Søknad om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med oppstart i 2015 sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "30.09.2013 01.10.2013. Søknad om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med oppstart i 2015 sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag"

Transkript

1 Vernepleie bachelorprogram BACVPL / Personalmappe P 2011/ / Bekreftelse på mottatt prosjektskisse øknad om enter for forskningsdrevet innovasjon (F) med oppstart i 2015 sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag 2013/ / Norges forskningsråd Dialogmøte om det europeiske forskningssamarbeidet - påminnelse nvitasjoner fra statlige organisasjoner 2013 Kurs - konferanser - seminarer 2012/ / Kunnskapsdepartementet ide: 1155 av 192

2 Framdriftsrapport høst 2013 Ph.d.-kandidat Jon Normann Wergeland 2011/ / Godkjent rapport PhD kandidat PhD programmet i offentlig administrasjon 2010/ / igbjørn ødal Kartlegging i forkant av evaluering av forskningen innenfor teknologifagene Evaluering av forskningen innenfor teknologifagene 2013/ / Forskningsrådet Merknad på vurdering Tilsetting i ledig fast stilling som professor dosent førsteamanuensis førstelektor i e-læring multimedia ved Fakultet for teknologi og realfag Ref 24/13 tans - ingen tilsetting P 2013/ /2013 Ofl ide: 1156 av 192

3 luttmelding - Barnehagelærer tudentmappe 2013/ / luttmelding - Pedagogikk Bachelor tudentmappe 2013/ / ærordning eksamen GL 1-7 tudentmappe 2013/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2013/ / ide: 1157 av 192

4 øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2013/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2013/ / øknad om godkjenning av annen utdanning - rettsvitenskap tudentmappe 2013/ / øknad om opptak Bjørnulf Arntsen Ph.d.-kandidat Bjørnulf Arntsen ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap - spesialisering i helsevitenskap 2013/ / ide: 115 av 192

5 tudentmappe 2013/ / Topic for trial lecture PhD kandidat Moutaz Mohammad Moustafa Haddara PhD program nformasjonssystemer nformation ystems 2009/ / Vedtak om sanksjon - manglende oppfølging av sykmeldt arbeidstaker Personalmappe P 2007/ / Høringsuttalelse fra Fakultet for humaniora og pedagogikk - forslag til endringer i emnemodulen Gjennomgang av universitetets studieportefølje N 2012/ / Greta Hilding ide: 1159 av 192

6 Høringsuttalelse fra Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap - forslag til endringer i emnemodulen for 2014 Gjennomgang av universitetets studieportefølje N 2012/ / Greta Hilding Opptak av tre kandidater ved det fakultetsvise phd programmet - med spesialisering i nternational Management Opptak på phd programmet ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap nternational Management 3 kandidater N 2013/ / igbjørn Reidar ødal Brev til etterlatte Personalmappe 2013/ / nga Mørner Fidjestøl Endring forhåndsgodkjenning delstudiet utland H13 tudentmappe 2012/ / ide: 1160 av 192

7 Endring forhåndsgodkjenning delstudiet utland H13 tudentmappe 2012/ / nvitation letter PhD kandidat Weerawanse Rohan Laksiri PhD programmet nternational Management 2012/ / To whom it may concern var på søknad om dispensasjon fra progresjonskrav i forhold til hovedprosjekt tudentmappe 2013/ / var på søknad om godkjenning av utenlandsk høyere utdanning for personer med mangelfull dokumentasjon øknad om godkjenning av utenlandsk høyere utdanning 2013/ / ide: 1161 av 192

8 var på søknad om permisjon tudentmappe 2012/ / øknad øknad om enter for forskningsdrevet innovasjon (F) med oppstart i 2015 sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag 2013/ / Norges forskningsråd øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2013/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2013/ / ide: 1162 av 192

9 øknad om godkjenning av annen utdanning - Videreutdanning Psykisk helsearbeid tudentmappe 2013/ / Avhandling godkjent for vurdering - komite oppnevnt PhD kandidat Karen tendal PhD programmet nformasjonssystemer 2010/ / Målfrid Tangedal BE nvesteringer / BE Økonomisystemer og styring / ide: 1163 av 192

10 BE nternational accounting / BE-40 1 nternational Finance / BE Eiendomsøkonomi / BE Corporate Finance / ide: 1164 av 192

11 BE Derivater og risikostyring / BE-412 G Økonomisk styring / BE Masteroppgave i økonomi og administrasjon / BE Empirical Finance / ide: 1165 av 192

12 BO102 1 Botanikk / BO103 1 Zoologi / BO104 1 Human fysiologi og anatomi / BO105 1 Genetikk og evolusjon / ide: 1166 av 192

13 BO106 2 Biologi / BO10 1 Biologi / BO109 1 Cellebiologi / BO201 1 Akvatisk økologi / ide: 1167 av 192

14 BO202 1 Histologi og immunologi / BO203 1 Terrestrisk økologi / BO204 1 Zoofysiologi / BO300 1 Bacheloroppgave / ide: 116 av 192

15 BO900 1 Biologi / BYG101 G Teknisk design material og formlære / BYG104 G Prosjektadministrasjon / BYG105 G Autocad / ide: 1169 av 192

16 BYG106 G Veg og trafikkteknikk / BYG107 G Arkitektur og byggekunst / BYG10 G VA teknikk / BYG109 G Renseteknikk / ide: 1170 av 192

17 BYG110 G tatikk og fasthetslære / BYG111 G Husbygging / BYG112 G Landmåling / BYG201 G Dimensjonering av tre og stålkonstruksjoner / ide: 1171 av 192

18 BYG202 G Bygningsprosjektering / BYG203 G Veg og terrengmodellering / BYG204 G Arealplan / Evalueringsmatrise Anskaffelse Kommunikasjonsdirektør 2013/ /2013 Ofl ide: 1172 av 192

19 tyreprotokoll tudieutvalget / / Tildeling av graden philosophiae doctor - Fahul Wahid PhD kandidat Fathul Wahid PhD programmet nformasjonssystemer 2010/ / Per igurd ørensen Frafall av forhåndsvarsel om sanksjon ved manglende oppfølging av sykmeldt arbeidstaker Personalmappe 2009/ / NAV Aa registeret nformasjon om foreldrepermisjon Personalmappe 200/ / Gunvor ofia Almlie ide: 1173 av 192

20 nnvilgelse av forlenget uførepensjon Personalmappe P 200/ / Kontrakt timelønnede - uten følgebrev - høst 2013 Timelønnskontrakter institutt for musikk 2012 og 2013 P 2012/ /2013 kke publisert Kunnskapsdepartementets styreseminar foreløpig program og frist for påmelding niversitetsstyret tyresammensetning og funksjonstid / / Kunnskapsdepartementet Prisstigning på konsulenttimer utført for Felles tudentsystem F felles studentsystem for universiteter og høgskoler 200/ / F Felles studentsystem ide: 1174 av 192

21 Påminnelse fra NAV Personalmappe P 2013/ / luttmelding - Førskole/FL tudentmappe 2013/ / luttmelding - Grunnskolelærer 5-10 tudentmappe 2013/ / ærordning eksamen GL 1-7 tudentmappe 2013/ / ide: 1175 av 192

22 ærordning eksamen ngeniør - Data tudentmappe 2013/ /2013 Ofl ærordning eksamen Økonomi og administrasjon tudentmappe 2013/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2013/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ / ide: 1176 av 192

23 øknad om permisjon - Velferdsstudier tudentmappe 200/ / Vedtak - ingen sanksjon Personalmappe 2013/ / NAV Aa registeret Øvingslærers vurderingsrapport av studentens praksisopplæring - ikke bestått tudentmappe 2013/ / Årskontrakt mellom Lyngdal ungdomsskole og niversitetet i Agder Avdeling for lærerutdanning PP Årskontrakter Praksisavtaler PP - GL - AL / / Lyngdal ungdomsskole ide: 1177 av 192

24 Deling av Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap - melding om vedtak i universitetsstyret øknad om etablering av nye enheter - Deling av Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap N 2013/ / Per igurd ørensen Ber om forslag til sakkyndig utvalg Tilsetting i fast hel stilling som førsteamanuensis førstelektor universitetslektor i matematikk matematikkdidaktikk ved Fakultet for teknologi og realfag ref 69/13 - Hans Kristian Nilsen 2013/ / Elna vege m.fl. nnvilget søknad om permisjon - master Velferdsstudier tudentmappe 200/ / Letter of Admission - Charly Berthod Ph.d. - kandidat Charly Berthod - Fornybar Energi 2013/ / Charly Berthod ide: 117 av 192

25 Letter of Admission - vana Janickova Ph.d. - kandidat vana Janickova - Fornybar Energi 2013/ / vana Janickova Letter of admission - Meisam Naderi Ph.d. - kandidat Meisam Naderi - KT 2013/ / Meisam Naderi m.fl. Letter of Admission - Mohamed Ali aleh Abomhara Ph.d. - kandidat Mohamed Ali aleh Abomhara - KT 2013/ / Mohamed Ali aleh Abomhara Letter of Admission - Zuolong Wei Ph.d. - kandidat Zuolong Wei - mekatronikk 2013/ / Zuolong Wei ide: 1179 av 192

26 Opptaksbrev med usignert avtale PhD kandidat ara Blåka doktorgradsprogram ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap spesialisering i Public Administration 2013/ / ara Blåka PhD thesis for evalation PhD kandidat Karen tendal PhD programmet nformasjonssystemer 2010/ / Ekaterina Prasolova-Førland PhD thesis for evaluation PhD kandidat Karen tendal PhD programmet nformasjonssystemer 2010/ / Øystein æbø var på klage på karakter i DAT103 - Operativsystemer og mikroprosesser tudentmappe 2013/ /2013 Ofl ide: 110 av 192

27 var på klage på karakter i KOM500 - Masteroppgave tudentmappe 2011/ /2013 Ofl var på klage på karakter i Y ykepleie 1 tudentmappe 2013/ /2013 Ofl var på klage på karakter i Y ykepleie tudentmappe 2013/ /2013 Ofl var på søknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2013/ / ide: 111 av 192

28 var på søknad om godkjenning av utdanning fra Russland tudentmappe 2013/ / øknad om fritak fra emne / emnegruppe tudentmappe 2013/ / Tildelingsbrev Activepeople Anskaffelse Kommunikasjonsdirektør 2013/ / Tilsetting i 100% stilling som professor i fornybar energi Personalmappe P 2013/ / ide: 112 av 192

29 Videre progresjon ved bachelorprogrammet i sykepleie tudentmappe 2013/ / BYG205 G Fundamentering / BYG206 G tatikk / BYG207 G Betongdimensjonering / ide: 113 av 192

30 BYG300 G Hovedprosjekt byggdesign / BYG303 G Konstruksjonsanalyse / BYG304 G Dataverktøy i konstruksjonsteknikk / BYG305 G Hovedprosjekt byggdesign / ide: 114 av 192

31 DAT100 G Datateknikk / DAT101 G Programmering Grunnkurs / DAT104 G Multimediedesign / DAT106 G Webpublisering / ide: 115 av 192

32 DAT107 G Digitale kretser og mikroprosessorteknikk / DAT10 G Operativsystemer / DAT200 G Grafisk databehandling / DAT201 G Algoritmer og datastrukturer / ide: 116 av 192

33 DAT202 G Databaser / DAT204 G Datakommunikasjon / DAT20 G Web teknikker for multimedia / DAT210 G Nettverksdrift / ide: 117 av 192

34 DAT211 G Nettverk og sikkerhet / DAT212 G nformasjonssystemer strategi og økonomi / DAT213 G Katalogtjenester og databaseadministrasjon / DAT214 G Multimedieteknologi / ide: 11 av 192

35 DAT216 G 3D modellering og animasjon / DAT217 G Nettverksdrift / DAT21 G Bedriftsetablering / DAT219 G nternettjenester på.net platform / ide: 119 av 192

36 DAT220 G Videregående programmering / DAT221 G Praktisk formidling / DAT222 G Visuell design / DAT223 G Authoring oftware / ide: 1190 av 192

37 DAT224 G1 nteraktiv markedsføring / DAT300 G Hovedprosjekt data / DAT302 G Bacheloroppgave multimedia / DR Drama halvårsstudium / ide: 1191 av 192

38 DR Drama 1 nnføring i drama og teater / DR Drama 2 Drama og teater teori og praksis / DR Drama i førskolelærerutdanningen / DR-103 D1 Drama i førskolelærerutdanningen / ide: 1192 av 192

39 DR Fagdidaktikk i drama / DR Fagdidaktikk i drama / DR-10 1 Hovedområde drama / DR Hovedområde drama / ide: 1193 av 192

40 DR tøttefag og fagteori / DR-11 1 Fagdidaktikk og tverrfaglig arbeid / DR Fagdidaktikk og tverrfaglig arbeid / DR Teaterproduksjon / ide: 1194 av 192

41 DR Fo-arbeid / ELE102 G Kretsteknikk / ELE103 G Elektroniske kretser / ELE203 G Mobil kommunikasjon / ide: 1195 av 192

42 ELE206 G Elektronikk / ELE20 G ignalbehandling / ELE209 G Videregående mikroprosessorteknikk / nnkalling til styremøte niversitetsstyret / / ide: 1196 av 192

43 nnstilling Tilsetting i midlertidig 100 % stilling som konsulent / 1.konsulent ved T-avdelingen, tudentservice og tudentrekruttering Ref 72/12 Erlend Johansen P 2013/ /2013 Ofl Protokoll Anskaffelse Eksamensbord 2013/ / var Paulsen Protokoll niversitetsstyret / / Elin Gauslaa tvidet søkerliste Tilsetting i midlertidig 100 % stilling som konsulent / 1.konsulent ved T-avdelingen, tudentservice og tudentrekruttering Ref 72/12 Erlend Johansen P 2013/ /2013 Ofl ide: 1197 av 192

44 tvidet søkerliste Tilsetting i fast 100 % stilling som rådgiver i T-avdelingen Ref 70/13 Eldri Galteland P 2013/ /2013 Ofl tvidet søkerliste Tilsetting i fast hel stilling som førsteamanuensis førstelektor universitetslektor i matematikk matematikkdidaktikk ved Fakultet for teknologi og realfag ref 69/13 - Hans Kristian Nilsen P 2013/ /2013 Ofl E-kontrollen for PP PP10519 Volkswagen transporter ia 2009/ / tatens vegvesen Henvendelse prioritering av statsborgersøknad Personalmappe P 2010/ / ide: 119 av 192

45 nnstilling og rapport fra evalueringskomite PhD kandidat Emmanuel Chao PhD programmet nternational Management 2010/ /2013 Laura Poppo m.fl. Karakterutskrift engelsk HiT tudentmappe 2009/ /2013 Klage på karakter i Jur Rettshistorie tudentmappe 2011/ /2013 Ofl. 26 Personalmappe P 2009/ /2013 ide: 1199 av 192

46 Notat fra dekan igbjørn ødal Personalmappe 2013/ /2013 igbjørn ødal Nye standarder for årsrapport og årsregnskap i statlige virksomheter Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar / /2013 Kunnskapsdepartementet luttmelding - Kunstfag med fordypning i musikk, bachelorprogram tudentmappe 2013/ /2013 luttmelding - y-vei, byggdesign tudentmappe 2013/ /2013 ide: 1200 av 192

47 luttmelding - Økonomi og administrasjon tudentmappe 2013/ /2013 ærordning eksamen fork-ing tudentmappe 2013/ /2013 ærordning eksamen ndøk tudentmappe 2013/ /2013 øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2012/ / ide: 1201 av 192

48 øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2007/ / øknad om prosjektutviklingsstøtte Oddgeir Tveiten KAK nterreg Prosjektutviklingstøtte / / Oddgeir Tveiten øknad om prosjektutviklingsstøtte Oddgeir Tveiten tdanning2020 Prosjektutviklingstøtte / / Oddgeir Tveiten nderskrevet kontrakt hjelpelærer E-109 høsten 2013 Timelønnskontrakter nstitutt for økonomi / HHK / / tine Øyna ide: 1202 av 192

49 Avtale om emeriti for 2014 Personalmappe N P 2007/ /2013 Ofl. 25 Høringsuttalelse fra Fakultet for teknologi og realfag Gjennomgang av universitetets studieportefølje N 2012/ /2013 Greta Hilding nnstilling - stilling som nstituttkonsulent ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Tilsetting i fast 100 % stilling som instituttkonsulent ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ref 75/13 Gunn ivertsen Lauvrak N P 2013/ /2013 Ofl Rapport fra sakkyndig utvalg Tilsetting i midlertidig 100 % stilling som doktorgradsstipendiat innenfor profesjonsforskning ved niversitetet i Agder - Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Ref 3/13 Hege Mari Johnsen N P 2013/ /2013 Ofl. 25 ide: 1203 av 192

50 øknad om opprykk til professor Personalmappe N P 2010/ /2013 Ofl. 25 Tilsvar til Faglig vurdering av masterprogram i multimedia og E-læringsteknologi øknad om etablering av nye studier med oppstart høsten 2014 N 2013/ / Anne Marie undberg Personalmappe N P 2009/ /2013 Personalmappe P 2012/ /2013 ide: 1204 av 192

51 Final report from the evaluation committee PhD kandidat Emmanuel Chao PhD programmet nternational Management 2010/ /2013 Forlengelse av fungering som fagsjef Personalmappe 2009/ /2013 Richard Lislevand nnsynsbegjæring innvilget Begjæringer om innsyn - utlevering av dokumenter / /2013 Åshild Halvorsen nntektsopplysninger Personalmappe P 2011/ /2013 ide: 1205 av 192

52 Klage på vedtak om sanksjon i forhold til manglende oppfølging av sykemelding Personalmappe 2007/ /2013 NAV AA-register var på søknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2013/ /2013 var på søknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2013/ /2013 var på søknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2013/ /2013 ide: 1206 av 192

53 var på søknad om godkjenning av annen utdanning - lettkonstruksjoner tudentmappe 2012/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2013/ /2013 øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2013/ /2013 øknad om permisjon - ykepleie tudentmappe 200/ /2013 ide: 1207 av 192

54 Accepted final report from faculty Doktorgradsutdanning Muhajir Abakka Kachwamba 2009/ /2013 Målfrid Tangedal ELE212 G Mobilkommunikasjonsprosjekt /2013 ELE214 G ndustriell datakommunikasjon /2013 ELE300 G Hovedprosjekt elektronikk og mobilkommunikasjon /2013 ide: 120 av 192

55 EN tenlandsopphold /2013 EN Engelsk språk og kommunikasjon /2013 EN-003 G Engelsk språk og kommunikasjon /2013 EN Britiske studier /2013 ide: 1209 av 192

56 EN Amerikanske studier /2013 EN Den moderne britiske roman /2013 EN Den dramatiske sjanger i en verden i endring /2013 EN-10 1 Fagdidaktikk i engelsk i PP /2013 ide: 1210 av 192

57 EN Fagdidaktikk i engelsk i PP ettfagsvariant /2013 EN Amerikansk kultur /2013 EN-113 G Engelsk kommunikasjon /2013 EN Engelsk grammatikk og praktisk språkbruk /2013 ide: 1211 av 192

58 EN Engelsk fonetikk og uttale /2013 EN Business English /2013 EN Fremmedspråk og kulturforståelse engelsk /2013 EN-12 G Teknisk og praktisk engelsk /2013 ide: 1212 av 192

59 EN Litteratur kulturkunnskap og didaktikk Engelsk /2013 EN pråkkunnskap og didaktikk Engelsk /2013 EN Litteratur kulturkunnskap og didaktikk Engelsk /2013 EN pråkkunnskap og didaktikk Engelsk /2013 ide: 1213 av 192

60 EN Fremmedspråk og tekst engelsk /2013 EN Viktoriatidens litteratur og kultur /2013 EN Tekstlingvistikk /2013 EN Amerikansk satire /2013 ide: 1214 av 192

61 EN Amerikansk komplottlitteratur gjennom tidene /2013 EN Litteraturteori fellesemne /2013 EN pråk og kommunikasjon fellesemne /2013 EN Engelsk lingvistikk Verbsyntaks og verb semantikk /2013 ide: 1215 av 192

62 EN Engelsk lingvistikk Naturlig språktilegnelse /2013 EN-41 1 To what strange shores Transcribing the New in English Litterature /2013 EN Masteroppgave Alternativ /2013 EN Masteroppgave Alternativ /2013 ide: 1216 av 192

63 ENE104 G Fornybar energi /2013 ENE105 G Energiprosjekt og elkraftlab /2013 ENE106 G Brenselceller /2013 ENE107 G Energilaboratorium /2013 ide: 1217 av 192

64 ENE209 G Vannkraftanlegg /2013 ENE211 G Planlegging og prosjektering av energisystemer /2013 Godkjent innstilling og endelig rapport Doktorgradsutdanning Ashatu Hussein PhD 2009/ /2013 Målfrid Tangedal Personalmappe P 2009/ / ide: 121 av 192

65 Ny ephortebruker - Leif kiftenes Flak instituttleder nnmeldte ephorte-brukere / /2013 Janne Vatnedalen Gundersen Oppsigelse av fast 60 % stilling Personalmappe 200/ / Richard Lislevand Protokoll etter møte Protokoll fra møter i Tilsettingsråd for tekniske og administrative stillinger / /2013 Tilsettingsråd Reiseavtale Personalmappe 200/ /2013 Anna Marie Mølland Roaldstveit ide: 1219 av 192

66 Reiseavtale Personalmappe 200/ /2013 Anna Marie Mølland Roaldstveit tikkordsmessig referat fra møte niversitetsstyret / /2013 Helge imon Møll Vitnemål Personalmappe 2009/ / /10/2013 klage på karakter i JR109 - Rettshistorie tudentmappe 2013/ /2013 Ofl ide: 1220 av 192

67 Høring - forslag til endringer i forskrift om fosterhjem - kommunens tilsyn med barn i fosterhjem Høring - forslag til endringer i forskrift om fosterhjem - kommunens tilsyn med barn i fosterhjem 2013/ / Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet Permisjonssøknad Personalmappe P 2009/ / luttmelding - Data ingeniør tudentmappe 2013/ / tudentopplysninger tudentmappe 2013/ / ide: 1221 av 192

68 var på søknad øknad om videreføring av barnehjemsnettverk på Vest-Balkan til Ambassaden i arajevo ved A.T. Fennefoss 2013/ / Royal Norewegian Embassy ærordning eksamen Fornybar Energi tudentmappe 2013/ / Budsjett nnspill vedr. særkostnader og ordinære investeringer - Fakultet for helse- og idrettsvitenskap nternfordeling 2014 N 2013/ / Kristian Jørgensen Bekreftelse på tilsettingsforhold som stipendiat i nternational Management ved niversitetet i Agder Personalmappe 200/ / Ragnhild Madland ide: 1222 av 192

69 Endelig godkjenning delstudiet utland H12 tudentmappe 2012/ / Pensjonsmeldingsskjema Personalmappe 2007/ / PK Vurdering av søkere til fast 100 % stilling som professor i informasjonssystemer Tilsetting i fast 100 % stilling som professor i informasjonssystemer ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Ref 22/13 ingen tilsetting 2013/ / økere til stillingen Faglig vurdering av masterprogram i multimedia og e-læringsteknologi øknad om etablering av nye studier med oppstart høsten / / ide: 1223 av 192

70 Kontrakt Anskaffelse Kommunikasjonsdirektør 2013/ / Protokoll Anskaffelse Kommunikasjonsdirektør 2013/ / var Paulsen tans av tilsettingsprosess Tilsetting i førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektorstilling innen informasjonskompetanse og skolebibliotek Ref. 11/13 - Tilsetting stanset. 2013/ / evleta Memic øknad med vedlegg til NK Å måle åndelig velvære hos norske pasienter med ikke kurerbar kreft... ved Gudrun Rohde NK søknad Å måle åndelig velvære hos norske pasienter med ikke kurerbar kreft... ved Gudrun Rohde 2013/ / ide: 1224 av 192

71 Tilbakemelding REK Bruk av tvang i en lukket psykiatrisk avdeling øknader til Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk REK fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 2012/ / ærordning eksamen GL 5-10 tudentmappe 2013/ / Anbud - Anbudskonkurranse om etter- og videreutdanning for prester - niversitetet i Agder - ia Etter- og videreutdanning for prester 2013/ / Agder og Telemark bispedømmeråd Anmodning om gjenopptakelse av klagesak - BYG300 tudentmappe 2012/ / ide: 1225 av 192

72 Anmodning om gjenopptakelse av klagesak - BYG300 tudentmappe 2013/ / Avtale om veiledning masteroppgave velferdsstudier tudentmappe 2013/ / Bekreftelse på adgang til tidlig arbeidsstart Personalmappe P 2013/ / Bekreftelse på navnemelding tudentmappe 2009/ / ide: 1226 av 192

73 nnvilger tilskudd til tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge over statsbudsjettet 2013 kapittel Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge 2007/ / Helsedirektoratet Kontrakt timelønnede - ndervisning trompet på M135 - uten følgebrev - høst 2013 Timelønnskontrakter institutt for musikk 2012 og 2013 P 2012/ /2013 kke publisert Melding om inhabilitet Tilsetting i fast hel stilling som professor dosent førsteamanuensis førstelektor universitetslektor i byggfag innen konstruksjon og sveis ved Fakultet for teknologi og realfag ref 6/ / / Audun Tveit Merknad til sakkyndig vurdering Tilsetting i fast 100 % stilling som professor i informasjonssystemer ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Ref 22/13 ingen tilsetting P 2013/ /2013 Ofl ide: 1227 av 192

13/02/2014 Klage på karakter i UT-405 - Management in Sustainable Development - Theories and Concepts. Dok.dato: 14.02.2014. Dok.dato: 20.02.

13/02/2014 Klage på karakter i UT-405 - Management in Sustainable Development - Theories and Concepts. Dok.dato: 14.02.2014. Dok.dato: 20.02. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.2.2014-23.2.2014, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 03.03.2014 13/02/2014 Klage på karakter i T-405 - Management in ustainable Development - Theories and Concepts

Detaljer

Universitetet i Agder - Søkertall 15. april 2015

Universitetet i Agder - Søkertall 15. april 2015 HelseIdrettSamordna Bac Ernæring, mat og kultur 180 0864 10 16 69 75 Folkehelsearbeid 180 0203 24 24 66 48 Idrett 180 0440 20 20 79 84 Sykepleie, Grm 180 0052 115 105 206 264 Sykepleie, Krs 180 0050 130

Detaljer

Søkertall høst 2014 Universitetet i Agder

Søkertall høst 2014 Universitetet i Agder Verdier År Avd LU Samordna Mas Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Krs 300 0084 10 10 10 20 18 23 13 12 12 12 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, Krs 300 0083 20 30 30 46 50 43 41 39 41 39 Lektorutdanning

Detaljer

Offentlig journal. 02/06/2014 Klage på karakter i FR Fransk språk. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/ /

Offentlig journal. 02/06/2014 Klage på karakter i FR Fransk språk. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/ / Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 2.6.2014-8.6.2014, Dokumenttype:,U,N,, tatus: J,A 13.06.2014 02/06/2014 Klage på karakter i FR 122 - Fransk språk tudentmappe 2014/1426-1 8336/2014 02/06/2014

Detaljer

Journaldato: , Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.9.2014-21.9.2014, Arkivdel: SAK - ias saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 30.09.2014 Bekreftelse på høringsuttalelse Strategisk næringsplan for

Detaljer

NAT-Courses Based on Course Income 2008

NAT-Courses Based on Course Income 2008 Studie Emnekode Emnenavn Stp Type ALU INF103 Standard programvare i undervisningen ALU INF104 Teknologi, Internett og kommunikasjon Ant. stud Årsv. Sum 10 2 15 2.5 122495.00000 10 2 15 2.5 122495.00000

Detaljer

Offentlig journal. Klage i UT-101. Studentmappe ***** ***** ***** 2010/56-6 8459/2010 ØS/JANNIKST 17.08.2011 12.08.2010. Universitetet i Agder

Offentlig journal. Klage i UT-101. Studentmappe ***** ***** ***** 2010/56-6 8459/2010 ØS/JANNIKST 17.08.2011 12.08.2010. Universitetet i Agder Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 8.8.2011-14.8.2011, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 17.08.2011 Klage i T-101 tudentmappe ***** ***** ***** 2010/56-6 8459/2010 12.08.2010 Ø/JANNKT Avs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. 01/04/2014 Klage på karakter i FYS102 - Elektromagnetisme. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/76-7 6042/2014 07.04.

Offentlig journal. 01/04/2014 Klage på karakter i FYS102 - Elektromagnetisme. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/76-7 6042/2014 07.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.4.2014-13.4.2014, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 09.05.2014 01/04/2014 Klage på karakter i FY102 - Elektromagnetisme tudentmappe 2014/76-7 6042/2014 Ofl.

Detaljer

Journaldato: , Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.9.2014-28.9.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 30.09.2014 Endelig søknadsrunde - rosjekttildelinger orgesuniversitetet

Detaljer

Offentlig journal. 17/02/2014 Klage på karakter i sk101 - skolebibliotekkunskap 2. Studentmappe ***** ***** ***** 2014/757-1 4480/2014 20.03.

Offentlig journal. 17/02/2014 Klage på karakter i sk101 - skolebibliotekkunskap 2. Studentmappe ***** ***** ***** 2014/757-1 4480/2014 20.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 3.3.2014-9.3.2014, Dokumenttype:,U,N,X, tatus: J,A 20.03.2014 nnhold: 17/02/2014 Klage på karakter i sk101 - skolebibliotekkunskap 2 tudentmappe 2014/757-1

Detaljer

Journaldato: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n

Journaldato: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - ias saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 10.10.2014 Angående vurdering av søker Tilsetting i ledig fast stilling

Detaljer

Journaldato: , Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n

Journaldato: , Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.8.2014-24.8.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 04.09.2014 Høringsbrev Deltakelse i prosjekt for revidering / reetablering

Detaljer

Offentlig journal. 21/03/2014 Klage på karakter i ORG 411 - Organisational Changes and Change Management. Studentmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. 21/03/2014 Klage på karakter i ORG 411 - Organisational Changes and Change Management. Studentmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.4.2014-20.4.2014, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 12.05.2014 nnhold: 21/03/2014 Klage på karakter i ORG 411 - Organisational Changes and Change Management

Detaljer

Godkjenning av PSY501 / PSY416 som erstatning for PSY500 / PSY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid 31.07.2013 01.08.2013 01.08.2013 01.08.

Godkjenning av PSY501 / PSY416 som erstatning for PSY500 / PSY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid 31.07.2013 01.08.2013 01.08.2013 01.08. Godkjenning av PY501 / PY416 som erstatning for PY500 / PY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid tudentmappe 2010/223-9 1362/2013 11.09.2013 31.07.2013 02/07/2013 Klage på karakter i BE-501 - Masteroppgave

Detaljer

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.5.2014-18.5.2014, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 27.05.2014 02/05/2014 Klage på karakter i -305 - Forvaltning av T-ressurser - 5021 tudentmappe 2014/1214-1

Detaljer

Dok.dato: 03.01.2014. Klassering: 041.6 UDIR-SS-DS/ESBO. Dok.dato: 28.03.2014. Klassering: SV-IH/ALR. Dok.dato: 04.04.2014. Klassering: 011.

Dok.dato: 03.01.2014. Klassering: 041.6 UDIR-SS-DS/ESBO. Dok.dato: 28.03.2014. Klassering: SV-IH/ALR. Dok.dato: 04.04.2014. Klassering: 011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 16.04.2014 EAR 2012 Egenproduserte trykksaker ved i 2013-2014 2013/2623-40 105/2014 03.01.2014 041.6 DR--D/JR DR--D/EBO kke

Detaljer

Offentlig journal. Fritak for deler av emner i forbindelse med utvekslingsopphold - høst 06. Studentmappe ***** ***** 2007/72-1 86/2007 08.01.

Offentlig journal. Fritak for deler av emner i forbindelse med utvekslingsopphold - høst 06. Studentmappe ***** ***** 2007/72-1 86/2007 08.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype: I,,N,, tatus: J,A 22.05.2007 Fritak for deler av emner i forbindelse med utvekslingsopphold - høst 06 tudentmappe 2007/72-1 86/2007 08.01.2007

Detaljer

Journaldato: 13.02.13, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,n,x,s, Status: J,A. Dok.dato: 07.09.2012.

Journaldato: 13.02.13, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,n,x,s, Status: J,A. Dok.dato: 07.09.2012. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 13.02.13, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 15.02.2013 Tillegg nummer en for forlengelse av avtale Anbud 11/09 Kjøp av

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Dok.dato: 07.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 08.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 212.

Dok.dato: 07.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 08.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 27.12.2010 tillingsbetenkning og utlysningstekst - norsk Tilsettingsprosess professor T st.id. 30035414 X 2010/2208-14 14078/2010

Detaljer

31.08.2013 31.08.2013

31.08.2013 31.08.2013 luttmelding - Rettsvitenskap tudentmappe 2013/456-4 15360/2013 02.09.2013 31.0.2013 øknad om godkjenning av eksamen i PEL145 tudentmappe 2013/215-2 15973/2013 31.0.2013 Prosjektsøknad Prosjektsøknad sendt

Detaljer

Journaldato: 19.5.2014-25.5.2014, Arkivdel: PERS - UiAs personalarkiv, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 25.09.2012. Dok.dato: 17.12.

Journaldato: 19.5.2014-25.5.2014, Arkivdel: PERS - UiAs personalarkiv, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 25.09.2012. Dok.dato: 17.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.5.2014-25.5.2014, Arkivdel: ERS - ias personalarkiv, Dokumenttype: I,,N,X, Status: J,A 12.06.2014 Midl. tilsetting som postdoktor i IKT 2012/793-3 4547/2014

Detaljer

Dok.dato: 01.06.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 30.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 31.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.

Dok.dato: 01.06.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 30.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 31.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,,, tatus: J,A 19.08.2011 nnkalling til møtet i Doktorgradsutvalget ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet 7. juni 2011 2011/3059-12

Detaljer

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 19.4.2012-22.4.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 25.04.2012 DTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Doktorgradsutvalget

Detaljer

Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2012

Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2012 Vedlegg 3 Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2012 Informatikk, økonomi og administrasjon 6103 Revisjon, fordypning 3 10 10 11 6 18 6113 Reiseliv, fordypning 1 3 3 6114 Geografiske

Detaljer

Offentlig journal. Godkjenning av emner - Institutt for sosialfag. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/4412-10 12115/2007 SV-ADM/TAB 26.05.

Offentlig journal. Godkjenning av emner - Institutt for sosialfag. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/4412-10 12115/2007 SV-ADM/TAB 26.05. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 23.5.2008, Dokumenttype:,, tatus: J,A 26.05.2008 Godkjenning av emner - nstitutt for sosialfag tudentmappe 2007/4412-10 12115/2007 14.09.2007 V-ADM/TAB nntatt

Detaljer

Studietilbud med under 20 studieplasser

Studietilbud med under 20 studieplasser Studietilbud med under 20 studieplasser Tall hentet fra database for statistikk om høyere utdanning (DBH) studieplasser i 2013 Høgskolen i Bergen 4 studietilbud under 20 studieplasser Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

Journaldato: , Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.8.2014-10.8.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 19.08.2014 nnhold: Attest - Forskuddstrekk Attest om restanse på skatt

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00100-22 Signert kontrakt om sensurering PDM100 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved

Detaljer

Universitetet i Agder - Offentlig journal

Universitetet i Agder - Offentlig journal niversitetet i Agder - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/03349-2 Innvilget permisjon uten lønn Permisjon uten lønn Dagmar Haumann Personal- og organisasjonsavdelingen /Ingunn Nordlie 19.11.2014 Personal

Detaljer

INFORMATIKK, ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

INFORMATIKK, ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Vedlegg 2 Studieportefølge ved HiT fordelt etter fagområder. For studier markert med * ble det i styresak 103/10 ikke gjort noe vedtak om antall studieer. INFORMATIKK, ØKOI OG ADMINISTRASJON Økonomi og

Detaljer

Universitetsstyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:15-16:30

Universitetsstyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:15-16:30 Møteprotokoll Universitetsstyret Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:15-16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Torunn Lauvdal LEDER Frøydis Nordgård Vik

Detaljer

Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2014 pr 02.06.14

Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2014 pr 02.06.14 Vedlegg 3 Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2014 pr 02.06.14 Informatikk, økonomi og administrasjon 6103 Revisjon, fordypning 9 8 3 10 10 11 6 18 6113 Reiseliv, fordypning -

Detaljer

Dok.dato: 12.03.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 23.01.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL

Dok.dato: 12.03.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 23.01.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.6.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.06.2013 nnstilling til godkjenning av intern komite st.id. 30038391 Tilsettingsprosess doktorgradsstipendiat

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Inger Johanne Håland Knutson

Detaljer

SO AF Kode Navn 2012 2011 2010 2009 2008 2007 170 Engelsk årsstudium 22 20 21 20 34 32 179 Historie årsstudium 20 13 23 24 26 17 613 Historie, nett

SO AF Kode Navn 2012 2011 2010 2009 2008 2007 170 Engelsk årsstudium 22 20 21 20 34 32 179 Historie årsstudium 20 13 23 24 26 17 613 Historie, nett SO AF Kode Navn 2012 2011 2010 2009 2008 2007 170 Engelsk årsstudium 22 20 21 20 34 32 179 Historie årsstudium 20 13 23 24 26 17 613 Historie, nett 31 20 400 Idehistorie 7 4 11 481 Historiske fag, bachelor

Detaljer

Journaldato: 31.10.2014-2.11.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 28.03.2014.

Journaldato: 31.10.2014-2.11.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 28.03.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 2.11.2014, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 03.11.2014 øknad om endring av spesielt opptakskrav for bachelorprogram

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Offentlig journal. Forespørsel om oppdatering av navnelister ifm etablering av alumninettverk. Navn og adresselister 2007/4912-6 18442/2008 16.06.

Offentlig journal. Forespørsel om oppdatering av navnelister ifm etablering av alumninettverk. Navn og adresselister 2007/4912-6 18442/2008 16.06. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.6.2009, Dokumenttype:,, tatus: J,A 16.06.2009 Forespørsel om oppdatering av navnelister ifm etablering av alumninettverk Navn og adresselister 2007/4912-6

Detaljer

Hå k. Njærheim gnr 8. Deponi av runestein. AmS til Hå kyrkjelege fellesråd: Oversending av fornminneskilt. Vedlegg: To laminerte skilt. Dok.

Hå k. Njærheim gnr 8. Deponi av runestein. AmS til Hå kyrkjelege fellesråd: Oversending av fornminneskilt. Vedlegg: To laminerte skilt. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 09.10.2009 Hå k. Njærheim gnr 8. Deponi av runestein. Am til Hå kyrkjelege fellesråd: Oversending av fornminneskilt. Vedlegg: To

Detaljer

Journaldato: 18.03.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.10.

Journaldato: 18.03.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 18.03.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 21.03.2013 Opplysninger til kontrakt Rammeavtaler for

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

Offentlig journal. Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010. Personalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 TN-ADM/HKH 30.04.

Offentlig journal. Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010. Personalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 TN-ADM/HKH 30.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 30.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 03.05.2010 Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010 ersonalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 niversitetet

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 01.11.2011 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av midlertidig stilling som stipendiat. Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2010/4065-11 394/2014 08.01.

Offentlig journal. Oppsigelse av midlertidig stilling som stipendiat. Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2010/4065-11 394/2014 08.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 25.4.2014-27.4.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 28.04.2014 Oppsigelse av midlertidig stilling som stipendiat ersonalmappe ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Saksfremlegg/innstilling, 15/00140-3 Avlagt årsregnskap 2014 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Avdeling for økonomi

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Journaldato: 04.03.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 18.12.

Journaldato: 04.03.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 18.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 04.03.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 11.03.2013 aksfremlegg til opptaksmøte for masterstudiet

Detaljer

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 25.9.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 27.09.2013 Godkjenning av emner i utdanningsplan - fullføring av bachelorgrad tudentmappe ***** ***** ***** 2011/3777-1

Detaljer

Offentlig journal. Møtebok fra styremøte 25.11.2010. Styremøte 25.11.2010 2010/3636-23 23961/2010 UDIR-SS/EKLP 26.11.2010 25.02.2011 011.

Offentlig journal. Møtebok fra styremøte 25.11.2010. Styremøte 25.11.2010 2010/3636-23 23961/2010 UDIR-SS/EKLP 26.11.2010 25.02.2011 011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 25.02.2011 Møtebok fra styremøte 25.11.2010 tyremøte 25.11.2010 2010/3636-23 23961/2010 26.11.2010 DR-/EKL 011.2 DR-/EKL

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem Anne

Detaljer

Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, st.id 30035017. Dok.dato: 22.09.2010.

Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, st.id 30035017. Dok.dato: 22.09.2010. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.4.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 05.04.2011 økerliste Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved nstitutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi,

Detaljer

Journaldato: 14.7.2014-20.7.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: 11.07.2014. Dok.dato: 30.07.

Journaldato: 14.7.2014-20.7.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: 11.07.2014. Dok.dato: 30.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.7.2014-20.7.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 30.07.2014 nnhold: Høringsbrev Forslag om endringer i forskrift om

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Anne Løvland Kristin Dale

Detaljer

Dok.dato: 10.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL

Dok.dato: 10.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 24.11.2011 aksfremlegg - øknad om å få ta konteeksamen i emnet BRE210 tudentmappe ***** ***** ***** 2011/2941-3 10387/2011

Detaljer

Offentlig journal. 11/03/2014 Klage på karakter i Jur103 - Kontraktsrett. Studentmappe ***** ***** ***** 2010/ /

Offentlig journal. 11/03/2014 Klage på karakter i Jur103 - Kontraktsrett. Studentmappe ***** ***** ***** 2010/ / Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 10.3.2014-16.3.2014, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 20.03.2014 11/03/2014 Klage på karakter i Jur103 - Kontraktsrett tudentmappe 2010/1649-5 4778/2014 Ofl.

Detaljer

Offentlig journal. Sola k. Sola gnr 14. Undersøkelse og gjenreising av Sola kirkeruin. 1999/1065-65 2829/1986 06.05.1987 FMV/NNN 24.02.2014.

Offentlig journal. Sola k. Sola gnr 14. Undersøkelse og gjenreising av Sola kirkeruin. 1999/1065-65 2829/1986 06.05.1987 FMV/NNN 24.02.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.2.2014-23.2.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.02.2014 Fp. ola k. ola gnr 14. ndersøkelse og gjenreising av ola kirkeruin. Am oversender 5-års plan

Detaljer

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013.

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 17.02.2014 Vedrørende klage på karaktersetting BRLBAO tudentmappe *****

Detaljer

06/01/2014 Klage på eksamen - ORG En off. sektor i endring: betydning for ledelse, organisering og styring. Dok.dato: Dok.

06/01/2014 Klage på eksamen - ORG En off. sektor i endring: betydning for ledelse, organisering og styring. Dok.dato: Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 27.1.2014-2.2.2014, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 05.02.2014 06/01/2014 Klage på eksamen - ORG 916 - En off. sektor i endring: betydning for ledelse, organisering

Detaljer

Journaldato: 02.07.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.07.2013.

Journaldato: 02.07.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.07.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 04.07.2014 Oppfølging av internasjonal ansatt ved - ***** ersonalmappe ***** ***** 2013/1873-5

Detaljer

Journaldato: 28.7.2014-3.8.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: 24.07.2014. Dok.dato: 21.07.

Journaldato: 28.7.2014-3.8.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: 24.07.2014. Dok.dato: 21.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.7.2014-3.8.2014, Arkivdel: SAK - ias saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 07.08.2014 Kontrakt om klagesensur i BE-410 Kontrakter om sensur og

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Rekruttering doktorgradsstipendiat i barnehagevitenskap, bærekraftig utvikling, HF-IBU,

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Rekruttering doktorgradsstipendiat i barnehagevitenskap, bærekraftig utvikling, HF-IBU, Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 04.11.2016 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 12 X, 15/01485-54 Møteinnkalling Fakultetsstyret ved 18.10.2016 Fakultetsstyret ved Dok.

Detaljer

01.05.2013 01.05.2013 01.05.2013

01.05.2013 01.05.2013 01.05.2013 Frafall av forhåndsvarsel om sanksjon Personalmappe 213/918-3 9234/213 13.5.213 1.5.213 NAV Oppsigelse grunnet alderspensjon Personalmappe 27/913-18 899/213 2.5.213 1.5.213 ngunn Kari Bjørndal Mork Tilbud

Detaljer

Dok.dato: 18.02.2009. Klassering: Ikke bestått eksamen Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag (BSY 241, del 1), 18.

Dok.dato: 18.02.2009. Klassering: Ikke bestått eksamen Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag (BSY 241, del 1), 18. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.3.2009, Dokumenttype:,, tatus: J,A 20.03.2009 Tilbud på Temahefte om språkmiljø og språkstimulering i barnehagen nvitasjon til anbudskonkorranse 2009/176-3

Detaljer

Dok.dato: 01.02.2013. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 09.04.2013. Klassering: 015.2 AM-FORN/MAN. Dok.dato: 30.05.2013. Klassering: TN-ADM/NHS

Dok.dato: 01.02.2013. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 09.04.2013. Klassering: 015.2 AM-FORN/MAN. Dok.dato: 30.05.2013. Klassering: TN-ADM/NHS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 08.09.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 10.09.2013 nformasjon om utenlandsopphold ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/2377-16 2918/2013 01.02.2013

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12.

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 22.12.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 23.12.2013 Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290 tudentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013

Detaljer

Dok.dato: 04.12.2012. Klassering: HF-ADM/ELN

Dok.dato: 04.12.2012. Klassering: HF-ADM/ELN Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 03.04.14, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 04.04.2014 HM tatusrapport 2012-2013 for Det humanistiske fakultet HM-arbeidet ved i 2012-2013 2012/2202-7 26411/2012

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00091-29 Statsbudsjettet for 2015 - Følgegruppe for lærerutdanningsreformen Statsbudsjettet 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: 13.05.2015

Detaljer

Journaldato: 27.02.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 31.10.

Journaldato: 27.02.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 31.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 27.02.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 07.03.2013 nvitasjon til institusjonelt samarbeid Bergen

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til møte i Tilsettingsrådet SV. Tilsettingsrådet SV 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Offentlig journal. Innkalling til møte i Tilsettingsrådet SV. Tilsettingsrådet SV 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 22.04.2010 nnkalling til møte i Tilsettingsrådet V Tilsettingsrådet V 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 12/01871-3 Time k. Re gnr 3. Reguleringsplan for Re og Svertingstad - boligområde, plan 1121.0442.

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Anna Louise Nes Axelsen Isabelle-Louise Aabel STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Anna Louise Nes Axelsen Isabelle-Louise Aabel STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 12.12.2011 Tidspunkt: 09:15-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

31.05.2013 01.06.2013 01.06.2013 01.06.2013

31.05.2013 01.06.2013 01.06.2013 01.06.2013 Tildeling fra Forskningsfondet for Astma og Allergi til Thomas Westergren øknader på ekstern finansiering Fo-prosjekter ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 213 213/985-7 1435/213 1.6.213 31.5.213

Detaljer

Offentlig journal. Tap av studierett. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/2250-13 6282/2012 05.03.2012 TN-ADM/AM 08.03.2012. Avsender FRES-ESS/ASLA

Offentlig journal. Tap av studierett. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/2250-13 6282/2012 05.03.2012 TN-ADM/AM 08.03.2012. Avsender FRES-ESS/ASLA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.3.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 08.03.2012 Tap av studierett tudentmappe ***** ***** ***** 2008/2250-13 6282/2012 05.03.2012 TN-ADM/AM FRE-E/ALA

Detaljer

Navn på studieprogram Lånekasse-kategori Ref i LK

Navn på studieprogram Lånekasse-kategori Ref i LK Navn på studieprogram Lånekasse-kategori Ref i LK Anestesisykepleie - videreutdanning Arrangering/komponering - videreutdanning Videreutdanning, 15 sp per semester 6646 Bachelor i dans med praktisk-pedagogisk

Detaljer

Dok.dato: 24.05.2011. Klassering: 222.3 SV-ADM/EØT. Dok.dato: 31.05.2011. Klassering: 015.2 TN-ADM/NHS

Dok.dato: 24.05.2011. Klassering: 222.3 SV-ADM/EØT. Dok.dato: 31.05.2011. Klassering: 015.2 TN-ADM/NHS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 23.6.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.06.2011 Tildeling av graden philosophiae doctor - ***** Kreering til Philosophiae Doctor ved niversitetet i

Detaljer

Offentlig journal. Vilje-con-valg: Ungdoms valg og bortvalg realfag - Invitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt

Offentlig journal. Vilje-con-valg: Ungdoms valg og bortvalg realfag - Invitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 26.03.2009 Vilje-con-valg: ngdoms valg og bortvalg realfag - nvitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt

Detaljer

Dok.dato: 13.09.2013. Klassering: 212.1 SPO/MONICLAN. Dok.dato: 13.09.2013. Klassering: 212.1 SPO/MONICLAN. Dok.dato: 16.09.2013.

Dok.dato: 13.09.2013. Klassering: 212.1 SPO/MONICLAN. Dok.dato: 13.09.2013. Klassering: 212.1 SPO/MONICLAN. Dok.dato: 16.09.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 8.10.2013, Dokumenttype:,, tatus: J,A 09.10.2013 Arbeidsavtale Tilsettingsmappe - KB 4/2013 - pesialbibliotekar 2013/1300-10 18284/2013 13.09.2013 O/MONCLAN

Detaljer

Svein Rune Olsen Anne Margit Løvland Geir Øivind Kløkstad Rolf Bjarne Larsen Christine Bowitz Gulvik Bjørn Jan Monstad (observatør)

Svein Rune Olsen Anne Margit Løvland Geir Øivind Kløkstad Rolf Bjarne Larsen Christine Bowitz Gulvik Bjørn Jan Monstad (observatør) MØTEPROTOKOLL Universitetets studieutvalg Dato: 20.03.2015 kl. 9:00-12:00 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Marit Aamodt Nielsen Svein

Detaljer

Styremedlemmer til Per E. Ramslands stiftelse for forskning og utvikling innen musikk og billedkunst, Org.nr. : 977 183 421. Dok.dato: 17.06.

Styremedlemmer til Per E. Ramslands stiftelse for forskning og utvikling innen musikk og billedkunst, Org.nr. : 977 183 421. Dok.dato: 17.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 06.08.2010 Styremedlemmer til er E. Ramslands stiftelse for forskning og utvikling innen musikk og billedkunst, Org.nr. :

Detaljer

Journaldato: 09.10.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 03.07.2014.

Journaldato: 09.10.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 03.07.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 09.10.14, Journalenhet: JU - Journalenhet for Ui, Dokumenttype:,U,N,,, tatus: J,A 10.10.2014 Rammeavtale signert av begge parter Rammeavtale 35/13 - Konsulenttjenester

Detaljer

Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: Dok.dato: 24.09.2012. Klassering: Dok.dato: 17.01.2013. Klassering: (enhet/initialer): Dok.dato: 03.05.

Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: Dok.dato: 24.09.2012. Klassering: Dok.dato: 17.01.2013. Klassering: (enhet/initialer): Dok.dato: 03.05. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 03.07.2013 nnkalling til møte i entralt hovedavtaleutvalg 24.09.2012 entralt hovedavtaleutvalg 24.09.2012 2012/2848-3 19190/2012

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00190-36 Sluttmelding, Bachelor i Sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved 517 12.02.2016, Tatt til orientering I, 15/00329-23

Detaljer

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Opprettet 28.10.2011 JorunnP Sist oppdatert 18.4.2012 JorunnP OVERSIKT OVER STYRESAKER (S-SAKER) SAKER) VED Høgskolen i Telemark 2011-2012 Møtenummer: 1/2011 Møtedag/-dato:

Detaljer

Journaldato: 1.9.2014-7.9.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: 27.08.2014

Journaldato: 1.9.2014-7.9.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: 27.08.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.9.2014-7.9.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 11.09.2014 Ettersending av dokument Klage på opptak - 2014 Tilg.kode

Detaljer

Offentlig journal. Representanter fra UiS til styringsgruppen for Europakontoret. Styringsgruppe for Europakontoret 2010/792-3 26871/2011 UDIR-SS/EKLP

Offentlig journal. Representanter fra UiS til styringsgruppen for Europakontoret. Styringsgruppe for Europakontoret 2010/792-3 26871/2011 UDIR-SS/EKLP Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 18.11.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 19.11.2012 Representanter fra i til styringsgruppen for Europakontoret tyringsgruppe for Europakontoret 2010/792-3

Detaljer

Undervisning ved Universitetet i Stavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - Institutt for helsefag, Bachelor i sykepleie. Dok.dato: 31.10.

Undervisning ved Universitetet i Stavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - Institutt for helsefag, Bachelor i sykepleie. Dok.dato: 31.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 8.1.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 09.01.2014 ndervisning ved niversitetet i tavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - nstitutt for helsefag,

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen. Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9 18152/2012 21.08.

Offentlig journal. Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen. Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9 18152/2012 21.08. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 22.4.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.04.2013 Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9

Detaljer

Offentlig journal. Referat fra møtet 23.06.10. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/2165-6 13041/2010 24.06.2010 HF-ADM/GMA 13.01.

Offentlig journal. Referat fra møtet 23.06.10. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/2165-6 13041/2010 24.06.2010 HF-ADM/GMA 13.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 13.01.2011 Referat fra møtet 23.06.10 ersonalmappe ***** ***** ***** ***** X 2008/2165-6 13041/2010 24.06.2010 HF-ADM/GMA

Detaljer

Offentlig journal. Skriftlig tilbakemelding på revidert endelig prosjektplan. Kandidatmappe ***** ***** ***** ***** 2008/3630-32 5676/2011 08.03.

Offentlig journal. Skriftlig tilbakemelding på revidert endelig prosjektplan. Kandidatmappe ***** ***** ***** ***** 2008/3630-32 5676/2011 08.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 27.05.2011 kriftlig tilbakemelding på revidert endelig prosjektplan Kandidatmappe ***** ***** ***** ***** 2008/3630-32 5676/2011

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00053-2 Signert arbeidsavtale med ekstrahjelp Ansettelse ekstrahjelp DIR-SS-DS Dok. dato: 03.03.2015

Detaljer

Offentlig journal. Innvilget søknad om forlengelse av innlevering på masteroppgaven. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/4540-13 21744/2009 21.10.

Offentlig journal. Innvilget søknad om forlengelse av innlevering på masteroppgaven. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/4540-13 21744/2009 21.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 16.02.2010 nnvilget søknad om forlengelse av innlevering på masteroppgaven tudentmappe ***** ***** ***** 2007/4540-13 21744/2009

Detaljer

Dok.dato: 28.11.2012. Klassering: SV-IH/BMHA. Dok.dato: 17.09.2012. Klassering: STAB-HR/YKV

Dok.dato: 28.11.2012. Klassering: SV-IH/BMHA. Dok.dato: 17.09.2012. Klassering: STAB-HR/YKV Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 3.12.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 04.12.2012 Melding om endret utdanningsløp - Bachelor i sykepleie tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Dok.dato: 11.04.2012. Klassering: STAB-PA/GAAT. Dok.dato: 20.04.2012. Klassering: SV-ADM/EØT. Dok.dato: 13.04.2012. Klassering: 212.

Dok.dato: 11.04.2012. Klassering: STAB-PA/GAAT. Dok.dato: 20.04.2012. Klassering: SV-ADM/EØT. Dok.dato: 13.04.2012. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 27.6.2012, Dokumenttype:,U,n,x,s, tatus: J,A 29.06.2012 Referat fra møtet i velferdsutvalget 10.04.2012 Velferdsutvalget 10.04.2012 2012/1285-2 8839/2012 11.04.2012

Detaljer

30.07.2011 31.07.2011 01.08.2011 01.08.2011. Side: 2609 av 388 4

30.07.2011 31.07.2011 01.08.2011 01.08.2011. Side: 2609 av 388 4 Klage på karakter ved eksamen i KJ-106 tudentmappe 2011/175-3 10621/2011 08.08.2011 30.07.2011 øknad om førstelektorkompetanse og opprykk til dosent etter kompetanse Personalmappe 2008/326-2 1236/2011

Detaljer

Offentlig journal. Innspill fra UiS om gaveforsterkningsordningen. Anmodning om utbetaling av gaveforsterkningsmidler 2008/3659-4 11727/2013

Offentlig journal. Innspill fra UiS om gaveforsterkningsordningen. Anmodning om utbetaling av gaveforsterkningsmidler 2008/3659-4 11727/2013 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 04.08.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.08.2013 nnspill fra i om gaveforsterkningsordningen Anmodning om utbetaling av gaveforsterkningsmidler 2008/3659-4

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2011/00584-007 X Datert: 19.08.2013 Arkiv: ***** Saksans: LED/PROHEKTO

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2011/00584-007 X Datert: 19.08.2013 Arkiv: ***** Saksans: LED/PROHEKTO Offentlig journal Journaldato: 7.10.2013-13.10.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2011/00584-007 X Datert: 19.08.2013 Arkiv: ***** Saksans: LED/PROHEKTO Styret Sak: Forskrift for graden philosophiae

Detaljer

nternt notat om forlengelse av stipendiatperiode Personalmappe 2007/710-12 17115/2011 Ofl. 14 04.01.2012 30.12.2011 øknad om opprykk til dosent Personalmappe 2007/757-3 1550/2012 31.12.2011 Carl Chr. Bachke

Detaljer

Dok.dato: 29.02.2012. Dok.dato: 29.02.2012. Dok.dato: 29.02.2012

Dok.dato: 29.02.2012. Dok.dato: 29.02.2012. Dok.dato: 29.02.2012 øknad om opptak til Ph.d.-program i helsevitenskap fra Gro Frivold Gro Frivold Opptak til Ph.d.-program i helsevitenskap X 2012/178-1 557/2012 27.11.2012 2.02.2012 tvidet søkerliste Tilsetting i ledig

Detaljer