Plan. Innledning Prioriteringskriterier - hvorfor kostnadseffektivitet Hvordan måles og verdsettes kostnadseffektivitet, herunder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan. Innledning Prioriteringskriterier - hvorfor kostnadseffektivitet Hvordan måles og verdsettes kostnadseffektivitet, herunder"

Transkript

1 Plan Innledning Prioriteringskriterier - hvorfor kostnadseffektivitet Hvordan måles og verdsettes kostnadseffektivitet, herunder ICER dvs merkostnad per mereffekt Effekt QALYs, kvalitetsjusterte leveår Kostnader, herunder legemiddelpriser Usikkerhet Avsluttende merknader 1

2 Følgeeksempel med Perjeta Hva var total QALY-gveinst? Hva var QALYS for Perjeta? Hva var QALYS for komparator? Hvordan ble QALYS fremskaffet? 2

3 Prioriteringer med begrenset budsjett Hva ville du prioritert? A) 1 års økt overlevelse ved metastatisk kreft B) 10 års bedring i livskvalitet for en astma-pasient? Hva ville du prioritert? A) Reduksjon i 15 mmhg i 3 år B) 8 % redusjon i utvikling av EDSS status hos pasient med RRMS 3

4 Kvalitetsjusterte leveår (QALYs) - 1 Tilsvarer et leveår med full helse eller «et godt leveår» Målet fanger opp både forbedret livskvalitet og/eller forlenget levetid. Gjøre det mulig å sammenlikne på tvers bruksområde og effekt. Kvalitetsjustert leveår er ikke et prioriteringskriterium i seg selv, men inngår i beregningen som belyser kostnadseffektivitet. Livskvaliteten måles på en skala fra 0 (død) til 1 (frisk) 4

5 Kvalitetsjusterte leveår (QALYs) - 2 Eksempel 1 Et nytt legemiddel forbedrer livskvalitet hos en pasientgruppe fra 0,7 til 0,9 i en periode på 10 år. Da oppnår vi en helsegevinst som tilsvarer (0,9-0,7)*10 = 2 kvalitetsjusterte leveår. Pasientene opplever bedre livskvalitet, men lever ikke lenger. Eksempel 2 Et nytt legemiddel forlenger livet med 2 år hos en pasientgruppe med livskvalitet lik 0,8. Da oppnår vi en helsegevinst som tilsvarer 0,8*2 = 1,6 kvalitetsjusterte leveår. Pasientene lever lenger, men opplever ikke bedre livskvalitet. 5

6 QALYs dekker to dimensjoner av helse Helserelatert livskvalitet Full helse =1 Død = 0 Levetid 6

7 Helserelatert livskvalitet 1 QALYs ved dagens behandling. Eksempel 0,8 Komparator = Dagens behandling 0 Start på tiltak Død_ Komparator Tid 7

8 Livskvalitetsforbedring med ny behandling: Helserelatert livskvalitet QALYs! 1 0,9 0,8 QALY-gevinst pga ny behandling Gammel behandling 0 Start på tiltak Død Tid 8

9 Livsforlenging: QALYs (- eller leveår?) Helserelatert livskvalitet 1 0,8 QALY-gevinst 0 Start på tiltak Død med gammel behandling Leveårsgevinst Død med ny behandling Tid 9

10 HQoL 1 QALY-gevinst pga livsforlenging og livskvalitetsforbedring 0,85 0,8 QALY Komparator = Gammel behandling 0 Start på tiltak Død_ C Død_ I Tid 10

11 Måling og verdsetting av helserelatert livskvalitet To steg i utvikling av QALY-vekter 1. Deskriptive systemer. Pasienter beskriver/scorer på ulike aspekter av helserelatert livskvalitet 2. Verdsetting/preferanser. Generelle befolkning (eller pasienter) vurderer ulike tilstander mot hverandre. Metoder: Time Trade Off, Standard gamble, VAS-skala, m.m. 11

12 EQ-5D 12

13 Finnes generelle og sykdomsspesifikke Generelle EQ-5D SF36 15D Sykdomsspesifikke EORTC QLQ C30 13

14 Verdsetting: Alternative tilnærminger Måle personers preferanser direkte gjennom hypotetiske spørsmålsstillinger: Time Trade Off Standard Gamble Visuell Analog Skala (VAS) 14

15 Time Trade Off (TTO) Respondenten blir fortalt at hun er i en tenkt helsetilstand f.eks ekstreme smerter og ute av stand til å gå Hun skal leve i den tilstanden i T år (f.eks 10 år) og deretter dø. Personen får så et spørsmål om hvor mange år hun hadde vært villig til å gi opp for å ha perfekt helse i den tiden hun har igjen (t). Dersom hun er villig til å gi opp 6 år, og heller vil foretrekke å leve i 4 år med perfekt helse, er den helserelaterte livskvaliteten til den tilstanden 0,4 (t/t). Utregning: x*10 = 1*4 => x = 4/10 = 0,4 15

16 Time Trade Off En type 2 diabetes pasient får valget mellom to behandlinger Alternativ 1 er standard livslang insulinbehandling i t år (forventet antall leveår for tilstanden) Alternativ 2 er en ny type behandling som garanterer at pasienten blir helt frisk, men med en tidligere død (etter x år) enn ved alternativ 2. Hvor mange år må x tilsvare for at du velger alternativ 2 fremfor alternativ 1? X endres inntil pasienten er likegyldig til valget mellom alternativ 1 og 2. 16

17 Noen utfordringer knyttet til QALY-begrepet Hvem skal vurdere nytte, dvs verdsette? Pasienter, leger, generell befolkning? Kronikere tilpasser seg sykdommen Verdsetter sin situasjon høyere mht. utility enn en akutt syk Ingen gullstandard for valg av instrument MEN, hva er alternativet til QALY? 17

18 Plan Innledning Prioriteringskriterier - hvorfor kostnadseffektivitet Hvordan måles og verdsettes kostnadseffektivitet, herunder ICER dvs merkostnad per mereffekt Effekt QALYs, kvalitetsjusterte leveår Kostnader, herunder legemiddelpriser Usikkerhet Avsluttende merknader 18

19 Hvor er vi i ICER-brøken? 19

20 Eksempel: Perjeta Høye legemiddelkostnader, men det er det også for dagens behandling. Hva blir merkostnaden per pasient? Hva med andre kostnader? Gir Perjeta lavere kostnader enn dagens behandling her? Kostnader knyttet til sykefravær for pasientene? 20

21 Tre trinn i kostnadsanalyser 1.Identifisere bruk av viktige ressurser F.eks. legemiddelbruk, konsultasjoner, innleggelser 2.Kvantifisere bruken i de to alternativene Hvor mange konsultasjoner osv? Antall fysiske enheter 3.Verdsette ressursbruken (for eksempel i kroner) ved bruk av enhetskostnader Pris per dose, konsultasjon, sykehusopphold 21

22 Hvilke kostnader skal med? Kostnader ved å bruke behandlingsalternativene Legemiddelkostnader Administrasjon av legemidlene Tidsbruk for pasientene? (vis resultater med og uten) Kostnader og besparelser knyttet til effekten/ konsekvensene av behandlingene Innleggelser Annen behandling Sykefravær/produktivitet? (vis resultater med og uten) 22

23 Kostnader perspektiv Samfunnsperspektivet (eks moms) Helsesektoren Legemidler Lege-, apotek-, fysioterapi-besøk etc. Prosedyrer (endoskopier, operasjoner, etc.) Laboratorietester, røntgen Sykehusopphold: Poliklinisk og inneliggende Pasienter og familie: Reisekostnader Tidsbruk? Andre sektorer: Sykehjem, hjemmetjenester, etc. Produksjonstap/sykefravær? 23

24 Metoder for kostnadsberegning Ovenfra-ned : Fordeling av totale kostnader ned på enkelte aktiviteter Eksempel: Diagnose Relaterte Grupper (DRG) Mindre presist, men lett tilgjengelig Nedenfra-opp : Måle all ressurs-bruk og verdsette denne Kalt micro-costing Presist, men vanskelig tilgjengelig (dyrt) 24

25 Hvor finner man data om enhetskostnader? Legemiddelpris-databaser DRG-satser Takster Egne studier Håndtering av de faste driftstilskuddene etc? 25

26 Indirekte kostnader kostnader knyttet til produksjonstap Nytt legemiddel kan bidra til lavere sykefravær => lavere produksjonstap = lavere indirekte kostnader Eksempel: Rotavirus-vaksine Etisk/fordelingsmessig utfordring. Favoriserer folk i arbeid, og legemidler for folk i arbeidsfør alder? SLV: Vis resultater med og uten 26

27 Diskontering Kostnader og gevinster har en lavere nåverdi jo lenger inn i fremtiden de inntreffer En kostnad på 1000 kroner i dag er en større belastning enn en kostnad på 1000 kroner en gang i framtida For å betale 1000 kroner om et år trenger man bare å sette av 950 kroner til 5 prosent rente i dag For å betale 1000 kroner om to år trenger man bare å sette av ca. 900 kroner i dag, osv. Muliggjør sammenligninger mellom alternativer der kostnader og konsekvenser skjer på ulike tidspunkter i fremtiden. Diskonteringsrate 4 % per år. 27

28 Diskontering Tredelt begrunnelse: 1.Hva er alternativkostnader, dvs at ressursene kunne vært investert på annen måte (F eks rente i bank) 2.Usikkerhet, man har ikke full oversikt over alle kostnader og konsekvenser 3.Preferanser for nåtiden; i nåverdi er 100 NOK i dag er mer verdt i enn 100 NOK om 40 år. Det samme har blitt vist i helse, nemlig at man foretrekker å ha bra livskvalitet i dag fremfor om noen år 28

Innføring av nye metoder basert på en misforstått økonomisk «terskelverdi» kan gi samfunnsøkonomisk tap

Innføring av nye metoder basert på en misforstått økonomisk «terskelverdi» kan gi samfunnsøkonomisk tap Til: Kopi: Prioriteringsutvalget Dato: 11.03.2014 Saksnr: Fra: Helsedirektoratet, Avdeling finansiering og DRG Ansvarlig: Leena Kiviluoto Saksbehandler: Kjartan Sælensminde Notat Innføring av nye metoder

Detaljer

Notat. Statens vegvesen Vegdirektoratet. Kopi:

Notat. Statens vegvesen Vegdirektoratet. Kopi: Til: Kopi: Statens vegvesen Vegdirektoratet Dato: 29.01.2014 Saksnr: Fra: Helsedirektoratet, Avdeling finansiering og DRG Saksbehandler: Kjartan Sælensminde Notat Innspill til ny oppdatering av reduserte

Detaljer

Nytte og kostnader av nasjonale databaser: Metodeutvikling og utprøving på grunnundersøkelser. vista-analyse.no

Nytte og kostnader av nasjonale databaser: Metodeutvikling og utprøving på grunnundersøkelser. vista-analyse.no Nytte og kostnader av nasjonale databaser: Metodeutvikling og utprøving på grunnundersøkelser Bakgrunn Prosjekt: Metodeutvikling for nytte-kostnadsanalyser av nasjonale databaser, med utprøving på nasjonal

Detaljer

Samfunnsøkonomiske kostnader av røyking

Samfunnsøkonomiske kostnader av røyking IS-1825 Samfunnsøkonomiske kostnader av røyking En vurdering av metodikk og kostnadenes størrelsesorden 1 Heftets tittel: Samfunnsøkonomiske kostnader av røyking En vurdering av metodikk og kostnadenes

Detaljer

Evaluering av velferdsteknologi. Et helhetlig rammeverk for effektevaluering

Evaluering av velferdsteknologi. Et helhetlig rammeverk for effektevaluering - Åpen Rapport Evaluering av velferdsteknologi Et helhetlig rammeverk for effektevaluering Forfattere Heidi Bull-Berg, Trond Halvorsen og Karl-Gerhard Hem Evt flere forfattere SINTEF Teknologi og samfunn

Detaljer

ULIKE METODER FOR BEREGNING AV HVA ET LIV ER VERDT.

ULIKE METODER FOR BEREGNING AV HVA ET LIV ER VERDT. TR 530 Prosjektoppgave ULIKE METODER FOR BEREGNING AV HVA ET LIV ER VERDT. TIL BRUK I NYTTEKOSTNADS ANALYSER. Avgitt av student Bjørnar Aas Studentnummer: 980196 Høgskolen i Molde 11.04.2002 2 1Sammendrag

Detaljer

Effekter av egenbetaling som virkemiddel for prioritering

Effekter av egenbetaling som virkemiddel for prioritering Effekter av egenbetaling som virkemiddel for prioritering Geir Godager, Terje P. Hagen og Tor Iversen 22. august 2014 Rapport 2014:1 Forord Prioriteringsutvalget har bedt Helseøkonomisk analyse AS utrede

Detaljer

Pilotprosjekt rehabilitering - telemedisin

Pilotprosjekt rehabilitering - telemedisin Vedlegg 7.1 Nytte-kostnads-analyse Pilotprosjekt rehabilitering - telemedisin Er telemedisin som samhandlingsverktøy mellom førstelinjetjenesten og Sunnaas sykehus HF kostnadseffektivt? RAPPORT OM NYTTE-KOSTNADS-ANALYSE

Detaljer

Eksamensoppgaven. Mellomfagstillegget V-02 Karakter: 2,1. Gjengitt av: Geir Soland geiras@studen.sv.uio.no. Stig J. Reitan stigjr@student.sv.uio.

Eksamensoppgaven. Mellomfagstillegget V-02 Karakter: 2,1. Gjengitt av: Geir Soland geiras@studen.sv.uio.no. Stig J. Reitan stigjr@student.sv.uio. Eksamensoppgaven Mellomfagstillegget V-02 Karakter: 2,1 Gjengitt av: Geir Soland geiras@studen.sv.uio.no Stig J. Reitan stigjr@student.sv.uio.no side 35 Oppgave 1 Internasjonal handel a) Vi har næringsintern

Detaljer

RAPPORT 2013/35. Samfunnsøkonomisk analyse av reguleringer: Utfordringer og et eksempel. Henrik Lindhjem

RAPPORT 2013/35. Samfunnsøkonomisk analyse av reguleringer: Utfordringer og et eksempel. Henrik Lindhjem RAPPORT 2013/35 Samfunnsøkonomisk analyse av reguleringer: Utfordringer og et eksempel Henrik Lindhjem Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapportnummer 2013/35 Rapporttittel Samfunnsøkonomisk analyse av

Detaljer

Oppfatning av egen helse, helsetilbudet og prioritering i Helse-Norge

Oppfatning av egen helse, helsetilbudet og prioritering i Helse-Norge Oppfatning av egen helse, helsetilbudet og prioritering i Helse-Norge Del 1: Helsetjenester og helse i Norge 1 #helsebar helsebarometeret.no Helsebarometeret 2015 Oppfatning av egen helse, helsetilbudet

Detaljer

Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel

Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel I dette dokumentet er fremgangsmåten for å realisere gevinster beskrevet i en steg for steg guide Forutsetninger Virksomheten gjennomfører

Detaljer

Behandlingsforsikring. etterspørsel etter helsetjenester

Behandlingsforsikring. etterspørsel etter helsetjenester Behandlingsforsikring og etterspørsel etter helsetjenester av Jens Thomas Veberg Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi (Profesjonsstudium i samfunnsøkonomi)

Detaljer

Styrk Video. Videokonsultasjon for en tryggere pasient. Under arbeid. Regionalt senter for sykelig overvekt, RSSO

Styrk Video. Videokonsultasjon for en tryggere pasient. Under arbeid. Regionalt senter for sykelig overvekt, RSSO Styrk Video Videokonsultasjon for en tryggere pasient Regionalt senter for sykelig overvekt, RSSO Bård Kulseng, spesialist endokrinologi, St. Olavs Hospital bard.kulseng@stolavs.no Gunhild Foss Heggem,

Detaljer

24. oktober 2006 VEILEDNING. Forvaltningsrevisjon. Resultatorientert revisjon

24. oktober 2006 VEILEDNING. Forvaltningsrevisjon. Resultatorientert revisjon 24. oktober 2006 VEILEDNING Forvaltningsrevisjon Resultatorientert revisjon Innholdsfortegnelse Innledning 2 Stortingets mål 3 Datainnsamling og dataanalyse 6 Økonomi og produktivitet 9 Måloppnåelse og

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM

UNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM UNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM En effektivitetsanalyse av privatpraktiserende fysioterapeuter i Asker og Bærum Erik H. Roseng Økonomisk institutt og Frischsenteret Skriftserie 2003:

Detaljer

Åpent møte 7. januar 2009. Gentesting ved bryst- og eggstokkreft

Åpent møte 7. januar 2009. Gentesting ved bryst- og eggstokkreft Åpent møte 7. januar 2009 R A P P O R T Gentesting ved bryst- og eggstokkreft Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Ole Johan Borge Utgiver: Bioteknologinemnda Publisert 25.09.2009 www.bion.no ISBN

Detaljer

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Bakgrunnen for møte 13 (I og II) I forbindelse med uønskede hendelser i Statoil, skal det skrives en Rapport Uønsket Hendelse (RUH). Rapporten skal inneholde

Detaljer

RAPPORT. Samfunnsøkonomiske effekter av investeringer i sosialt entreprenørskap 2013/09. Ingeborg Rasmussen og Steinar Strøm

RAPPORT. Samfunnsøkonomiske effekter av investeringer i sosialt entreprenørskap 2013/09. Ingeborg Rasmussen og Steinar Strøm RAPPORT 2013/09 Samfunnsøkonomiske effekter av investeringer i sosialt entreprenørskap Ingeborg Rasmussen og Steinar Strøm Dokumentdetaljer.. VistaAnalyseAS Rapportnummer2013/09 Rapporttittel Samfunnsøkonomiske

Detaljer

Ida Ringdal Etterspørsel etter helsegoder - en litterturoversikt og metaregresjonsanalyse

Ida Ringdal Etterspørsel etter helsegoder - en litterturoversikt og metaregresjonsanalyse Notater 2/2010 Ida Ringdal Etterspørsel etter helsegoder - en litterturoversikt og metaregresjonsanalyse Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien publiseres dokumentasjon,

Detaljer

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet 1 Innhold 1 Innledning... 7 2 Innledning... 10 3 Kort om pasient- og brukerrettigheter og utformingen

Detaljer

Makspris på liv og helse

Makspris på liv og helse Makspris på liv og helse eli feiring institutt for helse og samfunn, universitetet i oslo Forskere blir i økende grad bedt om å beregne effekter og kostnader av alternative ressursanvendelser når offentlige

Detaljer

For mye av det gode er ikke alltid helt fantastisk!

For mye av det gode er ikke alltid helt fantastisk! For mye av det gode er ikke alltid helt fantastisk! 6 Denne artikkelen handler om hvorfor kunnskap kan gjøre vondt og forklarer blant annet hvorfor Mae West tok feil når hun hevdet at for mye av det gode

Detaljer

INNHOLD Side Artikler: MICHAEL HOEL: Er verdien av liv høyere for de rike og friske enn for de fattige og syke? 77

INNHOLD Side Artikler: MICHAEL HOEL: Er verdien av liv høyere for de rike og friske enn for de fattige og syke? 77 NØT 2-2003 tekst 19.02.04 12:51 Side I INNHOLD Side Artikler: MICHAEL HOEL: Er verdien av liv høyere for de rike og friske enn for de fattige og syke? 77 Q. FAROOQ AKRAM: Reell likevektsvalutakurs for

Detaljer

Strategi og tiltak for perioden 2012 2025. Helse- og omsorgsplan Harstad kommune

Strategi og tiltak for perioden 2012 2025. Helse- og omsorgsplan Harstad kommune Strategi og tiltak for perioden 2012 2025 Helse- og omsorgsplan Harstad kommune 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 6 2.0 Sammendrag... 8 3.0 Styringssignaler og utvikling... 10 4.0 Utviklingstrekk

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Et vanskelig valg. Huntingtons sykdom. Informasjon om presymptomatisk test

Et vanskelig valg. Huntingtons sykdom. Informasjon om presymptomatisk test Et vanskelig valg Huntingtons sykdom Informasjon om presymptomatisk test Utgitt av Landsforeningen for Huntingtons sykdom i samarbeid med Senter for sjeldne diagnoser Et vanskelig valg Innhold Hva kan

Detaljer

Verdsetting av nytten ved å oppnå god vannkvalitet i innsjøer

Verdsetting av nytten ved å oppnå god vannkvalitet i innsjøer RAPPORT L.NR. 5966-2010 Verdsetting av nytten ved å oppnå god vannkvalitet i innsjøer Sammendrag Foto: David N. Barton 1 Forord Dette sammendraget gir en kortfattet oversikt over de viktigste resultatene

Detaljer

Arve G Myrvang Consulting Org nr 913 671 139 Olaf Bulls vei 34, 0765 Oslo Telefon 928 38 093

Arve G Myrvang Consulting Org nr 913 671 139 Olaf Bulls vei 34, 0765 Oslo Telefon 928 38 093 NOTAT 7.3.2015 KR 11.3/15 Utarbeidet av Arve G Myrvang For Kirkerådet ved Jan Rune Fagermoen 1. INNLEDNING Den 4 mars mottok jeg mail fra Jan Rune Fagermoen i Kirkerådet som anmodet meg om å gi min vurdering

Detaljer