Betalingsviljemetoden fin teori, trist empiri*

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Betalingsviljemetoden fin teori, trist empiri*"

Transkript

1 Fagdag i helseøkonomi, Oslo Betalingsviljemetoden fin teori, trist empiri* *In theory, there is no difference between theory and practice. In practice there is.

2 Hva jeg skal snakke om Fin teori Appell blant økonomer Normative sider Trist empiri Betalingsviljen er insensitiv til teoretisk relevante variable, og sensitiv til teoretisk irrelevante variable Svarene reflekterer ikke stabile sanne preferanser

3 Teoretisk grunnlag Den økonomiske velferdsteori Konsument suverenitet Consumers are the best judges of their own welfare Offervilje A good has value to a consumer only to the extent that they are prepared to sacrifice something in order to obtain it Avveining The more one is willing to sacrifice of own income, the higher is the good being valued

4 Illustrert vitenskap Inntekt I I 0 WTP X 1 a To goder : vare X og inntekt I Trade-off mellom X og I WTP X 2 I 1 b Max WTP for X 1 = I 0 - I 1 I 2 c Max WTP for X 2 = I 0 - I 2 a, b og c innebærer samme nyttenivå X 1 X 2 X

5 WTP positiv men avtakende Positiv MIB (more is better) opp til metningspunktet Avtakende Avtakende grensenytte av økt X Inntektseffekt Jo mer vi har kjøpt av X, jo lavere gjenværende inntekt har vi til å kjøpe flere enheter av X

6 Hvorfor WTP på helsetjenester 1) WTP innebærer mer omfattende verdsettinger av nytten av et tiltak enn hva QALYs gjør 2) WTP måler nytten i samme enhet som kostnadene: er nytten > kostnadene? 3) WTP muliggjør sammenlikninger på tvers av sektorer (helse, samferdsel).

7 Klare svar på de vanskeligste spørsmål Bør helsetjeneste X tilbys? Ja, dersom samlet WTP > totale kostnader Hvis Ja, i hvilket omfang? Der marginal WTP = marginal kostnad

8 Normative sider: Fra Illustrert vitenskap til Verdibørsen Betalingsvilje avhenger av inntekt Høy betalingsevne høy betalingsvilje Konsument vs borger WTP setter respondenten i en individuell konsumentrolle, men vi kan ha andre syn på samfunnsmessige valg

9 WTP i ulike roller Ex ante Ex post 1. Personal 0 < p p < 1 p o = 0 Insurance WTP p p = 1 p o = 0 Out-of-pocket WTP 2. Social p p = 0 0 < p o < 1 Tax-financing others, while being privately self-insured p p = 0 p o = 1 Voluntary donations Charitable giving 3. Sociallyinclusive personal 0 < p p < 1 0 < p o < 1 Tax-financed Social insurance p p = 1 p o = 1 WTP for own care +? WTP for others

10 Fra teori til empiri Hva skal verdsettes Gitt konsument suverenitet, må alle attributter som man antar at folk verdsetter beskrives Gitt at tiltakets effekt på helse er avgjørende for verdsettingen, må helseeffekter beskrives grundig Hvordan spørre Intervju, ansikt til ansikt Telefon Postalt Internett

11 Hvordan formulere WTP-spørsmålet? Open ended Hvor mye kunne du maksimalt være villig til å betale? Closed ended Er du villig til å betale X $? Ja / Nei Closed ended Open ended Iterative bidding games Sekvens av closed ended spørsmål Payment cards Merk av beløpet som du maksimalt kunne være villig til å betale Ulike metoder gir ulike svar

12 Egen empiri (trist eller morsom?) EuroWill Totalt ansikt-til-ansikt intervju i 6 land, Norge, Danmark, Skottland, Irland, Frankrike, Portugal 3 ulike helseprogram, Payment card WTP uavhengig av den mest relevante faktoren, dvs. helseeffektenes størrelse Risikoreduksjon, p Antall pasienter behandlet, N WTP avhengig av irrelevante faktorer Framing, betalingsmåte Betalingsviljen for det foregående tiltaket Røykeslutt Totalt telefon intervju i Norge 2 ulike behandlinger for røykeslutt Closed ended Open ended WTP uavhengig av effektens størrelse Hvor stor andel som slutter å røyke WTP avhengig av irrelevant faktor Åpningsbudet

13 Egen empiri (interessant) EuroWill Konsument vs borger Implisitte prioriteringer som avledes fra WTP-svarene eksplisitte prioriteringer mellom de samme helsetiltakene Hvis svarene skal danne beslutningsgrunnlag, ønsker respondentene at deres eksplisitte prioriteringer brukes Røykeslutt Irrelevante faktorer (åpningsbud) forklarer mer av variasjonen i WTP for å slutte å røyke enn relevante faktorer (individuell og sosial avhengighet)

14 Empiri fra andre Scope insensitivity WTP uavhengig av effektstørrelsen Med noen få unntak WTP større for en høyere andel 80% av 100 vs 20% av 1000 WTP høyere for å redde ett individ enn for å redde to

15 Atferdsøkonomi eksperimentell økonomi Ethvert tall er et anker for betalingsviljen Ikke-relaterte tall Skriv ned de siste 2 siffer [##] i ditt personnummer Kunne du være villig til å betale ## for vare X? Ja / Nei Hva er din max WTP for vare X? WTP avhenger av [##]!

16 Økonomisk psykologi Hypotetisk bias i konstruerte markeder Assosierer ikke noe prisnivå til det godet som presenteres Ha kke peiling! Begrenset kognitiv kapasitet Heuristics og short-cuts WTP-svar uttrykker en holdning i stedet for en avveining Bidrag til fellesgoder Kjøp av moralsk tilfredsstillelse WTP-beløpet trekkes fra ens konto for gode formål

17 Liv, leveår, eller QALY? Verdien av et (statistisk) liv VSL VSL = v i, over N individer som har en risiko 1/N kr 15 mill, 1.3 mill Verdien av et (statistisk) leveår VSLY VSLY =VSL / T, eller kr , 30,000 Verdien av en QALY = VSLY, når H = 1 QALYs = H*T

18 Hva er verdien av livet? H 0 T

19 Hva er verdien av en QALY? H 0 T

20 Hva med WTP? WTP for VSL avhenger av Context genuine preferenser Unngått død i flyulykke dobbelt så høyt verdsatt som i taxi Framing konstruerte preferenanser Spørsmålsformulering og -design, manipulering WTP for gjenværende levetid Fram til 70 år er WTP uavhengig av alder, 30% lavere VSL >70 WTP for QALY = VSLY, når H = 1 QALYs = H*T WTP for H; forutsatt proporsjonalitet; WTP / H 88,000 DKK 398,000 SEK

21 Et kort vs et langt gjenværende liv Ulik mengde men lik betalingsverdi H 70 år H 30 år T

22 EuroVaq The aim is to develop robust methods to determine the monetary value of a QALY Web-basert survey Totalt respondenter i 9 land Norge, Sverige, Danmark, Holland, UK, Frankrike, Spania, Ungarn, Polen, Palestina Alternative kombinasjoner av QALYs 10 eller 25 poeng forbedret helse på en [0-100] skala 1, 4 eller 10 år varighet Norske foreløpige data WTP for en QALY er betydelig lavere enn kr

23 Samfunnets betalingsvilje for en QALY Konsistente beslutninger krever én terskelverdi for WTP/QALY Hvor høye kostnader for en QALY er samfunnet villig til å betale? OK, dersom målfunksjonen = helsemaksimering Men helsepolitiske målsettinger dreier seg også om Sykdommens alvorlighetsgrad Likhet Rettferdighet Samfunnets betalingsvilje bør følgelig variere med hvordan tiltaket scorer på disse målsettingene Konsistente beslutninger krever ulike terskelverdier for WTP/QALY

24 Oppsummert Fin teori Ja, mikroøkonomisk teori har noen vakre kurver Men, mye å lære fra nyere adferdsøkonomi (psykologi) Trist empiri Betalingsviljen uavhengig av størrelsen på helseeffektene Framing: Som du spør får du svar Velferdsøkonomisk betalingsvilje Basert på spørreundersøkelser, offerviljemetoden Samfunnets betalingsvilje Implisitt fra myndighetenes budsjettbeslutninger Hva er den dyreste QALY de har finansiert? Eksplisitt terskelverdi ut fra retningslinjer Men igjen: Idéen om én terskelverdi for hva samfunnet skal betale per QALY er ikke i samsvar med helsepolitiske målsettinger, nemlig!

Forbrukeres holdning til pensjonssparing Resultater fra en webundersøkelse

Forbrukeres holdning til pensjonssparing Resultater fra en webundersøkelse Oppdragsrapport nr. 7-2013 Alexander Schjøll og Frode Alfnes Forbrukeres holdning til pensjonssparing Resultater fra en webundersøkelse SIFO 2013 Oppdragsrapport nr. 7 2013 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

Notat. Statens vegvesen Vegdirektoratet. Kopi:

Notat. Statens vegvesen Vegdirektoratet. Kopi: Til: Kopi: Statens vegvesen Vegdirektoratet Dato: 29.01.2014 Saksnr: Fra: Helsedirektoratet, Avdeling finansiering og DRG Saksbehandler: Kjartan Sælensminde Notat Innspill til ny oppdatering av reduserte

Detaljer

ULIKE METODER FOR BEREGNING AV HVA ET LIV ER VERDT.

ULIKE METODER FOR BEREGNING AV HVA ET LIV ER VERDT. TR 530 Prosjektoppgave ULIKE METODER FOR BEREGNING AV HVA ET LIV ER VERDT. TIL BRUK I NYTTEKOSTNADS ANALYSER. Avgitt av student Bjørnar Aas Studentnummer: 980196 Høgskolen i Molde 11.04.2002 2 1Sammendrag

Detaljer

Innføring av nye metoder basert på en misforstått økonomisk «terskelverdi» kan gi samfunnsøkonomisk tap

Innføring av nye metoder basert på en misforstått økonomisk «terskelverdi» kan gi samfunnsøkonomisk tap Til: Kopi: Prioriteringsutvalget Dato: 11.03.2014 Saksnr: Fra: Helsedirektoratet, Avdeling finansiering og DRG Ansvarlig: Leena Kiviluoto Saksbehandler: Kjartan Sælensminde Notat Innføring av nye metoder

Detaljer

Utrygghet for flom -En betinget verdsettingsstudie Anxiety for floods - A contingent valuation study Siv Linette Grann Institutt for økonomi- og ressursforvaltning Masteroppgave 30 stp. 2011 1 Forord Bakgrunnen

Detaljer

Gjennomsnittlig VAS-skår for egen helsetilstand var 75, mens for en helsetilstand med sykdom A og C var VAS-skår henholdsvis 62 og 45.

Gjennomsnittlig VAS-skår for egen helsetilstand var 75, mens for en helsetilstand med sykdom A og C var VAS-skår henholdsvis 62 og 45. SAMMENDRAG Farlige kjemikalier i produkter vi omgir oss med kan føre til helseskader, blant annet kontakteksem. Det europeiske kjemikalieregelverket REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction

Detaljer

Studenters personlige økonomi

Studenters personlige økonomi Studenters personlige økonomi Tormod Berg Students Personal Economi HØGSKOLEN I HEDMARK Campus Rena 2014 2 Forord Denne bacheloroppgaven er skrevet i sammenheng med avsluttende semester og inneholder 30

Detaljer

Makspris på liv og helse

Makspris på liv og helse Makspris på liv og helse eli feiring institutt for helse og samfunn, universitetet i oslo Forskere blir i økende grad bedt om å beregne effekter og kostnader av alternative ressursanvendelser når offentlige

Detaljer

Ragni Hege Kitterød Hvilke samværsfedre har lite kontakt med barna sine?

Ragni Hege Kitterød Hvilke samværsfedre har lite kontakt med barna sine? Ragni Hege Kitterød Hvilke samværsfedre har lite kontakt med barna sine? Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres statistiske analyser, metode- og modellbeskrivelser

Detaljer

INNHOLD Side Artikler: MICHAEL HOEL: Er verdien av liv høyere for de rike og friske enn for de fattige og syke? 77

INNHOLD Side Artikler: MICHAEL HOEL: Er verdien av liv høyere for de rike og friske enn for de fattige og syke? 77 NØT 2-2003 tekst 19.02.04 12:51 Side I INNHOLD Side Artikler: MICHAEL HOEL: Er verdien av liv høyere for de rike og friske enn for de fattige og syke? 77 Q. FAROOQ AKRAM: Reell likevektsvalutakurs for

Detaljer

Emnekode: BE307E - Entreprenørskap og innovasjonsledelse. Master of Science in Business

Emnekode: BE307E - Entreprenørskap og innovasjonsledelse. Master of Science in Business Tilfredshet med livet blant kvinnelige og mannlige høyvekstgründere i Norge Emnekode: BE307E - Entreprenørskap og innovasjonsledelse Master of Science in Business Ragnhild Andersen Vår 2015 Abstract The

Detaljer

SNF-Arbeidsnotat nr. 51/06. Bør kommuner kjøpe helseforsikring. Jan Erik Askildsen Tor Helge Holmås Lene Kristin Nordanger

SNF-Arbeidsnotat nr. 51/06. Bør kommuner kjøpe helseforsikring. Jan Erik Askildsen Tor Helge Holmås Lene Kristin Nordanger SNF-Arbeidsnotat nr. 51/06 Bør kommuner kjøpe helseforsikring av Jan Erik Askildsen Tor Helge Holmås Lene Kristin Nordanger Prosjekt nr. 2716 Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd SAMFUNNS-

Detaljer

BE334E International business. Tyske turisters valg av ikke-tradisjonelle, voksende destinasjoner som reisemål. Skrevet av: Maria Kaldhussæter Svensli

BE334E International business. Tyske turisters valg av ikke-tradisjonelle, voksende destinasjoner som reisemål. Skrevet av: Maria Kaldhussæter Svensli BE334E International business Tyske turisters valg av ikke-tradisjonelle, voksende destinasjoner som reisemål Skrevet av: Maria Kaldhussæter Svensli Våren 2014 Abstract The tourist industry is in continous

Detaljer

Verdsettelse i teori og praksis

Verdsettelse i teori og praksis NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 17.06.2011 Verdsettelse i teori og praksis En analyse av to norske bedrifter Carl Eilert Macody Lund og Øyvind Thorup Veileder: Thore Johnsen Masterutredning i Finansiell

Detaljer

Hva former skattemoral i Norge?

Hva former skattemoral i Norge? Hva former skattemoral i Norge? Ole Fugleberg, Skattedirektoratet Kvinner, eldre og de med høy tillit til det offentlige har høyere skattemoral enn andre. Denne analysen ser på kjennetegn ved de som aldri

Detaljer

Om rettferdighet, ansvar og kompensasjon

Om rettferdighet, ansvar og kompensasjon Norsk Økonomisk Tidsskrift 123 (2009) s. 1-17 Om rettferdighet, ansvar og kompensasjon Astri Drange Hole 1 Sammendrag Med utgangspunkt i økonomisk og filosofisk litteratur belyser artikkelen sammenhengen

Detaljer

Rapporter. Hvilke fedre har lite eller ingen kontakt med barna når foreldrene bor hver for seg?

Rapporter. Hvilke fedre har lite eller ingen kontakt med barna når foreldrene bor hver for seg? Rapporter Reports 2015/2 Jan Lyngstad, Ragni Hege Kitterød, Hilde Lidén og Kenneth Aarskaug Wiik Hvilke fedre har lite eller ingen kontakt med barna når foreldrene bor hver for seg? Rapporter 2015/2 Jan

Detaljer

Effekter av egenbetaling som virkemiddel for prioritering

Effekter av egenbetaling som virkemiddel for prioritering Effekter av egenbetaling som virkemiddel for prioritering Geir Godager, Terje P. Hagen og Tor Iversen 22. august 2014 Rapport 2014:1 Forord Prioriteringsutvalget har bedt Helseøkonomisk analyse AS utrede

Detaljer

Ingeborg Enger Eldevik Tilfredshet med helsetjenestene i åtte europeiske land, før og etter finanskrisen. Masteroppgave

Ingeborg Enger Eldevik Tilfredshet med helsetjenestene i åtte europeiske land, før og etter finanskrisen. Masteroppgave Ingeborg Enger Eldevik Ingeborg Enger Eldevik Tilfredshet med helsetjenestene i åtte europeiske land, før og etter finanskrisen Masteroppgave NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet

Detaljer

Jeg vil inn i Forsvaret hvem er jeg? en kvantitativ studie

Jeg vil inn i Forsvaret hvem er jeg? en kvantitativ studie FFI-rapport 2011/01204 Jeg vil inn i Forsvaret hvem er jeg? en kvantitativ studie Maria Fleischer Fauske Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 20. juni 2011 FFI-rapport 2011/01204 1124 P: ISBN 978-82-464-1941-1

Detaljer

Ulykker Verdien av statistiske liv og beregning av ulykkenes samfunnskostnader. Den norske verdsettingsstudien

Ulykker Verdien av statistiske liv og beregning av ulykkenes samfunnskostnader. Den norske verdsettingsstudien Knut Veisten Stefan Flügel Rune Elvik TØI rapport 1053C/2010 Den norske verdsettingsstudien Ulykker Verdien av statistiske liv og beregning av ulykkenes samfunnskostnader Rapporter i dette prosjektet:

Detaljer

8. Ved behov eller likt til alle? Om foreldres økonomiske støtte til sine voksne barn

8. Ved behov eller likt til alle? Om foreldres økonomiske støtte til sine voksne barn Inntekt, skatt og overføringer 2005 Ved behov eller likt til alle? Elin Halvorsen 8. Ved behov eller likt til alle? Om foreldres økonomiske støtte til sine voksne barn Mange foreldre gir økonomisk støtte

Detaljer

Den samfunnsmessige avkastning av utdanning Erling Barth, ISF

Den samfunnsmessige avkastning av utdanning Erling Barth, ISF Den samfunnsmessige avkastning av utdanning Erling Barth, ISF Innledning Det er bred politisk enighet om å prioritere utdanning. Vi bruker mer på utdanning enn de fleste andre land i verden. Utgiftene

Detaljer

Sykehjemsdrift i Oslo effekten av konkurranse

Sykehjemsdrift i Oslo effekten av konkurranse Sykehjemsdrift i Oslo effekten av konkurranse Utarbeidet for NHO Service 16. januar 2013 Oslo Economics-rapport nummer 2013-2 Prosjektnummer 2012-222-1030 Sykehjemsdrift i Oslo effekten av konkurranse

Detaljer

Avanserte auksjonsmekanismer

Avanserte auksjonsmekanismer Norsk Økonomisk Tidsskrift 120 (2006) s. 44-60 Avanserte auksjonsmekanismer Kjell J. Sunnevåg A Sammendrag De siste 40 årene har vi sett en enorm tilvekst til auksjonsteorien og litteraturen. I de siste

Detaljer

I pose og sekk? Hvorfor har så mange valgt å kombinere arbeid og pensjon?

I pose og sekk? Hvorfor har så mange valgt å kombinere arbeid og pensjon? I pose og sekk? Hvorfor har så mange valgt å kombinere arbeid og pensjon? Av Espen Steinung Dahl og Anders Mølster Galaasen Sammendrag Etter innføringen av fleksibel alderspensjon i 2011, er det mange

Detaljer

Ida Ringdal Etterspørsel etter helsegoder - en litterturoversikt og metaregresjonsanalyse

Ida Ringdal Etterspørsel etter helsegoder - en litterturoversikt og metaregresjonsanalyse Notater 2/2010 Ida Ringdal Etterspørsel etter helsegoder - en litterturoversikt og metaregresjonsanalyse Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien publiseres dokumentasjon,

Detaljer

BELLONA. Bellonas høringsuttalelse NOU 2012:16 Samfunnsøkonomiske analyser. www.bellona.no Finansdepartementet ostmottak fin.de.no.

BELLONA. Bellonas høringsuttalelse NOU 2012:16 Samfunnsøkonomiske analyser. www.bellona.no Finansdepartementet ostmottak fin.de.no. BELLONA www.bellona.no Finansdepartementet ostmottak fin.de.no. Oslo, 27/01/2013 Deres ref: 11/951 JNH/NZM Bellonas høringsuttalelse NOU 2012:16 Samfunnsøkonomiske analyser. Det vises til høringsbrev av

Detaljer

Bernard Enjolras og Dag Wollebæk Frivillige organisasjoner, sosial utjevning og inkludering

Bernard Enjolras og Dag Wollebæk Frivillige organisasjoner, sosial utjevning og inkludering Bernard Enjolras og Dag Wollebæk Frivillige organisasjoner, sosial utjevning og inkludering Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Oslo/Bergen 2010 Senter for forskning på sivilsamfunn

Detaljer

Penger og inflasjon. 1. time av forelesning på ECON 1310. 18. mars 2015

Penger og inflasjon. 1. time av forelesning på ECON 1310. 18. mars 2015 Penger og inflasjon 1. time av forelesning på ECON 1310 18. mars 2015 1 Penger og finansielle aktiva To typer eiendeler: Realobjekter (bygninger, tomter, maskiner, osv) Finansobjekter (finansielle aktiva):

Detaljer