DIGIT MF4-K. BDA DIGIT MF4K 10_07 EXP_NO :53 Uhr Seite 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DIGIT MF4-K. BDA DIGIT MF4K 10_07 EXP_NO 25.10.2007 10:53 Uhr Seite 1"

Transkript

1 BDA DIGIT MF4K 10_07 EXP_NO :53 Uhr Seite 1 NO DIGIT MF4-K FI DA SV NO Med integrert dekodersystem og PCMCIA-grensesnitt for innsetting av CI-modul. For mottak av kodede og ukodede (f.eks. CONAX, VIACCESS, IRDETO, SECA, o.l.) kanaler via kabel DA Med integreret dekodersystem og PCMCIA-interface til indsætning af et CI-modul. Til modtagelse af ikke krypterede og krypterede (f.eks. CONAX, VIACCESS, IRDETO, SECA, etc.) kabelkanaler. SV Med inbyggt dekodersystem och PCMCIA gränssnitt för isättning av CI-modul. För mottagning av okodade och kodade (CONAX, VIACCESS, IRDETO, SECA, etc.) kabelkanaler. FI Sisäänrakennetulla dekooderilla ja CI-korttipaikalla. Koodattujen (CONAX, VIACCESS, IRDETO, SECA, tms.) kaapelilähetysten vastaanottoon.

2 BDA DIGIT MF4K 10_07 EXP_NO :53 Uhr Seite 2 1 Innhold 1 Innhold Figurer Vennligst les dette først Viktige anmerkninger om håndtering av apparatet Avfallsbehandling Sikkerhetsinstruksjoner Når apparatet ikke er i bruk Tilkoplinger Tilkopling til kabelnettverk Tilkopling til TV Videospiller (VCR) Hi-Fi-forsterker Analog Digital Serieport (RS 232) Tilkopling til strøm Første installasjon "Settings (Innstillinger)" "Operating language (Menyspråk)" "Basic settings (Grunnleggende innstillinger)" Tidsforskjell GMT (timer) "Country (Land)" "Remote control code (Fjernkontrollkode)" Standbyklokke "Audio/Video settings (Audio/Video-innstillinger)" "Picture format (Bildeformat)" "Language (Audio signal) (Språk (lyd))" "Language (Sub-titles) (Språk (undertekst))" "TV SCART mode (TV SCART-modus)" "VCR SCART mode (VCR SCART-modus)" Dolby Digital (AC3) Betjening Slå av og på Velge kanal Bruke kanaltastene opp/ned Bruke nummertastene Bruke kanallisten Velge liste Se blokkerte kanaler Informasjonsvindu Motta kodede kanaler Spesialfunksjoner Multifeedvalg Velge starttid

3 BDA DIGIT MF4K 10_07 EXP_NO :53 Uhr Seite CONAX PIN-kode Volumkontroll Skifte TV/Radio Velge forskjellige språk (TV-modus) eller kanal (Radio-modus) Dolby Digital (AC3-modus) Gå tilbake til forrige kanal Vis klokke og programinformasjon Ytterligere programinformasjon Stillbilde Sleep timer Kanalinformasjon Tekst-TV Undertekster SFI (programinformasjonstjeneste) Neste Mer SFI-funksjoner SFI-informasjon SFI-timerprogrammering SFI-programoversikt SFI - oversikt over programtyper (sjanger) Avslutte SFI Timeropptak Endre grunninnstillinger Konfigurere favorittlisten Behandle kanallister Legge til kanaler i favorittlisten Slette kanaler Slette fra favorittlisten Slette fra totallisten Sortere kanaler Programmering av SFI (programinformasjonstjeneste) Startkategori Oppdatering Barnelås Velge kanaler Endre "Unit PIN (Apparatets PIN-kode)" Modus Kanalsøk Automatisk søk Utvidet søk Manuelt søk Etter fullført søk "Service Settings (Tjenesteinnstillinger)" "Activate default setting (Aktivere fabrikkinnstillinger)" "Delete all channels (Slette alle kanaler)" " Update software (Oppdatere programvare)" Kopiere innstillinger NO

4 BDA DIGIT MF4K 10_07 EXP_NO :53 Uhr Seite Systemkonfigurasjon Kode-/dekodersystem Tekniske data Feilsøking Apparatet ditt har CE-symbolet og tilfredsstiller alle relevante EU-standarder. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer uten forvarsel og tar forbehold om trykkfeil. Korrekt den TechniSat og DIGIT MF4-K CC er registrerte varemerker are av TechniSat Digital GmbH Postfach 560 D Daun, Germany Merk! Hvis du noen gang må sende inn apparatet ditt, vennligst bruk kun følgende adresse: TechniSat Teledigital AG Service-Center Löderburger Str. 94 D Stassfurt, Germany 4

5 BDA DIGIT MF4K 10_07 EXP_NO :53 Uhr Seite 5 2 Figurer Fjernkontroll Lyd av/på På/Standby Nummertaster Valg* i TV-modus: Velger lyd/undertekst, spesialfunksjoner i Radio-modus: Velger stasjoner ved å skifte lydmodulasjoner Piltast, opp Kanal + Piltast, venstre Volum - Piltast, ned Kanal - SFI Multifunksjonstaster OK Kanalliste Av/På Piltast, høyre Volum + Tilbake Info TV/Radio NO Kanal +/- Volum +/- Sleep timer Tekst-TV* Av/Miks/På Meny Av/På EXT (Ekstern) Stillbilde Fjernkontrollvalg: Ved å skifte fjernkontrollvalg, kan du bruke denne fjernkontrollen til å betjene to mottakere, én TV og én videospiller ved å bruke den samme koden. > For å skifte mellom hvilke apparater du vil betjene, trykk på ønsket tast (SAT1, SAT2, VCR eller TV) og OK samtidig! Vennligst merk: For å betjene denne mottakeren, må fjernkontrollvalget her og fjernkontrollkoden valgt, ihht. punkt være identiske. * Denne funksjonen er kun tilgjengelig hvis disse dataen blir sendt på den aktuelle kanalen. 5

6 BDA DIGIT MF4K 10_07 EXP_NO :53 Uhr Seite 6 LED-display Program opp/ned På/Standby Kortleser for CONAX smartkort: > Sett forsiktig inn CONAX Smartkortet i kortleseren (siden med den gullfargede minnebrikken ned og minnebrikken først) så langt det går. Antenne inngang Antenneu tgang SCART-kontakt VCR SCART-kontakt TV Lydutgang digital (optisk) Strømkontakt Lydutgang digital (elektrisk) Lydutganger analog Sette inn CI-modul: > Vennligst følg instruksjonene fra produsenten av CI-modulen og kortet. > Sett inn ønsket smartkort i riktig CI-modul. > Sett så CI-modulen forsiktig inn i åpningen. RS 232- port 6

7 BDA DIGIT MF4K 10_07 EXP_NO :53 Uhr Seite 7 Kjære kunde, Gratulerer med ditt valg av en TechniSat DIGIT MF4-K CC digital mottaker. Denne bruksanvisningen vil hjelpe deg til å oppnå maksimal nytte og glede av de mange funksjonene din nye digitale mottaker har å tilby. Vi har prøvd å gjøre bruksanvisningen så utfyllende, men samtidig så enkel, som mulig. Utvalget av funksjoner til mottakeren din blir stadig utvidet, disse kan du oppdatere ved å laste ned nye versjoner av programvaren. Dette kan i noen tilfeller føre til at nye betjeningsfunksjoner som ikke er beskrevet i denne bruksanvisningen legges til, eller at funksjonene som er beskrevet blir endret. Vi anbefaler deg derfor å besøke TechniSat webside med jevne mellomrom for å laste ned den nyeste versjonen av bruksanvisningen. NO Vi håper du vil ha mye glede av lyden og bildene du får gjennom din TechniSat DIGIT MF4-K CC i mange år framover! Ditt TechniSat-team 7

8 BDA DIGIT MF4K 10_07 EXP_NO :53 Uhr Seite 8 3 Vennligst les dette først > Før du tar i bruk apparatet, vennligst kontroller om pakken inneholder alle komponenter. Den skal inneholde følgende komponenter: 1 digital mottaker, 1 strømledning, 1 fjernkontroll, 1 bruksanvisning, 1 garantikort, 2 batterier (1,5V mikrocelle) 1 SCART-kabel. > Sett de vedlagte batteriene i fjernkontrollen riktig vei i henhold til anvisningene på fjernkontrollen. > Før du kopler til mottakeren din, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene i Kapittel 3. > Kapittel 4, 5 og 6 beskriver hvordan du kan kople din digitale mottaker til TV, video o.l. og hvordan du kan utføre de ulike innstillingene. Disse innstillingene trenger du bare å gjøre én gang og trenger kun å gjøres om hvis de eksterne enhetene byttes ut, eller du kopler til flere apparater. > Kapittel 7 beskriver alle nødvendige funksjoner for daglig bruk av mottakeren, f.eks. valg av kanal. > I kapittel 8 finner du informasjon om hvordan du kan stille inn nye kanaler og hvordan du kan gjøre om rekkefølgen på kanalene. > Tekniske uttrykk som brukes i bruksanvisningen forklares i kapittel 9. > Tekniske data og spesifikasjoner finner du i kapittel 10. > Hvis du har noen problemer, kan du finne svarene i feilsøkingsguiden i kapittel 11. Viktige instruksjoner for bruk av apparatet Bruken av den digitale mottakeren er forenklet ved hjelp av såkalt OSD ("On Screen Displays") som viser informasjon på skjermen, slik at det ikke er behov for så mange taster på fjernkontrollen. Alle funksjoner vises på skjermen og kan velges ved hjelp av få taster. Relaterte funksjoner kombineres i en "MENY". Den valgte funksjonen markeres i en farge. "Funksjonstastene" rød, gul, grønn og blå vises nederst på skjermen i form av fargede felt. Disse fargefeltene representerer forskjellige funksjoner i de ulike menyene, som kan velges ved å trykke på de riktige fargetastene ("funksjonstastene") på fjernkontrollen. "Funksjonstastene" er kun aktive når det vises en kort beskrivelse i de aktuelle feltene. Felter og menyer som vises i OSD-menyene står på engelsk (og norsk) og i fet skrift i denne bruksanvisningen. "Help (Hjelp)": I noen menyer, kan du få opp en hjelpetekst ved å trykke på den blå funksjonstasten. Trykker du en gang til, vil teksten forsvinne. Avfallsbehandling All emballasje er av materiale som kan gjenvinnes. Vennligst sorter avfallet og kast det i henhold til lokale reguleringer. Vennligst vær oppmerksom på at brukte batterier (fra fjernkontrollen) og elektroniske komponenter ikke må kastes sammen med vanlig husholdningsavfall, men som spesialavfall i henhold til lokale reguleringer (evt. innleveres til forhandler). 8

9 BDA DIGIT MF4K 10_07 EXP_NO :53 Uhr Seite 9 Sikkerhetsinstruksjoner For din egen sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene nøye før du tar i bruk apparatet. Produsenten tar intet ansvar for skader grunnet feil bruk eller hvis sikkerhetsinstruksjonene ikke har blitt fulgt. > For å forsikre deg om at apparatet blir godt nok ventilert, vennligst plasser det på en jevn, vannrett overflate og ikke plasser noen gjenstander oppå det. Den øvre overflaten har luftehull som gjør at varme slippes ut av apparatet. > Ikke plasser noen brennende gjenstander, som stearinlys oppå apparatet. > Ikke utsett apparatet for vannspray eller -dråper, og ikke plasser noen gjenstander fylt med væske, f.eks. vaser, oppå apparatet. > Apparatet må alltid brukes i romtemperatur. > Åpne aldri apparatet! Du kan da få elektrisk støt. Nødvendige reparasjoner må alltid utføres av kvalifisert personell. I følgende tilfeller, bør du trekke ut strømledningen til apparatet og kontakte kvalifisert personell: > strømledningen eller støpselet er skadd > apparatet er utsatt for væske eller det er sølt væske inn i apparatet > apparatet fungerer veldig dårlig > apparatet er svært skadet Når apparatet ikke er i bruk Under tordenvær eller når apparatet ikke skal brukes på lenge (f.eks. hvis du er på ferie), må du trekke ut strømledningen. NO 9

10 BDA DIGIT MF4K 10_07 EXP_NO :53 Uhr Seite 10 Kople DVB-mottakeren til antennen a. Kopling mellom Antenneinngangen på din DVB-mottaker og veggkontakten (til kabelnettverket). b. SCART-kopling mellom DVB-mottakeren og TV-en. c. SCART-kopling mellom DVB-mottakeren og en videospiller, vha. VCR SCART-kontakten. d. Kopling mellom Antenneutgangen på din DVB-mottaker og antenneinngangen på TV-en din. e. Kopling mellom lydutganger og en Hi-Fi-forsterker. f. Tilkopling til strøm d a b f e c VCR 10

11 BDA DIGIT MF4K 10_07 EXP_NO :53 Uhr Seite 11 4 Tilkoplinger Bokstavene under a b c osv. refererer til figuren på side Tilkopling til kabelnettverk a Kople en passende koaksialkabel til kabelinngang på mottakeren din og kabeluttaket. 4.2 Tilkopling til TV b Kople en scartkabel til mottakeren (SCART-kontakt TV) og TV-en din (SCART-kontakt). Hvis TV-en din er riktig ustyrt, skifter den automatisk til AV (kabelmottak) når den digitale mottakeren din slås på. d Kople en passende TV-kabel til mottakeren (kabelutgang) og TV-en din (antenneinngang). For å se digitale kabelkanaler på TV-en din, skift til ekstern SCART-inngang (AV) på TV-en. Analoge kabelkanaler kan fortsatt velges ved hjelp av kanaltastene på TV-en din. 4.3 Videospiller (VCR) c Kople en scartkabel til mottakeren SCART-kontakt VCR og videoen din. I avspillingsmodus vil videospilleren sende et signal til den digitale mottakeren, slik at videoavspillingen vises automatisk på TV-skjermen. Hvis dette ikke skjer, bruk "EXT (ekstern)"-tasten til å skifte til eksternt signal AV. Hvis du trykker en gang til, går du tilbake til normal modus. 4.4 Hi-Fi-forsterker NO Analog e For å motta best mulig lydkvalitet, kan du kople din digitale mottaker til en Hi-Fi-forsterker. Bruk en passende kabel til å kople Cinch-kontaktene Audio R og Audio L på den digitale mottakeren til en inngang på Hi-Fi-forsterkeren din (f.eks. CD eller AUX. Vennligst merk at Phono-inngangen ikke er egnet) Digital d Hvis forsterkeren din er utstyrt med en passende elektrisk eller optisk inngang, kople til elektrisk digital lydutgang evt. optisk digital lydutgang på mottakeren med tilsvarende inngang på forsterkeren din. Avhengig av hvilken stasjon som er valgt, er samplingsfrekvenser på 32, 44.1 og 48 khz tilgjengelige. I tillegg, hvis det sendes, er Dolby Digital (AC3) tilgjengelig på denne utgangen. 4.5 Serieport (RS 232) Serieporten RS 232 brukes til systemoppdateringer og forhåndsinnstillinger ved hjelp av en PC. 11

12 BDA DIGIT MF4K 10_07 EXP_NO :53 Uhr Seite Tilkopling til strøm Den digitale mottakeren må kun koples til strøm etter å først blitt koplet til alle andre komponenter i systemet. Da unngår man å skade den digitale mottakeren og andre komponenter. f Når alle tilkoplinger er utført, kan du kople til strømledningen til mottakeren til vegguttaket (230 V/50-60 Hz). 5 Første installasjon Når du har lest gjennom sikkerhetsinstruksjonene og koplet mottakeren i henhold til kapittel 4, kan du slå på apparatet som beskrevet i kapittel 7. Når du slår på apparatet for første gang, vil et startvindu komme til syne med installasjonsveilederen AutoInstall. (Fig. 5-1). Bruk installasjonsveilederen til å raskt gjøre de viktigste innstillingene på din digitale mottakeren din. Tastene som må brukes på fjernkontrollen for å gjøre de ulike innstillingene vil til enhver tid markeres. Du kan avbryte den første installasjonen når som helst ved å trykke på den røde funksjonstasten. Trykk på den grønne funksjonstasten for å gå tilbake til forrige skritt under installasjonen. Alle feilinnstillinger kan uansett enkelt og raskt korrigeres. Hvis du ikke utfører den første installasjonen, eller ikke fullfører den, vil mottakeren starte med en forhåndsprogrammert konfigurasjon. Installasjonsprosedyren som beskrives i det følgende er kun ment som et eksempel. Du velger selv hvilke innstillinger du ønsker å utføre. Følg derfor nøye med på skjermen for å til enhver tid se hvilke valgmuligheter du har. "Operating language (Menyspråk)" > Trykk på OK-tasten for å åpne vinduet for "Operating language (Menyspråk)". (Fig. 5-2) > Bruk piltastene opp/ned til å velge ønsket menyspråk. > Bekreft ved å trykke på OK. Lydspråk > Bruk piltastene opp/ned til å velge ønsket lydspråk. (Fig. 5-3) Så snart installasjonsveilederen er fullført, vil kanalene i favorittlisten sorteres i henhold til dine valg. > Hvis du godtar valgene, bekreft ved å trykke på OK. Velge land > Bruk piltastene opp/ned til å velge tidssonen i landet du bor i. (Fig. 5-4) Tiden stilles inn automatisk i henhold til landet du velger. > Hvis du godtar valget, bekreft ved å trykke på OK, og gå videre til kanalvalg. Kanalsøk > Bruk piltastene opp/ned til å markere feltet "All channels (Alle kanaler)" hvis du vil søke etter både kodede og ukodede kanaler, eller marker "All unencrypted channels (Alle ukodede kanaler)" hvis du vil søke etter kun ukodede 12

13 BDA DIGIT MF4K 10_07 EXP_NO :53 Uhr Seite 13 kanaler. (Fig. 5-5) > Hvis du trykker på OK, utføres et automatisk kanalsøk. Det søkes da etter alle digitale kanaler innenfor hele mottaksområdet til den digitale mottakeren. Kanalene som blir funnet her lagres automatisk i favorittlisten. Dette kan ta flere minutter. Vennligst legg merke til hvilke beskjeder du får på skjermen. Oppdater programvare Når du har fullført søket, vil den digitale mottakeren sjekke om det finnes en ny versjon av programvaren tilgjengelig via kabel. Hvis det finnes en ny versjon, kan du utføre en automatisk oppdatering av programvaren. > Bruk piltastene venstre/høyre for å velge feltet "Update (Oppdater)" og bekreft ved å trykke på OK. (Fig. 5.6) Den nye programvaren blir da lastet ned til apparatet ditt. Dette kan ta flere minutter. Avslutte installasjonsveilederen > Bekreft den siste meldingen (Fig. 5-7) til installasjonsveilederen ved å trykke på OK. Du går da tilbake til normal betjening. NO 6 "Settings (Innstillinger)" Du har nå gjort alle nødvendige tilkoplinger og startet betjeningen av din nye digitale mottaker. Om ønskelig, kan du nå utføre flere innstillinger på din digitale mottaker i henhold til dine preferanser. 6.1 "Operating language (Menyspråk)" I denne menyen kan du endre menyspråk som du vil. For å endre menyspråk, gå fram på følgende måte: > Trykk på Meny-tasten for å gå til "Main Menu (hovedmenyen)". (Fig. 6-1) > Bruk piltastene opp/ned for å markere feltet "Operating language (Menyspråk)". > Bekreft ved å trykke på OK. Undermenyen "Operating language (Menyspråk)" vises da. > Bruk piltastene opp/ned for å markere ønsket språk. > Lagre dette valget til minnet ved å trykke på OK. > Trykk på Tilbake-tasten for å gå tilbake til "Main Menu (hovedmenyen)". 6.2 "Basic settings (Grunnleggende innstillinger)" For å kunne ta nytte av din DVB-mottaker til fulle, bør du gjøre noen innstillinger i henhold til dine personlige preferanser. > Bruk Meny-tasten for å gå til "Main Menu (hovedmenyen)". > Bruk piltastene opp/ned for å markere feltet "Settings (Innstillinger)". > Bekreft ved å trykke på OK. Undermenyen "Settings (Innstillinger)" vises da (Fig. 6-2) 13

14 BDA DIGIT MF4K 10_07 EXP_NO :53 Uhr Seite 14 > Bruk nå piltastene opp/ned til å markere feltet "Basic Settings (Grunnleggende innstillinger)". > Bekreft ved å trykke på OK. Menyen "Basic Settings (Grunnleggende Instillinger") vises da. (Fig. 6-3) > Bruk piltastene opp/ned til å flytte markøren innen menyen og gå til forskjellige valg. Når du velger en meny, legg merke til beskjeden du får på skjermen. Følgende innstillinger kan gjøres: Tidsforskjellen til GMT (timer) Apparatet ditt er utstyrt med en klokke. Denne er synkronisert via en satellitt med tiden Greenwich Mean Time. Hvis du i menyen "Country (Land)" (Punkt 6.2.2) har valgt "None (Ingen)", må du simpelthen korrigere klokken i henhold til tiden der du bor ved hjelp av piltastene venstre/høyre. I Norge er forskjellen +1 time om vinteren og +2 timer om sommeren "Country (Land)" I dennen menyen skiftes tiden automatisk i henhold til sommer- og vintertid i landet du har valgt. > Bruk piltastene venstre/høyre for å velge "Country (Land)" "Remote control code (Fjernkontrollkode)" Du kan kontrollere opptil fire forskjellige apparater med fjernkontrollen til mottakeren din med den samme fjernkontrollkoden. Hvis to mottakere brukes i samme rom, kan det føre til problemer. For å unngå disse problemene, må du legge inn ulike innstillinger for de to mottakerene. > Hold da OK-tasten inne og trykk samtidig på enten SAT1 eller SAT2-tasten Standbyklokke Her velger du om klokken skal vises på mottakeren når den er i standbymodus eller ikke. > Bruk piltastene venstre/høyre for å slå standbyklokken på eller av. > Trykk på Tilbake-tasten for å gå tilbake til menyen "Settings (Innstillinger)", eller trykk på Meny-tasten for å gå tilbake til normal betjening. Denne innstillingen vil bli lagret til minnet automatisk. 6.3 "Audio/Video settings (Audio/Video-innstillinger)" For å optimalisere din digitale mottaker for TV-en din, kan du gjøre ytterligere noen innstillinger i menyen "Audio/Video settings(audio/video-innstillinger)". > Trykk på Meny-tasten for å gå til "Main Menu (Hovedmenyen)". > Bruk piltastene opp/ned og marker feltet "Settings (Innstillinger)". > Bekreft ved å trykke på OK. Undermenyen "Settings (Innstillinger)" vises da. (Fig. 6-4) > Bruk nå piltastene opp/ned for å gå til feltet "Audio/Video Settings (Audio/Video-innstillinger)". > Bekreft ved å trykke på OK. Menyen "Audio/Video Settings(Audio/Video-innstillinger)" vises nå. (Fig. 6-5) 14

15 BDA DIGIT MF4K 10_07 EXP_NO :53 Uhr Seite 15 > Bruk piltastene opp/ned til å flytte markøren innen menyen og gjøre ønskede valg. Når du velger en meny, legg merke til beskjeden du får på skjermen. Følgende innstillinger kan gjøres: "Picture format (Bildeformat)" > Bruk piltastene venstre/høyre for å stille inn riktig bildeformat til din TV: 4:3 eller 16:9. Ved hjelp av denne funksjonen, justeres bildet automatisk i forhold til TV-en din "Language (Audio signal) (Språk (lyd))" > Bruk piltastene venstre/høyre til å velge ønsket språk i dette feltet. Denne funksjonen velger automatisk ønsket språk der det er tilgjengelig, etter å ha utført et søk. NO "Language (Sub-titles) (Språk (undertekst))" Din DVB-mottaker er utstyrt for å vise undertekster. Hvis denne funksjonen er aktivert og det valgte språket er tilgjengelig, vil dette vises automatisk. Hvis funksjonen ikke er aktivert, kan undertekstene slås på manuelt. Tilgjengelige undertekster vises ved hjelp av beskjeden "Sub-title selection (valg av undertekst)". Se også punkt 7.13 i bruksanvisningen "TV SCART mode (TV SCART-modus)" I dette feltet kan du bruke piltastene venstre/høyre til å stille inn parameterne i henhold til TV-en din til CVBS, RGB eller S-Video. Har du en vanlig TV, velg CVBS "VCR SCART mode (VCR SCART-modus)" I dette feltet kan du bruke piltastene venstre/høyre til å velge parameterne i henhold til TV-en din: CVBS eller S-Video. Har du en vanlig TV, velg CVBS Dolby Digital (AC3) Mange filmer sendes i Dolby Digital-format. Dette indikeres med Dolby-logoen i informasjonsvinduet i det valgte kanalen. Hvis du har en Digital 5.1-forsterker, kan du få 5.1 Dolby Digital-lyd i noen utvalgte filmer. Det eneste du må passe på, er at den digitale utgangen "Audio Out Digital" (se punkt 4.5.2) på din DVB-mottaker er koplet til den digitale inngangen på din Dolby Digital 5.1-forsterker. Hvis en kanal sendes med Dolby Digital-lyd, indikeres dette med Dolby-logoen i informasjonsvinduet i det valgte kanalen. Hvis Dolby Digital-funksjonen (AC3) er aktivert (på), vises disse kanalene automatisk i Dolby Digital-format. Hvis funksjonen ikke er aktivert (av), kan du slå på Dolby Digital-lyd manuelt. Se også punkt i bruksanvisningen. 7 Betjening 7.1 Slå av og på > Slå på din digitale mottaker ved å trykke på På/Standby-tasten på fjernkontrollen, 15

16 BDA DIGIT MF4K 10_07 EXP_NO :53 Uhr Seite 16 eller på mottakeren. > Trykk på den samme tasten, på fjernkontrollen eller på mottakeren, en gang til for å slå av mottakeren. > Mottakeren er nå i standbymodus og klokken vil vises på displayet (hvis den er aktivert, se punkt 6.2.4). Hvis klokken ikke vises, må den stilles inn av mottakeren. For å gjøre dette, gå til en kjent kanal, som f.eks. NRK1 og bli der i ca. 30 sekunder. Klokken stilles da automatisk inn. 7.2 Velge kanal Bruke kanaltastene opp/ned > Du kan bruke kanaltastene opp/ned enten på mottakeren eller fjernkontrollen for å gå opp eller ned en kanal av gangen Bruke nummertastene > Du kan bruke nummertastene til å gå direkte til ønsket kanalnummer. For eksempel: 1 for kanal nr. 1 1, så 4 for kanal nr. 14 2, så 3, så 4 for kanal nr. 234 Når du taster inn kanalnummer som består av flere siffer, må du vente med neste siffer ca. 3 sekunder etter hvert tastetrykk. Hvis du ønsker å gå til et kanalnummer som består kun av ett eller to siffer, kan du holde den siste tasten nede litt lenger for å gå dit fortere Bruke Kanallisten > Trykk på OK. Da vises kanallisten. I TV-modus vises kun TV-kanalene, og i Radio-modus vises kun radiokanalene. Det valgte kanalen er alltid markert. (Fig. 7-1) > Bruk nå piltastene opp/ned til å gå til ønsket kanal. > Trykk på OK for å vise det markerte kanal. > Bruk piltastene opp/ned til å flytte markøren i listen én og én linje av gangen. > Bruk piltastene venstre/høyre til å gå fram og tilbake i listen én og én side av gangen Velge liste Mottakeren er utstyrt med flere kanallister, slik at det blir enklere for deg å finne en kanal. Du kan velge "Favourites list (Favorittliste)" (se punkt 8.1), eller "Total List (Totalliste)", som er sortert i alfabetisk rekkefølge, eller se en liste sortert av Leverandøren. > Trykk på OK. Den aktive kanallisten vil vises. > Bruk den røde funksjonstasten "Category (Kategori)" til å åpne et vindu som viser 16

17 BDA DIGIT MF4K 10_07 EXP_NO :53 Uhr Seite 17 de ulike kanallistene ("Favourites list (Favorittliste)", "Provider lists (Leverandørliste)" og "Total list (Totalliste)"). Den aktive kanallisten er markert. (Fig. 7-2) > Bruk piltastene opp/ned til å velge ønsket kanalliste f.eks. "Total list (Totalliste)". > Bekreft ved å trykke på OK. Den alfabetisk ordnete totallisten med alle kanalene vil vises. (Fig. 7-3) > Bruk piltastene opp/ned til å velge kanalen du ønsker å se på. > Bekreft ved å trykke på OK Se blokkerte kanaler Hvis du velger en kanal som er blokkert av barnelåsfunksjonen, vil meldingen "Unit PIN (Apparatets PIN-kode)" vises på skjermen. (Fig. 7-4) > Bruk nummertastene til å taste inn PIN-koden. Du kan nå se kanalen du ønsker. eller > Gå til en kanal som ikke er blokkert. Hvis du har valgt "on (på)" under punkt 8.3.2, vil du bli spurt om PIN-kode hver gang du velger en blokkert kanal. For å gjøre det enklere for deg, trenger du bare å taste inn PINkoden én gang hver betjeningsperiode. Hvis du bruker et CONAX Smartkort, vennligst se punkt Informasjonsvindu NO Hver gang du skifter kanal, vil et informasjonsvindu vises en kort tid (Fig. 7-5) med kanalnummeret og navnet på kanalen. Ytterlig informasjon vil også vises, f.eks. for Tekst- TV, for 16/9-format, for kodede kanaler. Hvor det sendes, vil også SFI (programinformasjonstjeneste) og aldersbegrensning vises. 7.3 Motta kodede kanaler Din mottaker er utstyrt med et integrert CONAX dekodersystem og en CI ("Common Interface"). Dette gjør at du kan motta kodede kanaler. Du må da først sette inn enten et CONAX Smartkort i kortleseren, eller en CI-modul med et gyldig smartkort: > Sett inn CONAX Smartkortet i kortleseren (siden med den gullfargede minnebrikken ned). eller > Sett inn en CI-modul i sporet. > Sett inn smartkortet i åpningen til CI-modulen. Forsikre deg om at den gullfargede minnebrikken er øverst når du setter inn kortet. > Hvis du velger en kodet kanal nå, vil din digitale mottaker automatisk kontrollere kortleseren og grensesnittet, og den vil vise kanalen ukodet så sant et smartkortet eller CI-moduen er gyldig. 17

18 BDA DIGIT MF4K 10_07 EXP_NO :53 Uhr Seite Spesialfunksjoner Noen kanaler gir deg beskjed om at du har tilgang til flere spesialfunksjoner. For eksempel vil noen sportssendinger på multifeedkanaler gi deg muligheter til å velge ulike kamper (f.eks. fotball i utvalgte ligaer), ulike lydspor (f.eks. stadio-/kommentarlyd) eller forskjellige kameravinkler (f.eks. formel-1). Noen leverandører gir deg også muligheten til å velge starttid på en film du har valgt Multifeedvalg I noen kanaler har du multifeed-valgmuligheter. Ved hjelp av denne funksjonen kan du f.eks. velge ulike kameravinkler i formel-1, eller skifte mellom ulike kamper som spilles samtidig (f.eks. fotball i utvalgte ligaer). Et kanal som har multifeed-valgmuligheter, vil opplyse deg om det på skjermen (Fig. 7-6). > For å velge en av de tilgjengelige valgmulighetene, trykk på Valg-tasten. Et valgvindu vil åpnes og vise de ulike valgmulighetene. (Fig. 7-7) > Bruk piltastene opp/ned til å markere ønsket valg. > Bekreft ved å trykke på OK. Din digitale mottaker vil nå skifte til det du har valgt Velge starttid På noen kanaler kan du selv velge starttiden til utvalgte filmer. Disse filmene vises døgnet rundt og starter til forskjellige tider. Kanaler som tilbyr dette, vil vise det på skjermen (Fig. 7-8). > For å velge en av de tilgjengelige starttidene, trykk på Valg-tasten. Et valgvindu vil åpnes og vise de tilgjengelige starttidene. (Fig. 7-9) > Bruk piltastene opp/ned for å velge ønsket starttid og bekreft ved å trykke på OK. Hvis kanalen er validert for den starttiden du valgte, kan du se det til ønsket tid CONAX PIN-kode Din digitale mottaker er utstyrt med en barnelåsfunksjon som kan blokkere utvalgte kanaler (se punkt 8.3). Noen kanaler som sendes med CONAX-kode og ikke er egnet for barn, kan i tillegg forhåndsinnstilles til å bli blokkerte ved hjelp av en barnelåskode. For å dekode et slikt kanal, må man taste inn CONAX PIN-koden. Denne PIN-koden er lagret på smartkortet. Du får beskjed om koden når du mottar kortet. CONAX PIN-kode er ikke det samme som "Unit PIN (Apparatets PIN-kode)" til din digitale mottaker (punkt 8.3). Hvis du velger en kanal som er forhåndsblokkert, kommer en melding opp. > For å se dette kanalen, bruk nummertastene til å taste inn den 4-sifrede CONAX PIN-koden. > Så snart koden er tastet inn korrekt, kan man se kanalen på normal måte. Hvis koden tastes inn feil, kan du taste den inn på nytt, eller trykke på "Back (Tilbake)" for å gå ut av menyen. 18

19 BDA DIGIT MF4K 10_07 EXP_NO :53 Uhr Seite Volumkontroll Din digitale mottaker er utstyrt med volumkontroll. Det er da enklere å betjene mottakeren siden du har alle viktige funksjoner på fjernkontrollen til mottakeren, slik at du nesten aldri trenger å bruke fjernkontrollen til TV-en. Når den digitale mottakeren slås på, vil lydvolumet settes til det samme nivået som sist gang den ble slått av. > Juster volumet til din digitale mottaker ved å bruke Volum +-tasten til å øke volumet og Volum - til å senke volumet. > Trykk på Lyd av/på-tasten for å slå av lyden. Trykk på tasten en gang til for å slå på lyden igjen. 7.5 Skifte TV/Radio De forhåndsprogrammerte innstillingene inkluderer både radio- og TV-kanaler. > Trykk på TV/Radio-tasten for å skifte til radio-modus. Mottakeren vil nå skifte til det sist valgte radiokanalen. > Trykk på TV/Radio-tasten igjen for å gå tilbake til den sist valgte TV-kanalen. 7.6 Velge forskjellige språk (TV-modus) eller kanal (Radio-modus) Hvis en kanal sendes i flere språk eller med flere lydkanaler, eller hvis flere radiokanaler er tilgjengelige på samme radiospor, vises dette (Fig. 7-10) på skjermen. Du kan da velge ønsket språk, evt. radiokanal, ved å gå frem som følger: > Trykk på Valg-tasten. Du vil nå få opp en liste (Fig. 7-11) på skjermen med de tilgjengelige språkene, evt. radiokanalene. > Bruk piltastene opp/ned til å velge ønsket språk, evt. radiokanal og bekreft ved å trykke på OK. Du kan nå lytte til kanalen på språket du valgte. Din digitale mottaker kan også motta kanaler i mono. > Bruk piltastene venstre/høyre til å velge mellom Monokanal 1 ( ), Monokanal 2 ( ) og Stereo ( ) Dolby Digital (AC3 mode) Et kanal som sendes med Dolby Digital-lyd, vil vise Dolby-logoen i informasjonsvinduet når du velger kanalen. Hvis du har slått på Dolby Digital (AC3)-funksjonen som beskrevet i punkt 6.3.6, vil kanalen automatisk sendes i dette formatet. Hvis du ikke har slått på Dolby Digital (AC3) -funksjonen, kan du slå på AC3-modus manuelt, ved å gå fram som følger: > Trykk på Valg-tasten. En liste over tilgjengelige språk og Dolby Digital (AC 3) vil vises på skjermen. > Bruk piltastene opp/ned til å markere feltet Dolby Digital. > Bekreft ved å trykke på OK. Du kan nå høre på kanalen med Dolby Digital-lyd. Hvis du vil at mottakeren din skal sende med Dolby Digital automatisk, gå fram som beskrevet i punkt for automatisk AC3. NO 19

20 BDA DIGIT MF4K 10_07 EXP_NO :53 Uhr Seite Gå tilbake til forrige kanal > Ved å trykke på Tilbake-tasten på fjernkontrollen, går du tilbake forrige kanal. > Trykk på tasten en gang til for å gå tilbake til den kanalen du så på. 7.8 Vis klokke og programinformasjon Ved hjelp av denne funksjonen kan du se informasjon om kanalen du har valgt. > Trykk på Info-tasten for å vise informasjon om kanalen du har valgt (Fig. 7-12). Den nedre halvdelen av skjermen vil vise det aktuelle klokkeslettet, navnet på valgt kanal, samt start- og sluttid, så sant denne informasjonen er tilgjengelig fra leverandøren. 7.9 Ytterligere programinformasjon Programinformasjonfunksjonen kan hvor det er tilgjengelig også gi ytterligere informasjon om det valgte kanalen. > Trykk på Info-tasten to ganger for å åpne vinduet for ytterligere programinformasjon (Fig. 7-13). Her vises ytterligere informasjon om kanalen. > Du kan skrolle deg ned informasjonsteksten, én linje av gangen, ved å bruke piltastene venstre/høyre. > Hvor denne informasjonen er tilgjengelig, kan du trykke på Info-tasten én gang til for å se informasjon om neste kanal. > Hvis du trykker enda en gang på Info-tasten, vil informasjonsvinduet lukkes Stillbilde > Trykk på Stillbilde-tasten for å fryse bildet. > Trykk på samme tast en gang til for å gå tilbake til normal betjening Sleep timer > Trykk på Sleep Timer-tasten flere ganger for å stille inn ønsket tid for å slå av mottakeren i tidsrommet 15 minutter - 2 timer. Når den valgte tiden er gått, grå mottakeren automatisk til standbymodus Kanalinformasjon > Trykk på grønn funksjonstast (Kanalinformasjon) for å få informasjon om valgt kanal (Fig. 7-14). > Du kan i tillegg bruke de fargede funksjonstastene til å få annen informasjon, som Audio/Video-informasjon, Programinformasjon og, hvor det er tilgjengelig, informasjon omkodesystemet (CA) som er brukt. > Trykk på Meny-tasten for å gå ut av informasjonsmenyen. 20

21 BDA DIGIT MF4K 10_07 EXP_NO :53 Uhr Seite Tekst-TV Bruk tekst-tvdekoderen til TV-en din Hvor det sendes, vil tekst-tv kunne vises på TV-en din. For å betjene tekst-tv, må du bruke fjernkontrollen til TV-en. Hvis du har problemer med TV-en din; hvis f.eks. bilde og tekst-tv overlapper hverandre, bør du stille inn din digitale mottaker til CVBS-modus (punkt 6.3.4) Bruk din interne tekst-tv-dekoder Du kan også bruke den integrerte TOP-tekst-TV-dekoderen til å vise informasjonen. Med TOP- tekst-tv deles alle tekstsidene automatisk inn i grupper og blokker, slik at det blir enklere å lese tekst-tv. > Gå til den kanalen du ønsker å se tekst-tv-informasjonen til. > Trykk på Tekst-TV-tasten for å se tekst-tv. (Fig. 7-15) > Bruk nummertastene til å taste inn tekst-tv-siden du ønsker å se. Nummeret du taster inn vil vises oppe til venstre på skjermen. Side 100 viser alltid en innholdsfortegnelse. Når du har tastet inn ønsket sidenummer, vil mottakeren automatisk gå til denne siden. Siden ikke alle sider kan sendes samtidig, kan det ta noen sekunder før mottakeren finner den siden du har valgt og viser den på TV-en din. > Bruk rød eller grønn funksjonstast til å gå henholdsvis en side fram eller tilbake. NO > Bruk gul funksjonstast til å vise tekst-tv-gruppen som vises i det gule feltet. > Bruk blå funksjonstast til å vise tekst-tv-blokken som vises i det blå feltet. Mikset bilde > Hvis du trykker på Tekst-TV-tasten en gang til, får du opp et mikset bilde, dvs. både TV-bilde og tekst-tv samtidig på skjermen. > Trykk på samme tast en gang til for å gå tilbake til normal betjening. Stopp sideskifte > Trykk på Stillbilde-tasten og du vil få opp meldingen Stop oppe til venstre på tekst-tv. Den automatiske sideskiftingen av tekst-tv-undersider stopper da. Trykk på Stillbilde-tasten en gang til for å sette i gang sideskiftingen igjen. > Trykk på Tilbake-tasten for å gå tilbake til normal betjening. 21

22 BDA DIGIT MF4K 10_07 EXP_NO :53 Uhr Seite Undertekster Programmer som sendes med undertekster, viser dette ved hjelp av meldingen "Select Sub-title (Velg undertekst)". Hvis du har aktivert "Sub-title (Undertekst)"-funksjonen som beskrevet i punkt 6.3, vil de vises automatisk, så sant det valgte språker er tilgjengelig. Hvis kanalen kun sendes med undertekster på andre språk, eller ditt språk kun er tilgjengelig via tekst-tv, kan du skifte språk manuelt ved å gå fram som følger: > Trykk på Valg-tasten, om nødvendig flere ganger, inntil "Sub-titles (Undertekster)" vises med en oversikt over tilgjengelige språk på undertekster og/eller hvilke tekst- TV-sider som viser de ulike språkene. > Bruk piltastene opp/ned til å velge ønsket språk/tekst-tv-side. > Bekreft ved å trykke på OK. Undertekstene vil nå vises. Vennligst merk deg at disse funksjonene kun er tilgjengelige når disse undertekstene virkelig sendes. Denne innstillingen lagres ikke etter at du skifter kanal SFI (programinformasjonstjeneste) Din digitale mottaker er utstyrt med en elektronisk programguide. Den viser deg informasjon om ett eller flere kanaler på skjermen din. Du får da en rask oversikt over hvilke kanaler som vises akkurat for øyeblikket, i dag, i morgen, eller de neste dagene. Med SFI-funksjonen kan du: - se informasjon om programmets innhold på skjermen din - forhåndsvelge kanaler, slik at de blir valgt automatisk når de starter - programmere timerfunksjoner - søke etter og velge kanaler etter deres sjanger "Next (Neste)" > Bruk gul funksjonstast til å gå til feltet "Next (Neste)" (neste kanaler). (Fig. 7-17) > Du kan se alle SFI-funksjoner i punkt > Trykk på gul funksjonstast for å gå til SFI-feltet More (Mer) (punkt ) eller > Trykk på enten grønn funksjonstast eller Tilbake-tasten for å gå tilbake til forrige SFI-felt Now (Neste) eller > Trykk på TV/Radio-tasten for å gå tilbake til normal betjening "More (Mer)" > Trykker du på gul funksjonstast en gang til mens SFI-feltet Next (Neste) vises, vil du gå til SFI-feltet More (Mer). (Fig. 7-18) I dette feltet vises et ekstra tidsvindu i øverste linje. I dette vinduet vises tiden til 22

23 BDA DIGIT MF4K 10_07 EXP_NO :53 Uhr Seite 23 SFI-feltet. > Trykk på gul funksjonstast for å gå en side fram i tidsperioden vist i det gule feltet. > Hold den gule funksjonstasten inne for å gå fram mange sider kontinuerlig. En klokke vises for å gi deg bedre oversikt. Trykk på grønn funksjonstast på samme måte for å gå bakover. De aktuelle ukedagene vises nederst på skjermen. Hvis det finnes tilgjengelig informasjon til de ulike dagene, blir disse feltene markert. > For å se en forhåndsvisning for en bestemt dag, trykk på nummertasten til det nummeret ukedagen representerer, eller Trykk på Tilbake-tasten for å gå tilbake til feltet Next (Neste). NO SFI-funksjoner For å utføre følgende SFI-funksjoner, gå til SFI, som beskrevet i punkt SFI-Informasjon Bruk "SFI Info (SFI-info)" til å motta kort informasjon om et valgt kanal eller kanal. Hvis SFI-informasjon er tilgjengelig, vil dette indikeres med en ved siden av det aktuelle kanalen. > Bruk enten piltastene eller funksjonstastene til å velge ønsket kanal. > Trykk på SFI-tasten for å vise informasjonen. Du kan skrolle deg ned eller skifte side, hvis informasjonsteksten er lang, ved hjelp av piltastene. > Trykk på Tilbake-tasten for å gå tilbake til forrige side SFI-timerprogrammering Ved hjelp av SFI kan du enkelt programmere de kanalene du ønsker. > Bruk piltastene eller funksjonstastene til å velge ønsket kanal. > Trykk på rød funksjonstast Timer for å åpne ønsket vindu. > Bruk piltastene opp/ned til å velge ønsket "Timer type ("Timertype)" (se punkt 7.15). > Bekreft ved å trykke på OK. Menyen "Manage timer (Timerbehandling)" viser informasjon om det valgte kanalen, slik at du kan kontrollere at alt er riktig. Om ønsket, kan du gjøre endringer i denne menyen (se 7.15). > Trykk på Tilbake-tasten for å gå tilbake til forrige side. Det aktuelle feltet er markert. Avhengig av hvilken timertype som er i bruk, vil mottakeren nå bli slått på når det valgte kanalen begynner. Hvis mottakeren har blitt slått på av timeren til videospilleren, vil dette vises ved hjelp av beskjeden rec på displayet. I denne modusen er de fleste funksjonene på fjernkontrollen deaktivert for å unngå at opptaket avbrytes ved uhell. I standbymodus vil det indikeres at timeren er aktiv ved at kolonet i klokken blinker, evt i LED-displayet. 23

24 BDA DIGIT MF4K 10_07 EXP_NO :53 Uhr Seite 24 Slette en kanal fra SFI-timer > Hvis du ønsker å slette en kanal som er programmert via SFI-en, gå fram som beskrevet over for å velge ønsket kanal. > Trykk på rød funksjonstast Timer for å åpne valgt vindu. > Bruk piltastene opp/ned til å velge feltet "Delete Timer (Slett timer)". > Bekreft ved å trykke på OK. > For å avbryte en aktiv timer, slå av den digitale mottakeren ved å trykke på På/Standby-tasten. > Trykk på samme tast en gang til for å slå på mottakeren igjen, og den vil fungere som normalt SFI-programoversikt Bruk SFI-programoversikt for å vise en tabell med dagens kanaler på hver kanal. Gå da fram på følgende måte: > Trykk på SFI-tasten. SFI-feltet Now (Nå) vil vises. > Trykk på blå funksjonstast "SFI Menu (SFI-Meny)" for å åpne valgt vindu. > Bruk piltastene opp/ned til å velge feltet Channels (Kanaler). > Bekreft ved å trykke på OK. Du ser nå en oversikt over dagens kanaler på valgt kanal. (Fig. 7-19) > Bruk piltastene til å flytte markøren til ønsket kanal eller tid. De ulike ukedagene vises nederst på skjermen. Hvis det finnes informasjon tilgjengelig for de neste dagene, vil de aktuelle feltene markeres. > For å se programinnholdet en bestemt dag, trykk på nummertasten til det nummeret ukedagen representerer. Vis SFI-oversikt over andre kanaler > Trykk på grønn funksjonstast Channels (Kanaler). En liste over alle SFI-kanaler vil vises. (Fig. 7-20) > Du kan nå bruke piltastene til å velge ønsket kanal. > Trykk på OK for å vise SFI-oversikten over det valgte kanalen SFI - oversikt over programtyper (sjanger) Hvis du er interessert i en spesiell type kanaler, kan du se på programinformasjonen oppdelt i ulike kategorier eller sjangere, f.eks. filmer, nyheter, osv. > Trykk på SFI-tasten. SFI-feltet Now (Nå) vil vises. > Trykk på blå funksjonstast "SFI Menu (SFI-Meny)" for å åpne et vindu. > Bruk piltastene opp/ned til å velge feltet "Genres (Sjangere)". > Bekreft ved å trykke på OK. 24

25 BDA DIGIT MF4K 10_07 EXP_NO :53 Uhr Seite 25 > Bruk grønn funksjonstast "Genres (Sjangere)" til å åpne et vindu som viser tilgjengelige programtyper. (Fig. 7-21) > Bruk piltastene til å velge ønsket programtype og bekreft ved å trykke på OK. Du vil da få opp en oversikt over dagens kanaler av den typen du har valgt. (Fig. 7-22) > Bruk piltastene opp/ned til å flytte markøren til ønsket kanal. > Bruk piltastene venstre/høyre til å skifte side, én side av gangen. De aktuelle ukedagene vises nederst på skjermen. Hvis det finnes informasjon tilgjengelig for de neste dagene, vil de aktuelle feltene markeres. > For å se programinnholdet en bestemt dag, trykk på nummertasten til det nummeret ukedagen representerer Avslutte SFI > Trykk enten på Meny- eller TV/Radio -tasten for å gå tilbake til normal betjening. NO 7.16 Timeropptak Mottakeren din er ustyrt med både videopptaktimer og kanalvalg-timer. Når det gjelder hvordan de programmeres, er den eneste forskjellen at du må spesifiser hva de skal programmeres til å gjøre. Du kan programmere timerne manuelt som beskrevet i dette kapittelet, eller ved hjelp av SFI-funksjonen, som beskrevet i punkt Videoopptaktimer Når du bruker en videoopptaktimer, vil din digitale mottaker slås av evt. på for det valgte kanalen, slik at det kan tas opp på et eksternt opptaksapparat, f.eks. en videospiller, når du ikke er hjemme. Vennligst merk deg at du også må programmere videospilleren din riktig for å kunne ta opp kanalen. Hvis mottakeren slås på av en videopptaktimer, indikeres dette ved hjelp av meldingen rec på displayet. I denne modusen er de fleste funksjonene på fjernkontrollen deaktivert for å unngå at opptaket avbrytes ved uhell. I standbymodus vil det indikeres at timeren er aktiv ved at kolonet i klokken blinker, evt i LED-displayet. 2. Programvalgtimer Hvis din mottaker er i normal betjeningsmodus, vil den skifte til den kanalen som er programmert til den valgte tiden. I motsetning til innstillingen til en videopptaktimer, vil alle funksjonene på fjernkontrollen fortsatt være aktive, og mottakeren vil ikke slås av når kanalen er ferdig Manuell programmering av timere > Trykk på Meny-tasten for å vise "Main Menu (Hovedmenyen)". > Bruk piltastene opp/ned til å velge feltet "Manage timer (Timerbehandling)". > Bekreft ved å trykke på OK. Undermenyen "Manage timer (Timerbehandling)" vil vises. (Fig..7-23) > Bruk piltastene opp/ned til å velge den timertypen du ønsker å programmere. 25

26 BDA DIGIT MF4K 10_07 EXP_NO :53 Uhr Seite 26 > Trykk på OK for å gå til vinduet hvor du kan programmere et nytt kanal. (Fig. 7-24) For å programmere en kanal, gå fram på følgende måte: "Source (Kilde)" > Bruk piltastene til å markere feltet "Source (Kilde)". > Bekreft ved å trykke på OK. > I vinduet som nå vises, bruk piltastene opp/ned til å velge ønsket kilde (TV eller Radio). > Bekreft ved å trykke på OK. Avhengig av forrige innstilling, vil en kanalliste til TV eller radio nå vises. > Bruk piltastene til å velge ønsket kanal. > Bruk piltastene opp/ned til å flytte markøren i listen én og én linje av gangen. > Bruk piltastene venstre/høyre til å gå fram og tilbake i listen én og én side av gangen. > Trykk på OK for å lagre en kanal i timerminnet. "Date (Dato)" > Bruk piltastene til å markere feltet "Date (Dato)". > Bruk nummertastene til å taste inn datoen (4 siffer) til kanalen. Start > Bruk piltastene til å markere feltet Start. > Bruk her nummertastene til å taste inn starttiden til kanalen du ønsker å programmere. "Stop (Stopp)" > Gjenta framgangsmåten for Start for å legge inn sluttiden til kanalen (ikke hvis det gjelder kanalvalg-timer). "Repeat (Gjenta)" > Bruk piltastene til å markere feltet Rep. > Bekreft ved å trykke på OK. Et vindu med flere valgmuligheter for å gjenta vises. 1x Timer aktiv kun én gang T Gjentas daglig 1 W Gjentas en gang i uken 1-5 Gjentas kun på hverdager 6-7 Gjentas kun i helger > Bruk piltastene opp/ned til å velge ønsket funksjon. > Trykk på OK for å lagre valget i minnet. Lagre data i minnet > Når du er ferdig med å programmere, trykk på gul funksjonstast "Accept (Godta)" for å lagre data i minnet. Hvis du under overskriften "Channel (Kanal)" har valgt 26

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box 1 Kreatel/Motorola Set-Top-Box Set-Top-Box (STB) er en viktig del av Homebase systemet. Det er via STB en du kan se på TV, høre på radio, lese Sameie/Borettslags

Detaljer

venner med tv-pakken Bli venner med tv-pakken ved hjelp av fjernkontroll og tastatur

venner med tv-pakken Bli venner med tv-pakken ved hjelp av fjernkontroll og tastatur Tv Brukerveiledning 1 Bli venner med tv-pakken 1 Bli venner med tv-pakken 2 Navigasjon 3 Tv-portalen ved hjelp av fjernkontroll og tastatur og dens tjenester Tv fra Vesterålskraft Bredbånd betyr at du

Detaljer

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING ivisjon TV BRUKERVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT OM BRUK...3 Set Top Boks og fjernkontroll...3 INSTALLASJON...4 Slik går du frem:...4 STB 500-serie...6 SET TOP BOKSEN SETT BAKFRA...6 TILKOBLING...7

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Tilbehør 1 2. Tilkobling og kontroll 2 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3 3. Tilkobling 5 3.1 Tilkobling til TV... 5 3.1 Tilkobling av kabeltvsignal... 6 4. Oppsett 7 4.1 Første

Detaljer

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN DEN NYE TV-OPPLEVELSEN SE TV SOM FØR Finn tv-kanal s. 8 Pause, spole og opptak s. 9 Guide s. 10 Miniguide og programmeny s. 11 Favorittkanaler s. 20 NYHETER Start forfra s. 12 Reprise s. 13 Profiler s.

Detaljer

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN DEN NYE TV-OPPLEVELSEN SE TV SOM FØR Finn tv-kanal s. 8 Pause, spole og opptak s. 9 Guide s. 10 Miniguide og programmeny s. 11 Favorittkanaler s. 20 NYHETER Start forfra s. 12 Reprise s. 13 Profiler s.

Detaljer

HRB Hadeland og Ringerike Bredbånd

HRB Hadeland og Ringerike Bredbånd Brukerveiledning Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon HRB Hadeland og Ringerike Bredbånd 1. Tv-dekoder med opptak- og pausefunksjon 2. Opptak 3. Avspilling 4. Sletting av opptak 5. Oppsett

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

Velkommen til Homebase!

Velkommen til Homebase! Velkommen til Homebase! Denne guiden hjelper deg med å komme i gang med Digital-TV fra Homebase. Vi håper vi har gjort det så enkelt som mulig for deg. Dekoderen du har mottatt er en HDTV-dekoder som også

Detaljer

Get started. Fullstendig brukerveiledning for Get box

Get started. Fullstendig brukerveiledning for Get box Get started Fullstendig brukerveiledning for Get box Fjernkontrollen AV / PÅ 1 NUMMERKNAPPER 2 TV / RADIO 3 4 LYD AV / PÅ KANAL OPP / NED GET GUIDE 5 7 6 8 VOLUM OPP / NED ENKEL PROGRAMINFO 10 OPP / NED

Detaljer

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater er den komplette løsningen for digital underholdning slik at du kan glede deg over TV-titting og

Detaljer

Get started. Brukerveiledning for Get box

Get started. Brukerveiledning for Get box Get started Brukerveiledning for Get box s. 2 Gratulerer med ny Get box Din nye Get box er et hjelpemiddel for at du skal få en enklere tv-hverdag. Du vil blant annet få bedre bilde, bedre lyd og en flott

Detaljer

INNHOLD BRUKERMANUAL KABEL-TV BRUKERMANUAL KABEL-TV DIGITAL KABEL-TV-DEKODER C1201CX. Canal Digital Kabel TV Postboks 1036 3905 Porsgrunn

INNHOLD BRUKERMANUAL KABEL-TV BRUKERMANUAL KABEL-TV DIGITAL KABEL-TV-DEKODER C1201CX. Canal Digital Kabel TV Postboks 1036 3905 Porsgrunn BRUKERMANUAL KABEL-TV Canal Digital Kabel TV Postboks 1036 3905 Porsgrunn BRUKERMANUAL KABEL-TV DIGITAL KABEL-TV-DEKODER C1201CX INNHOLD Kundeservice 06090 www.canaldigital.no Canal Digital AS er et 100

Detaljer

Guide 2 BRUKERMANUAL

Guide 2 BRUKERMANUAL Guide 2 BRUKERMANUAL INNHOLD BRUKERMANUAL INNHOLD 2 1 HOVEDMENY 7 1.1 PROGRAMMERING AV INNSPILLINGER 7 (Valg 1 på hovedmenyen) 1.1.1 Videoopptak av et kommende program 7 1.1.2 Videoopptak av et program

Detaljer

Digiality CX-CI 422 TS

Digiality CX-CI 422 TS Digiality CX-CI 422 TS Feilmelding på skjermen Melding 1 Hvis mottakeren har for dårlig signal inn kommer dette bilde opp, mottakeren kan veksle mellom denne meldingen og bilde (ofte med firkanter og masse

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm Vennligst les brukermanualen nøye før bruk! BRUKE RADIOEN FOR FØRSTE GANG: TILKOPLING/STRØMFORSYNING: 1. Tilkopling av strømforsyning: a. Strømforsyningsenhet

Detaljer

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING INNHOLD: Kapittel A, montasje og kopling Side 2 Kapittel B, Oppstart/programmering av hovedur/biur Side 3 Kapittel C, Programmering av ringetider/reléer Side

Detaljer

AEG CTV 4803 ST/VT. Farge-TV. Bruksanvisning

AEG CTV 4803 ST/VT. Farge-TV. Bruksanvisning AEG CTV 4803 ST/VT Farge-TV Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette TV-apparatet. Studer bruksanvisningen nøye for å se hvordan du kan få mest nytte av ditt nye produkt. Generelt Sikkerhet: - Ikke plasser

Detaljer

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon JULI 2011 Brukerveiledning BRUKERVEILEDNING Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon Motorola 1960 PVR, ADB 5812 PVR og Motorola 1963 PVR Tv-dekoder

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet.

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet. Produktinformasjon Tilkoblinger Tilkobling VGA INN PC AUDIO INN VGA UT STEREO UT TV UT ANTENNE DC-INN AUDIO-L INN AUDIO-R INN VIDEO INN Kontrollpanel S-VIDEO INN CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Detaljer

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Gratulerer med ditt nye Amplivox audiometer. Ved riktig bruk vil dette være et audiometer du vil ha glede av lang tid framover. Denne brukerveiledningen er et supplement

Detaljer

JUMBO FJERNKONTROLL MED TOUCHPAD

JUMBO FJERNKONTROLL MED TOUCHPAD JUMBO FJERNKONTROLL MED TOUCHPAD Funksjonsbeskrivelse 1. 8-15 sekunder forsinkelse bakgrunnslys 2. Bruker den nyeste og bredeste databasen 3. 8 komponenter (TV1, TV2, VCR, DVD, SAT/DTT, TNT/DVB-T, AUX1,

Detaljer

En tjeneste for deg i oppgradert nett. Get filmleie. Brukerveiledning

En tjeneste for deg i oppgradert nett. Get filmleie. Brukerveiledning En tjeneste for deg i oppgradert nett Get filmleie Brukerveiledning 2 Innhold 4 Funksjoner for fjernkontroll 5 Hva er Get filmleie? 6 Hvilke filmer kan jeg leie? 6 Hva skal til for å få tjenesten? 7 Slik

Detaljer

2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen.

2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen. KOBLE ANTENNEKABELEN TIL PLUGG Aller først må du koble kabelen til antennepluggen. 1. Fjern 15 mm av plastikken på kabelen. 2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen. 3. Åpne skruene

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP2018. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP2018. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP2018 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

Brukerveiledning TV og Moviebox

Brukerveiledning TV og Moviebox Brukerveiledning TV og Moviebox TV og Moviebox fra NextGenTel Denne veiledningen gir deg en oversikt over de mest brukte tjenestene og innstillingene. Du får også en oversikt over hvordan du navigerer

Detaljer

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

Force Type 1. Denne guiden er laget til Force mottakere med software Den gjelder for modellene:

Force Type 1. Denne guiden er laget til Force mottakere med software Den gjelder for modellene: Force Type 1 Denne guiden er laget til Force mottakere med software 49.0. Den gjelder for modellene: 1122 1130 1133 -------------------------------------------------------------------------- Kanalsøk steg

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

Innhold Kom i gang med å se på TV Skifte kanaler/programmer Bruke hovedmenyen Bruke TV-guide Ta opp TV-programmer Styre direktesendt TV Leie film

Innhold Kom i gang med å se på TV Skifte kanaler/programmer Bruke hovedmenyen Bruke TV-guide Ta opp TV-programmer Styre direktesendt TV Leie film Brukermanual for TV Innhold Kom i gang med å se på TV... 3 Skifte kanaler/programmer... 5 Bruke hovedmenyen... 7 Bruke TV-guide... 8 Ta opp TV-programmer... 10 Kontrollere opptak... 13 Ta opp et enkelt

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon BRUKERVEILEDNING Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon Motorola 1960 PVR og ADB 5812 PVR Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon. Denne veiledningen gir deg en oversikt over hvordan du benytter opptaks-

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Velkommen til Homebase!

Velkommen til Homebase! Velkommen til Homebase! Denne guiden hjelper deg med å komme i gang med Digital-TV fra Homebase. Vi håper vi har gjort det så enkelt som mulig for deg. Dekoderen du har mottatt er en HDTV-dekoder som også

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

TERMINA TR 611 top2. TR 622 top2. Monterings-och bruksanvisning 1 Kopplingsur. Asennus- ja käyttöohje 15 Kellokytkin

TERMINA TR 611 top2. TR 622 top2. Monterings-och bruksanvisning 1 Kopplingsur. Asennus- ja käyttöohje 15 Kellokytkin 2 2 309 258 03 TERMINA TR 611 top2 TR 622 top2 Ext 0,5mm - 2,5mm 2 8mm 230-240V~ 50-60Hz R 10a - 30T Ext 1 4 5 6 C2 Ext 2 N 611 0 101 622 0 101 0 6 12 18 24 top2 0 6 12 18 24 top2 Monterings-och bruksanvisning

Detaljer

Din bruksanvisning GRUNDIG SCC 1500 VD http://no.yourpdfguides.com/dref/2920448

Din bruksanvisning GRUNDIG SCC 1500 VD http://no.yourpdfguides.com/dref/2920448 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3014. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3014. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3014 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

SUB840 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1

SUB840 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING www.argonaudio.com 1 Brukermanual SUB840 Kjære kunde Kvalitet har alltid vært drivkraften for oss, og grunnleggelsen av Argon Audio er

Detaljer

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Versjon: 1.0 Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Produktoversikt 1. Standby/Modus Trykk på skifte mellom FM og DAB-modus på arbeidsmodus, trykk og hold nede for å gå inn i standby-modus. 2. Skanne Trykk for å

Detaljer

Get filmleie. Brukerveiledning. Brukerveiledning

Get filmleie. Brukerveiledning. Brukerveiledning Get filmleie Brukerveiledning Get filmleie Brukerveiledning Innhold Funksjoner for fjernkontroll 3 Hva er Get filmleie? 4 1 Trykk på filmtasten 6 2 Velg film 7 3 Bekreft leie av film 7 Flere funksjoner

Detaljer

Utvidet brukermanual for 1903t

Utvidet brukermanual for 1903t Utvidet brukermanual for 1903t Problem: Det er ikke alltid at fjernkontrollen fungerer skikkelig Løsning: Resett fjernkontrollen på følgende måte: Indikatorlampe 1 For å resette fjernkontrollen holder

Detaljer

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brukerveiledning Versjon 1.0 Opphavsrett Denne håndboken skal ikke mangfoldiggjøres i noen form eller på noen måte, det være seg elektronisk eller mekanisk, inklusive fotokopiering,

Detaljer

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING For informasjon og support, se target.no ADVARSEL Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte,

Detaljer

INNHOLD VIKTIGE INSTRUKSJONER ANGÅENDE SIKKERHET

INNHOLD VIKTIGE INSTRUKSJONER ANGÅENDE SIKKERHET Bruksanvisning INNHOLD Viktige instruksjoner angående sikkerhet. 2 Kontroller 4 Strømforsyning. 5 Bruk av radioen for første gang. 6 DAB radio modus 6 FM radio modus 11 Forhåndsinnstilte stasjoner. 15

Detaljer

SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING

SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING 1.1: MONTASJE Hovedur LCU kan monteres enten direkte på vegg med skruer, eller festes på standard DIN skinne i tavle/sikringsskap. For å åpne boksen

Detaljer

SMART-boks II Kom i gang!

SMART-boks II Kom i gang! SMART-boks II Kom i gang! Brukerfordeler: Fjernkontroll med ekstra god rekkevidde Kan kobles til internett via wifi-nettverk Gir tilgang til RiksTVs underholdningsportal, se rikstv.no/underholdningsportal

Detaljer

Brukerveiledning. Koblingsur. Varenr: 320 061

Brukerveiledning. Koblingsur. Varenr: 320 061 Brukerveiledning Koblingsur Varenr: 320 061 Innhold Hva er koblingsur... 3 Programmering... 3 Dato og klokkeslett:... 3 Innkoblingstid og utkoblingstid:... 4 Kontroll av innlagte program... 5 Slette et

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

Kom i gang med din dekoder

Kom i gang med din dekoder HD 2840-C Kom i gang med din dekoder Digital HD-dekoder Canal Digital Kabel TV Kundeservice 06090 www.canaldigital.no 1 Pakk ut innholdet Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen.

Detaljer

Denne guiden er laget til Force mottakere med software Den gjelder for modellene

Denne guiden er laget til Force mottakere med software Den gjelder for modellene Force Type 2 Denne guiden er laget til Force mottakere med software 59.0. Den gjelder for modellene 1144 1145 1155 1188 1199 516 536 556 -------------------------------------------------------- Mål signalstyrke

Detaljer

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft

Detaljer

Brukerveiledning. Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk.

Brukerveiledning. Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk. Brukerveiledning Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk. OVERSIKT 1. LCD-skjerm 4. Antenne 2. IR-vindu 5. DC-kontakt 3. Linje ut 6. På/av Fjernkontroll: 1. POWER: Sette radioen i standby-modus.

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 - NO Bruksanvisning Aquatic Radio Klargjøring Sette batteriet i fjernkontrollen Skru av det vanntette lokket på fjernkontrollens bakside og sett i batteriet. (CR-2430) Skru på lokket igjen.

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN DEN NYE TV-OPPLEVELSEN Ny fjernkontroll Fjernkontrollen er spesielt tilpasset din nye tv-opplevelse og har flere funksjoner som gjør det enkelt å styre tv-en og Get-boksen. Get tv-app som fjernkontroll

Detaljer

Hurtigveiledning. Tilbehør som er inkludert. Plater for innspilling LX7500R. Norsk

Hurtigveiledning. Tilbehør som er inkludert. Plater for innspilling LX7500R. Norsk LX7500R Tilbehør som er inkludert 1 1 1 1 Hurtigveiledning Norsk 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 DVD-systemet leveres med 1 2 front-, 1 senter- og 2 bakhøyttalere (se side 2) 2 1 subwoofer 3 6 høyttalerkabler

Detaljer

Guide 1 INSTALLASJONS- MANUAL

Guide 1 INSTALLASJONS- MANUAL Guide 1 INSTALLASJONS- MANUAL INSTALLASJONSMANUAL INSTALLASJONSMANUAL INSTALLASJONSMANUAL 2 Generelt Med din nye digitale mottaker kan du ta imot TV-kanaler og tjenester fra Canal Digital på Telenor sin

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 Fax + 47 37119951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA

Detaljer

Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator.

Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator. Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator. Først litt generelt om instrumentet: Spektrum analysator MS 2711 er en batteridrevet analysator som veier ca 2 kg og måler i frekvensområdet

Detaljer

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00 K-Link for Windows 9.00 Dersom du har spørsmål, ring Brukerstøtte Bedrift på telefon 6002, valg 3 Fra utlandet:+47 915 06002. Overførsel Utland +47 22 48 64 70 INNHOLD PÅLOGGING TIL K-LINK FOR WINDOWS...

Detaljer

DSB-B560N NOR-3.indd 2 2006-11-03 ソタネト 8:03:35

DSB-B560N NOR-3.indd 2 2006-11-03 ソタネト 8:03:35 DSB-B560N NOR-3.indd 2 2006-11-03 ソタネト 8:03:35 DSB-B560N Bruksanvisning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER DSB-B560N NOR-3.indd 3 2006-11-03 ソタネト 8:03:35 DSB-B560N Sikkerhetsinstruksjoner Denne mottakeren er

Detaljer

Brukerveiledning Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon

Brukerveiledning Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon Brukerveiledning Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon 1. Tv-dekoder med opptak- og pausefunksjon Denne veiledningen gir deg en rask oversikt over hvordan du benytter opptaks- og pausefunksjonen

Detaljer

DDR-47BT. Bruksanvisning Norsk

DDR-47BT. Bruksanvisning Norsk DDR-47BT Bruksanvisning Norsk Innhold Introduksjon................................. 2-8 Kontroller og tilkoblinger....................... 2-4 Fjernkontroll................................ 5 Ikon på skjerm..............................

Detaljer

Først nå starter du programmet Final Cut Express på egen Mac.

Først nå starter du programmet Final Cut Express på egen Mac. Redigering arbeidsflyt Final Cut fra tape til Final Cut Det første du gjør er å koble kamera til mac`en via en Firewire kabel. På baksiden av kameraet ved siden av batteriet finner du en 4pins inngang

Detaljer

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9)

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9) Display Symbol / Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt anrop, antall angitt Kontakt /

Detaljer

PowerView Motorisering Intelligente gardiner som gjør livet ditt enklere

PowerView Motorisering Intelligente gardiner som gjør livet ditt enklere PowerView Motorisering Intelligente gardiner som gjør livet ditt enklere Stemning Quickstart guide En fantastisk nyutvikling innen gardinverdenen. Denne guiden vil hjelpe deg i gang med ditt PowerView

Detaljer

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN DEN NYE TV-OPPLEVELSEN 1 Fjernkontrollen s. 3 Koble til bredbånd s. 4 Pause, spole og opptak s. 5 Finn frem i menyen s. 6 Finn tv-kanal s. 7 Start forfra s. 8 Reprise s. 9 Guide s. 10 Miniguide og programmeny

Detaljer

2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter

2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter Anritsu brukertips : 2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter Opsjon 21: Dette brukertips dokumentet beskriver bruk av opsjon 21, med navn Transmission Measurement

Detaljer

brukermanual VIP 1910

brukermanual VIP 1910 brukermanual VIP 1910 INSTALLASJON 7 0 + - Boksen du har mottatt inneholder: TV-dekoder er en viktig del av Homebase. Den gjør at du kan se på TV, høre på radio, få informasjon fra sameie/borettslag, leie

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS 28PT4721 http://no.yourpdfguides.com/dref/999176

Din bruksanvisning PHILIPS 28PT4721 http://no.yourpdfguides.com/dref/999176 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din interaktive fotballguide

Din interaktive fotballguide Altibox Fotball Din interaktive fotballguide FÅ ENDA MER UT AV KAMPEN MED FOTBALLPAKKEN FRA ALTIBOX FØR KAMPEN LIVESENTERET GIR DEG FULL OVERSIKT! Med fotballpakken fra Altibox har du kontroll på banen

Detaljer

Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign

Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Brukerhåndbok. Traveller+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0805

Brukerhåndbok. Traveller+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0805 Brukerhåndbok Traveller+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0805 2 Traveller+ 3 4 5 Innholdsfortegnelse 1GENERELT...7

Detaljer

Din bruksanvisning HUMAX CX-1201C http://no.yourpdfguides.com/dref/2459789

Din bruksanvisning HUMAX CX-1201C http://no.yourpdfguides.com/dref/2459789 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Nemo Opplærbar talestyrt IR-sender

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Nemo Opplærbar talestyrt IR-sender Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Nemo Opplærbar talestyrt IR-sender Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

Din interaktive fotballguide

Din interaktive fotballguide FOTBALLPAKKEN FRA ALTIBOX Din interaktive fotballguide FÅ ENDA MER UT AV KAMPEN! FØR KAMPEN Med fotballpakken fra Altibox har du kontroll på banen fra sofaen! Livesenteret gir deg full oversikt! I hele

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

SMART-boks II Kom i gang!

SMART-boks II Kom i gang! SMART-boks II Kom i gang! Brukerfordeler: 1 Rask og enkel installasjon Gir tilgang til RiksTVs underholdningsportal se rikstv.no/underholdningsportalen Starte programmer forfra Pause, spole og ta opp

Detaljer

HURTIGGUIDE. SoundGate. Bernafon SoundGate. Justering av volum og bytte av program. Telefonknapp. Musikk/audio-knapp.

HURTIGGUIDE. SoundGate. Bernafon SoundGate. Justering av volum og bytte av program. Telefonknapp. Musikk/audio-knapp. Bernafon SoundGate SoundGate HURTIGGUIDE Justering av volum og bytte av program Telefonknapp Musikk/audio-knapp Bluetooth knapp Batteri-indikator Denne bruksanvisningen er en kortversjon. Viktig: - Din

Detaljer

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18 AirLink 2200 FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 18 Hva er AL2200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater

Detaljer

Comfort Digisystem Bruksanvisning

Comfort Digisystem Bruksanvisning Comfort Digisystem Bruksanvisning Comfort Digisystem Receiver DT10 & Programmer DT05 Norsk Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Side Introduksjon Comfort Digisystem 3 Funksjoner - Receiver DT10 4 Kontroller

Detaljer

Ved bruk av 5.1 høyttaleroppsett: - Veksler midtre høyttaler og subwoofer

Ved bruk av 5.1 høyttaleroppsett: - Veksler midtre høyttaler og subwoofer Produktinformasjon Tilkobling Beskrivelse A 1 Jumperbryter for: - Midtre/Subwoofer - Linje inn: V/H Ved bruk av 5.1 høyttaleroppsett: - Veksler midtre høyttaler og subwoofer Ved bruk av 2 4 høyttaleroppsett:

Detaljer

Digital kalender. Bruksanvisning

Digital kalender. Bruksanvisning Digital kalender Bruksanvisning Funksjoner og finesser Klokke og tidssoner - Månedskalender som dekker tidsrommet fra januar 1901 til desember 2099. - Tiden i 32 byer i verden. - Valg mellom 12- og 24-timersklokke.

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling TV

Brukerveiledning Tilkobling TV SEPTEMBER 2014 Graving og kabling 4 Plassering av hjemmesentral Brukerveiledning Tilkobling TV Alt du trenger å vite om bruken av TV 1 2 1 Koble til hjemmesentral S 4 2 Navigasjon ved hjelp av fjernkontroll

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE TAKK FOR AT DU VALGTE JENSEN OF SCANDINAVIA I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes

Detaljer

Straffespark Introduksjon Scratch Lærerveiledning

Straffespark Introduksjon Scratch Lærerveiledning Straffespark Introduksjon Scratch Lærerveiledning Introduksjon Vi skal lage et enkelt fotballspill, hvor du skal prøve å score på så mange straffespark som mulig. Steg 1: Katten og fotballbanen Vi begynner

Detaljer

SUB640 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1

SUB640 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING www.argonaudio.com 1 Brukermanual SUB640 Kjære kunde Kvalitet har alltid vært drivkraften for oss, og grunnleggelsen av Argon Audio er

Detaljer

Denne guiden er laget til Canal Digital MHW mottaker med følgende data:

Denne guiden er laget til Canal Digital MHW mottaker med følgende data: MEDIA HIGHWAY (MHW) Denne guiden er laget til Canal Digital MHW mottaker med følgende data: Software: 6-10-21-29-32-33-35-36-37-41 og 42. Herunder mottakere: Canal Digital MHW leiemottakere Nokia 9310

Detaljer

Bruksanvisning. BroadLink RM2

Bruksanvisning. BroadLink RM2 Bruksanvisning BroadLink RM2 Utgivelse 2. September 2014 Gratulerer med din nye BroadLink WiFi E-Fjern kontroller. Innhold Side 3... Laste ned APP Side 3... App installering Side 4... Koble til Wi-Fi-nettverk

Detaljer