Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "31.08.2013 31.08.2013"

Transkript

1 luttmelding - Rettsvitenskap tudentmappe 2013/ / øknad om godkjenning av eksamen i PEL145 tudentmappe 2013/ / Prosjektsøknad Prosjektsøknad sendt til Aust-Agder utviklings- og kompetansefond fra fakulet for teknologi og realfag - PDA - Pedagogical utility and usability of digital 2013/ / AAKF øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2010/ / ide: 0av 192

2 øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2013/ / øknad om opprykk til professor Personalmappe 2007/ / Roy Mersland øknad om permisjon - ykepleie tudentmappe 2011/ / /0/2013 Klage på karakter i Nv Naturvitenskap tudentmappe 2013/ /2013 Ofl ide: 09av 192

3 Anmodning om forslag på medlemmer i styret for Nansenfondet og de dermed forbundne fond tyret for Nansenfondet og de dermed forbundne fond 2007/ / Det Norske Videnskaps-Akademi Personalmappe P 2011/ / Høring - NO 2013:10 Naturens goder - om verdier av økosystemtjenester Høring - NO 2013:10 Naturens goder - om verdier av økosystemtjenester 2013/ / Miljøverndepartementet nnvilgelse av forlengelse av prosjekt Barnehjemsnettverk på Vest Balkan øknad om midler fra D til Nettverk Vest Balkan - et barnevernsnettverk forankret i FNs barnekonvensjon - A T Fennefoss og K E Jansen 2010/ / tenriksdepartementet ide: 10av 192

4 Kartlegging av arkivnøkkelprosjektet - ia ansvar for utdanning Deltakelse i prosjekt for revidering / reetablering av arkivnøkkel og bevarings og kassasjonsbestemmelser 2013/ / ninette Kontrakt mellom ia og HiB Koordinering av desentralisert Videreutdanning i organisering og veiledning av støttekontakter avlastere og frivillige 2007/ / Høgskolen i Bergen Protokoll åpning av anbud på etter- og videreutdanning for prester Etter- og videreutdanning for prester 2013/ / Agder og Telemark bispedømmeråd luttoppgjør Erasmus mobilitet N01-ERA Erasmus mobilitetsmidler 2011 / / / enter for internasjonalisering av utdanning ide: 11av 192

5 upplerende tilskuddsbrev - tatsbudsjettet Kap 21 post 70 - tdanning for velferd - prosjekt 116 tatsbudsjettet Kap / / Kunnskapsdepartementet ærordning eksamen KH60 tudentmappe 2013/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2013/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2013/ / ide: 12av 192

6 øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2013/ / øknad om godkjenning av annen utdanning - Bachelor i kommunikasjon tudentmappe 2013/ / Videresending - høring forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriften Høring - Videresending - høring forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriften 2013/ / Kunnskapsdepartementet Årskontrakt mellom Møllers asyl barnehage og ia Årskontrakt mellom barnehager og ia 2013/ / / Møllers asyl ide: 13av 192

7 Faglig godkjenning av selvvalgt bachelorgrad tudentmappe N 2009/ / Forslag til endringer i emnemodulen for høring Gjennomgang av universitetets studieportefølje N 2012/ / Terje Tellefsen m.fl. Angående permisjonsordningen ved ia tudentmappe 2013/ / Avslag på søknad om permisjon - T og systemutvikling tudentmappe 2010/ / ide: 14av 192

8 Endring forhåndsgodkjenning delstudiet utland H13 tudentmappe 2013/ / nnvilget søknad om permisjon - Master velferd tudentmappe 2012/ / Melding om sakkyndig utvalg Personalmappe 200/ / Leif Atle Beisland Melding om sakkyndig utvalg Tilsetting i midlertidig 100 % stilling som doktorgradsstipendiat innenfor profesjonsforsning ved niversitetet i Agder - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Ref 39/13 iv chrøder 2013/ / søkere ide: 15av 192

9 Melding om tilsetting i stillingen Tilsetting i fast 50 % stilling som førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor innen elektronisk musikk ved Fakultet for kunstfag Ref 106/12 Henrik Johannes Brodtkorb og Jon Marius Aareskjold 2012/ / søkere Oppnevning fra universiteter og vitenskapelige høgskoler til HRs administrasjonsutvalg, forskningsutvalg og utdanningsutvalg for perioden Oppnevning fra universiteter og vitenskapelige høgskoler til HRs administrasjonsutvalg, forskningsutvalg og utdanningsutvalg for perioden / / niversitets og Høgskolerådet var på klage på karakter i Ped Barnehagen - barn og førskolelærerrollen tudentmappe 2012/ /2013 Ofl svar på klage på karakter i PED122 - Barnehagen - barn og førskolelærerrollen tudentmappe 2013/ /2013 Ofl ide: 16av 192

10 var på klage på karakter i PED Barnehagen - barn og førskolelærerrollen tudentmappe 2013/ /2013 Ofl var på klage på karakter i PED122 - Barnehagen - barn og førskolelærerrollen tudentmappe 2013/ /2013 Ofl var på klage på karakter i PED122 - Barnehagen - barn og førskolelærerrollen tudentmappe 2013/ /2013 Ofl var på klage på karakter i PED122 - Barnehagen - barn og førskolelærerrollen tudentmappe 2013/ /2013 Ofl ide: 17av 192

11 var på klage på karakter i PED122 - Barnehagen - barn og førskolelærerrollen Våren 2013 tudentmappe 2013/ /2013 Ofl var på klage på karakter i PED122 - Barnehagen - barn og førskolelærerrollen Våren 2013 tudentmappe 2012/ /2013 Ofl var på klage på karakter i PED122 - Barnehagen-barn og førskolelærerrollen tudentmappe 2012/ /2013 Ofl var på klage på karakter i Ped122 - Pedagogikk tudentmappe 2013/ /2013 Ofl ide: 1av 192

12 var på klage på karakter i PED122 - Pedagogikk tudentmappe 2012/ /2013 Ofl var på klage på karakter i PED233 - PEL 4: Bacheloroppgave, vitenskapsteori og forskningsmetode tudentmappe 2012/ /2013 Ofl var på klage på karakter ved eksamen i PED122 Vår tudentmappe 2013/ /2013 Ofl var på søknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2013/ / ide: 19av 192

13 var på søknad om godkjenning av annen utdanning - Bachelor i kommunikasjon tudentmappe 2013/ / øknad om permisjon - Oversetting og interkulturell kommunikajon - engelsk bachelorprogram tudentmappe 2011/ / øknad om permisjon - Oversetting og interkulturell kommunikasjon - engelsk - bachelorprogram tudentmappe 2013/ / Tap av studierett på 5 årig master i økonomi og administrasjon tudentmappe 2013/ / ide: 20av 192

14 Tilsetting i midlertidig 40 % stilling som professor ved Faultet for teknologi og realfag Personalmappe 2013/ / Baltasar Beferull-Lozano Vurdering av søkere til fast 100 % stilling som førsteamanuensis i bedriftsøkonomi ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Tilsetting i fast 100% stilling som førsteamanuensis i bedriftsøkonomi ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap. Ref 21/ / / akkyndig utvalg Vurdering av søkere til midlertidig 100 % stilling som doktorgradsstipendiat inenfor profesjonsforskning ved niversitetet i Agder Tilsetting i midlertidig 100 % stilling som doktorgradsstipendiat innenfor profesjonsforsning ved niversitetet i Agder - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Ref 39/13 iv chrøder 2013/ / akkyndig utvalg Vurdering av søknad om opprykk til professor ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Personalmappe 200/ / akkyndig utvalg ide: 21av 192

15 Budsjettmodell og kriterier høringsuttalelse fra Fak. for kunstfag nternfordeling / / Kristian Jørgensen Høringsuttalelse - nnspill fra Fakultet for helse og idrettsvitenskap nternfordeling / / Kristian Jørgensen MA-110 tatistikk tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / MA-111 Matematikk for multimedia tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / ide: 22av 192

16 MA-122 Matematikk for økonomistudie tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / MA-126 Matematikk og statistikk for Y-veien tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / MA-12 Kalkulus tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / MA-129 Matematikk for Y-veien tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / ide: 23av 192

17 MA-139 Matematikk for yrkesfaglærere tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / MA-20 Matematikk 2 tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / MA-209 Matematikk 3 tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / MA-40 Diskret Matematikk tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / ide: 24av 192

18 MA100 Mekanikk tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / MA101 3D-konstruksjon modellering og analyse tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / MA102 Maskindesign tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / MA107 Reguleringsteknikk 1 tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / ide: 25av 192

19 MA10 Mikroprosesso tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / MA112 Materialteknologi tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / MA113 Digital styring tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / MA114 Elektriske kretser tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / ide: 26av 192

20 MA115 Design for marint miljø tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / MA116 Teknisk dokumentasjon tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / MA121 Mekanikk 1 tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / MA122 Mekanikk 2 tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / ide: 27av 192

21 MA123 Materiallære for fly tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / MA124 Termodynamikk for væsker tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / MA200 Mekatronikk tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / MA202 Flyteknisk grunnkurs tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / ide: 2av 192

22 MA203 Aerodynamikk tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / MA204 Flymekanikk tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / MA205 Motorlære tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / MA206 tmatting og korrosjon tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / ide: 29av 192

23 Melding om uttak av fedrekvote Personalmappe 2007/ / Richard Lislevand Melding om uttak av fødselspermisjon Personalmappe 2012/ / Richard Lislevand Tilleggsavtale Personalmappe 2013/ / Anne Bergit Jørgensen tvidet søkerliste Tilsetting i fast 100% stilling som førsteamanuensis i bedriftsøkonomi ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap. Ref 21/13 P 2013/ /2013 Ofl ide: 30av 192

24 tvidet søkerliste Tilsetting i midlertidig 100 % stilling som doktorgradsstipendiat innenfor profesjonsforsning ved niversitetet i Agder - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Ref 39/13 iv chrøder P 2013/ /2013 Ofl /0/2013 Klage på karakter i NV Naturvitenskap tudentmappe 2013/ /2013 Ofl Accepted evaluation committee PhD kandidat Gibson Hosea Munisi - PhD programmet nternational Management 2009/ / Gibson Munisi Anbud evalueringsoppdrag - Ny tidsfrist Anbud evalueringsoppdrag - Prosjekt Helhetlig Barnevern i Vestfold 2013/ / Barneverntjenesten i Larvik ide: 31av 192

25 Bekreftelse på navnemelding tudentmappe 2013/ / Høring av forslag til endringer i M-forskriften for å overvåke effekt av HPV-vaksinen Høring av forslag til endringer i M-forskriften for å overvåke effekt av HPV-vaksinen 2013/ / Helse- og omsorgsdepartementet Høringsbrev - tkast til revidert A Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen Høring - tkast til revidert A Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen 2013/ / Den norske Revisorforening LFT forarbeid, semesterplaner etc. Timelønnskontrakter nstitutt for nordisk og mediefag 2013 P 2013/ /2013 kke publisert ide: 32av 192

26 kogplanting som klimatiltak tredning - kogplanting som klimatiltak 2013/ / Miljøverndepartementet luttmelding - Ex.phil/ex.fac tudentmappe 2013/ / luttmelding - Pedagogikk tudentmappe 2012/ / luttmelding - Pedagogikk årsstudium tudentmappe 2013/ / ide: 33av 192

27 luttmelding - Økonomi og administrasjon tudentmappe 2013/ / luttmelding - Økonomi og administrasjon tudentmappe 2013/ / luttmelding - Økonomi og administrasjon, bachelorprogram tudentmappe 2011/ / ærordning eksamen Rettsvitenskap tudentmappe 2013/ /2013 Ofl ide: 34av 192

28 øknad om permisjon tudentmappe 2011/ / tudentmappe 2011/ / Topic for trial lecture PhD kandidat Fathul Wahid PhD programmet nformasjonssystemer 2010/ / nderskrevet kontrakt timelønnet renholder høsten 2013 Timelønnskontrakter Driftsavdelingen renholdere 2013 P 2013/ /2013 kke publisert ide: 35av 192

29 nderskrevet kontrakt timelønnet renholder høsten 2013 Timelønnskontrakter Driftsavdelingen renholdere 2013 P 2013/ /2013 kke publisert nderskrevet kontrakt timelønnet renholder høsten 2013 Timelønnskontrakter Driftsavdelingen renholdere 2013 P 2013/ /2013 kke publisert nderskrevet timelærerkontrakt høst PED-131 Timelønnskontrakter 2013 nst. pedagogikk P 2013/ /2013 kke publisert ndividuell oppfølgingsplan august 2013 Personalmappe N P 200/ / ide: 36av 192

30 Navnendring Personalmappe N 2010/ / Trygve Greibesland Bekreftelse på mottatt oppsigelse av stilling som førsteamanuensis ved niversitetet i Agder Personalmappe Ø 200/ / Dennis Frestad Bekreftelse på mottatt oppsigelse av stilling ved niversitetet i Agder Personalmappe Ø 2007/ / Bjørn Terje Asheim Endelig godkjenning delstudiet utland H12 V13 tudentmappe 2012/ / ide: 37av 192

31 Endring av forhåndsgodkjenning delstudiet utland H13 tudentmappe 2010/ / Endring forhåndsgodkjenning delstudiet utland H13 tudentmappe 2010/ / Endring forhåndsgodkjenning delstudiet utland H13 V14 tudentmappe 2012/ / Forhåndsgodkjenning delstudiet utland H13 tudentmappe 2012/ / ide: 3av 192

32 Forlengelse av midlertidig tilsetting i 100 % stilling som førstekonsulent ved Avdeling for lærerutdanning Personalmappe 2013/ / Arne Homme Forlengelse av midlertidig tilsetting i 100 % stilling som førstekonsulent ved Karrieresenteret Personalmappe 2012/ / Erna ynnøve Kjensjord Fungering i stilling som leder for Karrieresenteret Personalmappe 2012/ / Erna ynnøve Kjensjord nnvilget 100% permisjon uten lønn Personalmappe P 2007/ /2013 Ofl ide: 39av 192

33 nnvilget 40 % omsorgspermisjon Personalmappe P 2009/ /2013 Ofl nnvilget 40 % permisjon uten lønn Personalmappe P 2010/ /2013 Ofl nnvilget søknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2013/ / nnvilget søknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ / ide: 40av 192

34 Ny endelig godkjenning fra delstudiet utland V13 tudentmappe 2012/ / Opprykk til førsteamanuensis ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Personalmappe 2010/ / Hans nge ævareid Opprykk til førstelektor ved Fakultet for teknologi og realfag Personalmappe 2013/ / Magne Mikal Våge Pensjonsmelding Personalmappe 2012/ / PK ide: 41av 192

35 Proposed evaluation committee - please respond PhD kandidat Dan Ayebale PhD programmet nternational Management 2010/ / Dan Ayebale Proposed evaluation committee - please respond PhD kandidat Gibson Hosea Munisi - PhD programmet nternational Management 2009/ / Gibson Munisi Prosjekt Opplevelsesbaset reiseliv - sluttrapport for år 4 med regnskap Kontrakt mellom Cultiva og ia for Opplevelsesbasert reiseliv bachelorprogram 2009/ / Cultiva var på søknad om permisjon - master samfunnskommunikasjon tudentmappe 2009/ / ide: 42av 192

36 øknad om godkjenning av annen utdanning - grunnskolelærer 5-10 tudentmappe 2013/ / øknad om permisjon - Grunnskolelærerutdanning tudentmappe 2012/ / øknad om permisjon - praktisk pedagogikk yrkesfaglig bakgrunn 2 året tudentmappe 2013/ / øknad om permisjon GL 1-7 tudentmappe 2013/ / ide: 43av 192

37 Tilsetting i midlertidig 50 % stilling som rådgiver ved Fakultet for kunstfag Tilsetting i midlertidig 50 % stilling som førstekonsulent / rådgiver Ref 62/13 Eirik Dåstøl Langeland 2013/ / Eirik Dåstøl Langeland Tilsetting i midlertidig 50 % stilling som rådgiver ved Fakultet for kunstfag Personalmappe P 2012/ / Tilsetting i midlertidig 60 % stilling som universitetslektor ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Personalmappe 2011/ / Kjersti Marie Frivoll Johnsen Anmodning om forlengelse av fungering i stilling som leder av Karrieresenteret Personalmappe 2012/ / Richard Lislevand ide: 44av 192

38 Bekreftelse fra PK Personalmappe P 2010/ /2013 Ofl ERN100 Ernæring og helse 1 tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / ERN101 Formidling og praksis 1 tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / ERN102 Praktisk mat og kultur 1 tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / ide: 45av 192

39 ERN103 Kosthold og kommunikasjon 1 tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / ERN104 Ernæring og helse 2 tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / ERN105 Formidling og praksis 2 tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / ERN106 Praktisk mat og kultur 2 tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / ide: 46av 192

40 ERN107 Kosthold og kommunikasjon 2 tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / Fakultetet korrigerer eget lønnstilbud Personalmappe 2013/ / Richard Lislevand FR100 Friluftslivsteori Norsk friluftslivstradisjon Menneske samfunn og natur tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / FR101 Friluftslivsteori Veiledning undervisning guiding og ledelse tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / ide: 47av 192

41 FR106 tefag tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / FR109 Basic Outdoor Activities Theory tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / FR110 Friluftsliv i vann vassdrag skog og fjell på barmark tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / FR111 Friluftsliv i vinterfjellet skog sjø og skjærgård tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / ide: 4av 192

42 HEL100 Folkehelsearbeid begrepsavklaring og ideologi tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / HEL101 Helsepedagogikk tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / HEL102 Folkehelse i et samfunnsperspektiv tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / H400 Teknologiforståelse tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / ide: 49av 192

43 H401 ystemutvikling prosjektstyring og evaluering tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / H402 H-prosjekt 1 tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / H406 KT ledelse organisering og helse og sosialpolitikk tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / H407 H prosjekt 2 tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / ide: 50av 192

44 DR100 amfunnsvitenskapelige emner tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / MA207 Pålitelighetsbasert vedlikehold tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / MA20 Aerodynamikk flymekanikk 2 tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / MA209 Numerisk strømningsberegning CFD tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / ide: 51av 192

45 MA211 Hydraulikk komponenter og systemer 1 tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / MA212 ervoteknikk tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / MA213 Design for marint miljø 2 tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / MA215 Lettkonstruksjoner tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / ide: 52av 192

46 MA216 ndustriell robotteknologi tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / MA217 Design av kontrollsystemer tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / MA302 Hovedprosjekt mekatronikk tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / MA305 Hovedprosjekt flyteknikk tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / ide: 53av 192

47 NO-002 Norsk som andresp for forkurs tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / NO-005 Norsk for forkurs tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / NO-127 Kommunikasjon og KT verktøy tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / Notat ang hjemmel for midlertidighet Personalmappe 2011/ / Ellen Marie Danielsen ide: 54av 192

48 V-002 amfunnsfag forkurs tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / V-002 amfunnsfag forkurs Kristiansand tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / TFL112 Økonomi markedsføring og ledelse tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / tvidet søkerliste Tilsetting i midlertidig 100 % åremålsstilling som studieleder ved Avdeling for lærerutdanning Ref 71/13 ngeborg Eidsvåg Fredwall P 2013/ /2013 Ofl ide: 55av 192

49 16/0/2013 Klage på karakter i MA Matematikk tudentmappe 2013/ /2013 Ofl Bekreftelse på mottatt søknad: The Humanities and Technology in cience Fiction -søknad: The Humanities and Technology in cience Fiction v/tephen Dougherty HP 2013/ / enter for internasjonalisering av utdanning Drift av kantiner - vedlegg 3 amarbeid ia og A - Fristasjon m.m. 2010/ / ia Endelig godkjenning av delstudier i utlandet tudentmappe 2012/ / ide: 56av 192

50 Endelig godkjenning av delstudier i utlandet tudentmappe 2012/ / Endelig godkjenning av delstudier i utlandet tudentmappe 2012/ / Endelig godkjenning av delstudier i utlandet tudentmappe 2012/ / Endelig godkjenning av delstudier i utlandet tudentmappe 2012/ / ide: 57av 192

51 Endelig godkjenning av delstudier i utlandet tudentmappe 2012/ / Foreldrepermisjon Personalmappe 2009/ / Christian Webersik Høring - forslag om samordning av statlige innkjøp Høring - forslag om samordning av statlige innkjøp 2013/ / Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Kvittering på mottatt søknad Prosjektsøknad sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag - Mitigation of nter-area Oscillations in Wind-integrated Large cale Power Networks 2013/ / Norges forskningsråd ide: 5av 192

52 Kvittering på mottatt søknad Prosjektsøknad sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag - tructural control for load mitigation of offshore floating wind turbines ØKNAD MANGLER 2013/ / Norges forskningsråd Kvittering på mottatt søknad Prosjektsøknad sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag - dentification and Control Design in tochastic Nonlinear Polynomial ystems ØKNAD MANGLER 2013/ / Norges forskningsråd Kvittering på mottatt søknad Prosjektsøknad sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag - Adaptation or plasticity as response to large scale translocations and harvesting over a climatic gradient in the marine ecosystem? ØKNAD MANGLER 2013/ / Norges forskningsråd Kvittering på mottatt søknad Prosjektsøknad sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag - Analytics and algorithms based on wireless sensor networks for offshore predictive condition based monitoring in drilling and operations 2013/ / Norges forskningsråd ide: 59av 192

53 Oppretting av brukerkontoer i Public 360 Public / / NNETT Recommendation revised dissertation Doktorgradsutdanning Ashatu Hussein PhD 2009/ / Bjørn-Tore Flåten luttmelding tudentmappe 2013/ / luttmelding - tøvende Rytmisk Linje tudentmappe 2012/ / ide: 60av 192

54 ærordning eksamen MATØKAD5 tudentmappe 2010/ / ærordning eksamen osionom tudentmappe 2013/ / øknad om fritak fra emne/emnegruppe tudentmappe 2013/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2013/ / ide: 61av 192

55 øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2013/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ / øknad om permisjon - Elekronikk tudentmappe 2011/ / Tillegg av fag i utdanningsplanen tudentmappe 2013/ / ide: 62av 192

56 ttak av fedrekvote Personalmappe xx 2012/ / Øystein ylta Notat vedrørende tilsetting i midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i interkommunalt samarbeid ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, T sak 196/13 Tilsetting i midlertidig 100 % stilling som doktorgradsstipendiat innen interkommunalt samarbeid ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Ref 27/13 Bjørnulf Arntsen N P 2013/ / Oppnevning av sakkyndig utvalg Tilsetting i fast 100 % stilling som professor / førsteamanuensis i pedagogikk ved Fakultet for humaniora og pedagogikk Ref. 5/13 N P 2013/ / Oppnevning av sakkyndig utvalg Tilsetting i postdoktorstipendiatstilling innenfor pedagogikk ved Fakultet for humaniora og pedagogikk N P 2013/ / ide: 63av 192

57 Oppnevning av sakkyndig utvalg Tilsetting i professor stilling i pedagogikk Ref. 59/13 N P 2013/ / TA tlysning av 100 % stilling som førstekonsulent PP praksis ved avd for lærerutdanning Tilsetting i fast 100 % stilling som førstekonsulent - PP - ved Avdeling for lærerutdanning Ref 0/13 N 2013/ / Richard Lislevand Avslag på klage på karakter i T Master Thesis in Development Management tudentmappe 2013/ /2013 Ofl Bekreftelse på mottatt oppsigelse Personalmappe P 2007/ /2013 Ofl ide: 64av 192

58 Eksamenskrav tudentmappe 2011/ / Endring av forhåndsgodkjenning delstudiet utland H13 tudentmappe 2013/ / Endring av forhåndsgodkjenning delstudiet utland h13 v14 tudentmappe 2012/ / Fixed-term appointment as research fellow in technology at the Faculty of engineering and science Tilsetting i ledig midlertidig stilling som stipendiat i teknologi med spesialisering innen KT ved Fakultet for teknologi og realfag ref 52/ / / Zain Ahmed Khan ide: 65av 192

59 Oversendelse av sakkyndig vurdering Personalmappe 2009/ / Tor Vegge Pensjonsmelding Personalmappe 200/ / PK -søknad The Humanities and Technology in cience Fiction -søknad: The Humanities and Technology in cience Fiction v/tephen Dougherty HP 2013/ / enter for internasjonalisering av utdanning var på klage på karakter i BE Masteroppgave i økonomi og administrasjon tudentmappe 2012/ /2013 Ofl ide: 66av 192

60 var på søknad om permisjon Bachelor kolebibliotekkunnskap tudentmappe 200/ /2013 Ofl var på søknad om permisjon - Nordisk tudentmappe - 200/ /2013 Ofl var på søknad om permisjon - Nordisk språk og litteratur (bachelor) tudentmappe 2012/ / var på søknad om permisjon - tøvende rytmiskk musikk, Master tudentmappe 2010/ / ide: 67av 192

61 var påsøknad om permisjon - Masterprogram Nordisk språk og litteratur tudentmappe 2012/ /2013 Ofl var luttmelding - Kunstfag med fordypning i musikk tudentmappe 2013/ / øknad Prosjektsøknad sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag - Analytics and algorithms based on wireless sensor networks for offshore predictive condition based monitoring in drilling and operations 2013/ / Norges forskningsråd øknad om godkjenning av annen utdanning nnvilget tudentmappe 2011/ / ide: 6av 192

62 øknad om godkjenning av annen utdanning nnvilget tudentmappe 2012/ / øknad om permisjon innvilget tudentmappe 2011/ / øknad om permisjon uten lønn fra fast 100 % stilling som universitetslektor ved Fakultet for kunstfag Personalmappe 2007/ / Kjetil Kro ørborg Tilsetting i midlertidig 72 % stilling som universitetslektor ved Fakultet for kunstfag Personalmappe 2013/ / Karl Oluf Wennerberg ide: 69av 192

63 DR101 Biologiske emner tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / DR103 Barn og unge bevegelse og utvikling tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / DR104 Biologiske emner tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / DR104 Biologiske emner Kristiansand tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / ide: 70av 192

64 DR106 Fysisk fostring tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / DR106 Fysisk fostring Kristiansand tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / DR107 Fagdidaktikk i kroppsøving og idrettsfag tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / DR10 Fagdidaktikk i kroppsøving og idrettsfag tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / ide: 71av 192

65 DR110 Trenings og aktivitetslære tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / DR110 Trenings og aktivitetslære Kristiansand tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / DR116 drettsfaglig basismodul tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / DR117 Fitnesstrening instruksjon tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / ide: 72av 192

66 DR11 Personlig Trener tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / DR119 Gruppetrener tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / DR123 Kroppsøving 1 tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / DR124 Kroppsøving 2 tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / ide: 73av 192

67 DR200 amfunnsvitenskapelige emner tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / DR201 Biologiske emner tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / DR202 tatistikk metode oppgave tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / DR405 Vitenskapsteori og metodelære tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / ide: 74av 192

68 DR406 Anvendte forskningsmetoder eksperimentell design og analyse statistikk tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / DR407 osiale og psykologiske aspekt ved fysisk aktivitet og prestasjon tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / DR40 Fysiologiske aspekt ved fysisk aktivitet og prestasjon tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / DR505 Forskningspraksis tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / ide: 75av 192

69 DR506 Mastergradsoppgave i idrettvitenskap tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / ME-106 Vitenskapsteori etikk og stats kommunalkunnskap tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / ME-106 Vitenskapsteori etikk og stats kommunalkunnskap Arendal tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / NV-001 Medikamentregning tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / ide: 76av 192

70 NV-001 Medikamentregning Kristiansand tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / NV-101 Naturvitenskap 1 tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / NV-101 Naturvitenskap 1 Arendal tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / NV-201 Naturvitenskap 3 tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / ide: 77av 192

71 Pensumliste DR høst Pensumlister høst 2013 ak/dok nr: 2013/ / Protokoll T-møte Protokoll fra møter i Tilsettingsutvalg for undervisnings- og forskerstillinger / / Tilsettingsutvalget akkyndig vurdering knyttet til søknad om personlig opprykk til professor Personalmappe P 2009/ /2013 Ofl Avslag på mottatt tilbud om stilling Tilsetting i ledig midlertidig stilling som stipendiat i teknologi med spesialisering innen KT ved Fakultet for teknologi og realfag ref 52/ / / Zain Ahmed Khan ide: 7av 192

72 ndividuell oppfølgingsplan Personalmappe P 2007/ / Personalmappe P 2011/ / Recommendation from the evaluation committee PhD kandidat PhD programmet i nternational Management 2011/ / luttmelding - Grunnskolelærer tudentmappe 2013/ / ide: 79av 192

73 luttmelding - Historie tudentmappe 2012/ / luttmelding - NDØK, Mekatronikk tudentmappe 2013/ / luttmelding - Markedsføring og ledelse tudentmappe 2013/ / luttmelding - Ped151 tudentmappe 2013/ / ide: 0av 192

74 var på klage Anskaffelse ervice Desk Management ystem 2013/ / ndus nfotel ærordning eksamen ngeniør Bachelor Maskin/Flyteknikk tudentmappe 2013/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2013/ / øknad om opptak Kari Hansen Berg Opptak til ph.d.-program ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap - spesialisering i helsevitenskap 2013/ / ide: 1av 192

75 Årskontrakt mellom Gåsungen barnehage og ia Årskontrakt mellom barnehager og ia 2013/ / / Gåsungen barnehage Årskontrakt mellom trømsbuåsen barnehage og ia Årskontrakt mellom barnehager og ia 2013/ / / trømsbuåsen barnehage Adminstrativ tilsetting i 50 % stilling som rådgiver ved Fakultet for kunstfag Personalmappe N 2013/ / Frikjøp av 5% for 2012/2013 Personalmappe N P 2007/ / ide: 2av 192

76 nnspill til Langtidsplan for forskning nvitasjon til å komme med innspill til arbeidet med langtidsplanen for forskning og høyere utdanning N 2013/ / Ernst Håkon Jahr m.fl. Oppsigelse fra fast 100 % stilling Personalmappe N P 2007/ /2013 Ofl Angående søknad om forlengelse av midlertidig tilsetting som stipendiat ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Personalmappe 2007/ / Aud-Keila Bendiksen Kjær Avslutning av tilsettingsprosessen Tilsetting i fast 100 % stilling som professor i helseinformatikk / ehelse ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Ref 95/12 - ngen tilsetting 2012/ / økere til stillingen ide: 3av 192

77 Endring av forhåndsgodkjenning delstudiet utland H13 V14 tudentmappe 2012/ / Endring forhåndsgodkjenning delstudiet utland H13 tudentmappe 2011/ / Endring forhåndsgodkjenning delstudiet utland H13 tudentmappe 2013/ / Endring forhåndsgodkjenning delstudiet utland H13 tudentmappe 2010/ / ide: 4av 192

78 Endring forhåndsgodkjenning delstudiet utland H13 tudentmappe 2013/ / Forhåndsgodkjenning av selvvalgt bachelorgrad tudentmappe 2013/ / ndividuell oppfølgingsplan Personalmappe P 200/ / nnvilget søknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2012/ / ide: 5av 192

79 nnvilget søknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2013/ / Melding om sakkyndig utvalg Tilsetting i fast 100% stilling som førsteamanuensis i bedriftsøkonomi ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap. Ref 21/ / / økere til stillingen Ny endelig godkjenning delstudiet utland V13 tudentmappe 2012/ / Offer of full-time fixed-term appointment as PhD-Research Fellow in nformation and Communication Technology at the niversity of Agder, Faculty of Engineering and cience Tilsetting i ledig midlertidig stilling som stipendiat i teknologi med spesialisering innen KT ved Fakultet for teknologi og realfag ref 52/ / / Meisam Naderi ide: 6av 192

80 Personalmappe P 2009/ / Opprykk til professor i helsefag ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Personalmappe 2007/ / lrika öderhamn Oversendelse av endringer til kontrakt NFR-søknad Religion som estetiserende praksis 2009/ / Forskningsrådet Personalmappe P 2009/ / ide: 7av 192

81 øknad om forlengelse av tilsettingsforhold ut over 70 år ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Personalmappe 2010/ / var Borgersen øknad om å få avhandling bedømt og forslag til vurderingskomite - Gibson Munisi PhD kandidat Gibson Hosea Munisi - PhD programmet nternational Management 2009/ / igbjørn ødal Tilsetting i 100 % midlertidig stilling som PhD Research Fellow in CT Personalmappe P 2013/ / NV-201 Naturvitenskap 3 tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / ide: av 192

82 Pensumliste høst Pensumlister høst 2013 ak/dok nr: 2013/ / PY401 Psykososialt arbeid klinisk fordypning tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / PY402 Psykososialt arbeid faglig fundament teori og etikk tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / PY406 Forståelser organisering og samarbeid tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / ide: 9av 192

83 PY413 Familieterapi vitenskapsfilosofi teorier og metoder tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / PY415 Praktiske studier i familieterapi tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / PY905 Kompetanse og tjenesteutvikling tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / PY906 Psykisk helse hos barn og ungdom tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / ide: 90av 192

84 PY907 Organisering og samordning av tjenestetilbudet til barn ungdom og voksne tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / REH401 Rehabilitering i et livsløpsperspektiv Kvalitetssikring og forskning tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / E400 Basal sexologi tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / E401 Basal sexologi tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / ide: 91av 192

85 V-112 Etikk kommunikasjon samhandling og konfliktløsning tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / V-11 amfunnsvitenskap 1 tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / V-11 amfunnsvitenskap 1 Kristiansand tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / V-302 amfunnsvitenskap og sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag 2 tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / ide: 92av 192

86 V-302 amfunnsvitenskap og sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag 2 Kristiansand høst tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / V-302 amfunnsvitenskap og sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag 2 Vår tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / Y-101 ykepleie 1 tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / Y-101 ykepleie 1 Arendal tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / ide: 93av 192

87 Y-201 ykepleie 2 tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / Y-201 ykepleie 2 Kristiansand tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / Y-300 ykepleie 3 tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / Y-300 ykepleie 3 høst vår tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / ide: 94av 192

88 Y-300 ykepleie 3 Kristiansand tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / Y-400 Anestesisykepleie fag og yrkesutøvelse tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / Y-401 Medisinske og naturvitenskapelige emner tudiehåndbok ak/dok nr: 2013/ / Tildeling av graden philosophiae doctor (ph.d.) - Marius Johannessen PhD kandidat PhD programmet nformasjonssystemer 2010/ / Per igurd ørensen ide: 95av 192

89 Veilederkontrakt tudentmappe 2009/ / Vurdering fra sakkyndig komité Tilsetting i 100 % fast stilling som førsteamanuensisførstelektor / førstelektor / universitetslektor i nordisk språkvitenskap Ref. 33/13 Vidar Haslum P 2013/ /2013 Ofl Avslagsbrev Prosjektsøknad sendt til NFR fra Fakultet for teknologi og realfag - ltrasound Web camera - NFR-programmet Helseomsorg (kortnavn) 2013/ / Norges forskningsråd Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven privatskoleloven og folkehøyskoleloven Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven privatskoleloven og folkehøyskoleloven 2013/ / Kunnskapsdepartementet ide: 96av 192

90 Høring om endringer i forskrift om Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober - NORM-registerforskriften - Etablering av et nasjonalt overvåkingssystem for resistens mot antivirale midler hos virus - RAVN Høring om endringer i forskrift om Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober - NORM-registerforskriften - Etablering av et nasjonalt overvåkingssystem for resistens mot antivirale midler hos virus - RAVN 2013/ / Helse- og omsorgsdepartementet 2013/ / Klage på karakter MA219 tudentmappe 2013/ /2013 Ofl Kontrakt timelønnede Personalmappe P 2012/ /2013 kke publisert ide: 97av 192

91 Kopi av brev fra Namsfogden - testående fordringer 200/ / Påminnelse - Programstyre for TFORK - forslag til medlemmer - fristen forskyves TFORK partnerskapsprogram - pilotfase / / / niversitets- og høgskolerådet akkyndig vurdering Tilsetting i fast 100 % stilling som førsteamanuensis førstelektor universitetslektor i biologi biologididaktikk ved Fakultet for teknologi og realfag ref 30/13 P 2013/ /2013 Ofl luttmelding - enkeltemne tudentmappe 2013/ / ide: 9av 192

92 luttmelding - enkelt emner tudentmappe Maryam Dehghan Zaklaki / / luttmelding - Personalledelse tudentmappe 2013/ / ærordning eksamen Velferds sosiologi tudentmappe 2013/ / øknad om fritak fra emne / emnegruppe tudentmappe 2013/ / ide: 99av 192

93 øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2013/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2013/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2013/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2013/ / ide: 900av 192

94 øknad om godkjenning av annen utdanning - Økonomi og administrasjon - bachelor tudentmappe 2011/ / øknad om godkjenning av utdanning fra Russland tudentmappe 2013/ / øknad om opprykk til professor etter kompetanse Personalmappe 2007/ / Hans Kjetil Lysgård øknad om permisjon - Rettsvitenskap tudentmappe 2013/ / ide: 901av 192

95 tudentmappe 2012/ / Vedrørende implementering av Råd for samarbeid med arbeidslivet Råd for samarbeid med arbeidslivet - RA 2011/ / Kunnskapsdepartementet Akseptbrev - Tilskudd til øknadsprosjekt mot VR 3 ( ) Prosjekt VR / / Aust-Agder fylkekommune v/regionalavdelingen Melding om tilsetting Tilsetting i midlertidig 20 % stilling som professor førsteamanuensis i KT innen krisehåndtering ved Fakultet for teknologi og realfag Ref 25/13 Baltasar Beferull-Lozano 2013/ / økere til stillingen ide: 902av 192

96 Orientering om vedtak i T Personalmappe 2013/ / John Pløger var på søknad om godkjenning av annen utdanning - Økonomi og administrasjon - bachelor tudentmappe 2011/ / Tilbud hjelpelærer E-204 høsten 2013 Timelønnskontrakter nstitutt for økonomi / HHK / / imona Danailova Tilbud hjelpelærer E-204 høsten 2013 Timelønnskontrakter nstitutt for økonomi / HHK / / Jan Kristian Haarr ide: 903av 192

13/02/2014 Klage på karakter i UT-405 - Management in Sustainable Development - Theories and Concepts. Dok.dato: 14.02.2014. Dok.dato: 20.02.

13/02/2014 Klage på karakter i UT-405 - Management in Sustainable Development - Theories and Concepts. Dok.dato: 14.02.2014. Dok.dato: 20.02. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.2.2014-23.2.2014, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 03.03.2014 13/02/2014 Klage på karakter i T-405 - Management in ustainable Development - Theories and Concepts

Detaljer

Offentlig journal. Klage i UT-101. Studentmappe ***** ***** ***** 2010/56-6 8459/2010 ØS/JANNIKST 17.08.2011 12.08.2010. Universitetet i Agder

Offentlig journal. Klage i UT-101. Studentmappe ***** ***** ***** 2010/56-6 8459/2010 ØS/JANNIKST 17.08.2011 12.08.2010. Universitetet i Agder Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 8.8.2011-14.8.2011, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 17.08.2011 Klage i T-101 tudentmappe ***** ***** ***** 2010/56-6 8459/2010 12.08.2010 Ø/JANNKT Avs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. 01/04/2014 Klage på karakter i FYS102 - Elektromagnetisme. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/76-7 6042/2014 07.04.

Offentlig journal. 01/04/2014 Klage på karakter i FYS102 - Elektromagnetisme. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/76-7 6042/2014 07.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.4.2014-13.4.2014, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 09.05.2014 01/04/2014 Klage på karakter i FY102 - Elektromagnetisme tudentmappe 2014/76-7 6042/2014 Ofl.

Detaljer

Journaldato: , Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n

Journaldato: , Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.8.2014-24.8.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 04.09.2014 Høringsbrev Deltakelse i prosjekt for revidering / reetablering

Detaljer

Godkjenning av PSY501 / PSY416 som erstatning for PSY500 / PSY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid 31.07.2013 01.08.2013 01.08.2013 01.08.

Godkjenning av PSY501 / PSY416 som erstatning for PSY500 / PSY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid 31.07.2013 01.08.2013 01.08.2013 01.08. Godkjenning av PY501 / PY416 som erstatning for PY500 / PY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid tudentmappe 2010/223-9 1362/2013 11.09.2013 31.07.2013 02/07/2013 Klage på karakter i BE-501 - Masteroppgave

Detaljer

Universitetet i Agder - Søkertall 15. april 2015

Universitetet i Agder - Søkertall 15. april 2015 HelseIdrettSamordna Bac Ernæring, mat og kultur 180 0864 10 16 69 75 Folkehelsearbeid 180 0203 24 24 66 48 Idrett 180 0440 20 20 79 84 Sykepleie, Grm 180 0052 115 105 206 264 Sykepleie, Krs 180 0050 130

Detaljer

Offentlig journal. 02/06/2014 Klage på karakter i FR Fransk språk. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/ /

Offentlig journal. 02/06/2014 Klage på karakter i FR Fransk språk. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/ / Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 2.6.2014-8.6.2014, Dokumenttype:,U,N,, tatus: J,A 13.06.2014 02/06/2014 Klage på karakter i FR 122 - Fransk språk tudentmappe 2014/1426-1 8336/2014 02/06/2014

Detaljer

Dok.dato: 01.02.2013. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 09.04.2013. Klassering: 015.2 AM-FORN/MAN. Dok.dato: 30.05.2013. Klassering: TN-ADM/NHS

Dok.dato: 01.02.2013. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 09.04.2013. Klassering: 015.2 AM-FORN/MAN. Dok.dato: 30.05.2013. Klassering: TN-ADM/NHS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 08.09.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 10.09.2013 nformasjon om utenlandsopphold ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/2377-16 2918/2013 01.02.2013

Detaljer

Journaldato: 14.7.2014-20.7.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: 11.07.2014. Dok.dato: 30.07.

Journaldato: 14.7.2014-20.7.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: 11.07.2014. Dok.dato: 30.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.7.2014-20.7.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 30.07.2014 nnhold: Høringsbrev Forslag om endringer i forskrift om

Detaljer

Hå k. Njærheim gnr 8. Deponi av runestein. AmS til Hå kyrkjelege fellesråd: Oversending av fornminneskilt. Vedlegg: To laminerte skilt. Dok.

Hå k. Njærheim gnr 8. Deponi av runestein. AmS til Hå kyrkjelege fellesråd: Oversending av fornminneskilt. Vedlegg: To laminerte skilt. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 09.10.2009 Hå k. Njærheim gnr 8. Deponi av runestein. Am til Hå kyrkjelege fellesråd: Oversending av fornminneskilt. Vedlegg: To

Detaljer

Søkertall høst 2014 Universitetet i Agder

Søkertall høst 2014 Universitetet i Agder Verdier År Avd LU Samordna Mas Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Krs 300 0084 10 10 10 20 18 23 13 12 12 12 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, Krs 300 0083 20 30 30 46 50 43 41 39 41 39 Lektorutdanning

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12.

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 22.12.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 23.12.2013 Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290 tudentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013

Detaljer

Journaldato: 19.5.2014-25.5.2014, Arkivdel: PERS - UiAs personalarkiv, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 25.09.2012. Dok.dato: 17.12.

Journaldato: 19.5.2014-25.5.2014, Arkivdel: PERS - UiAs personalarkiv, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 25.09.2012. Dok.dato: 17.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.5.2014-25.5.2014, Arkivdel: ERS - ias personalarkiv, Dokumenttype: I,,N,X, Status: J,A 12.06.2014 Midl. tilsetting som postdoktor i IKT 2012/793-3 4547/2014

Detaljer

Journaldato: , Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.9.2014-21.9.2014, Arkivdel: SAK - ias saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 30.09.2014 Bekreftelse på høringsuttalelse Strategisk næringsplan for

Detaljer

Journaldato: 31.10.2014-2.11.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 28.03.2014.

Journaldato: 31.10.2014-2.11.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 28.03.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 2.11.2014, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 03.11.2014 øknad om endring av spesielt opptakskrav for bachelorprogram

Detaljer

Offentlig journal. 17/02/2014 Klage på karakter i sk101 - skolebibliotekkunskap 2. Studentmappe ***** ***** ***** 2014/757-1 4480/2014 20.03.

Offentlig journal. 17/02/2014 Klage på karakter i sk101 - skolebibliotekkunskap 2. Studentmappe ***** ***** ***** 2014/757-1 4480/2014 20.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 3.3.2014-9.3.2014, Dokumenttype:,U,N,X, tatus: J,A 20.03.2014 nnhold: 17/02/2014 Klage på karakter i sk101 - skolebibliotekkunskap 2 tudentmappe 2014/757-1

Detaljer

Dok.dato: 07.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 08.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 212.

Dok.dato: 07.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 08.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 27.12.2010 tillingsbetenkning og utlysningstekst - norsk Tilsettingsprosess professor T st.id. 30035414 X 2010/2208-14 14078/2010

Detaljer

Offentlig journal. Forespørsel om oppdatering av navnelister ifm etablering av alumninettverk. Navn og adresselister 2007/4912-6 18442/2008 16.06.

Offentlig journal. Forespørsel om oppdatering av navnelister ifm etablering av alumninettverk. Navn og adresselister 2007/4912-6 18442/2008 16.06. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.6.2009, Dokumenttype:,, tatus: J,A 16.06.2009 Forespørsel om oppdatering av navnelister ifm etablering av alumninettverk Navn og adresselister 2007/4912-6

Detaljer

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.5.2014-18.5.2014, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 27.05.2014 02/05/2014 Klage på karakter i -305 - Forvaltning av T-ressurser - 5021 tudentmappe 2014/1214-1

Detaljer

Offentlig journal. Representanter fra UiS til styringsgruppen for Europakontoret. Styringsgruppe for Europakontoret 2010/792-3 26871/2011 UDIR-SS/EKLP

Offentlig journal. Representanter fra UiS til styringsgruppen for Europakontoret. Styringsgruppe for Europakontoret 2010/792-3 26871/2011 UDIR-SS/EKLP Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 18.11.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 19.11.2012 Representanter fra i til styringsgruppen for Europakontoret tyringsgruppe for Europakontoret 2010/792-3

Detaljer

Undervisning ved Universitetet i Stavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - Institutt for helsefag, Bachelor i sykepleie. Dok.dato: 31.10.

Undervisning ved Universitetet i Stavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - Institutt for helsefag, Bachelor i sykepleie. Dok.dato: 31.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 8.1.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 09.01.2014 ndervisning ved niversitetet i tavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - nstitutt for helsefag,

Detaljer

Journaldato: , Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.9.2014-28.9.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 30.09.2014 Endelig søknadsrunde - rosjekttildelinger orgesuniversitetet

Detaljer

Offentlig journal. Møtebok fra styremøte 25.11.2010. Styremøte 25.11.2010 2010/3636-23 23961/2010 UDIR-SS/EKLP 26.11.2010 25.02.2011 011.

Offentlig journal. Møtebok fra styremøte 25.11.2010. Styremøte 25.11.2010 2010/3636-23 23961/2010 UDIR-SS/EKLP 26.11.2010 25.02.2011 011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 25.02.2011 Møtebok fra styremøte 25.11.2010 tyremøte 25.11.2010 2010/3636-23 23961/2010 26.11.2010 DR-/EKL 011.2 DR-/EKL

Detaljer

Dok.dato: 10.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL

Dok.dato: 10.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 24.11.2011 aksfremlegg - øknad om å få ta konteeksamen i emnet BRE210 tudentmappe ***** ***** ***** 2011/2941-3 10387/2011

Detaljer

31.05.2013 01.06.2013 01.06.2013 01.06.2013

31.05.2013 01.06.2013 01.06.2013 01.06.2013 Tildeling fra Forskningsfondet for Astma og Allergi til Thomas Westergren øknader på ekstern finansiering Fo-prosjekter ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 213 213/985-7 1435/213 1.6.213 31.5.213

Detaljer

Offentlig journal. 11/03/2014 Klage på karakter i Jur103 - Kontraktsrett. Studentmappe ***** ***** ***** 2010/ /

Offentlig journal. 11/03/2014 Klage på karakter i Jur103 - Kontraktsrett. Studentmappe ***** ***** ***** 2010/ / Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 10.3.2014-16.3.2014, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 20.03.2014 11/03/2014 Klage på karakter i Jur103 - Kontraktsrett tudentmappe 2010/1649-5 4778/2014 Ofl.

Detaljer

Dok.dato: 03.01.2014. Klassering: 041.6 UDIR-SS-DS/ESBO. Dok.dato: 28.03.2014. Klassering: SV-IH/ALR. Dok.dato: 04.04.2014. Klassering: 011.

Dok.dato: 03.01.2014. Klassering: 041.6 UDIR-SS-DS/ESBO. Dok.dato: 28.03.2014. Klassering: SV-IH/ALR. Dok.dato: 04.04.2014. Klassering: 011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 16.04.2014 EAR 2012 Egenproduserte trykksaker ved i 2013-2014 2013/2623-40 105/2014 03.01.2014 041.6 DR--D/JR DR--D/EBO kke

Detaljer

Offentlig journal. Innspill fra UiS om gaveforsterkningsordningen. Anmodning om utbetaling av gaveforsterkningsmidler 2008/3659-4 11727/2013

Offentlig journal. Innspill fra UiS om gaveforsterkningsordningen. Anmodning om utbetaling av gaveforsterkningsmidler 2008/3659-4 11727/2013 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 04.08.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.08.2013 nnspill fra i om gaveforsterkningsordningen Anmodning om utbetaling av gaveforsterkningsmidler 2008/3659-4

Detaljer

Universitetet i Agder - Offentlig journal

Universitetet i Agder - Offentlig journal niversitetet i Agder - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/03349-2 Innvilget permisjon uten lønn Permisjon uten lønn Dagmar Haumann Personal- og organisasjonsavdelingen /Ingunn Nordlie 19.11.2014 Personal

Detaljer

Safety climate and safety culture in health care and the petroleum industry: psychometric quality, longitudinal change, and structural models

Safety climate and safety culture in health care and the petroleum industry: psychometric quality, longitudinal change, and structural models Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 22.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 23.04.2010 afety climate and safety culture in health care and the petroleum industry: psychometric quality, longitudinal

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00100-22 Signert kontrakt om sensurering PDM100 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved

Detaljer

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 19.4.2012-22.4.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 25.04.2012 DTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Doktorgradsutvalget

Detaljer

Journaldato: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n

Journaldato: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - ias saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 10.10.2014 Angående vurdering av søker Tilsetting i ledig fast stilling

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om endring av utdanningsplan - godkjenning av emner. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/3140-12 20557/2009 01.10.

Offentlig journal. Søknad om endring av utdanningsplan - godkjenning av emner. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/3140-12 20557/2009 01.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 07.10.2009 øknad om endring av utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** 2007/3140-12 20557/2009 01.10.2009

Detaljer

Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 22.10.2013. Klassering: 011.

Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 22.10.2013. Klassering: 011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.1.2014-19.1.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 21.01.2014 HA 36/12 Retningslinjer for forskningstermin entralt hovedavtaleutvalg 24.09.2 2/2848-5 20985/2

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av midlertidig stilling som stipendiat. Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2010/4065-11 394/2014 08.01.

Offentlig journal. Oppsigelse av midlertidig stilling som stipendiat. Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2010/4065-11 394/2014 08.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 25.4.2014-27.4.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 28.04.2014 Oppsigelse av midlertidig stilling som stipendiat ersonalmappe ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Fritak for deler av emner i forbindelse med utvekslingsopphold - høst 06. Studentmappe ***** ***** 2007/72-1 86/2007 08.01.

Offentlig journal. Fritak for deler av emner i forbindelse med utvekslingsopphold - høst 06. Studentmappe ***** ***** 2007/72-1 86/2007 08.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype: I,,N,, tatus: J,A 22.05.2007 Fritak for deler av emner i forbindelse med utvekslingsopphold - høst 06 tudentmappe 2007/72-1 86/2007 08.01.2007

Detaljer

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 25.9.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 27.09.2013 Godkjenning av emner i utdanningsplan - fullføring av bachelorgrad tudentmappe ***** ***** ***** 2011/3777-1

Detaljer

31.08.2012 31.08.2012 31.08.2012 01.09.2012. Side: 2722 av 378 9

31.08.2012 31.08.2012 31.08.2012 01.09.2012. Side: 2722 av 378 9 Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet tudentmappe 2012/171-1 1031/2012 31.08.2012 31.08.2012 Endelig godkjenning av delstudier i utlandet tudentmappe 2011/2667-4 10407/2012 1.0.2012 31.08.2012 Forhåndsgodkjenning

Detaljer

30.11.2011 30.11.2011 01.12.2011 01.12.2011. Side: 3681 av 388 4

30.11.2011 30.11.2011 01.12.2011 01.12.2011. Side: 3681 av 388 4 Ø-sak 128/11 Møteplan for Fakultetsstyret våren 2012 Fakultetsstyret 2011 Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap 2011/16-21 16525/2011 30.11.2011 Fakultetsstyret tudentmappe 2010/280-3 1562/2011 30.11.2011

Detaljer

Dok.dato: 18.02.2009. Klassering: Ikke bestått eksamen Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag (BSY 241, del 1), 18.

Dok.dato: 18.02.2009. Klassering: Ikke bestått eksamen Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag (BSY 241, del 1), 18. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.3.2009, Dokumenttype:,, tatus: J,A 20.03.2009 Tilbud på Temahefte om språkmiljø og språkstimulering i barnehagen nvitasjon til anbudskonkorranse 2009/176-3

Detaljer

Dok.dato: 18.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 18.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 23.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.

Dok.dato: 18.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 18.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 23.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 9.3.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 10.03.2010 DTN 69/09 øknad om opptak til ph.d.-program i Offshoreteknologi ***** Doktorgradsutvalget ved Det teknisk-

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Inger Johanne Håland Knutson

Detaljer

Offentlig journal. Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010. Personalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 TN-ADM/HKH 30.04.

Offentlig journal. Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010. Personalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 TN-ADM/HKH 30.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 30.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 03.05.2010 Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010 ersonalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 niversitetet

Detaljer

Offentlig journal. Godkjenning av emner - Institutt for sosialfag. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/4412-10 12115/2007 SV-ADM/TAB 26.05.

Offentlig journal. Godkjenning av emner - Institutt for sosialfag. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/4412-10 12115/2007 SV-ADM/TAB 26.05. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 23.5.2008, Dokumenttype:,, tatus: J,A 26.05.2008 Godkjenning av emner - nstitutt for sosialfag tudentmappe 2007/4412-10 12115/2007 14.09.2007 V-ADM/TAB nntatt

Detaljer

Dok.dato: 11.04.2012. Klassering: STAB-PA/GAAT. Dok.dato: 20.04.2012. Klassering: SV-ADM/EØT. Dok.dato: 13.04.2012. Klassering: 212.

Dok.dato: 11.04.2012. Klassering: STAB-PA/GAAT. Dok.dato: 20.04.2012. Klassering: SV-ADM/EØT. Dok.dato: 13.04.2012. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 27.6.2012, Dokumenttype:,U,n,x,s, tatus: J,A 29.06.2012 Referat fra møtet i velferdsutvalget 10.04.2012 Velferdsutvalget 10.04.2012 2012/1285-2 8839/2012 11.04.2012

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til møte i Tilsettingsrådet SV. Tilsettingsrådet SV 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Offentlig journal. Innkalling til møte i Tilsettingsrådet SV. Tilsettingsrådet SV 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 22.04.2010 nnkalling til møte i Tilsettingsrådet V Tilsettingsrådet V 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Detaljer

Eigersund k. Gnr 8, bnr 36. Industripark Kværnhuset Industri-Inkubator. Ark. undersøkelser. - Tiltakshaver: Kværner Egersund AS

Eigersund k. Gnr 8, bnr 36. Industripark Kværnhuset Industri-Inkubator. Ark. undersøkelser. - Tiltakshaver: Kværner Egersund AS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.12.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.12.2011 Eigersund k. Gnr 8, bnr 36. ndustripark Kværnhuset ndustri-nkubator. Ark. undersøkelser. - Tiltakshaver:

Detaljer

Dok.dato: 01.06.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 30.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 31.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.

Dok.dato: 01.06.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 30.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 31.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,,, tatus: J,A 19.08.2011 nnkalling til møtet i Doktorgradsutvalget ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet 7. juni 2011 2011/3059-12

Detaljer

Offentlig journal. Kontrakt om kjøp av undervisningsoppdrag mellom UiS og SKAGEN AS. Kontrakt om kjøp av undervisningsoppdrag mellom UiS og SKAGEN AS

Offentlig journal. Kontrakt om kjøp av undervisningsoppdrag mellom UiS og SKAGEN AS. Kontrakt om kjøp av undervisningsoppdrag mellom UiS og SKAGEN AS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 2.2.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 03.02.2010 Kontrakt om kjøp av undervisningsoppdrag mellom i og KAGEN A Kontrakt om kjøp av undervisningsoppdrag mellom

Detaljer

Offentlig journal. Følgebrev signert avtale. Samarbeid med Beijing Jiaotong University, Kina 2009/2986-2 17031/2009 18.05.2009 STAB-UA/KHH 05.10.

Offentlig journal. Følgebrev signert avtale. Samarbeid med Beijing Jiaotong University, Kina 2009/2986-2 17031/2009 18.05.2009 STAB-UA/KHH 05.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 05.10.2009 Følgebrev signert avtale amarbeid med Beijing Jiaotong niversity, Kina 2009/2986-2 17031/2009 18.05.2009 TAB-A/KHH 351

Detaljer

Offentlig journal. Sola k. Sola gnr 14. Undersøkelse og gjenreising av Sola kirkeruin. 1999/1065-65 2829/1986 06.05.1987 FMV/NNN 24.02.2014.

Offentlig journal. Sola k. Sola gnr 14. Undersøkelse og gjenreising av Sola kirkeruin. 1999/1065-65 2829/1986 06.05.1987 FMV/NNN 24.02.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.2.2014-23.2.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.02.2014 Fp. ola k. ola gnr 14. ndersøkelse og gjenreising av ola kirkeruin. Am oversender 5-års plan

Detaljer

Dok.dato: 16.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/RJE. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212.2 SV-ADM/KBS. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212.

Dok.dato: 16.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/RJE. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212.2 SV-ADM/KBS. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.09.2013 BDJETTFORLAG 2014 - FORLAG NNENFOR OG TENFOR RAMMEN tatsbudsjettet 2012 2011/5659-18 227/2012 16.10.2012 TAB-ØVA/TOK

Detaljer

Dok.dato: 10.07.2008. Klassering: Avskr. dato: Avskr.måte: Avskr/besvar lnr.: Dok.dato: 10.07.2008. Klassering: 212.2. Dok.dato: 10.07.

Dok.dato: 10.07.2008. Klassering: Avskr. dato: Avskr.måte: Avskr/besvar lnr.: Dok.dato: 10.07.2008. Klassering: 212.2. Dok.dato: 10.07. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.7.2008, Dokumenttype:,, tatus: J,A 15.07.2008 kattekort ersonalmappe 2008/1626-4 13047/2008 HF-ADM/GMA Offl. 5a, Fvl. 13 Følgebrev tudentassistenter 1.

Detaljer

Dok.dato: 13.03.2007. Klassering: Avskr. dato: Avskr.måte: Avskr/besvar lnr.: Dok.dato: 13.12.2007. Klassering: Dok.dato: 21.12.2007.

Dok.dato: 13.03.2007. Klassering: Avskr. dato: Avskr.måte: Avskr/besvar lnr.: Dok.dato: 13.12.2007. Klassering: Dok.dato: 21.12.2007. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.1.2008-13.1.2008, Dokumenttype:,, tatus: J,A 14.01.2008 Autorisering av nyutdannet helsepersonell - sommeren 2007 - informasjon Autorisering av nyutdannet

Detaljer

Journaldato: 16.04.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U, N, X S, Status: J,A. Dok.dato: 07.02.

Journaldato: 16.04.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U, N, X S, Status: J,A. Dok.dato: 07.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.04.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype:,, N, X S, Status: J,A 01.05.2013 Lønnsjustering for administrerende direktør

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om å ta Grunnskolelærerutdanning på deltid. Studentmappe ***** ***** ***** 2010/2847-4 4990/2011 01.03.

Offentlig journal. Svar på søknad om å ta Grunnskolelærerutdanning på deltid. Studentmappe ***** ***** ***** 2010/2847-4 4990/2011 01.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 10.3.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 11.03.2011 var på søknad om å ta Grunnskolelærerutdanning på deltid tudentmappe ***** ***** ***** 2010/2847-4 4990/2011

Detaljer

06/01/2014 Klage på eksamen - ORG En off. sektor i endring: betydning for ledelse, organisering og styring. Dok.dato: Dok.

06/01/2014 Klage på eksamen - ORG En off. sektor i endring: betydning for ledelse, organisering og styring. Dok.dato: Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 27.1.2014-2.2.2014, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 05.02.2014 06/01/2014 Klage på eksamen - ORG 916 - En off. sektor i endring: betydning for ledelse, organisering

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Saksfremlegg/innstilling, 15/00140-3 Avlagt årsregnskap 2014 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Avdeling for økonomi

Detaljer

Journaldato: , Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.8.2014-10.8.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 19.08.2014 nnhold: Attest - Forskuddstrekk Attest om restanse på skatt

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Navn på studieprogram Lånekasse-kategori Ref i LK

Navn på studieprogram Lånekasse-kategori Ref i LK Navn på studieprogram Lånekasse-kategori Ref i LK Anestesisykepleie - videreutdanning Arrangering/komponering - videreutdanning Videreutdanning, 15 sp per semester 6646 Bachelor i dans med praktisk-pedagogisk

Detaljer

30.09.2013 01.10.2013. Søknad om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med oppstart i 2015 sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag

30.09.2013 01.10.2013. Søknad om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med oppstart i 2015 sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag Vernepleie bachelorprogram BACVPL 172 16794/2013 30.09.2013 30.09.2013 Personalmappe P 2011/2292-1706/2013 01.10.2013 Bekreftelse på mottatt prosjektskisse øknad om enter for forskningsdrevet innovasjon

Detaljer

Dok.dato: 12.03.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 23.01.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL

Dok.dato: 12.03.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 23.01.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.6.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.06.2013 nnstilling til godkjenning av intern komite st.id. 30038391 Tilsettingsprosess doktorgradsstipendiat

Detaljer

Styremedlemmer til Per E. Ramslands stiftelse for forskning og utvikling innen musikk og billedkunst, Org.nr. : 977 183 421. Dok.dato: 17.06.

Styremedlemmer til Per E. Ramslands stiftelse for forskning og utvikling innen musikk og billedkunst, Org.nr. : 977 183 421. Dok.dato: 17.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 06.08.2010 Styremedlemmer til er E. Ramslands stiftelse for forskning og utvikling innen musikk og billedkunst, Org.nr. :

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

Offentlig journal. Skriftlig tilbakemelding på revidert endelig prosjektplan. Kandidatmappe ***** ***** ***** ***** 2008/3630-32 5676/2011 08.03.

Offentlig journal. Skriftlig tilbakemelding på revidert endelig prosjektplan. Kandidatmappe ***** ***** ***** ***** 2008/3630-32 5676/2011 08.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 27.05.2011 kriftlig tilbakemelding på revidert endelig prosjektplan Kandidatmappe ***** ***** ***** ***** 2008/3630-32 5676/2011

Detaljer

Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: Dok.dato: 24.09.2012. Klassering: Dok.dato: 17.01.2013. Klassering: (enhet/initialer): Dok.dato: 03.05.

Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: Dok.dato: 24.09.2012. Klassering: Dok.dato: 17.01.2013. Klassering: (enhet/initialer): Dok.dato: 03.05. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 03.07.2013 nnkalling til møte i entralt hovedavtaleutvalg 24.09.2012 entralt hovedavtaleutvalg 24.09.2012 2012/2848-3 19190/2012

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/00226-9 Rapportering av institusjoners samarbeid med eksterne aktører om høyere utdanningsstudier Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

Dok.dato: 29.02.2012. Dok.dato: 29.02.2012. Dok.dato: 29.02.2012

Dok.dato: 29.02.2012. Dok.dato: 29.02.2012. Dok.dato: 29.02.2012 øknad om opptak til Ph.d.-program i helsevitenskap fra Gro Frivold Gro Frivold Opptak til Ph.d.-program i helsevitenskap X 2012/178-1 557/2012 27.11.2012 2.02.2012 tvidet søkerliste Tilsetting i ledig

Detaljer

Dok.dato: 07.12.2011. Klassering: 212.2 TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 14.02.2012. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 12.04.2012. Klassering: 212.

Dok.dato: 07.12.2011. Klassering: 212.2 TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 14.02.2012. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 12.04.2012. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.7.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 05.07.2012 nnstilling Ansettelsesprosess - førstelektor Byutvikling og urban design, st.id. 30040853 X 2011/5424-3

Detaljer

Offentlig journal. Endring av veilederteam. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2012 27.06.2012 TN-ADM/ESF 28.09.2012. Avsender TN-ADM/ESF

Offentlig journal. Endring av veilederteam. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2012 27.06.2012 TN-ADM/ESF 28.09.2012. Avsender TN-ADM/ESF Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 28.9.2-30.9.2, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 01.10.2 Endring av veilederteam Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2 27.06.2 TN-ADM/EF TN-ADM/EF

Detaljer

Journaldato: 16.4.2014, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.03.

Journaldato: 16.4.2014, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 16.4.2014, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A nnkallling til møte i styrets klagenemnd 03.04.14 tyrets

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02261-18 Individuell sakkyndig vurdering II - Kandidatmappe - Dok. dato: 30.03.2016 Arkivdel: Student I, 15/02261-19 Individuell

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00091-29 Statsbudsjettet for 2015 - Følgegruppe for lærerutdanningsreformen Statsbudsjettet 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: 13.05.2015

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00190-20 Sluttmelding, bachelor i sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved Dok. dato: 29.07.2015 Arkivdel: Student 517 I,

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om stilling som statsstipendiat. Opprettelse av stilling som statsstipendiat 2009/1650-1 9252/2009 UDIR-SS/EKLP 12.10.

Offentlig journal. Søknad om stilling som statsstipendiat. Opprettelse av stilling som statsstipendiat 2009/1650-1 9252/2009 UDIR-SS/EKLP 12.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 12.10.2010 øknad om stilling som statsstipendiat Opprettelse av stilling som statsstipendiat 2009/1650-1 92/2009 23.03.2009

Detaljer

nternt notat om forlengelse av stipendiatperiode Personalmappe 2007/710-12 17115/2011 Ofl. 14 04.01.2012 30.12.2011 øknad om opprykk til dosent Personalmappe 2007/757-3 1550/2012 31.12.2011 Carl Chr. Bachke

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Rekruttering doktorgradsstipendiat i barnehagevitenskap, bærekraftig utvikling, HF-IBU,

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Rekruttering doktorgradsstipendiat i barnehagevitenskap, bærekraftig utvikling, HF-IBU, Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 04.11.2016 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 12 X, 15/01485-54 Møteinnkalling Fakultetsstyret ved 18.10.2016 Fakultetsstyret ved Dok.

Detaljer

Dok.dato: 04.12.2012. Klassering: HF-ADM/ELN

Dok.dato: 04.12.2012. Klassering: HF-ADM/ELN Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 03.04.14, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 04.04.2014 HM tatusrapport 2012-2013 for Det humanistiske fakultet HM-arbeidet ved i 2012-2013 2012/2202-7 26411/2012

Detaljer

Offentlig journal. Bedømmelseskomité for ***** ***** ***** sin ph.d. avhandling. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2007/1050-20 9177/2009 SV-ADM/EEN

Offentlig journal. Bedømmelseskomité for ***** ***** ***** sin ph.d. avhandling. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2007/1050-20 9177/2009 SV-ADM/EEN Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 8.7.2009, Dokumenttype:,, tatus: J,A 09.07.2009 Bedømmelseskomité for sin ph.d. avhandling Kandidatmappe 2007/1050-20 9177/2009 28.04.2009 V-ADM/EEN niversitetet

Detaljer

Offentlig journal. Referat fra møtet 23.06.10. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/2165-6 13041/2010 24.06.2010 HF-ADM/GMA 13.01.

Offentlig journal. Referat fra møtet 23.06.10. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/2165-6 13041/2010 24.06.2010 HF-ADM/GMA 13.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 13.01.2011 Referat fra møtet 23.06.10 ersonalmappe ***** ***** ***** ***** X 2008/2165-6 13041/2010 24.06.2010 HF-ADM/GMA

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen. Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9 18152/2012 21.08.

Offentlig journal. Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen. Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9 18152/2012 21.08. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 22.4.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.04.2013 Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9

Detaljer

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: Klassering: Tilg.kode Hjemmel: Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: Klassering: Tilg.kode Hjemmel: Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 6.6.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 11.06.2012 nvitasjonsbrev Rezeszow niversity of Technology, Erasmus avtale 2008/2611-26 6567/2012 07.03.2012 TN-ADM/BED

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00016-16 Referat fra TN ledermøte 12.05.2015 Ledermøter TN 2015 Dok. dato: 12.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv 015.2 X, 15/00016-18

Detaljer

INFORMATIKK, ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

INFORMATIKK, ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Vedlegg 2 Studieportefølge ved HiT fordelt etter fagområder. For studier markert med * ble det i styresak 103/10 ikke gjort noe vedtak om antall studieer. INFORMATIKK, ØKOI OG ADMINISTRASJON Økonomi og

Detaljer

Offentlig journal. Tap av studierett. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/2250-13 6282/2012 05.03.2012 TN-ADM/AM 08.03.2012. Avsender FRES-ESS/ASLA

Offentlig journal. Tap av studierett. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/2250-13 6282/2012 05.03.2012 TN-ADM/AM 08.03.2012. Avsender FRES-ESS/ASLA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.3.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 08.03.2012 Tap av studierett tudentmappe ***** ***** ***** 2008/2250-13 6282/2012 05.03.2012 TN-ADM/AM FRE-E/ALA

Detaljer

Offentlig journal. Oppdatert CV. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ / HF-ADM/GMA. Avsender HF-ADM/GMA

Offentlig journal. Oppdatert CV. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ / HF-ADM/GMA. Avsender HF-ADM/GMA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 9.12.2011-11.12 2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 12.12.2011 Oppdatert CV ersonalmappe ***** ***** ***** ***** X 2008/432-7 18500/2011 06.09.2011 HF-ADM/GMA

Detaljer

Journaldato: 27.02.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 31.10.

Journaldato: 27.02.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 31.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 27.02.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 07.03.2013 nvitasjon til institusjonelt samarbeid Bergen

Detaljer

Offentlig journal. 21/03/2014 Klage på karakter i ORG 411 - Organisational Changes and Change Management. Studentmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. 21/03/2014 Klage på karakter i ORG 411 - Organisational Changes and Change Management. Studentmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.4.2014-20.4.2014, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 12.05.2014 nnhold: 21/03/2014 Klage på karakter i ORG 411 - Organisational Changes and Change Management

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00053-2 Signert arbeidsavtale med ekstrahjelp Ansettelse ekstrahjelp DIR-SS-DS Dok. dato: 03.03.2015

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Journaldato: 02.07.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.07.2013.

Journaldato: 02.07.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.07.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 04.07.2014 Oppfølging av internasjonal ansatt ved - ***** ersonalmappe ***** ***** 2013/1873-5

Detaljer

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013.

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 17.02.2014 Vedrørende klage på karaktersetting BRLBAO tudentmappe *****

Detaljer

Journaldato: 13.02.13, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,n,x,s, Status: J,A. Dok.dato: 07.09.2012.

Journaldato: 13.02.13, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,n,x,s, Status: J,A. Dok.dato: 07.09.2012. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 13.02.13, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 15.02.2013 Tillegg nummer en for forlengelse av avtale Anbud 11/09 Kjøp av

Detaljer

Dok.dato: 14.05.2013. Klassering: 015.2

Dok.dato: 14.05.2013. Klassering: 015.2 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 22.08.2013 Referat ledermøte 14.05.2013 AM - Ledermøter 2013 X 2013/1-13 10040/2013 14.05.2013 015.2 AM-ADM/EVN AM-FORN/HAA

Detaljer

Offentlig journal. Retur av arbeidsavtalen. ***** ***** - Personalmappe 2007/425-2 1383/2007 07.06.2007 PERSØK/ASO 23.05.2007

Offentlig journal. Retur av arbeidsavtalen. ***** ***** - Personalmappe 2007/425-2 1383/2007 07.06.2007 PERSØK/ASO 23.05.2007 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.6.2007-10.6.2007, Dokumenttype:,, tatus: J,A 11.06.2007 nnhold: Retur av arbeidsavtalen ***** ***** - ersonalmappe 2007/425-2 1383/2007 23.05.2007 ERØK/AO

Detaljer

Offentlig journal. Vilje-con-valg: Ungdoms valg og bortvalg realfag - Invitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt

Offentlig journal. Vilje-con-valg: Ungdoms valg og bortvalg realfag - Invitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 26.03.2009 Vilje-con-valg: ngdoms valg og bortvalg realfag - nvitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt

Detaljer

30.07.2011 31.07.2011 01.08.2011 01.08.2011. Side: 2609 av 388 4

30.07.2011 31.07.2011 01.08.2011 01.08.2011. Side: 2609 av 388 4 Klage på karakter ved eksamen i KJ-106 tudentmappe 2011/175-3 10621/2011 08.08.2011 30.07.2011 øknad om førstelektorkompetanse og opprykk til dosent etter kompetanse Personalmappe 2008/326-2 1236/2011

Detaljer