Side: 3681 av 388 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "30.11.2011 30.11.2011 01.12.2011 01.12.2011. Side: 3681 av 388 4"

Transkript

1 Ø-sak 128/11 Møteplan for Fakultetsstyret våren 2012 Fakultetsstyret 2011 Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap 2011/ / Fakultetsstyret tudentmappe 2010/ / Høring Forslag til endringer i byggesaksforskriften Høring Forslag til endringer i byggesaksforskriften 2011/ / Kommunal- og regionaldepartementet PNA-2010/ luttrapport PNA-2010/10115 Tildeling av prosjektmidler for Nord Amerika 2010/ / enter for internasjonalisering av utdanning ide: 3681 av 388

2 Referat fra forhandlingsmøte med BF-dir Tilbud BF-dir Livssituasjonen til transpersoner og personer med kjønnsidentitetsproblematikk 2011/ / Tor-var Karlsen akkyndig vurdering Tilsetting i 100% midlertidig stilling som postdoktor i biologi ved Fakultet for teknologi og realfag ref 76/11 P 2011/ /2011 Ofl pråkåret 2013 pråkåret / / Nynorsk kultursentrum øknad om forlengelse av NNA-2008/10007 til 2012 godkjent Nord - Amerika partnerskapsprogram / / enter for internasjonalisering av utdanning ide: 3682 av 388

3 øknad om fritak fra nynorsk tudentmappe 2010/ / Afsaneh Ramezani Ghaemi øknad om permisjon tudentmappe 2011/ / øknad om permisjon tudentmappe 2009/ / øknad om tilskudd avslått Prosjekt Distriktsvennlige desentraliserte etter og videreutdanningskurs / / Aust Agder utviklings og kompetansefond ide: 3683 av 388

4 øknad om tilskudd til Den nye eldregenerasjonen i Agderfylkene avslått Prosjektsøknad sendt til Aust - Agder kompetanse og utviklingsfond fra fakultet for teknologi og realfag - Den nye eldregenerasjonen mm 2011/ / Aust Agder utviklings og kompetansefond øknad om tilskudd til Distriksvennlig bachelorutdanning i sykepleie ikke imøtekommet Distriktsvennlig bachelorprogram i sykepleie Fakultet for helse og idrettsfag 2008/ / Aust Agder utviklings og kompetansefond øknad om tilskudd til Working together avslått Prosjektsøknad Working together 2011/ / Aust Agder utviklings og kompetansefond Temporary secondment agreement Personalmappe Ø 2009/ / niversity of Antwerp ide: 368 av 388

5 Tilsagn om tilskudd til prosjektet amarbeid om marin forskning og faglig utvikling i Agder Prosjektsøknad sendt til Aust Agder kompetanse og utviklingsfond fra fakultet for teknologi og realfag - amarbeid om marinforskning og faglig utvikling i Agder 2011/ / Aust Agder utviklings og kompetansefond Tilsagn om tilskudd til prosjektet martrescue Prosjektsøknad sendt til Aust - Agder utviklings og kompetansefond fra fakultet for teknologi og realfag - martrescue - marttelefoner for umiddelbar samordnet trusselkartlegging etc 2011/ / Aust Agder utviklings og kompetansefond Vedr. søknad om tilskutt til: Levekår i Aust-Agder i lys av vår velferdshistorie øknader til Aust-Agder tviklings- og kompetansefond for 2012 fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 2011/ / Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Vedrørende søknad om tilskudd til " Kompetanseløft i ehelse og omsorgsteknologi på Agder " enter for ehelse 2010/ / Aust-Agder utviklings- og kompetansefond ide: 3685 av 388

6 Personalmappe P 2010/ /2011, Fvl Personalmappe N P 2008/ /2011, Fvl Brev til sakkyndig utvalg Tilsetting i fast ledig en og en halv stilling som førsteamanuensis førstelektor universitetslektor i matematikkdidaktikk ved Fakultet for teknologi og realfag ref 102/ / / medlemmene av sakkyndig utvalg Fremsending av sakkyndig utvalg Tilsetting i fast ledig en og en halv stilling som førsteamanuensis førstelektor universitetslektor i matematikkdidaktikk ved Fakultet for teknologi og realfag ref 102/ / / til søkerne ide: 3686 av 388

7 Rapport om prosjektets aktiviteter sendt til NFR Forskningsrådet Oversendelse av kontrakt end use of Photovoltaic Technology in Norway 2008/ / Norges forskningsråd Refusjonskrav fødsel Personalmappe P 2007/ /2011, Fvl var på søknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ / var på søknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ / ide: 3687 av 388

8 var på søknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2009/ / var på søknad om godkjenning av annen utdanning ØKAD tudentmappe 2011/ / Tildelingsbrev Matriks Anskaffelse LCM - system 2011/ /2011 Ofl Avtale om godtgjørelse for dekning av bredbåndskommunikasjon Personalmappe P 2009/ /2011 Ofl ide: 3688 av 388

9 Følgeskriv vedrørende søknad om utvidet permisjon uten lønn Personalmappe P 2009/ /2011, Fvl Korrespondanse vedørende bytte av fag tudentmappe 2010/ / NO ORD Eksamensoppgaver vår / / Hilde Eskedal Livollen NO ORD Eksamensoppgaver vår / / Hilde Eskedal Livollen ide: 3689 av 388

10 tvidet søkerliste Tilsetting i fast 100 % stilling som førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i kunst og håndverk ved Fakultet for kunstfag. Ref 6/11 Anna vingen-austestad P 2011/ /2011 Ofl tvidet søkerliste Tilsetting i midlertidig 100 % stilling som økonomikonsulent ved Fakultet for humaniora og pedagogikk Ref. 95/11 Helen Johanne Alvsvåg P 2011/ /2011 Ofl krav Personalmappe P 2009/ /2011, Fvl krav fra leder Personalmappe P 2007/ /2011, Fvl ide: 3690 av 388

11 2.3. krav fra leder Personalmappe P 2008/ /2011, Fvl krav fra leder Personalmappe P 2007/ /2011, Fvl krav fra leder Personalmappe P 2011/ /2011, Fvl krav fra leder Personalmappe P 2009/ /2011, Fvl ide: 3691 av 388

12 2.3. krav fra leder Personalmappe P 2008/ /2011, Fvl Klage på karakter ved eksamen tudentmappe 2011/ /2011 Ofl Klage på karakter ved eksamen i ME-100 tudentmappe 2011/ /2011 Ofl Kontrakt mellom ia og tudiestart A om deltagelse på skolebesøksturné - våren 2012 Kontrakt mellom ia og tudiestart A om deltakelse på skolebesøksturneer 2008/ / tudiestart A ide: 3692 av 388

13 Learning Agreement tudentmappe 2011/ / Learning Agreement tudentmappe 2011/ / Learning Agreement tudentmappe 2011/ / Learning Agreement tudentmappe P 2011/ /2011 kke publisert ide: 3693 av 388

14 Learning Agreement tudentmappe 2008/ / ignert atale Dukanovic øknad om midler fra D til Nettverk Vest Balkan - et barnevernsnettverk forankret i FNs barnekonvensjon - A T Fennefoss og K E Jansen 2010/ / Fondacija Djeca Bez Granicia ignert avtale Zoran Milacic øknad om midler fra D til Nettverk Vest Balkan - et barnevernsnettverk forankret i FNs barnekonvensjon - A T Fennefoss og K E Jansen 2010/ / Zoran Milacic luttmelding tudentmappe 2009/ / ide: 369 av 388

15 øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ / Vilnius Pedagogical niversity has changed its name to Lithuanian niversity of Educational ciences amarbeidsavtale med Vilnius Pedagogical niversity / Lithuanian niversity of Educational ciences 2011/ / lnius Pedagogical niversity Avtale om innleie av Ragnar Thygesen H11-V12 Avtale om innleie ia og HiT - tvalgsprøver i skriving på 5 og 8 årstrinn 2010/ / Høgskolen i ør-trøndelag Endring forhåndsgodkjenning delstudie H11 tudentmappe 2009/ / ide: 3695 av 388

16 Endring forhåndsgodkjenning delstudie H11V12 tudentmappe 2011/ / Forhåndsgodkjenning delstudie tudentmappe 2011/ / Forhåndsgodkjenning delstudie m/endring V12 tudentmappe 2011/ / Forhåndsgodkjenning delstudie utland V12 tudentmappe 2011/ / ide: 3696 av 388

17 Forhåndsgodkjenning delstudie utland V12 tudentmappe 2011/ / Forhåndsgodkjenning delstudie utland V12 tudentmappe 2011/ / Forhåndsgodkjenning delstudie V12 tudentmappe 2011/ / Forhåndsgodkjenning delstudie V12 tudentmappe 2011/ / ide: 3697 av 388

18 Forhåndsgodkjenning delstudie V12 tudentmappe 2011/ / Forhåndsgodkjenning delstudie V12 tudentmappe 2008/ / Forhåndsgodkjenning delstudie V12 tudentmappe 2011/ / Forhåndsgodkjenning delstudie V12 tudentmappe 2011/ / ide: 3698 av 388

19 Fremdriftsrapport prosjektår 1 Balkan prosjektet øknad om midler fra D til Nettverk Vest Balkan - et barnevernsnettverk forankret i FNs barnekonvensjon - A T Fennefoss og K E Jansen 2010/ / tenriksdepartementet NFR søknad BAC ved E.. Tønnessen NFR søknad Reading writing and digital competence as basic skills in teacher education ved Elise eip Tønnessen 2011/ / Norges forskningsråd NFR søknad DAAD midler NFR søknad DAAD midler ved Roy Eriksen 2011/ / Norges forskningsråd NFR søknad NMLs 15 medieforskekonferansen 2012 NFR søknad NMLs 15 medieforskerkonferanse 2012 ved Elise eip Tønnessen 2011/ / Norges forskningsråd ide: 3699 av 388

20 NFR søknad reiligon som samfunnskraft ved Elisabeth Haakedal og rene Trysnes NFR søknad Religion som samfunnskraft ved Elisabeth Haakedal 2011/ / Norges forskningsråd NFR øknad The Distinguished History Teachers NRF søknad The Distinguished History Teaschers ved May-Brith Ohman Nielsen 2011/ / Norges forskningsråd ignert avtale mellom ia og FMVA om prosjektet Være sammen ved Heidi Omdal Avtale mellom iniversitetet i Agder og Fylkesmannen i Vest Agder om prosjektet Være sammen 2011/ / Fylkesmannen i Vest-Agder luttrapport MD prosjektet ved Martin Engebrethsen Forskningsrådet Program P Nordisk Multimodalitet sjanger og design /V / / Norges forskningsråd ide: 3700 av 388

21 var på klage på karakter ved eksamen i JR100 tudentmappe 2011/ /2011 Ofl var på klage på karakter ved eksamen i JR100 tudentmappe 2011/ /2011 Ofl var på klage på karakter ved eksamen i JR100 tudentmappe 2011/ /2011 Ofl var på søknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ / ide: 3701 av 388

22 var på søknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2008/ / var på søknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ / var på søknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ / var søknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ / ide: 3702 av 388

23 Kontrakt Matriks A Kontraktsadministrasjon LC-M system 2011/ / Programevaluering 2011 tudieplan for pesialpedagogikk bachelorprogram 2010/ / Anne Dorthe Tveit øker anmoder om sletting av elektronisk levert søknad Tilsetting i midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i matematikkdidaktikk ved Fakultet for teknologi og realfag ref 99/ / / Richard Lislevand øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ / ide: 3703 av 388

24 Revidert tilbud etter forhandlinger Tilbud BF-dir Livssituasjonen til transpersoner og personer med kjønnsidentitetsproblematikk 2011/ / Tor-var Karlsen Personalmappe P 2011/ / Personalmappe P 2007/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ / ide: 370 av 388

25 Avslag på søknad om å få levere eksamen etter frist tudentmappe 2010/ / øknad om å få levere eksamen etter frist tudentmappe 2010/ / Klage fra student ttalelse fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap tudentmappe N 2011/ / Melding om å justere lønnstilbud fra enhetsleder Tilsetting i fast 60 % stilling som konsulent / førstekonsulent ved tudentservice. Ref 101/11 Kjerstin Breistein Danielsen 2011/ / Richard Lislevand ide: 3705 av 388

26 Epost til student tudentmappe 2011/ / Høring - NO 2011:9 Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet Høring - NO 2011:9 Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet 2011/ / Helse- og omsorgsdepartementet Personalmappe P 2008/ /2011, Fvl Klage på karakter ved eksamen tudentmappe 2011/ /2011 Ofl ide: 3706 av 388

27 Om tilstedeværelse ved obligatorisk undervisning/e-postutveksling tudentmappe 2010/ / / / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ / øknad om gjestestipendmidler for Professor Barbara Jaworski Loughborough niversity K Gjestestipend 2011 N 2011/ / Forskningssekretariatet ide: 3707 av 388

28 øknad om gjestestipendmidler for Professor Richard Wilson niversity of Cardiff Gjestestipend 2011 N 2011/ / Forskningssekretariatet Endring forhåndsgodkjenning delstudie H11 V12 tudentmappe 2010/ / Forhåndsgodkjenning delstudie H11 tudentmappe 2010/ / Forhåndsgodkjenning delstudie V12 tudentmappe 2011/ / ide: 3708 av 388

29 Forhåndsgodkjenning delstudie V12 tudentmappe 2011/ / Forhåndsgodkjenning delstudie V12 tudentmappe 2011/ / Forhåndsgodkjenning delstudie V12 tudentmappe 2011/ / Forhåndsgodkjenning delstudie V12 tudentmappe 2009/ / ide: 3709 av 388

30 Forhåndsgodkjenning delstudie V12 tudentmappe 2011/ / Forhåndsgodkjenning delstudie V12 tudentmappe 2011/ / Forhåndsgodkjenning delstudie V12 tudentmappe 2011/ / Forhåndsgodkjenning delstudie V12 tudentmappe 2011/ / ide: 3710 av 388

31 Forhåndsgodkjenning delstudie V12 tudentmappe 2011/ / Forhåndsgodkjenning delstudie V12 tudentmappe 2009/ / Forhåndsgodkjenning delstudie V12 tudentmappe 2011/ / Forhåndsgodkjenning delstudie V12 tudentmappe 2011/ / ide: 3711 av 388

32 Forhåndsgodkjenning delstudie V12 tudentmappe 2010/ / Forhåndsgodkjenning delstudie V12 tudentmappe 2011/ / Forhåndsgodkjenning delstudie V12 tudentmappe 2011/ / Forhåndsgodkjenning delstudie V12 tudentmappe 2010/ / ide: 3712 av 388

33 Forhåndsgodkjenning delstudie V12 tudentmappe 2011/ / ignert og bekreftet rapportdata Grant Agreement for Erasmus mobility under the Lifelong Learning Programme Agreement number NO1 - ERA / / var på søknad om permisjon tudentmappe 2011/ / var på søknad om permisjon tudentmappe 2011/ / ide: 3713 av 388

34 var på øknad om permisjon tudentmappe 2010/ / var på søknad om permisjon Personalmappe 2007/ / Thomas Hundhausen var på søknad om permisjon i 2012 Personalmappe 2007/ / Mikael naprud var på varsel om sanksjon Manglende rapportering om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker Personalmappe P 2007/ /2011 Ofl ide: 371 av 388

35 øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ / øknaden innvilges tudentmappe 2011/ / øknaden innvilges tudentmappe 2011/ / Tilsetting i fast 50 % stilling som førstekonsulent ved tudentservice Tilsetting i fast 60 % stilling som konsulent / førstekonsulent ved tudentservice. Ref 101/11 Kjerstin Breistein Danielsen 2011/ / Kjerstin Breistein Danielsen ide: 3715 av 388

36 Opprykk til førsteamanuensis etter avlagt doktorgrad Personalmappe 2007/ / Rita Hagehei 2.3. krav Personalmappe P 2007/ /2011, Fvl krav Personalmappe P 2009/ /2011, Fvl krav Personalmappe P 2008/ /2011, Fvl ide: 3716 av 388

37 2.3. krav Personalmappe P 2010/ /2011, Fvl. 13. Norsk ykepleierforbund /2009 A Bekkenleddplager etter fødsel og utfordringer i dagliglive øknader til Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk REK i Fakultet for helse og idrettsvitenskap 2011/ / Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk Avslag på søknadene " Entreprenørskap i opplevelse og livsstil " og " EntreprenørskapsLAB " Norgesuniversitetet øknad om prosjektmidler 2011/ / Norgesuniversitetet tudentmappe 2010/ / ide: 3717 av 388

38 nnspill til hovedtariffoppgjøret 2012 Hovedtariffoppgjøret nnspill 2011/ / Kunnskapsdepartementet Klage på karakter ved eksamen tudentmappe 2010/ /2011 Ofl Meddelelse om beslutning Tilbud BF-dir Livssituasjonen til transpersoner og personer med kjønnsidentitetsproblematikk 2011/ / Barne ungdoms og familiedirektoratet Opprykk Reidun Renstrøm Personalmappe 2007/ / Rita Hagehei ide: 3718 av 388

39 akkyndig vurdering Tilsetting i fast 100 % stilling som førsteamanuensis i utviklingsstudier ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap ref 15/11 tein undstøl Eriksen P 2011/ /2011 Ofl luttmelding tudentmappe 2011/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2010/ / ide: 3719 av 388

40 øknad om permisjon tudentmappe 2011/ / Tildeling av startstipend for kvotestudenter- våren 2012 øknad om tildeling av studieplasser under kvoteprogrammet 2007/ / Lånekassen Mistanke om fusk ved eksamen i 2011/ / Vurdering fra sakkyndig utvalg Personalmappe P 2007/ /2011 Ofl ide: 3720 av 388

41 nnstilling til stilling som konsulent Tilsetting i fast 100% stilling som konsulent ( økonomi ) ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Ref 10/11 Harald tokkeland N P 2011/ /2011 Ofl øknad om gjestestipendmidler for Anne og Mogens Lindhardt øker Paul Leer-alvesen HMPED Gjestestipend 2011 N 2011/ / Forskningssekretariatet øknad om gjestestipendmidler for Dr Carlos Adrian Guttierrez Mexico øker Prof Mattias Pätzold Gjestestipend 2011 N 2011/ / Forskningssekretariatet Elisabeth Holen Rabbersvik Opptaksbrev og Avtale del A og Bl Ph.d.-program i helsevitenskap Elisabeth Holen Rabbersvik søknad om opptak til Ph.d.-program i helsevitenskap 2011/ / Elisabeth Holen Rabbersvik ide: 3721 av 388

42 Ny utdanningsplan - Ny eksamen i medikamentregning tudentmappe 2011/ / var på klage på karakter ved eksamen i T-00 tudentmappe 2008/ /2011 Ofl øknad om forlengelse av 20 % permisjon uten lønn fra fast 100 % stilling som konsulent ved ervicetorget Personalmappe 2009/ / irgrun Heggland Vigsnes øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2010/ / ide: 3722 av 388

43 Tilsetting i midlertidig 50 % stilling (vikariat) som rådgiver i tudiesekretariatet Tilsetting i midlertidig 50 % stilling ( vikariat ) som rådgiver / seniorrådgiver i tudiesekretariatet. Ref 111/11 ngrid usanne Andersen. 2011/ / ngrid usanne Andersen Tilsetting i midlertidig 50% stilling ( vikariat ) som rådgiver i tudiesekreteriatet for perioden Personalmappe 2011/ / ngrid usanne Andersen Vurdering av søkere til fast 100 % stilling som førsteamanuensis i utviklingsstudier / samfunnsgeografi ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Tilsetting i fast 100 % stilling som førsteamanuensis i utviklingsstudier ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap ref 15/11 tein undstøl Eriksen 2011/ / søkere Følgeskriv angående fødselspermisjon Personalmappe P 2008/ /2011, Fvl ide: 3723 av 388

44 Gjestestipend innvilget Gjestestipend / / Terje Tellefsen Gjestestipend innvilget Gjestestipend / / Magne Aasheim Knudsen Gjestestipend innvilget Gjestestipend / / Terje Tellefsen Gjestestipend innvilget Gjestestipend / / Frank Reichert ide: 372 av 388

45 Kontrakt Timelønnet Personalmappe P 2011/ /2011, Fvl Memorandum of understanding - ignert versjon Memorandum of understanding between nstitute of Helath ciences, MolepOlole and niversity of Agder concerning academic collaboration 2011/ / Aud Findal Dahl Trond B Pedersen og fritak VER 102 tudentmappe 2010/ / Vurdering av annen utdanning tudentmappe 2010/ / ide: 3725 av 388

46 Oppfølging av sak angående innlevering av eksamenskrav i Y-101 tudentmappe 2011/ / Administrativ tilsetting som professor Personalmappe 2011/ / Torunn Lauvdal tudentmappe 2011/ /2011 nnplassering av videreutdanningsemner tilknyttet grunnskolelærerutdanningene nnplassering av videreutdanningsemner tilknyttet grunnskolelærerutdanningene 2011/ / Kunnskapsdepartementet ide: 3726 av 388

47 Personalmappe P 2008/ /2011 Klage på karakter ved eksamen i ME-100 tudentmappe 2011/ /2011 Ofl Klage på karakter ved eksamen i ME-100 tudentmappe 2011/ /2011 Ofl Klage på karakter ved eksamen i ME-100 tudentmappe 2011/ /2011 Ofl ide: 3727 av 388

48 Klage på karakter ved eksamen i ME-100 tudentmappe 2011/ /2011 Ofl Merknad Tilsetting i ledig 100 % stilling som førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i KT ved Fakultet for teknologi og realfag ref 80/11 P 2011/ /2011 Ofl Norsk høgskole for helhetsterapi - forhåndsgodkjenninger Kost og ernæring 30 sp tudentmappe 2011/ / Opprettelse av samarbeidsorgan NRH-NAV Opprettelse av samarbeidsorgan NRH-NAV 2011/ /2011 niversitets og Høgskolerådet ide: 3728 av 388

49 Oversendelse av forslag til kontrakt Oppbygging av PhD i mekatronikk Prosjektsøknad sendt til KF fra Fakultet for teknologi og realfag - Oppbygging av PhD i Mekatronikk / / ørlandets kompetansefond luttmelding tudentmappe 2008/ /2011 øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ / ide: 3729 av 388

50 øknad om permisjon tudentmappe 2008/ /2011 Tildeling av midler til barnevernsforskning Tildeling av midler til barnevernsforskning 2011/ / Barne ungdoms og familiedirektoratet AFFRMATON OF TEMPORARY EMPLOYMENT CONTRACT Midlertidig stilling høsten 2012 Richard mith fakultet for kunstfag 2011/ / Richard Matthews mith Behandling av permisjonssøknad Personalmappe P 2009/ /2011, Fvl ide: 3730 av 388

51 Formelle feil ved eksamen i DAT101 - saksframlegg (utsatt sak) Formelle feil ved eksamen i DAT101 for 3 studenter 2011/ / Formelle feil ved eksamen i DR101 for kandidatnr tudentmappe 2011/ / Fremsendelse av sakkyndig vurdering Tilsetting i ledig 100 % stilling som førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i KT ved Fakultet for teknologi og realfag ref 80/ / / til søkerne Fremsending av søkerliste og sakkyndig utvalg Tilsetting i ledig midlertidig 100 % stilling for tre år som doktorgradsstipendiat i fornybar energi ved Fakultet fot teknologi og realfag ref 106/ / / til søkerne ide: 3731 av 388

52 nfo om ny dato for merknadsfrist Tilsetting i ledig 100 % stilling som førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i KT ved Fakultet for teknologi og realfag ref 80/ / / søkerne nnvilgelse av 50 % permisjon uten lønn fra 100 % stilling som universitetslektor ved Fakultet for humaniora og pedagogikk Personalmappe 2008/ / Terje Mesel Mailkorrespondanse vedr søknad om selvvalgt bachelor tudentmappe P 2010/ /2011 kke publisert 2011/ /2011 ide: 3732 av 388

53 var på søknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ /2011 var på søknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ /2011 var på søknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2010/ /2011 Vedrørende redegjørelse tudentmappe 2010/ /2011 ide: 3733 av 388

54 Beskjed til elvvalgt Bachelor Admin at vitnemål kan utstedes til tudentmappe 2011/ /2011 Margret Kristin Dyrholm tudentmappe 2011/ /2011 KL-sak 69/11 - Formelle feil ved eksamen i DAT101 for tre studenter - utsatt sak Formelle feil ved eksamen i DAT101 for 3 studenter 2011/ /2011 KL-sak 70/11 - Formelle feil ved eksamen i DR101 tudentmappe 2011/ /2011 Ofl. 26 ide: 373 av 388

55 2011/ /2011 Ny søknad (nr. 2) meldt ankommet i dag tudentmappe 2010/ /2011 Progesjonsrapport 2011 PhD kandidat PhD programmet i offentlig administrasjon 2010/ /2011 tvidet søkerliste Tilsetting i ledig midlertidig 100 % stilling for tre år som doktorgradsstipendiat i fornybar energi ved Fakultet fot teknologi og realfag ref 106/11 P 2011/ /2011 Ofl ide: 3735 av 388

56 Veilederrapport 2011 PhD kandidat PhD programmet i offentlig administrasjon 2010/ /2011 Veilederrapport 2011 PhD kandidat PhD programmet i offentlig administrasjon 2010/ /2011 Veilederrapport 2011 PhD kandidat PhD programmet i offentlig administrasjon 2011/ /2011 øknad om permisjon Personalmappe P 2009/ /2011, Fvl. 13. ide: 3736 av 388

57 Notat fra eksamenskontoret i forbindelse med klage over vedtak vedr. særordning tudentmappe 2010/ /2011 Høring - Endringer i kroppsøving Høring - Endringer i kroppsøving 2011/ / tdanningsdirektoratet Klage på karakter ved eksamen i OF-10 tudentmappe 2008/ /2011 Ofl Klage vedrørende muntlig eksamen i -107 Klage over formelle feil ved eksamen i studenter 2011/ / ide: 3737 av 388

58 Kompetanse for kvalitet - tbetaling for utvikling av nye videreutdanningstilbud tatsbudsjettet 2011 kap 0226 Kompetanse for kvalitet Videreutdanning av lærere 2008/ / tdanningsdirektoratet luttbetaling av tilskudd til amarbeidsavtale mellom R og Aust og Vest Agder fylkeskommune Centre for advanced studies in regional innovation strategies R 2009/ / Aust Agder Fylkeskommune Fylkesrådmannen luttmelding Førskolelærer tudentmappe 2011/ / luttutbetaling av tilskudd til årsstudie idrett på Hovden / irdal 2011 / Tilsagn nr 1013/11 Avtale mellom niversitetet i Agder og Aust Agder fylkeskommune om årsstudie i idrett deltid på Hovden 2007/ / Aust Agder Fylkeskommune ide: 3738 av 388

59 V-118 Anna - Lene Risdal tudentmappe 2009/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ / øknad om permisjon tudentmappe 2011/ / Tildeling av oppdrag for Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Videreutdanning av lærere 2008/ / tdanningsdirektoratet ide: 3739 av 388

60 Forslag til utlysningstekst for tilsetting i midlertidig inntil 100% stilling som førstekonsulent / rådgiver i økonomiavdelingen. Tilsetting i midlertidig inntil 100 % stilling som førstekonsulent / rådgiver i Økonomiavdelingen Ref 133/11 Geir une Tallaksen Østmoe N 2011/ / Richard Lislevand N 2011/ / Oppnevning av sakkyndig utvalg Tilsetting i faste 100 % stillinger som førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i sykepleievitenskap ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ref 108/11 N P 2011/ /2011 Ofl Fremsendelse av sakkyndig vurdering Tilsetting i 100% midlertidig stilling som postdoktor i biologi ved Fakultet for teknologi og realfag ref 76/ / / til søkerne ide: 370 av 388

61 Klage over avslag på oppmelding til eksamen i PED122 og KR saksframlegg tudentmappe 2009/ / Klage vedr. avvisning av søknad - oversendelse av saksframlegg til klagenemnda tudentmappe 2010/ / Klage vedrørende fritak på grunnlag av tidligere utdanning - oversendelse av saksframlegg til klagenemnda tudentmappe 2011/ / luttmeldinger tudentmappe 2011/ / ide: 371 av 388

62 var på søknad om vurdering av utdanning 2011/ / Vedrørende spørsmål knyttet til anskaffelse av nytt saksbehandlings og arkivsystem pørsmål knyttet til anskaffelse av nytt saksbehandlings og arkivsystem 2011/ / NNETT Klage over avvisning av søknad - saksframlegg til klagenemnda tudentmappe 2010/ / Klage vedrørende fritak på grunnlag av tidligere utdanning - notat til klagenemnda tudentmappe 2011/ / ide: 372 av 388

63 KL-sak 72/11 - Klage over avslag på oppmelding til eksamen i PED122 og KR-110 høsten 2011 tudentmappe 2009/ / KL-sak 7/11 - Møtedatoer våren 2012 Klagenemnd nnkalling og referat 2011/ / Klagenemnda tlysing av stilling som renholdsvikar Grimstad Tilsetting i midlertidig 66,67 % stilling (vikariat) som renholder i Driftsavdelingen Ref 135/11 Cathrine Moy 2011/ / Richard Lislevand ( aksd : ) tudieprogram 2012 tudentmappe 2010/ / ide: 373 av 388

64 Brev om oppfølging Personalmappe P 2008/ /2011, Fvl Endelig innpassing etter avsluttet utenlandsopphold tudentmappe P 2010/ /2011 kke publisert Bjørg Tone Frøysnes Endelig vedtak fra REK til Liv Fegran og Jorun Engeset øknader til Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk REK i Fakultet for helse og idrettsvitenskap 2011/ / Regional etisk komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk Endring i utdanningsplan tudentmappe 2009/ / ide: 37 av 388

65 Klage på karakter ved eksamen i ELE102 tudentmappe 2011/ /2011 Ofl Klage på karakter ved eksamen i MA-138 tudentmappe 2011/ /2011 Ofl Mottatt merknad til sakkyndig vurdering Tilsetting i fast 100% stilling som førsteamanuensis / førstelektor ved nstitutt for fremmedspråk og oversetting Fakultet for humaniora og pedagogikk Ref 9/11 tephen Dougherty 2011/ / Jan Erik Mustad Rundskriv P-11/2011 amordning og styring av KT relaterte investeringer i staten Rundskriv P-11/2011 amordning og styring av KT relaterte investeringer i staten 2011/ / Kunnskapsdepartementet ide: 375 av 388

66 upervisor report 2011 Doktorgradsutdanning Muhajir Abakka Kachwamba 2009/ / øknad om foreldrepenger fra Folketrygden Personalmappe 2007/ / NAV Kristiansand Framtidig ordning for klagesensur ved niversitetet i Agder - høring Framtidig ordning for klagesensur ved niversitetet i Agder N 2011/ / Atle lotnes m.fl. Forhåndsgodkjenning delstuide V12 tudentmappe 2010/ / ide: 376 av 388

67 Registreringsskjema for tiltaksarrangører Personalmappe P 2008/ /2011, Fvl var på klage på karakter ved eksamen tudentmappe 2011/ / var på klage på karakter ved eksamen i BE-302 tudentmappe 2010/ /2011 Ofl var på klage på karakter ved eksamen i BE-302 tudentmappe 2010/ /2011 Ofl ide: 377 av 388

68 var på klage på karakter ved eksamen i BE-302 tudentmappe 2010/ /2011 Ofl var på klage på karakter ved eksamen i BE-302 tudentmappe 2010/ /2011 Ofl var på klage på karakter ved eksamen i BE-302 tudentmappe 2011/ /2011 Ofl øknad + svar på søknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ / ide: 378 av 388

69 øknad om midler til prosjektet - Kultur og holdningsendringer i tjenesteapparatet Etablering og drift av nasjonalt temanettverk om brukerkunnskap 2010/ / Prosjektrapport, Digital eksamen 2011 Digital eksamen 2011/ / Referat fra møte i læringsmiljøutvalget Læringsmiljøutvalget / / Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget Læringsmiljøutvalget / / ide: 379 av 388

70 Valg av representanter - instituttråd for nordisk og mediefag nstituttråd for institutt for nordisk og mediefag januar august / / Mari Katriina agulin Veilederrapport 2011 PhD kandidat PhD programmet i offentlig administrasjon 2010/ / BE Lønnsomhet i familiebedrifter Tone Helen Hanssen Masteroppgaver vår / / Tone Helen Hanssen BE tyringsmessige forskjeller i små og store prosjekter Lars H. Haraldstad Masteroppgaver vår / / Lars H. Haraldstad ide: 3750 av 388

71 Klage på karakter ved eksamen i FY108 tudentmappe 2011/ /2011 Ofl Religion og etikk årsstudium : Valgemne våren 2012 tudentmappe 2011/ / øknad om permisjon tudentmappe 2011/ / øknad om støtte til krivekurs på Metochi for deltakere på Kunnskapsutvikling på arbeidsplassen krivekurs på Metochi for deltakere på Kunnskapsutvikling på arbeidsplassen 2011/ / Fylkesmannen i Vest-Agder v/fylkeslegen ide: 3751 av 388

72 Koordinering av Masterprogrammet i amfunnskomunikasjon tudieplan for amfunnskommunikasjon masterprogram 2010/ / Terje Tellefsen Oppheving av permisjon fra masterstudiet tudentmappe P 2008/ /2011 kke publisert Gro Anita Homme Forlengelse av samarbeidsavtale mellom Lillesand kommune og ia om deltakelse i HK-prosjektet Prosjekt HK Agder Prosjektleder Anne Marie tøkken 2007/ / Lillesand kommune Forslag om å støtte nettverk for å styrke kjønnsbalansen i forskning Forslag om å støtte nettverk for å styrke kjønnsbalansen i forskning 2011/ / niversitets og Høgskolerådet ide: 3752 av 388

73 Høring - krav til oppbevaring av opplysninger om ekspedisjon av resept og rekvisisjon og utdypning av journalføringsplikt for helsehjelp i apotek Høring - krav til oppbevaring av opplysninger i apotek 2011/ / Helse- og omsorgsdepartementet nvitasjon til å delta i prosjekt Deltakelse i prosjekt 2011/ / Det kongelige fornyings administrasjons og kirkedepartement Karaktrutskrift tudentmappe 2011/ / Klage på karakter ved eksamen i BO106 tudentmappe 2008/ /2011 Ofl ide: 3753 av 388

74 Klage på karakter ved eksamen i ELE102 tudentmappe 2011/ /2011 Ofl Klage på karakter ved eksamen i MA-13 tudentmappe 2011/ /2011 Ofl Klage på karaktyer ved eksamen i EN-128 tudentmappe 2011/ /2011 Ofl Mottatt merknad til sakkyndig vurdering Tilsetting i fast 100 % stilling som førsteamanuensis i utviklingsstudier ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap ref 15/11 tein undstøl Eriksen P 2011/ /2011 Ofl ide: 375 av 388

75 Progress report 2011 PhD kandidat Gibson Hosea Munisi - PhD programmet nternational Management 2009/ / Rammeavtale mellom niversitet i Agder og Ravneheia barnehage Rammeavtale om praksisopplæring i barnehager grunnskoler og videregående skoler fra august / / Ravneheia barnehage Rammeavtale om praksis mellom ia og Filadelfia Rammeavtale om praksisopplæring i barnehager grunnskoler og videregående skoler fra august 2012 P 2011/ /2011 kke publisert Rammeavtale om praksisopplæring mellom ia og Eplehagen barnehage Rammeavtale om praksisopplæring i barnehager grunnskoler og videregående skoler fra august 2012 P 2011/ /2011 kke publisert ide: 3755 av 388

76 ignert hospiteringsavtale for perioden Personalmappe TO 2011/ / David Johannessen luttmelding tudentmappe 2011/ / luttmelding GL tudentmappe 2011/ / tatsbudsjettet 2010 kap 231 post 21 ia var på søknad om overføring av midler tildelt studiet Vudereutdanning for førskolelærere i pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen PB tlysning av midler til fagprofilert videreutdanning for førskolelærere i pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen fagprofilerte PB studier 2009/ / Kunnskapsdepartementet ide: 3756 av 388

77 øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ / øknad om permisjon tudentmappe 2011/ / Ber om igangsetting av intervju Tilsetting i ledig fast 100 % stilling som overingeniør avdelingsingeniør i mekatronikk materialteknikk ved Fakultet for teknologi og realfag Ref 110/ / / frank reichert ide: 3757 av 388

78 Ber om oppnevning av sakkyndig utvalg Tilsetting i ledig midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i matematikkdidaktikk ved Fakultet for teknologi og realfag ref 9/ / / Frank Reichert m.fl. Ber om oppnevning av sakkyndig utvalg Tilsetting i midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i matematikkdidaktikk ved Fakultet for teknologi og realfag ref 99/ / / Frank Reichert m.fl. Brev til sakkyndig utvalg Tilsetting i ledig midlertidig 100 % stilling for tre år som doktorgradsstipendiat i fornybar energi ved Fakultet fot teknologi og realfag ref 106/ / / sakkyndig utvalgs medlemmer Endring i forhåndsgodkjenning tudentmappe 2008/ / ide: 3758 av 388

79 Endring i forskrift Forskrift om opptak til mastergradsstudier og videreutdanningsstudier ved universitetet i Agder 2008/ / Lovdata Fremsendelse av ny søkerliste Tilsetting i ledig midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i matematikkdidaktikk ved Fakultet for teknologi og realfag ref 9/ / / til søkerne Fremsendelse av ny søkerliste Tilsetting i midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i matematikkdidaktikk ved Fakultet for teknologi og realfag ref 99/ / / søkere Fremsendelse av søkerliste Tilsetting i ledig fast 100 % stilling som overingeniør avdelingsingeniør i mekatronikk materialteknikk ved Fakultet for teknologi og realfag Ref 110/ / / til søkere ide: 3759 av 388

80 Gjestestipend innvilget Gjestestipend / / Hamid Reza Karimi Melding om tilsetting i midlertidig 50 % stilling (vikariat) som rådgiver / seniorrådgiver i tudiesekretariatet Tilsetting i midlertidig 50 % stilling ( vikariat ) som rådgiver / seniorrådgiver i tudiesekretariatet. Ref 111/11 ngrid usanne Andersen. P 2011/ /2011 Ofl / / / / ide: 3760 av 388

81 Neste semester tudentmappe 2011/ / Opplæringsplan Arbeidspraksis ordinær virksomhet Personalmappe TO P 2011/ /2011, Fvl Praksis vår 2011 tudentmappe 2011/ / Refusjonskrav fødsel Personalmappe P 2008/ /2011, Fvl ide: 3761 av 388

82 endt merknad fra J E Mustad til sakkyndig utvalg for uttalelse Tilsetting i fast 100% stilling som førsteamanuensis / førstelektor ved nstitutt for fremmedspråk og oversetting Fakultet for humaniora og pedagogikk Ref 9/11 tephen Dougherty 2011/ / akkyndig utvalg Tilsetting i fast 100 % stilling som universitetslektor i sykepleievitenskap/barnesykepleie ved Fakultet for helseog idrettsvitenskap Tilsetting i 100 % fast stilling som førsteamanuensis/ førstelektor/ universitetslektor i sykepleievitenskap/ barnesykepleie ref 82/11 Gunhild Nordbø Marthinsen 2011/ / Gunhild Nordbø Marthinsen ADH Høst - Meddelelser til studentene tudiehåndbok / / ADH 1970 Vår - Meddelelser til studentene tudiehåndbok / / ide: 3762 av 388

83 Kontrakt Durapart avd Profilsenteret Kontraktsadministrasjon Trykking og distribusjon av avis 2011/ / Notat vurderings anskaffelse Anskaffelse Analyseinstrument blodprøver 2011/ / Oppnevning av sakkyndig utvalg - fullmakt til dekan Personalmappe P 2009/ /2011, Fvl ignert kontrakt Anskaffelse Trykking og distribusjon av avis 2011/ / ide: 3763 av 388

84 tvidet søkerliste Tilsetting i faste 100 % stillinger som førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i sykepleievitenskap ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ref 108/11 P 2011/ /2011 Ofl Regulering av leie Leie av eksterne lokaler - Disponering lokaler Gimlemoen Bygg leieavtaler nr / / tatsbygg 3880 Regulering av leie Leie av eksterne lokaler - Disponering lokaler Gimlemoen Bygg leieavtaler nr / / tatsbygg 0 Regulering av leie Leie av eksterne lokaler - Gimlemoen Leie av bygg i interimsperioden nr / / tatsbygg ide: 376 av 388

85 6962 Regulering av leie Leie av eksterne lokaler Gimlemoen 2001 Leieavtale nr 6962 ia / / tatsbygg 7370 Regulering av leie Leieavtale Bygg 7 Gimlemoen Leieavtale nr / / tatsbygg 7371 Regulering av leie Leieavtale Bygg 20 og 22 Gimlemoen Leieavtale nr / / tatsbygg 7518 Regulering av leie Leieavtale tudentersamfunn nybygg Gimlemoen Leieavtale nr / / tatsbygg ide: 3765 av 388

86 7560 Regulering av leie Leieavtale 7560 ia Gimlemoen bygg / / tatsbygg 9237 Regulering av leie ia Gimlemoen leiekontrakt for ambandslageret bygg 15 - leieavtale / / tatsbygg 9278 Regulering av leie Leieavtale 3522 Proskjekt vedrørende bakstehuset - leieavtale / / tatsbygg 906 Regulering av leie Leieavtale 906 Musikkens Hus 2011/ / tatsbygg ide: 3766 av 388

87 Disiplinærsak - Orientering til institusjonen under lov om universiteter og høyskoler 2011/ / Klage over formelle feil og mangler vedrørende eksamen ved ia Grimstad tudentmappe 2010/ / Klage på karakter ved eksamen tudentmappe 2010/ /2011 Klage på karakter ved eksamen tudentmappe 2011/ /2011 Ofl. 26 ide: 3767 av 388

88 Klage på karakter ved eksamen i ENE106 tudentmappe 2011/ / Klage på karakter ved eksdamen i ENE106 tudentmappe 2011/ /2011 Ofl NOKT-konferansene sett av datoen nå! nvitasjoner fra statlige organisasjoner 2012 Kurs - konferanser - seminarer 2012/ / NOKT Progress report 2011 PhD kandidat Emmanuel Chao PhD programmet nternational Management 2010/ /2011 ide: 3768 av 388

89 Progress Report 2011 PhD kandidat Neema Geoffrey Mori PhD programmet nternational Management 2009/ / Rammeavtale mellom niversitet i Agder og F barnehage Rammeavtale om praksisopplæring i barnehager grunnskoler og videregående skoler fra august / / F barnehage Rammeavtale mellom niversitet i Agder og kinsnesheia barnehage Rammeavtale om praksisopplæring i barnehager grunnskoler og videregående skoler fra august / / kinsnesheia Barnehage Regional plan for Kristiansandsregionen Oversendelse av vedtatt plan Regional plan for Kristiansandsregionen Høring 2010/ / Vest-Agder fylkeskommune ide: 3769 av 388

90 luttmelding tudentmappe 2011/ /2011 upervisor report 2011 PhD kandidat Emmanuel Chao PhD programmet nternational Management 2010/ /2011 var på søknad - Prosjektnr Forekomst av sykdomsfremkallende bakterier langs Agder-kysten v/ Vivian Kjelland Prosjektsøknad sendt til Regionalt forskningsfond Agder fra Fakultet for teknologi og realfag - Forekomst av sykdomsfremkallende bakterier i flått langs Agder-kysten 2011/ / Regionalt forskningsfond Agder øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ / ide: 3770 av 388

91 øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2011/ / øknad om overflytting tudentmappe 2011/ / øknad om permisjon tudentmappe 2011/ /2011 øknad om permisjon tudentmappe 2008/ / ide: 3771 av 388

92 øknad om permisjon tudentmappe 2011/ / øknad om å bytte fra glu 5-10 til 1-7 tudentmappe 2011/ /2011 Endret forhåndsgodkjenning delstudie V12 tudentmappe 2011/ / / / ide: 3772 av 388

93 2011/ / ADH 1970 høst HBok tudiehåndbok / /2011 ADH HBok tudiehåndbok / /2011 ADH 1971 vår ndervisningskatalog tudiehåndbok / /2011 ide: 3773 av 388

94 ADH HBok tudiehåndbok / /2011 ADH HBok tudiehåndbok / /2011 ADH HBok tudiehåndbok / /2011 ADH HBok tudiehåndbok / /2011 ide: 377 av 388

13/02/2014 Klage på karakter i UT-405 - Management in Sustainable Development - Theories and Concepts. Dok.dato: 14.02.2014. Dok.dato: 20.02.

13/02/2014 Klage på karakter i UT-405 - Management in Sustainable Development - Theories and Concepts. Dok.dato: 14.02.2014. Dok.dato: 20.02. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.2.2014-23.2.2014, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 03.03.2014 13/02/2014 Klage på karakter i T-405 - Management in ustainable Development - Theories and Concepts

Detaljer

Offentlig journal. Klage i UT-101. Studentmappe ***** ***** ***** 2010/56-6 8459/2010 ØS/JANNIKST 17.08.2011 12.08.2010. Universitetet i Agder

Offentlig journal. Klage i UT-101. Studentmappe ***** ***** ***** 2010/56-6 8459/2010 ØS/JANNIKST 17.08.2011 12.08.2010. Universitetet i Agder Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 8.8.2011-14.8.2011, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 17.08.2011 Klage i T-101 tudentmappe ***** ***** ***** 2010/56-6 8459/2010 12.08.2010 Ø/JANNKT Avs./mottaker:

Detaljer

Journaldato: , Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.9.2014-21.9.2014, Arkivdel: SAK - ias saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 30.09.2014 Bekreftelse på høringsuttalelse Strategisk næringsplan for

Detaljer

Journaldato: 14.7.2014-20.7.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: 11.07.2014. Dok.dato: 30.07.

Journaldato: 14.7.2014-20.7.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: 11.07.2014. Dok.dato: 30.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.7.2014-20.7.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 30.07.2014 nnhold: Høringsbrev Forslag om endringer i forskrift om

Detaljer

Dok.dato: 12.03.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 23.01.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL

Dok.dato: 12.03.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 23.01.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.6.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.06.2013 nnstilling til godkjenning av intern komite st.id. 30038391 Tilsettingsprosess doktorgradsstipendiat

Detaljer

Journaldato: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n

Journaldato: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - ias saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 10.10.2014 Angående vurdering av søker Tilsetting i ledig fast stilling

Detaljer

nternt notat om forlengelse av stipendiatperiode Personalmappe 2007/710-12 17115/2011 Ofl. 14 04.01.2012 30.12.2011 øknad om opprykk til dosent Personalmappe 2007/757-3 1550/2012 31.12.2011 Carl Chr. Bachke

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12.

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 22.12.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 23.12.2013 Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290 tudentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013

Detaljer

Journaldato: 31.10.2014-2.11.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 28.03.2014.

Journaldato: 31.10.2014-2.11.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 28.03.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 2.11.2014, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 03.11.2014 øknad om endring av spesielt opptakskrav for bachelorprogram

Detaljer

Journaldato: , Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n

Journaldato: , Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.8.2014-24.8.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 04.09.2014 Høringsbrev Deltakelse i prosjekt for revidering / reetablering

Detaljer

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 19.4.2012-22.4.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 25.04.2012 DTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Doktorgradsutvalget

Detaljer

Dok.dato: 07.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 08.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 212.

Dok.dato: 07.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 08.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 27.12.2010 tillingsbetenkning og utlysningstekst - norsk Tilsettingsprosess professor T st.id. 30035414 X 2010/2208-14 14078/2010

Detaljer

Offentlig journal. Møtebok fra styremøte 25.11.2010. Styremøte 25.11.2010 2010/3636-23 23961/2010 UDIR-SS/EKLP 26.11.2010 25.02.2011 011.

Offentlig journal. Møtebok fra styremøte 25.11.2010. Styremøte 25.11.2010 2010/3636-23 23961/2010 UDIR-SS/EKLP 26.11.2010 25.02.2011 011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 25.02.2011 Møtebok fra styremøte 25.11.2010 tyremøte 25.11.2010 2010/3636-23 23961/2010 26.11.2010 DR-/EKL 011.2 DR-/EKL

Detaljer

Offentlig journal. Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010. Personalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 TN-ADM/HKH 30.04.

Offentlig journal. Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010. Personalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 TN-ADM/HKH 30.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 30.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 03.05.2010 Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010 ersonalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 niversitetet

Detaljer

Hå k. Njærheim gnr 8. Deponi av runestein. AmS til Hå kyrkjelege fellesråd: Oversending av fornminneskilt. Vedlegg: To laminerte skilt. Dok.

Hå k. Njærheim gnr 8. Deponi av runestein. AmS til Hå kyrkjelege fellesråd: Oversending av fornminneskilt. Vedlegg: To laminerte skilt. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 09.10.2009 Hå k. Njærheim gnr 8. Deponi av runestein. Am til Hå kyrkjelege fellesråd: Oversending av fornminneskilt. Vedlegg: To

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen. Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9 18152/2012 21.08.

Offentlig journal. Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen. Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9 18152/2012 21.08. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 22.4.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.04.2013 Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9

Detaljer

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013.

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 17.02.2014 Vedrørende klage på karaktersetting BRLBAO tudentmappe *****

Detaljer

Eigersund k. Gnr 8, bnr 36. Industripark Kværnhuset Industri-Inkubator. Ark. undersøkelser. - Tiltakshaver: Kværner Egersund AS

Eigersund k. Gnr 8, bnr 36. Industripark Kværnhuset Industri-Inkubator. Ark. undersøkelser. - Tiltakshaver: Kværner Egersund AS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.12.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.12.2011 Eigersund k. Gnr 8, bnr 36. ndustripark Kværnhuset ndustri-nkubator. Ark. undersøkelser. - Tiltakshaver:

Detaljer

Offentlig journal. 01/04/2014 Klage på karakter i FYS102 - Elektromagnetisme. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/76-7 6042/2014 07.04.

Offentlig journal. 01/04/2014 Klage på karakter i FYS102 - Elektromagnetisme. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/76-7 6042/2014 07.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.4.2014-13.4.2014, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 09.05.2014 01/04/2014 Klage på karakter i FY102 - Elektromagnetisme tudentmappe 2014/76-7 6042/2014 Ofl.

Detaljer

Offentlig journal. 17/02/2014 Klage på karakter i sk101 - skolebibliotekkunskap 2. Studentmappe ***** ***** ***** 2014/757-1 4480/2014 20.03.

Offentlig journal. 17/02/2014 Klage på karakter i sk101 - skolebibliotekkunskap 2. Studentmappe ***** ***** ***** 2014/757-1 4480/2014 20.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 3.3.2014-9.3.2014, Dokumenttype:,U,N,X, tatus: J,A 20.03.2014 nnhold: 17/02/2014 Klage på karakter i sk101 - skolebibliotekkunskap 2 tudentmappe 2014/757-1

Detaljer

Journaldato: 19.5.2014-25.5.2014, Arkivdel: PERS - UiAs personalarkiv, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 25.09.2012. Dok.dato: 17.12.

Journaldato: 19.5.2014-25.5.2014, Arkivdel: PERS - UiAs personalarkiv, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 25.09.2012. Dok.dato: 17.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.5.2014-25.5.2014, Arkivdel: ERS - ias personalarkiv, Dokumenttype: I,,N,X, Status: J,A 12.06.2014 Midl. tilsetting som postdoktor i IKT 2012/793-3 4547/2014

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til møte i Tilsettingsrådet SV. Tilsettingsrådet SV 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Offentlig journal. Innkalling til møte i Tilsettingsrådet SV. Tilsettingsrådet SV 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 22.04.2010 nnkalling til møte i Tilsettingsrådet V Tilsettingsrådet V 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Detaljer

Journaldato: , Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.9.2014-28.9.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 30.09.2014 Endelig søknadsrunde - rosjekttildelinger orgesuniversitetet

Detaljer

Offentlig journal. Sola k. Sola gnr 14. Undersøkelse og gjenreising av Sola kirkeruin. 1999/1065-65 2829/1986 06.05.1987 FMV/NNN 24.02.2014.

Offentlig journal. Sola k. Sola gnr 14. Undersøkelse og gjenreising av Sola kirkeruin. 1999/1065-65 2829/1986 06.05.1987 FMV/NNN 24.02.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.2.2014-23.2.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.02.2014 Fp. ola k. ola gnr 14. ndersøkelse og gjenreising av ola kirkeruin. Am oversender 5-års plan

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

Offentlig journal. Fritak for deler av emner i forbindelse med utvekslingsopphold - høst 06. Studentmappe ***** ***** 2007/72-1 86/2007 08.01.

Offentlig journal. Fritak for deler av emner i forbindelse med utvekslingsopphold - høst 06. Studentmappe ***** ***** 2007/72-1 86/2007 08.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype: I,,N,, tatus: J,A 22.05.2007 Fritak for deler av emner i forbindelse med utvekslingsopphold - høst 06 tudentmappe 2007/72-1 86/2007 08.01.2007

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om endring av utdanningsplan - godkjenning av emner. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/3140-12 20557/2009 01.10.

Offentlig journal. Søknad om endring av utdanningsplan - godkjenning av emner. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/3140-12 20557/2009 01.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 07.10.2009 øknad om endring av utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** 2007/3140-12 20557/2009 01.10.2009

Detaljer

Dok.dato: 29.02.2012. Dok.dato: 29.02.2012. Dok.dato: 29.02.2012

Dok.dato: 29.02.2012. Dok.dato: 29.02.2012. Dok.dato: 29.02.2012 øknad om opptak til Ph.d.-program i helsevitenskap fra Gro Frivold Gro Frivold Opptak til Ph.d.-program i helsevitenskap X 2012/178-1 557/2012 27.11.2012 2.02.2012 tvidet søkerliste Tilsetting i ledig

Detaljer

Journaldato: , Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.8.2014-10.8.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 19.08.2014 nnhold: Attest - Forskuddstrekk Attest om restanse på skatt

Detaljer

Offentlig journal. Tap av studierett. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/2250-13 6282/2012 05.03.2012 TN-ADM/AM 08.03.2012. Avsender FRES-ESS/ASLA

Offentlig journal. Tap av studierett. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/2250-13 6282/2012 05.03.2012 TN-ADM/AM 08.03.2012. Avsender FRES-ESS/ASLA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.3.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 08.03.2012 Tap av studierett tudentmappe ***** ***** ***** 2008/2250-13 6282/2012 05.03.2012 TN-ADM/AM FRE-E/ALA

Detaljer

Offentlig journal. Innspill fra UiS om gaveforsterkningsordningen. Anmodning om utbetaling av gaveforsterkningsmidler 2008/3659-4 11727/2013

Offentlig journal. Innspill fra UiS om gaveforsterkningsordningen. Anmodning om utbetaling av gaveforsterkningsmidler 2008/3659-4 11727/2013 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 04.08.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.08.2013 nnspill fra i om gaveforsterkningsordningen Anmodning om utbetaling av gaveforsterkningsmidler 2008/3659-4

Detaljer

Undervisning ved Universitetet i Stavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - Institutt for helsefag, Bachelor i sykepleie. Dok.dato: 31.10.

Undervisning ved Universitetet i Stavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - Institutt for helsefag, Bachelor i sykepleie. Dok.dato: 31.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 8.1.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 09.01.2014 ndervisning ved niversitetet i tavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - nstitutt for helsefag,

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av midlertidig stilling som stipendiat. Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2010/4065-11 394/2014 08.01.

Offentlig journal. Oppsigelse av midlertidig stilling som stipendiat. Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2010/4065-11 394/2014 08.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 25.4.2014-27.4.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 28.04.2014 Oppsigelse av midlertidig stilling som stipendiat ersonalmappe ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Vilje-con-valg: Ungdoms valg og bortvalg realfag - Invitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt

Offentlig journal. Vilje-con-valg: Ungdoms valg og bortvalg realfag - Invitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 26.03.2009 Vilje-con-valg: ngdoms valg og bortvalg realfag - nvitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt

Detaljer

Offentlig journal. Forlengelse av midlertidig tilsetting som vitenskapelig assistent ved IKS. Personalmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Forlengelse av midlertidig tilsetting som vitenskapelig assistent ved IKS. Personalmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 19.05.2011 Forlengelse av midlertidig tilsetting som vitenskapelig assistent ved K ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/3146-11

Detaljer

30.07.2011 31.07.2011 01.08.2011 01.08.2011. Side: 2609 av 388 4

30.07.2011 31.07.2011 01.08.2011 01.08.2011. Side: 2609 av 388 4 Klage på karakter ved eksamen i KJ-106 tudentmappe 2011/175-3 10621/2011 08.08.2011 30.07.2011 øknad om førstelektorkompetanse og opprykk til dosent etter kompetanse Personalmappe 2008/326-2 1236/2011

Detaljer

31.08.2012 31.08.2012 31.08.2012 01.09.2012. Side: 2722 av 378 9

31.08.2012 31.08.2012 31.08.2012 01.09.2012. Side: 2722 av 378 9 Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet tudentmappe 2012/171-1 1031/2012 31.08.2012 31.08.2012 Endelig godkjenning av delstudier i utlandet tudentmappe 2011/2667-4 10407/2012 1.0.2012 31.08.2012 Forhåndsgodkjenning

Detaljer

Dok.dato: 04.12.2012. Klassering: HF-ADM/ELN

Dok.dato: 04.12.2012. Klassering: HF-ADM/ELN Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 03.04.14, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 04.04.2014 HM tatusrapport 2012-2013 for Det humanistiske fakultet HM-arbeidet ved i 2012-2013 2012/2202-7 26411/2012

Detaljer

Dok.dato: 01.02.2013. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 09.04.2013. Klassering: 015.2 AM-FORN/MAN. Dok.dato: 30.05.2013. Klassering: TN-ADM/NHS

Dok.dato: 01.02.2013. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 09.04.2013. Klassering: 015.2 AM-FORN/MAN. Dok.dato: 30.05.2013. Klassering: TN-ADM/NHS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 08.09.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 10.09.2013 nformasjon om utenlandsopphold ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/2377-16 2918/2013 01.02.2013

Detaljer

Offentlig journal. Representanter fra UiS til styringsgruppen for Europakontoret. Styringsgruppe for Europakontoret 2010/792-3 26871/2011 UDIR-SS/EKLP

Offentlig journal. Representanter fra UiS til styringsgruppen for Europakontoret. Styringsgruppe for Europakontoret 2010/792-3 26871/2011 UDIR-SS/EKLP Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 18.11.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 19.11.2012 Representanter fra i til styringsgruppen for Europakontoret tyringsgruppe for Europakontoret 2010/792-3

Detaljer

Offentlig journal. Forespørsel om oppdatering av navnelister ifm etablering av alumninettverk. Navn og adresselister 2007/4912-6 18442/2008 16.06.

Offentlig journal. Forespørsel om oppdatering av navnelister ifm etablering av alumninettverk. Navn og adresselister 2007/4912-6 18442/2008 16.06. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.6.2009, Dokumenttype:,, tatus: J,A 16.06.2009 Forespørsel om oppdatering av navnelister ifm etablering av alumninettverk Navn og adresselister 2007/4912-6

Detaljer

Journaldato: 18.03.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.10.

Journaldato: 18.03.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 18.03.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 21.03.2013 Opplysninger til kontrakt Rammeavtaler for

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 25.9.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 27.09.2013 Godkjenning av emner i utdanningsplan - fullføring av bachelorgrad tudentmappe ***** ***** ***** 2011/3777-1

Detaljer

Universitetet i Agder - Offentlig journal

Universitetet i Agder - Offentlig journal niversitetet i Agder - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/03349-2 Innvilget permisjon uten lønn Permisjon uten lønn Dagmar Haumann Personal- og organisasjonsavdelingen /Ingunn Nordlie 19.11.2014 Personal

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00016-16 Referat fra TN ledermøte 12.05.2015 Ledermøter TN 2015 Dok. dato: 12.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv 015.2 X, 15/00016-18

Detaljer

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.5.2014-18.5.2014, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 27.05.2014 02/05/2014 Klage på karakter i -305 - Forvaltning av T-ressurser - 5021 tudentmappe 2014/1214-1

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S, 99/01262-61 Ny revidert budsjett i henhold til epost fra Riksantikvaren 08.06.2015 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad

Detaljer

Dok.dato: 03.01.2014. Klassering: 041.6 UDIR-SS-DS/ESBO. Dok.dato: 28.03.2014. Klassering: SV-IH/ALR. Dok.dato: 04.04.2014. Klassering: 011.

Dok.dato: 03.01.2014. Klassering: 041.6 UDIR-SS-DS/ESBO. Dok.dato: 28.03.2014. Klassering: SV-IH/ALR. Dok.dato: 04.04.2014. Klassering: 011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 16.04.2014 EAR 2012 Egenproduserte trykksaker ved i 2013-2014 2013/2623-40 105/2014 03.01.2014 041.6 DR--D/JR DR--D/EBO kke

Detaljer

Journaldato: 02.07.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.07.2013.

Journaldato: 02.07.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.07.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 04.07.2014 Oppfølging av internasjonal ansatt ved - ***** ersonalmappe ***** ***** 2013/1873-5

Detaljer

Dok.dato: 01.06.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 30.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 31.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.

Dok.dato: 01.06.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 30.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 31.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,,, tatus: J,A 19.08.2011 nnkalling til møtet i Doktorgradsutvalget ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet 7. juni 2011 2011/3059-12

Detaljer

Dok.dato: 16.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/RJE. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212.2 SV-ADM/KBS. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212.

Dok.dato: 16.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/RJE. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212.2 SV-ADM/KBS. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.09.2013 BDJETTFORLAG 2014 - FORLAG NNENFOR OG TENFOR RAMMEN tatsbudsjettet 2012 2011/5659-18 227/2012 16.10.2012 TAB-ØVA/TOK

Detaljer

Forlengelse av midlertidig stilling som doktorgradstipendiat i plantemolekylær cellebiologi, st.id 8200 006. Dok.dato: 23.02.2009.

Forlengelse av midlertidig stilling som doktorgradstipendiat i plantemolekylær cellebiologi, st.id 8200 006. Dok.dato: 23.02.2009. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 25.05.2009 Forlengelse av midlertidig stilling som doktorgradstipendiat i plantemolekylær cellebiologi, st.id 8200 006 ersonalmappe

Detaljer

Styremedlemmer til Per E. Ramslands stiftelse for forskning og utvikling innen musikk og billedkunst, Org.nr. : 977 183 421. Dok.dato: 17.06.

Styremedlemmer til Per E. Ramslands stiftelse for forskning og utvikling innen musikk og billedkunst, Org.nr. : 977 183 421. Dok.dato: 17.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 06.08.2010 Styremedlemmer til er E. Ramslands stiftelse for forskning og utvikling innen musikk og billedkunst, Org.nr. :

Detaljer

Offentlig journal. Innvilget søknad om forlengelse av innlevering på masteroppgaven. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/4540-13 21744/2009 21.10.

Offentlig journal. Innvilget søknad om forlengelse av innlevering på masteroppgaven. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/4540-13 21744/2009 21.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 16.02.2010 nnvilget søknad om forlengelse av innlevering på masteroppgaven tudentmappe ***** ***** ***** 2007/4540-13 21744/2009

Detaljer

Journaldato: 16.4.2014, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.03.

Journaldato: 16.4.2014, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 16.4.2014, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A nnkallling til møte i styrets klagenemnd 03.04.14 tyrets

Detaljer

Offentlig journal. Godkjenning av emner - Institutt for sosialfag. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/4412-10 12115/2007 SV-ADM/TAB 26.05.

Offentlig journal. Godkjenning av emner - Institutt for sosialfag. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/4412-10 12115/2007 SV-ADM/TAB 26.05. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 23.5.2008, Dokumenttype:,, tatus: J,A 26.05.2008 Godkjenning av emner - nstitutt for sosialfag tudentmappe 2007/4412-10 12115/2007 14.09.2007 V-ADM/TAB nntatt

Detaljer

Dok.dato: 10.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL

Dok.dato: 10.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 24.11.2011 aksfremlegg - øknad om å få ta konteeksamen i emnet BRE210 tudentmappe ***** ***** ***** 2011/2941-3 10387/2011

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Saksfremlegg/innstilling, 15/00140-3 Avlagt årsregnskap 2014 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Avdeling for økonomi

Detaljer

Offentlig journal. 02/06/2014 Klage på karakter i FR Fransk språk. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/ /

Offentlig journal. 02/06/2014 Klage på karakter i FR Fransk språk. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/ / Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 2.6.2014-8.6.2014, Dokumenttype:,U,N,, tatus: J,A 13.06.2014 02/06/2014 Klage på karakter i FR 122 - Fransk språk tudentmappe 2014/1426-1 8336/2014 02/06/2014

Detaljer

Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 22.10.2013. Klassering: 011.

Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 22.10.2013. Klassering: 011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.1.2014-19.1.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 21.01.2014 HA 36/12 Retningslinjer for forskningstermin entralt hovedavtaleutvalg 24.09.2 2/2848-5 20985/2

Detaljer

Offentlig journal. Oppnevningsbrev. Kandidatmappe ***** ***** 2007/4450-17 19085/2010 20.09.2010 TN-ADM/ESF 07.05.2014. Avsender TN-ADM/ESF

Offentlig journal. Oppnevningsbrev. Kandidatmappe ***** ***** 2007/4450-17 19085/2010 20.09.2010 TN-ADM/ESF 07.05.2014. Avsender TN-ADM/ESF Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 6.5.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 07.05.2014 Oppnevningsbrev Kandidatmappe ***** ***** 2007/4450-17 19085/2010 20.09.2010 TN-ADM/EF TN-ADM/EF Oppnevningsbrev

Detaljer

Utvidet søkerliste 2011/1444-4 13733/2011 30.09.2011 04.10.2011. Utvidet søkerliste

Utvidet søkerliste 2011/1444-4 13733/2011 30.09.2011 04.10.2011. Utvidet søkerliste tvidet søkerliste Tilsetting i 100 % fast stilling som førsteamanuensis/ førstelektor/ universitetslektor i sykepleievitenskap/ barnesykepleie ref 82/11 Gunhild Nordbø Marthinsen 2011/1-13733/2011 Ofl.

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om stilling som statsstipendiat. Opprettelse av stilling som statsstipendiat 2009/1650-1 9252/2009 UDIR-SS/EKLP 12.10.

Offentlig journal. Søknad om stilling som statsstipendiat. Opprettelse av stilling som statsstipendiat 2009/1650-1 9252/2009 UDIR-SS/EKLP 12.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 12.10.2010 øknad om stilling som statsstipendiat Opprettelse av stilling som statsstipendiat 2009/1650-1 92/2009 23.03.2009

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00047-2 Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet 01.04.2015-30.06.2015 - Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet 01.01.2015 - NAV

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om å ta Grunnskolelærerutdanning på deltid. Studentmappe ***** ***** ***** 2010/2847-4 4990/2011 01.03.

Offentlig journal. Svar på søknad om å ta Grunnskolelærerutdanning på deltid. Studentmappe ***** ***** ***** 2010/2847-4 4990/2011 01.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 10.3.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 11.03.2011 var på søknad om å ta Grunnskolelærerutdanning på deltid tudentmappe ***** ***** ***** 2010/2847-4 4990/2011

Detaljer

Offentlig journal. Forhåndsgodkjenning av delstudium i utlandet. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/4362-9 11176/2009 27.05.

Offentlig journal. Forhåndsgodkjenning av delstudium i utlandet. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/4362-9 11176/2009 27.05. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 27.6.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 28.06.2011 Forhåndsgodkjenning av delstudium i utlandet tudentmappe ***** ***** ***** 2008/4362-9 11176/2009 27.05.2009

Detaljer

Journaldato: 28.7.2014-3.8.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: 24.07.2014. Dok.dato: 21.07.

Journaldato: 28.7.2014-3.8.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: 24.07.2014. Dok.dato: 21.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.7.2014-3.8.2014, Arkivdel: SAK - ias saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 07.08.2014 Kontrakt om klagesensur i BE-410 Kontrakter om sensur og

Detaljer

Offentlig journal. Oppdatert CV. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ / HF-ADM/GMA. Avsender HF-ADM/GMA

Offentlig journal. Oppdatert CV. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ / HF-ADM/GMA. Avsender HF-ADM/GMA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 9.12.2011-11.12 2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 12.12.2011 Oppdatert CV ersonalmappe ***** ***** ***** ***** X 2008/432-7 18500/2011 06.09.2011 HF-ADM/GMA

Detaljer

Offentlig journal. Oppmelding i prosedyrekunnskap i medikamenthåndtering 15. juni 2007. Eksamensavvikling ved HiN - 2006/2007 2006/192-14 1260/2007

Offentlig journal. Oppmelding i prosedyrekunnskap i medikamenthåndtering 15. juni 2007. Eksamensavvikling ved HiN - 2006/2007 2006/192-14 1260/2007 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 20.05.2007, Dokumenttype:,, tatus: J,A 21.05.2007 Oppmelding i prosedyrekunnskap i medikamenthåndtering 15. juni 2007 2006/192-14 1260/2007 10.05.2007 TDADM/MAB

Detaljer

Offentlig journal. Endring av veilederteam. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2012 27.06.2012 TN-ADM/ESF 28.09.2012. Avsender TN-ADM/ESF

Offentlig journal. Endring av veilederteam. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2012 27.06.2012 TN-ADM/ESF 28.09.2012. Avsender TN-ADM/ESF Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 28.9.2-30.9.2, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 01.10.2 Endring av veilederteam Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2 27.06.2 TN-ADM/EF TN-ADM/EF

Detaljer

Offentlig journal. Referat fra møtet 23.06.10. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/2165-6 13041/2010 24.06.2010 HF-ADM/GMA 13.01.

Offentlig journal. Referat fra møtet 23.06.10. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/2165-6 13041/2010 24.06.2010 HF-ADM/GMA 13.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 13.01.2011 Referat fra møtet 23.06.10 ersonalmappe ***** ***** ***** ***** X 2008/2165-6 13041/2010 24.06.2010 HF-ADM/GMA

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/00036-15 Møteinnkalling Styret for høyskolens fond og legater 08.12.2016 Styret for høyskolens fond og legater NHH 2014 - Offl 12 Seksjon for økonomi /Anette ndheim, 14/00168-4 Æresdeklarasjon

Detaljer

Dok.dato: 07.12.2011. Klassering: 212.2 TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 14.02.2012. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 12.04.2012. Klassering: 212.

Dok.dato: 07.12.2011. Klassering: 212.2 TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 14.02.2012. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 12.04.2012. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.7.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 05.07.2012 nnstilling Ansettelsesprosess - førstelektor Byutvikling og urban design, st.id. 30040853 X 2011/5424-3

Detaljer

Godkjenning av PSY501 / PSY416 som erstatning for PSY500 / PSY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid 31.07.2013 01.08.2013 01.08.2013 01.08.

Godkjenning av PSY501 / PSY416 som erstatning for PSY500 / PSY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid 31.07.2013 01.08.2013 01.08.2013 01.08. Godkjenning av PY501 / PY416 som erstatning for PY500 / PY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid tudentmappe 2010/223-9 1362/2013 11.09.2013 31.07.2013 02/07/2013 Klage på karakter i BE-501 - Masteroppgave

Detaljer

Dok.dato: 28.04.2010. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 01.03.2011. Klassering: 212.1 TN-ADM/AKRA

Dok.dato: 28.04.2010. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 01.03.2011. Klassering: 212.1 TN-ADM/AKRA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.10.2011, Dokumenttype:,,s,n,x, tatus: J,A 05.10.2011 Bekreftelse på lønn ersonalmappe ***** ***** 2007/5328-10 8970/2010 28.04.2010 TN-ADM/AL niversitetet

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00190-20 Sluttmelding, bachelor i sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved Dok. dato: 29.07.2015 Arkivdel: Student 517 I,

Detaljer

Dok.dato: 13.03.2007. Klassering: Avskr. dato: Avskr.måte: Avskr/besvar lnr.: Dok.dato: 13.12.2007. Klassering: Dok.dato: 21.12.2007.

Dok.dato: 13.03.2007. Klassering: Avskr. dato: Avskr.måte: Avskr/besvar lnr.: Dok.dato: 13.12.2007. Klassering: Dok.dato: 21.12.2007. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.1.2008-13.1.2008, Dokumenttype:,, tatus: J,A 14.01.2008 Autorisering av nyutdannet helsepersonell - sommeren 2007 - informasjon Autorisering av nyutdannet

Detaljer

Dok.dato: 28.11.2012. Klassering: SV-IH/BMHA. Dok.dato: 17.09.2012. Klassering: STAB-HR/YKV

Dok.dato: 28.11.2012. Klassering: SV-IH/BMHA. Dok.dato: 17.09.2012. Klassering: STAB-HR/YKV Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 3.12.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 04.12.2012 Melding om endret utdanningsløp - Bachelor i sykepleie tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00053-2 Signert arbeidsavtale med ekstrahjelp Ansettelse ekstrahjelp DIR-SS-DS Dok. dato: 03.03.2015

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 08/10323-18 Hå k. regplan 1102. RV44 - omkjøringsveg nordvest for Brusand - Arkivert under Hå kommune felles Hå k. regplan

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00992-32 Tilsagn om tilskudd til Mentor - Samlesak: NAV tilsagn og Refusjonskrav TN - HØST 2014-2016 NAV Tiltak Rogaland

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00190-36 Sluttmelding, Bachelor i Sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved 517 12.02.2016, Tatt til orientering I, 15/00329-23

Detaljer

Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, st.id 30035017. Dok.dato: 22.09.2010.

Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, st.id 30035017. Dok.dato: 22.09.2010. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.4.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 05.04.2011 økerliste Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved nstitutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02119-7 Avlysning av studietilbud i Kompetanse for kvalitet 2016/2017 Kompetanse for kvalitet tdanningsdirektoratet Dok.

Detaljer

Universitetet i Agder - Søkertall 15. april 2015

Universitetet i Agder - Søkertall 15. april 2015 HelseIdrettSamordna Bac Ernæring, mat og kultur 180 0864 10 16 69 75 Folkehelsearbeid 180 0203 24 24 66 48 Idrett 180 0440 20 20 79 84 Sykepleie, Grm 180 0052 115 105 206 264 Sykepleie, Krs 180 0050 130

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

Universitetsstyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:15-16:30

Universitetsstyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:15-16:30 Møteprotokoll Universitetsstyret Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:15-16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Torunn Lauvdal LEDER Frøydis Nordgård Vik

Detaljer

Journaldato: 26.9.2014-28.9.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 06.05.2014.

Journaldato: 26.9.2014-28.9.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 06.05.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 26.9.2014-28.9.2014, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 29.09.2014 nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen Tilrettelegging

Detaljer

31.08.2013 31.08.2013

31.08.2013 31.08.2013 luttmelding - Rettsvitenskap tudentmappe 2013/456-4 15360/2013 02.09.2013 31.0.2013 øknad om godkjenning av eksamen i PEL145 tudentmappe 2013/215-2 15973/2013 31.0.2013 Prosjektsøknad Prosjektsøknad sendt

Detaljer

Offentlig journal. Kontrakt om kjøp av undervisningsoppdrag mellom UiS og SKAGEN AS. Kontrakt om kjøp av undervisningsoppdrag mellom UiS og SKAGEN AS

Offentlig journal. Kontrakt om kjøp av undervisningsoppdrag mellom UiS og SKAGEN AS. Kontrakt om kjøp av undervisningsoppdrag mellom UiS og SKAGEN AS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 2.2.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 03.02.2010 Kontrakt om kjøp av undervisningsoppdrag mellom i og KAGEN A Kontrakt om kjøp av undervisningsoppdrag mellom

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00091-29 Statsbudsjettet for 2015 - Følgegruppe for lærerutdanningsreformen Statsbudsjettet 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: 13.05.2015

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel MEDL STA. Inger Johanne Rydland Isabelle-Louise Aabel STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel MEDL STA. Inger Johanne Rydland Isabelle-Louise Aabel STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: C4041, Grimstad Dato: 14.03.2012 Tidspunkt: 09:15-13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem Anne

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Anne Løvland Kristin Dale

Detaljer

Dok.dato: 11.04.2011. Klassering: AM-KONSERV/BÅB. Dok.dato: 18.04.2011. Klassering: 015.2

Dok.dato: 11.04.2011. Klassering: AM-KONSERV/BÅB. Dok.dato: 18.04.2011. Klassering: 015.2 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 27.4.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 28.04.2011 Rapport fra befaring AM - HM 2011 2011/7-12 8248/2011 11.04.2011 AM-ADM/EVN 012 Hjelp24 niversitetet

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00098-2 Forlengelse i vikariat som førstekonsulent ved Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring Ansettelse førstekonsulent AØV-L Dok. dato: 22.12.2014 Arkivdel: Personal

Detaljer

Journaldato: 09.10.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 03.07.2014.

Journaldato: 09.10.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 03.07.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 09.10.14, Journalenhet: JU - Journalenhet for Ui, Dokumenttype:,U,N,,, tatus: J,A 10.10.2014 Rammeavtale signert av begge parter Rammeavtale 35/13 - Konsulenttjenester

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 01.11.2011 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Journaldato: 13.02.13, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,n,x,s, Status: J,A. Dok.dato: 07.09.2012.

Journaldato: 13.02.13, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,n,x,s, Status: J,A. Dok.dato: 07.09.2012. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 13.02.13, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 15.02.2013 Tillegg nummer en for forlengelse av avtale Anbud 11/09 Kjøp av

Detaljer

Offentlig journal. Retur av arbeidsavtalen. ***** ***** - Personalmappe 2007/425-2 1383/2007 07.06.2007 PERSØK/ASO 23.05.2007

Offentlig journal. Retur av arbeidsavtalen. ***** ***** - Personalmappe 2007/425-2 1383/2007 07.06.2007 PERSØK/ASO 23.05.2007 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.6.2007-10.6.2007, Dokumenttype:,, tatus: J,A 11.06.2007 nnhold: Retur av arbeidsavtalen ***** ***** - ersonalmappe 2007/425-2 1383/2007 23.05.2007 ERØK/AO

Detaljer