonsulent,

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 10.09.2016-11.09.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-16/17 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2016/2017 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. april 2007 Tid: 20.04.07 fra kl. 10.00-14.00 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet

Detaljer

Forslag til vedtak Innkalling og saksliste godkjennes med eventuelle endringer som fremgår ovenfor.

Forslag til vedtak Innkalling og saksliste godkjennes med eventuelle endringer som fremgår ovenfor. U07 Referat fra AU-møte i SP-UiB 15. februar 2017 Møtedato 15. februar 2016 Møtetid kl. 10:00 Møtested SP-kontoret, Studentsenteret Ordstyrer Håkon Randgaard Mikalsen Referent Runar Jenssen Tilstede Håkon,

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 28.11.2014-30.11.2014 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS2 06.08-14/15 Gjelder Foreløpig saksliste landsmøte 5 2015 1 2 3 4 5 6 7

Detaljer

KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018

KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018 KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018 1 ANJA LANDSVERK Vedtektskomiteen Studiested: VID - VID vitenskapelige høgskole Interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid E-post: Landsverka@gmail.com Telefon:

Detaljer