:11 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse vår 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "30.08.2010 11:11 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse www.fhi.no vår 2010"

Transkript

1 Brukerundersøkelse vår 2010 Publisert fra til respondenter (1 unike) 1. Hvilket kjønn er du? Alternativer Prosent Verdi 1 Kvinne 75,2 % Mann 24,8 % 720 Total

2 2. Hvor gammel er du? Alternativer Prosent Verdi 1 Under 20 1,6 % ,2 % ,1 % ,1 % ,3 % ,0 % ,6 % 18 8 Over 80 0,1 % 2 Total

3 3. Er du: Alternativer Prosent Verdi 1 Yrkesaktiv 86,7 % Student 7,5 % Ingen av delene 5,8 % 169 Total

4 4. Innenfor hvilken av følgende sektorer arbeider du? Alternativer Prosent Verdi 1 Helsetjeneste 55,8 % Forskning 7,9 % Forvaltning 6,7 % Kommuneadministrasjon 3,6 % 92 5 Media 2,4 % 61 6 Annet (spesifiser her) 23,6 % 599 Total 2540 IT konsulent barnevern FHI IT-konsulent Elektro/kontor Prosjekt Rusfeltet apotek lagerdrift undervisning service Forsikring El produksjon Undervisning service yrke barnehage barneverntenesta håndverk pedagog IT skoleverket Barnevern Barnehage Privat lærer undervisning universitet universitet 4

5 sekretær høgskole sykehjem Detaljhandel olje/energi Apotek Kommunikasjon IKT barnehage Utdanning lektor Turisme næringsmiddelindustri FHI Farmasøytisk industri Undervisning (bioingeniørutdanning) Universitet, teknisk-administrativt ansatt utdanning helsefag organisasjon Helsedirektoratet Politiet Forskning og undervisning Legemiddelselskap salg Jobber ved FHI hotell og restaurant Industri handel Skadedyrkontroll Selvstending Herbalife distributør Undervisning Servicebransjen. Skadedyrkontroll undervisning (helse) HMS arbeid i oljeindustrien barnehage lærer Industri handel renovasjon kraftbransjen Konsulentfirma Butikkmedarbeider Offshore lab for vann og næringsmidler Ingeniørtjenester utdanning Frivillig organisasjon undervisning og forskning høgskolenivå Høgskolelektor Prosjektledelse innen helse Barnevern Etat jobber i barnehage Illustratør - grafis bransje Interesseorganisasjon Frivillig organisasjon Handel/salg Industri Hovedverneombud, Södra Cell Tofte Utdanning 5

6 sosiale tjenester Skadedyr Org salg Finans Utdanning regnskap staten IT Forsvaret flyktniger snekker verkstedindustrien Vekter og fotterapeut+vikar i helse privat undervisning Utdanning Næringsmiddelindustrien undervisning, universitet industri Undervisning bedriftsrådgjevar privat næring salg av renseanlegg Industri IT Finans Kommunikasjonsrådgiver underviser heslefag Konsulentvirksomhet IKT Finanf utdanning Skadedyrfirma Kosttilskuddsprodusent Miljørettet helsevern Skadedyr lærer ved videreutdanning for sykepleiere ved en høgskole Legemiddelindustrien barnehage Bank, Forsikring og Sparing barnehage barnehage oljeindustrien barnehage It bedrift. ca 2600 medarbeidere Distribusjon Rådgiver Vann og Miljøteknikk. siviling. fylket skole Salg - utstyrsleverandør til helsetjenesten Undervisning Informasjonsteknologi Lærer Kunst og kultur eiendom Barnehage Miljørettet helsevern - forebyggende helsetjeneste Oljerelatert industri Rederi Leiing i vidaregåande skule arbeidsgiverorg NÆRINGSMIDDELKONTROLL 6

7 utdanning Telecom Legemiddelindustrien Privat Bedriftshelsetjeneste organisasjon kommunelege: dvs kommuneadministrasjon og helsetjeneste Leder av en barnehage anlegg, bygg utdanning Kontor Barnehagearbeid apotek Statlig Humanitær organisasjon Skadedyr og Matvaretrygghet barnehage skadedyr IT Apotek privat psykoterapi-skole Skadedyrkontroll verksted organisasjon undervisning undervisning Næringsmiddel/skadedyr skadedyrbekjemper Skadedyrsbekjempelse kontor jobb skole Skadedyr Barnehage Petroleum Industrien Oil & Gas Forsvaret service hotell Industri Politiet NAV offentlig Rådgiver innen bygningsbransjen Verftsindustri Handel Høgskolesektoren staten *Barnehage Elektrokonsulent folkehelsekoordinator entreprenør byggsektor Dagligvare Industri, kontor Salg av kjemikalier til Miljømarkedene salg av laboratorieutstyr Utdanning Implementering & Integrering/teknologi Europeisk Kompetansesenter på rusfeltet Olje og Gass undervisning Laboratorie og rådgivning 7

8 Privat konsulentvirksomhet Laboratorium Fagorganisasjon naturhistorisk museum Oljeselskap Universitet bistand Privat barnehage Kvalitetssikring ngo omsorg markedsundersøkelser Handelsnæring innen jordbruk barnehage Attføring Privat IT Undervisning sosialtjenesten i nav salg Teknisk konsulent handel Miljørettet helsevern/laboratorie ingeniør hvo Forskning= media= konfliktanalyse Diagnostisk industri Legemiddelfirma - regnskap Vann og avløp i kommunalt foretak Frivillig organisasjon oppvekst Barnehage Serviceyrke skadedyrbekjempelse salg og service Folkehelseinstituttet Skolen personal Høyskole/adm Hotell og restaurant økhandel økonomi skole Ingeniør butikkmedarbeider undervisning varehandel IT resturant bransjen pedagog oppvekst Jeg er interessert som privatperson, men jobber på Medisinsk avdeling i legemiddelfirma vernet bedrift undervisning Privat Kontor Service tømrer universitet finans skole førskolelærer 8

9 elektriker service leder apotek, farmasøyt snekker kundekonsulent Kultur kunst olje o gas Private næringsliv som bedriftssykepleier Næringsmiddelproduksjon undervisning pedagogisk-psykologisk tjeneste Ungdomsskole NAV barnevern Lærer Offentlig Miljørettet helsevern utdanning (sykepleie) salg undervisning service ingeniør ledelse Privat bedrift - vann- og miljølaboratorie Forsvaret miljørettet helsevern offshore oversetter Økonomi Forsikring utdanning kurssenter, døv-blinde IT helsetjeneste- bioingeniør hotell Olje og Energi IT Høgskole selger Politiet Arkiv IT HMSK/oljerelatert bedrift agenturvirksomhet industri Servicenæring utdanning Førstekonsulent Humanitær org industri Salg laboratorium engineering IT næringsliv og forskning meieri høgskole Distribusjon fagbevegelsen industri 9

10 økonomi, tjenester butikk utdanning skadedyr Legemiddelindustrien eiendomsutvikling IT Undervisning Industri Transport-privat sektor Frivillig organisasjon Rustelefonen, Oslo kommune Privat regnskapskontor IKT Idrettsforbundet Legemiddelindustri Rusfeltet skole Rådgivning, ingeniør Mattilsynet vannforsyning Vaskeri industrien Utdanning barnehage skole, grunnskole, undervisning Undervisning IT undervisning salg Statlig Lærer Flygeleder Renholder forsikring Videregående skole forebyggende arbeid, informasjon oljeindustri adm Høgskole Økonomiske tjenester Undervisning sykepleierutdanning HMS-direktør i stort selskap-spes. arbeidsmedisin Rekruttering jobber med barn Bank/forsikring Oljeproduksjon lærer undervisning skadesanering Utdanning lærer IT Farmasøytisk industri Undersvisning konsulent vann, avløp og miljø Privatsektor, Økonom innen Eiendomsforvaltning Yrkesfaglærer næringsmiddelindustri Utvikling (bistand) Kompetansesenter 10

11 Statens Vegvesen undervisning it barnehage transport Økonomi Bergverk utdanning service Utdanning utdanning kriminalomsorgen mekanisk industri oljeselskap Selvstendig næring Oljeselskap, teksnisk personell It-konsulent (privat) Optiker Renholder rørlegger økonomi Pedagogiskleder i barnehage veterinær Blomsterbutikk Barnehage Olje og gass sektoren olje frivillig sektor, bistand og miljø undervisning Litteratur sjø forsvaret Privat laboratorium Barnehage Forsikring vedlikeholdstekkniker kommune. Legionella/vanntempraturer varmt vann. barne og ungdoms lærling stat Flerkulturelt felt Butikk Økonomi undervisning vereinærmedisin Kommunikasjon Industri Datakommunikasjon Utdanning Miljøarbeider Asyl/Ventemottak Privat, IKT hundehelsesenter Reiseliv Salg og Markedsføring oversetting og tolking: privat Salg og Markedsføring forsvaret produksjon Utdanning Telekommuikasjon ingeniør skole Ideell organisasjon, men med helsebakgrunn 11

12 Teknisk salg privat sektor, advokatfirma kommunal rustjeneste engineering/oljeindustri Forskningsadministrasjon salg til helsevesen lagerarbeid Privat næringsliv Skole oppvekst utleiebransjen skole salg og markedsføring barnehage undervisning barnehage økonomi it mat Undervisning butikkansatt industri barnehage HMS rådgiver Utdanning Barnehage FHI sosialtjeneste/ miljøterapi undervisning Skole bibliotekar barnehage regnskap, forsikring Marked IT transport olje- og gassindustri førskolelærer undervisning Bank Frivillig organisasjon RUStelefonen utdanning salg Oje & Gass (Statoil) spesialundervisning kunnskapsbedrift I en butik Telecom-IT Miljørådgiving undervisning shipping salg/butikk mote/ tekstil BHT privat barnehage organisasjon Skadedyr ernæringsfysiolog 12

13 Arbeidshelse/ attføring Salg Hudterapaut, selvstendig næringsdrivende jernbaneverket Museum Internasjonal organisasjon Høgskole spesialpedagog PPT offshore finans Skole/utdanning bygg it Industri barnehage avdeligsleder på byggvareforetning, kjemisk forsker og skismører driver egen butikk partner i kursleverandør innenfor helse og rus Logistikk logistikk Privat barnehage Butikkemdarbeider service Fiolinist i den norske Operas orkester konsulent Driver familiebarnehage Barnehage undervisning Frivillig organisasjon Adjunkt på Videregående skole Bygg og anlegg industri offshore utdanning Privat lærer Finans bygg Bedriftsrådgiver bygg og eiendomsutvikkling stillasmontør Skadedyrbransjen Politi-og lensmannsetat salg Finans anleggsgartner utdanning Utdanning ordrekoordinator/offshore contaienere Undervisning bank Legemiddelindustri administrasjon, høyskole privat Travtrener IT undervisning utdanning sekretær Butikk 13

14 Logistikk Privat IT Forsvaret 14

15 5. Besøker du fhi.no i første rekke som: Alternativer Prosent Verdi 1 Privatperson 24,6 % Yrkesutøver 52,9 % Begge 22,6 % 573 Total

16 6. Omtrent hvor ofte besøker du fhi.no? Alternativer Prosent Verdi 1 Flere ganger i uka 27,2 % En gang i uka 17,6 % En gang hver 14. dag 14,5 % En gang i måneden eller sjeldnere 40,6 % 1187 Total

17 7. Hva slags innhold synes du er mest nyttig eller relevant når du besøker fhi.no? (flere valg er mulig) Alternativer Prosent Verdi 1 Dagsaktuelle nyheter 49,2 % Forskningsrelaterte nyheter 57,6 % Faktaartikler om forskjellige temaer (for eksempel om en sykdom, drikkevann, miljøforurensning, skadedyr, vaksine) 4 Informasjon om en studie/undersøkelse du er med på 80,0 % ,7 % Annet, spesifiser her 10,1 % 295 Total 2920 Sykdomsrapporter vaksinerelatert/reisemedisin veiledere Oppdatert fagstoff om ulike mikrober og epidemiologi ledige stillinger Stillingsannonser Mitt første besøk, og veldig pussig med en inngangsundersøkelse, fremfor utgang ledige stillinger Influenza A H1A1 Rusmidler mfr statistikk reflektertere, vitenskaplige og ærlige fakta og stattestikker om alkohol, røyk (rusmidler), adhd, svangerskap, kosthold og foreksempel kombinasjon av ting som det. HPV-vaksine, vaksinedekning sprøyter Jobb søking Informasjon om helseundersøkelser generelt inf om vaksiner og medisinering for utenlandsreiser Første gang jeg er inne på denne siden Når det er noko eg lurer på. finn som regel svaret der vaksinasjon i forbindelse med feriereise kampen mot mrsa fisk vaksiner vaksiner Bruker fhi.no til veldig mye= smittsomme sykdommer, MSIS, vaksiner etc... vaksiner,smittevern 17

18 Oppsummert forskning Bestilling av vaksiner mikinfo veiledere utrerdning/behandling Rus, narkotika, trafikk Smittsomme sykdommer informasjonsbrosjyrer vaksineinformasjon, generell info om barns / unges helse Ledige stillinger plakater til bruk i barnehage sykdom stoff om ernæring i svangerskap smittevern/hygiene kosthold, ernæring litteratur til studier arbeider med HMS- det meste er interessant Nasjonale anbefalinger regelverk Oppdaterte retningslinjer= om kosthald osv statistikk Bakgrunnsinformasjon om helseregister og -undersøkelser, publiserte studier fra disse kildene samt kontaktinforasjon til forskere ved fhi. Leser alle kategorier hvis jeg har anledning. reisevaksinesider og div sykdommer/ symptomer Bruker veilederne WHO senterets sider om ATC DDD Temasidene søke retningslinjer/anbefalinger fagstoff innenfor eget yrke anbefalinger og retningslinjer ang. helse og kosthold Fagstoff til undervisning rusmidler statistikk veiledere Vaksinasjonsbehov i forskjellige land høringer,linker Vaksiner v / reise Vaksineopplysninger kurser, bruker linker til andre nettsteder smittevern Publikasjoner fra FHI Alt er interessant! vaksineinfo kontaktinfo til Fhi vaksinasjon vaksiner Smittevernhåndboka Publikasjoner Regelverk Info Skadedyr informasjon som er relevant for virksomheten svineinluensa (for ett år siden) Mest aktiv under pandemien Helse, ernæring, kosthold, Benyttet denne ifm pandemien i fjor. Har forsyningsansvaret ved et sykehus og brukte informasjon for å holde meg oppdatert utover den informasjon vi fikk tilsendt fra smittevernet internt. vaksiner Smittevern ulike aktuelle linker vaksinasjon Influensa 18

19 oppslag i utgivelser og e-bøker er også student, mange nyttige artikler Legemidler norsk folkehelse statistikk for europeisk samarbeid ledige stillinger Fortløpende informasjon om f.eks. pandemien vaksiner, influensa Vaksiner brukte det i forbindelse svineinfluensa Veiledere og anbefalinger Mer oppdatert informasjon om kjønnssykd/hiv var mest frekvent under pandemien Publikasjoner, veiledere spiseforstyrrelser, rus og tiltak, Reisevaksiner informasjon om temaer som berører pårørende Brukte den for adgang, lite aktuelt i mitt arbeid som almenpraktiker etterat denne ble borte reisevaksiner stillinger Ledige stillinger og engelsksider informasjon om vaksiner, smittsomme sykdommer (spes borreliose, influensa) reseptregisteret Vaksineinfo, smittevern svineinfluensa Diagnoser/behandling Kommunehelstemaer i seg selv samarbeid mattilsynet og fhi/kommuneleger Ved påkommende behov Lover og forskrifter vedr smitte og hygiene anskaffelser Rus ledige stillinger bipolar lidelse og kosthold Smittsomme sykdommer, diagnostikk, vaksinasjon, Statistikk for ulike sykdomsområder vaksiner msis-statistikk bruker oftest på jobb, eks influensavaksine informasjon om svangerskap Inneklima og miljørettet helsevern Nyhetsbreven vaksineinfo Alt om smittsomme sykdommer Svømmebasseng i ulike land og hvilke standarder-forskrifter som gjelder. vaksinasjon internt bruk, står mye nyttig som er enklere å finne enn på agora... Sjekk av diverse info om egen avdeling. vaksiner ungdomshelse nytt om borreliose vaksiner for reise Se etter jobb job forberedelse til utenlandsopphold I anledning lengre reise Narkotika vaksine info brukerorganisasjoners erfaringer og psykiatriens overgrep Bivirkninger hårfarge utbrudd mm 19

20 vet ikke veiledere, rapporter leser om pademi reseptregister Fagelige veiledere veiledere og andre publikasjoner Jobb søking Nyhetsbrev vaksiner og reisevaksinering studier som pågår Inneklima og helseproblemer, mikrobiologisk eksponering infeksjonssykdomer studier og informasjon om barn og familiers helse og utvikling Veie det dere skriver her opp mot pengestrømmen og andre kilder regelverk, forskrifter Smittevern smittevern sykehushygiene, vaksinehandboken div. retningslinjer råd Oppslagsverk, jobb E-bøker MSIS ledige stillinger første gang jeg er her vaksine nødvendighet Kontaktinfo Mer om agens, standarisering av analyser, rom Folkehelserelaterte tema skadedyr informasjon om "sydensykdommer" Finne liste for å forberede familien på evt. nødsituasjoner. alt om vaksinasjon og smittevern MSIS-meldingen Faktaark Opplysninger om k bestilling av puplikasjon stillingsannonser informasjon om/fra helseregistrene Faktaark rusmidler ledige stillinger e-handbøker, bestillingsskjema, kontaktinformasjon vaksiner,smittevern spes tbc Oversikt over fagpersoner Er veldig sjelden på disse sidene, men finner dem informative når jeg leter etter informasjon om vaksiner. trengte å finne postadressen lovverk, rapporteringer, systemer, rutiner, info om hendelser mm Handsaming av (infeksjons)sjukdommar viktige for folkehelsa informasjon om H1N1 bare tok en titt på siden ledig stilling veiledere, vaksineinfo Vaksinasjon Levealder vaksinasjonregler Rutiner, ny veil. tbc.arbeide smittevern Ledige stilinger helse og sånn aner ikke. googla og fikk treff her. 20

21 vaksinedistribusjon, TUB Retningslinjer. Informasjon om analyser og prøvetaking til disse, som Fhi utfører alkohol spesielt interessert i art der både vit.funn og usikkerhet diskuteres reisevaksiner Skriftlig materiell Fridarelatert influensa Tannhelse mor og barn unersøkelsen reisemedisin stillinger eller jobb muligheter reisevakiner generelle råd m.t.p. vaksiner utenlandsreiser, o.l. Dette er min første gang Medisiner hepatitt c Influensastatus tb nyheter hygieneregler og forskrifter Informasjon om vaksiner. Og veldig godt oversiktlig vaksiner statistikk vaksinering Vaksiner Oppslag i registre publikasjoner publikasjoner ingen ting infeksjoner Info om instituttet vaksiner etc ledig stilling psykisk helse Prisliste for vaksiner JEG VET IKKE! Første gang jeg besøker siden... Hva med en cookie som teller hvor mange ganger jeg har vært her før dere bomber meg med en undresøkelse? Opplysninger om vanedannene preparater Informasjon om helseundersøkelser, tilgang til data, mm. skaffe korrekt informasjon Retningslinjer driver med videreutdanning, finner info her. psykisk helsearbeid stilling ledig informasjon om skadedyr Vaksine info tuberkuloseveileder nettutgaver av fagbøker/smittevernbøer Ledige stillinger søkte tidligere mye om svineinfluensa barns helse ATC/DDD og legemiddelstatistikk Avdelinger, ansatte og telefonnummere rus databaser Dette er første gang og jeg vet ingen ting om siden deres ennå. fakta om rusmidler kom hit etter å ha googlet diabetes 2 Legemiddelassistert rehabilitering og adhd stillinger Første gang jeg er inne på siden og rakk ikke å begynne å lese noe, før denne undersøkelsen dukket opp. mye brukt i forbindelse med videreutdaning 21

22 Antall løgner FHI serverer Relevant undervisningsmatriell Vet ikke, dette er første besøk, og undersøkelsen kom opp før jeg har sett meg rundt reiseråd. "Alt" om ADHD Rusmidler alternativ medisin kleggebitt smittevernsbok, vaksinebok ser på fakta om amfetamin Registre smittsommer sykdommer og vaksiner retningslinjer og praktiske prosedyrer reisemedisin dette er første gang jeg er her, kom hit grunnet google Mor barn undersøkelsen reisevaksine 22

23 8. Mitt inntrykk er at informasjonen på fhi.no først og fremst er tilpasset (ett valg): Alternativer Prosent Verdi 1 Folk flest 52,3 % Helsetjenesten 39,5 % Forskere 2,7 % 79 4 Forvaltningen 3,1 % 89 5 Media 2,5 % 71 Total

24 10. Jeg synes språket/tekstene på fhi.no er enkle å forstå. Alternativer Prosent Verdi 1 Helt enig 74,6 % Delvis enig 23,4 % Delvis uenig 1,5 % 43 4 Helt uenig 0,4 % 13 Total

25 11. Jeg er trygg på at fhi.no gir pålitelig informasjon om det jeg lurer på. Alternativer Prosent Verdi 1 Helt enig 75,8 % Delvis enig 21,0 % Delvis uenig 2,0 % 57 4 Helt uenig 1,3 % 37 Total

26 12. Jeg finner raskt det jeg leter etter på fhi.no Alternativer Prosent Verdi 1 Helt enig 32,9 % Delvis enig 54,6 % Delvis uenig 10,5 % Helt uenig 2,0 % 59 Total

27 13. Når jeg står på forsiden av fhi.no, går jeg frem på følgende måte for å finne informasjonen jeg ønsker (flere valg er mulig): Alternativer Prosent Verdi 1 Jeg bruker søkefeltet 67,6 % Jeg bruker snarveiene øverst på siden 38,6 % Jeg bruker stikkordlisten A-Å 44,1 % Jeg bruker venstremenyen 36,7 % Jeg klikker på nyhetene som ligger i midtfeltet 27,1 % Jeg klikker på lenkene på høyresiden 18,1 % 520 Total

28 14. Hvor fornøyd er du med fhi.no? Alternativer Prosent Verdi 1 Svært fornøyd 39,7 % Ganske fornøyd 56,8 % Mindre fornøyd 2,3 % 67 4 Ikke fornøyd 1,2 % 35 Total

29 15. Jeg ønsker meg mer informasjon/stoff om: cannabis, stoler ikke helt på resultatene. Reisemedisin Vurdering av troverdigheten til kunnskapen som presenteret. Benytter siden om informasjon om spesifikke ting (f.eks. ved sykdom i familien, informasjon om influensa). Siden jeg ikke benytter siden for å holde meg oppdatert om ulike (nye) ting er det vanskleig å si hva jeg ønsker meg mer informasjon om. Rusmidler og narkotikatester bivirkninger og virkninger statistik om sykdomm i norge Reisevaksiner, vaksiner som finnes, bivirkninger av vaksiner, pris på ulike vaksiner og hvilket land man trenger vaksine til. Feks. at det står alle verdens land og de ulike vaksinene man trenger for å reise dit,hvor tidlig man må ta vaksinen før avreise, og til å med land man ikke trenger vaksiner til.(liste over land, og hva slags vaksine man trenger for å reise dit evt. at man ikke trenger vaksine å reise dit.det står oversikt over om man trenger vaksine eller ikke og hva dette koster etc.) amobeasis og tratament Jeg er 16 og syntes det er litt vanskelig og finne frem til antall drepte, skadde i trafikken gjennomsnit hvert år.. Jeg ønsker mere informasjon om skjelettet på tingene jeg leser om sprøyter og vaksiner tankens kraft i forhold til å helbredelse healing placebo kroppens evne til selvhealing alternative behandlingsmåter helhetlig tenkning der det "usynlige" som bla kjærlighet, medfølelse, omsorg eller mangelen på dette ses i en helsemessig sammenheng Behandling, forebyggende, lignende sykdommer. fagartikler Forskningsartikler Malariamedisiner, hva slags merker som brukes av kontorene. Og hva dere mener med at det vurderes inviduelt. Pasienters erfaringer med ulike medisiner/behandlingsmetoder. Ernæring Halsbærerskap av mrsa,og hvordan disse pasientene kan få hjelp av spesialisthelsetjenesten bedre kvalitetsikring av arbeidet som blir utført Vaksiner til barn fra andre land Drikkevann Hva som er aktuelt den enkelte uke. vaksine Venter på nye flytskjema innen tbc jobbing. I smittevernhåndboka hadde det vært ønskelig med referanser, sånn at grunnlagslitteraturen kan undersøkes. svar på konkrete spørsmål om mat og helse, mer konkret enn de generelle, stalige anbefalingene. På sprøsmål som dukker opp i hverdagen. atom beredskapen og hvordan en skal evakuere mennesker på timer Reisevaksiner hvordan fagstoffet relaterer seg til gjeldende relevant regelverk. Under Smittsomme sykdommer og diagnostikk opplyser FHI sjelden hvem i landet eller i nabolanden som gjører slike analyser. Hiv Ernæring og fysisk aktivitet knyttet til folkehelsen Hva som gjøres aktivt for å forebygge mot fedme og røyking bl.a. Folkehelsetematikken blir ofte for teoretisk. Psykisk helse, mer informasjon om de store folkehelseutfordringene innen psykisk helse. Ernæring Har funnet det jeg leter etter. Mye nyttig om reisevaksiner bl.a Barn og unge i skolealder. Plakater for barnehager o.l. Skadedyr kombinasjon helse og ernæring Tidlig stadie av demens, samt "voksen" ADHD Skadedyr og skadedyrkontroll barns helse Mikrobiologi skolehelsetjenesten/ ungdom Oppdatert i forhold til ernæring og kosthol, fysisk aktivitet Barns helse, svangerskapsforgitning, forskning om arvelige syktdommer Kvifor ikkje legge ut nokre standard treningsvideoar med enkle øvingar alle får til? Med oppfordring om at "med 20 minutt tre gonger i veka, vil du forbetre helsa di...osv" 29

30 Lenker til sammenlignbare databaser/-register i andre land, der dette er aktuelt. Utenlandsvaksiner. Ny informasjon. Synes det av og til tar lang tid før fhi oppdaterer dagsaktulle nyeheter. Leser først i avisen, kan innimellom ta lang tid før fhi oppdaterer evt dementerer dette. Finner det jeg trenger av informasjon Mer forskningsartikler! sex og sykdommer, eks om en kan smittes ved oralsex, mer om slikt Ungdom og psykisk helse Forebyggende helsearbeid psoriasis, psoriasisartritt og fibromyalgi. pluss kronisk blærekatarr Jeg synes fortsatt det mangler info om en del temaer. Helsedirektoratet har ofte mer info AD/HD, men er helt nå så kan hende jeg finner det... Svangerskap, fødsel, graviditet, psykologi Barns vekst og utvikling. Flere skadedyr, og da spesielt fugler og norske "skadedyr" som ikke er skadedyr, men som vi får spørsmål om hele tiden ingen kommentar narkotika Nøytal info. Drittlei propaganda, spesielt vaksineterroren. Skjerp dere og tenk selv. Skadedyr (biller). Reisemedisin Åpenhet, nøyansert forskning Alt av forskning innen diverse aktuelle sykdommer, utvikling, medisiner, vaksiner. Åpenhet og mindre aroganse. Kjønnsykdommer Finner stort sett det jeg er ute etter - og mer til! Vaksinering. SOI Utanlandsvaksinering Fint å få info, men altfor liten mulighet til fordypning, ark skrives ut, men tiden tillater ikke å se på alt jeg ønsker. Det er mitt probl. ift dette. Meir informasjon og forskning på muskel- og skjelettplager (Livsstil og helse - forebyggande tiltak) kommer ikke på noe i farten Skolehelsetjenesten Almennhetens ansvar og oppgaver stilt overfor smitte, pandemier, varsling etc Ungdomshelse stoff stoff knyttet til miljørettet helsevern Jeg bruker sidene og formidler kunskap fra disse nettsidene i mitt arbeid. Dagsaktuelle temaer Foreldre og Barn og Gravide mer nyansert info. ikke bare det politisk korrekte. feks om vaksiner. Rusomsorg, -behandling,-statistikk Gjerne mer fullstendig beskrivelse av forskning, evt referanser til vitenskaplig publisert forskning via pubmed f.eks Nyskapende arbeid i kommunehelsetjenestene Bedriftshelsetjeneste - Arbeidsmedisin psykisk helse barn og unge ikke noe spesielt Mer info om hvordan ulike utfordringer kan møtes av bedrifter - gjerne i samarbeid med BHT. Mer lik sidene til smi.se. De er veldig fine, har oppdateringer uke fra uke om norovirus f. eks. Jeg vet at dette er info man kan finne på msis, men allikevel vil dette lette arbeidet til de ute i sykehus og kommune. Ved beskrivelse av forekomst av ulike infeksjoner (feks i MSIS-rapport, etc) er det oenskelig, i tillegg til de epidemiologiske data, at det gis en kort beskrivelse av behandlng av tilstandene som omtales. Denne beskrivelse trenger ikke vaere lang, kanskje bare en setning eller to. fibromyalgi forskning og regelverk adhd kvinenr Fortsett som dere gjør! Det er mengder av info her. I dag trengte jeg info om helsefare ved ekstremt lavfrekvente felt og fant (gjennom google) den hittil mest opplysende informasjonen om dette her. For 3 uker siden trengte jeg info om HPV-vaksinen og debatten og fant det, før det fleinsopp. :) Utmerket! Riktig informasjon om kosthold Forsyningsberedskap - krav, trender innenfor dette. Generelle samfunnstrekk angående alkohol, snus, kosthold og tilsetningsstoffer. (Relevant i skolesammenheng) Incest og barnemishandling, og helsemessige konsekvenser av det. Samt råd til pedofile og barnemishandlere om hvor de kan søke profesjonell hjelp (dette opplyser mediene aldri sine lesere om). Kunst og kulturaktiviteter rettet mot spesielle målgrupper Har ikke fått prøvd ut sia enda, så det vet æ ikke... Zoonoser 30

31 drikkevann oppdatert info om pågående prosjekt Svangerskap og fødsel gravide og kosthold Tuberkulose, invandrerhelse Bare fortsett å legg ut oppdatert stoff og utvid oppslagslistene Grenseverdier på kimtallsprøver rettet mot vannprøver i forbindelse med legionella. HELSE- JOBB VAKSINASJON ØKOLOGISK MAT-FEIL OG FAKTA Tuberkulose, alle influensavaksiner, blodgivning og hvorfor noen ikke kan gi blod + oversikt over medisiner som ikke er forenlig med å gi blod og hvorfor enkelte innkalles sjelden til blodgivning. Farmasi og legemidler Hva som påvirker barns utvikling, arv/miljø. osteoporose Vaksineråd for utenlandsreiser. Ofte vanskelig å vurdere om en person trenger/trenger ikke vaksine og hvilke råd fhi. kommer med. Synes det er lettere å forholde meg til legem.firmaene, men de vil jo selge mest mulig.. asylanter vaksiner jeg ønsker meg en kalender over hva slags forskning som -kommermer informasjon om hva man bedriver i FHI til daglig, møter etc Bedre søkefunksjoner - får ikke treff på blandingsvaksiner Global forekomst av sykdommer sammenlignet med Norsk forekomst. Henvisninger til hvor/hva FHI har basert sine anbefalinger på (eksterne kilder? interne møter mellom fagpersonell?forskning?). Jeg får de informasjoner jeg trenger til tema jeg er opptatt av. Rusavhengighet. Det finnes alt for lite forskning på feltet. Mer om dette temaet og hva som er gjort, også internasjonal forskning. Reisemedisin Skadedyr Jeg synes dere er flinke. Mye variert og innteresant stoff. Metoder og preparater for bekjempelse. spiseforstyrrelser psykiske lidelser rus hvilken behandlig som finnes og hva man må gjøre for å få den Klare anbefalinger i fbm reise med barn, spesielt i fht myggbårne sykdommer. adhd Reisevaksiner Nyheter ang skadedyr og saker relatert til dette Hygiene og smittevern Mer stoff for leger Mer info for gravide (for legfolk) Intensivsykepleie kontakt adresse for de forskjellige fagområdene til personer som en kan relatere seg til med ikke bare telefon nummer, men også en adresse. Psykisk helse generelt, særlig om/for barn/unge inkl mobbeproblematikk. ønsker meir av siste nytt innan vaksiner. Viktig i helsesøsterjobb og jobb med reisevaksine. Er litt usikker på om siste nytt om vaksiner er lagt inn når det bare blir henvist til vaksineboka skadedyr Barn og unges helse Vår påvirkning av arv og miljø Forskning - hva det forskes på og freskritt Fakta rundt folkesykdommer Informasjon om kvinnenes overgangsalder og og årsak til psykiske plager spesielt rettet mot innvandrer. Hva man kan gjøre for å dempe slike plager. En faktark og flere språk kan være noe! Barn og helse Legionella, badevannn, svømmebasseng og boblebad, hulltaking og tatovering. rus, psykiatri, livsstilssykdommer Synes det er flott når vi kan motta nyhetsbrev i forbindelse med saker vi er spesielt opptatt av. eks. svineinfluensa i vinter. Psykiske lidelser hos eldre. Folkehelserapporten ser ut til å mangle informasjon om psykiske lidelser hos eldre. Jeg finner det underlig at det er utelatt i så stor grad. Nyere forskning og behandlingsmetoder Mer kommunestoff= kommune som organisasjon, kommunen som lokalsammfunn, zoonoser Status på anskaffelser, hvilken leverandør som ble valgt med hvilken type utstyr Mer forskning om alternativ medisin/ behandling, f. eks på akupunktur. 31

32 I en del sammenhenger vil det være ønskelig med mer detaljert informasjon. Mer utfyllende stoff for fagfolk. Ingen ønsker. Egen debattside for spesifikke grupper av helsepersonell med adgangsbegrensning. Ville hjulpet i arbeidet. Feks for en for TB koordinator/spesialister og en for hygienesykepleiere/smittevernleger Visittkort for å gi til pasienter... Stoff relatert til ungdomsgruppen: rus,psykisk helse, seksualitet. Vaksiner, Ny aktuell forskning som angår ungdom, feks emner som seksuell helse og psykisk helse. Ungdom og psykisk helse Bipolar lidelse og kosthold. spesielt effektene av ketogent kosthold/lavkarbokosthold og de positive effektene på bipolar lidelse og psykiske lidelser ellers også. Mer konkrete råd ang reisevaksiner, gjerne en søkemotor der en skriver inn reisemål og får opp gjeldende anbefalinger for det konkrete området. Opplever ofte at anbefalinger for et land blir for generelle, da det kan være store forskjeller innad i landet. Smittevern i helseinstitusjoner Kroppen min er imun mot Hepatit B. Da trenger jeg ikke noe vaksinasjon mot det, nei? - forskning/studie om barn som spisser sand. lurer på om hvor farlig kan det være når det ikke er bare sand men innholder steiner også. Perinatal mortalitet mor/barn studier MFR Hvordan organiseres arbeidet, og hvilke metoder brukes for å søke smittekilder til utbrudd av smittsomme sykdommer (eksempel: e-coli) Har bare lest et emne en gang på fhi.no Kan ikke komme på noe spesielt som jeg savner. Dere gir grei og nyttig informasjon sonm er lett og forstå for folk flest. forberedelse til graviditet, diabetes og garviditet. Prevanlens og insidens per sykdom Tilpasset miljørettet helsevern. Mer om inneklima og fuktskaders påvirkning på folkehelsen. F.eks: Kan flått smitte fra dyr til menneske, kan katten min smitte meg? Fjernet flere nylig. forsker Tallmateriale Offentlige svømmebasseng renhols og risiko Veiledning mht hva som kan gi sunne og friske barn, mentalt, fysisisk og sosialt. vaksinasjon. Mer nøyaktig og detaljert info om reisestedene, og? MS Leddgikt Siste nytt om Lyme Borelia Sykdommen kronisk borreliose barn og unge, ungdom(sforskning) CFS/ME eks er forskning som på går og som er utført. Konklusjoner og behandlingsalternativer i Norge pr i dag. Kombinasjon pengekrise/fattigdom - trivsel/lykke Narkotika. Syns det er viktig lesestoff for de som lurer på noe ang det.. Og kan hjelpe mange Veiledning for foreldre om hvordan spore tilløp til rusmisbruk på et tidlig stadium klinisk nødvendig oppdatert relevant informasjon Bruk av medikamenter. Veldig mye info å hente på ulike nettsteder om FLÅTT. Ønsker en god, fyldig og faglig artikkel om dette tema i fhi.no Hvordan fjerne flått? Mye forskjellig info om dette. Hva er riktig? Generelle tips til befolkningen om helsestoff i tiden,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Avsløre psykiatriens lukkethet og manglende vilje til å samhandle med andre etater, pasientens nettverk, nav og skole. Galskapen innenfor. Erfaringsbasert kunnskap og pårørendes erfaringer. Grupper som ikke lett kommer til orde bør lyttes til og dermed også skrives om. Narkotika og nevroleptika sett i lys av hverandre, hvorfor er skadevirkningene og unnvikelsesstrategien ved narkotika så synlig - mens bruken av svært invalidiserende nevroleptika som unnvikelse fra livssmerte ikke blir problematisert... Savner fokus på Sykeliggjøringen innen psykiatrien og dennes store motvilje mot ting som venner, familie, kosthold, mosjon, musikk, kunst og andre aktiviteter. evidensbaserte utsagn basert på all tilgjengelig forskning/data ADHD At det skulle vært bedre informasjon at kjemikalier faktisk kan gå inn i huden ved hårfarge og faktisk ikke bare er allergi. Dette burde også almenleger få beskjed om at kan skje. Hva skjer i våre naboland Sverige og Danmark og linker til de andre lands folkehelseinstitutter. Generelt litt mer internasjonalt blikk på ting! Psykisk hele Ungdomsmedisin inkl "digital hverdag" Søvnrelaterte plager og utfordringer 32

Mal for kommunal smittevernplan

Mal for kommunal smittevernplan Mal for kommunal smittevernplan Forankring og gyldighet av planen Hensikt med planen, formelt grunnlag Kommunens oppgaver (plikter og ansvar) i smittevernet Andre formelle rammer rundt smittevernet Sammenheng

Detaljer

Lev sunt men hvordan?

Lev sunt men hvordan? Kapittel 6 Lev sunt men hvordan? Veiledning til fagstoffet LÆREMÅL Formuleringene i elevboka på side 223: Hva vi mener med et sunt og variert kosthold, og hvorfor det er viktig for helsa. Hvorfor det er

Detaljer

FIRM konferanse 25. August 2013

FIRM konferanse 25. August 2013 FIRM konferanse 25. August 2013 VAKSINERING/ SMITTEVERN I BEDRIFTER HMS-rådgiver/ helsesøster Gerd Marie Furfjord BEDRIFTSHELSETJENESTENS GRUNNLAG Grunnlaget for vårt arbeid er Arbeidsmiljølovens 3-3,

Detaljer

Helsesøster. - mer enn et sprøytestikk. En informasjonsbrosjyre om helsesøstertjenesten

Helsesøster. - mer enn et sprøytestikk. En informasjonsbrosjyre om helsesøstertjenesten Helsesøster - mer enn et sprøytestikk En informasjonsbrosjyre om helsesøstertjenesten Hva gjør helsesøster? Helsesøstertjenesten er del av kommunenes lovbestemte helsetjeneste som dekker behovet for sykepleietjenester

Detaljer

Resultater fra brukerundersøkelse blant brukere av MSIS

Resultater fra brukerundersøkelse blant brukere av MSIS Resultater fra brukerundersøkelse blant brukere av MSIS Smitteverndagene 7.og 8. juni 2012 Hilde Kløvstad Avdeling for infeksjonsovervåking Nasjonalt folkehelseinstitutt Meldingssystem for smittsomme sykdommer

Detaljer

27.11.2012 BARNEANSVARLIG. En ressurs for barn og unge som er pårørende til alvorlig syke foreldre. Nettadresser:

27.11.2012 BARNEANSVARLIG. En ressurs for barn og unge som er pårørende til alvorlig syke foreldre. Nettadresser: Spesialisthelsetjenesteloven 3-7a Barn og unge pårørende Ragnhild Thormodsrød Kreftsykepleier Helseinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten pålegges å ha tilstrekkelig barneansvarlig personell. Den barneansvarlige

Detaljer

Risør Frisklivssentral

Risør Frisklivssentral Risør Frisklivssentral Innlegg Helse- og omsorgskomiteen 08.05.2014 Christine K. Sønningdal Fysioterapeut og folkehelsekoordinator Frisklivssentral En frisklivssentral (FLS) er et kommunalt kompetansesenter

Detaljer

Ung i Tønsberg. Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm

Ung i Tønsberg. Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm Ung i Tønsberg Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm Ungdata-undersøkelsene i Tønsberg 2011 og 2014 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 46 49 (2011) / uke 17 19 (2014) Klassetrinn:

Detaljer

TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1

TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1 TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1 Innhold Hva er tuberkulose eller TB?... 2 Hva er symptomer (tegn) på tuberkulose?... 2 Hva kan jeg gjøre hvis jeg eller barna mine blir syke?... 2 Kan man få tuberkulose

Detaljer

Vesuv - Varsling og utbruddsovervåking

Vesuv - Varsling og utbruddsovervåking Vesuv - Varsling og utbruddsovervåking Smitteverndagene 7-8. juni 2012 Karin Nygård Seniorrådgiver Avdeling for infeksjonsovervåking Nasjonalt folkehelseinstitutt Bilde fra Outbreak (Wolfgang Petersen,

Detaljer

Å hjelpe seg selv sammen med andre

Å hjelpe seg selv sammen med andre Å hjelpe seg selv sammen med andre Et prosjekt for forebygging av depresjon hos eldre i Hamar Inger Marie Raabel Helsestasjon for eldre, Hamar kommune Ikke glemsk, men glemt? Depresjon og demens hører

Detaljer

ZA5222. Flash Eurobarometer 287 (Influenza H1N1) Country Specific Questionnaire Norway

ZA5222. Flash Eurobarometer 287 (Influenza H1N1) Country Specific Questionnaire Norway ZA5222 Flash Eurobarometer 287 (Influenza H1N1) Country Specific Questionnaire Norway FLASH 287 INFLUENZA Q1. Har du planer om å vaksinere deg mot sesonginfluensa i år? Ja, jeg har allerede blitt vaksinert...

Detaljer

Influensasymptomene 1. Har du hatt influensalignende sykdom før denne siste episoden, men etter juni 2009? Nei Ja Vet ikke

Influensasymptomene 1. Har du hatt influensalignende sykdom før denne siste episoden, men etter juni 2009? Nei Ja Vet ikke Appendix I IV Institutt for samfunnsmedisinske fag Allmennmedisinsk forskningsenhet Unifob Helse Svarskjema Studie etter influensasykdom 2009/2010 Vennligst svar på alle spørsmålene. På enkelte av spørsmålene

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Helsesekretær (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at eleven

Detaljer

Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011

Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011 Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011 Rapport fra brukerundersøkelse på konkurransetilsynet.no 2011 1. Bakgrunn Informasjonsstaben ønsker å vite mer om hvordan befolkningen bruker og vurderer

Detaljer

Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47

Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47 Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47 Samling for fysak -og folkehelserådgiverere i kommunene Britannia hotel 7.-8.oktober v/ folkehelserådgiver Jorunn Lervik,

Detaljer

Korleis følge opp kravet om oversikt over helsetilstand i befolkinga?

Korleis følge opp kravet om oversikt over helsetilstand i befolkinga? Samhandlingsreformen Korleis følge opp kravet om oversikt over helsetilstand i befolkinga? Molde, 10. november 2011 Pål Kippenes, lege, spes. samf.medisin. Seniorrådgiver, Helsedirektoratet pkipp@helsedir.no

Detaljer

Utbrudd og utbruddsmelding i sykehjem. Fylkeskonferanse i Buskerud, april 2015 Emily MacDonald Rådgiver, Folkehelseinstituttet

Utbrudd og utbruddsmelding i sykehjem. Fylkeskonferanse i Buskerud, april 2015 Emily MacDonald Rådgiver, Folkehelseinstituttet Utbrudd og utbruddsmelding i sykehjem Fylkeskonferanse i Buskerud, april 2015 Emily MacDonald Rådgiver, Folkehelseinstituttet Oversikt Hva er et utbrudd Utbruddshåndtering i helseinstitusjoner Utbruddsetterforskning:

Detaljer

Kommunal samfunnsmedisin

Kommunal samfunnsmedisin Kommunal samfunnsmedisin Administrasjon/ledelse Administrasjon av allmennlegetjenesten Turnuskandidater i kommunehelsetjenesten Kvalitetssikring Forvaltning Informasjonshåndtering saksbehandling SMIL -

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Helsearbeiderfag (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at eleven

Detaljer

Samlet rapport fra evalueringen HEL907 høst 2015.

Samlet rapport fra evalueringen HEL907 høst 2015. Samlet rapport fra evalueringen HEL907 høst 2015. Har du ytterligere kommentarer om innholdet på timeplanen? Ville gjerne hatt mer simulering. Kunne gjerne hatt litt mer forelesninger. Synes dagen med

Detaljer

Rapport om melding av pandemisk influensa A(H1N1), 15. juli 2010

Rapport om melding av pandemisk influensa A(H1N1), 15. juli 2010 Rapport om melding av pandemisk influensa A(H1N1), 15. juli 2010 Rapport Tid Torsdag 15.7.2010 Innhold Drøfting av innføring av meldingsplikt til MSIS i gruppe A for pandemisk influensa A(H1N1) Sendt til

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

Nyankomne asylsøkere og flyktninger

Nyankomne asylsøkere og flyktninger Nyankomne asylsøkere og flyktninger Med fokus på helse og helseundersøkelser i ankomstfasen v/ragnhild Magelssen Sosialantropolog og sykepleier Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse Disposisjon

Detaljer

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for sykepleierutdanning Postadresse:

Detaljer

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 1. Folkehelse og helsetjenestens rolle i folkehelsearbeidet 2. Frisklivssentraler

Detaljer

Vaksiner relatert til bestemte yrkesgrupper

Vaksiner relatert til bestemte yrkesgrupper Vaksiner relatert til bestemte yrkesgrupper Venelina Kostova M.D. Avdeling for vaksine Nasjonalt folkehelseinstitutt Yrkesvaksiner -formål Beskytte arbeidstakernes helse og sikkerhet Forebygge at arbeidstakerne

Detaljer

Hva kan dere bruke sosionomen til? ME-kurs høst 2013

Hva kan dere bruke sosionomen til? ME-kurs høst 2013 Hva kan dere bruke sosionomen til? ME-kurs høst 2013 1 NAV 55 55 33 33 AAP 2 Jeg liker veldig godt å jobbe med ME-pasienter! 3 Fordi: Troverdighet Når de ikke trenger å forsvare seg blir det veldig fort

Detaljer

operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus

operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus På Barne- og ungdomsklinikken er det 18 års grense, og når du blir så gammel, vil du bli overført til avdeling for voksne.

Detaljer

Statens helsetilsyn Trykksakbestilling: Tlf.: 22 24 88 86 - Faks: 22 24 95 90 E-post: trykksak@helsetilsynet.dep.no Internett: www.helsetilsynet.

Statens helsetilsyn Trykksakbestilling: Tlf.: 22 24 88 86 - Faks: 22 24 95 90 E-post: trykksak@helsetilsynet.dep.no Internett: www.helsetilsynet. IK-2380/urdu/norsk Produksjon og design: En Annen Historie AS Oversatt ved Oslo kommune, Flyktning- og innvandreretaten,tolkeseksjonen "Fakta om hiv og aids" Utgitt av Statens institutt for folkehelse

Detaljer

Samarbeidsavtale om helsefremmende og forebyggende arbeid

Samarbeidsavtale om helsefremmende og forebyggende arbeid Delavtale nr. 10 Samarbeidsavtale om helsefremmende og forebyggende arbeid Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 7 Innhold 1. Parter... 3 2. Bakgrunn...

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

Til ansatte i Overhalla kommune

Til ansatte i Overhalla kommune Til ansatte i Overhalla kommune I den senere tid har det vært høyt fokus på Influensaviruset H1N1 (også kalt svineinfluensa) i media. Folkehelsa forventer at det vil komme et utbrudd over hele landet,

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste er et tilbud for mennesker med psykiske problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare for

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Nå kan du forebygge livmorhalskreft ved vaksinasjon. Nyttig informasjon til mor og datter

Nå kan du forebygge livmorhalskreft ved vaksinasjon. Nyttig informasjon til mor og datter Nå kan du forebygge livmorhalskreft ved vaksinasjon Nyttig informasjon til mor og datter Hvordan er det mulig at man kan vaksineres mot kreftsykdom, og hvem bør vaksineres? Innhold Livmorhalskreft fakta

Detaljer

Matbårne sykdommer: håndtering av utbrudd

Matbårne sykdommer: håndtering av utbrudd Matbårne sykdommer: håndtering av utbrudd Preben Aavitsland Kurs i samfunnsmedisin, Fevik, 4.9.2012 Twitter: @Epidemino E-post: preben@epidemi.no Matbårne sykdommer Sykdommer som kan overføres til menneske

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 10 Samarbeid om forebygging Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkiv: G16 &13 Arkivsaksnr.: 14/11933-2 Dato: 20.01.2015

Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkiv: G16 &13 Arkivsaksnr.: 14/11933-2 Dato: 20.01.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkiv: G16 &13 Arkivsaksnr.: 14/11933-2 Dato: 20.01.2015 HØRING - INTERIMVERSJON NASJONAL BEREDSKAPSPLAN MOT EBOLA INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÈ FOR HELSE,

Detaljer

Nyankomne asylsøkere og flyktninger

Nyankomne asylsøkere og flyktninger Nyankomne asylsøkere og flyktninger Med fokus på helse og helseundersøkelser i ankomstfasen v/ragnhild Magelssen Sosialantropolog og sykepleier NAKMI Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse Disposisjon

Detaljer

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer.

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer. Dette er sider for deg som er forelder og sliter med psykiske problemer Mange har problemer med å ta vare op barna sine når de er syke Det er viktig for barna at du forteller at det er sykdommen som skaper

Detaljer

Henvisning til legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Henvisning til legemiddelassistert rehabilitering (LAR) Henvisning til legemiddelassistert rehabilitering (LAR) Personalia Personnummer: Navn: Adresse : Postnr: Sted: Pasientens telefon: Nærmeste pårørende (adresse, telefon): Sosiale forhold Innsøkende kommune:

Detaljer

Kva skjer i skulen og i skulehelsetenesta?

Kva skjer i skulen og i skulehelsetenesta? FYLKESMANNEN I HORDALAND, Konferanse om seksuell helse 13. november 2017 Kva skjer i skulen og i skulehelsetenesta? Agnes C W Giertsen, Helsesøster og høgskolelektor KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT.eller

Detaljer

HENVISNING TIL LEGEMIDDELASSISTERT REHABILITERING (LAR)

HENVISNING TIL LEGEMIDDELASSISTERT REHABILITERING (LAR) MARiT LAR-Midt HENVISNING TIL LEGEMIDDELASSISTERT REHABILITERING (LAR) Formålet med behandlingen er å bidra til at mennesker med opioidavhengighet får økt livskvalitet og at den enkelte får bistand til

Detaljer

Semestersluttevaluering- 10. sem. - høsten 08

Semestersluttevaluering- 10. sem. - høsten 08 Semestersluttevaluering- 10. sem. - høsten 08 Publisert fra 28.01.2009 til 12.03.2009 57 respondenter (57 unike) 2. Er du? 1 Kvinne 55,4 % 31 2 Mann 44,6 % 25 Total 56 1 4. Har du barn? 1 Ja 16,4 % 9 2

Detaljer

«Når sjela plager kroppen»

«Når sjela plager kroppen» «Når sjela plager kroppen» Om forholdet mellom psykiske lidelser, somatisk sykdom og forventet levetid v/ Olav Elvemo 10.05.2017, side 1 Psykiske lidelser og forventet levetid Psykisk syke menn har 20

Detaljer

Fakta om hiv og aids. Thai/norsk

Fakta om hiv og aids. Thai/norsk Fakta om hiv og aids Thai/norsk Aids er en alvorlig sykdom som siden begynnelsen av 1980-tallet har spredd seg over hele verden. Aids skyldes et virus, hiv, som overføres fra person til person i bestemte

Detaljer

SEKSUELL HELSE. en informasjonsbrosjyre utviklet av Kirkens Bymisjon

SEKSUELL HELSE. en informasjonsbrosjyre utviklet av Kirkens Bymisjon SEKSUELL HELSE en informasjonsbrosjyre utviklet av Kirkens Bymisjon KUNNSKAP OM SEKSUELL HELSE kan beskytte både deg og andre. kan bidra til at du får et godt liv. kan forebygge smitte av sykdommer slik

Detaljer

Unike deg Vg1 - Vg3 90 minutter

Unike deg Vg1 - Vg3 90 minutter Lærerveiledning Passer for: Varighet: Unike deg Vg1 - Vg3 90 minutter Unike deg er et program om psykisk helse. Psykisk helse handler om tankene og følelsene våre, og evnen til å mestre dagliglivets utfordringer.

Detaljer

Jørgen Ask Familie Kiropraktor. Velkommen Til Oss

Jørgen Ask Familie Kiropraktor. Velkommen Til Oss Jørgen Ask Familie Kiropraktor Velkommen Til Oss Ditt første besøk hos oss er en mulighet for oss til å lære mer om deg. Det er et tidspunktet for deg til å dele med oss hvor du er nå, hva du ønsker å

Detaljer

Fremstilling av resultatene

Fremstilling av resultatene Vedlegg 3 Fremstilling av resultatene Brukererfaringer med Voksenpsykiatrisk poliklinikk ved Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Resultater på alle spørsmålene fra spørreundersøkelse høsten 2009., frekvensfordeling

Detaljer

BCG - flytting av spedbarnsvaksinasjon - vaksinasjon av helsefagstudenter

BCG - flytting av spedbarnsvaksinasjon - vaksinasjon av helsefagstudenter BCG - flytting av spedbarnsvaksinasjon - vaksinasjon av helsefagstudenter Synne Sandbu, overlege Avd. for vaksine Divisjon for smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt Vaksinedagene 2014 2 Følger av at

Detaljer

Hva er de nasjonale folkehelseutfordringene?

Hva er de nasjonale folkehelseutfordringene? Hva er de nasjonale folkehelseutfordringene? Kurs i forebyggende medisin, helsefremmende arbeid og folkehelsearbeid. 2.2.2015 Else Karin Grøholt, Folkehelseinstituttet Disposisjon: Folkehelse og folkehelsearbeid

Detaljer

Rammebetingelser for folkehelsearbeid i kommunene. Gro Sæten

Rammebetingelser for folkehelsearbeid i kommunene. Gro Sæten Rammebetingelser for folkehelsearbeid i kommunene Gro Sæten Helse et individuelt ansvar??? Folkehelsearbeid Folkehelse er befolkningens helse og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning Folkehelsearbeid

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Tidspunkt: Uke 11 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 134 Svarprosent: 93% Skole Er du enig eller uenig

Detaljer

Viktige utfordringar for folkehelsearbeidet Folkehelselova, Samhandlingsreforma m.m. v/ole Trygve Stigen, Helsedirektoratet

Viktige utfordringar for folkehelsearbeidet Folkehelselova, Samhandlingsreforma m.m. v/ole Trygve Stigen, Helsedirektoratet Viktige utfordringar for folkehelsearbeidet Folkehelselova, Samhandlingsreforma m.m. v/ole Trygve Stigen, Helsedirektoratet Folkehelse og folkehelsearbeid Folkehelse er: 1. befolkningens helsetilstand

Detaljer

Influensapandemi utfordringer knyttet til vaksinering. Berit Feiring Avdeling for vaksine Nasjonalt folkehelseinstitutt

Influensapandemi utfordringer knyttet til vaksinering. Berit Feiring Avdeling for vaksine Nasjonalt folkehelseinstitutt Influensapandemi utfordringer knyttet til vaksinering Berit Feiring Avdeling for vaksine Nasjonalt folkehelseinstitutt Sesongvaksinen Ny sammensetning hvert år Trivalent vaksine som inneholder tre inaktiverte

Detaljer

De samlede svarene fra de syv kommunene som deltar vil derimot bli sammenstilt i en fylkesrapport som blir offentliggjort.

De samlede svarene fra de syv kommunene som deltar vil derimot bli sammenstilt i en fylkesrapport som blir offentliggjort. SPØRREUNDERSØKELSE OM FOLKEHELSEARBEID I XXX KOMMUNE Du er blitt valgt ut til å delta i en intern evaluering av folkehelsearbeidet i XXX kommune. Undersøkelsen gjennomføres på oppdrag fra Østfoldhelsa

Detaljer

PSYKISK SYKDOM VED PRADER- WILLIS SYNDROM ERFARINGER FRA ET FORELDREPERSPEKTIV -OG NOEN RÅD

PSYKISK SYKDOM VED PRADER- WILLIS SYNDROM ERFARINGER FRA ET FORELDREPERSPEKTIV -OG NOEN RÅD PSYKISK SYKDOM VED PRADER- WILLIS SYNDROM ERFARINGER FRA ET FORELDREPERSPEKTIV -OG NOEN RÅD PRADER- WILLIS - Erfaringer med hjelpeapparatet - Hva har vært spesielt utfordrende i møte med hjelpeapparatet?

Detaljer

Pandemien rammer Norge - konsekvenser og utfordringer

Pandemien rammer Norge - konsekvenser og utfordringer Pandemien rammer Norge - konsekvenser og utfordringer Siri Helene Hauge Avdelingsdirektør Avdeling for influensa, Folkehelseinstituttet Beredskapsdagen 2017 11. mai 2017 Innhold Influensa Influensapandemier

Detaljer

Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i Hadsel kommune 2009

Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i Hadsel kommune 2009 Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i Hadsel kommune 2009 1. Innledning Influensapandemier forekommer med noen tiårs mellomrom. Dette er epidemier som forårsakes av et influensa A-virus med

Detaljer

Fakta om hiv og aids. Bokmål

Fakta om hiv og aids. Bokmål Fakta om hiv og aids Bokmål Hiv og aids Aids er en alvorlig sykdom som siden begynnelsen av 1980-tallet har spredd seg over hele verden. Aids skyldes et virus, hiv, som overføres fra person til person

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 for videregående skoler i Buskerud

Ungdata-undersøkelsen 2017 for videregående skoler i Buskerud Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen for videregående skoler i Buskerud Tidspunkt: Uke 10-13 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 9113 Svarprosent: 74% Skole Er du enig eller

Detaljer

Fakta om hiv og aids. Hindi/norsk

Fakta om hiv og aids. Hindi/norsk Fakta om hiv og aids Hindi/norsk Aids er en alvorlig sykdom som siden begynnelsen av 1980-tallet har spredd seg over hele verden. Aids skyldes et virus, hiv, som overføres fra person til person i bestemte

Detaljer

Stiftelsen Oslo, desember 2000 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo

Stiftelsen Oslo, desember 2000 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo Stiftelsen Oslo, desember 2000 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo Spørreliste nr. 186 ALTERNATIV MEDISIN OG BEHANDLING En god helse er en svært viktig del av livskvaliteten, derfor

Detaljer

Konsekvenser av rusmiddelbruk. Torgeir Gilje Lid Fastlege Eiganes legekontor Forsker Universitetet i Bergen og Korfor

Konsekvenser av rusmiddelbruk. Torgeir Gilje Lid Fastlege Eiganes legekontor Forsker Universitetet i Bergen og Korfor Konsekvenser av rusmiddelbruk Torgeir Gilje Lid Fastlege Eiganes legekontor Forsker Universitetet i Bergen og Korfor En helt tilfeldig tirsdag Mann, 35 år, startet lar for 3.gang Mann, 68 år, økende sosial

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste skal gi tilbud til mennesker med psykisk problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare

Detaljer

Sluttrapport. Skal jeg bekymre meg for DET også? Extrastiftelsen Forebygging Prosjektidentifikasjon: 2014/FBM9281 Landsforbundet Mot Stoffmisbruk

Sluttrapport. Skal jeg bekymre meg for DET også? Extrastiftelsen Forebygging Prosjektidentifikasjon: 2014/FBM9281 Landsforbundet Mot Stoffmisbruk Sluttrapport Skal jeg bekymre meg for DET også? Extrastiftelsen Forebygging Prosjektidentifikasjon: 2014/FBM9281 Landsforbundet Mot Stoffmisbruk Forord Denne sluttrapporten omhandler prosjektet «Skal jeg

Detaljer

Spørreskjema (ved inklusjon) om din helse og om behandlingen de siste 6 månedene

Spørreskjema (ved inklusjon) om din helse og om behandlingen de siste 6 månedene Spørreskjema (ved inklusjon) om din helse og om behandlingen de siste 6 månedene Spørsmålene er om hvordan du du har det, hva som er viktig for deg, og behandlingen du har fått de siste 6 månedene. Vennligst

Detaljer

Miljørettet helsevern i skole og barnehage Hvorfor bry seg?

Miljørettet helsevern i skole og barnehage Hvorfor bry seg? Miljørettet helsevern i skole og barnehage Hvorfor bry seg? Hygienesykepleier Pia Cathrin Kristiansen, Skedsmo kommune Seksjonsleder Runar Berget, Undervisningsbygg Oslo KF 27.10.2014 Skedsmo Kommune,

Detaljer

Faget i fokus samfunnsmedisinske utfordringer i dag og i morgen.

Faget i fokus samfunnsmedisinske utfordringer i dag og i morgen. Faget i fokus samfunnsmedisinske utfordringer i dag og i morgen. Kunnskapsbasert folkehelsearbeid Stiklestad, 3. september 2010 Per W. Tvete Kommuneoverlege Midtre Namdal Samkommune Google: samfunnsmedisinske

Detaljer

Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 2008

Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 2008 Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 28 Hospiteringsordningen mellom SUS og samarbeidende kommuner I det følgende presenteres resultatene fra evalueringsskjemaene fra hospiteringen høsten

Detaljer

Tuberkulose et tenkt drama med ROT i virkelighet. Arbeidsgruppe 4 - Smittevern

Tuberkulose et tenkt drama med ROT i virkelighet. Arbeidsgruppe 4 - Smittevern Tuberkulose et tenkt drama med ROT i virkelighet Arbeidsgruppe 4 - Smittevern Kasus Du er kommunelege og får telefon fra mikrobiologisk lab fredag kl 15:15: Mann, arbeidsinnvandrer, 37 år Henvist Igratest

Detaljer

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold. Helse- og omsorgsdepartementet

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold. Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelsemeldingen God helse - felles ansvar Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold Sykdomsbildet endres Infeksjonssykdommer Hjerteinfarkt Økt forekomst: Psykisk uhelse Rus Diabetes Kols Demens Overvekt

Detaljer

Barn og unge med kreft skole og sykehus hånd i hånd

Barn og unge med kreft skole og sykehus hånd i hånd Barn og unge med kreft skole og sykehus hånd i hånd Kreftkonferansen i Stavanger 25.09.2015 Ragnhild Jansen Bakkedal Birgit Aadland Hvorfor et slikt tema? Alle vet at skolegang er viktig Alle vet at helse

Detaljer

Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land

Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land Rapport fra Kunnskapssenteret nr 18 2011 Kvalitetsmåling Bakgrunn: Norge deltok

Detaljer

Erfaringer nytt spørreskjema for blodgivere

Erfaringer nytt spørreskjema for blodgivere Erfaringer nytt spørreskjema for blodgivere Lene Haugnæss Fagansvarlig bioingeniør ved Enhet for blodgivning ved blodbanken, St.Olavs hospital Erfaringer nytt spørreskjema Erfaringer nytt spørreskjema

Detaljer

Jobber du med ALS-pasienter? Nyttig informasjon for deg som jobber i spesialisthelsetjenesten. Amyotrofisk lateralsklerose

Jobber du med ALS-pasienter? Nyttig informasjon for deg som jobber i spesialisthelsetjenesten. Amyotrofisk lateralsklerose Jobber du med ALS-pasienter? Nyttig informasjon for deg som jobber i spesialisthelsetjenesten Foto: Privat ALS Amyotrofisk lateralsklerose Copyright@ Stiftelsen ALS norsk støttegruppe www.alsnorge.no Konto

Detaljer

ER DET RART DET KAN VÆRE

ER DET RART DET KAN VÆRE ER DET RART DET KAN VÆRE UTFORDRENDE? 1 Foreldre med tidligere problematisk forhold til rusmidler, og erfaringer med foreldrerollen Konferansen Leva livet, Trondheim 5. juni 2013 Unni.kristiansen@hint.no

Detaljer

Undersøkelse om hivpositives hverdag. Apeland 1.desember 2014

Undersøkelse om hivpositives hverdag. Apeland 1.desember 2014 Undersøkelse om hivpositives hverdag Apeland 1desember 2014 Om undersøkelse Utført mellom mai og november, nettbasert undersøkelse med 100 % anonymitet for respondentene 91 respondenter som er hivpositive

Detaljer

Vurderingskriterier for programområde: Vg2 Helsefagarbeider Programfag HEA2001 -Helsefremmende arbeid

Vurderingskriterier for programområde: Vg2 Helsefagarbeider Programfag HEA2001 -Helsefremmende arbeid Vurderingskriterier for programområde: Vg2 Helsefagarbeider Programfag HEA2001 -Helsefremmende arbeid Kompetansemål Karakteren 2 lav nokså god/god - gjøre rede for sammenhengen mellom fysisk aktivitet

Detaljer

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet Bokmål Vaksine for forebygging av livmorhalskreft tilbud til jenter i 7. klasse Informasjon til barn og foreldre Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet 1 Fra høsten 2009 får alle jenter i 7. klasse

Detaljer

Ungdomsskoleelever i Levanger kommune

Ungdomsskoleelever i Levanger kommune Ungdomsskoleelever i Levanger kommune Kommunestyret 22. november 2017 Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Levanger 2017 Hvor mange deltok i undersøkelsen? Antall gutter

Detaljer

Kva skal gjerast og kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle?

Kva skal gjerast og kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Barn som pårørande Kva skal gjerast og kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Koordinator Kari Vik Stuhaug, Barn som pårørande i Klinikk for psykisk helsevern 1 Superhelten Sara 19.10.2015

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan.

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Informasjon til pasienter, pårørende og helsepersonell om Individuell

Detaljer

Førde, 9.november 2011

Førde, 9.november 2011 Samhandlingsreformen Folkehelseloven 5 Førde, 9.november 2011 Pål Kippenes, lege, spes. samf.medisin. Seniorrådgiver, Helsedirektoratet pkipp@helsedir.no .. den vet best hvor skoen trykker Folkehelseloven

Detaljer

Statistikk som fremmer folkehelseperspektivet i planarbeidet

Statistikk som fremmer folkehelseperspektivet i planarbeidet Statistikk som fremmer folkehelseperspektivet i planarbeidet Dagskurs i planarbeid, statistikk, analyse og konsekvensforståelse. Kristiansund 18. mars 2014 Lillian Bjerkeli Grøvdal/ Rådgiver folkehelse

Detaljer

FOLKEHELSEARBEID I VEGA KOMMUNE Flere leveår med god helse for befolkningen Reduserte helseforskjeller mellom ulike grupper i befolkningen

FOLKEHELSEARBEID I VEGA KOMMUNE Flere leveår med god helse for befolkningen Reduserte helseforskjeller mellom ulike grupper i befolkningen FOLKEHELSEARBEID I VEGA KOMMUNE Flere leveår med god helse for befolkningen Reduserte helseforskjeller mellom ulike grupper i befolkningen Folkehelsearbeid FØR Poliomyelitt Tuberkulose Rent drikkevann

Detaljer

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Behov for informasjon fra registre

Behov for informasjon fra registre Behov for informasjon fra registre Møte i referansegruppa for Smittevern i kommunene, 2.3.2016 Preben Aavitsland Krav i lovverket «Kommunelegen skal ha løpende oversikt over de infeksjonsepidemiologiske

Detaljer

Oversikt over livskvalitet og levekår (folkehelse) i Nedre Eiker

Oversikt over livskvalitet og levekår (folkehelse) i Nedre Eiker Oversikt over livskvalitet og levekår (folkehelse) i Nedre Eiker 2016 Livskvalitet og levekår (Folkehelse) I dette notatet vil vi se på ulike forhold knyttet til livskvalitet og levekår. Vi vil forsøke

Detaljer

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten RENNESØY KOMMUNE Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en brukerundersøkelse

Detaljer

Folkehelsealliansen Nordland. 5. mai 2010. Velkommen!! 11.05.2010 1

Folkehelsealliansen Nordland. 5. mai 2010. Velkommen!! 11.05.2010 1 Folkehelsealliansen Nordland 5. mai 2010 Velkommen!! 11.05.2010 1 Fylkeskommunens plattform i folkehelsearbeidet Kjell Hjelle, folkehelserådgiver Folkehelsealliansen Nordland 5. mai 2010 11.05.2010 2 Norge

Detaljer

Vår framgangsmåte når vi aner vold/ overgrep/omsorgssvikt. Barne og ungdomsavdelinga i Ålesund

Vår framgangsmåte når vi aner vold/ overgrep/omsorgssvikt. Barne og ungdomsavdelinga i Ålesund Vår framgangsmåte når vi aner vold/ overgrep/omsorgssvikt Barne og ungdomsavdelinga i Ålesund Framgangsmåte HVORDAN NÅR HASTEGRAD 3 Veien til spesialisthelsetjenesten Akutt innleggelse Traume eller mistenkt

Detaljer

Mat og medisiner i barnehager. Mandag 21.oktober Statens hus v/ Jorunn Lervik, seniorrådgiver Fylkesmannen i Sør- Trøndelag fmstjle@fylkesmannen.

Mat og medisiner i barnehager. Mandag 21.oktober Statens hus v/ Jorunn Lervik, seniorrådgiver Fylkesmannen i Sør- Trøndelag fmstjle@fylkesmannen. Mat og medisiner i barnehager Mandag 21.oktober Statens hus v/ Jorunn Lervik, seniorrådgiver Fylkesmannen i Sør- Trøndelag fmstjle@fylkesmannen.no Rutiner for legemiddelhåndtering i barnehager Rundskriv

Detaljer

Barn og unges helse i Norge

Barn og unges helse i Norge Barn og unges helse i Norge Else-Karin Grøholt Avdeling for helsestatistikk Nasjonalt folkehelseinstitutt Norsk sykehus og helsetjenesteforening Konferanse om barn og unges helse 8. februar 2010 Generell

Detaljer

Vaksineskepsis. Hanne Nøkleby Folkehelseinstituttet 14. November 2017

Vaksineskepsis. Hanne Nøkleby Folkehelseinstituttet 14. November 2017 Vaksineskepsis Hanne Nøkleby Folkehelseinstituttet 14. November 2017 Er vaksineskepsis et problem i Norge? Difteri Stivkrampe Kikhoste Polio Hib Pneumokokk Meslinger Kusma Rødehunder Landsbasis, 2016 95,739

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

SPØRRESKJEMA FOR PASIENT

SPØRRESKJEMA FOR PASIENT APPENDIX I SPØRRESKJEMA FOR PASIENT August 2006 Navn: Personnummer: Utdanning Universitet/høyskole Videregående skole Ungdomsskole Arbeid eller trygd I arbeid Sykmeldt Uføretrygdet Attføring Arbeidsledig

Detaljer