Kurs/arrangement Starttidspunkt Sluttidspunkt Varighet Virksomhet Målgruppe Lokale Ansvarlig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kurs/arrangement Starttidspunkt Sluttidspunkt Varighet Virksomhet Målgruppe Lokale Ansvarlig"

Transkript

1 Nettverkskonferansen : :30 2 dager Rogalandsnettverket Alle Møkstertunet, Rogaland A- Marit Egeland FAMILIEPERSPEKTIVET VED BEHANDLING I TSB Opplæring i brukerplan : :00 2 dager Alle Alle Møkstertunet, Rogaland A : :00 2 dager Alle Alle Møkstertunet, Rogaland A : :00 2 dager Alle Alle Møkstertunet, Rogaland A : :00 2 dager Velg denne Fastleger,helsesøstre,barn evern, barnehager,skoler, PPT, rus / psykiatri,spes. helsetj.brukerorg : :45 2 dager Velg denne Fastleger, helsesøstre, barnevern, barnehager,skoler.ppt,rus/ psykiatri,spes.helsetj.bruke rorg : :30 1 dag Velg denne De som jobber i TSB,klinikere,forskere og andre med interesse for familiebeh.og tidlig intervensjon. Møkstertunet, Rogaland A- Møkstertunet, Rogaland A- Møkstertunet, Rogaland A : :00 1 dag Velg denne Kommunene Møkstertunet, Rogaland A- Test : :00 1 dag Alle Kantine på RAS KURS I MENTALISERINGSBASER T TEORI OG BEHANDLING : :00 3 dager Alle Ansatte i TSB og psykisk helsevern Thon Maritim hotell, Katharina Hovland Høstseminar : :00 2 dager Alle Ansatte på RAS Eksternt Elisabeth Meinich-Bache MI-opplæring : :00 1 dag dag Alle Ansatte innen TSB FASD - kurs : :45 1 dag Velg denne BUP, barnehabilitering, barneavdelinger,buf-etat, PP-tjeneste og spesialisert rusbehandling. K 4 Kurs for ansatte i bedriftshelsetjenesten K 8 MOTIVERENDE SAMTALE (MI) 2 DAGERS FORDYPNINGSKURS Tidlig rusinnsats i arbeidslivet : :45 1 dag Velg denne Ansatte i bedriftshelsetjenesten, interne og eksterne, som arbeider med alkohol og narkotikasaker : :00 2 dager Velg denne Deltakere som tidligere har gjennomført introduksjonskurset i : :45 1 dag Velg denne Arbeidsgivere og ledere i store og små bedrifter Thon Maritim hotell,

2 K 16 RUS OG ETNISITET - KULTUR, EKSIL OG UTFORDRINGER K 5 MOTIVERENDE SAMTALE (MI), 3 DAGERS INTRODUKSJONSKURS K 11 Tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner : :00 2 dager Velg denne skolepersonell, psykologer, SLT og folkehelsekoordinatorer, NAV ansatte og andre relevante fagfolk : :00 3 dager (3 dagen er ) : :00 3 dagers. 8. og 13. mai 2014 Velg denne Velg denne Ansatte i kommuner, spesialist helsetj.og arbeidslivet som jobber med rusrelaterte problemstillinger Jørdmødre og leger i kommunene som jobber med svangerskapsomsorg. Opplæring i brukerplan : :00 1 dag Velg denne Sosialtjenesten,NAV, Helsetj. rusverntj.og barnevernstjenesten. K 7 Motiverende samtale (MI) 3 dagers introduksjonskurs K 8 Motiverende samtale (MI), oppfriskningskurs Motiverende samtal (MI), oppfriskningskurs Brukerkonferanse: Forbli rusfri! : :00 3 dager ( 3 dagen er ) Velg denne Ansatte i kommuner, spesialisthelsetj. og arbeidslivet som jobber med rusrelaterte problemstillinger : :30 1 dag Velg denne Deltakere som tidligere har gjennomført introduksjonskurst i i regi av KoRus : :00 1 dag Velg denne : :30 1 dag Velg denne Brukere og pårørende, organisasjoner, ansatt i kommune eller spesialisthelsetjeneste. ROP - Kurs : :45 2 dager Velg denne Ansatte innen kommunal og spes. helsetjenesten, som har kontakt med brukere med ROP - lidelser. K 14 GRUNNKURS RUS I : :00 1 dag Velg denne Nyansatte fagpersoner som kommer i kontakt med rus og avhengighetsproblematikk. K 15 FORDYPNINGSKURS I RUS / GRUNNKURS RUS II : :00 1 dag Velg denne Fagpersoner som arbeider med rus og avhengighet og avhengighetsproblematikk 2

3 SAMMEN OM MESTRING : :00 1 dag Velg denne Ansatte innen rus og psykisk helse i kommunen og spes.helsetjenesten, DPS og fengselhelsetjenesten Brukerseminar : :00 1 dag Velg denne Brukere og pårørende, organisasjoner, ansatt i kommune eller spesialisthelsetjenete. PROFFESSOR OTTO KERNBERG, USA: PERSONALITY DISORDER AND ADDICTION IN A FAMILY PERSPECTIVE : :30 1 dag Velg denne Klinikere i tverrfaglig spesialisthelsetjeneste i Helse, Helse Fonna og øvrig TSB i Norge. Sola Strand Hotell alor nettverk innen arbeidsliv og rus : :15 1 dag Velg denne Ledere, AKAN kontakter, HMS personell, verneombud, tillitsvalgte, bedriftshelsetjeneste. alor nettverk : :00 en dag Velg denne ledere, AKANkontakter,HMS-personell, bedriftshelsetjeneste,verne ombud,tillitsvalgte,og andre inter Alor Nettverk : :30 1 dag Velg denne Ledere,AKANkontakter,HMSpersonell,bedriftshelsetjene ste,verneombud,tillitsvalgte og andre intr. ROP - Kurs : :45 2 dager Velg denne Ansatte innen kommunal og spes. helsetjeneste, som har kontakt med brukere med ROP - lidelser. Tverrfaglig samarbeid og taushetsplikten? Kurs med advokat Kurt O. Bjørnnes : :00 1 dag Velg denne Ansatte i barnevern, helsestasjon, PPT, barnehager, skoler, familievern, TSB,BUP og DPS SAMMEN OM MESTRING : :00 1 dag Velg denne Ansatte innen rus og psykisk helse i kommunen og spes.helsetjenesten, DPS og fengselhelsetjenesten. K 12 Grunnkurs rus og psykisk helse : :00 1 dag Velg denne Nyansatte fagpersoner i Rogaland som kommer i kontakt med rus og avhengighetsproblematikk. Sola Strand Hotell Sola Strand Hotell Sola Strand Hotell 3

4 K 13 RUSDAG 2015, Nord - Rogaland K 16 Bruk av tvang innen psykisk helse og rusområdet K 18 Tverrfaglig samarbeid og taushetplikt. Tysvær kino Tysværtunet Rusdagen 2016: Mulighetenes vindu Tverrfaglig samarbeid og taushetsplikten? Invitasjon til fagdag : Barne i rusfamilier - tidlig intervensjon : :00 1 dag Velg denne Ordførere og andre politikere, fagfolk, brukere og pårørendeorganisasjoner : :00 1 dag Velg denne Ansatte i kommuner, spes.tj. brukerorganisasjoner,kontr ollkommisjoner og andre virksomheter : :00 1 dag Velg denne Ansatte i barnevern,helsestasjonstje nesten,ppt,barnehager,sk oler,familievern, TSB,BUP og DPS : :00 i dag Velg denne ansatte i kommuner, TSB : :30 1 dag Velg denne Barnevern,helsestasjon,PP T,barnhager,skoler,NAV,fa m.vern,tsb,bup,dps og andre : :30 1 dag Velg denne Barnehager,skoler,sfo,hels estasjon,ppt tj, barnevern og andre aktuelle i kommunene ROP seminar på Jæren. Hva gjelder - og hva nytter? : :00 1 dag Velg denne Helse-og sosialfaglig personell i kommuner og spes.helsetj. og brukerrepresentanter. ROP seminar, Jæren: Hva gjelder - og hva nytter? : :00 1 dag Velg denne Fastleger,kommunale helse/sosialtjenester, Barneverntj, NAV, spes.helsetj,innen rus/psykiatri Klepp Rådhus, Festsalen Klepp Rådhus, Festsalen ROP Seminar på Jæren : :00 1 dag Velg denne Fastleger,kommunale hels og sosialtjenster,barnevern, NAV, spes.helsetj innen rus/psykiatri Klepp Rådhus, Festsalen ROP seminar på Jæren : :00 1 dag Velg denne Fastleger, komm.helse og sos.tjenester, barneverntjen., NAV, spes.helsetj.innen rus/psyk. Klepp Rådhus, Festsalen FRA BEKYMRING TIL HANDLING : :00 1 dag Velg denne Ansatte som er tilknyttet ungdomsskoler og videregående skoler i Rogaland MI - Nettverk : :00 1 dag Velg denne Deltakere som har Motiverende samtaler regi av KoRus Vest. Arkeologisk Museum, 4

5 K 9 MI-NETTVERK : :00 1 dag Velg denne Deltakere som tidligere har K 10 MI-NETTVERK : :00 1 dag Velg denne Deltakere som tidligere har. K 9 MI - nettverk (Sør- Rogaland) K 10 MI - nettverk (Sør - Rogaland) MI - nettverk (Sør Rogaland ) MI - nettverk (Sør Rogaland ) K 19 PERSONLIGHETSVANSK ER OG RUSLIDELSER K 13 FRA BEKYMRING TIL HANDLING K 7 MOTIVERENDE SAMTALE (MI) OPPFRISKNINGSKURS Åpningsseminar, Familieambulatoriet Helse Fonna K 5 Rusrelaterte skader hos barn : :00 1 dag Velg denne Deltakere som har regi av KoRus : :00 1 dag Velg denne Deltakere som har regi av KoRus : :00 1 dag Velg denne Deltakere som har i regi av KoRus vest stavanger, : :00 1 dag Velg denne Deltakere som har i regi av KoRus vest stavanger, : :00 2 dager Velg denne Helse - og sosialarbeidere i kommunal - og spesialisthelsetjeneste : :00 1 dag Velg denne Skolepersonell på ung.skole og vgs. skole, samt skolehelsetj. for ungdom.ot-tje. ny giv, SLT : :00 1 dag Velg denne Deltakere som tidligere har gjennomført introduksjonskurs i : :00 1 dag Velg denne Fagpersoner, føde/barselklinikk, barneavd, BUP, VOP,TSB, fastleger, helsesøstre,jordmødre og PPT osv : :00 1 dag Velg denne Psykologer,nevropsykologe r og leger: spes. i barnepsykiatri, barneleger og russpesialisering. EPDS : :30 1 dag Velg denne Helsesøstre, jordmødre og fagpersonell 5

6 MI OG TWEAK : :30 1 dag Velg denne Helsesøstre, jordmødre og fagpersonell alor nettverk innen arbeidsliv og rus alor nettverk innen arbeidsliv og rus Alor nettverk innen arbeidsliv og rus K 6 MOTIVERENDE SAMTALE (MI) 3 DAGERS INTRODUKSJONSKURS K 21 UTSTEIN REFLEKSJONSFORUM UTSTEIN REFLEKSJONSFORUM UTSTEIN REFLEKSJONSFORUM : :15 1 dag Velg denne Ledere,AKAN-kontakter, HMS-personell, verneombud, tillitsvalgte,bedriftshelsetjen este : :15 1 dag Velg denne Ledere,AKAN kontakter, HMS personell, verneombud, tillitsvalgte, bedriftshelsetjeneste : :00 1 dag Velg denne Ledere, AKAN-kontakter, HMS-personell, verneombud, tillitsvalgte, bedriftshelsetjenesten : :30 3 dager ( 3 dagen er ) Velg denne Ansatte i kommuner, spesialisthelsetj. og arbeidslivet som jobber med rusrelaterte problemstillinger : :30 1 dag Velg denne Ansatte i rusfeltet,psykiatrien,somati kken,universitetet,helsead ministrasjonen og andre interesserte : :00 1 dag Velg denne Ansatte i rusfeltet,psykiatrien,somati kken,universitetet,helsead ministrasjonen,og andre interesserte : :30 1 dag Velg denne Ansatte i rusfeltet,somatisk og psykisk helsetj,universitetet,helsea dministrasjonene og interesserte Eldre og klokere? : :15 1 dag Velg denne Ansatte i kommunens hels og omsorgstjeneste, spes. helsetjenesten, pensjonistforeninger, eldreråd mm K 17 Eldre - hva med alkohol? : :00 1 dag Velg denne Ansatte i kommunens hels og omsorgstje, spe.helsetj. pensjonistforeninger,eldrer åd og andre. Scandic Maritim hotel, Haugesund Scandic Maritim hotel, Haugesund Scandic Maritim hotel, Haugesund Hemmingstad kultursenter Utstein Kloster Utstein Kloster Utstein Kloster First Hotel Alstor First Hotel Alstor MI - nettverk K : :00 1 dag Velg denne Gamle Slaktehuset, 6

7 K 11 MI - nettverk (Nord - Rogaland) MI - nettverk ( Nord - Rogaland) MI - nettverk (Nord - Rogaland ) MI - nettverk (Nord - Rogaland ) K 4 Barn og unge eksponert for alkohol og andre rusmidler i fosterstadiet. K 4 Barn og unge eksponert for alkohol og andre rusmidler i fosterstadiet. Dag 2 K 18 Tverrfaglig samarbeid og taushetsplikt.. Bryne Kino Arbeidsseminar Ungdata Ung i Rogaland : :00 1 dag Velg denne Deltakere som har Motiverende samtaler (MI) regi av KoRus : :00 1 dag Velg denne Deltakere som har regi av KoRus : :00 1 dag Velg denne Deltakere som har i regi av KoRus vest stavanger, : :00 1 dag Velg denne Deltakere som har i regi av KoRus vest stavanger, : :45 1 dag Velg denne Psykologer,nevropsykologe r og leger: spes. barnepsykiatri,barneleger og russpesialisering : :45 1 dag Velg denne Psykologer,nevropsykologe r og leger: spes.barnepsykiatri,barnele ger og russpesialisering : :00 1 dag Velg denne Ansatte i barnevern,helsestasjoner,p PT,barnehager,skoler,famili evern,tsb,bup og DPS : :00 1 dag Velg denne Koordineringsansvarlig for Ungdata 2016 Ung i Rogaland : :00 1 dag Velg denne Ungdatakoordinatorer med flere overdose kan forebygges : :00 1 Dag Velg denne Rus og psykiatritj.speshelsetj.ungd psyk, og bruker org. Mot til å se - evne til å handle Grunnkurs Rus og Psykisk helse : :00 2 dager Velg denne helsesøstre, barnevern, barnehager, skoler, PP_tjenster, rus - og psykiatritjeneste, spesialisthelse : :00 1 dag Velg denne Nyansatte fagpersoner som kommer i kontakt med rus og avhengighetsproblematikk Gamle Slaktehuset, Gamle Slaktehuset, Gamle Slaktehuset, Gamle Slaktehuset, Universitetssykehus Universitetssykehus Storstova - Bryne Kino Clarion Hotell Energy Gjesdal kommune / Veveriet Scandic City hotell, sentrum v/tauferga Quality Airport hotell Sola Quality Airport hotell Sola 7

8 Rusdagen 2016 (Helse )- Aktiv bruk av Brukerplan Spedogsmåbarnsnettverket i Sør - Rogaland : :00 1 dag Velg denne Kommunen, NAV-kontor, sos.tj., og andre akt. tj., spes.helse.tj. Helse Stav. og brukere : :30 1 dag Velg denne Barnehager,barnevern,kris esentre,ppt,fam.vern kontorer, BUPA,DPS,TSB, kommuneleger.bufetat,rød ekors, ROP KURS FOR LEDERE : :00 1 dag Velg denne Seksjonsledere/virksomhet sledere,ledere for helse/omsorg,overleger/av delingsledere,rådmannssta b osv 3 dagers introduksjonskurs Motiverende samtal (MI), oppfriskningskurs : :00 3 dagen er Velg denne Ansatte i kommuner,spesialisthelsetj enesten og andre : :00 1 dag Velg denne Deltakere som tidligere har gjennomført introduksjonskurs i Motiverende samtale i regi korus vest. ROP KURS FOR LEDERE : :00 1 dag Velg denne Seksjonsledere/virksomhet sledere,ledere for helse/omsorg,overleger/av delingsledere,rådmannssta b osv Overdose kan forebygges : :00 1 dag Velg denne Rogaland kommunene,rus og psyktj,sosialtj,spesjalisttj,h else Fonna,ung.psyk,LAR, polti, brukerorg. Vitenfabrikken i Sandnes Sola kulturhus Bjørgene omsorgssenter Scandic Haugesund Scandic Haugesund Scandic Forus Clarion Hotell 8

Kurs/arrangement Starttidspunkt Sluttidspunkt Varighet Virksomhet Målgruppe Lokale Ansvarlig

Kurs/arrangement Starttidspunkt Sluttidspunkt Varighet Virksomhet Målgruppe Lokale Ansvarlig Motiverende samtal (MI), oppfriskningskurs Rusrelaterte skader hos barn FASD Tverrfaglig samarbeid og taushetsplikten? MI - nettverk (Nord - Rogaland ) 06.12.2016 08:30 06.12.2016 15:00 1 dag Velg denne

Detaljer

Kurs/arrangement Starttidspunkt Sluttidspunkt Varighet Virksomhet Målgruppe Lokale Ansvarlig

Kurs/arrangement Starttidspunkt Sluttidspunkt Varighet Virksomhet Målgruppe Lokale Ansvarlig Test 22.09.2010 09:00 22.09.2010 16:00 1 dag Alle Kantine på RAS Motiverende samtal (MI), oppfriskningskurs 21.04.2016 08:30 21.04.2016 15:00 1 dag Velg denne MI - nettverk K 22 19.11.2014 09:00 19.11.2014

Detaljer

Kurs/arrangement Starttidspunkt Sluttidspunkt Varighet Virksomhet Målgruppe Lokale Ansvarlig

Kurs/arrangement Starttidspunkt Sluttidspunkt Varighet Virksomhet Målgruppe Lokale Ansvarlig Nettverkskonferansen 2010 21.01.2010 09:00 22.01.2010 15:30 2 dager Rogalandsnettverket Alle Møkstertunet, Rogaland A- Marit Egeland Test 22.09.2010 09:00 22.09.2010 16:00 1 dag Alle Kantine på RAS KURS

Detaljer

Kurs/arrangement Starttidspunkt Sluttidspunkt Varighet Virksomhet Målgruppe Lokale Ansvarlig

Kurs/arrangement Starttidspunkt Sluttidspunkt Varighet Virksomhet Målgruppe Lokale Ansvarlig FAMILIEPERSPEKTIVET VED BEHANDLING I TSB Opplæring i brukerplan 2015 22.04.2015 08:30 22.04.2015 16:30 1 dag Velg denne De som jobber i TSB,klinikere,forskere og andre med interesse for familiebeh.og tidlig

Detaljer

Kurs/arrangement Starttidspunkt Sluttidspunkt Varighet Virksomhet Målgruppe Lokale Ansvarlig

Kurs/arrangement Starttidspunkt Sluttidspunkt Varighet Virksomhet Målgruppe Lokale Ansvarlig FRA BEKYMRING TIL HANDLING 05.11.2013 11:00 05.11.2013 15:00 1 dag Velg denne Ansatte som er tilknyttet ungdomsskoler og videregående skoler i Rogaland ROP KURS FOR LEDERE 06.04.2016 10:00 06.04.2016 14:00

Detaljer

Kurs/arrangement Starttidspunkt Sluttidspunkt Varighet Virksomhet Målgruppe Lokale Ansvarlig

Kurs/arrangement Starttidspunkt Sluttidspunkt Varighet Virksomhet Målgruppe Lokale Ansvarlig Rusdagen 2016: Mulighetenes vindu 25.01.2016 09:00 25.01.2016 16:00 i dag Velg denne ansatte i kommuner, TSB alor nettverk 10.09.2015 08:30 10.09.2015 16:00 en dag Velg denne ledere, AKANkontakter,HMS-personell,

Detaljer

Regional kompetanseplan 2013

Regional kompetanseplan 2013 Regional kompetanseplan 2013 Kompetanse- og utviklingsarbeid på rusområdet i Rogaland. Kompetansesenter rus, region vest ved Rogaland A-senter ( ) og i Rogaland skal iverksette ulike kompetansehevende

Detaljer

Regional kompetanseplan 2012

Regional kompetanseplan 2012 Regional kompetanseplan 2012 Kompetanse- utviklingsarbeid på området i Raland., region vest ved Raland A-senter i Raland skal iverksette ulike kompetansehevende tiltak gitt i oppdrag fra Helsedirektoratet.

Detaljer

Regional kompetanseplan 2013

Regional kompetanseplan 2013 Regional kompetanseplan 2013 Kompetanse- og utviklingsarbeid på rusområdet i Rogaland. Kompetansesenter rus, region vest ved Rogaland A-senter ( ) og i Rogaland skal iverksette ulike kompetansehevende

Detaljer

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse.

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse. Bedre for barn Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland www.tysver.kommune/helse.no bedre oppvekst for barn For å skape bedre forhold for barn

Detaljer

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal dugnad Vi tilbyr veiledning, kompetanse og stimulerings-midler. Kommunen mobiliserer og utvikler tiltak og samarbeid. Kompetansesenter

Detaljer

BrukerPlan. Et kartleggingsverktøy utviklet i samarbeid mellom Helse Fonna, IRIS og KORFOR. Kartlegging 2010. 10 kommuner i Helse Stavangers område

BrukerPlan. Et kartleggingsverktøy utviklet i samarbeid mellom Helse Fonna, IRIS og KORFOR. Kartlegging 2010. 10 kommuner i Helse Stavangers område BrukerPlan Et kartleggingsverktøy utviklet i samarbeid mellom Helse Fonna, IRIS og KORFOR Kartlegging 21 1 kommuner i Helse Stavangers område 16/3-211 Hva er BrukerPlan? Et verktøy for kommuner som ønsker

Detaljer

Kurs - og prosjektkatalog 2014. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter

Kurs - og prosjektkatalog 2014. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter Kurs - og prosjektkatalog 2014 KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter 1 Kurs - og prosjektkatalog 2014 KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter KOMPETANSESENTER RUS REGION VEST STAVANGER, ROGALAND A-SENTER

Detaljer

NOTODDEN-MODELLEN KRAFT

NOTODDEN-MODELLEN KRAFT NOTODDEN-MODELLEN KRAFT Utvikling av en organisatorisk forpliktende samhandlingsmodell innen psykisk helse/rus Et prosjektsamarbeid mellom Notodden/Seljord DPS (Sykehuset Telemark), Helse og omsorg (Notodden

Detaljer

Fra bekymring til handling -En veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet

Fra bekymring til handling -En veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet Fra bekymring til handling -En veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet Silje C. Wangberg, Cand Psychol, PhD, Regional koordinator for implementering av ovenfornevnte veileder Kompetansesenter for

Detaljer

Mot til å se evne til å handle

Mot til å se evne til å handle Mot til å se evne til å handle Fokusområder i kommunene: Utvikle barnehage, skole og hjelpeapparat som en helhet Tidlig innsats Tilrettelegge et læringsmiljø som er tilpasset det enkelte barn sitt behov

Detaljer

PROGRAMMET: Barn i rusfamilier tidlig intervensjon. Maren Løvås Korus Vest Stavanger, Rogaland A- senter februar 2014

PROGRAMMET: Barn i rusfamilier tidlig intervensjon. Maren Løvås Korus Vest Stavanger, Rogaland A- senter februar 2014 PROGRAMMET: Barn i rusfamilier tidlig intervensjon Maren Løvås Korus Vest Stavanger, Rogaland A- senter februar 2014 Velkommen til opplæringsdager Barn i rusfamilier- Tidlig intervensjon Maren Løvås Korus

Detaljer

Kurs - og prosjektkatalog 2015. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter

Kurs - og prosjektkatalog 2015. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter Kurs - og prosjektkatalog 2015 KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter KURS - OG PROSJEKTKATALOG 2015 KORUS VEST STAVANGER, ROGALAND A-SENTER KOMPETANSESENTER RUS REGION VEST STAVANGER, ROGALAND A-SENTER

Detaljer

Sammen om mestring. Tverrfaglig samarbeid. Reidar Pettersen Vibeto. Korus Sør

Sammen om mestring. Tverrfaglig samarbeid. Reidar Pettersen Vibeto. Korus Sør Sammen om mestring Tverrfaglig samarbeid Reidar Pettersen Vibeto Korus Sør 3 HOVEDFORLØP Hoved forløp 1; Milde og kortvarige problemer. Hovedforløp 1 Nyoppstått angst eller depresjon mild til moderat Selvskading

Detaljer

Hva skal vi se på? ROS fra tanke til handling: Nå. Hva skjer med ROS fremover? Planleggingsfasen Hvordan har vi jobbet i de ulike fasene?

Hva skal vi se på? ROS fra tanke til handling: Nå. Hva skjer med ROS fremover? Planleggingsfasen Hvordan har vi jobbet i de ulike fasene? ROS Rusforum 2016 Hva skal vi se på? ROS fra tanke til handling: Planleggingsfasen Oppstartfasen Hvordan har vi jobbet i de ulike fasene? Nå. Midtfasen Hva skjer med ROS fremover? Tjuvtitt ROS er et arbeidende

Detaljer

Tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner - FRIDA

Tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner - FRIDA Tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner - FRIDA Elin Barane Helland, Kompetansesenter rus region vest Stavanger ved Rogaland A-senter as Ålesund, 16.oktober 2013 Elin Barane Helland, prosjektleder/jordmor,

Detaljer

Kurs - og prosjektkatalog 2016. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter

Kurs - og prosjektkatalog 2016. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter Kurs - og prosjektkatalog 2016 KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter KOMPETANSESENTER RUS REGION VEST STAVANGER, ROGALAND A-SENTER KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter har med dette gleden av å presentere

Detaljer

FOKUSOMRÅDER, EKSISTERENDE TILTAK

FOKUSOMRÅDER, EKSISTERENDE TILTAK 1 Temaplan RUSPOLITISK PLAN 2010-2013 Uttalelse fra n, Levanger kommune 1. Planens struktur, språk layout Planen er meget oversiktlig godt strukturert.(kollonner for ansvar kostnad bør utvides litt) Planen

Detaljer

BARNEBLIKK - lavterskelsatsing for gravide og småbarnsfamilier som omfattes av rus eller psykiske vansker

BARNEBLIKK - lavterskelsatsing for gravide og småbarnsfamilier som omfattes av rus eller psykiske vansker BARNEBLIKK - lavterskelsatsing for gravide og småbarnsfamilier som omfattes av rus eller psykiske vansker Mai 2017, koordinator Mette Grytten, Psykisk helsevern for barn og unge H-dir. sin definisjon av

Detaljer

Barneblikk-satsingen Ålesund

Barneblikk-satsingen Ålesund Barneblikk-satsingen Ålesund Utvikling av lavterskeltilbud i Ålesund for gravide og småbarnsfamilier med rus eller psykiske vansker Koordinator Mette Grytten, Psykisk helsevern for barn og unge, HMR Oppdrag

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2015 Kompetansesenter rus region vest Stavanger ved Rogaland A-senter as. Finansiert av Helsedirektoratet

ÅRSRAPPORT 2015 Kompetansesenter rus region vest Stavanger ved Rogaland A-senter as. Finansiert av Helsedirektoratet ÅRSRAPPORT 2015 Kompetansesenter rus region vest Stavanger ved Rogaland A-senter as Finansiert av Helsedirektoratet 1 KoRus vest Stavanger Årsrapport 2015 Samfunnsoppdraget Kompetansesentrene sitt samfunnsoppdrag

Detaljer

Stafettloggen. Oslo 18. november 2015. Bedre tverrfaglig innsats. 24.11.2015 informasjon fra Haugesund kommune 1

Stafettloggen. Oslo 18. november 2015. Bedre tverrfaglig innsats. 24.11.2015 informasjon fra Haugesund kommune 1 Stafettloggen Bedre tverrfaglig innsats Oslo 18. november 2015 24.11.2015 informasjon fra Haugesund kommune 1 24.11.2015 informasjon fra Haugesund kommune 2 24.11.2015 informasjon fra Haugesund kommune

Detaljer

Denne rapporten er unntatt offentlighet fram til offentliggjøring av fellespresentasjonen for alle kommuner i Helseforetak-området på «rusdagen»

Denne rapporten er unntatt offentlighet fram til offentliggjøring av fellespresentasjonen for alle kommuner i Helseforetak-området på «rusdagen» Denne rapporten er unntatt offentlighet fram til offentliggjøring av fellespresentasjonen for alle kommuner i Helseforetak-området på «rusdagen» BrukerPlan Finnmark Kartlegging 2015 Brukere av helse- og

Detaljer

Housing first - Helse Vest 28.01.2013

Housing first - Helse Vest 28.01.2013 Housing first - Helse Vest 28.01.2013 Helse Vest Helse Vest RHF har et overordnet ansvar for å sørge for at befolkningen innen Helseregion Vest tilbys spesialisthelsetjenester i og utenfor institusjon.

Detaljer

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Informasjon om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) i Midt-Norge og øvrige tilbud tilknyttet Rusbehandling Midt-Norge HF (RMN). www.rus-midt.no

Detaljer

Denne rapporten er unntatt offentlighet fram til offentliggjøring av fellespresentasjonen for alle kommuner i Helseforetak-området på «rusdagen»

Denne rapporten er unntatt offentlighet fram til offentliggjøring av fellespresentasjonen for alle kommuner i Helseforetak-området på «rusdagen» Denne rapporten er unntatt offentlighet fram til offentliggjøring av fellespresentasjonen for alle kommuner i Helseforetak-området på «rusdagen» BrukerPlan Troms Fylke Kartlegging 2015 Brukere av helse-

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste ROP

Nasjonal kompetansetjeneste ROP Nasjonal kompetansetjeneste ROP Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Erfaringsrådgiver Morten A. Brodahl www.rop.no Avdeling for psykosebehandling og rehabilitering

Detaljer

Denne rapporten er unntatt offentlighet fram til offentliggjøring av fellespresentasjonen for alle kommuner i Helseforetak-området på «rusdagen»

Denne rapporten er unntatt offentlighet fram til offentliggjøring av fellespresentasjonen for alle kommuner i Helseforetak-området på «rusdagen» Denne rapporten er unntatt offentlighet fram til offentliggjøring av fellespresentasjonen for alle kommuner i Helseforetak-området på «rusdagen» BrukerPlan Nordland Fylke Kartlegging 2015 Brukere av helse-

Detaljer

Kurs - og prosjektkatalog KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter

Kurs - og prosjektkatalog KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter Kurs - og prosjektkatalog 2014 KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter 1 Kurs - og prosjektkatalog 2014 KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter KOMPETANSESENTER RUS REGION VEST STAVANGER, ROGALAND A-SENTER

Detaljer

Torsdag økt: kl økt: kl Fredag kl Risør kommune/ Samarbeid Sør. kl.

Torsdag økt: kl økt: kl Fredag kl Risør kommune/ Samarbeid Sør. kl. Lederstøtte. Mål: ledere skal ha innflytelse 22.09.17 Samarbeid Sør Ledere i BTI-arbeidet på programmet og deltakelsen fra sine tjenester, og de beste forutsetninger for å drive prosessen underveis Skolens

Detaljer

Mot til å se evne til å handle Sola 23.1.14 Bernt Netland og Marit Ness

Mot til å se evne til å handle Sola 23.1.14 Bernt Netland og Marit Ness Mot til å se evne til å handle Sola 23.1.14 Bernt Netland og Marit Ness 10 kommuner på Haugalandet samarbeider Forskningsbasert Kompetanseheving Rettet mot barnehage, skole og PPT. Prosjektperioden til

Detaljer

Psykisk helse i BrukerPlan. Seminar etter kartlegging med BrukerPlan, Bodø og Svolvær, 27. og 28. mai 2015 Faglig rådgiver Ellen Hoxmark, NAPHA

Psykisk helse i BrukerPlan. Seminar etter kartlegging med BrukerPlan, Bodø og Svolvær, 27. og 28. mai 2015 Faglig rådgiver Ellen Hoxmark, NAPHA Psykisk helse i BrukerPlan Seminar etter kartlegging med BrukerPlan, Bodø og Svolvær, 27. og 28. mai 2015 Faglig rådgiver Ellen Hoxmark, NAPHA NAPHAs rolle 2014: Har bidratt til delen om psykisk helse

Detaljer

Gjennomføringsplan 2014

Gjennomføringsplan 2014 1 Gjennomføringsplan 2014 2 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 FOREBYGGING OG FOLKEHELSE... 4 2.1 Ungdata... 4 2.2 Brukerplan... 4 2.3 Kjærlighet & Grenser... 5 2.4 Forvaltning av alkoholloven\ansvarlig alkoholhåndtering

Detaljer

Psykisk helse i BrukerPlan. Seminar etter kartlegging med BrukerPlan, Alta og Vadsø, 2. og 3. juni 2015 Faglig rådgiver Ellen Hoxmark, NAPHA

Psykisk helse i BrukerPlan. Seminar etter kartlegging med BrukerPlan, Alta og Vadsø, 2. og 3. juni 2015 Faglig rådgiver Ellen Hoxmark, NAPHA Psykisk helse i BrukerPlan Seminar etter kartlegging med BrukerPlan, Alta og Vadsø, 2. og 3. juni 2015 Faglig rådgiver Ellen Hoxmark, NAPHA BRUKERE MED SAMTIDIGE RUSLIDELSER OG PSYKISK LIDELSE, ROP-LIDELSER

Detaljer

Rogaland A-senter. Årsmelding 2014

Rogaland A-senter. Årsmelding 2014 Rogaland A-senter. Årsmelding 2014 1. Overordnet mål og oppdrag Rogaland A-senters overordnede mål er å fremme helse, livs - og rusmestring. Rogaland A-senter AS er et aksjeselskap, med Stiftelsen Kirkens

Detaljer

Samhandlingsteam for unge Tverrfaglig samarbeid «Fra ord til handling» Kristin Nilsen Kommunalsjef Helse og sosial Bærum kommune

Samhandlingsteam for unge Tverrfaglig samarbeid «Fra ord til handling» Kristin Nilsen Kommunalsjef Helse og sosial Bærum kommune Samhandlingsteam for unge Tverrfaglig samarbeid «Fra ord til handling» Kristin Nilsen Kommunalsjef Helse og sosial Bærum kommune Kommunalt utgangspunkt Vi erkjenner at dagens velferdstjenester til barn

Detaljer

INNSATSOMRÅDER MED ARBEIDSSEMINAR OG PLANVERKTØY. Utvikling av tverrfaglige tiltak gjennom hele livsløpet på rusområdet i kommunen.

INNSATSOMRÅDER MED ARBEIDSSEMINAR OG PLANVERKTØY. Utvikling av tverrfaglige tiltak gjennom hele livsløpet på rusområdet i kommunen. INNSATSOMRÅDER MED ARBEIDSSEMINAR OG PLANVERKTØY Utvikling av tverrfaglige tiltak gjennom hele livsløpet på rusområdet i kommunen. Sammen for rusfaglig kompetanse Kompetansesenter rus - Midt-Norge 1 Innhold

Detaljer

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Pakkeforløp for psykisk helse og rus Pakkeforløp for psykisk helse og rus FagligprosjektlederTorhild T. Hovdal Fastlegeseminar Lovisenberg, klinikksjef NWI, Anne-Stine Meltzer, fagansvarlig pakkeforløp barn og unge Et utviklingsarbeid med

Detaljer

BrukerPlan. Et kartleggingsverktøy utviklet i samarbeid mellom Helse Fonna, IRIS og KORFOR. Kartlegging 2010. 13 kommuner i Helse Fonnas område

BrukerPlan. Et kartleggingsverktøy utviklet i samarbeid mellom Helse Fonna, IRIS og KORFOR. Kartlegging 2010. 13 kommuner i Helse Fonnas område BrukerPlan Et kartleggingsverktøy utviklet i samarbei mellom Helse Fonna, IRIS og KORFOR Kartlegging 3 kommuner i Helse Fonnas områe Hva er BrukerPlan? Et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfanget

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR MODELLKOMMUNEFORSØKET

STRATEGIPLAN FOR MODELLKOMMUNEFORSØKET STRATEGIPLAN FOR MODELLKOMMUNEFORSØKET v/ Hilde Pedersen Modellkommuneforsøket er et landsomfattende prosjekt i regi av Barne- ungdoms- og familiedirektoratet. Det er 26 kommuner som deltar. Satsingen

Detaljer

«Jeg er gravid» Svangerskap og rus

«Jeg er gravid» Svangerskap og rus «Jeg er gravid» Svangerskap og rus Oppfølging og rutiner TWEEK-verktøyet FRIDA-prosjektet Rusvernkonsulent Lise Vold Jordmor Solfrid Halsne FRIDA tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner Prosjekter

Detaljer

Barneblikk-satsingen. Utvikling av lavterskeltilbud for gravide og småbarnsfamilier med rus eller psykiske vansker

Barneblikk-satsingen. Utvikling av lavterskeltilbud for gravide og småbarnsfamilier med rus eller psykiske vansker Barneblikk-satsingen Utvikling av lavterskeltilbud for gravide og småbarnsfamilier med rus eller psykiske vansker Koordinator Mette Grytten, Psykisk helsevern for barn og unge, HMR H-dir. sin definisjon

Detaljer

Fagdag om evaluering innen folkehelsearbeid i kommunene

Fagdag om evaluering innen folkehelsearbeid i kommunene Fagdag om evaluering innen folkehelsearbeid i kommunene RKBU Vest sin rolle i program for folkehelsearbeid Stavanger 5. desember 2017 Scandic Stavanger City Sigrún G. Henriksen Undervisningleder RKBU Vest

Detaljer

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE Tid: torsdag 19. januar fredag 20. januar 2012 Sted: Arrangør: Tema Mål Quality Airport hotell, Sola ved Stavanger Kompetansesenter Rus - region Vest Stavanger (Korus) v/

Detaljer

Helsedirektoratets halvtime

Helsedirektoratets halvtime Helsedirektoratets halvtime Status og forventninger for arbeidet på viktige arbeidsområder for KoRus. Samarbeid med andre kompetansesentre regionalt v/ole Trygve Stigen 1 Status Høyt aktivitetsnivå til

Detaljer

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 2017 Hva er TSB Del av spesialisthelsetjenesten, på linje med psykisk helsevern og somatikk. Medisinsk-, psykolog- og sosialfaglig behandlingstilbud («tverrfaglig

Detaljer

Opptrappingsplan for rusfeltet

Opptrappingsplan for rusfeltet Stjørdal 22.05.17 Opptrappingsplan for rusfeltet 2016-2020 «Regjeringen vil ha en ny og forsterket innsats for mennesker med rus- og eller psykiske problemer, og vil derfor legge fram en ny opptrappingsplan

Detaljer

FRIDA. Livstilsamtale med gravide

FRIDA. Livstilsamtale med gravide FRIDA Livstilsamtale med gravide FRIDA tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner samarbeid mellom Helsedirektoratet, KoRus vest - Stavanger og prosjektkommunene i Gjesdal, Hå, Klepp, Sandnes,

Detaljer

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Sammen om mestring Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Mål og formål Synliggjøre brukergruppens behov og understøtte det lokale

Detaljer

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Pakkeforløp for psykisk helse og rus Pakkeforløp for psykisk helse og rus Utviklingsarbeid Et utviklingsarbeid basert på samarbeid med brukerorganisasjoner og fagmiljøer i alle deler av helsetjenesten 2 Pakkeforløpene er nasjonale normgivende

Detaljer

Helsetjenester til flyktninger og asylsøkere

Helsetjenester til flyktninger og asylsøkere Helsetjenester til flyktninger og asylsøkere Fylkesmannen i Rogaland Avd. dir. Anette Mjelde, avdeling psykisk helse og rus 22.01.20161 Rett til helse- og omsorgstjenester Asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente

Detaljer

Informasjonsmøte 28.februar Tilsyn i Vestfold 2013

Informasjonsmøte 28.februar Tilsyn i Vestfold 2013 Informasjonsmøte 28.februar 2013 Tilsyn i Vestfold 2013 Tilsyn fengselshelsetjenesten v/ Linda Endrestad Nordre Vestfold fengsel, Hof avdeling 9. og 10. september 2013 Bastøy fengsel 12. og 13. september

Detaljer

Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler

Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Informasjon om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) i Midt-Norge og øvrige tilbud tilknyttet Rusbehandling Midt-Norge Rusrelaterte

Detaljer

Nasjonal konferanse NSH okt 2010

Nasjonal konferanse NSH okt 2010 Fremtidens utfordringer psykisk helsevern og rus Nasjonal konferanse NSH okt 2010 Bjørg Gammersvik Seniorrådgiver Helsedirektoratet BGA, Psykisk helse NSH 2010 1 Vi har hatt en Opptrappingsplan for psykisk

Detaljer

Familien mulighetenes vindu

Familien mulighetenes vindu Familien mulighetenes vindu Anne Schanche Selbekk Rådgiver/PhD-kandidat KoRus Vest Stavanger ved Rogaland A-senter Gunvor Grødem Aamodt Master i familieterapi/barnevernspedagog Rogaland A-senter Rusdag

Detaljer

Samhandlingsstrategi med handlingsplan for pasienter med. rus- og psykiske helseplager

Samhandlingsstrategi med handlingsplan for pasienter med. rus- og psykiske helseplager Samhandlingsstrategi med handlingsplan for pasienter med rus- og psykiske helseplager 1. Bakgrunn Med mål om å identifisere samhandlingsområder som har behov for et særskilt fokus i det langsiktige planarbeidet

Detaljer

Gjøre noe med det! FRA BEKYMRING TIL HANDLING:

Gjøre noe med det! FRA BEKYMRING TIL HANDLING: FRA BEKYMRING TIL HANDLING: Gjøre noe med det! Tidlig intervensjon innen psykisk helse, alkohol og vold. Introduksjonskurs i bruk av kartleggingsverktøy og samtalemetodikk i møte med gravide og småbarnsforeldre.

Detaljer

Unntatt offentlighet Off.l. 14 BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/etat for psykisk helse og rustjenester

Unntatt offentlighet Off.l. 14 BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/etat for psykisk helse og rustjenester BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/etat for psykisk helse og rustjenester Til Styringsgruppen BrukerPlan 2014 Kopi til: Fra: Arbeidsgruppen BrukerPlan 2014 Dato: 07. oktober 2014 Fagnotat Saksnr.:

Detaljer

SAMMEN OM MESTRING BRUKEREN SOM VIKTIGSTE AKTØR PÅ ALVOR? RUSFORUM INNLANDET 2015 ØYER november

SAMMEN OM MESTRING BRUKEREN SOM VIKTIGSTE AKTØR PÅ ALVOR? RUSFORUM INNLANDET 2015 ØYER november SAMMEN OM MESTRING BRUKEREN SOM VIKTIGSTE AKTØR ----------------- PÅ ALVOR? RUSFORUM INNLANDET 2015 ØYER 4. 5- november Jeanette Rundgren og Atle Holstad KoRus-Øst 5H molekylet Helse = det som trengs for

Detaljer

Satsingen på barn som har foreldre med psykiske vansker og/eller problemer med alkohol og andre rusmidler Modellkommuneforsøket ( )

Satsingen på barn som har foreldre med psykiske vansker og/eller problemer med alkohol og andre rusmidler Modellkommuneforsøket ( ) Satsingen på barn som har foreldre med psykiske vansker og/eller problemer med alkohol og andre rusmidler Modellkommuneforsøket (2007-2014) v/regional koordinator/psykologspesialist Astrid Nygård Side

Detaljer

TIDLIG INTERVENSJON ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner

TIDLIG INTERVENSJON ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner TIDLIG INTERVENSJON ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner OPPLÆRINGSPROGRAMMET I BRUK AV KARTLEGGINGSVERKTØY OG SAMTALEMETODIKK I MØTE MED GRAVIDE OG SMÅBARNSFORELDRE

Detaljer

Snakk om det! Økt rådgivingskompetanse til eldre med skadelige rusmiddelvaner

Snakk om det! Økt rådgivingskompetanse til eldre med skadelige rusmiddelvaner Snakk om det! Økt rådgivingskompetanse til eldre med skadelige rusmiddelvaner Hvilke utfordringer møter familie og hjelpetjeneste? Hva kan vi gjøre? Hva har vi gjort i Møre og Romsdal så langt? Folkehelsekonferansen,

Detaljer

STAFETTLOGG. Nittedal kommune November Inger Lise Bratteteig

STAFETTLOGG. Nittedal kommune November Inger Lise Bratteteig STAFETTLOGG Nittedal kommune November 2017 Inger Lise Bratteteig 30.11.2017 informasjon fra Haugesund kommune 2 30.11.2017 informasjon fra Haugesund kommune 3 Behov for økt kompetanse Samtalemetodikk

Detaljer

Overganger, samarbeid og koordinering (OSK) (Mandal-Lindesnes 2009 2012) Finansiert av NAV FARVE og Lindesnesrådet

Overganger, samarbeid og koordinering (OSK) (Mandal-Lindesnes 2009 2012) Finansiert av NAV FARVE og Lindesnesrådet Overganger, samarbeid og koordinering (OSK) (Mandal-Lindesnes 2009 2012) Finansiert av NAV FARVE og Lindesnesrådet Øystein Spjelkavik os@afi.no www.afi.no Arbeidsforskningsinstituttet AS, 2011 Forfatter/Author

Detaljer

Samtidig rus og psykisk lidelse - Ja vel og hva så?

Samtidig rus og psykisk lidelse - Ja vel og hva så? Samtidig rus og psykisk lidelse - Ja vel og hva så? LAR-konferansen 2012 anne.landheim@sykehuset-innlandet.no Dagsorden - Kort om ROP-retningslinjen - Implementeringsstrategi og implementeringstiltak Elektronisk

Detaljer

INFORMASJON TIL FASTLEGER

INFORMASJON TIL FASTLEGER INFORMASJON TIL FASTLEGER Med rusreformen (01.01.2004) fikk leger en selvstendig rett å henvise pasienter til tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbrukere (TSB). Dette er særlig viktig fordi

Detaljer

Velkommen til. Rusdag 2017

Velkommen til. Rusdag 2017 Velkommen til Rusdag 2017 https://www.nrk.no/rogaland/p opulaert-med-tommeglassflasker-1.13278864 Rusdag / 2017 Tysvær 23.10 2017 selvhjelp.no Selvhjelp i rusfeltet "Den største ressursen på rusfeltet

Detaljer

Steinkjer kommune Tjenesteenhet Barn og familie

Steinkjer kommune Tjenesteenhet Barn og familie Steinkjer kommune Tjenesteenhet Barn og familie - Svangerskapsomsorgen - Helsestasjon og skolehelsetjenesten - Forebyggende familieteam - Fysio og ergoterapitjenesten for barn - Åpen barnehage Helsestasjon

Detaljer

Samhandling mellom kommuner og spesialisthelsetjeneste om tilbudet til rusmiddelmisbrukere behovet for et felles informasjonsgrunnlag

Samhandling mellom kommuner og spesialisthelsetjeneste om tilbudet til rusmiddelmisbrukere behovet for et felles informasjonsgrunnlag Samhandling mellom kommuner og spesialisthelsetjeneste om tilbudet til rusmiddelmisbrukere behovet for et felles informasjonsgrunnlag Adm. direktør Bård Lilleeng Målene med rusreformen Lettere for personer

Detaljer

Personale: Helsesøster. Lege og psykolog på Helsestasjon for Ungdom brukes for individuell oppfølging av elever.

Personale: Helsesøster. Lege og psykolog på Helsestasjon for Ungdom brukes for individuell oppfølging av elever. [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] Sandnes - i sentrum for fremtiden SANDNES KOMMUNE HELSETJENESTER I VIDEREGÅENDE SKOLE 2015-2020 HELSESTASJONSTJENESTER 1 VIDEREGÅENDE SKOLE Personale:

Detaljer

Handling eller behandling er det så viktig da?

Handling eller behandling er det så viktig da? Handling eller behandling er det så viktig da? Rusdag 2015 Tysvær, 19. januar 2015 Ja takk! Begge deler! Ole Brumm Petter Dahle, Nestleder Hva er psykisk helse? «Den morgenen du våkner uten å kjenne smerte,

Detaljer

Hva gjelder og hva nytter? Samhandling om rus og psykiatri (ROP) Årets fokus: Rus og fysisk helse

Hva gjelder og hva nytter? Samhandling om rus og psykiatri (ROP) Årets fokus: Rus og fysisk helse + Invitasjon til det årlige ROP-seminaret på Jæren Hva gjelder og hva nytter? Samhandling om rus og psykiatri (ROP) Årets fokus: Rus og fysisk helse Formål med seminaret Implementering av de nasjonale

Detaljer

dugnad Invitasjon til Dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene

dugnad Invitasjon til Dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene 2012 UTGITT AV www.rus-midt.no/korus KONTAKTINFORMASJON 120746-08 www.hatlehols.no HOVEDKONTOR Nordre gate 6 Postboks 2655 7415 Trondheim Tlf: 73 53 80 40 I LEVANGER Røstad Postboks 373 Tlf: 73 53 80 40

Detaljer

Generasjonsanalyse, metode

Generasjonsanalyse, metode Generasjonsanalyse, metode Ut fra de nasjonale ungdata- undersøkelsene som NOVA gjennomfører nasjonalt har jeg laget en analyse om hvordan ungdom i Rogaland forteller at de har det. 14.310 ungdomsskoleelever

Detaljer

Psykososial oppfølging av asylsøkere og flyktninger

Psykososial oppfølging av asylsøkere og flyktninger Psykososial oppfølging av asylsøkere og flyktninger 22.01.2016 1 2.2.2016: «Flyktninger ikke garantert psykisk hjelp Det er helt opp til kommunene hvilken hjelp de vil gi flyktninger til å takle angst

Detaljer

Familieambulatoriet i Nord-Trøndelag

Familieambulatoriet i Nord-Trøndelag Familieambulatoriet i Nord-Trøndelag Målgruppe Gravide og/eller blivende fedre med psykososiale og rusrelaterte problemer Gravide som bruker legemidler og er bekymret for fosteret. Gravide og/eller blivende

Detaljer

Høringsnotat. Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsnotat. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat om forslag til endringer i lov 28. februar 1997 om folketrygd og enkelte andre endringer som følge av henvisning fra psykolger Høringsfrist: 10. september 2013

Detaljer

Folkehelsearbeid for barn og unge. v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder

Folkehelsearbeid for barn og unge. v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder Folkehelsearbeid for barn og unge v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder Presentasjonens innhold: Hva er folkehelsearbeid? Folkehelseloven Oversiktsarbeid Folkehelse

Detaljer

Nasjonalt spisskompetanseområde: Gravide rusmiddelmisbrukere og familier med små barn. Langsiktig arbeidsplan for perioden 2009 2013

Nasjonalt spisskompetanseområde: Gravide rusmiddelmisbrukere og familier med små barn. Langsiktig arbeidsplan for perioden 2009 2013 Nasjonalt spisskompetanseområde: Gravide rusmiddelmisbrukere og familier med små barn Langsiktig arbeidsplan for perioden 2009 2013 Innholdsfortegnelse STATLIGE FØRINGER FOR ET SPISSKOMPETANSEOMRÅDE....

Detaljer

SAMMEN OM MESTRING Otta

SAMMEN OM MESTRING Otta SAMMEN OM MESTRING Otta 18.02.2016 Jeanette Rundgren Atle Holstad 5H molekylet Helse = det som trengs for å gjøre livet verdt å leve ref. prof. Per Fugelli tilhørighet likeverdighet sammenheng mening rom

Detaljer

Fremtidens primærhelsetjeneste

Fremtidens primærhelsetjeneste Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fremtidens primærhelsetjeneste Innledningsforedrag Fylkesmannens helse- og omsorgskonferanse Thon Hotel Prinsen 27.9.16 fylkeslege Jan Vaage 2 Verden er ikke hva den en gang

Detaljer

FOREKOMST FOREKOMST FOREKOMST. Rusmisbruk. Nasjonal faglig retningslinje for ROP IS Anbefalinger om kartlegging

FOREKOMST FOREKOMST FOREKOMST. Rusmisbruk. Nasjonal faglig retningslinje for ROP IS Anbefalinger om kartlegging Rusmisbruk Samarbeid mellom og allmennmedisineren 20.november 2012 FOREKOMST Lars Linderoth Overlege Rehabiliteringspoliklinikken, Bærum DPS, Vestre Viken HF Faglig rådgiver, Nasjonal kompetansetjeneste

Detaljer

Tidlig samtale om alkohol og levevaner - et nytt tilbud for gravide

Tidlig samtale om alkohol og levevaner - et nytt tilbud for gravide Tidlig samtale om alkohol og levevaner - et nytt tilbud for gravide Marianne Virtanen seniorrådgiver Fylkesmannen i Oslo og Akershus, 21.4.2015 Hvorfor tidlig samtale? Informasjonskampanjene Alkoholfritt

Detaljer

Foreldrekarusellen Fra bekymring til handling Erfaringer fra Ringebu Ingeborg Grimsrud og Solveig Sylte

Foreldrekarusellen Fra bekymring til handling Erfaringer fra Ringebu Ingeborg Grimsrud og Solveig Sylte Foreldrekarusellen Fra bekymring til handling Erfaringer fra Ringebu 19.11.15 Ingeborg Grimsrud og Solveig Sylte Ringebu kommune Ca 4900 Innbyggere Ca 1000 barn og unge 0-18 år Organisering av arbeidet

Detaljer

SPED- OG SMÅBARNSDAGANE 2014

SPED- OG SMÅBARNSDAGANE 2014 SPED- OG SMÅBARNSDAGANE 2014 «Å VERE DEN VAKSNE OG SJÅ DEI SMÅ» 6. og 7. november, Scandic Haugesund Påmeldingsfrist:15.9.2014, meld deg på her http://bit.ly/vbtrfq Program 06. november 2014 08.00-09.00

Detaljer

SCREENING AV ALKOHOLBRUK I GRAVIDITET

SCREENING AV ALKOHOLBRUK I GRAVIDITET SCREENING AV ALKOHOLBRUK I GRAVIDITET Begrunnelser for bruk av screeningsverktøy Presentasjon av TWEAK med tilleggspørsmål/ TWEAK for gravide Praktisk bruk Forskning viser at av alle rusmidler er det alkohol

Detaljer

KURS- OG PROSJEKTKATALOG

KURS- OG PROSJEKTKATALOG KURS- OG PROSJEKTKATALOG 2015 INNHOLD Om kompetansesenteret...4 Kurs og seminarer Barnet og Rusen 2015...7 Mer jentesnakk! Om jentegrupper som. forebyggende metode... 9 Motiverende intervju og Kognitiv

Detaljer

Denne rapporten er unntatt offentlighet fram til offentliggjøring av fellespresentasjonen for alle kommuner i regionen

Denne rapporten er unntatt offentlighet fram til offentliggjøring av fellespresentasjonen for alle kommuner i regionen Denne rapporten er unntatt offentlighet fram til offentliggjøring av fellespresentasjonen for alle kommuner i regionen BrukerPlan Helgelandssykehuset HF Brukere med kun rus og både rus og psykiske lidelser

Detaljer

Opphavet til Barnesporene BiRus 2009-2012 - Barn som pårørende i familier med rus og/eller psykiske vansker

Opphavet til Barnesporene BiRus 2009-2012 - Barn som pårørende i familier med rus og/eller psykiske vansker Opphavet til Barnesporene BiRus 2009-2012 - Barn som pårørende i familier med rus og/eller psykiske vansker Med barnespor i hjertet, Molde, 9.mai 2010 Prosjektleder Mette Grytten, Kompetansesenter rus-midt-norge

Detaljer

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Avdeling unge voksne. Samhandlingsseminar 3. 0ktober 2012

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Avdeling unge voksne. Samhandlingsseminar 3. 0ktober 2012 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Avdeling unge voksne Samhandlingsseminar 3. 0ktober 2012 TSB Avrusing og stabilisering Ambulante og polikliniske tjenester/behandling Utredning/kartlegging

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 v/ann Nordal og Kaja C. Sillerud Avd. psykisk helse og rus, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Scandic Oslo Airport Hotel,

Detaljer

Denne rapporten er unntatt offentlighet fram til offentliggjøring av fellespresentasjonen for alle kommuner i regionen

Denne rapporten er unntatt offentlighet fram til offentliggjøring av fellespresentasjonen for alle kommuner i regionen Denne rapporten er unntatt offentlighet fram til offentliggjøring av fellespresentasjonen for alle kommuner i regionen BrukerPlan UNN HF Brukere med kun rus og både rus og psykiske lidelser Kartlegging

Detaljer

Stavanger på bydel. Eiganes, Våland

Stavanger på bydel. Eiganes, Våland Stavanger på bydel Eiganes, Våland KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter KoRus vest Stavanger er et av 7 regionale kompetansesenter innen rus, finansiert av Helsedirektoratet KoRus vest Stavanger sin

Detaljer

Arbeidsmiljøenheten. Arbeid mot rus og avhengighet. Har du fortsatt kontroll? AKAN

Arbeidsmiljøenheten. Arbeid mot rus og avhengighet. Har du fortsatt kontroll? AKAN Arbeidsmiljøenheten Arbeid mot rus og avhengighet Har du fortsatt kontroll? AKAN Trondheim kommunes rus- og avhengighetspolitikk Vår rusmiddel- og avhengighetspolitikk skal virke både helsefremmende, forebyggende

Detaljer