AEG CTV 4803 ST/VT. Farge-TV. Bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AEG CTV 4803 ST/VT. Farge-TV. Bruksanvisning"

Transkript

1 AEG CTV 4803 ST/VT Farge-TV Bruksanvisning

2 Takk for at du kjøpte dette TV-apparatet. Studer bruksanvisningen nøye for å se hvordan du kan få mest nytte av ditt nye produkt. Generelt Sikkerhet: - Ikke plasser noe direkte oppå TV-apparatet, og sørg for minimum 5 cm avstand rundt apparatet til ventilasjon. - Dersom apparatets hovedledning blir skadet eller må byttes ut, må du skru av apparatet, trekke ut støpselet og kontakte kvalifisert personell. - Plasser aldri TV-apparatet på usikre eller ustødige bord eller bord med treskruer. - Dette apparatet er laget for bruk hjemme i normaltemperatur. Bruk i tropiske klimaer og andre steder kan være farlig. - Ikke utsett apparatet for væske eller fuktighet. - Ikke dytt noe inn i ventilasjonshullene. - Sørg for å plassere ledningene på steder der de ikke vil bli tråkket på, utsatt for press eller hakk, eller skadet på noen som helst måte. - Ved torden skal hovedledningen og antennen tas ut av kontakten. - Ikke bruk TV-apparatet i nærheten av vann, for eksempel nær badekar, vask eller basseng, eller i fuktige omgivelser. Ikke plasser blomstervaser eller andre ting fylt med vann oppå apparatet. - Dersom du har sølt vann på apparatet og det ikke fungerer som det skal, må du skru det av, kople ut kontakten og kontakte kvalifisert servicepersonell. Du må aldri løsne bakdekselet. - Pass på at ventilasjonshullene ikke er tildekket av for eksempel aviser, duker, gardiner osv. - Ikke plasser stearinlys eller andre levende flammer på apparatet. Plassering For best plassering, velger du et sted der lyset ikke faller direkte på skjermen. Hold apparatet borte fra varmekilder. Unngå å plassere gjenstander med sterke magnetfelt i nærheten av apparatet, da dette kan virke inn på fargekvaliteten. Rengjøring: Skru av TV-apparatet og trekk ut støpselet. Bruk en lett fuktig klut til å vaske. Ikke bruk kjemiske løsemidler da disse kan skade belegget på apparatet. Standby-modus: Apparatet kan settes i standby-modus ved hjelp av fjernkontrollen. For å beholde optimal bildekvalitet bør du skru helt av TV-apparatet med jevne mellomrom. Bruk on/off-knappen.

3 Skru på TV-apparatet 1) Åpne batteridekselet på fjernkontrollen og sett inn to AA-batterier (ikke vedlagt) som + og - viser inne i batterihuset. Lukk batterihuset. Obs! Sørg for at batteriene er riktig plassert. Kast de brukte batteriene i egnede beholdere. 2) Kople antennen til TV-apparatet. 3) Kople TV-en til en 230 VAC-kontakt. 4) Skru på TV-apparatet med knappen on/off foran på apparatet. Det røde lyset tennes. Dersom skjermen forblir svart trykker du på knappene P+ eller P- foran på TV-en eller en av knappene P+, P-, 0,1, 2-9 på fjernkontrollen. 1) Etter at du har skrudd TV-en på ved hjelp av knappen foran på apparatet, vil TVen gå inn i den modus det var sist gang du trykket på denne knappen. Dersom apparatet ble skrudd av ved hjelp av POWER på fjernkontrollen vil det gå til standbymodus, og knappen foran vil lyse rødt. 2) Når apparatet skrus på fra standby-modus, slukker det røde lyset. Stille inn TV-apparatet ved hjelp av MENY-tabeller TV-apparatet ditt reguleres ved hjelp av de fire tabellmenyene Picture (bilde), Audio (lyd), Install (innstilling) og Setup (oppsett). Disse valgene vises når du trykker MENU på fjernkontrollen en eller flere ganger. TV-apparatets elementer og valgmuligheter vises i disse tabellene. Menyene vil forsvinne dersom du trykker på MENU en eller flere ganger, eller automatisk cirka 5 sekunder etter avsluttende innstilling. Det valgte elementet merkes med rød farge. Velge menyspråk Skjermmenyen har mange språk. Valgene foretas på følgende måte: 1) Trykk på MENU på fjernkontrollen 4 ganger. Menyen for Setup (oppsett) vises på skjermen. 2) Bruk P+ eller P- til å velge "Language" (språk). 3) Trykk på OK. Tabellen med oversikt over språk vises på skjermen. 4) Bruk P+ eller P- for å velge ønsket språk. 5) Trykk på MENU to ganger for å komme ut av oppsettsmenyen.

4 Stille bilde og lyd 1) Trykk på MENU på fjernkontrollen. Menyen for bilde (Picture) vises på skjermen. Du kan velge ønsket element ved å trykke P+ og P- på fjernkontrollen, og velge ønsket verdi ved å trykke på VOL+ og VOL-. 2) Trykk på MENU på fjernkontrollen 2 ganger. Menyen for lyd (AUDIO) vises på skjermen. Du kan velge ønsket element ved å trykke på P+ og P- på fjernkontrollen, og velge ønsket verdi ved å trykke på VOL+ og VOL-. Søke etter kanaler Du kan søke etter kanaler på TV-en din på to måter: automatisk eller manuelt. Automatisk søk 1) Trykk på MENU på fjernkontrollen 3 ganger. Menyen for innstillinger (Install) vises på skjermen. 2) Bruk P+ og P- på fjernkontrollen til å velge Auto Tune. 3) Trykk på OK. TV-apparatet vil nå automatisk søke etter og lagre alle tilgjengelige kanaler. Dette tar noen minutter. Etter at alle kanalene er søkt inn, vises den først innsøkte kanalen på skjermen og du kan velge ønsket plassering ved å trykke på P+, P-, 0, 1, 2-9 på fjernkontrollen eller P+ og P- foran på apparatet. 4) For å merke, flytte eller gjemme innstilte kanaler, kan du bruke menyen for organisering. Se ordne de innstilte kanalene. 1) For bedre bildekvalitet bør videospilleren eller satellittmottakeren koples til SCART-uttaket i TV-apparatet. 2) Dersom du ikke bruker SCART-uttaket, bør du ha kanaler opp til 99 for å motta videosignal fra antenneuttak.. Manuelt søk er nødvendig dersom: Manuelt søk a) Du ønsker å søke inn en bestemt kanal b) Kanalens signal er dårlig 1) Trykk på MENU på fjernkontrollen 3 ganger. Menyen for Innstillinger (Install) vises på skjermen. 2) Bruk P+ eller P- til å komme til Manual Tune. 3) Trykk på VOL+ eller VOL- for å starte søket. Hver gang en kanal er funnet stanser søket. Trykk på VOL+ eller VOL- helt til ønsket kanal er funnet. 4) Bruk P+ og P- for å velge Store (lagre) i menyen for Install. 5) Trykk på OK. Store vil være uthevet. 6) Bruk P+ og P- på fjernkontrollen til å gå til Program Pr 7) Bruk VOL+ eller VOL- på fjernkontrollen for å velge ønsket kanalnummer. (for eksempel Program Pr. 10).

5 8) Bruk P+ eller P- på fjernkontrollen for å komme til Store og trykk OK. OK vises på skjermen for å bekrefte vellykket operasjon. 9) Trykk 3 ganger på MENU for å gå ut av menyen. For å søke inn og lagre andre kanaler må du trykke på MENU og gjenta punkt 2-8. Skru TV-apparatet automatisk på og av Du kan stille inn TV-en din slik at den slår seg automatisk på eller av. 1) Trykk på MENU på fjernkontrollen 4 ganger. Menyen for Setup vises på skjermen. Bruk P+ og P- til å velge Timer. 2) Trykk på OK. Menyen for Time (tid) vises på skjermen. Bruk VOL+ og VOL- for å stille inn riktig tid. Timene (00-23) settes ved å bruke VOL- og minuttene (00-59) ved å bruke VOL+. 3) Bruk P+ eller P- for å komme til On Timer. Bruk VOL- og VOL+ for å velge tidspunktet der du ønsker at TV-en skal gå fra ON til standby. 4) Bruk P+ eller P- for å komme til Off Timer. Bruk VOL- og VOL+ for å velge tidspunktet der du ønsker at TV-en skal gå fra standby til ON. 5) Bruk P+ eller P- for å komme til On Timer Pr. Bruk VOL+ og VOL- for å velge den kanalen du ønsker. 6) Trykk på MENU to ganger for å gå ut. 1) Dersom du gjør noe galt eller ikke lenger ønsker at apparatet skal skru seg av og på automatisk, kan du avbryte ved å velge Time i menyen for Setup, og deretter trykke på OK. 2) For å bruke denne funksjonen må du bruke POWER-knappen på fjernkontrollen. Dersom du skrur av apparatet med knappen på frontpanelet, må du stille inn tidspunktene på nytt. Ordne de programmerte kanalene Du kan forandre rekkefølgen på lagrede kanaler, gi navn ( Label ), velge fargenyanser ( Colour ) og lyd ( RF Std ) og hoppe over kanaler ( Skip ). 1) Trykk på MENU på fjernkontrollen 4 ganger. Menyen for Setup vises på skjermen. Bruk P+ eller P- for å komme til Organize. 2) Trykk på OK. Menyen for Organize vises på skjermen. Flytte kanaler: 1. Bruk P+ eller P- for å komme til Pr- -, og deretter VOL+ eller VOL- for å velge kanalen du ønsker å flytte. Trykk på PP på fjernkontrollen. Fargen på linja vil skifte til blå. 2. Bruk VOL+ eller VOL- for å velge nytt nummer på kanalen. Deretter trykker du PP på fjernkontrollen og kanalen flyttes til sin nye plass. Forandre navn på en kanal: I menyen Organize velger du Label. Bruk VOL+ for å velge hvor tegn skal stå, og bruk P+ eller P- for å velge tegn fra A-Z, +, -, mellomrom eller 0-9.

6 Navnet kan være på opptil fire tegn. Etter at du har valgt første tegn bruker du VOL+ for å komme til neste plass. Bruk VOL- for å komme tilbake til forrige. Forandre farge: Velg Colour. Bruk VOL+ eller VOL- for å velge fargesystem. Auto er anbefalt. Forandre lyd: Velg RF Std. Bruk VOL+ eller VOL- for å velge standard lyd: BG, DK. Feil i innstilling gir manglende lyd. Hoppe over kanaler: Velg Skip. Bruk VOL+ eller VOL- for å velge Yes eller No. Dersom du velger Yes vil TV-en hoppe over den kanalen når du blar gjennom kanalene med P+ eller P-. Da vil du bare kunne velge denne kanalen ved å bruke 0, 1, ) Trykk på MENU 2 ganger for å gå ut. Spesielle innstillinger Trykk på MENU på fjernkontrollen 3 ganger. Menyen for Setup vises på skjermen. Bruk P+ eller P- for å komme til Function og trykk deretter OK. Blå skjerm når det ikke er signal Menyen for Function vises på skjermen. Bruk P+ eller P- for å komme til Blue Back, og trykk deretter VOL+ eller VOL- for å velge på (Yes) eller av (No). Sette på sperre 1) I menyen for Function bruker du P+ eller P- for å komme til Lock. Bruk deretter VOL+ eller VOL- for å aktivisere sperren (Yes). Key vises på skjermen. 2) Bruk 0, 1,2-9 for å taste inn en tresifret kode. Memorer koden. Gå ut av menyen for Setup ved å trykke på MENU 4 ganger. 3) Når sperren er aktivert og du ønsker å skru på TV-en, må du taste inn den tresifrede koden ved å bruke tallknappene på fjernkontrollen. 4) Dersom du ønsker å fjerne sperren, velger du Function i Setupmenyen, deretter Lock og bruker VOL+ eller VOL- for å fjerne sperren (No). Dersom du glemmer koden eller trykker inn feil, trykker du PP 3 ganger på fjernkontrollen. Deretter bør du skifte eller fjerne koden. Fjernkontrollens funksjoner POWER MUTE TV/TXT Skrur TV-en din til standby, delvis av. Det grønne lyset foran på apparatet skifter til rødt. Dersom du ønsker å skru på TV-en, trykker du på P+, P-, 0, 1,2-9 på fjernkontrollen, eller P+ eller P- foran på TVapparatet. Skrur av lyden. Trykk en gang til eller VOL+, VOL- for å bringe lyden tilbake. Skrur på tekst-tv. Trykk en gang til for å komme tilbake til TV-bildet.

7 0,1, 2-9 Bruk nummerknappene for å trykke inn ønsket side på tekst-tv. MENU Trykk denne for å velge meny. Dersom du ønsker å skru av menyen, trykker du knappen igjen en eller to ganger. OK Bekrefter valgt element. Trykk for å komme inn i menyene. P+, P- Kanalvelgere. Velger forrige eller neste kanal, samt forrige eller neste side på tekst-tv. Bruk også disse i menyer for å velge elementer. - /- - Velger ensifret eller tosifret kanalnummer. RECALL Velg denne for å gå tilbake til forrige kanal. VOL+, VOL- Volumknapper, brukes til å stille volumet. Bruk også disse for innstillinger i menyer. De fargede knappene RØD, GRØNN, GUL og BLÅ brukes for å manøvrere raskt på tekst-tv, der dette er tilgjengelig. SIZE Forstørrer deler av skjermen når du har på tekst-tv. Trykk en gang for å forstørre den øverste delen, to ganger for å forstørre den nederste delen og 3 ganger for å gå ut av forstørring. MIX Viser både tekst-tv og TV-bildet på en gang. Trykk på knappen en gang når TV-en viser tekst-tv for å vise både tekst-tv og TV-bildet. Trykk igjen for å gå tilbake til tekst-tv. AV Ved å trykke på denne velger du AV1, AV2, RGB eller TV. Se AVmodus for mer informasjon. SUBCODE Velg denne for å velge undersider i tekst-tv. Noen sider inneholder mange undersider, og denne knappen gir deg direkte tilgang til dem. Trykk på SUBCODE og trykk siden du vil se som et firesifret tall, for eksempel side 2 som Den ønskede siden vises når den blir funnet. Trykk på knappen igjen for å gå tilbake til normal status. STOP Velg denne dersom du ønsker å stanse eller starte det automatiske sidevalget i funksjonen over. CANCEL Velg denne knappen dersom du ønsker å avbryte et søk i tekst-tv og gå tilbake til TV-bildet mens den leter. Sidens tall vil blinke under søk, og stoppe når den er funnet. Trykk CANCEL igjen for å vise siden. REVEAL Trykk på denne for å vise gjemt tekst på en side på tekst-tv. Trykk igjen for å skjule teksten. INDEX P.P P.S I/II ANALOG SLEEP STATUS Trykk på denne for å komme tilbake til startsiden på tekst-tv. Trykk på denne for å endre innstilling av bilde. Du kan velge mellom Favourite, Standard, Soft og Dynamic. Innstillingene til favoritt gjør du i bildemenyen (Picture). Trykk på denne for å endre innstilling av lyd. Du kan velge mellom Favourite, Standard, News og Music. Innstillingene til favoritt gjør du i menyen for Audio. Trykk på denne for å velge manuelt valg av STEREO/MONO og DUAL/DUAL II. Direkte valg av bildekontroll. Velg denne for å stille inn tidspunkt der TV-en automatisk skifter til standby-modus. Hvert trykk øker tiden med 10 minutter, opp til en time. For å avbryte trykker du på knappen gjentatte ganger til tiden viser null. Tiden vises på skjermen i et kort øyeblikk etter hver gang du trykker på knappen. Trykk på denne for å vise kanalnummer, bilde- og lydstandard. Trykk igjen for å vise klokkeslett. Trykk igjen for å skjule.

8 AV-modus (Audio/video) Du kan velge den nødvendige modusen for ytre signalbølger ved å trykke på knappen merket AV på fjernkontrollen. AV1, AV2 Front AV RGB Velger video- og lydinnganger i SCART1 eller SCART2-kontakten. Brukes ved direkte kontakt til videospiller, satellittmottaker osv. Bruk AV-kontakten til å kople til lyd- eller videoinnretninger, som for eksempel videokamera. Pass på at SCART-kabelen "AV2" er parallellkoblet med inngangene på frontpanelet av apparatet. Dette betyr at du ikke kan benytte begge inngangene samtidig uten at det oppstår interferens. RGB velger rødt, grønt og blått inngangssignal fra SCART1-kontakten. Teknisk spesifikasjon TV standard Diagonal skjermstørrelse TV-kanaler Antenneuttak PAL/SECAM BG/DK A2/NICAM STEREO 66 cm VHF-L - E2 - S6 (metric diapason) VHF-H - S7 - S41 (metric diapason) UHF E21 E69 (decimetric diapason) standard 75 Ohm-kontakt Kanalminne 99 Maksimalt lyduttak Effektbehov Vanlig strømforbruk 2x3W AC V, 50 Hz 85 W Mål og vekt 66 cm modell: lengde 780 x høyde 567 x bredde 512 mm, vekt 36 kg.

9 Komme raskt i gang 1) Sett inn to AA-batterier (ikke vedlagt) i fjernkontrollen som + og - viser inne i batterihuset. Lukk batterihuset. 2) Sett i antennen. 3) Sett i støpselet og skru på apparatet ved å trykke på på-knappen på frontpanelet. Dersom ikke TV-en viser noe bilde trykker du på P+, P- eller en nummerknapp på fjernkontrollen for å gå ut av standby-modus. 4) Trykk på MENU tre ganger med fjernkontrollen. Menyen for Install vises. 5) Trykk på OK på fjernkontrollen. TV-apparatet vil automatisk begynne å søke og å lagre TV-kanaler. Dette kan ta noen minutter. Noen apparater vil vise menyen for Organize etter at innstalleringen er fullført. Se Ordne de lagrede kanalene. For å gå ut av menyen for Organize trykker du på MENU to ganger. 6) Velg en kanal ved å trykke på P+, P- eller en av nummerknappene. Se resten av bruksanvisningen for resten av innretningene. Når det ikke er signal i antennen er skjermen blå. Bruke tekst-tv 1) Bruk fjernkontrollen til å velge en kanal med tekst-tv. 2) Trykk på TV/TXT for å vise tekst-tv. 3) Bruk nummertastene på fjernkontrollen til å taste inn et tresifret nummer. TVen vil nå søke etter valgt side. Etter et øyeblikk dukker den valgte siden opp på skjermen. Nederst på skjermen vil det dukke opp sidetall med fargebokser. Du kan velge disse sidene ved å trykke på korresponderende farge på fjernkontrollen. 4) Trykk på TV/TXT for å gå tilbake til TV-bilde. 1) Dersom ikke den valgte TV-kanalen har tekst-tv vil en svart linje med sidenummer dukke opp øverst på skjermen når du velger tekst-tv funksjonen. 2) Du kan også bruke andre knapper for å manøvrere rundt på tekst-tv. Dette er omtalt under fjernkontrollen 3) Du kan ikke stille lyden når tekst-tv er på.

Harwa LCD-TV. Bruksanvisning

Harwa LCD-TV. Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Harwa LCD-TV Bruksanvisning - Les bruksanvisningen før bruk og ta vare på denne til seinere bruk. - Bruk kun tilbehør som anbefales av produsenten. - Ikke plasser noe direkte

Detaljer

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet.

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet. Produktinformasjon Tilkoblinger Tilkobling VGA INN PC AUDIO INN VGA UT STEREO UT TV UT ANTENNE DC-INN AUDIO-L INN AUDIO-R INN VIDEO INN Kontrollpanel S-VIDEO INN CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Detaljer

C-J14EP/C-J21EP/ C-JT14EP/C-JT21EP

C-J14EP/C-J21EP/ C-JT14EP/C-JT21EP C-J14EP/C-J21EP/ C-JT14EP/C-JT21EP FARGEFJERNSYN BRUKSANVISNING Takk for at du kjøpte et JVC fargefjernsyn. For å være sikker på at du forstår hvordan dette apparatet virker, bør du lese nøye gjennom denne

Detaljer

Modell: LTV15L43-1- 15.1 LCD TV / MONITOR ON SCREEN DISPLAY FJERNKONTROLL AUDIO / VIDEO / VGA-INN S-VIDEO INNGANG HODETELEFON UTTAK SCART M/RGB

Modell: LTV15L43-1- 15.1 LCD TV / MONITOR ON SCREEN DISPLAY FJERNKONTROLL AUDIO / VIDEO / VGA-INN S-VIDEO INNGANG HODETELEFON UTTAK SCART M/RGB Modell: LTV15L43-1- 15.1 LCD TV / MONITOR ON SCREEN DISPLAY FJERNKONTROLL AUDIO / VIDEO / VGA-INN S-VIDEO INNGANG HODETELEFON UTTAK SCART M/RGB SPESIFIKASJONER Mottakssystem : BG / DK / I Fargesystem :

Detaljer

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box 1 Kreatel/Motorola Set-Top-Box Set-Top-Box (STB) er en viktig del av Homebase systemet. Det er via STB en du kan se på TV, høre på radio, lese Sameie/Borettslags

Detaljer

Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign

Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i

Detaljer

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

JUMBO FJERNKONTROLL MED TOUCHPAD

JUMBO FJERNKONTROLL MED TOUCHPAD JUMBO FJERNKONTROLL MED TOUCHPAD Funksjonsbeskrivelse 1. 8-15 sekunder forsinkelse bakgrunnslys 2. Bruker den nyeste og bredeste databasen 3. 8 komponenter (TV1, TV2, VCR, DVD, SAT/DTT, TNT/DVB-T, AUX1,

Detaljer

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING ivisjon TV BRUKERVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT OM BRUK...3 Set Top Boks og fjernkontroll...3 INSTALLASJON...4 Slik går du frem:...4 STB 500-serie...6 SET TOP BOKSEN SETT BAKFRA...6 TILKOBLING...7

Detaljer

HRB Hadeland og Ringerike Bredbånd

HRB Hadeland og Ringerike Bredbånd Brukerveiledning Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon HRB Hadeland og Ringerike Bredbånd 1. Tv-dekoder med opptak- og pausefunksjon 2. Opptak 3. Avspilling 4. Sletting av opptak 5. Oppsett

Detaljer

venner med tv-pakken Bli venner med tv-pakken ved hjelp av fjernkontroll og tastatur

venner med tv-pakken Bli venner med tv-pakken ved hjelp av fjernkontroll og tastatur Tv Brukerveiledning 1 Bli venner med tv-pakken 1 Bli venner med tv-pakken 2 Navigasjon 3 Tv-portalen ved hjelp av fjernkontroll og tastatur og dens tjenester Tv fra Vesterålskraft Bredbånd betyr at du

Detaljer

Sangean DAB-radio. Komponenter og kontroller Se side 3 og 4 i den originale bruksanvisningen.

Sangean DAB-radio. Komponenter og kontroller Se side 3 og 4 i den originale bruksanvisningen. Sangean DAB-radio Sikkerhetsanvisninger 1. Les bruksanvisningen. 2. Spar på bruksanvisningen. 3. Legg merke til advarslene. 4. Følg alle anvisninger. 5. Ikke bruk apparatet i nærheten av vann. 6. Rengjør

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Tilbehør 1 2. Tilkobling og kontroll 2 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3 3. Tilkobling 5 3.1 Tilkobling til TV... 5 3.1 Tilkobling av kabeltvsignal... 6 4. Oppsett 7 4.1 Første

Detaljer

2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen.

2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen. KOBLE ANTENNEKABELEN TIL PLUGG Aller først må du koble kabelen til antennepluggen. 1. Fjern 15 mm av plastikken på kabelen. 2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen. 3. Åpne skruene

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

Velkommen til Homebase!

Velkommen til Homebase! Velkommen til Homebase! Denne guiden hjelper deg med å komme i gang med Digital-TV fra Homebase. Vi håper vi har gjort det så enkelt som mulig for deg. Dekoderen du har mottatt er en HDTV-dekoder som også

Detaljer

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 - NO Bruksanvisning Aquatic Radio Klargjøring Sette batteriet i fjernkontrollen Skru av det vanntette lokket på fjernkontrollens bakside og sett i batteriet. (CR-2430) Skru på lokket igjen.

Detaljer

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon JULI 2011 Brukerveiledning BRUKERVEILEDNING Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon Motorola 1960 PVR, ADB 5812 PVR og Motorola 1963 PVR Tv-dekoder

Detaljer

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon BRUKERVEILEDNING Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon Motorola 1960 PVR og ADB 5812 PVR Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon. Denne veiledningen gir deg en oversikt over hvordan du benytter opptaks-

Detaljer

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING For informasjon og support, se target.no ADVARSEL Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte,

Detaljer

HURTIGGUIDE. SoundGate. Bernafon SoundGate. Justering av volum og bytte av program. Telefonknapp. Musikk/audio-knapp.

HURTIGGUIDE. SoundGate. Bernafon SoundGate. Justering av volum og bytte av program. Telefonknapp. Musikk/audio-knapp. Bernafon SoundGate SoundGate HURTIGGUIDE Justering av volum og bytte av program Telefonknapp Musikk/audio-knapp Bluetooth knapp Batteri-indikator Denne bruksanvisningen er en kortversjon. Viktig: - Din

Detaljer

BRUKERMANUAL Digispiller

BRUKERMANUAL Digispiller BRUKERMANUAL Digispiller INNHOLDSFORTEGNELSE 3. Ved første gangs bruk 4. Hvitt kort med et? Husk alltid dette 5. Skru PÅ/AV Bytte digikort 6. Lade digispiller 7. Funksjonsknapper 8. - 9. Hovedmeny 10.

Detaljer

Trådløs overvåkningssystem

Trådløs overvåkningssystem Trådløs overvåkningssystem Bruksanvisning Lynsymbolet viser at deler på innsiden av apparatet inneholder elementer med høy spenning. Utropstegnsymbolet viser brukeren at enkelte operasjoner og deler har

Detaljer

INNHOLD VIKTIGE INSTRUKSJONER ANGÅENDE SIKKERHET

INNHOLD VIKTIGE INSTRUKSJONER ANGÅENDE SIKKERHET Bruksanvisning INNHOLD Viktige instruksjoner angående sikkerhet. 2 Kontroller 4 Strømforsyning. 5 Bruk av radioen for første gang. 6 DAB radio modus 6 FM radio modus 11 Forhåndsinnstilte stasjoner. 15

Detaljer

Get started. Fullstendig brukerveiledning for Get box

Get started. Fullstendig brukerveiledning for Get box Get started Fullstendig brukerveiledning for Get box Fjernkontrollen AV / PÅ 1 NUMMERKNAPPER 2 TV / RADIO 3 4 LYD AV / PÅ KANAL OPP / NED GET GUIDE 5 7 6 8 VOLUM OPP / NED ENKEL PROGRAMINFO 10 OPP / NED

Detaljer

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk. SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

Get started. Brukerveiledning for Get box

Get started. Brukerveiledning for Get box Get started Brukerveiledning for Get box s. 2 Gratulerer med ny Get box Din nye Get box er et hjelpemiddel for at du skal få en enklere tv-hverdag. Du vil blant annet få bedre bilde, bedre lyd og en flott

Detaljer

Travel. DAB+ / DAB / FM Digital Radio. Bruksanvisning

Travel. DAB+ / DAB / FM Digital Radio. Bruksanvisning Travel DAB+ / DAB / FM Digital Radio Bruksanvisning Instruksjoner angående sikkerhet Dersom du ønsker å få mest mulig ut av ditt nyanskaffede produkt og for å kunne bli kjent med alle funksjoner, vennligst

Detaljer

Brukerveiledning. Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk.

Brukerveiledning. Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk. Brukerveiledning Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk. OVERSIKT 1. LCD-skjerm 4. Antenne 2. IR-vindu 5. DC-kontakt 3. Linje ut 6. På/av Fjernkontroll: 1. POWER: Sette radioen i standby-modus.

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN DEN NYE TV-OPPLEVELSEN SE TV SOM FØR Finn tv-kanal s. 8 Pause, spole og opptak s. 9 Guide s. 10 Miniguide og programmeny s. 11 Favorittkanaler s. 20 NYHETER Start forfra s. 12 Reprise s. 13 Profiler s.

Detaljer

Brukerveiledning Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon

Brukerveiledning Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon Brukerveiledning Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon 1. Tv-dekoder med opptak- og pausefunksjon Denne veiledningen gir deg en rask oversikt over hvordan du benytter opptaks- og pausefunksjonen

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Norsk Modell 2970 LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Toppdeksel Fjernkontroll Sensor Power Display

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS 19PFL4322 http://no.yourpdfguides.com/dref/2761796

Din bruksanvisning PHILIPS 19PFL4322 http://no.yourpdfguides.com/dref/2761796 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PHILIPS 19PFL4322. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PHILIPS 19PFL4322 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater er den komplette løsningen for digital underholdning slik at du kan glede deg over TV-titting og

Detaljer

TRÅDLØS MOTTAKER OG SENDER

TRÅDLØS MOTTAKER OG SENDER TRÅDLØS MOTTAKER OG SENDER FOR SURROUND-/HØYTTALERSYSTEM Prod.nr. DSP-300 BRUKSANVISNING Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt over front- og bakpanel... 5 Oversikt over fjernkontrollen... 6 Systemtilkopling...

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Hurtigveiledning. Tilbehør som er inkludert. Plater for innspilling LX7500R. Norsk

Hurtigveiledning. Tilbehør som er inkludert. Plater for innspilling LX7500R. Norsk LX7500R Tilbehør som er inkludert 1 1 1 1 Hurtigveiledning Norsk 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 DVD-systemet leveres med 1 2 front-, 1 senter- og 2 bakhøyttalere (se side 2) 2 1 subwoofer 3 6 høyttalerkabler

Detaljer

En tjeneste for deg i oppgradert nett. Get filmleie. Brukerveiledning

En tjeneste for deg i oppgradert nett. Get filmleie. Brukerveiledning En tjeneste for deg i oppgradert nett Get filmleie Brukerveiledning 2 Innhold 4 Funksjoner for fjernkontroll 5 Hva er Get filmleie? 6 Hvilke filmer kan jeg leie? 6 Hva skal til for å få tjenesten? 7 Slik

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS 28PT4721 http://no.yourpdfguides.com/dref/999176

Din bruksanvisning PHILIPS 28PT4721 http://no.yourpdfguides.com/dref/999176 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm Vennligst les brukermanualen nøye før bruk! BRUKE RADIOEN FOR FØRSTE GANG: TILKOPLING/STRØMFORSYNING: 1. Tilkopling av strømforsyning: a. Strømforsyningsenhet

Detaljer

Brukerveiledning TV og Moviebox

Brukerveiledning TV og Moviebox Brukerveiledning TV og Moviebox TV og Moviebox fra NextGenTel Denne veiledningen gir deg en oversikt over de mest brukte tjenestene og innstillingene. Du får også en oversikt over hvordan du navigerer

Detaljer

INSTALLASJON Monter innfellingsboksen i den høyden som er vist i følgende figur. Fest braketten til innfellingsboksen.

INSTALLASJON Monter innfellingsboksen i den høyden som er vist i følgende figur. Fest braketten til innfellingsboksen. Aiko videodørtelefon 1716/1 og 1716/2 er laget for å benyttes i 2 Voice systemet til Urmet. KOMPONENTBESKRIVELSE OG KARAKTERISTIKKER INSTALLASJON Monter innfellingsboksen i den høyden som er vist i følgende

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone. Bruksanvisning UBT8016

Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone. Bruksanvisning UBT8016 Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone Bruksanvisning UBT8016 1 1 Knapp for Av / På 2 Knapp for Meny 3 Knapp for å hoppe forover 4 Knapp for å velge nedover i meny 5 Knapp for FLAT 6 Knapp for ROCK

Detaljer

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN DEN NYE TV-OPPLEVELSEN SE TV SOM FØR Finn tv-kanal s. 8 Pause, spole og opptak s. 9 Guide s. 10 Miniguide og programmeny s. 11 Favorittkanaler s. 20 NYHETER Start forfra s. 12 Reprise s. 13 Profiler s.

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning 1 NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring Vera GSM Maxi fjernstyrt GSM kontakt Hurtigveiledning Hyttetorget AS Kullerød Nord 13B, 3241 Sandefjord E-post: post@hyttetorget.no www.hyttetorget.no

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

SUB840 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1

SUB840 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING www.argonaudio.com 1 Brukermanual SUB840 Kjære kunde Kvalitet har alltid vært drivkraften for oss, og grunnleggelsen av Argon Audio er

Detaljer

Get filmleie. Brukerveiledning. Brukerveiledning

Get filmleie. Brukerveiledning. Brukerveiledning Get filmleie Brukerveiledning Get filmleie Brukerveiledning Innhold Funksjoner for fjernkontroll 3 Hva er Get filmleie? 4 1 Trykk på filmtasten 6 2 Velg film 7 3 Bekreft leie av film 7 Flere funksjoner

Detaljer

AV-mottaker med flere kanaler. Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning

AV-mottaker med flere kanaler. Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning AV-mottaker med flere kanaler STR-DN1020 Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning 1 Koble til høyttalerne 2 Koble TV-en til andre enheter 3 Andre tilkoblinger 4 Velge høyttalere og optimalisere

Detaljer

Innhold Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4

Innhold Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 2013 Viltkamera SG968K-10M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 09.12.2013 Innhold Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 1.1 - Generell beskrivelse av kameraet... 4 1.2 - Kameraets utseende

Detaljer

2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter

2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter Anritsu brukertips : 2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter Opsjon 21: Dette brukertips dokumentet beskriver bruk av opsjon 21, med navn Transmission Measurement

Detaljer

AV-21NT4SU AV-21NT4BU AV-28NT4SU AV-28NT4BU

AV-21NT4SU AV-21NT4BU AV-28NT4SU AV-28NT4BU SUOMI DANSK SVENSKA AV-21NT4SU AV-21NT4BU AV-28NT4SU AV-28NT4BU FARGEFJERNSYN BRUKSANVIING VÄRITELEVISIO FARVEFJERNSYN FÄRG-TV KÄYTTÖOHJE INSTUKTIONSBOG BRUKSANVISNING Takk for at du kjøpte JVC farge-tv-appartet.

Detaljer

CD/VCD/DVCD/MP3-SPILLER K-666 K-888

CD/VCD/DVCD/MP3-SPILLER K-666 K-888 CD/VCD/DVCD/MP3-SPILLER K-666 og K-888 Sikkerhetsinformasjon - Ikke forsøk å reparere spilleren selv. Henvend deg til kvalifisert personell dersom noe galt skjer med spilleren. - Dersom røyk eller lukt

Detaljer

Bruksanvisning. UNITED lommeradio DAB8210. DAB/FM Radio E80211. Miljøinformasjon

Bruksanvisning. UNITED lommeradio DAB8210. DAB/FM Radio E80211. Miljøinformasjon UNITED lommeradio DAB8210 Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk

Detaljer

MCI-220. Mikro Hi-Fi System med holder for iphone & ipod. BRUKSANVISNING For informasjon og support, www.lenco.eu

MCI-220. Mikro Hi-Fi System med holder for iphone & ipod. BRUKSANVISNING For informasjon og support, www.lenco.eu Mikro Hi-Fi System med holder for iphone & ipod MCI-220 Laget for ipod iphone ipod og iphone er varemerker fra Apple Inc. som er registrert i USA og andre land. Made for ipod og Made for iphone betyr at

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

DDR-47BT. Bruksanvisning Norsk

DDR-47BT. Bruksanvisning Norsk DDR-47BT Bruksanvisning Norsk Innhold Introduksjon................................. 2-8 Kontroller og tilkoblinger....................... 2-4 Fjernkontroll................................ 5 Ikon på skjerm..............................

Detaljer

Binatone MR250. Toveis radio med lang rekkevidde. Bruksanvisning. Hva er på displayet?

Binatone MR250. Toveis radio med lang rekkevidde. Bruksanvisning. Hva er på displayet? Binatone MR250 Toveis radio med lang rekkevidde Bruksanvisning Se tegningen side 1 i den originale bruksanvisningen for oversikt over de ulike funksjonene: Transmitting indicator light TALK button Trykk

Detaljer

PRIMA LCD-TV. Bruksanvisning. Viktige sikkerhetsanvisninger. Sikkerhetsanvisninger

PRIMA LCD-TV. Bruksanvisning. Viktige sikkerhetsanvisninger. Sikkerhetsanvisninger PRIMA LCD-TV Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Elektriske produkter kan utføre mange nyttige funksjoner, men kan også føre til skader på person og ting dersom det ikke behandles riktig. Dette

Detaljer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær varmekilder

Detaljer

Bake og konveksjonsovn manual

Bake og konveksjonsovn manual Norsk brukermanual Bake og konveksjonsovn manual For å få bedre forståelse er det anbefalt å studere kontrollpanelet på side 2. 1. Karakteristikk av RETIGO utstyr Retigo ovnen brukes til baking av forskjellige

Detaljer

HARWA LCD-TV 37. Bruksanvisning. Viktige sikkerhetsanvisninger. Sikkerhetsanvisninger

HARWA LCD-TV 37. Bruksanvisning. Viktige sikkerhetsanvisninger. Sikkerhetsanvisninger HARWA LCD-TV 37 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Elektriske produkter kan utføre mange nyttige funksjoner, men kan også føre til skader på person og ting dersom det ikke behandles riktig. Dette

Detaljer

Brukerveiledning. Koblingsur. Varenr: 320 061

Brukerveiledning. Koblingsur. Varenr: 320 061 Brukerveiledning Koblingsur Varenr: 320 061 Innhold Hva er koblingsur... 3 Programmering... 3 Dato og klokkeslett:... 3 Innkoblingstid og utkoblingstid:... 4 Kontroll av innlagte program... 5 Slette et

Detaljer

BRUKERVEILEDNING LTV19W30

BRUKERVEILEDNING LTV19W30 BRUKERVEILEDNING LTV19W30 Innhold Sikkerhetsanvisninger................................................. 2 Egenskaper........................................................... 4 Pakningsinnhold..........................................................

Detaljer

of Norway Tusen takk

of Norway Tusen takk of Norway Tusen takk På / av Forrige Neste Kildevelger ( trykk + hold ) OK Meny / tilbake Som bruker av våre produkter, er du den aller viktigste personen for Pinell. Vi arbeider hele tiden hardt for å

Detaljer

BRUKERVEILEDNING 15" TFT LCD TV LTV 15X92

BRUKERVEILEDNING 15 TFT LCD TV LTV 15X92 BRUKERVEILEDNING 15" TFT LCD TV LTV 15X92 Innhold 1. Sikkerhetsanvisninger...2 2. Egenskaper...3 3. Pakningsinnhold...3 4. Oversikt...5 4.1 Forfra...4 4.2 Bakfra...5 5. Fjernkontroll...6 6. Hurtigstart...7

Detaljer

1. Sett inn de to medfølgende AA batteriene før strømledningen kobles til. 3. Trykk inn den røde Power (av/på) knappen i front.

1. Sett inn de to medfølgende AA batteriene før strømledningen kobles til. 3. Trykk inn den røde Power (av/på) knappen i front. MUSIC SYSTEM KOMME I GANG Før du setter i gang med innstillinger av Music System, må produktet være romtemperert. Hvis ikke, kan kondensering påvirke CD-spilleren eller displayet. 1. Sett inn de to medfølgende

Detaljer

T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V

T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V Installasjonsveiledning (Modell: ISB2201 og ISB2231) Gratulerer med din nye TV-dekoder Din nye TV-dekoder vil gi deg muligheten til å se på TV fra NextGenTel

Detaljer

Vekkerklokke DS-1/RF, digital

Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF, digital Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF med mottaker HMS art. nr.: 148483 Best. nr.: 1104816 INNHOLD Vekkerklokke DS-1/RF, digital...

Detaljer

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0 Vera-W15 WiFi Termostat Kontakt Bruksanvisning Manual version 1.0 INNHOLD 1.1 Pakkens innhold... 2 1.2 Stikkontakt instruksjon... 3 1.3 Lys indikator... 4 1.4 Varsel lyd... 5 2.1 Installering av app...

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Bruksanvisning. BroadLink RM2

Bruksanvisning. BroadLink RM2 Bruksanvisning BroadLink RM2 Utgivelse 2. September 2014 Gratulerer med din nye BroadLink WiFi E-Fjern kontroller. Innhold Side 3... Laste ned APP Side 3... App installering Side 4... Koble til Wi-Fi-nettverk

Detaljer

Digital kalender. Bruksanvisning

Digital kalender. Bruksanvisning Digital kalender Bruksanvisning Funksjoner og finesser Klokke og tidssoner - Månedskalender som dekker tidsrommet fra januar 1901 til desember 2099. - Tiden i 32 byer i verden. - Valg mellom 12- og 24-timersklokke.

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Gratulerer med ditt nye Amplivox audiometer. Ved riktig bruk vil dette være et audiometer du vil ha glede av lang tid framover. Denne brukerveiledningen er et supplement

Detaljer

AV-28KM3SN COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS FARBFERNSEHGERÄT FÄRG- TV FARVEFJERNSYN FARGEFJERNSYN VÄRITELEVISIO ENGLISH DEUTSCH SVENSKA DANSK NORSK

AV-28KM3SN COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS FARBFERNSEHGERÄT FÄRG- TV FARVEFJERNSYN FARGEFJERNSYN VÄRITELEVISIO ENGLISH DEUTSCH SVENSKA DANSK NORSK AV-28KM3SN ENGLISH DEUTSCH SVENSKA DANSK NORSK SUOMI COLOUR TELEVISION FARBFERNSEHGERÄT FÄRG- TV FARVEFJERNSYN FARGEFJERNSYN VÄRITELEVISIO INSTRUCTIONS BEDIENUNGSANLEITUNG BRUKSANVISNING INSTRUKTIONSBOG

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

Brukerveiledning 2012

Brukerveiledning 2012 Brukerveiledning 2012 SnapTV TV-portal Dette er hovedmenyen der du finner dine funksjoner og tjenester. Naviger mellom portalikonene med høyre/venstre piltast og trykk OK for å velge ønsket funksjonalitet.

Detaljer

DIGIT MF4-K. BDA DIGIT MF4K 10_07 EXP_NO 25.10.2007 10:53 Uhr Seite 1

DIGIT MF4-K. BDA DIGIT MF4K 10_07 EXP_NO 25.10.2007 10:53 Uhr Seite 1 BDA DIGIT MF4K 10_07 EXP_NO 25.10.2007 10:53 Uhr Seite 1 NO DIGIT MF4-K FI DA SV NO Med integrert dekodersystem og PCMCIA-grensesnitt for innsetting av CI-modul. For mottak av kodede og ukodede (f.eks.

Detaljer

Velkommen til Homebase!

Velkommen til Homebase! Velkommen til Homebase! Denne guiden hjelper deg med å komme i gang med Digital-TV fra Homebase. Vi håper vi har gjort det så enkelt som mulig for deg. Dekoderen du har mottatt er en HDTV-dekoder som også

Detaljer

Bruksanvisning massasjestol

Bruksanvisning massasjestol Bruksanvisning massasjestol Takk for at du kjøpte denne massasjestolen! Les bruksanvisningen nøye før bruk, særlig delen med sikkerhetsanvisninger. På denne måten vil du bruke massasjestolen riktig, og

Detaljer

Bli venn med tv-tjenesten. ved hjelp av fjernkontroll og tastatur. Tv-portalen og dens tjenester. PVR (opptak) Fotballtjenesten fra Altibox

Bli venn med tv-tjenesten. ved hjelp av fjernkontroll og tastatur. Tv-portalen og dens tjenester. PVR (opptak) Fotballtjenesten fra Altibox Tv Brukerveiledning 1 2 Navigasjon 3 4 5 6 Bli venn med tv-tjenesten ved hjelp av fjernkontroll og tastatur Tv-portalen og dens tjenester PVR (opptak) Fotballtjenesten fra Altibox Innstillinger 1 Bli venn

Detaljer

GET BOX MIKRO OPPKOBLING

GET BOX MIKRO OPPKOBLING GET BOX MIKRO OPPKOBLING 1 2 FJERNKONTROLLEN Slår tv av/på Se side 22 og 23 Skru Get-boks av/på Åpne Reprise Radio Åpne hovedmenyen Tar deg til guide når du ser på tv Volum Tar deg til fullskjerm video

Detaljer

Din bruksanvisning DORO GALAX http://no.yourpdfguides.com/dref/2337011

Din bruksanvisning DORO GALAX http://no.yourpdfguides.com/dref/2337011 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Produktet inneholder et oppladbart batterisett for begge håndsett.

Produktet inneholder et oppladbart batterisett for begge håndsett. Binatone MR650 Toveis radio med lang rekkevidde Bruksanvisning Se tegningen side 1 i den originale bruksanvisningen for oversikt over de ulike funksjonene: Indicator light Varselslampe som lyser rødt under

Detaljer

BRUKSANVISNING JY-M7304

BRUKSANVISNING JY-M7304 BRUKSANVISNING JY-M7304 7 LCD Fargeskjerm for inntil 4 kamera Les nøye gjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. 1. Innhold 1. Innhold...1 2. Forholdsregler...2 3. Vedlikehold...3

Detaljer

Lydplanke. Startveiledning HT-CT370

Lydplanke. Startveiledning HT-CT370 Lydplanke Startveiledning HT-CT370 Innholdsfortegnelse Oppsett 1 Innholdet i esken 4 2 Installasjon 5 3 Tilkobling 6 4 Slå på systemet 8 5 Lytte til lyden 9 Grunnleggende funksjoner Glede av lydeffektene

Detaljer

CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler

CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler hurtigveiledning Takk for at du valgte dette produktet fra JBL JBL Cinema SB100 aktiv lydlisthøyttaler er et komplett, integrert lydsystem som gir en dramatisk forbedring

Detaljer

8. VIDEO UT 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvalgbryter 13. VIDEO INN. A. Meny B. Zoom C.

8. VIDEO UT 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvalgbryter 13. VIDEO INN. A. Meny B. Zoom C. Produktinformasjon SENDER MOTTAKER 1. Antenne 2. VGA UT 3. VGA INN 4. AUDIO INN 5. S-VIDEO 6. Strømtilførsel 7. Kontrollknapper BETJENINGS- KNAPPER Kabler Type 8. VIDEO UT 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator

Detaljer

ZODIAC. Safe. Sikringsradio Brukerveiledning. www.zodiac.no

ZODIAC. Safe. Sikringsradio Brukerveiledning. www.zodiac.no ZODIAC Safe Sikringsradio Brukerveiledning www.zodiac.no 2 INNHOLD INTRODUKSJON... 3 EGENSKAPER...3 SIKKERHETSANVISNINGER... 3 BESKRIVELSE AV HÅNDSETTET...4 BESKRIVELSE AV DISPLAYET...5 OVERSIKT OVER MENYFUNKSJONER...

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer