Prosjekt digitalisering byggesaksarkiv. Dokumentsenteret Elin Langenes

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjekt digitalisering byggesaksarkiv. Dokumentsenteret Elin Langenes 07.09.2011"

Transkript

1 Prosjekt digitalisering byggesaksarkiv Dokumentsenteret Elin Langenes

2 Utgangspunktet ½ kilometer papirarkiver for perioden Papirarkiv for perioden Fullelektronisk fra 2006 Ansvaret for byggesaksarkivet fram til 2003 ligger hos plan- og bygningsetaten og ikke dokumentsenteret Arkivlokaler som ikke tilfredsstiller arkivlovens krav Stor slitasje på papirarkivet Ingen penger 2

3 Hvorfor digitalisere byggesaksarkiver? Tilgjengelighet Tilgjengelighet Tilgjengelighet Raskere saksbehandling Muligheter for økt inntjening (meglerpakke/infoland osv) Bedre service til kommunens innbyggere Når arkivet er tilgjengelig elektronisk kan det bevaringspliktige papirarkivet deponeres ved IKAVA Ytterligere slitasje på arkivet unngås Ytterligere tap av dokumenter unngås Arealbehov og kostnader til arkiver i nærheten av saksbehandlerne elimineres 3

4 Oppstartsprosessen viktige valg Definere hvem som er brukere av arkivet Hva skal skannes Sort/hvitt - farger Dokumentkategorier Valg av system/program Hvem skal utføre digitaliseringen Ressursbruk Hva med arkivet etter digitaliseringen 4

5 Hvem er brukere av et digitalt byggesaksarkiv? Saksbehandlerne og arkivet Næringslivet meglerpakker osv Den enkelte innbygger (om egen eiendom) MinSide/MinId/IdKort Infoland mm Publikum generelle spørsmål Matrikkelen oppdatering 5

6 Hva skal skannes? Alt eller kun utvalgte dokumenter? Dersom en går for et utvalg er det svært viktig å ha bred diskusjon om hva vi velger å ikke skanne Sett fra arkivets side er det ønskelig å skanne alt 6

7 Kategorier Hvilke dokumenttyper skannes og registreres under hvilket begrep/kategori? Vi savner en nasjonal standard.. Dagens kategorier må i så stor grad som mulig samkjøres med det som velges for de digitaliserte historiske arkivene Det må klart framgå hva som er gjeldende dokumenter på et gitt tidspunkt jf at korrekt dokumentasjon brukes i saksbehandling, ved oversendelse til næringsliv og publikum (vedtaksdato osv) Balansegangen mellom korrekte data og nok data må være avklart før registreringen begynner 7

8 Tidsbruk i skanneprosjekter Erfaringer fra andres og egne skanneprosjekter (hvor mange har hittil holdt tidsfristene..? ) 80% medgår til rydding og indeksering av saksmappene 20% medgår til skanning Registrering av metadata svært krevende Feil og stans i systemer, skannere og annen maskinvare osv må påregnes Kvalitetssikring av det digitaliserte materialet 8

9 Valg av system NOARK-systemer Optimal søking (en base ett system) Tilgjengelighet for framtida jf noark-standardens krav Skanning direkte i korrekt arkivformat (pdf/a) Data kan enkelt konverteres til ev. nye sak/arkivsystemer Det kan tas arkivuttrekk (maskin- og programuavhengig uttrekk) Ett system og en leverandør å forholde seg til (kostnader, feilsituasjoner mm) Lavere kostnader totalt enn ved flere systemer/leverandører Andre leverandører (ikke-noark-systemer) Anbudsrunde påkrevd Lisensutgifter Vedlikehold og oppdatering av systemet Framtidig tilgjengelighet 9

10 Hvem utfører digitaliseringen/skanningen? Kommunen selv? Personellressurser (inkl. arkiv- og ingeniørfaglig kompetanse) Lokaler Utstyr (system, skannere osv) På anbud? Kravspesifikasjon svært viktig ved valg av anbud Styringen MÅ ligge hos eier av dokumentene IT-tjenesten viktig medspiller i begge tilfeller jf tekniske løsninger, servere med mer En stor utfordring av arkivene er i daglig bruk og derfor må være tilgjengelig for saksbehandlerne også i rydde- og skanneprosessen 10

11 Ressursbruk - før og etter digitaliseringen Ressurser til frigjøring av personell fra arkiv, it og teknisk sektor må beregnes i selve skanneprosjektet også om det gjennomføres av eksternt firma Ressurser til vedlikehold av systemet, oppdateringer, konverteringer osv vil utgjøre en årlig kostnad Papirarkivene er vårt juridiske arkiv og skal bevares for all ettertid. Når byggesaksarkivet er fullt digitalisert vil deponering i depot være aktuelt. Utgifter til IKAVA som depotinstitusjon vil deretter påløpe fortløpende Deponering av det digitaliserte arkivet vil være naturlig slik at også IKAVA kan benytte elektroniske søk 11

12 Anbudsprosessen Anbudsrunde med følgende tildelingskriterier: - Pris 40% - Dokumentert relevant erfaring for oppdraget 30% - Oppgaveforståelse 30% Konkurransegrunnlag sendt ut Forholdsvis detaljert kravspesifikasjon 5 tilbud Oppdraget tildelt Dansk Scanning A/S Kontrakt signert Skal være ferdig Pris med tilleggsopsjoner i underkant av 9 mill ink. mva 12

13 Slik valgte vi å gjøre det Hele arkivet sendes til Danmark Alt skannes OCR-behandling og fargeseparasjon Det digitaliserte arkivet legges inn som en historisk base i kommunens sak-/arkivsystem En sak pr. eiendom De ulike tiltakene på eiendommen registreres som journalposter på saken i stigende rekkefølge Den enkelte byggesaksmappe deles inn i ulike dokumentkategorier Siste journalpost i hver sak/eiendom skal være arkivkortet Standardiserte sak- og journalposttitler Alle saker knyttes mot matrikkel og det registreres tiltakstype- og art Etter digitaliseringen pakkes arkivet for deponering hos IKAVA 13

14 Kategorier Søknad Ansvar/kontroll Ferdigattest / brukstillatelse Korrespondanse / annet Kart / skisse Tegninger - dersom mer enn 10 tegninger splittes disse i plan-, snitt- og fasade Vedtak Arkivkort 14

15 Utfordringer i prosessen Hvem skal være bestiller og premissgiver i anbudsprosessen? Hvem skal ha styringa i prosjektet arkivet eller arkiveier Nærhet (eller manglende) til arkivet i prosessen Merkelige og manglende byggesaksmapper i arkivet Kommunesammenslåing kan være en utfordring Dokumenter unntatt offentlighet og dokumenter med sensitive personopplysninger Kvalitetssikring av materialet Hvordan skal materialet gjøres tilgjengelig for innbyggere/kunder 15

16 Tilgjengelighet under prosessen Ferdig digitaliserte byggesaksmapper tilgjengelig via WebLager Saksbehandlere registrert som brukere og kan selv hente det de trenger Mapper som ikke er ferdig digitalisert/lastet opp i WebLager kan rekvireres - Er da ikke ryddet, men skannet i den rekkefølgen de ligger i arkivet - Mapper rekvirert før kl mottas samme dag. - Mapper rekvirert etter kl mottas neste formiddag Publikumspc i Servicebutikken for kunder som ønsker tilgang til byggesaksmapper 16

17 Aktuelle problemstillinger ved tilgjengelighet Skal alle og enhver fritt kunne søke på nettet i det digitaliserte arkivet? Er det kun eier som skal ha tilgang til dokumenter om egen eiendom? Skal sensitive/graderte dokumenter finnes i to versjoner? Skal det være påloggingsfunksjon og deretter fri tilgang til søking? Skal tjenesten prises eller være gratis? Dersom prising skal man da benytte løsninger som for eksempel Infoland eller tilsvarende? 17

18 Aktuelle problemstillinger ved tilgjengelighet Åndsverksloven Skal det være mulig å hente ut naboens arkitekttegning til tilbygg og bruke den gratis? Matrikkelloven I byggesaksarkivet vil navn på eier hyppig forekomme i korrespondansen. Iht. matrikkelloven er det en taushetsbelagt opplysning hvor eier bor. Gjelder matrikkelens bestemmelser i et ordinært arkiv med inn- og utgående korrespondanse? Taushetspliktig informasjon jfr personopplysninger Personnummer i dokumenter blir skjermet i det digitaliserte arkivet. Inneholder dokumentet helseopplysninger må dette skjermes for publikum men saksbehandler må likevel ha tilgang til disse dersom det har vært vesentlig for behandling av saken. Informasjon det kan bli behov for å skjerme ut fra endret bruk av bygninger Det kan bli behov for å skjerming av byggetegninger på bygninger som for eksempel tas i bruk av kongefamilien, regjering, banker som etablerer seg osv. 18

19 Så Mye jobb mye frustrasjon men fy søren så morro!!!!! 19

20 RETTS- SIKKERHET Tilleggstjenester? PUBLIKUM GEVINST MINDRE ADM MINSIDE LAGERPLASS 20

21 21

Skanning av det historiske byggesaksarkivet i Bærum kommune

Skanning av det historiske byggesaksarkivet i Bærum kommune Skanning av det historiske byggesaksarkivet i Bærum kommune Kjell Berge Geodata Bærum kommune Norsk Arkivråd, Kommunalt arkivseminar 2010 Geodata 1 Dette har jeg tenkt å snakke om Hvorfor vi har skannet

Detaljer

SSA-T Bilag 1 SSA-T, Bilag 1. Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon

SSA-T Bilag 1 SSA-T, Bilag 1. Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon SSA-T Bilag 1 SSA-T, Bilag 1 Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon 1 Dokumenthistorikk Versjon Dato Beskrivelse av endring Forfatter(e) 0.8 08.12 2014 Dokumentet som ble sendt ut på innspillsrunden den Sopra

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune Forvaltningsrevisjon Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling kommune 2013 1 Hovedbudskap Problemstillinger 1. Hvor effektiv er kommunens behandling av byggesaker, kart og oppmåling? a.

Detaljer

HVORDAN TENKE NOARK 5. og hvordan lage kravspesifikasjoner

HVORDAN TENKE NOARK 5. og hvordan lage kravspesifikasjoner HVORDAN TENKE NOARK 5 og hvordan lage kravspesifikasjoner Historikk NOARK står for NOrsk ARKivstandard Noark ble utarbeidet av forgjengeren til Statskonsult i 1984 NOARK var opprinnelig en kravspesifikasjon

Detaljer

En interkommunal arkivkjerne

En interkommunal arkivkjerne En interkommunal arkivkjerne En sentral, kommunal NOARK 5-kjerne hos IKA Kongsberg 6.12.2013 Denne forstudien søker å belyse hvordan man kan få på plass en enklere modell for arkivdanning og uttrekk av

Detaljer

Nettsky, NOARK-5 og presentasjonsløsninger. Tormod Engebu, IKT-Rådgiver IKAVA

Nettsky, NOARK-5 og presentasjonsløsninger. Tormod Engebu, IKT-Rådgiver IKAVA Nettsky, NOARK-5 og presentasjonsløsninger Tormod Engebu, IKT-Rådgiver IKAVA NOARK-5 Hva er NOARK-5? Pause Hva er NOARK-5? NOARK => Norsk Arkivstandard Utviklet opprinnelig som kravspesifikasjon for elektroniske

Detaljer

Arkheion 1#2012 DIGITALISERING AV EIENDOMS- ARKIV

Arkheion 1#2012 DIGITALISERING AV EIENDOMS- ARKIV 1#2012 Arkheion OSLO BYARKIV DRAMMEN BYARKIV ØSTFOLD IKAS FYLKESARKIVET I OPPLAND IKA KONGSBERG AUST-AGDER KULTURHIST. SENTER IKA VEST-AGDER IKA ROGALAND IKA HORDALAND HORDALAND FYLKESARKIV BERGEN BYARKIV

Detaljer

Saksbehandling og dokumenthåndtering

Saksbehandling og dokumenthåndtering FORVALTNINGSREVISJON Saksbehandling og dokumenthåndtering Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2012 Saksbehandling og dokumenthåndtering 1 Saksbehandling og dokumenthåndtering 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen

Detaljer

4 Beskrivelse av rammebetingelser

4 Beskrivelse av rammebetingelser 3.2.1 Regler for plassering av garasjer og uthus Regelsjekk kan baseres på disse eksemplene på regler. Merk: Dette er ikke utfyllende regler for garasjer og uthus. Bygning < 50m2 Bygning > 50 m2 Hjemmel

Detaljer

Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon

Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon Side 1 av 68 Dokumenthistorikk Versjon Dato Beskrivelse av endring Forfatter(e) 0.1 04.03 2015 Utkast for innspill per 27.02.2015 Sopra Steria 0.6 10.04.2015 Utkast til

Detaljer

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice servicetorg24:7 Bli best på kundeservice Servicetorg24:7 fra Sem & Stenersen Prokom De fleste kommunene har behov for en mer systematisk måte å registrere og følge opp henvendelser på. Bedre håndtering

Detaljer

Dokumentfangst i praksis

Dokumentfangst i praksis Dokumentfangst i praksis Hvordan få kontroll på arkivverdig informasjon fra e-post, SMS, nettsider og sosiale medier? IKATs Kontaktseminar 22. 23. mai 2014 Noark 5 Første versjon ble publisert sommeren

Detaljer

Vedlikehold og langtidslagring av elektronisk arkivmateriale

Vedlikehold og langtidslagring av elektronisk arkivmateriale Vedlikehold og langtidslagring av elektronisk arkivmateriale Foredrag på IKATs kontaktseminar 2004 av arkivsjef Hilde E. Bjørnå, IKAT Innhold Hva innebærer vedlikehold og langtidslagring? Bevaring og sikring

Detaljer

Fakturering etter 01.07.2012

Fakturering etter 01.07.2012 MIRROR ACCOUNTING AS Fakturering etter 01.07.2012 Det du bør vite om det elektroniske handelsformatet (EHF) INTRODUKSJON OM ELEKTRONISK HANDELSFORMAT (EHF) Utveksling av dokumenter elektronisk mellom virksomheter

Detaljer

Visjon, ambisjon og strategi

Visjon, ambisjon og strategi Visjon, ambisjon og strategi Felles kommunal IKT-arkitektur for Plan, bygg og geodata Juni 2014 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse

Detaljer

VEILEDER. ETABLERING AV DIGITALT PLANREGISTER Hvordan få et fullstendig digitalt planregister

VEILEDER. ETABLERING AV DIGITALT PLANREGISTER Hvordan få et fullstendig digitalt planregister VEILEDER ETABLERING AV DIGITALT PLANREGISTER Hvordan få et fullstendig digitalt planregister Første versjon oktober 2012 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 6 2 INNLEDENDE FORBEREDELSER TIL ETABLERING

Detaljer

Mellomlangsiktig lagring av elektroniske dokumenter

Mellomlangsiktig lagring av elektroniske dokumenter Notat 2002:11 Mellomlangsiktig lagring av elektroniske dokumenter Utredning av fellesløsninger for lagring og tilgjengeliggjøring av elektroniske saksdokumenter. Forord Innføring av elektronisk saksbehandling

Detaljer

HVORDAN TENKE NOARK 5. og hvordan gå frem for å skrive kravspesifikasjoner

HVORDAN TENKE NOARK 5. og hvordan gå frem for å skrive kravspesifikasjoner HVORDAN TENKE NOARK 5 og hvordan gå frem for å skrive kravspesifikasjoner Historikk NOARK står for Norsk ARKivstandard Noark ble utarbeidet av forgjengeren til Statskonsult i 1984 NOARK var opprinnelig

Detaljer

SVAR PÅ DE ENKELTE SPØRSMÅL

SVAR PÅ DE ENKELTE SPØRSMÅL 25. september 2008 HØRINGSNOTAT FRA b2bconnect-gruppen AGFA vurdering og anbefalinger om elektronisk faktura i staten. INNLEDNING Vi vil med dette oversende vårt høringssvar fra b2bconnect-gruppen. B2bConnect

Detaljer

Eksempelsak 2: Retting av Mnr på Teig med feil Mnr - Eksempel fra Lærdal

Eksempelsak 2: Retting av Mnr på Teig med feil Mnr - Eksempel fra Lærdal Eksempelsak 2: Retting av Mnr på Teig med feil Mnr - Eksempel fra Lærdal Versjon 1.0 03.12.2014 SIM_EksSak2: Retting av Mnr på Teig med feil Mnr Side 1 av 8 I N H O L D S F O R T E G N E L S E: 1 INNLEDNING...

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2015-2018 for IKT Follo

Digitaliseringsstrategi 2015-2018 for IKT Follo Digitaliseringsstrategi 2015-2018 for IKT Follo Innhold Versjonshåndtering... 3 Innledning... 3 Kort om IKT Follo... 4 Bakgrunn og oppbygging... 4 Satsningsområder i strategiperioden... 5 Tverrgående satsningsområder...

Detaljer

Nytt vedrørende elektroniske tjenester fra VA

Nytt vedrørende elektroniske tjenester fra VA Nytt vedrørende elektroniske tjenester fra VA Hva tilbyr VA-etaten i Bergen av elektroniske tjenester? Sigrid Teige Øye Avd.leder Marked, VA-etaten Fagdager Svartediket vannbehandlingsanlegg 29 og 30.10.13

Detaljer

Dokumenthåndtering Fredrikstad kommune

Dokumenthåndtering Fredrikstad kommune Dokumenthåndtering Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 28. februar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2017

Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Digitaliseringsstrategi 2014-2017 2 Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Innhold Innledning: Digitalisering gir bedre tjenester... 3 1. Tverrsektorielle områder... 4 1.1 Digital dialog... 5 1.2 Strategisk

Detaljer

2 Referanser Eier System Nr Navn Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Komm. hjemmeside organisasjon

2 Referanser Eier System Nr Navn Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Komm. hjemmeside organisasjon Revisjon nr.1 Utarbeidet av: agk Dato: 11.05.13 Side 1 av 6 1 Hensikt/sammendrag Sørge for at gjennomføring i prosjekteringsfasen fram til anleggsstart skjer mest mulig kostnadseffektivt og med god nok

Detaljer

Kommunekartlegging 2012

Kommunekartlegging 2012 Rapport IKT-Norge: Kommunekartlegging 2012 Innledning Sommeren 2011 gjennomførte IKT-Norge en kartlegging av innbyggernes brukeropplevelser av offentlige tjenester på nett. Vårt utgangspunkt var at innbyggeren

Detaljer

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26 SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen Versjon 1.0 2012-10-26 EKOR AS Postboks 1406 Vika, 0115 Oslo www.ekor.no post@ekor.no Telefon: 901 14 042 org.nr. 989 466 852

Detaljer

Brukerhåndbok CabinWeb Bruker

Brukerhåndbok CabinWeb Bruker Brukerhåndbok CabinWeb Bruker Applikasjon: CabinWeb Laget av: Delfi Data AS (www.delfi.no) Versjon 1.11 Dato 06.11.2006 Historie 1.1 Revisjon utgave 1.11 Lagt til Kartmodul Innledning CabinWeb er et system

Detaljer

ESA 8.0. Rutiner for saksbehandlere Sande kommune

ESA 8.0. Rutiner for saksbehandlere Sande kommune ESA 8.0 Rutiner for saksbehandlere Sande kommune Innholdsfortegnelse 1. Huskeliste for saksbehandlere.3 1.1. Mottatt post 1.2. E-post 1.3. Saker 1.4. Egenproduserte dokumenter 1.5. Statuskoder 2. Lederoppgaver

Detaljer

Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel

Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel I dette dokumentet er fremgangsmåten for å realisere gevinster beskrevet i en steg for steg guide Forutsetninger Virksomheten gjennomfører

Detaljer