SvarUt Offentlig digital post

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SvarUt Offentlig digital post"

Transkript

1 SvarUt Offentlig digital post eller Thor Kvatningen - it-rådgiver / /byarkivet

2 Hva er SvarUt? En løsning for å kunne sende digital utgående post fra kommunen i et elektronisk format som sentralisert løsning for utsending av vanlig brevpost SvarUt: mottar, loggfører, overvåker, kontrollerer og sender SvarUt Fagsystem Brev Sak/Arkiv

3 SvarUt enkel skisse 3

4 SvarUt - historikk Utviklet av Bergen kommune Tilgjengelig som fri programvare (2011) Har vært i drift i Bergen kommune i 1 år Videreutviklet av KS 4

5 2012 K10 kommunene initierte SvarUt-prosjektet overfor KS Nasjonal felleskomponent KS SvarUt 5

6 Regjeringens digitaliseringsprogram, som ble lansert i april 2012, legger grunnlaget for digitalisering av offentlig sektor i Norge I første halvdel av 2014 skal alle de største statlige tjenestene være digitale, og FAD arbeider nå med en lovendring Ny tekst i eforvaltningsforskriften: All post fra det offentlige skal i utgangspunktet sendes digitalt med mindre innbyggerne selv reserverer seg

7 Regjeringens digitaliseringsprogram Du kan få innsyn i dine egne helseopplysninger og ligningsdata gjennom å logge deg inn med sikker elektronisk identifikasjon (eid). Folk og bedrifter skal få post fra forvaltningen i en sikker, digital postkasse, og få varsling på sms og e-post når de har mottatt digital post. Du kan fortsatt velge papirbaserte løsninger hvis du foretrekker det, men standardvalget skal være digitale løsninger. For bedrifter vil digitale tjenester fullt ut erstatte papir i kommunikasjonen med staten.

8 Innbyggere, næringsliv og organisasjoner Felles prosesstilnærming digitale tjenester Elektronisk dialog Elektronisk skjema/ dialog Tjenestebeskrivelse Saksbehandling Politisk behandling Vedtak/ Svar SvarUt ID Du leter i feil postkasse. Brevene fra kommunen kommer i den digitale postkassen

9 Hvorfor digital post? Forventninger fra våre målgrupper (innbyggere, næringsliv og organisasjoner) Regjeringens mål/krav Kommunens ønske om digital samhandling 9

10 KS SvarUt prosjektet Én løsning for alle kommuner og fylkeskommuner Standardiserte grensesnitt (WS) for overføring fra eksterne systemer f.eks. sak- arkivsystemer til SvarUt En felles avtale for kommunene for SvarUt inkludert overføring til elektronisk meldingstjeneste Valgfritt om en ønsker sentralisert print utsending Styrt og forvaltet av KommIT

11 SvarUt Nasjonal felleskomponent 11

12 Fremdrift i KS SvarUt prosjektet Utvikling av KS SvarUt komponent (2012) Klar for manuell opplasting (feb 2013) Testpiloter Bergen kommune Røyken Kommune Sørum kommune Sør Trøndelag fylkeskommune Forvaltning overtas av KommIT

13 SvarUT - funksjonalitet Hensikten med KS SvarUt er å foreta en rimelig, effektiv og sikker formidling av post til innbyggere, næringsliv og andre mottakere KS SvarUt er en løsning for å kunne sende utgående post fra kommunen i et elektronisk format som sentralisert print-løsning for utsending av vanlig brevpost 13

14 SvarUt avhengigheter Sak/arkivsystemet Fødselsnummer Organisasjonsnummer Postadresse Hos Altinn Mobiltelefon-nummer E-postadresse 14

15 Svar ut prinsipper Elektronisk utsending av brev Sak-/arkivsystem eksporterer data og dokumenter til Svar Ut SvarUt pakker og lagrer dokumentene og sender melding til Altinn Altinn sender sms om at brev finnes og kan åpnes fra meldingsboks i Altinn SvarUt sender til printleverandør

16 SvarUT - prosess 16

17 SvarUt SMS 17

18 Altinn 18

19 Altinn 19

20 Dokument sendt via SvarUT 20

21 SvarUT - overvåking 21

22 Sak- arkiv som integrasjonskomponent 22

23 Hvordan integrere med elektronisk postboks Sak / Arkiv 23

24 Hvordan integrere med elektronisk postboks Fremtidig løsning Meldings formidler Kontakt register 24

25 Hva er forskjellen Digipost, eboks er postbokser SvarUt er en meldingsformidler Som kan benytte Altinn, Digipost, eboks eller andre som meldingstjeneste / postboks SvarUt har også en sentral print-funksjon 25

26 SvarUt - Hva skjer Difi kommer med rapport om sikker digital posttjeneste. Krav i løpet av året Løsning klar i løpet av 2014 Samordning mellom «SvarUt» og Sikker digital posttjeneste KS / KommIT jobber for en felles og best mulig løsning for kommunene - 26