Vi har kombinert brukervennlig design med den nyeste digitale teknologi og har dermed oppnådd høy status blant våre kunder og ellers i bransjen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi har kombinert brukervennlig design med den nyeste digitale teknologi og har dermed oppnådd høy status blant våre kunder og ellers i bransjen."

Transkript

1 Forord Kjære Force-eier Gratulerer med valget av Force-mottaker! Vårt motto er: Easy access to infotainment Vi har kombinert brukervennlig design med den nyeste digitale teknologi og har dermed oppnådd høy status blant våre kunder og ellers i bransjen. Vår ambisjon er at våre kunder skal få informasjon og underholdning levert på en enkel og intuitiv måte. For å oppnå dette samarbeider vi med erfarne og uerfarne brukergrupper. Den kunnskapen og de erfaringer vi oppnår, gjør det mulig for oss å utvikle produkter med framtiden for seg. Produkter du har glede av i mange år og som kan oppdateres. Vi samarbeider også med våre distributører og forhandlere. Vi danner partnerskap både innen konsumentmarkedet og det profesjonelle markedet. Resultatene våre er basert på at vi konstant fokuserer på våre kjerneverdier og vårt løfte til markedet om å være nyskapende, pålitelige, modige og solide. Vår visjon er derfor å begeistre kundene våre og bransjen. Med vennlig hilsen Force Electronics A/S Januar

2 Bruk av denne manualen Denne manualen er en introduksjon til bruk av din nye Force-mottaker. Manualen dekker flere versjoner av produktet. Det er viktige forskjeller knyttet til om det er bakkesendte digitale signaler (Terrestrielle) mottakeren er laget for å motta, eller om det er satellittsignaler. Produktene for terrestrielle signaler har en T (f.eks 310T) i produktnavnet, mens satellittproduktene har en S (f.eks 320S). Innhold i manualen som bare gjelder en av produkttypene er indikert med følgende symbol i manualen: Terrestriell (bakkebasert digitalt nettverk) Satellitt Viktig Du har kjøpt lisens til programvaren. Du har ikke kjøpt eiendomsrett over programvaren, men derimot en brukerlisens som gir deg lov til å bruke programvaren i et apparat. Du har altså under ingen omstendigheter rett til å kopiere programvaren uansett hvilken grunn du måtte ha. Force Electronics A/S forbeholder seg retten til å endre programvaren fortløpende. Ekstra funksjoner eller tjenester som kommer i tillegg til de funksjonene og tjenestene du opprinnelig har betalt for, kan bli basert på en form for abonnement eller annen betaling. Force Electronics forbeholder seg retten til å benytte meldingssystemet eller et tilsvarende system til utsending av aktuelt reklamemateriell. Force Electronics forbeholder seg retten til på et bestemt tidspunkt å kreve et symbolsk abonnement for kanallisten dette gjelder kun satellittposisjoner utover de skandinaviske på 1 vest og 5 øst. Kanallisten for de skandinaviske posisjonene vil fortsatt bli vedlikeholdt gratis. Dersom du ikke aksepterer disse betingelsene skal du ikke koble apparatet til strømnettet. Hvis apparatet kobles til strøm, vil dette betraktes som at du har akseptert betingelsene ovenfor. LEGG MERKE TIL at enheten automatisk registrerer at du begynner å bruke apparatet. Endringer i programvare og brukersnitt kan forekomme uten varsel. Riktig funksjon garanteres KUN ved bruk av originalt tilbehør fra Force eller tilbehør godkjent av Force. Se vår hjemmeside for oppdatert informasjon om tilbehør: ADVARSEL: Vi anbefaler at kapittel 2.1 omkring sikkerhet leses før apparatet tas i bruk. For å minimere risikoen for brann og elektrisk støt skal apparatet ikke utsettes for regn eller fukt. Dekslene skal ikke fjernes. Dette produktet inneholder deler som ikke må repareres av brukeren. Service skal utføres av kvalifisert servicepersonale. WARNING AVIS RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR FORSIKTIG Unngå å tette ventilasjonsåpningene. Hvis de tettes vil apparatet kunne overopphetes. Ikke plasser åpen ild (for eksempel tente stearinlys) på apparatet. Apparatet må ikke utsettes for regn, fukt, drypp eller sprut. Det bør heller ikke plasseres beholdere med væske (f.eks. vaser) på apparatet. Apparatet er produsert for bruk i omgivelser der temperaturen ikke overskrider 35 C. 2

3 Innholdsfortegnelse 1 Få mest mulig ut av din Force-mottaker Kom i gang Kundestøtte Installasjon Sikkerhet Tilkobling og oppsett av satellittanlegg Fysiske krav for signalmottak via satellitt Tilkobling til eksisterende parabolantenne (oppsett) Tilkobling til flere parabolantenner eller LNB-hoder (oppsett) LNB-montering (oppsett) Montering av F-kontakt Tilkobling til mottakeren Tilkobling av Terrestriell antenne Tilkobling av TV Mottak av analoge signaler Tilkobling av video DVD spiller (mod 320) Tilkobling av HiFi-utstyr (bare modell 320) Tilkobling til flere TV apparater Tilkobling av modem Strømtilkobling Bli kjent med mottageren Mottagerens frontpanel Programkort Fjernkontrollen Standby (hviletilstand) Oppstart Installasjonsveiviser Velg språk (Oppstart) TV-format meny TV-format TV-SCART (Oppstart > TV Format) UHF-kanal (Opstart > TV Format) RF System Aktiv antenne Posisjoner (Oppstart) Kanalsøk (oppstart) Lagre innstillinger LNB innstillinger Programvalg Menysystem Hurtigtaster Kanalvelger EPG Infolinje Bytte mellom Tv og Radio Volumkontroll Språk Tekst-TV Timer TV Manager Stand-By Motta post Les inn EPG Kortoppdatering Redigere timerinnstilling Slette timerinnstilling Voksenlås Tilpassing av kanallister Terrestriell mottakerer Organisering av kanalliste Oppdatering av kanalliste Automatisk kanalsøk Manuelt kanalsøk UHF kanalliste Satellittmottakere Organisering av kanalliste Kanalsøk Pakkeinformasjon

4 9 Snarveier Hurtigmeny Hurtigtaster Kontroll av programkilde for TV-signaler Andre funksjoner Conditional Access (CA) administrasjon Meldinger Oppdatering av mottakerens programvare Terrestriell mottaker Satellittmottaker Time-out for skjermmeldinger Justering av klokken for forskjellige tidssoner Menylås Modem Aktiv antenne Språk Sletting av innstillinger Spesifikasjoner

5 1 Få mest mulig ut av din Force-mottaker Den Forcemottakeren du har anskaffet vil gi deg tilgang til et rikt utvalg av TV og radiokanaler. Force har bestrebet seg for å utvikle en mottaker som både teknisk, kvalitetsmessig og bruksmessig er blant de beste på markedet i dag. Som bruker vil du ved hjelp av fjernkontrollen få tilgang på et menysystem som gjør det enkelt å komme i gang. Denne manualen vil hjelpe deg med å komme i gang med bruk av mottakeren, og gi tips om innstillinger du kan gjøre for å få en best mulig brukeropplevelse. Force s produkter er i stadig utvikling, og det kan ha skjedd endringer både teknisk og i f.eks menyer etter at denne manualen ble skrevet. Oppdaterte versjoner av manualen vil alltid være tilgjengelig på Force s hjemmesider på Internett: Kom i gang Den nye mottakeren din skal være levert i uskadet emballasje. Dersom dette ikke er tilfelle, skal du straks henvende deg til forhandleren din for å få rettet dette. Emballasjen skal inneholde følgende: Force-mottaker Fjernkontroll To stk. batterier til fjernkontrollen Brukermanual SCART-kabel Strømkabel Om det er en satellittmottaker du har anskaffet, trenger du også en parabolantenne for å motta signaler fra satellitten. Det finnes forskjellige antenner og utstyr avhengig av hvilke satellitter og sendinger du ønsker å motta. Du vil finne beskrivelser av dette lengre ut i manualen. Antennen skal plasseres slik at den har uhindret sikt mot satellittposisjonen som skal mottas. Ofte kan det være smart å overlate denne installasjonen til profesjonelle. Du vil finne en nærmere beskrivelse av mottagerutstyr i kapittel 2.2 i denne manualen. Om det er en terrestriell mottaker du har anskaffet trenger du en egnet antenne for mottak av signalene. Eksisterende antenner vil ofte være tilstrekkelig, men i enkelte tilfeller vil du trenge ny antenne for å få godt mottak av de digitale sendingene. Selgeren av mottaker vil kunne gi deg råd om dette. Du vil finne nærmere beskrivelser av dette i kap. 2.3 i denne manualen. Enkelte sendinger, spesielt gjelder dette fra satellitt, er kodede og trenger spesielle kort for å kunne sees. Du kan ha mottatt et slikt kort sammen med mottakeren. Forhandleren din vil eventuelt kunne hjelpe deg med anskaffelse av kort, dersom du skulle ha behov for det. Finn først en hensiktsmessig plassering av mottakerutstyret, før du kobler til TV og Antenne/parabol. Det er flere metoder for å koble mottakeren til TV og annet utstyr på, og dette vil du finne beskrevet nærmere lengre ut i denne manualen. Vi anbefaler at mottakeren kobles til TV-en med en såkalt SCART kabel. Pass på at alle tilkoblinger er gjort før du kobler mottakeren til strømnettet første gang. Første gang mottakeren slås på vil du bli møtt av en installasjonsveiviser som vil hjelpe deg å gjennomført de grunnleggende innstillingene og søkt etter kanaler. Denne veiviseren er nærmere beskrevet i kap Kundestøtte Har du spørsmål vedrørende produktet, skal du i utgangspunktet kontakte forhandleren din. Force jobber nært med forhandlerne for å sikre at de har informasjon og kompetanse til å bistå deg som kunde på en best mulig måte. Du har også mulighet til å nå oss på e-postadressen Dersom du kontakter oss per e-post, skal du legge ved serienummeret på produktet (du finner dette på mottakerens bakpanel), samt navnet på Force-forhandleren din. Du kan også besøke vår hjemmeside hvor du kan stille spørsmål eller lete etter svar i vår oversikt over ofte stilte spørsmål (FAQ). 5

6 2 Installasjon 2.1 Sikkerhet Forcemottakeren skal plasseres på et fast og stabilt underlag i rene omgivelser og i passende avstand fra objekter som utvikler varme, f.eks. andre elektroniske apparater, radiatorer osv. Kjøleribbene i bunnen og på lokket må ikke tildekkes, og det skal være en fri høyde på minst 5 cm over Forcemottakeren. Mottakeren må ikke kobles til strømnettet før alle øvrige forbindelser er tilsluttet. Slike forbindelser er f.eks. antenne, TV, DVD, video og annet tilbehør. Force-mottakeren bør stå i standby når den ikke er i bruk (ikke frakoblet strømnettet). Dette er av hensyn til de forskjellige oppdateringene som bare kan utføres i standby. Kun når det er fare for torden skal mottakeren kobles fra strømnettet da den inneholder meget følsomme komponenter. Da mottakeren ikke har en egen strømbryter, må stikkontakten være lett tilgjengelig. MERK! Garantien dekker ikke skader som er oppstått direkte eller indirekte som følge av lynnedslag eller annen induksjonsstrøm. ADVARSEL! Lokket må ikke fjernes da apparatet inneholder områder med høyspenning. Ved uautoriserte inngrep, fysiske skader eller unormal bruk av mottakeren opphører garantien. 2.2 Tilkobling og oppsett av satellittanlegg Fysiske krav for signalmottak via satellitt Monter parabolantennen på en vegg, en antennemast eller et frittstående rør. Det har ingen betydning om parabolantennen montereshøyt eller lavt, men det er viktig at den monteres på et stabilt materiale. Legg merke til at f.eks. en tregavl på et hus kan by påproblemer, da den vil gi etter med tiden. Foran parabolantennen skal det være fri sikt mot sør, se Figur 1 (Plassering av parabolantenne). Rett parabolantennen mot sør og plasser den nesten loddrett (ca. 25 graders helning på festet). Ikke stram skruer og bolter for hardt før parabolantennen er finjustert. En god tommelfingerregel: Avstanden til ev. hindringer bør være dobbelt så stor som høyden på hindringene. Dersom en hindring er 1 meter høy, skal parabolantennen plasseres 2 meter fra den. TIPS: Du kan male parabolantennen så den passer bedre til omgivelsene. Vær oppmerksom på at dette medfører at garantien på selve parabolantennen da opphører. Figur 1 (Plassering av parabolantenne) ADVARSEL! Det er spenning på LNB-tunerinngangen når mottakeren er i bruk Tilkobling til eksisterende parabolantenne (oppsett) Dersom du allerede har parabolantenne, skal du være oppmerksom på hvilken LNB-type parabolantennen er montert med. Vi anbefaler å bruke en universal type. Hvis Force-mottakeren ikke er stilt inn til korrekt LNB-type, kan det gi seg utslag i feil i visningen av program, og feil i f.eks programguider Tilkobling til flere parabolantenner eller LNB-hoder (oppsett) Force-mottakeren kan motta signaler fra flere satellitter uten at du trenger å snu på selve parabolantennen. Du trenger da en såkalt DiSEqC-velger som gjør mottakeren i stand til å styre flere LNB-enheter på én kabel. Mottakeren kan styre opptil 4 LNB-enheter på én kabel dersom du bruker riktig kombinasjon. Spør forhandleren din om hvilke muligheter du har. Merk! Force garanterer kun at apparatet fungerer riktig dersom det brukes med tilbehør fra Force eller tilbehør godkjent av Force. Se vår hjemmeside for ytterligere opplysninger. 6

7 Figur 2 (LNB-tilkobling med 2 hoder) viser hvordan du kan samle signalene fra 2 parabolantenner i én kabel ved hjelp av en såkalt DiSEqC-velger. Det kunne selvsagt også vært 2 LNB-enheter montert på samme parabolantenne. Forcemottakeren skifter automatisk mellom de 2 LNB-enhetene eller parabolantennene. Figur 3 (LNB-tilkobling med 4 hoder) kan du se hvordan du kan koble hele 4 LNB-enheter med kun 1 kabel. LNBenhetene kan enten være av den normale eller den universale typen. Med oppsettet på figuren vil du typisk motta signaler fra satellittene på 1 vest, 5 øst, 13 øst og 19 øst. Figur 2 (LNB-tilkobling med 2 hoder) Figur 3 (LNB-tilkobling med 4 hoder) LNB-montering (oppsett) Pass på at LNB-en ikke utsettes for støt eller slag, da den inneholder svært følsom elektronikk. Monter LNB-en i holderen til parabolantennen slik at kabeluttaket til LNB-en vender loddrett ned mot jorden. Monter nå en 7 mm kvalitetskabel med fast innerleder på LNB-en via F-kontakten, se Figur 4 (Montering av F-kontakt)Unngå skarpe knekk på kabelen da det kan føre til dårligere bildekvalitet Montering av F-kontakt Pass på så det ikke oppstår kortslutning mellom innerleder og skjerm (trådene rundt innerlederen). Merk! F-kontakten til LNB-enheten må beskyttes mot fukt. Dette gjøres best med en spesiell, selvvulkaniserende kabeltape som fås kjøpt hos en faghandler, ev. fett som f.eks. vaselin. Bruk aldri herdende silikon. Figur 4 (Montering av F-kontakt) Tilkobling til mottakeren Bruk en kabel av god kvalitet. Husk at signalene som skal transporteres gjennom kabelen, er svært høyfrekvente. Kabelen skal være av typen med såkalt fast innerleder. Pass på at innerlederen ikke er kuttet skjevt av, da det kan ødelegge både LNB-en og Force-mottakeren din. I slike tilfeller dekker ikke garantien reparasjonen. Kabelen skal være av typen 75 ohm. Det kan normalt trekkes ca. 50 m kabel fra parabolantennen til mottakeren uten at det påvirker signalkvaliteten. Hvis signalkvaliteten påvirkes negativt på grunn av motstand fra utstyr eller for lang kabel, kan LNB-spenningen økes (se kap. 4.7). Det er også mulig å montere en linjeforsterker. Kontakt forhandleren din dersom dette er nødvendig. Satellittanlegget kobles til mottakeren i den øverste terminalen, merket ANT IN, på mottakerens bakside. 7

8 IN IN VIDEO SCART ANT OUT DATA LINE DIGITAL AUDIO RF OUT TV L R POWER PLUG NETSTIK V - 50 HZ C C Figure 5 (Satellittmottaker 320 sett fra baksiden) Viktig! DATA-porten på mottakeren skal kun brukes ved service. Tilkobling av enheter som ikke er godkjent av Force, medfører at garantien opphører. 2.3 Tilkobling av Terrestriell antenne Antennen skal peke mot en sender for Digitale TV signaler, og være innen rekkevidde for denne. Spesielle antenner er tilgjengelig for mottak der signalstyrken er lav. Eksisterende antenner for mottak av analoge TV signaler kan fungere godt, men man kan oppleve problemer med mottak på enkelte frekvenser. Distributøren av mottaker vil kunne gi deg råd omkring dette. Coaxkabelen som kommer fra antennen din, skal kobles til kontakten for antenne inn. Det er kontakten øverst til venstre på bakplaten. IN IN VIDEO SCART ANT OUT DATA LINE DIGITAL AUDIO RF OUT TV L R NETSTIK V - 50 HZ C C Figur 6 (Terestriell mottaker 320 sett fra baksiden) Viktig! DATA-porten på mottakeren skal kun brukes ved service. Tilkobling av enheter som ikke er godkjent av Force, medfører at garantien opphører. 8

9 2.4 Tilkobling av TV Du har to muligheter til å koble mottakeren til TV-en din. Den ene er tilkobling via SCART (ANBEFALES). Den andre er å bruke en vanlig antennekabel (RF). SCART-tilkobling gir optimal bilde- og lydkvalitet på de fleste moderne TV-apparate, og anbefales derfor brukt om TV-apparatet er utstyrt med en slik tilkoblingsmulighet. SCART-kabelen skal kobles fra TV SCART (nederste SCART-kontakt) på mottakeren til en ledig SCART-kontakt på TVapparatet. Hvis du foretrekker å bruke RF-modulator, skal du koble en standard antennekabel fra RF-utgangen på Forcemottakeren til antennekontakten på TV-apparatet ditt. Forcemottakeren kan sende sitt signal fra denne tilkoblingen i kananlregisteret fra kanal 21 til 69. Kanal 38 er satt som standard kanal, men dette kan endres under installasjonen eller senere. 2.5 Mottak av analoge signaler Du kan fortsatt se analoge sendinger ved å koble mottaket av disse via Force mottakeren. Se figur 7 og 8 for illustrasjon av slike tilkoblinger Om du mottar satelittsignaler kan du koble den eksisterende antennen (for analoge TV sendinger) til terminalen merket RF IN. For å se analoge sendinger som kommer sammen med digitale tia en vanlig antenne må du koble en liten antennekabel mellom terminalene merket ANT OUT og RF IN 2.6 Tilkobling av video Video-opptaker kan kobles til SCART kontakt eller ved å bruker den analoge utgangen (RF-Out). Om mottakeren din er utstyrt med en ekstra SCART kontakt (modell 320) anbefaler vi at denne benyttes. SCART kabel som benyttes må være fullstendig koblet, og ikke bare forbundet på noen få av lederne. Se kapittel 10 for bskrivelser av hvordan du kan endre innstillinger omkring tilkobling av eksternt utstyr. 2.7 DVD spiller (mod 320) Om TV apparatet ditt ikke har en egen SCART kontakt for DVD spiller (vanligvis merket DVD eller VCR på TV apparatet), kan du koble DVD spilleren via Force-mottakeren. Du kan da koble DVD-spilleren til kontakten merket VIDEO. 2.8 Tilkobling av HiFi-utstyr (bare modell 320) Force-mottakeren er utstyrt med to PHONO-utganger for tilkobling av HiFi-utstyr. Enkelte HiFi-anlegg kan også kobles til via den digitale lydutgangen på Force-mottakeren (SPDIF), merket DIGITAL AUDIO. Se veiledningen til HiFi-utstyret for nærmere opplysninger. 2.9 Tilkobling til flere TV apparater. Mottakeren kan på flere forskjellige måter tilkobles slik at TV-signaler kan vises på flere forskjellige TV-apparater. Slike tilkoblinger er vist i figur 7 og 8 henholdsvis for satellitt og Terrestriellmottaker. 9

10 IN ANT OUT DATA LINE DIGITAL AUDIO IN RF OUT VIDEO SCART SCART TV L R POWER PLUG V - 50 HZ C C Hoved TV ved Force mottakeren Main TV set Adjacent to Force Reciever TV splitter TV Splitter TV i TV et annet set in rom another room Figur 7 (Distribusjon av satellittsignaler) TV i TV et annet set in rom another room IN ANT OUT DATA LINE DIGITAL AUDIO IN RF OUT VIDEO SCART SCART TV L R V - 50 HZ C C Hoved TV ved Force mottakeren Main TV set Adjacent to Force Reciever TV splitter Splitter RISK OF TV i TV et annet set in rom another room TV i TV et set annet in rom another room Figur 8 (Distribusjon av Terrestrielle signaler) 2.10 Tilkobling av modem Noen Force-mottakere er utstyrt med et modem som blant annet kan brukes til å bestille filmer med Pay per view. Leveres med en såkalt RJ11-kontakt Strømtilkobling Når alle andre tilkoblinger er utført, kobles strømkontakten først til mottakeren. Deretter kobler du strømkontakten til stikkontakten og slår på strømmen. Apparatet er dobbeltisolert klasse 2 Strømforbruket er 6 W i standby og 15 W når mottakeren er slått på. 10

11 3 Bli kjent med mottageren 3.1 Mottagerens frontpanel På høyre side av mottakerens front er det 4 knapper som du kan bruke for å betjene mottakeren manuelt. Disse knappene gir tilgang til mottakerens menysystem, samt at de muliggjør bruk av mottakeren uten fjernkontroll. Hoved TV ved Kortleser Force A mottakeren B Status Knapp 1 (OK) Knapp 2 (^) Standby Slå på Ingen funksjon Knapp 3 (v) Ingen funksjon Knapp 4 (Avslutt) Avslutt På Kort trykk: kanalliste Langt trykk: slå av Kanal + Kanal - Meny Kanalliste OK Opp Ned Avslutt Meny OK Opp Ned Avslutt Figur 9 (Frontpanel) Til venstre for knappene er det to lysdioder, en rød og en blå. Når mottakeren kobles til strømnettet vil begge disse diodene lyse mens mottakeren starter opp. Under drift vil lysdiodene fortelle status for mottakeren: Red Blue Standby On Off Drift Normalt signal Off On Manglende signal Off Flashing Kanalsøk pågår Off Flashing Når mottageren settes i Standby-tilstand vil både rød og blå diode lyse i en kort periode. 3.2 Programkort Programkortet settes i kortleseren på høyre side av mottakeren. Kortleserne kan brukes når du ønsker å bruke det innebygde dekodersystemet som finnes i mottakeren. Kortene skal settes inn slik at brikken vender ned. Status på kortet kan avleses ved å gå inn i menysystemet. Dette er beskrevet i kap Merk: Antall kortlesere kan variere avhengig av modell. 11

12 3.3 Fjernkontrollen Daglig betjening foregår via fjernkontrollen. Du slår mottakeren av og på (standby) med den røde knappen øverst på fjernkontrollen. Du kan styre alle mottagerens funksjoner med fjernkontrollen. Knappene på fjernkontrollen kan trykkes i relativ rask rekkefølge, men det er en fordel om mottakeren får tid til å behandle signalet mellom hvert knappetrykk. Fjernkontrollen leveres med 2 AAA batterier. Batteriene skal være i god stand og uten lekasjer, og må skiftes når de er tomme for strøm. Om fjernkontrollen ikke kommer til å bli benyttet i en lang periode, anbefales det at batteriene tas ut av fjernkontrollen. Svake batterier vil påvirke fjernkontrollens rekkevidde. Figur 10 (Fjernkontroll) Betjening av EPG og meny (fjernkontroll) Dette området på fjernkontrollen brukes også til å betjene menyen. Trykk på EPG- eller Meny-knappen. Flytt den røde boksen rundt på skjermen med piltastene. Når du ønsker å gå inn i et punkt eller godkjenne, trykker du på OK. Fargetastene er hurtigtaster. I noen menyer har du mulighet til å komme raskt til et punkt ved å trykke på den aktuelle fargen. Fargetastene kan også brukes når du ser tekst-tv. Når du ser et program, skal du trykke på OK-knappen for å komme inn i kanalvelgeren. Figur 11 (Fjernkontroll) 3.4 Standby (hviletilstand) Når mottageren ikke er i bruk bør den settes i Standby tilstand ved bruk av fjernkontrollen, eller ved å trykke på standby-knappen på frontpanelet. Det anbefales normalt ikke at man kobler fra strømmen helt, da mottakeren i standby-tilstand mottar oppdateringer og meldinger. Mottakeren bør frakobles strømnettet når man skifter programkort. Viktig! Mottageren bør frakobles strømnettet under tordenvær for å forhindre skade. 12

13 4 Oppstart 4.1 Installasjonsveiviser Første gang, og kun første gang, du slår på mottakeren, vil du se en installasjonsveiledning som tar deg gjennom de viktigste punktene. Avhengig av produktet du har kjøpt, vil du bli guidet gjennom et visst antall trinn i en installasjonsveiledning. I enkelte nettverk vil mottakeren være fullstendig forprogrammert, i andre tilfeller er det nødvendig å søke etter kanalene. Alle innstillinger du gjør under denne installasjonsveiviseren kan endres senere ved å benytte mottagerens menysystem 4.2 Velg språk (Oppstart) Ved å velge flagget til et gitt land, endrer hele menyen seg til språket til det aktuelle landet, se Figur 12 (Velg språk). Du velger språk ved å trykke på piltastene til du har markert det aktuelle språket med den røde boksen. Trykk på OK. Du vil nå få en melding på det aktuelle språket som sier Vennligst vent innleser oppsett Figur 12 (Velg språk) 4.3 TV-format meny De innstillingene som kommer fram i feltene vil normalt fungere. Om du er usikker på valgene kan du som oftest bare gå videre uten å endre noen av standardinnstillingene TV-format Med TV-format menes om du har en vanlig 4:3-TV eller en widescreen 16:9-TV. Aktiver punktet med OK, velg med piltastene og trykk på OK for å velge. 4:3 Denne innstillingen passer til de fleste TV-er 16:9 Denne innstillingen er kun til widescreen-tv-er. 16:9-formatet skal kun velges dersom du er sikker på at du har en widescreen-tv eller en TV som er widescreen-kompatibel, hvis ikke vil bildet vises i feil format. Figur 13 (TV-format) TV-SCART (Oppstart > TV Format) Her velger du hvilket utgangssignal som skal komme fra mottakerens SCART- kontakt. Det er tre muligheter, og det er viktig for billedkvaliteten at du velger riktig: RGB-gir best bilde og anbefales benyttet om TV-apparatet støtter dette. S-Video- Gir godt bilde, men støttes av færre TV-apparater CVBS-Dette er et standard-format, og kan benyttes på de aller fleste TV apparater. Trykk på fjernkontrollens piltaster for å utheve boksen, og velg med OK tasten. Velg så ønsket format, og bekreft valget ved å trykke OK. 13

14 4.3.3 UHF-kanal (Opstart > TV Format) Her kan du velge en kanal for utsendelse av det dekodede signalet. Om du ikke benytter deg av RF-forbindelsen til TVen, men har brukt SCART tilkoblingen, kan du ignorere denne innstillingen. Du velge kanalene fra 21 til og med 69. Marker punktet, trykk på OK og velg ønsket kanal fra listen. Bekreft valget ved å trykke OK RF System Her kan du velge det PAL-systemet tv-apparatet ditt bruker. Normalt vil innstillingen som allerede er valgt være riktig. Marker punktet, trykk på OK og velg ønsket format fra listen. Bekreft valget ved å trykke OK Aktiv antenne Om du har en aktiv antenne tilknyttet den terrestrielle mottakeren din, velg +5 Volt. Hvis ikke, la innstillingen stå på 0 Volt. 4.4 Posisjoner (Oppstart) Her velger du hvor mange satellitter parabolinstallasjonen gir adgang til, se Figur 14 (Posisjoner). Med et typisk Norden-system med 2 LNB-hoder skal du markere Thor og Sirius. Marker med piltastene på fjernkontrollen og trykk på OK for å velge. Trykk på OK igjen for å velge bort. Valg av satellittposisjoner kan endres når som helst etter installasjonen. Se punkt i manualen for mer om dette. Figur 14 (Posisjoner) Installasjonsveiviseren setter opp grunnleggende innstillinger for LNB en, men det kan være behov for å gjøre mer avanserte innstillinger etter at veiviseren er ferdig. Disse er beskrevet i kap Kanalsøk (oppstart) Om det er en terrestriell mottaker du har anskaffet, vil denne nå søke etter tilgjengelige TV og radiokanaler. Dette kan ta noen minutter, men du vil underveis se på skjermen hvilke kanaler mottakeren finner. Kanalene opp til 69 sjekkes i rekkefølge. Om mottakeren er korrekt tilknyttet en antenne, vil tilgjengelige kanaler listes opp til høyre på skjermen. Om mottakeren ikke finner noen kanaler må du likevel fullføre installasjonsveiviseren, og undersøke eventuelle problemer ved å gå inn i mottakerens menysystem. Når søket er ferdig, får du beskjed om å trykke OK på fjernkontrollen. Hvis det kreves programkort for å kunne motta signaler, skal du nå plassere dette i kortleser A eller B med den blanke kontaktflaten vendt ned. Obs!: I enkelte nettverk kan du oppleve at første gang mottakeren benyttes, får du feilmeldingen: Ingen adgang. Dette fordi programkortet må oppdaterer med nye koder. Dette skjer automatisk, men tar omtrent 20 minutter. La kortet stå i mottakeren, og la denne være slått på til oppdateringen er ferdig. 4.6 Lagre innstillinger Installasjonsveiviseren avsluttes ved at du velger lagre, og trykker OK på fjernkontrollen. Klokken vil nå vises på skjermen. Klokken kan i enkelte tilfeller vise feil tid. Om den viser feil tid i hele timer, har sannsynligvis mottakeren blitt satt opp for feil tidssone. Denne kan endres manuelt. Se kap for mer om dette. 14

15 4.7 LNB innstillinger Tilleggsinnstillinger for LNB er gjøres etter at installasjonsveiviseren er fullført. Fra hovedmenyen velges: Innstillinger- Lister-Posisjoner. Trykk på den gule snarveisknappen på fjernkontrollen for å få fram menyen for LNB innstillinger. Figur 15 (LNB-innstillinger) Om f.eks antennekabelen er lang eller andre forhold gjør at signalstyrken i kabelen er dårlig, kan man oppjustere spenningen på LNB signalet. (fra standard til +1 Volt ). Om satellittantennen er knyttet til flere mottakere, må du sørge for at den mottakeren som er direkte knyttet til LNB en fortsetter å forsyne LNB en med spenning også når den er satt i Standby. Velg da standby, og sett denne til PÅ. Om du bare har en mottaker skal denne instillingen være satt til Av Om du har tilkoblet en DiSEqC enhet for å styre LNB ene (se kap 2.2.3), sendes det en kommando til DiSEqC en hver gang mottakeren skifter kanal, selv om dennes innstillinger ikke behøver å bli endret. Ved å velge multisvitch til På, sendes kommandoen bare ved behov. Normalt anbefales det at dette valget settes til Av. 5 Programvalg 5.1 Menysystem Menysystemet i en Force-mottaker er omfattende, men lett å navigere i. Det består av noen hovedkategorier, som leder deg til mer detaljerte undermenyer. For å kunne se på eller forandre de ulike innstillingene inn i Force-mottakeren, må du inn i hovedmenyen. Dette gjør du ved å trykke på MENY på fjernkontrollen. I menyene velger/aktiverer du menypunktene eller funksjonene ved å utheve det aktuelle punktet/funksjonen ved hjelp av piltastene. Du trykker så på OK-knappen på fjernkontrollen for å gjøre et valg. På bildet nedenfor ser du hovedmenyen. Uthevingen er her plassert på menypunktet EPG. Figur 16 (Hovedmeny med rød boks) Valg i menyen bekreftes ved å velge OK. For å gå ut av menyen og tilbake til et program trykker du på Meny-knappen på nytt. Ved å trykke på fjernkontrollens EXIT knapp, går du et steg tilbake i menysystemet, uten å utføre de endringene du evt. Har gjordt i den undermenyen du var. 15

16 5.2 Hurtigtaster I enkelte menyer/oversikter kan du komme inn i ulike undermenyer ved å trykke på en av de fargede tastene på fjernkontrollen som svarer til fargen på hurtigtasten i menyen. Nedenfor er det vist et eksempel på en slik meny. Hvis du vil åpne en undermeny med flere funksjoner fra denne oversikten, trykker du på den gule knappen. Deretter kommer du til den aktuelle funksjonen. Figur 17 (Meny med hurtigtaster) 5.3 Kanalvelger En av funksjonene du kommer til å bruke ofte, er kanalvelgeren. Når du ser på et TV-program (uansett hvilket) og ønsker å skifte til et annet program, kan du gjøre tre ting: 1. Du kan enten trykke på tastene pil opp/ned eller CH +/- på fjernkontrollen. 2. Du kan trykke på OK-knappen for å få et bedre overblikk over tilgjengelige kanaler. Du vil da få en liste over de kanalene mottakeren er innstilt på å motta. Bruk piltastene for å bevege deg i listen, og velg kanalen ved å trykke OK. Du kan bevege deg sidevis på listen ved å trykke høyre /venstre piltast. 3. Du kan også velge å taste kanalnummeret direkte. Tast f.eks. 125, vent noen sekunder, så vil mottakeren skifte kanal. Figur 18 (Kanalvelger) Du kan søke i kanallisten ved å trykke Blå snarvegstast. På satelittmottagere kan du f.eks søke etter katgorier av program, og få fram en liste som bare viser kanaler som tilfredstiller denne kategorien (f.eks sport). Det samme kan gjøres for språk, pakke, posisjon eller fritekst. Terrestrielle nett har et begrenset antall kanaler, og det eneste søket som kan utføres er et tekstsøk. 16

17 5.4 EPG EPG er en elektronisk programguide som gjør det mulig å få en rask oversikt over det aktuelle programtilbudet. Når du kommer inn i EPG-oversikten, vil du se en oversikt over alle kanaler hvor det finnes tilgjengelig EPG-data. Gå inn i hovedmenyen og velg punktet EPG. Trykk på OK over en programtittel for å skifte til den aktuelle kanalen. For å bla sidevis i listen bruker du pil til høyre/venstre. Figur 19 (EPG) Innles gul snarveisknapp. Mottakeren leser inn EPG-data. Søk blå knapp. Deretter kan du søke på språk, dag eller sendetid inntil 7 dager frem i tid. Udvidet info grønn knapp, OK eller EPG på nytt. Hvis du vil se detaljer om et av programmene i EPG-oversikten, markerer du programmet og trykker på den grønne hurtigtasten. (Merk: Det er programleverandøren som bestemmer hvilken informasjon som vises.) Her har du tilgang til to nye funksjoner: Skift til rød knapp. Mottakeren skifter straks til denne kanalen. TV-manager gul knapp. Mottakeren legger programmet inn i TV-manageren og vil deretter automatisk vise programmet når det sendes. Figur 20 (Utvidet info) Figur 21 (EPG-søk) Programguiden må oppdateres jevnlig. Nåværende og neste program oppdateres automatisk, men lengre programoversikter må lastes ned manuelt (gul snarvegstast) eller settes til å lastes ned på bestemte tidspunkt. Mer om dette kan du finne i kap Mottakeren mottar EPG data fra bestemte kanaler. Om innstillingene for dette ikke settes opp automatisk, eller om det skjer endringer fra programleverandørene, kan man endre dette selv: 17

18 For Terrestrielle mottakere settes dette opp i UHF-kanallisten. Fra hovedmenyen, velg innstillinger-lister-uhf kanaler. Velg en UHF-kanal som har EPG-informasjon, og trykk den gule snarvegs-tasten. Velg så Rediger. Sørg for at boksen hvor det står EPG er merket av. Dette kan gjentas for mange kanaler. I UHF-kanallisten vil du se en E foran kanaler som er satt til å motta EPG informasjon. For satellittmottakere gjøres dette i frekvenslisten. Fra hovedmenyen, velg Innstillinger-Lister-Frekvenser. Velg en frekvens hvor EPG informasjon sendes og trykk gul snarvegstast (Rediger). Sørg for at boksen hvor det står EPG er merket av. Dette kan gjentas for mange frekvenser. I frekvenslisten vil du se en E foran frekvenser som er satt til å motta EPG informasjon. 5.5 Infolinje Når du skifter kanal med knappene ch +/- på fjernkontrollen eller går inn i kanalvelgeren og velger en annen kanal, vil du se en infolinje på det nye programmet. Infolinjen viser navnet til den aktuelle kanalen, tittelen på det viste programmet, tidspunktet for programstart og en tidsindikator som viser hvor langt programmet er kommet i forhold til sluttidspunktet. Den viser også tittelen på det neste programmet med klokkeslettet dette programmet starter. Merk! Infolinjen kan alltid hentes frem ved å trykke på Info. Hvis du trykker to ganger på Info, vil du få frem en utvidet programbeskrivelse (hvis tilgjengelig). Legg merke til at for enkelte kanaler er ikke denne informasjonen tilgjengelig. Figur 22 (Infolinje) 5.6 Bytte mellom Tv og Radio Ved å trykke på den grønne knappen eller RADIO på fjernkontrollen skifter du mellom TV- og radiokanaler. Radiokanalene kan brukes og organiseres som TV kanalene. 5.7 Volumkontroll Lydvolum kan justeres på Force-mottakeren slik at du ikke skal behøve å bruke TV-apparatets fjernkontroll til dette. Du kan sla lyden av/på hurtig ved å trykke på Mute-knappen oppe til venstre på fjernkontrollen. Siden disse kontrollene også er tilgjengelige direkte på TV-apparatet, kan imidlertid konflikter oppstå. Volumkontrollen fra Force-mottakeren vil for eksempel ikke virke om TV-apparatets lyd er slått av. Vi anbefaler at du velger en måte å kontrollere volumet Volumet på VCR-Scart utgangen, og de digitale lydutgangene påvirkes ikke av voluminnstillingene på Force-mottakeren. Du kan bestemme om den analoge lydutgangen skal påvirkes av volumkontrollen. Dette gjøres i menyen System > TVformat. Her velger du om lyd-utgangen skal være: Direkte: Volumet fra mottakeren er alltid maksimum, og volumkontrollen gjøres på Hi-Fi utstyret. Følg TV: Volumkontrollen følger innstillingen av TV-lyden. 5.8 Språk Enkelte program sender lydspor og eventuelle undertekster på flere språk. Valget av lydspor og undertekster skjer på bakgrunn av valg gjort i menysystemet. Du kan imidlertid hurtig skifte mellom språk ved å trykke fjernkontrollens LANG knapp. På den menyen som da kommer opp kan du skifte mellom tilgjengelige lydspor og undertekster. 5.9 Tekst-TV Ved å trykke på fjernkontrollens TEXT knapp, får du opp Tekst-TV om den kanalen du ser sender dette. Ikke alle program sender Tekst-TV. Du kan skifte side på flere måter. Pil Opp/Ned tar deg til neste/foregående side Du kan legge inn et sidenummer direkte og trykke OK. Hurtigtastene bringer deg til side 100, 200, 300,

19 6 Timer Force-mottakeren din kan på en unik og enkel måte stilles inn til å utføre ulike oppgaver på et bestemt tidspunkt. Velg Timer i hovedmenyen og du får frem en oversikt over de oppgavene som timeren skal styre (hvis det er valgt noen). Som standard er timeren stilt inn til å hente post. For å legge til nye oppgaver trykker du på den grønne hurtigtasten på fjernkontrollen (Opret). Marker feltet ved siden av Funksjon og trykk på OK. Du vil nå se en liste med følgende muligheter: TV Manager Stand-By Motta Post Innles EPG Kortoppdatering Figur 23 (Timer oversikt) Figur 24 (Timer funksjonsvalg) Du kan skjule en timerfunksjon ved å velge timerfunksjonen du ønsker å skjule. Deretter trykker du på den røde hurtigtasten. Starttidspunktet vil nå være skjult. Hvis du vil aktivere timeren igjen, trykker du på den røde hurtigtasten. Nå vil starttidspunktet være synlig igjen. 19

20 6.1 TV Manager Force-mottakeren din kan stilles inn slik at den automatisk gir beskjed når et program starter. Når tidspunktet for programmet kommer, viser mottakeren en melding på skjermen, slik at du kan velge å skifte til det aktuelle programmet eller angre ved å trykke på EXIT-knappen på fjernkontrollen. Figur 25 (TV Manager) Figur 26 (TV Manager innstilling) Slik gjør du: Gå fra hovedmenyen og inn i TIMER. Trykk på OK. Trykk på den grønne knappen på fjernkontrollen. I feltet Funksjon velger du TV Manager. I feltet Kanal velger du den kanalen du vil se. I feltet Tekst kan du skrive inn en tekst slik at du husker innstillingen bedre, f.eks. hvilket program du vil se. I feltet Dag velger du hvilken dato programmet starter (hver dag eller en dato inntil 30 dager frem). I feltet Start taster du inn starttidspunktet. Velg BRUK. Du vil nå komme inn i timeroversikten hvor du kan se at timerfunksjonen du akkurat har valgt, er listet opp (sammen med ev. andre valgte timerfunksjoner). Force-mottakeren gir beskjed når programmet starter. 20

21 6.2 Stand-By Her kan du stille inn mottakeren så den automatisk går over i stand-by på et gitt tidspunkt. Dette kan være hensiktsmessig hvis du glemmer å slå av mottakeren. Denne funksjonen sparer strøm og forlenger mottakerens levetid. Slik gjør du: Figur 27 (Stand By) Gå fra hovedmenyen og inn i Timer. Trykk på OK. Trykk på den grønne knappen på fjernkontrollen. I feltet Funksjon velger du Stand-By. I feltet Dag velger du hvilken dato mottakeren skal gå i stand-by (hver dag eller en dato inntil 30 dager frem). I feltet Start taster du inn det tidspunktet hvor mottakeren skal gå i stand-by. Velg BRUK. Du vil nå komme inn i timeroversikten hvor du kan se at timerfunksjonen du akkurat har valgt, er listet opp (sammen med ev. andre valgte timerfunksjoner). Force-mottakeren utfører denne funksjonen så snart tidspunktet kommer. 6.3 Motta post Mottakeren din er som standard stilt inn til å sjekke om det er kommet ny post hver dag. Du kan selv stille inn tidspunkt du ønsker å sjekke om det er ny post på, f.eks. hvis du vil hente post 2 ganger om dagen. Slik gjør du: Figur 28 (Motta post) Gå fra hovedmenyen og inn i Timer. Trykk på OK. Trykk på den grønne knappen på fjernkontrollen. I feltet Funksjon velger du Motta post. I feltet Dag velger du hvilken dato mottakeren skal sjekke om det er ny post (hver dag eller en dato inntil 30 dager frem). I feltet Start taster du inn tidspunktet hvor mottakeren skal sjekke om det er ny post. Velg BRUK. Du vil nå komme inn i timeroversikten hvor du kan se at timerfunksjonen du akkurat har valgt, er listet opp (sammen med ev. andre valgte timerfunksjoner). Force-mottakeren utfører denne funksjonen så snart tidspunktet kommer. 21

22 6.4 Les inn EPG Du kan stille inn mottakeren så den oppdaterer EPG-data på bestemte tidspunkter, f.eks. om natten. Slik gjør du: Figur 29 (Les inn EPG) Gå fra hovedmenyen og inn i Timer. Trykk på OK. Trykk på den grønne knappen på fjernkontrollen. I feltet Funksjon velger du Indlæs EPG. I feltet Dag velger du hvilken dato mottakeren skal lese inn EPG-data (hver dag eller en dato inntil 30 dager frem). I feltet Start taster du inn det tidspunktet hvor mottakeren skal lese EPG-data. Velg BRUK. Du vil nå komme inn i timeroversikten hvor du kan se at timerfunksjonen du akkurat har valgt, er listet opp (sammen med ev. andre valgte timerfunksjoner). Force-mottakeren utfører denne funksjonen så snart tidspunktet kommer. 6.5 Kortoppdatering Denne funksjonen kan oppdatere programkortet/programkortene på bestemte tidspunkter. Dette kan være spesielt nyttig hvis du f.eks. er på ferie eller av andre årsaker ikke bruker mottakeren din over lengre tid, slik at programkortene ikke blir oppdatert. Slik gjør du: Figur 30 (Kortoppdatering) Gå fra hovedmenyen og inn i Timer. Trykk på OK. Trykk på den grønne knappen på fjernkontrollen. I feltet Funksjon velger du Kortoppdatering. I feltet Kanal velger du den kanalen hvor det tilhørende programkortet skal oppdateres. I feltet Dag velger du hvilken dato mottakeren skal oppdatere programkortet (hver dag eller en dato inntil 30 dager frem). I feltet Start taster du inn det tidspunktet hvor mottakeren skal begynne oppdateringen. I feltet Stop taster du inn det tidspunktet hvor mottakeren skal stanse oppdateringen. Velg BRUK. Du vil nå komme inn i timeroversikten hvor du kan se at timerfunksjonen du akkurat har valgt, er listet opp (sammen med ev. andre valgte timerfunksjoner). Force-mottakeren utfører denne funksjonen så snart tidspunktet kommer. 6.6 Redigere timerinnstilling Hvis du ønsker å endre en av de valgte timerinnstillingene, skal du gjøre følgende: Gå inn i timeroversikten (Hovedmeny - Timer). Marker den innstillingen du ønsker å endre, og trykk på OK. Nå vil du komme inn i menyen for den aktuelle timeren og kan endre de ulike parametrene. 22

23 6.7 Slette timerinnstilling Hvis du vil slette en timerinnstilling skal du gjøre følgende: Gå inn i timeroversikten (Hovedmeny > Timer). Marker den innstillingen du ønsker å slette, og trykk på OK. Nå vil du komme inn i menyen for den aktuelle timeren. Her markerer du SLETT og trykker på OK. Nå er innstillingen slettet. Figur 31 (Timer-liste) Figur 32 (Redigere/slette timerinnstilling) 23

24 7 Voksenlås Voksenlåsen gir deg mulighet til å begrense tilgangen til bestemte kanaler. Når denne funksjoner er slått på må man kunne en PIN-kode for å kunne se kanalen. Vær oppmerksom på at når en kanal er åpnet med PIN-koden, så forblir den åpen til mottakeren settes i Standby igjen. For å hindre noen å komme inn på en kanal som ønskes begrenset må man derfor sette mottakeren i standby når man forlater den. For å aktivere voksenlåsen: Trykk på MENY velg INNSTIL og trykk på OK. Velg PERSONLIGE INNSTILLINGER, trykk på OK. Velg VOKSENLÅS. Velg PÅ. Skriv inn en 4-sifret kode (PIN-kode) som skal brukes i menyene og i programmene som er låst. NB:Velg en kode du lett husker Skriv koden på nytt. Trykk på BRUK. Figur 33 (Voksenlås på) Figur 34 (Voksenlås av) Når voksenlåsen er aktivert, kan du låse bestemte kanaler på bestemte tidspunkter. Innstilling av voksenlås: Hovedmeny - Innstil - Lister - Tv - Velg kanal Trykk på den gule knappen på fjernkontrollen - Rediger. Velg kanalen som skal låses, og trykk på OK på fjernkontrollen. Velg fra tid og til tid. Trykk på BRUK for å lagre. Hvis du prøver å skifte til kanalen i det tidsrommet den er låst, vil du bli bedt om å skrive inn PIN-koden for å få adgang. Ved å avbryte voksenlåsen i hovedmenyen vil kanalen ikke lengre være sperret, men tiden er lagret. Når voksenlåsen slås på igjen, aktiveres kanallåsen. Når voksenlåsen er aktivert, vil hovedmenyen bli kortere. Alle valg for innstillinger av mottakeren er fjernet, og du må oppgi PIN-koden for å få tilgang til innstillingene i menyen. 24

25 8 Tilpassing av kanallister 8.1 Terrestriell mottakerer Organisering av kanalliste Hvis du har installert systemet med installasjonsveiviseren, vil kanallisten være sortert med kanalene i ditt land øverst på listen, eller på en annen måte bestemt av din nettverksleverandør. Du kan lett endre denne listen: Gå inn i hovedmenyen, marker punktet INNSTILL. Trykk på OK. Marker LISTER. Trykk på OK. Marker TV og trykk på OK. Radiokanaler organiseres på samme måte som TV-kanaler med unntak av at voksenlås ikke er tilgjengelig. Rød hurtigtast For å skjule en kanal skal du markere den ved hjelp av piltastene. Deretter trykker du på den røde knappen på fjernkontrollen. En skjult kanal vil ikke være synlig i kanallisten (listen som vises når du trykker OK mens du ser på TV). Ved å markere en kanal og trykke på den røde hurtigtasten, vil navnet på kanalen bli svart. Hvis du ønsker å aktivere kanalen igjen, skal du bare gjenta fremgangsmåten. Marker kanalen og trykk på den røde knappen. Grønn hurtigtast For å flytte en kanal skal du markere den ved hjelp av piltastene. Deretter trykker du på den grønne knappen på fjernkontrollen. Du vil nå se at kanalen er fjernet fra listen og erstattet av en pil. Bruk piltastene til å nå det kanalnummeret der du vil ha kanalen. Trykk deretter på den grønne hurtigtasten for å plassere kanalen der. Blå hurtigtast Gjør det mulig å søke etter spesifikke kanaler, f.eks basert på hvilken kategori kanal det dreier seg om. Gul hurtigtast gir deg muligheten til å redigere data omkring en kanal. Når denne knappen trykkes vil du få tre nye valg: Opprett ny kanal; dette skjer i de fleste tilfeller automatisk. Om du vet detaljene omkring frekvens, programidentifikasjon osv, har du imidlertid anledning til å legge dette inn her. Slett kanalen. Dette valget fjerner kanalen fra listen, og er et alternativ til bare å skjule kanalen som beskrevet over. Rediger kanaldata gir deg mulighet til å endre detaljinnstillinger omkring kanalen (se fig. 35) Figur 35 (rediger kanal) Her kan du gjøre disse valgene: Frekvens: Det anbefales ikke å endre denne verdien Åpen tid: Enkelte kanaler sender ikke hele døgnet. Ved å la innstillingene her samsvare med den tiden på døgnet som kanalen faktisk sender, vil ikke kanalen komme med på kanalskiftlisten når den ikke sender. Voksenlås: En kanal kan låses slik at du må kunne en PIN-kode får å se den. Du kan gjøre dette ved å utheve boksen for tid, trykke OK og legge inn det tidsrommet man vil at kanalen skal være lukket. Om du vil at kanalen skal være lukket hele døgnet kan du legge inn klokkeslettet 00:00 i begge felt. For at voksenlåsen for en kanal skal virke, må voksenlås-funksjonen slås på. Dette finner du beskrevet i kap. 9 Program-ID: Alle digitale kanaler har en program-id som gjør mottakeren i stand til å gjenkjenne dem. Digitale overføringer inneholder i enkelte tilfeller lydspor til ulike språk. Hvis du ønsker å skifte standardvalg av språk, skal du angi VPID og APID. Viktig: unngå å endre disse innstillingene om du ikke er helt sikker på hva du gjør. 25

26 8.1.2 Oppdatering av kanalliste Det vil enkelte ganger være behov for å søke etter nye kanaler pga. endringer i de kanalene som sendes i ditt område. Dette gjøres på følgende måte: Fra hovedmenyen, gå til innstillinger. Velg Lister. Velg Kanalsøk. Du kan nå velge hvorvidt du skal beholde den allerede eksisterende kanallisten og bare legge til nye kanaler, eller fjerne alle innstillinger å gjennomføre et nytt søk. Dette anbefales f.eks om du tar med deg mottakeren til et helt nytt område. Du nullstiller programinnstillingene ved å trykke Slett alle kanaler. Figur 36 (Kanalsøk) Selve kanalsøket kan gjøres automatisk eller manuelt. Velg automatisk søk om du ikke vet hvilke UHF-kanaler det er som har sendinger Automatisk kanalsøk Velg automatisk søk og trykk OK. Mottakeren vil nå søke etter nye kanaler i ditt nett. Søket vil kunne ta noen minutter. Du vil se en liste over eventuelle nye kanaler som mottakeren finner under søket. Figur 37 (Automatisk søk) 26

27 8.1.4 Manuelt kanalsøk Velg Manuelt søk og trykk OK på fjernkontrollen, se Figur 38 (Manuelt søk) Du skal nå taste inn den kanalen som det skal søkes på, i feltet VHF/UHF-Kanal. Dette gjør du ved å flytte rammen til feltet UHF-Kanal. Tast deretter inn kanalnummeret, f.eks. 51 og trykk på OK på fjernkontrollen. Deretter skal du taste inn nett. Dette gjør du ved å flytte rammen til feltet Nettverk. Deretter taster du inn nett-id, f.eks. 1 (dette tallet kan du få opplyst hos din nettverksleverandør) og trykker på OK på fjernkontrollen. Figur 38 (Manuelt søk) Nå vil mottakeren begynne å søke etter TV- og radiokanaler på den valgte frekvensen og nettverket. Dette kan ta noen minutter. Når søket er ferdig, skal du trykke på OK på fjernkontrollen. Merk! Hvis du ikke kan finne Kanalsøk i menyen, er det fordi den er låst. Se kap 7 for hvordan du låser opp menyen UHF kanalliste I menyen Innstillinger-Lister, vil du kunne se en liste over UHF kanaler som er funnet. Dette kan være nyttig for å kontrollere at mottakeren har funnet alle UHF-kanalene som benyttes til digitale sendinger i ditt område. I denne listen kan du evt. også velge hvilke UHF kanaler som benyttes til for eksempel overføring av data til EPG (programguide). 27

28 8.2 Satellittmottakere Organisering av kanalliste Hvis du har installert systemet med installasjonsveiviseren, vil kanallisten være sortert med kanalene i ditt land øverst på listen, eller på en annen måte bestemt av din nettverksleverandør. Du kan lett endre denne listen: Gå inn i hovedmenyen, marker punktet INNSTILL. Trykk på OK. Marker LISTER. Trykk på OK. Marker TV og trykk på OK. Radiokanaler organiseres på samme måte som TV-kanaler med unntak av at voksenlås ikke er tilgjengelig. Rød hurtigtast benyttes for å skjule en kanal. skal Bruk piltastene for å makere den kanalen du vil skjule, deretter trykker du på den røde knappen på fjernkontrollen. En skjult kanal vil ikke være synlig i kanallisten (listen som vises når du trykker OK mens du ser på TV). Ved å markere en kanal og trykke på den røde hurtigtasten, vil navnet på kanalen bli svart. Hvis du ønsker å aktivere kanalen igjen, skal du bare gjenta fremgangsmåten. Marker kanalen og trykk på den røde knappen. Grønn hurtigtast: For å flytte en kanal skal du markere den ved hjelp av piltastene. Deretter trykker du på den grønne knappen på fjernkontrollen. Du vil nå se at kanalen er fjernet fra listen og erstattet av en pil. Bruk piltastene til å nå det kanalnummeret der du vil ha kanalen. Trykk deretter på den grønne hurtigtasten for å plassere kanalen der. For å sortere kanaler trykker du den gule hurtigtasten, og velger sorter. Du vil da få opp en meny som gir deg muligheten til å bestemme hvordan kanallisten skal sorteres. Om du f.eks velger språk som førsteprioritet og f.eks posisjon som andreprioritet for sorteringen, så vil alle kanalene som tilhører førstespråket komme øverst på listen, gruppert på posisjoner. Du kan sortere kanaler etter posisjon, språk og kategori. Figur 39 (Sortering) Blå hurtigtast benyttes for å filtrere kanallisten. Velg Alle for å se hele listen. Gul hurtigtast gir i tillegg disse mulighetene: Opprett ny kanal; dette skjer i de fleste tilfeller automatisk. Om du vet detaljene omkring frekvens, programidentifikasjon osv, har du imidlertid anledning til å legge dette inn her. Slett kanalen. Dette valget fjerner kanalen fra listen, og er et alternativ til bare å skjule kanalen som beskrevet over. For å redigere innstillingene for en kanal trykkes den gule hurtigtasten, og menypunktet rediger velges. Her vil du kunne endre detaljinnstillinger omkring kanalen: Figur 40 (Kanaleditering) 28

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Tilbehør 1 2. Tilkobling og kontroll 2 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3 3. Tilkobling 5 3.1 Tilkobling til TV... 5 3.1 Tilkobling av kabeltvsignal... 6 4. Oppsett 7 4.1 Første

Detaljer

INNHOLD BRUKERMANUAL KABEL-TV BRUKERMANUAL KABEL-TV DIGITAL KABEL-TV-DEKODER C1201CX. Canal Digital Kabel TV Postboks 1036 3905 Porsgrunn

INNHOLD BRUKERMANUAL KABEL-TV BRUKERMANUAL KABEL-TV DIGITAL KABEL-TV-DEKODER C1201CX. Canal Digital Kabel TV Postboks 1036 3905 Porsgrunn BRUKERMANUAL KABEL-TV Canal Digital Kabel TV Postboks 1036 3905 Porsgrunn BRUKERMANUAL KABEL-TV DIGITAL KABEL-TV-DEKODER C1201CX INNHOLD Kundeservice 06090 www.canaldigital.no Canal Digital AS er et 100

Detaljer

2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen.

2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen. KOBLE ANTENNEKABELEN TIL PLUGG Aller først må du koble kabelen til antennepluggen. 1. Fjern 15 mm av plastikken på kabelen. 2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen. 3. Åpne skruene

Detaljer

Denne guiden er laget til Force mottakere med software Den gjelder for modellene

Denne guiden er laget til Force mottakere med software Den gjelder for modellene Force Type 2 Denne guiden er laget til Force mottakere med software 59.0. Den gjelder for modellene 1144 1145 1155 1188 1199 516 536 556 -------------------------------------------------------- Mål signalstyrke

Detaljer

Force Type 1. Denne guiden er laget til Force mottakere med software Den gjelder for modellene:

Force Type 1. Denne guiden er laget til Force mottakere med software Den gjelder for modellene: Force Type 1 Denne guiden er laget til Force mottakere med software 49.0. Den gjelder for modellene: 1122 1130 1133 -------------------------------------------------------------------------- Kanalsøk steg

Detaljer

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box 1 Kreatel/Motorola Set-Top-Box Set-Top-Box (STB) er en viktig del av Homebase systemet. Det er via STB en du kan se på TV, høre på radio, lese Sameie/Borettslags

Detaljer

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING ivisjon TV BRUKERVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT OM BRUK...3 Set Top Boks og fjernkontroll...3 INSTALLASJON...4 Slik går du frem:...4 STB 500-serie...6 SET TOP BOKSEN SETT BAKFRA...6 TILKOBLING...7

Detaljer

SMART-boks II Kom i gang!

SMART-boks II Kom i gang! SMART-boks II Kom i gang! Brukerfordeler: Fjernkontroll med ekstra god rekkevidde Kan kobles til internett via wifi-nettverk Gir tilgang til RiksTVs underholdningsportal, se rikstv.no/underholdningsportal

Detaljer

For å måle signalstyrke på en allerede installert mottaker velg ønsket kanal, trykk deretter på rød knapp.

For å måle signalstyrke på en allerede installert mottaker velg ønsket kanal, trykk deretter på rød knapp. Digiality CX-CI 304 Denne guiden er laget til Digiality CX-CI 304 med følgende data: SW Release 27th of October 2003 SW Version 10. Nedenfor følger noen brukertips for denne dekoderen. -------------------------------------------------------

Detaljer

Kaon KSC 510 og 570. Mål signalstyrke. Denne guiden er laget til Kaon KSC-510 (S/W 1.0.0) og Kaon KSC-570(SW 3.05.00).

Kaon KSC 510 og 570. Mål signalstyrke. Denne guiden er laget til Kaon KSC-510 (S/W 1.0.0) og Kaon KSC-570(SW 3.05.00). Kaon KSC 510 og 570 Denne guiden er laget til Kaon KSC-510 (S/W 1.0.0) og Kaon KSC-570(SW 3.05.00). I menyen under kan du velge mellom 8 rutiner. Trykk på den du vil vite mer om og du vil få opp en beskrivelse

Detaljer

Denne guiden er laget til Canal Digital MHW mottaker med følgende data:

Denne guiden er laget til Canal Digital MHW mottaker med følgende data: MEDIA HIGHWAY (MHW) Denne guiden er laget til Canal Digital MHW mottaker med følgende data: Software: 6-10-21-29-32-33-35-36-37-41 og 42. Herunder mottakere: Canal Digital MHW leiemottakere Nokia 9310

Detaljer

SMART-boks II Kom i gang!

SMART-boks II Kom i gang! SMART-boks II Kom i gang! Brukerfordeler: 1 Rask og enkel installasjon Gir tilgang til RiksTVs underholdningsportal se rikstv.no/underholdningsportalen Starte programmer forfra Pause, spole og ta opp

Detaljer

venner med tv-pakken Bli venner med tv-pakken ved hjelp av fjernkontroll og tastatur

venner med tv-pakken Bli venner med tv-pakken ved hjelp av fjernkontroll og tastatur Tv Brukerveiledning 1 Bli venner med tv-pakken 1 Bli venner med tv-pakken 2 Navigasjon 3 Tv-portalen ved hjelp av fjernkontroll og tastatur og dens tjenester Tv fra Vesterålskraft Bredbånd betyr at du

Detaljer

Guide 2 BRUKERMANUAL

Guide 2 BRUKERMANUAL Guide 2 BRUKERMANUAL INNHOLD BRUKERMANUAL INNHOLD 2 1 HOVEDMENY 7 1.1 PROGRAMMERING AV INNSPILLINGER 7 (Valg 1 på hovedmenyen) 1.1.1 Videoopptak av et kommende program 7 1.1.2 Videoopptak av et program

Detaljer

Get started. Brukerveiledning for Get box

Get started. Brukerveiledning for Get box Get started Brukerveiledning for Get box s. 2 Gratulerer med ny Get box Din nye Get box er et hjelpemiddel for at du skal få en enklere tv-hverdag. Du vil blant annet få bedre bilde, bedre lyd og en flott

Detaljer

Vi har kombinert brukervennlig design med den nyeste digitale teknologien, og har dermed oppnådd en høy status blant våre kunder og ellers i bransjen.

Vi har kombinert brukervennlig design med den nyeste digitale teknologien, og har dermed oppnådd en høy status blant våre kunder og ellers i bransjen. Forord Kjære Paraboleier Til lykke med valget av satellittmottaker. Easy access to infotainment - Is our mission. Vi har kombinert brukervennlig design med den nyeste digitale teknologien, og har dermed

Detaljer

HURTIGGUIDE Kom i gang på... Velkommen som kunde!

HURTIGGUIDE Kom i gang på... Velkommen som kunde! HURTIGGUIDE Kom i gang på... 1 2 3 Velkommen som kunde! Velkommen Gratulerer med fiber og Altibox Takk for at du valgte Altibox fra Viken Fiber og velkommen til oss! Altibox gir deg utrolige muligheter,

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Kom i gang! Digital Hybrid PVR HD-mottaker SRT 8965

Kom i gang! Digital Hybrid PVR HD-mottaker SRT 8965 Kom i gang! Digital Hybrid PVR HD-mottaker SRT 8965 Snart kan du......leie film fra sofaen...se det du gikk glipp av Varg Veum De døde har det godt SF Film ...se mange programmer i HD-kvalitet...se nett-tv

Detaljer

Bruksanvisning. Force DuoMaster 1020S Force DuoMaster 1030S Force D-Master 1100S Force D-Master 1111S Force D-Master 1122S Force D-Master 1133S

Bruksanvisning. Force DuoMaster 1020S Force DuoMaster 1030S Force D-Master 1100S Force D-Master 1111S Force D-Master 1122S Force D-Master 1133S Bruksanvisning Force DuoMaster 1020S Force DuoMaster 1030S Force D-Master 1100S Force D-Master 1111S Force D-Master 1122S Force D-Master 1133S N Følgende varemerker og patenter tilhører Force Electronics

Detaljer

Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3

Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3 Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3 Velkommen Gratulerer med fiber og Altibox Takk for at du valgte Altibox fra Viken Fiber og velkommen til oss! Altibox gir deg utrolige muligheter, både i dag og

Detaljer

Utvidet brukermanual for 1903t

Utvidet brukermanual for 1903t Utvidet brukermanual for 1903t Problem: Det er ikke alltid at fjernkontrollen fungerer skikkelig Løsning: Resett fjernkontrollen på følgende måte: Indikatorlampe 1 For å resette fjernkontrollen holder

Detaljer

Get started. Fullstendig brukerveiledning for Get box

Get started. Fullstendig brukerveiledning for Get box Get started Fullstendig brukerveiledning for Get box Fjernkontrollen AV / PÅ 1 NUMMERKNAPPER 2 TV / RADIO 3 4 LYD AV / PÅ KANAL OPP / NED GET GUIDE 5 7 6 8 VOLUM OPP / NED ENKEL PROGRAMINFO 10 OPP / NED

Detaljer

Brukerveiledning 2012

Brukerveiledning 2012 Brukerveiledning 2012 SnapTV TV-portal Dette er hovedmenyen der du finner dine funksjoner og tjenester. Naviger mellom portalikonene med høyre/venstre piltast og trykk OK for å velge ønsket funksjonalitet.

Detaljer

HRB Hadeland og Ringerike Bredbånd

HRB Hadeland og Ringerike Bredbånd Brukerveiledning Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon HRB Hadeland og Ringerike Bredbånd 1. Tv-dekoder med opptak- og pausefunksjon 2. Opptak 3. Avspilling 4. Sletting av opptak 5. Oppsett

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE TAKK FOR AT DU VALGTE JENSEN OF SCANDINAVIA I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes

Detaljer

Guide 1 INSTALLASJONS- MANUAL

Guide 1 INSTALLASJONS- MANUAL Guide 1 INSTALLASJONS- MANUAL INSTALLASJONSMANUAL INSTALLASJONSMANUAL INSTALLASJONSMANUAL 2 Generelt Med din nye digitale mottaker kan du ta imot TV-kanaler og tjenester fra Canal Digital på Telenor sin

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Kom i gang! Digital Hybrid HD-mottaker SRT 8950

Kom i gang! Digital Hybrid HD-mottaker SRT 8950 Kom i gang! Digital Hybrid HD-mottaker SRT 8950 Snart kan du......leie film fra sofaen...se det du gikk glipp av Varg Veum De døde har det godt SF Film ...se mange programmer i HD-kvalitet...se nett-tv

Detaljer

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater er den komplette løsningen for digital underholdning slik at du kan glede deg over TV-titting og

Detaljer

Brukerveiledning TV og Moviebox

Brukerveiledning TV og Moviebox Brukerveiledning TV og Moviebox TV og Moviebox fra NextGenTel Denne veiledningen gir deg en oversikt over de mest brukte tjenestene og innstillingene. Du får også en oversikt over hvordan du navigerer

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Okayo II trådløs kommunikasjon, guidesystem Bruker- og vedlikeholdsveiledning OKAYO II trådløs kommunikasjon, Guidesystem 16 kanaler 863 865 MHz Okayo II trådløs kommunikasjon, Guidesystem Best. nr.: 1104501

Detaljer

SUB840 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1

SUB840 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING www.argonaudio.com 1 Brukermanual SUB840 Kjære kunde Kvalitet har alltid vært drivkraften for oss, og grunnleggelsen av Argon Audio er

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Plug and play trenger bare en vanlig stikkontakt.

Plug and play trenger bare en vanlig stikkontakt. Alarm og overvåking Brukerhåndbok Elocam Fullt flyttbart plasser kamera og skjerm der behovet er! Plug and play trenger bare en vanlig stikkontakt. Introduksjon Brukes systemet aktivt vil det lette og

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

NB: Dette er en Viasat OpenTv mottaker så kontakt Viasat eller din handler for andre tekniske problemer med denne mottakeren.

NB: Dette er en Viasat OpenTv mottaker så kontakt Viasat eller din handler for andre tekniske problemer med denne mottakeren. Humax VACI-5350 Nedenfor finner du noen tips rundt bruk av din Humax 5350 dekoder. NB: Dette er en Viasat OpenTv mottaker så kontakt Viasat eller din handler for andre tekniske problemer med denne mottakeren.

Detaljer

Gratulerer med din nye Get-boks!

Gratulerer med din nye Get-boks! Get box Mikro 1 Innhold Enkelt å komme i gang... 4 Fjernkontrollen... 5 Menysystemet... 6 Get-guiden... 7 Tv-plakaten... 8 Påminnelser... 9 Barnesikring... 10 Favorittliste... 11 Get filmleie... 12 Mitt

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Hva er Selfsat-H10D? Bruksanvisning Advarsel!

Hva er Selfsat-H10D? Bruksanvisning Advarsel! SELFSAT-H0D Hva er Selfsat-H0D? Selfsat-H0D er en satellittantenne med lineær polarisering. Den kan motta signaler fra store satellitter og kan erstatte den vanlig parabolantennen. Den er liten og enkel

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Digiality CX-CI 422 TS

Digiality CX-CI 422 TS Digiality CX-CI 422 TS Feilmelding på skjermen Melding 1 Hvis mottakeren har for dårlig signal inn kommer dette bilde opp, mottakeren kan veksle mellom denne meldingen og bilde (ofte med firkanter og masse

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Avstandskamera. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge

Avstandskamera. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Avstandskamera Brukerhåndbok Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0105 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter

INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter 3 Innhold Formålet med denne guiden 4 TV-adapter oversikt 5 Strømtilkobling 6 Tilkobling til TV 7 Valgfritt adapter for tilkobling til TV 8 Klargjør SoundGate for lytting

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING For informasjon og support, se target.no ADVARSEL Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte,

Detaljer

Norsk versjon. introduksjon. Pakkeinnhold. Tilkoblinger. SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort

Norsk versjon. introduksjon. Pakkeinnhold. Tilkoblinger. SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort introduksjon Ikke utsett Sweex 7.1 eksterne USB lydkort for ekstreme temperaturer. Ikke sett utstyret i direkte sollys eller i direkte nærhet av varmeelementer. Ikke

Detaljer

INSTALLASJONSGUIDE Telefonadapter

INSTALLASJONSGUIDE Telefonadapter INSTALLASJONSGUIDE Telefonadapter 3 Innhold Introduksjon 4 Oversikt 5 Strømtilkobling 6 Koble til telefonlinjen 7 Klargjør SoundGate for telefonbruk 9 Bruk av Telefonadapter og support 10 Godkjenninger,

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

SUB640 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1

SUB640 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING www.argonaudio.com 1 Brukermanual SUB640 Kjære kunde Kvalitet har alltid vært drivkraften for oss, og grunnleggelsen av Argon Audio er

Detaljer

Nokia DVB 9602s og 9610s

Nokia DVB 9602s og 9610s Nokia DVB 9602s og 9610s Denne guiden er laget til Nokia DVB 9602 S og 9610 S med data TR 2.5/TN 2.5. ----------------------------------------------------- Mål signalstyrke Denne mottakeren egner seg dessverre

Detaljer

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde.

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde. Croma 100 / 230 Elektronisk ringeklokke Installasjon og brukerveiledning Kjære kunde. Ved å kjøpe dette utstyret har du anskaffet et kvalitetsprodukt som Grothe har utviklet og produsert for deg med høyest

Detaljer

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm Vennligst les brukermanualen nøye før bruk! BRUKE RADIOEN FOR FØRSTE GANG: TILKOPLING/STRØMFORSYNING: 1. Tilkopling av strømforsyning: a. Strømforsyningsenhet

Detaljer

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454 Installasjon IDT 120 Art. nr: 320 454 1. Installasjon 1.1 Soner IDT 128 installeres på steder der personer må passere når de forlater et rom eller en sone. IDT 128 sender ut et magnetfelt i en viss størrelse

Detaljer

Gjelder for produkter med serienummer f.o.m Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.:

Gjelder for produkter med serienummer f.o.m Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: Gjelder for produkter med serienummer f.o.m 1601-00001 Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 6251630 Enkel trygghet 1 BRUKERINFORMASJON VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt

Detaljer

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Gratulerer med ditt nye Amplivox audiometer. Ved riktig bruk vil dette være et audiometer du vil ha glede av lang tid framover. Denne brukerveiledningen er et supplement

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

MONTERING AV BATTERIET

MONTERING AV BATTERIET MONTERING AV BATTERIET LADING AV BATTERIET Ved første gangs bruk eller at batteriet er utladet skal radioen lades i 10 timer. Batteriene kan kun lades med den originale NC-88 batteriladeren. Hvis du har

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

JANUAR 2016 TV BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 TV BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 TV BRUKERVEILEDNING 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 NAVIGASJON VED HJELP AV FJERN KONTROLL OG TASTATUR S 8 3 TV-PORTALEN OG DENS TJENESTER S 10 4 ALTIBOX TV OVERALT S 13 5 OPPTAKSDEKODER

Detaljer

Sikom GSM Alarm Controller III for bruk med DEFA Premium abonnement

Sikom GSM Alarm Controller III for bruk med DEFA Premium abonnement Sikom GSM Alarm Controller III for bruk med DEFA Premium abonnement Gratulerer med anskaffelsen av Sikom GSM Alarm Controller III - din nye strømstyringsenhet. Sentralen er en kraftig GSM-basert enhet

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Innhold For deg som skal i gang med å bruke ditmer edagsorden i ipad eller Internett 1. Slik får du tilgang til ditmer edagsorden... 2 2.

Detaljer

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 BRUKERHÅNDBOK TWINKLE SPECTRUM Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

BRUKSANVISNING JY-M7304

BRUKSANVISNING JY-M7304 BRUKSANVISNING JY-M7304 7 LCD Fargeskjerm for inntil 4 kamera Les nøye gjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. 1. Innhold 1. Innhold...1 2. Forholdsregler...2 3. Vedlikehold...3

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

Velkommen til Homebase!

Velkommen til Homebase! Velkommen til Homebase! Denne guiden hjelper deg med å komme i gang med Digital-TV fra Homebase. Vi håper vi har gjort det så enkelt som mulig for deg. Dekoderen du har mottatt er en HDTV-dekoder som også

Detaljer

VELKOMMEN TIL DIN NYE TV-OPPLEVELSE

VELKOMMEN TIL DIN NYE TV-OPPLEVELSE OPPKOBLING 1 VELKOMMEN TIL DIN NYE TV-OPPLEVELSE Med Get box ll kan du se tv akkurat når det passer deg. Du kan ta opp programmer, se direkte eller starte forfra. Det du gikk glipp av forrige uke finner

Detaljer

of Norway Tusen takk

of Norway Tusen takk of Norway Tusen takk På / av Forrige Neste Kildevelger ( trykk + hold ) OK Meny / tilbake Som bruker av våre produkter, er du den aller viktigste personen for Pinell. Vi arbeider hele tiden hardt for å

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk Norsk Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk 1 Sikkerhetsinstruksjoner: 1. Må ikke brukes i nærheten av vann 2. Rengjøres

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling TV

Brukerveiledning Tilkobling TV SEPTEMBER 2014 Graving og kabling 4 Plassering av hjemmesentral Brukerveiledning Tilkobling TV Alt du trenger å vite om bruken av TV 1 2 1 Koble til hjemmesentral S 4 2 Navigasjon ved hjelp av fjernkontroll

Detaljer

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN DEN NYE TV-OPPLEVELSEN SE TV SOM FØR Finn tv-kanal s. 8 Pause, spole og opptak s. 9 Guide s. 10 Miniguide og programmeny s. 11 Favorittkanaler s. 20 NYHETER Start forfra s. 12 Reprise s. 13 Profiler s.

Detaljer

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok 9355494 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-2R er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Brukerveiledning Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon

Brukerveiledning Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon Brukerveiledning Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon 1. Tv-dekoder med opptak- og pausefunksjon Denne veiledningen gir deg en rask oversikt over hvordan du benytter opptaks- og pausefunksjonen

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash, analog Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker HMS art. nr.: 135472 Best. nr.: 1104875 INNHOLD Vekkerklokke

Detaljer

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni For at Telio Mobil Bredbåndstelefoni skal fungere på din mobiltelefon må en klient (@irtelio) lastes

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer