ÅRSRAPPORT Stiftelsen Huset, Eidsvollsgate 45, 4307 Sandnes. Tlf: /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2008. Stiftelsen Huset, Eidsvollsgate 45, 4307 Sandnes. Tlf: 51 68 13 50. www.funkishuset.no / post@funkishuset.no"

Transkript

1 Melding til utvalg for helse- og sosialtjenester /09 ÅRSRAPPORT 2008 Stiftelsen Huset, Eidsvollsgate 45, 4307 Sandnes Tlf: /

2 Skulle møtt deg skulle møtt deg der du stod gøymd i eigen skugge skulle sagt dei orda augo dine bad om skulle vore der henta deg attende vore nær skulle synt deg at stilla er ein ven at mørkret gøymer ei gåve at å gje opp er ord me ikkje forstår (Ragna Flotve 2005 Framtida ligg bada i fargar) Side 2 av 16

3 Innhold: INNHOLD: INNLEDNING ORGANISERING OG DRIFT ADMINISTRATIV FORANKRING FINANSIERING PERSONALGRUPPE MÅLSETNING MÅLGRUPPE BESØKSTALL NYE BRUKERE OG ALDERSSAMMENSETNING KOMMUNETILHØRIGHET TJENESTER OG TILTAK HELSETJENESTER Tjenester gitt på helserommet GU prosjekt Tannbehandling og tannpleie Sprøyteutdeling og sprøyteplukk Overdoseberedskap og førstehjelpsopplæring HYGIENE OG ERNÆRING ALTERNATIV BEHANDLING OG FOTPLEIE SOSIALFAGLIGE TJENESTER OG INDIVIDUELL OPPFØLGING Individuell oppfølging Sosiale aktiviteter Månedens tema og temadager BRUKERMEDVIRKNING SAMARBEID OG UNDERVISNING SAMARBEID UNDERVISNING, OMVISNING OG BESØK NABOUTVALG RUSFAGLIG FORUM KOMMENTARER OG UTFORDRINGER VIDERE Side 3 av 16

4 1.0 Innledning FunkisHuset er et lavterskel helse- og omsorgstilbud til rusmiddelavhengige over 18 år i kommunene Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå. På FunkisHuset tilstreber vi å møte alle med respekt og omsorg. Vi er fleksible, utbyråkratiske og må ty til kreative løsninger i blant for å hjelpe den enkelte. Det skal være enkelt å komme til oss og trygt å være her. Vi gir et tilbud om noen faste rammer rundt et ellers hektisk liv. Åpningstiden vår er som før: mandag, onsdag og fredag fra kl til kl Reglene er som de alltid har vært: vi aksepterer ikke trusler, vold, kjøp og salg eller inntak av rusmidler inne på huset eller i nabolaget. Tirsdag og torsdag jobber vi med individuell oppfølging, faglig utvikling, styrking av samarbeidet med den offentlig og privat sektor og driften generelt. 2.0 Organisering og drift 2.1 Administrativ forankring Tilbudet er etablert som et interkommunalt samarbeid mellom jærkommunene Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå. Samarbeidet er organisert i en stiftelse hvor også Helse Stavanger HF, Blå Kors Norge og Landsforbundet Mot Rusmisbruk avdeling Bryne er med. Stiftelsens styre består av 8 styremedlemmer med stemmerett og 2 observatører. Styret har i 2008 hatt følgende sammensetning: Karen Irene Stangeland styreleder og representant for stiftelseskommunen Sandnes Roar Norås nestleder og representant for Helse Stavanger HF Berit B Foss representant for Landsforbundet Mot Stoffmisbruk, avd Bryne og Jæren Ivar Undheim representant for stiftelseskommunene Gro Tungland representant for stiftelseskommunene Olav Bergo - representant for stiftelseskommunene Stein M. Paulsen representant for Blå Kors Norge Sonia Mæland Rotabakk, fra Anne Trøsteheim representant for de ansatte Andreas Iversen observatør for Trones og Sentrum bydelsutvalg Rune Moen observatør for administrasjonen i Sandnes kommune Åse Odland daglig leder og styrets sekretær. Ikke stemmeberettiget Side 4 av 16

5 2.2 Finansiering Stiftelsen får støtte over statsbudsjettet til helsetiltak for rusmiddelmisbrukere. I 2008 fikk stiftelsen tilskudd med kr ,-. Tilskudd fra kommunene utgjorde til sammen kr ,-. Helse Stavanger HF ved Put Sandnes har gitt veiledning 2 timer annenhver uke til personalet, Sandnes kommune har bidratt med legeressurs tilsvarende 2 timer pr mnd. og Sola kommune bidrar med lønnskjøring til redusert pris. Vi har også mottatt støtte fra ulike private givere gjennom året. 2.3 Personalgruppe Personalgruppen har i 2008 bestått av: - Daglig leder: Åse Odland, sosionom. - Bjørg Vedal, sykepleier og sosionom. - Ann Helen Kartfjord, husmor. Vikar Mette Serigstad fra Anne Trøstheim, sykepleier. - Hilde Thorsen Moss, vernepleier, sluttet Helene Fylkesnes, sosionom fra Sonia Mæland Rotabakk, sykepleier, sluttet Annvor K Undheim, psykiatrisk sykepleier. I tillegg har vi flere ekstravakter med ulik kompetanse. Side 5 av 16

6 3.0 Målsetning Hovedmålet med våre tjenester er å bedre helsetilstand og livskvalitet for rusmiddelavhengige ved å redusere de fysiske, psykiske og sosiale skadene, og påkjenningene som avhengigheten kan føre til. 4.0 Målgruppe Målgruppen for FunkisHuset er rusmiddelavhengige kvinner og menn over 18 år som er tungt belastet med et aktivt misbruk av illegale rusmidler. FunkisHuset blir også brukt av personer som ikke faller inn under denne definisjonen, for eksempel personer som primært er avhengig av alkohol og personer som er i legemiddelassistert rehabilitering. Flere av de som mottar Subutex/ Suboxone eller Metadon ruser seg i kortere eller lengre perioder og har dermed også behov for våre tjenester. 4.1 Besøkstall Antall besøk i 2008 har vært noe lavere enn de 3 siste årene. Vi har registrert 240 forskjellige personer, 69 av disse var kvinner (29 %). Her er en oversikt over besøkstall siden oppstart i 2004: År Besøk Snitt åpningsdag Nye Kvinneandel av besøk 21 % 19 % 22 % 23 % 29 % Vi forsøker også å registrere andelen av besøkene som er inn under legemiddelassistert behandling (LAR). Denne registreringen vil nok aldri bli helt korrekt fordi vi ikke klarer til en hver tid å ha full oversikt over hvilke av våre brukere som er i LAR. Vi erkjenner at mange av LAR pasientene rettmessig bruker vårt tilbud i perioder når de ruser seg, dette gjelder også de som ikke klarer å slutte med injisering. Vi har gjennom årets fire kvartal hatt en nedgang fra 27 % LAR pasienter i 1. kvartal til 20,5 % LAR pasienter i 4. kvartal. Side 6 av 16

7 Utenom åpningstiden, det vil si på tirsdager og torsdager, har totalt har 465 personer vært innom oss. Disse fordeler seg på 96 dager, noe som gir et snitt på 5 personer innom per tirsdag og torsdag. Dette er en kraftig økning fra i fjor, da var 296 personer innom utenom åpningsdagene (registrering av brukere tirsdag og torsdag startet f.o.m. 2.kvartal 2007, så det reelle tallet er litt høyere). Det varierer hva de får hjelp til. Det kan være alt fra deltakelse i ansvarsgruppemøte, følge til ulike møter/instanser, sårstell eller å hente rent brukerutstyr. 4.2 Nye brukere og alderssammensetning I løpet av 2008 har vi registrert 54 nye personer på FunkisHuset mot 93 i Av disse er minst 6 stk under 20 år og minst 9 stk mellom 20 og 25 år gamle. 12 stk er mellom 26 og 35, og resterende er eldre enn 36. Noen av brukerne har vi ikke registrert fødselsår på. Vi har i løpet av året et aldersspenn blant de som bruker huset fra 18 til 56 år. Alderssammensetningen er som følger: Alder Antall brukere i 2008 Prosent % % % % % Ukjent alder % Sum % Side 7 av 16

8 4.3 Kommunetilhørighet Kommunetilhørigheten sprer seg slik tabellen nedenfor viser: Kommune Gjesdal Hå Klepp Sandnes Sola Time Andre* Prosent av besøket 1 % 1 % 2 % 89 % 3 % 1 % 3 % Det er naturlig nok den største kommunen som har flest besøk på FunkisHuset. Når vi sammenlikner med 2007, så er det en liten økning fra 87 % i 2007 til 89 % i 2008 fra Sandnes kommune. Sola har også hatt en økning fra 1 % til 3 %, mens Time har hatt en nedgang fra 3 % til 1 % i De 3 % som omtales som andre er fra andre kommuner derav noen av dem med ukjent kommunetilhørighet. 5.0 Tjenester og tiltak 5.1 Helsetjenester Vi har hatt totalt 659 henvendelser i forhold til helse i løpet av av disse henvendelsene ble møtt på helserommet, mens de resterende 139 henvendelsene ble møtt i fellesarealet. På tross av lavere besøkstall generelt i 2008, har antall henvendelser på helserommet holdt seg på omtrent samme nivå som i Vi har ikke inntrykk av at dette er pga av dårligere helsetilstand blant brukerne, men at økt bevisstgjøring hos brukerne rundt helsetilbudet vårt og fokus på rett brukergruppe kan forklare dette. Vi har hatt tjenestene på helserommet som månedstema, og i tillegg har vi gjennomført en anonym brukerundersøkelse med temaet Helsetjenester ved FunkisHuset. Målene var å se hvilken nytte brukerne har av helsetjenestene, oppdage evt. andre behov for helsetjenester og å synliggjøre tjenestene på Helserommet. Vi fikk inn 36 besvarelser. Resultatet er fortsatt under bearbeiding og vil bli presentert i neste kvartalsrapport. Vi har også sendt ut informasjonsskriv om tilbudet vårt, foldere og plakater til alle legekontor i de 6 stiftelseskommunene. I tillegg har vi skrevet en artikkel om FunkisHuset, med hovedfokus på våre helsetjenester, som ble publisert i tidsskriftet til Rogaland Legeforening, Sydvesten, nr. 3 årgang (http://www.legeforeningen.no/asset/40265/2/40265_2.pdf). Side 8 av 16

9 Kvinneandelen gjennom 2008 er på 47 %. Dette er en økning på 9 % fra Ser vi på besøkstallene generelt, så er kvinneandelen 29 %, mens det på helserommet altså er 47 %. Det vil si at vi når de kvinnene som bruker FunkisHuset godt med våre helsetjenester, og at kvinnene reelt sett bruker helserommet mer enn mennene Tjenester gitt på helserommet Vi registrerer de ulike tjenestene på helserommet innunder noen områder vi har definert. Her er en oversikt over fordelingen av tjenester gitt på helserommet. 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal 2008 Sårstell Vaksine Helse info Vekt Henv. Fastlege Henv. Legevakt Psykisk helse Div: kremer, smertestillende osv Undersøkelse Sum helsetjenester Den tjenesten som står øverst, sårstell, hadde en topp i 2. og 3. kvartal for så å gå tilbake igjen til 4. kvartal. Dette skyldes i hovedsak noen få brukere som hadde injisert relaterte sår som brukte lang tid på å gro. Ellers så har vi i løpet av 2008 merket en nedgang i antall sår som kan relateres til injisering, og antar dette har noe å gjøre med at vi på slutten av 2007 begynte å dele ut stasebånd til brukerne. Denne observasjonen er også gjort av andre lavterskeltiltak som har delt ut stasebånd. Gjennom utdelingen av stasebånd har vi hatt mange gode samtaler og fått kontakt med brukere som vanligvis ikke er like pratsomme. Vi har avdekket en del mangler og feilkunnskap når det gjelder injisering, og vi har benyttet anledningen til å problematisere LAR og samtidig injisering. Vi har og fått satt fokus på farene ved injisering av tabletter. Det blir gitt informasjon om sprøyteteknikk og hygiene, og vi tror og håper at dette har ført til en økt bevissthet hos brukerne rundt farene ved feil teknikk og dårlig hygiene.. Side 9 av 16

10 Vaksinasjon deles inn i hepatittvaksine og influensavaksine. Hepatittvaksinasjon jobber vi med hele året. Vi ser likevel at det i perioder får litt mindre fokus. Tallene for hepatittvaksine er halvvert ifht 2007, noe som skyldes at de fleste som brukere oss nå er vaksinerte. Vi har totalt satt 20 doser med hepatittvaksine. Dette er en halvering fra i fjor. Vi har ferdigvaksinert 10 personer i 2008, og påbegynt vaksinering av 7 personer som ikke er ferdigvaksinert i løpet av året. Influensavaksinasjonen er sesongbetont. Før influensaperioden vinteren 2008/ 2009 fikk vi tildelt 20 influvac doser. 14 av disse er satt på våre brukere. Vi registrerer også henvendelser til fastlege og legevakt gjort på helserommet. I tillegg til dette skjuler det seg en del henvendelser til lege i tallene kontakt med offentlige instanser og i helsetjenester gitt i miljøet.. Vi har knyttet en tilsynslege til tiltaket, han har ingen direkte kontakt med brukerne, men benyttes til undervisning av personalet, reseptskriving og medisinbestilling Psykisk helse er ofte tema på helserommet, men også i fellesarealene, og tallene som kommer frem i tabellen over reflekterer nok ikke de reelle tallene. Noen av våre brukere er til tider psykotiske. Ved et par anledninger med psykotiske brukere var det nødvendig for oss å hjelpe til med tvangsinnleggelse på psykiatrisk klinikk. Dette utfordrer både personellet og de andre brukerne av huset. Vi har også et punkt som kalles diverse. Her registreres bruk av smertestillende, utdeling av sårstellsutstyr og liknende. Siste punkt i registreringen vår er undersøkelse. Dette kan blant annet dreie seg om blodtrykksmåling, blodsukkermåling, crp, registrering av puls eller graviditetstester. Ved positive graviditetstester gir vi veiledning i forhold til kvinnens valgmuligheter og henviser videre i systemet. Ved negative tester gir vi prevensjonsveiledning GU prosjekt I slutten av april startet vi opp med tilbud om gynekologisk undersøkelse for de kvinnelige brukerne. Vi har inngått avtale med privatpraktiserende gynekolog Karen Time som har praksis på Bryne. I begynnelsen startet vi opp med tilbud annenhver uke, men gikk over til å sette opp timer ved behov etter hvert som ventelisten minket. Vi følger kvinnene til gynekologen hvor de får tilbud om generell undersøkelse, celleprøve og prevensjon. Til Side 10 av 16

11 sammen 19 konsultasjoner har blitt gjennomført, fordelt på 13 forskjellige brukere fra 3 kommuner. Kvinnene er veldig positive til tilbudet, men som alltid er det ikke like enkelt for alle å møte. Vi har hatt 8 ikke møtt. Erfaringene så langt viser at det er veldig lite kjønnssykdommer, men at det derimot er flere som har celleforandringer av mer eller mindre alvorlig grad. Disse blir fulgt opp videre, enten ved ny undersøkelse eller henvist til behandling på sykehus. En overraskende erfaring er at ikke alle jenter ønsker prevensjon til tross for sterke anbefalinger fra personal og gynekolog. Vi jobber også aktivt i forhold til sosialetaten i kommunene som er positive til å innvilge økonomisk støtte til prevensjon. Økonomiske hensyn kan være gjeldende når kvinnene velger å ikke bruke prevensjon Tannbehandling og tannpleie I løpet av året har 39 ulike brukere benyttet seg av tilbudet, 16 kvinner og 23 menn. Til sammen har det vært gjennomført 103 konsultasjoner. Brukerne av tannlegetilbudet kommer fra alle våre 6 stiftelseskommuner. 7 pasienter er ferdigbehandlet i løpet av året. Tannlegen jobber med brukere som har store problemer med å møte opp, og som også har stort behov for omfattende tannbehandling. Konsultasjonene tilpasses alltid brukernes dagsform. Tannlegen har fått påbegynt behandling av brukere som vi anså det som veldig vanskelig å hjelpe. Vi har betalt for 15 timer ikke møtt, men i realiteten er tallet langt høyere. 50 ganger har brukeren ikke møtt, men i de fleste tilfellene har vi klart å skaffe reserver, eller brukt lenger tid på foregående bruker. Vi klarte altså å nå målet vi satte oss om å ikke overstige 20 % ikke møtt timer. Vi har ikke hatt tilbud om tannpleier i år Sprøyteutdeling og sprøyteplukk Vi har hatt 2405 utleveringer av rent utstyr i Returen av brukte kanyler gjennom året er 64 %, noe som er en økning på 2 % fra i fjor. Vi har i løpet av året endret våre rutiner noe i forhold til utdeling for å kunne møte brukernes behov bedre. I praksis er vi blitt noe mindre firkantet i forhold til hvor mye utstyr vi deler ut. På tross av 676 færre utleveringer i år i forhold til i fjor, har vi levert ut flere rene kanyler. Disse endringene har ikke påvirket returprosenten i negativ retning, noe som viser at behovet for rene sprøyter er stort. Det finnes brukere som er nødt til å bruke over 20 kanyler for å klare å sette 1 injeksjon. Vi har vært på flere sprøyteplukkrunder i løpet av året. Vi finner alltid noe brukt utstyr på de vanlige plassene. Det som er gledelig er at vi finner flere sprøyter enn kanyler, noe som tyder på at brukerne selv i stor grad tar ansvar for å kaste kanylene på en forsvarlig måte. Vi har også oppsøkt noen steder hvor vi ikke har vært før etter tips fra våre brukere. Etter slike Side 11 av 16

12 runder har vi alltid fokus på dette i miljøet, vi ansvarliggjør brukerne parallelt med at vi oppmuntrer dem til fortsatt å bruke puck og returnere brukt utstyr Overdoseberedskap og førstehjelpsopplæring Vi har dessverre mistet flere av våre registrerte bruker i av disse er antatt døde av overdose. (I 2007 mistet vi 3 brukere i overdose). Dette går inn på oss og brukerne våre. Vi har markert dødsfallene med lys og bilde/dødsannonse i fellesarealet og vi har deltatt i begravelsene. Vi har i forbindelse med dødsfallene hatt økt fokus på faren for overdose og overdosedødsfall. Vi prater med brukerne om det, vi har laget lapper med informasjon som vi legger i sprøytepakkene og det har vært tema på husmøte. Vi har fått sponset en Anne-dukke fra Lærdal som vi bruker til opplæring brukere og ansatte i hjerte-lungeredning. 5.2 Hygiene og ernæring Vi tilbyr varm næringsrik mat hver mandag og fredag. Disse dagene har vi høyest besøkstall, noe som viser at det er et viktig tilbud for mange. I tillegg serveres det kornblanding på onsdager, og hver åpningsdag står det kosttilskudd, frisk frukt, kjeks, drikkeyoghurt og andre varme og kalde drikker på bordet. I april startet vi opp med å servere FunkisHusets egen styrkedrikk. Denne består av frukt, ernæringspulver og yoghurt, og kan sies å være en stor suksess. Vi har i løpet av året gitt 393 tjenester til personer for å bedre deres personlige hygiene. Dette er for eksempel: klesvask, klesutdeling, dusj, tannbørste, barberutstyr osv. Vi hadde en topp i forhold til disse tjenestene i 4. kvartal, noe som hadde sammenheng med at vi delte ut superundertøy og hårprodukter til brukerne rundt juletider. 5.3 Alternativ behandling og fotpleie Det har vært tilbud om aromaterapi/massasje 40 ganger i Aromaterapeuten har gitt 139 behandlinger. Dette er en populær tjeneste, og massasjelistene pleier å bli fulle hver gang. I 2008 har vi også tilbudt brukerne våre gratis fotpleie i 1. og 2 kvartal. Fotterapeut har vært på huset 14 dager i løpet av året. Hun har til sammen behandlet 15 par føtter disse dagene. Vi ser et stort behov for tjenesten, men brukerne vegrer seg for å benytte tilbudet, og vi valgte i 3. kvartal å kutte denne tjenesten inntil videre. Side 12 av 16

13 5.4 Sosialfaglige tjenester og individuell oppfølging Individuell oppfølging Vi gir sosialfaglig råd og veiledning daglig. Spørsmålene kan dreie seg om hjelp til å søke økonomisk sosialhjelp, informasjon om trygderettigheter, muligheter for behandling og informasjon om behandlingsapparatet, ønske om deltagelse i ansvarsgrupper og annet. Store deler av tirsdagene og torsdagene brukes til denne oppfølgingen. Oppfølgingen kan også være i forhold til helseapparatet, det kan være å kjøre og følge den enkelte til lege, hjelpe dem å overholde avtaler med lege, sykehus og poliklinikker, kjøring til avrusning, behandling eller besøk i fengsel. Vi har i vårt arbeid hyppig kontakt med det øvrige hjelpeapparatet. I 2008 har vi 724 ganger hatt kontakt med, fått henvendelser fra eller hatt møter sammen med brukere og det øvrige hjelpeapparatet (ikke samarbeidsmøter). Dette tallet er det høyeste noensinne i FunkisHusets historie, på tross av lavere besøk i Dette kan ha noe med tidligere underrapportering å gjøre, men vi har hatt en merkbar økning i individuell oppfølging av brukerne i år. Kommunikasjon pr e-post eller brev er ikke registrert Sosiale aktiviteter Av forskjellige årsaker så har vi også i år hatt lav frekvens av sosiale aktiviteter for brukerne. Dette er noe vi ønsker å bli bedre på i 2009, da vi ser hvor stor glede brukerne har av disse sosiale aktivitetene. I juni ble det i Stavanger arrangert NM i gatefotball for bostedsløse hvor FunkisHuset i samarbeid med Byprestene organiserte treninger og samlinger for Sandneslaget. Laget endte på 7. plass. I juli dro vi på strandtur hvor vi badet, grillet og koste oss. I tillegg har vi arrangert den årlige gourmetkvelden, kinokveld, jentekveld med revy og guttedag med paintball Månedens tema og temadager Månedens tema gir oss mulighet for å sette fokus på ulike tema på en systematisk måte i miljøet. Av tema vi har valgt å ha fokus på kan vi nevne: 1.hjelp/overdoser, angst, hepatitt, individuell plan, helsetjenestene ved FunkisHuset, ernæring og injisering. Månedens tema gjøres synlig i informasjonsmateriell i oppholdsrommet, og informasjonslapper i sprøytepakkene, endring av forsiden på brukernes internettilgang og en quiz i slutten av måneden. Sistenevnte er et svært populært tiltak med premie som lokker for to av de med flest riktige svar. Vi har også hatt vår årlige temadag om HIV og Aids, med besøk av Per Arne Tengesdal fra Leve med HIV fra Kirkens Bymisjon i Stavanger. Side 13 av 16

14 5.5 Brukermedvirkning Vi har som mål å gjennomføre brukerundersøkelser som er med på å sikre tilbakemelding rundt aktuelle tema. Målet var å ha to brukerundersøkelser i 2008, men bare en som handlet om helsetjenestene på FunkisHuset ble gjennomført. Vi har også husmøter hvert kvartal hvor vi gir brukerne tilbakemeldinger, de har anledning til å gi oss tilbakemeldinger og hvor vi drøfter ulike aktuelle tema som: overdosedødsfall, naboforhold, innhold i sprøytepakken, og annet. Vi skriver møteinnkalling og referat som er tilgjengelig for brukerne våre. Vi opplever å få mye positiv tilbakemelding og takknemlighet for den jobben vi gjør. 6.0 Samarbeid og undervisning 6.1 Samarbeid Med målgruppe fra seks ulike kommuner har vi mange samarbeidspartnere innenfor helse- og sosialtjenesten. I år har vi gjennomført en besøksrunde i kommunene for å gjøre tilbudet mer kjent samt evaluere samarbeidet. Vi har vært i 4 kommuner, de to siste hadde ikke anledning til å ta imot oss før i Tilbakemeldingene er utdelt positive både i forhold til tilbudet vi representerer og samarbeidet rundt brukere. Det kom imidlertid tydelig frem at ikke alle kommunene er like godt kjent med tilbudet og hvilken nytte det kan ha for deres brukere. Slike informasjonsrunder bør derfor skje oftere. I Sandnes kommune som har klart flest brukere deltar vi på Ka-skjer møte med barnevernstjenesten og sosialtjenesten i Sandnes kommune et par ganger i året. Vi opplever at vi har et godt samarbeid med de frivillige organisasjonene/menighetene, byprestene og Crux oppfølgingssenter som vi har jevnlige samarbeidsmøter med gjennom forumet Samarbeidsforum. Vi har også et godt samarbeid med Veiledningssenteret for pårørende i Sandnes, som også har leid lokaler på FunkisHuset til et av sine gruppetilbud. I samarbeid med Veiledningssenteret og politiet arrangerte vi også i år et informasjonsmøte for politikere. Pårørende kontakter oss for råd og veiledning og for å høre om vi har kontakt med den de er bekymret for. Vi samarbeider med pårørende på bakgrunn av samtykkeerklæring og henviser videre til Veiledningssenteret når det er aktuelt. Side 14 av 16

15 6.2 Undervisning, omvisning og besøk Vi har jevnt over mye besøk fra andre virksomheter og studenter som ønsker informasjon om virksomheten på FunkisHuset. Vi er imøtekommende til slike henvendelser og synes det er kjekt å formidle våre erfaringer. For å utnytte legeressursen vi har tilgjengelig startet vi i 2008 opp med helsefaglig undervisning for ansatte som er helsepersonell. Dette skjer i samarbeid med Seksjon rusvern Soma og det er Dr. Hetta som gir undervisning i ulike tema som ønskes belyst. 6.3 Naboutvalg Det har i løpet av året vært to møter i naboutvalget. Seks ulike naboer samt bydelsutvalget er representert i utvalget foruten styreleder i stiftelsen og daglig leder fra FunkisHuset. Målet med møtene er å ha en dialog om naboforholdet og gi hverandre tilbakemeldinger. Tilbakemeldingene fra naboene er stort sett positive. Vi jobber kontinuerlig for å ha et godt naboforhold. 6.4 Rusfaglig forum Rusfaglig Forum arrangerer vi jevnlig for sosial- og psykiatritjenesten i de seks kommunene vi server. Dette er blitt et sted å øke kunnskapsnivået, knytte kontakter og styrke samarbeidet. Dette året har vi også åpnet opp for at spesialisthelsetjenesten ved Put Sandnes og Blå Kors kan møte med en representant, samt vår kontaktperson hos Fylkesmannen i Rogaland. Vi har hatt ulike tema og innledere til Rusfaglig Forum i løpet av året. Disse er: - Førstehjelp ved selvmordsfare v/ Gudrun Auestad, psyk. Sykepleier ved Regionalt ressurssenter for vold, traumer og selvmordsforebygging. - Tilbakehold etter Lov om sosiale tjenester 6.2 v/martin Hermansen, Fylkesnemda og Katharina Hovland, Leder av seksjon rusvern Sandnes Kommune. - Tid og sted i rusmiddelavhengiges dagligliv v/ Sverre Nesvåg, IRIS/KORFOR og Ingrid Elin Dahlberg, HUSK. Vi har i år hatt over 30 deltakere hver gang i Rusfaglig Forum og interessen for å delta er stor. Deltakerne kommer primært fra våre seks stiftelses kommuner. Side 15 av 16

16 7.0 Kommentarer og utfordringer videre Dette året har vi registrert en nedgang både i besøkstall og antall nye personer sammenlignet med tidligere år. Besøkstallet var spesielt lavt i 4 kvartal og vi mener at dette henger sammen med at mange av våre faste brukere var i behandling på institusjon, startet med LAR, var på omsorgsinstitusjon eller i fengsel. Vi registrerer også at Sandnes kommune har bedret tilbudet til vår målgruppe både ift bolig og sysselsetting, noe som gjør at noen brukere har mindre behov for våre tjenester. Til tross for lavere besøkstall er antall helsetjenester på tilnærmet samme nivå som i 2007, noe som kan tolkes dit hen at brukerne er mer bevisst hvordan de kan bruke våre tjenester og at vi når personer som er i målgruppen. Dessverre har vi dette året opplevd en markant økning i antall overdosedødsfall blant brukerne. Vi antar at hele 8 av våre registrerte brukere døde av overdose. Dette minner oss om at en av våre viktigste oppgaver som helsetilbud er å forebygge overdoser ved å undervise i HL redning og snakke med brukerne om den reelle faren de utsetter seg for. Vi utfordres noen ganger i forhold til personer som har en meget vanskelig livssituasjon og store helseproblem, men som likevel ikke ønsker å ta imot dem hjelp de tilbys. Vi har stort sett nådd målene vi satte oss i virksomhetsplanen for Mye av driften går av seg selv, men vi er spesielt fornøyd med at vi har fått på plass tilbud om gynekologisk undersøkelse til kvinnene. Vi har dette året hatt et spesielt fokus på samarbeid med helsetjenesten, men ser fortsatt behov for å jobbe videre med dette. Vi har også jobbet med markedsføring av FunkisHuset og har fått laget en ny oppdatert hjemmeside samt informasjonsplakater. I 2009 har vi valgt oss følgende satsningsområder: - Samarbeid med helsetjenesten - Individuell plan - Kvinner - Videreformidling av brukere som ikke er i målgruppen. Sandnes, februar 2009 Åse Odland Daglig leder Anne Trøstheim Fagansvarlig sykepleier Side 16 av 16

EIGERSUND KOMMUNE. Helse- og omsorgsutvalget MØTEINNKALLING. Saksliste. Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget. Møtested: Formannskapssalen

EIGERSUND KOMMUNE. Helse- og omsorgsutvalget MØTEINNKALLING. Saksliste. Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget. Møtested: Formannskapssalen Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Dato: 20.04.2010 Tidspunkt: 18:00 Møtested: Formannskapssalen MØTEINNKALLING 012/10 Tildeling av midler fra salgs- og skjenkebevillingsfondet 2010 013/10 Referatsaker

Detaljer

Forord. Trondheim, januar 2008. Marian Ådnanes Prosjektleder

Forord. Trondheim, januar 2008. Marian Ådnanes Prosjektleder Forord Dette er sluttrapport i evalueringen av lavterskel helsetiltak for rusmiddelavhengige i 33 kommuner. Oppdragsgiver er Sosial- og helsedirektoratet. Evalueringens hovedmål er å gi svar på om lavterskeltiltakene

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL RUSVERNPASIENTER ROGALAND FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL RUSVERNPASIENTER ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL RUSVERNPASIENTER ROGALAND FYLKESKOMMUNE MAI 2014 Forsidefoto: Tom Haga INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontroll- og kvalitetsutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

RAPPORT. for Sammen om brukerkunnskap - Rusdelen. Jeg føler at ansvarsgruppen er mer opptatt av urinen min enn meg selv av Pål Berger

RAPPORT. for Sammen om brukerkunnskap - Rusdelen. Jeg føler at ansvarsgruppen er mer opptatt av urinen min enn meg selv av Pål Berger RAPPORT for Sammen om brukerkunnskap - Rusdelen Jeg føler at ansvarsgruppen er mer opptatt av urinen min enn meg selv av Pål Berger Forord Sammen om brukerkunnskap er et prosjekt der brukere, Mental helse

Detaljer

Videreføring av evalueringen av sprøyteromsordningen i Oslo

Videreføring av evalueringen av sprøyteromsordningen i Oslo 1.09.2009 Videreføring av evalueringen av sprøyteromsordningen i Oslo Astrid Skretting & Hilgunn Olsen Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Forord Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)

Detaljer

Lav terskel høy kvalitet En profesjonell tilnærming til mennesker med rusrelaterte problemer

Lav terskel høy kvalitet En profesjonell tilnærming til mennesker med rusrelaterte problemer Lav terskel høy kvalitet En profesjonell tilnærming til mennesker med rusrelaterte problemer Innhold Om ordningen lavterskel helsetiltak 5 Viktige lavterskeltiltak 7 Tromsø kommune Helsetjenesten ved Sosialmedisinsk

Detaljer

Porsgrunn, den 9. februar 2009. Ingrid Kåss /s/ Prosjektansvarlig

Porsgrunn, den 9. februar 2009. Ingrid Kåss /s/ Prosjektansvarlig Forord Porsgrunn kommunes innsats overfor mennesker med rusrelaterte problemer har økt betydelig de seneste årene. Innsatsen har sin bakgrunn i ulike planer, herunder: Rusplan for Porsgrunn kommune (gyldig

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter

Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter 1 Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter Kirkens sosialtjeneste Seksjon oppfølging har som overordnet mål at deltagerne skal oppnå bedre livskvalitet uten rusavhengighet

Detaljer

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging Marit Edland-Gryt og Astrid Skretting Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging SIRUS-Rapport nr. 2/2010 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2010 Statens institutt

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

Årsrapport 2014 - det skjulte helsebehovet

Årsrapport 2014 - det skjulte helsebehovet Årsrapport 2014 - det skjulte helsebehovet Et samarbeid mellom Røde Kors og Kirkens Bymisjon Med prosjektstøtte fra SAMMENDRAG Helsesenteret for papirløse migranter tilbyr helsehjelp til papirløse migranter,

Detaljer

Det gode liv med LAR?

Det gode liv med LAR? ØF-notat nr. 01/2007 Det gode liv med LAR? En kvantitativ studie av klienter i legemiddelassistert rehabilitering av Vegard Johansen ØF-notat nr. 01/2007 Det gode liv med LAR? En kvantitativ studie av

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Årsrapport 2012 - om det skjulte helsebehovet

Årsrapport 2012 - om det skjulte helsebehovet Årsrapport 2012 - om det skjulte helsebehovet Et samarbeid mellom Røde Kors og Kirkens Bymisjon SAMMENDRAG Helsesenteret for papirløse migranter tilbyr helsehjelp til papirløse migranter, mennesker som

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2 0 1 3

Å R S M E L D I N G 2 0 1 3 Å R S M E L D I N G 2 0 1 3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORGANISERING... 4 1.1 Virksomhetens organisering... 4 1.2 Styret 2013... 4 1.3 Styrets aktivitet i 2013... 5 1.4 Brukermedvirkning... 5 1.5 Ansatte gjennom

Detaljer

«Kan dem takke seg selv..?»

«Kan dem takke seg selv..?» «Kan dem takke seg selv..?» Skal ikke kvinner i aktiv rus slippe å leve med vold? Prosjektleder og forfatter: Vibeke Aanerød Innhold Innhold Innledning... 43 Mål for prosjektet... 43 Sammendrag... 54

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

3. Hovedmål og delmål. Hva ønsker tiltaket/prosjektet å oppnå?

3. Hovedmål og delmål. Hva ønsker tiltaket/prosjektet å oppnå? SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD TIL LOKALE RUSTILTAK/PROSJEKTER Søknadsfrist 1. februar 1. SØKER Organisasjonens navn: LAR-Nett Norge, avd Bergen Postadresse: Postboks 596 Sentrum / Besøksadr. Vestre Torggate

Detaljer

«LIEN» Et tilrettelagt botilbud i Bergen. Gunnar Vold Hansen Sissel Landsnes

«LIEN» Et tilrettelagt botilbud i Bergen. Gunnar Vold Hansen Sissel Landsnes «LIEN» Et tilrettelagt botilbud i Bergen Gunnar Vold Hansen Sissel Landsnes Online-versjon (pdf) Det må ikke kopieres fra rapporten i strid med åndsverkloven og fotografiloven eller i strid med avtaler

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno MÅLSELV KOMMUNE Foto: Alfio Bonanno ÅRSMELDING 2011 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 2 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 3 UTVIKLING I ANTALL ÅRSVERK... 3 SYKEFRAVÆR I 2011... 3 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)...

Detaljer

Evaluering av Rusakuttmottaket ved Oslo Universitetssykehus HF

Evaluering av Rusakuttmottaket ved Oslo Universitetssykehus HF - Åpen Evaluering av Rusakuttmottaket ved Oslo Universitetssykehus HF Forfattere Jan-W. Lippestad Sissel Steihaug SINTEF Teknologi og samfunn Avdeling Helse 2015-08-11 SINTEF Teknologi og samfunn Avdeling

Detaljer

Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand

Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand FORORD Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september 2011. Gatejuristen Kristiansand er nå etablert

Detaljer

Årsrapporten er utarbeidet av:

Årsrapporten er utarbeidet av: ÅRSMELDING FOR HAMARTILTAKENE 2012 Forord Kirkens Sosialtjeneste er en landsomfattende, ideell stiftelse som tilbyr tjenester innen barnevern, psykisk helsevern, rus- og avhengighetsbehandling. Hamartiltakene

Detaljer

Årsrapport MERCY HOUSE 2014

Årsrapport MERCY HOUSE 2014 Årsrapport MERCY HOUSE 2014 Adresse: Kirkeveien 43, 2007 Kjeller Telefon: 63 87 22 66 Telefontid: Tirs. - Tors. kl. 10-15 E-post: post@mercyhouse.no Web: www.marita.no/mercy-house Org. Nr. 971 275 898

Detaljer

Rapporten er satt med: Forsidefont, Metropolis 120, ellers Verdana 14, Trebusche MS 13 og Georgia 11

Rapporten er satt med: Forsidefont, Metropolis 120, ellers Verdana 14, Trebusche MS 13 og Georgia 11 MARBORG Årsrapport 2012 Årsrapport MARBORG 2012 Rapporten er utarbeidet av daglig leder ved hovedkontoret i Tromsø i samarbeid med daglig leder Avd. Bodø og styreleder. Foto for og bakside: V. Hårvik.

Detaljer

I velferdsstatens randsone

I velferdsstatens randsone HiT notat nr 3/2008 I velferdsstatens randsone Evaluering av Boteam, Porsgrunn Heidi Haukelien På oppdrag fra Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Porsgrunn 2008 HiT notat nr 3/2008 ISSN 1501-8520

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Arendal kommune 2009-2012

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Arendal kommune 2009-2012 Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Arendal kommune 2009-2012 Ad-Hoc utvalget for Rusplan Arendal 27. Oktober 2009 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning side 1.1 Hvorfor en handlingsplan 4 1.2 Kommunens arbeid

Detaljer

Medlemsblad av og for oss i Norges største bruker organisasjon for LAR-brukere LAR-Nett Norge. 3 2014 årgang 9

Medlemsblad av og for oss i Norges største bruker organisasjon for LAR-brukere LAR-Nett Norge. 3 2014 årgang 9 Medlemsblad av og for oss i Norges største bruker organisasjon for LAR-brukere LAR-Nett Norge 3 2014 årgang 9 LAR-Nett Norge 10 år høsten 2014 Innhold Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 11 Side 12

Detaljer