HR-XV2E BRUKERHÅNDBOK NORSK DVD-SPILLER/VIDEO OPPTAKER PAL POWER SEARCH TITLE SHOWVIEW. VIDEO Plus+ TV/VCR TV/VCR PR CANCEL TV/VCR PR EJECT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HR-XV2E BRUKERHÅNDBOK NORSK DVD-SPILLER/VIDEO OPPTAKER PAL POWER SEARCH TITLE SHOWVIEW. VIDEO Plus+ TV/VCR TV/VCR PR + 0000 CANCEL TV/VCR PR EJECT"

Transkript

1 TV MENU DISPLAY REPEAT A-B AUX VCR MEMORY SUBTITLE ZOOM TV SEARCH ANGLE TITLE TV/VCR TV/VCR PR + TV/VCR PR AUDIO MONITOR OK PROG. POWER EJECT RETURN REPEAT SHOWVIEW VIDEO Plus+ TV 0000 CANCEL NORSK -SPILLER/VIDEO OPPTAKER HR-XVE PAL RANDOM R BRUKERHÅNDBOK P/N : 84RP009U LPT080-00C

2 Skkerhetsforanstaltnnger / Vktge merknader om å kontrollere denne enheten ADVARSEL FARE FOR ELEKTRISK SJOKK MÅ IKKE ÅPNES ADVARSEL: FOR Å UNNGÅ FARE FOR ELEKTRISK STØT MÅ IKKE DEKSEL (ELLER BAKDEKSEL) FJERNES. DET FINNES INGEN DELER INNE I PRODUKTET SOM BRUKERE KAN REPARERE. OPPSØK FAGFOLK HVIS PRODUKTET MÅ REPARERES. Dette lynsymbolet nne et lkesdet trekant er en advarsel for brukeren om at det fnnes usolert spennng nne produktet som kan være kraftg nok tl å kunne forårsake personskader. Utropstegnet nne en lkesdet trekant er en advarsel for brukeren om at det er vktg nformasjon om bruk og vedlkehold (servce) av produktet lesestoffet som følger med. ADVARSEL: FOR Å UNNGÅ BRANN ELLER ELEKTRISK STØT BØR IKKE DETTE PRODUKTET UTSETTES FOR REGN ELLER FUKTIGHET. ADVARSEL: Denne Dgtale Vdeo Dsc splleren bruker en laserstråle. For at dette produktet skal brukes på rktg måte bør denne brukervelednngen leses, og også beholdes for fremtdg bruk. Hvs enheten må vedlkeholdes må du kontakte et autorsert verksted se fremgangsmåte for servce. Brukeren kan utsettes for farlg strålng hvs kontroller brukes, justernger foretas eller produktet brukes på annen måte enn det som er spesfsert denne velednngen. For å unngå strålng må du kke ta av lokket. Det er synlge laserstråler når den er åpnet. IKKE SE RETT INN I STRÅLEN. ADVARSEL: Dette apparatet må kke utsettes for dryppende vann eller vannsprut. Gjenstander som er fylt med væske, som for eksempel vaser og lgnende, må kke settes på apparatet. Dette produktet er produsert samsvar med krav for radoforstyrrelser henhold tl drektver EEC 89/6/EEC, 9/68/EEC og 7//EEC. For Itala: Det bekreftes at dette produktet, av merke JVC, tlfredsstller departementsvedtak nr. 548 av 8. aug. 95 kunngjort den talenske republkks offselle lysngsblad nr. 0 av 8. des 95. nader på opphavsrettgheter: Opphavsrettslgbeskyttet materale må kke koperes, krngkastet, vses, sendes på kabel, splles offentlg eller lees ut uten at tllatelse for dette er nnhentet. Dette produktet kommer med kopbeskyttelse utvklet av Macrovson. Sgnaler for kopbeskyttelse er tatt opp på noen plater. Dette produktet har Copyrght Protecton (Copyrghtbeskyttelse) teknkk som er beskyttet av vsse USApatent og andre ntellektuelle rettgheter som ees av Macrovson Corporaton og andre opphavsrettsnnehavere. Bruk av denne koperngsbeskyttelsesteknologen må være autorsert av Macrovson Corporaton og gjelder for hjemmebruk og andre begrensede vsnngsrettgheter dersom det kke er gtt annen tllatelse fra Macrovson Corporaton. Omvent konstruksjon eller demonterng er forbudt. SERIENUMMER: Serenummeret fnnes på baksden av enheten. Dette nummeret er unkt og er kke tlgjengelg for andre. Du bør skrve ned anmodet nformasjon og beholde denne velednngen som et permanent bevs på kjøpet dtt. Modell nr. Serenr. Funksjoner: Gr allsdge mulgheter tl å splle, VCD, muskk-cd-er eller VHS-kassetter. Se på en samtdg som du tar opp et TV-program på vdeo. Fjernkontroll både tl, vdeo og JVC TV. Ta opp fra tl vdeo (med mndre er koperngsbeskyttet med Macrovson). H-f stereovdeo. Vktge merknader om å kontrollere denne enheten Denne enheten benytter ett sett kontroller tl å operere både -splleren, vdeoen og JVC TV. Følgende knapper er nyttge når du skal kontrollere hver del. Du må først velge TV eller VCR/ med gldnngsbryteren. POWER-knappen Trykk på POWER-knappen på fjernkontrollen eller frontpanelet for å slå på denne enheten. -knapp Trykk på -knappen på fjernkontrollen når du ønsker å styre -splleren. -ndkatoren vl lyse på frontpaneldsplayet for å vse at -en er valgt. VCR-knappen Trykk på VCR-knappen på fjernkontrollen når du vl styre vdeosplleren. VCR-ndkatoren lyser på frontpaneldsplayet for å vse at vdeosplleren er valgt. 4 /VCR-knappen Trykk på knappen /VCR på frontpanelet for å veksle mellom -en og vdeosplleren.

3 Innholdsfortegnelse INNLEDNING Skkerhetsforanstaltnnger Vktge merknader om å kontrollere denne enheten.. Innholdsfortegnelse Før bruk Spllbare plater Forhåndsregler nader om plater Om symbolene Frontpanelet og tekstvnduet Fjernkontrollen Forandrng av A/B/C/D kodene med fjernkontrollen TV-fjernkontroll for flere merker Bakpanelet FORBEREDELSE Tlkoblng Kople tl en TV & Dekoder (Satelltt eller Set Top Box). Tlkoblng av ekstrautstyr Før bruk vdeodelen Innstllng av en Vdeokanal på TV-appartet.... Førstegangsbruk av vdeoopptakeren Innstllng av klokken Manuelt Innstllng av fargesystemet Hvordan bruke hovedmenyen Innstllng av TV-stasjoner Automatsk Innstllng av TV-stasjoner Manuelt Endre rekkefølgen av TV-stasjoner Slette TV-stasjoner Før bruk - -delen Generell forklarng Skjermmeny Grunnnnstllnger Grunnnnstllnger Generell bruk Språk Blde Lyd Annet Foreldrekontroll BRUK Bruk med kassett Avspllng av et bånd Hoppe over CM (Commercal Message - Reklame) EPC (Optmal blderespons) ITR (Instant Tmer Recordng - Automatsk, tdsnnstlt opptak) ShowVew Programmerng Tmer-opptak Ved hjelp av skjermvsnng (OSD) Bruk med og Vdeo-CD Splle en og Vdeo-CD Generelle funksjoner Bytte tl annen TITTEL Gå tl et annet KAPITTEL/SPOR Langsom avspllng Stllblde og avspllng av blde for blde Søk Tlfeldg avspllng Repeter Repeter A-B Tdssøk D Surround Zoom Markørsøk Speselle -funksjoner Sjekke nnholdet på en -vdeoplate: Menyer. 8 Tttelmeny Platemeny Kameravnkel Endre lydsporet Tekster Bruk med audo-cd- og MP/WMA-plate Avspllng av audo-cd-og MP/WMA plate nader tl MP/WMA-opptak Pause Bytte tl et annet spor Repeter Spor/Alle/Av Søk Tlfeldg avspllng Repeter A-B D Surround Endre lydkanal Bruk med JPEG-plate Se en JPEG-plate Gå tl en annen fl Gjenta Alt/AV nader om JPEG-opptak Programmert avspllng Programmert avspllng med Audo-CD og MP/WMA/JPEG-plate Programmert avspllng med Vdeo-CD Gjenta programmerte spor Programmerte Gjentakelse Alt/AV Slette et spor fra programlsten Slette hele programlsten Tlleggsnformasjon - Vdeodelen Skjermvsnng (OSD) Nullstlle båndtellerverket Barneskrng H-F stereo Lydsystem Wde Screen Kompatbltet (6:9) Innstllng av dekoderen Tlleggsnformasjon - -delen Mne Skjermbeskytter Bldennstllnger Speselt opptak Kopere fra tl VCR Ta opp fra en annen vdeospller REFERANSE Felsøkng Lste over språkkoder Lsten over landskoder Spesfkasjoner Om symbolene tl nstruksene Indkerer farer som kan forårsake skader på selve enheten eller annen materell skade. Indkerer speselle brukerfunksjoner på enheten. Indkerer tps og hnt for enklere bruk. INNLEDNING

4 Før bruk Spllbare plater (8 cm / cm plate) Vdeo CD (VCD) (8 cm / cm plate) Audo CD (8 cm / cm plate) I tllegg kan dette apparat splle av CD-R eller CD-RW plater som nnholder lydttler eller MP-fler, WMA eller JPEG-fler og den kan også splle av SVCD plater. nader Noen CD-R/RW-plater kan kke splles på denne enheten. Dette avhenger av befatnngen tl opptaksutstyret eller CD-R/RW-platen selv. Enheten kan kke splle tomme CD-R/RW-plater eller plater som nneholder annen data enn MP eller CD- DA. Du må kke feste segl eller merkelapper på noen sde av platene. Du må kke bruke CD-plater med rregulær form (for eksempel hjerteformet eller åttekantet). Dette kan føre tl funksjonsfel. nader om -er og vdeo-cd-er Enkelte avspllngsfunksjoner for -er og vdeo-cd-er kan være fastsatt med henskt av programvareprodusentene. Da denne enheten spller -er og vdeo- CD-er henhold tl CD-nnholdet utvklet av programvareprodusenten, kan enkelte av enhetens avspllngsfunksjoner være utlgjengelge eller andre funksjoner kan legges tl. Se også nstruksjonene som følger med -er og Vdeo-CD-er. Enkelte -er som er laget tl nærngsformål kan kke splles på enheten. Regonskode tl -splleren og -plater Denne -splleren er desgnet og laget for avspllng av -programvare som er kodet tl regon. Regonskoden tl merkelappen på noen plater vser hvlken type spller som kan splle av dsse platene. Denne enheten kan kun splle av plater som er merket med eller ALL. Hvs du forsøker å splle av andre plater vl meldngen Check Regonal Code vses på TV-skjermen. Noen -plater har ngen regonskode påskrevet, men er allkevel begrenset tl avspllng nnenfor et bestemt område. Platerelaterte uttrykk Tttel (kun ) Hovedflmnnholdet, medfølgende nnhold, bonusmaterale eller muskkplater. Hver tttel er tldelt et tttel referansenummer som gjør at du kan fnne hver ndvduelle del enkelt og gret. Kapttel (kun ) Deler av en flm eller muskkstykke som er mndre enn ttler. En tttel består av flere kaptler. Hvert kapttel er tldelt et kapttelnummer som gjør at du enkelt kan fnne ønsket kapttel. Avhengg av platen kan det også hende at ngen kaptler er tatt opp. Spor (kun vdeo-cd og muskk-cd) Deler av et blde eller et muskalsk stykke på en vdeo- CD eller en muskk-cd. Hvert spor er tldelt et spornummer som lar deg fnne sporet du vl ha. Scene På en vdeo-cd med PBC-funksjoner (Playback Control - avspllngskontroll), deles flm og stllblder nn avsntt kalt "scener". Hver scene vses på menyskjermbldet og er tldelt et scenenummer som lar deg fnne frem tl scenen du vl ha. En scene består av ett eller flere spor. Typer vdeo-cd-er Det fnnes to typer vdeo-cd-er: Vdeo-CD-er utstyrt med avspllngskontroll (Versjon.0) Funksjoner foravspllngskontroll lar deg samhandle med systemet va menyer, søkefunksjoner eller andre typske datalgnende operasjoner. Stllblder med høy oppløsnng kan også splles hvs de er tatt med CD-en. Vdeo-CD-er som kke er utstyrt med avspllngskontroll PBC (Versjon.) Dsse CD-ene brukes på samme måte som muskk-cder, og kan splle vdeoblder så vel som lyd. Men de er kke utstyrt med avspllngskontroll. 4

5 Før bruk (Fortsatt) Forhåndsregler Lagrng av plater Behandlng av enheten Når enheten sendes Det kan være gret å ta vare på den orgnale pappesken og nnpaknngsmateralene. For maksmal beskyttelse bør du pakke enheten på samme måte som den kom fra fabrkken. Når enheten monteres Det kan hende at bldet og lyden tl TV-er, vdeoer eller radoer nærheten blr fordred under avspllng. Hvs dette er tlfelle bør du plassere enheten vekk fra TV-en, vdeoen eller radoen. Du kan også skru av enheten når platen er tatt ut. Etter avspllng må du legge platen tlbake omslaget. Platene må kke utsettes for drekte sollys eller varmeklder. Vdere må de kke etterlates blder som står drekte sollys da temperaturen nne blen kan øke radkalt. Rengjørng av plater Fngeravtrykk og støv på platen kan føre tl dårlg bldekvaltet og forvrengnng av lyden. Du bør tørke av platen med et tørt tøystykke før avspllng. Tørk av fra mdten av platen og ut. INNLEDNING For å holde overflaten ren Du må kke bruke løsemdler som for eksempel nsektspray nærheten av enheten. Du må heller kke la gumm eller plastprodukter være kontakt med enheten over lengre peroder da de vl sette merker på overflaten. Rengjørng av enheten For å rengjøre kabnettet Bruk et mykt, tørt tøystykke. Hvs overflaten er veldg sktten kan du bruke en mykt tøystykke fuktet med et mldt rengjørngsmddel. Du må kke bruke sterke løsemdler som alkohol, rensevæske eller tynner da dsse vl skade overflaten på enheten. For å få et klart blde -splleren er en høyteknologsk nnretnng. Hvs den optske lnsen og delene tl splleren blr sktne vl bldekvalteten reduseres. V anbefaler ettersyn og vedlkehold etter hver tusende tmes bruk. (Dette kommer an på omgvelsene enheten blr brukt.) Kontakt dn nærmeste forhandler for flere detaljer. nader om plater Håndterng av plater Du må kke berøre avspllngsoverplaten tl platen. Hold platen etter kantene slk at det kke kommer fngeravtrykk på overflaten. Du må kke feste papr eller tape på platen. Du må kke bruke sterke løsemdler som alkohol, rensevæske, tynner, rengjørngsmdler eller antstatsk spray for gamle vnylplater. Om symbolene Om vsnng av symbolet kan vses på TV-skjermen under avspllng. Dette konet betyr at funksjonen som er forklart denne brukervelednngen kke er tlgjengelg på den speselle -platen. Om nstrukser om platenes symboler Et avsntt hvs tttel har et av de følgende symbolder gjelder kun for platen som er representert av symbolet. VCD.0 Vdeo-CD-er med PBC-funksjon (avspllngskontroll). VCD. Vdeo-CD-er uten PBC-funksjon (avspllngskontroll). CD Audo CDer. MP MP plate. WMA WMA plate. JPEG JPEG plate. 5

6 Frontpanelet og tekstvnduet STRØM Skrur splleren AV eller PÅ. Kassettutløsnng Kassettholder Kanalprogramvelgere VCR-ndkator /VCR-velger ÅPNE/LUKK ( ) Åpner eller lukker plateskuffen. Tekstvndu Vser gjeldende status tl splleren. STOP ( Á ) Stopper avspllng. PLAY ( G) Starter avspllng. Bakover Skp/Scan ( ), tlbakespolng Gå tl begynnelsen av gjeldende kapttel/ spor eller tl FORRIGE kapttel/spor. Trykk ned og hold to sekunder for å søke hurtg tlbake. Spoler båndet tlbake. Fremover Skp/Scan, hurtgfremspolng ( ) Gå tl NESTE kapttel/spor. Trykk ned og hold to sekunder for å søke hurtg fremover. Spoler båndet forover. Plateskuff Legg en plate her. Vdeoopptak Lydnngang (V/H) Vdeonngang Fjernkontrollsensor Pek fjernkontrollen tl splleren mot denne. -ndkator Vser total avspllngstd/tden som er gått/nåværende td Indkerer repetsjonsmodus Dsc lagt Koperng gang fra tl VHS. Et tdsnnstlt opptak er programmert eller er gang. Vser at en kassett står nne. VCR-opptak er aktvert. Vser TV-modusen (se Noter på sden.) COPY REC TV 6

7 AA AA Fjernkontrollen /VCR-velgerknapp Velger fjernkontrollens drftsmodus. TV eller VCR/ bryter - For bruk med JVC TV. - For bruk med dn VCR/ spller. DISPLAY - Tlgang tl skjermdsplay (). - Vser deg gjeldende klokkeslett eller teller(vcr). SUBTITLE (tekstng) Velg et tekstespråk. ANGLE (vnkel) Velg -kameravnkel hvs den er tlgjengelg. RETURN (retur) - Fjerne oppsettmenyen. - Vser menyen for en vdeo-cd med avspllngskontroll. REPEAT A-B, - Gjenta sekvensen. - Velg opptakshastghet. ZOOM Gr et forstørret vdeoblde. TITLE(tttel) Vse CD-ens tttelmeny hvs den er tlgjengelg. REPEAT Repeter kapttel, spor, tttel, alt. Nummertaster 0-9 Velg nummererte poster en meny. FGDE(venstre/høyre/opp/ned) - Velg en post menyen - Velg vdeokanalprogram - Velg en kanal på dtt JVC TV-apparat OK Bekreft menyvalg. SETUP (oppsett)/menu Får tlgang tl eller fjerne oppsettmeny. AUX Velg nngangsklde for opptak på vdeo. AUDIO MONITOR (lyd) Velg lydspråk () eller lydkanal (CD). PROG. Få tlgang tl programmeny eller fjerne den. RANDOM/ - Spller spor tlfeldg rekkefølge. - CM-skp. CANCEL/ Nullstlle et spornummer på programmenyen eller et merke på menyen MARKER SEARCH. - Tlbakestll telleverket tl null. POWER VCR TV MENU MEMORY SUBTITLE DISPLAY REPEAT A-B ZOOM SEARCH ANGLE TITLE AUX 8 9 TV TV/VCR TV/VCR PR + OK TV/VCR PR AUDIO MONITOR PROG. EJECT RETURN REPEAT SHOWVIEW VIDEO Plus+ TV 0000 CANCEL RANDOM POWER (strøm) Slår enheten PÅ eller AV. MENU (Dskettmeny) Få tlgang tl menyen på en -dskett. MEMORY et sted under avspllng. SEARCH (søk) Vs MARKER SEARCH-menyen. OPEN/CLOSE EJECT (Åpne/lukke/utløse) - Åpne eller lukke CD-skuffen. - Kassettutløser. SHOWVIEW For å vse programmenyen for ShowVew-programmerng Slå barneskrngen på og av. TV +/- Kontrollvolum på JVC TV-apparatet TV/VCR Veksle mellom TV-ens kanalvelger og VCR-ens nterne kanalvelger. TV Velg hjelpenngangsmodus på dtt JVC TV-apparat. Hurtgspolng fremover Spoler båndet fremover. PLAY (G) Starter avspllng. Tlbakespolng Spoler båndet tlbake. 0 Ta opp nngangskldene på vdeo. Á Stanser avspllng. Mdlertdg pause I avspllng/trykk flere ganger for avspllng blderamme for blderamme. Skp/skanne fremover ( ) Søk fremover* / gå tl neste kapttel eller spor. * Trykk og hold knappen nne ca. to sekunder. Revers skp/skanne ( ) Søke bakover* / gå tl begynnelsen av gjeldende kapttel eller spor eller gå tl forrge kapttel eller spor. * Trykk og hold knappen nne ca. to sekunder. INNLEDNING Bruksrekkevdde tl fjernkontroll Pek fjernkontrollen mot sensoren og trykk på knappene. Avstand: Omtrent ft (7 m) fra fremsden på sensoren Vnkel: Omtrent 0 hver retnng fra fremsden av sensoren Installasjon av batterer tl fjernkontroll Fjern lokket tl batterrommet på baksden av fjernkontrollen og legg to (størrelse AA) batterer. Pass på at de legges med og rktg retnng. Advarsel Du må kke blande gamle og nye batterer. Du må heller kke blande forskjellge battertyper (vanlg, alkalske osv.). 7

8 Forandrng av A/B/C/D kodene med fjernkontrollen Fjernkontrollen kan betjene fre JVC-vdeoenheter uavhengg av hverandre. Hver enhet svarer tl en av de fre kodene (A,B,C,D). Fjernkontrollen er forhåndsnnstlt tl å sende A-kodesgnaler ford enheten dn er forhåndsnnstlt tl å svare tl A-kodesgnaler. Det er ganske lett å omprogrammere enheten slk at den svarer på A-, B-, C- eller D-kodesgnaler. Før du utfører de følgende trnnene: Skyv TV/VCR/-bryteren tl høyre. TV TV VCR MENU MEMORY SEARCH DISPLAY REPEAT A-B SUBTITLE ZOOM ANGLE TITLE POWER EJECT RETURN REPEAT SHOWVIEW VIDEO Plus+ - På fjernkontrollen Hold VCR trykket ned under trnn -. Forandre fjernkontrollkoden. Trykk talltast "" for A, "" for B, "" for C eller "4" for D. Innstll fjernkontrollkoden. Trykk OK for å bekrefte nnstllngen av koden. På enheten Slå enheten av. Trykk I. Vs koden. 4 Trykk PLAY på enheten mer enn 5 sekunder mens enheten er slått av. Nåværende kode vses frontpanelets dsplay-vndu. Hvs koden som vses på frontpanelets dsplay-vndu er forskjellg fra koden som er nnstlt fjernkontrollen, gå tl trnn 5. Forandre enhetens kode. 5 Trykk Á på fjernkontrollen. Koden som er for tden nnstlt fjernkontrollen blr overført tl enheten. Når du en gang har nnstlt fjernkontrollen slk at den betjener TVen, behøver du kke gjenta dette trnnet med mndre du skal skfte ut batterene på fjernkontrollen eller tl du trekker støpslet ut av stkkontakten TV TV/VCR TV TV/VCR PR + 5 OK 0000 CANCEL TV/VCR PR RANDOM AUX AUDIO MONITOR PROG. 4 8

9 TV-fjernkontroll for flere merker Denne fjernkontrollen kan betjene de vktgste funksjonene på TVen dn. I tllegg tl JVC- fjernsynsapparater kan TV-apparater av andre merker også bl betjent. Før du utfører følgende trnn: Slå av TVen ved å bruke fjernkontrollen. Skyv TV/VCR/-bryteren tl venstre. TV 0-9 TV TV/VCR PR + / - TV REPEAT A-B VCR SUBTITLE ZOOM VIKTIG Selv om fjernkontrollen som følger med er kompatbel med både JVC-fjernsynsapparater og med TV-apparater av andre merker, kan det hende at den kke kan betjene TVen dn, eller at dens funksjonsevner er begrenset. MENU MEMORY SEARCH DISPLAY TV ANGLE TITLE AUX 8 9 TV/VCR TV/VCR PR + TV/VCR PR AUDIO MONITOR OK PROG. POWER EJECT RETURN REPEAT SHOWVIEW VIDEO Plus+ TV 0000 CANCEL RANDOM Betjen TVen ved å bruke tlleggsknapper POWER VCR TV + / - OK Bruk talltastaturet og -knappen for å velge TV-kanalen. For TV-apparater under kode 0, 0, 07, 0,, 4, 0,, 4, 5, 7, og 5, svarer -knappen tl knappen for ensfrede og tosfrede nstllnger (ofte merket som -/--) på fjernkontrollen tl fjernsynsapparatet dtt. Velg TV-merkets kode. Hold VCR-knappen trykt ned under trnn. Tast nn merkenummeret på TVen dn ved å bruke talltastaturet, og trykk OK. Trykk POWER på denne enhetens fjernkontroll for å slå TVen på, og prøv å betjene den (Se trnn ). Når du en gang har nnstlt fjernkontrollen slk at den betjener TVen, behøver du kke gjenta dette trnnet med mndre du skal skfte ut batterene på fjernkontrollen eller tl du trekker støpslet ut av stkkontakten. Noen TV-merker har flere enn én kode. Hvs TVen kke fungerer med den ene koden, prøv å taste nn en annen. Betjen fjernsynsapparatet. Trykk de tlsvarende knappene: POWER, TV, TV/VCR, PR+/- TV +/-(Volume), talltastaturet. Noen TV-merker krever at man trykker OK etter å ha trykt talltastaturet. MERKENAVN JVC BLAUPUNKT BRANDT FERGUSON FINLUX FUNAI LG/GOLDSTAR GRAETZ GRUNDIG HITACHI ITT LUXOR MITSUBISHI MIVAR NEC NOKIA NORDMENDE PANASONIC PHILIPS SABA SALORA SAMSUNG SELECO SHARP SONY TELEAVIA TELEFUNKEN THOMSON TOSHIBA KODE 0,, 4, ,,, 4, INNLEDNING Måten dsse knappene blr brukt på er avhengg av TVen dn. Følg anvsnngene for fjernkontrollen på TV-apparatet dtt når du bruker dsse knappene. 9

10 Pr Pb Bakpanelet AUDIO OUT (Venstre/Høyre) ( OUT) Kobles tl en forsterker, radoforsterker eller stereosystem. COMPONENT VIDEO OUT (Y Pb Pr) Kople tl et TV-apparat med Y Pb Pr nnganger. /VCR AUDIO OUT (Venstre/Høyre) Kobles tl en forsterker, radoforsterker eller stereosystem. EURO AV DECODER Kople tl en betalt TV dekoder, Set Top Boks eller annet vdeo nnspllngsapparat. VIDEO UTGANG bryter Velg COMPONENT, S-VIDEO eller RGB beroende av hvordan du kopler dette apparat tl dn TV. ANTENNE Tlkople antennen ved hjelp av denne kontakten VCR IN+OUT/ OUT EURO AV DECODER EXCLUSIVE OUT /VCR COMPONENT AUDIO AUDIO OUT VIDEO OUT OUT AERIAL DIGITAL AUDIO OUT R R RF OUT COMPONENT S-VIDEO L L EURO AV AUDIO/VIDEO /VCR OUT RGB OPTICAL S-VIDEO OUT Y COAXIAL AC-strømlednng Kobles tl en strømklde. RF OUT (/VCR OUT) Tlkople dn TV ved hjelp av denne kontakten OPTICAL (Dgtal audo out kontakt) Kobles tl dgtal (optsk) lydutstyr. EURO AV AUDIO/VIDEO (VCR IN+OUT/ OUT) COAXIAL (Kontakt for dgtale sgnaler) Kobles tl dgtalt (koaksalt) dgtalt utstyr. S-VIDEO OUT ( OUT) Kople tl en TV-apparat med S-Vdeo nngang. Du må kke berøre de ndre tappene på kontaktene på det bakre panelet. Elektrostatsk utladnnger kan forårsake permanent skade på enheten. 0

11 Rr Pb Rr Pb Tlkoblng Tps Avhengg av TV-en dn og annet utstyr fnnes det flere måter å koble splleren. Bruk kun en av tlkoblngsmetodene beskrevet nedenfor. Vennlgst les brukervelednngene tl TV, vdeo, stereo og annet utstyr for å koble tl utstyret på best mulg måte. For bedre lydgjengvelse kan du koble spllerens AUDIO OUT-kontakter tl nngangen på en forsterker, radoforsterker, stereo eller annet audo / vdeo-utstyr. Se Tlkoblng av ekstrautstyr på sde. Advarsel Pass på at -splleren er koblet drekte tl TV-en. Sett TV-en på rktg kanal. Du må kke koble -spllerens AUDIO OUT kontakt tl platespllernngangen på stereoanlegget dtt. Kople tl en TV & Dekoder (Satelltt eller Set Top Box) Gjør én av følgende koblnger, avhengg av kapasteten tl utstyret du har. Da du bruker SCART RGB sgnalet, nnstll vdeo utgangsbryteren tl RGB. Da du bruker COMPO- NENT VIDEO OUT kontakten, nnstll vdeo utgangsbryteren tl COMPONENT. Da du bruker S-VIDEO OUT kontakten, nnstll vdeo utgangsbryteren tl S-VIDEO. Grunnleggende koblng (AV) Koble EURO AV AUDIO/VIDEO på denne enhetens bakpanel tl scart-nngangen på TV-en ved hjelp av en SCART-plugg. Noen fjernsynsstasjoner sender kodete sgnaler som du bare kan se ved hjelp av en dekoder som du enten kjøper eller leer. Du kan kople en slk dekoder tl denne enheten. Grunnleggende koblng (RF) Koble RF-antennekabelen fra nnendørs/utendørsantennen tl antennenngangen på baksden av denne enheten. Koble den leverte RF-antennekabelen fra RFutgangen på baksden av denne enheten tl fjernsynets antennenngang. Eksklusv utgangskoblng for Komponent Vdeo (Color Stream ) (Fargestrøm) tlkoplng Kople COMPONENT VIDEO OUT kontaktene på -splleren tl de tlsvarende nngangskontaktene på TV-apparatet med hjelp av Y Pb Pr kabelen. Kople de venstre og høyre AUDIO OUT eller /VCR AUDIO OUT kontaktene på splleren tl de venstre og høyre nngangskontaktene på TV-apparatet med hjelp av lydkablene. S-VIDEO tlkoplng Kople S-VIDEO OUT kontaktene på dette apparat tl S-Vdeo nngangskontaktene på TV-apparatet med hjelp av S-Vdeo kabelen. Kople de venstre og høyre AUDIO OUT eller /VCR AUDIO OUT kontaktene på dette apparat tl de venstre og høyre nngangskontaktene på TV-apparatet med hjelp av lydkablene. AERIAL RF OUT /VCR OUT COMPONENT S-VIDEO RGB AERIAL Baksden Rear of av ths denne unt enheten (Component (Komponent Vdeo Vdeo connecton) tlkoplng) DIGITAL AUDIO OUT OPTICAL TV-ens Rear baksde of TV SCART INPUT VCR IN+OUT/ OUT EURO AV DECODER EURO AV AUDIO/VIDEO S-VIDEO OUT COMPONENT VIDEO INPUT Pr Pb Y Decoder (Satellte Parabol or Set Top Box) S-VIDEO INPUT /VCR AUDIO OUT R L EXCLUSIVE OUT COMPONENT VIDEO OUT Y AUDIO OUT R L COAXIAL AUDIO INPUT L R FORBEREDELSE VHS IN+OUT/ OUT EURO AV DECODER EXCLUSIVE OUT /VCR COMPONENT AUDIO AUDIO OUT VIDEO OUT OUT AERIAL DIGITAL AUDIO OUT R R RF OUT COMPONENT S-VIDEO L L EURO AV AUDIO/VIDEO /VCR RGB OUT OPTICAL S-VIDEO OUT Y COAXIAL Denne enhetens Rear of ths baksde unt (Basc (grunnleggende connecton) koblng)

12 Tlkoblng (Fortsatt) Tlkoblng av ekstrautstyr Tlkoblng av en forsterker med to kanals analog stereo eller Dolby Surround Koble venstre og høyre AUDIO OUT-plugger tl spllerens høyre og venstre kontakter på TV-en) ved hjelp av lydkabler. nader Hvs lydformatet tl de dgtale sgnalene kke stemmer med hva forsterkeren dn kan håndtere kan det hende at du kun hører en høy, fordred lyd eller ngen lyd det hele tatt. Trykk AUDIO MONITOR for å se på skjermmenyen hvlket lydformat -platen har. Tlkoblng av forsterker med to kanals dgtal stereo (PCM) eller tl en Audo / Vdeo-radoforsterker med flerkanals dekoder (Dolby Dgtal, MPEG or DTS) Koble -spllerens DIGITAL AUDIO OUT-kontakter (COAXIAL eller OPTICAL) tl tlsvarende kontakt på forsterkeren dn. Bruk en alternatv dgtal (coaxal eller optcal) kabel for å koble tl lyden. Du må så aktvere spllerens dgtale utgang. (Se Dgtal lydklde på sde 0). Dgtal flerkanals lyd En dgtal flerkanals tlkoblng gr best lydkvaltet. For å gjøre dette trenger du en flerkanals radoforsterter som støtter en eller flere av lydformatene tl -splleren dn (MPEG, Dolby Dgtal and DTS). Sjekk brukervelednngen tl radoforsterkeren og logoene på fremsden av radoforsterkeren. Advarsel: På grunn av lsensavtalen tl DTS vl lydutgangen kun være dgtal DTS når du har valgt en DTS lydklde. Denne enhetens baksde VHS IN+OUT/ OUT EURO AV DECODER EXCLUSIVE OUT /VCR COMPONENT AUDIO AUDIO OUT VIDEO OUT OUT DIGITAL AUDIO OUT R Pr R L Pb L EURO AV AUDIO/VIDEO OPTICAL S-VIDEO OUT Y COAXIAL -kanal analog stereo eller Dolby Surround-koblng -eksklusv utgang Dgtal flerkanalkoblng(-eksklusv utgang) L R OPTICAL DIGITAL INPUT AUDIO INPUT Forsterker (Radoforsterker) COAXIAL DIGITAL INPUT

13 Før bruk - vdeodelen Innstllng av en Vdeokanal på TVappartet nader Denne vdeoopptakerens utgangsfrekvens er nnstlt på UFH-kanal 6. Hvs kanal 6 allerede er brukt tl en annen TV-stasjon, eller bldet er uklart, kan du bytte vdeoopptakerens senderkanal. Punkt 5-8 vl vse deg hvordan du skfter vdeoopptakerens utgangsfrekvens. Dtt TV-apparat mottar sgnaler fra vdeoopptakeren som en annen TV-stasjon. Du må velge et kanalnummer på TV-apparatet og nnstlle det slk at du kan se vdeoopptak. Hvs du har brukt SCART- kabler, skulle TV-apparatet dtt allerede ha en reservert vdeokanal nnebygd, vanlgvs kalt AV. Pass på at du har nstallert vdeoopptakeren som beskrevet tdlgere denne håndboken. Trykk på POWER for å slå på vdeoopptakeren. Slå på TV-apparatet. Sett nn en nnsplt kassett vdeoopptakeren og trykk på PLAYG på fjernkontrollen. Velg et programnummer på TV som du ønsker å se vdeoopptak på. Det spller ngen rolle om du kke har et vdeobånd å avsplle på dette stadet. Du slår på vdeosplleren og fortsetter tl trnn og 4. Istedenfor å se på vdeoavspllng justerer du nå TV-apparatet tl du får et sterkt blått skjermblde. Innstll denne kanalen tl vdeobldet er skarpt og lyden klar. Hvs du har brukt en SCART- kabel, behøver du kke å stlle nn TV-apparatet, bare velg AV-kanalen. AV-kanalen er allerede forhåndsnnstlt for optmal vdeoavspllng på TV-apparatet. 4 Lagre kanalen på TV-apparatet. Hvs du skulle ha problemer med dette, vennlgst se etter TV-brukermanualen. 5 Utfør kun trnn 5-8 dersom du kke fkk et klart avspllngs-eller blått blde på TV som beskrevet foregående trnn -4. Velg et programnummer på TV som du ønsker å se vdeo på. Slå vdeoen av tl standby -stllng ved å trykke på POWER-Knappen på fjernkontrollen. (Bare klokken eller - -:- - vses dsplayet.) 6 Trykk på PR - eller på + på forsden av vdeosplleren mer enn 4 sekunder. RF6 vl komme tl syne på vdeodsplayet. Bldet nedenfor vses på tv-skjermen. RF CHANNEL 6 7 Trykk på PR - eller + for å velge en annen vdeokanal. Du kan velge et hvlket som helst kanalnummer mellom og 68. Du kan også sette den tl "OFF" hvs det oppstår forstyrrelser når TV-en er koblet tl vdeoen med en SCART-kontakt. Trykk på knappen på vdeoens front (vdeoen slår seg helt av). Slå vdeoen på gjen med eller POWER knappen. 8 På TV søker du nå nn den nye vdeokanalen, slk at et blått blde vses på skjermen, og lagrer den TV ens mnne. Vdeoen kan slås av med POWER knappen når du er ferdg. Pass på at du har nstallert vdeoopptakeren korrekt og lykkes med å nnstlle en vdeo avsatt tl kanal på TV-apparatet. Hvs du kke nnstller en egen vdeokanal på TV-apparatet, vl du kke være stand tl å se på eller gjøre opptak på vdeokassetter! Førstegangsbruk av vdeoopptakeren Følgende blde vl vses på TV-skjermen ved førstegangstlkoplng av vdeoopptakeren. For nnstllng av TV-stasjonene, vennlgst følg trnn og 4 som vst ACMS (se sde 5). Pr- ACMS A B CH D DK E F I N NL P S SF OTHERS OK FORBEREDELSE

14 Før bruk - vdeodelen Innstllng av klokken Manuelt Klokken vdeoopptakeren kontrollerer apparatets td- og datonnstllng. For at Showvew skal fungere skkkelg, må løpende td og dato nnstlles. Klokken stlles automatsk med ACMS (Automatsk kanalmnne-system) når vdeoopptakeren fanger opp et teletekst-sgnal. Hvs sgnalet er for svakt vl dette kke fungere, og klokken må stlles manuelt. Trykk på MENU. Trykk på F eller G for å velge TIME DATE. Trykk på OK. AUTO ADJUST -modusen kan settes av (OFF) ved å trykke på D eller E. Hvs du ønsker det, kan du stlle klokken manuelt ved å trykke på tastene. Trykk på OK. Innstllng av fargesystemet Trykk på MENU. Hovedmenyen vses på TV-skjermen. Trykk på F eller G for å velge SYSTEM. Trykk på OK. 4 Trykk på D eller E for å velge, henhold tl det FARGE-systemet som brukes. REC fosd ON OFF AUTO AB Pr- P R SET TIME SYS- C PALACMS DATE TEM OSD + - NIC MESECAM STB 6:9 THR- DECO- 4: OUGH DER EPC SYS- TEM TIME DATE AUTO - - ADJUST : ON OK 5 Trykk på MENU for å fjerne menyene fra TV-skjermen. HH MM DD MM YY - - : TIME DATE Bruk talltastene på fjernkontrollen for å endre TIMER, MINUTTER, DAG, MÅNED og ÅR. Vennlgst merk at vdeoopptakeren opererer med en 4-tmers klokke, slk at kl. om ettermddagen vses som kl.00. Ukedagen vses automatsk på dsplayet når du setter nn året. HH MM DD MM YY 8 : WED TIME DATE Hvs du gjør en fel, trykk på F eller G og tast nn de korrekte detaljene. 4 Trykk på MENU. 4

15 Før bruk - vdeodelen Hvordan bruke hovedmenyen Denne vdeoopptakeren kan lett programmeres ved å bruke menyene som vst på skjermen. Menyene styres fra FJERNKONTROLLEN. Skru på TV-apparatet og vdeoopptakeren ved å trykke på POWER-tasten. Trykk på MENU-tasten. Hovedmenyen vl komme tl syne på TV-skjermen. REC fosd ON OFF 6:9 4: Pr- ACMS STB THR- OUGH TIME DATE DECO- DER REC - Innstllng av tmer-opptak (se sde 5) PR SET - Manuell justerng (se sde 6) ACMS - ACMS (Automatsk kanalmnne-system) (se sde 5) TIME DATE - Dato og klokke (se sde 4) O SYSTEM - For å nnstlle farge-tv systemet (se sde 4) O ABC OSD - For å endre språknnstllngen for OSD. Du kan velge mellom engelsk, hollandsk, fransk, talensk og... O F.OSD ON/OFF - For en skjermvsnng av vdeoopptakerens operasjonsmodus (se sde ). De forskjellge drftndkatorene kommer kke tl å vses på TV-skjermen da denne funksjon er nnstlt "OFF" (AV-modus). O 6:9/4: - For å velge TV-apparatets format (aspect rato) (se sde 4) O STB THROUGH - Da Set Top Box er koplet tl AV uttak, kan du se på kanalen som du har valgt med STB om du nnstller STB THROUGH tl "ON" (PÅ-modus). På samme td bör du sette vdeo utgangsbryteren tl "RGB" (Röd, Grönn, Blå). O DECODER(DEKODER) - For å bruke en dekoder for betalngsfjernsyn (eller satelltt) med dn VCR (se s. 4). O EPC - Forbedre avspllngsbldet (se sde ) O NIC - Aktvsere eller deaktvsere NICAM-dgtallyden (se sde 4) Trykk på F og G for å velge ønsket meny. Trykk på OK og D eller E for å velge. 4 Trykk på MENU for å vende tlbake tl TV-bldet. Pr- ACMS STB THR- OUGH SYS- TEM EPC AB C OSD NIC REC OK Innstllng av TV-stasjoner Automatsk ACMS-systemet er avhengg av sgnaler overført fra TV-stasjonen for å stlle klokken og dentfsere stasjonen. Hvs TV-overførngssgnalene er svake, er det mulg at vdeoopptakeren kke klarer å oppfatte den nødvendge nformasjon, og dermed er ute av stand tl å dentfsere stasjonsnavnene og lagre dem korrekt. For å løse dette problemet vennlgst se avsnttet om MANUELL INNSTILLING på sde 6. Trykk på POWER for å slå på vdeoopptakeren. Trykk på MENU. Hovedmenyen vl komme tl syne på tv-skjermen. Trykk på F eller G for å velge ACMS. Trykk på OK. REC fosd ON OFF Pr- ACMS 6:9 4: TIME DATE DECO- DER SYS- TEM Trykk på F eller G for å velge LAND (Country). (A: Østerrke, B: Belga, CH: Svets, D: Tyskland, DK: Danmark, E: Spana, F: Frankrke, I: Itala, N: Norge, NL: Nederland, P: Portugal, S: Sverge, SF: Fnland, og andre) Trykk på OK om gjen for å starte den automatske stasjonsnnstllngen. Vdeoopptaker-klokken vl stlles automatsk når den automatske nnstllngen er ferdg. 4 TV-STASJONSTABELLEN vl komme tl syne når nnstllngen er fullført. Trykk på MENU for å lagre nnstllngene. EPC AB C OSD NIC A B CH D DK E F I N NL P S SF OTHERS Pr- ACMS OK OK 0 C0 00 TNT 0 C0 00 MTV 0 C04 00 NELON Pr- ACMS S 0 C0 00 TNT 0 C0 00 MTV 0 C04 00 NELON 04 C05 00 TRT 05 C06 00 RTL4 06 C07 00 TELEC 07 C08 00 REREA 08 C09 00 RETE4 MOVE : DELETE :, OK E FORBEREDELSE 5

16 + - Før bruk - vdeodelen Innstllng av TV-stasjoner Manuelt I vsse områder av landet kan TV-sgnalene være for svake tl at den automatske stasjonsnnstllngen kan fnne og tlordne TV-stasjoner korrekt. Stasjoner med svakt sgnal må nnstlles manuelt for å kunne lagres vdeoen. Trykk på MENU. Hovedmenyen vl vses på TV-skjermen. Trykk på F eller G for å velge PR SET. Trykk på OK. 4 Hvs du kke kjenner stasjonens kanalnummer, trykk på D eller E gjentatte ganger for å søke etter den När den er funnet, trykk på G for å velge MFT (fnstllng). Hvs stasjonsbldet er uskarpt eller for skarpt, kan bldet fnstlles ved å trykke på D eller E. PR CH MFT STATION 09 C0 00 CHANNEL/CABLE : AV 5 Trykk på G for å velge STATION, slk at du kan navng TV-stasjonen. Trykk på OK. Navbelsten over TV-stasjoner vl vses. REC fosd ON OFF 6:9 4: Pr- ACMS STB THR- OUGH TIME DATE DECO- DER SYS- TEM EPC AB C OSD NIC REC OK PR CH MFT 09 C0 00 TNT MTV NELON TRT RTL4 TELEC RETEA RETE4 PR CH MFT STATION 0 C 0 00 PR-0 CHANNEL/CABLE : AV Trykk på MENU. Stasjonstabellen vl vses på skjermen. Trykk D eller E for å velge et ledg (tomt) programnummer som du vl stlle nn en stasjon på. (f.eks. PR 09). 0 C0 00 PR-0 0 C0 00 PR-0 0 C04 00 PR-0 04 C05 00 PR C06 00 PR C07 00 PR C08 00 PR C09 00 PR-08 MOVE : DELETE : Trykk på OK. Trykk på AUX for å velge C (standardstasjoner på VHF/UHF-båndet) eller S (kabel-tv-stasjoner): C=C0-C69/S=S0-S4. Skrv nn ønsket stasjons tosfrete kanalnummer med talltastene., OK 6 Trykk på D eller E for å velge et navn fra lsten. Trykk på OK for å bekrefte. Hvs passende navn kke står lsten, skal du kke trykke OK, men gä vdere tl trnn 7. PR CH MFT 06 C Du kan endre et navn manuelt, stedenfor å bruke et standardnavn. Trykk på G. Trykk på D eller E for å velge og skrve nn bokstaver, tall eller symboler tl dtt egendefnerte navn. Trykk F eller G flytte fram eller tlbake mellom tegnene. Trykk på OK når du er ferdg. PR CH MFT STATION C09 C0 00 MTV OK TNT MTV NELON TRT RTL4 TELEC RETEA RETE4 OK 6 PR CH MFT STATION 09 C CHANNEL/CABLE : AV 8 Trykk på MENU for å bekrefte nnstllng og plasserng av stasjonen. Trykk på MENU gjen for å lagre den nye stasjonen og fjerne menyen fra skjermen. Hvs du vl nnstlle flere stasjoner manuelt, utfør trnn -8 gjen. 09 C0 00 MTV MOVE : DELETE :, OK OK

17 Før bruk - vdeodelen Endre rekkefølgen av TV-stasjoner Etter å ha nnstlt TV-stasjoner nn vdeoopptakeren, vl du kanskje ønske å endre rekkefølgen de er lagret uten å måtte nnstlle dem om gjen! Instruksjonene på denne sden vl vse deg hvordan du ganske enkelt kan flytte om på dem for å få dem ønsket rekkefølge. Trykk på MENU. Hovedmenyen vl komme tl syne på TV-skjermen. Trykk på F eller G for å velge PR SET. Trykk på OK. REC fosd ON OFF 6:9 4: TIME DATE DECO- DER SYS- TEM EPC AB C OSD NIC OK Slette TV-stasjoner Etter å ha nnstlt TV-stasjonene vdeoopptakeren, vl du kanskje ønske å slette en stasjon. Instruksjonene på denne sden vl vse deg hvor lett du kan slette en hvlken som helst TV-stasjon. Trykk på MENU. Hovedmenyen vl komme tl syne på TV-skjermen. Trykk på F eller G for å velge PR SET. Trykk på OK. REC fosd ON OFF 6:9 4: Pr- ACMS STB THR- OUGH TIME DATE DECO- DER Pr- ACMS STB THR- OUGH SYS- TEM EPC AB C OSD NIC OK FORBEREDELSE PR CH MFT STATION 0 C 0 00 PR-0 CHANNEL/CABLE : AV Trykk på MENU. Stasjonstabellen vses på skjermen. Trykk på D eller E for å velge det programnummeret du ønsker å flytte et program fra (f.eks. PR 0). Trykk på G. 0 C0 00 PR-0 0 C0 00 PR-0 0 C04 00 PR-0 04 C05 00 PR C06 00 PR C07 00 PR C08 00 PR C09 00 PR-08 MOVE : DELETE : Trykk på D eller E for å velge det programnummeret du ønsker å flytte et program tl (f.eks. PR 05). Trykk på OK. 4 Det valgte programmet vl nå flyttes over tl det nye programnummeret. Hvs du ønsker å flytte andre TV-stasjoner, gjenta trnnene - 4. Trykk på MENU for å fjerne menyene fra TV-skjermen., OK 0 C0 00 PR-0 0 C0 00 PR-0 0 C04 00 PR-0 04 C05 00 PR C06 00 PR C07 00 PR C08 00 PR C09 00 PR-08 OK 0 C0 00 PR-0 0 C0 00 PR-0 0 C05 00 PR C06 00 PR C04 00 PR-0 06 C07 00 PR C08 00 PR C09 00 PR-08 OK 0 C0 00 PR-0 0 C0 00 PR-0 0 C05 00 PR-0 04 C06 00 PR C04 00 PR C07 00 PR C08 00 PR C09 00 PR-08 MOVE : DELETE :, OK PR CH MFT STATION 0 C 0 00 PR-0 CHANNEL/CABLE : AV Trykk på MENU. Stasjonstabellen vses på skjermen. Trykk på D eller E for å velge det programnummeret du ønsker å slette (f. eks. PR 0). 0 C0 00 PR-0 0 C0 00 PR-0 0 C04 00 PR-0 04 C05 00 PR C06 00 PR C07 00 PR C08 00 PR C09 00 PR-08 MOVE : DELETE : Trykk på F. I løpet av en kort stund vl den valgte stasjonen være slettet. De etterfølgende stasjonene resorteres automatsk. Trykk på MENU for å fjerne menyene fra TV-skjermen. 4 Hvs du ønsker å slette andre TV-stasjoner, gjenta trnnene -. De etterfølgende stasjonene resorteres automatsk. Hvordan man velger lagrede TV-stasjoner: Lagrede TV-stasjoner kan velges på to forskjellge måter. Trykk på PR - eller + for å velge forskjellge stasjoner som er nnstlt n vdeoopptakeren. Du kan også velge stasjoner drekte ved å bruke de talltastene på fjernkontrollen., OK 0 C0 00 PR-0 0 C0 00 PR-0 0 C05 00 PR-0 04 C06 00 PR C04 00 PR C07 00 PR C08 00 PR C09 00 PR MOVE : DELETE :, OK C0 00 PR-0 C0 00 PR-0 C06 00 PR-0 C04 00 PR-04 C07 00 PR-05 C08 00 PR-06 C09 00 PR-07 C0 00 PR-08 MOVE: DELETE :, OK 7

18 Før bruk - -delen Generell forklarng Denne velednngen gr deg grunnleggende nstrukser om hvordan du kan bruke -splleren. Noen plater krever spesell betjenng eller tllater kun begrenset betjenng under avspllng. Når dette skjer vl du se på TV-skjermen. Dette vser at den speselle funksjonen kke tllates av -splleren eller kke er tlgjengelg på platen. Skjermmeny Du kan se generell nformasjon om spllerens status på TV-skjermen. Noen elementer kan endres med menyen. Bruk av skjermmenyen Trykk DISPLAY under avspllng. Trykk eller 4 for å velge et element. Det valgte elementet vl fremheves. Trykk eller for å endre verden tl et element. Du kan også bruke nummertastene tl å velge nummer (for eksempel tttelnummer). Noen funksjoner krever at du trykker OK for å aktvere valget. Ikoner som mdlertdg vser status TITLE CHAPT TRACK A ALL OFF B Repeter tttel Repeter kapttel Repeter spor (kun vdeo-cd-er uten avspllngskontroll) Repeter alle spor (kun vdeo-cd-er uten avspllngskontroll) Repeter A-B Repeter av Gjenoppta avspllng fra dette punktet Handlng kke tllatt eller tlgjengelg nader Noen plater tllater kke at skjermmenyen vses. Hvs du kke trykker noen knapper på 0 sekunder vl skjermmenyen forsvnne. Elementer Funksjon (Trykk /4 for å velge ønsket element) Valgmetode Tttelnummer / Vser gjeldende tttelnummer og totalt antall ttler, og bytter tl ønsket tttelnummer. /, eller nummertast, OK Kapttelnummer / Vser gjeldende kapttelnummer og totalt antall kaptler, og bytter tl ønsket kapttelnummer. /, eller nummertast, OK Td søk 0:6:57 Vser splt td, og lar deg søke drekte tl et speselt tdspunkt. Nummertast, OK Avspllngsspråk og dgtal lydsgn almodus Tekstspråk ENG D 5. CH OFF Vser gjeldende språk på flmen, kanalnummeret og endrng av nnstllng. Vser gjeldende språk på tekstngen og total antall vnkler, og endrng av nnstllng. / / Vnkel / Vser gjeldende vnkelnummer og endrng av vnkelnummer. / Lyd NORM. Vser gjeldende lydfunksjon og endrng av nnstllng. / VCD.0 VCD. Elementer Funksjon (Trykk /4 for å velge ønsket element) Valgmetode Spornummer /4 Vser gjeldende spornummer, totalt antall spor og avspllngskontroll på-modus og hopp tl ønsket spornummer. /, eller nummertast, OK Klokkeslett 0:6:57 Vser forløpt splletd (kun dsplay) Lydkanal STER. Vser lydkanal og endrer lydkanal. / Lyd NORM. Vser gjeldende lydmodus og endrer nnstllngen. / 8

19 Før bruk (Fortsatt) - -delen Grunnnnstllnger Du kan lage dne egne personlge nnstllnger på splleren. Grunnnnstllnger Generell bruk Trykk SETUP. Oppsettsmenyen vses. Dsc Audo Dsc Subttle Dsc Menu Ratng Country Code TV Aspect Menu Language Dgtal Audo Output Others Orgnal Englsh French German Spansh Trykk /4 for å velge ønsket element. Du vl så se gjeldende nnstllng for det valgte elementet tllegg tl alternatve nnstllng(er). Når du har valgt ønsket element trykker du, deretter /4 for å velge ønsket nnstllng. 4 Trykk OK for å bekrefte valget. Noen elementer krever flere trnn. 5 Trykk SETUP, RETURN eller PLAY for å gå ut av oppsettsmenyen. Språk Plate språk [Dsc language] Chnese Polsh Hungaran Russan Velg et språk for platens meny, lyd og tekstng. Orgnal : Det orgnale språksettet tl platen beholdes. Other : Trykk nummertastene for å skrve nn den korresesponderende fresfrete nummeret henhold tl lsten over språkkoder på sde 8. Trykk CANCEL hvs du skrver nn fel språk. Italan Other Menyspråk [Menu language] Velg et språk for oppsettsmenyen. Dette er den menyen du ser når du trykker SETUP. Blde Dsc Audo Dsc Subttle Dsc Menu Ratng Country Code TV Aspect Menu Language Dgtal Audo Output Others Englsh Spansh French German Italan TV-aspekt 4: Letterbox: Velges når du har koblet tl en vanlg 4: TV. Flmen vses med svarte kanter overkant og underkant av bldet. 4: Panscan: Velges når du har koblet tl en vanlg 4: TV. Flmen vses med bldet strukket ut slk at de fyller hele skjermen. Begge sdekantene på bldet blr kuttet av. 6:9 Wde: Velges når du har koblet tl en 6:9 bred TV. Dsc Audo Dsc Subttle Dsc Menu Ratng Country Code TV Aspect Menu Language Dgtal Audo Output Others 4: Letterbox 4: Panscan 6:9 Wde FORBEREDELSE Dsc Audo Dsc Subttle Dsc Menu Ratng Country Code TV Aspect Menu Language Dgtal Audo Output Others Orgnal Englsh French German Spansh Italan Chnese Polsh Hungaran Russan Other 9

20 Før bruk (Fortsatt) - -delen Lyd Dgtale Audo Sgnaler [Dgtal Audo Output] Hver -plate har et utvalg av forskjellge lydalternatver. Sett spllerens dgtale audo sgnaler henhold tl hva slags lydsystem du bruker. DOLBY DIGITAL/PCM: Velg DOLBY DIGITAL/PCM hvs du har koblet -spllerens DIGITAL OUT kontakt tl en Dolby Dgtal dekoder (eller en forsterker eller annet utstyr med en Dolby Dgtal dekoder). Stream/PCM: Velg Stream/PCM hvs du koblet spllerens DIGITAL OUT kontakt tl en forsterker eller annet utstyr med en DTS dekoder, Dolby Dgtal dekoder eller MPEG dekoder. PCM: Velg denne hvs du har koblet tl en -kanals dgtal stereoforsterker. -splleren spller av lyd -kanals PCM-format når du spller av en -plate som er tatt opp med et Dolby Dgtal, MPEG eller MPEG opptakssystem. Dsc Audo Dsc Subttle Dsc Menu Ratng Country Code TV Aspect Menu Language Dgtal Audo Output Others DOLBY DIGITAL /PCM Stream/PCM PCM Sample Freq. 48 KHz 96KHz Samplefrekvens For å endre nnstllngen tl samplefrekvens velger du først ønsket dgtal audo sgnal som forklart ovenfor. Hvs radoforsterkeren eller forsterkeren dn kke kan behandle 96KHz-sgnaler velger du 48KHz. Hvs du velger dette vl enheten automatsk konvertere alle 96KHz-sgnler tl 48KHz, slk at systemet dtt kan dekode dsse. Hvs forsterkeren dn kan behandle 96KHz, velger du 96KHz. Hvs du velger dette vl alle sgnaler gå rett gjennom uten vdere behandlng. Annet Innstllngene for DRC, vokal og avspllngskontroll kan endres. Trykk /4 for å velge ønsket element, deretter trykker du OK. Innstllngen tl ønsket element vl dermed endres fra Av tl På eller motsatt. Dynamc Range Control (DRC) Med -formatet kan du takket være dgtal lydteknolog høre lydsporet tl et program gjengtt så realstsk og nøyaktg som mulg. Allkevel kan det hende at du vl komprmere den dynamske rekkevdden tl lydsgnalene (forskjellen mellom de høyeste og laveste tonene). Med dette kan du lytte tl en flm på et lavere lydnvå uten å mste lydens klarhet. Aktver DRC for å få denne effekten. Vokal [Vocal] Dsc Audo Dsc Subttle Dsc Menu Ratng Country Code TV Aspect Menu Language Sett Vocal tl På kun hvs du spller av en flerkanals karaoke-. Karaokekanalene på platen vl mkses tl normal stereolyd. Avspllngskontroll Dgtal Audo Output Others DRC On Vocal On PBC On Slå avspllngskontroll (PBC - Playback control) PÅ eller AV. PÅ: Vdeo-CD-er med PBC splles av henhold tl PBC. AV: Vdeo-CD-er med PBC splles av på samme måte som lyd-cd-er. 0

21 Før bruk (Fortsatt) - -delen Foreldrekontroll Aldersgrense [Ratng] Det kan hende det fnnes scener på -flmer som kke egner seg for barn. Derfor nneholder noen plater nformasjon om aldersgrense som gjelder for hele platen eller vsse scener. Dsse scenene er rangert fra tl 8, eller alternatvt så kan man velge noen passende scener på platene. Dsse rangerngene avhenger av landet. Denne foreldrekontrollfunksjonen lar deg kontrollere hvlke plater barna dne kan splle av eller at noen plater blr splt med alternatve scener. Dsc Audo 8 Dsc Subttle 7 Dsc Menu 6 Ratng 5 Country Code 4 TV Aspect Menu Language Dgtal Audo Output Unlock Change Others Velg Ratng ved hjelp av /4 knappene på oppsettsmenyen. Når du har valgt "Ratng" trykker du. Hvs du kke enda har skrevet nn et passord; Skrv nn et fresfret passord ved hjelp av nummertastene. Dette lager så et fresfret skkerhetspassord, deretter trykker du OK. Skrv nn passordet på nytt og trykk OK for å bekrefte valget. Når du har skrevet nn et passord; Skrv nn det fresfrete passordet ved hjelp av nummertastene og bekreft dette ved å trykke OK. Hvs du gjør en fel før du trykker OK må du trykke CANCEL og skrve nn det fresfrete skkerhetspassordet på nytt. 4 Velg en rangerng fra tl 8 ved hjelp av /4 knappene. En () har mnst avspllngsrestrksjoner. Åtte (8) har mest avspllngsrestrksjoner. Lås opp [Unlock]: Hvs du velger Unlock deaktveres foreldrekontrollen. Alle scener på platen splles da av fullstendg. Rangerng tl 8: Noen plater nneholder scener som kke egner seg for barn. Hvs du aktverer rangerngssystemet på splleren vl alle scener med samme eller lavere rangerng splles av. Scener med høyere rangerng vl kke splles. Alternatvet må ha samme eller lavere rangerng. Hvs splleren kke fnner et passende alternatv vl avspllngen stopp. Du må skrve nn det fresfrete passordet eller endre rangerngsnvået for å kunne splle platen. 5 Trykk OK for å bekrefte rangerngsvalget dtt, og deretter SETUP for å gå ut av menyen gjen. Landskode Skrv nn koden tl det landet/området hvor platen ble rangert. Se lsten nedenfor for denne koden. (Se Lste over landskoder, sde 9.). Dsc Audo Dsc Subttle Dsc Menu Ratng Country Code TV Aspect Menu Language Dgtal Audo Output Others Code Set S E Velg Country Code ved hjelp av /4 knappene på oppsettsmenyen. Når du har valgt landskoden trykker du. Følg trnn tre under Aldersgrense på venstre sde. 4 Velg den første bokstaven ved hjelp av /4 knappene. 5 Plasser pekeren ved hjelp av / knappene og velg det andre tegnet ved hjelp av /4 knappene. 6 Trykk OK for å bekrefte valget dtt, og deretter SETUP for å gå ut av menyen gjen. Du må bekrefte det fresfrete passordet når koden endres (se Endre den fresfrete koden nedenfor). Endre den fresfrete koden Følg trnnene - som på venstre sde (Aldersgrense). Skrv nn den gamle koden, deretter trykker du OK. Velg Endre [Change] ved hjelp av /4 knappene, deretter trykker du OK. 4 Skrv nn den nye fresfrete koden, deretter trykker du OK. 5 Skrv nn nøyaktg samme kode enda en gang, og bekreft ved å trykke OK. 6 Trykk SETUP for å gå ut av menyen. Hvs du glemmer den fresfrete koden Hvs du glemmer passordet dtt kan du følge fremgangsmåten nedenfor for å slette det gjeldende passordet. Trykk SETUP for å aktvere oppsettsmenyen. Bruk nummertastene tl å skrve nn den sekssfrede koden Det fresfrete passordet er slettet. Skrv nn en ny kode som beskrevet tl venstre (rangerng). FORBEREDELSE

Guide for Bilunderholdning 2002-2003

Guide for Bilunderholdning 2002-2003 Gude for Blunderholdnng 2002-2003 Våg å møte fremtden Alt du trenger for å kunne kjøre nn fremtden er hva Poneer lover deg. La Poneer's nye blnavgerngssystemer gude deg dt. Bl underholdt av uforlgnelg

Detaljer

TheraPro HR90. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang

TheraPro HR90. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang . Kort velednng TheraPro HR9. Leverngsomfang Elektronsk radatortermostat I paknngen med radatortermostaten f nner du: 4 Den elektronske radatortermostaten regulerer romtemperaturen nøyaktg tl nnstlt verd

Detaljer

HR-S7600EU HR-S7611EU

HR-S7600EU HR-S7611EU VCR 0000 TV CABLE /SAT : VPS/PDC DAILY/QTDN. WEEKLY/HEBDO AUX ENTER/ENTREE EXPRESS 0 SEC + DIGITAL TBC/NR 6 db NORM VPS/PDC VCR SP REVIEW JOG SHUTTLE VIDEOSPILLER HR-S7600EU HR-S76EU LCD PROG AUDIO 6 7

Detaljer

OPEN/CLOSE REW FFWD STOP/EJECT PLAY RECORD PROG. DUBBING SELECT STOP PLAY RECORD

OPEN/CLOSE REW FFWD STOP/EJECT PLAY RECORD PROG. DUBBING SELECT STOP PLAY RECORD STANDBY-ON 1_15_BeforeSrart_.fm Page 1 Friday, October 21, 2005 10:18 AM Brukerveiledning Opptaker med Videokassettopptaker DRV-A2831 Før du begynner Komme i gang Opptak OPEN/CLOSE REW FFWD STOP/EJECT

Detaljer

HR-E249E BRUKS- ANVISNING VIDEOSPILLER NORSK INNHOLD SE AUTOMATISK OPPSETT PÅ BAKSIDEN. SIKKERHET 2 Sikkerhetsanvisninger... 2

HR-E249E BRUKS- ANVISNING VIDEOSPILLER NORSK INNHOLD SE AUTOMATISK OPPSETT PÅ BAKSIDEN. SIKKERHET 2 Sikkerhetsanvisninger... 2 A B C.MEMORY DISPLAY C.RESET CANCEL START STOP ADD TIME DAILY AUX TV VOL. DATE EXPRESS PROGRAMMING WEEKLY TIMER AUDIO MONITOR TV/VCR TV VCR (MONITOR) SAT PUSH JOG MULTI BRAND REMOTE CONTROL UNIT TV PROG.

Detaljer

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target.

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target. 7 bærbar DVD-spiller Bruksanvisning Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner For informasjon og support kontakt www.target.no Sikkerhetsinformasjon, Apparatet er Klasse 1 laserprodukt. Bruk av kontroller,

Detaljer

BD390 NORSK. BD390-P-BSWELLK-NEW-NOR 8/17/09 5:39 PM Page 1

BD390 NORSK. BD390-P-BSWELLK-NEW-NOR 8/17/09 5:39 PM Page 1 BD390-P-BSWELLK-NEW-NOR 8/17/09 5:39 PM Page 1 BD390 NORSK Som en ENERGY STAR Partner, fastslår LG at dette produktet eller produktmodellen oppfyller ENERGY STAR sine retningslinjer for energieffektivitet.

Detaljer

DVD VIDEO / SACD PLAYER DVP 720SA

DVD VIDEO / SACD PLAYER DVP 720SA DVD VIDEO / SACD PLAYER DVP 720SA 01-37 DVP720_Fin_02B 1 18/03/2004, /02b_3139 2:58 PM 246 13882 Important notes for users in the U.K. Mains plug This apparatus is fitted with an approved 13 Amp plug.

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG HT-A100WT http://no.yourpdfguides.com/dref/784744

Din bruksanvisning SAMSUNG HT-A100WT http://no.yourpdfguides.com/dref/784744 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

22 LED-TV med smal DVD-spiller

22 LED-TV med smal DVD-spiller 22 LED-TV med smal DVD-spiller ICAST 22 Bruksanvisning Vi forbeholder oss retten til å endre skjermmenyen uten varsel for å sikre kontinuerlig produktforbedring. Det betyr at skjermmenyen som beskrives

Detaljer

COLOUR TELEVISION ELEGANCE 21 FLAT TVD 55-2502/5 TOP DANSK SVENSKA NORSK SUOMI ENGLISH

COLOUR TELEVISION ELEGANCE 21 FLAT TVD 55-2502/5 TOP DANSK SVENSKA NORSK SUOMI ENGLISH COLOUR TELEVISION ELEGANCE 21 FLAT TVD 55-2502/5 TOP DANSK SVENSKA SUOMI ENGLISH INNHOLD 3 Plassering og sikkerhet 4 Tilkobling/forberedelser 4 Tilkobling av antenne og nettkabel 4 Innsetting av batterier

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS DVP630 http://no.yourpdfguides.com/dref/999661

Din bruksanvisning PHILIPS DVP630 http://no.yourpdfguides.com/dref/999661 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER DVH-340UB http://no.yourpdfguides.com/dref/5599600

Din bruksanvisning PIONEER DVH-340UB http://no.yourpdfguides.com/dref/5599600 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HR-S6600EU HR-S6611EU

HR-S6600EU HR-S6611EU TV TV VPS/PDC 0000 START DEBUT PROG TV/VCR DAILY/QTDN. WEEKLY/HEBDO AUX STOP DATE FIN EXPRESS? TV PROG + TV PROG AUDIO OK : TV PROG 0 SEC TV + TIMER VIDEOSPILLER HR-S6600EU HR-S66EU 6 7 8 9 0 MENU STANDBY/ON

Detaljer

Din bruksanvisning LG BP220N http://no.yourpdfguides.com/dref/4307513

Din bruksanvisning LG BP220N http://no.yourpdfguides.com/dref/4307513 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne.

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne. Pakke ut projektoren Gå gjennom følgende sjekkliste og forsikre deg om at du har mottatt alle delene. Hvis du mangler noen av komponentene, må du ta kontakt med kjøpsstedet. YHovedenhet YFjernkontroll

Detaljer

Din bruksanvisning LG BH9420PWN http://no.yourpdfguides.com/dref/4307517

Din bruksanvisning LG BH9420PWN http://no.yourpdfguides.com/dref/4307517 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

INNHOLD 1. PANEL OG FJERNKONTROLL... 3 1.1 Knapper på frontpanelet... 3 1.2 Beskrivelse av bakpanelet... 4 1.3 Knapper på fjernkontrollen... 5 1.

INNHOLD 1. PANEL OG FJERNKONTROLL... 3 1.1 Knapper på frontpanelet... 3 1.2 Beskrivelse av bakpanelet... 4 1.3 Knapper på fjernkontrollen... 5 1. INNHOLD 1. PANEL OG FJERNKONTROLL... 3 1.1 Knapper på frontpanelet... 3 1.2 Beskrivelse av bakpanelet... 4 1.3 Knapper på fjernkontrollen... 5 1.4 Beskrivelse av elementer på skjermen... 6 2. INNLEDNING...

Detaljer

Din bruksanvisning LG HLX55W http://no.yourpdfguides.com/dref/3913009

Din bruksanvisning LG HLX55W http://no.yourpdfguides.com/dref/3913009 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25 Innholdsfortegnelse Forholdsregler.... 2 Velkommen til digitalt satellitt-tv!.. 3 Viktig.... 3 Oppdateringer til mottakeren.... 3 Miljømessige hensyn.... 4 Merknader om opphavsrett.... 4 Fjernkontrollen....

Detaljer

Din bruksanvisning LG BH6620TN http://no.yourpdfguides.com/dref/4363338

Din bruksanvisning LG BH6620TN http://no.yourpdfguides.com/dref/4363338 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

DVD Recorder Home Theater System LX7500R/01/04. Bruksanvisning

DVD Recorder Home Theater System LX7500R/01/04. Bruksanvisning DVD Recorder Home Theater System LX7500R/01/04 Bruksanvisning CAUTION VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AVOID EXPOSURE TO BEAM ADVARSEL SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING UNDGÅ UDSÆTTELSE

Detaljer

Sikkerhetsanvisninger... 4 Generelt... 6 Om DVD... 6 Andre spillbare formater... 7 Disponible surround-lydformater... 7

Sikkerhetsanvisninger... 4 Generelt... 6 Om DVD... 6 Andre spillbare formater... 7 Disponible surround-lydformater... 7 INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsanvisninger................................................... 4 Generelt.............................................................. 6 Om DVD............................................................................

Detaljer

Digital HD PVR-dekoder

Digital HD PVR-dekoder Brukermanual HD PVR CT Digital HD PVR-dekoder MPEG / MPEG Kom i gang på Pakkens innhold Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen. Esken skal inneholde: dekoder fjernkontroll med batterier

Detaljer

Digital satellite receiver? Digital satellitmottagare? Digital parabolmodtager? Digital satellittmottaker?

Digital satellite receiver? Digital satellitmottagare? Digital parabolmodtager? Digital satellittmottaker? Digital satellite receiver? Digital satellitmottagare? Digital parabolmodtager? Digital satellittmottaker? Extra information - Svenska Emballage Vänligen spara allt kartongemballage till din Digitalbox,

Detaljer

AV28CT1EP FARGEFJERNSYN VÄRITELEVISIO FARVEFJERNSYN FÄRG-TV $9&7(3 NORSK SUOMI DANSK SVENSKA BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG BRUKSANVISNING

AV28CT1EP FARGEFJERNSYN VÄRITELEVISIO FARVEFJERNSYN FÄRG-TV $9&7(3 NORSK SUOMI DANSK SVENSKA BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG BRUKSANVISNING NORSK SUOMI DANSK SVENSKA $9&7(3 AV28CT1EP FARGEFJERNSYN VÄRITELEVISIO FARVEFJERNSYN FÄRG-TV BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG BRUKSANVISNING VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED 2001 VICTOR COMPANY

Detaljer

Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player

Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player BRUKERMANUAL Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player Vennligst les denne manualen grundig før betjening av ditt apparat og ta vare på den for senere anvisninger. BP735 P/NO : MFL68164561_1.0 www.lg.com 2

Detaljer

SMT-S7140. Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER

SMT-S7140. Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER SMT-S7140 Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER SMT-S7140 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Denne mottakeren er laget i henhold til internasjonale sikkerhetsstandarder. Les nøye gjennom følgende anbefalte

Detaljer

DSB-H670N. Brukerhåndbok NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER

DSB-H670N. Brukerhåndbok NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER Brukerhåndbok NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER 03-H670N_VIA_NOR.indd ii-iii 2007-12-10 오전 9:05:02 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Denne mottakeren er produsert i henhold til internasjonale sikkerhetsstandarder. Vennligst

Detaljer