Melding til utvalg for helse- og sosialtjenester /11 ÅRSRAPPORT Stiftelsen Huset, Eidsvollsgate 45, 4307 Sandnes.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Melding til utvalg for helse- og sosialtjenester 08.06.11-23/11 ÅRSRAPPORT 2010. Stiftelsen Huset, Eidsvollsgate 45, 4307 Sandnes."

Transkript

1 Melding til utvalg for helse- og sosialtjenester /11 ÅRSRAPPORT 2010 Stiftelsen Huset, Eidsvollsgate 45, 4307 Sandnes Tlf: /

2 FunkisHuset`s stemme uttrykt i et broderi Laget av Bjørg Vedal, 2010 Side 2 av 20

3 Innhold 1.0 INNLEDNING ORGANISERING OG DRIFT ADMINISTRATIV FORANKRING FINANSIERING PERSONALGRUPPE MÅLSETNING MÅLGRUPPE BRUKERGRUPPEN NYE BRUKERE ALDERSSAMMENSETNING OG RUSPROFIL KOMMUNETILHØRIGHET TJENESTER OG TILTAK HELSETJENESTER Tjenester gitt på helserommet GU prosjekt Tannbehandling Sprøyteutdeling og sprøyteplukk Overdoseberedskap og førstehjelpsopplæring PERSONLIG HYGIENE OG ERNÆRING AROMATERAPI SOSIALFAGLIGE TJENESTER OG INDIVIDUELL OPPFØLGING Individuell oppfølging Sosiale aktiviteter Månedens tema BRUKERMEDVIRKNING SAMARBEID OG UNDERVISNING SAMARBEID UNDERVISNING OG KOMPETANSEBYGGING NABOUTVALG RUSFAGLIG FORUM OPPSUMMERING Side 3 av 20

4 1.0 Innledning FunkisHuset er et lavterskel helse- og omsorgstilbud til rusmiddelavhengige over 18 år i kommunene Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå. Tilbudet ble opprettet i mai På FunkisHuset tilstreber vi å møte alle med respekt og omsorg. Vi er fleksible, lite byråkratiske og må i blant ty til kreative løsninger for å hjelpe den enkelte. Det skal være enkelt å komme til oss og trygt å være her. Vi tilbyr noen faste rammer rundt et ellers hektisk og vanskelig liv. Åpningstiden er mandag, onsdag og fredag fra kl til kl Tirsdag og torsdag jobber vi med individuell oppfølging, faglig utvikling, styrking av samarbeidet med øvrig hjelpeapparat og driften generelt. Reglene er som de alltid har vært: vi aksepterer ikke kjøp, salg eller inntak av rusmidler inne på huset eller i nabolaget, ei heller trusler og vold. 2.0 Organisering og drift 2.1 Administrativ forankring Tilbudet er etablert som et interkommunalt samarbeid mellom jærkommunene Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå. Samarbeidet er organisert i en stiftelse hvor også Helse Stavanger HF, Blå Kors Norge og Landsforbundet Mot Rusmisbruk avdeling Bryne og Jæren er med. Stiftelsens styre består av 8 styremedlemmer med stemmerett og 2 observatører. Styret har i 2010 hatt følgende sammensetning: Karen Irene Stangeland styreleder og representant for stiftelseskommunen Sandnes Roar Norås nestleder og representant for Helse Stavanger HF Berit B Foss representant for Landsforbundet Mot Stoffmisbruk, avd Bryne og Jæren Ingebjørg K Undheim representant for stiftelseskommunene Gro Tungland, fra Kåre Bøen - representant for stiftelseskommunene Olav Bergo - representant for stiftelseskommunene Stein M. Paulsen representant for Blå Kors Norge Helene G Fylkesnes representant for de ansatte Andreas Iversen observatør for Trones og Sentrum bydelsutvalg Rune Moen observatør for administrasjonen i Sandnes kommune Åse Odland daglig leder og styrets sekretær. Ikke stemmeberettiget Side 4 av 20

5 2.2 Finansiering Stiftelsen får støtte over statsbudsjettet til helsetiltak for rusmiddelmisbrukere. I 2010 fikk stiftelsen tilskudd med kr ,- og søknaden ble for første gang sendt som en del av Sandnes kommune sin søknad. Tilskudd fra kommunene utgjorde til sammen kr ,-. En ansatt ved Helse Stavanger HF, Put Sandnes, har gitt veiledning 2 timer annenhver uke til personalet. Sandnes kommune har bidratt med legeressurs tilsvarende ca 8 timer pr mnd. og Sola kommune har bidratt med lønnskjøring til redusert pris. Vi har også mottatt økonomisk støtte fra ulike legat, organisasjoner, firma og private givere gjennom året. 2.3 Personalgruppe Det er fire årsverk tilknyttet tiltaket og personalgruppen har i 2010 bestått av: - Åse Odland, sosionom med videreutdanning i Konsultasjon og veiledning, daglig leder. - Bjørg Vedal, sykepleier og sosionom. - Ann Helen Kartfjord, husmor/kjøkkenansvarlig. - Anne Trøstheim, sykepleier, sluttet Ragnhild Klungtveit, sykepleier med videreutdanning i Seprep og sosialpedagogikk. - Helene Fylkesnes, sosionom - Annvor K Undheim, sykepleier med videreutdanning i psykiatrisk sykepleie og i Praktisk Pedagogikk, 40% engasjement. 3.0 Målsetning Hovedmålet med våre tjenester er å bedre helsetilstand og livskvalitet for rusmiddelavhengige ved å redusere de fysiske, psykiske og sosiale skadene, og påkjenningene som avhengigheten kan føre til. 4.0 Målgruppe Målgruppen for FunkisHuset er rusmiddelavhengige kvinner og menn over 18 år, som er tungt belastet med et aktivt misbruk av illegale rusmidler. 4.1 Brukergruppen Rusmiddelavhengige er som alle andre mennesker forskjellige og spenner fra de som klarer seg relativt bra til de mer utslåtte. Side 5 av 20

6 Vi har registrert 316 forskjellige personer, 230 menn og 86 kvinner (27 %). Sammenlignet med 2009 (293) har antall brukere økt mens kvinneandelen har gått ned med 2%. Andelen brukere som er under legemiddelassistert rehabilitering (LAR) har i snitt vært 25 %, men økte til 31% i fjerde kvartal. Dette henger sannsynligvis sammen med nye retningslinjer. Det ble innført ny praksis i LAR siste halvår hvor de som ikke mestrer rusfrihet, får redusert dose. For mange fører dette til ytterligere misbruk av ulike rusmidler. Vi har fokus på å motivere brukere som er i LAR, til andre tilbud som er mer forenlig med rehabilitering. Type kontakt Besøk Telefon Oppsøkende Annet Totalt Antall Antall Endring 9% 37% -45% -13% 9%. Antall besøk vi har hatt gjennom hele året, alle ukedager. Telefon antall telefonsamtaler fra/til brukere. Oppsøkende når vi oppsøker brukere Annet når brukeren ikke registreres med besøk, oppsøkende eller telefon, men hvor det likevel har vært en eller annen form for aktivitet tilknyttet bruker. Den brukeren som har brukt oss mest i fjor er registrert med 123 oppføringer og har vært innom opptil flere ganger i uken hele året. Oversikt over besøkstall siden oppstart: År Besøk * 4700* Snitt besøk åpningsdager Nye brukere Kvinneandel av besøk 21 % 19 % 22 % 23 % 29 % 27% 28% *fra 2009 inkluderer tallet alle ukedager og en endring i registreringsrutiner. Det har i året som har gått vært en økning både i antall brukere, antall besøk og telefonkontakt. Oppsøkende kontakt er det eneste som er redusert. I 2009 var det spesielt tre brukere som vi oppsøkte en del på grunn av livssituasjonen, denne har nå har endret seg. Side 6 av 20

7 Antall brukere Årsrapport for FunkisHuset Gjennomsnitt besøk på åpningsdager var 28. Siste halvår registrerte vi en økning og i siste kvartal var det 30 i snitt. Besøkstallet på åpningsdager kan variere fra 25 til opp mot 50 personer. Besøk og individuell oppfølging tirsdag og torsdag har fortsatt å øke også i år, med 7 personer i snitt hver dag. Dette skyldes at flere brukere er blitt klar over at vi er tilgjengelige også disse dagene, samt at vi fra mars startet opp med lege på huset hver tirsdag. Vi har som mål å være fleksible og tilgjengelige når brukerne henvender seg. Når vi åpner døren vet vi aldri om det tar 5 minutt eller 3 timer og dagene er dermed ganske uforutsigbare. 4.2 Nye brukere I løpet av året har vi fått kontakt med 83 nye personer på FunkisHuset som kommer fra minst 13 ulike kommuner. Antall nye viser seg å være veldig stabilt sammenlignet med 2009 (85). Kommunefordeling nye brukere Sandnes Sola Gjesdal Hå Klepp Time Stavanger Andre Vet ikke Kommune De nye kom hovedsakelig fra Sandnes kommune og fordelingen ellers er veldig lik fjoråret. Det er kun Gjesdal kommune som ikke hadde nye brukere. Side 7 av 20

8 Antall bukere Årsrapport for FunkisHuset Alder nye brukere år 26-30år 31-40år 41-50år Over 50 år Ukjent Aldergsruppe Av 83 nye brukere mangler vi alder på 15 personer. Dette kan skyldes at noen er redde og mistenksomme i starten, og derfor ikke vil oppgi for mye personalia. Det kan også skyldes at vi ikke alltid har anledning til å gjennomføre en skikkelig mottakssamtale dersom det er mye besøk. De fleste nye kommer sammen med andre brukere som allerede kjenner oss. Det har vært en økning blant de yngste i alderen fra 10 i 2009 til 18 i (Tallet var 15 i 2008). Vi erfarer at de fleste av de yngste allerede har en etablert kontakt med hjelpeapparatet, men vi kartlegger og formidler videre dersom de ikke har kontakt. Vi møter også 2. generasjon i form av barn av tidligere brukere. 4.2 Alderssammensetning og rusprofil Aldersspredningen blant brukerne var fra 18 til 65 år. Side 8 av 20

9 Antall brukere Antall bukere Årsrapport for FunkisHuset Aldersfordeling år 26-30år 31-40år 41-50år Over 50 år Aldersgruppe Ukjent Majoriteten av brukerne er i alderen 30 og 50 år. Sammenlignet med fjoråret er den største endringer at aldersgruppen år økte med 18 personer.. Rusprofil Alkohol Cannabis Heroin Andre opiater Amfetamin Andre sentral-stimulerende Legemidler Annet rus LAR Rusmiddel Side 9 av 20

10 Vi registrerer rusprofil på bakgrunn av det brukerne forteller oss. Alle brukere har en sammensatt rusprofil, det vil si at de bruker flere ulike rusmidler samtidig. Tabellen viser at det er flest som oppgir at de bruker Amfetamin og Legemidler. Vår erfaring er at mange får utskrevet B-preparater hos fastlege og det er også kjent at det skjer en del import av legemidler via internett. Enkelte legemidler gir en spesiell atferd som er krevende og utfordrende å forholde seg til. De har ofte manglende selvinnsikt og vedkommende blir utilgjengelig for korrigeringer og grensesetting. I gruppen Andre opiater registrerer vi dem som bruker Subutex og Subuxone som kjøpes illegalt. Når noen klarer å slutte med Heroin går de ofte over til å kjøpe disse preparatene illegalt. Andre starter sin opiatavhengighet med disse buprenorfinpreparatene. De har en opplevelse av at det ikke er så farlig; det er jo bare Subutex, og det er bare å legge det under tunga. Slår vi sammen andre Heroin og Andre opiater får vi et bilde av hvor mange som er opiatavhengige. Når det gjelder bruk av alkohol er det sannsynligvis underrapportert, da det er de illegale rusmidlene som får mest fokus i vårt arbeid. Dette er noe vi bør ha mer fokus på fremover da vi ofte ser og hører at alkohol kombineres med illegale rusmidler. 4.3 Kommunetilhørighet Antall brukere fordelt pr kommune: Kommune Gjesdal Hå Klepp Sandnes Sola Time Andre* % andel brukere 2 % 3 % 3 % 62 % 7 % 4 % 19 % Antall brukere Andel kvinner 80% 60% 33% 24% 38% 33% *Andre gjelder alle andre kommuner som registreres og de vi ikke kjenner kommunetilhørigheten til. Andel brukere fra Stavanger kommune var 11%. Det er lite endringer i antall brukere fra de ulike kommunene sammenlignet med i fjor. 5.0 Tjenester og tiltak 5.1 Helsetjenester Det er en økning både i antall brukere som har benyttet seg av helsetilbudet og i antall tjenester. Tjenestene er gitt til 153 forskjellige brukere, hvor kvinneandelen utgjør 33%. Side 10 av 20

11 Vi har hatt totalt 632 henvendelser i forhold til helse i Sammenlignet med 2009 (436) er det en klar økning, men en må ta i betraktning at tallet for 2009 kun inkluderte 10 mnd. Disse tallene gjenspeiler at vi treffer målgruppen, samt at helsetilbudet er styrket og gjort mer synlig det siste året. Styrking av helsetilbudet består av: - Lege på huset tirsdager, kl Samarbeidsprosjekt med SUS Legetjenesten ble opprettet fra mars som en prøveordning. Det er Dr. Kjetil Hetta som er til stede tirsdager mellom kl Det er drop-in og brukerne kan komme uten timebestilling. Vi har hatt 41 konsultasjoner, fordelt på 30 tirsdager. Problemstillingene er av både fysisk, psykisk og sosial karakter og kan ha ulik alvorlighetsgrad. Økningen i bruk av helserommet må også ses i sammenheng med den øvrige økningen i besøkstall Tjenester gitt på helserommet Tjenester gitt på Antall 2010 Antall 2009 helserommet gjelder 10 mnd Samtale psykisk helse/rus Ernæringsinfo 3 3 Medisinsk oppfølging Undersøkelse Stasebånd Sårstell injisert Sårstell andre Smertestillende Overdoseberedskap 9 5 Vaksinering (Twinrix) Vaksinering (Influensa) 7 21 Legekonsultajon 41 - Annet* *Annet; utdeling av bandasjer, kremer, hostesaft, måling av blodtrykk etc. Rus og psykiske problemer preger brukerne i varierende grad. Det er tydelig at rusmidler påvirker den psykiske helsen. Den psykiske helsen kan også gjenspeile den generelle situasjonen som preger rusmiljøet. Stor boligmangel, redusert bruk av omsorgsinstitusjoner, Side 11 av 20

12 endring av regelverk i LAR (flere på halv dose kombinert med legemidler) og vedtak om nedlegging av behandlingsplasser. Medisinsk oppfølging er hjelp til å administrere ulike medikamenter og denne tjenesten er tredoblet fra Det er rimelig å sette det i sammenheng med samarbeidsprosjektet med SUS (se neste kapittel) og handler ofte om oppfølging av antibiotikakur. Utdeling av stasebånd er fordoblet fra Dette kan forklares med at vi har gått til innkjøp av et rimeligere produkt og dertil dårligere kvalitet. En annen faktor er at tilbudet nå er mer kjent i miljøet. Sårstell som er relatert til injisering er økende. Det kan forklares med at noen få brukere har hatt behov for omfattende sårstell over lengre perioder, samt at flere av de yngre føler seg trygge og ber om sårstell i en tidlig fase. Utdeling av smertestillende har hatt en klar økning i 2010 sammenlignet med Flere av brukerne sliter med sammensatt smerteproblematikk. Dette er ofte knyttet opp mot nedsatt evne til å ivareta egenomsorg og helsesituasjonen. Det er for eksempel tannpine, hodeverk og generelt smerter i kroppen ved abstinenstilstander. Antallet twinrix vaksiner er tilnærmet lik fjoråret. Vi følger systematisk opp påbegynt vaksinering og er fornøyde med at 12 av 15 påbegynte vaksinasjonsprogram ble fullført. I forhold til influensvaksinen var det en drastisk nedgang. Det kan forklares med stort fokus på svineinfluensavaksinen i fjor og at mange har vegret seg for ny vaksinering grunnet opplevde og omtalte bivirkninger. Samarbeidsprosjektet med SUS, Korfor, Sandnes Kommune og Funkishuset Prosjektet er et tilbud om medisinsk oppfølging av rusmiddelavhengige etter sykehusinnleggelse. Gjennom året har vi fått henvist 12 brukere fra SUS. Vi har fulgt opp 7 av disse slik at medisinsk behandling er fullført. De resterende har enten ikke vært aktuelle for oppfølging eller har ikke ønsket oppfølging. Dersom brukeren samtykker kontakter SUS FunkisHuset og vi tilstreber å hente pasienten ved behov. Vi får da med epikrise og resepter, og avtaler videre oppfølging med brukeren. Side 12 av 20

13 5.1.2 GU prosjekt FunkisHuset har avtale med gynekolog Karen Time om generell undersøkelse, celleprøve og tilbud om prevensjon til kvinnene. Til sammen har 10 kvinner i alderen 19 til 50 år vært til konsultasjon. Kvinnene er fra kommunene Time, Sola, Hå og Sandnes. Fremmøteprosenten har vært 77% og er en klar forbedring fra tidligere år. Vi er bevisste på å ha en i reserve som kan stille på kort varsel ved manglende oppmøte. Flere av kvinnene hadde av ulike årsaker ikke hatt undersøkelse på mange år. De fleste ønsker testing av infeksjoner og kjønnssykdommer samt prevensjonsveiledning. Det er tydelig behov for tilrettelagt tilbud, da dette er kvinner som har høyere risiko enn normalbefolkningen for celleforandringer og infeksjoner, og som ikke minst har behov for sikker prevensjon. Kondomer og glidemiddel står lett tilgjengelig i oppholdsrommene på FunkisHuset Tannbehandling Vi mottar øremerkede midler til tannbehandling. Dette året har til tider vært preget av lav deltakelse hos tannlegen sammenlignet med Mange har store behov for behandling, men klarer i liten grad å benytte tjenesten på grunn av sin livssituasjon. For å få utnytte tilbudet krever det motivasjonsarbeid og tett oppfølging fra personalet. Oppmøteprosenten hos tannlegen har vært lavere i år og i perioder har vi sett oss nødt til å avlyse eller redusere tilbudet. I 2010 har det vært 78 konsultasjoner totalt. Vi har svært få registrerte ikke møtt, noe som skyldes tannlegens evne til å putte inn andre pasienter eller at brukerne får doble timer. Tannlegetilbudet er brukt av 24 ulike brukere. Disse representerer stiftelseskommunene Sandnes, Klepp, Sola og Hå. Dersom vi må avvise brukere som ønsker tannbehandling fordi de ikke er i målgruppen henviser vi til andre ordninger. I november og desember gjennomførte vi en brukerundersøkelse med tema tannbehandling. 37 brukere deltok derav 18 kvinner. Vi hadde tre mål for undersøkelsen: 1. kartlegge hvilke erfaringer brukerne hadde med tannlegeordningen 2. finne ut hvordan vi kan utnytte tannlegetilbudet bedre. 3. synliggjøre tilbudet ovenfor brukerne av FunkisHuset Det viste seg at kun 3 brukere var ukjent med tilbudet, noe som vi er svært fornøyde med. Brukerne ga ulike svar på hvordan vi kan hjelpe dem slik at de klarer å møte til tannbehandling. Ønske om henvisning til lystgass eller narkose bekreftet mange, selv om faktisk hele 27 brukere hadde vært hos tannlegen de siste 2 årene. Totalt 23 brukere sier at de har tannlegeskrekk og 7 mener de ikke klarer gå til tannbehandling. Side 13 av 20

14 21 brukere hadde vært til behandling hos vår tannlege. Alle opplevde mottakelsen og behandlingen hos han som enten meget god eller tilfredsstillende. Vi var positivt overrasket over at så mange faktisk hadde vært hos tannlegen de siste 2 årene. Flere av de som er mest preget av sitt rusmiddelmisbruk og har stort behov for tannbehandling, klarer likevel ikke å nyttegjøre seg tilbudet Sprøyteutdeling og sprøyteplukk Sprøyteutdeling foregår fem dager i uken. Vi gir også veiledning i injeksjonsteknikk og informasjon om hygiene knyttet til sprøytebruk. Vi har hatt 2614 utleveringer av rent brukerutstyr i 2010 mot 2336 i En økning som henger sammen med økt besøkstall. Returen av brukte kanyler var på 72%, samme nivå som i fjor. Vi har gjennomført sprøyteplukk kvartalsvis og finner heldigvis lite på offentlige plasser. Sensommeren 2010 ble vi kontaktet av Amfi Vågen som hadde problem med økende injisering på toalettene. De ønsket samarbeid rundt denne problematikken. Vi iverksatte en holdningskampanje i miljøet med fokus på å ta ansvar. Vi oppmuntret også til bruk av puck og retur av brukte kanyler Overdoseberedskap og førstehjelpsopplæring Gjennom året har vi registrert 9 overdoseberedskap. Det vil si at vi har observert vedkommende kontinuerlig til vi har sikret god respirasjon. Dette er en økning fra fjoråret (5) som vi mener skyldes økt rusbruk hos enkelte av brukerne samt at vi er blitt mer bevisst på registrering. Vi opplever at mange har et stort forbruk av legemidler, noe som øker faren for overdose når det kombineres med opiater. Også i år har vi dessverre opplevd at flere brukere døde på grunn av overdose. Vi gir jevnlig førstehjelpsopplæring hvor Annedukken tas inn på stuebordet for praktiske øvelser. Dette gir en fin anledning til gode samtaler med brukerne om deres erfaringer angående overdoser. Vi opplever at det er store kunnskapshull angående førstehjelp hos brukerne. 5.2 Personlig hygiene og ernæring Vi tilbyr varm næringsrik mat på åpningsdagene. Havregrøt er blitt et fast innslag på onsdagene. Vi tilbyr kosttilskudd, frisk frukt, kjeks, varme og kalde drikker. Vår egen Funkis-smoothie med ernæringspulver er meget populær og et godt alternativ til de som ikke klarer å spise på grunn av nedsatt appetitt eller har problem med tyggefunksjon. I løpet av året har mange fått hjelp til å bedre sin personlige hygiene. I forbindelse med et innslag på lokal-tv opplevde vi en enorm respons fra folk som ville gi oss klær, noe som gjorde at Side 14 av 20

15 Antall tjenester Årsrapport for FunkisHuset denne tjenesten økte markant. I desember stilte Bohem frisør i Sandnes med gratis klipp på salongen til alle som ønsket det. Vi administrerte timene og hele 28 brukere benyttet seg av tilbudet. Personlig hygiene Antall 2009 Antall Vaske klær Dusj Utlevert klær Utlevert hygienske artikler Annet 5.3 Aromaterapi Det har vært tilbud om aromaterapi/massasje en dag i uken, til sammen 108 behandlinger. 43 personer har benyttet seg av tilbudet, 32 menn og 11 kvinner. Mange benytter tilbudet flere ganger, mens halvparten har benyttet tjenesten kun en gang. Ofte har de ikke tid til å vente på tur og haster av gårde. Dette er en populær tjeneste og brukerne gir uttrykk for at det gir velvære. 5.4 Sosialfaglige tjenester og individuell oppfølging Individuell oppfølging Vi gir daglig sosialfaglig råd og veiledning. Spørsmålene kan dreie seg om; hjelp til å søke økonomisk sosialhjelp eller rekvisisjon til midlertidig bolig, informasjon og søknad om trygderettigheter, muligheter for behandling og informasjon om behandlingsapparatet, rettigheter i forhold til klage og annet. Omorganisering fra sosialkontor til Nav medførte frustrasjon hos mange brukere som ikke alltid vet hvem som er saksbehandler eller opplever at de er vanskelig å få tak i. Ofte trenger brukerne påminnelse, transport og følge til avtaler i hjelpeapparatet. Store deler av tirsdagene og torsdagene brukes til denne oppfølgingen. Side 15 av 20

16 Eksempel på instanser vi følger opp i forhold til er; pasientombud, fastlege, legevakt, sykehus, ruspoliklinikk, innleggelse til avrusning, omsorg eller behandling. Ikke sjelden trenger de praktisk hjelp til å ordne seg fødselsattest for å få ny legitimasjon, melde flytting til folkeregistrert, hente ut rekommandert sending når de mangler legitimasjon osv. Dette året har vi hatt en økning i antall saker som gjelder samvær / omsorg for barn som gir grunn for bekymring. Vi har alltid en dialog med brukerne rundt dette og vi har brukt ulik tilnærming i ulike saker. For eksempel har vi fått tillatelse til å kontakte omsorgspersonen og fått bekreftet at situasjonen er under kontroll. Andre har selv kontaktet barneverntjenesten. I to tilfeller sendte vi bekymringsmelding til barneverntjenesten Sosiale aktiviteter I løpet av året har vi hatt fem arrangement; filmkveld på huset med pizza, teaterstykke Lys av teatergruppa Ville veier, egen teaterkveld for kvinner med stykket Kvinde kjenn din kropp, gourmetkveld og juleverksted. Vi planla også grilling på takterrassen med vår egen frivillige kokk, men været gjorde at det ble grilling på terrassen istedenfor. Påmeldingen til disse arrangementene er som regel større enn det antall som klarer å møte opp til tross for påminnelser Månedens tema Månedens tema gir oss mulighet for å sette fokus på ulike tema på en systematisk måte i miljøet. Med disse temaene ønsker vi å gi jevnlige små drypp av kunnskap som vi opplever brukerne trenger. I år har vi valgt å ha samme tema over to måneder. Vi har hatt fokus på følgende tema: psykisk helse injisering smitteforebygging førstehjelp ved overdose tannhelse. Månedens tema gjøres synlig i informasjonsmateriell i oppholdsrommet, informasjonslapper i sprøytepakkene, endring av forsiden på brukernes internettilgang og en quiz i slutten av måneden som gir gode diskusjoner og læring. Side 16 av 20

17 5.5 Brukermedvirkning Vi ønsker at brukerne skal være en aktiv part på FunkisHuset, men det er frivillig å medvirke. Målet vårt er relasjoner preget av trygghet, tillit og gjensidighet, slik at brukerne ønsker å medvirke med sitt brukerperspektiv. Selvbestemmelse er en sentral verdi, brukeren har selv rett til å bestemme over eget liv, hvilke tiltak og hjelp som er best for å bedre situasjonen. Selvbestemmelsen kan for oss ansatte være utfordrende når vi ser at noen er i ferd med å gå til grunne, men ikke ønsker å benytte seg av den hjelpen som er tilgjengelig. Det er gjennomført husmøter hvert kvartal. Husmøtene gjennomføres på åpningsdager og det skrives referat slik at alle kan lese det i etterkant. På disse møtene tar vi opp aktuelle tema som for eksempel naboforhold, sosiale aktiviteter, tjenestetilbudet og miljøet på huset. Det er gjennomført en brukerundersøkelse med tema tannbehandling, se under tannbehandling for ytterligere informasjon. 6.0 Samarbeid og undervisning 6.1 Samarbeid Med målgruppe fra seks ulike kommuner har vi mange samarbeidspartnere innenfor den kommunale helse- og sosialtjenesten og i andrelinjetjenesten. Vi har valgt å registrere samarbeid ut fra telefonkontakt, deltagelse på møter og når vi følger brukere. Samarbeidspartnere er delt inn i følgende bolker; Nav, Rus/psykiatri kommune, Sykehus somatisk/psykiatrisk, Fastlege, Legevakt, Spesialisthelsetjeneste, Pårørende og Andre. Side 17 av 20

18 Instans Årsrapport for FunkisHuset Samarbeid andre NAV Rus/psy kiatri kommun Sykehu s Fastlege Legevak t psykisk/ Telefon Møte Følge Antall Spesiali sttjenest e Pårøren de Ansvars gruppe Andre Tabellen viser tydelig av det er den kommunale rus og psykiatri tjenesten vi samhandler mest med. Vi henviser brukere som er motivert for hjelp til dem og de tar kontakt med oss når de ønsker kontakt med brukere som går hos oss. Spesielt har vi hatt et godt samarbeid med prosjektet Behandlingsstart i Sandnes kommune. Vi har fortsatt med faste samarbeidsmøter med Mestringsenheten i Sandnes kommune. I høst gjennomførte vi en ny informasjonsrunde i våre seks stiftelseskommuner og vi er i en stadig dialog om hvordan vi best kan nå målgruppen. NAV blir kontaktet når det gjelder sosialhjelp/krisehjelp, midlertidig bolig og trygdeytelser. I likhet med brukerne opplever også vi at det kan være vanskelig å få kontakt med de rette personene. Fra pårørende får vi mest telefoner fra foreldre som er bekymret for sine barn. I nesten alle tilfeller får vi samtykke til å informere videre. Vi har hatt mer kontakt og samarbeid med sykehuset dette året på bakgrunn av samarbeidsprosjektet. Dette har også medført gjensidig hospitering og felles undervisning. Det er vanskelig å sammenligne med tall fra i fjor siden vi har endret på registreringen. Samarbeid med andre er også ganske høyt og her skjuler det seg Byprester, Crux, advokat, politi etc. Vi opplever at vi har et godt samarbeid med de frivillige organisasjonene /menighetene, Byprestene, Crux oppfølgingssenter og Veiledningssenteret via Samarbeidsforum hvor det er jevnlige samarbeidsmøter. Dagslaget, som er et lavterskel arbeidstilbud i Sandnes kommune, og NA leier lokaler på FunkisHuset.. Side 18 av 20

19 6.2 Undervisning og kompetansebygging Vi har jevnt over mye besøk fra ulike samarbeidspartnere og studenter som ønsker informasjon om tilbudet på FunkisHuset. Vi er imøtekommende til slike henvendelser og synes det er kjekt å formidle våre erfaringer. Det har vært en økende etterspørsel fra samarbeidspartnere om å hospitere hos oss og vi har hatt personer fra SUS v/oba, Stavanger kommune v/helsestasjonen, Odda kommune og Hå kommune. Vi har hatt både vernepleierstudent og sykepleierstudenter (2) i praksis samt en sosionomstudent i forbindelse med masteroppgave. Personalet har dette året hatt flere spennende undervisningsoppdrag ovenfor ansatte i Jæren tingrett, videreutdanningen i rus på UIS, Ortopedisk avdeling og Hudpoliklinikken på SUS. Vi har også arrangert felles foredrag på SUS med Marit Myklebust fra Gatehospitalet i Oslo som snakket om Hvordan motivere, hva skal til for å gi et optimalt tilbud til rusmiddelavhengige innlagt på sykehus. Vi har og hatt en felles fagsamling med legevakten i Sandnes hvor en tidligere rusmiddelavhengig fortalte om sitt møte med helsevesenet. De ansatte har veiledning annenhver uke med veileder fra Put Sandnes. Vi jobber i et utfordrende miljø der veiledning er viktig for å kunne gjøre en faglig god jobb, samt sortere og bearbeide følelser som dukker opp i arbeidet med vår målgruppe. Ansatte har hospitert på SUS v/oba, Sandnes legevakt, Rogaland A-senter og Straxhuset i Bergen. Vi har og besøkt 24SJU og Gatehospitalet i Oslo, samt deltatt på ulike kurs og konferanser. I september dro vi til Amsterdam på studietur hvor vi besøkte flere relevante steder og fikk ideer vi tok med oss hjem. Tre av oss deltok også på den årlige nettverkssamlingen for lavterskel helsetilbud i Norge. Vi har også invitert inn Tips og gatepresten i Stavanger i forbindelse med HIV dagen. 6.3 Naboutvalg Det har i løpet av året vært to møter i naboutvalget. Seks ulike naboer samt bydelsutvalget er representert i utvalget, foruten styreleder i stiftelsen og daglig leder fra FunkisHuset. Målet med møtene er å ha en dialog om naboforholdet og gi hverandre tilbakemeldinger. Oppmøte og tilbakemeldingene fra naboene er positive. Vi jobber kontinuerlig for å ha et godt naboforhold. Side 19 av 20

20 6.4 Rusfaglig forum Rusfaglig Forum arrangerer vi jevnlig for de seks kommunene som er med i samarbeidet. Dette er blitt et sted å øke kunnskapsnivået, drøfte felles faglige problemstillinger og styrke samarbeidet. Vi har arrangert fire Rusfaglige Forum med følgende tema i løpet av året; Brukermedvirkning v/kristin Hummerfeldt UIS. Nye retningslinjer i Lar v/ingvar Bjørheim Lar Helse Stavanger. Tidlig oppdagelse og tidlig intervensjon, v/åse Christiansen ruskonsulent SUS. Pasient og brukerombudet, v/gro Snortheimsmoen Bergfjord og Eva Marie Høiby Det har vært mellom 25 og 32 deltakere hver gang. De kommer primært fra våre seks stiftelseskommuner, men også fra samarbeidspartnere som Put, Byprestene og Crux. 7.0 Oppsummering Vi jobber kontinuerlig med å yte kvalitativt gode tjenester til våre brukere og finne gode samarbeidsformer med de andre aktørene på feltet. Dette året har vi startet opp to nye tiltak i forhold til helse, legetjenesten og samarbeidsprosjektet med SUS. Dette er tilbud som skal bidra til å bedre helsesituasjonen til våre brukere samtidig som det øker vår kompetanse. Vi har hatt et jevnt besøk hele året, men tidlig høst registrerte vi en endring i brukermiljøet til mer rus og mer krevende brukere. I henhold til rusprofilen er legemidler rusmiddel nummer to etter Amfetamin. Det er bekymringsfullt at det er så mye legemidler på markedet med tanke på faren for overdose, spesielt når disse brukes i kombinasjon med opiater. Økningen i andelen Lar brukere (31% i siste kvartal) henger trolig sammen med endringer i Lar regelverket. Dette er en gruppe som nok vil bruke lavterskeltilbud i større grad fremover selv om de er i rehabilitering. Det er fortsatt slik at de som er dårligst og har det vanskeligst, også har det mest travelt. De klarer ikke alltid å utnytte tilbudet vårt i den grad vi skulle ønske med tanke på deres livssituasjon. Vi er fleksible i forhold til å nå denne gruppen, men må samtidig akseptere de valg som blir gjort. Funkisprisen 2010 ble tildelt Berit Bromann Foss, en av flere initiativtagere til opprettelsen av FunkisHuset. Sandnes, Mai 2011 Åse Odland Daglig leder Side 20 av 20

FUNKISHUSET et helse- og omsorgstilbud i Sandnes. Sandnes kommune 10.04.13 1

FUNKISHUSET et helse- og omsorgstilbud i Sandnes. Sandnes kommune 10.04.13 1 FUNKISHUSET et helse- og omsorgstilbud i Sandnes Sandnes kommune 10.04.13 1 Innhold Målsetting og målgruppe Ulike tjenester Fokusområder Rusprofil Statistikk 2012 Samarbeid Spør underveis Sandnes kommune

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Stiftelsen Huset, Eidsvollsgate 45, 4307 Sandnes. Tlf: 51 68 13 50. www.funkishuset.no / post@funkishuset.no

ÅRSRAPPORT 2008. Stiftelsen Huset, Eidsvollsgate 45, 4307 Sandnes. Tlf: 51 68 13 50. www.funkishuset.no / post@funkishuset.no Melding til utvalg for helse- og sosialtjenester 10.06.09-36/09 ÅRSRAPPORT 2008 Stiftelsen Huset, Eidsvollsgate 45, 4307 Sandnes Tlf: 51 68 13 50 www.funkishuset.no / post@funkishuset.no Skulle møtt deg

Detaljer

BrukerPlan. 10 kommuner i Helse Stavanger-området Kartlegging 2012

BrukerPlan. 10 kommuner i Helse Stavanger-området Kartlegging 2012 BrukerPlan 10 kommuner i Helse Stavanger-området Kartlegging 2012 Antall registrerte 1592 brukere totalt 589 kun rusmisbruk 1003 med samtidig psykiatrisk lidelse og rusmisbruk Kommune Antall innbyggere

Detaljer

RUSARBEIDET I VERDAL KOMMUNE INFORMASJON TIL DRIFTSKOMITEEN 26.01.2011

RUSARBEIDET I VERDAL KOMMUNE INFORMASJON TIL DRIFTSKOMITEEN 26.01.2011 RUSARBEIDET I VERDAL KOMMUNE INFORMASJON TIL DRIFTSKOMITEEN 26.01.2011 1 HELHETLIGE TJENESTER RUSKOORDINATOR RESSURSTEAM RUS 2 RUSAVDELINGEN RUSTJENESTEN RUSPROSJEKTENE Lov om sosiale tjenester kap. 6

Detaljer

Jubileumsseminar innen rusbehandling Haugesund 12. og 13. juni

Jubileumsseminar innen rusbehandling Haugesund 12. og 13. juni Jubileumsseminar innen rusbehandling Haugesund 12. og 13. juni Samhandling i praksis flere eksempler på god samhandling Ingen trenger å falle utenfor. Samhandling i praksis Oppsøkende Behandlingsteam Stavanger

Detaljer

BrukerPlan. Et kartleggingsverktøy utviklet i samarbeid mellom Helse Fonna, IRIS og KORFOR. Kartlegging 2010. 10 kommuner i Helse Stavangers område

BrukerPlan. Et kartleggingsverktøy utviklet i samarbeid mellom Helse Fonna, IRIS og KORFOR. Kartlegging 2010. 10 kommuner i Helse Stavangers område BrukerPlan Et kartleggingsverktøy utviklet i samarbeid mellom Helse Fonna, IRIS og KORFOR Kartlegging 21 1 kommuner i Helse Stavangers område 16/3-211 Hva er BrukerPlan? Et verktøy for kommuner som ønsker

Detaljer

Stiftelsen Bergensklinikkene 2013

Stiftelsen Bergensklinikkene 2013 Stiftelsen Bergensklinikkene 2013 2008: Ny veileder fra helsedirektoratet om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester Realiteter: Helsetjenestenes samarbeid med pårørende varierer Lite fokus

Detaljer

Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet

Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet Rusforum 2012 Alta, 6. november 2012 NKS Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Norske kvinners sanitetsforening avd. Nordland,

Detaljer

Tvang eller frivillighet

Tvang eller frivillighet Tvang eller frivillighet ALBATROSSEN 13 februar Anne Loennechen Leder Strax-huset Bergen kommune Leder Fagrådet innen Rusfeltet i Norge Erfaringer fra Strax-huset Mobilisering for et bedre liv Hva er Strax-huset?

Detaljer

Ila Åpent Hus. et sted å være et sted å virke et sted å vokse. Oslo kommune Rusmiddeletaten Seksjon skadereduksjon Ila hybelhus

Ila Åpent Hus. et sted å være et sted å virke et sted å vokse. Oslo kommune Rusmiddeletaten Seksjon skadereduksjon Ila hybelhus Ila Åpent Hus et sted å være et sted å virke et sted å vokse Oslo kommune Rusmiddeletaten Seksjon skadereduksjon Ila hybelhus Visjon Ila Åpent Hus er et mangesidig tilbud for rusmiddelmisbrukere som aktivt

Detaljer

Helse- og OverdoseTeamet Trondheim kommune

Helse- og OverdoseTeamet Trondheim kommune LPS 31.3.2011 Helse- og OverdoseTeamet Trondheim kommune Trondheim kommune helse- og overdoseteamet Helseteamet Etablert i 2000 Prosjektmidler fra staten Skal drive skadereduserende tiltak Hjelpepleier

Detaljer

Unntatt offentlighet Off.l. 14 BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/etat for psykisk helse og rustjenester

Unntatt offentlighet Off.l. 14 BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/etat for psykisk helse og rustjenester BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/etat for psykisk helse og rustjenester Til Styringsgruppen BrukerPlan 2014 Kopi til: Fra: Arbeidsgruppen BrukerPlan 2014 Dato: 07. oktober 2014 Fagnotat Saksnr.:

Detaljer

Ruspolitisk strategi- og handlingsplan Hilde Onarheim Byråd for helse og inkludering

Ruspolitisk strategi- og handlingsplan Hilde Onarheim Byråd for helse og inkludering Ruspolitisk strategi- og handlingsplan 2011-2015 Hilde Onarheim Byråd for helse og inkludering Forord Ruspolitisk strategi- og handlingsplan 2011-2015 bygger på strategier og tiltak i rusplan 2006-2009,

Detaljer

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Funksjonsbeskrivelse s. 3 2. Personale s. 4 3. Aktivitet s. 4 4. Kompetanseutvikling s. 7 5. Informasjon, undervisning og veiledning

Detaljer

Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

Velkommen til psykiatritjenesten i Vefsn kommune

Velkommen til psykiatritjenesten i Vefsn kommune Velkommen til psykiatritjenesten i Vefsn kommune Psykiatritjenesten i Vefsn kommune Psykiatritjenesten i Vefsn Kommune har som oppgave å gi hjelp til mennesker med psykiske lidelser og problemer, mennesker

Detaljer

Historien om hvordan ruskonsulenten kom til SUS

Historien om hvordan ruskonsulenten kom til SUS Historien om hvordan ruskonsulenten kom til SUS AV ASSISTERENDE AVDELINGS SYKEPLEIER SUSANNAH SKJØLINGSTAD & AVDELINGS SYKEPLEIER GRITH RAARUP OBSERVASJONS OG BEHANDLINGS AVDELING OBA Starten 2004 startet

Detaljer

Henvisning til legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Henvisning til legemiddelassistert rehabilitering (LAR) Henvisning til legemiddelassistert rehabilitering (LAR) Personalia Personnummer: Navn: Adresse : Postnr: Sted: Pasientens telefon: Nærmeste pårørende (adresse, telefon): Sosiale forhold Innsøkende kommune:

Detaljer

Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

En brukerundersøkelse om LEGEMIDDELASSISTERT REHABILITERING i Norge 2013/14 utført av brukerorganisasjonen prolar

En brukerundersøkelse om LEGEMIDDELASSISTERT REHABILITERING i Norge 2013/14 utført av brukerorganisasjonen prolar > En brukerundersøkelse om LEGEMIDDELASSISTERT REHABILITERING i Norge 2013/14 utført av brukerorganisasjonen prolar prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Klepplandsveien 23

Detaljer

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40.

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40. Skole & skolehelsetjeneste Det er viktig at skolen blir klar over situasjonen for å få til et samarbeid så tidlig som mulig. Alle grunnskoler og videregående skoler er tilknyttet skolehelsetjenesten. Helsesøster

Detaljer

Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013

Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013 Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013 2008: Ny veileder fra helsedirektoratet om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester Realiteter: Helsetjenestenes samarbeid med pårørende varierer

Detaljer

Resultat av. Pasienterfaringsundersøkelse

Resultat av. Pasienterfaringsundersøkelse Resultat av Pasienterfaringsundersøkelse Juni 2015 Innhold 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for undersøkelsen... 3 1.2 Gjennomføring av undersøkelsen... 3 2.0 Resultater... 4 2.1 Personalia... 4 2.2 Bolig...

Detaljer

Senter for rusforebygging

Senter for rusforebygging Senter for rusforebygging Målsetting: Gi et faglig godt tilbud til målgruppen i alle avdelingene. Utvikle tilbudet i tråd med utviklingen i samfunnet og endringer i rusmiljøene. Senter for rusforebygging

Detaljer

«Jeg er gravid» Svangerskap og rus

«Jeg er gravid» Svangerskap og rus «Jeg er gravid» Svangerskap og rus Oppfølging og rutiner TWEEK-verktøyet FRIDA-prosjektet Rusvernkonsulent Lise Vold Jordmor Solfrid Halsne FRIDA tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner Prosjekter

Detaljer

Prosjekt ungdom og rus

Prosjekt ungdom og rus Oslo kommune Helseetaten Prosjekt ungdom og rus Fride Behrentz Færevaag og Tone Eftedal 07.05.13 Bakgrunn for og formål med prosjektet Ønske om å gjøre noe mer enn medisinsk behandling og observasjon etter

Detaljer

Årsrapport 2007 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2007 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2007 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Voldtektsmottak Bergen Legevakt Årsrapport 2007 Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s.3 2. Statistikk s.4 o Tabell 1 - Antall pasienter s.4

Detaljer

BrukerPlan. Stavanger HF Kartlegging Brukere av helse- og velferdstjenester vurdert til å ha et rusproblem

BrukerPlan. Stavanger HF Kartlegging Brukere av helse- og velferdstjenester vurdert til å ha et rusproblem BrukerPlan Stavanger HF Kartlegging 2013 Brukere av helse- og velferdstjenester vurdert til å ha et rusproblem Veiledning: For å få fram veiledning i denne presentasjonen, aktiver makroer og velg Lysbildefremvisning

Detaljer

OVERGREPSMOTTAKET I AGDER ERFARING ETTER 1 ÅRS DRIFT BENEDICTE SEVERINSEN SEKSJONSLEDER AKUTTMOTTAK SSHF KRISTIANSAND

OVERGREPSMOTTAKET I AGDER ERFARING ETTER 1 ÅRS DRIFT BENEDICTE SEVERINSEN SEKSJONSLEDER AKUTTMOTTAK SSHF KRISTIANSAND OVERGREPSMOTTAKET I AGDER ERFARING ETTER 1 ÅRS DRIFT BENEDICTE SEVERINSEN SEKSJONSLEDER AKUTTMOTTAK SSHF KRISTIANSAND OVERGREPSMOTTAKENE FLYTTER INN I SPESIALISTHELSETJENESTEN Overgrepsmottaket i Oslo

Detaljer

Vår framgangsmåte når vi aner vold/ overgrep/omsorgssvikt. Barne og ungdomsavdelinga i Ålesund

Vår framgangsmåte når vi aner vold/ overgrep/omsorgssvikt. Barne og ungdomsavdelinga i Ålesund Vår framgangsmåte når vi aner vold/ overgrep/omsorgssvikt Barne og ungdomsavdelinga i Ålesund Framgangsmåte HVORDAN NÅR HASTEGRAD 3 Veien til spesialisthelsetjenesten Akutt innleggelse Traume eller mistenkt

Detaljer

PASIENTFORLØP - GRAVID INNLAGT MOT EGET SAMTYKKE

PASIENTFORLØP - GRAVID INNLAGT MOT EGET SAMTYKKE PASIENTFORLØP - GRAVID INNLAGT MOT EGET SAMTYKKE Marit Kristiansen, spesialsosionom, Avdeling for gravide og småbarnsfamilier, Lade BehandlingsSenter Blå Kors Fra første henvendelse - til vedtak etter

Detaljer

Kalfarhuset oppfølgingssenter

Kalfarhuset oppfølgingssenter Kalfarhuset oppfølgingssenter Innhold Om Kalfarhuset oppfølgingssenter Målgrupper 5 Individuell oppfølging 5 Vårt særpreg 5 Brukermedvirkning 5 Foto: Bilde fra skiheis; Lene M Gunnarson Øvrige bilder;

Detaljer

Fane 14 Arbeid manual Hot. Kap. 10 2015

Fane 14 Arbeid manual Hot. Kap. 10 2015 Begjæring om tvangsinnleggelse til fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker (Fylke) (Adresse) Sak (nr): (kommune) v/ NAV/ helse/sosialtjeneste Offentlig part:

Detaljer

Årsrapport 2011 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2011 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2011 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE Generell informasjon til alle som retter henvendelse om tjenester til Psykisk helsetjeneste: Tjenesten yter hjelp til hjemmeboende voksne

Detaljer

Årsrapport 2012 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2012 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2012 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter.

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter. SMSO-NYTT Mai 2009 Blad1/09 E-mail: kontakt@smso-agder.no www.smso-agder.no VÅREN 2009 Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd.

Detaljer

Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og. forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige kravet om

Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og. forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige kravet om BRUKERMEDVIRKNING LEDELSENS TILRETTELEGGING NSH 22.05.03 Sentrale føringer Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige

Detaljer

Hepatitt C. Gatenær hepatitt C-klinikk for injiserende rusbrukere

Hepatitt C. Gatenær hepatitt C-klinikk for injiserende rusbrukere Hepatitt C Gatenær hepatitt C-klinikk for injiserende rusbrukere Lege Kjersti Ulstein HCV-klinikken, Prindsen mottakssenter Velferdsetaten, Oslo kommune Oslo kommune, Velferdsetaten Side 1 Prindsen mottakssenter

Detaljer

BrukerPlan. Sørland sykehus HF Kartlegging 2013

BrukerPlan. Sørland sykehus HF Kartlegging 2013 BrukerPlan Sørland sykehus HF Kartlegging 2013 Veiledning: For å få fram veiledning i denne presentasjonen, aktiver makroer og velg Lysbildefremvisning fra menyen øverst (eller trykk [F5]-tasten) Klikk

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

MANIFEST 2012-2016. Tilbake til livet ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF)

MANIFEST 2012-2016. Tilbake til livet ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF) ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF) MANIFEST 2012-2016 Tilbake til livet Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund (AEF) AEF, Torggata 1, 0181 Oslo 23 21 45 78 (23 21 45

Detaljer

Hva er Rusmisbrukernes interesseorganisasjon? (Rio)

Hva er Rusmisbrukernes interesseorganisasjon? (Rio) Hva er Rusmisbrukernes interesseorganisasjon? (Rio) RIO er en landsdekkende, politisk og religiøst uavhengig organisasjon bestående av tidligere rusmisbrukere. Stiftet i 1996 Det eneste absolutte kravet

Detaljer

Rus og psykisk helsetjeneste. Namdal legeforum 16.04.15

Rus og psykisk helsetjeneste. Namdal legeforum 16.04.15 Rus og psykisk helsetjeneste Namdal legeforum 16.04.15 Organisering av tjenestene Helse og omsorgssjef Stab Hjemmetjenester Rus og psykisk helsetjeneste Familiens hus Organisering av tjenestene Rus og

Detaljer

Oslo, Innspill til Bergens barn byens fremtid.

Oslo, Innspill til Bergens barn byens fremtid. Oslo, 23.09.16 Innspill til Bergens barn byens fremtid. Vi takker for muligheten til å komme med innspill til Bergens barn byens fremtid. Felles plan for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, psykisk

Detaljer

Årsmelding 2014. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge

Årsmelding 2014. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Årsmelding 2014 Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Virksomhetens organisering N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Midt-Norge har sitt hovedkontor i Stjørdal kommune.

Detaljer

Barneblikk-satsingen Ålesund

Barneblikk-satsingen Ålesund Barneblikk-satsingen Ålesund Utvikling av lavterskeltilbud i Ålesund for gravide og småbarnsfamilier med rus eller psykiske vansker Koordinator Mette Grytten, Psykisk helsevern for barn og unge, HMR Oppdrag

Detaljer

..hindre eller begrense sannsynligheten for at...legges vekt påp. at kvinnen tilbys tilfredsstillende hjelp for sitt rusmiddelmisbruk barnet

..hindre eller begrense sannsynligheten for at...legges vekt påp. at kvinnen tilbys tilfredsstillende hjelp for sitt rusmiddelmisbruk barnet Skjermet enhet Enhet for gravide rusmiddelsmisbrukere Tilbakeholdes etter 6-2a i LOST 7 plasser; 4 plasser til Helse SørS 3 plasser til andre regioner Ragnhild Myrholt 30.05.07 MÅL..hindre eller begrense

Detaljer

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Trasoppklinikken. Helse Sør-Øst RHF

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Trasoppklinikken. Helse Sør-Øst RHF VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12.15 Samlet kontraktsum: kr x til avtale mellom Trasoppklinikken og Helse Sør-Øst RHF Godtgjørelsen beregnes ut fra 100 %

Detaljer

Denne rapporten er unntatt offentlighet fram til offentliggjøring av fellespresentasjonen for alle kommuner i Helseforetak-området på «rusdagen»

Denne rapporten er unntatt offentlighet fram til offentliggjøring av fellespresentasjonen for alle kommuner i Helseforetak-området på «rusdagen» Denne rapporten er unntatt offentlighet fram til offentliggjøring av fellespresentasjonen for alle kommuner i Helseforetak-området på «rusdagen» BrukerPlan Helse Fonna Kartlegging 2013 Brukere av helse-

Detaljer

Prosjekt 24SJU AGENDA 24SJU 24SJU 24SJU. Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014. Lars Linderoth. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo www.24sju.

Prosjekt 24SJU AGENDA 24SJU 24SJU 24SJU. Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014. Lars Linderoth. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo www.24sju. AGENDA Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014 ü Prosjekt ü Samhandlingsteamet i Bærum ü ROP Tøyen Lars Linderoth Overlege, Rehabiliteringspoliklinikken og Samhandlingsteamet Bærum DPS, Vestre Viken

Detaljer

Tiltakskjeden i endring hva forventer vi av Rusreformen og hvilke utfordringer skal den løse?

Tiltakskjeden i endring hva forventer vi av Rusreformen og hvilke utfordringer skal den løse? Tiltakskjeden i endring hva forventer vi av Rusreformen og hvilke utfordringer skal den løse? Mari Trommald, avdelingsdirektør, Sosial- og helsedirektoratet Problemomfang rusmiddelmisbrukeres helsetilstand

Detaljer

BrukerPlan. St.Olav HF Kartlegging 2013

BrukerPlan. St.Olav HF Kartlegging 2013 BrukerPlan St.Olav HF Kartlegging 2013 Veiledning: For å få fram veiledning i denne presentasjonen, aktiver makroer og velg Lysbildefremvisning fra menyen øverst (eller trykk [F5]-tasten) Klikk på [?]

Detaljer

Dilemmaer innen psykiatri, rus og somatikk

Dilemmaer innen psykiatri, rus og somatikk Dilemmaer innen psykiatri, rus og somatikk Pernille Næss Prosjektleder ved Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling, Klinikk psykisk helse og avhengighet KEK - Tverrfaglig sammensatt - Drøfting av saker

Detaljer

Evalueringsrapport. Prosjekt rus og psykiatri. Sarpsborg kommune

Evalueringsrapport. Prosjekt rus og psykiatri. Sarpsborg kommune Evalueringsrapport Prosjekt rus og psykiatri Sarpsborg kommune Formålet med prosjektet var å gi mennesker med rus-/psykiatriproblemer og bostedsløse tjenester av god kvalitet og som var helhetlige, samordnede

Detaljer

Helsestasjonen. Hva gjør vi egentlig????

Helsestasjonen. Hva gjør vi egentlig???? Helsestasjonen Hva gjør vi egentlig???? Risør helsestasjon Ansatte på helsestasjonen 5 helsesøstre (2,93 stilling + 0,5 stilling tilknyttet asylmottaket) 1 jordmor (0,5 stilling) 1 sekretær (0,8 stilling)

Detaljer

Årsmelding 2012. Et samarbeidsprosjekt mellom SUS, Psyk.divisjon og NAV Rogaland.

Årsmelding 2012. Et samarbeidsprosjekt mellom SUS, Psyk.divisjon og NAV Rogaland. Et samarbeidsprosjekt mellom SUS, Psyk.divisjon og NAV Rogaland. JobbResept mener: At alle mennesker har rett til å forsøke seg i arbeid, og at individuell tilrettelegging og oppfølging vil føre til økte

Detaljer

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer.

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer. Dette er sider for deg som er forelder og sliter med psykiske problemer Mange har problemer med å ta vare op barna sine når de er syke Det er viktig for barna at du forteller at det er sykdommen som skaper

Detaljer

Spørreskjema for å vurdere bedring av rusmiddelbruk SURE KONFIDENSIELT

Spørreskjema for å vurdere bedring av rusmiddelbruk SURE KONFIDENSIELT Spørreskjema for å vurdere bedring av rusmiddelbruk SURE KONFIDENSIELT HENSIKTEN MED DISSE SPØRSMÅLENE ER Å HJELPE DEG TIL Å VURDERE DIN EGEN BEDRING KNYTTET TIL AVHENGIGHET AV STOFF OG/ELLER ALKOHOL SPØRSMÅLENE

Detaljer

Prosjekt Rus Somatikk. Seksjon kardiologi og medisinsk intensiv Prosjektleder Diana Lauritzen

Prosjekt Rus Somatikk. Seksjon kardiologi og medisinsk intensiv Prosjektleder Diana Lauritzen Prosjekt Rus Somatikk Seksjon kardiologi og medisinsk intensiv Prosjektleder Diana Lauritzen Prosjektet * Prosjektleder 80%, Diana Lauritzen * Prosjektmedarbeider 20%, Randi E. Ødegaard * Samarbeid med

Detaljer

Med mennesket i sentrum

Med mennesket i sentrum Jæren distriktspsykiatriske senter N.K.S. En orientering til pasienter, brukere, pårørende og andre Med mennesket i sentrum Arbeidsmotto for alle N.K.S. institusjoner: I de små ting frihet, i de store

Detaljer

Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene

Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene Flekkefjord 30.01.13. Kari Olsen Håheim Geriatrisk Team SSF Geriatri ved Sørlandet sykehus Flekkefjord To geriatriske

Detaljer

Mottak av seksuelt overgrepsutsatte.

Mottak av seksuelt overgrepsutsatte. Mottak av seksuelt overgrepsutsatte. En presentasjon av overgrepsmottaket ved Legevakta i Drammensregionen. v/ Anne Beth Helgeland Gunvor Olafsbye Unelsrød sykepleier Fagutviklingssykepleier Leder av overgrepsmottaket

Detaljer

Grunnkurs i rusrelatert problematikk 5. mars 2014

Grunnkurs i rusrelatert problematikk 5. mars 2014 Grunnkurs i rusrelatert problematikk 5. mars 2014 OPIATER Avdelingsoverlege Finn Johansen Rogaland A-senter Heroin virkning og adferd - Hva er opiater? Heroin virkning og adferd - Hva er opiater? - Medikamenter

Detaljer

Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon?

Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon? PasOpp Rus Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon? Høst 2014 Hensikten med denne undersøkelsen er å gjøre tilbudet bedre for pasienter innen rusbehandling i spesialisthelsetjenesten. Vi

Detaljer

Avdeling for psykisk helse- og rusarbeid, Bjugn kommune. MOTTAirf. eju( N ROIVINA014E. Tjenestebesk.velse

Avdeling for psykisk helse- og rusarbeid, Bjugn kommune. MOTTAirf. eju( N ROIVINA014E. Tjenestebesk.velse Avdeling for psykisk helse- og rusarbeid, Bjugn kommune MOTTAirf eju( N ROIVINA014E Tjenestebesk.velse Innledning Rusarbeideti Bjugnkommuneskalværeorganisertsammenmedpsykiskhelsearbeid. Tjenestenbøri dennesammenhengendrenavn.

Detaljer

AMBULANT AKUTTEAM STORSLETT SENTER FOR PSYKISK HELSE NORD TROMS

AMBULANT AKUTTEAM STORSLETT SENTER FOR PSYKISK HELSE NORD TROMS AMBULANT AKUTTEAM STORSLETT SENTER FOR PSYKISK HELSE NORD TROMS Telefon: 99 33 99 60 Alle mennesker kan rammes av psykiske påkjenninger som kan være vanskelig å håndtere. Det være seg i forbindelse med

Detaljer

BARNEBLIKK - lavterskelsatsing for gravide og småbarnsfamilier som omfattes av rus eller psykiske vansker

BARNEBLIKK - lavterskelsatsing for gravide og småbarnsfamilier som omfattes av rus eller psykiske vansker BARNEBLIKK - lavterskelsatsing for gravide og småbarnsfamilier som omfattes av rus eller psykiske vansker Mai 2017, koordinator Mette Grytten, Psykisk helsevern for barn og unge H-dir. sin definisjon av

Detaljer

åpenhet trygghet mangfold Årsrapport - Stangehjelpa

åpenhet trygghet mangfold Årsrapport - Stangehjelpa åpenhet trygghet mangfold Årsrapport - Stangehjelpa 2016 STANGE KOMMUNE Årsrapport 2016 Stangehjelpa - avdeling for familiehjelp, rus og psykisk helse Stangehjelpa: Stangehjelpa består av en tverrfaglig

Detaljer

BARN SOM PÅRØRENDE PROSJEKTRAPPORT FRA PROSJEKTET BARN SOM PÅRØRENDE MESTRINGSENHETEN I SANDNES KOMMUNE PROSJEKTLEDER: CAMILLA OFTEDAL BAUGE

BARN SOM PÅRØRENDE PROSJEKTRAPPORT FRA PROSJEKTET BARN SOM PÅRØRENDE MESTRINGSENHETEN I SANDNES KOMMUNE PROSJEKTLEDER: CAMILLA OFTEDAL BAUGE BARN SOM PÅRØRENDE PROSJEKTRAPPORT FRA PROSJEKTET BARN SOM PÅRØRENDE MESTRINGSENHETEN I SANDNES KOMMUNE PROSJEKTLEDER: CAMILLA OFTEDAL BAUGE SANDNES 21.12.12 Innholdsfortegnelse: 1. Bakgrunn for prosjektet:...

Detaljer

Time kommune. «Trygg og framtidsretta»

Time kommune. «Trygg og framtidsretta» Time kommune «Trygg og framtidsretta» Faglig argumentasjon for gode tjenester med en politisk snert Hva er gode tjenester? Recoveryorientert Hva er viktig for deg? Diagnose eller funksjonsnivå? Politisk

Detaljer

MARBORG. Rusavhengige en vanlig pasientgruppe? MARBORG. Brukerorganisasjon for LARiNord

MARBORG. Rusavhengige en vanlig pasientgruppe? MARBORG. Brukerorganisasjon for LARiNord Brukerorganisasjon for LARiNord Rusavhengige en vanlig pasientgruppe? Vidar Hårvik MARBORG Daglig leder En gang midt på nittitallet Kort informasjon, Vidar Daglig leder MARBORG Prosjektleder TTV, BB, ++

Detaljer

HENVISNING TIL LEGEMIDDELASSISTERT REHABILITERING (LAR)

HENVISNING TIL LEGEMIDDELASSISTERT REHABILITERING (LAR) MARiT LAR-Midt HENVISNING TIL LEGEMIDDELASSISTERT REHABILITERING (LAR) Formålet med behandlingen er å bidra til at mennesker med opioidavhengighet får økt livskvalitet og at den enkelte får bistand til

Detaljer

Fødselsvekt hos barn født av kvinner innlagt i henhold til paragraf 6.2a i Lov om sosiale tjenester

Fødselsvekt hos barn født av kvinner innlagt i henhold til paragraf 6.2a i Lov om sosiale tjenester Fødselsvekt hos barn født av kvinner innlagt i henhold til paragraf 6.2a i Lov om sosiale tjenester Malmø 05.11.09 Egil Nordlie Overlege, ass.klinikksjef Borgestadklinikken, Skien, Norge Tilleggsparagraf

Detaljer

Prindsen mottakssenter Seksjonssjef Joakim Hauge

Prindsen mottakssenter Seksjonssjef Joakim Hauge Prindsen mottakssenter Seksjonssjef Joakim Hauge 1 Prindsen mottakssenter Opprettet 1.april 2012 Senteret har ansvar for samordning av helse- og sosialfaglig hjelp til personer med rusmiddelmisbruk som

Detaljer

Prosjekt 24SJU. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo oktober 2011

Prosjekt 24SJU. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo oktober 2011 Prosjekt 24SJU Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo oktober 2011 Hjalmar Söderberg Man vil bli älskad I brist derpå beundrad I brist derpå fruktad I brist derpå avskydd och föraktad Man vil inge människor

Detaljer

Kunnskap og brobygging på ROP-feltet

Kunnskap og brobygging på ROP-feltet Kunnskap og brobygging på ROP-feltet Erfaringer fra samarbeid mellom kommune og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Ingelill Lærum Pedersen Ruskonsulent Virksomhet oppfølging rus/psyk Kristiansand kommune

Detaljer

Årsrapport 2012. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2012. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2012 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS 03 Innhold Foto: Geir Olav Lyngfjell Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige for N.K.S. veiledningssenter for pårørende i Nord Norge

Detaljer

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 85 Rusfag nr. 1 2013 Av: Rita Valkvæ og Rita Rødseth, KoRus Midt-Norge Kjenner de videregående skolene til veilederen

Detaljer

Saksbehandler: Aslaug Irene Skjold Arkiv: G11 Arkivsaksnr.: 12/1725. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg

Saksbehandler: Aslaug Irene Skjold Arkiv: G11 Arkivsaksnr.: 12/1725. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aslaug Irene Skjold Arkiv: G11 Arkivsaksnr.: 12/1725 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 07.06.2017 HELSESTASJON FOR UNGDOM Helse og omsorgssjefens forslag til vedtak:

Detaljer

Eldre med skadelige rusmiddelvaner Hvilke utfordringer møter familie og hjelpetjeneste? Hva kan vi gjøre?

Eldre med skadelige rusmiddelvaner Hvilke utfordringer møter familie og hjelpetjeneste? Hva kan vi gjøre? Eldre med skadelige rusmiddelvaner Hvilke utfordringer møter familie og hjelpetjeneste? Hva kan vi gjøre? Røros, 3. sept 2013, Ingjerd Woldstad rådgiver, Korus Midt-Norge 1 Befolkningsutvikling Del av

Detaljer

Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME

Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME Sykehuset Innlandet, Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, arrangerer kurs for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom,

Detaljer

Brukere KVINNER. gå i retning av mer alvorlige saker når det gjelder trusselbildet til kvinnene.

Brukere KVINNER. gå i retning av mer alvorlige saker når det gjelder trusselbildet til kvinnene. Krisesenteret i Stavanger Årsmelding 2013 Årsmelding 2013 De siste årene har Krisesenteret i Stavanger opplevd en betydelig økning i pågangen. Den største økningen kom i 2012, og da antallet beboere har

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge Årsmelding 2011 NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge I. Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt- Norge er lokalisert i Stjørdal kommune.

Detaljer

Læring - utvikling - mestring

Læring - utvikling - mestring Læring - utvikling - mestring Voksenklinikken, avdeling Nidarosklinikken Voksenklinikken Helse Midt-Norge har organisert all rusbehandling i regionen i et eget helseforetak Rusbehandling Midt-Norge HF.

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet «Husk alle har en familie» 2011

Sluttrapport for prosjektet «Husk alle har en familie» 2011 Sluttrapport for prosjektet «Husk alle har en familie» 2011 Bakgrunn for prosjektet og målsetting Bakgrunn Rusmiddelavhengighet hos en person i en familie rammer hele familien, og til tross for at vi alle

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

Nasjonal Fagrådskonferanse 2015 24SJU «MEDISIN SOM METODE»

Nasjonal Fagrådskonferanse 2015 24SJU «MEDISIN SOM METODE» Nasjonal Fagrådskonferanse 2015 24SJU «MEDISIN SOM METODE» 24SJU MÅLGRUPPE De mest utsatte rusavhengige som ikke i tilstrekkelig grad nås gjennom det ordinære hjelpeapparat Tilgjengelighet: Hele døgnet

Detaljer

«FOLK FØRST» 16. mars NN.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Midt-Norgen Tuvmarken

«FOLK FØRST» 16. mars NN.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Midt-Norgen Tuvmarken «FOLK FØRST» 16. mars 2016 n Tuvmarken NKS VEILEDNINGSSENTER Et tilbud for pårørende til mennesker med risikopreget rusbruk/rusmiddelavhengighet Gratis, kort ventetid, lav terskel og høy faglig kompetanse

Detaljer

INFORMASJON TIL FASTLEGER

INFORMASJON TIL FASTLEGER INFORMASJON TIL FASTLEGER Med rusreformen (01.01.2004) fikk leger en selvstendig rett å henvise pasienter til tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbrukere (TSB). Dette er særlig viktig fordi

Detaljer

Asbjørn larsen RIO Rusmisbrukernes interesse organisasjon

Asbjørn larsen RIO Rusmisbrukernes interesse organisasjon Asbjørn larsen RIO Rusmisbrukernes interesse organisasjon Sam Stone 1 Kommunikasjon - Wikipedia: Kommunikasjon er den prosessen der en person, gruppe eller organisasjon overfører informasjon til en annen

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan.

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Informasjon til pasienter, pårørende og helsepersonell om Individuell

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

Hurtig kartlegging og handling (HKH) Bruk av anabole steroider blant gutter mellom 16 og 20 år, utenfor organisert idrett.

Hurtig kartlegging og handling (HKH) Bruk av anabole steroider blant gutter mellom 16 og 20 år, utenfor organisert idrett. Hurtig kartlegging og handling (HKH) Bruk av anabole steroider blant gutter mellom 16 og 20 år, utenfor organisert idrett. Kartleggingens målsetting Innhente informasjon om bruk av anabole steroider blant

Detaljer

Nærmiljøbasert TSB for ungdom

Nærmiljøbasert TSB for ungdom Nærmiljøbasert TSB for ungdom Et samarbeidsprosjekt mellom Verdal kommune og ARP(Avdeling for Rusrelatert Psykiatri) Psykologspesialist Eva Karin Egseth (ARP) Seksjonsleder Rune Ingebrigtsen (ARP) Ruskoordinator

Detaljer

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten RENNESØY KOMMUNE Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en brukerundersøkelse

Detaljer

Sandnes Frivilligsentral 2013

Sandnes Frivilligsentral 2013 Sandnes Frivilligsentral 2013 Frivilligsentralene 2013 Ca 400 sentraler totalt I forrige regjeringsperioden er det blitt opprettet over 100 nye sentraler KD har fordelt tilskudd til opprettelse av 20 nye

Detaljer

Lavterskel substitusjonsbehandling - LASSO prosjektet

Lavterskel substitusjonsbehandling - LASSO prosjektet Lavterskel substitusjonsbehandling - LASSO prosjektet LAV konferansen 2 og 3 juni 2014 Jon-Aksel T. Jacobsen, prosjektleder, velferdsetaten, Oslo kommune Bakgrunn: Nå den mest vanskeligstilte gruppen av

Detaljer

Behandling av cannabisavhengighet. spesialisthelsetjenesten

Behandling av cannabisavhengighet. spesialisthelsetjenesten Behandling av cannabisavhengighet i spesialisthelsetjenesten Ut av tåka 15.02.2011 Ved psykologspesialist Helga Tveit, SSHF, avd for Rus og Avhengighetsbehandling (ARA) Kristiansand TSB en av flere aktører

Detaljer