BrukerPlan. Et kartleggingsverktøy utviklet i samarbeid mellom Helse Fonna, IRIS og KORFOR. Kartlegging kommuner i Helse Stavangers område

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BrukerPlan. Et kartleggingsverktøy utviklet i samarbeid mellom Helse Fonna, IRIS og KORFOR. Kartlegging 2010. 10 kommuner i Helse Stavangers område"

Transkript

1 BrukerPlan Et kartleggingsverktøy utviklet i samarbeid mellom Helse Fonna, IRIS og KORFOR Kartlegging 21 1 kommuner i Helse Stavangers område 16/3-211

2 Hva er BrukerPlan? Et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfanget og karakteren av rusmiddelmisbruk i kommunen Verktøyet er godkjent av Datatilsynet for kvalitetssikring, utvikling og planlegging av tjenester.

3 Hvem blir kartlagt? Innbyggere i kommunen som blir vurdert av en eller flere kommunale instanser til å ha et rusmiddelmisbruk Rusmiddelmisbruk blir i denne sammenheng definert som bruk av rusmidler som er til skade for personens funksjonsnivå og relasjoner til andre

4 Hvem kartlegger? Så mange kommunale instanser som mulig: sosialtjeneste, NAV, spesielle rusverntjenester i kommunen, tjenester innen kommunalt psykisk helsevern, boligtjenester, barnevern, pleie/omsorgstjenester og fastleger Det er fagpersonalet som kartlegger og det er fagpersonalets kunnskap og vurderinger som legges til grunn for kartleggingen

5 Hva kan resultatene brukes til? Dokumenterer/synliggjør omfang og karakter av rusmiddelmisbruk i kommunen sammenlignet med andre kommuner Dokumenterer det tilbudet som rusmiddelmisbrukere får pr. dato Dokumenterer forventet etterspørsel og gir grunnlag for å prioritere mellom grupper og typer av tilbud Ved flere kartlegginger; viser utviklingstrekk i omfanget og karakteren av problemet og utviklingen i tilbud for alle brukere, for utvalgte/prioriterte brukergrupper, eller for enkeltbrukere Informasjonskilde for sentrale myndigheter

6 Hvem har brukt BrukerPlan til nå (januar 211) 13 kommuner i Helse Fonnas område (fem kommuner har kartlagt seks år på rad) 1 kommuner i Helse Stavangers område (Sandnes seks ganger, Klepp to ganger, de øvrige en gang) Stor-Elvdal kommune (en gang)

7 Kartlegginger 21 1 kommuner i Helse Stavangers område Antall brukere

8 Antall kartlagte brukere i hver av kommunene

9 Prevalens: brukere i prosent av befolkning,9,8,8,8,7,6,6,6,5 Prosent,5,4,4,4,4,4,4,3,2,2,1, Bjerkreim Eigersund Hå Klepp Lund Rennesøy Sandnes Sokndal Stavanger Time Totalt Andel brukere

10 Andel brukere fordelt på kjønn Prosent Bjerkreim Eigersund Hå Klepp Lund Rennesøy Sandnes Sokndal Stavanger Time Totalt Andel menn 66,7 62,3 78,1 65,6 76,9 7,6 73,6 69,2 7, 71,7 7,6 Andel kvinner 33,3 37,7 21,9 34,4 23,1 29,4 26,4 3,8 3, 28,3 29,4

11 Andel brukere under 25 år ,7 25 Prosent ,7 15,6 17,6 15,2 15,7 17,3 16, 1 9,4 7,7 5, Bjerkreim Eigersund Hå Klepp Lund Rennesøy Sandnes Sokndal Stavanger Time Totalt Andel <25år

12 Sammenheng mellom total fungering og kjønn/alder Både alder og kjønn er svakt, men signifikant korrelert med total fungering Alder:,11**: noe dårligere fungering med økende alder Kjønn:,75**: noe dårligere fungering blant menn

13 Barn

14 Andel brukere med egne barn Prosent Bjerkreim Eigersund Hå Klepp Lund Rennesøy Sandnes Sokndal Stavanger Time Totalt Andel med barn 33,3 43,4 34,4 33,3 15,4 17,6 28, 15,4 21,3 29,9 25,3 Andel ingen kontakt 16,7 9,4 9,4 3,1,, 4,4 15,4 3,1 2,4 3,8 Andel samvær, 32,1 2,3 21,9 7,7 11,8 16,4 7,7 13,2 18,1 15,6 Andel omsorg 16,7 1,9 9,4 14,6 7,7 5,9 8,4, 5,8 11, 7,3

15 Brukere med samvær/omsorg for barn Ingen signifikant sammenheng mellom samvær og funksjonsnivå Svak, signifikant sammenheng mellom omsorg og funksjonsnivå: (-,148**) 8 brukere på rusing = rødt har omsorg for barn (mot 1 i Fonna) 4 brukere på rusing = rødt har samvær med barn (mot 3 i Fonna) 15 brukere med omsorg for barn Av disse: Individuell plan: 7, Ansvarsgruppe: 56 Andel brukere med omsorg som har tjenester fra barnevernstjenesten: 47% (mot 65% i Fonna) Liten økning i andel med samvær med barn som har tjenester fra barnevernstjenesten 44% (mot 48% i Fonna)

16 Antall barn 15 brukere har omsorgsansvar for 151 barn 4 av disse er markert som obs -barn 43 barn har omsorg fra brukere på rødt/blodrødt 224 brukere har samvær med 323 barn 8 av disse er markert som obs -barn 185 barn har samvær med brukere på rødt/blodrødt

17 Funksjonsvurderinger Åtte funksjonsområder vurdert ut fra spesifikke kriterier for hvert område. Generelt: Grønt = Går ikke alvorlig ut over den daglige fungering Gult = Går alvorlig ut over den daglige fungering, men innen noen grenser Rødt = Går kritisk ut over den daglige fungering, ingen grenser Samlet fungering: Samlet skåre på de åtte områdene der betydningen av hvert område er bestemt ut fra hvor sterkt området forklarer fungering i forhold til rusing (balanced score card)

18 Funksjonsvurdering - Rusing Prosent Bjerkreim Eigersund Hå Klepp Lund Rennesøy Sandnes Sokndal Stavanger Time Totalt Andel rus-grønn, 28,3 29,7 41,7 46,2 14,7 45,6 3,8 5,4 45,7 45,6 Andel rus-gul 1, 5,9 42,2 41,7 3,8 5, 34, 69,2 32,2 38,6 35,9 Andel rus-rød, 2,8 28,1 14,6 23,1 35,3 2,4, 17,1 15, 18,2

19 Rusprofil prosent andeler røde

20 Antall rød opiater uten LAR 7, 6, 58 5, Prosent 4, 3, 29 2, 15 1, 5 6, Bjerkreim Eigersund Hå Klepp Lund Rennesøy Sandnes Sokndal Stavanger Time Totalt Rød opiater uten LAR

21 Funksjonsvurdering - Økonomi Prosent Bjerkreim Eigersund Hå Klepp Lund Rennesøy Sandnes Sokndal Stavanger Time Totalt Andel øk-grønn 66,7 5,9 48,4 49, 23,1 41,2 54, 69,2 48,7 54,3 5, Andel øk-gul 33,3 32,1 31,3 37,5 61,5 38,2 28,4 7,7 4,7 34,6 36,9 Andel øk-rød, 17, 2,3 13,5 15,4 2,6 17,6 23,1 1,7 11, 13,1

22 Funksjonsvurdering - Psykisk helse Prosent Bjerkreim Eigersund Hå Klepp Lund Rennesøy Sandnes Sokndal Stavanger Time Totalt Andel psy-grønn 33,3 26,4 2,3 3,2 15,4 23,5 44,8, 35,9 37,8 35,4 Andel psy-gul 66,7 56,6 65,6 51, 53,8 52,9 47,6 1, 56,9 5,4 55, Andel psy-rød, 17, 14,1 18,8 3,8 23,5 7,6, 7,2 11,8 9,6

23 Antall brukere Rus Psy Rus Psy Rus Psy Rus Psy Rus Psy

24 Antall som ruser seg på rødt på ulike stoffer: Rus Psy Rus Psy N=65 N=172

25 Kjønn/alder og antall som er på rødt på øvrige funksjonsområder Rus Psy Rus Psy Rus Psy Rus Psy Rus Psy N=286 N=356

26 Antall som har følgende tjenester Rus Psy Rus Psy Rus Psy Rus Psy Rus Psy N=286 N=356

27 Symptomtrykk og tidsperspektiv

28 Funksjonsvurdering - Fysisk helse Prosent Bjerkreim Eigersund Hå Klepp Lund Rennesøy Sandnes Sokndal Stavanger Time Totalt Andel fys-grønn 5, 56,6 65,6 62,5 46,2 44,1 63,6 23,1 69,7 59,8 65,3 Andel fys-gul 5, 37,7 25, 32,3 46,2 47,1 32,8 61,5 26,4 34,6 3,1 Andel fys-rød, 5,7 9,4 5,2 7,7 8,8 3,6 15,4 3,9 5,5 4,6

29 Funksjonsvurdering - Bolig Prosent Bjerkreim Eigersund Hå Klepp Lund Rennesøy Sandnes Sokndal Stavanger Time Totalt Andel bol-grønn 66,7 77,4 81,3 74, 61,5 61,8 58, 92,3 59,9 77,2 64, Andel bol-gul 33,3 2,8 3,1 17,7 23,1 32,4 8,8 7,7 22,7 14,2 18,4 Andel bol-rød, 1,9 15,6 8,3 15,4 5,9 33,2, 17,3 8,7 17,6

30 Bolig Bolig Bolig N=252 N=1183

31 Bolig Bolig Bolig N=252 N=1183

32 Funksjonsvurdering - Sosial adferd Prosent Bjerkreim Eigersund Hå Klepp Lund Rennesøy Sandnes Sokndal Stavanger Time Totalt Andel atf-grønn 83,3 34, 4,6 57,3 3,8 32,4 56,4 15,4 49,3 55,9 5, Andel atf-gul 16,7 56,6 46,9 33,3 46,2 32,4 34, 76,9 44,4 35,4 41,5 Andel atf-rød, 9,4 12,5 9,4 23,1 35,3 9,6 7,7 6,3 8,7 8,5

33 Funksjonsvurdering - Nettverk Prosent Bjerkreim Eigersund Hå Klepp Lund Rennesøy Sandnes Sokndal Stavanger Time Totalt Andel net-grønn 33,3 22,6 29,7 33,3 38,5 5, 32, 15,4 32,5 42,5 33,2 Andel net-gul 5, 67,9 57,8 54,2 38,5 47,1 56,4 76,9 59,9 48,8 57,8 Andel net-rød 16,7 9,4 12,5 12,5 23,1 2,9 11,6 7,7 7,6 8,7 9,1

34 Funksjonsvurdering - Arbeid/Aktivitet Prosent Bjerkreim Eigersund Hå Klepp Lund Rennesøy Sandnes Sokndal Stavanger Time Totalt Andel Akt-grønn 33,3 28,3 25, 3,2 7,7 23,5 29,2 15,4 28, 35,4 28,5 Andel Akt-gul 66,7 3,2 32,8 34,4 23,1 38,2 21,6 23,1 29,1 32,3 28,9 Andel Akt-rød, 41,5 42,2 35,4 69,2 38,2 49,2 61,5 42,9 32,3 42,6

35 Funksjonsvurdering - Samlet vurdering Prosent Bjerkreim Eigersun d Hå Klepp Lund Rennesø y Sandnes Sokndal Stavanger Time Totalt Andel Samlet-grønn 16,7 3,8 6,3 12,5, 2,9 14,8, 13, 15, 12,3 Andel Samlet-gul 5, 45,3 39,1 35,4 3,8 23,5 29,2 38,5 36,6 38,6 35,5 Andel Samlet-rød 33,3 39,6 4,6 4,6 38,5 61,8 39,6 61,5 39,3 37, 4, Andel Samlet-blodrød, 11,3 14,1 11,5 3,8 11,8 16,4, 11,2 9,4 12,1

36 Utskrevet institusjon/fengsel Totalt løslatt fra fengsel :89 Antall ikke varslet: 11 Andel ikke varslet: 12% Totalt utskrevet fra institusjon :171 Antall ikke planlagt: 54 Andel ikke planlagt: 32%

37 Planer/ansvarsgruppe

38 Andel med planer/ansvarsgrupper Prosent Bjerkreim Eigersun d Hå Klepp Lund Rennesø y Sandnes Sokndal Stavange r Andel Ind.Plan påbegynt, 9,4 3,1 8,3,, 1,8 7,7 4,2,8 5,4 Andel Ind.Plan forskr., 2,8 1,6 6,3 23,1 11,8 15,2 3,8 7,2 1,6 8,7 Andel TiltaksPlan 5, 45,3 62,5 16,7, 8,8 12,8, 18,9 57,5 23,6 Andel AnsvarGr 16,7 39,6 21,9 19,8 3,8 2,9 68,4 3,8 48,8 24,4 45, Time Totalt

39 Andel uten planer/ansvarsgrupper Prosent Bjerkrei m Eigersun d Hå Klepp Lund Rennesø y Sandnes Sokndal Stavange r Andel Grønne uten planer 16,7 1,9 6,3 7,3,, 2,8, 5,8 7,9 5,2 Andel Gule uten planer 16,7 22,6 9,4 19,8 3,8 23,5 8, 23,1 18,1 17,3 16,4 Andel Røde uten planer, 7,5 14,1 26, 23,1 5, 12,8 3,8 16,7 12,6 16,7 Andel Blodrøde uten planer, 1,9 4,7 1,4 15,4 5,9 2,, 4,6 3,1 4,4 Time Totalt

40 1.Linje tjenester

41 Førstelinje tjenester totalt for Helse Stavanger område Økning Har tjenester Antall tjenester Sos.tj Midl.bolig Boligtj. Helsetj. Barnevern Omsorgst j. Kom. undervis. Kom.LAR Økning Har tjenester

42 Kommunale tjenester - Sosialtjenester totalt Antall tjenester Bjerkreim Eigersund Hå Klepp Lund Rennesøy Sandnes Sokndal Stavanger Time Økning Sos. tj Har Sos. tj

43 Kommunale tjenester - Midlertidig bolig totalt Antall tjenester Bjerkreim Eigersund Hå Klepp Lund Rennesøy Sandnes Sokndal Stavanger Time Økning Midl. bolig Har Midl. bolig

44 Kommunale tjenester - Boligtjenester totalt Antall tjenester Bjerkreim Eigersund Hå Klepp Lund Rennesøy Sandnes Sokndal Stavanger Time Økning Boligtj Har Boligtj

45 Kommunale tjenester - Helsetjenester totalt Antall tjenester Bjerkreim Eigersund Hå Klepp Lund Rennesøy Sandnes Sokndal Stavanger Time Økning Helsetj Har Helsetj

46 Kommunale tjenester - Barnevernstjenester totalt Antall tjenester Bjerkreim Eigersund Hå Klepp Lund Rennesøy Sandnes Sokndal Stavanger Time Økning Barnevern Har Barnevern

47 Kommunale tjenester - Omsorgstjenester totalt Antall tjenester Bjerkreim Eigersund Hå Klepp Lund Rennesøy Sandnes Sokndal Stavanger Time Økning Omsorgstj Har Omsorgstj

48 Kommunale tjenester - Kommunal LAR totalt Antall tjenester Bjerkreim Eigersund Hå Klepp Lund Rennesøy Sandnes Sokndal Stavanger Time Økning Kom. LAR Har Kom. LAR

49 Spesialisttjenester

50 Spesialist tjenester totalt for Helse Stavanger område 4 3 Økning Har tjenester Antall tjenester Rus akutt Rus polikl. Rus døgn Rus LAR Rus tvang Psy. akutt Psy. polikl. Psy. døgn Psy. tvang Soma. akutt Soma. polikl. Soms. døgn Økning Har tjenester

51 Spesialisttjenester - Rus Akutt Antall tjenester Bjerkreim Eigersund Hå Klepp Lund Rennesøy Sandnes Sokndal Stavanger Time Økning Rus akutt Har Rus akutt

52 Spesialisttjenester - Rus Poliklinisk Antall tjenester Bjerkreim Eigersund Hå Klepp Lund Rennesøy Sandnes Sokndal Stavanger Time Økning Rus polikl Har Rus polikl

53 Spesialisttjenester - Rus Døgn tilbud Antall tjenester Bjerkreim Eigersund Hå Klepp Lund Rennesøy Sandnes Sokndal Stavanger Time Økning Rus døgn Har Rus døgn

54 Spesialisttjenester - Rus LAR Antall tjenester Bjerkreim Eigersund Hå Klepp Lund Rennesøy Sandnes Sokndal Stavanger Time Økning Rus LAR Har Rus LAR

55 Spesialisttjenester - Psykisk helsevern Akutt Antall tjenester Bjerkreim Eigersund Hå Klepp Lund Rennesøy Sandnes Sokndal Stavanger Time Økning Psyk. akutt Har Psyk. akutt

56 Spesialisttjenester - Psykisk helsevern Poliklinisk Antall tjenester Bjerkreim Eigersund Hå Klepp Lund Rennesøy Sandnes Sokndal Stavanger Time Økning Psyk. polikl Har Psyk. polikl

57 Spesialisttjenester - Psykisk helsevern Døgntilbud Antall tjenester Bjerkreim Eigersund Hå Klepp Lund Rennesøy Sandnes Sokndal Stavanger Time Økning Psyk. døgn Har Psyk. døgn

58 Spesialisttjenester - Psykisk helsevern Tvang Antall tjenester Bjerkreim Eigersund Hå Klepp Lund Rennesøy Sandnes Sokndal Stavanger Time Økning Psyk. tvang Har Psyk. tvang

59 Spesialisttjenester - Somatikk Akutt Antall tjenester Bjerkreim Eigersund Hå Klepp Lund Rennesøy Sandnes Sokndal Stavanger Time Økning Soma. akutt Har Soma. akutt

60 Spesialisttjenester - Somatikk Poliklinisk Antall tjenester Bjerkreim Eigersund Hå Klepp Lund Rennesøy Sandnes Sokndal Stavanger Time Økning Soma. polikl Har Soma. polikl

61 Spesialisttjenester - Somatikk Døgntilbud Antall tjenester Bjerkreim Eigersund Hå Klepp Lund Rennesøy Sandnes Sokndal Stavanger Time Økning Soma. døgn Har Soma. døgn

62 Har spes.tj Ingen spes.tj N=936 N=499

63 Har også disse tjenester: Har spes.tj Ingen spes.tj N=936 N=499

64 Andre tjenester totalt for Helse Stavanger område Økning Har tjenester 6 Antall tjenester NAV arbeid NAV trygd FK undervis. KIF/Fen gsel Omsorrg stj. Tannlege Frivillige org. Kval.pro g Annet Økning Har tjenester

65 Andre tjenester - NAV Arbeid Antall tjenester Bjerkreim Eigersund Hå Klepp Lund Rennesøy Sandnes Sokndal Stavanger Time Økning NAV arbeid Har NAV arbeid

66 Andre tjenester - NAV trygd Antall tjenester Bjerkreim Eigersund Hå Klepp Lund Rennesøy Sandnes Sokndal Stavanger Time Økning NAV trygd Har NAV trygd

67 Andre tjenester - KIF/Fengsel Antall tjenester Bjerkreim Eigersund Hå Klepp Lund Rennesøy Sandnes Sokndal Stavanger Time Økning KIF/Fengsel Har KIF/Fengsel

68 Andre tjenester - Omsorgsinstitusjon Antall tjenester Bjerkreim Eigersund Hå Klepp Lund Rennesøy Sandnes Sokndal Stavanger Time Økning Omsorgsinst Har Omsorgsinst

69 Andre tjenester - Tannlegetjenester 25 2 Antall tjenester Bjerkreim Eigersund Hå Klepp Lund Rennesøy Sandnes Sokndal Stavanger Time Økning Tannlege Har Tannlege

70 Andre tjenester - Frivillige organisasjoner Antall tjenester Bjerkreim Eigersund Hå Klepp Lund Rennesøy Sandnes Sokndal Stavanger Time Økning Frivillige org Har Frivillige org

71 Andre tjenester - Kvalifiseringsprogram Antall tjenester Bjerkreim Eigersund Hå Klepp Lund Rennesøy Sandnes Sokndal Stavanger Time Økning Kval.prog Har Kval.prog

72 Viktigste funn (1) Første kartlegging i de fleste kommunene = usikre vurderinger og variert prevalens (ulikt antall instanser med i kartleggingen) Kommuner med lav prevalens større andel brukere med dårlig fungering (men unntak) Noe større andeler unge og kvinner sammenlignet med Helse Fonna kommunene Små forskjeller i fungering unge vs eldre og kvinner vs menn Barn: mange barn med omsorg fra eller samvær med brukere med dårlig fungering (4/8 obs -barn) færre med omsorg har tjenester fra barnevernstjenesten (sammenlignet med Fonna)

73 Viktigste funn (2) 261 personer ruser seg på en omfattende/grenseløs måte (rødt) likt fordelt på alkohol, opiater, sentralstimulerende og legemidler, 57 personer vurdert til å være i akutt fare for liv 143 injiserende misbrukere 18 ruser seg på rødt og er ikke i LAR Av de 34 som er i LAR er det 1% som (fortsatt) injiserer, 6% er røde på alkohol, 2% på cannabis og 4% på legemidler

74 Viktigste funn (3) Rus og psykiatri: 22% med omfattende samtidige lidelser like stor andeler blant de yngste og blant kvinner dårlig fungering også på andre funksjonsområder Bolig: Stor utfordring i mange kommuner, men spesielt i Sandnes der 1/3 er røde på bolig Mange røde på bolig fungerer også dårlig på andre områder: vanskeligheter med å komme inn i vanlig boligmarked, behov for annen behandling og oppfølging Stor andel røde på bolig blant de i behandling: hva med nytten? Arbeid/aktivitet: Stor utfordring i nesten alle kommuner, 4% helt uten arbeid/meningsfull aktivitet, NAV engasjeres i økende grad

75 Viktigste funn (4) Under 1% har IP 2% blant dem i rusbehandling 45% har ansvarsgruppe 65% blant dem med spesialisthelsetjenester og alle! i rusbehandling En av fem som er samlet røde/blodrøde har ingen planer/ansvarsgruppe 1/3 dropper ut av rus institusjons-behandling

76 Viktigste funn (5) Forventet økning i etterspørsel etter tjenester: Boligtjenester 3% (redusert etterspørsel etter midl.bolig LAR 15% Psykiatrisk poliklinikk 12% Ellers stabil eller nedgang i etterspørsel etter kommunale tjenester og spesialisthelsetjenester De som har spesialisthelsetjenester har et gjennomgående dårligere funksjonsnivå enn de uten (jfr alvorlighetskriteriet) NAV arbeid 34% Kvalifiseringsprogrammet 47% NAV trygd 9% Tannlege 21% Frivillige organisasjoner i Sandes i en særstilling: 2% av brukerne har tjenester fra friv-org forventet økning: 17%

77 Prioriterte oppgaver (mine innspill): Den skjulte alkoholrelaterte problematikken (den vi ikke finner i dette materialet) De yngste (og de enda yngre..) Barn av (omsorg og så samvær) Personer med alvorlige samtidige lidelser og multi funksjonsvansker krav til organisering Bolig hva med nytten av behandling med så prekære boligproblem? Meningsfull aktivitet ikke bare arbeid Drop-out behandlingsforberedende tiltak

BrukerPlan. Et kartleggingsverktøy utviklet i samarbeid mellom Helse Fonna, IRIS og KORFOR. Kartlegging 2010. 13 kommuner i Helse Fonnas område

BrukerPlan. Et kartleggingsverktøy utviklet i samarbeid mellom Helse Fonna, IRIS og KORFOR. Kartlegging 2010. 13 kommuner i Helse Fonnas område BrukerPlan Et kartleggingsverktøy utviklet i samarbei mellom Helse Fonna, IRIS og KORFOR Kartlegging 3 kommuner i Helse Fonnas områe Hva er BrukerPlan? Et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfanget

Detaljer

BrukerPlan. Kartlegging i 49 kommuner november 2011 januar 2012

BrukerPlan. Kartlegging i 49 kommuner november 2011 januar 2012 BrukerPlan Kartlegging i 49 kommuner november 2011 januar 2012 Hva er BrukerPlan? Et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfanget og karakteren av rusmiddelmisbruk blant brukerne av kommunens helse-,

Detaljer

BrukerPlan. Helse Møre og Romsdal Kartlegging 2013. Brukere av helse- og velferdstjenester vurdert til å ha et rusproblem

BrukerPlan. Helse Møre og Romsdal Kartlegging 2013. Brukere av helse- og velferdstjenester vurdert til å ha et rusproblem BrukerPlan Helse Møre og Romsdal Kartlegging 2013 Brukere av helse- og velferdstjenester vurdert til å ha et rusproblem Veiledning: For å få fram veiledning i denne presentasjonen, aktiver makroer og velg

Detaljer

BrukerPlan. Nordlandsykehus HF Kartlegging 2013. Brukere av helse- og velferdstjenester vurdert til å ha et rusproblem

BrukerPlan. Nordlandsykehus HF Kartlegging 2013. Brukere av helse- og velferdstjenester vurdert til å ha et rusproblem BrukerPlan Nordlandsykehus HF Kartlegging 2013 Brukere av helse- og velferdstjenester vurdert til å ha et rusproblem Veiledning: For å få fram veiledning i denne presentasjonen, aktiver makroer og velg

Detaljer

Denne rapporten er unntatt offentlighet fram til offentliggjøring av fellespresentasjonen for alle kommuner i Helseforetak-området på «rusdagen»

Denne rapporten er unntatt offentlighet fram til offentliggjøring av fellespresentasjonen for alle kommuner i Helseforetak-området på «rusdagen» Denne rapporten er unntatt offentlighet fram til offentliggjøring av fellespresentasjonen for alle kommuner i Helseforetak-området på «rusdagen» BrukerPlan Helse Fonna Kartlegging 2013 Brukere av helse-

Detaljer

Denne rapporten er unntatt offentlighet fram til offentliggjøring av fellespresentasjonen for alle kommuner i Helseforetak-området på «rusdagen»

Denne rapporten er unntatt offentlighet fram til offentliggjøring av fellespresentasjonen for alle kommuner i Helseforetak-området på «rusdagen» Denne rapporten er unntatt offentlighet fram til offentliggjøring av fellespresentasjonen for alle kommuner i Helseforetak-området på «rusdagen» BrukerPlan Vestfold sykehus HF Kartlegging 2014 Brukere

Detaljer

Denne rapporten er unntatt offentlighet fram til offentliggjøring av fellespresentasjonen for alle kommuner i Helseforetak-området på «rusdagen»

Denne rapporten er unntatt offentlighet fram til offentliggjøring av fellespresentasjonen for alle kommuner i Helseforetak-området på «rusdagen» Denne rapporten er unntatt offentlighet fram til offentliggjøring av fellespresentasjonen for alle kommuner i Helseforetak-området på «rusdagen» BrukerPlan Troms Fylke Kartlegging 2015 Brukere av helse-

Detaljer

BrukerPlan Databaserapport. Side 1 av 6

BrukerPlan Databaserapport. Side 1 av 6 Antall aktiverte brukere i databasen: 47 Antall rusmisbruker: 7 Antall psykiatrisk pasient: 0 Antall samtidig rus/psykisk lidelse: 40 Prevalens: 0,86%. Andel ift folketall over 18 år (5456) Kjønnsfordeling:

Detaljer

Denne rapporten er unntatt offentlighet fram til offentliggjøring av fellespresentasjonen for alle kommuner i Helseforetak-området på «rusdagen»

Denne rapporten er unntatt offentlighet fram til offentliggjøring av fellespresentasjonen for alle kommuner i Helseforetak-området på «rusdagen» Denne rapporten er unntatt offentlighet fram til offentliggjøring av fellespresentasjonen for alle kommuner i Helseforetak-området på «rusdagen» BrukerPlan Finnmark Kartlegging 2015 Brukere av helse- og

Detaljer

Denne rapporten er unntatt offentlighet fram til offentliggjøring av fellespresentasjonen for alle kommuner i Helseforetak-området på «rusdagen»

Denne rapporten er unntatt offentlighet fram til offentliggjøring av fellespresentasjonen for alle kommuner i Helseforetak-området på «rusdagen» Denne rapporten er unntatt offentlighet fram til offentliggjøring av fellespresentasjonen for alle kommuner i Helseforetak-området på «rusdagen» BrukerPlan Nordland Fylke Kartlegging 2015 Brukere av helse-

Detaljer

Unntatt offentlighet Off.l. 14 BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/etat for psykisk helse og rustjenester

Unntatt offentlighet Off.l. 14 BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/etat for psykisk helse og rustjenester BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/etat for psykisk helse og rustjenester Til Styringsgruppen BrukerPlan 2014 Kopi til: Fra: Arbeidsgruppen BrukerPlan 2014 Dato: 07. oktober 2014 Fagnotat Saksnr.:

Detaljer

Ungdata og BRUKERPLAN

Ungdata og BRUKERPLAN Ungdata og BRUKERPLAN Ålesund/Kristiansund 9-10 januar 2013 Erlend Thorup Hva er Ungdata? Et kvalitetssikret og brukervennlig system for lokale spørreundersøkelser. Elever på ungdomstrinnet og videregående

Detaljer

De bearbeidede resultatene (gratis tjeneste fra KorFor) kan brukes til:

De bearbeidede resultatene (gratis tjeneste fra KorFor) kan brukes til: BrukerPlan er et gratis dataverktøy som kartlegger rusmisbruk i kommunen. Resultatene kan danne grunnlag for folkehelseplan, rusplan og individuell plan, men er i seg selv ikke et direkte planverktøy.

Detaljer

Innledning... 11 Beskrivelse av verktøyet... 12 Inklusjonskriterier og grunnlag for kartleggingen... 12 Validitet og reliabilitet...

Innledning... 11 Beskrivelse av verktøyet... 12 Inklusjonskriterier og grunnlag for kartleggingen... 12 Validitet og reliabilitet... RUSMIDDELMISBRUK I NORGE BrukerPlan - statistikk 2013 Forord BrukerPlan er et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfanget og karakteren av den kjente rusmiddelproblematikken i kommunen. Verktøyet

Detaljer

Rusmiddelmisbruk i Norge BrukerPlan statistikk 2014

Rusmiddelmisbruk i Norge BrukerPlan statistikk 2014 Rusmiddelmisbruk i Norge BrukerPlan statistikk 2014 1 Innhold Innledning... 3 Inklusjonskriterier og grunnlag for kartleggingen... 3 Sammendrag... 5 Del 1 BrukerPlan 2013 og 2014... 6 Nøkkeltall 2013 og

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/etat for psykisk helse og rustjenester

BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/etat for psykisk helse og rustjenester BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/etat for psykisk helse og rustjenester Intern korrespondanse Saksnr.: 201425468-35 Saksbehandler: MAWE Emnekode: ESARK-45 Til: Fra: Etat for sosiale tjenester

Detaljer

BrukerPlan. ... et nyttig verktøy for kommunene... Hankø 14.06.13. Atle Holstad spesialrådgiver KoRus-Øst

BrukerPlan. ... et nyttig verktøy for kommunene... Hankø 14.06.13. Atle Holstad spesialrådgiver KoRus-Øst BrukerPlan... et nyttig verktøy for kommunene... Hankø 14.06.13 Atle Holstad spesialrådgiver KoRus-Øst Hva er BrukerPlan? Et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfanget og karakteren av rusmiddelmisbruk

Detaljer

Samhandling mellom kommuner og spesialisthelsetjeneste om tilbudet til rusmiddelmisbrukere behovet for et felles informasjonsgrunnlag

Samhandling mellom kommuner og spesialisthelsetjeneste om tilbudet til rusmiddelmisbrukere behovet for et felles informasjonsgrunnlag Samhandling mellom kommuner og spesialisthelsetjeneste om tilbudet til rusmiddelmisbrukere behovet for et felles informasjonsgrunnlag Adm. direktør Bård Lilleeng Målene med rusreformen Lettere for personer

Detaljer

Forord. Publikasjonen utgis både elektronisk og på papir.

Forord. Publikasjonen utgis både elektronisk og på papir. Brukere med rus- og psykiske helseproblem i norske kommuner BrukerPlan - statistikk 2015 Forord Denne publikasjonen viser resultater fra kommunenes kartlegginger av brukere med rus- og psykiske helseproblem

Detaljer

Rus og psykisk helsetjeneste. Namdal legeforum 16.04.15

Rus og psykisk helsetjeneste. Namdal legeforum 16.04.15 Rus og psykisk helsetjeneste Namdal legeforum 16.04.15 Organisering av tjenestene Helse og omsorgssjef Stab Hjemmetjenester Rus og psykisk helsetjeneste Familiens hus Organisering av tjenestene Rus og

Detaljer

Psykisk helse i BrukerPlan. Seminar etter kartlegging med BrukerPlan, Bodø og Svolvær, 27. og 28. mai 2015 Faglig rådgiver Ellen Hoxmark, NAPHA

Psykisk helse i BrukerPlan. Seminar etter kartlegging med BrukerPlan, Bodø og Svolvær, 27. og 28. mai 2015 Faglig rådgiver Ellen Hoxmark, NAPHA Psykisk helse i BrukerPlan Seminar etter kartlegging med BrukerPlan, Bodø og Svolvær, 27. og 28. mai 2015 Faglig rådgiver Ellen Hoxmark, NAPHA NAPHAs rolle 2014: Har bidratt til delen om psykisk helse

Detaljer

BRUKERPLAN 2012 Oppsummering fra Region Sør

BRUKERPLAN 2012 Oppsummering fra Region Sør Rapport november 2013 BRUKERPLAN 2012 Oppsummering fra Region Sør Rapporten er utgitt av: Kompetansesenter rus - region sør (KoRus - Sør), Borgestadklinikken Kongensgate 33 Postboks 1, 3701 Skien www.borgestadklinikken.no

Detaljer

Psykisk helse i BrukerPlan. Seminar etter kartlegging med BrukerPlan, Alta og Vadsø, 2. og 3. juni 2015 Faglig rådgiver Ellen Hoxmark, NAPHA

Psykisk helse i BrukerPlan. Seminar etter kartlegging med BrukerPlan, Alta og Vadsø, 2. og 3. juni 2015 Faglig rådgiver Ellen Hoxmark, NAPHA Psykisk helse i BrukerPlan Seminar etter kartlegging med BrukerPlan, Alta og Vadsø, 2. og 3. juni 2015 Faglig rådgiver Ellen Hoxmark, NAPHA BRUKERE MED SAMTIDIGE RUSLIDELSER OG PSYKISK LIDELSE, ROP-LIDELSER

Detaljer

Rusreformen og rusfeltets utvikling

Rusreformen og rusfeltets utvikling Rusreformen og rusfeltets utvikling Sverre Nesvåg Forskningsleder Den nasjonale evalueringen Å skaffe tilveie kunnskap om hvordan reformen fungerer etter tre års virketid. Vurdere hvorvidt rusreformen

Detaljer

Brukerplan Kartlegging av rusproblematikken i 49 kommuner Brita Mauritzen Næss & Sverre Nesvåg KORFOR-rapport 06/2012 2

Brukerplan Kartlegging av rusproblematikken i 49 kommuner Brita Mauritzen Næss & Sverre Nesvåg KORFOR-rapport 06/2012 2 Brukerplan Kartlegging av rusproblematikken i 49 kommuner Brita Mauritzen Næss & Sverre Nesvåg KORFOR-rapport 06/2012 2 Innhold 1. Om brukerplan 3 1.1 Hvem blir kartlagt? 3 1.2 Mørketall 3 1.3 Hvem kartlegger

Detaljer

Brukerplan i Sauda 2006-2012 Erik Baust. Store mål, små handlinger..

Brukerplan i Sauda 2006-2012 Erik Baust. Store mål, små handlinger.. Brukerplan i Sauda 2006-2012 Erik Baust Store mål, små handlinger.. Hvorfor før hvordan. Jeg kan forholde meg til ett hvilken som helst hvordan, så lenge jeg vet hvorfor. filosofen Friedrich Nietzsche

Detaljer

Kurs/arrangement Starttidspunkt Sluttidspunkt Varighet Virksomhet Målgruppe Lokale Ansvarlig

Kurs/arrangement Starttidspunkt Sluttidspunkt Varighet Virksomhet Målgruppe Lokale Ansvarlig Nettverkskonferansen 2010 21.01.2010 09:00 22.01.2010 15:30 2 dager Rogalandsnettverket Alle Møkstertunet, Rogaland A- Marit Egeland FAMILIEPERSPEKTIVET VED BEHANDLING I TSB Opplæring i brukerplan 2015

Detaljer

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Avdeling unge voksne. Samhandlingsseminar 3. 0ktober 2012

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Avdeling unge voksne. Samhandlingsseminar 3. 0ktober 2012 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Avdeling unge voksne Samhandlingsseminar 3. 0ktober 2012 TSB Avrusing og stabilisering Ambulante og polikliniske tjenester/behandling Utredning/kartlegging

Detaljer

Stortingsmelding om den nasjonale rusmiddelpolitikken Oppdatering av Rusreform-evalueringen (2006-2010)

Stortingsmelding om den nasjonale rusmiddelpolitikken Oppdatering av Rusreform-evalueringen (2006-2010) Stortingsmelding om den nasjonale rusmiddelpolitikken Oppdatering av Rusreform-evalueringen (2006-2010) Stian Beyer (IRIS) Espen Enoksen (KORFOR) Terje Lie (IRIS) Sverre Nesvåg (KORFOR), faglig ansvarlig

Detaljer

Vedlegg 4: Styresak 13/15: Bruk av tvang i psykisk helsevern oppfølging av internrevisjon.

Vedlegg 4: Styresak 13/15: Bruk av tvang i psykisk helsevern oppfølging av internrevisjon. Vedlegg 4: Styresak 13/15: Bruk av tvang i psykisk helsevern oppfølging av internrevisjon. Tabell 1. Innleggelser til tvungen psykisk helsevern (Observasjon og tvungen psykisk helsevern etter vedtak) i

Detaljer

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt Sentrale føringer og satsinger Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt ACT- og samhandlingskonferansen 28. November 2013 Sentrale føringer og satsninger 27.11.2013 2 Helsedirektoratet God helse gode liv Faglig

Detaljer

Bostedsløse i Drammen 2008 (med referanse til 2012). Evelyn Dyb, NIBR

Bostedsløse i Drammen 2008 (med referanse til 2012). Evelyn Dyb, NIBR 1 Bostedsløse i Drammen 2008 (med referanse til 2012). Evelyn Dyb, NIBR Notatet er en analyse av dataene fra kartleggingen av bostedsløse i 2008 for Drammen kommune. NIBR har tidligere laget et notat med

Detaljer

PRAKTISK INFORMASJON FOR KARTLEGGERE BRUKERPLAN 2014 BERGEN

PRAKTISK INFORMASJON FOR KARTLEGGERE BRUKERPLAN 2014 BERGEN PRAKTISK INFORMASJON FOR KARTLEGGERE BRUKERPLAN 2014 BERGEN Kartleggingsperiode i Bergen: 19. mai 2014 4. juni 2014 PULJE 20.5. 21.5. 22.5. 23.5. 26.5. 27.5. 28.5. 2.6. 3.6. 4.6. BOTRENINGSSENTERET INTRODUKSJONSSENTERET

Detaljer

HVORFOR? HVORFOR? ROP-lidelser Å jobbe på pasientens arenaer 6.Mars 2014 HVORFOR FOKUS PÅ RUS OG PSYKISK LIDELSE?

HVORFOR? HVORFOR? ROP-lidelser Å jobbe på pasientens arenaer 6.Mars 2014 HVORFOR FOKUS PÅ RUS OG PSYKISK LIDELSE? ROP-lidelser Å jobbe på pasientens arenaer 6.Mars 2014 Lars Linderoth Overlege, Rehabiliteringspoliklinikken og Samhandlingsteamet Bærum DPS, Vestre Viken HF Faglig rådgiver, Nasjonal kompetansetjeneste

Detaljer

Oppdrag 2: Kunnskapsoppsummering

Oppdrag 2: Kunnskapsoppsummering Helse- og omsorgsdepartementet gir med dette Helse Vest RHF i oppdrag å gjennomføre følgende oppdrag, som en del av grunnlagsarbeidet for utarbeiding av ny Stortingsmelding om den nasjonale ruspolitikken:

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

ROP-retningslinjen De viktigste anbefalingene. Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012

ROP-retningslinjen De viktigste anbefalingene. Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 ROP-retningslinjen De viktigste anbefalingene Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 Hvem gjelder retningslinjen for? Personer over 18 år Personer med alvorlig og mindre alvorlig psykisk lidelse

Detaljer

Rus og bolig Fagdag, Tromsø kommune 10.september 2015. Evelyn Dyb Norsk institutt for by- og regionforskning

Rus og bolig Fagdag, Tromsø kommune 10.september 2015. Evelyn Dyb Norsk institutt for by- og regionforskning Rus og bolig Fagdag, Tromsø kommune 10.september 2015 Evelyn Dyb Norsk institutt for by- og regionforskning Bostedsløshet og rus Nasjonale kartlegginger av bostedsløse fem i alt 6200 bostedsløse i 2012

Detaljer

Rus, psykisk helse og resten av livet På tvers, på langs. Arvid Skutle - Stiftelsen Bergensklinikkene

Rus, psykisk helse og resten av livet På tvers, på langs. Arvid Skutle - Stiftelsen Bergensklinikkene Rus, psykisk helse og resten av livet På tvers, på langs Arvid Skutle - Stiftelsen Bergensklinikkene Historien om en park - den åpne russcenen På 60- og 70-tallet for bohemen og eksperimenterende studenter

Detaljer

anne.landheim@sykehuset-innlandet.no innlandet.no ROP-retningslinjen

anne.landheim@sykehuset-innlandet.no innlandet.no ROP-retningslinjen anne.landheim@sykehuset-innlandet.no innlandet.no ROP-retningslinjen Dagsorden Om ROP-retningslinjen Om implementeringstiltakene Elektronisk Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 Bakgrunn Høy

Detaljer

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse.

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse. Bedre for barn Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland www.tysver.kommune/helse.no bedre oppvekst for barn For å skape bedre forhold for barn

Detaljer

Bostedsløse i Akershus Omfang, kjennetegn og forklaringer

Bostedsløse i Akershus Omfang, kjennetegn og forklaringer Bostedsløse i Akershus Omfang, kjennetegn og forklaringer Konferanse innen boligsosialt arbeid for ansatte i kommuner i Akershus 20. mai 2014 Evelyn Dyb Norsk institutt for by- og regionforskning Disposisjon

Detaljer

Arbetet med riktlinjer för rusmedelsvården i Norge: om förutsättningar för att skapa förtroende.

Arbetet med riktlinjer för rusmedelsvården i Norge: om förutsättningar för att skapa förtroende. Arbetet med riktlinjer för rusmedelsvården i Norge: om förutsättningar för att skapa förtroende. Espen Andreas Enoksen daglig leder RPS-teamet/KORFOR Helse Stavanger Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning

Detaljer

Evalueringsrapport. Prosjekt rus og psykiatri. Sarpsborg kommune

Evalueringsrapport. Prosjekt rus og psykiatri. Sarpsborg kommune Evalueringsrapport Prosjekt rus og psykiatri Sarpsborg kommune Formålet med prosjektet var å gi mennesker med rus-/psykiatriproblemer og bostedsløse tjenester av god kvalitet og som var helhetlige, samordnede

Detaljer

Fane 14 Arbeid manual Hot. Kap. 10 2015

Fane 14 Arbeid manual Hot. Kap. 10 2015 Begjæring om tvangsinnleggelse til fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker (Fylke) (Adresse) Sak (nr): (kommune) v/ NAV/ helse/sosialtjeneste Offentlig part:

Detaljer

MARBORG. Rusavhengige en vanlig pasientgruppe? MARBORG. Brukerorganisasjon for LARiNord

MARBORG. Rusavhengige en vanlig pasientgruppe? MARBORG. Brukerorganisasjon for LARiNord Brukerorganisasjon for LARiNord Rusavhengige en vanlig pasientgruppe? Vidar Hårvik MARBORG Daglig leder En gang midt på nittitallet Kort informasjon, Vidar Daglig leder MARBORG Prosjektleder TTV, BB, ++

Detaljer

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Innledning 3 1.1 Definisjon av rusmisbruk 3 1.2 Rusmiddelpolitiske nasjonale mål 3 1.3 Helse og omsorgsplan 4 2.0 Lovverket

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn l om arbeidsmarkedet 1.. desember 2014 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 6 030 2,4 980 19 Delvis ledige 1 884 0,7 221 13 Arbeidssøkere på tiltak 687 0,3-132 -16 Kvinner

Detaljer

Kan overdoser forebygges ved å styrke samhandling og sikre overganger? LAR nettverk 26.11.15

Kan overdoser forebygges ved å styrke samhandling og sikre overganger? LAR nettverk 26.11.15 Kan overdoser forebygges ved å styrke samhandling og sikre overganger? LAR nettverk 26.11.15 Nasjonal overdosestrategi 2013 2018 «Ja visst kan du bli rusfri - men først må du overleve» Bakgrunn: Norge

Detaljer

Hva betyr stortingsmeldingen for samhandlingen mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten?

Hva betyr stortingsmeldingen for samhandlingen mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten? Hva betyr stortingsmeldingen for samhandlingen mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten? Ivar Skeie Kst. overlege DPS Gjøvik, poliklinikk Gjøvik (Rusteam/LARteam) 14. november 2012 Min bakgrunn 1981

Detaljer

Gravideenheten. ved Rogaland A-senter

Gravideenheten. ved Rogaland A-senter Gravideenheten ved Rogaland A-senter 127.11.2014 Statistikk 2014 15 pasienter pr 30.11.4 (17 innleggelser) 11 innleggelser på frivillig grunnlag 5 innleggelser mot pasientens samtykke (Helse- og omsorgstjenesteloven

Detaljer

Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler

Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Informasjon om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) i Midt-Norge og øvrige tilbud tilknyttet Rusbehandling Midt-Norge Rusrelaterte

Detaljer

RUS PÅ LEGEVAKTEN Akutt i grenselandet rus, somatikk og psykiatri. LEGEVAKTKONFERANSEN 2011 Psykolog Gry Holmern Halvorsen Rusakuttmottaket OUS

RUS PÅ LEGEVAKTEN Akutt i grenselandet rus, somatikk og psykiatri. LEGEVAKTKONFERANSEN 2011 Psykolog Gry Holmern Halvorsen Rusakuttmottaket OUS RUS PÅ LEGEVAKTEN Akutt i grenselandet rus, somatikk og psykiatri LEGEVAKTKONFERANSEN 2011 Psykolog Gry Holmern Halvorsen Rusakuttmottaket OUS Akutt TSB (Tverrfaglig Spesialisert rusbehandling) Hva er

Detaljer

Eldre med skadelige rusmiddelvaner

Eldre med skadelige rusmiddelvaner ELDRE MED SKADELIGE RUSMIDDELVANER 81 Rusfag nr. 1 2015 Hvordan kan kommunene få en god oversikt over de eldre innbyggerne som sliter med rusvansker? Kan BrukerPlan være et verktøy i dette arbeidet? Den

Detaljer

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Informasjon om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) i Midt-Norge og øvrige tilbud tilknyttet Rusbehandling Midt-Norge HF (RMN). www.rus-midt.no

Detaljer

Kunnskap og brobygging på ROP-feltet

Kunnskap og brobygging på ROP-feltet Kunnskap og brobygging på ROP-feltet Erfaringer fra samarbeid mellom kommune og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Ingelill Lærum Pedersen Ruskonsulent Virksomhet oppfølging rus/psyk Kristiansand kommune

Detaljer

Færre bostedsløse etter utskriving fra institusjon. Rapport fra arbeidsgruppe. Innledning. Bakgrunn. Arbeidsgruppen har bestått av:

Færre bostedsløse etter utskriving fra institusjon. Rapport fra arbeidsgruppe. Innledning. Bakgrunn. Arbeidsgruppen har bestått av: Færre bostedsløse etter utskriving fra institusjon Rapport fra arbeidsgruppe Innledning Arbeidsgruppen har bestått av: Ken Roger Dalen, NAV Katrine Christiansen, NAV John Dutton, Boligtjenesten Monica

Detaljer

Behandling av cannabis- avhengighet i spesialisthelsetjenesten

Behandling av cannabis- avhengighet i spesialisthelsetjenesten Behandling av cannabis- avhengighet i spesialisthelsetjenesten 23.09. 2014 Ved psykologspesialist Helga Tveit, SSHF, avd for Rus og Avhengighetsbehandling (ARA) Kristiansand TSB en av flere aktører TSB

Detaljer

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF Tjenesteavtale nr 2 mellom Vardø kommune og Helse Finnmark HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, lærings- og mestringstilbud til pasienter med behov for habiliterings-

Detaljer

INFORMASJON TIL FASTLEGER

INFORMASJON TIL FASTLEGER INFORMASJON TIL FASTLEGER Med rusreformen (01.01.2004) fikk leger en selvstendig rett å henvise pasienter til tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbrukere (TSB). Dette er særlig viktig fordi

Detaljer

KOSTRA-rapportering for 2014

KOSTRA-rapportering for 2014 KOSTRA-rapportering for 2014 SSB foreløpige KOSTRA-tall pr 15. mars Kvalitetssikring Ressursbruk på rapportering Viktig å sikra nytteverdien Data må kunna samanliknast Rettefrist 15.4 Endeleg publisering

Detaljer

Bolig etter fengsel og institusjon samhandling mellom forvaltningsnivåer. Arne Holm Norsk institutt for by- og regionforskning

Bolig etter fengsel og institusjon samhandling mellom forvaltningsnivåer. Arne Holm Norsk institutt for by- og regionforskning Bolig etter fengsel og institusjon samhandling mellom forvaltningsnivåer Arne Holm Norsk institutt for by- og regionforskning Bolig etter fengsel og institusjon samhandling mellom forvaltningsnivåer Arne

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan

Alkoholpolitisk handlingsplan Alkoholpolitisk handlingsplan Alkoholloven 1-7d Kommunen skal utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Departementet kan gi forskrifter om innholdet av kommunal alkoholpolitisk handlingsplan. ALTA KOMMUNE

Detaljer

Legemiddelassistert rehabilitering: 10 år med LAR Utgangspunkt - Status veien videre

Legemiddelassistert rehabilitering: 10 år med LAR Utgangspunkt - Status veien videre Legemiddelassistert rehabilitering: 10 år med LAR Utgangspunkt - Status veien videre V/Wenche Haga Stiftelsen Bergensklinikkene Albatrossen 13.februar 2008 Medisinsk grunnlag Intens bruk av korttidsvirkende

Detaljer

Kostrastatistikk fra SSB for Rogaland 2013 sammenlikna med 2012

Kostrastatistikk fra SSB for Rogaland 2013 sammenlikna med 2012 Kostrastatistikk fra SSB for Rogaland 2013 sammenlikna med 2012 2012 2013 Eigersund Netto driftsutgifter F370 (folkebibliotek), konsern 12,0 % 12,5 % Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger,

Detaljer

Ruspolitisk handlingsplan for Alstahaug kommune

Ruspolitisk handlingsplan for Alstahaug kommune Ruspolitisk handlingsplan for Alstahaug kommune 2016 2020 Alstahaug kommune skal være en trygg kommune for barn og ungdom å vokse opp i. Innbyggere som trenger bistand på grunn av eget eller andres rusmisbruk

Detaljer

«Jeg er gravid» Svangerskap og rus

«Jeg er gravid» Svangerskap og rus «Jeg er gravid» Svangerskap og rus Oppfølging og rutiner TWEEK-verktøyet FRIDA-prosjektet Rusvernkonsulent Lise Vold Jordmor Solfrid Halsne FRIDA tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner Prosjekter

Detaljer

Folkehelse og sosiale ulikeheter i Nordland, med utgangspunkt i «sammen om mestring» 02.10.2015 Ø. Gravrok, KoRus Nord

Folkehelse og sosiale ulikeheter i Nordland, med utgangspunkt i «sammen om mestring» 02.10.2015 Ø. Gravrok, KoRus Nord Folkehelse og sosiale ulikeheter i Nordland, med utgangspunkt i «sammen om mestring» 02.10.2015 Ø. Gravrok, KoRus Nord I forskning og media: Noen erfaringer fra vårt arbeid i kommunene: «Har ikke råd å

Detaljer

Handlingsplan for psykisk helse GJEMNES KOMMUNE

Handlingsplan for psykisk helse GJEMNES KOMMUNE Handlingsplan for psykisk helse 2007 2010 GJEMNES KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 3 2. Planprosessen 3 3. Nasjonale føringer for plana 3 4. Kommunens hovedmål 3 5. Kommunens organisering av det

Detaljer

Prosjekt ungdom og rus

Prosjekt ungdom og rus Oslo kommune Helseetaten Prosjekt ungdom og rus Fride Behrentz Færevaag og Tone Eftedal 07.05.13 Bakgrunn for og formål med prosjektet Ønske om å gjøre noe mer enn medisinsk behandling og observasjon etter

Detaljer

Arbeidsseminar Fagerlia vgs. 1. april 2014. Avdelingssjef Kari Nesseth Ålesund Behandlingssenter Klinikk for Rus- og avhengigheitsbehandling

Arbeidsseminar Fagerlia vgs. 1. april 2014. Avdelingssjef Kari Nesseth Ålesund Behandlingssenter Klinikk for Rus- og avhengigheitsbehandling Arbeidsseminar Fagerlia vgs. 1. april 2014 Avdelingssjef Kari Nesseth Ålesund Behandlingssenter Klinikk for Rus- og avhengigheitsbehandling Oppdraget mitt: Rus i familien Dialog med barn/unge som pårørende

Detaljer

Tilbud til mennesker med psykiske lidelser i Norge. Psykologenes bidrag. Historisk perspektiv.

Tilbud til mennesker med psykiske lidelser i Norge. Psykologenes bidrag. Historisk perspektiv. Tilbud til mennesker med psykiske lidelser i Norge. Psykologenes bidrag. Historisk perspektiv. 17.12.13 FAGSJEF ANDERS SKUTERUD Norsk Psykologforening. 1 I 1976. Psykologer kan til nød ha en berettigelse

Detaljer

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Årsrapport 2006 Innhold: Forord... s. 3 Kort om RIO... s. 4 Landsstyret... s. 5 Administrasjonen. s. 5 Medlemmer og avdelinger... s. 5 Viktige aktiviteter i 2006,

Detaljer

YSS BrukerPlan TI HLøftet BTI. noe for helse torget?

YSS BrukerPlan TI HLøftet BTI. noe for helse torget? YSS BrukerPlan TI HLøftet BTI noe for helse torget? Rus, psykisk helse, kommune, helseforetak, kjenner vi hverandre, snakker vi sammespråk, samhandling, hva kommer først høna eller Ytre Sunnhordland Samhandlingsteam

Detaljer

Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! Kort oppsummering

Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! Kort oppsummering Sak 49-12 Vedlegg 1 Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk alkohol narkotika - doping Kort oppsummering 5 hovedområder for en helhetlig rusmiddelpolitikk 1. Forebygging

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

REHABILITERINGSSEKSJONEN

REHABILITERINGSSEKSJONEN REHABILITERINGSSEKSJONEN REHABILITERINGSSEKSJONENS AVDELINGER OG TILTAK Helseavdeling- LARIS og Helsestasjon LAR avd. LAR-koordinatortjenesten HUSET Miljøarbeidertjeneste -avd M98 LØA Sysselsetting Lagård

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland Hovedtall om arbeidsmarkedet i 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 5 175 2,1 874 20 Delvis ledige 1 676 0,7 198 13 Arbeidssøkere på tiltak 689 0,3-108 -14 Kvinner av

Detaljer

..hindre eller begrense sannsynligheten for at...legges vekt påp. at kvinnen tilbys tilfredsstillende hjelp for sitt rusmiddelmisbruk barnet

..hindre eller begrense sannsynligheten for at...legges vekt påp. at kvinnen tilbys tilfredsstillende hjelp for sitt rusmiddelmisbruk barnet Skjermet enhet Enhet for gravide rusmiddelsmisbrukere Tilbakeholdes etter 6-2a i LOST 7 plasser; 4 plasser til Helse SørS 3 plasser til andre regioner Ragnhild Myrholt 30.05.07 MÅL..hindre eller begrense

Detaljer

BrukerPlan 2015. Bergen kommune

BrukerPlan 2015. Bergen kommune BrukerPlan 2015 Bergen kommune En kartlegging av kommunale tjenestemottakere over 18 år med psykiske problem, rusrelaterte problem, eller samtidige rus- og psykiske problem (ROP). Kari Hjellum og Maria

Detaljer

Retningslinjen inneholder 93 nummererte anbefalinger.

Retningslinjen inneholder 93 nummererte anbefalinger. Retning for ROP Thomas Kulbrandstad Rusproblemer og psykiske problemer henger ofte tett sammen, men tjenestetilbudet og oppfølgingen har vært delt. Hjelpeapparatet har ikke samhandlet godt nok og tilbudet

Detaljer

Status rusmiddelpolitisk handlingsplan

Status rusmiddelpolitisk handlingsplan Status rusmiddelpolitisk handlingsplan Senter for rusforebygging - primærtjeneste for kommunens rusarbeid Ny stortingsmelding ( juni 2012) Stortingsmelding 30 ( 2011-2012) SE MEG! En helhetlig rusmiddelpolitikk

Detaljer

Tema i undersøkelsen:

Tema i undersøkelsen: Om undersøkelsen: - Norges største undersøkelse om studenters helse og trivsel - Formål: kartlegging av helse og trivsel blant norske studenter. Oppfølging av SHoT 2010 som er mye brukt og referert til.

Detaljer

Regional kompetanseplan 2012

Regional kompetanseplan 2012 Regional kompetanseplan 2012 Kompetanse- utviklingsarbeid på området i Raland., region vest ved Raland A-senter i Raland skal iverksette ulike kompetansehevende tiltak gitt i oppdrag fra Helsedirektoratet.

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

Fra fengsel til KVP Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram

Fra fengsel til KVP Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram 11.10.2010 Bjørn Jensen 1 Kriterier for utvelgelse av prosjekter Lokale prosjekter Formål Bakgrunn Tilbakeføringsgarantien Kriminalomsorgens

Detaljer

Rusutløste psykoser og andre psykoser. Kasustikk Samsykelighet Diagnostikk Lovgiver

Rusutløste psykoser og andre psykoser. Kasustikk Samsykelighet Diagnostikk Lovgiver Rusutløste psykoser og andre psykoser Kasustikk Samsykelighet Diagnostikk Lovgiver Rusutløste psykoser Mann 28 år Bodd på ulike lavterskeltiltak i flere år. Stadig flyttet videre til andre, pga vandalisering

Detaljer

Rusmisbruk, behandling og brukerperspektiv

Rusmisbruk, behandling og brukerperspektiv Rusmisbruk, behandling og brukerperspektiv - en deskriptiv studie av pasienter med rusutløst st psykose Tore Berge Hva handler studien om? Rusmiddelmisbruk før r rusutløst st psykose Rusbehandling før

Detaljer

Tabell 1. Statistikk ABC kommuner Demensplan 2015 - Rogaland fylke

Tabell 1. Statistikk ABC kommuner Demensplan 2015 - Rogaland fylke Tabell 1. Statistikk kommuner Demensplan 2015 - Rogaland fylke Registrert v/deltakere Per kommune Oppstart av flere - grupper med nye deltakere 1 2 3 4 Antall registrert per 1. kvartal 2013 14 8 1 3 %

Detaljer

Måleinstrumenter og diagnostisering i rusfeltet

Måleinstrumenter og diagnostisering i rusfeltet Sørlandet sykehus HF Klinikk for psykisk helse - psykiatri og avhengighetsbehandling KPH kompetanse program Måleinstrumenter og diagnostisering i rusfeltet Psykologspesialist Helga Tveit ARA poliklinikk

Detaljer

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB)

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5 Styresak nr.: 54-12 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/989 Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) Sammendrag:

Detaljer

Styresak. Dette dokumentet viser resultatene for noen av de viktigste indikatorene, med utvikling fra 1.terial 2013 til 1.terial 2014.

Styresak. Dette dokumentet viser resultatene for noen av de viktigste indikatorene, med utvikling fra 1.terial 2013 til 1.terial 2014. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 01.10.2014 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2014/2/012 Øystein Fjelldal, Øyvind Aas Styresak 69/14 O Nasjonale kvalitetsindikatorer

Detaljer

Oppstart 01.09.04 4 medarbeidere i teamet 1 bil, mobiltlf., kontantkasse Nye lokaler midt i sentrum

Oppstart 01.09.04 4 medarbeidere i teamet 1 bil, mobiltlf., kontantkasse Nye lokaler midt i sentrum Oppsøkende team Oppstart 01.09.04 4 medarbeidere i teamet 1 bil, mobiltlf., kontantkasse Nye lokaler midt i sentrum To rapporter belyser behovet 2001 Vedrørende rende tilbudet til personer med samtidig

Detaljer

Legens rolle ved kommunal utredning av demens. Hågen Vatshelle Lexander

Legens rolle ved kommunal utredning av demens. Hågen Vatshelle Lexander Legens rolle ved kommunal utredning av demens Hågen Vatshelle Lexander Fastlege ved Fenring legesenter, Askøy kommune Arbeidet i kommunal helsetjeneste siden 2002 LIS-lege ved NKS Olaviken alderspsykiatriske

Detaljer

Fødselsvekt hos barn født av kvinner innlagt i henhold til paragraf 6.2a i Lov om sosiale tjenester

Fødselsvekt hos barn født av kvinner innlagt i henhold til paragraf 6.2a i Lov om sosiale tjenester Fødselsvekt hos barn født av kvinner innlagt i henhold til paragraf 6.2a i Lov om sosiale tjenester Malmø 05.11.09 Egil Nordlie Overlege, ass.klinikksjef Borgestadklinikken, Skien, Norge Tilleggsparagraf

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Henvisning til legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Henvisning til legemiddelassistert rehabilitering (LAR) Henvisning til legemiddelassistert rehabilitering (LAR) Personalia Personnummer: Navn: Adresse : Postnr: Sted: Pasientens telefon: Nærmeste pårørende (adresse, telefon): Sosiale forhold Innsøkende kommune:

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 7 065 2,8 1 588 29 Delvis ledige 1 775 0,7 218 14 Arbeidssøkere på tiltak 659 0,3-146 -18 Kvinner av Helt ledige 2 782 2,4 512 23

Detaljer

Behandling av cannabisavhengighet. spesialisthelsetjenesten

Behandling av cannabisavhengighet. spesialisthelsetjenesten Behandling av cannabisavhengighet i spesialisthelsetjenesten Ut av tåka 15.02.2011 Ved psykologspesialist Helga Tveit, SSHF, avd for Rus og Avhengighetsbehandling (ARA) Kristiansand TSB en av flere aktører

Detaljer

Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland

Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland Anskaffelsen skal oppfylle Bergen kommunes forpliktelse jfr krisesenterlovens 1 og 2 å sikre et godt og helhetlig krisesentertilbud

Detaljer