INNHOLD BRUKERMANUAL KABEL-TV BRUKERMANUAL KABEL-TV DIGITAL KABEL-TV-DEKODER C1201CX. Canal Digital Kabel TV Postboks Porsgrunn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD BRUKERMANUAL KABEL-TV BRUKERMANUAL KABEL-TV DIGITAL KABEL-TV-DEKODER C1201CX. Canal Digital Kabel TV Postboks 1036 3905 Porsgrunn"

Transkript

1 BRUKERMANUAL KABEL-TV Canal Digital Kabel TV Postboks Porsgrunn BRUKERMANUAL KABEL-TV DIGITAL KABEL-TV-DEKODER C1201CX INNHOLD Kundeservice Canal Digital AS er et 100 % Telenor-eid selskap, og er Nordens største distributør av tv-kanaler via parabol- og kabel-tv. Canal Digital leverer i dag tv-signaler til over tre - millioner husstander i Norden. Vi har avtaler med de største tv-kanalene i Norge, Norden og Europa og tilbyr våre seere over 100 tv-kanaler, 20 musikkanaler samt radio kanaler. I tillegg til tv-distribusjon tilbyr vi også et av markedets beste Internett-tilbud til mange av våre kabel-tv-kunder. ESPERVIK DESIGN/JUNI 2007/STRÅLFORS/N /SI1539/R DIN DIGITALE KABEL-TV-DEKODER 3 2. SIKKERHET 6 3. INSTALLASJON 7 4. KANALLISTER OG FAVORITTLISTER 9 5. SORTERING OG REDIGERING AV KANALLISTER DAGLIG BRUK AV DEKODEREN EPG ELEKTRONISK PROGRAM GUIDE TIMER ADGANGSKONTROLL INNTASTNINGSBOKSEN SØKING ETTER NYE KANALER TEKST-TV OG RADIOKANALER 17

2 1 DIN DIGITALE KABEL-TV-DEKODER DIN DIGITALE KABEL-TV-DEKODER FRONTPANEL Dekodern kan også betjenes med knappene på frontpanelet. 1. Dekoder på/av. 2. Kanal Opp. 3. Kanal Ned. 4. Display. 5. Kortleseren brukes til programkort fra Canal Digital. Kortet settes inn med «gullbrikken» ned og inn i dekoderen. FJERNKONTROLL 1. TV/AV. Skifter mellom VCR scart,tv scart og RF Signal på din Tuner 2. INFO. Viser nå/neste informasjon på skjermen. Utvidet info ved 2 trykk Knapper for direktevalg av kanaler. 4. PR. Forrige program 5. AUDIO. Velger lydspor 6. POSITION. Kanalredigering 7. EXIT. Tilbake til forrige meny eller avbryt 8. PR+ (opp). Program opp eller opp i menyen Volum ned eller Venstre i meny 10. (mute). Slår lyden av 11. PR- (ned). Program ned eller ned i menyen 12. TV/Radio. Skifter mellom TV-kanaler og radio kanaler Lykke til med din nye tv dekoder og velkommen til Canal Digital. Din nye digitale dekoder har avanserte funksjoner og er et kvalitetsprodukt. Denne bruksanvisningen vil hjelpe deg å installere og å bruke dekoderen riktig. Les derfor bruksanvisningen grundig innen du bruker dekoderen og ta vare på den slik at du eventuellt kan bruke den senere. God fornøyelse! BAKPANEL 1. Inngang for kabelsignaler. 2. RF-utgang til TV eller digital dekoder nr Scart-inngang/-utgang til en video eller en DVDopptaker. 4. Ikke i bruk. 5. Scart-utgang tilkobles til TV. 6. Lydutgang, tilkobling til en forsterker 7. Optisk utgang for digital lyd (AC3) til forsterker. 8. Strømtilkobling 13.. «Standby» setter på/av for dekoderen 14. UHF. (Har ingen funksjon på denne dekoder) 15. SAT. Viser signalinformasjon 16.. En side opp 17.. En side ned 18. EPG. Viser den elektroniske programguiden L 19. R. (Ingen funksjon på denne dekoderen) 20. _. Undertekster ved 1 trykk Tekst-TV ved 2 trykk 21. MENU. Hovedmeny eller avbryt meny Volum opp eller Høyre i meny 23. OK. Viser programlisten eller bekrefter valg i menyene 24. FAV. Skifter mellom favorittlistene MERK: De fargede taster (rød, grøn, gul og blå) har forskjellige funksjoner avhengig av hvor i menyen du befinner deg DETTE FØLGER MED I FORSENDELSEN Digital kabel-tv-dekoder C 1201 CX 1 fjernkontroll og 2 batterier 1 scart-kabel 1 antenneledning 1 strømkabel

3 2 SIKKERHET INSTALLASJON 3 6 Les denne veiledningen før du kobler til din dekoder. Dekoderen er meget brukevennlig og gjør slik at du kan motta digitale kanaler fra kabel. Dekoderen er også utstyrt med en digital lydutgang (AC3), som gjør det mulig å høre kinolyd på en kompatibel (AC3) forsterker. MERK: Sett kun Dolby Digital «På» i menyen hvis du alltid bruker din Dolby Digital-forsterker til å høre på tv-lyd. Dette fordi ved Dolby Digital-sending kommer det kun ut lyd på SPDIF og ikke ut gjennom scarten til din tv når Dolby Digital er valgt «På» i menyen. Det er foreløpig kun SVT 1 og 2, CANAL+ og HD-kanalene (ikke tilgjengelig på denne dekoderen) som sender Dolby Digital (også kalt AC3). Et av målene med utviklingen av dekoderen har vært å laget et brukervennlig menysystem og en stabil programvaren som ikke skal kreve hyppige oppdateringer. Det kan naturligvis hende det blir nødvendig å oppdatere programvareh, f.eks hvis programkortleverandøren endrer formatene som kanalene sendes i. En melding på skjermen kommer opp automatisk hvis dekoderen trenger ny programvare. Velg OK for å laste ned ny programvare. SIKKERHET! For å sikre deg og din dekoder mot skader, skal du beskytte dekoderen mot: Væske Kulde, varme Støv Tildekning av ventilasjonshullene Mekaniske belastninger Hvis du har tatt dekoderen fra kulden og inn i varmen dannes det kondens inne i dekoderen. Det skal derfor gå minst en time før du kobler til dekoderen. MERK: Lynnedslag kan skade din dekoder. Fjern derfor antennesignalet og strøm fra strømnettet i forbindelse med tordenvær. Unngå at gjenstander som f.eks, metaller, væsker, stearin eller lignende kommer inn i dekoderen, via ventilasjonshullene og kortleser. Dette kan føre til kort slutninger og brann. Om noe skulle komme inn i dekoderen koble den fra strømnettet og ring deretter Canal Digital Kundeservice, tlf Legg strømkabelen til mottageren slik at den ikke blir skadet. Kabelen må ikke knekkes, legges over en skarp kant, eller under tunge møbler. En skadet strømkabel kan medføre elektriske støt eller i verste fall føre til brann. Skal strømkabelen kobles fra strømnettet må du kun trekke i støpselet på strømkabelen. Trekker du i kabelen kan du skade den. Lynnedslag, skader av fukt, tilkobling av utstyr som ikke er beskrevet i denne manual, hardhendt omgang med dekoderen, og installasjon av ikke original programvare (patch- og piratsoftware) er ikke dekket av garantien. Når du setter på dekoderen første gang vil du bli guidet gjennom installasjonsprosessen som installerer alle programmene for deg. Dekoderen skal kobles til din tv. Følg gjerne hurtigguiden under ved førstegangsinstallasjon. MERK: Det er viktig at dekoderen er koblet alene til TV-uttaket på veggkontakten (ikke via selvmontert T-splitter). Det interne nettet i huset må være av god standard, det vil si at ekstrakontakter må være installert av autoriserte installatører. HURTIGGUIDE 1. Programkortet som følger med brevet settes inn i dekoderen med «gullbrikken» ned. 2. Scart- og signalkabel kobles til dekoder og tv-uttak. 3. Skru på tv-en. 4. Sett strøm på dekoderen. 5. Velg norsk språk med piltastene opp/ned etterfulgt av OK. 6. Velg <via TV> på tv-format hvis du har 16:9-tv (bred). Trykk deretter grønn knapp. 7. Kanalsøket tar inntil 5 minutter. Når søket er ferdig trykk grønn knapp, ingen endringer bør gjøres i klokkemenyen da denne stilles inn automatisk. 8. Følgende melding synes på skjermen: <ingen adgang; ingen kort til å dekode kanalen>. 9. Still inn dekoderen på TV1000. Hvis ditt kabelnett ikke har TV1000 digitalt, velger du NRK1. Programkortet vil nå bli opp datert med alle kanalene, dette kan ta inntil 1 time. INSTALLASJON AV DIN DEKODER Under menypunktet Installasjon finner du alle grunninnstillinger av dekoderen. Vi vil i denne manualen kun omtale de viktigste innstillingene da mange innstillinger er foretatt automatisk. Trykk MENU for hovedmenyen. Marker«Installasjon» og trykk OK. VALG AV SPRÅK: Her kan du velge hvilke språk du ønsker for menyspråk, lyd og undertekster. Velg ditt foretrukne språk med PR- og PR+. Når du har valgt språket trykker du på OK. 7

4 3 INSTALLASJON KANALLISTER OG FAVORITTLISTER 4 TV-FORMAT format menyen). Trykk på GRØNN knapp NULLSTILL DEKODEREN KANALLISTER FAVORITTLISTER Den samme kanal kan være i flere lister på Med disse innstillinger kan du bestemme for å søke etter kanaler. Under dette menypunktet kan dekoderen Dekoderen oppretter selv en kanalliste Med en digital dekoder kan du enkelt samme tid. Den rekkefølge som du legger hvilken type utstyr som er tilkoblet til din stilles tilbake til samme status som da du utifra det kanaltilbudet som er gjeldende motta flere hundre kanaler. For å gjøre det dem i favorittlisten vil være den rekkefølgen dekoder. SØKING startet dekoderen opp den første gang. fra Canal Digital til enhver tid. Kanallisten enklere for deg å organisere disse kanalene kanalene får i favorittlisten. Dekoderen søker nå inn kanalene. Avhengig Vær oppmerksom på at ved nullstilling er sortert i en bestemt rekkefølge som ikke finnes det flere kanallister i dekoderen. Du Vil du fjerne en kanal fra en favorittliste 1. TV-Format. av antall tilgjengelige kanaler kan dette ta forsvinner alle kanaler og innstillinger. kan endres. kan lage din egen favorittliste i tillegg til de trykker du på en av nummertastene 1 4, Her har du mulighet til å velge om ditt opp til 10 minutter. lister som dekoderen selv lager. avhengig av hvilken liste (1 4) du ønsker å fjernsyn er av typen 4:3 eller 16:9 Widescreen INFORMASJON Er du koblet til et mindre kabelnett fjerne en kanal fra. (Via TV). Ved å markere punktet og KLOKKE Her kan du se informasjoner om hvilken (SMATV) så kan kanallisten være usortert. Start med å trykke MENU for å komme til 8 trykke OK kan du endre i innstillingene, og Det er ikke nødvendig å angi klokke da programvareversjon din mottager inneholder. Velg da TV2 Zebra fra kanallisten, vent i hovedmenyen. Marker «Kanaler» og trykk 9 med PR- og PR+ kan du velge punktet. dekoderen henter den automatisk fra Denne informasjonen bør du 2 minutter og kanallisten vil oppdateres. på OK. For å opprette kanallister marke- kabelnettet. opplyseved henvendelse til kundesupport. Merk! Noen kanaler vil ikke være med på rer du «Rediger» med PR- og PR+, og 2. TV-Scart listen (1-400) men vil legge seg langt bak i velger punktet med OK. Dette punktet bestemmer hvilken type kanallisten f.eks SVT1-2. signal som blir sendt til ditt fjernsyn: Trykk på FAV inntil TV listen som inneholder CVBS eller RGB. Vi vil anbefale at du velger Ut over de automatisk genererte kanallister alle kanaler er valgt. Deretter RGB, dersom din TV er kompatibel. kan det opprettes 4 favorittlister. bestemmer knappene 1 4 hvilken av de 4 Se neste avsnitt. favorittlister kanalen skal legges i. MERK: Noen TV er har kun Tekst-TV RGB-støtte på Scart-inngang 1, mangler Først markeres kanalen med PR- og du Tekst-TV på TV en prøv å bytte scart PR+ der du trykker 1 hvis kanalen skal inngang. Hjelper ikke dette kan du endre i favorittliste 1, og 2 hvis kanalen skal i til CVBS hvis du ønker å bruke Tekst-TV på liste 2 osv. TV en (Kan endres senere i Installasjon TV

5 5 SORTERING OG REDIGERING AV KANALLISTER DAGLIG BRUK AV DEKODEREN 6 Det kan være en fordel å tilpasse kanallistene så de passer til dine personlige ønsker. Start med å trykke MENY for å komme til hovedmenyen. Ved å trykke på GUL tast, kan du bl.a. endre navnet på favorittlistene. START UP LIST. Denne skal ikke endres og neste kanallisten. Du kan se hvilken kanalliste som er aktiv i det nederste grønne vinduet. For å endre rekkefølgen på kanalene markerer du Når du har laget din(e) favorittliste(r) er du klar til å ta dekoderen i bruk. sees. Kanallisten som heter «TV» inneholder alle tilgjengelige programmer. VALG AV ANNET LYDSPOR PÅ EN KANAL Noen kanaler sender flere lydspor på en kanal. Ved å trykke på RØD tast kan du velge 10 Marker «Kanaler» og trykk på OK. For å opprette kanallister markerer du «Rediger» med PR- og PR+ og velger punktet med OK. I hovedlisten har du følgende muligheter: Kanaler kan slettes ved å markere den kanal du vil slette og trykke på GRØNN tast. En beskjed vises nå på skjermen. Hvis kanalen skal slettes skal stå på Automatisk. Med PR- og PR+ markerer du listen og trykker på OK for å velge den. FAV1 TIL FAV4. Navnet på favorittliste 1 til 4. For å endre navnet på favorittlisten kan du lese avsnittet «Inntastningsboksen» på side 14. Trykk på GRØNN tast for å lagre innstillingene og RØD tast for å komme tilbake til den forrige den kanal som skal flyttes med PR- og PR+. Trykk på RØD tast og kanalen skifter farge til grå. Marker kanalen som du vil ha satt inn og trykk på RØD tast igjen. Kanalen vil nå bli satt inn ovenfor den kanalen som du har markert. ENDRE KANALNAVN OG KANALDATA Marker den kanal som du vil endre og trykk OK. KANALNAVIGERING Med PR+ velger du den neste kanal og med PR- velger du den forrige kanal. Ved å trykke OK får du vist en liste over de kanaler som finnes i den aktuelle kanalliste. Med PR+ og PR- kan markøren flyttes opp eller ned i listen. Når du har markert det programmet du vil se trykker PROGRAMINFORMASJON NÅ/NESTE Hver gang det skiftes kanal vil nå/neste informasjon vises på skjermen et kort øyeblikk. Her finner du informasjon om det aktuelle og det neste programmet, samt informasjon om hvor lang tid det er igjen av programmet. Nå/neste informasjonen kan alltid vises igjen ved å trykke på INFO. Trykkes det to ganger raskt på det lydsporet som passer best for deg. UNDERTEKSTER En del kanaler sender undertekster i forskjellige språk. Ved å trykke på GUL tast får du en liste frem med de under tekster som er tilgengelige. Ønsker du ingen undertekst velger du «ingen undertekst», 11 trykk GRØNN tast. Ved å trykke RØD tast annullerer du slettingen. Sletter du en kanal i hovedlisten vil den bli slettet i alle andre lister. menyen. For å lage endringer i favorittlistene skal listen først velges. Dette gjøres ved å trykke på FAV. For hver gang du trykker velges den NAVN. Kanalnavnet. Vær oppmerksom på at om du endrer dette vil det bli overskrevet etter neste kanalsøking. du på OK. De andre kanallistene kan velges ved å trykke på FAV. I det nederste grønne vinduet kan navnet på den valgte kanalliste FREKVENS. Frekvensen som kanalen sender på. Disse verdiene bør ikke endres. VOKSENLÅS. Dersom voksenlås velges må det tastes inn en kode for å se kanalen. SERVICE ID, VID/PCR/AUD. Disse verdiene bør ikke endres. KVALITET. Kvaliteten av det signalet du mottar. Har du foretatt endringer lagrer du disse ved å trykke på GRØNN tast. Angrer du endringene trykker du på RØD tast. INFO, vil det bli vist en beskrivelse av det programmet som du holder på å se. Beskrivelse av neste program kan sees ved å trykke på +. og dekoderen vil ikke vise undertekst så lenge du står på denne kanalen. Dekoderen vil som standard alltid vise undertekst som passer til ditt språk. MERK: Dekoderen vil ikke kunne vise undertekster på alle programmer. Som eksempel, når NRK skriver «tekstet på side 777», så må Tekst-TV velges på TV-apparatet direkte (krever at TV,en har innebygget Tekst-TV).

6 7 EPG ELEKTRONISK PROGRAM GUIDE TIMER 8 En stor fordel ved en digital dekoder, er at de fleste operatører tilbyr en Elektronisk Program Guide som gir en oversikt over de programmer de sender. For å se en oversikt over informasjon om de enkelte kanaler trykker du på EPG. Dekoderen viser nå en liste som inneholder informasjon om det aktuelle og de neste programet for de neste 5 kanaler i kanallisten. Med PR+ Finner du ikke det program du leter etter i denne listen kan du med og velge neste eller forrige side. Dekoderen leser programinformasjonen på den gjeldende kanal i opp til 7 dager frem. Dette kan ta opp til 30 sekunder. Vær oppmerksom på at mengden av programinformasjon avhenger av operatøren, og kan En nærmere beskrivelse av programmet kan sees ved å trykke på OK. Ønsker du å ta opp et av programmene på en tilkoblet videomaskin eller DVD opptaker kan programinformasjonen overføres til timeren ved å trykke på GRØNN tast. Husk også å programmere videomaskinen eller DVD opptakeren til å starte på det samme tidspunkt. Vil du Dekoderen kan starte på et forhåndsinnstilt tidspunkt. I kombinasjon med en Video- eller en DVD-opptaker, er det mulig å lagre programmer. Følgende verdier skal nå angis: LISTE. Den kanallisten du vil velge kanaler fra. KANAL. Den kanalen du vil ta opp fra. TEKST. Hjelpetekst. DAG. Den dagen opptaket skal starte. START. Starttidspunkt. Trykk GRØNN tast for å lagre innstillingene eller RØD tast for å avbryte inn tastningene. Trykk på MENU for å få frem hovedmenyen. Trykk på PR- til Timer er markert og trykk deretter på OK. Dekoderen viser nå en liste over de planlagte opptak. Vil du program- 12 og PR- markerer du det programmet variere fra program til program. Vær oppmerksom i stedet skifte til den gjeldende kanal kan du mere en ny timer trykker du på GUL tast. Husk også å programmere din Video- eller 13 som du ønsker å se programoversikt for, og på at bildet på noen programmer trykke på GUL tast. For å gå ut av EPGmenyen DVD-opptaker. trykker OK. forsvinner mens EPG informasjonen vises. trykkes EXIT til kanalen vises igjen.

7 9 ADGANGSKONTROLL INNTASTNINGSBOKSEN 10 I Adgangskontrollmenyen kan du se informasjon om ditt programkort fra Canal Digital som er satt i dekoderen. Marker Voksenlåsen med PR- og trykk OK. Ved å trykke OK igjen og trykke PR- kan du endre punktet voksenlås til å være aktiv. Trykk GRØNN tast for å lagre innstillingene eller RØD tast for å avbryte inntastningen. For å aktivere voksenlåsen må dekoderen skrus av og på igjen. Heretter vil hovedmenyen Dette gjøres ved å trykke på MENU. Med PR+ og PR- markerer du Adgangskontroll og trykker OK for å velge menypunktet. Deretter skal du taste inn en tallkode på 4 siffer i feltet pinkode. Gjenta den samme tallkoden i det neste felt. være låst, og for å få adgang skal tallkoden tastes inn. Har du glemt koden kan du kontakte Canal Digital for å få hjelp til å låse opp dekoderen igjen. Marker CONAX med PR- og trykk OK. Flere steder i dekoderens meny kan du benytte en inntastningsboks for eksempel til å endre et navn eller til å taste inn en beskrivelse av en programinnspilling. Denne inntastningsboksen dukker automatisk opp de steder der tekst kan tastes inn. Med knappene PR+ og PR- flytter du markøren opp eller ned, og med - og + 14 I denne menyen kan du se Abonnementsstatus MERK: Vær oppmerksom på at alle kanaler beveger du markøren til venstre eller Når du har skrevet din tekst markerer du 15 og Event-status, Endre CA-PIN (kort- som er låst også vil være blokkert inntil høyre. OK feltet og trykker på OK. kode) og sette Aldersgrense. Ut over dette tallkoden er tastet inn. kan dekoderen låses med en voksenlås. Når markøren står på den riktige bokstav trykker du på OK. Med GRØNN og RØD tast kan du bevege markøren frem og tilbake i den teksten du har skrevet. Dette kan være nyttig om du har tastet feil. GUL tast skifter mellom små og store bokstaver. BLÅ tast sletter det sist tastede tegn.

8 11 SØKNING ETTER NYE KANALER TEKST-TV OG RADIOKANALER 12 For at du hele tiden skal ha en oppdatert kanalliste med de nyeste kanalene fra Canal Digital bør du foreta kanalsøk med jevne mellomrom. Trykk på MENU for å komme til hovedmenyen. Marker «Kanaler» og trykk på OK. Marker «Kanalsøkningen» og trykk OK igjen. Trykk GRØNN tast for automatisk kanalsøk. De koderen søker selv i frekvensområdet etter nye kanaler. Trykk GUL tast for manuelt kanalsøk. Her skal det oppgis hvilken frekvens det ønskes å søke på. Finner den ikke alle kanaler anbefaler vi at Mangler det fortsatt kanaler i kanallista etter «Nullstill av dekoder» så følg vei ledningen nedenfor: 1. Ta ut strømledningen og antenneledningen (fra CABLE IN). 2. Vent 20 sekunder før strømmen koples til igjen. Ikke sett inn antenneledningen enda! 3. Bilde kommer på skjermen etter en stund 16 det gjøres en «Nullstill av dekoder», velg og «Intet signal» vises. eller forrige side. Med de fargede knappene kan du gå direkte 17 «Installsjon» deretter «Nullstill dekoder». 4. Velg «Meny» og «Installasjon», der etter Med - og + velger du forrige eller til noen forhåndsprogrammerte sider. «Nullstill dekoder» (bilde blir borte en neste underside. Trykk EXIT for å avslutte Tekst-TV. MERK: Det er viktig at dekoderen står stund!). alene på TV-uttaket på veggkontakten (og 5. Sett i antenneledningen når nasjonalflaggene ikke via selvmontert T-splitter)! vises. Det interne nettet i huset må være av god 6. Følg veiledningen på skjermen. standard, det vil si at ekstrakontakter må være installert av autoriserte installatører! TEKST-TV Din dekoder er utstyrt med minimum 2000 siders Tekst-TV. Trykk to gang på GUL tast for å aktivere Tekst-TV. I den øverste statusbar kan du se hvilken kanal du er på, P:xxx angir siden, S: 1/x (angir hvor mange undersider som finnes på denne siden) og klokken. Med PR+ og PR- kan du velge neste Vil du se en annen side taster du inn sidenummeret med tastene 0 9. Trykkes INFO kan man se skjult tekst. Knappene og fordobler skriftstørrelsen: Trykk på eller to ganger for at få teksten i normal størrelse igjen. RADIOKANALER Din dekoder er også utstyrt med en lang rekke radiokanaler. For å motta radiokanaler trykker du på TV/RADIO. Nå har du de samme mulighetene for å lage favorittlister slik som du har når dekoderen fungerer som TV-dekoder.

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Tilbehør 1 2. Tilkobling og kontroll 2 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3 3. Tilkobling 5 3.1 Tilkobling til TV... 5 3.1 Tilkobling av kabeltvsignal... 6 4. Oppsett 7 4.1 Første

Detaljer

Force Type 1. Denne guiden er laget til Force mottakere med software Den gjelder for modellene:

Force Type 1. Denne guiden er laget til Force mottakere med software Den gjelder for modellene: Force Type 1 Denne guiden er laget til Force mottakere med software 49.0. Den gjelder for modellene: 1122 1130 1133 -------------------------------------------------------------------------- Kanalsøk steg

Detaljer

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box 1 Kreatel/Motorola Set-Top-Box Set-Top-Box (STB) er en viktig del av Homebase systemet. Det er via STB en du kan se på TV, høre på radio, lese Sameie/Borettslags

Detaljer

For å måle signalstyrke på en allerede installert mottaker velg ønsket kanal, trykk deretter på rød knapp.

For å måle signalstyrke på en allerede installert mottaker velg ønsket kanal, trykk deretter på rød knapp. Digiality CX-CI 304 Denne guiden er laget til Digiality CX-CI 304 med følgende data: SW Release 27th of October 2003 SW Version 10. Nedenfor følger noen brukertips for denne dekoderen. -------------------------------------------------------

Detaljer

Denne guiden er laget til Force mottakere med software Den gjelder for modellene

Denne guiden er laget til Force mottakere med software Den gjelder for modellene Force Type 2 Denne guiden er laget til Force mottakere med software 59.0. Den gjelder for modellene 1144 1145 1155 1188 1199 516 536 556 -------------------------------------------------------- Mål signalstyrke

Detaljer

Get started. Brukerveiledning for Get box

Get started. Brukerveiledning for Get box Get started Brukerveiledning for Get box s. 2 Gratulerer med ny Get box Din nye Get box er et hjelpemiddel for at du skal få en enklere tv-hverdag. Du vil blant annet få bedre bilde, bedre lyd og en flott

Detaljer

Get started. Fullstendig brukerveiledning for Get box

Get started. Fullstendig brukerveiledning for Get box Get started Fullstendig brukerveiledning for Get box Fjernkontrollen AV / PÅ 1 NUMMERKNAPPER 2 TV / RADIO 3 4 LYD AV / PÅ KANAL OPP / NED GET GUIDE 5 7 6 8 VOLUM OPP / NED ENKEL PROGRAMINFO 10 OPP / NED

Detaljer

2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen.

2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen. KOBLE ANTENNEKABELEN TIL PLUGG Aller først må du koble kabelen til antennepluggen. 1. Fjern 15 mm av plastikken på kabelen. 2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen. 3. Åpne skruene

Detaljer

Guide 2 BRUKERMANUAL

Guide 2 BRUKERMANUAL Guide 2 BRUKERMANUAL INNHOLD BRUKERMANUAL INNHOLD 2 1 HOVEDMENY 7 1.1 PROGRAMMERING AV INNSPILLINGER 7 (Valg 1 på hovedmenyen) 1.1.1 Videoopptak av et kommende program 7 1.1.2 Videoopptak av et program

Detaljer

Kaon KSC 510 og 570. Mål signalstyrke. Denne guiden er laget til Kaon KSC-510 (S/W 1.0.0) og Kaon KSC-570(SW 3.05.00).

Kaon KSC 510 og 570. Mål signalstyrke. Denne guiden er laget til Kaon KSC-510 (S/W 1.0.0) og Kaon KSC-570(SW 3.05.00). Kaon KSC 510 og 570 Denne guiden er laget til Kaon KSC-510 (S/W 1.0.0) og Kaon KSC-570(SW 3.05.00). I menyen under kan du velge mellom 8 rutiner. Trykk på den du vil vite mer om og du vil få opp en beskrivelse

Detaljer

brukermanual VIP 1910

brukermanual VIP 1910 brukermanual VIP 1910 INSTALLASJON 7 0 + - Boksen du har mottatt inneholder: TV-dekoder er en viktig del av Homebase. Den gjør at du kan se på TV, høre på radio, få informasjon fra sameie/borettslag, leie

Detaljer

Velkommen til Homebase!

Velkommen til Homebase! Velkommen til Homebase! Denne guiden hjelper deg med å komme i gang med Digital-TV fra Homebase. Vi håper vi har gjort det så enkelt som mulig for deg. Dekoderen du har mottatt er en HDTV-dekoder som også

Detaljer

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING ivisjon TV BRUKERVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT OM BRUK...3 Set Top Boks og fjernkontroll...3 INSTALLASJON...4 Slik går du frem:...4 STB 500-serie...6 SET TOP BOKSEN SETT BAKFRA...6 TILKOBLING...7

Detaljer

Velkommen til Homebase!

Velkommen til Homebase! Velkommen til Homebase! Denne guiden hjelper deg med å komme i gang med Digital-TV fra Homebase. Vi håper vi har gjort det så enkelt som mulig for deg. Dekoderen du har mottatt er en HDTV-dekoder som også

Detaljer

Denne guiden er laget til Canal Digital MHW mottaker med følgende data:

Denne guiden er laget til Canal Digital MHW mottaker med følgende data: MEDIA HIGHWAY (MHW) Denne guiden er laget til Canal Digital MHW mottaker med følgende data: Software: 6-10-21-29-32-33-35-36-37-41 og 42. Herunder mottakere: Canal Digital MHW leiemottakere Nokia 9310

Detaljer

Utvidet brukermanual for 1903t

Utvidet brukermanual for 1903t Utvidet brukermanual for 1903t Problem: Det er ikke alltid at fjernkontrollen fungerer skikkelig Løsning: Resett fjernkontrollen på følgende måte: Indikatorlampe 1 For å resette fjernkontrollen holder

Detaljer

venner med tv-pakken Bli venner med tv-pakken ved hjelp av fjernkontroll og tastatur

venner med tv-pakken Bli venner med tv-pakken ved hjelp av fjernkontroll og tastatur Tv Brukerveiledning 1 Bli venner med tv-pakken 1 Bli venner med tv-pakken 2 Navigasjon 3 Tv-portalen ved hjelp av fjernkontroll og tastatur og dens tjenester Tv fra Vesterålskraft Bredbånd betyr at du

Detaljer

Digiality CX-CI 422 TS

Digiality CX-CI 422 TS Digiality CX-CI 422 TS Feilmelding på skjermen Melding 1 Hvis mottakeren har for dårlig signal inn kommer dette bilde opp, mottakeren kan veksle mellom denne meldingen og bilde (ofte med firkanter og masse

Detaljer

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater er den komplette løsningen for digital underholdning slik at du kan glede deg over TV-titting og

Detaljer

Kom i gang med din dekoder

Kom i gang med din dekoder HD 2840-C Kom i gang med din dekoder Digital HD-dekoder Canal Digital Kabel TV Kundeservice 06090 www.canaldigital.no 1 Pakk ut innholdet Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen.

Detaljer

Brukerveiledning 2012

Brukerveiledning 2012 Brukerveiledning 2012 SnapTV TV-portal Dette er hovedmenyen der du finner dine funksjoner og tjenester. Naviger mellom portalikonene med høyre/venstre piltast og trykk OK for å velge ønsket funksjonalitet.

Detaljer

NB: Dette er en Viasat OpenTv mottaker så kontakt Viasat eller din handler for andre tekniske problemer med denne mottakeren.

NB: Dette er en Viasat OpenTv mottaker så kontakt Viasat eller din handler for andre tekniske problemer med denne mottakeren. Humax VACI-5350 Nedenfor finner du noen tips rundt bruk av din Humax 5350 dekoder. NB: Dette er en Viasat OpenTv mottaker så kontakt Viasat eller din handler for andre tekniske problemer med denne mottakeren.

Detaljer

SMART-boks II Kom i gang!

SMART-boks II Kom i gang! SMART-boks II Kom i gang! Brukerfordeler: Fjernkontroll med ekstra god rekkevidde Kan kobles til internett via wifi-nettverk Gir tilgang til RiksTVs underholdningsportal, se rikstv.no/underholdningsportal

Detaljer

HURTIGGUIDE Kom i gang på... Velkommen som kunde!

HURTIGGUIDE Kom i gang på... Velkommen som kunde! HURTIGGUIDE Kom i gang på... 1 2 3 Velkommen som kunde! Velkommen Gratulerer med fiber og Altibox Takk for at du valgte Altibox fra Viken Fiber og velkommen til oss! Altibox gir deg utrolige muligheter,

Detaljer

Vi har kombinert brukervennlig design med den nyeste digitale teknologi og har dermed oppnådd høy status blant våre kunder og ellers i bransjen.

Vi har kombinert brukervennlig design med den nyeste digitale teknologi og har dermed oppnådd høy status blant våre kunder og ellers i bransjen. Forord Kjære Force-eier Gratulerer med valget av Force-mottaker! Vårt motto er: Easy access to infotainment Vi har kombinert brukervennlig design med den nyeste digitale teknologi og har dermed oppnådd

Detaljer

Kom i gang! Digital Hybrid PVR HD-mottaker SRT 8965

Kom i gang! Digital Hybrid PVR HD-mottaker SRT 8965 Kom i gang! Digital Hybrid PVR HD-mottaker SRT 8965 Snart kan du......leie film fra sofaen...se det du gikk glipp av Varg Veum De døde har det godt SF Film ...se mange programmer i HD-kvalitet...se nett-tv

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

HRB Hadeland og Ringerike Bredbånd

HRB Hadeland og Ringerike Bredbånd Brukerveiledning Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon HRB Hadeland og Ringerike Bredbånd 1. Tv-dekoder med opptak- og pausefunksjon 2. Opptak 3. Avspilling 4. Sletting av opptak 5. Oppsett

Detaljer

Brukerveiledning TV og Moviebox

Brukerveiledning TV og Moviebox Brukerveiledning TV og Moviebox TV og Moviebox fra NextGenTel Denne veiledningen gir deg en oversikt over de mest brukte tjenestene og innstillingene. Du får også en oversikt over hvordan du navigerer

Detaljer

Gratulerer med din nye Get-boks!

Gratulerer med din nye Get-boks! Get box Mikro 1 Innhold Enkelt å komme i gang... 4 Fjernkontrollen... 5 Menysystemet... 6 Get-guiden... 7 Tv-plakaten... 8 Påminnelser... 9 Barnesikring... 10 Favorittliste... 11 Get filmleie... 12 Mitt

Detaljer

SMART-boks II Kom i gang!

SMART-boks II Kom i gang! SMART-boks II Kom i gang! Brukerfordeler: 1 Rask og enkel installasjon Gir tilgang til RiksTVs underholdningsportal se rikstv.no/underholdningsportalen Starte programmer forfra Pause, spole og ta opp

Detaljer

GET BOX MIKRO OPPKOBLING

GET BOX MIKRO OPPKOBLING GET BOX MIKRO OPPKOBLING 1 2 FJERNKONTROLLEN Slår tv av/på Se side 22 og 23 Skru Get-boks av/på Åpne Reprise Radio Åpne hovedmenyen Tar deg til guide når du ser på tv Volum Tar deg til fullskjerm video

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3

Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3 Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3 Velkommen Gratulerer med fiber og Altibox Takk for at du valgte Altibox fra Viken Fiber og velkommen til oss! Altibox gir deg utrolige muligheter, både i dag og

Detaljer

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN DEN NYE TV-OPPLEVELSEN SE TV SOM FØR Finn tv-kanal s. 8 Pause, spole og opptak s. 9 Guide s. 10 Miniguide og programmeny s. 11 Favorittkanaler s. 20 NYHETER Start forfra s. 12 Reprise s. 13 Profiler s.

Detaljer

Kom i gang! Digital Hybrid HD-mottaker SRT 8950

Kom i gang! Digital Hybrid HD-mottaker SRT 8950 Kom i gang! Digital Hybrid HD-mottaker SRT 8950 Snart kan du......leie film fra sofaen...se det du gikk glipp av Varg Veum De døde har det godt SF Film ...se mange programmer i HD-kvalitet...se nett-tv

Detaljer

Hvordan komme i gang. Sikkerhet først. Utpakking av dekoderen. Vedlikehold. kontakt med vann. Ta umiddelbart ut kontakten.

Hvordan komme i gang. Sikkerhet først. Utpakking av dekoderen. Vedlikehold. kontakt med vann. Ta umiddelbart ut kontakten. Hvordan komme i gang Sikkerhet først Fjernes dekselet på dekoderen kan dette føre til livsfarlig elektrisk støt Denne dekoderen er produsert i henhold til internasjonale sikkerhets standarder. Sikkerhetsreglene

Detaljer

Innhold Kom i gang med å se på TV Skifte kanaler/programmer Bruke hovedmenyen Bruke TV-guide Ta opp TV-programmer Styre direktesendt TV Leie film

Innhold Kom i gang med å se på TV Skifte kanaler/programmer Bruke hovedmenyen Bruke TV-guide Ta opp TV-programmer Styre direktesendt TV Leie film Brukermanual for TV Innhold Kom i gang med å se på TV... 3 Skifte kanaler/programmer... 5 Bruke hovedmenyen... 7 Bruke TV-guide... 8 Ta opp TV-programmer... 10 Kontrollere opptak... 13 Ta opp et enkelt

Detaljer

DIGIT MF4-K. BDA DIGIT MF4K 10_07 EXP_NO 25.10.2007 10:53 Uhr Seite 1

DIGIT MF4-K. BDA DIGIT MF4K 10_07 EXP_NO 25.10.2007 10:53 Uhr Seite 1 BDA DIGIT MF4K 10_07 EXP_NO 25.10.2007 10:53 Uhr Seite 1 NO DIGIT MF4-K FI DA SV NO Med integrert dekodersystem og PCMCIA-grensesnitt for innsetting av CI-modul. For mottak av kodede og ukodede (f.eks.

Detaljer

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE TAKK FOR AT DU VALGTE JENSEN OF SCANDINAVIA I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes

Detaljer

Get filmleie. Brukerveiledning. Brukerveiledning

Get filmleie. Brukerveiledning. Brukerveiledning Get filmleie Brukerveiledning Get filmleie Brukerveiledning Innhold Funksjoner for fjernkontroll 3 Hva er Get filmleie? 4 1 Trykk på filmtasten 6 2 Velg film 7 3 Bekreft leie av film 7 Flere funksjoner

Detaljer

BRUKERMANUAL PVR (PERSONAL VIDEO RECORDER) MED TO TUNERE SLIK AT DU KAN TA OPP ET PROGRAM MENS DU SER PÅ ET ANNET! DUAL TUNER PVR/CABLE

BRUKERMANUAL PVR (PERSONAL VIDEO RECORDER) MED TO TUNERE SLIK AT DU KAN TA OPP ET PROGRAM MENS DU SER PÅ ET ANNET! DUAL TUNER PVR/CABLE BRUKERMANUAL PVR (PERSONAL VIDEO RECORDER) MED TO TUNERE SLIK AT DU KAN TA OPP ET PROGRAM MENS DU SER PÅ ET ANNET! DUAL TUNER PVR/CABLE Brukermanual PVR IES.indd 1 22-06-07 10:37:02 INNHOLD 1. DIN DIGITALE

Detaljer

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN DEN NYE TV-OPPLEVELSEN 1 Fjernkontrollen s. 3 Koble til bredbånd s. 4 Pause, spole og opptak s. 5 Finn frem i menyen s. 6 Finn tv-kanal s. 7 Start forfra s. 8 Reprise s. 9 Guide s. 10 Miniguide og programmeny

Detaljer

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE:

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: (benyttes til å opprette og redigere navneliste, samt laste denne til tablået via USB kabel) TiSferaDesign Kan lastes ned herfra: http://www.homesystems-legrandgroup.com/bthomesystems/productdetail.action?productid=019

Detaljer

Guide 1 INSTALLASJONS- MANUAL

Guide 1 INSTALLASJONS- MANUAL Guide 1 INSTALLASJONS- MANUAL INSTALLASJONSMANUAL INSTALLASJONSMANUAL INSTALLASJONSMANUAL 2 Generelt Med din nye digitale mottaker kan du ta imot TV-kanaler og tjenester fra Canal Digital på Telenor sin

Detaljer

Bli venn med tv-tjenesten. Tv fra Altibox betyr at du fra nå av kan bruke tv-apparatet til mer enn bare å se tv-kanaler. Mulighetene er mange!

Bli venn med tv-tjenesten. Tv fra Altibox betyr at du fra nå av kan bruke tv-apparatet til mer enn bare å se tv-kanaler. Mulighetene er mange! 2TV 2.1 Bli venn med tv-tjenesten Tv fra Altibox betyr at du fra nå av kan bruke tv-apparatet til mer enn bare å se tv-kanaler. Mulighetene er mange! Denne brosjyren forteller deg hva du har i vente. Den

Detaljer

Nokia DVB 9602s og 9610s

Nokia DVB 9602s og 9610s Nokia DVB 9602s og 9610s Denne guiden er laget til Nokia DVB 9602 S og 9610 S med data TR 2.5/TN 2.5. ----------------------------------------------------- Mål signalstyrke Denne mottakeren egner seg dessverre

Detaljer

Arris TG3442 Docsis 3.1

Arris TG3442 Docsis 3.1 Arris TG3442 Docsis 3.1 Bruksanvisning versjon 1.0 1 Antennekontakt med to utganger 1 LAN2 3 Bruk samme kabel som i dag går mellom din veggkontakt og Get-dekoder. Kabelen har en hunnplugg i den ene enden,

Detaljer

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION VOLVO QUICK GUIDE - RSE WEB EDITION REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil har et eksklusivt multimedieanlegg. Rear Seat Entertainment-systemet utvider bilens ordinære lydanlegg med: To bildeskjermer A/V-AUX-inngang

Detaljer

Din bruksanvisning STRONG SRT 6750 http://no.yourpdfguides.com/dref/3231304

Din bruksanvisning STRONG SRT 6750 http://no.yourpdfguides.com/dref/3231304 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HD PVR 102-CT. Kom i gang på 1 2 3. Digital HD PVR-dekoder. Canal Digital Kabel TV Kundeservice 06090 www.canaldigital.no

HD PVR 102-CT. Kom i gang på 1 2 3. Digital HD PVR-dekoder. Canal Digital Kabel TV Kundeservice 06090 www.canaldigital.no HD PVR -CT Kom i gang på Digital HD PVR-dekoder Canal Digital Kabel Kundeservice www.canaldigital.no Pakk ut innholdet Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen. Innholdet ligger mellom

Detaljer

HD PVR 102-CT. Kom i gang på 1 2 3. Digital HD PVR-dekoder. Canal Digital Kabel TV Kundeservice 06090 www.canaldigital.no

HD PVR 102-CT. Kom i gang på 1 2 3. Digital HD PVR-dekoder. Canal Digital Kabel TV Kundeservice 06090 www.canaldigital.no HD PVR -CT Kom i gang på Digital HD PVR-dekoder Canal Digital Kabel Kundeservice www.canaldigital.no Pakk ut innholdet Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen. Innholdet ligger mellom

Detaljer

JANUAR 2016 TV BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 TV BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 TV BRUKERVEILEDNING 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 NAVIGASJON VED HJELP AV FJERN KONTROLL OG TASTATUR S 8 3 TV-PORTALEN OG DENS TJENESTER S 10 4 ALTIBOX TV OVERALT S 13 5 OPPTAKSDEKODER

Detaljer

BDA Proff på prosjekt!

BDA Proff på prosjekt! Brukerveiledning for Brødrene Dahls Assistent BDA Proff på prosjekt! www.dahl.no Sept 08 BDA brukerdokumentasjon Brukerveiledning for Honeywell Dolphin 7600 Innholdsfortegnelse 1 Skjermbilder Side 1 1.1

Detaljer

Brukermanual. Vanntett radiomottaker, bygget for utendørs bruk! Bluetooth, DAB/FM, USB inngang, AUX inngang og RCA-kabler.

Brukermanual. Vanntett radiomottaker, bygget for utendørs bruk! Bluetooth, DAB/FM, USB inngang, AUX inngang og RCA-kabler. Brukermanual Vanntett radiomottaker, bygget for utendørs bruk! Bluetooth, DAB/FM, USB inngang, AUX inngang og RCA-kabler. Egenskaper Radio Tilkobling Utganger Tekninsk Dimensjoner (BxHxD) DAB Digital Radio

Detaljer

Gjør. Ikke. Når du pakker opp din digitale dekoder, vennligst påse at følgende tilbehør er inkludert:

Gjør. Ikke. Når du pakker opp din digitale dekoder, vennligst påse at følgende tilbehør er inkludert: DTR 8820 Hvordan komme i gang Sikkerhet først Fjernes dekselet på dekoderen kan dette føre til livsfarlig elektrisk støt Denne dekoderen er produsert i henhold til internasjonale sikkerhets standarder.

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling TV

Brukerveiledning Tilkobling TV SEPTEMBER 2014 Graving og kabling 4 Plassering av hjemmesentral Brukerveiledning Tilkobling TV Alt du trenger å vite om bruken av TV 1 2 1 Koble til hjemmesentral S 4 2 Navigasjon ved hjelp av fjernkontroll

Detaljer

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon BRUKERVEILEDNING Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon Motorola 1960 PVR og ADB 5812 PVR Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon. Denne veiledningen gir deg en oversikt over hvordan du benytter opptaks-

Detaljer

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon JULI 2011 Brukerveiledning BRUKERVEILEDNING Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon Motorola 1960 PVR, ADB 5812 PVR og Motorola 1963 PVR Tv-dekoder

Detaljer

AEG CTV 4803 ST/VT. Farge-TV. Bruksanvisning

AEG CTV 4803 ST/VT. Farge-TV. Bruksanvisning AEG CTV 4803 ST/VT Farge-TV Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette TV-apparatet. Studer bruksanvisningen nøye for å se hvordan du kan få mest nytte av ditt nye produkt. Generelt Sikkerhet: - Ikke plasser

Detaljer

VELKOMMEN TIL DIN NYE TV-OPPLEVELSE

VELKOMMEN TIL DIN NYE TV-OPPLEVELSE OPPKOBLING 1 VELKOMMEN TIL DIN NYE TV-OPPLEVELSE Med Get box ll kan du se tv akkurat når det passer deg. Du kan ta opp programmer, se direkte eller starte forfra. Det du gikk glipp av forrige uke finner

Detaljer

TV fra Telenor Brukerveiledning. Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1

TV fra Telenor Brukerveiledning. Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1 TV fra Telenor Brukerveiledning Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1 2 TV fra Telenor Brukerveiledning Innhold i esken Telenor TV-opptaker 5 7 Forside 1. USB (Ikke i bruk) 2. Åpning for programkort

Detaljer

Informasjon til alle beboere i Sameiet Badebakken 2-34

Informasjon til alle beboere i Sameiet Badebakken 2-34 Informasjon til alle beboere i Sameiet Badebakken 2-34 Nå kommer digital-tv til Sameiet Badebakken 2-34! Vi i Get gleder oss over å kunne informere deg om at sameiet har inngått en meget gunstig fellesavtale

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Din bruksanvisning STRONG SRT 6752 http://no.yourpdfguides.com/dref/5775566

Din bruksanvisning STRONG SRT 6752 http://no.yourpdfguides.com/dref/5775566 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Installasjonsveiledning for tv-dekoder versjon 1910

Installasjonsveiledning for tv-dekoder versjon 1910 Installasjonsveiledning for tv-dekoder versjon 1910 1 Miljøhensyn gjennom resirkulering Når du ser dette symbolet på et Motorola-produkt, skal du ikke kaste produktet sammen med det vanlige husholdningsavfallet

Detaljer

VELKOMMEN. La oss komme i gang!

VELKOMMEN. La oss komme i gang! VELKOMMEN Din nye Get box er klar til bruk og kobles enkelt opp. Den gir deg tilgang til alle TV-kanalene og strømmetjenestene du har valgt fra Get. Disse kan endres i Valgmenyen på Get.no og i Min Get-appen.

Detaljer

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN DEN NYE TV-OPPLEVELSEN SE TV SOM FØR Finn tv-kanal s. 8 Pause, spole og opptak s. 9 Guide s. 10 Miniguide og programmeny s. 11 Favorittkanaler s. 20 NYHETER Start forfra s. 12 Reprise s. 13 Profiler s.

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Brukermanual HD 104 C. Digital HD-dekoder MPEG2 / MPEG4

Brukermanual HD 104 C. Digital HD-dekoder MPEG2 / MPEG4 Brukermanual HD 104 C Digital HD-dekoder MPEG2 / MPEG4 Kom i gang på 1 2 3 Pakkens innhold Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen. Esken skal inneholde: 1 digital HD-dekoder 1 fjernkontroll

Detaljer

Sangean DAB-radio. Komponenter og kontroller Se side 3 og 4 i den originale bruksanvisningen.

Sangean DAB-radio. Komponenter og kontroller Se side 3 og 4 i den originale bruksanvisningen. Sangean DAB-radio Sikkerhetsanvisninger 1. Les bruksanvisningen. 2. Spar på bruksanvisningen. 3. Legg merke til advarslene. 4. Følg alle anvisninger. 5. Ikke bruk apparatet i nærheten av vann. 6. Rengjør

Detaljer

Brukerveiledning Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon

Brukerveiledning Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon Brukerveiledning Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon 1. Tv-dekoder med opptak- og pausefunksjon Denne veiledningen gir deg en rask oversikt over hvordan du benytter opptaks- og pausefunksjonen

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

Tv Brukerveiledning. Din lokale leverandør: PARTNER LOGO

Tv Brukerveiledning. Din lokale leverandør: PARTNER LOGO FASETT JUNI 2009 Tv Brukerveiledning Altibox fra XXX er en fiberløsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberkabel får du raske internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud pluss sikker

Detaljer

Intro/Portaltasten/TV-portal

Intro/Portaltasten/TV-portal Brukerveiledning Intro/Portaltasten/TV-portal Velkommen til Homebase! Denne brukerveiledningen hjelper deg med å komme i gang med Digital-TV fra Homebase. Dekoderen du har mottatt er en HDTV-dekoder med

Detaljer

INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter

INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter 3 Innhold Formålet med denne guiden 4 TV-adapter oversikt 5 Strømtilkobling 6 Tilkobling til TV 7 Valgfritt adapter for tilkobling til TV 8 Klargjør SoundGate for lytting

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

TRÅDLØS ADAPTER FOR CANAL DIGITAL DEKODER - BRUKERMANUAL

TRÅDLØS ADAPTER FOR CANAL DIGITAL DEKODER - BRUKERMANUAL TRÅDLØS ADAPTER FOR CANAL DIGITAL DEKODER - BRUKERMANUAL Innhold Koble dekoderen til Internett 4 Canal Digital GO 5 Koble til den trådløse adapteren 6 Alternativ oppkobling med WPS 7 Feilsøking 8 Tilbakestille

Detaljer

Brukermanual CDC-8000 C HD. Digital HD-dekoder MPEG-2 / MPEG-4

Brukermanual CDC-8000 C HD. Digital HD-dekoder MPEG-2 / MPEG-4 Brukermanual CDC-8000 C HD Digital HD-dekoder MPEG-2 / MPEG-4 Kom i gang på 1 2 3 I. Tilkoblinger 1 Koble den medfølgende antennekabelen (merket Canal Digital) fra ditt kabel-tv-uttak til CABLE INkontakten

Detaljer

NRK-kanalene ligger tilgjengelig på kanalplass 75-87 i Viasat-listen. Det er mulig å lage personlig kanalliste.

NRK-kanalene ligger tilgjengelig på kanalplass 75-87 i Viasat-listen. Det er mulig å lage personlig kanalliste. Nokia 9780. NRK-kanalene ligger tilgjengelig på kanalplass 75-87 i Viasat-listen. Det er mulig å lage personlig kanalliste. 1. Oppdatere kanaler. Velg Oppdatere Kanaler (4), trykk OK. Vent til kanalsøket

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V

T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V Installasjonsveiledning (Modell: ISB2201 og ISB2231) Gratulerer med din nye TV-dekoder Din nye TV-dekoder vil gi deg muligheten til å se på TV fra NextGenTel

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer...

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer... Innholdsfortegnelse Sector Alarm AS...4 Ordliste... 5-6 Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10 Hva gjør jeg ved utløste alarmer...10 Problemer med tilkobling av alarmsystemet...11 Feil ved alarmsystemet...11

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

DSB-B560N NOR-3.indd 2 2006-11-03 ソタネト 8:03:35

DSB-B560N NOR-3.indd 2 2006-11-03 ソタネト 8:03:35 DSB-B560N NOR-3.indd 2 2006-11-03 ソタネト 8:03:35 DSB-B560N Bruksanvisning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER DSB-B560N NOR-3.indd 3 2006-11-03 ソタネト 8:03:35 DSB-B560N Sikkerhetsinstruksjoner Denne mottakeren er

Detaljer

Telefunken trener manual

Telefunken trener manual Telefunken trener manual Fjernkontroll & Funksjons taster: PÅ/Standby Pause Volum + Språkvalg. Trykk 5 sekunder, alternativt trykk 2-sifret språk kode Framover/neste Forrige Bakover Volum - Sjokk ikke

Detaljer

Installasjonsveiledning for tv-dekoder versjon 1960

Installasjonsveiledning for tv-dekoder versjon 1960 Installasjonsveiledning for tv-dekoder versjon 1960 1 Miljøhensyn gjennom resirkulering Når du ser dette symbolet på et Motorola-produkt, skal du ikke kaste produktet sammen med det vanlige husholdningsavfallet

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

En tjeneste for deg i oppgradert nett. Get filmleie. Brukerveiledning

En tjeneste for deg i oppgradert nett. Get filmleie. Brukerveiledning En tjeneste for deg i oppgradert nett Get filmleie Brukerveiledning 2 Innhold 4 Funksjoner for fjernkontroll 5 Hva er Get filmleie? 6 Hvilke filmer kan jeg leie? 6 Hva skal til for å få tjenesten? 7 Slik

Detaljer

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon BRUKERVEILEDNING Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon Motorola 1960 PVR, ADB 5812 PVR og Motorola 1963 PVR Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon. Denne veiledningen gir deg en oversikt over hvordan

Detaljer

BRUKERMANUAL. App for Beha smartovn

BRUKERMANUAL. App for Beha smartovn BRUKERMANUAL App for Beha smartovn OVNEN SKAL IKKE VÆRE TILKOBLET STRØM. APPEN GIR BESKJED OM NÅR OVNEN SKAL TILKOBLES. Bruk ovnen som smartovn ved hjelp av app-styring Last ned appen «SmartHeather Beha»

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

JULI 2015 TV BRUKERVEILEDNING

JULI 2015 TV BRUKERVEILEDNING JULI 2015 TV BRUKERVEILEDNING 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 NAVIGASJON VED HJELP AV FJERN KONTROLL OG TASTATUR S 8 3 TV-PORTALEN OG DENS TJENESTER S 10 4 ALTIBOX TV OVERALT S 13 5 OPPTAKSDEKODER S

Detaljer

Digital HD PVR-dekoder

Digital HD PVR-dekoder Brukermanual HD PVR CT Digital HD PVR-dekoder MPEG / MPEG Kom i gang på Pakkens innhold Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen. Esken skal inneholde: dekoder fjernkontroll med batterier

Detaljer

Bli venn med tv-tjenesten. ved hjelp av fjernkontroll og tastatur. Tv-portalen og dens tjenester. PVR (opptak) Fotballtjenesten fra Altibox

Bli venn med tv-tjenesten. ved hjelp av fjernkontroll og tastatur. Tv-portalen og dens tjenester. PVR (opptak) Fotballtjenesten fra Altibox Tv Brukerveiledning 1 2 Navigasjon 3 4 5 6 Bli venn med tv-tjenesten ved hjelp av fjernkontroll og tastatur Tv-portalen og dens tjenester PVR (opptak) Fotballtjenesten fra Altibox Innstillinger 1 Bli venn

Detaljer

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger Brukerdokumentasjon Oppdatert informasjon og brukerveiledning finner du også på www.anleggsterminal.no. Har du spørsmål, ta kontakt på epost: anleggsterminal@proresult.no, eller telefon: 57 82 00 06 Innholdsliste

Detaljer

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920 Geometra Brukermanual Telefon: 64831920 Innhold GENERELT...3 Hva er Geometra?...3 Om PDF tegninger...3 KOM I GANG!...5 Start programvaren og logg inn...5 Grunnleggende funksjoner:...6 Lag et prosjekt,

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR PDA HP ipaq 614C

BRUKERMANUAL FOR PDA HP ipaq 614C BRUKERMANUAL FOR PDA HP ipaq 614C for bruk til e-budbok Rev. 3.02 Ved mottakelse av PDA, skal PDA'en være innstilt med SIM-kort og korrekte innstillinger for tilkobling til mobilt nettverk. Internettknapp

Detaljer