ÅRSRAPPORT Stiftelsen Huset, Eidsvollsgate 45, 4307 Sandnes. Tlf: /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2008. Stiftelsen Huset, Eidsvollsgate 45, 4307 Sandnes. Tlf: 51 68 13 50. www.funkishuset.no / post@funkishuset.no"

Transkript

1 Melding til utvalg for helse- og sosialtjenester /09 ÅRSRAPPORT 2008 Stiftelsen Huset, Eidsvollsgate 45, 4307 Sandnes Tlf: /

2 Skulle møtt deg skulle møtt deg der du stod gøymd i eigen skugge skulle sagt dei orda augo dine bad om skulle vore der henta deg attende vore nær skulle synt deg at stilla er ein ven at mørkret gøymer ei gåve at å gje opp er ord me ikkje forstår (Ragna Flotve 2005 Framtida ligg bada i fargar) Side 2 av 16

3 Innhold: INNHOLD: INNLEDNING ORGANISERING OG DRIFT ADMINISTRATIV FORANKRING FINANSIERING PERSONALGRUPPE MÅLSETNING MÅLGRUPPE BESØKSTALL NYE BRUKERE OG ALDERSSAMMENSETNING KOMMUNETILHØRIGHET TJENESTER OG TILTAK HELSETJENESTER Tjenester gitt på helserommet GU prosjekt Tannbehandling og tannpleie Sprøyteutdeling og sprøyteplukk Overdoseberedskap og førstehjelpsopplæring HYGIENE OG ERNÆRING ALTERNATIV BEHANDLING OG FOTPLEIE SOSIALFAGLIGE TJENESTER OG INDIVIDUELL OPPFØLGING Individuell oppfølging Sosiale aktiviteter Månedens tema og temadager BRUKERMEDVIRKNING SAMARBEID OG UNDERVISNING SAMARBEID UNDERVISNING, OMVISNING OG BESØK NABOUTVALG RUSFAGLIG FORUM KOMMENTARER OG UTFORDRINGER VIDERE Side 3 av 16

4 1.0 Innledning FunkisHuset er et lavterskel helse- og omsorgstilbud til rusmiddelavhengige over 18 år i kommunene Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå. På FunkisHuset tilstreber vi å møte alle med respekt og omsorg. Vi er fleksible, utbyråkratiske og må ty til kreative løsninger i blant for å hjelpe den enkelte. Det skal være enkelt å komme til oss og trygt å være her. Vi gir et tilbud om noen faste rammer rundt et ellers hektisk liv. Åpningstiden vår er som før: mandag, onsdag og fredag fra kl til kl Reglene er som de alltid har vært: vi aksepterer ikke trusler, vold, kjøp og salg eller inntak av rusmidler inne på huset eller i nabolaget. Tirsdag og torsdag jobber vi med individuell oppfølging, faglig utvikling, styrking av samarbeidet med den offentlig og privat sektor og driften generelt. 2.0 Organisering og drift 2.1 Administrativ forankring Tilbudet er etablert som et interkommunalt samarbeid mellom jærkommunene Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå. Samarbeidet er organisert i en stiftelse hvor også Helse Stavanger HF, Blå Kors Norge og Landsforbundet Mot Rusmisbruk avdeling Bryne er med. Stiftelsens styre består av 8 styremedlemmer med stemmerett og 2 observatører. Styret har i 2008 hatt følgende sammensetning: Karen Irene Stangeland styreleder og representant for stiftelseskommunen Sandnes Roar Norås nestleder og representant for Helse Stavanger HF Berit B Foss representant for Landsforbundet Mot Stoffmisbruk, avd Bryne og Jæren Ivar Undheim representant for stiftelseskommunene Gro Tungland representant for stiftelseskommunene Olav Bergo - representant for stiftelseskommunene Stein M. Paulsen representant for Blå Kors Norge Sonia Mæland Rotabakk, fra Anne Trøsteheim representant for de ansatte Andreas Iversen observatør for Trones og Sentrum bydelsutvalg Rune Moen observatør for administrasjonen i Sandnes kommune Åse Odland daglig leder og styrets sekretær. Ikke stemmeberettiget Side 4 av 16

5 2.2 Finansiering Stiftelsen får støtte over statsbudsjettet til helsetiltak for rusmiddelmisbrukere. I 2008 fikk stiftelsen tilskudd med kr ,-. Tilskudd fra kommunene utgjorde til sammen kr ,-. Helse Stavanger HF ved Put Sandnes har gitt veiledning 2 timer annenhver uke til personalet, Sandnes kommune har bidratt med legeressurs tilsvarende 2 timer pr mnd. og Sola kommune bidrar med lønnskjøring til redusert pris. Vi har også mottatt støtte fra ulike private givere gjennom året. 2.3 Personalgruppe Personalgruppen har i 2008 bestått av: - Daglig leder: Åse Odland, sosionom. - Bjørg Vedal, sykepleier og sosionom. - Ann Helen Kartfjord, husmor. Vikar Mette Serigstad fra Anne Trøstheim, sykepleier. - Hilde Thorsen Moss, vernepleier, sluttet Helene Fylkesnes, sosionom fra Sonia Mæland Rotabakk, sykepleier, sluttet Annvor K Undheim, psykiatrisk sykepleier. I tillegg har vi flere ekstravakter med ulik kompetanse. Side 5 av 16

6 3.0 Målsetning Hovedmålet med våre tjenester er å bedre helsetilstand og livskvalitet for rusmiddelavhengige ved å redusere de fysiske, psykiske og sosiale skadene, og påkjenningene som avhengigheten kan føre til. 4.0 Målgruppe Målgruppen for FunkisHuset er rusmiddelavhengige kvinner og menn over 18 år som er tungt belastet med et aktivt misbruk av illegale rusmidler. FunkisHuset blir også brukt av personer som ikke faller inn under denne definisjonen, for eksempel personer som primært er avhengig av alkohol og personer som er i legemiddelassistert rehabilitering. Flere av de som mottar Subutex/ Suboxone eller Metadon ruser seg i kortere eller lengre perioder og har dermed også behov for våre tjenester. 4.1 Besøkstall Antall besøk i 2008 har vært noe lavere enn de 3 siste årene. Vi har registrert 240 forskjellige personer, 69 av disse var kvinner (29 %). Her er en oversikt over besøkstall siden oppstart i 2004: År Besøk Snitt åpningsdag Nye Kvinneandel av besøk 21 % 19 % 22 % 23 % 29 % Vi forsøker også å registrere andelen av besøkene som er inn under legemiddelassistert behandling (LAR). Denne registreringen vil nok aldri bli helt korrekt fordi vi ikke klarer til en hver tid å ha full oversikt over hvilke av våre brukere som er i LAR. Vi erkjenner at mange av LAR pasientene rettmessig bruker vårt tilbud i perioder når de ruser seg, dette gjelder også de som ikke klarer å slutte med injisering. Vi har gjennom årets fire kvartal hatt en nedgang fra 27 % LAR pasienter i 1. kvartal til 20,5 % LAR pasienter i 4. kvartal. Side 6 av 16

7 Utenom åpningstiden, det vil si på tirsdager og torsdager, har totalt har 465 personer vært innom oss. Disse fordeler seg på 96 dager, noe som gir et snitt på 5 personer innom per tirsdag og torsdag. Dette er en kraftig økning fra i fjor, da var 296 personer innom utenom åpningsdagene (registrering av brukere tirsdag og torsdag startet f.o.m. 2.kvartal 2007, så det reelle tallet er litt høyere). Det varierer hva de får hjelp til. Det kan være alt fra deltakelse i ansvarsgruppemøte, følge til ulike møter/instanser, sårstell eller å hente rent brukerutstyr. 4.2 Nye brukere og alderssammensetning I løpet av 2008 har vi registrert 54 nye personer på FunkisHuset mot 93 i Av disse er minst 6 stk under 20 år og minst 9 stk mellom 20 og 25 år gamle. 12 stk er mellom 26 og 35, og resterende er eldre enn 36. Noen av brukerne har vi ikke registrert fødselsår på. Vi har i løpet av året et aldersspenn blant de som bruker huset fra 18 til 56 år. Alderssammensetningen er som følger: Alder Antall brukere i 2008 Prosent % % % % % Ukjent alder % Sum % Side 7 av 16

8 4.3 Kommunetilhørighet Kommunetilhørigheten sprer seg slik tabellen nedenfor viser: Kommune Gjesdal Hå Klepp Sandnes Sola Time Andre* Prosent av besøket 1 % 1 % 2 % 89 % 3 % 1 % 3 % Det er naturlig nok den største kommunen som har flest besøk på FunkisHuset. Når vi sammenlikner med 2007, så er det en liten økning fra 87 % i 2007 til 89 % i 2008 fra Sandnes kommune. Sola har også hatt en økning fra 1 % til 3 %, mens Time har hatt en nedgang fra 3 % til 1 % i De 3 % som omtales som andre er fra andre kommuner derav noen av dem med ukjent kommunetilhørighet. 5.0 Tjenester og tiltak 5.1 Helsetjenester Vi har hatt totalt 659 henvendelser i forhold til helse i løpet av av disse henvendelsene ble møtt på helserommet, mens de resterende 139 henvendelsene ble møtt i fellesarealet. På tross av lavere besøkstall generelt i 2008, har antall henvendelser på helserommet holdt seg på omtrent samme nivå som i Vi har ikke inntrykk av at dette er pga av dårligere helsetilstand blant brukerne, men at økt bevisstgjøring hos brukerne rundt helsetilbudet vårt og fokus på rett brukergruppe kan forklare dette. Vi har hatt tjenestene på helserommet som månedstema, og i tillegg har vi gjennomført en anonym brukerundersøkelse med temaet Helsetjenester ved FunkisHuset. Målene var å se hvilken nytte brukerne har av helsetjenestene, oppdage evt. andre behov for helsetjenester og å synliggjøre tjenestene på Helserommet. Vi fikk inn 36 besvarelser. Resultatet er fortsatt under bearbeiding og vil bli presentert i neste kvartalsrapport. Vi har også sendt ut informasjonsskriv om tilbudet vårt, foldere og plakater til alle legekontor i de 6 stiftelseskommunene. I tillegg har vi skrevet en artikkel om FunkisHuset, med hovedfokus på våre helsetjenester, som ble publisert i tidsskriftet til Rogaland Legeforening, Sydvesten, nr. 3 årgang (http://www.legeforeningen.no/asset/40265/2/40265_2.pdf). Side 8 av 16

9 Kvinneandelen gjennom 2008 er på 47 %. Dette er en økning på 9 % fra Ser vi på besøkstallene generelt, så er kvinneandelen 29 %, mens det på helserommet altså er 47 %. Det vil si at vi når de kvinnene som bruker FunkisHuset godt med våre helsetjenester, og at kvinnene reelt sett bruker helserommet mer enn mennene Tjenester gitt på helserommet Vi registrerer de ulike tjenestene på helserommet innunder noen områder vi har definert. Her er en oversikt over fordelingen av tjenester gitt på helserommet. 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal 2008 Sårstell Vaksine Helse info Vekt Henv. Fastlege Henv. Legevakt Psykisk helse Div: kremer, smertestillende osv Undersøkelse Sum helsetjenester Den tjenesten som står øverst, sårstell, hadde en topp i 2. og 3. kvartal for så å gå tilbake igjen til 4. kvartal. Dette skyldes i hovedsak noen få brukere som hadde injisert relaterte sår som brukte lang tid på å gro. Ellers så har vi i løpet av 2008 merket en nedgang i antall sår som kan relateres til injisering, og antar dette har noe å gjøre med at vi på slutten av 2007 begynte å dele ut stasebånd til brukerne. Denne observasjonen er også gjort av andre lavterskeltiltak som har delt ut stasebånd. Gjennom utdelingen av stasebånd har vi hatt mange gode samtaler og fått kontakt med brukere som vanligvis ikke er like pratsomme. Vi har avdekket en del mangler og feilkunnskap når det gjelder injisering, og vi har benyttet anledningen til å problematisere LAR og samtidig injisering. Vi har og fått satt fokus på farene ved injisering av tabletter. Det blir gitt informasjon om sprøyteteknikk og hygiene, og vi tror og håper at dette har ført til en økt bevissthet hos brukerne rundt farene ved feil teknikk og dårlig hygiene.. Side 9 av 16

10 Vaksinasjon deles inn i hepatittvaksine og influensavaksine. Hepatittvaksinasjon jobber vi med hele året. Vi ser likevel at det i perioder får litt mindre fokus. Tallene for hepatittvaksine er halvvert ifht 2007, noe som skyldes at de fleste som brukere oss nå er vaksinerte. Vi har totalt satt 20 doser med hepatittvaksine. Dette er en halvering fra i fjor. Vi har ferdigvaksinert 10 personer i 2008, og påbegynt vaksinering av 7 personer som ikke er ferdigvaksinert i løpet av året. Influensavaksinasjonen er sesongbetont. Før influensaperioden vinteren 2008/ 2009 fikk vi tildelt 20 influvac doser. 14 av disse er satt på våre brukere. Vi registrerer også henvendelser til fastlege og legevakt gjort på helserommet. I tillegg til dette skjuler det seg en del henvendelser til lege i tallene kontakt med offentlige instanser og i helsetjenester gitt i miljøet.. Vi har knyttet en tilsynslege til tiltaket, han har ingen direkte kontakt med brukerne, men benyttes til undervisning av personalet, reseptskriving og medisinbestilling Psykisk helse er ofte tema på helserommet, men også i fellesarealene, og tallene som kommer frem i tabellen over reflekterer nok ikke de reelle tallene. Noen av våre brukere er til tider psykotiske. Ved et par anledninger med psykotiske brukere var det nødvendig for oss å hjelpe til med tvangsinnleggelse på psykiatrisk klinikk. Dette utfordrer både personellet og de andre brukerne av huset. Vi har også et punkt som kalles diverse. Her registreres bruk av smertestillende, utdeling av sårstellsutstyr og liknende. Siste punkt i registreringen vår er undersøkelse. Dette kan blant annet dreie seg om blodtrykksmåling, blodsukkermåling, crp, registrering av puls eller graviditetstester. Ved positive graviditetstester gir vi veiledning i forhold til kvinnens valgmuligheter og henviser videre i systemet. Ved negative tester gir vi prevensjonsveiledning GU prosjekt I slutten av april startet vi opp med tilbud om gynekologisk undersøkelse for de kvinnelige brukerne. Vi har inngått avtale med privatpraktiserende gynekolog Karen Time som har praksis på Bryne. I begynnelsen startet vi opp med tilbud annenhver uke, men gikk over til å sette opp timer ved behov etter hvert som ventelisten minket. Vi følger kvinnene til gynekologen hvor de får tilbud om generell undersøkelse, celleprøve og prevensjon. Til Side 10 av 16

11 sammen 19 konsultasjoner har blitt gjennomført, fordelt på 13 forskjellige brukere fra 3 kommuner. Kvinnene er veldig positive til tilbudet, men som alltid er det ikke like enkelt for alle å møte. Vi har hatt 8 ikke møtt. Erfaringene så langt viser at det er veldig lite kjønnssykdommer, men at det derimot er flere som har celleforandringer av mer eller mindre alvorlig grad. Disse blir fulgt opp videre, enten ved ny undersøkelse eller henvist til behandling på sykehus. En overraskende erfaring er at ikke alle jenter ønsker prevensjon til tross for sterke anbefalinger fra personal og gynekolog. Vi jobber også aktivt i forhold til sosialetaten i kommunene som er positive til å innvilge økonomisk støtte til prevensjon. Økonomiske hensyn kan være gjeldende når kvinnene velger å ikke bruke prevensjon Tannbehandling og tannpleie I løpet av året har 39 ulike brukere benyttet seg av tilbudet, 16 kvinner og 23 menn. Til sammen har det vært gjennomført 103 konsultasjoner. Brukerne av tannlegetilbudet kommer fra alle våre 6 stiftelseskommuner. 7 pasienter er ferdigbehandlet i løpet av året. Tannlegen jobber med brukere som har store problemer med å møte opp, og som også har stort behov for omfattende tannbehandling. Konsultasjonene tilpasses alltid brukernes dagsform. Tannlegen har fått påbegynt behandling av brukere som vi anså det som veldig vanskelig å hjelpe. Vi har betalt for 15 timer ikke møtt, men i realiteten er tallet langt høyere. 50 ganger har brukeren ikke møtt, men i de fleste tilfellene har vi klart å skaffe reserver, eller brukt lenger tid på foregående bruker. Vi klarte altså å nå målet vi satte oss om å ikke overstige 20 % ikke møtt timer. Vi har ikke hatt tilbud om tannpleier i år Sprøyteutdeling og sprøyteplukk Vi har hatt 2405 utleveringer av rent utstyr i Returen av brukte kanyler gjennom året er 64 %, noe som er en økning på 2 % fra i fjor. Vi har i løpet av året endret våre rutiner noe i forhold til utdeling for å kunne møte brukernes behov bedre. I praksis er vi blitt noe mindre firkantet i forhold til hvor mye utstyr vi deler ut. På tross av 676 færre utleveringer i år i forhold til i fjor, har vi levert ut flere rene kanyler. Disse endringene har ikke påvirket returprosenten i negativ retning, noe som viser at behovet for rene sprøyter er stort. Det finnes brukere som er nødt til å bruke over 20 kanyler for å klare å sette 1 injeksjon. Vi har vært på flere sprøyteplukkrunder i løpet av året. Vi finner alltid noe brukt utstyr på de vanlige plassene. Det som er gledelig er at vi finner flere sprøyter enn kanyler, noe som tyder på at brukerne selv i stor grad tar ansvar for å kaste kanylene på en forsvarlig måte. Vi har også oppsøkt noen steder hvor vi ikke har vært før etter tips fra våre brukere. Etter slike Side 11 av 16

12 runder har vi alltid fokus på dette i miljøet, vi ansvarliggjør brukerne parallelt med at vi oppmuntrer dem til fortsatt å bruke puck og returnere brukt utstyr Overdoseberedskap og førstehjelpsopplæring Vi har dessverre mistet flere av våre registrerte bruker i av disse er antatt døde av overdose. (I 2007 mistet vi 3 brukere i overdose). Dette går inn på oss og brukerne våre. Vi har markert dødsfallene med lys og bilde/dødsannonse i fellesarealet og vi har deltatt i begravelsene. Vi har i forbindelse med dødsfallene hatt økt fokus på faren for overdose og overdosedødsfall. Vi prater med brukerne om det, vi har laget lapper med informasjon som vi legger i sprøytepakkene og det har vært tema på husmøte. Vi har fått sponset en Anne-dukke fra Lærdal som vi bruker til opplæring brukere og ansatte i hjerte-lungeredning. 5.2 Hygiene og ernæring Vi tilbyr varm næringsrik mat hver mandag og fredag. Disse dagene har vi høyest besøkstall, noe som viser at det er et viktig tilbud for mange. I tillegg serveres det kornblanding på onsdager, og hver åpningsdag står det kosttilskudd, frisk frukt, kjeks, drikkeyoghurt og andre varme og kalde drikker på bordet. I april startet vi opp med å servere FunkisHusets egen styrkedrikk. Denne består av frukt, ernæringspulver og yoghurt, og kan sies å være en stor suksess. Vi har i løpet av året gitt 393 tjenester til personer for å bedre deres personlige hygiene. Dette er for eksempel: klesvask, klesutdeling, dusj, tannbørste, barberutstyr osv. Vi hadde en topp i forhold til disse tjenestene i 4. kvartal, noe som hadde sammenheng med at vi delte ut superundertøy og hårprodukter til brukerne rundt juletider. 5.3 Alternativ behandling og fotpleie Det har vært tilbud om aromaterapi/massasje 40 ganger i Aromaterapeuten har gitt 139 behandlinger. Dette er en populær tjeneste, og massasjelistene pleier å bli fulle hver gang. I 2008 har vi også tilbudt brukerne våre gratis fotpleie i 1. og 2 kvartal. Fotterapeut har vært på huset 14 dager i løpet av året. Hun har til sammen behandlet 15 par føtter disse dagene. Vi ser et stort behov for tjenesten, men brukerne vegrer seg for å benytte tilbudet, og vi valgte i 3. kvartal å kutte denne tjenesten inntil videre. Side 12 av 16

13 5.4 Sosialfaglige tjenester og individuell oppfølging Individuell oppfølging Vi gir sosialfaglig råd og veiledning daglig. Spørsmålene kan dreie seg om hjelp til å søke økonomisk sosialhjelp, informasjon om trygderettigheter, muligheter for behandling og informasjon om behandlingsapparatet, ønske om deltagelse i ansvarsgrupper og annet. Store deler av tirsdagene og torsdagene brukes til denne oppfølgingen. Oppfølgingen kan også være i forhold til helseapparatet, det kan være å kjøre og følge den enkelte til lege, hjelpe dem å overholde avtaler med lege, sykehus og poliklinikker, kjøring til avrusning, behandling eller besøk i fengsel. Vi har i vårt arbeid hyppig kontakt med det øvrige hjelpeapparatet. I 2008 har vi 724 ganger hatt kontakt med, fått henvendelser fra eller hatt møter sammen med brukere og det øvrige hjelpeapparatet (ikke samarbeidsmøter). Dette tallet er det høyeste noensinne i FunkisHusets historie, på tross av lavere besøk i Dette kan ha noe med tidligere underrapportering å gjøre, men vi har hatt en merkbar økning i individuell oppfølging av brukerne i år. Kommunikasjon pr e-post eller brev er ikke registrert Sosiale aktiviteter Av forskjellige årsaker så har vi også i år hatt lav frekvens av sosiale aktiviteter for brukerne. Dette er noe vi ønsker å bli bedre på i 2009, da vi ser hvor stor glede brukerne har av disse sosiale aktivitetene. I juni ble det i Stavanger arrangert NM i gatefotball for bostedsløse hvor FunkisHuset i samarbeid med Byprestene organiserte treninger og samlinger for Sandneslaget. Laget endte på 7. plass. I juli dro vi på strandtur hvor vi badet, grillet og koste oss. I tillegg har vi arrangert den årlige gourmetkvelden, kinokveld, jentekveld med revy og guttedag med paintball Månedens tema og temadager Månedens tema gir oss mulighet for å sette fokus på ulike tema på en systematisk måte i miljøet. Av tema vi har valgt å ha fokus på kan vi nevne: 1.hjelp/overdoser, angst, hepatitt, individuell plan, helsetjenestene ved FunkisHuset, ernæring og injisering. Månedens tema gjøres synlig i informasjonsmateriell i oppholdsrommet, og informasjonslapper i sprøytepakkene, endring av forsiden på brukernes internettilgang og en quiz i slutten av måneden. Sistenevnte er et svært populært tiltak med premie som lokker for to av de med flest riktige svar. Vi har også hatt vår årlige temadag om HIV og Aids, med besøk av Per Arne Tengesdal fra Leve med HIV fra Kirkens Bymisjon i Stavanger. Side 13 av 16

14 5.5 Brukermedvirkning Vi har som mål å gjennomføre brukerundersøkelser som er med på å sikre tilbakemelding rundt aktuelle tema. Målet var å ha to brukerundersøkelser i 2008, men bare en som handlet om helsetjenestene på FunkisHuset ble gjennomført. Vi har også husmøter hvert kvartal hvor vi gir brukerne tilbakemeldinger, de har anledning til å gi oss tilbakemeldinger og hvor vi drøfter ulike aktuelle tema som: overdosedødsfall, naboforhold, innhold i sprøytepakken, og annet. Vi skriver møteinnkalling og referat som er tilgjengelig for brukerne våre. Vi opplever å få mye positiv tilbakemelding og takknemlighet for den jobben vi gjør. 6.0 Samarbeid og undervisning 6.1 Samarbeid Med målgruppe fra seks ulike kommuner har vi mange samarbeidspartnere innenfor helse- og sosialtjenesten. I år har vi gjennomført en besøksrunde i kommunene for å gjøre tilbudet mer kjent samt evaluere samarbeidet. Vi har vært i 4 kommuner, de to siste hadde ikke anledning til å ta imot oss før i Tilbakemeldingene er utdelt positive både i forhold til tilbudet vi representerer og samarbeidet rundt brukere. Det kom imidlertid tydelig frem at ikke alle kommunene er like godt kjent med tilbudet og hvilken nytte det kan ha for deres brukere. Slike informasjonsrunder bør derfor skje oftere. I Sandnes kommune som har klart flest brukere deltar vi på Ka-skjer møte med barnevernstjenesten og sosialtjenesten i Sandnes kommune et par ganger i året. Vi opplever at vi har et godt samarbeid med de frivillige organisasjonene/menighetene, byprestene og Crux oppfølgingssenter som vi har jevnlige samarbeidsmøter med gjennom forumet Samarbeidsforum. Vi har også et godt samarbeid med Veiledningssenteret for pårørende i Sandnes, som også har leid lokaler på FunkisHuset til et av sine gruppetilbud. I samarbeid med Veiledningssenteret og politiet arrangerte vi også i år et informasjonsmøte for politikere. Pårørende kontakter oss for råd og veiledning og for å høre om vi har kontakt med den de er bekymret for. Vi samarbeider med pårørende på bakgrunn av samtykkeerklæring og henviser videre til Veiledningssenteret når det er aktuelt. Side 14 av 16

15 6.2 Undervisning, omvisning og besøk Vi har jevnt over mye besøk fra andre virksomheter og studenter som ønsker informasjon om virksomheten på FunkisHuset. Vi er imøtekommende til slike henvendelser og synes det er kjekt å formidle våre erfaringer. For å utnytte legeressursen vi har tilgjengelig startet vi i 2008 opp med helsefaglig undervisning for ansatte som er helsepersonell. Dette skjer i samarbeid med Seksjon rusvern Soma og det er Dr. Hetta som gir undervisning i ulike tema som ønskes belyst. 6.3 Naboutvalg Det har i løpet av året vært to møter i naboutvalget. Seks ulike naboer samt bydelsutvalget er representert i utvalget foruten styreleder i stiftelsen og daglig leder fra FunkisHuset. Målet med møtene er å ha en dialog om naboforholdet og gi hverandre tilbakemeldinger. Tilbakemeldingene fra naboene er stort sett positive. Vi jobber kontinuerlig for å ha et godt naboforhold. 6.4 Rusfaglig forum Rusfaglig Forum arrangerer vi jevnlig for sosial- og psykiatritjenesten i de seks kommunene vi server. Dette er blitt et sted å øke kunnskapsnivået, knytte kontakter og styrke samarbeidet. Dette året har vi også åpnet opp for at spesialisthelsetjenesten ved Put Sandnes og Blå Kors kan møte med en representant, samt vår kontaktperson hos Fylkesmannen i Rogaland. Vi har hatt ulike tema og innledere til Rusfaglig Forum i løpet av året. Disse er: - Førstehjelp ved selvmordsfare v/ Gudrun Auestad, psyk. Sykepleier ved Regionalt ressurssenter for vold, traumer og selvmordsforebygging. - Tilbakehold etter Lov om sosiale tjenester 6.2 v/martin Hermansen, Fylkesnemda og Katharina Hovland, Leder av seksjon rusvern Sandnes Kommune. - Tid og sted i rusmiddelavhengiges dagligliv v/ Sverre Nesvåg, IRIS/KORFOR og Ingrid Elin Dahlberg, HUSK. Vi har i år hatt over 30 deltakere hver gang i Rusfaglig Forum og interessen for å delta er stor. Deltakerne kommer primært fra våre seks stiftelses kommuner. Side 15 av 16

16 7.0 Kommentarer og utfordringer videre Dette året har vi registrert en nedgang både i besøkstall og antall nye personer sammenlignet med tidligere år. Besøkstallet var spesielt lavt i 4 kvartal og vi mener at dette henger sammen med at mange av våre faste brukere var i behandling på institusjon, startet med LAR, var på omsorgsinstitusjon eller i fengsel. Vi registrerer også at Sandnes kommune har bedret tilbudet til vår målgruppe både ift bolig og sysselsetting, noe som gjør at noen brukere har mindre behov for våre tjenester. Til tross for lavere besøkstall er antall helsetjenester på tilnærmet samme nivå som i 2007, noe som kan tolkes dit hen at brukerne er mer bevisst hvordan de kan bruke våre tjenester og at vi når personer som er i målgruppen. Dessverre har vi dette året opplevd en markant økning i antall overdosedødsfall blant brukerne. Vi antar at hele 8 av våre registrerte brukere døde av overdose. Dette minner oss om at en av våre viktigste oppgaver som helsetilbud er å forebygge overdoser ved å undervise i HL redning og snakke med brukerne om den reelle faren de utsetter seg for. Vi utfordres noen ganger i forhold til personer som har en meget vanskelig livssituasjon og store helseproblem, men som likevel ikke ønsker å ta imot dem hjelp de tilbys. Vi har stort sett nådd målene vi satte oss i virksomhetsplanen for Mye av driften går av seg selv, men vi er spesielt fornøyd med at vi har fått på plass tilbud om gynekologisk undersøkelse til kvinnene. Vi har dette året hatt et spesielt fokus på samarbeid med helsetjenesten, men ser fortsatt behov for å jobbe videre med dette. Vi har også jobbet med markedsføring av FunkisHuset og har fått laget en ny oppdatert hjemmeside samt informasjonsplakater. I 2009 har vi valgt oss følgende satsningsområder: - Samarbeid med helsetjenesten - Individuell plan - Kvinner - Videreformidling av brukere som ikke er i målgruppen. Sandnes, februar 2009 Åse Odland Daglig leder Anne Trøstheim Fagansvarlig sykepleier Side 16 av 16

FUNKISHUSET et helse- og omsorgstilbud i Sandnes. Sandnes kommune 10.04.13 1

FUNKISHUSET et helse- og omsorgstilbud i Sandnes. Sandnes kommune 10.04.13 1 FUNKISHUSET et helse- og omsorgstilbud i Sandnes Sandnes kommune 10.04.13 1 Innhold Målsetting og målgruppe Ulike tjenester Fokusområder Rusprofil Statistikk 2012 Samarbeid Spør underveis Sandnes kommune

Detaljer

Melding til utvalg for helse- og sosialtjenester 08.06.11-23/11 ÅRSRAPPORT 2010. Stiftelsen Huset, Eidsvollsgate 45, 4307 Sandnes.

Melding til utvalg for helse- og sosialtjenester 08.06.11-23/11 ÅRSRAPPORT 2010. Stiftelsen Huset, Eidsvollsgate 45, 4307 Sandnes. Melding til utvalg for helse- og sosialtjenester 08.06.11-23/11 ÅRSRAPPORT 2010 Stiftelsen Huset, Eidsvollsgate 45, 4307 Sandnes Tlf: 51 68 13 50 www.funkishuset.no / post@funkishuset.no FunkisHuset`s

Detaljer

Helse- og OverdoseTeamet Trondheim kommune

Helse- og OverdoseTeamet Trondheim kommune LPS 31.3.2011 Helse- og OverdoseTeamet Trondheim kommune Trondheim kommune helse- og overdoseteamet Helseteamet Etablert i 2000 Prosjektmidler fra staten Skal drive skadereduserende tiltak Hjelpepleier

Detaljer

RUSARBEIDET I VERDAL KOMMUNE INFORMASJON TIL DRIFTSKOMITEEN 26.01.2011

RUSARBEIDET I VERDAL KOMMUNE INFORMASJON TIL DRIFTSKOMITEEN 26.01.2011 RUSARBEIDET I VERDAL KOMMUNE INFORMASJON TIL DRIFTSKOMITEEN 26.01.2011 1 HELHETLIGE TJENESTER RUSKOORDINATOR RESSURSTEAM RUS 2 RUSAVDELINGEN RUSTJENESTEN RUSPROSJEKTENE Lov om sosiale tjenester kap. 6

Detaljer

Det finnes alltid muligheter

Det finnes alltid muligheter Det finnes alltid muligheter Huset Huset er et oppfølgingssenter i Tromsø for deg som ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet. Vi ønsker å være en trygt sted der det er godt å være. Her kan du

Detaljer

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter.

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter. SMSO-NYTT Mai 2009 Blad1/09 E-mail: kontakt@smso-agder.no www.smso-agder.no VÅREN 2009 Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd.

Detaljer

Senter for rusforebygging

Senter for rusforebygging Senter for rusforebygging Målsetting: Gi et faglig godt tilbud til målgruppen i alle avdelingene. Utvikle tilbudet i tråd med utviklingen i samfunnet og endringer i rusmiljøene. Senter for rusforebygging

Detaljer

Årsrapport 2012 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2012 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2012 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

Ila Åpent Hus. et sted å være et sted å virke et sted å vokse. Oslo kommune Rusmiddeletaten Seksjon skadereduksjon Ila hybelhus

Ila Åpent Hus. et sted å være et sted å virke et sted å vokse. Oslo kommune Rusmiddeletaten Seksjon skadereduksjon Ila hybelhus Ila Åpent Hus et sted å være et sted å virke et sted å vokse Oslo kommune Rusmiddeletaten Seksjon skadereduksjon Ila hybelhus Visjon Ila Åpent Hus er et mangesidig tilbud for rusmiddelmisbrukere som aktivt

Detaljer

Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet

Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet Rusforum 2012 Alta, 6. november 2012 NKS Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Norske kvinners sanitetsforening avd. Nordland,

Detaljer

Årsrapport 2011 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2011 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2011 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

INFORMASJON TIL FASTLEGER

INFORMASJON TIL FASTLEGER INFORMASJON TIL FASTLEGER Med rusreformen (01.01.2004) fikk leger en selvstendig rett å henvise pasienter til tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbrukere (TSB). Dette er særlig viktig fordi

Detaljer

Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

Sandnes Frivilligsentral 2013

Sandnes Frivilligsentral 2013 Sandnes Frivilligsentral 2013 Frivilligsentralene 2013 Ca 400 sentraler totalt I forrige regjeringsperioden er det blitt opprettet over 100 nye sentraler KD har fordelt tilskudd til opprettelse av 20 nye

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

Årsrapport 2007 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2007 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2007 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Voldtektsmottak Bergen Legevakt Årsrapport 2007 Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s.3 2. Statistikk s.4 o Tabell 1 - Antall pasienter s.4

Detaljer

Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

STAVANGER FENGSEL KONTAKTBETJENTENE HAR EN SENTRAL ROLLE I REHABILITERINGEN KONTAKTBETJENT AVDELINGSLEDER SYKEPLEIER TILBAKEFØRINGSKOORDINATOR

STAVANGER FENGSEL KONTAKTBETJENTENE HAR EN SENTRAL ROLLE I REHABILITERINGEN KONTAKTBETJENT AVDELINGSLEDER SYKEPLEIER TILBAKEFØRINGSKOORDINATOR STAVANGER FENGSEL STAVANGER FENGSEL STARTET PROSJEKTET 1. APRIL 2017 INNENFOR EKSISTERENDE RAMMER HØY SIKKERHET, 71 PLASSER FORDELT PÅ FIRE AVDELINGER DET HAR VÆRT 135 LØSLATELSER I ÅR PROSJEKTGRUPPE KONTAKTBETJENT

Detaljer

Kalfarhuset oppfølgingssenter

Kalfarhuset oppfølgingssenter Kalfarhuset oppfølgingssenter Innhold Om Kalfarhuset oppfølgingssenter Målgrupper 5 Individuell oppfølging 5 Vårt særpreg 5 Brukermedvirkning 5 Foto: Bilde fra skiheis; Lene M Gunnarson Øvrige bilder;

Detaljer

«Jeg er gravid» Svangerskap og rus

«Jeg er gravid» Svangerskap og rus «Jeg er gravid» Svangerskap og rus Oppfølging og rutiner TWEEK-verktøyet FRIDA-prosjektet Rusvernkonsulent Lise Vold Jordmor Solfrid Halsne FRIDA tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner Prosjekter

Detaljer

Stiftelsen Bergensklinikkene 2013

Stiftelsen Bergensklinikkene 2013 Stiftelsen Bergensklinikkene 2013 2008: Ny veileder fra helsedirektoratet om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester Realiteter: Helsetjenestenes samarbeid med pårørende varierer Lite fokus

Detaljer

TROMSØ KOMMUNE Rus- og Psykiatritjenesten avd for Arbeid og Aktivitet

TROMSØ KOMMUNE Rus- og Psykiatritjenesten avd for Arbeid og Aktivitet TROMSØ KOMMUNE Rus- og Psykiatritjenesten avd for Arbeid og Aktivitet Adresse: Skippergata,1 C 9008 Tromsø Tlf.: 77791090, Mobil: 91347492 Åpningstider: Vintertid fra 15 sept. til 14 mai. - Mandag tirsdag

Detaljer

Bergen kommune 8. Januar 2014. Helseteamet/ Overdoseteamet Trondheim kommune

Bergen kommune 8. Januar 2014. Helseteamet/ Overdoseteamet Trondheim kommune Bergen kommune 8. Januar 2014 Helseteamet/ Overdoseteamet Trondheim kommune Helseteamet Etablert i 2000 Prosjektmidler fra staten Skal drive skadereduserende tiltak 1 x Psyk. Hjelpepleier/miljøterapeut

Detaljer

Eldre og rus. Innlegg i Stavanger

Eldre og rus. Innlegg i Stavanger Eldre og rus Innlegg i Stavanger 25.11.2015. Frå beskjedbok: Hei alle MISS og Brukere«. Jeg har hatt meg en hærlig ferie, og blitt fri fra det meste. Alle mine venner holder til her det er alle som er

Detaljer

Legevakten i Sandnes - forventninger til våre samarbeispartnere

Legevakten i Sandnes - forventninger til våre samarbeispartnere Legevakten i Sandnes - forventninger til våre samarbeispartnere Hva vil det si å arbeide på en legevakt? Å jobbe i legevaktstjenesten er å drive risikosport Å jobbe i legevakt er som å balansere på en

Detaljer

Årsmelding 2014. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge

Årsmelding 2014. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Årsmelding 2014 Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Virksomhetens organisering N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Midt-Norge har sitt hovedkontor i Stjørdal kommune.

Detaljer

Nærmiljøbasert TSB for ungdom

Nærmiljøbasert TSB for ungdom Nærmiljøbasert TSB for ungdom Et samarbeidsprosjekt mellom Verdal kommune og ARP(Avdeling for Rusrelatert Psykiatri) Psykologspesialist Eva Karin Egseth (ARP) Seksjonsleder Rune Ingebrigtsen (ARP) Ruskoordinator

Detaljer

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste Jarlegården oppfølgingssenter Kirkens Sosialtjeneste Innhold 4 Jarlegården oppfølgingssenter Målgrupper Brukermedvirkning Vårt særpreg Her fi nner du oss 6 Drift og aktiviteter Samarbeid Kompetanse Metode

Detaljer

Prosjekt 24SJU AGENDA 24SJU 24SJU 24SJU. Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014. Lars Linderoth. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo www.24sju.

Prosjekt 24SJU AGENDA 24SJU 24SJU 24SJU. Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014. Lars Linderoth. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo www.24sju. AGENDA Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014 ü Prosjekt ü Samhandlingsteamet i Bærum ü ROP Tøyen Lars Linderoth Overlege, Rehabiliteringspoliklinikken og Samhandlingsteamet Bærum DPS, Vestre Viken

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE FOR ARBEIDSTAKERE PÅ VTA MIDTUN VEKST AS HØSTEN 2013

SPØRREUNDERSØKELSE FOR ARBEIDSTAKERE PÅ VTA MIDTUN VEKST AS HØSTEN 2013 SPØRREUNDERSØKELSE FOR ARBEIDSTAKERE PÅ VTA MIDTUN VEKST AS HØSTEN 2013 Tabell 1 1.Svært misfornøyd 2.Ikke helt fornøyd 3.Fornøyd 4.Svært fornøyd 1) INFORMASJON OM JOBBEN: Vet du hvilke avdelinger vi har

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 22.05.2008 kl. 08.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 50 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2015 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

BrukerPlan. Et kartleggingsverktøy utviklet i samarbeid mellom Helse Fonna, IRIS og KORFOR. Kartlegging 2010. 10 kommuner i Helse Stavangers område

BrukerPlan. Et kartleggingsverktøy utviklet i samarbeid mellom Helse Fonna, IRIS og KORFOR. Kartlegging 2010. 10 kommuner i Helse Stavangers område BrukerPlan Et kartleggingsverktøy utviklet i samarbeid mellom Helse Fonna, IRIS og KORFOR Kartlegging 21 1 kommuner i Helse Stavangers område 16/3-211 Hva er BrukerPlan? Et verktøy for kommuner som ønsker

Detaljer

LAR I FINNMARK RUS-OG PSYKISK HELSEFORUM I FINNMARK NOV.

LAR I FINNMARK RUS-OG PSYKISK HELSEFORUM I FINNMARK NOV. LAR I FINNMARK RUS-OG PSYKISK HELSEFORUM I FINNMARK 2016. 8-9.NOV. LAR-legemiddelassistert rehabilitering ANSVARET FOR LAR PASIENTER I FINNMARK BLE OVERFØRT FRA UNN-TROMSØ JANUAR 2016 TIL VPP-RUSTEAM I

Detaljer

Med mennesket i sentrum

Med mennesket i sentrum Jæren distriktspsykiatriske senter N.K.S. En orientering til pasienter, brukere, pårørende og andre Med mennesket i sentrum Arbeidsmotto for alle N.K.S. institusjoner: I de små ting frihet, i de store

Detaljer

Crux oppfølgingssenter, Sandnes. Det finnes alltid muligheter...

Crux oppfølgingssenter, Sandnes. Det finnes alltid muligheter... Crux oppfølgingssenter, Sandnes Det finnes alltid muligheter... Crux oppfølgingssenter Oppfølgingssenteret er for deg som ønsker et liv ut av rusavhengighet og kriminalitet. Crux er en base og et utgangspunkt

Detaljer

Styresak. Styremøte: 5. november 2003 Styresak nr: 104/03 B Dato skrevet: Saksbehandler: Hans Stenby Vedrørende: Rusreform I og II

Styresak. Styremøte: 5. november 2003 Styresak nr: 104/03 B Dato skrevet: Saksbehandler: Hans Stenby Vedrørende: Rusreform I og II Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 5. november 2003 Styresak nr: 104/03 B Dato skrevet: 28.10.2003 Saksbehandler: Hans Stenby Vedrørende: Rusreform I og II Bakgrunn Regjeringen

Detaljer

Bergfløtt Behandlingssenter

Bergfløtt Behandlingssenter Bergfløtt Behandlingssenter Innhold 3 Bergfløtt Behandlingssenter Målgruppe Psykoselidelse/schizofreni Tjenester på ulike nivå Brukermedvirkning og samarbeid med pårørende 5 Bergfløtt døgnavdeling Behandling

Detaljer

Prindsen mottakssenter Seksjonssjef Joakim Hauge

Prindsen mottakssenter Seksjonssjef Joakim Hauge Prindsen mottakssenter Seksjonssjef Joakim Hauge 1 Prindsen mottakssenter Opprettet 1.april 2012 Senteret har ansvar for samordning av helse- og sosialfaglig hjelp til personer med rusmiddelmisbruk som

Detaljer

Henvisning til legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Henvisning til legemiddelassistert rehabilitering (LAR) Henvisning til legemiddelassistert rehabilitering (LAR) Personalia Personnummer: Navn: Adresse : Postnr: Sted: Pasientens telefon: Nærmeste pårørende (adresse, telefon): Sosiale forhold Innsøkende kommune:

Detaljer

Jubileumsseminar innen rusbehandling Haugesund 12. og 13. juni

Jubileumsseminar innen rusbehandling Haugesund 12. og 13. juni Jubileumsseminar innen rusbehandling Haugesund 12. og 13. juni Samhandling i praksis flere eksempler på god samhandling Ingen trenger å falle utenfor. Samhandling i praksis Oppsøkende Behandlingsteam Stavanger

Detaljer

MANIFEST 2012-2016. Tilbake til livet ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF)

MANIFEST 2012-2016. Tilbake til livet ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF) ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF) MANIFEST 2012-2016 Tilbake til livet Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund (AEF) AEF, Torggata 1, 0181 Oslo 23 21 45 78 (23 21 45

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet «Husk alle har en familie» 2011

Sluttrapport for prosjektet «Husk alle har en familie» 2011 Sluttrapport for prosjektet «Husk alle har en familie» 2011 Bakgrunn for prosjektet og målsetting Bakgrunn Rusmiddelavhengighet hos en person i en familie rammer hele familien, og til tross for at vi alle

Detaljer

INFORMASJON OM RUSARBEIDET I VERDAL KOMMUNE

INFORMASJON OM RUSARBEIDET I VERDAL KOMMUNE INFORMASJON OM RUSARBEIDET I VERDAL KOMMUNE KOMITE FOR MENNESKER OG LIVSKVALITET 15.02.12 Georg Sørmo, Vibeke Veie-Rosvoll 1 SAMMENHENGENDE TILTAKSKJEDER RUSKOORDINATOR RESSURSTEAM RUS 2 ORGANISERING -

Detaljer

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Funksjonsbeskrivelse s. 3 2. Personale s. 4 3. Aktivitet s. 4 4. Kompetanseutvikling s. 7 5. Informasjon, undervisning og veiledning

Detaljer

..hindre eller begrense sannsynligheten for at...legges vekt påp. at kvinnen tilbys tilfredsstillende hjelp for sitt rusmiddelmisbruk barnet

..hindre eller begrense sannsynligheten for at...legges vekt påp. at kvinnen tilbys tilfredsstillende hjelp for sitt rusmiddelmisbruk barnet Skjermet enhet Enhet for gravide rusmiddelsmisbrukere Tilbakeholdes etter 6-2a i LOST 7 plasser; 4 plasser til Helse SørS 3 plasser til andre regioner Ragnhild Myrholt 30.05.07 MÅL..hindre eller begrense

Detaljer

Lavterskel substitusjonsbehandling - LASSO prosjektet

Lavterskel substitusjonsbehandling - LASSO prosjektet Lavterskel substitusjonsbehandling - LASSO prosjektet LAV konferansen 2 og 3 juni 2014 Jon-Aksel T. Jacobsen, prosjektleder, velferdsetaten, Oslo kommune Bakgrunn: Nå den mest vanskeligstilte gruppen av

Detaljer

Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter:

Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter: Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter: Dette er et «ferdig opplegg» for de som ønsker å sette i

Detaljer

Avdeling for psykisk helse- og rusarbeid, Bjugn kommune. MOTTAirf. eju( N ROIVINA014E. Tjenestebesk.velse

Avdeling for psykisk helse- og rusarbeid, Bjugn kommune. MOTTAirf. eju( N ROIVINA014E. Tjenestebesk.velse Avdeling for psykisk helse- og rusarbeid, Bjugn kommune MOTTAirf eju( N ROIVINA014E Tjenestebesk.velse Innledning Rusarbeideti Bjugnkommuneskalværeorganisertsammenmedpsykiskhelsearbeid. Tjenestenbøri dennesammenhengendrenavn.

Detaljer

Rus- og Psykiatritjenesten

Rus- og Psykiatritjenesten Rus- og Psykiatritjenesten Adresse: Skippergata,1 C 9008 Tromsø Tlf.: 77791090, Mobil: 91347492 Åpningstider: Vintertid fra 15 sept. til 14 mai. - Mandag tirsdag og onsdag fra kl. 09:00-15:30. - er senteret

Detaljer

Lar nettverk ETAT FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG

Lar nettverk ETAT FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG Lar nettverk ETAT FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG Klepp kommune 18 900 er det siste kjente folketalet, pr 30. september 2015. Me vaks med 0,4% i 3. kvartal og har vokse med 0,8% i 2015 så langt. Hva skal

Detaljer

Herøy kommune Sluttrapport samhandlingsprosjekt Herøy kommune og Alderspsykiatrisk seksjon

Herøy kommune Sluttrapport samhandlingsprosjekt Herøy kommune og Alderspsykiatrisk seksjon Herøy kommune Sluttrapport samhandlingsprosjekt Herøy kommune og Alderspsykiatrisk seksjon Hvis det i sannhet skal lykkes å føre et menneske hen til et bestemt sted, må man først passe på å finne ham der

Detaljer

Læring - utvikling - mestring

Læring - utvikling - mestring Læring - utvikling - mestring Voksenklinikken, avdeling Nidarosklinikken Voksenklinikken Helse Midt-Norge har organisert all rusbehandling i regionen i et eget helseforetak Rusbehandling Midt-Norge HF.

Detaljer

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE Generell informasjon til alle som retter henvendelse om tjenester til Psykisk helsetjeneste: Tjenesten yter hjelp til hjemmeboende voksne

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2013 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

ET LØFT FOR PSYKISK HELSE

ET LØFT FOR PSYKISK HELSE ET LØFT FOR PSYKISK HELSE Bedre tjenester til mennesker med psykiske lidelser Brukernes behov og medvirkning skal stå i sentrum Mer kunnskap og økt åpenhet om psykisk helse Større vekt på forebyggende

Detaljer

HENVISNING TIL LEGEMIDDELASSISTERT REHABILITERING (LAR)

HENVISNING TIL LEGEMIDDELASSISTERT REHABILITERING (LAR) MARiT LAR-Midt HENVISNING TIL LEGEMIDDELASSISTERT REHABILITERING (LAR) Formålet med behandlingen er å bidra til at mennesker med opioidavhengighet får økt livskvalitet og at den enkelte får bistand til

Detaljer

Hva gjelder og hva nytter? Samhandling om rus og psykiatri (ROP) Årets fokus: Rus og fysisk helse

Hva gjelder og hva nytter? Samhandling om rus og psykiatri (ROP) Årets fokus: Rus og fysisk helse + Invitasjon til det årlige ROP-seminaret på Jæren Hva gjelder og hva nytter? Samhandling om rus og psykiatri (ROP) Årets fokus: Rus og fysisk helse Formål med seminaret Implementering av de nasjonale

Detaljer

Tvangsinnleggelse av gravide rusmiddelmisbrukere

Tvangsinnleggelse av gravide rusmiddelmisbrukere Tvangsinnleggelse av gravide rusmiddelmisbrukere - om 6.2a tilbud Ingjerd Meen Lorvik Klinikksjef / psykologspesialist MILJØTERAPEUTFUNKSJONER: TILBYR ULIKE AKTIVITETER UTENFOR BORGESTADKLINIKKEN: - TURER

Detaljer

Opptrappingsplaner psykisk helse og rus. Direktør Bjørn-Inge Larsen

Opptrappingsplaner psykisk helse og rus. Direktør Bjørn-Inge Larsen Opptrappingsplaner psykisk helse og rus Direktør Bjørn-Inge Larsen Befolkningens psykiske helse Halvparten av befolkningen får en psykisk lidelse i løpet av livet 20-30 % har hatt en psykisk lidelse siste

Detaljer

Smerten og håpet. Et seminar om det å være pårørende til rusmiddelavhengige. Tema: Sjef i eget liv veien UT av medavhengighet

Smerten og håpet. Et seminar om det å være pårørende til rusmiddelavhengige. Tema: Sjef i eget liv veien UT av medavhengighet VEILEDNINGSSENTERET FOR PÅRØRENDE Smerten og håpet Et seminar om det å være pårørende til rusmiddelavhengige Tema: Sjef i eget liv veien UT av medavhengighet Tid: Torsdag 21. mai 2015 Sted: Høgskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 85 Rusfag nr. 1 2013 Av: Rita Valkvæ og Rita Rødseth, KoRus Midt-Norge Kjenner de videregående skolene til veilederen

Detaljer

Kan overdoser forebygges ved å styrke samhandling og sikre overganger? LAR nettverk 26.11.15

Kan overdoser forebygges ved å styrke samhandling og sikre overganger? LAR nettverk 26.11.15 Kan overdoser forebygges ved å styrke samhandling og sikre overganger? LAR nettverk 26.11.15 Nasjonal overdosestrategi 2013 2018 «Ja visst kan du bli rusfri - men først må du overleve» Bakgrunn: Norge

Detaljer

Sammen for en bedre fremtid Kvalitet trygghet - respekt. Nordlandsklinikken

Sammen for en bedre fremtid Kvalitet trygghet - respekt. Nordlandsklinikken Sammen for en bedre fremtid Kvalitet trygghet - respekt Nordlandsklinikken Organisasjon Nordlandsklinikken er en seksjon under Avdeling for Rusbehandling, som er en del av Psykisk helse-og rusklinikken

Detaljer

starten på et bedre liv avrusning og motivasjon

starten på et bedre liv avrusning og motivasjon avrusning og motivasjon starten på et bedre liv MIDT I OSLO i et ærverdig hus med lav terskel holder vi til VÅR DRØM er å se mennesker starte et rusfritt liv, slå ut vingene og følge sin egen drøm! Jeg

Detaljer

MARBORG BRUKERORGANISASJON PÅ RUSFELTET

MARBORG BRUKERORGANISASJON PÅ RUSFELTET MARBORG BRUKERORGANISASJON PÅ RUSFELTET Informasjon til fagpersonell www.marborg.no Om Marborg MARBORG ble stiftet 1. juni 2004 og er en brukerorganisasjon innen rusfeltet, med særlig fokus på opiatavhengige

Detaljer

TANNHELSETILBUD TIL RUSMISBRUKERE

TANNHELSETILBUD TIL RUSMISBRUKERE TANNHELSETILBUD TIL RUSMISBRUKERE Samarbeid mellom tannhelsetjenesten off/privat og kommunene Erfaringer fra Hedmark Rådgiver Arnhild Sunde Seim, Tannhelsetjenesten i Hedmark FUTT-prosjektet 2001-2003

Detaljer

Bruker- og pårørende undersøkelse

Bruker- og pårørende undersøkelse Bruker- og pårørende undersøkelse Hjemmebaserte tjenester 8 Utarbeidet av Fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Kontaktperson: torbjorn.hanseth@lillehammer.kommune.no/6 5 549 Om undersøkelsen

Detaljer

Nasjonal Fagrådskonferanse 2015 24SJU «MEDISIN SOM METODE»

Nasjonal Fagrådskonferanse 2015 24SJU «MEDISIN SOM METODE» Nasjonal Fagrådskonferanse 2015 24SJU «MEDISIN SOM METODE» 24SJU MÅLGRUPPE De mest utsatte rusavhengige som ikke i tilstrekkelig grad nås gjennom det ordinære hjelpeapparat Tilgjengelighet: Hele døgnet

Detaljer

Vedlegg 4: Styresak 13/15: Bruk av tvang i psykisk helsevern oppfølging av internrevisjon.

Vedlegg 4: Styresak 13/15: Bruk av tvang i psykisk helsevern oppfølging av internrevisjon. Vedlegg 4: Styresak 13/15: Bruk av tvang i psykisk helsevern oppfølging av internrevisjon. Tabell 1. Innleggelser til tvungen psykisk helsevern (Observasjon og tvungen psykisk helsevern etter vedtak) i

Detaljer

Helsestasjonen. Hva gjør vi egentlig????

Helsestasjonen. Hva gjør vi egentlig???? Helsestasjonen Hva gjør vi egentlig???? Risør helsestasjon Ansatte på helsestasjonen 5 helsesøstre (2,93 stilling + 0,5 stilling tilknyttet asylmottaket) 1 jordmor (0,5 stilling) 1 sekretær (0,8 stilling)

Detaljer

Prosjektrapport Askim kommune. Brukermedvirkning for psykisk syke/rusavhengige som mottar tjenester fra hjemmesykepleien

Prosjektrapport Askim kommune. Brukermedvirkning for psykisk syke/rusavhengige som mottar tjenester fra hjemmesykepleien Prosjektrapport 2012 Askim kommune Brukermedvirkning for psykisk syke/rusavhengige som mottar tjenester fra hjemmesykepleien Prosjektrapport for Frie midler Askim kommune Brukermedvirkning for psykisk

Detaljer

Prosedyrer ved rusmistanke hos elever.

Prosedyrer ved rusmistanke hos elever. SYSTEMDOKUMENT FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Tema: Prosedyrer ved rusmistanke hos elever. Godkjent av: Magne Nesvik Gyldig Januar 2012 januar 2014 fra til: Ansvarlig Arne-Petter Gjørøy Saks- Arne-Petter Gjørøy

Detaljer

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik En enhet i utvikling Hvordan er vi bygd opp, hvordan jobber vi og hvilke utfordringer har vi? Koordinator Knut Anders Brevig Akuttnettverket, Holmen 07.04.14 Avdelingssjef

Detaljer

GJENNOMGANG AV PASIENTFORLØP

GJENNOMGANG AV PASIENTFORLØP GJENNOMGANG AV PASIENTFORLØP Forberedelse til deltakelse i læringsnettverket IHI Institute for Healthcare Improvement i USA har nyttige erfaringer med å intervjue 5 pasienter som har blitt reinnlagt i

Detaljer

DEL III KRAVSPESIFIKASJON BILAG 1

DEL III KRAVSPESIFIKASJON BILAG 1 DEL III KRAVSPESIFIKASJON BILAG 1 Innholdsfortegnelse 1 KRAVSPESIFIKASJON... 3 1.1 FELLES FOR TJENESTENE... 3 1.2 NÆRMERE OM HELSETJENESTEN... 5 1.3 NÆRMERE OM SOSIALTJENESTEN... 6 1.4 NÆRMERE OM BOKOLLEKTIVTJENESTEN...

Detaljer

Tvang eller frivillighet

Tvang eller frivillighet Tvang eller frivillighet ALBATROSSEN 13 februar Anne Loennechen Leder Strax-huset Bergen kommune Leder Fagrådet innen Rusfeltet i Norge Erfaringer fra Strax-huset Mobilisering for et bedre liv Hva er Strax-huset?

Detaljer

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten RENNESØY KOMMUNE Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en brukerundersøkelse

Detaljer

De bearbeidede resultatene (gratis tjeneste fra KorFor) kan brukes til:

De bearbeidede resultatene (gratis tjeneste fra KorFor) kan brukes til: BrukerPlan er et gratis dataverktøy som kartlegger rusmisbruk i kommunen. Resultatene kan danne grunnlag for folkehelseplan, rusplan og individuell plan, men er i seg selv ikke et direkte planverktøy.

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

Tverrfaglig ryggrehabilitering ad modum Vertebra.no

Tverrfaglig ryggrehabilitering ad modum Vertebra.no Tverrfaglig ryggrehabilitering ad modum Vertebra.no Rehabiliteringskonferansen i Midt-Norge Trondheim 23. - 24.10.2012 Janne-Birgitte Bloch Børke, Spesialfysioterapeut / MSc Tverrfaglig poliklinikk rygg,

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

Poli1.., poli9, POLITI

Poli1.., poli9, POLITI Rapport for: av Norsk Epilepsiforbund FORORD: Prosjektet ble gjennomført i 2012 og har i tillegg til den intenderte kunnskapsøkningen hos politiet, vært svært lærerikt også for Norsk Epilepsiforbund. Vi

Detaljer

Kameratredning med nalokson nesespray PROSJEKTPLAN, ARENDAL KOMMUNE UTARBEIDET AV BERIT BULIEN JØRGENSEN PROSJEKTLEDER OVERDOSTRATEGI

Kameratredning med nalokson nesespray PROSJEKTPLAN, ARENDAL KOMMUNE UTARBEIDET AV BERIT BULIEN JØRGENSEN PROSJEKTLEDER OVERDOSTRATEGI 2017 Kameratredning med nalokson nesespray PROSJEKTPLAN, ARENDAL KOMMUNE UTARBEIDET AV BERIT BULIEN JØRGENSEN PROSJEKTLEDER OVERDOSTRATEGI Innhold Bakgrunn... 2 Naloksonprosjektet i Arendal... 3 Organisering...

Detaljer

Informasjon til deg som er brukerrepresentant og skal være med og holde kurs for pasienter og pårørende

Informasjon til deg som er brukerrepresentant og skal være med og holde kurs for pasienter og pårørende Informasjon til deg som er brukerrepresentant og skal være med og holde kurs for pasienter og pårørende 1 Vi trenger deg og dine erfaringer! En viktig oppgave for hver klinikk ved sykehuset er å gi god

Detaljer

FRIDA. Livstilsamtale med gravide

FRIDA. Livstilsamtale med gravide FRIDA Livstilsamtale med gravide FRIDA tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner samarbeid mellom Helsedirektoratet, KoRus vest - Stavanger og prosjektkommunene i Gjesdal, Hå, Klepp, Sandnes,

Detaljer

Bedre samhandling rundt de sykeste pasientene

Bedre samhandling rundt de sykeste pasientene Bedre samhandling rundt de sykeste pasientene Opprettelse av sykepleierfunksjon som ROPkoordinator Psykisk helse og Rus konferansen 2017 ved spesialsykepleier Anette Getz Skotvedt Hva er Legemiddelassistert

Detaljer

Skjermet Enhet for gravide rusmiddelmisbrukere. Tett oppfølging fra tverrfaglig personell

Skjermet Enhet for gravide rusmiddelmisbrukere. Tett oppfølging fra tverrfaglig personell Tilbakeholdelse i institusjon av gravide rusmiddelmisbrukere 6-2a Skjermet Enhet for gravide rusmiddelmisbrukere ved Borgestadklinikken Vi har som mål å: Skape en god relasjon til den gravide kvinnen Skjerme

Detaljer

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS GOLF SOM TERAPI Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS Mål Visjon Golf skal etableres som en fritidsaktivitet også for psykisk syke Hovedmålsetting

Detaljer

Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME

Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME Sykehuset Innlandet, Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, arrangerer kurs for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom,

Detaljer

PSYKOSOSIAL OPPFØLGING AV FLYKTNINGER OG ASYLSØKERE 17.02.16

PSYKOSOSIAL OPPFØLGING AV FLYKTNINGER OG ASYLSØKERE 17.02.16 PSYKOSOSIAL OPPFØLGING AV FLYKTNINGER OG ASYLSØKERE 17.02.16 HELSEUTFORDRINGER I ET KOMMUNEPERSPEKTIV ERFARINGER OG UTFORDRINGER MED OPPBYGGING AV TILBUD TIL FLYKTNINGER OG ASYLANTER I STEINKJER Steinkjer

Detaljer

Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og. forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige kravet om

Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og. forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige kravet om BRUKERMEDVIRKNING LEDELSENS TILRETTELEGGING NSH 22.05.03 Sentrale føringer Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige

Detaljer

Serviceerklæring. Sykehjem

Serviceerklæring. Sykehjem Serviceerklæring Sykehjem Har du behov for opphold på sykehjem? Langtidsopphold kan tildeles den som har varig behov for annen oppfølging og bistand enn det som kan gis i eget hjem. Andre hjelpetiltak

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11 RESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSE I SFO VÅREN 2011

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11 RESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSE I SFO VÅREN 2011 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201001108 : E: 030 A20 &34 : Harald Nedrelid Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 05.09.2011 70/11 RESULTATER

Detaljer

PROGRAMMET: Barn i rusfamilier tidlig intervensjon. Maren Løvås Korus Vest Stavanger, Rogaland A- senter februar 2014

PROGRAMMET: Barn i rusfamilier tidlig intervensjon. Maren Løvås Korus Vest Stavanger, Rogaland A- senter februar 2014 PROGRAMMET: Barn i rusfamilier tidlig intervensjon Maren Løvås Korus Vest Stavanger, Rogaland A- senter februar 2014 Velkommen til opplæringsdager Barn i rusfamilier- Tidlig intervensjon Maren Løvås Korus

Detaljer

Av og for folk i LAR - Stiftet November 2007 Vår visjon:

Av og for folk i LAR - Stiftet November 2007 Vår visjon: Av og for folk i LAR - Stiftet November 2007 Vår visjon: prolar skal jobbe aktivt for at pasienter i LAR skal ha de beste forutsetninger til å kunne oppnå en god rehabilitering og få økt sin Medlemmer

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Lokal aktivitet Norge rundt er gjennomført i henhold til søknaden

Detaljer

BARNEBLIKK - lavterskelsatsing for gravide og småbarnsfamilier som omfattes av rus eller psykiske vansker

BARNEBLIKK - lavterskelsatsing for gravide og småbarnsfamilier som omfattes av rus eller psykiske vansker BARNEBLIKK - lavterskelsatsing for gravide og småbarnsfamilier som omfattes av rus eller psykiske vansker Mai 2017, koordinator Mette Grytten, Psykisk helsevern for barn og unge H-dir. sin definisjon av

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Årsmelding 2012. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge

Årsmelding 2012. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Årsmelding 2012 Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt-Norge har sitt hovedkontor i Stjørdal kommune.

Detaljer