BrukerPlan. Et kartleggingsverktøy utviklet i samarbeid mellom Helse Fonna, IRIS og KORFOR. Kartlegging kommuner i Helse Stavangers område

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BrukerPlan. Et kartleggingsverktøy utviklet i samarbeid mellom Helse Fonna, IRIS og KORFOR. Kartlegging 2010. 10 kommuner i Helse Stavangers område"

Transkript

1 BrukerPlan Et kartleggingsverktøy utviklet i samarbeid mellom Helse Fonna, IRIS og KORFOR Kartlegging 21 1 kommuner i Helse Stavangers område 16/3-211

2 Hva er BrukerPlan? Et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfanget og karakteren av rusmiddelmisbruk i kommunen Verktøyet er godkjent av Datatilsynet for kvalitetssikring, utvikling og planlegging av tjenester.

3 Hvem blir kartlagt? Innbyggere i kommunen som blir vurdert av en eller flere kommunale instanser til å ha et rusmiddelmisbruk Rusmiddelmisbruk blir i denne sammenheng definert som bruk av rusmidler som er til skade for personens funksjonsnivå og relasjoner til andre

4 Hvem kartlegger? Så mange kommunale instanser som mulig: sosialtjeneste, NAV, spesielle rusverntjenester i kommunen, tjenester innen kommunalt psykisk helsevern, boligtjenester, barnevern, pleie/omsorgstjenester og fastleger Det er fagpersonalet som kartlegger og det er fagpersonalets kunnskap og vurderinger som legges til grunn for kartleggingen

5 Hva kan resultatene brukes til? Dokumenterer/synliggjør omfang og karakter av rusmiddelmisbruk i kommunen sammenlignet med andre kommuner Dokumenterer det tilbudet som rusmiddelmisbrukere får pr. dato Dokumenterer forventet etterspørsel og gir grunnlag for å prioritere mellom grupper og typer av tilbud Ved flere kartlegginger; viser utviklingstrekk i omfanget og karakteren av problemet og utviklingen i tilbud for alle brukere, for utvalgte/prioriterte brukergrupper, eller for enkeltbrukere Informasjonskilde for sentrale myndigheter

6 Hvem har brukt BrukerPlan til nå (januar 211) 13 kommuner i Helse Fonnas område (fem kommuner har kartlagt seks år på rad) 1 kommuner i Helse Stavangers område (Sandnes seks ganger, Klepp to ganger, de øvrige en gang) Stor-Elvdal kommune (en gang)

7 Kartlegginger 21 1 kommuner i Helse Stavangers område Antall brukere

8 Antall kartlagte brukere i hver av kommunene

9 Prevalens: brukere i prosent av befolkning,9,8,8,8,7,6,6,6,5 Prosent,5,4,4,4,4,4,4,3,2,2,1, Bjerkreim Eigersund Hå Klepp Lund Rennesøy Sandnes Sokndal Stavanger Time Totalt Andel brukere

10 Andel brukere fordelt på kjønn Prosent Bjerkreim Eigersund Hå Klepp Lund Rennesøy Sandnes Sokndal Stavanger Time Totalt Andel menn 66,7 62,3 78,1 65,6 76,9 7,6 73,6 69,2 7, 71,7 7,6 Andel kvinner 33,3 37,7 21,9 34,4 23,1 29,4 26,4 3,8 3, 28,3 29,4

11 Andel brukere under 25 år ,7 25 Prosent ,7 15,6 17,6 15,2 15,7 17,3 16, 1 9,4 7,7 5, Bjerkreim Eigersund Hå Klepp Lund Rennesøy Sandnes Sokndal Stavanger Time Totalt Andel <25år

12 Sammenheng mellom total fungering og kjønn/alder Både alder og kjønn er svakt, men signifikant korrelert med total fungering Alder:,11**: noe dårligere fungering med økende alder Kjønn:,75**: noe dårligere fungering blant menn

13 Barn

14 Andel brukere med egne barn Prosent Bjerkreim Eigersund Hå Klepp Lund Rennesøy Sandnes Sokndal Stavanger Time Totalt Andel med barn 33,3 43,4 34,4 33,3 15,4 17,6 28, 15,4 21,3 29,9 25,3 Andel ingen kontakt 16,7 9,4 9,4 3,1,, 4,4 15,4 3,1 2,4 3,8 Andel samvær, 32,1 2,3 21,9 7,7 11,8 16,4 7,7 13,2 18,1 15,6 Andel omsorg 16,7 1,9 9,4 14,6 7,7 5,9 8,4, 5,8 11, 7,3

15 Brukere med samvær/omsorg for barn Ingen signifikant sammenheng mellom samvær og funksjonsnivå Svak, signifikant sammenheng mellom omsorg og funksjonsnivå: (-,148**) 8 brukere på rusing = rødt har omsorg for barn (mot 1 i Fonna) 4 brukere på rusing = rødt har samvær med barn (mot 3 i Fonna) 15 brukere med omsorg for barn Av disse: Individuell plan: 7, Ansvarsgruppe: 56 Andel brukere med omsorg som har tjenester fra barnevernstjenesten: 47% (mot 65% i Fonna) Liten økning i andel med samvær med barn som har tjenester fra barnevernstjenesten 44% (mot 48% i Fonna)

16 Antall barn 15 brukere har omsorgsansvar for 151 barn 4 av disse er markert som obs -barn 43 barn har omsorg fra brukere på rødt/blodrødt 224 brukere har samvær med 323 barn 8 av disse er markert som obs -barn 185 barn har samvær med brukere på rødt/blodrødt

17 Funksjonsvurderinger Åtte funksjonsområder vurdert ut fra spesifikke kriterier for hvert område. Generelt: Grønt = Går ikke alvorlig ut over den daglige fungering Gult = Går alvorlig ut over den daglige fungering, men innen noen grenser Rødt = Går kritisk ut over den daglige fungering, ingen grenser Samlet fungering: Samlet skåre på de åtte områdene der betydningen av hvert område er bestemt ut fra hvor sterkt området forklarer fungering i forhold til rusing (balanced score card)

18 Funksjonsvurdering - Rusing Prosent Bjerkreim Eigersund Hå Klepp Lund Rennesøy Sandnes Sokndal Stavanger Time Totalt Andel rus-grønn, 28,3 29,7 41,7 46,2 14,7 45,6 3,8 5,4 45,7 45,6 Andel rus-gul 1, 5,9 42,2 41,7 3,8 5, 34, 69,2 32,2 38,6 35,9 Andel rus-rød, 2,8 28,1 14,6 23,1 35,3 2,4, 17,1 15, 18,2

19 Rusprofil prosent andeler røde

20 Antall rød opiater uten LAR 7, 6, 58 5, Prosent 4, 3, 29 2, 15 1, 5 6, Bjerkreim Eigersund Hå Klepp Lund Rennesøy Sandnes Sokndal Stavanger Time Totalt Rød opiater uten LAR

21 Funksjonsvurdering - Økonomi Prosent Bjerkreim Eigersund Hå Klepp Lund Rennesøy Sandnes Sokndal Stavanger Time Totalt Andel øk-grønn 66,7 5,9 48,4 49, 23,1 41,2 54, 69,2 48,7 54,3 5, Andel øk-gul 33,3 32,1 31,3 37,5 61,5 38,2 28,4 7,7 4,7 34,6 36,9 Andel øk-rød, 17, 2,3 13,5 15,4 2,6 17,6 23,1 1,7 11, 13,1

22 Funksjonsvurdering - Psykisk helse Prosent Bjerkreim Eigersund Hå Klepp Lund Rennesøy Sandnes Sokndal Stavanger Time Totalt Andel psy-grønn 33,3 26,4 2,3 3,2 15,4 23,5 44,8, 35,9 37,8 35,4 Andel psy-gul 66,7 56,6 65,6 51, 53,8 52,9 47,6 1, 56,9 5,4 55, Andel psy-rød, 17, 14,1 18,8 3,8 23,5 7,6, 7,2 11,8 9,6

23 Antall brukere Rus Psy Rus Psy Rus Psy Rus Psy Rus Psy

24 Antall som ruser seg på rødt på ulike stoffer: Rus Psy Rus Psy N=65 N=172

25 Kjønn/alder og antall som er på rødt på øvrige funksjonsområder Rus Psy Rus Psy Rus Psy Rus Psy Rus Psy N=286 N=356

26 Antall som har følgende tjenester Rus Psy Rus Psy Rus Psy Rus Psy Rus Psy N=286 N=356

27 Symptomtrykk og tidsperspektiv

28 Funksjonsvurdering - Fysisk helse Prosent Bjerkreim Eigersund Hå Klepp Lund Rennesøy Sandnes Sokndal Stavanger Time Totalt Andel fys-grønn 5, 56,6 65,6 62,5 46,2 44,1 63,6 23,1 69,7 59,8 65,3 Andel fys-gul 5, 37,7 25, 32,3 46,2 47,1 32,8 61,5 26,4 34,6 3,1 Andel fys-rød, 5,7 9,4 5,2 7,7 8,8 3,6 15,4 3,9 5,5 4,6

29 Funksjonsvurdering - Bolig Prosent Bjerkreim Eigersund Hå Klepp Lund Rennesøy Sandnes Sokndal Stavanger Time Totalt Andel bol-grønn 66,7 77,4 81,3 74, 61,5 61,8 58, 92,3 59,9 77,2 64, Andel bol-gul 33,3 2,8 3,1 17,7 23,1 32,4 8,8 7,7 22,7 14,2 18,4 Andel bol-rød, 1,9 15,6 8,3 15,4 5,9 33,2, 17,3 8,7 17,6

30 Bolig Bolig Bolig N=252 N=1183

31 Bolig Bolig Bolig N=252 N=1183

32 Funksjonsvurdering - Sosial adferd Prosent Bjerkreim Eigersund Hå Klepp Lund Rennesøy Sandnes Sokndal Stavanger Time Totalt Andel atf-grønn 83,3 34, 4,6 57,3 3,8 32,4 56,4 15,4 49,3 55,9 5, Andel atf-gul 16,7 56,6 46,9 33,3 46,2 32,4 34, 76,9 44,4 35,4 41,5 Andel atf-rød, 9,4 12,5 9,4 23,1 35,3 9,6 7,7 6,3 8,7 8,5

33 Funksjonsvurdering - Nettverk Prosent Bjerkreim Eigersund Hå Klepp Lund Rennesøy Sandnes Sokndal Stavanger Time Totalt Andel net-grønn 33,3 22,6 29,7 33,3 38,5 5, 32, 15,4 32,5 42,5 33,2 Andel net-gul 5, 67,9 57,8 54,2 38,5 47,1 56,4 76,9 59,9 48,8 57,8 Andel net-rød 16,7 9,4 12,5 12,5 23,1 2,9 11,6 7,7 7,6 8,7 9,1

34 Funksjonsvurdering - Arbeid/Aktivitet Prosent Bjerkreim Eigersund Hå Klepp Lund Rennesøy Sandnes Sokndal Stavanger Time Totalt Andel Akt-grønn 33,3 28,3 25, 3,2 7,7 23,5 29,2 15,4 28, 35,4 28,5 Andel Akt-gul 66,7 3,2 32,8 34,4 23,1 38,2 21,6 23,1 29,1 32,3 28,9 Andel Akt-rød, 41,5 42,2 35,4 69,2 38,2 49,2 61,5 42,9 32,3 42,6

35 Funksjonsvurdering - Samlet vurdering Prosent Bjerkreim Eigersun d Hå Klepp Lund Rennesø y Sandnes Sokndal Stavanger Time Totalt Andel Samlet-grønn 16,7 3,8 6,3 12,5, 2,9 14,8, 13, 15, 12,3 Andel Samlet-gul 5, 45,3 39,1 35,4 3,8 23,5 29,2 38,5 36,6 38,6 35,5 Andel Samlet-rød 33,3 39,6 4,6 4,6 38,5 61,8 39,6 61,5 39,3 37, 4, Andel Samlet-blodrød, 11,3 14,1 11,5 3,8 11,8 16,4, 11,2 9,4 12,1

36 Utskrevet institusjon/fengsel Totalt løslatt fra fengsel :89 Antall ikke varslet: 11 Andel ikke varslet: 12% Totalt utskrevet fra institusjon :171 Antall ikke planlagt: 54 Andel ikke planlagt: 32%

37 Planer/ansvarsgruppe

38 Andel med planer/ansvarsgrupper Prosent Bjerkreim Eigersun d Hå Klepp Lund Rennesø y Sandnes Sokndal Stavange r Andel Ind.Plan påbegynt, 9,4 3,1 8,3,, 1,8 7,7 4,2,8 5,4 Andel Ind.Plan forskr., 2,8 1,6 6,3 23,1 11,8 15,2 3,8 7,2 1,6 8,7 Andel TiltaksPlan 5, 45,3 62,5 16,7, 8,8 12,8, 18,9 57,5 23,6 Andel AnsvarGr 16,7 39,6 21,9 19,8 3,8 2,9 68,4 3,8 48,8 24,4 45, Time Totalt

39 Andel uten planer/ansvarsgrupper Prosent Bjerkrei m Eigersun d Hå Klepp Lund Rennesø y Sandnes Sokndal Stavange r Andel Grønne uten planer 16,7 1,9 6,3 7,3,, 2,8, 5,8 7,9 5,2 Andel Gule uten planer 16,7 22,6 9,4 19,8 3,8 23,5 8, 23,1 18,1 17,3 16,4 Andel Røde uten planer, 7,5 14,1 26, 23,1 5, 12,8 3,8 16,7 12,6 16,7 Andel Blodrøde uten planer, 1,9 4,7 1,4 15,4 5,9 2,, 4,6 3,1 4,4 Time Totalt

40 1.Linje tjenester

41 Førstelinje tjenester totalt for Helse Stavanger område Økning Har tjenester Antall tjenester Sos.tj Midl.bolig Boligtj. Helsetj. Barnevern Omsorgst j. Kom. undervis. Kom.LAR Økning Har tjenester

42 Kommunale tjenester - Sosialtjenester totalt Antall tjenester Bjerkreim Eigersund Hå Klepp Lund Rennesøy Sandnes Sokndal Stavanger Time Økning Sos. tj Har Sos. tj

43 Kommunale tjenester - Midlertidig bolig totalt Antall tjenester Bjerkreim Eigersund Hå Klepp Lund Rennesøy Sandnes Sokndal Stavanger Time Økning Midl. bolig Har Midl. bolig

44 Kommunale tjenester - Boligtjenester totalt Antall tjenester Bjerkreim Eigersund Hå Klepp Lund Rennesøy Sandnes Sokndal Stavanger Time Økning Boligtj Har Boligtj

45 Kommunale tjenester - Helsetjenester totalt Antall tjenester Bjerkreim Eigersund Hå Klepp Lund Rennesøy Sandnes Sokndal Stavanger Time Økning Helsetj Har Helsetj

46 Kommunale tjenester - Barnevernstjenester totalt Antall tjenester Bjerkreim Eigersund Hå Klepp Lund Rennesøy Sandnes Sokndal Stavanger Time Økning Barnevern Har Barnevern

47 Kommunale tjenester - Omsorgstjenester totalt Antall tjenester Bjerkreim Eigersund Hå Klepp Lund Rennesøy Sandnes Sokndal Stavanger Time Økning Omsorgstj Har Omsorgstj

48 Kommunale tjenester - Kommunal LAR totalt Antall tjenester Bjerkreim Eigersund Hå Klepp Lund Rennesøy Sandnes Sokndal Stavanger Time Økning Kom. LAR Har Kom. LAR

49 Spesialisttjenester

50 Spesialist tjenester totalt for Helse Stavanger område 4 3 Økning Har tjenester Antall tjenester Rus akutt Rus polikl. Rus døgn Rus LAR Rus tvang Psy. akutt Psy. polikl. Psy. døgn Psy. tvang Soma. akutt Soma. polikl. Soms. døgn Økning Har tjenester

51 Spesialisttjenester - Rus Akutt Antall tjenester Bjerkreim Eigersund Hå Klepp Lund Rennesøy Sandnes Sokndal Stavanger Time Økning Rus akutt Har Rus akutt

52 Spesialisttjenester - Rus Poliklinisk Antall tjenester Bjerkreim Eigersund Hå Klepp Lund Rennesøy Sandnes Sokndal Stavanger Time Økning Rus polikl Har Rus polikl

53 Spesialisttjenester - Rus Døgn tilbud Antall tjenester Bjerkreim Eigersund Hå Klepp Lund Rennesøy Sandnes Sokndal Stavanger Time Økning Rus døgn Har Rus døgn

54 Spesialisttjenester - Rus LAR Antall tjenester Bjerkreim Eigersund Hå Klepp Lund Rennesøy Sandnes Sokndal Stavanger Time Økning Rus LAR Har Rus LAR

55 Spesialisttjenester - Psykisk helsevern Akutt Antall tjenester Bjerkreim Eigersund Hå Klepp Lund Rennesøy Sandnes Sokndal Stavanger Time Økning Psyk. akutt Har Psyk. akutt

56 Spesialisttjenester - Psykisk helsevern Poliklinisk Antall tjenester Bjerkreim Eigersund Hå Klepp Lund Rennesøy Sandnes Sokndal Stavanger Time Økning Psyk. polikl Har Psyk. polikl

57 Spesialisttjenester - Psykisk helsevern Døgntilbud Antall tjenester Bjerkreim Eigersund Hå Klepp Lund Rennesøy Sandnes Sokndal Stavanger Time Økning Psyk. døgn Har Psyk. døgn

58 Spesialisttjenester - Psykisk helsevern Tvang Antall tjenester Bjerkreim Eigersund Hå Klepp Lund Rennesøy Sandnes Sokndal Stavanger Time Økning Psyk. tvang Har Psyk. tvang

59 Spesialisttjenester - Somatikk Akutt Antall tjenester Bjerkreim Eigersund Hå Klepp Lund Rennesøy Sandnes Sokndal Stavanger Time Økning Soma. akutt Har Soma. akutt

60 Spesialisttjenester - Somatikk Poliklinisk Antall tjenester Bjerkreim Eigersund Hå Klepp Lund Rennesøy Sandnes Sokndal Stavanger Time Økning Soma. polikl Har Soma. polikl

61 Spesialisttjenester - Somatikk Døgntilbud Antall tjenester Bjerkreim Eigersund Hå Klepp Lund Rennesøy Sandnes Sokndal Stavanger Time Økning Soma. døgn Har Soma. døgn

62 Har spes.tj Ingen spes.tj N=936 N=499

63 Har også disse tjenester: Har spes.tj Ingen spes.tj N=936 N=499

64 Andre tjenester totalt for Helse Stavanger område Økning Har tjenester 6 Antall tjenester NAV arbeid NAV trygd FK undervis. KIF/Fen gsel Omsorrg stj. Tannlege Frivillige org. Kval.pro g Annet Økning Har tjenester

65 Andre tjenester - NAV Arbeid Antall tjenester Bjerkreim Eigersund Hå Klepp Lund Rennesøy Sandnes Sokndal Stavanger Time Økning NAV arbeid Har NAV arbeid

66 Andre tjenester - NAV trygd Antall tjenester Bjerkreim Eigersund Hå Klepp Lund Rennesøy Sandnes Sokndal Stavanger Time Økning NAV trygd Har NAV trygd

67 Andre tjenester - KIF/Fengsel Antall tjenester Bjerkreim Eigersund Hå Klepp Lund Rennesøy Sandnes Sokndal Stavanger Time Økning KIF/Fengsel Har KIF/Fengsel

68 Andre tjenester - Omsorgsinstitusjon Antall tjenester Bjerkreim Eigersund Hå Klepp Lund Rennesøy Sandnes Sokndal Stavanger Time Økning Omsorgsinst Har Omsorgsinst

69 Andre tjenester - Tannlegetjenester 25 2 Antall tjenester Bjerkreim Eigersund Hå Klepp Lund Rennesøy Sandnes Sokndal Stavanger Time Økning Tannlege Har Tannlege

70 Andre tjenester - Frivillige organisasjoner Antall tjenester Bjerkreim Eigersund Hå Klepp Lund Rennesøy Sandnes Sokndal Stavanger Time Økning Frivillige org Har Frivillige org

71 Andre tjenester - Kvalifiseringsprogram Antall tjenester Bjerkreim Eigersund Hå Klepp Lund Rennesøy Sandnes Sokndal Stavanger Time Økning Kval.prog Har Kval.prog

72 Viktigste funn (1) Første kartlegging i de fleste kommunene = usikre vurderinger og variert prevalens (ulikt antall instanser med i kartleggingen) Kommuner med lav prevalens større andel brukere med dårlig fungering (men unntak) Noe større andeler unge og kvinner sammenlignet med Helse Fonna kommunene Små forskjeller i fungering unge vs eldre og kvinner vs menn Barn: mange barn med omsorg fra eller samvær med brukere med dårlig fungering (4/8 obs -barn) færre med omsorg har tjenester fra barnevernstjenesten (sammenlignet med Fonna)

73 Viktigste funn (2) 261 personer ruser seg på en omfattende/grenseløs måte (rødt) likt fordelt på alkohol, opiater, sentralstimulerende og legemidler, 57 personer vurdert til å være i akutt fare for liv 143 injiserende misbrukere 18 ruser seg på rødt og er ikke i LAR Av de 34 som er i LAR er det 1% som (fortsatt) injiserer, 6% er røde på alkohol, 2% på cannabis og 4% på legemidler

74 Viktigste funn (3) Rus og psykiatri: 22% med omfattende samtidige lidelser like stor andeler blant de yngste og blant kvinner dårlig fungering også på andre funksjonsområder Bolig: Stor utfordring i mange kommuner, men spesielt i Sandnes der 1/3 er røde på bolig Mange røde på bolig fungerer også dårlig på andre områder: vanskeligheter med å komme inn i vanlig boligmarked, behov for annen behandling og oppfølging Stor andel røde på bolig blant de i behandling: hva med nytten? Arbeid/aktivitet: Stor utfordring i nesten alle kommuner, 4% helt uten arbeid/meningsfull aktivitet, NAV engasjeres i økende grad

75 Viktigste funn (4) Under 1% har IP 2% blant dem i rusbehandling 45% har ansvarsgruppe 65% blant dem med spesialisthelsetjenester og alle! i rusbehandling En av fem som er samlet røde/blodrøde har ingen planer/ansvarsgruppe 1/3 dropper ut av rus institusjons-behandling

76 Viktigste funn (5) Forventet økning i etterspørsel etter tjenester: Boligtjenester 3% (redusert etterspørsel etter midl.bolig LAR 15% Psykiatrisk poliklinikk 12% Ellers stabil eller nedgang i etterspørsel etter kommunale tjenester og spesialisthelsetjenester De som har spesialisthelsetjenester har et gjennomgående dårligere funksjonsnivå enn de uten (jfr alvorlighetskriteriet) NAV arbeid 34% Kvalifiseringsprogrammet 47% NAV trygd 9% Tannlege 21% Frivillige organisasjoner i Sandes i en særstilling: 2% av brukerne har tjenester fra friv-org forventet økning: 17%

77 Prioriterte oppgaver (mine innspill): Den skjulte alkoholrelaterte problematikken (den vi ikke finner i dette materialet) De yngste (og de enda yngre..) Barn av (omsorg og så samvær) Personer med alvorlige samtidige lidelser og multi funksjonsvansker krav til organisering Bolig hva med nytten av behandling med så prekære boligproblem? Meningsfull aktivitet ikke bare arbeid Drop-out behandlingsforberedende tiltak

Forord. Trondheim, januar 2008. Marian Ådnanes Prosjektleder

Forord. Trondheim, januar 2008. Marian Ådnanes Prosjektleder Forord Dette er sluttrapport i evalueringen av lavterskel helsetiltak for rusmiddelavhengige i 33 kommuner. Oppdragsgiver er Sosial- og helsedirektoratet. Evalueringens hovedmål er å gi svar på om lavterskeltiltakene

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL RUSVERNPASIENTER ROGALAND FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL RUSVERNPASIENTER ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL RUSVERNPASIENTER ROGALAND FYLKESKOMMUNE MAI 2014 Forsidefoto: Tom Haga INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontroll- og kvalitetsutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

Temaplan for rusarbeidet

Temaplan for rusarbeidet Temaplan for rusarbeidet Perioden 2015-2018 HØRING «Frihet er retten til å gjøre alt som ikke skader andre mennesker». Menneske rettighetserklæringen, 1789, 4 10 langruppa AM 02.05.2014 OM TEMAPLANER Temaplanen

Detaljer

Bostedsløshet i Norge 2012

Bostedsløshet i Norge 2012 Evelyn Dyb Katja Johannessen Camilla Lied Torunn Kvinge Bostedsløshet i Norge 2012 Omfang, kjennetegn og forklaringer NOTAT 2013:112 Tittel: Bostedsløshet i Norge 2012. Omfang, kjennetegn og forklaringer

Detaljer

Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015

Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015 Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015 STAVANGER KOMMUNE Innhold Del I 5 1. Visjon og mål 5 2. Hovedinnretningen på planen 5 3. Rullering av Plan for psykisk helsearbeid 5 3.1 Hva er oppnådd

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

KOMPETANSEKARTLEGGING 2013

KOMPETANSEKARTLEGGING 2013 KOMPETANSEKARTLEGGING 2013 Av: Asle Bentsen, KoRus-Sør, Borgestadklinikken Oppdrag og hovedoppgaver Kompetansesenter rus region sør (KoRus - Sør) er ett av syv nasjonale kompetansesentra på rusfeltet,

Detaljer

Handlingsplan 2010-2014

Handlingsplan 2010-2014 Handlingsplan 2010-2014 Psykisk helse, rus, og vold i nære relasjoner Handlingsplan, Psykisk helse, rus og vold i nære relasjoner Øvre Eiker kommune 2010-2014 Lay-out: Eiker Trykkeri AS Øvre Eiker kommune

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Saksfremlegg Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet Innstilling: Formannskapet

Detaljer

Bolig og tjenester til personer med psykiske lidelser

Bolig og tjenester til personer med psykiske lidelser Evelyn Dyb Bolig og tjenester til personer med psykiske lidelser Vurdering av behovet 2006 2008 401 Prosjektrapport 2006 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Evelyn Dyb Bolig og tjenester til personer

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV RASK PSYKISK HELSEHJELP I LISTER

SØKNAD OM ETABLERING AV RASK PSYKISK HELSEHJELP I LISTER Helsenettverk Lister Samhandling innen helse- og omsorg SØKNAD OM ETABLERING AV RASK PSYKISK HELSEHJELP I LISTER Bakgrunn for søknaden 1.0 Lover, planer og avtaler Nasjonal helse- og omsorgsplan 2011-2016

Detaljer

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015 Løten kommune RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015 Vedtatt i Løten kommunestyre den 31.08.2011, K-sak 41/11 INNHOLDSFORTEGNELSE KAP. 1 INNLEDNING 2 1.1 Planprosessen 2 1.2 Lovgivning på området 3

Detaljer

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Desember 2010 mars 2012 Arkivsaksnr. 12/965-7 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 4 1.2

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

Manifest om helse og omsorg

Manifest om helse og omsorg AUF I ROGALAND Manifest om helse og omsorg Årsmøtet 2011 1 2 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Innledning manifest om helse og omsorg AUF i Rogaland mener alle mennesker er likeverdige uansett sosial-

Detaljer

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging Marit Edland-Gryt og Astrid Skretting Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging SIRUS-Rapport nr. 2/2010 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2010 Statens institutt

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2011 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2011 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2011 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Rune T. Slettebak, Silje L. Kaspersen, Heidi Jensberg og Solveig Osborg Ose SINTEF Teknologi og samfunn

Detaljer

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE?

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensninger... 1 1.3 Datainnsamling... 2 2. ER SOSIALTJENESTEN

Detaljer

Hvem er de pårørende som søker behandling, og hva slags belastninger rapporterer de om?

Hvem er de pårørende som søker behandling, og hva slags belastninger rapporterer de om? Rapport desember 2012 Hvem er de pårørende som søker behandling, og hva slags belastninger rapporterer de om? Kartlegging av pårørendepasienter ved Borgestadklinikken 2009-2011 Rosanne Kristiansen og Ann-Beate

Detaljer

SERAF RAPPORT 1/2013. Statusrapport 2012 LAR som det vil bli fremover?

SERAF RAPPORT 1/2013. Statusrapport 2012 LAR som det vil bli fremover? SERAF RAPPORT 1/2013 Statusrapport 2012 LAR som det vil bli fremover? Helge Waal, Kari Bussesund, Thomas Clausen, Atle Håseth, Pål H Lillevold Senter for rus- og avhengighetsforskning, SERAF Nasjonalt

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Diskusjonsrapport Forskere: Jorid

Detaljer

Kompetanseløft og kostnadsvekst i helsesektoren

Kompetanseløft og kostnadsvekst i helsesektoren Helse Kompetanseløft og kostnadsvekst i helsesektoren Vi bruker stadig mer penger på helse i Norge. Helse utgjør i dag 10 prosent av totalproduksjonen i samfunnet målt ved bruttonasjonalproduktet. I kommunehelsetjenesten

Detaljer

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015 RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015 Visjon for det ruspolitiske arbeidet i Lardal; Levende samarbeid i samhold mot rus Innledning Regjeringens overordnede mål på det ruspolitiske området

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Nore og Uvdal Kommune 2014-2018

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Nore og Uvdal Kommune 2014-2018 Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Nore og Uvdal kommune 2014-2018 Innholdsfortegnelse: 1 Hvorfor en rusmiddelpolitisk handlingsplan? s. 3 1.1 Innledning s. 3 1.2 Arbeidet med planen s. 3 2 Rusmiddelsituasjonen

Detaljer

FORORD. Antall henvendelser økte fra 1040 i 2008 til 1127 i 2009.

FORORD. Antall henvendelser økte fra 1040 i 2008 til 1127 i 2009. FORORD Fra 01.09.09 ble pasientombudsordningen utvidet til også å omfatte kommunale helse- og sosialtjenester, med noen unntak. Samtidig ble navnet endret fra pasientombud til pasient- og brukerombud.

Detaljer

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak IS-1554 Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak Heftets tittel: Mennesker med alvorlige psykiske lidelser

Detaljer

Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet

Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet Åmot kommune Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet Utredning av alternativer for fremtidig utvikling RAPPORT 19. november Oppdragsgiver: Åmot kommune Rapportnr.: 8766 Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent:

Detaljer

Utfordringsanalyse av pleie og omsorgstjenesten i Nord-Trøndelag

Utfordringsanalyse av pleie og omsorgstjenesten i Nord-Trøndelag Utfordringsanalyse av pleie og omsorgstjenesten i Nord-Trøndelag Prosjekt «Analyse og planlegging av helse og omsorgstjenesten i kommune. Dato: 15.08.2013 Prosjektleder: Bente Kne Haugdahl Innhold 1. Prosjekt

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/439. Hovedutvalg helse og omsorg 12.03.2014

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/439. Hovedutvalg helse og omsorg 12.03.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/439 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 12.03.2014 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - 22.01.2014 Forslag til vedtak: Hovedutvalg

Detaljer