Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "01.05.2013 01.05.2013 01.05.2013"

Transkript

1 Frafall av forhåndsvarsel om sanksjon Personalmappe 213/ / NAV Oppsigelse grunnet alderspensjon Personalmappe 27/ / ngunn Kari Bjørndal Mork Tilbud fra EFG Anskaffelse Fo inventar Campus Grimstad 213/ / Vurdering fra sakkyndig utvalg Tilsetting i fast 5 % stilling som førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor innen elektronisk musikk ved Fakultet for kunstfag Ref 16/12 Henrik Johannes Brodtkorb og Jon Marius Aareskjold P 212/ /213 Ofl ide: 2364 av 315

2 2.3.4 krav Personalmappe P 28/ / /4/213 Klage på karakter - K1 tudentmappe 213/ /213 Ofl Avslag på tilbud om stipendiatstilling i teknologi med vekt på fornybar energi og solcelleteknologi Tilsetting i tre ledige midlertidige stillinger som stipendiat i teknologi med vekt på mekatronikk og fornybar energi ved Fakultet for teknologi og realfag Ref 8/12 212/ / Matthew David chofield Bekreftelse på navnemelding tudentmappe 213/ / ide: 2365 av 315

3 Bekreftelse på tilføyelse avtale martem - år Prosjektsøknad - ia - martem - bruk av mobile trådløse enheter for kommunikasjon og samhandling i krisesituasjoner 211/ / ørlandets Kompetansefond Handlingsplan for universitetsbyen Grimstad vedtatt Høring - Handlingsplan for niversitetsbyen Grimstad 213/ / Grimstad kommune Kvittering for mottatt søknad Barn og ungdommer med astma NFR og RFF Agder søknader fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap i / / Forskningsrådet Nordic Nutriton Recommendations Den fjerde bolken Nordic Nutriton Recommendations - høring 213/ / Helsedirektoratet ide: 2366 av 315

4 Oppsigelse Personalmappe 21/ / Kåre Eriksen 213/ / / / Retur av signert tilleggskontrakt - Erasmus mobilitet N1-ERA2-56 Erasmus mobilitet / / enter for internasjonalisering av utdanning ide: 2367 av 315

5 luttmelding - Vernepleie tudentmappe 213/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 213/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 213/ / øknad om permisjon tudentmappe 213/ / ide: 2368 av 315

6 øknad om permisjon tudentmappe 21/ / øknad om permisjon tudentmappe 213/ / øknad om permisjon tudentmappe 213/ / øknad om støtte til faglig gjesteforeleser studiestart høst 213 Økonomisk støtte til linjeforeningene / / BETA ide: 2369 av 315

7 Tilbud fra Kinnarps Anskaffelse Laboratoriemøbler Campus Grimstad 213/ / Tilbud fra Torsvik Trevare Anskaffelse Laboratoriemøbler Campus Grimstad 213/ / Tilbud fra Østereng Anskaffelse Fo inventar Campus Grimstad 213/ / nderskrevet avtale mart Emis - år Prosjektsøknad - ia - martem - bruk av mobile trådløse enheter for kommunikasjon og samhandling i krisesituasjoner 211/ / ørlandets Kompetanssesenter ide: 237 av 315

8 nderskrevet kontrakt Gjesteforelser DR118 Vår 213 Timelønnskontrakter nstitutt for folkehelse, idrett og ernæring 213 P 213/ /213 kke publisert Doktorgradsstipendiat i seksuell helse, livskvalitet og sykdom ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap. Oppnevning av sakkyndig utvalg. Tilsetting i midlertidig 1 % stilling som stipendiat i seksuell helse, livskvalitet og sykdom ved Fakultet for helseog idrettsvitenskap Ref 26/13 Kari Hansen Berg N P 213/ /213 Ofl øknad om 2 mnd permisjon fra stipendiatperiode Personalmappe N 27/ / Richard Lislevand Fremsendelse av søkerne Tilsetting i ledig midlertidig stilling - vikariat - som konsulent ved Fakultet for teknologi og realfag Ref 41/13 213/ / Anne Bergit Jørgensen m.fl. ide: 2371 av 315

9 Fremsendelse av utvidet søkerliste Tilsetting i ledig midlertidig stilling - vikariat - som konsulent ved Fakultet for teknologi og realfag Ref 41/13 P 213/ /213 Ofl Melding om tilsetting Tilsetting i 1 % fast stilling innen fagområdet filmvitenskap / filmproduksjon ved Fakultet for humaniora og pedagogikk Ref 49/12 Adriana Margareta Dancus 212/ / økere til stillingen RFF Agder forprosjekt søknad ved Thomas Westergren Barn og ungdommer med astma NFR og RFF Agder søknader fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap i / / Regionalt forskningsfond Agder Comparative Educational tudies CE / ide: 2372 av 315

10 Forming halvårsstudium FL KHF / nstrumental vokalutøving klassisk videreutdanning NVO-K / nstrumental vokalutøving rytmisk videreutdanning NVO-R / Kunst og håndverk 2 halvårsstudium KH / ide: 2373 av 315

11 Kunst og håndverk påbygging KH-PB / Kunst og håndverk årsstudium KH / Kunstfag med fordyning i kunst og håndverk bachelorprogram BACKH / Kunstfag med fordypning i musikk bachelorprogram BACM / ide: 2374 av 315

12 Kvittering for mottatt søknad fra REK Negotiating citizenship øknader til Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk REK fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 212/ / Musikk 2 halvårsstudium M / Musikk påbyggingsstudium M-PB / Musikk årsstudium M / ide: 2375 av 315

13 Musikkteknologi påbyggingsstudium over 1 år MTEK-3D / Pedagogikk 2 i faglærerutdanning for tospråklige lærere kolekunnskap for lærere deltid KL2-3D / Pedagogikk bachelorprogram BACPED 95 89/ Pedagogikk masterprogram MATPED / ide: 2376 av 315

14 Pedagogikk påbygging deltid PEDPB3D / Pedagogikk årsstudium PED / ang og musikk i barnehage og småskole halvårsstudium MF / kole og barnehagekunnskap Pedagogikk 1 Tospråklig halvårsstudium deltid KL3D / ide: 2377 av 315

15 måbarnspedagogikk halvårsstudium BPEDF3GD / måbarnspedagogikk og barnehageutvikling årsstudium BPED / øknad til REK Negotiating citizenship ved nger Beate Larsen øknader til Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk REK fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 212/ / tvidet søkerliste Tilsetting i ledig midlertidig stilling - vikariat - som konsulent ved Fakultet for teknologi og realfag Ref 41/13 P 213/ /213 Ofl ide: 2378 av 315

16 tvidet søkerliste Tilsetting i fast 1 % stilling som førsteamanuensis førstelektor universitetslektor i biologi biologididaktikk ved Fakultet for teknologi og realfag ref 3/13 P 213/ /213 Ofl tøvende musikk klassisk masterprogram MATM-K / tøvende musikk klassisk studieretning bachelorprogram BACTMK / tøvende musikk rytmisk masterprogram MATM-R / ide: 2379 av 315

17 tøvende musikk rytmisk studieretning bachelorprgram BACTMR / krav Personalmappe P 21/ / Avslagsbrev NFR søknad LatinAmerika Bolivia democratic transitions and emerging new forms of inequalities Hanne Haaland NFR søknad LATNAMERKA Bolivia democratic transitions and emerging new forms of inequalities Hanne Haaland 213/ / Forskningsrådet nnføring av karakterfordeling i grunnlag for vitnemål og karakterutskrifter nnføring av karakterfordeling i grunnlag for vitnemål og karakterutskrifter 213/ / niversitets og Høgskolerådet ide: 238 av 315

18 Melding fra personvernombudet om manglende statusrapport for prosjekt som behandler personopplysninger Datatilsynets tilsyn med forskning Personvernombudet for forskning 27/ / Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste A NFR Avslagsbrev PrivAid Hanne Haaland øknad NFR LATNAMERKA - Privatized Aid - Hanne Haaland 213/ / Forskningsrådet øknad om foreldrepenger fra folketrygden Personalmappe P 211/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 213/ / ide: 2381 av 315

19 øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 213/ / Tilbud fra EFG Anskaffelse Laboratoriemøbler Campus Grimstad 213/ / Tilbud fra Gastropartner Anskaffelse Laboratoriemøbler Campus Grimstad 213/ / Tilbud fra Kilab A Anskaffelse Laboratoriemøbler Campus Grimstad 213/ / ide: 2382 av 315

20 Tilbud fra Labflex Anskaffelse Laboratoriemøbler Campus Grimstad 213/ / Tilbud fra NorEngros Anskaffelse Laboratoriemøbler Campus Grimstad 213/ / H sektorens representanter i referansegruppen Etablering av referansegruppe i forbindelse med evaluering av den norske publiseringsindikatoren 213/ / niversitets og Høgskolerådet nderskrevet kontrakt timelønnet renholder våren 213 Timelønnskontrakter Driftsavdelingen renholdere 213 P 213/ /213 kke publisert ide: 2383 av 315

21 nderskrevet kontrakt timelønnet renholder våren 213 Timelønnskontrakter Driftsavdelingen renholdere 213 P 213/ /213 kke publisert nderskrevet kontrakt timelønnet renholder våren 213 Timelønnskontrakter Driftsavdelingen renholdere 213 P 213/ /213 kke publisert nderskrevet kontrakt timelønnet renholder våren 213 Timelønnskontrakter Driftsavdelingen renholdere 213 P 213/ /213 kke publisert nderskrevet kontrakt timelønnet renholder våren 213 Timelønnskontrakter Driftsavdelingen renholdere 213 P 213/ /213 kke publisert ide: 2384 av 315

22 nderskrevet kontrakt timelønnet renholder våren 213 Timelønnskontrakter Driftsavdelingen renholdere 213 P 213/ /213 kke publisert Personalmappe P 29/ / Vedrørende permisjon tudentmappe 213/ / øknader om støtte til konferanser og seminar 213 fra Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap - andre tildeling tøtte til faglige konferanser og seminarer 213 N 212/ / Wenche Flaten ide: 2385 av 315

23 Bekreftelse på innrapportering til tatens Pensjonskasse Personalmappe 28/ / Anne Meyer Tallaksen Concerning your admission at the PhD programme at the Faculty of Engineering and cience, niversity of Agder PhD. - Gerard Rushingabiwi - KT 212/ / Gerard Rushingabigwi Godkjenning av ME-619 Grunnleggende statistikk som valgemne Elisabeth Holen Rabbersvik søknad om opptak til Ph.d.-program i helsevitenskap 211/ / nnvilget søknad om permisjon tudentmappe 213/ / ide: 2386 av 315

24 Oversendelsesbrev kontrakt prosjekt martem - år Prosjektsøknad - ia - martem - bruk av mobile trådløse enheter for kommunikasjon og samhandling i krisesituasjoner 211/ / ørlandets Kompetansefond varbrev - øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 213/ / øknad om avtalefestet pensjon Personalmappe 28/ / tatens Pensjonskasse øknaden innvilges tudentmappe 213/ / ide: 2387 av 315

25 Godkjenning erstatningskurs for HEL6 Helsevitenskap for Aud-Keila Bendiksen Kjær Opptak til Ph.d.-program i helsevitenskap Aud-Keila Bendiksen Kjær 212/ / Personalmappe P 29/ / Ny søknad om graderte foreldrepenger Personalmappe P 212/ / Oppnevning av ekstern sensor Oppnevning av sensorer / / ide: 2388 av 315

26 Protokoll etter møte Protokoll fra møter i Tilsettingsråd for tekniske og administrative stillinger / / Tilsettingsråd Endring av studiested fra BACPL-D til BACPL tudentmappe 213/ / tudentkontrakt studieopphold utland H13 tudentmappe 212/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 211/ / ide: 2389 av 315

27 øknad om permisjon - ngeniørfag fly tudentmappe 212/ / /5/213 Klage på karakter i NV-1 - Medikamentregning tudentmappe 213/ /213 Ofl øknad om tilrettelagt eksamen i kursene H-11 og H-113 tudentmappe 213/ / /2/213 Klage på karakter i ORG44 - upply Chain Management tudentmappe 213/ /213 Ofl ide: 239 av 315

28 Bekreftelse på navnemelding tudentmappe 213/ / Bekreftelse på navnemelding tudentmappe 213/ / Desentralisert ingeniørutdanning - etesdal regionråd Desentralisert ingeniørutdanning - etesdal regionråd 213/ / etesdal regionråd nnvilgelse av forlenget uførepensjon Personalmappe P 28/ / ide: 2391 av 315

29 Kommentarer til bedømmelseskomiteens vurdering fra Thomas A. Haugen Ph.d.-kandidat Thomas Andre Haugen - Ph.d.-program i helsevitenskap 211/ / Purring Bruk av KT i staten for 213 RA-536 Bruk av informasjons og kommunikasjonsteknologi KT i staten / / tatistisk sentralbyrå akkyndig utvalgs svar på merknad Tilsetting i to til tre midlertidige 1 % stillinger som stipendiater ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Ref 93/12 ara Blåka og Barbara Krystyna Zyzak 212/ / akkyndig utvalg luttmelding tudentmappe 213/ / ide: 2392 av 315

30 tudentkontrakt studieopphold utland H13 tudentmappe 212/ / øknad om godkjenning av utdanning tudentmappe 213/ / Tilsagn om driftsmidler for ENTER 213 ENTER Nasjonal spredningsmodell for mentor matematikktreningsprogram 29/ / Renate nderskrevet kontrakt gjesteforeleser FR111 Vår 213 Timelønnskontrakter nstitutt for folkehelse, idrett og ernæring 213 P 213/ /213 kke publisert ide: 2393 av 315

31 nderskrevet kontrakt gjesteforeleser FR111 Vår 213 Timelønnskontrakter nstitutt for folkehelse, idrett og ernæring 213 P 213/ /213 kke publisert Øvingslærers vurderingsrapport av studentens praksisopplæring - ikke bestått tudentmappe 213/ / Avtale nited4health enter for ehelse - nited4health N 212/ / Ragni MacQueen Leifson Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor ved vernepleierutdanningen ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap - innstilling Tilsetting i to faste 1 % stillinger som førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor ved vernepleierutdanningen ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ref 73/12 Geir igmund Nilsen og Heidi Esma Dahl Bønnhoff N P 212/ /213 Ofl ide: 2394 av 315

32 Oppfølgingsplan mai 213 Personalmappe N P 27/ / Porteføljegjennomgang Fakultet for kunstfag Gjennomgang av universitetets studieportefølje N 212/ / Greta Hilding Personalmappe N P 21/ / øknad om delvis permisjon fra fast 1 % stilling Personalmappe N 29/ / Trygve Greibesland ide: 2395 av 315

33 Økning av 1 % fast stilling i tudentservice Personalmappe N P 21/ /213 Ofl Ber om oppnevning av sakkyndig utvalg Tilsetting i fast 1 % stilling som førsteamanuensis førstelektor universitetslektor i biologi biologididaktikk ved Fakultet for teknologi og realfag ref 3/13 213/ / Dag Olav Andersen m.fl. m.fl. Endelig godkjenning delstudiet utland H12 tudentmappe 211/ / Forhåndsgodkjenning delstudiet utland H13 tudentmappe 21/ / ide: 2396 av 315

34 Forhåndsgodkjenning delstudiet utland H13 V14 tudentmappe 213/ / Forhåndsgodkjenning delstudiet utland H13 V14 tudentmappe 213/ / Fremsendelse av utvidet søkerliste Tilsetting i fast 1 % stilling som førsteamanuensis førstelektor universitetslektor i biologi biologididaktikk ved Fakultet for teknologi og realfag ref 3/13 P 213/ /213 Ofl nnvilget søknad om godkjenning av utdanning tudentmappe 213/ / ide: 2397 av 315

35 Klage over avslag på søknad om overflytting - oversendelse av saksframlegg øknader om overflytting til sykepleie eksternt 213 Fakultet for helse og idrettsvitenskap 213/ / Klage vedrørende avslag på søknad om overflytting - oversendelse av saksframlegg øknader om overflytting til vernepleie eksternt 213 Fakultet for helse og idrettsvitenskap 213/ / Klage vedrørende avslag på søknad om overflytting - oversendelse av saksframlegg øknader om overflytting til sykepleie eksternt 213 Fakultet for helse og idrettsvitenskap 213/ / / / ide: 2398 av 315

36 Personalmappe P 29/ /213 Anna Marie Mølland Roaldstveit m.fl Oversendelse av søknad om avtalefestet pensjon Personalmappe TR 213/ / tatens Pensjonskasse Medlemskontoret var på søknad om tilrettelagt eksamen i kursene H-11 og H-113 tudentmappe 213/ / øknad om konferansestøtte ehelseuka 213 enter for ehelse - ehelseka / / NFR VerdKT ide: 2399 av 315

37 øknad til Extratiftelsen via NK Livskvalitet og smerter i generasjoner ved Gudrun Rohde øknader på ekstern finansiering Fo-prosjekter ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap / / Norske Kvinners anitetsforening Vurdering av søknad om opprykk til førstelektor Personalmappe 27/ / John Olav Bjørnestad Bioingeniørfag bachelorprogram BACBONG 13 98/ Biologi bachelorprogram BACBO 14 91/ ide: 24 av 315

38 Biologi årsstudium BO / Datateknikk 1 årig videreutdanning DATA-V / Forkurs for ingeniørutdanning Grimstad FORK-NG / Forkurs for ingeniørutdanning Kristiansand FORKNG-K / ide: 241 av 315

39 Fysikk årsstudium FY / KT og læring 1 KT / KT og læring 2 KT / ngeniørfag byggdesign bachelorprogram NGBYGG / ide: 242 av 315

40 ngeniørfag byggdesign høgskolekandidatstudium NGBYGG / ngeniørfag data bachelorprogram NGDATA / ngeniørfag elektronikk og mobilkommunikasjon bachelorprogram NGELEKTRO / ngeniørfag elektronikk og mobilkommunikasjon Y-veien bachelorprogram NGELEKT-Y / ide: 243 av 315

41 ngeniørfag energi og elkraftteknikk bachelorprogram NGENTEK / ngeniørfag energi og elkraftteknikk høgskolekandidatstudium NGENTEK / ngeniørfag energi og elkraftteknikk Y-veien bachelorprogram NGENTEK-Y / ngeniørfag flyteknikk bachelorprogram NGFLH / ide: 244 av 315

42 ngeniørfag flyteknikk Y-vei bachelorprogram NGFLH-Y / ngeniørfag maskin bachelorprogram NGMAK / / / KL-sak 12/13 - Klage vedrørende avslag på søknad om overflytting øknader om overflytting til vernepleie eksternt 213 Fakultet for helse og idrettsvitenskap 213/ / ide: 245 av 315

43 KL-sak 13/13 - Klage vedrørende avslag på søknad om overflytting øknader om overflytting til sykepleie eksternt 213 Fakultet for helse og idrettsvitenskap 213/ / KL-sak 14/13 - Klage vedrørende avslag på søknad om overflytting øknader om overflytting til sykepleie eksternt 213 Fakultet for helse og idrettsvitenskap 213/ / Matematikk 2 halvårsstudium MAT / Matematikk 3 halvårsstudium MAT / ide: 246 av 315

44 Matematikk bachelorprogram BACMAT / Matematikk og fysikk bachelorprogram BACMATFY / Matematikk årsstudium MAT / Matematikkdidaktikk doktorgradsprogram MATD-DR / ide: 247 av 315

45 Matematikkdidaktikk integrert 5 årig masterprogram MATMAT / Matematikkdidaktikk masterprogram MATMAT / Matematisk finans bachelorprogram BACMATFN / Naturfag 1 halvårsstudium NAT / ide: 248 av 315

46 Naturfag 2 halvårsstudium NAT / akkyndig vurdering Tilsetting i fast 5 % stilling som professor / dosent / førsteamanuensis / førstelektor innen Music Management ved Fakultet for kunstfag Ref 13/12 P 212/ /213 Ofl pesialpedagogikk 1 Dannelse og spesielle behov halvårsstudium PPED / pesialpedagogikk 2 pesialpedagogisk didaktikk halvårsstudium PPED / ide: 249 av 315

47 pesialpedagogikk bachelorprogram BACPPED 11 96/ Veiledningspedagogikk 2 videreutdanning deltid PEVE2-3D 12 97/ Karakterutskrift fra HiF tudentmappe 28/ / /4/212 Klage på karakter i be 33 Regnskap og budsjettering i offentlig sektor 218 tudentmappe 21/ /213 Ofl ide: 241 av 315

48 DBs krisestøtteverktøy CM - forespørsel om deltakelse i ny rammeavtale DBs krisestøtteverktøy CM - forespørsel om deltakelse i ny rammeavtale 213/ / Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Final report NORHED eed Funding grants Norhed DM Norad 212/ / Norad nnvilgelse av forhøyet uførepensjon Personalmappe P 28/ / nnvilgelse av forhøyet uførepensjon Personalmappe P 28/ / ide: 2411 av 315

49 nnvilgelse av forlenget uførepensjon Personalmappe P 29/ / / / Oppsigelse av stilling Personalmappe 28/ / Kjell Erik kaug Praksis- og kunnskapsutvikling i NAV-kontorene Praksis- og kunnskapsutvikling i NAV-kontorene 213/ / NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet ide: 2412 av 315

50 Personalmappe P 211/ / Prosjekt status ecolearn ecollaborative Learning within Norwegian ndustry ecolearn 29/ / Tero Paivarinta akkyndig vurdering Tilsetting i midlertidig 1 % stilling som postdoktor ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ref 11/12 Marianne kreden P 212/ /213 Ofl akkyndig vurdering Tilsetting i fast 1 % stilling som professor i helseinformatikk / ehelse ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Ref 95/12 - ngen tilsetting P 212/ /213 Ofl ide: 2413 av 315

51 øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 213/ / øknad om opprykk til førsteamanuensis Personalmappe 27/ / Gunhild Kvåle Trekk av søknad Tilsetting i fast 1 % stilling som førsteamanuensis førstelektor universitetslektor i KT drift ved Fakultet for teknologi og realfag Ref 29/13 213/ / Lei Jiao Oppnevning av sakkyndig utvalg Tilsetting i midlertidig 1 % stilling som doktorgradsstipendiat i fysisk aktivitet / folkehelse ved Fakultet for helseog idrettsvitenskap Ref 37/13 Birgitte anda N P 213/ /213 Ofl ide: 2414 av 315

52 Bekreftelse på innrapportering til tatens Pensjonskasse Personalmappe 28/ / Kjell Erik kaug Endring av studiested fra BACPL-D til BACPL tudentmappe 213/ / Personalmappe P 28/ / Klage over formelle feil ved eksamen i JR15 tudentmappe 212/ / ide: 2415 av 315

53 Klage over formelle feil ved eksamen i JR15 tudentmappe 213/ / Klage over formelle feil ved eksamen i JR15 tudentmappe 213/ / Opptaksbrev og avtale om opptak og veiledning i Ph.d.-program ved Fakultet H til issel Heidi Helland issel Heidi Helland opptak til Ph.d.-program ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, spesialisering helsevitenskap 213/ / Overgang til hel avtalefestet pensjon Personalmappe TR 213/ / Grethe Lehrmann ide: 2416 av 315

54 Pensjonsmelding Personalmappe 28/ / PK øknad til Extratiftelsen via Rådet for psykisk helse Et samfunn for alle - ved nger Beate Larsen øknader på ekstern finansiering Fo-prosjekter ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap / / Rådet for psykisk helse øknaden innvilges tudentmappe 213/ / Beregning sluttdato Personalmappe 29/ / ide: 2417 av 315

55 KL-sak 15/13 - Klage over formelle feil ved eksamen i JR15 tudentmappe 212/ / KL-sak 15/13 - Klage over formelle feil ved eksamen i JR15 tudentmappe 213/ / KL-sak 15/13 - Klage over formelle feil ved eksamen i JR15 tudentmappe 213/ / luttmelding tudentmappe 213/ / ide: 2418 av 315

56 8/5/213 Klage på eksamen - BE-41 tudentmappe 211/ /213 Ofl /5/213 Klage på eksamen - BE41 Corporate finance tudentmappe 21/ /213 Ofl /5/213 Klage på eksamen - BE-41 Corporate Finance tudentmappe 211/ /213 Ofl /5/213 Klage på eksamen - BE-41 Corporate finance tudentmappe 21/ /213 Ofl ide: 2419 av 315

57 8/5/213 Klage på eksamen - BE-41 Corporate Finance tudentmappe 21/ /213 Ofl /5/213 Klage på eksamen - BE-41 Corporate Finance tudentmappe 211/ /213 Ofl /4/213 Klage på eksamen - DR119 Gruppetrener tudentmappe 212/ /213 Ofl Bekreftelse på navnemelding tudentmappe 213/ / ide: 242 av 315

58 Personalmappe P 28/ / Høring - Endringer i Veiledende retningslinjer for ph.d.-graden Høring - Endringer i Veiledende retningslinjer for ph.d.-graden 213/ / niversitets- og høgskolerådet nformasjon om åpen anbudskonkurranse Åpen anbudskonkurranse - levering av kurs for helsepersonell 213/ / Helsedirektoratet nnstilling vedrørende Ghislan Maurice Norbert sabwe - Godkjenning Dag Aasland ph.d student Ghislain Maurice Norbert sabwe ( Maurice sabwe ) KT 21/ / Dag Gjerløw Aasland ide: 2421 av 315

59 Klage over formelle feil ved eksamen tudentmappe 213/ / Klage over formelle feil ved eksamen tudentmappe 213/ / Klage på eksamen i BE-41 vår 213 tudentmappe 213/ /213 Ofl Klage på eksamen i BE-41 vår 213 tudentmappe 211/ /213 Ofl ide: 2422 av 315

60 Klage på eksamen i BE-41 vår 213 tudentmappe 21/ /213 Ofl Klage vedrørende søknad om annen bredde tudentmappe 213/ / / / luttmelding tudentmappe 213/ / ide: 2423 av 315

61 øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 29/ / øknad om opptak til Ph.d.-program ved Fak. for H fra Helga Birgit Torgeirsdotter Bjørnarå Helga Birgit Torgeirsdotter Bjørnarå opptak til Ph.d.-program ved Fakultet for helse og idrettsvitenskap - spesialisering helsevitenskap 213/ / øknad om prosjektutviklingsstøtte æbø FRHM ØKAM Prosjektutviklingstøtte / / Øystein æbø nderskrevet kontrakt timelærer DR119 Vår 213 Timelønnskontrakter nstitutt for folkehelse, idrett og ernæring 213 P 213/ /213 kke publisert ide: 2424 av 315

62 Forlengelse av stipediatperiode Personalmappe N P 29/ / Publiseringsstøtte 212 Registrerte publikasjoner i Cristin Publiseringsstøtte 212 N 212/ / Magne Aasheim Knudsen m.fl. Aksept av vilkår øknad Helsedirektoratet Elevdeltakelse og aktivitet i et forebyggende læringsmiljø J. Midtsundstad 213/ / Helsedirektoratet Betinget opptak på phd-program ved Fakultet for teknologi og realfag - niversitetet i Agder Betinget opptak på Phd-program ved Fakultet for teknologi og reafag - niversitetet i Agder - Witold Pawlus 213/ / Witold Pawlus ide: 2425 av 315

63 Conditional admission at the PhD programme at the Faculty of Engineering and cience - niversity of Agder Betinget opptak på Phd-program ved Fakultet for teknologi og reafag - niversitetet i Agder - Witold Pawlus 213/ / Witold Pawlus Endring av lønnsplassering i henhold til Hovedtariffavtalen pkt Personalmappe 213/ / Mette Line Pedersen Forhåndsgodkjenning delstudie utland H13 tudentmappe 211/ / Forhåndsgodkjenning delstudier utland H13 V14 tudentmappe 21/ / ide: 2426 av 315

64 Forhåndsgodkjenning delstudiet utland H13 tudentmappe 211/ / Forhåndsgodkjenning delstudiet utland H13 tudentmappe 213/ / Fungering som fakultetsdirektør ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Personalmappe 21/63-3 9/ Eli Margareth Andås Fungering som økonomidirektør ved niversitetet i Agder Personalmappe 21/ / Veslemøy Rabe ide: 2427 av 315

65 Oversendelse av kopier av avtale og synopsis for boka anselig religion i prosjektet REEP - formidling NFR-søknad Religion som estetiserende praksis 29/ / Norges forskningsråd var på klage på eksamen ORG411 Vår 213 tudentmappe 212/ /213 Ofl var på klage på karakter i JR 22 - Velferdsrett tudentmappe 21/ /213 Ofl var på klage på karakter i JR22 - Velferdsrett tudentmappe 211/ /213 Ofl ide: 2428 av 315

66 var på klage på karakter i ORG411 tudentmappe 213/ /213 Ofl var på klage på karakter i ORG411 - Organisasjonsendringer tudentmappe 21/ /213 Ofl var på klage på karakter i ORG411 - Organisational Changes and Change Management tudentmappe 213/ /213 Ofl var på søknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 29/ / ide: 2429 av 315

67 var på søknad om prosjektutviklingsstøtte til offentlig ph.d Prosjektutviklingstøtte / / Carl Erik Moe øknad om midler til ia-løpet - 5. september 213 ia - løpet / / Kristiansand tudentidrettslag (K) Personalmappe P 27/ / Tilsetting i 1 % stilling som prosjektleder ved ervicetorget Personalmappe P 213/ /213 Lars Martin Bogen ide: 243 av 315

68 Tilsetting i fast 1 % stilling som førstekonsulent ved Avdeling for lærerutdanning Tilsetting i fast 1 % stilling som førstekonsulent ved avd for lærerutdanning Ref 17/13 Kjerstin Breistein Danielsen 213/ / Kjerstin Breistein Danielsen Tilsetting i fast 1 % stilling som førstekonsulent ved Avdeling for lærerutdanning Personalmappe P 211/ / Tilsetting i midlertidig 1 % stilling som førstekonsulent ved ervicetorget Tilsetting i 1 % stilling som prosjektleder ved ervicetorget Ref 35/13 Lars Martin Bogen 213/ / Lars Martin Bogen Dispensasjon fra progresjonskrav BA-oppgave FL Fakultetsstyret ved Humaniora og pedagogikk 213/ / ide: 2431 av 315

69 Handlingsplan medarbeidersamtale Personalmappe P 27/ / Klagenemnd nnkalling og referat 213/ / Klagenemnd nnkalling og referat 213/ / Personalmappe P 29/ / ide: 2432 av 315

70 PhD-Thesis - Ghislain Maurice Norbert sabwe - innstilling ph.d student Ghislain Maurice Norbert sabwe ( Maurice sabwe ) KT 21/ / Linga Reddy Cenkeramaddi Dissertation is worthy of beeing defended ph.d student Ghislain Maurice Norbert sabwe ( Maurice sabwe ) KT 21/ / Emma Elizabeth Horneman 8/5/213 Klage på eksamen - BE-41 Corporate Finance tudentmappe 213/ /213 Ofl øknad om godkjenning av annen utdanning - tudentmappe 213/ / ide: 2433 av 315

71 Forespørsel om godkjenning av utdanning tudentmappe 213/ / Forskningsprosjekt - 213/617 Muhabbet - en samtale i kjærlighet og respekt. En dialog-basert gruppesamtale, med fokus på interkulturell forståelse av normer og grenser for seksuelle praksiser - Elsa Almås Forskningsprosjekt - 213/617 Muhabbet - en samtale i kjærlighet og respekt. En dialog-basert gruppesamtale, med fokus på interkulturell forståelse av normer og grenser for seksuelle praksiser - Elsa Almås 213/ / REK Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk Forskningsprosjekt - 213/62 Mitt ønske om jobb - Ellen Ånestad Moen tudentmappe 211/ / REK Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk Leieavtale for Jon Lilletunsvei 3 Campus Grimstad - Avtaler 21/ / J B gland Eiendom A ide: 2434 av 315

72 Oppfølgingsplan 3 Personalmappe P 21/ / luttmelding PP tudentmappe 29/ / Endring av tilsettingsforhold fra ervicetorget til fakultet for kunstfag Personalmappe N P 29/ / Ny sluttdato Personalmappe N P 27/ / ide: 2435 av 315

73 Oppfølgingssamtale i prøvetidsperioden Personalmappe N P 212/ / øknad om 2 % ulønnet omsorgspermisjon fra 1 % fast stilling Personalmappe N P 29/ / øknad om delvis permisjon fra fast 1 % stilling som universitetslektor ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Personalmappe N P 28/ / øknad om forlengelse av 2 % ulønnet permisjon Personalmappe N P 29/ /213 Ofl ide: 2436 av 315

74 øknad om forlenget 5 % permisjon uten lønn til august 214 Natalia Frestad Personalmappe N P 29/ / Til T nnstilling til stilling som tudieleder BL 18/13 Tilsetting i midlertidig - åremål - 1 % stilling som studieleder ved Avdeling for lærerutdanning Ref 18/13 AVLTTET TEN TLETTNG N P 213/ / Bekreftelse på mottatt oppsigelse Personalmappe Ø 28/ / Kristine Evensen Reinfjord Bekreftet mottatt melding om frivillig avslutning PhD kandidat Kristine Evensen Reinfjord PhD programmet i nternational Management 21/ / Kristine Reinfjord ide: 2437 av 315

75 Finansiering av master - studieplasser ved ib - Det juridiske fakultet - for kandidater som har gjennomført bachelorstudiet i rettsvitenskap ved ia Bachelorstudium i rettsvitenskap juss 21/ / Kunnskapsdepartementet nformasjon om forlenget søknadsfrist Tilsetting i midlertidig 1 % stilling som doktorgradsstipendiat innenfor profesjonsforskning ved niversitetet i Agder - Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Ref 38/13 Hege Mari Johnsen 213/ / søker Personalmappe P 27/ / Klage over avslag på søknad - oversendelse av saksframlegg tudentmappe 213/ / ide: 2438 av 315

76 Konkurransegrunnlag Anskaffelse møbler Kraghallen 213/ / nventum ør m.fl. øknad om 3 % permisjon uten lønn fra fast 1 % stilling som førsteamanuensis ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Personalmappe 213/ / tein undstøl Eriksen tlysning av prosjektmidler 214 Norgesuniversitetet tlysning av prosjektmidler / / Norgesuniversitetet nnstilling Tilsetting i midlertidig 1 % stilling som doktorgradsstipendiat i rytmisk musikk ved Fakultet for kunstfag 92/12 Ragnhild Torvanger olberg P 212/ /213 Ofl ide: 2439 av 315

77 nnstilling Tilsetting i midlertidig 1 % stilling som doktorgradsstipendiat innen rytmisk musikk ved Fakultet for kunstfag Ref 12/12 Agnete Eilertsen P 212/ /213 Ofl KL-sak 17/13 Klage over avslag på søknad om særordning til eksamen tudentmappe 213/ / KL-sak 18/13 - Klage over formelle feil ved eksamen i DR-12 tudentmappe 213/ / KL-sak 18/13 - Klage over formelle feil ved eksamen i DR-12 tudentmappe 213/ / ide: 244 av 315

78 Personalmappe P 21/ / AK-søknad - Fellestjenester amarbeidsprosjekt mellom arkivtjenestene ved ia og HiT 213/ / Janne Vatnedalen Gundersen 1/5/213 Klage på eksamen - MF-41 nternational marketing tudentmappe 211/ /213 Ofl Klage på karakter i MA-147 Vår 213 tudentmappe 213/ /213 Ofl ide: 2441 av 315

79 8/5/213 Klage på eksamen BE-41 Corporate Finance tudentmappe 21/ /213 Ofl Klage på karakter i BE-33 Vår 213 tudentmappe 211/ / Kvittering for mottatt søknad - ehelseka 213 enter for ehelse - ehelseka / / Forskningsrådet øknad om tillatelse til fangst av vilt for vitenskapelige formål i Telemark Fangst av vilt for vitenskapelige formål 211/ / Direktoratet for Naturforvaltning ide: 2442 av 315

80 Klage på eksamen MF-41 Vår 213 tudentmappe 213/ /213 Ofl krav fra leder Personalmappe P 211/ / /4/213 Klage på eksamen - K-1 kolebibliotekkunnskap 1 - Vår 213 tudentmappe 211/ /213 Ofl Bekreftelse på navnemelding tudentmappe 213/ / ide: 2443 av 315

81 Bekreftelse på navnemelding tudentmappe 213/ / Faglig godkjenning av høyere utdanning - Ahmed M Gure Eksterne søknader om godkjenning av annen utdanning / / Ahmed M Gure Fødselspermisjon Personalmappe 212/ / Anne Elizabeth tie Holbergforelesningene Gjesteforeleser til niversitetet i Agder Holbergforelesningene Gjesteforelesninger med tidligere vinnere av Holbergprisen 213/ / Holbergprisen - niversitetet i Bergen ide: 2444 av 315

82 nnvilgelse av forlenget uførepensjon Personalmappe P 29/ / Personalmappe P 211/ / øknad om innlevering etter fristen tudentmappe 213/ /213 Ofl øknad om permisjon Høst Vår 214 pga lønnet arbeid tudentmappe 213/ / ide: 2445 av 315

83 Teknologi og realfag - søknader om konferanse- / seminarstøtte tøtte til faglige konferanser og seminarer / / Emma Elizabeth Horneman Revidert budsjett 213 nnspill nternfordeling 213 N 212/ / Beate Andreassen m.fl. Ber om oppnevning av sakkyndig utvalg Tilsetting i ledig midlertidig stilling som stipendiat i teknologi innen KT tilknyttet CEM ved Fakultet for teknologi og realfag Ref 44/13 213/ / Andreas Prinz m.fl. Endelig godkjenning delstudiet utland H12 tudentmappe 28/ / ide: 2446 av 315

84 Fremsendelse av utvidet søkerliste Tilsetting i ledig midlertidig stilling som stipendiat i teknologi innen KT tilknyttet CEM ved Fakultet for teknologi og realfag Ref 44/13 213/ / søkere nvitasjon til å åpne avslutningskonferansen i Program for skolebibliotekutvikling 4. juni Prosjekt 82 - program for skolebibliotekutvikling 21/ / Kunnskapsdepartementet Letter of intent / intensjonserklæring - Nordplus NPHE-213/126 - Pedagogisk seksualitet ntensive Course 213/ / Nordplus Lønnsendring i henhold til Hovedtariffavtalen pkt Personalmappe 27/ / Hanne Haaland ide: 2447 av 315

85 Oppsigelse av kontrakt med Tanzania College of Early Education and niveristy of Agder Globalt samarbeid mellom Tanzania College of Early Education and niveristy of Agder 28/ / Tanzania College of Early Education var på merknad Tilsetting i ledig midlertidig stilling som stipendiat integrert master ph.d i teknologi med spesialiering innen KT ved Fakultet for teknologi og realfag Ref 4/13 P 213/ /213 Ofl var på søknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 213/ / var på søknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 213/ / ide: 2448 av 315

86 var på søknad om prosjektutviklingsstøtte til FRPRO-utlysning Prosjektutviklingstøtte / / Øystein æbø var Tilgang til data fra F - Karakterinformasjon fra F Tilgang til data fra F - karakterinformasjon fra F 213/ / Bjørn J Monstad øknad om permisjon - Allmennlærer tudentmappe 21/ / øknad om permisjon - Grunnskolelærerutdanning 1-7 tudentmappe 212/ / ide: 2449 av 315

87 øknad om permisjon - Grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn tudentmappe 211/ / Tilbud timelærer E-27 våren 213 Timelønnskontrakter nstitutt for økonomi / HHK / / Gabriel Knudsen Tildelingsbrev EFG Anskaffelse Fo inventar Campus Grimstad 213/ / Tildelingsbrev Kinnarps Anskaffelse Fo inventar Campus Grimstad 213/ / ide: 245 av 315

88 Tildelingsbrev Østereng Anskaffelse Fo inventar Campus Grimstad 213/ / Tilsetting i stilling som stipendiat i teknologi med vekt på solcelleteknologi Tilsetting i tre ledige midlertidige stillinger som stipendiat i teknologi med vekt på mekatronikk og fornybar energi ved Fakultet for teknologi og realfag Ref 8/12 212/ / Charly Berthod Personalmappe 27/ / Personal- og organisasjonsavdelingen Avtale om godtgjørelse for dekning av mobiltelefonbruk Personalmappe 28/ / Tone Øverland ide: 2451 av 315

89 Ernæring mat og kultur årsstudium EMK / Evalueringsmatrise Anskaffelse Fo inventar Campus Grimstad 213/ / Familieterapi videreutdanning FAMT6D / Folkehelsearbeid bachelorprogram BACFHA / ide: 2452 av 315

90 Friluftsliv og naturguiding årsstudium FR / Helse og fitnesstrening halvårsstudium HELFT / Helse og sosialinformatikk tverrfaglig videreutdanning HELOT / drett bachelorprogram BACDR / ide: 2453 av 315

91 drett kroppsøving påbygging halvårsstudium DR-PB / drett årsstudium deltid DRETT6D / drett årsstudium DRETT / drettsvitenskap masterprogram MATDR / ide: 2454 av 315

92 ngeniørfag maskin høgskolekandidatstudium NGMAK / ngeniørfag maskin Y-vei bachelorprogram NGMAK3-Y / Kontrakt vår 213 tudentmappe 211/ / Kroppsøving 1 halvårsstudium KRØV / ide: 2455 av 315

93 Kroppsøving 2 halvårsstudium KRØV / Mat og helse 1 Ernæring mat og kultur halvårsstudium EMK / Mat og helse 2 Ernæring mat og kultur halvårsstudium EMK / Mobile kommunikasjonssystemer nettverk sikkerhet og formelle metoder doktorgradsprogram MOBKOM-DR / ide: 2456 av 315

94 Multimedieteknologi og design bachelorprogram BACMMTEK / Ny utvidet søkerliste Tilsetting i fast 1 % stilling som førsteamanuensis førstelektor universitetslektor i KT drift ved Fakultet for teknologi og realfag Ref 29/13 P 213/ /213 Ofl Programmering og multimedia årsstudium PÅBPM / Protokoll etter møte Protokoll fra møter i Tilsettingsråd for tekniske og administrative stillinger / / Tilsettingsråd ide: 2457 av 315

95 Psykisk helsearbeid videreutdanning HELARB / Psykososialt arbeid med barn og unge videreutdanning FB-PYA6D / Realfag og teknologi REALTEK-FK / Rehabilitering og habilitering videreutdanning deltidsstudium REHAB6D / ide: 2458 av 315

96 akkyndig utvalg Tilsetting i ledig fast stilling som professor dosent førsteamanuensis førstelektor i e-læring multimedia ved Fakultet for teknologi og realfag Ref 24/13 tans - ingen tilsetting 213/ / Lise Askbo Fylkesnes exologi tverrfaglig videreutdanning E6D / var fra REK på endringssøknad Å være pårørende i intensivavdelingen ved Gro Frivold øknader til Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk REK fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 212/ / var på merknad fra søker ZD Tilsetting i midlertidig 1 % stilling som doktorgradsstipendiat innen rytmisk musikk ved Fakultet for kunstfag Ref 12/12 Agnete Eilertsen P 212/ /213 Ofl ide: 2459 av 315

97 ykepleie bachelorprogram BACPL / Teknologi industriell økonomi 5 årig masterprogram MATNDØK / Teknologi industriell økonomi masterprogram MATNDØK / Teknologi informasjons og kommunikasjonsteknologi 5-årig masterprogram MATKT / ide: 246 av 315

98 Teknologi informasjons og kommunikasjonsteknologi sivilingeniør masterprogram MATKT / Tresemester studieordning ingeniør med sommerkurs TRE / tefag halvårsstudium TFF / tvidet søkerliste Tilsetting i ledig midlertidig stilling som stipendiat i teknologi innen KT tilknyttet CEM ved Fakultet for teknologi og realfag Ref 44/13 P 213/ /213 Ofl ide: 2461 av 315

99 Vernepleie bachelorprogram BACVPL / Videreutdanning i anestesisykepleie APL / Videreutdanning i barnesykepleie BPL / Videreutdanning i intensivsykepleie PL / ide: 2462 av 315

100 Videreutdanning i operasjonssykepleie OPL / /5/213 Klage på eksamen - BE-41 Corporate Finance - vår 213 tudentmappe 211/ /213 Ofl /5/213 Klage på eksamen - BE-41 Corporate Finance - vår 213 tudentmappe 21/ /213 Ofl /5/213 Klage på eksamen - MF-41 nternational Marketing - vår 213 tudentmappe 211/ /213 Ofl ide: 2463 av 315

101 Personalmappe P 211/ / Personalmappe P 211/ / / / Direktoratet for forvaltning og KT minner om fristen til å sende inn MiljøRapp som er 1 juni 213 verksetting av Regjeringens handlingsplan for miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser 28/ / Direktoratet for forvaltning og KT - Difi ide: 2464 av 315

102 Oppsigelse av fast stilling Personalmappe 213/ / Knut Willy Næss Rundskriv - tøtteordningen gjennom tatens lånekasse for utdanning for studenter fra utviklingsland, land på Vest-Balkan, i Øst-Europa og i entral-asia - kvoteordningen øknad om tildeling av studieplasser under kvoteprogrammet 27/ / Kunnskapsdepartementet luttmelding ntensivsykepleie tudentmappe 212/ / tadfestet tvungen gjeldsordning etter gjeldsordningsloven Varsel om gjeldsforhandling 212/ / ide: 2465 av 315

Søkertall høst 2014 Universitetet i Agder

Søkertall høst 2014 Universitetet i Agder Verdier År Avd LU Samordna Mas Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Krs 300 0084 10 10 10 20 18 23 13 12 12 12 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, Krs 300 0083 20 30 30 46 50 43 41 39 41 39 Lektorutdanning

Detaljer

Journaldato: , Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n

Journaldato: , Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.8.2014-24.8.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 04.09.2014 Høringsbrev Deltakelse i prosjekt for revidering / reetablering

Detaljer

Universitetet i Agder - Søkertall 15. april 2015

Universitetet i Agder - Søkertall 15. april 2015 HelseIdrettSamordna Bac Ernæring, mat og kultur 180 0864 10 16 69 75 Folkehelsearbeid 180 0203 24 24 66 48 Idrett 180 0440 20 20 79 84 Sykepleie, Grm 180 0052 115 105 206 264 Sykepleie, Krs 180 0050 130

Detaljer

13/02/2014 Klage på karakter i UT-405 - Management in Sustainable Development - Theories and Concepts. Dok.dato: 14.02.2014. Dok.dato: 20.02.

13/02/2014 Klage på karakter i UT-405 - Management in Sustainable Development - Theories and Concepts. Dok.dato: 14.02.2014. Dok.dato: 20.02. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.2.2014-23.2.2014, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 03.03.2014 13/02/2014 Klage på karakter i T-405 - Management in ustainable Development - Theories and Concepts

Detaljer

Offentlig journal. 01/04/2014 Klage på karakter i FYS102 - Elektromagnetisme. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/76-7 6042/2014 07.04.

Offentlig journal. 01/04/2014 Klage på karakter i FYS102 - Elektromagnetisme. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/76-7 6042/2014 07.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.4.2014-13.4.2014, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 09.05.2014 01/04/2014 Klage på karakter i FY102 - Elektromagnetisme tudentmappe 2014/76-7 6042/2014 Ofl.

Detaljer

Journaldato: 19.5.2014-25.5.2014, Arkivdel: PERS - UiAs personalarkiv, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 25.09.2012. Dok.dato: 17.12.

Journaldato: 19.5.2014-25.5.2014, Arkivdel: PERS - UiAs personalarkiv, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 25.09.2012. Dok.dato: 17.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.5.2014-25.5.2014, Arkivdel: ERS - ias personalarkiv, Dokumenttype: I,,N,X, Status: J,A 12.06.2014 Midl. tilsetting som postdoktor i IKT 2012/793-3 4547/2014

Detaljer

Journaldato: , Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.9.2014-21.9.2014, Arkivdel: SAK - ias saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 30.09.2014 Bekreftelse på høringsuttalelse Strategisk næringsplan for

Detaljer

Offentlig journal. 17/02/2014 Klage på karakter i sk101 - skolebibliotekkunskap 2. Studentmappe ***** ***** ***** 2014/757-1 4480/2014 20.03.

Offentlig journal. 17/02/2014 Klage på karakter i sk101 - skolebibliotekkunskap 2. Studentmappe ***** ***** ***** 2014/757-1 4480/2014 20.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 3.3.2014-9.3.2014, Dokumenttype:,U,N,X, tatus: J,A 20.03.2014 nnhold: 17/02/2014 Klage på karakter i sk101 - skolebibliotekkunskap 2 tudentmappe 2014/757-1

Detaljer

Journaldato: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n

Journaldato: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - ias saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 10.10.2014 Angående vurdering av søker Tilsetting i ledig fast stilling

Detaljer

Dok.dato: 12.03.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 23.01.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL

Dok.dato: 12.03.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 23.01.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.6.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.06.2013 nnstilling til godkjenning av intern komite st.id. 30038391 Tilsettingsprosess doktorgradsstipendiat

Detaljer

Offentlig journal. Klage i UT-101. Studentmappe ***** ***** ***** 2010/56-6 8459/2010 ØS/JANNIKST 17.08.2011 12.08.2010. Universitetet i Agder

Offentlig journal. Klage i UT-101. Studentmappe ***** ***** ***** 2010/56-6 8459/2010 ØS/JANNIKST 17.08.2011 12.08.2010. Universitetet i Agder Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 8.8.2011-14.8.2011, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 17.08.2011 Klage i T-101 tudentmappe ***** ***** ***** 2010/56-6 8459/2010 12.08.2010 Ø/JANNKT Avs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.5.2014-18.5.2014, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 27.05.2014 02/05/2014 Klage på karakter i -305 - Forvaltning av T-ressurser - 5021 tudentmappe 2014/1214-1

Detaljer

Offentlig journal. Forespørsel om oppdatering av navnelister ifm etablering av alumninettverk. Navn og adresselister 2007/4912-6 18442/2008 16.06.

Offentlig journal. Forespørsel om oppdatering av navnelister ifm etablering av alumninettverk. Navn og adresselister 2007/4912-6 18442/2008 16.06. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.6.2009, Dokumenttype:,, tatus: J,A 16.06.2009 Forespørsel om oppdatering av navnelister ifm etablering av alumninettverk Navn og adresselister 2007/4912-6

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen. Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9 18152/2012 21.08.

Offentlig journal. Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen. Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9 18152/2012 21.08. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 22.4.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.04.2013 Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9

Detaljer

Universitetet i Agder - Offentlig journal

Universitetet i Agder - Offentlig journal niversitetet i Agder - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/03349-2 Innvilget permisjon uten lønn Permisjon uten lønn Dagmar Haumann Personal- og organisasjonsavdelingen /Ingunn Nordlie 19.11.2014 Personal

Detaljer

Dok.dato: 18.02.2009. Klassering: Ikke bestått eksamen Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag (BSY 241, del 1), 18.

Dok.dato: 18.02.2009. Klassering: Ikke bestått eksamen Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag (BSY 241, del 1), 18. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.3.2009, Dokumenttype:,, tatus: J,A 20.03.2009 Tilbud på Temahefte om språkmiljø og språkstimulering i barnehagen nvitasjon til anbudskonkorranse 2009/176-3

Detaljer

Journaldato: 31.10.2014-2.11.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 28.03.2014.

Journaldato: 31.10.2014-2.11.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 28.03.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 2.11.2014, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 03.11.2014 øknad om endring av spesielt opptakskrav for bachelorprogram

Detaljer

Dok.dato: 03.01.2014. Klassering: 041.6 UDIR-SS-DS/ESBO. Dok.dato: 28.03.2014. Klassering: SV-IH/ALR. Dok.dato: 04.04.2014. Klassering: 011.

Dok.dato: 03.01.2014. Klassering: 041.6 UDIR-SS-DS/ESBO. Dok.dato: 28.03.2014. Klassering: SV-IH/ALR. Dok.dato: 04.04.2014. Klassering: 011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 16.04.2014 EAR 2012 Egenproduserte trykksaker ved i 2013-2014 2013/2623-40 105/2014 03.01.2014 041.6 DR--D/JR DR--D/EBO kke

Detaljer

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 25.9.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 27.09.2013 Godkjenning av emner i utdanningsplan - fullføring av bachelorgrad tudentmappe ***** ***** ***** 2011/3777-1

Detaljer

Offentlig journal. Godkjenning av emner - Institutt for sosialfag. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/4412-10 12115/2007 SV-ADM/TAB 26.05.

Offentlig journal. Godkjenning av emner - Institutt for sosialfag. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/4412-10 12115/2007 SV-ADM/TAB 26.05. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 23.5.2008, Dokumenttype:,, tatus: J,A 26.05.2008 Godkjenning av emner - nstitutt for sosialfag tudentmappe 2007/4412-10 12115/2007 14.09.2007 V-ADM/TAB nntatt

Detaljer

Dok.dato: 04.12.2012. Klassering: HF-ADM/ELN

Dok.dato: 04.12.2012. Klassering: HF-ADM/ELN Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 03.04.14, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 04.04.2014 HM tatusrapport 2012-2013 for Det humanistiske fakultet HM-arbeidet ved i 2012-2013 2012/2202-7 26411/2012

Detaljer

Offentlig journal. Møtebok fra styremøte 25.11.2010. Styremøte 25.11.2010 2010/3636-23 23961/2010 UDIR-SS/EKLP 26.11.2010 25.02.2011 011.

Offentlig journal. Møtebok fra styremøte 25.11.2010. Styremøte 25.11.2010 2010/3636-23 23961/2010 UDIR-SS/EKLP 26.11.2010 25.02.2011 011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 25.02.2011 Møtebok fra styremøte 25.11.2010 tyremøte 25.11.2010 2010/3636-23 23961/2010 26.11.2010 DR-/EKL 011.2 DR-/EKL

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om redusert arbeidstid. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/1804-31 21445/2012 STAB-HR/YKV 27.09.2012 30.11.

Offentlig journal. Søknad om redusert arbeidstid. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/1804-31 21445/2012 STAB-HR/YKV 27.09.2012 30.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 2.12.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, Status: J,A 03.12.2012 Søknad om redusert arbeidstid ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/1804-31 21445/2012 27.09.2012

Detaljer

Dok.dato: 07.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 08.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 212.

Dok.dato: 07.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 08.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 27.12.2010 tillingsbetenkning og utlysningstekst - norsk Tilsettingsprosess professor T st.id. 30035414 X 2010/2208-14 14078/2010

Detaljer

Offentlig journal. Endring av veilederteam. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2012 27.06.2012 TN-ADM/ESF 28.09.2012. Avsender TN-ADM/ESF

Offentlig journal. Endring av veilederteam. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2012 27.06.2012 TN-ADM/ESF 28.09.2012. Avsender TN-ADM/ESF Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 28.9.2-30.9.2, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 01.10.2 Endring av veilederteam Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2 27.06.2 TN-ADM/EF TN-ADM/EF

Detaljer

Journaldato: , Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.9.2014-28.9.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 30.09.2014 Endelig søknadsrunde - rosjekttildelinger orgesuniversitetet

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/03166-334 Pensumliste: VER204_2015 Vår 2015 Pensumlister vår 2015 Ref E14/1417 Journaldato: Tilg. kode: Studentservice /Marianne Øhrn Johannessen Internt notat

Detaljer

Offentlig journal. Retur av arbeidsavtalen. ***** ***** - Personalmappe 2007/425-2 1383/2007 07.06.2007 PERSØK/ASO 23.05.2007

Offentlig journal. Retur av arbeidsavtalen. ***** ***** - Personalmappe 2007/425-2 1383/2007 07.06.2007 PERSØK/ASO 23.05.2007 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.6.2007-10.6.2007, Dokumenttype:,, tatus: J,A 11.06.2007 nnhold: Retur av arbeidsavtalen ***** ***** - ersonalmappe 2007/425-2 1383/2007 23.05.2007 ERØK/AO

Detaljer

Offentlig journal. 02/06/2014 Klage på karakter i FR Fransk språk. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/ /

Offentlig journal. 02/06/2014 Klage på karakter i FR Fransk språk. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/ / Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 2.6.2014-8.6.2014, Dokumenttype:,U,N,, tatus: J,A 13.06.2014 02/06/2014 Klage på karakter i FR 122 - Fransk språk tudentmappe 2014/1426-1 8336/2014 02/06/2014

Detaljer

Journaldato: 02.07.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.07.2013.

Journaldato: 02.07.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.07.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 04.07.2014 Oppfølging av internasjonal ansatt ved - ***** ersonalmappe ***** ***** 2013/1873-5

Detaljer

Hå k. Njærheim gnr 8. Deponi av runestein. AmS til Hå kyrkjelege fellesråd: Oversending av fornminneskilt. Vedlegg: To laminerte skilt. Dok.

Hå k. Njærheim gnr 8. Deponi av runestein. AmS til Hå kyrkjelege fellesråd: Oversending av fornminneskilt. Vedlegg: To laminerte skilt. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 09.10.2009 Hå k. Njærheim gnr 8. Deponi av runestein. Am til Hå kyrkjelege fellesråd: Oversending av fornminneskilt. Vedlegg: To

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Journaldato: 14.7.2014-20.7.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: 11.07.2014. Dok.dato: 30.07.

Journaldato: 14.7.2014-20.7.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: 11.07.2014. Dok.dato: 30.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.7.2014-20.7.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 30.07.2014 nnhold: Høringsbrev Forslag om endringer i forskrift om

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00053-2 Signert arbeidsavtale med ekstrahjelp Ansettelse ekstrahjelp DIR-SS-DS Dok. dato: 03.03.2015

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00941-3 Behandling av søknader til videreutdanning avsluttet Videreutdanning for lærere og rektorutdanning studieåret

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00100-22 Signert kontrakt om sensurering PDM100 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved

Detaljer

Offentlig journal. Innvilget søknad om forlengelse av innlevering på masteroppgaven. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/4540-13 21744/2009 21.10.

Offentlig journal. Innvilget søknad om forlengelse av innlevering på masteroppgaven. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/4540-13 21744/2009 21.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 16.02.2010 nnvilget søknad om forlengelse av innlevering på masteroppgaven tudentmappe ***** ***** ***** 2007/4540-13 21744/2009

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til møte i Tilsettingsrådet SV. Tilsettingsrådet SV 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Offentlig journal. Innkalling til møte i Tilsettingsrådet SV. Tilsettingsrådet SV 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 22.04.2010 nnkalling til møte i Tilsettingsrådet V Tilsettingsrådet V 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02261-18 Individuell sakkyndig vurdering II - Kandidatmappe - Dok. dato: 30.03.2016 Arkivdel: Student I, 15/02261-19 Individuell

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12.

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 22.12.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 23.12.2013 Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290 tudentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013

Detaljer

Offentlig journal. Fritak for deler av emner i forbindelse med utvekslingsopphold - høst 06. Studentmappe ***** ***** 2007/72-1 86/2007 08.01.

Offentlig journal. Fritak for deler av emner i forbindelse med utvekslingsopphold - høst 06. Studentmappe ***** ***** 2007/72-1 86/2007 08.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype: I,,N,, tatus: J,A 22.05.2007 Fritak for deler av emner i forbindelse med utvekslingsopphold - høst 06 tudentmappe 2007/72-1 86/2007 08.01.2007

Detaljer

Dok.dato: 05.12.2011. Klassering: 52. (enhet/initialer): EFL/AMBA. Dok.dato: 12.12.2011. Klassering: 665 EFL/ST. Dok.dato: 12.12.2011.

Dok.dato: 05.12.2011. Klassering: 52. (enhet/initialer): EFL/AMBA. Dok.dato: 12.12.2011. Klassering: 665 EFL/ST. Dok.dato: 12.12.2011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 21.12.2011 nnvilget søknad om forlenget studietid EFL tudentmappe 2010/718-5 12365/2011 05.12.2011 EFL/AMBA Høgskolen i Telemark

Detaljer

Offentlig journal. Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010. Personalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 TN-ADM/HKH 30.04.

Offentlig journal. Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010. Personalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 TN-ADM/HKH 30.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 30.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 03.05.2010 Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010 ersonalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 niversitetet

Detaljer

Journaldato: , Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.8.2014-10.8.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 19.08.2014 nnhold: Attest - Forskuddstrekk Attest om restanse på skatt

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00190-36 Sluttmelding, Bachelor i Sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved 517 12.02.2016, Tatt til orientering I, 15/00329-23

Detaljer

Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, st.id 30035017. Dok.dato: 22.09.2010.

Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, st.id 30035017. Dok.dato: 22.09.2010. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.4.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 05.04.2011 økerliste Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved nstitutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi,

Detaljer

Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 22.10.2013. Klassering: 011.

Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 22.10.2013. Klassering: 011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.1.2014-19.1.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 21.01.2014 HA 36/12 Retningslinjer for forskningstermin entralt hovedavtaleutvalg 24.09.2 2/2848-5 20985/2

Detaljer

Undervisning ved Universitetet i Stavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - Institutt for helsefag, Bachelor i sykepleie. Dok.dato: 31.10.

Undervisning ved Universitetet i Stavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - Institutt for helsefag, Bachelor i sykepleie. Dok.dato: 31.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 8.1.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 09.01.2014 ndervisning ved niversitetet i tavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - nstitutt for helsefag,

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 26.02.09 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 21/01 "Statsbudsjettet for 2009 kap. 275 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

Dok.dato: 01.06.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 30.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 31.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.

Dok.dato: 01.06.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 30.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 31.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,,, tatus: J,A 19.08.2011 nnkalling til møtet i Doktorgradsutvalget ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet 7. juni 2011 2011/3059-12

Detaljer

Godkjenning av PSY501 / PSY416 som erstatning for PSY500 / PSY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid 31.07.2013 01.08.2013 01.08.2013 01.08.

Godkjenning av PSY501 / PSY416 som erstatning for PSY500 / PSY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid 31.07.2013 01.08.2013 01.08.2013 01.08. Godkjenning av PY501 / PY416 som erstatning for PY500 / PY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid tudentmappe 2010/223-9 1362/2013 11.09.2013 31.07.2013 02/07/2013 Klage på karakter i BE-501 - Masteroppgave

Detaljer

Torunn Lauvdal Dag Nordbø. Kathrine Skretting. Frøydis Nordgård Vik MEDL Helene Falch Fladmark MEDL Morgan Konnestad Pål Preede Revheim

Torunn Lauvdal Dag Nordbø. Kathrine Skretting. Frøydis Nordgård Vik MEDL Helene Falch Fladmark MEDL Morgan Konnestad Pål Preede Revheim Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Metochi/Lesvos Dato: 12.-13.05.2013 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal LEDER Dag Nordbø Kathrine Skretting Frøydis Nordgård

Detaljer

Journaldato: 13.02.13, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,n,x,s, Status: J,A. Dok.dato: 07.09.2012.

Journaldato: 13.02.13, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,n,x,s, Status: J,A. Dok.dato: 07.09.2012. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 13.02.13, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 15.02.2013 Tillegg nummer en for forlengelse av avtale Anbud 11/09 Kjøp av

Detaljer

Offentlig journal. 11/03/2014 Klage på karakter i Jur103 - Kontraktsrett. Studentmappe ***** ***** ***** 2010/ /

Offentlig journal. 11/03/2014 Klage på karakter i Jur103 - Kontraktsrett. Studentmappe ***** ***** ***** 2010/ / Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 10.3.2014-16.3.2014, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 20.03.2014 11/03/2014 Klage på karakter i Jur103 - Kontraktsrett tudentmappe 2010/1649-5 4778/2014 Ofl.

Detaljer

Universitetsstyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:15-16:30

Universitetsstyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:15-16:30 Møteprotokoll Universitetsstyret Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:15-16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Torunn Lauvdal LEDER Frøydis Nordgård Vik

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/00983-27 Anmodning om midlertidig tilsetting Midlertidig tilsetting organisasjonsutvikling /Susanne Sulen Offl 14 Seksjon for opptak /Heidi Sund Dok. dato: 01.11.2016 Arkivdel: Personal

Detaljer

Dok.dato: 16.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/RJE. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212.2 SV-ADM/KBS. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212.

Dok.dato: 16.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/RJE. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212.2 SV-ADM/KBS. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.09.2013 BDJETTFORLAG 2014 - FORLAG NNENFOR OG TENFOR RAMMEN tatsbudsjettet 2012 2011/5659-18 227/2012 16.10.2012 TAB-ØVA/TOK

Detaljer

Offentlig journal. Innspill fra UiS om gaveforsterkningsordningen. Anmodning om utbetaling av gaveforsterkningsmidler 2008/3659-4 11727/2013

Offentlig journal. Innspill fra UiS om gaveforsterkningsordningen. Anmodning om utbetaling av gaveforsterkningsmidler 2008/3659-4 11727/2013 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 04.08.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.08.2013 nnspill fra i om gaveforsterkningsordningen Anmodning om utbetaling av gaveforsterkningsmidler 2008/3659-4

Detaljer

Universitetet i Agder Teknologi og realfag studietilbud

Universitetet i Agder Teknologi og realfag studietilbud Universitetet i Agder Teknologi og realfag studietilbud Geir Kløkstad, Fakultet for teknologi og realfag Fakultet for teknologi og realfag 2500 studenter 4 institutter Ingeniørvitenskap (Grimstad) IKT

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av midlertidig stilling som stipendiat. Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2010/4065-11 394/2014 08.01.

Offentlig journal. Oppsigelse av midlertidig stilling som stipendiat. Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2010/4065-11 394/2014 08.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 25.4.2014-27.4.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 28.04.2014 Oppsigelse av midlertidig stilling som stipendiat ersonalmappe ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Dok.dato: 28.09.2011. Klassering: 112. (enhet/initialer): ØKONOMI/TEØ HS/ENO. Dok.dato: 14.09.2011. Klassering: 621 UTDANNING/ÅK. Dok.dato: 21.09.

Dok.dato: 28.09.2011. Klassering: 112. (enhet/initialer): ØKONOMI/TEØ HS/ENO. Dok.dato: 14.09.2011. Klassering: 621 UTDANNING/ÅK. Dok.dato: 21.09. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 28.9.2011, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 06.10.2011 H innspill til fordeling av midler til større utstyrskjøp og vedlikehold i 2012 nvesteringsbudsjett - tørre

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S, 99/01262-61 Ny revidert budsjett i henhold til epost fra Riksantikvaren 08.06.2015 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad

Detaljer

Dok.dato: 01.06.2011. Klassering: SV-ADM/KBS. Dok.dato: 06.06.2011. Klassering: SV-ADM/GAK. Dok.dato: 18.05.2011. Klassering: SV-ADM/HEF. Dok.

Dok.dato: 01.06.2011. Klassering: SV-ADM/KBS. Dok.dato: 06.06.2011. Klassering: SV-ADM/GAK. Dok.dato: 18.05.2011. Klassering: SV-ADM/HEF. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 6.7.2011, Dokumenttype:,,s,x,n, tatus: J,A 07.07.2011 nnkalling til møte i ansettelsesrådet V Ansettelsesrådet V 06.06.2011 ved Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Journaldato: 28.01.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 06.12.

Journaldato: 28.01.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 06.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 28.01.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A nnhold: Ny administrativ organisering Kartlegging, evaluering

Detaljer

Dok.dato: 10.07.2008. Klassering: Avskr. dato: Avskr.måte: Avskr/besvar lnr.: Dok.dato: 10.07.2008. Klassering: 212.2. Dok.dato: 10.07.

Dok.dato: 10.07.2008. Klassering: Avskr. dato: Avskr.måte: Avskr/besvar lnr.: Dok.dato: 10.07.2008. Klassering: 212.2. Dok.dato: 10.07. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.7.2008, Dokumenttype:,, tatus: J,A 15.07.2008 kattekort ersonalmappe 2008/1626-4 13047/2008 HF-ADM/GMA Offl. 5a, Fvl. 13 Følgebrev tudentassistenter 1.

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Anna Louise Nes Axelsen Isabelle-Louise Aabel STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Anna Louise Nes Axelsen Isabelle-Louise Aabel STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 12.12.2011 Tidspunkt: 09:15-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Journaldato: 18.03.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.10.

Journaldato: 18.03.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 18.03.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 21.03.2013 Opplysninger til kontrakt Rammeavtaler for

Detaljer

Dok.dato: 01.02.2013. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 09.04.2013. Klassering: 015.2 AM-FORN/MAN. Dok.dato: 30.05.2013. Klassering: TN-ADM/NHS

Dok.dato: 01.02.2013. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 09.04.2013. Klassering: 015.2 AM-FORN/MAN. Dok.dato: 30.05.2013. Klassering: TN-ADM/NHS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 08.09.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 10.09.2013 nformasjon om utenlandsopphold ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/2377-16 2918/2013 01.02.2013

Detaljer

Dok.dato: 20.02.2013. Klassering: SV-ADM/GAK. Dok.dato: 06.02.2013. Klassering: 222.3 SV-ADM/GAK. Dok.dato: 15.02.2013. Klassering: 212.

Dok.dato: 20.02.2013. Klassering: SV-ADM/GAK. Dok.dato: 06.02.2013. Klassering: 222.3 SV-ADM/GAK. Dok.dato: 15.02.2013. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 15.4.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 16.04.2013 nnkalling til møte i Ansettelsesutvalget V Ansettelsesutvalget V 27.02.2013 ved Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 01.11.2011 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om støtte til produksjon av dokumentar. STØH- studentforeningen ved Handelshøyskolen i Trondheim

Offentlig journal. Svar på søknad om støtte til produksjon av dokumentar. STØH- studentforeningen ved Handelshøyskolen i Trondheim Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 28.10.2013 var på søknad om støtte til produksjon av dokumentar TØH- studentforeningen ved Handelshøyskolen i Trondheim 2013/823-1

Detaljer

Dok.dato: 13.03.2007. Klassering: Avskr. dato: Avskr.måte: Avskr/besvar lnr.: Dok.dato: 13.12.2007. Klassering: Dok.dato: 21.12.2007.

Dok.dato: 13.03.2007. Klassering: Avskr. dato: Avskr.måte: Avskr/besvar lnr.: Dok.dato: 13.12.2007. Klassering: Dok.dato: 21.12.2007. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.1.2008-13.1.2008, Dokumenttype:,, tatus: J,A 14.01.2008 Autorisering av nyutdannet helsepersonell - sommeren 2007 - informasjon Autorisering av nyutdannet

Detaljer

Journaldato: 22.6.2011, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.06.

Journaldato: 22.6.2011, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.06. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 22.6.2011, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 23.06.2011 øknad om intern overflytting ved HiG ntern overflytting

Detaljer

31.08.2013 31.08.2013

31.08.2013 31.08.2013 luttmelding - Rettsvitenskap tudentmappe 2013/456-4 15360/2013 02.09.2013 31.0.2013 øknad om godkjenning av eksamen i PEL145 tudentmappe 2013/215-2 15973/2013 31.0.2013 Prosjektsøknad Prosjektsøknad sendt

Detaljer

Safety climate and safety culture in health care and the petroleum industry: psychometric quality, longitudinal change, and structural models

Safety climate and safety culture in health care and the petroleum industry: psychometric quality, longitudinal change, and structural models Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 22.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 23.04.2010 afety climate and safety culture in health care and the petroleum industry: psychometric quality, longitudinal

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01291-17 Tilleggskontrakt Erasmus Pluss 2014 Mobilitet 2015-1-NO01-KA103-013035 Erasmus+ Mobilitetsmidler 2015-2016 Senter for internasjonalisering av utdanning /Vidar Pedersen Internasjonalt

Detaljer

Offentlig journal. Følgebrev signert avtale. Samarbeid med Beijing Jiaotong University, Kina 2009/2986-2 17031/2009 18.05.2009 STAB-UA/KHH 05.10.

Offentlig journal. Følgebrev signert avtale. Samarbeid med Beijing Jiaotong University, Kina 2009/2986-2 17031/2009 18.05.2009 STAB-UA/KHH 05.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 05.10.2009 Følgebrev signert avtale amarbeid med Beijing Jiaotong niversity, Kina 2009/2986-2 17031/2009 18.05.2009 TAB-A/KHH 351

Detaljer

Eigersund k. Gnr 8, bnr 36. Industripark Kværnhuset Industri-Inkubator. Ark. undersøkelser. - Tiltakshaver: Kværner Egersund AS

Eigersund k. Gnr 8, bnr 36. Industripark Kværnhuset Industri-Inkubator. Ark. undersøkelser. - Tiltakshaver: Kværner Egersund AS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.12.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.12.2011 Eigersund k. Gnr 8, bnr 36. ndustripark Kværnhuset ndustri-nkubator. Ark. undersøkelser. - Tiltakshaver:

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Rekruttering doktorgradsstipendiat i barnehagevitenskap, bærekraftig utvikling, HF-IBU,

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Rekruttering doktorgradsstipendiat i barnehagevitenskap, bærekraftig utvikling, HF-IBU, Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 04.11.2016 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 12 X, 15/01485-54 Møteinnkalling Fakultetsstyret ved 18.10.2016 Fakultetsstyret ved Dok.

Detaljer

Offentlig journal. Signert Erasmus avtale innen kjemi 2011-2013. Erasmus avtale University of Huelva 2008/1054-5 25744/2011 TN-ADM/BED 22.02.

Offentlig journal. Signert Erasmus avtale innen kjemi 2011-2013. Erasmus avtale University of Huelva 2008/1054-5 25744/2011 TN-ADM/BED 22.02. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.2.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 22.02.2012 ignert Erasmus avtale innen kjemi 2011-2013 Erasmus avtale niversity of Huelva 2008/1054-5 25744/2011

Detaljer

Styremedlemmer til Per E. Ramslands stiftelse for forskning og utvikling innen musikk og billedkunst, Org.nr. : 977 183 421. Dok.dato: 17.06.

Styremedlemmer til Per E. Ramslands stiftelse for forskning og utvikling innen musikk og billedkunst, Org.nr. : 977 183 421. Dok.dato: 17.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 06.08.2010 Styremedlemmer til er E. Ramslands stiftelse for forskning og utvikling innen musikk og billedkunst, Org.nr. :

Detaljer

INFORMATIKK, ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

INFORMATIKK, ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Vedlegg 2 Studieportefølge ved HiT fordelt etter fagområder. For studier markert med * ble det i styresak 103/10 ikke gjort noe vedtak om antall studieer. INFORMATIKK, ØKOI OG ADMINISTRASJON Økonomi og

Detaljer

Andrea Myhrbraaten Medlem STA Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA

Andrea Myhrbraaten Medlem STA Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: Strand Hotell Fevik Dato: 29.11.2012 Tidspunkt: 13:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Anne Løvland

Detaljer

Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: Dok.dato: 24.09.2012. Klassering: Dok.dato: 17.01.2013. Klassering: (enhet/initialer): Dok.dato: 03.05.

Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: Dok.dato: 24.09.2012. Klassering: Dok.dato: 17.01.2013. Klassering: (enhet/initialer): Dok.dato: 03.05. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 03.07.2013 nnkalling til møte i entralt hovedavtaleutvalg 24.09.2012 entralt hovedavtaleutvalg 24.09.2012 2012/2848-3 19190/2012

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01255-9 Klage på sensur til eksamen i JS1006 Arbeidsrett Dok. dato: 13.05.2016 Arkivdel: Student I, 14/01629-8 Klage på sensur til eksamen i JS1006 Arbeidsrett Dok. dato: 19.05.2016 Arkivdel:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00016-16 Referat fra TN ledermøte 12.05.2015 Ledermøter TN 2015 Dok. dato: 12.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv 015.2 X, 15/00016-18

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Universitetet i Agder - Offentlig journal

Universitetet i Agder - Offentlig journal niversitetet i Agder - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/03474-1 Studentevaluering BacBio 2015 Studiumrapporter for biologi - bachelorprogram (2014-2020) Fakultet for teknologi og realfag /Geir Øivind

Detaljer

Dok.dato: 27.01.2012. Klassering: 02. (enhet/initialer): STAB REKTOR/HH. Dok.dato: 31.01.2012. Klassering: 02 STAB REKTOR/HH. Dok.dato: 07.02.

Dok.dato: 27.01.2012. Klassering: 02. (enhet/initialer): STAB REKTOR/HH. Dok.dato: 31.01.2012. Klassering: 02 STAB REKTOR/HH. Dok.dato: 07.02. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.2.2012, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 15.02.2012 -sak 14/12 tillingsomtaler for rektor viserektorer dekaner direktør nstitusjonell ledelse ved fra 1. august

Detaljer

Universitetet i Agder: Utdanning innen ehelse Status og veien videre. HelsIT2013 sesjon 1D e-helsekompetanse det har vi vel?

Universitetet i Agder: Utdanning innen ehelse Status og veien videre. HelsIT2013 sesjon 1D e-helsekompetanse det har vi vel? Universitetet i Agder: Utdanning innen ehelse Status og veien videre HelsIT2013 sesjon 1D e-helsekompetanse det har vi vel? ehelse utdanning ved UiA Doktorgrad: Helse- og idrettsvitenskap Teknologi Økonomi

Detaljer

Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte

Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner : Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets-

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00100-14 Signert arbeidsavtale med gjesteforeleser Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved Institutt for musikk og dans 2015 Institutt

Detaljer

Offentlig journal ---------------------------------------------------------

Offentlig journal --------------------------------------------------------- Offentlig journal Journaldato: 18.6.2012-24.6.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A, 2006/00337-004 X Datert: 14.05.2012 Arkiv: ***** Saksans: MATINF-ADM/IRRODNES U.off: Offl. 25 Grad: P Sak: Personalmappe

Detaljer

Journaldato: 08.04.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U, N, X, S, Status: J,A. Dok.dato: 17.01.

Journaldato: 08.04.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U, N, X, S, Status: J,A. Dok.dato: 17.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 08.04.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype:,, N,,, tatus: J,A 17.04.2013 Tilbud om tilsetting som postdoktor i ledelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 15/00261-2 Mottatt klage på karaktersetting MHV146 - Høst 2014 Klage på karaktersetting MHV146 Institutt

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00091-29 Statsbudsjettet for 2015 - Følgegruppe for lærerutdanningsreformen Statsbudsjettet 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: 13.05.2015

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01112-5 Klage på sensur til eksamen i PSY2204 Personlighetspsykologi Studentmappe - I, 14/01473-7 Klage på sensur til eksamen i KARR3003 Arbeid, utdanning og sosial inkludering MKARV430

Detaljer