Digital HD PVR-dekoder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Digital HD PVR-dekoder"

Transkript

1 Brukermanual HD PVR CT Digital HD PVR-dekoder MPEG / MPEG

2 Kom i gang på Pakkens innhold Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen. Esken skal inneholde: dekoder fjernkontroll med batterier (V lithium knappebatterier) Scart-kabel HDMI-kabel trippelskjermet antennekabel (merket Canal Digital) strømforsyning med strømledning denne brukermanualen programkort (ligger sammen med velkomst brevet) Merk! Innholdet ligger mellom papp-lagene i esken, derfor må all pappen tas ut for å komme til delene. Nyttig å vite Sagem HD PVR -CT dekoderen er utstyrt med tre tunere to kabeltunere og en DTT- tuner, og den leveres med en integrert harddisk på GB. Kapasiteten til dekoderens harddisk er Ca. timers opptak av High-Definitionprogrammer. Ca. timers opptak av Standard Definitionprogrammer. Harddisken gir deg mange opptaks- og avspillingsmuligheter. (Se side ) Med Canal Digital HD PVR kan du blant annet: Ta opp to programmer samtidig, og i tillegg se på et tredje program som du allerede har tatt opp på harddisken. Ta opp et program mens du ser på et annet program i Direkte- eller Tidsforskjøvet modus, hvor du i tillegg har tilgang til pa,use- og tidsforskyvningsfunksjonene. Kom i gang på

3 Sjekk at du har alle delene, og at apparatene som skal kobles sammen (tv, hjemmekino osv.) er frakoblet strømnettet, før du ut fører tilkoblingene. Tilkoblinger Koble den medfølgende antennekabelen (merket Canal Digital) fra ditt kabel-tv-uttak til CAB INkontakten på dekoderen. * Hvis Hvis du har en flatskjerm med HD kobler du HDMIkabelen mellom dekoderen og din tv. du ikke har en flatskjerm med HD, kobler du isteden Scart-kabelen mellom dekoderen og din tv. Deretter kobler du strømforsyningen fra V-kontakten på dekoderen til strømuttaket. * Kom i gang på

4 Sett programkortet (med gull-brikken opp) inn i kort leseren. Skru på tv-en. (Husk å sette i stikkontakten.) Du må nå velge riktig signalinngang på tv-en for å se tv-bildet via dekoderen. Scart- og HDMI-tilkoblinger på de fleste av dagens tv-er finner du når du trykker på knappen merket INPUT eller AV på fjernkontrollen til tv-apparatet ditt. Hvis du har problemer med å finne rett signalinngang, må du slå opp i tv-apparatets brukermanual. Navnet på inngangen bak på tv-en (f.eks. «HDMI») skal stemme overens med valgt signal inngang. For mer rmasjon, se kap. om tilkoblinger, side. Installering Velg ønsket menyspråk ved å bruke navigasjonspilene på fjernkontrollen. Trykk for å bekrefte. (Norsk språk finner du ved å trykke en gang til høyre.) Velg ønsket land ved å bruke navigasjonspilene på fjernkontrollen. Trykk for å bekrefte. Velg HURTIGINSTALLERING ved å bruke navigasjonspilene på fjernkontrollen. Trykk for å bekrefte. Trykk så for å avslutte. (Ikke utfør DTT søk.) Bruk Skifte kanal Bruk fjernkontrollen direkte, eller trykk for å få opp kanallisten. Velg så kanal med navigasjonspilene og trykk for å bekrefte kanalvalget. For å få tilgang til den elektroniske programguiden, trykk på GUIDE. Opptak For å ta opp et program direkte, velg kanal og trykk For andre opptaksmåter, se side. tv guide. my tn demand teletext

5 Innhold Kom i gang på Tilkoblinger Installering Bruk Produktbeskrivelse Nyttig å vite Sikkerhetsanbefalinger Oversikt. Tilkoblinger Koble til en flatskjerm med HD Koble til en bilderørs-tv Koble til kabel-tv Koble til en Hi-Fi-enhet Koble til en hjemmekino-forsterker. Førstegangsinstallasjon. Hverdagsbruk Kanalvalg Elektronisk programguide Favorittlister. Opptaksfunksjon Direkte-/tidsforskjøvet visning Direkteopptak Programmere opptak via menyen Programmere opptak via EPG Opptaksliste. Språkinnstillinger. Dekoderinnstillinger Kanalsøk Bildejustering Lydinnstillinger Standardinnstillinger. Brukerinnstillinger Endre pin-kode for dekoderen Brukerinnstillinger Foreldrekontroll. DTT Digitalt bakkenett. Teknisk rmasjon Signalstatus Informasjon om dekoder Informasjon om harddisk Abonnementstatus. Annet Oppdatere programvaren Feilsøking Tekniske data Miljøhensyn Ansvarsfraskrivelse Ordliste Innhold

6 Produktbeskrivelse Produktbeskrivelse

7 Frontpanel. Digitalt display Viser klokke når dekoderen er avslått Viser kanalnummer eller status når dekoderen er på. Statusindikator. USB-port (deaktivert). +/- knapper Bytt kanal. Av/på-knapp Slå på dekoderen (trykk og slipp) Ta omstart av dekoderen (trykk og hold i sek.). Programkortleser Bakside. Utgang DTT-antenne (gjennomsløyfing). Inngang DTT-antenne. Inngang kabel-tv. Utgang kabel-tv (gjennomsløyfing). Ethernet-port (deaktivert). HDMI digital audio-/videokobling. Analog audiokobling (til Hi-Fi-enhet). Analog komponentvideo (YPbPr). Digital lydtilkobling (S/PDIF). Scarttilkobling (til VIDEO eller DVD). Scarttilkobling (til ). Tilkobling til strømforsyning Fjernkontroll. For kanalvalg og innstillinger. Tilbake/ Gå tilbake til forrige skjermbilde eller modus. Navigasjonspiler naviger mellom skjermbildene i menyen naviger i programrmasjonen i banneret og i EPG-en. V+/V- Øk eller reduser lydvolumet. MENU Aktiver menyene. Funksjonsknapper. Knapper for tidsforskjøvet avspilling og opptak Spol tilbake, spill av/pause, spol fremover. /Exit Avbryt og gå ut av aktiv meny eller modus. -GUIDE Elektronisk programguide (EPG). Innstillinger/Settings For språk og redigering apptak. MY Opptaksliste. På/Av Slå på/sett dekoderen i Standby. Info Vis programrmasjon. CH +/CH - Bytt kanal. Vis kanalliste eller bekreft et valg. Record Start opptak. Stopp Stopp opptak eller avspilling. Teletekst Gå til tekst-tv. Mute Skru lyden av/på. ON DEMAND Bildeskalering (hvis HD er aktiv) SettE inn batterier Fjern dekselet på baksiden av fjernkontrollen. Sett inn de to runde V litiumbatteriene. Pass på at +-tegnet vender opp. (Se også «Batterier» på side for å lese mer om sikkerheten ved bruk av batterier.) Produktbeskrivelse

8 Nyttig å vite Med Sagem HD PVR -CT dekoder kan du motta og ta opp High-Definition- og Standard-Definitionprogrammer som sendes av CanalDigital. Dekoderen er utstyrt med tre tunere to kabeltunere og en DTT- tuner (digitalt bakkenett), og den leveres med en integrert harddisk på GB. Kapasiteten* til HD PVR -CT dekoderens harddisk er timers opptak av High-Definition-programmer. timers opptak av Standard Definitionprogrammer. Harddisken gir deg mange opptaks- og avspillingsmuligheter. Med Canal Digital HD PVR kan du blant annet: Ta opp to programmer samtidig, og i tillegg se på et tredje program som du allerede har tatt opp på harddisken. Ta opp et program mens du ser på et annet program i Direkte- eller Tidsforskjøvet modus, hvor du i tillegg har tilgang til pause- og tidsforskyvningsfunksjonene. Nyttig å vite AUTOMATISK OPPDATERING AV PROGRAMVARE HD PVR -CT har en automatisk funksjon for oppdatering av dekoderens programvare. Oppdateringen lastes ned direkte via kabelsignalet, når dekoderen slås på, og du vil få spørsmål om du vil installere oppdateringen. Du kan velge om du vil installere den med en gang eller utsette installasjonen. Vi anbefaler at du velger å installere oppdateringen. Ta vare på din dekoder For å redusere slitasje og strømforbruket på din dekoder, anbefales det at du setter den i standbymodus når den ikke er i bruk. Trekk ut støpslet fra stikkontakten dersom du ikke skal bruke dekoderen over en lengre periode. *Gjennomsnittlige verdier oppgitt som rmasjon. Disse kan variere, avhengig av signalets fysiske egenskaper. støy Dekoderens harddisk og vifte avgir noe støy når den er påslått, og dette er helt normalt. Støyen opphører når dekoderen settes i standby-modus. Gjør det derfor til en vane å sette den i standby-modus når den ikke er i bruk. Lydnivået er også avhengig av underlaget boksen står på, samt det som evt. står oppå dekoderen.

9 Tilkoblinger Du må koble HD PVR -CT dekoderen til tv-en, og til din kabel-tv med den medfølgende antennekabelen. Hvordan du gjør det, kan du lese i denne brukerveiledningen. Du må også passe på: at du ikke har modifisert noe på din kabelinstallasjon. at du ikke bruker en splitter (fordeler). (Hvis du ønsker å videreføre signalet, kan du gjøre dette ved å bruke CAB OUT koblingen.) at du bruker medfølgende antennekabel (merket Canal Digital), da denne er en trippelskjermet kvalitetskabel som er nødvendig for å få gode signaler. Symboler å legge merke til Gode tips og triks. Trippelskjermet medfølgende antennekabel merket Canal Digital Kabel-tv Digital dekoder Ting det er lurt å huske på. Viktig å merke seg. Nyttig å vite

10 Sikkerhetsanbefalinger Dekoderens plassering Dekoderen trives best hvis den Plasseres innendørs for å beskytte den fra lyn, regn og direkte sollys. Ikke utsettes for svært kraftig lys (sol, spotlys osv.). Ikke plasseres nær radiatorer eller andre varmekilder. Plasseres på et tørt og godt ventilert sted, slik at det er plass rundt dekoderen til ventilasjon, og slik at gardiner, annet utstyr eller skap ikke hindrer luftsirkulasjon rundt ventilasjonsåpningene (ikke plasser noe på toppen av dekoderen, da dette vil begrense ventilasjonen). Blir beskyttet mot fuktighet. Plasseres på et trygt sted der den ikke kan falle ned. Plasseres utenfor barn og dyrs rekkevidde. Plugges direkte inn i strømuttaket med strømledningen som følger med dekoderen, Bruk av skjøteledning anbefales ikke. Koble dekoderen til et strømuttak som er lett å komme til. Advarsler og sikkerhetsinstruksjoner Ikke åpne dekoderen! Farlig Spenning på innsiden Bruk bare strømforsyningen som følger med dekoderen, når du skal koble den til strømuttaket. Andre strømledninger kan være farlig. Som en forholdsregel fungerer strømforsyningen som en frakoblingsmekanisme for V strømforsyningen. Derfor må du koble dekoderen til et strømuttak som er i nærheten og lett å komme til. Du må ikke utsette dekoderen for fuktighet. Dette kan føre til kortslutning (brann eller elektrisk støt). Ikke plasser gjenstander som inneholder væske (for eksempel en vase eller en potteplante) oppå apparatet. Du må ikke sprute væske på dekoderen. Hvis det kommer væske på dekoderen, trekker du umiddelbart ut kontakten fra strømuttaket og kontakter leverandøren. Pass på at det ikke kommer væske eller metallgjenstander inn i dekoderen gjennom ventilasjonsåpningene. Hvis dekoderen har vært utsatt for store temperaturendringer, må den ikke kobles til med en gang. La den stå noen timer i romtemperatur først, så den får avklimatisert seg. Sikkerhetsanbefalinger

11 Dekoderen må kobles fra strømmen (enten fra strømuttaket eller baksiden) før du endrer tilkoblingene mellom tv, videospiller eller antenne. Det anbefales å koble fra både strømmen og antennekabelen under torden vær. Dekoderen og tv-en kan skades av lyn selm de er avslått. Forsøk på å åpne dekoderen kan føre til rettsforfølgelse. Hvis du ikke overholder sikkerhetsforskriftene og anbefalingene som beskrives her, kan du holdes ansvarlig for kostnader til reparasjon eller erstatning. Kontakttilkoblingenes spenningsnivå (Se side i denne brukerhåndboken) Kontakt nr. Farlig spenning. Kontakt nr.,,,,,,,,, og Svært lav sikkerhetsspenning. Batterier Batterier kan lett svelges av små barn. Ikke la små barn leke med fjernkontrollen. Batteriene må ikke kastes i flammer, lades opp på nytt, legges i feil vei (+ tegnet skal vende opp) eller blandes med brukte eller andre batterityper. Dette kan føre til eksplosjon eller lekk asje og forårsake personskade. Forstyrrelse Ikke plasser dekoderen nær apparater som kan føre til elektromagnetiske forstyrrelser (for eksempel høyt talere). Dette kan påvirke dekoderen og forvrenge bildet eller lyden. Harddisk Dekoderen inneholder en harddisk. Sett dekoderen i standby-modus før den kobles fra eller flyttes. Dekoderens harddisk og vifte avgir noe støy når den er påslått, og dette er helt normalt. Rengjøring Utsiden av dekoderen rengjøres med en myk og tørr klut. Ikke bruk noen form for grovkornet svamp, skure pulver eller løsemidler, for eksempel alkohol eller terpentin. Dette kan skade overflaten på dekoderen. Når dekoderen ikke er i bruk Dekoderen bør settes i standby-modus når den ikke er i bruk. Dette vil spare både strøm og slitasje på dekoderen. Hvis dekoderen skal stå ubrukt over en lengre periode, anbefales det at du trekker ut stikkkontakten. Sikkerhetsanbefalinger

12 Oversikt Denne dekoderen fra Sagem Communications er laget for kabel-tg bakkenett (DTT). Den er utstyrt med en harddisk så du kan gjøre digitale videoopptak. Når du har koblet til dekoderen, kan du benytte deg av alle tjenestene. Dekoderen fra Sagem Communication er resultatet av en kontinuerlig utvikling. Vi reserverer oss retten til å endre og forbedre produktet som er beskrevet i denne brukerhåndboken, uten forhåndsvarsel. Dette produktet er produsert i samsvar med EMCdirektiv //EEC. Denne HD-dekoderen overholder minimumskravene til HD. HD-logoen er et varemerke for EICTA. HDMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing LLC. CE-MERKING CE-merkingen betyr at produktet overholder de nødvendige kravene i direktivet //CE fra Europaparlamentet og Europarådet vedrørende brukeres helse, sikkerhet og magnetisk forstyrrelse ved bruk av radio- og telekommunikasjonsutstyr. CE-samsvarsdeklarasjonen finner du på nettsiden til Sagem Communications, eller den kan fås ved henvendelse til følgende adresse: Sagem Communications Customer relations department rue du Petit Albi - Cergy Saint-Christophe - Frankrike Copyright Sagem Communications Alle rettigheter reservert Standard kode: Dekoderen er utstyrt med en standardinnstilt kode som er. Oversikt

13 Tilkoblinger Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen. Innholdet skal være: dekoder fjernkontroll med batterier (V lithium knappebatterier) Scart-kabel HDMI-kabel trippelskjermet antennekabel (merket Canal Digital) strømforsyning med strømledning programkort denne brukermanualen Kontroller at apparatene som skal kobles sammen (tv, hjemmekino osv.) er frakoblet strømnettet, før du utfører tilkoblingene.

14 Tilkoblinger Koble til en Flatskjerm med HD Hvis du ønsker å se på tv i HD kvalitet, så må du koble HDMI-kontakten på din digitale dekoder til HDMIkontakten (HDCP-beskyttet) på din flatskjerm med HD. Digital dekoder Husk at du må velge riktig signalinngang på tv-en for å se tv-bildet via dekoderen. Scart- og HDMI-tilkoblinger på de fleste av dagens tver finner du når du trykker på knappen merket INPUT eller AV på fjernkontrollen til tv-apparatet ditt. Hvis du har problemer med å finne rett signalinngang, må du slå opp i tv-apparatets brukermanual. Navnet på inngangen bak på tv-en (f.eks. «HDMI») skal stemme overens med valgt signal inngang. HDMI-kabel Flatskjerm med HD DVI-kobling: Hvis tv-en er utstyrt med en DVI-kobling (HDCP-beskyttet), må du også koble til lyd (se side ). Tilkoblinger

15 Koble til en bilderørs- Koble tv-en til dekoderen ved hjelp av scart-kontakten (merket ). Digital dekoder Husk at du må velge riktig signalinngang på tv-en for å se tv-bildet via dekoderen. Scart- og HDMI-tilkoblinger på de fleste av dagens tver finner du når du trykker på knappen merket INPUT eller AV på fjern kontrollen til tv-apparatet ditt. Hvis du har problemer med å finne rett signalinngang, må du slå opp i tv-apparatets brukermanual. Navnet på inngangen bak på tv-en (f.eks. «scart») skal stemme overens med valgt signal inngang. Scart-kabel Bilderørs-tv Tilkoblinger

16 Koble til kabel- Sett programkortet (med gull-brikken opp) inn i kortleseren. Koble den medfølgende antennekabelen (merket Canal Digital) fra ditt kabel-tv-uttak til CAB IN-kontakten. Deretter kobler du til strømforsyningen mellom Vkontakten på dekoderen og strømuttaket. Programkort Tilkoblinger for DTT (digitalt bakkenett) Se side. Kabel-tv Trippelskjermet antennekabel merket Canal Digital Digital dekoder Tilkoblinger

17 Koble til en Hi-Fi-enhet Du kobler dekoderen til et Hi-Fi system med standard audio-kabel. Koble høyre (R/Rød) og venstre (L/Hvit) lydutgang på dekoderen til AUX-inngangen på Hi-Fisystemet. (Kabel følger ikke med.) Tips: Med denne oppkoblingen kan du lytte til radiokanalene når tv-en er slått av. Koble til en hjemmekino-forsterker For å høre sendinger i DOLBY DIGITAL-lyd (som er tilgjengelig i noen kanaler), må du koble dekoderen til en hjemmekino-forsterker som er utstyrt med en S/PDIF-inngang. Koble DIGITAL LYD-utgangen (S/PDIF) til inngangen i din hjemmekino-forsterker. (Koaksial-kabel følger ikke med.) Merk! Du må også sette lydinnstillingene på dekoderen til Hjemmekino (se side ). Ved sending i Dolby digital vil du nå kun få lyd via ditt hjemmekino-anlegg, og tv-en vil være uten lyd. Hvis sendingen ikke er i Dolby digital vil du få lyd fra begge deler. Tilkoblinger

18 Tilkoblinger

19 Førstegangsinstallasjon Når mottakeren er riktig koblet til, må du utføre en førstegangsinstallasjon. Dette kapittelet beskriver hvordan du utfører installasjonen. Slå på dekoderen og tv-en. Velg riktig signalinngang på din tv (f. eks. HDMI ). Se tv-ens brukermanual, hvis du er i tvil. Når dette er gjort riktig vil det vises et velkomstbilde på skjermen. Velg installasjonsmåte: Hurtiginstallasjon

20 Installering Velg menyspråk. Velg ønsket menyspråk ved å bruke navigasjonspilene på fjernkontrollen. Trykk for å bekrefte. Tips: Norsk språk finner du ved å trykke en gang til høyre. Velg land. Velg ønsket land ved å bruke navigasjonspilene på fjernkontrollen. Trykk for å bekrefte. Installering

21 Velg installasjonsmetode. Velg HURTIGINSTALLERING ved å bruke navigasjons pilene på fjernkontrollen. Trykk for å bekrefte. Trinnvis installasjon skal ikke brukes, da dette kan føre til feilinstallasjon av ditt tilbud fra Canal Digital. Installering

22 Installasjon av kabelkanaler. Dekoderen søker automatisk etter de tilgjengelige kanalene. Velg JA og trykk for å lagre kanalene. Hvis du er tilknyttet et mindre kabel-tv nett fra Canal Digital, kan dette bildet komme opp. Velg i så fall Ja og trykk for å utføre et fullt kanalsøk. Velg SØK DTT NETERK kun hvis du skal installere DTT-kanaler. Dette er ikke nødvendig hvis du har koblet til kabel-tv. Hvis du ønsker å installere DTT-kanaler, kan du lese mer om dette på side. Merk! Denne meldingen vises kun hvis dekoderen ikke er korrekt koblet til kabel-tv, eller hvis konfigurasjonen på din kabelinstallasjon er anner ledes enn standard kabelkonfigurasjon. Hvis problemet vedvarer, kontakt Canal Digital. Trykk for å avslutte installasjonen. Installering

23 Hverdagsbruk

24 Kanalvalg Kanalrmasjon Aktiver kanallisten ved å trykke. Velg kanal med navigasjonspilene og trykk for å bekrefte kanalvalget. Gå tilbake til forrige besøkte kanal ved å trykke []. Tips: Bla sidevis i kanallisten med høyre og venstre navigasjonspil. Hver gang du bytter kanal, vil et programbanner vises på skjermen. Banneret viser: Aktiv favorittliste (Fav: X), kanalnummer og kanalnavn. Programnavn og varighet, programtype og rmasjon om programmet. Opptaksmulighet via TA OPP. Trykk [rec] for å starte opptak av programmet. tv guide my tn demand teletext Hvis programmet sendes i HD eller dolby digital, vil henholdsvis HD og. ikonene bli uthevet. Kanalvalg tv guide my tn demand teletext

25 Utvidet rmasjon Hvis du trykker INFO-knappen får du opp programbanneret, men med enda flere muligheter: Pil opp og ned med navigasjonspilene for å se hvilke programmer som i øyeblikket sendes på andre kanaler. Bruk høyre navigasjonspil for å lese om neste program på den valgte kanalen. Trykk for å se på den kanalen du leser om, eller fjern rmasjonen ved å trykke INFO eller. Trykk [gul] knapp for å lese utvidet rmasjon om programmet. tv guide Trykk my tn demand teletext varighet isteden for programstart og programslutt. tv guide [blå] knapp for å bytte favorittliste. Tips: Trykk [grønn] knapp for å få tilgang til opptakslisten. Bla gjennom opptakene med pil opp og ned og trykk for å se på opptaket. Du ser at du er i opptakslisten og ikke i vanlig kanalmodus ved at «FAV: X» forsvinner fra banneret, samt at den viser opptakets my tn demand teletext Kanalvalg

26 Bytte favorittliste Trykk først INFO (utvidet rmasjon) og så [blå] knapp for å veksle mellom favorittlistene. FAVORitt lister-menyen (se side ). Forutsetter at du har opprettet minst en favorittliste. Du kan lage og organisere egne favorittlister i tv guide my tn demand teletext Midlertidig språkvalg for lyd og UNDertekst Trykk SETTINGS-knappen for å se hvilke språk som er tilgjengelig for lyd og teksting for den aktuelle kanalen. Du kan også trykke INFO og så. Velg blant tilgjengelige språk for lyd og undertekster ved å bruke navigasjonspilene. Alle endringer utføres umiddelbart. Trykk for å bekrefte. Merk! Ikke alle kanaler eller programmer har språkvalg. Hverdagsbruk

27 Radio Trykk MENU, velg RADIO og trykk. Velg ønsket radiokanal og trykk for å bytte til radiomodus. For å gå ut av radiomodus, trykk. tv guide tv guide Justering av lydvolum Bruk knappene for VOLUME + lydnivået. my tn demand teletext Trykk på my tn demand teletext [] igjen for å få lyden Mtilbake. E N U Trykk [] for å slå av lyden helt. og for å justere tv guide my tn demand teletext Merk! Lyden i VCR scartkontakten og utgangene for Hi-fi og digital lyd / S/PDIF påvirkes ikke av disse operasjonene. tv guide my tn demand teletext Hverdagsbruk

28 Elektronisk programguide Den elektroniske programguiden (EPG) viser programrmasjon for alle kanalene. Denne tjenesten avhenger av rmasjonen som sendes aperatøre n. Trykk på [tv guide] for å få tilgang til den elektroniske tv guide my tn demand teletext programguiden. EPG-en viser flere kanaler samtidig i et tidslinjeformat. tv guide Du kan endre lengden på tidslinjen med [grønn] og [gul] knapp. Trykk [grønn] knapp for lengre tidslinje og [gul] knapp for kortere tidslinje. my tn demand teletext tv guide tv guide my tn demand teletext Planlagte opptak er markert med rødt. tv guide tv guide my tv my on tvdemand on demand teletext teletext For å bla gjennom programmene for den valgte M E N MU E N U kanalen, trykk pil til høyre på navigasjonstasten. Bla mellom kanalene med pil opp og ned. Bytt dag ved å tv guide my tn demand teletext bruke [rev] og [ff] knappene. my tv on demand teletext Elektronisk programguide

29 ,. M E N MU E N U Bytt dag ved å bruke [rev] og [ff] knappene. Du kan enkelt ta opp både enkeltprogrammer og serier ved å bruke programguiden: tv guide tv guide my tv my on tvdemand on demand teletext teletext Naviger deg til det programmet som skal tas opp, og trykk [rec]. Programmert opptak er nå markert med rødt. tv guide my tn demand teletext Annuller et planlagt opptak ved å markere det og trykk [rec] eller [stop]. tv guide my tn demand tv guide teletext Tips: I feltet «Ta opp» vises my tn demand teletext Les mer om opptak med EPG i «Programmere opptak via programguiden» på side. hvis det er en serie. Velg kanalen du ønsker å se på ved å trykke, og gå ut av den elektroniske programguiden ved å trykke. Endre visningsformat for EPG ved å trykke [blå] knapp. Velg en kanal fra listen for å se rmasjon om nå værende og kommende programmer for denne kanalen. Tekst-sidene i programomtalen rullerer av seg selv. tv guide my tn demand teletext For å bla gjennom dagens programmer for den valgte kanalen, trykk pil til høyre på navigasjonstasten. Bla mellom programmene med pil opp og ned. Trykk venstre navigasjonspil for å gå tilbake til kanallisten. Elektronisk programguide

30 Favorittlister Opprette og behandle favorittlister Med favorittlister kan du lage en egen liste med dine favorittkanaler. Trykk MENU, velg favourites og trykk. Du blar gjennom listene med navigasjonspilene. I liste A finner du alle tv- og radiokanaler som blir funnet og lagret under installasjonen av mottakeren. For å lage en liste, velg en tom liste (fra B til G) og trykk. Velg type liste som skal lages: eller RADIO, trykk. Tips: Du kan ha både tv-liste og radioliste under samme bokstav. Skjermbildet for etablering av favorittliste vises. Kanaler i favorittlisten vises på venstre side, mens listen over alle tilgjengelige kanaler vises til høyre. Du kan ikke endre rekkefølgen på kanalene etterpå, så de bør velges i ønsket rekkefølge. For å legge en kanal til listen, marker den og trykk på [blå] knapp. For å sette inn en kanal mellom to andre, velg den og trykk på [grønn] knapp (sett inn). I favorittlisten markerer du kanalen under det punktet som du ønsker å sette inn den nye kanalen. Trykk [grønn] knapp en gang til, og den nye kanalen legger seg over den markerte kanalen. For å fjerne en kanal fra listen, marker den og trykk på [rød] knapp. tv guide my tn demand teletext For å lagre listen, trykk på [gul] knapp. tv guide my tn demand teletext For å gå ut av menyen for favorittlister, trykk eller. [] Favorittlister tv guide my tn demand teletext

31 tv guide Bruk av favorittlister Når du har opprettet en liste, må den velges for at den skal kunne tas i bruk. Gå tilbake til menyen favourites (Favorittlister) og Mfinn E N U den nye listen med navigasjonspilene. Trykk [blå] knapp når listens bokstav er valgt. Du vil nå se det nye kanaloppsettet og de nye kanalene når du bytter kanal eller går inn på programoversikten. Du har nå kun tilgang til de kanalene som er oppført i den gjeldende favorittlisten. Hvis du ønsker å gå tilbake til standardlisten, så velger du favorittliste A i menyen FAVORITTLISTER. my tn demand teletext Hvilken favorittliste som er i bruk, ser du flere steder: Blant annet i programbanneret når du bytter kanal og når du trykker INFO knappen. Tips: Du veksler enkelt mellom favorittlistene ved å trykke på [blå] knapp i INFO vinduet. tv guide my tn demand teletext Favorittlister

32 tv guide TEKST- Tekst-tv er tilgjengelig kun hvis programleverandøren tilbyr tjenesten. For tekst-tv trykk [teletext]. tv guide my tn demand teletext Trykk [teletext] en gang til for å se tekst-tv med gjennomsiktig bakgrunn. Gå til ønsket side ved å bruke de numeriske tastene eller trykk CH / for å bla en side opp/ned. my tn demand teletext Trykk eller tv guide my tn demand teletext [teletext] for å gå ut av tekst-tv. Merk! Hvis du har koblet til tv-en via HDMI, og ønsker å bruke tv-ens tekst-tv, må du koble til Scart-kabelen i tillegg, da HDMI ikke støtter dette. tv guide my tn demand teletext Hverdagsbruk

33 Opptaksfunksjon Fra til timers opptak er mulig, avhengig av programmet som tas opp (se «Nyttig å vite», side ). Det er mulig å: se ett program og ta opp et annet program se opptaket av ett program mens to andre tas opp se på ett program i tidsforskjøvet visning mens et annet program tas opp Du har følgende opptaksmuligheter: ved hjelp av direkte-/tidsforskjøvet visning direkteopptak programmer opptak via menyen programmer opptak via programguiden (EPG) serieopptak ta opp en serie via EPG

34 ,,.. Direkte-/tidsforskjøvet visning Dekoderen lagrer automatisk de foregående minuttene på den kanalen du ser på (de siste til minuttene, avhengig av signaltype se side ). Med denne glidende opptaksfunksjonen kan du pause programmet, eller spole Mtilbake E N U hvis du ønsker å se deler av programmet en gang til. e m u l l o o v v c c h h a a n n e l Trykk [rev], [ff] og [play] for å manøvrere i sendingen. En rmasjonsrute vil vise tidsforsinkelsen i forhold til direkte visning. Den forsvinner etter noen sekunder, tv tv guide my my tvmen on on demand kan teletext aktiveres tv guide my tn demand teletext ved å trykke [rev], [ff] eller [play]. Direkte-/tidsforskjøvet visning tv tv guide my my tv tn on demand teletext Pause tv guide my tv on demand teletext Programmet kan pauses ved å trykke [play]. Du vil da se at tidsforsinkelsen øker i forhold til direkte vis- ning. Tilbakespoling e m u l l o o v v tv guide my Mtv E N Uon demand teletext Spol bakover i programmet med [rev]-tasten. Du vil da se at tidsforsinkelsen øker i forhold til direkte visning. tv guide my tn demand teletext Hastigheten for tilbakespolingen økes (opptil ganger vanlig hastighet) ved å trykke gjentatte ganger på tv guide my tn demand teletext [rev]-tasten. c c h h a a n n e l Merk! Du kan bare spole tilbake den tiden som dekoderen har stått på den aktuelle kanalen (siden sist du skiftet kanal), og maks minutter (se side ). Spol fremover Det er mulig å spole hurtig fremover med tasten [ff]. Du vil da se at forsinkelsen reduseres. Hastigheten for spolingen økes (opptil ganger vanlig hastighet) ved å trykke gjentatte ganger på [ff]-tasten. tv guide my tn demand Hvis teletext du fortsetter å spole fremover, vil du til slutt komme frem til direkte visning av programmet. (Du kan ikke spole lenger frem enn til direkte tv guide visning.) my tn demand teletext Play (avspilling) For avspilling i forsinket modus, trykk Stopp tv guide my tn demand teletext For å gå tilbake til direkte visning, trykk tv guide my tn demand teletext [play]-tasten. [stop].

35 Direkteopptak For å ta opp et program direkte, velg kanal og trykk [rød]. M E N U Ved å trykke [rød]-tasten gjentatte ganger, kan du velge opptakstid i -minutters intervall (maks timer). Etter opptaksstart kan du skifte kanal uten at opptaket blir berørt. For å stanse opptaket, trykk [stop]. tv guide my tn demand teletext tv guide my tv on demand teletext Lås tilgangen til opptaket Når opptaket er i gang, trykker du SETTINGS. Sett FORELDREKONTROLL til JA. Det låste programmet blir nå skjult i opptakslisten. For å få tilgang til det låste programmet, gå til opptaks listen [my tv] og trykk på [grønn] knapp for å tv guide my tn demand teletext se komplett opptaksliste (se «Opptaksliste», side ). tv guide my tn demand teletext h a n n e l opptak i tidsforskjøvet visning Du kan også gjøre opptak i tidsforskjøvet visning. Spol tilbake med [rev], til ønsket startpunkt for opptaket og trykk [rød]. Fra startpunktet på opptaket frem til direkte visning er tv guide my tn demand teletext nå automatisk tatt opp. For å stanse opptaket, trykk [stop]. Tips: Alle opptak som gjøres fra låste kanaler, vil automatisk bli skjult i opptakslisten. tv guide tv guide my tn demand teletext teletext my tn demand tv guide my tn demand teletext Direkteopptak

36 Programmere opptak via menyen Trykk på MENU og velg recorder. Her får du opp listen over alle dine planlagte opptak. Serieopptak er markert med en gul «S». Marker en blank linje ved hjelp app- og nedpilene, og trykk. Et skjermbilde vises der du kan velge opptaksmuligheter. Velg ønsket opptaksfrekvens: ENKELT: et enkelt opptak. HVER UKE: en gang pr. uke. DAGLIG (MAN-FRE): hver mandag til fredag. DAGLIG (MAN-LØR): hver mandag til lørdag. DAGLIG (MAN-SØN): hver mandag til søndag. Skriv inn kanal ( siffer), dato og start- og stopptid for opptaket. Merk! Kanalnummeret tilsvarer nummeret til standard kanalliste. Dette påvirkes ikke av hvilken favorittliste du har valgt. Du må derfor sjekke at kanalnummeret du skriver inn stemmer med kanalnavnet. Tips: Stå på den kanalen du ønsker å ta opp fra. Den kanalen vil nemlig komme opp automatisk i kanalfeltet. Programmere opptak via menyen

37 Sett FORELDREKONTROLL til JA, for å låse tilgangen til opptaket (se «Opptaksliste», side ). (Alle opptak som gjøres fra låste kanaler,, vil. automatisk bli låst). Bekreft tidsplanen ved å trykke. Endre et programmert opptak Marker linjen som skal endres og trykk. Utfør ønskede endringer og bekreft med. Hvis du ønsker å endre et serieopptak, så må du slette serien, og programmere et nytt opptak via EPG (s. ) Slett et programmert opptak Marker linjen som skal slettes, og trykk [rød] knapp. Lås et programmert opptak Marker linjen som skal låses, og trykk Merk! Hvis det oppstår et signalbrudd, vil pågående opptak bli avbrutt, og resten apptaket vil dermed ikke bli tatt opp. Dette gjelder uavhengig av singalbruddets tv guide my tn demand teletext lengde. Du må taste koden for å låse opp eller gjøre endringer. tv guide [grønn] knapp. my tn demand teletext Tips: gjenværende opptaks Kapasitet Under Informasjon om harddisken kan du sjekke harddiskens gjenværende opptaks kapasitet i antall timer (estimert).. Trykk MENU, velg INFORMATION (Teknisk r masjon) og trykk.. Velg INFORMASJON OM HARDDISKEN og trykk. Informasjonen vises på skjermen. For å gå ut av menybildet, trykk. Programmere opptak via menyen

38 tv guide Programmere opptak via programguiden (EPG) Du velger enkelt programmene du ønsker å ta opp, når du programmerer opptakene via den elektroniske programguiden. Da slipper du å programmere alle detaljer som dato, tid o.l. En oppdatert programguide betinger at kringkastingsselskapene sender ut nødvendig rmasjon om programmene som kommer. Trykk,. på [tv guide] for å gå til EPG. tv guide my tn demand teletext (Se side om hvordan du navigerer i EPG.) Naviger deg til det programmet som skal tas opp, og trykk [rec]. Programmet blir markert med rødt. Man kan legge til noen minutter både før og etter EPG- tv guide my tn demand teletext opptakene som en sikkerhetsmargin. Det anbefales at du stiller inn dette, slik at du er sikker på å få med hele opptaket ved en eventuell forsinkelse ift. sendeskjema (se «Bruker inn stillinger» på side for hvordan du gjør dette). Annuller et planlagt opptak ved å markere det og trykk [rec] eller [stop]. Merk! For å annullere et opptak som er i gang, må du tv guide my tn demand teletext først gå ut av EPG (trykk ). Trykk deretter [stop] for å stoppe opptaket og bekreft med. tv guide my tn demand teletext Bytt evt. visningsmodus ved å trykke [blå] knapp. my tn demand teletext <=;: ; c c h h a a n n n n e e l l Illustrasjon Serieopptak Ta opp flere episoder i en serie med to tastetrykk. Tips: I Mfeltet E N U «Ta opp» vises hvis programmet er enkeltstående og hvis det er en serie. Trykk [rec] en gang for å ta opp en enkelt episode. Trykk [rec] en gang til for å ta opp flere episoder. tv guide my tn demand teletext Opptaksfeltet (som vanligvis viser «Ta opp») viser tv guide my tn demand teletext «Episode» for episodeopptak og «Serie» for serieopptak. Trykk [rec] for å annullere opptaket. tv guide my tn demand teletext Programmere opptak via programguiden (EPG)

39 Opptaksliste Illustrasjon <=;: ; Illustrasjon,,.. Tilgang til opptakslisten Opptakslisten finner du ved å trykke tv guide [my tv]-tasten. my tn demand teletext Velg et program ved hjelp av navigasjonspilene. Hvis listen går over flere sider, bytter du side med høyre og e m u l l c c h h a a n n e l venstre navigasjonspil. Trykk for å spille apptaket. I play-modus: Bruk [rev], [ff] og [play] for å spole i programmet som er tatt opp. Pause / Stopp spoling med [play]. o o v v tv tv guide my my tv tn on demand teletext tv guide my tn demand teletext Stopp avspillingen eller gå til opptakslisten ved å trykke tv guide my tn demand teletext tv guide my tn demand teletext [stop]. Trykk for å gå ut av menyen. Slett et program eller hele listen Marker programmet du ønsker å slette og trykk [rød] knapp. Velg VALGT VIDEO og trykk for å bekrefte slettingen. slettingen. Slett alle opptakene i listen ved å trykke [rød] knapp. Velg ALLE VIDEOER og trykk for å bekrefte Du kan ikke slette hele listen dersom et opptak tv guide my tn demand teletext er i gang. For å annullere slettingen, velg AVBRYT. tv guide my tn demand teletext Opptaksliste

40 Komplett opptaksliste Programmer som er låst blir skjult i standardlisten. Dette gjelder alle opptak fra låste kanaler, samt opptak Msom E N U er låst enkeltvis. Trykk [grønn] knapp, og tast pin-koden for foreldrekontroll for å få tilgang til hele listen. (Les mer om foreldrekontroll på side ) De låste opptakene er markert med et nøkkelsymbol. tv guide my tn demand teletext tv guide Endre navn på opptak Marker opptaket du ønsker å endre navn på, og trykk [gul] knapp. Slett foregående bokstav ved å trykke venstre navigasjonspil. Skriv inn nytt navn med talltastene. Bokstav referanser står under tastene. Når du trykker på et tall kommer først små bokstaver, så tall og store bokstaver. Trykk flere ganger på et tall for å bytte mellom tallets bok - staver. Trykk for mellom rom. Trykk for å lagre det nye navnet, avbryt med []. my tn demand teletext Opptaksliste

41 <=;: ; Illustrasjon Illustrasjon Slett en del av et opptak Denne funksjonen kan brukes til å: Slette en del av et opptak fra begynnelsen til et valgt stopp-punkt. Slette den delen av et opptak som er mellom to valgte punkter. Slette den delen av et opptak som er fra et valgt startpunkt til slutten apptaket. Dele et opptak i to. Velg ønsket opptak fra opptakslisten, spill apptaket og trykk [play] på ønsket punkt. (Du kan spole frem til punktet.) tv guide Trykk SETTINGS og KLIPP UT. my tn demand teletext I KLIPP UT velges ønsket alternativ: Fra begynnelsen: Den delen apptaket som er mellom begynnelsen og valgt punkt vil bli slettet. I midten: Den delen apptaket som er mellom et M E N MU E N U startpunkt og et stopp-punkt vil bli slettet. Velg [i midten] og bekreft gjeldende punkt som startpunkt. Spol videre i programmet med, [rev] og [ff]. tv guide Opptaksliste tn demand tv guide teletext tv guide my tv my on tvdemand on demand teletext teletext my

42 Illustrasjon <=;: ; Illustrasjon Trykk [play] for å markere stopp-punktet. Trykk SETTINGS og bekreft [i midten] igjen for å slette delen mellom punktene. tv guide my tn demand teletext Fra slutten: Den delen apptaket som er mellom valgt punkt og slutten vil bli slettet. I to deler: Opptaket kuttes i to deler (på valgt punkt) som kalles «opptakets navn» og «opptakets navn». Slå sammen opptak Marker det første av de to opptakene som du ønsker å slå sammen og trykk [gul] knapp. Marker så det andre opptaket og trykk [gul] knapp igjen. Det andre opptaket du velger vil bli plassert direkte etter det første. tv guide my tn demand teletext Det nye (sammenslåtte) opptaket vil automatisk få tv guide navnet til det opptaket som varer lengst. my tn demand teletext Merk! Hvis gjenværende opptak etter sletting blir for kort, vil du ikke få tilgang til å slette ønsket del. Opptaksliste

43 Språkinnstillinger

44 Språkinnstillinger. Trykk MENU.. Velg preferences (Brukerinnstillinger) ved hjelp av navigasjonspilene og trykk.. Velg SPRÅKINNSTILLINGER ved hjelp av navigasjonspilene og trykk.. Velg språk for meny, lyd og tekst med navigasjonspilene. Dine språkinnstillinger for lyd og tekst, vil bli brukt på alle kanaler som har dette valget.. Trykk for å bekrefte de nye innstillingene, eller [] for å gå tilbake uten å lagre endringene. For å gå ut av hovedmenyen, trykk. Tips: Du kan også endre språket direkte når du ser på et program, ved å trykke SETTINGS (innstillinger). Dette forutsetter at kanalen har flere språkvalg. tv guide my tn demand teletext Språkinnstillinger

45 Dekoderinnstillinger

46 Kanalsøk Kanalsøk og dekoderinnstillinger Oppdater listen over tilgjengelige kanaler.. Trykk MENU.. Velg SETUP (Mottakerinnstillinger) og trykk.. Velg KANALSØK og trykk.. Velg KABEL- KANALSØK og trykk.. Dekoderen viser innstillingene for kabelsignaler. Trykk for å bekrefte. Standardparameterne skal ikke endres (trykk den røde tasten for å gjenetablere standardinnstillingene og bekreft med ). Merk! Dekoderen finner automatisk nye kanaler ved oppstart, kanalsøk skal ikke være nødvendig. Kanalsøk

47 . Skjermbildet viser kabelsignalenes kvalitet. Hvis dekoderen ikke mottar noe signal, kontroller at kabelen for kabel-tv er koblet til riktig. (Se kapittel om tilkoblinger, side.) Trykk for å gå videre til kanalsøk.. Dekoderen søker automatisk etter de tilgjengelige kanalene. Velg JA og trykk for å lagre kanalene. Hvis ingen kanaler blir funnet, kontakt din leverandør. Se side, hvis du ønsker å søke etter DTT-kanaler. Kanalsøk

48 Bildejustering HD-klar flatskjerm Hvis du har koblet din mottaker til en HD-klar flatskjerm med en HDMI- eller DVI-inngang, skal aktivering AV HD-SIGNAL være JA. Denne inn stillingen er aktivert fra fabrikken, så hvis du har koblet til en HD-klar tv, trenger du ikke gjøre endringer her.. Trykk MENU. Velg setup (Mottakerinnstillinger) og trykk.. Velg VIDEOINNSTILLINGER og trykk. AKTIVERING AV HD-SIGNAL: Velg JA. OPPLØSNING velg utgangsoppløsning: i, p eller p. HD COLOR SPACE-innstilling: RGB eller YPbPr (bedre kvalitet). Hvis HD-oppløsningen er satt til p, velg ditt FORMAT: /, / eller auto. Hvis tv-formatet er /, velg ENDRE STØRRELSE PÅ VIDEO-format: Letter-box eller Pan and Scan. AUX SCART videostandard: Composite eller SVHS (bedre kvalitet). Hvis AUX SCART videostandard er Composite, velg standard: PAL eller SECAM. Bildejustering Tips : Det kan hende bildene blir bedre (ved vanlige sendinger) ved å sette HDMI-utgangen til p. Prøv deg frem. Tips : Hvis sendingen ikke er i :, kan du endre bilormat mellom :, : etc. med ON DEMAND knappen. Merk! Hvis dekoderens HD-utgang er tilkoblet (HDMI eller YPbPr), er RGB-signalene på scart- utgangen deaktivert. For å bekrefte de nye innstillingene, trykk. Trykk [], for å gå tilbake uten å lagre. For å gå ut av menyen, trykk.

49 Bilderørs- Hvis du ikke har koblet din dekoder til en HD-klar flatskjerm, men til en standard / eller / tv, bør du sette AKTIVERING AV HD-SIGNAL til NEI. HDMIutgangen på din dekoder vil da ikke sende ut noe signal.. Trykk MENU. Velg setup (Mottakerinnstillinger) og trykk.. Velg VIDEOINNSTILLINGER og trykk. AKTIVERING AV HD-SIGNAL: Velg NEI. FORMAT, velg det formatet som er standard på din tv: /, / eller auto. Hvis tv-formatet er /, velg ENDRE STØRRELSE PÅ VIDEO: Letter-box (anbefales) eller Pan and Scan. SCART-KABEL FOR videostandard: Composite eller RGB (anbefales). AUX SCART videostandard: Composite eller SVHS (bedre kvalitet). Hvis AUX SCART videostandard er Composite, velg standard: PAL eller SECAM. For å bekrefte de nye innstillingene, trykk. Trykk [] for å gå tilbake uten å lagre endringene. For å gå ut av menyen, trykk. tv guide my tn demand teletext Bildejustering

50 Lydinnstillinger. Trykk MENU. Velg setup (Mottakerinnstillinger) og trykk.. Velg LYDINNSTILLINGER og trykk. Velg ønsket digital audioutgang (stereo eller hjemmekino). Hvis du velger HJEMMEKINO, så må du bruke S/PDIF-audioutgangen (se «Koble til en hjemmekinoforsterker», side ). Merk! Ved sending i Dolby digital vil du kun få lyd via ditt hjemmekino-anlegg. Din tv vil da være uten lyd. Hvis sendingen ikke er i Dolby digital vil du få lyd fra begge deler. For å justere lydens utgangsnivå for hjemmekino, velg justeringslinjen Dolby Digital og trykk gjentatte ganger på venstre eller høyre navigasjonspil for å dempe eller øke volumet. For å bekrefte de nye innstillingene, trykk. Trykk [] for å gå tilbake uten å lagre endringene. For å gå ut av menyen, trykk. Lydinnstillinger

51 Standardinnstillinger Følgende gjenoppretter dekoderens standardinnstillinger fra fabrikken:. Trykk MENU. Velg setup (Mottakerinnstillinger) og trykk.. Velg TILBAKESTILL TIL STANDARDINNSTILLINGER og trykk. For å annullere operasjonen, trykk [] på fjernkontrollen, eller trykk for å gå ut av menyen. For å bekrefte nullstillingen av din dekoder, trykk. Alle kanaler og innstillinger blir slettet, og du kan nå installere dekoderen på nytt. Se «Førstegangsinstallasjon», side. tv guide my tn demand teletext Standardinnstillinger

52 Dekoderinnstillinger

53 Brukerinnstillinger

54 Brukerinnstillinger. Trykk MENU. Velg PREFERENCES (Brukerinnstillinger) og trykk. Menyen for brukerinnstillinger vises. Standard kode: Dekoderen er utstyrt med en standardinnstilt kode som er. Endre pin-kode for dekoderen. I PREFERENCES (Brukerinnstillinger), velg ENDRE MOTTAKERKODE og trykk. Dekoderen leveres med standard pin-kode.. Tast inn din nye kode med fjernkontrollen og trykk. Gjenta den nye koden for å bekrefte endringen, og trykk. Trykk [] uten å gjenta koden for å avbryte handlingen uten å endre. Merk! Du kan ikke bruke kode. endre koden tilbake til. Hvis du har bekreftet endringen ved å gjenta den nye koden, så kan du ikke angre. Da må du gå inn på nytt og Brukerinnstillinger

55 Brukerinnstillinger Her kan du velge visningstid for -bannerne ved kanalveksling og volumkontroll. Du kan også inere en automatisk sikkerhetsmargin for opptak som du programmerer via EPG (elektronisk programguide). (Les mer om EPG og opptak med EPG på side og.). Trykk MENU. Velg PREFERENCES (Brukerinnstillinger), BRUKERINNSTILLINGER og trykk.. I VISNINGSTID FOR BANNER velger du ønsket visningstid for -banneret ved kanalveksling (i sekunder).. I VISNINGSTID FOR VOLUMINDIKATOR velger du ønsket visningstid for volumindikatoren (i sek.).. I MARGININNSTILLING FOR EPG-OPPTAK velger du hvor mange minutter før annonsert programstart dekoderen skal starte et opptak, og hvor mange minutter etter programslutt den skal stoppe opptaket. (Velg tid i bestemte intervall, maks min.) Det anbefales at du stiller inn dette, slik at du er sikker på å få med hele opptaket ved f.eks. en forsinkelse. For å bekrefte de nye innstillingene, trykk. Trykk [] for å forlate innstillingene uten å lagre endringene. For å gå ut av menybildet, trykk. tv guide my tn demand teletext Brukerinnstillinger

56 Foreldrekontroll Du kan låse dekoderen, låse tilgang til programmer etter valgt aldersgrense og/eller låse bestemte kanaler. Hvis du har låst dekoderen, må du taste pinkode (standard er ) hver gang dekoderen slås på. Hvis du har låst enkeltkanaler, trenger du kun taste pin-kode første gang du ønsker tilgang til den låste kanalen.. Trykk MENU. Velg PREFERENCES (Brukerinnstillinger), FORELDREKONTROLL og trykk.. For å låse dekoderen, velg MOTTAKERSPERRE og sett denne til JA.. For å aldersbegrense tilgangen til programmer, velg NIVÅ og tast inn ønsket nivå (,, eller ). Merk! Aldersbegrensning virker kun på Canal + sine kanaler. Foreldrekontroll

57 . For å låse tilgangen til bestemte kanaler, velg KANALER SOM SKAL SPERRES og trykk. Listen over kanaler vises. Velg kanal(er) som skal låses og trykk. Låste kanaler fremstår med et nøkkelsymbol. Når du har valgt hvilke(n) kanal(er) som skal låses, trykk [] for å gå tilbake til hovedmenyen for foreldrekontroll.. For å aktivere låsing av kanalene, sett KANal- SPERRE til JA. For å bekrefte de nye innstillingene, trykk. Trykk [] for å forlate innstillingene uten å lagre endringene. For å gå ut av menybildet, trykk. VIKTIG! Hvis en kanal er låst opp, må dekoderen skrus av for at kanalen skal låses igjen. Gjør det derfor til en god vane å M Ealltid N U sette dekoderen i standby (av), når den ikke er i bruk. Husk også å endre pin-koden! Hvis ikke, så gjelder dekoderens standard pin-kode. (Se side for tv guide my tn demand teletext hvordan du endrer koden.) Foreldrekontroll

58 Brukerinnstillinger

59 DTT Digitalt bakkenett Du kan koble din HD PVR -CT dekoder til det digitale bakkenettet med antennekabelen til din DTT antenne.

60 DTT (Digital Terrestrial Television digitalt bakkenett) Du kan koble din HD PVR -CT dekoder til det digitale bakkenettet med antennekabelen til din DTT antenne. (Kabel følger ikke med.) For å være sikker på at du kan motta DTT-kanaler må du kontrollere følgende: at du bruker en antenne som er produsert for å motta VHF-kanaler ( til ) og UHF-kanaler ( til ). at din geografiske plassering dekkes av DTT, og at du bruker en kompatibel antenne. Det kan hende du må oppgradere antennen, for å kunne motta DTT-signal. Kontakt din lokale radio-/tv-forhandler eller operatøren av bakkenettet, for å få rmasjon om DTT-dekningen og riktig antenne. Om DTT-kanaler DTT kan p.t. kun brukes til de åpne kanalene på bakkenettet og du trenger ikke programkort for å se på disse kanalene. DTT-kanalene legger seg bakerst i kanallisten (fra ), og påvirker ikke kanallisten til kabel-tv. Merk! Ved bruk av DTT vil du ikke få inn andre norske kanaler enn de du allerede har fra Canal Digital (pr april ). DTT

61 Koble til DTT Sett programkortet (med gull-brikken opp) inn i kortleseren. Koble kabelen fra din DTT-antenne til DTT INkontakten. (Kabel følger ikke med.) Deretter kobler du til strømforsyningen mellom V-kontakten på dekoderen og strømuttaket. Tips: volt kabel med sigarettennerplugg kan kjøpes hos de fleste forhandlere. (Valgfritt.) DTT

62 FørstegangsInstallasjon av DTT-kanaler (Under hurtiginstallasjon) Forutsetter at du har koblet til en DTT-antenne. For å installere DTT-kanaler, velg SØK DTT NETERK og trykk. Eller trykk for å avbryte installasjonen. Dekoderen søker automatisk etter de tilgjengelige DTT-kanalene.* Velg JA og trykk for å lagre kanalene. *Hvis ingen kanaler blir funnet, sjekk at DTT-antennen er koblet til og juster antennen til nivå- og kvalitetssignalene viser bra signal, på skjermbildet INFORMASJON OM SIGNALET. Når antennen er justert, trykk DTT [] for å gå tilbake til installasjonen. u m e c h a n

63 DTT-kanalsøk Oppdaterer listen over tilgjengelige DTT-kanaler (automatisk eller manuelt).. Trykk MENU.. Velg setup (Mottakerinnstillinger) og trykk.. Velg KANALSØK og trykk.. Velg AUTOMATISK DTT-SØK og trykk. Trykk for å starte automatisk søk. Manuelt kanalsøk:. Når du er i KANALSØK, velg MANUELT DTT-SØK og trykk.. Tast inn ønsket DTT-kanalnummer og/eller frekvens. Trykk for å starte søket. DTT

64 DTT Signalstatus Sjekk kvaliteten på signalmottaket for din kabelforbindelse og DTT-antenne.. Trykk MENU, velg rmation (Teknisk r masjon) og trykk.. Velg INFORMASJON OM SIGNALET og trykk.. Velg DTT SIGNALINFORMASJON, trykk. Når du går inn i dette skjermbildet, vises rmasjon om siste kanal.. Skriv inn ønsket DTT kanal i feltet for KANAL og trykk for å vurdere nivået og kvaliteten på denne kanalen.* Hvis signalet er for svakt, juster antennen inntil du oppnår tilfredsstillende kvalitet (bra signal). For å gå ut av menybildet, trykk. *Kontakt din lokale radio-/tv-forhandler eller operatøren av bakkenettet, for å innhente rmasjon angående listen av kanaler som sendes i ditt område. DTT signalstatus

65 Teknisk rmasjon

66 Signalstatus Sjekk kvaliteten på signalmottaket for din kabelforbindelse*.. Trykk MENU, velg rmation (Teknisk r masjon) og trykk.. Velg INFORMASJON OM SIGNALET og trykk. Kabelsignal. Velg kabelsignalet som skal vurderes og trykk.. Hvis signalet er for svakt (middels eller dårlig), sjekk at kabelen for kabel-tv er riktig koblet til kabeltv-uttaket og dekoderens CAB IN-kontakt. Hvis problemet vedvarer, kontakt din kabeloperatør.. For å gå ut av menybildet, trykk. *For DTT (digitalt bakkenett), se side Teknisk rmasjon

67 Informasjon om dekoder. Trykk MENU, velg rmation (Teknisk r masjon) og trykk.. Velg PRODUKTDATA og trykk. Teknisk rmasjon om dekoderen vises på skjermen. For å gå ut av menybildet, trykk. Informasjon om harddisk Her kan du sjekke harddiskens gjenværende opptakskapasitet (estimert).. Trykk MENU, velg rmation (Teknisk r masjon) og trykk.. Velg INFORMASJON OM HARDDISKEN og trykk. Harddiskrmasjonen vises på skjermen. For å gå ut av menybildet, trykk. Teknisk rmasjon

Digital HD PVR-dekoder

Digital HD PVR-dekoder Brukermanual HD PVR CT Digital HD PVR-dekoder MPEG- / MPEG- Kom i gang på Pakkens innhold Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen. Esken skal inneholde: En dekoder En fjernkontroll

Detaljer

Digital HD PVR-dekoder for parabol

Digital HD PVR-dekoder for parabol Brukermanual HD PVR ST Digital HD PVR-dekoder for parabol MPEG / MPEG Kom i gang på Pakkens innhold Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen. Esken skal inneholde: dekoder fjernkontroll

Detaljer

HD-dekoder. Brukermanual. kabelmottak. MPEG2/MPEG4

HD-dekoder. Brukermanual. kabelmottak. MPEG2/MPEG4 HD-dekoder Brukermanual Digital Digital HD-dekoder HD-dekoder kabelmottak. MPEG2/MPEG4 Kom i gang på 1 2 3 Pakkens innhold Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen. Esken skal inneholde:

Detaljer

Brukermanual HD 104 C. Digital HD-dekoder MPEG2 / MPEG4

Brukermanual HD 104 C. Digital HD-dekoder MPEG2 / MPEG4 Brukermanual HD 104 C Digital HD-dekoder MPEG2 / MPEG4 Kom i gang på 1 2 3 Pakkens innhold Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen. Esken skal inneholde: 1 digital HD-dekoder 1 fjernkontroll

Detaljer

Digital dekoder for parabol

Digital dekoder for parabol Brukermanual CDC 5050 Digital dekoder for parabol MPEG-2 / MPEG-4 Kom i gang på 1 2 3 Pakkens innhold Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen. Esken skal inneholde: 1 digital satellittdekoder

Detaljer

Digital HD PVR-dekoder

Digital HD PVR-dekoder Brukermanual HD PVR 5720-CDX Digital HD PVR-dekoder MPEG2 / MPEG4 1 Innhold 1. Kom i gang på 1-2-3 3 1 Tilkoblinger 5 2 Installasjon 6 3 Bruk 6 2. Produktbeskrivelse 7 Sikkerhetsinstruksjoner 8 Produktbeskrivelse

Detaljer

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV KOM I GANG Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no CanalDigitalKabel T-WE KABEL-TV/AUGUST 2014/ESPERVIK DESIGN/STRÅ LFORS/16000008633/R1964

Detaljer

T-We Box Mini Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no

T-We Box Mini Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no T-We Box Mini Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no HD 2840-C CanalDigitalKabel ESPERVIK DESIGN/AUGUST 2014/ STRÅLFORS/16000008656/R1954 @CDKabel

Detaljer

Kom i gang med din dekoder

Kom i gang med din dekoder HD 2840-C Kom i gang med din dekoder Digital HD-dekoder Canal Digital Kabel TV Kundeservice 06090 www.canaldigital.no 1 Pakk ut innholdet Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen.

Detaljer

SMT-S7140. Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER

SMT-S7140. Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER SMT-S7140 Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER SMT-S7140 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Denne mottakeren er laget i henhold til internasjonale sikkerhetsstandarder. Les nøye gjennom følgende anbefalte

Detaljer

INNHOLD 1. PANEL OG FJERNKONTROLL... 3 1.1 Knapper på frontpanelet... 3 1.2 Beskrivelse av bakpanelet... 4 1.3 Knapper på fjernkontrollen... 5 1.

INNHOLD 1. PANEL OG FJERNKONTROLL... 3 1.1 Knapper på frontpanelet... 3 1.2 Beskrivelse av bakpanelet... 4 1.3 Knapper på fjernkontrollen... 5 1. INNHOLD 1. PANEL OG FJERNKONTROLL... 3 1.1 Knapper på frontpanelet... 3 1.2 Beskrivelse av bakpanelet... 4 1.3 Knapper på fjernkontrollen... 5 1.4 Beskrivelse av elementer på skjermen... 6 2. INNLEDNING...

Detaljer

TV fra Telenor Brukerveiledning. Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1

TV fra Telenor Brukerveiledning. Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1 TV fra Telenor Brukerveiledning Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1 2 TV fra Telenor Brukerveiledning Innhold i esken Telenor TV-opptaker 5 7 Forside 1. USB (Ikke i bruk) 2. Åpning for programkort

Detaljer

DCR-5047 High Definition PVR

DCR-5047 High Definition PVR DCR-5047 High Definition PVR 1 Dette skal være med i pakken... 4 KASSERING... 5 INTRODUKSJON... 6 Formål... 6 Sikkerhetsinstruksjoner... 6 Plastfilm... 6 Advarsel!... 8 FJERNKONTROLL... 9 FRONTPANEL...

Detaljer

DU MÅ. Når du pakker opp den digitale dekoderen, må du kontrollere at pakken inneholder følgende utstyr:

DU MÅ. Når du pakker opp den digitale dekoderen, må du kontrollere at pakken inneholder følgende utstyr: DTR 8740 Hvordan komme i gang Sikkerhet først Fjernes dekselet på dekoderen kan dette føre til livsfarlig elektrisk støt Denne digitale dekoderen er produsert i henhold til internasjonale standarder. Sikkerhetsreglene

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25 Innholdsfortegnelse Forholdsregler.... 2 Velkommen til digitalt satellitt-tv!.. 3 Viktig.... 3 Oppdateringer til mottakeren.... 3 Miljømessige hensyn.... 4 Merknader om opphavsrett.... 4 Fjernkontrollen....

Detaljer

DSB-H670N. Brukerhåndbok NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER

DSB-H670N. Brukerhåndbok NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER Brukerhåndbok NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER 03-H670N_VIA_NOR.indd ii-iii 2007-12-10 오전 9:05:02 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Denne mottakeren er produsert i henhold til internasjonale sikkerhetsstandarder. Vennligst

Detaljer

Innholdsfortegnelse Norsk

Innholdsfortegnelse Norsk Innholdsfortegnelse Funksjoner... 85 Kjære SHARP-kunde... 85 Introduksjon... 85 Forberedelse... 85 Viktige sikkerhetsregler... 86 Sikkerhetsforanstaltninger... 87 Koble til et TV-distribusjonssystem (f.eks.

Detaljer

Viktig... 4 Oppdateringer til mottakeren... 5 Miljømessige hensyn... 5. Frontpanelet... 8 Oversikt over kontakter på bakpanelet..

Viktig... 4 Oppdateringer til mottakeren... 5 Miljømessige hensyn... 5. Frontpanelet... 8 Oversikt over kontakter på bakpanelet.. Innholdsfortegnelse Forholdsregler.................. 3 Velkommen til digital satellitt-tv!.. 4 Viktig............................... 4 Oppdateringer til mottakeren.......... 5 Miljømessige hensyn..................

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

A K S N E V S K S R O N I M O U S

A K S N E V S K S R O N I M O U S LC-22LE250E SUOMI NORSK SVENSKA LCD FÄRG-TV LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Innholdsfortegnelse Funksjoner... 27 Kjære SHARP-kunde... 27 Introduksjon... 27 Viktige sikkerhetsregler...

Detaljer

Brukerveiledning MEDIAMASTER 9800 S

Brukerveiledning MEDIAMASTER 9800 S Brukerveiledning MEDIAMASTER 9800 S NO 1 MEDIAMASTER 9800 S Innehåll GENERELT OM BRUK AV MEDIAMASTER 9800 S 4 SIKKERHETSTILTAK 4 FJERNKONTROLL 6 Bakpanel 6 Frontpanel 6 OM SMARTKORTET OG CA-MODULEN 7 Betal-TV-tjenester

Detaljer

Innholdsfortegnelse Norsk

Innholdsfortegnelse Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Sikkerhetsinformasjon... 2 VIKTIG - Vennligst les disse instruksjonene helt før du installerer eller bruker... 2 Komme i Gang... 3 Varslinger og funksjoner

Detaljer

50FLHYR189LC. farge-tv colour television. bruksanvisning owner s manual

50FLHYR189LC. farge-tv colour television. bruksanvisning owner s manual 50FLHYR189LC farge-tv colour television bruksanvisning owner s manual 50256700 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsinformasjon... 2 Komme i Gang... 3 Varslinger og funksjoner og tilbehør... 3 Miljømessig informasjon...

Detaljer

INNHOLD INTRODUKSJON... 4 Formål... 4 Sikkerhetsinstruksjoner... 4 PÅFØRT... 4 FJERNKONTROLL... 6 INSTALLASJON... 7 1. Tilkoble kabelantennen... 7 2.

INNHOLD INTRODUKSJON... 4 Formål... 4 Sikkerhetsinstruksjoner... 4 PÅFØRT... 4 FJERNKONTROLL... 6 INSTALLASJON... 7 1. Tilkoble kabelantennen... 7 2. 1 INNHOLD INTRODUKSJON... 4 Formål... 4 Sikkerhetsinstruksjoner... 4 PÅFØRT... 4 FJERNKONTROLL... 6 INSTALLASJON... 7 1. Tilkoble kabelantennen... 7 2. Tilkoble TV... 7 3. Tilkoble stereoanlegg... 7 3.1

Detaljer

Bruker- og Installasjonshåndbok

Bruker- og Installasjonshåndbok Bruker- og Installasjonshåndbok FILM / SPORT / INTERACTIVE SERVICES D I S C O V E R Y F O T O : B I LD B Y R Å N I H Ä S SL E HO LM C A N A L + / P R E M I E R E L E AG U E M T V Installasjonshåndbok FILM

Detaljer

Brukerveiledning MEDIAMASTER 9902 S

Brukerveiledning MEDIAMASTER 9902 S Brukerveiledning MEDIAMASTER 9902 S SE Nokia intygar härmed att denna digitala mottagare, Mediamaster 9902 S, uppfyller kraven enligt direktiv 1999/5/EC. Denna mottagare kan anslutas till ett analogt telefonnät

Detaljer

Internett portal... 20 TV Kontrollknapper & Drift... 7. Netflix... 20 Koble til strøm... 7. HBBTV System... 21 Antenne / Kabel / Kabeltilkobling...

Internett portal... 20 TV Kontrollknapper & Drift... 7. Netflix... 20 Koble til strøm... 7. HBBTV System... 21 Antenne / Kabel / Kabeltilkobling... Innholdsfortegnelse TV - Egenskaper... 2 Konfigurering av Nettverksinnstillinger... 19 Kjære SHARP-kunde... 3 Koble til din mobile enhet via WiFi... 19 Viktige sikkerhetsregler... 3 Bruk av MIRACAST...

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS 22PFL3606H http://no.yourpdfguides.com/dref/4126399

Din bruksanvisning PHILIPS 22PFL3606H http://no.yourpdfguides.com/dref/4126399 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Get started. Brukerveiledning for Get box

Get started. Brukerveiledning for Get box Get started Brukerveiledning for Get box s. 2 Gratulerer med ny Get box Din nye Get box er et hjelpemiddel for at du skal få en enklere tv-hverdag. Du vil blant annet få bedre bilde, bedre lyd og en flott

Detaljer

Brukerveiledning Get box HD PVR

Brukerveiledning Get box HD PVR Brukerveiledning Get box HD PVR Hurtigvalg Fjernkontrollen er utstyrt med knapper for hurtigvalg slik at du raskt og enkelt kan ta kontroll over TV-kvelden. Nedenfor gir vi deg en kort forklaring på noen

Detaljer