Solide resultat i Havnealliansen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Solide resultat i Havnealliansen"

Transkript

1 Julebrev fra 2013 Havneåret 2013 har vært et aktivt år med betydelig vekst av godsvolumene i Havnealliansen. Havner er ikke bare godsvolum, men også lokale og regionale arbeidsplasser, verdiskaping for næringsliv og samfunnets behov for transportsikkerhet. Men en vekst i godsvolumene viser at det er viktig å tilrettelegge for økt sjøtransport og at potensialet fremdeles er stort. Den nye regjeringen har tilkjennegitt en politikk der sjøtransport blir viktig satsing. Det har de allerede vist ved å organisere samferdselsetatene under ett departement, samt å sette høy prioritet på de utfordringer som havnene lenge har pekt på som viktige for vår nærings konkurransekraft. Forventningene er høye, og vi som en regional havneaktør, skal bruke vår posisjon og kompetanse for å bidra til at vi alle lykkes med å snu trenden med stadig økt veitransport gjennom våre fylker. Havnene i Havnealliansens ligger ved innløpet til Oslofjorden, og året som har gått har vist oss enda tydeligere verdien av å ha effektive havneterminaler med kort innseiling for anløpende skip. Lokalisering vil få enda større betydning i årene som kommer. Et samarbeid mellom havner er viktig for å se på de helhetlige ressurser som er disponible. Riktig dimensjonerte ressurser og høy kompetanse samlet, gjør at Havnealliansen forsetter å være et ettertraktet ledd i godslogistikken, det gir fornøyde kunder og gunstig prisnivå. Havnene i Havnealliansen har gjennom hele 2013 jobbet videre for en felles organisasjon. Arbeidet vil legges frem i 2014, og forhåpentligvis vil vi kunne fremstå som et nytt felles selskap i Vi tror på det vi gjør for sterkere regional tyngde, og håper våre brukere og eiere fortsatt støtter oss i målsetningen om å sluttføre beslutningen om et juridisk fellesskap. Havnealliansen nåværende samarbeidspartnere kan i fremtiden bli flere, det vet vi fra gode samtaler med kolleger rundt fjorden. På sikt kan det skape et enda tettere samarbeid for å tilby det aller beste havnetilbudet i regionen. Vi er ikke for noe monopol, men forts. side 2

2 tvert i mot skal vi sammen med sjøtransportnæringen skape framtidens konkurransekraft i skipsfarten på bekostning av det ingen vil ha: Veiene parallelt med vannveien fulle av tungtransport. Dette nyhetsbrevet viser at vi har mange jern i ilden, både igangsatt i året som snart ligger bak oss, og i det kommende. Vi kan love at vi skal anstrenge oss for å tilfredsstille kunder og eiere. Vårt felles mål hele tiden er å bli bedre. På vegne av Havnealliansen ønsker vi alle våre kunder, samarbeidspartnere, eiere og ansatte en riktig god jul og et fremgangsrikt havneår i Hilsen havnene i Havnealliansen, Borg Havn IKS Moss Havn KF Horten Havnevesen KF Solide resultat i Havnealliansen Inneværende år er det totale driftsbudsjett for de tre havnene som utgjør Havnealliansen historisk høyt. Dét betyr igjen gode rammer for betydelige investeringer i samtlige tre havner i Du kan lese mer om enkelte av prosjektene i dette julebrevet fra de tre havnene som utgjør Havnealliansen. Moss Moss Havn sitt brutto resultat ser ut til å bli 12 millioner kroner, og netto resultat cirka 7, noe som er en god del bedre enn forventet. - Det går med andre ord bra og vi har en sunn økonomi der vi står godt rustet til havnas del av tilretteleggingen for den nye bydelen Sjøsiden. Sjøsiden-prosjektet er det tyngste løftet i havnestyrets budsjett for 2014, og dreier seg om forberedelse og tiltak for havneutvidelse noe syd for dagens havn, med utfylling i sjø, forteller havnesjef Reidar M. Hansen. Borg Borg havn har en økning på 14 prosent i totale godsmengder pr. 1. november. Veksten i containere er på 9 prosent. Det betyr at Borg havn setter rekord i antall containere i 2013 med rundt TEU. - Vi har en prognose for driftsresultat i Borg Havn IKS på omlag 16 millioner kroner. I Borg har styret budsjettbehandlet flere større investeringsprosjekt som nå skal til representantskapet. Her kan nevnes gjestehavn i Fredrikstad, ny kai Øra syd, bygging av ulike lager og driftsbygninger til bruk for Kronos Titan, Andersen & Mørck, Nexans samt stor terminal til Nor Lines. Dessuten oppgradering av konteinerkran, rehabilitering av kaier, og mudring ved Isegran. Samlet investeringsbudsjett er omlag 90 millioner kroner neste år, og for Borg Havn er dette historisk høyt, forteller havnedirektør Tore Lundestad. Ikke alle prosjekter som starter i 2014, vil bli ferdig samme år. - Det blir mye investering i 2015 også, som følge av alle disse tiltakene, påpekes det. Horten - Inneværende år er resultatmessig ikke veldig langt unna fjoråret, men trafikkvekst er noe under det vi opplevde i Men - resultatmessig et veldig godt år, sier havnefogd Hans-Christian Gunneng. Havna har lagt opp til større aktivitet med investeringer og vedlikehold i 2014 blant annet en større rehabilitering av den gamle ferge kaien og fullføring av utfylling utenfor Linden. Annet arbeid i startfasen er fornying av gjestehavn i sentrum, bygging av nytt driftsbygg til fergerederiet og mulig investering i ny kran i stålhavna. 2

3 Nest størst i år? Moss Havn opplever økning i containertrafikken i år. Resultatet for tredje kvartal av 2013 viste en økning på hele 14 prosent. - Containervolumer kan svinge, men Moss Havn ligger an til en pen vekst også i inneværende år, får vi vite av havneadministrasjonen. Ingen prisøkning Det er tilnærmet flat videreføring av prissystemer i de tre havnene som utgjør Havnealliansen i Med andre ord en reell nedgang målt mot konsumpris. Prissystemet for containere i Moss endres. Havnen går nå over til pris pr. container og ikke målt i tonn. Dette er et enklere prissystem som de fleste andre havner allerede benytter. Allbrukskai til cruise Visit Fredrikstad & Hvaler forteller at hardt arbeid fører frem. - I 2014 kommer et cruiseskip fra britiske Thomsen Cruises til Fredrikstad i september. Fra 2015, når den nye kaien står klar, vil vi få mer trafikk, forteller daglig leder Maya Nielsen. Anløp booket for 2015 antas å komme like før jul. - Vi har fått løfter fra britiske Saga Cruises at de ønsker flere anløp i 2015, sier Maya Nielsen videre. Cruisemarkedet er i stadig vekst, og det er viktig for Fredrikstad å få cruiseskip til byen. Besøkene kan gi gode ringvirkninger for næringslivet. En undersøkelse som ble gjort for noen år siden i Oslo, Bergen og Tromsø viste at hvert cruiseskip la igjen omlag én million kroner. Det være seg cruisepassasjerer på handletur, kjøp av opplevelser i land, tilbringertjenester for eksempelvis turbusselskap, billetter, håndverktjenester om bord i skipet, proviantering og kjøp av drivstoff for å nevne noe. Andre byer og steder rundt Fredrikstad vil tjene på anløpene, fordi kort reisetid vil kunne bringe passasjerene til opplevelser også utenfor kommunegrensene. De største båtene vil legge til ved Øraterminalen, som vil være ferdig utbygd i Mindre cruiseskip kan kjøre helt inn til Gamlebyen og Tollbodkaia. Borg Havn er i disse dager i sluttfasen med prosjektering og anbudsdokumenter for kaiforlengelsen syd på Øraterminalen. Den nye delen er totalt 152 meter som kommer i forlengelsen av eksisterende 190 meters containerkai. Når ikke det er cruisebåt inne, skal kaien fungere som en allbrukskai for andre anløpende skip. Styrker kvaliteten Andersen & Mørck ønsker å styrke sin organisasjon innen salg, markedsføring og utvikling, og ansatte i høst Miran Martincic (49). Med unntak av en periode hos Hangartner, har Miran arbeidet hos Universal Spedisjon/Itella Logistics siden midten av 80 tallet. Han kom fra stilling som Country Manager. - Mirans kunnskap og erfaring vil være et positivt bidrag til Andersen & Mørck, og han vil være med på å styrke oss som en viktig leverandør av logistikk og spedisjonstjenester for næringslivet på Østlandet, påpeker daglig leder Geir Teistung. Miran bor i Rygge med kone og barn. Andersen & Mørck satser også på etterutdanning for sine ansatte. Nylig tok to ved terminalen fagbrev i logistikkfaget. Disse to er Morten Baarstad og Jan Erik Olsen. 3

4 Arbeidsplasser til Øra Kabelprodusenten Nexans i Halden er Østfolds største private arbeidsplass, og nå vil selskapet flytte sin virksomhet i Kristiansund til Fredrikstad. Det dreier seg om oppimot 20 arbeidsplasser. Det er Borg havns kombinasjon av dypvannskai og tomteareal, kombinert med nærheten til hovedsetet i Halden, som ble utslagsgivende, ifølge Nexans selv. Borg Havn har hatt flere store oppdrag for Nexans, når den grunne innseilingen til Halden har hindret fartøy til kabeltransport å gå inn. Nexans flytting til Øra vil generere titalls millioner kroner i spin-off for området og regionen. Ved hver mobilisering kjøpes det eksterne varer og tjenester for store beløp.. Det kommer en del ekstrapersonell i tillegg til at det leies og kjøpes tjenester og varer hos en rekke private firmaer innen hydraulikk, elektro, sveising, forsyning og annet. Nexans regner med at det vil være mellom 8 og 15 slike mobiliseringer i året, heter det i brev fra Nexans til Fredrikstad kommune. Borg Havn inngikk tidligere i år en intensjonsavtale med Nexans om leie av en m2 tomt på Kortbølgen 15. Avtalen har en lengde på ti år, med mulighet for ytterligere to ganger fem år. Verkstedsbygget som Nexans har behov for, vil få en høyde på maksimalt 24,5 meter. Årsaken er at det må være rom nok for en traverskran med løftehøyde 15 meter i verkstedet. Reguleringsbestemmelsene for området setter grensen ved 18 m.o.h. for det aktuelle området. Hele byggets grunnflate blir på m2, men delen av bygget som det er søkt om dispensasjon for er kun 546 m2 tilsvarende 27 m x 20 m. Kommunen har vedtatt en dispensasjon og det er håp om at det kan gå mot en rask byggestart hvis dette vedtaket blir stående uten klager. IKEA nærmere Vestby 25. november ble det kjent at landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (Frp) sier Ja! til å la møbelgiganten IKEA bygge nytt stort varehus på Delijordet i Vestby. I flere år har IKEA forsøkt å få etablert et varehus i denne kommunen, og i fjor høst kom det frem at de hadde funnet en egnet tomt på Delijordet. For Moss Havn kan dette bety en betydelig økning i containervolum, om deler av IKEA-varene tas inn der. Blir det også utviklet en godsterminal for containere i Vestby som støtte for Moss Havn, med en tilbringertjeneste med tog, vil både Moss Havn og IKEA nyte godt av dette. IKEA har en klar miljøprofil på sine transporter og sjøtransporten er således et utmerket valg. Bygger gjestehavn ved Værste Borg Havn er i ferd med å lage en midlertidig gjestehavn for fritidsbåter på Værste-siden av Vesterelva. Anlegget som er under planlegging, vil ha både faste brygger i den gamle dokken og flytebrygge på anslagsvis 60 meter. Anlegget skal etter planen stå ferdig før båtsesongen Kommunen planlegger en fremtidig og permanent båt- og gjestehavna ved Floa. - Det er uhyre viktig for en kystby som Fredrikstad å ha en moderne og en forholdsvis stor gjestehavn, påpeker havnedirektør Tore Lundestad. Kronos Titan får nytt bygg Da Borg Havn kjøpte selskapet Øra Utvikling AS og døpte dette om til Borg Havn Utvikling AS, lå det i avtalen av havna skulle bygge nytt for Kronos Titan på Øra. Målet er at Kronos Titan kan flytte inn i et nytt, moderne bygg for verksted, lager og administrasjon i oktober

5 Sjøterminal for Nor Lines - Signalbygg i tremateriale? Borg Havn skal bygge en ny logistikkterminal for Nor Lines i Fredrikstad. Sammen med leietaker Nor Lines arbeides det nå med å finne en optimal løsning for den kommende logistikkterminalen. Terminalen skal bygges der hvor Kronos Titan nå er lokalisert, og arbeidet skal etter planen starte mot slutten av Avtalen vil bety mye for næringsutvikling og arbeidsplasser på industriområdet Øra. Samtidig er dette er positivt tiltak for å styrke nærskipsfart med base i Fredrikstad. - Vi tror at både denne avtalen og det gode samarbeidet vi har med Nor Lines, vil være bra for en helhetlig løsning på arealet. Dette gir oss mulighet til å se infrastrukturutvikling her samlet og til beste for alle brukerne. Vi har store forventninger om at denne satsingen skal gi et solid løft for sjøtransport regionalt og i kystfrakt til markedet i hele landet, og ellers gi gode synergier for næringsutvikling og arbeidsplasser på Øra, uttrykker havnedirektør Tore Lundestad. Borg Havn er fra før sterkt involvert i regjeringens satsing på økt trebruk i samferdselssektoren, og så mulighet for å dra fram et eget prosjekt for å underbygge slik satsing. Etter søknad har Borg Havn fått tilsagn om inntil 1,6 millioner i støtte fra Innovasjon Norge til å prosjektere et signalbygg i trematerialer. Summen utgjør 45 prosent av kostnadene til planarbeidet. - Dette er spennende! Vi ønsker å se på om trematerialer kan være konkurransedyktig med andre løsninger. Om det gjør dét, vil et trehus bli bygget. Terminalbygget ligger nær sjøen og vil kunne bli et signalbygg som forhåpentligvis oppleves positivt av småbåt-folk, sjøfarende og nabolag på begge sider av Glomma, påpeker Roar Johansen, plan- og utviklingsleder i Borg Havn/Havnealliansen. Han legger til at det på mange måter er en anerkjennelse av havnen når Innovasjon Norge går inn med såpass mye penger. - Et lager i trematerialer kan bli et referanseprosjekt, en type lager som også kan bygges andre steder, påpeker Roar Johansen. Skiftet navn Scandinavian Shipping & Logistics AS i Moss skiftet i september navn til Greencarrier Shipping & Logistics AS. Greencarrier Group, et av Nordens største privateide transportselskap, kjøpte Scandinavian Shipping & Logistics i 2011 som en del av sin langsiktige strategi om å utvide sine tjenester, både i regionen og globalt. Greencarrier Group opererer i 13 land, inkludert Kina, og har mer enn 750 ansatte. - Greencarrier Shipping & Logistics AS vil fortsette å tilby spedisjon, shipping, terminal- og havnelogistikk tjenester med høy grad av personlig service og engasjement som vi er velkjent for, sier Øyvind Lygre. Han er administrerende direktør i Greencarrier Shipping & Logistics AS. Bisto oppussing av 1600-talls hus Isegranhuset, det gule ærverdige bygget på odden mot Vesterelva i Fredrikstad, ble i sommer pusset opp utvendig. Huset er fra 1650-årene og påbygd på 1700-tallet. Museumsdirektør Tove Thøgersen uttrykte i media at hun var glad for at det lenge påkrevde vedlikeholdsarbeidet kom i gang. Hele taket på Isegranhuset er lagt om. Utvendig panel ble malt og noen planker byttet ut. Arbeidet ble finansiert av Fredrikstad kommune, som eier bygningen. Borg Havn bidro med oppussingsmidler, som motytelse for å bruke bygningen til ulike møter og representasjon. Ny bydel ny havn I Moss utvikles en ny bydel, Sjøsiden, og det skal bygges både ny jernbanetrase med stasjon og riksveiforbindelse. Dét betyr stor utfylling av dagens havnebasseng og flytting av havneterminalen noe sydover for å gi plass til byutvikling og samferdsel. Fire millioner tonn med stein trengs, og Moss Havn har det siste halvannet året jobbet for å sikre seg steinmasser fra Jernbaneverkets planlagte Follo-tunnel. Havna har lagt inn tilbud på deponering av overskuddsmasser, men det er flere interessenter som er med i kampen om steinmassene i anbudsrunden. Avklaring fra Jernbaneverket har tatt lengre tid enn forutsatt, så Moss Havn har derfor også sett på andre muligheter for å skaffe stein. Det har vært drøftet å frakte steinmasser fra Oslo og andre utskipningshavner til Moss på lektere. Sjøveien er det beste, og i mange tilfeller eneste, reelle alternativ. Hvis steinen skulle fraktes på vei, snakker vi om opp mot lastebiler pr. dag i fire-fem år. Det er ingen tjent med! 5

6 Det prosjekterte arealet på vel 100 mål, skal erstatte den delen av indre havn som vil avgis til andre formål. Fergeleiet i Moss er Statens vegvesens, mens fergeleiet i Horten eies av Horten Havnevesen KF. I Horten er det bedre oppstillingsplass og bedre trafikkavvikling og bedre mulighet for å utvide ved behov. Sistnevnte er adskillig vanskeligere i sentrum av Moss. Statens vegvesens er i ferd med å utlyse ny konsesjon for fergesambandet Moss-Horten, men har samtidig utvidet inneværende konsesjonsperiode med ett år i påvente av ulike avklaringer om konsesjonsbetingelser. Neste utlysingsperiode er I Moss har man fra kommunen sin side vurdert å flytte fremtidens anløpspunkt for ferger til området ved dagens containerhavn. Da kan man få en smidigere avvikling av fergekøen og unngå at den stopper opp i nærmeste rundkjøring, slik tilfellet er i dag. Dette innebærer langsiktig planlegging for å ivareta alle interesser og hensynet til smidig trafikkavvikling. Spørsmålet om framtidig løsning vil bli tema i den pågående prosessen med ny sentrumsplan for Moss. Intermodal løsning i Moss Moss havn står foran store endringer hvis den igangsatte planprosessen fører til endelig vedtak om å utvide terminalen sydover i Værlebukta. Et viktig suksesskriterie vil være gode landverts forbindelser. Hvis vi hadde vedlikeholdt det gamle sidesporet inne i havna så hadde vi nok kunne satt opp direkteforbindelser i intermodal transport mellom båt og bane i dag. Dette har vi håp om å få rettet opp i de nye planene. Det er et mål for oss at det skal kunne gå gods i direkte forbindelse mellom båt og bane med de løsninger som det nå jobbes med i IC strekningen Sandbukta-Såstad. Men det betinger at ny stasjonsløsning i Moss for bane åpner for et sidespor for gods til havna. Vestby nytt godsnav i Norge? Ordførerne i Moss og Vestby er ikke i tvil: Begge kommuner kommer til å gå styrket ut av å få en godsterminal for jernbane til Deli skog i Vestby. Det er Geir Berg i Sitma AS, med støtte fra rådgivningsgruppen Civitas AS, som står bak utredningen. En godsterminal på Deli passer godt inn i planene med å fornye Moss havn. Tanken er at en container kan løftes på et tog i havnen og transporteres til Vestby for omlasting eller videresending direkte på bane. Vestby ligger ideelt til for en godsterminal med den korte avstanden til stamnettene for vei og bane. Varer kommer inn sjøveien til Moss og går videre på tog, kan demme opp for den voldsomme økningen av tungtrafikk over Svinesund. Utredningen viser at cirka 60 prosent av alt gods som kommer sjøveien til Moss, losses i Vestby. E6 og Østfoldbanens vestre linje passerer forbi Deli Skog. Fra Deli Skog er det 22 kilometer til Moss havn og 41 kilometer til Oslo havn. Trafikken er allerede så høy at det gir grunnlag for én til to godstog daglig med containere mellom de to destinasjonene. - Det er viktig at terminalen ligger riktig i forhold til Oslo, sier Geir Berg. Han påpeker at man må opp i 8-10 togbevegelser i døgnet for at det skal være interessant for staten å finansiere. Prosjektet om ny godsterminal ledes nå av Mosseregionens Næringsutvikling AS. Første mål er å få terminalen inn i Nasjonal transportplan Mer og bedre lagringsareal Horten Havn har tilrettelagt for mer lagringsareal på Langgrunn. Ved å rive et gammelt internat og planere området, har havnen fått vesentlig større areal å tilby eksisterende og fremtidige kunder. - Vi opplever stor interesse fra kunder som ønsker areal til lagring, forteller havnefogd Hans Christian Gunneng. Har fått arbeidsro De fleste kystbyer med sentrumsnær havn opplever press fra politikere og befolkning som ønsker å benytte strandsonen til mykere ting enn industri og transport. Så også i Horten. Horten Havnevesen har imidlertid fått et vedtak om at trafikkhavna blir værende der den er frem til Det gir arbeidsro, slår havnefogd Hans Christian Gunneng fast. Han er opptatt av å finne gode løsninger både for stålindustrien og andre kunder samtidig som han også ønsker at innbyggernes behov ivaretas. 6

7 Stort vedlikeholdsoppdrag Etter en anbudsrunde har Horten Havnevesen KF inngått kontrakt med Betongrenovering Rehab AS om nødvendig rehabilitering av den 35 år gamle fergekaia. Prislappen er på omlag 20 millioner kroner. Det ble påvist korrosjonsskader på armering i kaia. - Det medførte at vi måtte foreta en større jobb med å erstatte armering og betong på store deler av fergekaia. Vi sikrer oss bedre mot saltinntrenging i kommende rehabilitert kai ved å bygge inn beskyttelse med et strømstyrt anodeanlegg, forteller havnefogd Hans Christian Gunneng. Rehabiliteringsarbeidet startet 1. oktober i år og ferdigstilles 1. juni Målet er at rederi og reisende skal merke minst mulig til det pågående arbeidet, og det skal tilstrebes mest mulig regularitet for fergene og sikkerhet for alle brukere som kommer av og på. Havna har lagt opp til større aktivitet med investeringer og vedlikehold i Borg feiret sine 20 år Borg Havn IKS ble formelt etablert som interkommunalt selskap 1. januar har således vært et jubileumsår, som resulterte i at jubilanten i sommer inviterte til en markering for kunder og samarbeidspartnere. Et havnesamarbeid som lykkes så til de grader godt som samarbeidet mellom Sarpsborg og Fredrikstad kommuner, er det vel ikke mange som kan skryte av. Som havnedirektør Tore Lundestad sa i sin gjennomgang av havnesamarbeidets historie: - Kommunene har vært havnas sterkeste støttespiller fra første dag. Eierne ser på havna som et nyttig redskap for næringsutvikling og verdiskaping i kommunene, og havnas beste er kommunenes beste. Da er det også godt å høre at det er en ytterst vital havn vi forvalter, ikke minst fordi våre trofaste brukere og leietakere i havna stadig etterspør mer plass for sin virksomhet og nye brukere banker på døra og vil inn. Og vi gjør vårt ytterste for våre brukere, det er det vi er til for. Grønnere havn Borg Havn reviderer sin nye strategiplan, og arbeidet sluttføres tidlig i Som en del av strategiplanen har man også arbeidet frem en miljøplan. Borg Havn har et utstrakt fokus på nettopp miljø, og dette går som en rød tråd gjennom alt arbeid i havna. Det er besluttet å gå over til bruk av elbiler på Øraterminalen. Alle kraner er elektrifisert for mindre bruk av fossilt brensel. Dette gir også betydelig mindre støy mot omgivelsene. Miljøpris til Nor Lines Tradisjonen tro ble Miljøprisen 2013 delt ut under Transport & Logistikk-konferansen 21.oktober. Årets vinner, Nor Lines AS, er en betydelig aktør i Borg havn. Nor Lines fikk prisen for deres massive investering i LNG skip. Administrerende direktør Toralf Ekrheim mottok prisen. Juryen bestod av Petter Haas Brubakk, næringspolitisk direktør i NHO, Kjell Werner Johansen, assisterende direktør ved Transportøkonomisk institutt og Tom Rune Nilsen, administrerende direktør i NHO Logistikk og Transport. Om vinneren sa de: "Vinneren har gjennom en enorm satsing slått et slag for miljøet. Ved å investere i to naturgassdrevne godsskip som skal settes i fart i løpet av annet halvår 2014, viser de stor vilje til å gjøre en forskjell. Skipene tilhører en ny generasjon skip med store miljøgevinster. Skipenes skrogkonstruksjon og bruk av LNG som drivgass, vil redusere både utslipp til luft og energiforbruk betraktelig. Selskapet viderefører med dette også sin rolle som sjøveiens forkjemper. Sjøtransport er et av selskapets kjerneprodukter og de var også en av partnerne i kampanjen "Velg sjøveien". Overføring av gods fra land til sjø vil gi både miljømessige og samfunnsøkonomiske gevinster. Nor Lines satser på miljøvennlig godstransport til sjøs". Havnealliansen gratulerer! 7

8 Høysandkaia renoveres Borg Havn eier den gamle kaien ved feriestedet Høysand i Skjeberg. I 2014 skal det foretas vedlikehold av kaien og noe forskjønning av området, opplyser havneadministrasjonen. En armada av seilskuter Positivt for Eimskip-CTG Eimskip-CTG har endret sin ruteplan i Nå anløper vi Øraterminalen hver annen uke, det vil si onsdager i partall-uker. Dette har vi fått svært positive tilbakemeldinger på fra våre kunder. Siden juni har vi hatt en veldig økning på godsmengden, forteller avdelingsleder Tom Espen Svendsen. En stor del av økningen dreier seg gods til USA og Canada og til Færøyene. Fredrikstad er vertshavn for Tall Ships Races i 2014, slik byen også var det i Er du interessert i vakre, store skuter, er perioden 12. til 15. juli 2014 dager du bør befinne deg i Plankebyen. Havnekaptein Roar Bekkelund kan fortelle at det er flere skip påmeldt pr. dags dato enn det var det om vi sammenligner med påmeldte i desember Vi gleder oss noe innmari og håper du gjør det samme! Kontakt oss gjerne! BORG HAVN, Øravn. 27, 1630 Gamle Fredrikstad Tlf : HORTEN HAVN, Tollbugata 2, 3192 Horten Tlf: MOSS HAVN, Strandgata 10, 1531 Moss Tlf: Cal Trykk

Utvider fryseterminalen

Utvider fryseterminalen Nyhetsbrev Utvider fryseterminalen Arbeidet med å utvide Borg Fryseterminal AS eid av Glacio (66 prosent) og Borg Havn IKS (34 prosent), har startet. Bygget skal etter planen være ferdig i juni 2012. Tilveksten

Detaljer

Nyhetsbrev. Historiske gigantløft. Cruiserederier besøker Fredrikstad. Nå kommer The World

Nyhetsbrev. Historiske gigantløft. Cruiserederier besøker Fredrikstad. Nå kommer The World Nyhetsbrev Historiske gigantløft Fredag 27. mai ble historiens tyngste løft foretatt på Øraterminalen. To 205 tonns tanker ble løftet i land. Etter nøye planlegging, god koordinering av løftet og trygg

Detaljer

Bergen havn arealplan for godshavn Dokken-Nøstet. 22. november 2013

Bergen havn arealplan for godshavn Dokken-Nøstet. 22. november 2013 Bergen havn arealplan for godshavn Dokken-Nøstet 22. november 2013 Forord Nasjonal Transportplan har gitt Bergen havn status som utpekt havn. Utpekte havner skal utarbeide en plan som ivaretar krav til

Detaljer

Nye miljøskip Nor Lines satser på naturgassdrevne godsskip utviklet i samarbeid med Rolls-Royce Marine

Nye miljøskip Nor Lines satser på naturgassdrevne godsskip utviklet i samarbeid med Rolls-Royce Marine Magasin for transportkjøpere 2014 Konkurransedyktig sjøtransport Best på pris, punktlighet og miljø Container øker mest Nye miljøskip Nor Lines satser på naturgassdrevne godsskip utviklet i samarbeid med

Detaljer

Bergen havn arealplan for godshavn Dokken-Nøstet. 22. november 2013

Bergen havn arealplan for godshavn Dokken-Nøstet. 22. november 2013 Bergen havn arealplan for godshavn Dokken-Nøstet 22. november 2013 Forord Nasjonal Transportplan har gitt Bergen havn status som utpekt havn. Utpekte havner skal utarbeide en plan som ivaretar krav til

Detaljer

Tønsberg kommune. Tønsberg havn i fremtiden Strategiplan 2007

Tønsberg kommune. Tønsberg havn i fremtiden Strategiplan 2007 Tønsberg kommune Tønsberg havn i fremtiden Strategiplan 2007 November 2007 2 Forord Tønsberg kommune har bestemt at det Tønsberg havns fremtidige utvikling og rolle skal utredes. Hvor viktig er havnas

Detaljer

PLAN FOR INTERMODAL GODSTRANSPORT I TELEMARK OG VESTFOLD

PLAN FOR INTERMODAL GODSTRANSPORT I TELEMARK OG VESTFOLD INTERREGIONAL PLAN PLAN FOR INTERMODAL GODSTRANSPORT I TELEMARK OG VESTFOLD [ PLAN TIL 1. GANGS BEHANDLING ] 2 PLAN FOR INTERMODAL GODSTRANSPORT I TELEMARK OG VESTFOLD // 1. GANGS BEHANDLING 3 INNHOLD

Detaljer

Strategiplan 2009 2024. Bergen og Omland havnevesen

Strategiplan 2009 2024. Bergen og Omland havnevesen Strategiplan 2009 2024 Bergen og Omland havnevesen Forord Ledelsen, havnestyret og havnerådet har tatt initiativet til denne strategiplanen, med tanke på å ta ny sats og bli en moderne virksomhet som møter

Detaljer

Hvordan styrke sjøtransportens. konkurranseevne?

Hvordan styrke sjøtransportens. konkurranseevne? Hvordan styrke sjøtransportens konkurranseevne? Hvordan styrke sjøtransportens konkurranseevne? Tittel Forfattere Oppdragsgivere Hvordan styrke sjøtransportens konkurranseevne? Geir Berg (SITMA), Rolf

Detaljer

Peabnytt. Tema Virksomhetsutvikling. Årets fjellnyhet Trysil Mountain Resort. Reportasje Peab vokser videre

Peabnytt. Tema Virksomhetsutvikling. Årets fjellnyhet Trysil Mountain Resort. Reportasje Peab vokser videre Peabnytt Nr. 4 2011 15. årgang Tema Virksomhetsutvikling Årets fjellnyhet Trysil Mountain Resort Reportasje Peab vokser videre Portrettet: Kim Torgersen bygger kropp og bygg Redaksjonen Omdømmebygging

Detaljer

Bodø Havn KF - Strategiplan 2014-2018

Bodø Havn KF - Strategiplan 2014-2018 Politisk sekretariat Referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.03.2015 20658/2015 2015/1712 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/3 Bystyret 26.03.2015 Bodø Havn KF - Strategiplan 2014-2018 Styret i Bodø Havn

Detaljer

Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014

Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014 Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014 Les om 05 NSB-KONSERNET Tall og fakta /06/ Konsernsjefen har ordet /08/ Viktige hendelser i 2014 /10/ 13 VÅRT samfunnsbidrag Kollektivtransport /16/ Byutvikling

Detaljer

Havnekassens økonomiske forhold. Skaper gode havneambassadører. Pasta og flis ruller inn fra Italia

Havnekassens økonomiske forhold. Skaper gode havneambassadører. Pasta og flis ruller inn fra Italia Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 Drammen havn er en effektiv intermodal havn med direkte tilgang til jernbane og motorvei. Havna er én av Norges mest betydningsfulle havner for blant annet bilimport, bulkvarer,

Detaljer

Harstad Havn KF. Strategiplan 2013 2018. Harstad i 1920-årene

Harstad Havn KF. Strategiplan 2013 2018. Harstad i 1920-årene Harstad Havn KF Strategiplan 2013 2018 Harstad i 1920-årene 1 Forord Harstad Havn må være en sentral pådriver i den til dels rivende utvikling som nå finner sted i vår region. Sammenslåing med Bjarkøy

Detaljer

Drammen havn Årsrapport 2009

Drammen havn Årsrapport 2009 Drammen havn Årsrapport 2009 Sjøtransport av bil og andre varer gir færre ulykker, mindre køer og lavere slitasjekostnader Einar Olsen, Havnedirektør Innhold Havnedirektørens forord...4 Styrets beretning...6

Detaljer

En rekke forhold rundt utviklingen av Grimstad havn ble imidlertid ikke berørt i planen. Rapporten konkluderer slik:

En rekke forhold rundt utviklingen av Grimstad havn ble imidlertid ikke berørt i planen. Rapporten konkluderer slik: Grimstad Havnestyre Et innspill til arealdisponering i Grimstad Havn Bakgrunn for arbeidet Kommunestyret vedtok i 1998 en havneanalyse for Grimstad. Et sentralt tema i denne planen var etablering av en

Detaljer

Årsrapport2014. Feiret 50 år med bilimport til Drammen

Årsrapport2014. Feiret 50 år med bilimport til Drammen Årsrapport2014 Feiret 50 år med bilimport til Drammen Utviklingsmulighetene Drammen havn er en effektiv intermodal havn med direkte tilgang til jernbane og motorvei. Havna er én av Norges mest betydningsfulle

Detaljer

Havneplan 2013-2030 OSLO HAVN PORTEN TIL NORGE

Havneplan 2013-2030 OSLO HAVN PORTEN TIL NORGE Havneplan 2013-2030 OSLO HAVN PORTEN TIL NORGE Pipervika Hjortnes Filipstad Tjuvholmen Akershusstranda Revierkaia Bjørvika Akerselvas utløp Bispevika Vippetangen Sørengutstikkeren Lohavn Grønlia Alnas

Detaljer

Høydepunkter i 2007. Kontrakter på SEK 80 millioner gjelder ombyggingen av kontaktlednings- og sporanleggene på Uppsala Bangård. Les mer på side 12-13

Høydepunkter i 2007. Kontrakter på SEK 80 millioner gjelder ombyggingen av kontaktlednings- og sporanleggene på Uppsala Bangård. Les mer på side 12-13 Høydepunkter i 2007 Januar Mars April Mai Kontrakter på SEK 80 millioner gjelder ombyggingen av kontaktlednings- og sporanleggene på Uppsala Bangård. Les mer på side 12-13 Sesongstart på Baneserviceskolen:

Detaljer

Havnekassens økonomiske forhold. Havnas betydning for regionen. Styrket rollen som Norges bilhavn. Samarbeider om å styrke sjøveien

Havnekassens økonomiske forhold. Havnas betydning for regionen. Styrket rollen som Norges bilhavn. Samarbeider om å styrke sjøveien Årsrapport2013 ÅRSRAPPORT 2013 Drammen havn er en effektiv intermodal havn med direkte tilgang til jernbane og motorvei. Havna er én av Norges mest betydningsfulle havner for blant annet bilimport, bulkvarer,

Detaljer

info IKEA BYGGER VAREHUS I RINGSAKER Møbler til millioner: Ny prismodell: CRAMO KUTTER FOR LOJALE KUNDER

info IKEA BYGGER VAREHUS I RINGSAKER Møbler til millioner: Ny prismodell: CRAMO KUTTER FOR LOJALE KUNDER info ET KUNDEBLAD FRA CRAMO NR. 1 2014 Møbler til millioner: IKEA BYGGER VAREHUS I RINGSAKER Norsk veibygging: STYKKEVIS OG DELT ELLER KOMPLETT OG HELT? Ny prismodell: CRAMO KUTTER FOR LOJALE KUNDER Cramo

Detaljer

7TIPS OM VERDIKJEDE- STYRING

7TIPS OM VERDIKJEDE- STYRING Suksesshistorie Kjedebedrift tjente stort på retail-system DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Kysttransport Etterlyser politisk vilje til å satse på havner Innsikt Gode råd for logistikkløsninger

Detaljer

Menneskeverd i sentrum side 12-13

Menneskeverd i sentrum side 12-13 #01 NOVEMBER 2014 i denne utgaven q KOMMUNESTYRET I HORTEN KOMMUNE SIDE 2 q BUDSJETT og BUDSJETTSAMARBEID SIDE 3 en borgerlig avis 2014 utgitt av Høyre, FrP og Krf i Horten kommune q PLANLEGGER FREMTIDENS

Detaljer

Trondheim Havn. effi 1111 ' I I

Trondheim Havn. effi 1111 ' I I Trondheim Havn effi 1111 ' I I Prosjektrapport MIJ sarnmensn av ITH 0 IH Mulig sammenslåing av ITH og TIH Dokumentopplysninger Prosjektleder: Ekstern konsulent: Rolf Aarland Proneo AS Dato: 31.05.2011

Detaljer

MONO. Næringslivets rammebetingelser. Helgeland Plast. med kurs for utlandet NYTT DESIGN OG MER INNHOLD! EN FELLES KANAL FOR NÆRINGSLIVET 1/2015

MONO. Næringslivets rammebetingelser. Helgeland Plast. med kurs for utlandet NYTT DESIGN OG MER INNHOLD! EN FELLES KANAL FOR NÆRINGSLIVET 1/2015 MONO EN FELLES KANAL FOR NÆRINGSLIVET 1/2015 Næringslivets rammebetingelser er viktig grunnlag for videre vekst og utvikling i regionen. OG MER INNHOLD! NYTT DESIGN Tema Helgeland Plast med kurs for utlandet

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

STRATEGISK HAVNEPLAN FOR STAVANGERREGIONEN 2010-2020 R WAY

STRATEGISK HAVNEPLAN FOR STAVANGERREGIONEN 2010-2020 R WAY STRATEGISK HAVNEPLAN FOR STAVANGERREGIONEN STAVA OF NO ER NG POR T 2010-2020 R WAY STAVANGERREGIONEN HAVN IKS Innhold 1. Forord 2. Om havneaktiviteten i Stavangerregionen 3. Transport og logistikk som

Detaljer

Havnedirketøren har ordet 3. Dette er Tromsø Havn 4. Vår virksomhet 8. Grøtsund havneavsnitt 9. Sentrumshavna 10. Breivika havneavsnitt 12

Havnedirketøren har ordet 3. Dette er Tromsø Havn 4. Vår virksomhet 8. Grøtsund havneavsnitt 9. Sentrumshavna 10. Breivika havneavsnitt 12 2 0 1 2 Årsrapport INNHOLD Havnedirketøren har ordet 3 Dette er Tromsø Havn 4 Vår virksomhet 8 Grøtsund havneavsnitt 9 Sentrumshavna 10 Breivika havneavsnitt 12 Strategi 15 Miljø og samfunn 18 Et blikk

Detaljer

Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart

Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart Sjøtransportprosjektet/ Sjøtransportalliansen 1 INNHOLD 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 3 3. Hva er situasjonen i dag?...

Detaljer

Tromsø Havn Strategisk styringsdokument 2012-2032

Tromsø Havn Strategisk styringsdokument 2012-2032 Tromsø Havn Strategisk styringsdokument 2012-2032 Strategisk styringsdokument INNHOLD FORORD... 4 INNLEDNING... 6 VERDIER... 8 VISJON OG MÅL... 8 Visjon... 8 Mål... 9 FORANKRING OG EKSTERNE RAMMER FOR

Detaljer