Solide resultat i Havnealliansen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Solide resultat i Havnealliansen"

Transkript

1 Julebrev fra 2013 Havneåret 2013 har vært et aktivt år med betydelig vekst av godsvolumene i Havnealliansen. Havner er ikke bare godsvolum, men også lokale og regionale arbeidsplasser, verdiskaping for næringsliv og samfunnets behov for transportsikkerhet. Men en vekst i godsvolumene viser at det er viktig å tilrettelegge for økt sjøtransport og at potensialet fremdeles er stort. Den nye regjeringen har tilkjennegitt en politikk der sjøtransport blir viktig satsing. Det har de allerede vist ved å organisere samferdselsetatene under ett departement, samt å sette høy prioritet på de utfordringer som havnene lenge har pekt på som viktige for vår nærings konkurransekraft. Forventningene er høye, og vi som en regional havneaktør, skal bruke vår posisjon og kompetanse for å bidra til at vi alle lykkes med å snu trenden med stadig økt veitransport gjennom våre fylker. Havnene i Havnealliansens ligger ved innløpet til Oslofjorden, og året som har gått har vist oss enda tydeligere verdien av å ha effektive havneterminaler med kort innseiling for anløpende skip. Lokalisering vil få enda større betydning i årene som kommer. Et samarbeid mellom havner er viktig for å se på de helhetlige ressurser som er disponible. Riktig dimensjonerte ressurser og høy kompetanse samlet, gjør at Havnealliansen forsetter å være et ettertraktet ledd i godslogistikken, det gir fornøyde kunder og gunstig prisnivå. Havnene i Havnealliansen har gjennom hele 2013 jobbet videre for en felles organisasjon. Arbeidet vil legges frem i 2014, og forhåpentligvis vil vi kunne fremstå som et nytt felles selskap i Vi tror på det vi gjør for sterkere regional tyngde, og håper våre brukere og eiere fortsatt støtter oss i målsetningen om å sluttføre beslutningen om et juridisk fellesskap. Havnealliansen nåværende samarbeidspartnere kan i fremtiden bli flere, det vet vi fra gode samtaler med kolleger rundt fjorden. På sikt kan det skape et enda tettere samarbeid for å tilby det aller beste havnetilbudet i regionen. Vi er ikke for noe monopol, men forts. side 2

2 tvert i mot skal vi sammen med sjøtransportnæringen skape framtidens konkurransekraft i skipsfarten på bekostning av det ingen vil ha: Veiene parallelt med vannveien fulle av tungtransport. Dette nyhetsbrevet viser at vi har mange jern i ilden, både igangsatt i året som snart ligger bak oss, og i det kommende. Vi kan love at vi skal anstrenge oss for å tilfredsstille kunder og eiere. Vårt felles mål hele tiden er å bli bedre. På vegne av Havnealliansen ønsker vi alle våre kunder, samarbeidspartnere, eiere og ansatte en riktig god jul og et fremgangsrikt havneår i Hilsen havnene i Havnealliansen, Borg Havn IKS Moss Havn KF Horten Havnevesen KF Solide resultat i Havnealliansen Inneværende år er det totale driftsbudsjett for de tre havnene som utgjør Havnealliansen historisk høyt. Dét betyr igjen gode rammer for betydelige investeringer i samtlige tre havner i Du kan lese mer om enkelte av prosjektene i dette julebrevet fra de tre havnene som utgjør Havnealliansen. Moss Moss Havn sitt brutto resultat ser ut til å bli 12 millioner kroner, og netto resultat cirka 7, noe som er en god del bedre enn forventet. - Det går med andre ord bra og vi har en sunn økonomi der vi står godt rustet til havnas del av tilretteleggingen for den nye bydelen Sjøsiden. Sjøsiden-prosjektet er det tyngste løftet i havnestyrets budsjett for 2014, og dreier seg om forberedelse og tiltak for havneutvidelse noe syd for dagens havn, med utfylling i sjø, forteller havnesjef Reidar M. Hansen. Borg Borg havn har en økning på 14 prosent i totale godsmengder pr. 1. november. Veksten i containere er på 9 prosent. Det betyr at Borg havn setter rekord i antall containere i 2013 med rundt TEU. - Vi har en prognose for driftsresultat i Borg Havn IKS på omlag 16 millioner kroner. I Borg har styret budsjettbehandlet flere større investeringsprosjekt som nå skal til representantskapet. Her kan nevnes gjestehavn i Fredrikstad, ny kai Øra syd, bygging av ulike lager og driftsbygninger til bruk for Kronos Titan, Andersen & Mørck, Nexans samt stor terminal til Nor Lines. Dessuten oppgradering av konteinerkran, rehabilitering av kaier, og mudring ved Isegran. Samlet investeringsbudsjett er omlag 90 millioner kroner neste år, og for Borg Havn er dette historisk høyt, forteller havnedirektør Tore Lundestad. Ikke alle prosjekter som starter i 2014, vil bli ferdig samme år. - Det blir mye investering i 2015 også, som følge av alle disse tiltakene, påpekes det. Horten - Inneværende år er resultatmessig ikke veldig langt unna fjoråret, men trafikkvekst er noe under det vi opplevde i Men - resultatmessig et veldig godt år, sier havnefogd Hans-Christian Gunneng. Havna har lagt opp til større aktivitet med investeringer og vedlikehold i 2014 blant annet en større rehabilitering av den gamle ferge kaien og fullføring av utfylling utenfor Linden. Annet arbeid i startfasen er fornying av gjestehavn i sentrum, bygging av nytt driftsbygg til fergerederiet og mulig investering i ny kran i stålhavna. 2

3 Nest størst i år? Moss Havn opplever økning i containertrafikken i år. Resultatet for tredje kvartal av 2013 viste en økning på hele 14 prosent. - Containervolumer kan svinge, men Moss Havn ligger an til en pen vekst også i inneværende år, får vi vite av havneadministrasjonen. Ingen prisøkning Det er tilnærmet flat videreføring av prissystemer i de tre havnene som utgjør Havnealliansen i Med andre ord en reell nedgang målt mot konsumpris. Prissystemet for containere i Moss endres. Havnen går nå over til pris pr. container og ikke målt i tonn. Dette er et enklere prissystem som de fleste andre havner allerede benytter. Allbrukskai til cruise Visit Fredrikstad & Hvaler forteller at hardt arbeid fører frem. - I 2014 kommer et cruiseskip fra britiske Thomsen Cruises til Fredrikstad i september. Fra 2015, når den nye kaien står klar, vil vi få mer trafikk, forteller daglig leder Maya Nielsen. Anløp booket for 2015 antas å komme like før jul. - Vi har fått løfter fra britiske Saga Cruises at de ønsker flere anløp i 2015, sier Maya Nielsen videre. Cruisemarkedet er i stadig vekst, og det er viktig for Fredrikstad å få cruiseskip til byen. Besøkene kan gi gode ringvirkninger for næringslivet. En undersøkelse som ble gjort for noen år siden i Oslo, Bergen og Tromsø viste at hvert cruiseskip la igjen omlag én million kroner. Det være seg cruisepassasjerer på handletur, kjøp av opplevelser i land, tilbringertjenester for eksempelvis turbusselskap, billetter, håndverktjenester om bord i skipet, proviantering og kjøp av drivstoff for å nevne noe. Andre byer og steder rundt Fredrikstad vil tjene på anløpene, fordi kort reisetid vil kunne bringe passasjerene til opplevelser også utenfor kommunegrensene. De største båtene vil legge til ved Øraterminalen, som vil være ferdig utbygd i Mindre cruiseskip kan kjøre helt inn til Gamlebyen og Tollbodkaia. Borg Havn er i disse dager i sluttfasen med prosjektering og anbudsdokumenter for kaiforlengelsen syd på Øraterminalen. Den nye delen er totalt 152 meter som kommer i forlengelsen av eksisterende 190 meters containerkai. Når ikke det er cruisebåt inne, skal kaien fungere som en allbrukskai for andre anløpende skip. Styrker kvaliteten Andersen & Mørck ønsker å styrke sin organisasjon innen salg, markedsføring og utvikling, og ansatte i høst Miran Martincic (49). Med unntak av en periode hos Hangartner, har Miran arbeidet hos Universal Spedisjon/Itella Logistics siden midten av 80 tallet. Han kom fra stilling som Country Manager. - Mirans kunnskap og erfaring vil være et positivt bidrag til Andersen & Mørck, og han vil være med på å styrke oss som en viktig leverandør av logistikk og spedisjonstjenester for næringslivet på Østlandet, påpeker daglig leder Geir Teistung. Miran bor i Rygge med kone og barn. Andersen & Mørck satser også på etterutdanning for sine ansatte. Nylig tok to ved terminalen fagbrev i logistikkfaget. Disse to er Morten Baarstad og Jan Erik Olsen. 3

4 Arbeidsplasser til Øra Kabelprodusenten Nexans i Halden er Østfolds største private arbeidsplass, og nå vil selskapet flytte sin virksomhet i Kristiansund til Fredrikstad. Det dreier seg om oppimot 20 arbeidsplasser. Det er Borg havns kombinasjon av dypvannskai og tomteareal, kombinert med nærheten til hovedsetet i Halden, som ble utslagsgivende, ifølge Nexans selv. Borg Havn har hatt flere store oppdrag for Nexans, når den grunne innseilingen til Halden har hindret fartøy til kabeltransport å gå inn. Nexans flytting til Øra vil generere titalls millioner kroner i spin-off for området og regionen. Ved hver mobilisering kjøpes det eksterne varer og tjenester for store beløp.. Det kommer en del ekstrapersonell i tillegg til at det leies og kjøpes tjenester og varer hos en rekke private firmaer innen hydraulikk, elektro, sveising, forsyning og annet. Nexans regner med at det vil være mellom 8 og 15 slike mobiliseringer i året, heter det i brev fra Nexans til Fredrikstad kommune. Borg Havn inngikk tidligere i år en intensjonsavtale med Nexans om leie av en m2 tomt på Kortbølgen 15. Avtalen har en lengde på ti år, med mulighet for ytterligere to ganger fem år. Verkstedsbygget som Nexans har behov for, vil få en høyde på maksimalt 24,5 meter. Årsaken er at det må være rom nok for en traverskran med løftehøyde 15 meter i verkstedet. Reguleringsbestemmelsene for området setter grensen ved 18 m.o.h. for det aktuelle området. Hele byggets grunnflate blir på m2, men delen av bygget som det er søkt om dispensasjon for er kun 546 m2 tilsvarende 27 m x 20 m. Kommunen har vedtatt en dispensasjon og det er håp om at det kan gå mot en rask byggestart hvis dette vedtaket blir stående uten klager. IKEA nærmere Vestby 25. november ble det kjent at landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (Frp) sier Ja! til å la møbelgiganten IKEA bygge nytt stort varehus på Delijordet i Vestby. I flere år har IKEA forsøkt å få etablert et varehus i denne kommunen, og i fjor høst kom det frem at de hadde funnet en egnet tomt på Delijordet. For Moss Havn kan dette bety en betydelig økning i containervolum, om deler av IKEA-varene tas inn der. Blir det også utviklet en godsterminal for containere i Vestby som støtte for Moss Havn, med en tilbringertjeneste med tog, vil både Moss Havn og IKEA nyte godt av dette. IKEA har en klar miljøprofil på sine transporter og sjøtransporten er således et utmerket valg. Bygger gjestehavn ved Værste Borg Havn er i ferd med å lage en midlertidig gjestehavn for fritidsbåter på Værste-siden av Vesterelva. Anlegget som er under planlegging, vil ha både faste brygger i den gamle dokken og flytebrygge på anslagsvis 60 meter. Anlegget skal etter planen stå ferdig før båtsesongen Kommunen planlegger en fremtidig og permanent båt- og gjestehavna ved Floa. - Det er uhyre viktig for en kystby som Fredrikstad å ha en moderne og en forholdsvis stor gjestehavn, påpeker havnedirektør Tore Lundestad. Kronos Titan får nytt bygg Da Borg Havn kjøpte selskapet Øra Utvikling AS og døpte dette om til Borg Havn Utvikling AS, lå det i avtalen av havna skulle bygge nytt for Kronos Titan på Øra. Målet er at Kronos Titan kan flytte inn i et nytt, moderne bygg for verksted, lager og administrasjon i oktober

5 Sjøterminal for Nor Lines - Signalbygg i tremateriale? Borg Havn skal bygge en ny logistikkterminal for Nor Lines i Fredrikstad. Sammen med leietaker Nor Lines arbeides det nå med å finne en optimal løsning for den kommende logistikkterminalen. Terminalen skal bygges der hvor Kronos Titan nå er lokalisert, og arbeidet skal etter planen starte mot slutten av Avtalen vil bety mye for næringsutvikling og arbeidsplasser på industriområdet Øra. Samtidig er dette er positivt tiltak for å styrke nærskipsfart med base i Fredrikstad. - Vi tror at både denne avtalen og det gode samarbeidet vi har med Nor Lines, vil være bra for en helhetlig løsning på arealet. Dette gir oss mulighet til å se infrastrukturutvikling her samlet og til beste for alle brukerne. Vi har store forventninger om at denne satsingen skal gi et solid løft for sjøtransport regionalt og i kystfrakt til markedet i hele landet, og ellers gi gode synergier for næringsutvikling og arbeidsplasser på Øra, uttrykker havnedirektør Tore Lundestad. Borg Havn er fra før sterkt involvert i regjeringens satsing på økt trebruk i samferdselssektoren, og så mulighet for å dra fram et eget prosjekt for å underbygge slik satsing. Etter søknad har Borg Havn fått tilsagn om inntil 1,6 millioner i støtte fra Innovasjon Norge til å prosjektere et signalbygg i trematerialer. Summen utgjør 45 prosent av kostnadene til planarbeidet. - Dette er spennende! Vi ønsker å se på om trematerialer kan være konkurransedyktig med andre løsninger. Om det gjør dét, vil et trehus bli bygget. Terminalbygget ligger nær sjøen og vil kunne bli et signalbygg som forhåpentligvis oppleves positivt av småbåt-folk, sjøfarende og nabolag på begge sider av Glomma, påpeker Roar Johansen, plan- og utviklingsleder i Borg Havn/Havnealliansen. Han legger til at det på mange måter er en anerkjennelse av havnen når Innovasjon Norge går inn med såpass mye penger. - Et lager i trematerialer kan bli et referanseprosjekt, en type lager som også kan bygges andre steder, påpeker Roar Johansen. Skiftet navn Scandinavian Shipping & Logistics AS i Moss skiftet i september navn til Greencarrier Shipping & Logistics AS. Greencarrier Group, et av Nordens største privateide transportselskap, kjøpte Scandinavian Shipping & Logistics i 2011 som en del av sin langsiktige strategi om å utvide sine tjenester, både i regionen og globalt. Greencarrier Group opererer i 13 land, inkludert Kina, og har mer enn 750 ansatte. - Greencarrier Shipping & Logistics AS vil fortsette å tilby spedisjon, shipping, terminal- og havnelogistikk tjenester med høy grad av personlig service og engasjement som vi er velkjent for, sier Øyvind Lygre. Han er administrerende direktør i Greencarrier Shipping & Logistics AS. Bisto oppussing av 1600-talls hus Isegranhuset, det gule ærverdige bygget på odden mot Vesterelva i Fredrikstad, ble i sommer pusset opp utvendig. Huset er fra 1650-årene og påbygd på 1700-tallet. Museumsdirektør Tove Thøgersen uttrykte i media at hun var glad for at det lenge påkrevde vedlikeholdsarbeidet kom i gang. Hele taket på Isegranhuset er lagt om. Utvendig panel ble malt og noen planker byttet ut. Arbeidet ble finansiert av Fredrikstad kommune, som eier bygningen. Borg Havn bidro med oppussingsmidler, som motytelse for å bruke bygningen til ulike møter og representasjon. Ny bydel ny havn I Moss utvikles en ny bydel, Sjøsiden, og det skal bygges både ny jernbanetrase med stasjon og riksveiforbindelse. Dét betyr stor utfylling av dagens havnebasseng og flytting av havneterminalen noe sydover for å gi plass til byutvikling og samferdsel. Fire millioner tonn med stein trengs, og Moss Havn har det siste halvannet året jobbet for å sikre seg steinmasser fra Jernbaneverkets planlagte Follo-tunnel. Havna har lagt inn tilbud på deponering av overskuddsmasser, men det er flere interessenter som er med i kampen om steinmassene i anbudsrunden. Avklaring fra Jernbaneverket har tatt lengre tid enn forutsatt, så Moss Havn har derfor også sett på andre muligheter for å skaffe stein. Det har vært drøftet å frakte steinmasser fra Oslo og andre utskipningshavner til Moss på lektere. Sjøveien er det beste, og i mange tilfeller eneste, reelle alternativ. Hvis steinen skulle fraktes på vei, snakker vi om opp mot lastebiler pr. dag i fire-fem år. Det er ingen tjent med! 5

6 Det prosjekterte arealet på vel 100 mål, skal erstatte den delen av indre havn som vil avgis til andre formål. Fergeleiet i Moss er Statens vegvesens, mens fergeleiet i Horten eies av Horten Havnevesen KF. I Horten er det bedre oppstillingsplass og bedre trafikkavvikling og bedre mulighet for å utvide ved behov. Sistnevnte er adskillig vanskeligere i sentrum av Moss. Statens vegvesens er i ferd med å utlyse ny konsesjon for fergesambandet Moss-Horten, men har samtidig utvidet inneværende konsesjonsperiode med ett år i påvente av ulike avklaringer om konsesjonsbetingelser. Neste utlysingsperiode er I Moss har man fra kommunen sin side vurdert å flytte fremtidens anløpspunkt for ferger til området ved dagens containerhavn. Da kan man få en smidigere avvikling av fergekøen og unngå at den stopper opp i nærmeste rundkjøring, slik tilfellet er i dag. Dette innebærer langsiktig planlegging for å ivareta alle interesser og hensynet til smidig trafikkavvikling. Spørsmålet om framtidig løsning vil bli tema i den pågående prosessen med ny sentrumsplan for Moss. Intermodal løsning i Moss Moss havn står foran store endringer hvis den igangsatte planprosessen fører til endelig vedtak om å utvide terminalen sydover i Værlebukta. Et viktig suksesskriterie vil være gode landverts forbindelser. Hvis vi hadde vedlikeholdt det gamle sidesporet inne i havna så hadde vi nok kunne satt opp direkteforbindelser i intermodal transport mellom båt og bane i dag. Dette har vi håp om å få rettet opp i de nye planene. Det er et mål for oss at det skal kunne gå gods i direkte forbindelse mellom båt og bane med de løsninger som det nå jobbes med i IC strekningen Sandbukta-Såstad. Men det betinger at ny stasjonsløsning i Moss for bane åpner for et sidespor for gods til havna. Vestby nytt godsnav i Norge? Ordførerne i Moss og Vestby er ikke i tvil: Begge kommuner kommer til å gå styrket ut av å få en godsterminal for jernbane til Deli skog i Vestby. Det er Geir Berg i Sitma AS, med støtte fra rådgivningsgruppen Civitas AS, som står bak utredningen. En godsterminal på Deli passer godt inn i planene med å fornye Moss havn. Tanken er at en container kan løftes på et tog i havnen og transporteres til Vestby for omlasting eller videresending direkte på bane. Vestby ligger ideelt til for en godsterminal med den korte avstanden til stamnettene for vei og bane. Varer kommer inn sjøveien til Moss og går videre på tog, kan demme opp for den voldsomme økningen av tungtrafikk over Svinesund. Utredningen viser at cirka 60 prosent av alt gods som kommer sjøveien til Moss, losses i Vestby. E6 og Østfoldbanens vestre linje passerer forbi Deli Skog. Fra Deli Skog er det 22 kilometer til Moss havn og 41 kilometer til Oslo havn. Trafikken er allerede så høy at det gir grunnlag for én til to godstog daglig med containere mellom de to destinasjonene. - Det er viktig at terminalen ligger riktig i forhold til Oslo, sier Geir Berg. Han påpeker at man må opp i 8-10 togbevegelser i døgnet for at det skal være interessant for staten å finansiere. Prosjektet om ny godsterminal ledes nå av Mosseregionens Næringsutvikling AS. Første mål er å få terminalen inn i Nasjonal transportplan Mer og bedre lagringsareal Horten Havn har tilrettelagt for mer lagringsareal på Langgrunn. Ved å rive et gammelt internat og planere området, har havnen fått vesentlig større areal å tilby eksisterende og fremtidige kunder. - Vi opplever stor interesse fra kunder som ønsker areal til lagring, forteller havnefogd Hans Christian Gunneng. Har fått arbeidsro De fleste kystbyer med sentrumsnær havn opplever press fra politikere og befolkning som ønsker å benytte strandsonen til mykere ting enn industri og transport. Så også i Horten. Horten Havnevesen har imidlertid fått et vedtak om at trafikkhavna blir værende der den er frem til Det gir arbeidsro, slår havnefogd Hans Christian Gunneng fast. Han er opptatt av å finne gode løsninger både for stålindustrien og andre kunder samtidig som han også ønsker at innbyggernes behov ivaretas. 6

7 Stort vedlikeholdsoppdrag Etter en anbudsrunde har Horten Havnevesen KF inngått kontrakt med Betongrenovering Rehab AS om nødvendig rehabilitering av den 35 år gamle fergekaia. Prislappen er på omlag 20 millioner kroner. Det ble påvist korrosjonsskader på armering i kaia. - Det medførte at vi måtte foreta en større jobb med å erstatte armering og betong på store deler av fergekaia. Vi sikrer oss bedre mot saltinntrenging i kommende rehabilitert kai ved å bygge inn beskyttelse med et strømstyrt anodeanlegg, forteller havnefogd Hans Christian Gunneng. Rehabiliteringsarbeidet startet 1. oktober i år og ferdigstilles 1. juni Målet er at rederi og reisende skal merke minst mulig til det pågående arbeidet, og det skal tilstrebes mest mulig regularitet for fergene og sikkerhet for alle brukere som kommer av og på. Havna har lagt opp til større aktivitet med investeringer og vedlikehold i Borg feiret sine 20 år Borg Havn IKS ble formelt etablert som interkommunalt selskap 1. januar har således vært et jubileumsår, som resulterte i at jubilanten i sommer inviterte til en markering for kunder og samarbeidspartnere. Et havnesamarbeid som lykkes så til de grader godt som samarbeidet mellom Sarpsborg og Fredrikstad kommuner, er det vel ikke mange som kan skryte av. Som havnedirektør Tore Lundestad sa i sin gjennomgang av havnesamarbeidets historie: - Kommunene har vært havnas sterkeste støttespiller fra første dag. Eierne ser på havna som et nyttig redskap for næringsutvikling og verdiskaping i kommunene, og havnas beste er kommunenes beste. Da er det også godt å høre at det er en ytterst vital havn vi forvalter, ikke minst fordi våre trofaste brukere og leietakere i havna stadig etterspør mer plass for sin virksomhet og nye brukere banker på døra og vil inn. Og vi gjør vårt ytterste for våre brukere, det er det vi er til for. Grønnere havn Borg Havn reviderer sin nye strategiplan, og arbeidet sluttføres tidlig i Som en del av strategiplanen har man også arbeidet frem en miljøplan. Borg Havn har et utstrakt fokus på nettopp miljø, og dette går som en rød tråd gjennom alt arbeid i havna. Det er besluttet å gå over til bruk av elbiler på Øraterminalen. Alle kraner er elektrifisert for mindre bruk av fossilt brensel. Dette gir også betydelig mindre støy mot omgivelsene. Miljøpris til Nor Lines Tradisjonen tro ble Miljøprisen 2013 delt ut under Transport & Logistikk-konferansen 21.oktober. Årets vinner, Nor Lines AS, er en betydelig aktør i Borg havn. Nor Lines fikk prisen for deres massive investering i LNG skip. Administrerende direktør Toralf Ekrheim mottok prisen. Juryen bestod av Petter Haas Brubakk, næringspolitisk direktør i NHO, Kjell Werner Johansen, assisterende direktør ved Transportøkonomisk institutt og Tom Rune Nilsen, administrerende direktør i NHO Logistikk og Transport. Om vinneren sa de: "Vinneren har gjennom en enorm satsing slått et slag for miljøet. Ved å investere i to naturgassdrevne godsskip som skal settes i fart i løpet av annet halvår 2014, viser de stor vilje til å gjøre en forskjell. Skipene tilhører en ny generasjon skip med store miljøgevinster. Skipenes skrogkonstruksjon og bruk av LNG som drivgass, vil redusere både utslipp til luft og energiforbruk betraktelig. Selskapet viderefører med dette også sin rolle som sjøveiens forkjemper. Sjøtransport er et av selskapets kjerneprodukter og de var også en av partnerne i kampanjen "Velg sjøveien". Overføring av gods fra land til sjø vil gi både miljømessige og samfunnsøkonomiske gevinster. Nor Lines satser på miljøvennlig godstransport til sjøs". Havnealliansen gratulerer! 7

8 Høysandkaia renoveres Borg Havn eier den gamle kaien ved feriestedet Høysand i Skjeberg. I 2014 skal det foretas vedlikehold av kaien og noe forskjønning av området, opplyser havneadministrasjonen. En armada av seilskuter Positivt for Eimskip-CTG Eimskip-CTG har endret sin ruteplan i Nå anløper vi Øraterminalen hver annen uke, det vil si onsdager i partall-uker. Dette har vi fått svært positive tilbakemeldinger på fra våre kunder. Siden juni har vi hatt en veldig økning på godsmengden, forteller avdelingsleder Tom Espen Svendsen. En stor del av økningen dreier seg gods til USA og Canada og til Færøyene. Fredrikstad er vertshavn for Tall Ships Races i 2014, slik byen også var det i Er du interessert i vakre, store skuter, er perioden 12. til 15. juli 2014 dager du bør befinne deg i Plankebyen. Havnekaptein Roar Bekkelund kan fortelle at det er flere skip påmeldt pr. dags dato enn det var det om vi sammenligner med påmeldte i desember Vi gleder oss noe innmari og håper du gjør det samme! Kontakt oss gjerne! BORG HAVN, Øravn. 27, 1630 Gamle Fredrikstad Tlf : HORTEN HAVN, Tollbugata 2, 3192 Horten Tlf: MOSS HAVN, Strandgata 10, 1531 Moss Tlf: Cal Trykk

Tore Lundestad havnedirektør

Tore Lundestad havnedirektør Tore Lundestad havnedirektør Hovedtema for presentasjonen Kort om Borg Havn IKS Øra Industriområde Hvilken rolle ønsker Borg Havn IKS å spille i næringsutviklingen i regionen? Hvordan er de øvrige Oslofjordhavnens

Detaljer

Gods på bane i Moss havn

Gods på bane i Moss havn Gods på bane i Moss havn Kan vi realisere muligheten med suksess for brukerne? Moss havn Transporten av containere med skip i Oslofjorden (eks. Agder) Antall 20-fots containerenheter (TEU) i 2013 (SSB):

Detaljer

Et felles Havnesamarbeid i Østfold Til beste for næringslivet?

Et felles Havnesamarbeid i Østfold Til beste for næringslivet? Et felles Havnesamarbeid i Østfold Til beste for næringslivet? En kjent påstand. Det er for mange havner i dette landet! Det er færre som hevder det er for mange/mye veier, bane, baneterminaler, lufthavner.

Detaljer

Fremtidens godstransport

Fremtidens godstransport Fremtidens godstransport 26. oktober 2010 Larvik Havn skal utvikles til den miljømessig og kommersielt foretrukne havna på vestsiden av Oslofjorden, og derigjennom bidra positivt til styrking av regionens

Detaljer

Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816)

Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816) Jernbaneverket v/ Raymond Siiri (brevet sendes kun elektronisk) Trondheim 06.03.2015 Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816)

Detaljer

Kristiansand Havn KF

Kristiansand Havn KF Kristiansand Havn KF «Et miljøvennlig transportknutepunkt nærmest markedet» Utpekt havn Hvem er utpekte og hva ligger i begrepet? Stavanger Bergen Oslo Tromsø Kristiansand Bodø Trondhjem Hvorfor er Kristiansand

Detaljer

www.moss-havn.no oss Havn KF bærekraftig utvikler i Mosseregionen 9. september 2011 - Reidar Magnus Hansen

www.moss-havn.no oss Havn KF bærekraftig utvikler i Mosseregionen 9. september 2011 - Reidar Magnus Hansen VISJON Moss havn skal være den foretrukne og mest effektive knutepunkthavnen i Oslofjorden. oss Havn KF bærekraftig utvikler i Mosseregionen 9. september 2011 - Reidar Magnus Hansen www.moss-havn.no www.moss-havn.no

Detaljer

Mandag 17. september kl 08.00. Sak 29/12 Høringsuttalelse Konseptvalgutredning (KVU) om fremtidig godsterminal for bane i Drammensregionen

Mandag 17. september kl 08.00. Sak 29/12 Høringsuttalelse Konseptvalgutredning (KVU) om fremtidig godsterminal for bane i Drammensregionen DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/12 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 17. september kl 08.00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Ny baneterminal i Vestby for gods

Ny baneterminal i Vestby for gods Ny baneterminal i Vestby for gods Bilde: Vestby næringsselskap as. Pressekonferanse Vestby rådhus, 7. oktober 2013 Geir Berg Langsiktig - Stabile ramm Gjennomførbart Mange målsettinger for en ny terminal

Detaljer

KRISTIANSAND HAVN KF ET MILJØVENNLIG TRANSPORTKNUTEPUNKT NÆRMEST MARKEDET

KRISTIANSAND HAVN KF ET MILJØVENNLIG TRANSPORTKNUTEPUNKT NÆRMEST MARKEDET Strategiplan 2013-2025 KRISTIANSAND HAVN KF ET MILJØVENNLIG TRANSPORTKNUTEPUNKT NÆRMEST MARKEDET Vedtatt av Havnestyret pr. 15.10.2013 VÅR VISJON: Kristiansand Havn KF - et miljøvennlig transportknutepunkt

Detaljer

Ny kontrakt for Containerterminalen i OSLO HAVN - sett i perspektiv

Ny kontrakt for Containerterminalen i OSLO HAVN - sett i perspektiv Ny kontrakt for Containerterminalen i OSLO HAVN - sett i perspektiv Bernt Stilluf Karlsen Styreleder Oslo Havn KF Container Terminalen Ferdig utviklet 1 Container Terminalen I tall Kapasiteter: Fra 260.000

Detaljer

Velkommen til Scandinavian Shipping & Logistics. Norsk Havneforening April 2012 «FORVENTNINGER TIL HAVNEN»

Velkommen til Scandinavian Shipping & Logistics. Norsk Havneforening April 2012 «FORVENTNINGER TIL HAVNEN» Velkommen til Scandinavian Shipping & Logistics Norsk Havneforening April 2012 «FORVENTNINGER TIL HAVNEN» Scandinavian Shipping & Logistics AS Norges nest største private container terminaloperatør i Norge

Detaljer

Et knutepunkt midt i Norge

Et knutepunkt midt i Norge KF Et knutepunkt midt i Norge Et knutepunkt midt i Norge Mosjøen ligger ikke bare midt på Helgeland byen ligger også midt i Norge. Foruten å være et tradisjonsrikt handelssenter på Helgeland, er Mosjøen

Detaljer

Velkommen til Oslo havn Anne Sigrid Hamran, havnedirektør

Velkommen til Oslo havn Anne Sigrid Hamran, havnedirektør Velkommen til Oslo havn Anne Sigrid Hamran, havnedirektør Dette har jeg tenkt å snakke om Hva driver vi med i Oslo Havn? Hva slags havnevirksomhet blir det nær Sørenga? Havna ligger midt i byen det forplikter

Detaljer

Havnesamarbeid - prosess og forankring

Havnesamarbeid - prosess og forankring Havnesamarbeid - prosess og forankring Orientering for eierskapskonferansen 2 september 2014 Ivar F. Hagenlund, havnesjef Agenda Orientering om Harstad Havn KF 5 min Regionalt havnesamarbeid prosessen

Detaljer

Onsdag 13.juni kl 14.00. Sak 20/12 Høringsuttalelse Konseptvalgutredning (KVU) om fremtidig godsterminal for bane i Drammensregionen

Onsdag 13.juni kl 14.00. Sak 20/12 Høringsuttalelse Konseptvalgutredning (KVU) om fremtidig godsterminal for bane i Drammensregionen DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/12 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Onsdag 13.juni kl 14.00 Sted: Drammen havn, Skur

Detaljer

Godstransport og fremtidig terminalstruktur

Godstransport og fremtidig terminalstruktur P L A N O G U T V I K L I N G S Ø R / V E S T Godstransport og fremtidig terminalstruktur Lars Christian Stendal Regional plan og utviklingsdirektør 25. august 2011 Transport- og logistikkdagen 1 Dagens

Detaljer

Drammensregionens Interkommunale. Havnevesen

Drammensregionens Interkommunale. Havnevesen Drammensregionens Interkommunale Havnevesen 2014 Organisasjonsnummer 970 530 169 Årsberetning m.v. DRAMMEN HAVNESTYRE STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014 SELSKAPET Selskapet er et interkommunalt selskap, og

Detaljer

Felles strategi for gods og logistikk i Osloregionen

Felles strategi for gods og logistikk i Osloregionen Felles strategi for gods og logistikk i Osloregionen Rammebetingelser og strategiske valgmuligheter 19. oktober 2010 Innhold 1 Tilnærming til oppgaven... 2 1.1 Hensikt... 2 1.2 Rammebetingelser... 2 1.3

Detaljer

Flesland som ny storhavn og multimodalt logistikknutepunkt for Bergensregionen. Havnemøtet 19. januar 2010 Reidar Lien

Flesland som ny storhavn og multimodalt logistikknutepunkt for Bergensregionen. Havnemøtet 19. januar 2010 Reidar Lien Flesland som ny storhavn og multimodalt logistikknutepunkt for Bergensregionen Havnemøtet 19. januar 2010 Reidar Lien Flesland grunnleggende fordeler Alternativet med desidert størst intermodalitet Utmerkete

Detaljer

Kommunedelplan Bergen indre havn. Mette Svanes Etat for Plan og geodata Bergen 20.01.09

Kommunedelplan Bergen indre havn. Mette Svanes Etat for Plan og geodata Bergen 20.01.09 Mette Svanes Etat for Plan og geodata Bergen 20.01.09 Planområde Plankart Kommunedelplan Bergen indre havn Arealplan (etter Plan- og bygningsloven) for sjøfronten på strekningen Ytre Sandviken Laksevåg

Detaljer

Bodø havn del av det komplette knutepunkt i nord. - av Øivind Mathisen styremedlem Bodø havn KF

Bodø havn del av det komplette knutepunkt i nord. - av Øivind Mathisen styremedlem Bodø havn KF Bodø havn del av det komplette knutepunkt i nord - av Øivind Mathisen styremedlem Bodø havn KF Bodø havn KF er: Et kommunalt foretak, heleid av Bodø kommune en nærings-, service-, miljø og forvaltningsaktør

Detaljer

Lansering. Cruise Port Fredrikstad 2014-16 Gateway to the Oslofjord. 20. Mars 2014 Isegran, Fredrikstad

Lansering. Cruise Port Fredrikstad 2014-16 Gateway to the Oslofjord. 20. Mars 2014 Isegran, Fredrikstad Lansering Cruise Port Fredrikstad 2014-16 Gateway to the Oslofjord 20. Mars 2014 Isegran, Fredrikstad Velkommen Maya Nilsen Daglig leder Visit Fredrikstad & Hvaler Agenda Velkommen, presentasjonsrunde

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - HUSØY - ETAPPE 15A

SAKSPROTOKOLL - HUSØY - ETAPPE 15A SAKSPROTOKOLL - HUSØY - ETAPPE 15A Formannskapet behandlet saken den 12.06.2017, saksnr. 86/17 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kommunestyret vedtar at kaiområdet på Husøy utvides

Detaljer

et naturlig knutepunkt for sjøtransport www.larvik.havn.no

et naturlig knutepunkt for sjøtransport www.larvik.havn.no et naturlig knutepunkt for sjøtransport www.larvik.havn.no porten til europa s s LARVIK Med sentral beliggenhet nær E 1 og åpent farvann, er Larvik Havn et viktig knutepunkt mellom sjø- og landtrafikk.

Detaljer

Havn i sentrum. -muligheter og utfordringer. Yngvar Trandem Mosseregionens Næringsutvikling AS

Havn i sentrum. -muligheter og utfordringer. Yngvar Trandem Mosseregionens Næringsutvikling AS Havn i sentrum -muligheter og utfordringer Yngvar Trandem Mosseregionens Næringsutvikling AS Mosseregionens Næringsutvikling AS (MNU) MNU skal være pådriver for næringsetableringer og for innovasjon/knoppskyting

Detaljer

Anne Sigrid Hamran Havnedirektør i Oslo Havn KF

Anne Sigrid Hamran Havnedirektør i Oslo Havn KF Anne Sigrid Hamran Havnedirektør i Oslo Havn KF 1 Fem tips fra havna som skal gjøre Oslo til en grønnere by 2 1 tips. Vi må få mer gods over på sjø 3 Norges største containerhavn Aldri før har så mange

Detaljer

Fra land til sjø. Sjøoffiserskonsferansen, 16. oktober 2014. Havnedirektør Inge Tangerås, Bergen og Omland havnevesen

Fra land til sjø. Sjøoffiserskonsferansen, 16. oktober 2014. Havnedirektør Inge Tangerås, Bergen og Omland havnevesen Fra land til sjø Sjøoffiserskonsferansen, 16. oktober 2014 Havnedirektør Inge Tangerås, Bergen og Omland havnevesen Sjøtransport dominerende på våtog tørrbulk Norsk industri er dyktige til å bruke sjøveien.

Detaljer

Anne Sigrid Hamran, havnedirektør Oslo Havn KF. Fremtidens informasjonsløsninger for effektive havner

Anne Sigrid Hamran, havnedirektør Oslo Havn KF. Fremtidens informasjonsløsninger for effektive havner Anne Sigrid Hamran, havnedirektør Oslo Havn KF Fremtidens informasjonsløsninger for effektive havner Oslo Havn KF - formål Sørge for en effektiv og rasjonell havnedrift Tilrettelegge for effektiv og miljøvennlig

Detaljer

Gods og logistikk i Osloregionen. Havnenes rolle i lokal næringsutvikling. Verksted om terminalstruktur i Oslofjorden Horten, 20. mai 2014.

Gods og logistikk i Osloregionen. Havnenes rolle i lokal næringsutvikling. Verksted om terminalstruktur i Oslofjorden Horten, 20. mai 2014. Gods og logistikk i Osloregionen Havnenes rolle i lokal næringsutvikling Verksted om terminalstruktur i Oslofjorden Horten, 20. mai 2014 Geir Berg Ca. 40 logistikksentra for nasjonal distribusjon. Ca.

Detaljer

LTLs regionkonferanse 21. og 22. mars 2012. Rapport fra LTL Region Bergen Kari Levorsen, FREJA Transport & Logistics AS

LTLs regionkonferanse 21. og 22. mars 2012. Rapport fra LTL Region Bergen Kari Levorsen, FREJA Transport & Logistics AS LTLs regionkonferanse 21. og 22. mars 2012 Rapport fra LTL Region Bergen Kari Levorsen, FREJA Transport & Logistics AS Styret i LTL Region Bergen har i perioden bestått av Styreleder Leif Arne Strømmen

Detaljer

Drammensregionens Interkommunale. Havnevesen

Drammensregionens Interkommunale. Havnevesen Drammensregionens Interkommunale Havnevesen 2013 Organisasjonsnummer 970 530 169 Årsberetning m.v. DRAMMEN HAVNESTYRE STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2013 SELSKAPET Selskapet er et interkommunalt selskap, og

Detaljer

Riksveg 19-seminar hva gjør Statens vegvesen? 10. januar 2017 Turid Stubø Johnsen Statens vegvesen Region øst, Strategi- veg- og transportavdelingen

Riksveg 19-seminar hva gjør Statens vegvesen? 10. januar 2017 Turid Stubø Johnsen Statens vegvesen Region øst, Strategi- veg- og transportavdelingen Riksveg 19-seminar hva gjør Statens vegvesen? 10. januar 2017 Turid Stubø Johnsen Statens vegvesen Region øst, Strategi- veg- og transportavdelingen Dagens aktiviteter fra SVV: Vegforvalter og sektormyndighet.

Detaljer

Verran kommune, omstilling næringsliv og næringsutvikling. KS Høstkonferansen 26.11.2015 Rådmann Jacob Br. Almlid

Verran kommune, omstilling næringsliv og næringsutvikling. KS Høstkonferansen 26.11.2015 Rådmann Jacob Br. Almlid Verran kommune, omstilling næringsliv og næringsutvikling KS Høstkonferansen 26.11.2015 Rådmann Jacob Br. Almlid Historisk tilbakeblikk Kontinuerlig omstillingsarbeid i snart 30 år Verran samfunnet var

Detaljer

Sjøtransportens muligheter. Bergen kommunes finanskomite 10.9.2014 Drammen, Erling Sæther

Sjøtransportens muligheter. Bergen kommunes finanskomite 10.9.2014 Drammen, Erling Sæther Sjøtransportens muligheter Bergen kommunes finanskomite 10.9.2014 Drammen, Erling Sæther Sjøtransport dominerende på våtog tørrbulk Norsk industri er dyktige til å bruke sjøveien. Eksempel på bedrifter

Detaljer

Cruise Port Fredrikstad! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise

Cruise Port Fredrikstad! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise Cruise Port Fredrikstad! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise Innovasjon Norges 4 arbeidsområder for cruise: Utvikling av salgbare opplevelser på land tilpasset cruiseturister og andre som besøker

Detaljer

Østfold et Columbi egg for mer miljøvennlig godstransport. Samferdsel i Østfold mot fremtiden Moss, 27. april 2012 Geir Berg

Østfold et Columbi egg for mer miljøvennlig godstransport. Samferdsel i Østfold mot fremtiden Moss, 27. april 2012 Geir Berg Østfold et Columbi egg for mer miljøvennlig godstransport Samferdsel i Østfold mot fremtiden Moss, 27. april 2012 Geir Berg Utført transportarbeid innenlands (tonnkilometer) 1965-2010 (SSB) Sjø- og banetransportenes

Detaljer

Nor Lines det unike transportsystem.

Nor Lines det unike transportsystem. Nor Lines det unike transportsystem. Kollektiv godstransport på sjø og land. Fullt integrerte løsninger dør/dør. Grenland 04.10.2012, Pål Berg 100% det unike transportsystem. Hurtigruten Godsskip Landtransport

Detaljer

Virksomhetsrapport fra daglig leder pr 3. kvartal 2012

Virksomhetsrapport fra daglig leder pr 3. kvartal 2012 Virksomhetsrapport fra daglig leder pr 3. kvartal 2012 Basert på MNU s handlingsplan 2012 1. MNU skal være pådriver for næringsetableringer og for innovasjon/knoppskyting i eksisterende- og nye virksomheter.

Detaljer

Varestrømmer i Innlandet

Varestrømmer i Innlandet Varestrømmer i Innlandet Østerdalskonferansen 2017 Geir Berg Innlandet - En «lastebilregion» med mye gjennomgangstrafikk Antall biler per døgn (ÅDT) 2016 Antall kjøretøy Tunge kjøretøy E6 Dombås 4 289

Detaljer

Velkommen. porten til Europa

Velkommen. porten til Europa www.larvik.havn.no Velkommen til Larvik Havn porten til Europa 2 ÅBO LARVIK NORSKEKYSTEN HIRTSHALS GRENÅ LYSEKIL GÖTEBORG HALMSTAD RIGA HUNDESTED ESBJERG CUXHAVEN IMMINGHAM EEMSHAVEN HAMBURG BREMERHAVEN

Detaljer

Havnealliansen drøftet med statssekretær tilstede

Havnealliansen drøftet med statssekretær tilstede Julebrev fra 2014 Havnealliansen drøftet med statssekretær tilstede Den ærverdige Torderød gård på Jeløya i Moss med sin flotte barokkhage, skapte rammen rundt et viktig møte mellom havnestyrene og eierne

Detaljer

STRATEGIPLAN 2015-2017 STRATEGIPLAN MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015

STRATEGIPLAN 2015-2017 STRATEGIPLAN MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015 STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2015-2017 MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter MNU skal i næringssaker

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder. Nasjonal transportplan 2018-2027

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder. Nasjonal transportplan 2018-2027 Else-Marie Marskar, prosjektleder Miljøvennlig, sikker og samfunnsøkonomisk effektiv transport av gods Delmål: Overføring av gods fra veg til sjø og bane Produkt: Kunnskap til NTP 2018-2027 2 Framdrift

Detaljer

Saksbehandler: Robert Moan Arkiv: P12 Arkivsaksnr.: 12/251 Saksnr.: Utvalg Møtedato 15/12 Kommunestyret

Saksbehandler: Robert Moan Arkiv: P12 Arkivsaksnr.: 12/251 Saksnr.: Utvalg Møtedato 15/12 Kommunestyret MUDRING I INDRE HAVN - POLITISKE AVKLARINGER Saksbehandler: Robert Moan Arkiv: P12 Arkivsaksnr.: 12/251 Saksnr.: Utvalg Møtedato 15/12 Kommunestyret 22.03.2012 Vedtak: Etablering av liggehavn for fiskeflåten

Detaljer

NTP Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar

NTP Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar NTP 2018-2029 Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen NTP godsstrategi Else-Marie Marskar HVORFOR EN NASJONAL GODSSTRATEGI? ØKONOMISK VEKST BEFOLKNINGS- VEKST VERDISKAPNING

Detaljer

KVU Logistikknutepunkt Bergensregionen

KVU Logistikknutepunkt Bergensregionen KVU Logistikknutepunkt Bergensregionen Verksted 1 16.06.14 Program 08:30 Registrering og kaffe 09:00 Velkommen Lars Christian Stendal, Jernbaneverket Informasjon om KVU-arbeidet Hanne Dybwik-Rafto, JBV

Detaljer

MILJØSTRATEGI SOM DRIVER. Helge Otto Mathisen Konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt

MILJØSTRATEGI SOM DRIVER. Helge Otto Mathisen Konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt MILJØSTRATEGI SOM DRIVER Helge Otto Mathisen Konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt To hoveddrivere i økonomien Skal vi lykkes å nå klimamålene - må myndighetene og næringslivet bidra sammen.

Detaljer

SAKSFREMLEGG KONSEPTVALGUTREDNING FOR INTER CITY-STREKNINGEN OSLO - HALDEN HØRINGSUTTALELSE

SAKSFREMLEGG KONSEPTVALGUTREDNING FOR INTER CITY-STREKNINGEN OSLO - HALDEN HØRINGSUTTALELSE Behandles i: Formannskapet KONSEPTVALGUTREDNING FOR INTER CITY-STREKNINGEN OSLO - HALDEN HØRINGSUTTALELSE Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Offentlig høring av konseptutvalgutredning for ICstrekningene

Detaljer

Utfordringer for sjøtransporten. Hva betyr Bergen havn i nasjonal og internasjonal sammenheng?

Utfordringer for sjøtransporten. Hva betyr Bergen havn i nasjonal og internasjonal sammenheng? Utfordringer for sjøtransporten Hva betyr Bergen havn i nasjonal og internasjonal sammenheng? Kystdirektør Kirsti L. Slotsvik Transport og Logistikkdagen 2011 Kort historikk utfordringer Markedsandeler

Detaljer

KVU IC Intercityutredningen

KVU IC Intercityutredningen Intercityutredningen hvorfor hva hvordan 1 2 Utfordringer IC-området Befolknings- og næringsutvikling Kraftig vekst Statistisk Sentralbyrås befolkningsprognose Jernbanene stort potensial for å ta mer av

Detaljer

Oslo Havn KF Hva må til for åfåtil en effektiv havneoperasjon Bernt Stilluf Karlsen Styreleder 20. oktober 2014

Oslo Havn KF Hva må til for åfåtil en effektiv havneoperasjon Bernt Stilluf Karlsen Styreleder 20. oktober 2014 Oslo Havn KF Hva må til for åfåtil en effektiv havneoperasjon Bernt Stilluf Karlsen Styreleder 20. oktober 2014 Effektiv havneoperasjon krever endringer i: a) Havnens organisering b) Havnenes organisering

Detaljer

Klimavennlig transport

Klimavennlig transport Klimaskolen, 1. sept. 2009 Nord-Trøndelag fylkeskommune Klimavennlig transport - er miljøvennlig transport mulig? Astrid Bjørgen Sund og Tomas Levin Transportforskning astrid.bjorgen.sund@sintef.no tomas.levin@sintef.no

Detaljer

Jernbane: Dobbel og elektrisk - Nye spor Nye muligheter!

Jernbane: Dobbel og elektrisk - Nye spor Nye muligheter! Jernbane: Dobbel og elektrisk - Nye spor Nye muligheter! Historisk satsing på Jernbane i Trøndelag. Fantastiske muligheter hvis vi gjør de rette valgene. Valgene vil få store konsekvenser for samferdsel,

Detaljer

Fredrikstad Reefer Terminal: Tilbyr nå et enda bedre produkt

Fredrikstad Reefer Terminal: Tilbyr nå et enda bedre produkt Nyhetsbrev 2012 Fredrikstad Reefer Terminal: Tilbyr nå et enda bedre produkt Reeferterminalen i Borg havn er nå utvidet med 2.000 kvadratmeter fordelt på 6.000 palleplasser frys og 800 palleplasser superkjøl.

Detaljer

Er det en fremtid for godstransport på bane til/fra Midt-Norge? Direktør strategi og informasjon Bjarne Ivar Wist

Er det en fremtid for godstransport på bane til/fra Midt-Norge? Direktør strategi og informasjon Bjarne Ivar Wist Er det en fremtid for godstransport på bane til/fra Midt-Norge? Direktør strategi og informasjon Bjarne Ivar Wist 1 Kombinerte transporter og Systemtog kollektivtransport for gods på offentlig infrastruktur

Detaljer

Statlige midler Igangsatte prosjekter som videreføres (i millioner kroner): Restbehov per

Statlige midler Igangsatte prosjekter som videreføres (i millioner kroner): Restbehov per Fylkesflak NTP 2018-2029: Østfold I Nasjonal transportplan 2018-2029 er det foreløpig fordelt 23 455 millioner kroner til prosjekter i Østfold. Enkelte sekkeposter som rassikring riksvei, programområde,

Detaljer

Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram

Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram Steinkjer tar samfunnsansvar Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram Formål: Formålet med planarbeidet er å utarbeide egen kommunedelplan for samferdsel for Steinkjer kommune. Planavgrensning Kommunedelplan

Detaljer

UTTALELSE FRA TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD: TRANSPORTETATENES FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2018-2029:

UTTALELSE FRA TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD: TRANSPORTETATENES FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2018-2029: Troms fylkeskommune Tromsø, 3. mai 2016 Fylkesråd for miljø- og samferdsel Postboks 6600 9256 Tromsø postmottak@tromsfylke.no UTTALELSE FRA TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD: TRANSPORTETATENES FORSLAG TIL NASJONAL

Detaljer

Intermodale knutepunkter for båt og bane hva kan fremtiden bringe?

Intermodale knutepunkter for båt og bane hva kan fremtiden bringe? Intermodale knutepunkter for båt og bane hva kan fremtiden bringe? Havnelederforum 2016 Roger Kormeseth, Jernbaneverket Agenda Nasjonal Godsstrategi viktige elementer Godsstrategi for jernbanen NTP og

Detaljer

Cruisestrategi for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen

Cruisestrategi for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen Byrådssak 422/16 Cruisestrategi 2016-2020 for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen 2017-2020 ESDR ESARK-1134-201601452-104 Hva saken gjelder: har nylig lagt frem «Cruisestrategi for Bergen

Detaljer

Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad

Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad Næringsriket vs Mulighetsriket Kommunikasjonsutfordring.. Har vi tatt innover oss hva vi har skapt? Næringsriket Østfold er et

Detaljer

Interregional Plan for Intermodal godstransport i Vestfold og Telemark. Høringskonferanse, 27. februar 2015

Interregional Plan for Intermodal godstransport i Vestfold og Telemark. Høringskonferanse, 27. februar 2015 Interregional Plan for Intermodal godstransport i Vestfold og Telemark Høringskonferanse, 27. februar 2015 Per Kvaale Caspersen, Vestfold fylkeskommune Olav Risholt, Telemark fylkeskommune Hensikten med

Detaljer

SLIK KAN OSLO NÅ SINE KLIMAMÅL. Frokostseminar Kulturhuset 10. mai 2017 Helge Otto Mathisen Konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt

SLIK KAN OSLO NÅ SINE KLIMAMÅL. Frokostseminar Kulturhuset 10. mai 2017 Helge Otto Mathisen Konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt SLIK KAN OSLO NÅ SINE KLIMAMÅL Frokostseminar Kulturhuset 10. mai 2017 Helge Otto Mathisen Konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt M/S Color Hybrid er verdens største plug-in hybrid ferge - innovativt

Detaljer

Vårt skip er lastet med

Vårt skip er lastet med Vårt skip er lastet med NHO Sjøfart organiserer 30 rederier som opererer 420 fartøyer i norsk innenriksfart. Fartøyene er hurtigruteskip, ferger, hurtigbåter, slepebåter, skoleskip, lasteskip og redningsskøyter.

Detaljer

Regional planstrategi for areal og transport i Oslo og Akershus Innspill fra Jernbaneverket

Regional planstrategi for areal og transport i Oslo og Akershus Innspill fra Jernbaneverket Regional planstrategi for areal og transport i Oslo og Akershus Innspill fra Jernbaneverket senioringeniør Peder Vold Jernbaneverket Region Øst 1 Jernbanenettet i Oslo og Akershus Drammenbanen Askerbanen,

Detaljer

Byrådssak 1572 /13. Mulighetsstudie for lokalisering av ny godsterminal for jernbanen ESARK-5120-200812847-46

Byrådssak 1572 /13. Mulighetsstudie for lokalisering av ny godsterminal for jernbanen ESARK-5120-200812847-46 Byrådssak 1572 /13 Mulighetsstudie for lokalisering av ny godsterminal for jernbanen NIHO ESARK-5120-200812847-46 Hva saken gjelder: Jernbaneverket har utarbeidet en mulighetsanalyse for lokalisering av

Detaljer

0 Oppsummering Stasjoner

0 Oppsummering Stasjoner 5 0 Oppsummering I 1996 ble trafikkdelen i forvaltningsbedriften NSB etablert som et eget særlovselskap. Infrastrukturdelen ble samtidig etablert som forvaltningsorganet Jernbaneverket. Eierskapet til

Detaljer

Felles Formannskapsmøte 5.mars i Trondheim Jernbanedirektør Elisabeth Enger

Felles Formannskapsmøte 5.mars i Trondheim Jernbanedirektør Elisabeth Enger Felles Formannskapsmøte 5.mars i Trondheim Jernbanedirektør Elisabeth Enger Fremtidsbilde 2040 Jernbanen er den transportmåten i Norge som både passasjerer og godskunder foretrekker å bruke. I hele perioden

Detaljer

Havneinfrastruktur for fremtidsutvikling hva er strategien? Pia Farstad von Hall Fagleder

Havneinfrastruktur for fremtidsutvikling hva er strategien? Pia Farstad von Hall Fagleder Havneinfrastruktur for fremtidsutvikling hva er strategien? Pia Farstad von Hall Fagleder Agenda 1. KS Bedrift Havn 2. Dagens havnestruktur Historisk betinget Formet av lokalt næringsliv 3. NTP og Regjeringserklæringen

Detaljer

CargoNet 02.03.07 fra kundemakt til selgermakt

CargoNet 02.03.07 fra kundemakt til selgermakt CargoNet 02.03.07 fra kundemakt til selgermakt CargoNet-konsernet 1.500 MNOK i omsetning 2006 Resultat konsern 27 MNOK Ca 900 ansatte Vekst 11% i 2006. 26 terminaler i Norge og Sverige Frakter containere

Detaljer

Høringsnotat: Meld. St. 33 Nasjonal transportplan

Høringsnotat: Meld. St. 33 Nasjonal transportplan Transport- og kommunikasjonskomiteen Oslo, 23.4.2017 Høringsnotat: Meld. St. 33 Nasjonal transportplan 2018-2029 Norge har forpliktet seg til å redusere utslipp av klimagasser. Skal Norge oppfylle forpliktelser

Detaljer

" Det fremlagte forslag til årsmelding vedtas som Vardø havn KF. årsmelding for 2013.

 Det fremlagte forslag til årsmelding vedtas som Vardø havn KF. årsmelding for 2013. Havnestyresak nr.: 05/2014 Vardø havnestyre : 27.05.2014 Bystyresak nr.: Vardø bystyre : VARDØ HAVN KF. - ÅRSMELDING 2013 INNSTILLING: " Det fremlagte forslag til årsmelding vedtas som Vardø havn KF. årsmelding

Detaljer

Biogass i Østfold PROSJEKTBESKRIVELSE

Biogass i Østfold PROSJEKTBESKRIVELSE Biogass i Østfold PROSJEKTBESKRIVELSE Beskrivelse av prosjektet Østfold fylkeskommune satser på biogass når nye avtaler om busstrafikk startet i Nedre Glomma 1. juli 2013. Avtalen er en viktig satsing

Detaljer

Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008

Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008 Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008 Et mer konkurransedyktig togtilbud, hva skal til? Jobb nr. 1 togene kommer og går når

Detaljer

VERDAL KOMMUNESTYRE. Wollert Krohn-Hansen Trondheim Havn IKS 25.2.2013

VERDAL KOMMUNESTYRE. Wollert Krohn-Hansen Trondheim Havn IKS 25.2.2013 VERDAL KOMMUNESTYRE Wollert Krohn-Hansen Trondheim Havn IKS 25.2.2013 Utredningen Hva vil vi oppnå med en Status som utpekt havn (i dag ingen mellom Bergen og Tromsø) Felles trøndersk stemme som kan høres

Detaljer

CargoNet-konsernet En ledende aktør innen kombinerte transporter

CargoNet-konsernet En ledende aktør innen kombinerte transporter CargoNet-konsernet En ledende aktør innen kombinerte transporter Effektive transportkluster - konkurransefortrinn Kontaktperson: Direktør Informasjon/samfunnskontakt Bjarne Ivar Wist, tlf. 913 12 123 CargoNet-konsernet

Detaljer

SNUHAVN I NORD NORGE FOR INTERNASJONALE CRUISE SKIP

SNUHAVN I NORD NORGE FOR INTERNASJONALE CRUISE SKIP SNUHAVN I NORD NORGE FOR INTERNASJONALE CRUISE SKIP Kan en satsing på snuhavn i Nordnorge for cruiseskip bli en motor i utviklingen av utenlands turismen til landsdelen? Adm.dir Arthur Kordt European Cruise

Detaljer

OSLO HAVN EN RENERE VEI TIL HOVEDSTADEN ALLE FOTO: TOMM W. CHRISTIANSEN

OSLO HAVN EN RENERE VEI TIL HOVEDSTADEN ALLE FOTO: TOMM W. CHRISTIANSEN OSLO HAVN EN RENERE VEI TIL HOVEDSTADEN 1 ALLE FOTO: TOMM W. CHRISTIANSEN HALVE NORGE BOR UNDER TRE TIMERS KJØRING FRA OSLO HAVN Hver kran kan håndtere 27 containere i timen Arne Pettersen, kranfører Oslo

Detaljer

Presentasjon av prosjektet «Nord-Norgelinjen»

Presentasjon av prosjektet «Nord-Norgelinjen» Presentasjon av prosjektet «Nord-Norgelinjen» - en sjøverts forlengelse av Nordlandsbanen fra Bodø til Tromsø, og et svar på et nasjonalt ønske om å flytte gods fra vei til jernbane og sjø Erlend A. Willumsen

Detaljer

Behov for mer konkurransedyktig sjøtransport. Hege Solbakken - Maritimt Forum Oslo 9. april 2013

Behov for mer konkurransedyktig sjøtransport. Hege Solbakken - Maritimt Forum Oslo 9. april 2013 Behov for mer konkurransedyktig sjøtransport Hege Solbakken - Maritimt Forum Oslo 9. april 2013 Visjon Overføre 250.000 trailerturer fra vei til sjø Utgjør knapt 4-5 million tonn per år 30% av lastebillast

Detaljer

NTP Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar

NTP Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar NTP 2018-2029 Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen NTP godsstrategi Else-Marie Marskar HVORFOR EN NASJONAL GODSSTRATEGI? ØKONOMISK VEKST BEFOLKNINGS- VEKST VERDISKAPNING

Detaljer

Fakta om Follobanen. jernbaneverket informerer:

Fakta om Follobanen. jernbaneverket informerer: jernbaneverket informerer: Fakta om Follobanen Follobanen og Østfoldbanen i samspill vil gi en ny hverdag for togtrafikken. Fire spor til Oslo sørger for flere tog raskere tog som kommer når de skal. Follobanen

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Havnestyret Møtedato: Møtested: Møtetid: Kl Saksliste PS 14/13 13/784 HAVNESAMARBEID V/HAVNESTYRET

Sakspapirer. Utvalg: Havnestyret Møtedato: Møtested: Møtetid: Kl Saksliste PS 14/13 13/784 HAVNESAMARBEID V/HAVNESTYRET Sakspapirer Utvalg: Havnestyret Møtedato: 05.12.2013 Møtested: Møtetid: Kl. 10.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 14/13 13/784 HAVNESAMARBEID V/HAVNESTYRET PS 15/13 13/368 BUDSJETTREGULERING

Detaljer

Østfoldkonferansen 2009. Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket

Østfoldkonferansen 2009. Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket Østfoldkonferansen 2009 Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket Utfordringer Dagens situasjon Framtiden punktlighet og regularitet kapasitet vesentlig forbedret punktlighet og regularitet

Detaljer

Styringsgruppemøte No. 2-2014. Cruise Port Fredrikstad Borg Havn, 9. mai 2014

Styringsgruppemøte No. 2-2014. Cruise Port Fredrikstad Borg Havn, 9. mai 2014 Styringsgruppemøte No. 2-2014 Cruise Port Fredrikstad Borg Havn, 9. mai 2014 Velkommen og kort presentasjonsrunde v/sg- leder Roar Agenda 1200 1215 Formaliteter Sak 1 Godkjenning av referat fra SG møte

Detaljer

"Lillehammer en forstad til Oslo?" og andre relevante InterCity-spørsmål

Lillehammer en forstad til Oslo? og andre relevante InterCity-spørsmål Konferanse Transportforsking 2012 Oslo 03.09.12 "Lillehammer en forstad til Oslo?" og andre relevante InterCity-spørsmål Anne Siri Haugen Jernbaneverket Prosjektleder KVU InterCity-strekningene 1 "Lillehammer

Detaljer

Verdiskaping i det private næringsliv Ole Johan Olsen, Format Eiendom AS

Verdiskaping i det private næringsliv Ole Johan Olsen, Format Eiendom AS Format Eiendom AS - 8 ansatte Kompetanse Regulering, utvikling, prosjektstyring, bygging, salg og forvaltning. 200 400 pr år. Lærlingordninger delte entrepriser. Verdiskaping i det private næringsliv Ole

Detaljer

Regjeringens visjon om grønn skipsfart

Regjeringens visjon om grønn skipsfart Regjeringens visjon om grønn skipsfart Statssekretær Lars Andreas Lunde Forum for miljøvennlig skipsfart 20. oktober 1 Verden trenger et grønt skifte 2 Det grønne skiftet er i gang 3 Skipsfarten har fortsatt

Detaljer

Møte 1. Sted: Statens Vegvesen Fredrikstad v/tor Graven, prosjektkontor. Tid: oktober

Møte 1. Sted: Statens Vegvesen Fredrikstad v/tor Graven, prosjektkontor. Tid: oktober Møte 1 Sted: Statens Vegvesen Fredrikstad v/tor Graven, prosjektkontor Tid: oktober - Da var det på tide å tenke på hovedprosjektet vårt for alvor. Vi fikk kontakt med Tor Graven via Tor Jørgensen, som

Detaljer

Nytt dobbeltspor. Barkåker-Tønsberg. Vi bygger for fremtiden. Drammen. Sande. Holmestrand. Skoppum. Tønsberg. Stokke. To r p. Sandefjord.

Nytt dobbeltspor. Barkåker-Tønsberg. Vi bygger for fremtiden. Drammen. Sande. Holmestrand. Skoppum. Tønsberg. Stokke. To r p. Sandefjord. Nytt dobbeltspor Barkåker-Tønsberg Drammen Sande Holmestrand Skoppum Tønsberg Stokke To r p Sandefjord Porsgrunn Larvik Gammelt spor Planlagt 2009-2019 Ferdig dobbeltspor Vi bygger for fremtiden En ny

Detaljer

Østfoldopplevelser for cruisebesøkende

Østfoldopplevelser for cruisebesøkende Østfoldopplevelser for cruisebesøkende Cruise Port Fredrikstad 2014-16 Gateway to the Oslo-ord Temamøte 29. april 2014 Roald Amundsens Minne, Torp Østfoldopplevelser for cruisebesøkende Velkommen Maya

Detaljer

Full InterCity-utbygging til Lillehammer, Halden og Skien innen 2030

Full InterCity-utbygging til Lillehammer, Halden og Skien innen 2030 Full InterCity-utbygging til Lillehammer, Halden og Skien innen 2030 Dato xx/xx 2016 Navn,.. Tittel,.. Østlandssamarbeidet InterCity er vår tids Bergensbane Befolkningen øker raskest og mest på Østlandet

Detaljer

«VELG SJØVEIEN» Kristiansand Havn Norges mest potente logistikknutepunkt

«VELG SJØVEIEN» Kristiansand Havn Norges mest potente logistikknutepunkt «VELG SJØVEIEN» Kristiansand Havn Norges mest potente logistikknutepunkt Sjøtransport reduserer fraktkostnadene med 15-35 prosent I ulike utredninger og fra flere vareeiere blir det påstått at sjøfrakt

Detaljer

Fremtidens transport JERNBANEN. Røros-konferansen 2013 Trafikkdirektør Bjørn Kristiansen Jernbaneverket

Fremtidens transport JERNBANEN. Røros-konferansen 2013 Trafikkdirektør Bjørn Kristiansen Jernbaneverket Fremtidens transport JERNBANEN Røros-konferansen 2013 Trafikkdirektør Bjørn Kristiansen Jernbaneverket Jernbaneverkets oppgaver tilby togselskapene i Norge et sikkert og effektivt transportsystem planlegge,

Detaljer

Et attraktivt utviklingsområde i sentrale Grenland

Et attraktivt utviklingsområde i sentrale Grenland Et attraktivt utviklingsområde i sentrale Grenland 22 Hvorfor etablere seg i Porsgrunn? Porsgrunn er en del av Grenland. Regionen har cirka 120 000 innbyggere og ønsker å styrke sin posisjon som en bærekraftig

Detaljer

Anne Siri Haugen Prosjektleder KVU IC

Anne Siri Haugen Prosjektleder KVU IC Jernbaneforum 2012 «Modernisert jernbane på sporet til en vellykket bo- og næringsutvikling» Oslo Plaza 7. mars 2012 Utfordringer og løsninger innenfor persontransport; IC-strekningene -suksesskriterier-

Detaljer

Megacruiseterminal Oslofjord Øst

Megacruiseterminal Oslofjord Øst Mulighetsutredning; Maritime, tekniske og trafikale vurderinger Megacruiseterminal Oslofjord Øst Høysand-terminalen, Sarpsborg Kommune Borg Havn IKS 19. jan. 2012 1 av 12 Innhold 1. FORORD... 3 2. Dokumentets

Detaljer

Framtidas transportsystem over Oslofjorden

Framtidas transportsystem over Oslofjorden KVU for kryssing av Oslofjorden Framtidas transportsystem over Oslofjorden Anders Jordbakke Statens vegvesen Region øst KVU for kryssing av Oslofjorden Hva skal jeg snakke om? Om utgangspunktet og bestillingen

Detaljer

...vi forteller historien om det nye, næringsattraktive og offensive Østfold!

...vi forteller historien om det nye, næringsattraktive og offensive Østfold! ...vi forteller historien om det nye, næringsattraktive og offensive Østfold! Slik startet det Larkollen, 6. september 2016 Et partnerskap for næringssamarbeid i Østfold blir til De første prosjektene

Detaljer