INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE"

Transkript

1 INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE Generell informasjon til alle som retter henvendelse om tjenester til Psykisk helsetjeneste: Tjenesten yter hjelp til hjemmeboende voksne over 18 år med psykiske lidelser. Psykisk helsearbeid omfatter brukere som bor eller oppholder seg i Sande kommune og fyller vilkårene for nødvendig helsehjelp etter kommunehelsetjenesteloven. Tjenesten er basert på frivillighet. De mest aktuelle samarbeidspartene for psykisk helse er; fastlege, psykiatrisk klinikk og andre helseinstitusjoner, hjemmebasert tjeneste, NAV, frivillighetssentralen m.fl. Våre tjenester skal bidra til et mest mulig selvstendig og meningsfylt liv for mennesker med psykiske lidelser. Videre være med å bidra til at den enkelte bruker skal oppleve best mulig livskvalitet innen de rammer som gjelder for tjenesten. Tjenestetilbudet skal i størst mulig grad ta utgangspunkt i brukerens egne behov og ressurser, og med dette menes også ansvar for eget liv. Vi vil legge forholdene til rette for at brukeren i størst mulig grad kan være med på å planlegge og gjennomføre tjenesten som gis, jf lov- og regelverk vedrørende brukermedvirkning og individuell plan (IP). Hensikten er å fremme det friske i mennesket finne ressurser og bygge videre på dem. Dette er i tråd med Sande kommunes LEON prinsipp, dvs. at en ikke skal overta/utføre oppgaver for tjenestemottakerne som de med eller uten veiledning kan mestre selv. Vi har en målsetting og filosofi som setter livskvalitet og egen mestring i fokus. Lover og retningslinjer: Kommunehelsetjenesteloven Sosialtjenesteloven Forvaltningsloven Pasientrettighetsloven Helsepersonelloven Forskrift om individuell plan m.fl.

2 Hva kan du forvente av Psykisk helsetjeneste; Å bli møtt med respekt og en profesjonell holdning Informasjon, råd og veiledning om lov- og regelverk Henvendelse/søknad blir behandlet i henhold til lovverket Tjenestetilbudet blir utviklet i samarbeid med deg som søker Tjenestene kan utvikles i samarbeid med det øvrige hjelpeapparatet/ eksterne samarbeidspartnere. Vi bistår i arbeidet med, og kan der det er hensiktsmessig, koordinere individuell plan. Hva vi forventer av deg; Det forutsettes at brukeren selv ønsker tjenesten og mottar denne frivillig, og gir relevant informasjon og opplysninger. Det er avgjørende at brukeren samarbeider underveis og bidrar til en åpen dialog. Bistandens verdi avhenger av samspill mellom tjenesteyter og mottaker. Saksgang; Det vil bli fattet et administrativt vedtak hvor det går frem om du har fått innvilget tjeneste eller ikke og hva tjenesten eventuellt omfatter. Søknaden må være underskrevet av den søknaden gjelder for. Søkere mottar innen tre uker et foreløpig svarbrev på sin søknad, med opplysning om antatt saksbehandlingstid. Klageadgang; Som søker og tjenestemottaker av tjenester har du rett til å klage. Klageadgang er beskrevet i vedtaksbrevet. Saksbehandler kan gi råd og veiledning ved klagefremsettelse.

3 Psykisk helsetjeneste ønsker å informere alle som retter henvendelse om tjenester til enheten om at på grunn av stor sakspågang og begrenset kapasitet til individuell oppfølging, har vi sett oss nødt til å å prioritere henvendelser etter følgende kriterier: 1. Alvorlige psykiske lidelser. 2. Psykiske tilstander som er ustabile, eller ved utskrivelse fra behandlingsinstitusjon ( 2.linje tj.) 3. Yngre med psykiske lidelser, og mennesker med mindreårig barn. 4. Andre, for eksempel personlighetsforstyrrelser, angst og depresjoner. 5. Saker som vi ser oss nødt til å prioritere lavest; Lettere psykiske lidelser, livskriser, sorg og psykisk reaksjon etter somatisk sykdom. Videre kronikere som er pleietrengende, og som mottar tjenester eller har kontakt med Sandetun pleie- og rehabilitering, herunder hjemmetjenesten. Til slutt saker der hovedtyngden ligger på rus- og sosialproblematikk. Psykisk helsetjeneste er en del av virksomheten Familietjenesten, og har sine kontorer i bygg B ved siden av rådhuset. Enheten er sammensatt av forskjellige yrkesgrupper og samarbeider tverrfaglig i kommunen. Psykisk helsetjeneste har et dagsenter som er åpent mandag og onsdag, og er brukerstyrt annenhver fredag. En prosjektgruppe er kommet godt i gang med å utvikle et lavterskeltilbud, og vi håper at dette er i drift fra februar Arena er navnet på den nye møteplassen. Etter planen skal det foreløpig være åpent og bemannet to dager i uken. Tanken rundt Arena er at dette skal være et møtested, der det er muligheter for sosialt samvær. Møte mennesker som er i samme situasjon, og hvor de kan oppleve å få og gi støtte. Videre at det skal jobbes med tilrettelegging av aktiviteter hvor brukeren blir stimulert til å finne frem til sine egne ressurser. Det skal også være et sted der det er lett å få kontakt og bli veiledet til mulig arbeid og aktivitet. Dette er i tråd med NAV sin målsetting. Visjonen er å bygge opp et miljø med engasjerte brukere, som kan få oppleve å påvirke innhold og aktiviteter som tilfredsstiller brukernes mangfold og ulike interessefelt.

4 Å bygge opp gode samarbeidsklimaer mellom kommunens ansatte og brukerne innen psykisk helse er en viktig målsetting Psykiatisk dagsenter, Rivelsrudhuset, Revåveien 42, 3070 SANDE Andre aktuelle tilbud/adresser til mennesker med psykiske lidelser; Frivillighetssentralen i Sande kommune Kommunelokalet, Prestegårdsalleen 6, 3070 SANDE Tlf: / Frivillighetssentralen har som mål å være et bindeledd mellom det offentlige, frivillige organisasjoner, den frivillige og de som har et hjelpebehov. Mental Helse hjelpetelefon Tlf: døgnåpen Kirkens SOS hjelpetelefon Tlf: døgnåpen Vestfold Røde Kors Distriktskontor Tlf: Mail: Aktivitetsoversikt Sande; besøkstjeneste Legevakt Tlf Sande Kommune Tlf

5 NAV.. Familievernkontoret, Tønsberg.. BRIS, regionaltsenter, Drammen.. Sandetun pleie- og rehabilitering..

PSYKIATRIPLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE

PSYKIATRIPLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE PSYKIATRIPLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE 2006-2010 Forord: Psykiatri er et stort arbeidsfelt, noe som gir mange nedslagsfelt. Dette får betydning ved at etater som ikke har psykiatri som uttalt arbeidsfelt

Detaljer

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Desember 2010 mars 2012 Arkivsaksnr. 12/965-7 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 4 1.2

Detaljer

SERVICEERKLÆRING DU KAN FORVENTE AV OSS AT:

SERVICEERKLÆRING DU KAN FORVENTE AV OSS AT: SERVICEERKLÆRING DU KAN FORVENTE AV OSS AT: 1. vi viser respekt for deg, din livssituasjon og ditt hjem, vi overholder taushetsplikten og legitimerer oss når vi kommer til deg. 2. vi tildeler og endrer

Detaljer

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 INNHOLD FORORD 1.0 JURIDISKE RAMMEBETINGELSER 1.1 Lov om helsetjenesten i kommunene 1.2 Lov om sosiale tjenester 1.3 Andre generelle lover av betydning

Detaljer

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for Individuell plan -En veileder i utarbeidelse av individuell plan Forebyggende og kurative helsetjenester 2008 Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 2

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 2 FORMÅL MED PLANEN 3 MÅLGRUPPER 3 Primærmålgruppe 4 Sekundærmålgruppe 4 PSYKIATRITJENESTENS ORGANISATORISKE PLASSERING I STOKKE KOMMUNE 4 BRUKERMEDVIRKNING 5 KOMMUNALE TJENESTER

Detaljer

1.0 INNLEDNING 2.0 BAKGRUNN

1.0 INNLEDNING 2.0 BAKGRUNN - 1-1.0 INNLEDNING Flatanger kommune fikk første gang vedtatt sin plan for psykisk helsearbeid i desember 1999. Planen inneholder målsettinger for arbeidet framover, og en avklaring av hvilke forpliktelser

Detaljer

KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE Kvalitetsstandard Rømskog kommune vedtatt av kommunestyret 11.06.15 Innholdsfortegnelse 1 Kvalitetsstandard for helse- og omsorgstjenester

Detaljer

RANA KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN/ KOORDINATOR

RANA KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN/ KOORDINATOR RANA KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN/ KOORDINATOR Koordinerende enhet 2013 Veileder Koordinatorrollen og individuell plan Innledning Denne veilederen er laget for å gjøre din rolle som koordinator litt enklere,

Detaljer

Presentasjon av hospiteringsstedene i Ullensaker kommune

Presentasjon av hospiteringsstedene i Ullensaker kommune Det henvises også til kommunens nettsider: www.ullensaker.kommune.no 1) Presentasjon av Avdeling psykisk helsevern, Ullensaker kommune Avdeling psykisk helsevern, Nordbyveien 32 A, 2050 Jessheim. Avdelingsleder:

Detaljer

PLAN FOR PSYKISK HELSE 2007 2010 Askim Kommune

PLAN FOR PSYKISK HELSE 2007 2010 Askim Kommune PLAN FOR PSYKISK HELSE 2007 2010 Askim Kommune 1. INNLEDNING... 2 1.1. Bakgrunn og hensikt... 2 1.2. Sammendrag... 4 1.3. Kommunens ansvar og lovhjemling... 5 1.4. Spesialisthelsetjenestens ansvar og lovhjemling...

Detaljer

JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ?

JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ? Tjenestekontoret JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ? Informasjon til familier til barn med bistandsbehov, som mottar tjenester fra Skedsmo kommune Innledning Når man blir 18 år skjer det flere endringer i

Detaljer

Psykisk helse. En veiviser

Psykisk helse. En veiviser Psykisk helse En veiviser PSYKISK HELSE EN VEIVISER I BÆRUM KOMMUNE FORORD Denne brosjyren er tenkt som en veiviser for hjelpetrengende, pårørende og fagfolk for å finne frem i de ulike tilbud og muligheter

Detaljer

18 ÅR - HVA SKJER DA?

18 ÅR - HVA SKJER DA? Koordinerende enhet 18 ÅR - HVA SKJER DA? Informasjon til familier til barn med bistandsbehov, som mottar tjenester fra Skedsmo kommune Oppdatert 23.9.2013 Innledning Når man blir 18 år skjer det flere

Detaljer

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Tildelingsenhetens funksjon... 4. 2. Lovgrunnlag som regulerer forholdet mellom tjenestemottaker og tjenesteyter...

Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Tildelingsenhetens funksjon... 4. 2. Lovgrunnlag som regulerer forholdet mellom tjenestemottaker og tjenesteyter... Tjenestenivå i helse- og omsorgstjenesten i Gran kommune gjeldende fra 1.mars 2012 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Tildelingsenhetens funksjon... 4 2. Lovgrunnlag som regulerer forholdet mellom tjenestemottaker

Detaljer

JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ?

JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ? Tjenestekontoret JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ? Informasjon til familier til barn med bistandsbehov, som mottar tjenester fra Skedsmo kommune Forord Hovedtittel Undertittel Når man blir 18 år skjer det

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

HELSE- OG OMSORGSPLAN FOR BERLEVÅG KOMMUNE 2013-2017

HELSE- OG OMSORGSPLAN FOR BERLEVÅG KOMMUNE 2013-2017 HELSE- OG OMSORGSPLAN FOR BERLEVÅG KOMMUNE 2013-2017 0 Innhold 1.0 Forord... 3 1.1 Sammendrag... 3 2.0 Innledning... 4 2.1 Målsetninger... 4 2.2 Nytt Lovverk... 6 2.3 Dagens tjenestetilbud... 7 2.4 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet

Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet Standard for målrettet miljøarbeid i hjemmet (praktisk bistand og opplæring) Vedtatt i KST d.d. 25.2.13, revidert 26.3.15 Formål med standard:

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Psykisk helse. Sørfold kommune

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Psykisk helse. Sørfold kommune FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Psykisk helse November 2009 FORORD Denne forvaltningsrevisjonsrapporten er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i i perioden mars 2009 juni 2009. Undersøkelsen er utført

Detaljer

Reform i Lunner Rapport Prosjektgruppe Lunner Psykiatritjeneste. Høsten 2012

Reform i Lunner Rapport Prosjektgruppe Lunner Psykiatritjeneste. Høsten 2012 Lunner kommune Reform i Lunner Rapport Prosjektgruppe Lunner Psykiatritjeneste. Høsten 2012 1 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Avgrensning og definisjoner... 3 1.3 Arbeidsform... 4 1.4 Disposisjon...

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid om barn og unge som trenger samordnet bistand fra helse og utdanning Veileder - utkast

Detaljer

Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg

Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg VEDTATT I KOMMUNESTYRET 27.01.15 Innhold Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg Frosta kommune... 5 Innledning... 5 Tjenester i helse- og omsorg i Frosta kommune...

Detaljer

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten. Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Oslo kommune 2004 2008 En kortversjon

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten. Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Oslo kommune 2004 2008 En kortversjon Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Oslo kommune 2004 2008 En kortversjon Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Oslo kommune 2004 2008 I denne kortversjonen

Detaljer

Informasjonshefte. Fra Tildelingskontoret for pleie- og omsorgstjenester i Lunner kommune

Informasjonshefte. Fra Tildelingskontoret for pleie- og omsorgstjenester i Lunner kommune Informasjonshefte Fra Tildelingskontoret for pleie- og omsorgstjenester i Lunner kommune Dette heftet er laget av en arbeidsgruppe bestående av alle bidragsyterne. Vi håper heftets innhold vil være nyttig

Detaljer

Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012

Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012 Nedre Eiker kommune - trygghet og samhold Høringsrunde 3, Del 1 - kortversjon Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012 Livskvalitet og egen mestring Denne folderen inneholder første del av kommunedelplan

Detaljer

Plan for Psykisk helse 2011-2015

Plan for Psykisk helse 2011-2015 Plan for Psykisk helse 2011-2015 1 Innhold 1.0 Innledning 1.1 Bakgrunn for planen side 4 1.1.1 Måloppnåelse plan psykisk helse 2006-2010 side 4 1.2 Sammensetning av utvalget for psykisk helse, mandat og

Detaljer

Håndbok. om helse- og omsorgstjenester i kommunen

Håndbok. om helse- og omsorgstjenester i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og omsorgstjenester i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer