RESULTAT Normisjon Region Østfold Note Driftsinntekter og driftskostnader

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader"

Transkript

1 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note Driftsinntekter og driftskostnader 3000 Matsalg avg.pl.-andre Matsalg avg.pl.-egne arr Catering matsalg - 14% Inntekt utvasking Utleie sengetøy Kiosksalg avg.pl Inntekt utvasking 8% mva Annonseinntekter avg.pl Uteleie avg.pl Salgsrabatt Annet salg avg. pl Sjelesorg ordinær Sjelesorg parsamtale Sjelesorg Veiledning Kurs Fermate Salg utenfor avg.området Kurs Fermate Annonser avg.fritt Salg rettferdig handel Leirklubb Salgsinntekter Julegaven Fast givertjeneste Fast givertj. ute Fast givertj. hjemme Fast givertj. Acta Foreningsgaver Foreningsbidrag internasjonalt Kirkeofringer Øremerkede gaver ute Øremerkede gaver hjemme Øremerket regionene Fjernadopsjon Kollekter Minnegaver Andre gaver Acta Andre gaver Gave ved salg bedehus\inventar Gaver HK Motkonto gaver HK Gaver Messer og basarer Messer, basarer og lotteri Normisjon regjon Østfold ORG NR Side 1

2 3440 Offentlig tilskudd tjeneste Mva-kompensasjon Andre tilskudd Tilskudd Testamentariske gaver Testamentarisk gave Leieinntekt fast eiendom Leirinntekter Regionarrangement Annen driftsrelatert inntekt Forsikringserstatning Inntekter loppemarked Erstatning Motkonto internfakturering Motkonto internfakturering Andre driftsinntekter SUM DRIFTSINNTEKTER Innkjøp av mat, Innkjøp kiosk Innkjøp handelsvarer Pant m.m Beholdningsendring Varekostnad Lønn til ansatte Lønn under kr Kompensasjon pensjonsordning Timelønn Sykepenger fra NAV Feriepenger Lønn/honorar inkl. feriepenger Gruppe- og ulykkesforsikring Kollektiv ulykkesforsikring Personalgaranti Annen fordel i arbeidsforhold Motkonto for gruppe Arbeidsgiveravgift Arb.g.avg.påløpne feriep Pensjonskostnad Pensjoner Motkonto til pensjonsforsikring Refunderte sykepenger Annen refusjon Gaver til ansatte Yrkesskadeforsikring Annen personalkostnad Kurs og opplæring Lønnskostnad 7, Normisjon regjon Østfold ORG NR Side 2

3 6000 Avskrivning på bygninger og annen fast eiendom Avskrivninger på påkostninger leid driftsmiddel Avskrivning av varige driftsmidler Leie lokaler Renovasjon, vann o.l Lys, varme Renhold Tomteleie Annen kostnad lokaler Kostnader lokaler Outsourcing EDB Leie/leasing andre kontormask Leie/leasing transp.midler Annen leie-/leasingkostnad Leasing, leie driftsmidler Maskiner, verktøy o.l Inventar/utstyr Kjøkkenutstyr/sengetøy Kontormaskiner, telefonutstyr Datautstyr Programvare, anskaffelse Programvare, årlig vedl.hold Arbeidsklær og verneutstyr Arbeidsmatriell Annet driftsmateriale Inventar med mer. Som ikke aktiveres Rep. og vedl.hold bygninger Rep. og vedl.hold annet Reparasjon og vedlikehold Revisjonshonorar Regnskapshonorar Honorar andre Leid forkynnertj./arbeidshjelp Annen fremmed tjeneste Honorar Utg. båt/gressklipper Andre kostnader transp.midler Bilgodtgjørelse Bilgodtgjørelse under kr Reisekostnad etter regning Reisekostander Kontorrekvisita Kopiering Trykksaker Regionsblad Aviser,tidsskrifter,bøker mm Møter, kurs, oppdatering o.l Telefon Porto Reklame, annonser Normisjon regjon Østfold ORG NR Side 3

4 7350 Representasjon, fradragsber Kontingenter Gave Forsikringspremier Styremøter Leirkostnader Regionarrangement Kursvirksomhet Messe- og basarkostnader Kostnader ved salg bedehus Gebyr og bankkostnad Annen kostnad Tilbakeført gaver Tap på fordringer Annen driftskostnad SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finnansinntekter og kostnader 8050 Renteinntekt bank Annen renteinnekt Annen renteinntekt Aksjeutbytte Verdiøkning markedsbas.oml. - - Annen finansinntekt Rentekostnad Annen rentekostnad RESULTAT AV FINANSPOSTER ÅRSRESULTAT Overføing og disponeringer 8951 Overført disposisjonsfond Sauevika Overført disposisjonsfond Sjøglimt Overført disposisjonsfond regionen - - Overføring disposisjonsfond Avsetning byggefond Egenkapital med selvpålagte restriksjoner Avsetn Sauevika bundet tomter Egenkapital med eksternt pålagte restriksjoner Avsetn Nye Sjøglimt uten restriksj Overført annen EK Overført annen egenkapital SUM DISPONERT Normisjon regjon Østfold ORG NR Side 4

5 Balanse Normisjon Region Østfold EIENDELER Note Anleggsmidler Varige driftsmidler 1120 Sauevika leirsted Nytt internat Sauevika Sjøglimt leirsted Bestyrerbolig Sjøglimt Tomter, bygninger og annen fast eiendom Inventar og utstyr Maskiner og utstyr Sauevika Inventar Sauevika Inventar og utstyr Sjøglimt Påkostning leide driftsmidler Driftsløsære, inventar, verktøy og lignende Sum driftsmidler Finansielle anleggsmidler 1394 Lån til Dale vel Andre Langsiktige fordringer Aksjer, DNB NOR ASA Aksjer Mediehuset Vårt Land Markedsbaserte aksjer Sum finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER Omløpsmidler 1461 Beh. matvarer Sauevika Beh.matvarer Sjøglimt Beholdning handelsvarer -Folk Varer Fordringer 1500 Debitorer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Forskuddsbetalt lønn Forskuddsbetalt kostnad Andre fordringer Sum fordringer Normisjon regjon Østfold ORG NR Side 5

6 1901 Kasse regionskontor Kasse Sauevika Kasse Sjøglimt Kioskkasse Sjøglimt grovkjøkken Fastrenteavtale Visa Nye Sjøglimt Fermate Sauevika Fastrente Skattetrekk Bankinnskudd kontanter og lignende SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER Normisjon regjon Østfold ORG NR Side 6

7 Balanse Normisjon Region Østfold EGENKAPITAL OG GJELD Note Egenkapital 2063 Bundet fond innløsn tomter Sauevika Egenkapital med eksternt pålagte restriksjoner Fond Sauevika byggeprosjekt Egenkapital med selvpålagte restriksjoner Disposisjonsfond Kretsen Disposisjonsfond Sauevika Disposisjonsfond Sjøglimt Disposisjonsfond Annen egenkapital Fond Nye Sjøglimt uten restiksjoner Annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld 2980 Byggeprosj.Sauevika Langsiktig gjeld 2290 Vennelån (Sauevika) Øvrig langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld 2400 Leverandørgjeld innland Leverandørgjeld Forskuddstrekk Oppgjørskonto merverdiavgift Skyldig arbeidsgiveravgift Påløpt arb.giv.avg. avs.feriepenger Skyldig offentlige avgifter Presteforeningen Gavekonto Skyldig feriepenger Annen kortsiktig gjeld Sum Kortsiktig gjeld Sum Gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Normisjon regjon Østfold ORG NR Side 7

8 Sarpsborg, Styret for Normisjon region Østfold Sverre Fjeldberg Frode Bilsbak Sigmund Larsen styreformann styremedlem styremedlem Lillian Karlsen Karl Erik Sørensen Gunnar Lilleaasen styremedlem styremedlem styremedlem Torill Bredeg ansattes representant Borgny Navestad styremedlem 1. vara Normisjon regjon Østfold ORG NR Side 8

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap FORENINGEN Inntekter foreningen Inntekter forening 3220 Salgsinntekt, arrangementer 61 100 33 800 3450 Programannonser 51 500 45 250 3490 Kontingenter foreningen 227 300 225 000 3910 Sponsor/medarrangør

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Tromsø Tennisklubb. Foretaksnr. 981214242

Årsregnskap 2014 for. Tromsø Tennisklubb. Foretaksnr. 981214242 Årsregnskap 2014 for Tromsø Tennisklubb Foretaksnr. 981214242 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 111 715 192 344 Annen driftsinntekt 1 2 554

Detaljer

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND Gjelder fra 1/1-99 Overgangsbestemmelser fram til 1/1-2001 (Vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar 1999) 2 Forord

Detaljer

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2 Driftsinntekter Salgsinntekter 3010 Salgsinntekter, høy mva 3019 Frakt 3020 Salgsinntekter, middels mva 3025 Salgsinntekter, lav mva 3060 Uttak av varer 3080 Rabatter og andre salgsinntektsreduksjon 3099

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Annonseinntekter 1 494 706 1 639 477 Overføring fra semesteravgiften 2 008 000 1 950 000 Tilskudd fra UiO 13 600 28 000 Andre inntekter 292

Detaljer

Grenland Golfklubb. Eiendeler

Grenland Golfklubb. Eiendeler Balanse Eiendeler Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Egenkapital Langsiktig gjeld Grenland Golfklubb 1100 Klubbhus 1101 Påkost bygg 1102 Asfalt/påkost parkeringsplass 1155 Golfbanen 1200 Maskiner

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Lærdal Golfklubb. Resultatregnskap

Lærdal Golfklubb. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Medlemskontingent 521 767,00 488 410,00 3011 Sponsorinnt. - avg.pl. 61 700,00 95 800,00 3015 Salg pro-shop 10 940,00 15 599,20 3016

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Finansinntekt- og kostnad, skattekostnad ord. Resultat, ekstraord. Inntekt og kostnad, skattekostnad ekstraord. Resultat, årets resultat

Finansinntekt- og kostnad, skattekostnad ord. Resultat, ekstraord. Inntekt og kostnad, skattekostnad ekstraord. Resultat, årets resultat Statens legemiddelverk Kontoplan apotek Innhold: 1. Prinsipp for kontoplanen Kontoklasse 1: Kontoklasse 2: Kontoklasse 3: Kontoklasse 4: Kontoklasse 5: Kontoklasse 6/7: Kontoklasse 8: Eiendeler Egenkapital

Detaljer

Rong Fjellstove Rongastovo AS Resultatrekneskap 2009

Rong Fjellstove Rongastovo AS Resultatrekneskap 2009 Resultatrekneskap 2009 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2009 2008 Salsinntekter 685 192 508 460 Andre driftsinntekter 77 000 0 Sum driftsinntekter 762 192 508 460 Varekostnader 79 307 83 412 Lønskostnader

Detaljer

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Lønnskostnad 2 95 558 95 472 Avskrivning på varige driftsmidler

Detaljer

Nordmøre og Romsdal Indremisjon

Nordmøre og Romsdal Indremisjon Avdeling 1-NRI Kretsen, periode 0-12 Side 1 / 8 1 - NRI Kretsen 01.01-13.12 SALGSINNTEKT 3200 - Egne arrangement 66 665 0 70 715 3205 - Egne arrangement - leirer 0 0 5 090 3210 - NRI-koret 0 0 3 093 Sum

Detaljer

Årsregnskap 2007 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2007 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2007 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6.161.561 12.271.651 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 1 696 758 1 731 655 Annen driftsinntekt 256 122 25 000 Sum driftsinntekter 1 952 880 1 756 655 Varekostnad 569 960 519 160 Lønnskostnad

Detaljer

EIENDELER IMMATERIELLE EIENDELER OMLØPSMIDLER. Konto- nummer ANLEGGSMIDLER kontonr

EIENDELER IMMATERIELLE EIENDELER OMLØPSMIDLER. Konto- nummer ANLEGGSMIDLER kontonr Nye kontoer er skrevet med blått. Konto- EIENDELER Gammelt Beskrivelse nummer ANLEGGSMIDLER kontonr IMMATERIELLE EIENDELER 11 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 1110 Skolebygninger 1120 Internatbygninger

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Bravo Håndballklubb. Foretaksnr. 993783978

Årsregnskap 2014 for. Bravo Håndballklubb. Foretaksnr. 993783978 Årsregnskap 2014 for Bravo Håndballklubb Foretaksnr. 993783978 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 2 597 462 2 155 453 Sum driftsinntekter

Detaljer

LEVANGER HÅNDBALLKLUBB. Perioderapport juli - august 2012. Rapporten er utarbeidet av:

LEVANGER HÅNDBALLKLUBB. Perioderapport juli - august 2012. Rapporten er utarbeidet av: eton LEVANGER HÅNDBALLKLUBB Perioderapport juli - august 2012 Rapporten er utarbeidet av: Leiv Tore Berg Telefon: 90914523 Epost: leiv.berg@smnregnskap.no Dato: 24.09.2012 2012 2011 Autorisert regnskapsførerselskap:

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: april 2014

Regnskapsrapport. Måned: april 2014 Regnskapsrapport Måned: april 2014 Hovedposter i rapporten april 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 866 520 782 000 4 372 163 11 129 563 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Driftsinntekter 4 7 932 118 10 450 981 Salg av spillerrettigheter 4 333 136 3 787 500 Sum driftsinntekter 8 265 254 14 238 481 Varekostnad

Detaljer

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ Gjelder fra 1/1-99 Overgangsbestemmelser fram til 1/1-2001 (Vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar

Detaljer