Skarsnuten Eiendom AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skarsnuten Eiendom AS"

Transkript

1 Skarsnuten Eiendom AS Selskapet ble opprettet i 1999 Espen Eliassen og Bjørn Tore Moger var aktive de første årene. Utbygging av område Skarsnuten var bakgrunnen for selskapet. Skarsnuten Panorama AS og Tinden hotell AS datterselskap. Jørgen C. Borch eier, han eier også Skarsnuten Hotell.

2 Hva er investert? Varme Investering Navn Enheter Senger senger Byggevarer Skarsnuten Sameie 100 leiligheter 1200 senger Skarsnuten Hotell 40 rom 80 senger Hus 23/24 20 leiligheter 186 senger Skarsnuten Panorama 48 leiligheter 432 senger Hytter - regulert tomter 50 hytter seng Sum leiligheter og rom Sum kjøp Byggevarer Sum totalt

3 Nøkkeltall etter 16 års drift Negativ egenkapital 40 mill kr Langsiktig gjeld 136 mill kr Underskudd pr år 4 mill kr Resultatene blitt bedre siste år. 25 Tomter for salg, rekkefølgebestemmelse gjør at salg av tomter ikke er mulig. Investering i bygg 7-11 varme senger anslås til mill kr, regnes som uforsvarlig for både bank og investor.

4 Regnskap siste år Skarsnuten Eiendom Regnskap Uten salg Leieinntekt Salg eiendeler Sum Inntekt Avskrivning Sum driftskostnader Driftskostnader Driftsresultat Netto finans Ordinært resultat Res + avskrivning

5 Belegg midtuker sesong 11/ Ledig Utleid Uke 51 Uke 52 Uke 1 Uke 2 Uke 3 Uke 4 Uke 5 Uke 6 Uke 7 Uke 8 Uke 9 Uke 10 Uke 11 Uke 12 Uke 13 Uke 14 Uke 15 Uke 16 Uke 17

6 Belegg helg sesong 11/ Ledig Utleid Uke 51 Uke 52 Uke 1 Uke 2 Uke 3 Uke 4 Uke 5 Uke 6 Uke 7 Uke 8 Uke 9 Uke 10 Uke 11 Uke 12 Uke 13 Uke 14 Uke 15 Uke 16 Uke 17

7 Belegg midtuke sesong 12/ Ledig Utleid Uke 52 Uke 1 Uke 2 Uke 3 Uke 4 Uke 5 Uke 6 Uke 7 Uke 8 Uke 9 Uke 10 Uke 11 Uke 12 Uke 13 Uke 14 Uke 15 Uke 16 Uke 17

8 Belegg helg 12/ Ledig Utleid Uke 52 Uke 1 Uke 2 Uke 3 Uke 4 Uke 5 Uke 6 Uke 7 Uke 8 Uke 9 Uke 10 Uke 11 Uke 12 Uke 13 Uke 14 Uke 15 Uke 16 Uke 17

9 Marked Skistar har opprinnelig leid ut alle våre enheter. I sesongen 11/12 hadde vi svært dårlig belegg og mange senger / leiligheter sto i praksis tomme. 16 enheter ble i sesongen 12/13 leid ut på Åremål Våre inntekter Fra Skistar ble redusert med 0,2 mill kr, mens åremålsinntekten økte med 1,2 mill kr. Vi mener dette var et klart tegn på at det er overkapasitet for overnatting. For sesongen 13/14 har vi økt åremål andel til 20 enheter. Sesongen 13/14 viser økning i leie fra Skistar. Sesongen 14/15 viser positv utvikling. Våre enheter er valg i Hemsedal. Veslestølen, Lodgen og en del attraktive enheter må fylles før kunden kommer til oss.

10 Marked Det har vært en kraftig utbygging på flere skidestinasjoner fra Det har kommet store prosjekt som; Estatia Norefjell, 2 hotell i Trysil og Alpin Lodge Hemsedal. I tillegg har det også vært mange mindre utbygginger. I sum er det i dag mange senger som skal leies ut. Utvikling i antall skidager er vist på neste side. Totalmarkedet sist sesong har vist en nedgang på 4 % siden sesongen 07/08. Sesongen 13/14 var 18 % lavere enn den beste sesongen 09/10. Sammenlignet med 07/08 var det en nedgang på 7 %. Totalmarkedt viser liten eller ingen vekst. Alpin Lodge, Skarsnuten Panorama, Tinden Hotell, Liatunet var ikke bygget i 07/08. Kapasitet overnatting er økt, økning i skidager har vært omvendt. Nye overnattingsenheter vil gi økt konkurranse blant overnattingsbedrifter og i neste omgang lavere belegg. Flere nye senger er fint for Heiskortsalg. Hvis vi plutselig skulle oppleve en økt tilvekst av nye gjester vil de nye sengene bli fylt opp. Prisutvikling og konkurranse fra andre destinasjoner påvirker også inntekten til overnattingsbedrifter. Det har vært en svært svak prisøkning for overnatting siden slutten av 90 tallet. Jeg tror man kan si at overnattingsprisene har stått nesten stille. Prisen på å bygge en hytte leilighet er økt betydelig siden slutten av 90 tallet. Vi er forsiktige optimister med hensyn på markedssituasjonen.

11 Marked / antall skidager Oversikt i skidager 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 Totalt 13 største skianlegg Trysil Hemsedal Endring Hemsedal Endring fra 07/ Kilde; alpinanleggene.no/statistikk

12 Økonomi pr leilighet 75 kvm 2011/ / /2014 Gjennomsnitt inntekt etter provisjon Mva Inntekt uten mva Driftskostnader Bidrag før renter og avskrivninger Rente 5 % Resultat før avskrivning Avskrivning Resultat etter avskrivning

13 Åremål Vi ble nødt til å redusere utleie kapasitet gjennom Skistar da sengene var ofte tomme. Vi har nå åremålsutleie til store bedrifter som Statoil, Norautron, Aker Solutions, Deloite, ABC startsiden. Vi har også åremålsutleie til andre firmaer. Når markedet svinger har det vist seg svært viktig å kunne leie ut noen enheter på faste avtaler. Vi mener det er feil å hevde at dette er å regne som kalde senger. Disse gjestene er like gode som andre gjester. Mange av leilighetene på åremål blir brukt hele året. Leilighet er nesten gratis for den ansatte å leie. Vi får et tilsig av nye gjester til Hemsedal, som ellers kanskje ikke er i Hemsedal. Disse kan enten komme igjen som ukes gjester eller som hyttekjøpere som synes det er fint i Hemsedal. Rapport om Varme og Kalde senger side 4, punkt 2 sentrale begrep ; «åremål er å regne som kalde senger». Vi mener at dette bør endres slik at kommunen kan fortsette praksis for med maksimalt 42 dager egenbruk vinter og 42 dager egenbruk sommer for varme senger som tidligere. Rapport om Varme og Kalde senger side 4, punkt 2 sentrale begrep «Varme senger er dei som kan pakkast, marknadsførast og seljast for å halde den kommersielle aktiviteten oppe» Hvis denne endringen blir gjeldende vil det være ensbetydende med at alle senger med utleieplikt MÅ leies ut via Skistar. Hvis dette blir praktisert vil man sterkt begrense overnattingsbedrifters mulighet til å drive kommersiell virksomhet.

14 Åremål Overnattingsbedrifter trenger å ha en alternativ bruk av sengene. Hvis/når priser/inntekter blir presset ned må de ha mulighet til å kunne velge en alternativ inntektskilde. Egen booking, åremål, annet. Gårdsbruk har historisk sett hatt uteleie hytter som binæring og viktig tilleggsinntekt. Hvis man skal praktisere ny fortolkning av åremål vil dette bety at gårdsbruk ikke kan leie ut hytter under gården på Åremål. Vi mener det bør være like regler for hytter som ligger under gårdsbruk ment for utleie og enheter med utleieplikt. «jeg mener at kommunen også bør legge føringer som sikrer vilkårene for landbruket på sikt» Vi mener en endring av regelverk for åremål er uheldig.

15 Innspill Arealpolitikk Vi er svært glade for endringer i varm / kald sengs politikk. Vi mener definisjon av åremål ikke bør endres. Det er i dag regulert svært mange senger som ikke blir bygd « senger» kommunen har ikke vært bremsekloss, heller tvert i mot! Et viktig mål i kommunens arbeide har «slik jeg har forstått» å sikre mulighet for bygging av 7500 nye varme senger. Hva skal til for faktisk å få utvikling utbygging vekst sysselsetting? Tilrettelegge for hyttefelt for «vanlige folk» pris 2,5-4 mill kr? Vi ser frem til en videre dialog med henblikk på utvikling av Skarsnuten og Hemsedal.

Innholdsfortegnelse. VEDLEGG - Regnskapsoppstilling. Side 1

Innholdsfortegnelse. VEDLEGG - Regnskapsoppstilling. Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Bakgrunnen for denne rapporten... 2 Avgrensning... 2 Hva oppdraget går ut på... 3 Beskrivelse av det regnskap boligforvaltningen er en del av... 4 Del 1 - Beskrivelse

Detaljer

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 OPPSUMMERING AV RESULTATENE HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 i Norge gjennomførte i juni 2013 en nettbasert undersøkelse blant sine medlemmer. 377 næringsmedlemmer i HANEN-mottok undersøkelsen

Detaljer

Oppdragsnummer: 158264. Vedlegg, Hemsedal Alpin Lodge. Utleiekonsept, nummererte tegninger, prisliste og budsjett. Fritid

Oppdragsnummer: 158264. Vedlegg, Hemsedal Alpin Lodge. Utleiekonsept, nummererte tegninger, prisliste og budsjett. Fritid Oppdragsnummer: 158264 Vedlegg, Hemsedal Alpin Lodge Utleiekonsept, nummererte tegninger, prisliste og budsjett. Fritid VILKÅR EIE OG UTLEIEKONSEPT Hemsedal Alpin Lodge Kort om konsept leilighet i Hemsedal

Detaljer

Kvalitetssikring og korrigering av regnskapstall

Kvalitetssikring og korrigering av regnskapstall Del I regnskapsanalyse som rådgivningsverktøy: Kvalitetssikring og korrigering av regnskapstall I en artikkelserie vil vi se på hvordan du kan bruke regnskapsanalyse for å gi dine klienter gode råd. Dette

Detaljer

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune En gjennomgang av regnskapene til de private barnehagene i Søgne Revisjonsrapport

Detaljer

Styrets beretning for 2003

Styrets beretning for 2003 Styrets beretning for 2003 Det svært lave misligholdet blant utlånskundene forteller også om en svært solid utlånsportefølje. LillestrømBankens regnskap preges også i 2003 av at banken vokser mye og har

Detaljer

perioden 1998-2002 Av Knut Vareide

perioden 1998-2002 Av Knut Vareide Evaluering av FRAMprogrammet i Nord-Trøndelag, perioden 1998-2002 Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 04/2006 Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Om tidligere evaluering av FRAM... 4 Om

Detaljer

Strukturendringer og markedssituasjon i distriktsreiselivet i Buskerud

Strukturendringer og markedssituasjon i distriktsreiselivet i Buskerud RAPPORT Strukturendringer og markedssituasjon i distriktsreiselivet i Buskerud MENON-PUBLIKASJON NR. 20/2012 Juni 2012 av Anniken Enger, Erik W. Jakobsen og Rasmus Sandnes Forord Distriktsreiselivet i

Detaljer

Regnskapsanalyse av Espira Veldetun

Regnskapsanalyse av Espira Veldetun Regnskapsanalyse av Espira Veldetun barnehage AS (veldetun.espira.no) Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk-administrativ utdanning Av: Trine Askeland, Eli Hestvik, Kari Haugland

Detaljer

Innledende ord. Inntekter

Innledende ord. Inntekter Budsjett 2011 Innledende ord Denne budsjettplanen for 2011 er med full hensikt laget relativt omfattende for at den i ettertid skal kunne brukes som et godt og relevant verktøy til de kommede økonomiansvarlige

Detaljer

Boligmarkedet i Flakstad

Boligmarkedet i Flakstad Forfatter: Rolf G Zimmermann Boligmarkedet i Flakstad Erfaringer og forslag til løsninger fra andre med kjennskap til dysfunksjonelle boligmarkeder Problemene i boligmarkedet i Flakstad er langt fra noe

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N - 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Penger og kapitalmarkeder

Penger og kapitalmarkeder Forelesningsnotat nr 12, Steinar Holden, revidert januar 2012 Penger og kapitalmarkeder Penger... 1 Pengemengde og rente... 2 Penger og inflasjon... 3 Pengemengden... 4 Pengepolitikk gjennom styring av

Detaljer

Økonomiske handlingsregler

Økonomiske handlingsregler Økonomiske handlingsregler Vedtatt xx/xx-2011 Økonomiske handlingsregler Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto driftsresultat... 3 3. Netto driftsresultat... 5 4. Finansiering av investeringer...

Detaljer

Fordelsprogram for utleiere Ny online booking Nye hjemmesider Styrket vaktmesteravdeling. Utleie av fritidseiendom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

Fordelsprogram for utleiere Ny online booking Nye hjemmesider Styrket vaktmesteravdeling. Utleie av fritidseiendom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Fordelsprogram for utleiere Ny online booking Nye hjemmesider Styrket vaktmesteravdeling Utleie av fritidseiendom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! ENKELT Enkelt å bli utleier! Det er enkelt å leie ut hytta

Detaljer

Trangt og dyrt for mange av de yngre aleneboende

Trangt og dyrt for mange av de yngre aleneboende Aleneboendes levekår Boforhold Arne S. Andersen 2. Boforhold Trangt og dyrt for mange av de yngre aleneboende Færre yngre aleneboende er selveiere, flere av de eldre. Bare de yngste bor trangt, mange eldre

Detaljer

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS 5 600 Aksjonærer i Norge Global Eiendom Utbetaling 2007 AS («GEU») 71 % Global Eiendom Utbetaling 25 % 80 % 80 % Stella (Logistikk Sverige) Waterfront

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Saksutskrift. Prinsippsak - Arealpolitikk for "varme og kalde senger" Arkivsak-dok. 13/05301-1 Arkivkode. --- Saksbehandler Annette Karterud

Saksutskrift. Prinsippsak - Arealpolitikk for varme og kalde senger Arkivsak-dok. 13/05301-1 Arkivkode. --- Saksbehandler Annette Karterud Saksutskrift Arkivsak-dok. 13/05301-1 Arkivkode. --- Saksbehandler Annette Karterud Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommuneplanutvalget 02.12.2013 11/13 2 Kommuneplanutvalget 30.01.2014 2/14 3 Kommuneplanutvalget

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland

Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland LASB 2 Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland Denne rapporten er en oppfølging av lønnsomhetsanalysen som ble gjort på åtte melkebruk i 2009. De samme bedriftene er nå fulgt opp fire år senere.

Detaljer

NOTAT. Supplerende notat vedrørende utbygging på Brunstad kommentarer til spørsmål fra Statens vegvesen. 1. Bakgrunn

NOTAT. Supplerende notat vedrørende utbygging på Brunstad kommentarer til spørsmål fra Statens vegvesen. 1. Bakgrunn NOTAT Oppdrag Brunstad Conference Center Kunde Stiftelsen Brunstad Stevnested Notat nr. Nr 3 Til BCC v/ Tore Aslaksen Fra Rambøll v/ Øystein Ludvigsen Tema Planer for utbygging på Brunstad i regi av BCC

Detaljer

Konsekvensutredning Trysilfjellet Sysselsetting og bosetting.

Konsekvensutredning Trysilfjellet Sysselsetting og bosetting. ØF-rapport nr. 14/2006 Konsekvensutredning Trysilfjellet Sysselsetting og bosetting. Svein Erik Hagen og Reidun Grefsrud ØF-rapport nr 14/2006 Konsekvensutredning Trysilfjellet Sysselsetting og bosetting.

Detaljer

RIAS 2012 ØKONOMI- OG TIMESTATISTIKK FOR

RIAS 2012 ØKONOMI- OG TIMESTATISTIKK FOR RIAS 2012 ØKONOMI- OG TIMESTATISTIKK FOR RIF-FIRMAENE 2012 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Juli 2013 RIF Rådgivende Ingeniørers Forening FORORD Vi har herved gleden av å oversende RIAS-statistikken for 2012. Tallmaterialet

Detaljer

Markedsrapport nr. 1/97

Markedsrapport nr. 1/97 Markedsrapport nr. 1/97 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 2 1.3. Arbeidsledighet 3 1.4. Bank - Finans - Forsikring

Detaljer

Aksjonærbrev høsten 2009 US Opportunities AS

Aksjonærbrev høsten 2009 US Opportunities AS Aksjonærbrev høsten 2009 US Opportunities AS > 2 700 Aksjonærer i Norge > 4 200 Aksjonærer i Sverige US Opportunities AS 54 % US Opportunities AB 46 % US Opportunities Norway AS 100 % 80 % 100 % 100 %

Detaljer

Generalforsamling Drammen og Opland travselskap 2015 Sak nr. 6: Forespørsel fra Buskerud travforbund om kjøp av aksjer i Drammen travbane AS.

Generalforsamling Drammen og Opland travselskap 2015 Sak nr. 6: Forespørsel fra Buskerud travforbund om kjøp av aksjer i Drammen travbane AS. Generalforsamling Drammen og Opland travselskap 2015 Sak nr. 6: Forespørsel fra Buskerud travforbund om kjøp av aksjer i Drammen travbane AS. 1. Innledning DOT eier 781 av totalt 8000 aksjer i Drammen

Detaljer

UTLEIENYTT. Fra leiebolig. det eneste magasinet med artikler om boligutleie

UTLEIENYTT. Fra leiebolig. det eneste magasinet med artikler om boligutleie UTLEIENYTT Fra leiebolig det eneste magasinet med artikler om boligutleie nr.3 / okt 214 boligpolitikken neppe bærekraftig - leietakers marked i oslo og akershus - Endret skattegrunnlag - MED MER 3 Nytt

Detaljer

"Eiendomsinvesteringers økonomiske risiko: Analyse og vurdering av case i Bergensområdet"

Eiendomsinvesteringers økonomiske risiko: Analyse og vurdering av case i Bergensområdet "Eiendomsinvesteringers økonomiske risiko: Analyse og vurdering av case i Bergensområdet" Hovedoppgave til mastergrad i Industriell økonomi og informasjonsledelse Av Thorleif Andersen Grimstad, juli 2004

Detaljer