Ny baneterminal i Vestby for gods

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny baneterminal i Vestby for gods"

Transkript

1 Ny baneterminal i Vestby for gods Bilde: Vestby næringsselskap as. Pressekonferanse Vestby rådhus, 7. oktober 2013 Geir Berg

2 Langsiktig - Stabile ramm Gjennomførbart Mange målsettinger for en ny terminal Konkurransedyktig næringsliv Tilpasset behovet for byutvikling Strategiske mål for gods og logistikk Bærekraftig transport Lave arealog miljø kostnader Utgangspunktet er best mulig lokalisering for overføring av gods til intermodal transport.

3 Statens samferdselsstrategi for gods skal revideres innen 2015 To jernbaneterminaler for gods på Østlandet: Oslo (Alnabru) Drammen (Nybyen/Sundland) Alnabru er en rendyrket containerterminaler som behandler/skifter 90 % av alle containere på bane i Norge. Nybyen/Sundland er primært en terminal for vognlast fra utlandet, billogistikk og skogråstoff. Nåværende terminalstruktur i Oslofjordområdet: 2 baneterminaler. 11 havneterminaler, derav 7 containerterminaler. Ca. 15 regionale distribusjonsterminaler basert på lastebiltransport. 1 flyterminal (Gardermoen).

4 Utgangspunkt: Samferdsel, næringsutvikling og arealforvaltning må ses i sammenheng. Føre-var planer må etableres for å unngå at de attraktive arealene anvendes til andre formål. Regional utvikling av næringsklynger fremfor fortsatt konsentrasjon av gods og logistikk i de sentrale byområdene (Drammen og Oslo) som hverken er langsiktig eller bærekraftig. Terminalnettverk og spesialisering fremfor få store terminaler for å få mer gods med skip og jernbane. Nav/satellitt strategi, med satellitter i kombinasjon med oppbyggingen av næringsklynger i utkanten av det indre Oslofjordområdet ved de største transportkorridorene. Delvis spesialisering av satellittene: Vestby/Moss: Import av dagligvarer. Gardermoen: Gods som haster. Vestfold nord: Industri (offshore, byggevarer, metaller), jord- og skogbruk.

5 Hvor en ny godsterminal langs E6 sør for Oslo? Avlaste og supplere containertrafikken over Alnabru. Bidra til å dempe lastebiltrafikken over Svinesund i kombinasjon med økt banekapasitet. Ytterligere konsentrere det areal- og transportintensive næringslivet i regionen.

6 Mange urovekkende trender i lastebiltrafikken over Svinesund Nær fordobling av lastebiltrafikken på 15 år. Høy og stigende retningsubalanse (antall tomme enheter): Kilde: Rambøll Sverige AB. Internasjonalisering av transportmarkedet, fordobling av lastebiltrafikken på år og en økende retningsubalanse gjør det det svært vanskelig å konkurrere for intermodale transporter i de samme korridorene nye løsninger må til.

7 Hvorfor innlandshavn? Kalles Dry Port eller Rail Port, avhengig av om mellomtransporten til/fra havna skjer med lastebil eller tog. Avlaster attraktive havnearealer i byområdene. Utvider transporttilbudet med skip til komplette dør-til-dør tilbud og tilleggstjenester innen logistikk. Intermodale nettverksløsninger (skip/bane) forventes å blir mer attraktivt for miljøbevisste brukere. Styrker det geografiske nedslagsfeltet for havna.

8 Forslaget er etablering av en kombinert terminal for både innenriks og utenriks banetrafikk Moss havn Innlandshavn Rail Port Vestby Gøteborg havn Helsingborg havn Fortrinnsvis gods fra Skåne og sørover Utenriks baneterminal Trailere på bane som kjører videre på E6 Må ses i helhet med øvrig terminalstruktur på Østlandet Innenriks baneterminal Endestasjon som avlaster Alnabru

9 Utredningen er gjennomført som en mini-kvu, men på ingen måte like omfattende. (KVU = statlig konseptvalgutredning for store infrastrukturinvesteringer). Vurdering av kapasitetsbehov og tilgjengelige arealer. Kriterier for effektiv trafikkavvikling. Ivaretakelse av samfunnsmål, som godsoverføring og næringsutvikling. Hensyn til friluftsliv, jordvern og miljø. Økonomi og fleksibilitet. Øvrige forhold, som tilrettelegging for økt konkurranse på sporet.

10 Godsterminal ved Deli Skog næringspark Foto: Terje Holm, Moss Avis, oktober 2012

11 Vestby stasjon. Tomt Ikea. Deli gård. Reservert banespor til Asko logistikkterminal. Rustad gård. Avstanden fra den foreslåtte Ikea-tomta til veien i sør før Kjenn (boligbebyggelsen) er ca meter.

12 Kapasitetsbehov, fase 1 Minimum 8-10 togbevegelser per virkedøgn, som tre tog innenriks til endeterminalene og ett tog til/fra utlandet. Til sammenligning er det i dag ca. 40 togbevegelser per virkedøgn over Alnabru (to operatører) og togbevegelser over Drammen (3-4 operatører). Endeterminal innenriks (alle tog via Alnabru). Minimum tre spor (trafikkspor og to laste/ lossespor for samtidig trafikk og hensetting av tog ved behov). Alle spor 550 meter eller lenger. Tilrettelegging for to gjennomgående spor. Nok plass til etablering av en speditør/samlaster. Nok plass til parkering av semitrailere på bane.

13 Flere lokaliseringsalternativer Alternativ 1: Nord for Deli Skog næringspark 3 spor med 2 gjennomgående spor fra Vestby stasjon i nord. Arealbehov: 93 daa, eks. eventuell ny veitilknytning. Arealbruk: Deli gårds område.

14 Alternativ 2: Vest og eventuelt nord for Deli Skog næringspark 3 spor i vest og eventuelle tilleggsspor i nord (kan være et spor til Ikea dersom dette blir aktuelt). Samlet arealbruk i vest og nord er ca. 132 dekar. Arealet er på NorgesGruppens og Deli Skogs område.

15 Alternativ 3: Sør og delvis vest for Deli Skog næringspark 4 spor, derav 2 gjennomgående spor. Arealbehov ca. 100 daa. Terminal på Rustad gårds område.

16 Forbruk av dyrket eller dyrkbar jord En godsterminal er lite arealkrevende sammenlignet med utbygging av nye transportkorridorer. På grunn av kravene til flatt terreng er det omtrent umulig å unngå at dyrkbar jord anvendes. Arealbehovet for tilknytning til banenettet, terminalområde og tilrettelegging for samlokalisering/nærlokalisering med brukerne av jernbane må ses i sammenheng. Lokalisering av en baneterminal i Vestby vil kreve lite nye arealer for tilknytning til bane- og veinettet og tilstøtende næringsliv (i dag betydelige tilgjengelige arealer til næringsformål), men noe dyrket jord kan bli brukt til spor og terminalområde (avhengig av utbyggingsalternativ og terminalens omfang).

17 Deli Skog næringspark den beste lokaliseringen! Riktig geografisk plassering i Osloregionen for å kunne overføre gods fra veitrafikk til banetrafikk (nær markedstyngdepunktet ved ny fast forbindelse over Oslofjorden). Kort avstand til de viktigste transportkorridorene for vei, sjø og bane. Store bedrifter innen forbrukergods i nærområdet. Betydelige ledige arealer som er regulert til transport- og logistikkrelatert virksomhet. Utbygging kan skje i etapper uten store investeringer i første fase. Relativt beskjedne miljøinngrep og miljøkostnader sammenlignet med andre potensielle terminalområder (som jordvern, nærhet til befolkning, friluftsliv etc.). Utbygging kan både supplere og avlaste det nasjonale godsnavet på Alnabru.

18 Mange muligheter få barrierer Men, langt fram til gjennomføring: En godsterminal i Vestby må inngå i planene for realisering i Nasjonal transportplan i perioden Det må tilrettelegges for godstransport på bane mellom Alnabru og utlandet, på Østfoldbanens vestre linje. Den nye terminalen bør etableres samtidig med intercity utbyggingen og innfasingen av nytt signalanlegg (ERMTS). Den negative utviklingen for godstransport på bane i konkurranse med veitransport må snus, slik at det blir behov for, og samfunnsøkonomisk lønnsomt, å investere i nye godsterminaler utenom Oslo og Drammen (eller et politisk vedtak om å anvende sentrale byområder til andre formål). Planleggingsperioden må ikke være så lang at arealene benyttes til andre formål.

19 Lokalisering i Vestby er som en god vin; Det blir mer attraktivt ettersom årene går. Takk for oppmerksomheten! Eventuelle spørsmål senere kan rettes til: Geir Berg, tlf eller

En kortfattet vurdering av sysselsettingseffekt og verdiskapning Geir Berg

En kortfattet vurdering av sysselsettingseffekt og verdiskapning Geir Berg Omlastingsterminal for jernbanetransport eller logistikknutepunkt for Midt Norge? En kortfattet vurdering av sysselsettingseffekt og verdiskapning Geir Berg 3. juni 2011 1 Innhold 0 Sammendrag... 3 1 Nåværende

Detaljer

GODSSOM KRYSSER GRENSER. En mulighetsstudie av Gardermoen næringspark og nærliggende områder

GODSSOM KRYSSER GRENSER. En mulighetsstudie av Gardermoen næringspark og nærliggende områder GODSSOM KRYSSER GRENSER En mulighetsstudie av Gardermoen næringspark og nærliggende områder Februar 2014 di denne utredningen vurderes mulighetene for utvikling av Gardermoen næringspark (GNP) med nærliggende

Detaljer

AUGUST 2015. NTP Godsanalyse. DELRAPPORT 2: OFFENTLIGE GODSTERMINALER Struktur, eierskap, finansiering og drift

AUGUST 2015. NTP Godsanalyse. DELRAPPORT 2: OFFENTLIGE GODSTERMINALER Struktur, eierskap, finansiering og drift AUGUST 2015 NTP Godsanalyse DELRAPPORT 2: OFFENTLIGE GODSTERMINALER Struktur, eierskap, finansiering og drift Delrapport 2: Offentlige godsterminaler Struktur, eierskap, finansiering og drift Forord Denne

Detaljer

Banekorridoren for fremtiden

Banekorridoren for fremtiden Banekorridoren for fremtiden En analyse av samfunnsnytten av Ofotbanen Foto: Foto: Hilde Hilde Lillejord Lillejord 2 Banekorridoren for fremtiden En analyse av samfunnsnytten av Ofotbanen Mars 2015 3 Forord

Detaljer

Trendbrudd for sjøtransporten

Trendbrudd for sjøtransporten Trendbrudd for sjøtransporten Fjern drøm eller nær virkelighet? Betraktninger rundt sjøtransportens konkurranseevne i Trondheimsregionen Oslo, 13. januar 2014 1 Innhold 1 Endret transportmiddelfordeling

Detaljer

PLAN FOR INTERMODAL GODSTRANSPORT I TELEMARK OG VESTFOLD

PLAN FOR INTERMODAL GODSTRANSPORT I TELEMARK OG VESTFOLD INTERREGIONAL PLAN PLAN FOR INTERMODAL GODSTRANSPORT I TELEMARK OG VESTFOLD [ PLAN TIL 1. GANGS BEHANDLING ] 2 PLAN FOR INTERMODAL GODSTRANSPORT I TELEMARK OG VESTFOLD // 1. GANGS BEHANDLING 3 INNHOLD

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 28.01.2015

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 28.01.2015 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 28.01.2015 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato 28.01.2015 Tid 14:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til

Detaljer

Regional transportplan. - for Østfold mot 2050

Regional transportplan. - for Østfold mot 2050 Regional transportplan - for Østfold mot 2050 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Sammendrag... 5 Kap. 1 Innledning... 9 1.1 Planens innretning... 10 Kap. 2 Føringer og mål... 12 2.1 Føringer og pågående

Detaljer

Hvordan styrke sjøtransportens. konkurranseevne?

Hvordan styrke sjøtransportens. konkurranseevne? Hvordan styrke sjøtransportens konkurranseevne? Hvordan styrke sjøtransportens konkurranseevne? Tittel Forfattere Oppdragsgivere Hvordan styrke sjøtransportens konkurranseevne? Geir Berg (SITMA), Rolf

Detaljer

Bergen havn arealplan for godshavn Dokken-Nøstet. 22. november 2013

Bergen havn arealplan for godshavn Dokken-Nøstet. 22. november 2013 Bergen havn arealplan for godshavn Dokken-Nøstet 22. november 2013 Forord Nasjonal Transportplan har gitt Bergen havn status som utpekt havn. Utpekte havner skal utarbeide en plan som ivaretar krav til

Detaljer

KVU for kryssing av Oslofjorden

KVU for kryssing av Oslofjorden KVU for kryssing av Oslofjorden 120 163 Bærums verk E 16 150 162 166 Sandvika n ov e m b e r 2 0 14 159 191 Oslo Nesoddtangen Sem Asker Kolbotn Buskerud 22 Akershus Oppegård Nesodden E 134 Røyken 282 Vinterbro

Detaljer

Bane-båtkombinasjoner for godstransport til og fra Nord-Norge

Bane-båtkombinasjoner for godstransport til og fra Nord-Norge NF-notat nr. 1008/2011 Bane-båtkombinasjoner for godstransport til og fra Nord-Norge Nord-Norgelinjen 20 15 Odd Jarl Borch Jarle Løvland 10 5 30 år 1979 2009 P.Box 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 41/11 Havnestyre 22.06.2011 Saksbehandlende avdeling: Saksbehandler: Teknisk avdeling Plan- og utbyggingsseksjonen Inger Margrethe Evensen Dato:

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag Interregional plan for intermodal godstransport For Vestfold Fylkeskommune og Telemark Fylkeskommune

Kunnskapsgrunnlag Interregional plan for intermodal godstransport For Vestfold Fylkeskommune og Telemark Fylkeskommune Kunnskapsgrunnlag Interregional plan for intermodal godstransport For Vestfold Fylkeskommune og Telemark Fylkeskommune www.transportutvikling.no 30. september 2014/rev. desember 2014 Innhold 1 Sammenfatning

Detaljer

Bergen havn arealplan for godshavn Dokken-Nøstet. 22. november 2013

Bergen havn arealplan for godshavn Dokken-Nøstet. 22. november 2013 Bergen havn arealplan for godshavn Dokken-Nøstet 22. november 2013 Forord Nasjonal Transportplan har gitt Bergen havn status som utpekt havn. Utpekte havner skal utarbeide en plan som ivaretar krav til

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS

REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS Politisk styringsgruppes forslag til høringsdokument av 23.09.2014 Dette dokumentet er ikke et høringsforslag, men et grunnlag for saksbehandling

Detaljer

Kvalitetssikring (KS1) av KVU for kryssing av Oslofjorden

Kvalitetssikring (KS1) av KVU for kryssing av Oslofjorden Kvalitetssikring (KS1) av KVU for kryssing av Oslofjorden August 2015 Om Atkins og Oslo Economics Atkins er et av verdens mest respekterte konsulentselskaper innen prosjektledelse og engineering av komplekse

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for miljø og samferdsel

Oslo kommune Byrådsavdeling for miljø og samferdsel Oslo kommune Byrådsavdeling for miljø og samferdsel Statens vegvesen Region øst Postboks 1010 2605 LILLEHAMMER Dato: 19.03.2015 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 201405241-6 Ellen-Christine

Detaljer

Konseptmuligheter. Konseptvalgutredning for IC-strekningen Oslo - Halden

Konseptmuligheter. Konseptvalgutredning for IC-strekningen Oslo - Halden Konseptmuligheter Konseptvalgutredning for IC-strekningen Oslo - Halden 16. februar 2012 ØSTFOLDBANEN - FORORD Forord Konseptvalgutredningen for Intercity-strekningene (IC-strekningene) er igangsatt etter

Detaljer

Oslo kommune REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS

Oslo kommune REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS Oslo kommune REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS Høringsforslag. Høringsfrist 27. februar 2015 Omslagsfoto: Øystein Søbye/NTB Scanpix Høringsforslag til Regional plan for areal og transport

Detaljer

Konseptvalgutredning. Konseptvalgutredning for IC-strekningen Oslo - Halden. 16. februar 2012 KONSEPTMULIGHETER 1

Konseptvalgutredning. Konseptvalgutredning for IC-strekningen Oslo - Halden. 16. februar 2012 KONSEPTMULIGHETER 1 Konseptvalgutredning Konseptvalgutredning for IC-strekningen Oslo - Halden 16. februar 2012 KONSEPTMULIGHETER 1 ØSTFOLDBANEN - FORORD Forord Konseptvalgutredningen for Intercity-strekningene (IC-strekningene)

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 3. februar 2012

Referat fra styremøte i ØRU 3. februar 2012 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 16. februar 2012 Referat fra styremøte i ØRU 3. februar

Detaljer

Konseptvalgutredning for nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen KONSEPTANALYSE. delrapport 4 for

Konseptvalgutredning for nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen KONSEPTANALYSE. delrapport 4 for KONSEPTANALYSE delrapport 4 for Konseptvalgutredning (KVU) for nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen Jernbaneverket Region Nord Versjon 13.1.2012 1 Plannivå: Konseptvalgutredning KVU Rapport tittel

Detaljer

Konseptvalgutredning for IC-området Oslo - Skien. Konseptmuligheter

Konseptvalgutredning for IC-området Oslo - Skien. Konseptmuligheter Konseptvalgutredning for IC-området Oslo - Skien Konseptmuligheter KONSEPTVALGUTREDNING Rambøll Norge AS for Jernbaneverket 05.12.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 KONSEPTMULIGHETER INNHOLDSFORTEGNELSE Forord

Detaljer

N O T A T. 1. Mål: En effektiv jernbane for fremtiden må bygges som nye baner, ikke som ombygging og utbedring av eksisterende baner.

N O T A T. 1. Mål: En effektiv jernbane for fremtiden må bygges som nye baner, ikke som ombygging og utbedring av eksisterende baner. N O T A T Høyhastighets jernbane i et multimodal transportsystem perspektiver, mål og prinsipper. Spesielt fokus: HH-bane Oslo-Ski-Askim-Årjäng-Karlstad-Stockholm A. Nasjonale mål i Norge Den norske regjeringen

Detaljer

Nasjonal transportplan 2006 2015

Nasjonal transportplan 2006 2015 Forslag til Nasjonal transportplan 2006 2015 Avinor Jernbaneverket Kystverket Statens vegvesen Mai 2003 FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2006-2015 Sekretariatet for Nasjonal transportplan 2006-2015 Statens

Detaljer

Grenseoverskridende infrastruktur Norge og Sverige

Grenseoverskridende infrastruktur Norge og Sverige Grenseoverskridende infrastruktur Norge og Sverige 1 1 Innledning Foreliggende rapport utgjør Vegvesenets og Jernbaneverkets svar på Samferdselsdepartementets oppdrag om å kartlegge grenseoverskridende

Detaljer

En jernbane for framtiden. Perspektiver mot 2040

En jernbane for framtiden. Perspektiver mot 2040 En jernbane for framtiden Perspektiver mot 2040 2011 1 En jernbane for framtiden (oppsummering) 4 Jernbanen blir enda viktigere 5 Del 1: Status og utfordringer 6 Jernbanenettet i 2011 8 Status persontransport

Detaljer

Møtested: 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12. Eli Stigen NB!

Møtested: 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12. Eli Stigen NB! Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Lunner Rådhus, Roa Møtedato: 27.01. 2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf. 61 33 83 55 eller via epost til edvin.straume@gran.kommune.no

Detaljer

Sørvestbanen Godspotensial

Sørvestbanen Godspotensial Sørvestbanen Godspotensial Juni 2014 Rejlers Railcons ult AS Skippe rgata 31 Org.nr: 985 377 189 MVA Tel: 22 33 66 33 0154 OSLO www. rejlers.no railcons ult@rejlers.no Sertifis ert ISO 9001, ISO 14001,

Detaljer