Vedlegg 4: Styresak 13/15: Bruk av tvang i psykisk helsevern oppfølging av internrevisjon.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 4: Styresak 13/15: Bruk av tvang i psykisk helsevern oppfølging av internrevisjon."

Transkript

1 Vedlegg 4: Styresak 13/15: Bruk av tvang i psykisk helsevern oppfølging av internrevisjon. Tabell 1. Innleggelser til tvungen psykisk helsevern (Observasjon og tvungen psykisk helsevern etter vedtak) i Helse Vest. Helseforetak Helse Stavanger Helse Bergen Helse Fonna Helse Førde Årstall Endrin Type tvang Ant. Per 1000 Ant Per 1000 Ant Per 1000 Ant. % Ant. Ant. Ant. innbyggere innbyggere Innbyggere N= Innleggelser til tvungen psykisk helsevern (Observasjon og tvungen psykisk Helsevern) , , , , *Innbyggertallet for Helse Stavanger HF (217130) er eksklusiv de 4 kommunene som dekkes av Jæren DPS (Klepp, Time, Hå, Gjesdal), men likevel utgjør ø. h innleggelser for Jæren DPS opptaksområde en del av de presenterte vedtakene i tabellen. Kommentar til tabell: Tallene gjelder alle innleggelser i Helse Stavanger HF, Psykiatrisk divisjon, aldersgruppe >= 18 år sammenliknet med Helse Bergen, Helse Fonna og Helse Førde. Inkludert i Helse Stavangers tall er de pasienter som innlegges kveld/natt/helg og overføres neste dag til Jæren DPS på tvangsinnleggelsesparagrafer. Tallene for tvangsinnleggelser ( 3-2 og 3-3) er fra DIPS tabell Tabell 2: Tvangsinnleggelser Helse Stavanger HF Utvikling : Ut ifra en basistall som Helse Vest RHF viser i internrevisjonsrapporten kan man se følgende situasjon i 2013: Antall innleggelser totalt i de ulike foretakene og antall vedtak fattet om innleggelse på tvungen observasjon ( 3-2) og tvungen psykisk helsevern ( 3-3) gir rate for innleggelse på tvang. Her ligger Helse Fonna HF høyest, og Helse Førde HF lavest i rate på de pasienter som totalt innlegges i psykiatrisk sykehus enten på frivillig eller tvang etter spesialistvurdering som skjer innen 24 timer fra pasienten kom til sykehuset. Helseforetak Antall vedtak 3-2 og 3-3 Totalt antall innlagte pasienter Rate av tvang av antall innlagte pasienter Helse Bergen HF a 0,202 Helse Stavanger b 0,204 HF Helse Fonna HF ,215 Helse Førde HF ,103 Helse Vest RHF ,196 1

2 a Her har man ikke tatt med at Fana DPS bare tar imot frivillige innleggelser fra Helse Bergen, og at Fana DPS også mottar egne frivillig innlagte. b Her har man ikke tatt med at Helse Stavanger HF vedtar tvangsinnleggelser for Jæren DPS, og at Jæren DPS også foretar egne tvangsinnleggelser. Utvikling : Øyeblikkelig hjelp innleggelser Akutt Mottakspost C2 Det var i perioden en økning på 54 % (1533 -> 2409) av øyeblikkelig hjelp innleggelser på Akutt Mottakspost C2, Psykiatrisk divisjon. I 2013 var det 2348 ø. h. - innleggelser, i innleggelse med øyeblikkelig hjelp. Tabell 3: Vedtaksparagraf før spesialistvurdering i : Innleggelsesparagraf tvungen observasjon inntil 10 dager. 3-3: Innleggelsesparagraf tvungen psykisk helsevern. 2.1: Frivillig innleggelse 10-2: Tvungen avrusning i 3 måneder fattet av hjemkommune, vedtatt Fylkesnemda i Rogaland, innlagt i Spesialavdeling for voksne (SV). Tabell 4: Vedtaksparagraf etter spesialistvurdering i

3 Tabell 5: Helse Stavanger, Helse Bergen, Helse Fonna og Helse Førde voksenpsykiatri: Bruk av tvang 4-3 til Helse Stavanger Årstall (ny statistikk) Type tvang brukt antall Per 1000 Innbyggere N= * 4-3: Skjerming med vedtak eller for-lenging av vedtak med skjerming. 4-4: Tvangs behandling med legemiddel eller ernæring uten eige samtykke. 4-5: Innskrenkinger i samkvem med omverden 4-6: Undersøking av rom, eiendeler samt kroppsvisitasjon Helse Helse Helse Bergen Fonna Førde antall % antall antall antall 782 3, , , , , , , , : Beslag 13 0, , a: Urinprøve 0 0,00 0 0, Sum , , a: Vedtak om bruk av , , mekanisk tvang 4-8b: Vedtak om bruk av 515 2, , isolasjon 4-8c: Vedtak om bruk av 155 0, , korttidsvirkende legemiddel 4-8d: Kortvarig fastholding 230 1, , : Kontrollundersøking 253 1, , : Overføring 489 2, , Sum 4-3 til , , Sum 4-8 til , , Sum 4-3 til , , Kommentar til tabell 5: Noen få pasienter i Helse Stavanger HF hadde i 2013 mange skjermingsvedtak. Dette er pasienter som vi har fått second opinion av fra annet sykehus, og som har spesielt krevende tilstander. Vår diagnostiske vurdering og praksis ble bekreftet i det enkelte tilfelle. Det høye tallet på 1831 vedtak om beltelegginger 4-3 i Helse Stavanger i 2013 er nå i 2014 redusert til 524, en nedgang på -71,4 %. Psykiatrisk divisjon har over tid sett en utvikling at pasienter som innlegges i Akutt Mottakspost C2 med øyeblikkelig hjelp har hatt mer alvorlig symptomtilstand (lavere GAF symptomscore) og dårligere funksjonstilstand (lavere GAF funksjonsscore) (vedlegg 3 Global Assessment of Functioning Score (GAF) skala). Tabell 6: Utvikling av symptom og funksjonsscore på Global Assessment of Functioning Score ved AMC ( reduksjon i friskhet). 3

4 År GAF Symptomscore* GAF funksjonsscore* Gjennomsnitt verdier Gjennomsnitt verdier ** 35.6 ** ,7 ** 32,2 ** *Symptomscore under 40: pasienten er enten klart psykotisk og trenger innleggelse, eller pasienten er så suicidal at pasienten trenger innleggelse og beskyttelse. Funksjonsscore under 40: pasienten har tap på minst 2 funksjonsområder f.eks. klarer ikke å opprettholde ordinært arbeid og samtidig klarer ikke å ha normale relasjoner med familie /nettverk. ** Score pasienter innlagt i sengeposter avd. SV Kommentar til tabell 6: Det er en klar utvikling at pasienter innlagt på AMC2 for ø. h. har hatt en mer alvorlig utvikling mht symptomer (-9,0 poeng) og funksjoner (-7,6) i perioden Pasienttilfredshetsundersøkelse Resultatene publiseres i ulike grafer, dvs. at grønt er et godt resultat, gult ikke så bra, og rødt er dårlig. Vårt mål er at våre avdelinger/sengeposter skal ha grønt på alle områder. Pilene viser tendensen. Går det i riktig retning (grønn pil), eller feil retning (rød pil). Tabell 8: Resultat for pasienttilfredshetsundesøkelsen Psykiatrisk divisjon Døgnenheter Poliklinikker Scoringsverdier: Score 1 = svært stort utbytte (svært bra), score 5 = Ikke noe utbytte (svært dårlig). Kommentar til tabell 8 - forklaring på indikatorer. 4

5 Det er spørsmål i undersøkelsen. På døgnenheter ser man at score for høflighet og respekt er 1,9 dvs. betydelig bedre enn mål 2,5). Pasienter er også fornøyd med å bli behandlet samme sted (1,4) og opplever gode klagemuligheter (1,4). Utvikling i ansatteskader i 2014 Tabellen nedenfor viser hvor stor variasjonen av ansatte skader er fra periode til periode for hver enkelt post i Spesialavdeling for voksne Spesialavdeling for voksne har etter gjennomgang av HMS utviklet en god oversikt over skader på personell i de ulike poster. I 2014 ser man at akuttpsykiatriske poster har høyt antall skader på personell. Post C1 har hatt noen få enkeltpasienter som har mye utageringsadferd og dermed skader på ansatte. Lokal sikkerhetspost A1 har høyest bemanning i Helse Stavanger HF Psykiatrisk divisjon, med god og stabil bemanning, og lokal sikkerhetspost A1 får trolig av den grunn også færrest ansatte skader. Tabell 9: Registrerte HMS-/ansatteskader i Spesialavdeling for voksne 2014 fordelt etter post. Tertialoversikt postvis registrerte HMS/ansattskader - Spesialavdeling for voksne 2014 SEKSJON Sengepost Totalt med Avsluttet 1. tertial 2. tertial 3. tertial konsekvens AMC Akuttpsykiatri B C A Sikkerhetspsykiatri Eiketun EVA MIT Alderspsykiatri APP B A Affektiv og psykose A B E SUM SUM Akuttpsykiatri 195 SUM Sikkerhetspsykiatri 57 SUM Alderspsykiatri 13 SUM Affektiv og psykose 161 5

Bruk av tvang i psykisk helsevern

Bruk av tvang i psykisk helsevern Internrevisjonen Bruk av tvang i psykisk helsevern Helse Vest RHF, september 2014 INNHALD Målgruppene for denne rapporten er styret og revisjonsutvalet på regionalt nivå, styra i helseføretaka, formelt

Detaljer

Tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang i psykisk helsevern

Tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang i psykisk helsevern Tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang IS-1370 Flere eksemplarer av denne rapporten kan bestilles fra trykksak@shdir.no eller på telefon 810 20 050 IS-1370 Sosial - og helsedirektoratet

Detaljer

Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene?

Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene? AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Nasjonal kompetansetjeneste Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene? Forord KoRus-Øst/Nasjonal

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 1 Masterplan fag - Langsiktig del Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse Innhold... 1 Introduksjon.... 3 Spesialistdekning... 4 Lege og psykologstillinger... 4 Utredning, diagnostisering,

Detaljer

som psykiatrisk pasient eller pårørende?

som psykiatrisk pasient eller pårørende? Hva har du rett til som psykiatrisk pasient eller pårørende? Psykiske problemer? Du har rett til nødvendig helsehjelp fra kommunens helsetjeneste og spesialisthelsetjenesten. øyeblikkelig hjelp hvis det

Detaljer

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9 Del 6 - Helsetilstand voksne Innhold 1 Forventet levealder... 3 2 Dødelighet og dødsårsaker... 3 2.1 Total dødelighet... 3 2.2 Sosial ulikhet og dødelighet... 3 2.3 Hjerte- og kardødelighet... 5 2.3.1

Detaljer

Styresak nr. 7/10. Pasienttransport utvikling 2007-2009. Saksbehandlers kommentar : Oppsummering. Saksnr.: 2010/253. Dato: 08.02.

Styresak nr. 7/10. Pasienttransport utvikling 2007-2009. Saksbehandlers kommentar : Oppsummering. Saksnr.: 2010/253. Dato: 08.02. Økonomi Styresak nr. 7/10 Pasienttransport utvikling 2007-2009 Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Saksnr.: 2010/253 Dato: 08.02.2010 Saksbehandlers kommentar

Detaljer

HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien

HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien 4 Forord 5 Viktige begreper i debatten om tvang 8 Tvang og menneskeverd 10 Snakk til meg! 12 Dobbeltdiagnoser Bruker vi mer tvang overfor det vi

Detaljer

SERAF RAPPORT 1/2014. Statusrapport 2013 Helseforetakene - et godt sted å være?

SERAF RAPPORT 1/2014. Statusrapport 2013 Helseforetakene - et godt sted å være? SERAF RAPPORT 1/2014 Statusrapport 2013 Helseforetakene - et godt sted å være? Helge Waal, Kari Bussesund, Thomas Clausen, Atle Håseth, Pål H Lillevold Senter for rus- og avhengighetsforskning, SERAF Nasjonalt

Detaljer

Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell. Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014

Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell. Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014 Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014 Bakgrunn og formål Evalueringen baserer seg på vurdering av måloppnåelse av kriteriene satt i styresak

Detaljer

Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke

Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke kontakter helsetjenesten. Tromsø kommune november 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av disse hadde

Detaljer

Slik virker eldrebølgen

Slik virker eldrebølgen Helse-Norge mot 2030 Slik virker eldrebølgen NyAnalyse Hovedfunn Eldrebølgen er her allerede. I dag er helse og omsorg er den største enkeltsektoren i Norge, med årlige utgifter på ca 250 milliarder kroner.

Detaljer

Statistikk for regionale helseforetak 2007

Statistikk for regionale helseforetak 2007 Statistikk for regionale helseforetak 2007 Norsk Pasientskadeerstatning, NPE Denne statistikkrapporten ser vi på som et hjelpemiddel for helseforetakenes eget skadeforebyggende arbeid. Vi håper den er

Detaljer

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Rapport IS-XXXX Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Utredning av forholdet mellom utdanningskravene i kapittel 9 og kompetansesituasjonen ved bruk av tvang

Detaljer

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg HAMMERFEST Rapport 2008:7 Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg En undersøkelse blant gjestepasienter ved UNN Gjennomført mars juni 2008 Christen Ness Tittel: Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Detaljer

Før og etter opptrappingsplanen

Før og etter opptrappingsplanen Universitetsforlaget 237 TIDSSKRIFT FOR PSYKISK HELSEARBEID Vol. 8 Nr. 3 2011 Essayet gir rom for en kritisk, personlig og søkende refleksjon over erfaringer gjort i ulike møter med psykisk helse. ESSAY

Detaljer

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET BJERKREIM KOMMUNE AUGUST 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

PasOpp PASIENTOPPLEVELSER I HELSE MIDT-NORGE. Hovedrapport. Pasientopplevelser. Pasienter innlagt i somatiske sykehus

PasOpp PASIENTOPPLEVELSER I HELSE MIDT-NORGE. Hovedrapport. Pasientopplevelser. Pasienter innlagt i somatiske sykehus i Pasientopplevelser i Helse Midt-Norge - Hovedrapport Stiftelse for helsetjenesteforskning PasOpp Pasientopplevelser PASIENTOPPLEVELSER I HELSE MIDT-NORGE Pasienter innlagt i somatiske sykehus Hovedrapport

Detaljer

8 års erfaring Etablering, drift og evaluering av brukerstyrte plasser

8 års erfaring Etablering, drift og evaluering av brukerstyrte plasser 8 års erfaring Etablering, drift og evaluering av brukerstyrte plasser Parallell sesjon E, onsdag kl. 14.15 Andre del av foredraget Per Jonas Øglænd, psykiater Bård Bakke, enhetsleder K2 å d a e, e ets

Detaljer

Utredning av behov for utbygging og etablering av Barnehager i Eigersund kommune. Rådmannen i Eigersund kommune

Utredning av behov for utbygging og etablering av Barnehager i Eigersund kommune. Rådmannen i Eigersund kommune Utredning av behov for utbygging og etablering av Barnehager i Eigersund kommune Rådmannen i Eigersund kommune Innholdsliste INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 STATUS OG BEHOVSVURDERING... 4 Oversikt over barnehager

Detaljer

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Rapport 2010-026 Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Econ-rapport nr. 2009-026, Prosjekt nr. 5Z090071.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-120-4 EBO/TTH/pil, EIW,

Detaljer

Hvordan startet det egentlig ved to av dem.

Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Intervju med psykiatrisk sykepleier Ann Randi Haugen (AR) og sosionom Latha Nrugham (LN) 4.februar 2003. Intervjuet er gjort av FoU-rådgiver Bengt Karlsson (BK).

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

Trenden er brutt færre skifter parti

Trenden er brutt færre skifter parti Trenden er brutt færre skifter parti Færre velgere skifter parti nå enn før, viser ferske tall fra valgundersøkelsen. I alt 39 prosent endret standpunkt fra stortingsvalget i 2005 til 2009. De største

Detaljer

Er det noen sammenheng mellom stillinger i barnevernet og behandlingstid på undersøkelser?

Er det noen sammenheng mellom stillinger i barnevernet og behandlingstid på undersøkelser? Er det noen sammenheng mellom stillinger i barnevernet og behandlingstid på undersøkelser? LARS HÅKONSEN OG TROND ERIK LUNDER TF-notat nr. 22/2010 ISBN: 978-82-7401-377-3 ISSN: 1891-05 Innledning I dette

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet

Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet Åmot kommune Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet Utredning av alternativer for fremtidig utvikling RAPPORT 19. november Oppdragsgiver: Åmot kommune Rapportnr.: 8766 Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent:

Detaljer