:11 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse vår 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "30.08.2010 11:11 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse www.fhi.no vår 2010"

Transkript

1 Brukerundersøkelse vår 2010 Publisert fra til respondenter (1 unike) 1. Hvilket kjønn er du? Alternativer Prosent Verdi 1 Kvinne 75,2 % Mann 24,8 % 720 Total

2 2. Hvor gammel er du? Alternativer Prosent Verdi 1 Under 20 1,6 % ,2 % ,1 % ,1 % ,3 % ,0 % ,6 % 18 8 Over 80 0,1 % 2 Total

3 3. Er du: Alternativer Prosent Verdi 1 Yrkesaktiv 86,7 % Student 7,5 % Ingen av delene 5,8 % 169 Total

4 4. Innenfor hvilken av følgende sektorer arbeider du? Alternativer Prosent Verdi 1 Helsetjeneste 55,8 % Forskning 7,9 % Forvaltning 6,7 % Kommuneadministrasjon 3,6 % 92 5 Media 2,4 % 61 6 Annet (spesifiser her) 23,6 % 599 Total 2540 IT konsulent barnevern FHI IT-konsulent Elektro/kontor Prosjekt Rusfeltet apotek lagerdrift undervisning service Forsikring El produksjon Undervisning service yrke barnehage barneverntenesta håndverk pedagog IT skoleverket Barnevern Barnehage Privat lærer undervisning universitet universitet 4

5 sekretær høgskole sykehjem Detaljhandel olje/energi Apotek Kommunikasjon IKT barnehage Utdanning lektor Turisme næringsmiddelindustri FHI Farmasøytisk industri Undervisning (bioingeniørutdanning) Universitet, teknisk-administrativt ansatt utdanning helsefag organisasjon Helsedirektoratet Politiet Forskning og undervisning Legemiddelselskap salg Jobber ved FHI hotell og restaurant Industri handel Skadedyrkontroll Selvstending Herbalife distributør Undervisning Servicebransjen. Skadedyrkontroll undervisning (helse) HMS arbeid i oljeindustrien barnehage lærer Industri handel renovasjon kraftbransjen Konsulentfirma Butikkmedarbeider Offshore lab for vann og næringsmidler Ingeniørtjenester utdanning Frivillig organisasjon undervisning og forskning høgskolenivå Høgskolelektor Prosjektledelse innen helse Barnevern Etat jobber i barnehage Illustratør - grafis bransje Interesseorganisasjon Frivillig organisasjon Handel/salg Industri Hovedverneombud, Södra Cell Tofte Utdanning 5

6 sosiale tjenester Skadedyr Org salg Finans Utdanning regnskap staten IT Forsvaret flyktniger snekker verkstedindustrien Vekter og fotterapeut+vikar i helse privat undervisning Utdanning Næringsmiddelindustrien undervisning, universitet industri Undervisning bedriftsrådgjevar privat næring salg av renseanlegg Industri IT Finans Kommunikasjonsrådgiver underviser heslefag Konsulentvirksomhet IKT Finanf utdanning Skadedyrfirma Kosttilskuddsprodusent Miljørettet helsevern Skadedyr lærer ved videreutdanning for sykepleiere ved en høgskole Legemiddelindustrien barnehage Bank, Forsikring og Sparing barnehage barnehage oljeindustrien barnehage It bedrift. ca 2600 medarbeidere Distribusjon Rådgiver Vann og Miljøteknikk. siviling. fylket skole Salg - utstyrsleverandør til helsetjenesten Undervisning Informasjonsteknologi Lærer Kunst og kultur eiendom Barnehage Miljørettet helsevern - forebyggende helsetjeneste Oljerelatert industri Rederi Leiing i vidaregåande skule arbeidsgiverorg NÆRINGSMIDDELKONTROLL 6

7 utdanning Telecom Legemiddelindustrien Privat Bedriftshelsetjeneste organisasjon kommunelege: dvs kommuneadministrasjon og helsetjeneste Leder av en barnehage anlegg, bygg utdanning Kontor Barnehagearbeid apotek Statlig Humanitær organisasjon Skadedyr og Matvaretrygghet barnehage skadedyr IT Apotek privat psykoterapi-skole Skadedyrkontroll verksted organisasjon undervisning undervisning Næringsmiddel/skadedyr skadedyrbekjemper Skadedyrsbekjempelse kontor jobb skole Skadedyr Barnehage Petroleum Industrien Oil & Gas Forsvaret service hotell Industri Politiet NAV offentlig Rådgiver innen bygningsbransjen Verftsindustri Handel Høgskolesektoren staten *Barnehage Elektrokonsulent folkehelsekoordinator entreprenør byggsektor Dagligvare Industri, kontor Salg av kjemikalier til Miljømarkedene salg av laboratorieutstyr Utdanning Implementering & Integrering/teknologi Europeisk Kompetansesenter på rusfeltet Olje og Gass undervisning Laboratorie og rådgivning 7

8 Privat konsulentvirksomhet Laboratorium Fagorganisasjon naturhistorisk museum Oljeselskap Universitet bistand Privat barnehage Kvalitetssikring ngo omsorg markedsundersøkelser Handelsnæring innen jordbruk barnehage Attføring Privat IT Undervisning sosialtjenesten i nav salg Teknisk konsulent handel Miljørettet helsevern/laboratorie ingeniør hvo Forskning= media= konfliktanalyse Diagnostisk industri Legemiddelfirma - regnskap Vann og avløp i kommunalt foretak Frivillig organisasjon oppvekst Barnehage Serviceyrke skadedyrbekjempelse salg og service Folkehelseinstituttet Skolen personal Høyskole/adm Hotell og restaurant økhandel økonomi skole Ingeniør butikkmedarbeider undervisning varehandel IT resturant bransjen pedagog oppvekst Jeg er interessert som privatperson, men jobber på Medisinsk avdeling i legemiddelfirma vernet bedrift undervisning Privat Kontor Service tømrer universitet finans skole førskolelærer 8

9 elektriker service leder apotek, farmasøyt snekker kundekonsulent Kultur kunst olje o gas Private næringsliv som bedriftssykepleier Næringsmiddelproduksjon undervisning pedagogisk-psykologisk tjeneste Ungdomsskole NAV barnevern Lærer Offentlig Miljørettet helsevern utdanning (sykepleie) salg undervisning service ingeniør ledelse Privat bedrift - vann- og miljølaboratorie Forsvaret miljørettet helsevern offshore oversetter Økonomi Forsikring utdanning kurssenter, døv-blinde IT helsetjeneste- bioingeniør hotell Olje og Energi IT Høgskole selger Politiet Arkiv IT HMSK/oljerelatert bedrift agenturvirksomhet industri Servicenæring utdanning Førstekonsulent Humanitær org industri Salg laboratorium engineering IT næringsliv og forskning meieri høgskole Distribusjon fagbevegelsen industri 9

10 økonomi, tjenester butikk utdanning skadedyr Legemiddelindustrien eiendomsutvikling IT Undervisning Industri Transport-privat sektor Frivillig organisasjon Rustelefonen, Oslo kommune Privat regnskapskontor IKT Idrettsforbundet Legemiddelindustri Rusfeltet skole Rådgivning, ingeniør Mattilsynet vannforsyning Vaskeri industrien Utdanning barnehage skole, grunnskole, undervisning Undervisning IT undervisning salg Statlig Lærer Flygeleder Renholder forsikring Videregående skole forebyggende arbeid, informasjon oljeindustri adm Høgskole Økonomiske tjenester Undervisning sykepleierutdanning HMS-direktør i stort selskap-spes. arbeidsmedisin Rekruttering jobber med barn Bank/forsikring Oljeproduksjon lærer undervisning skadesanering Utdanning lærer IT Farmasøytisk industri Undersvisning konsulent vann, avløp og miljø Privatsektor, Økonom innen Eiendomsforvaltning Yrkesfaglærer næringsmiddelindustri Utvikling (bistand) Kompetansesenter 10

11 Statens Vegvesen undervisning it barnehage transport Økonomi Bergverk utdanning service Utdanning utdanning kriminalomsorgen mekanisk industri oljeselskap Selvstendig næring Oljeselskap, teksnisk personell It-konsulent (privat) Optiker Renholder rørlegger økonomi Pedagogiskleder i barnehage veterinær Blomsterbutikk Barnehage Olje og gass sektoren olje frivillig sektor, bistand og miljø undervisning Litteratur sjø forsvaret Privat laboratorium Barnehage Forsikring vedlikeholdstekkniker kommune. Legionella/vanntempraturer varmt vann. barne og ungdoms lærling stat Flerkulturelt felt Butikk Økonomi undervisning vereinærmedisin Kommunikasjon Industri Datakommunikasjon Utdanning Miljøarbeider Asyl/Ventemottak Privat, IKT hundehelsesenter Reiseliv Salg og Markedsføring oversetting og tolking: privat Salg og Markedsføring forsvaret produksjon Utdanning Telekommuikasjon ingeniør skole Ideell organisasjon, men med helsebakgrunn 11

12 Teknisk salg privat sektor, advokatfirma kommunal rustjeneste engineering/oljeindustri Forskningsadministrasjon salg til helsevesen lagerarbeid Privat næringsliv Skole oppvekst utleiebransjen skole salg og markedsføring barnehage undervisning barnehage økonomi it mat Undervisning butikkansatt industri barnehage HMS rådgiver Utdanning Barnehage FHI sosialtjeneste/ miljøterapi undervisning Skole bibliotekar barnehage regnskap, forsikring Marked IT transport olje- og gassindustri førskolelærer undervisning Bank Frivillig organisasjon RUStelefonen utdanning salg Oje & Gass (Statoil) spesialundervisning kunnskapsbedrift I en butik Telecom-IT Miljørådgiving undervisning shipping salg/butikk mote/ tekstil BHT privat barnehage organisasjon Skadedyr ernæringsfysiolog 12

13 Arbeidshelse/ attføring Salg Hudterapaut, selvstendig næringsdrivende jernbaneverket Museum Internasjonal organisasjon Høgskole spesialpedagog PPT offshore finans Skole/utdanning bygg it Industri barnehage avdeligsleder på byggvareforetning, kjemisk forsker og skismører driver egen butikk partner i kursleverandør innenfor helse og rus Logistikk logistikk Privat barnehage Butikkemdarbeider service Fiolinist i den norske Operas orkester konsulent Driver familiebarnehage Barnehage undervisning Frivillig organisasjon Adjunkt på Videregående skole Bygg og anlegg industri offshore utdanning Privat lærer Finans bygg Bedriftsrådgiver bygg og eiendomsutvikkling stillasmontør Skadedyrbransjen Politi-og lensmannsetat salg Finans anleggsgartner utdanning Utdanning ordrekoordinator/offshore contaienere Undervisning bank Legemiddelindustri administrasjon, høyskole privat Travtrener IT undervisning utdanning sekretær Butikk 13

14 Logistikk Privat IT Forsvaret 14

15 5. Besøker du fhi.no i første rekke som: Alternativer Prosent Verdi 1 Privatperson 24,6 % Yrkesutøver 52,9 % Begge 22,6 % 573 Total

16 6. Omtrent hvor ofte besøker du fhi.no? Alternativer Prosent Verdi 1 Flere ganger i uka 27,2 % En gang i uka 17,6 % En gang hver 14. dag 14,5 % En gang i måneden eller sjeldnere 40,6 % 1187 Total

17 7. Hva slags innhold synes du er mest nyttig eller relevant når du besøker fhi.no? (flere valg er mulig) Alternativer Prosent Verdi 1 Dagsaktuelle nyheter 49,2 % Forskningsrelaterte nyheter 57,6 % Faktaartikler om forskjellige temaer (for eksempel om en sykdom, drikkevann, miljøforurensning, skadedyr, vaksine) 4 Informasjon om en studie/undersøkelse du er med på 80,0 % ,7 % Annet, spesifiser her 10,1 % 295 Total 2920 Sykdomsrapporter vaksinerelatert/reisemedisin veiledere Oppdatert fagstoff om ulike mikrober og epidemiologi ledige stillinger Stillingsannonser Mitt første besøk, og veldig pussig med en inngangsundersøkelse, fremfor utgang ledige stillinger Influenza A H1A1 Rusmidler mfr statistikk reflektertere, vitenskaplige og ærlige fakta og stattestikker om alkohol, røyk (rusmidler), adhd, svangerskap, kosthold og foreksempel kombinasjon av ting som det. HPV-vaksine, vaksinedekning sprøyter Jobb søking Informasjon om helseundersøkelser generelt inf om vaksiner og medisinering for utenlandsreiser Første gang jeg er inne på denne siden Når det er noko eg lurer på. finn som regel svaret der vaksinasjon i forbindelse med feriereise kampen mot mrsa fisk vaksiner vaksiner Bruker fhi.no til veldig mye= smittsomme sykdommer, MSIS, vaksiner etc... vaksiner,smittevern 17

18 Oppsummert forskning Bestilling av vaksiner mikinfo veiledere utrerdning/behandling Rus, narkotika, trafikk Smittsomme sykdommer informasjonsbrosjyrer vaksineinformasjon, generell info om barns / unges helse Ledige stillinger plakater til bruk i barnehage sykdom stoff om ernæring i svangerskap smittevern/hygiene kosthold, ernæring litteratur til studier arbeider med HMS- det meste er interessant Nasjonale anbefalinger regelverk Oppdaterte retningslinjer= om kosthald osv statistikk Bakgrunnsinformasjon om helseregister og -undersøkelser, publiserte studier fra disse kildene samt kontaktinforasjon til forskere ved fhi. Leser alle kategorier hvis jeg har anledning. reisevaksinesider og div sykdommer/ symptomer Bruker veilederne WHO senterets sider om ATC DDD Temasidene søke retningslinjer/anbefalinger fagstoff innenfor eget yrke anbefalinger og retningslinjer ang. helse og kosthold Fagstoff til undervisning rusmidler statistikk veiledere Vaksinasjonsbehov i forskjellige land høringer,linker Vaksiner v / reise Vaksineopplysninger kurser, bruker linker til andre nettsteder smittevern Publikasjoner fra FHI Alt er interessant! vaksineinfo kontaktinfo til Fhi vaksinasjon vaksiner Smittevernhåndboka Publikasjoner Regelverk Info Skadedyr informasjon som er relevant for virksomheten svineinluensa (for ett år siden) Mest aktiv under pandemien Helse, ernæring, kosthold, Benyttet denne ifm pandemien i fjor. Har forsyningsansvaret ved et sykehus og brukte informasjon for å holde meg oppdatert utover den informasjon vi fikk tilsendt fra smittevernet internt. vaksiner Smittevern ulike aktuelle linker vaksinasjon Influensa 18

19 oppslag i utgivelser og e-bøker er også student, mange nyttige artikler Legemidler norsk folkehelse statistikk for europeisk samarbeid ledige stillinger Fortløpende informasjon om f.eks. pandemien vaksiner, influensa Vaksiner brukte det i forbindelse svineinfluensa Veiledere og anbefalinger Mer oppdatert informasjon om kjønnssykd/hiv var mest frekvent under pandemien Publikasjoner, veiledere spiseforstyrrelser, rus og tiltak, Reisevaksiner informasjon om temaer som berører pårørende Brukte den for adgang, lite aktuelt i mitt arbeid som almenpraktiker etterat denne ble borte reisevaksiner stillinger Ledige stillinger og engelsksider informasjon om vaksiner, smittsomme sykdommer (spes borreliose, influensa) reseptregisteret Vaksineinfo, smittevern svineinfluensa Diagnoser/behandling Kommunehelstemaer i seg selv samarbeid mattilsynet og fhi/kommuneleger Ved påkommende behov Lover og forskrifter vedr smitte og hygiene anskaffelser Rus ledige stillinger bipolar lidelse og kosthold Smittsomme sykdommer, diagnostikk, vaksinasjon, Statistikk for ulike sykdomsområder vaksiner msis-statistikk bruker oftest på jobb, eks influensavaksine informasjon om svangerskap Inneklima og miljørettet helsevern Nyhetsbreven vaksineinfo Alt om smittsomme sykdommer Svømmebasseng i ulike land og hvilke standarder-forskrifter som gjelder. vaksinasjon internt bruk, står mye nyttig som er enklere å finne enn på agora... Sjekk av diverse info om egen avdeling. vaksiner ungdomshelse nytt om borreliose vaksiner for reise Se etter jobb job forberedelse til utenlandsopphold I anledning lengre reise Narkotika vaksine info brukerorganisasjoners erfaringer og psykiatriens overgrep Bivirkninger hårfarge utbrudd mm 19

20 vet ikke veiledere, rapporter leser om pademi reseptregister Fagelige veiledere veiledere og andre publikasjoner Jobb søking Nyhetsbrev vaksiner og reisevaksinering studier som pågår Inneklima og helseproblemer, mikrobiologisk eksponering infeksjonssykdomer studier og informasjon om barn og familiers helse og utvikling Veie det dere skriver her opp mot pengestrømmen og andre kilder regelverk, forskrifter Smittevern smittevern sykehushygiene, vaksinehandboken div. retningslinjer råd Oppslagsverk, jobb E-bøker MSIS ledige stillinger første gang jeg er her vaksine nødvendighet Kontaktinfo Mer om agens, standarisering av analyser, rom Folkehelserelaterte tema skadedyr informasjon om "sydensykdommer" Finne liste for å forberede familien på evt. nødsituasjoner. alt om vaksinasjon og smittevern MSIS-meldingen Faktaark Opplysninger om k bestilling av puplikasjon stillingsannonser informasjon om/fra helseregistrene Faktaark rusmidler ledige stillinger e-handbøker, bestillingsskjema, kontaktinformasjon vaksiner,smittevern spes tbc Oversikt over fagpersoner Er veldig sjelden på disse sidene, men finner dem informative når jeg leter etter informasjon om vaksiner. trengte å finne postadressen lovverk, rapporteringer, systemer, rutiner, info om hendelser mm Handsaming av (infeksjons)sjukdommar viktige for folkehelsa informasjon om H1N1 bare tok en titt på siden ledig stilling veiledere, vaksineinfo Vaksinasjon Levealder vaksinasjonregler Rutiner, ny veil. tbc.arbeide smittevern Ledige stilinger helse og sånn aner ikke. googla og fikk treff her. 20

21 vaksinedistribusjon, TUB Retningslinjer. Informasjon om analyser og prøvetaking til disse, som Fhi utfører alkohol spesielt interessert i art der både vit.funn og usikkerhet diskuteres reisevaksiner Skriftlig materiell Fridarelatert influensa Tannhelse mor og barn unersøkelsen reisemedisin stillinger eller jobb muligheter reisevakiner generelle råd m.t.p. vaksiner utenlandsreiser, o.l. Dette er min første gang Medisiner hepatitt c Influensastatus tb nyheter hygieneregler og forskrifter Informasjon om vaksiner. Og veldig godt oversiktlig vaksiner statistikk vaksinering Vaksiner Oppslag i registre publikasjoner publikasjoner ingen ting infeksjoner Info om instituttet vaksiner etc ledig stilling psykisk helse Prisliste for vaksiner JEG VET IKKE! Første gang jeg besøker siden... Hva med en cookie som teller hvor mange ganger jeg har vært her før dere bomber meg med en undresøkelse? Opplysninger om vanedannene preparater Informasjon om helseundersøkelser, tilgang til data, mm. skaffe korrekt informasjon Retningslinjer driver med videreutdanning, finner info her. psykisk helsearbeid stilling ledig informasjon om skadedyr Vaksine info tuberkuloseveileder nettutgaver av fagbøker/smittevernbøer Ledige stillinger søkte tidligere mye om svineinfluensa barns helse ATC/DDD og legemiddelstatistikk Avdelinger, ansatte og telefonnummere rus databaser Dette er første gang og jeg vet ingen ting om siden deres ennå. fakta om rusmidler kom hit etter å ha googlet diabetes 2 Legemiddelassistert rehabilitering og adhd stillinger Første gang jeg er inne på siden og rakk ikke å begynne å lese noe, før denne undersøkelsen dukket opp. mye brukt i forbindelse med videreutdaning 21

22 Antall løgner FHI serverer Relevant undervisningsmatriell Vet ikke, dette er første besøk, og undersøkelsen kom opp før jeg har sett meg rundt reiseråd. "Alt" om ADHD Rusmidler alternativ medisin kleggebitt smittevernsbok, vaksinebok ser på fakta om amfetamin Registre smittsommer sykdommer og vaksiner retningslinjer og praktiske prosedyrer reisemedisin dette er første gang jeg er her, kom hit grunnet google Mor barn undersøkelsen reisevaksine 22

23 8. Mitt inntrykk er at informasjonen på fhi.no først og fremst er tilpasset (ett valg): Alternativer Prosent Verdi 1 Folk flest 52,3 % Helsetjenesten 39,5 % Forskere 2,7 % 79 4 Forvaltningen 3,1 % 89 5 Media 2,5 % 71 Total

24 10. Jeg synes språket/tekstene på fhi.no er enkle å forstå. Alternativer Prosent Verdi 1 Helt enig 74,6 % Delvis enig 23,4 % Delvis uenig 1,5 % 43 4 Helt uenig 0,4 % 13 Total

25 11. Jeg er trygg på at fhi.no gir pålitelig informasjon om det jeg lurer på. Alternativer Prosent Verdi 1 Helt enig 75,8 % Delvis enig 21,0 % Delvis uenig 2,0 % 57 4 Helt uenig 1,3 % 37 Total

26 12. Jeg finner raskt det jeg leter etter på fhi.no Alternativer Prosent Verdi 1 Helt enig 32,9 % Delvis enig 54,6 % Delvis uenig 10,5 % Helt uenig 2,0 % 59 Total

27 13. Når jeg står på forsiden av fhi.no, går jeg frem på følgende måte for å finne informasjonen jeg ønsker (flere valg er mulig): Alternativer Prosent Verdi 1 Jeg bruker søkefeltet 67,6 % Jeg bruker snarveiene øverst på siden 38,6 % Jeg bruker stikkordlisten A-Å 44,1 % Jeg bruker venstremenyen 36,7 % Jeg klikker på nyhetene som ligger i midtfeltet 27,1 % Jeg klikker på lenkene på høyresiden 18,1 % 520 Total

28 14. Hvor fornøyd er du med fhi.no? Alternativer Prosent Verdi 1 Svært fornøyd 39,7 % Ganske fornøyd 56,8 % Mindre fornøyd 2,3 % 67 4 Ikke fornøyd 1,2 % 35 Total

29 15. Jeg ønsker meg mer informasjon/stoff om: cannabis, stoler ikke helt på resultatene. Reisemedisin Vurdering av troverdigheten til kunnskapen som presenteret. Benytter siden om informasjon om spesifikke ting (f.eks. ved sykdom i familien, informasjon om influensa). Siden jeg ikke benytter siden for å holde meg oppdatert om ulike (nye) ting er det vanskleig å si hva jeg ønsker meg mer informasjon om. Rusmidler og narkotikatester bivirkninger og virkninger statistik om sykdomm i norge Reisevaksiner, vaksiner som finnes, bivirkninger av vaksiner, pris på ulike vaksiner og hvilket land man trenger vaksine til. Feks. at det står alle verdens land og de ulike vaksinene man trenger for å reise dit,hvor tidlig man må ta vaksinen før avreise, og til å med land man ikke trenger vaksiner til.(liste over land, og hva slags vaksine man trenger for å reise dit evt. at man ikke trenger vaksine å reise dit.det står oversikt over om man trenger vaksine eller ikke og hva dette koster etc.) amobeasis og tratament Jeg er 16 og syntes det er litt vanskelig og finne frem til antall drepte, skadde i trafikken gjennomsnit hvert år.. Jeg ønsker mere informasjon om skjelettet på tingene jeg leser om sprøyter og vaksiner tankens kraft i forhold til å helbredelse healing placebo kroppens evne til selvhealing alternative behandlingsmåter helhetlig tenkning der det "usynlige" som bla kjærlighet, medfølelse, omsorg eller mangelen på dette ses i en helsemessig sammenheng Behandling, forebyggende, lignende sykdommer. fagartikler Forskningsartikler Malariamedisiner, hva slags merker som brukes av kontorene. Og hva dere mener med at det vurderes inviduelt. Pasienters erfaringer med ulike medisiner/behandlingsmetoder. Ernæring Halsbærerskap av mrsa,og hvordan disse pasientene kan få hjelp av spesialisthelsetjenesten bedre kvalitetsikring av arbeidet som blir utført Vaksiner til barn fra andre land Drikkevann Hva som er aktuelt den enkelte uke. vaksine Venter på nye flytskjema innen tbc jobbing. I smittevernhåndboka hadde det vært ønskelig med referanser, sånn at grunnlagslitteraturen kan undersøkes. svar på konkrete spørsmål om mat og helse, mer konkret enn de generelle, stalige anbefalingene. På sprøsmål som dukker opp i hverdagen. atom beredskapen og hvordan en skal evakuere mennesker på timer Reisevaksiner hvordan fagstoffet relaterer seg til gjeldende relevant regelverk. Under Smittsomme sykdommer og diagnostikk opplyser FHI sjelden hvem i landet eller i nabolanden som gjører slike analyser. Hiv Ernæring og fysisk aktivitet knyttet til folkehelsen Hva som gjøres aktivt for å forebygge mot fedme og røyking bl.a. Folkehelsetematikken blir ofte for teoretisk. Psykisk helse, mer informasjon om de store folkehelseutfordringene innen psykisk helse. Ernæring Har funnet det jeg leter etter. Mye nyttig om reisevaksiner bl.a Barn og unge i skolealder. Plakater for barnehager o.l. Skadedyr kombinasjon helse og ernæring Tidlig stadie av demens, samt "voksen" ADHD Skadedyr og skadedyrkontroll barns helse Mikrobiologi skolehelsetjenesten/ ungdom Oppdatert i forhold til ernæring og kosthol, fysisk aktivitet Barns helse, svangerskapsforgitning, forskning om arvelige syktdommer Kvifor ikkje legge ut nokre standard treningsvideoar med enkle øvingar alle får til? Med oppfordring om at "med 20 minutt tre gonger i veka, vil du forbetre helsa di...osv" 29

30 Lenker til sammenlignbare databaser/-register i andre land, der dette er aktuelt. Utenlandsvaksiner. Ny informasjon. Synes det av og til tar lang tid før fhi oppdaterer dagsaktulle nyeheter. Leser først i avisen, kan innimellom ta lang tid før fhi oppdaterer evt dementerer dette. Finner det jeg trenger av informasjon Mer forskningsartikler! sex og sykdommer, eks om en kan smittes ved oralsex, mer om slikt Ungdom og psykisk helse Forebyggende helsearbeid psoriasis, psoriasisartritt og fibromyalgi. pluss kronisk blærekatarr Jeg synes fortsatt det mangler info om en del temaer. Helsedirektoratet har ofte mer info AD/HD, men er helt nå så kan hende jeg finner det... Svangerskap, fødsel, graviditet, psykologi Barns vekst og utvikling. Flere skadedyr, og da spesielt fugler og norske "skadedyr" som ikke er skadedyr, men som vi får spørsmål om hele tiden ingen kommentar narkotika Nøytal info. Drittlei propaganda, spesielt vaksineterroren. Skjerp dere og tenk selv. Skadedyr (biller). Reisemedisin Åpenhet, nøyansert forskning Alt av forskning innen diverse aktuelle sykdommer, utvikling, medisiner, vaksiner. Åpenhet og mindre aroganse. Kjønnsykdommer Finner stort sett det jeg er ute etter - og mer til! Vaksinering. SOI Utanlandsvaksinering Fint å få info, men altfor liten mulighet til fordypning, ark skrives ut, men tiden tillater ikke å se på alt jeg ønsker. Det er mitt probl. ift dette. Meir informasjon og forskning på muskel- og skjelettplager (Livsstil og helse - forebyggande tiltak) kommer ikke på noe i farten Skolehelsetjenesten Almennhetens ansvar og oppgaver stilt overfor smitte, pandemier, varsling etc Ungdomshelse stoff stoff knyttet til miljørettet helsevern Jeg bruker sidene og formidler kunskap fra disse nettsidene i mitt arbeid. Dagsaktuelle temaer Foreldre og Barn og Gravide mer nyansert info. ikke bare det politisk korrekte. feks om vaksiner. Rusomsorg, -behandling,-statistikk Gjerne mer fullstendig beskrivelse av forskning, evt referanser til vitenskaplig publisert forskning via pubmed f.eks Nyskapende arbeid i kommunehelsetjenestene Bedriftshelsetjeneste - Arbeidsmedisin psykisk helse barn og unge ikke noe spesielt Mer info om hvordan ulike utfordringer kan møtes av bedrifter - gjerne i samarbeid med BHT. Mer lik sidene til smi.se. De er veldig fine, har oppdateringer uke fra uke om norovirus f. eks. Jeg vet at dette er info man kan finne på msis, men allikevel vil dette lette arbeidet til de ute i sykehus og kommune. Ved beskrivelse av forekomst av ulike infeksjoner (feks i MSIS-rapport, etc) er det oenskelig, i tillegg til de epidemiologiske data, at det gis en kort beskrivelse av behandlng av tilstandene som omtales. Denne beskrivelse trenger ikke vaere lang, kanskje bare en setning eller to. fibromyalgi forskning og regelverk adhd kvinenr Fortsett som dere gjør! Det er mengder av info her. I dag trengte jeg info om helsefare ved ekstremt lavfrekvente felt og fant (gjennom google) den hittil mest opplysende informasjonen om dette her. For 3 uker siden trengte jeg info om HPV-vaksinen og debatten og fant det, før det fleinsopp. :) Utmerket! Riktig informasjon om kosthold Forsyningsberedskap - krav, trender innenfor dette. Generelle samfunnstrekk angående alkohol, snus, kosthold og tilsetningsstoffer. (Relevant i skolesammenheng) Incest og barnemishandling, og helsemessige konsekvenser av det. Samt råd til pedofile og barnemishandlere om hvor de kan søke profesjonell hjelp (dette opplyser mediene aldri sine lesere om). Kunst og kulturaktiviteter rettet mot spesielle målgrupper Har ikke fått prøvd ut sia enda, så det vet æ ikke... Zoonoser 30

31 drikkevann oppdatert info om pågående prosjekt Svangerskap og fødsel gravide og kosthold Tuberkulose, invandrerhelse Bare fortsett å legg ut oppdatert stoff og utvid oppslagslistene Grenseverdier på kimtallsprøver rettet mot vannprøver i forbindelse med legionella. HELSE- JOBB VAKSINASJON ØKOLOGISK MAT-FEIL OG FAKTA Tuberkulose, alle influensavaksiner, blodgivning og hvorfor noen ikke kan gi blod + oversikt over medisiner som ikke er forenlig med å gi blod og hvorfor enkelte innkalles sjelden til blodgivning. Farmasi og legemidler Hva som påvirker barns utvikling, arv/miljø. osteoporose Vaksineråd for utenlandsreiser. Ofte vanskelig å vurdere om en person trenger/trenger ikke vaksine og hvilke råd fhi. kommer med. Synes det er lettere å forholde meg til legem.firmaene, men de vil jo selge mest mulig.. asylanter vaksiner jeg ønsker meg en kalender over hva slags forskning som -kommermer informasjon om hva man bedriver i FHI til daglig, møter etc Bedre søkefunksjoner - får ikke treff på blandingsvaksiner Global forekomst av sykdommer sammenlignet med Norsk forekomst. Henvisninger til hvor/hva FHI har basert sine anbefalinger på (eksterne kilder? interne møter mellom fagpersonell?forskning?). Jeg får de informasjoner jeg trenger til tema jeg er opptatt av. Rusavhengighet. Det finnes alt for lite forskning på feltet. Mer om dette temaet og hva som er gjort, også internasjonal forskning. Reisemedisin Skadedyr Jeg synes dere er flinke. Mye variert og innteresant stoff. Metoder og preparater for bekjempelse. spiseforstyrrelser psykiske lidelser rus hvilken behandlig som finnes og hva man må gjøre for å få den Klare anbefalinger i fbm reise med barn, spesielt i fht myggbårne sykdommer. adhd Reisevaksiner Nyheter ang skadedyr og saker relatert til dette Hygiene og smittevern Mer stoff for leger Mer info for gravide (for legfolk) Intensivsykepleie kontakt adresse for de forskjellige fagområdene til personer som en kan relatere seg til med ikke bare telefon nummer, men også en adresse. Psykisk helse generelt, særlig om/for barn/unge inkl mobbeproblematikk. ønsker meir av siste nytt innan vaksiner. Viktig i helsesøsterjobb og jobb med reisevaksine. Er litt usikker på om siste nytt om vaksiner er lagt inn når det bare blir henvist til vaksineboka skadedyr Barn og unges helse Vår påvirkning av arv og miljø Forskning - hva det forskes på og freskritt Fakta rundt folkesykdommer Informasjon om kvinnenes overgangsalder og og årsak til psykiske plager spesielt rettet mot innvandrer. Hva man kan gjøre for å dempe slike plager. En faktark og flere språk kan være noe! Barn og helse Legionella, badevannn, svømmebasseng og boblebad, hulltaking og tatovering. rus, psykiatri, livsstilssykdommer Synes det er flott når vi kan motta nyhetsbrev i forbindelse med saker vi er spesielt opptatt av. eks. svineinfluensa i vinter. Psykiske lidelser hos eldre. Folkehelserapporten ser ut til å mangle informasjon om psykiske lidelser hos eldre. Jeg finner det underlig at det er utelatt i så stor grad. Nyere forskning og behandlingsmetoder Mer kommunestoff= kommune som organisasjon, kommunen som lokalsammfunn, zoonoser Status på anskaffelser, hvilken leverandør som ble valgt med hvilken type utstyr Mer forskning om alternativ medisin/ behandling, f. eks på akupunktur. 31

32 I en del sammenhenger vil det være ønskelig med mer detaljert informasjon. Mer utfyllende stoff for fagfolk. Ingen ønsker. Egen debattside for spesifikke grupper av helsepersonell med adgangsbegrensning. Ville hjulpet i arbeidet. Feks for en for TB koordinator/spesialister og en for hygienesykepleiere/smittevernleger Visittkort for å gi til pasienter... Stoff relatert til ungdomsgruppen: rus,psykisk helse, seksualitet. Vaksiner, Ny aktuell forskning som angår ungdom, feks emner som seksuell helse og psykisk helse. Ungdom og psykisk helse Bipolar lidelse og kosthold. spesielt effektene av ketogent kosthold/lavkarbokosthold og de positive effektene på bipolar lidelse og psykiske lidelser ellers også. Mer konkrete råd ang reisevaksiner, gjerne en søkemotor der en skriver inn reisemål og får opp gjeldende anbefalinger for det konkrete området. Opplever ofte at anbefalinger for et land blir for generelle, da det kan være store forskjeller innad i landet. Smittevern i helseinstitusjoner Kroppen min er imun mot Hepatit B. Da trenger jeg ikke noe vaksinasjon mot det, nei? - forskning/studie om barn som spisser sand. lurer på om hvor farlig kan det være når det ikke er bare sand men innholder steiner også. Perinatal mortalitet mor/barn studier MFR Hvordan organiseres arbeidet, og hvilke metoder brukes for å søke smittekilder til utbrudd av smittsomme sykdommer (eksempel: e-coli) Har bare lest et emne en gang på fhi.no Kan ikke komme på noe spesielt som jeg savner. Dere gir grei og nyttig informasjon sonm er lett og forstå for folk flest. forberedelse til graviditet, diabetes og garviditet. Prevanlens og insidens per sykdom Tilpasset miljørettet helsevern. Mer om inneklima og fuktskaders påvirkning på folkehelsen. F.eks: Kan flått smitte fra dyr til menneske, kan katten min smitte meg? Fjernet flere nylig. forsker Tallmateriale Offentlige svømmebasseng renhols og risiko Veiledning mht hva som kan gi sunne og friske barn, mentalt, fysisisk og sosialt. vaksinasjon. Mer nøyaktig og detaljert info om reisestedene, og? MS Leddgikt Siste nytt om Lyme Borelia Sykdommen kronisk borreliose barn og unge, ungdom(sforskning) CFS/ME eks er forskning som på går og som er utført. Konklusjoner og behandlingsalternativer i Norge pr i dag. Kombinasjon pengekrise/fattigdom - trivsel/lykke Narkotika. Syns det er viktig lesestoff for de som lurer på noe ang det.. Og kan hjelpe mange Veiledning for foreldre om hvordan spore tilløp til rusmisbruk på et tidlig stadium klinisk nødvendig oppdatert relevant informasjon Bruk av medikamenter. Veldig mye info å hente på ulike nettsteder om FLÅTT. Ønsker en god, fyldig og faglig artikkel om dette tema i fhi.no Hvordan fjerne flått? Mye forskjellig info om dette. Hva er riktig? Generelle tips til befolkningen om helsestoff i tiden,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Avsløre psykiatriens lukkethet og manglende vilje til å samhandle med andre etater, pasientens nettverk, nav og skole. Galskapen innenfor. Erfaringsbasert kunnskap og pårørendes erfaringer. Grupper som ikke lett kommer til orde bør lyttes til og dermed også skrives om. Narkotika og nevroleptika sett i lys av hverandre, hvorfor er skadevirkningene og unnvikelsesstrategien ved narkotika så synlig - mens bruken av svært invalidiserende nevroleptika som unnvikelse fra livssmerte ikke blir problematisert... Savner fokus på Sykeliggjøringen innen psykiatrien og dennes store motvilje mot ting som venner, familie, kosthold, mosjon, musikk, kunst og andre aktiviteter. evidensbaserte utsagn basert på all tilgjengelig forskning/data ADHD At det skulle vært bedre informasjon at kjemikalier faktisk kan gå inn i huden ved hårfarge og faktisk ikke bare er allergi. Dette burde også almenleger få beskjed om at kan skje. Hva skjer i våre naboland Sverige og Danmark og linker til de andre lands folkehelseinstitutter. Generelt litt mer internasjonalt blikk på ting! Psykisk hele Ungdomsmedisin inkl "digital hverdag" Søvnrelaterte plager og utfordringer 32

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

«HELSESØSTER OPP OG FRAM»

«HELSESØSTER OPP OG FRAM» Landsgruppe av Helsesøstre NORSK SYKEPLEIERFORBUND Helsesøstre NR. 3 2005 Høst i rådhusparken, Steinkjer. Kunstverket er: "MOT LYSET" av Per Ung Fotograf: Odd Georg Skjemstad, Steinkjer «HELSESØSTER OPP

Detaljer

NÅR DE BESTE IKKE MAKTER MER En Brukers rapport fra psykiatrien i Asker og Bærum

NÅR DE BESTE IKKE MAKTER MER En Brukers rapport fra psykiatrien i Asker og Bærum NÅR DE BESTE IKKE MAKTER MER En Brukers rapport fra psykiatrien i Asker og Bærum. Gunn Helen Kristiansen «Medarbeider med Brukererfaring» og «Brukerlærer fra Blakstad» Brukerrepresentant og styremedlem

Detaljer

Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep

Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep 76 Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep I denne delen av prosjektet har vi tatt for oss noen sentrale deler av helsetilbudet

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

Noen har sett meg i dag

Noen har sett meg i dag Masteroppgave Noen har sett meg i dag En kvalitativ forskningsstudie Forfatter: Hanne Marit Holth Veileder: Bengt Eriksson Termin: VT 12 Kurskode: 5MB35E [ ABSTRAKT Linnéuniversitetet Institutionen för

Detaljer

Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune?

Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune? Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune? Handlingsveileder for ansatte som er i kontakt med barn (0-6 år) i familier preget av rus, vold og/eller psykisk helseproblematikk Forord

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder IS-1154 Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder til forskrift av 3.april 2003 nr. 450 Heftets tittel: Kommunenes helsefremmende og forebyggende

Detaljer

Ting vil bli enklere og ta kortere tid

Ting vil bli enklere og ta kortere tid Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett Rapport 2-2006 Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett ISBN 82-92447-09-1

Detaljer

Forord. Hans Kristian Bakke President

Forord. Hans Kristian Bakke President Forord Gjennom statusrapporter om situasjonen i helsetjenesten ønsker Legeforeningen å sette søkelyset på områder i helsetjenesten som bør forbedres. Den offentlige helsetjenesten er en av de viktigste

Detaljer

Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen. Skrive godt

Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen. Skrive godt Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen Skrive godt Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen Skrive godt Skrive godt Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Mars 2010 Forfattere: Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen

Detaljer

HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien

HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien 4 Forord 5 Viktige begreper i debatten om tvang 8 Tvang og menneskeverd 10 Snakk til meg! 12 Dobbeltdiagnoser Bruker vi mer tvang overfor det vi

Detaljer

Sånn er livet - 7 år etter. En undersøkelse av 8 jenter med ADHD 7 år etter utredning. Anne-Lise Farstad

Sånn er livet - 7 år etter. En undersøkelse av 8 jenter med ADHD 7 år etter utredning. Anne-Lise Farstad Sånn er livet - 7 år etter En undersøkelse av 8 jenter med ADHD 7 år etter utredning Anne-Lise Farstad Utgiver: Torshov kompetansesenter, Oslo 2011 Trykk: Merkur Trykk Omslagsillustrasjon: Åse Margrethe

Detaljer

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet FORORD Tenk før du deler er et aktivitetshefte for å legge til rette for samtaler med barn på mellomtrinnet om deres sosiale liv

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2010

Arbeidstilsynet Årsrapport 2010 Arbeidstilsynet Årsrapport 2010 F o r e t g o d t a r b e i d s l i v A r b e i d s t i l s y n e t jobber for at arbeidslivet i Norge skal ha et godt og trygt arbeidsmiljø. Våre 580 erfarne medarbeidere

Detaljer

NR. 1 2009. Svenner fyr, en perle i Larvik kommune, til hygge og nytte for alle. Bildet er gjengitt med tillatelse fra Mikkel Thommesen i Seilas.

NR. 1 2009. Svenner fyr, en perle i Larvik kommune, til hygge og nytte for alle. Bildet er gjengitt med tillatelse fra Mikkel Thommesen i Seilas. Helsesøstre NR. 1 2009 Svenner fyr, en perle i Larvik kommune, til hygge og nytte for alle. Bildet er gjengitt med tillatelse fra Mikkel Thommesen i Seilas. Godt nytt år! Innhold side Leder 5 Den vanskelige

Detaljer

Så må vi jobbe tettere sammen

Så må vi jobbe tettere sammen Så må vi jobbe tettere sammen Samarbeid mellom helsesøstre i skolehelsetjenesten og Avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet Sykehus sett fra helsesøstrenes perspektiv Vibeke Palucha Masteroppgaven

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget 19.06.2013 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget 19.06.2013 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 027 Saksmappe: 2012/3714-19163/2013 Saksbehandler: Liv Landaas Dato: 04.06.2013 Saksframlegg Resultat av ungdomsundersøkelsen 2012 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

SKIEN KOMMUNE SKIEN KOMMUNE. Personal og service. den gode og inkluderende møteplass. Rusplan. www.skien.kommune.no

SKIEN KOMMUNE SKIEN KOMMUNE. Personal og service. den gode og inkluderende møteplass. Rusplan. www.skien.kommune.no SKIEN KOMMUNE SKIEN KOMMUNE Personal og service den gode og inkluderende møteplass Rusplan 2011 2014 www.skien.kommune.no Innhold DEL 1 1. Forord...5 2. Innledning...9 3. Mål...9 3.1 Hovedmål...9 3.2 Målgrupper...9

Detaljer

Hjelp til gravide og småbarnsfamilier med problematisk bruk av rusmidler. - ressurshefte for kommunene

Hjelp til gravide og småbarnsfamilier med problematisk bruk av rusmidler. - ressurshefte for kommunene Hjelp til gravide og småbarnsfamilier med problematisk bruk av rusmidler - ressurshefte for kommunene KoRus Sør er ett av syv kompetansesentre på rusfeltet som arbeider på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

St.meld. nr. 16. Resept for et sunnere Norge. Folkehelsepolitikken (2002 2003) Særskilt vedlegg: NOU 1998: 18 og NOU 1999: 13

St.meld. nr. 16. Resept for et sunnere Norge. Folkehelsepolitikken (2002 2003) Særskilt vedlegg: NOU 1998: 18 og NOU 1999: 13 St.meld. nr. 16 (20022003) Særskilt vedlegg: NOU 1998: 18 og NOU 1999: 13 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Den store helsepolitikken: forebygge mer for å reparere mindre 5 1.2 Mål og hensikt: et sunnere

Detaljer

Jeg vil ikke stå ut. Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne. AFI-notat 10/2011. Reidun Norvoll

Jeg vil ikke stå ut. Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne. AFI-notat 10/2011. Reidun Norvoll Jeg vil ikke stå utenfor Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne Jeg vil ikke stå ut - Arbeid og utdanning sett med av Reidun Norvoll AFI-notat 10/2011 av Reidun Norvoll AFI-notat 10/2011 Jeg vil ikke

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

VEILEDER FOR HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN

VEILEDER FOR HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN VEILEDER FOR HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN Til Forord Til innholdsfortegnelsen Calmeyers gate 1 Postboks 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 88 - Telefaks 22 24 95 90 Til innholdsfortegnelsen

Detaljer