Søknad om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med oppstart i 2015 sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "30.09.2013 01.10.2013. Søknad om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med oppstart i 2015 sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag"

Transkript

1 Vernepleie bachelorprogram BACVPL / Personalmappe P 2011/ / Bekreftelse på mottatt prosjektskisse øknad om enter for forskningsdrevet innovasjon (F) med oppstart i 2015 sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag 2013/ / Norges forskningsråd Dialogmøte om det europeiske forskningssamarbeidet - påminnelse nvitasjoner fra statlige organisasjoner 2013 Kurs - konferanser - seminarer 2012/ / Kunnskapsdepartementet ide: 1155 av 192

2 Framdriftsrapport høst 2013 Ph.d.-kandidat Jon Normann Wergeland 2011/ / Godkjent rapport PhD kandidat PhD programmet i offentlig administrasjon 2010/ / igbjørn ødal Kartlegging i forkant av evaluering av forskningen innenfor teknologifagene Evaluering av forskningen innenfor teknologifagene 2013/ / Forskningsrådet Merknad på vurdering Tilsetting i ledig fast stilling som professor dosent førsteamanuensis førstelektor i e-læring multimedia ved Fakultet for teknologi og realfag Ref 24/13 tans - ingen tilsetting P 2013/ /2013 Ofl ide: 1156 av 192

3 luttmelding - Barnehagelærer tudentmappe 2013/ / luttmelding - Pedagogikk Bachelor tudentmappe 2013/ / ærordning eksamen GL 1-7 tudentmappe 2013/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2013/ / ide: 1157 av 192

4 øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2013/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2013/ / øknad om godkjenning av annen utdanning - rettsvitenskap tudentmappe 2013/ / øknad om opptak Bjørnulf Arntsen Ph.d.-kandidat Bjørnulf Arntsen ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap - spesialisering i helsevitenskap 2013/ / ide: 115 av 192

5 tudentmappe 2013/ / Topic for trial lecture PhD kandidat Moutaz Mohammad Moustafa Haddara PhD program nformasjonssystemer nformation ystems 2009/ / Vedtak om sanksjon - manglende oppfølging av sykmeldt arbeidstaker Personalmappe P 2007/ / Høringsuttalelse fra Fakultet for humaniora og pedagogikk - forslag til endringer i emnemodulen Gjennomgang av universitetets studieportefølje N 2012/ / Greta Hilding ide: 1159 av 192

6 Høringsuttalelse fra Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap - forslag til endringer i emnemodulen for 2014 Gjennomgang av universitetets studieportefølje N 2012/ / Greta Hilding Opptak av tre kandidater ved det fakultetsvise phd programmet - med spesialisering i nternational Management Opptak på phd programmet ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap nternational Management 3 kandidater N 2013/ / igbjørn Reidar ødal Brev til etterlatte Personalmappe 2013/ / nga Mørner Fidjestøl Endring forhåndsgodkjenning delstudiet utland H13 tudentmappe 2012/ / ide: 1160 av 192

7 Endring forhåndsgodkjenning delstudiet utland H13 tudentmappe 2012/ / nvitation letter PhD kandidat Weerawanse Rohan Laksiri PhD programmet nternational Management 2012/ / To whom it may concern var på søknad om dispensasjon fra progresjonskrav i forhold til hovedprosjekt tudentmappe 2013/ / var på søknad om godkjenning av utenlandsk høyere utdanning for personer med mangelfull dokumentasjon øknad om godkjenning av utenlandsk høyere utdanning 2013/ / ide: 1161 av 192

8 var på søknad om permisjon tudentmappe 2012/ / øknad øknad om enter for forskningsdrevet innovasjon (F) med oppstart i 2015 sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag 2013/ / Norges forskningsråd øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2013/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2013/ / ide: 1162 av 192

9 øknad om godkjenning av annen utdanning - Videreutdanning Psykisk helsearbeid tudentmappe 2013/ / Avhandling godkjent for vurdering - komite oppnevnt PhD kandidat Karen tendal PhD programmet nformasjonssystemer 2010/ / Målfrid Tangedal BE nvesteringer / BE Økonomisystemer og styring / ide: 1163 av 192

10 BE nternational accounting / BE-40 1 nternational Finance / BE Eiendomsøkonomi / BE Corporate Finance / ide: 1164 av 192

11 BE Derivater og risikostyring / BE-412 G Økonomisk styring / BE Masteroppgave i økonomi og administrasjon / BE Empirical Finance / ide: 1165 av 192

12 BO102 1 Botanikk / BO103 1 Zoologi / BO104 1 Human fysiologi og anatomi / BO105 1 Genetikk og evolusjon / ide: 1166 av 192

13 BO106 2 Biologi / BO10 1 Biologi / BO109 1 Cellebiologi / BO201 1 Akvatisk økologi / ide: 1167 av 192

14 BO202 1 Histologi og immunologi / BO203 1 Terrestrisk økologi / BO204 1 Zoofysiologi / BO300 1 Bacheloroppgave / ide: 116 av 192

15 BO900 1 Biologi / BYG101 G Teknisk design material og formlære / BYG104 G Prosjektadministrasjon / BYG105 G Autocad / ide: 1169 av 192

16 BYG106 G Veg og trafikkteknikk / BYG107 G Arkitektur og byggekunst / BYG10 G VA teknikk / BYG109 G Renseteknikk / ide: 1170 av 192

17 BYG110 G tatikk og fasthetslære / BYG111 G Husbygging / BYG112 G Landmåling / BYG201 G Dimensjonering av tre og stålkonstruksjoner / ide: 1171 av 192

18 BYG202 G Bygningsprosjektering / BYG203 G Veg og terrengmodellering / BYG204 G Arealplan / Evalueringsmatrise Anskaffelse Kommunikasjonsdirektør 2013/ /2013 Ofl ide: 1172 av 192

19 tyreprotokoll tudieutvalget / / Tildeling av graden philosophiae doctor - Fahul Wahid PhD kandidat Fathul Wahid PhD programmet nformasjonssystemer 2010/ / Per igurd ørensen Frafall av forhåndsvarsel om sanksjon ved manglende oppfølging av sykmeldt arbeidstaker Personalmappe 2009/ / NAV Aa registeret nformasjon om foreldrepermisjon Personalmappe 200/ / Gunvor ofia Almlie ide: 1173 av 192

20 nnvilgelse av forlenget uførepensjon Personalmappe P 200/ / Kontrakt timelønnede - uten følgebrev - høst 2013 Timelønnskontrakter institutt for musikk 2012 og 2013 P 2012/ /2013 kke publisert Kunnskapsdepartementets styreseminar foreløpig program og frist for påmelding niversitetsstyret tyresammensetning og funksjonstid / / Kunnskapsdepartementet Prisstigning på konsulenttimer utført for Felles tudentsystem F felles studentsystem for universiteter og høgskoler 200/ / F Felles studentsystem ide: 1174 av 192

21 Påminnelse fra NAV Personalmappe P 2013/ / luttmelding - Førskole/FL tudentmappe 2013/ / luttmelding - Grunnskolelærer 5-10 tudentmappe 2013/ / ærordning eksamen GL 1-7 tudentmappe 2013/ / ide: 1175 av 192

22 ærordning eksamen ngeniør - Data tudentmappe 2013/ /2013 Ofl ærordning eksamen Økonomi og administrasjon tudentmappe 2013/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2013/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ / ide: 1176 av 192

23 øknad om permisjon - Velferdsstudier tudentmappe 200/ / Vedtak - ingen sanksjon Personalmappe 2013/ / NAV Aa registeret Øvingslærers vurderingsrapport av studentens praksisopplæring - ikke bestått tudentmappe 2013/ / Årskontrakt mellom Lyngdal ungdomsskole og niversitetet i Agder Avdeling for lærerutdanning PP Årskontrakter Praksisavtaler PP - GL - AL / / Lyngdal ungdomsskole ide: 1177 av 192

24 Deling av Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap - melding om vedtak i universitetsstyret øknad om etablering av nye enheter - Deling av Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap N 2013/ / Per igurd ørensen Ber om forslag til sakkyndig utvalg Tilsetting i fast hel stilling som førsteamanuensis førstelektor universitetslektor i matematikk matematikkdidaktikk ved Fakultet for teknologi og realfag ref 69/13 - Hans Kristian Nilsen 2013/ / Elna vege m.fl. nnvilget søknad om permisjon - master Velferdsstudier tudentmappe 200/ / Letter of Admission - Charly Berthod Ph.d. - kandidat Charly Berthod - Fornybar Energi 2013/ / Charly Berthod ide: 117 av 192

25 Letter of Admission - vana Janickova Ph.d. - kandidat vana Janickova - Fornybar Energi 2013/ / vana Janickova Letter of admission - Meisam Naderi Ph.d. - kandidat Meisam Naderi - KT 2013/ / Meisam Naderi m.fl. Letter of Admission - Mohamed Ali aleh Abomhara Ph.d. - kandidat Mohamed Ali aleh Abomhara - KT 2013/ / Mohamed Ali aleh Abomhara Letter of Admission - Zuolong Wei Ph.d. - kandidat Zuolong Wei - mekatronikk 2013/ / Zuolong Wei ide: 1179 av 192

26 Opptaksbrev med usignert avtale PhD kandidat ara Blåka doktorgradsprogram ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap spesialisering i Public Administration 2013/ / ara Blåka PhD thesis for evalation PhD kandidat Karen tendal PhD programmet nformasjonssystemer 2010/ / Ekaterina Prasolova-Førland PhD thesis for evaluation PhD kandidat Karen tendal PhD programmet nformasjonssystemer 2010/ / Øystein æbø var på klage på karakter i DAT103 - Operativsystemer og mikroprosesser tudentmappe 2013/ /2013 Ofl ide: 110 av 192

27 var på klage på karakter i KOM500 - Masteroppgave tudentmappe 2011/ /2013 Ofl var på klage på karakter i Y ykepleie 1 tudentmappe 2013/ /2013 Ofl var på klage på karakter i Y ykepleie tudentmappe 2013/ /2013 Ofl var på søknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2013/ / ide: 111 av 192

28 var på søknad om godkjenning av utdanning fra Russland tudentmappe 2013/ / øknad om fritak fra emne / emnegruppe tudentmappe 2013/ / Tildelingsbrev Activepeople Anskaffelse Kommunikasjonsdirektør 2013/ / Tilsetting i 100% stilling som professor i fornybar energi Personalmappe P 2013/ / ide: 112 av 192

29 Videre progresjon ved bachelorprogrammet i sykepleie tudentmappe 2013/ / BYG205 G Fundamentering / BYG206 G tatikk / BYG207 G Betongdimensjonering / ide: 113 av 192

30 BYG300 G Hovedprosjekt byggdesign / BYG303 G Konstruksjonsanalyse / BYG304 G Dataverktøy i konstruksjonsteknikk / BYG305 G Hovedprosjekt byggdesign / ide: 114 av 192

31 DAT100 G Datateknikk / DAT101 G Programmering Grunnkurs / DAT104 G Multimediedesign / DAT106 G Webpublisering / ide: 115 av 192

32 DAT107 G Digitale kretser og mikroprosessorteknikk / DAT10 G Operativsystemer / DAT200 G Grafisk databehandling / DAT201 G Algoritmer og datastrukturer / ide: 116 av 192

33 DAT202 G Databaser / DAT204 G Datakommunikasjon / DAT20 G Web teknikker for multimedia / DAT210 G Nettverksdrift / ide: 117 av 192

34 DAT211 G Nettverk og sikkerhet / DAT212 G nformasjonssystemer strategi og økonomi / DAT213 G Katalogtjenester og databaseadministrasjon / DAT214 G Multimedieteknologi / ide: 11 av 192

35 DAT216 G 3D modellering og animasjon / DAT217 G Nettverksdrift / DAT21 G Bedriftsetablering / DAT219 G nternettjenester på.net platform / ide: 119 av 192

36 DAT220 G Videregående programmering / DAT221 G Praktisk formidling / DAT222 G Visuell design / DAT223 G Authoring oftware / ide: 1190 av 192

37 DAT224 G1 nteraktiv markedsføring / DAT300 G Hovedprosjekt data / DAT302 G Bacheloroppgave multimedia / DR Drama halvårsstudium / ide: 1191 av 192

38 DR Drama 1 nnføring i drama og teater / DR Drama 2 Drama og teater teori og praksis / DR Drama i førskolelærerutdanningen / DR-103 D1 Drama i førskolelærerutdanningen / ide: 1192 av 192

39 DR Fagdidaktikk i drama / DR Fagdidaktikk i drama / DR-10 1 Hovedområde drama / DR Hovedområde drama / ide: 1193 av 192

40 DR tøttefag og fagteori / DR-11 1 Fagdidaktikk og tverrfaglig arbeid / DR Fagdidaktikk og tverrfaglig arbeid / DR Teaterproduksjon / ide: 1194 av 192

41 DR Fo-arbeid / ELE102 G Kretsteknikk / ELE103 G Elektroniske kretser / ELE203 G Mobil kommunikasjon / ide: 1195 av 192

42 ELE206 G Elektronikk / ELE20 G ignalbehandling / ELE209 G Videregående mikroprosessorteknikk / nnkalling til styremøte niversitetsstyret / / ide: 1196 av 192

43 nnstilling Tilsetting i midlertidig 100 % stilling som konsulent / 1.konsulent ved T-avdelingen, tudentservice og tudentrekruttering Ref 72/12 Erlend Johansen P 2013/ /2013 Ofl Protokoll Anskaffelse Eksamensbord 2013/ / var Paulsen Protokoll niversitetsstyret / / Elin Gauslaa tvidet søkerliste Tilsetting i midlertidig 100 % stilling som konsulent / 1.konsulent ved T-avdelingen, tudentservice og tudentrekruttering Ref 72/12 Erlend Johansen P 2013/ /2013 Ofl ide: 1197 av 192

44 tvidet søkerliste Tilsetting i fast 100 % stilling som rådgiver i T-avdelingen Ref 70/13 Eldri Galteland P 2013/ /2013 Ofl tvidet søkerliste Tilsetting i fast hel stilling som førsteamanuensis førstelektor universitetslektor i matematikk matematikkdidaktikk ved Fakultet for teknologi og realfag ref 69/13 - Hans Kristian Nilsen P 2013/ /2013 Ofl E-kontrollen for PP PP10519 Volkswagen transporter ia 2009/ / tatens vegvesen Henvendelse prioritering av statsborgersøknad Personalmappe P 2010/ / ide: 119 av 192

45 nnstilling og rapport fra evalueringskomite PhD kandidat Emmanuel Chao PhD programmet nternational Management 2010/ /2013 Laura Poppo m.fl. Karakterutskrift engelsk HiT tudentmappe 2009/ /2013 Klage på karakter i Jur Rettshistorie tudentmappe 2011/ /2013 Ofl. 26 Personalmappe P 2009/ /2013 ide: 1199 av 192

46 Notat fra dekan igbjørn ødal Personalmappe 2013/ /2013 igbjørn ødal Nye standarder for årsrapport og årsregnskap i statlige virksomheter Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar / /2013 Kunnskapsdepartementet luttmelding - Kunstfag med fordypning i musikk, bachelorprogram tudentmappe 2013/ /2013 luttmelding - y-vei, byggdesign tudentmappe 2013/ /2013 ide: 1200 av 192

47 luttmelding - Økonomi og administrasjon tudentmappe 2013/ /2013 ærordning eksamen fork-ing tudentmappe 2013/ /2013 ærordning eksamen ndøk tudentmappe 2013/ /2013 øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2012/ / ide: 1201 av 192

48 øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2007/ / øknad om prosjektutviklingsstøtte Oddgeir Tveiten KAK nterreg Prosjektutviklingstøtte / / Oddgeir Tveiten øknad om prosjektutviklingsstøtte Oddgeir Tveiten tdanning2020 Prosjektutviklingstøtte / / Oddgeir Tveiten nderskrevet kontrakt hjelpelærer E-109 høsten 2013 Timelønnskontrakter nstitutt for økonomi / HHK / / tine Øyna ide: 1202 av 192

49 Avtale om emeriti for 2014 Personalmappe N P 2007/ /2013 Ofl. 25 Høringsuttalelse fra Fakultet for teknologi og realfag Gjennomgang av universitetets studieportefølje N 2012/ /2013 Greta Hilding nnstilling - stilling som nstituttkonsulent ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Tilsetting i fast 100 % stilling som instituttkonsulent ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ref 75/13 Gunn ivertsen Lauvrak N P 2013/ /2013 Ofl Rapport fra sakkyndig utvalg Tilsetting i midlertidig 100 % stilling som doktorgradsstipendiat innenfor profesjonsforskning ved niversitetet i Agder - Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Ref 3/13 Hege Mari Johnsen N P 2013/ /2013 Ofl. 25 ide: 1203 av 192

50 øknad om opprykk til professor Personalmappe N P 2010/ /2013 Ofl. 25 Tilsvar til Faglig vurdering av masterprogram i multimedia og E-læringsteknologi øknad om etablering av nye studier med oppstart høsten 2014 N 2013/ / Anne Marie undberg Personalmappe N P 2009/ /2013 Personalmappe P 2012/ /2013 ide: 1204 av 192

51 Final report from the evaluation committee PhD kandidat Emmanuel Chao PhD programmet nternational Management 2010/ /2013 Forlengelse av fungering som fagsjef Personalmappe 2009/ /2013 Richard Lislevand nnsynsbegjæring innvilget Begjæringer om innsyn - utlevering av dokumenter / /2013 Åshild Halvorsen nntektsopplysninger Personalmappe P 2011/ /2013 ide: 1205 av 192

52 Klage på vedtak om sanksjon i forhold til manglende oppfølging av sykemelding Personalmappe 2007/ /2013 NAV AA-register var på søknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2013/ /2013 var på søknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2013/ /2013 var på søknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2013/ /2013 ide: 1206 av 192

53 var på søknad om godkjenning av annen utdanning - lettkonstruksjoner tudentmappe 2012/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2013/ /2013 øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2013/ /2013 øknad om permisjon - ykepleie tudentmappe 200/ /2013 ide: 1207 av 192

54 Accepted final report from faculty Doktorgradsutdanning Muhajir Abakka Kachwamba 2009/ /2013 Målfrid Tangedal ELE212 G Mobilkommunikasjonsprosjekt /2013 ELE214 G ndustriell datakommunikasjon /2013 ELE300 G Hovedprosjekt elektronikk og mobilkommunikasjon /2013 ide: 120 av 192

55 EN tenlandsopphold /2013 EN Engelsk språk og kommunikasjon /2013 EN-003 G Engelsk språk og kommunikasjon /2013 EN Britiske studier /2013 ide: 1209 av 192

56 EN Amerikanske studier /2013 EN Den moderne britiske roman /2013 EN Den dramatiske sjanger i en verden i endring /2013 EN-10 1 Fagdidaktikk i engelsk i PP /2013 ide: 1210 av 192

57 EN Fagdidaktikk i engelsk i PP ettfagsvariant /2013 EN Amerikansk kultur /2013 EN-113 G Engelsk kommunikasjon /2013 EN Engelsk grammatikk og praktisk språkbruk /2013 ide: 1211 av 192

58 EN Engelsk fonetikk og uttale /2013 EN Business English /2013 EN Fremmedspråk og kulturforståelse engelsk /2013 EN-12 G Teknisk og praktisk engelsk /2013 ide: 1212 av 192

59 EN Litteratur kulturkunnskap og didaktikk Engelsk /2013 EN pråkkunnskap og didaktikk Engelsk /2013 EN Litteratur kulturkunnskap og didaktikk Engelsk /2013 EN pråkkunnskap og didaktikk Engelsk /2013 ide: 1213 av 192

60 EN Fremmedspråk og tekst engelsk /2013 EN Viktoriatidens litteratur og kultur /2013 EN Tekstlingvistikk /2013 EN Amerikansk satire /2013 ide: 1214 av 192

61 EN Amerikansk komplottlitteratur gjennom tidene /2013 EN Litteraturteori fellesemne /2013 EN pråk og kommunikasjon fellesemne /2013 EN Engelsk lingvistikk Verbsyntaks og verb semantikk /2013 ide: 1215 av 192

62 EN Engelsk lingvistikk Naturlig språktilegnelse /2013 EN-41 1 To what strange shores Transcribing the New in English Litterature /2013 EN Masteroppgave Alternativ /2013 EN Masteroppgave Alternativ /2013 ide: 1216 av 192

63 ENE104 G Fornybar energi /2013 ENE105 G Energiprosjekt og elkraftlab /2013 ENE106 G Brenselceller /2013 ENE107 G Energilaboratorium /2013 ide: 1217 av 192

64 ENE209 G Vannkraftanlegg /2013 ENE211 G Planlegging og prosjektering av energisystemer /2013 Godkjent innstilling og endelig rapport Doktorgradsutdanning Ashatu Hussein PhD 2009/ /2013 Målfrid Tangedal Personalmappe P 2009/ / ide: 121 av 192

65 Ny ephortebruker - Leif kiftenes Flak instituttleder nnmeldte ephorte-brukere / /2013 Janne Vatnedalen Gundersen Oppsigelse av fast 60 % stilling Personalmappe 200/ / Richard Lislevand Protokoll etter møte Protokoll fra møter i Tilsettingsråd for tekniske og administrative stillinger / /2013 Tilsettingsråd Reiseavtale Personalmappe 200/ /2013 Anna Marie Mølland Roaldstveit ide: 1219 av 192

66 Reiseavtale Personalmappe 200/ /2013 Anna Marie Mølland Roaldstveit tikkordsmessig referat fra møte niversitetsstyret / /2013 Helge imon Møll Vitnemål Personalmappe 2009/ / /10/2013 klage på karakter i JR109 - Rettshistorie tudentmappe 2013/ /2013 Ofl ide: 1220 av 192

67 Høring - forslag til endringer i forskrift om fosterhjem - kommunens tilsyn med barn i fosterhjem Høring - forslag til endringer i forskrift om fosterhjem - kommunens tilsyn med barn i fosterhjem 2013/ / Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet Permisjonssøknad Personalmappe P 2009/ / luttmelding - Data ingeniør tudentmappe 2013/ / tudentopplysninger tudentmappe 2013/ / ide: 1221 av 192

68 var på søknad øknad om videreføring av barnehjemsnettverk på Vest-Balkan til Ambassaden i arajevo ved A.T. Fennefoss 2013/ / Royal Norewegian Embassy ærordning eksamen Fornybar Energi tudentmappe 2013/ / Budsjett nnspill vedr. særkostnader og ordinære investeringer - Fakultet for helse- og idrettsvitenskap nternfordeling 2014 N 2013/ / Kristian Jørgensen Bekreftelse på tilsettingsforhold som stipendiat i nternational Management ved niversitetet i Agder Personalmappe 200/ / Ragnhild Madland ide: 1222 av 192

69 Endelig godkjenning delstudiet utland H12 tudentmappe 2012/ / Pensjonsmeldingsskjema Personalmappe 2007/ / PK Vurdering av søkere til fast 100 % stilling som professor i informasjonssystemer Tilsetting i fast 100 % stilling som professor i informasjonssystemer ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Ref 22/13 ingen tilsetting 2013/ / økere til stillingen Faglig vurdering av masterprogram i multimedia og e-læringsteknologi øknad om etablering av nye studier med oppstart høsten / / ide: 1223 av 192

70 Kontrakt Anskaffelse Kommunikasjonsdirektør 2013/ / Protokoll Anskaffelse Kommunikasjonsdirektør 2013/ / var Paulsen tans av tilsettingsprosess Tilsetting i førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektorstilling innen informasjonskompetanse og skolebibliotek Ref. 11/13 - Tilsetting stanset. 2013/ / evleta Memic øknad med vedlegg til NK Å måle åndelig velvære hos norske pasienter med ikke kurerbar kreft... ved Gudrun Rohde NK søknad Å måle åndelig velvære hos norske pasienter med ikke kurerbar kreft... ved Gudrun Rohde 2013/ / ide: 1224 av 192

71 Tilbakemelding REK Bruk av tvang i en lukket psykiatrisk avdeling øknader til Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk REK fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 2012/ / ærordning eksamen GL 5-10 tudentmappe 2013/ / Anbud - Anbudskonkurranse om etter- og videreutdanning for prester - niversitetet i Agder - ia Etter- og videreutdanning for prester 2013/ / Agder og Telemark bispedømmeråd Anmodning om gjenopptakelse av klagesak - BYG300 tudentmappe 2012/ / ide: 1225 av 192

72 Anmodning om gjenopptakelse av klagesak - BYG300 tudentmappe 2013/ / Avtale om veiledning masteroppgave velferdsstudier tudentmappe 2013/ / Bekreftelse på adgang til tidlig arbeidsstart Personalmappe P 2013/ / Bekreftelse på navnemelding tudentmappe 2009/ / ide: 1226 av 192

73 nnvilger tilskudd til tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge over statsbudsjettet 2013 kapittel Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge 2007/ / Helsedirektoratet Kontrakt timelønnede - ndervisning trompet på M135 - uten følgebrev - høst 2013 Timelønnskontrakter institutt for musikk 2012 og 2013 P 2012/ /2013 kke publisert Melding om inhabilitet Tilsetting i fast hel stilling som professor dosent førsteamanuensis førstelektor universitetslektor i byggfag innen konstruksjon og sveis ved Fakultet for teknologi og realfag ref 6/ / / Audun Tveit Merknad til sakkyndig vurdering Tilsetting i fast 100 % stilling som professor i informasjonssystemer ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Ref 22/13 ingen tilsetting P 2013/ /2013 Ofl ide: 1227 av 192

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.5.2014-18.5.2014, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 27.05.2014 02/05/2014 Klage på karakter i -305 - Forvaltning av T-ressurser - 5021 tudentmappe 2014/1214-1

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

Journaldato: 30.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 17.10.2011.

Journaldato: 30.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 17.10.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J,A 17.10.2013 Fra Akademiet om Kavlipris Kavliprisen 2012

Detaljer

HELSE- OG SOSIALFAG s.6. HISTORIE OG KULTUR s.8. HOTELL OG REISELIV s.10. IDRETT s.12. INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14. LÆRERUTDANNINGER s.

HELSE- OG SOSIALFAG s.6. HISTORIE OG KULTUR s.8. HOTELL OG REISELIV s.10. IDRETT s.12. INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14. LÆRERUTDANNINGER s. HELSE- OG SOSIALFAG s.6 HISTORIE OG KULTUR s.8 HOTELL OG REISELIV s.10 IDRETT s.12 INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14 LÆRERUTDANNINGER s.20 MEDIEFAG s.24 MUSIKK OG DANS s.26 REALFAG s.28 SAMFUNNSFAG s.30 SPRÅK

Detaljer

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design 1 2 Kontaktadresse Universitetet i Nordland Postboks 1490 8049 Bodø Tlf. 75 51 72 00 E-post: postmottak@uin.no www.uin.no Studenttinget v/ Universitetet i Nordland Tlf. 90 86 40 53 www.stun.no Studentinord

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften Med retningslinjer for utforming av søknader om akkreditering av studier i andre syklus For mastergradsstudier av 120 studiepoengs omfang, erfaringsbaserte

Detaljer

Søkerhandboka 2009. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no

Søkerhandboka 2009. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no Søkerhandboka 2009 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler www.samordnaopptak.no Generell informasjon www.samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sine nettsider finn du oppdatert søkjarinformasjon.

Detaljer

Agder Vitenskapsakademi. Årbok 2013. redaksjon Ernst Håkon Jahr, Rolf Tomas Nossum, Leiv Storesletten

Agder Vitenskapsakademi. Årbok 2013. redaksjon Ernst Håkon Jahr, Rolf Tomas Nossum, Leiv Storesletten Agder Vitenskapsakademi Årbok 2013 redaksjon Ernst Håkon Jahr, Rolf Tomas Nossum, Leiv Storesletten 2014 Portal forlag, Agder Vitenskapsakademi og forfatterne Utgitt i samarbeid med Agder Vitenskapsakademi.

Detaljer

Nasjonalt fagråd for romanske språk og litteraturer Bergen (NHH), 1.11.2013

Nasjonalt fagråd for romanske språk og litteraturer Bergen (NHH), 1.11.2013 Nasjonalt fagråd for romanske språk og litteraturer Bergen (NHH), 1.11.2013 Tilstede 1 : Amilcare Cassanello, UiT Anne Karine Kleveland, NTNU (referent) Antonio Fábregas UiT (leder) Beate Sandvei, NHH

Detaljer

Fagplan for studieprogram bygg og miljø

Fagplan for studieprogram bygg og miljø Studieprogram bygg og miljø 1 av 6 studieprogram bygg og miljø MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV Byggingeniørstudiet passer for personer med interesse for konstruksjoner, materialteknologi, planlegging, prosjektering

Detaljer

Bruk hodet: Følg hjertet.

Bruk hodet: Følg hjertet. Bruk hodet: Følg hjertet. Studietilbud 2004-2005 www.hive.no 1. Hvilken lidenskap eller interesse er du mest redd for å innrømme overfor deg selv og andre? Bruk hodet: Det kan være lurt å stoppe opp og

Detaljer

Styremøte nr. 4/2009

Styremøte nr. 4/2009 Styremøte nr. 4/2009 Tid: 11. juni 2009, Kl 10-16 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i G-bygget Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 28/09 Innkalling... 2 Sak STY 29/09 Saksliste... 3 Sak STY 30/09 Protokoll

Detaljer

STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik

STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik Det innkalles til: STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik Innkallingen går til: Styremedlemmer Håkon With Andersen Styreleder Åge Danielsen Ekstern representant Guri Ingebrigtsen

Detaljer

Framtidig nettverksuniversitet HiBU/HVE. Samarbeidsmuligheter innen teknologiområdet

Framtidig nettverksuniversitet HiBU/HVE. Samarbeidsmuligheter innen teknologiområdet Framtidig nettverksuniversitet HiBU/HVE Samarbeidsmuligheter innen teknologiområdet Rapport fra felles faggruppe teknologi 29. november 2006 Forord Både Høgskolen i Buskerud (HiBu) og Høgskolen i Vestfold

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 30 Saksnr.: 2015/1086 Møte: 7. mai 2015

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 30 Saksnr.: 2015/1086 Møte: 7. mai 2015 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 30 Saksnr.: 2015/1086 Møte: 7. mai 2015 FORSKNINGSMELDING, UTDANNINGSMELDING OG FORSKERUTDANNINGSMELDING

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET Dato: 21.10.2014 Sted: Ås, Institutt for Naturforvaltning (INA), Sørhellinga, rom S257 Tid: 0900-1300 inkl lunsj SAKSLISTE Saker 40/2014 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Møtetid: Torsdag 11. juni kl. 09.00. Bjørnefjorden Gjestetun

Møtetid: Torsdag 11. juni kl. 09.00. Bjørnefjorden Gjestetun Høgskolestyret Ref: 15/01190 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 6/2015 Møtetid: Torsdag 11. juni kl. 09.00 Møtestad: Tilstades: Forfall: Dessutan møtte: Referent Bjørnefjorden Gjestetun Ole-Gunnar Søgnen, Daniel M.

Detaljer

Journaldato: 17.02.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 24.01.

Journaldato: 17.02.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 24.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,,,S, Status: J,A 19.03.2015 osteringer til Kapitalregnskapet Statsregnskapet - regnskapsrapportering

Detaljer

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser Utdanningsutvalget Medlemmer: Prorektor Britt-Vigdis Ekeli møter for prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) Studiedirektør Monica Bakken, UiO studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska, UiN studiedirektør

Detaljer

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 12. mars 2015 Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vi viser

Detaljer

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Rapport om Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Pilotprosjekt FLIBA Del 1 Kartlegging Del 2 Ledelse som perspektiv i utdanningene 1 Forord Profesjonell ledelse er en av de viktigste

Detaljer

FREMTIDEN DIN STOR UTDANNINGSMESSE! studieguide IKKE EKSPERIMENTÉR MED. Stor. -besøk Utdanning & Yrke! seminaroversikt i midten.

FREMTIDEN DIN STOR UTDANNINGSMESSE! studieguide IKKE EKSPERIMENTÉR MED. Stor. -besøk Utdanning & Yrke! seminaroversikt i midten. 9 presenterer Norges største utdanningsavis MOTSTAND ER INSPIRASJON! Trude Mostue er èn av våre spaltister s 23 Stor studieguide fra s 38 HIMMEL OG HAV SÅ SPENNENDE! Siri M Kalvig s 19 IKKE EKSPERIMENTÉR

Detaljer

Studietilbud ved NMBU 2015

Studietilbud ved NMBU 2015 Studietilbud ved NMBU 2015 Skoletjenesten ved NMBU Bachelor Indeks HH-NMBU Handelshøyskolen ved NMBU Økonomi og administrasjon Samfunnsøkonomi IHA Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Husdyrvitenskap

Detaljer

Virksomhetsrapport 2011

Virksomhetsrapport 2011 Virksomhetsrapport 2011 s styre 26.04.2012 Innhold 1 Forord... 4 2 Saker styret har arbeidet med i 2011... 5 UHRs strategi for 2011-2014... 5 3 Myndighets- og samfunnskontakt/ Samspill med samfunnsaktører...

Detaljer

Rapport og planer 2013-14

Rapport og planer 2013-14 Rapport og planer 2013-14 13. mars 2014 1 Innhold i rapporten 1.0 Innledning 3 1.1.1 Styrets rapportering for 2013 6 2. Resultatrapportering for 2013 7 2. 1 Rapportering på mål: 7 2.1.1 Virksomhetsmål

Detaljer

Virksomhetsplan 2013 Avdeling for design

Virksomhetsplan 2013 Avdeling for design Virksomhetsplan 2013 Avdeling for design www.khib.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. UTDANNING OG LÆRINGSMILJØ... 4 1.1. Aktivitet i 2012... 4 1.2 Studenttall... 8 1.2.1. Studenttall for vår og

Detaljer

Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009

Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009 Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009 Innhold Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009 1. Innledning...2 2. Sammendrag og konklusjoner...3 Undervisning og læring...3 Forsknings- og utviklingsarbeid...3

Detaljer

Nr. 13 2003 Side 2045 2197 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 13 2003 Side 2045 2197 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 2003 Side 2045 2197 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 Utgitt 13. oktober 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Aug. 29. Lov nr. 87

Detaljer

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer