Innhold Kom i gang med å se på TV Skifte kanaler/programmer Bruke hovedmenyen Bruke TV-guide Ta opp TV-programmer Styre direktesendt TV Leie film

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold Kom i gang med å se på TV Skifte kanaler/programmer Bruke hovedmenyen Bruke TV-guide Ta opp TV-programmer Styre direktesendt TV Leie film"

Transkript

1 Brukermanual for TV

2 Innhold Kom i gang med å se på TV... 3 Skifte kanaler/programmer... 5 Bruke hovedmenyen... 7 Bruke TV-guide... 8 Ta opp TV-programmer Kontrollere opptak Ta opp et enkelt program via TV-guide...14 Ta opp et enkelt program manuelt Ta opp en serie Ta opp en serie fra TV-guide Endre opptak av en serie fra TV-guide Vise en liste med planlagte opptak Vise en liste med planlagte serieopptak...20 Vise en liste med lagrede opptak...21 Styre direktesendt TV Leie film Styre filmer...26 Innstillinger Endre bildeformat og oppløsning Bruke zoom til å gjøre TV-bildet større eller mindre Foreldrekontroll Aktivere Foreldrekontroll Slå av Foreldrekontroll Pinkoder Pinkode til betaling Pinkode til Foreldrekontroll Endre pinkode til Foreldrekontroll jernkontroll til TV-dekoder

3 Kom i gang med NextGenTel TV I dette avsnittet forteller vi hvordan du benytter grunnfunksjonene i NextGenTel TV. Før du begynner TV-dekoderen, ruteren og TV-en må være installert som beskrevet i installasjonsveiledningen som følger TV-dekoderen. Lampen Net på frontpanelet til TV-dekoderen skal lyse fast grønt. Dette bekrefter at TV-dekoderen er koblet til strøm og internett. Hvis lampen Net ikke lyser fast grønt, er det trolig problemer med nettet. Du finner hjelp i installasjonsveiledningen til bredbånds-tv eller ved å kontakte kundeservice på telefon NET HDM Slik ser du på TV 1 Slå på TV-en. 2 Slå på TV-dekoderen. Hvis dvale-indikatoren er gul eller rød, kan du trykke på av/på-tasten på fjernkontrollen. Du kan også slå på signalet med en av disse tastene: Volum, kanalskift og talltastene 0 til 9. Dvale-indikatoren vil da lyse grønt, og den kanalen du sist så på, vil vises på TV-skjermen. Dvale-indikatoren på frontpanelet til NET HDMI REC TV-dekoderen kan lyse i tre farger: Grønt, oransje eller rødt. TV-dekoderen er aktiv og sender signal til TV-en. HDMI TV-dekoderen er i aktiv dvale og kan ta opp. NET REC TV-dekoderen er i passiv dvale og kan ikke ta opp. NET HDMI REC 3

4 Skru lyden opp eller ned Trykk på + eller på Volum-tasten på fjernkontrollen. Lydindikatoren viser på skjermen i noen sekunder. Skru lyden av eller på Trykk på Lydløs-tasten for å slå lyden av eller på. En indikator viser på skjermen så lenge lyden er slått av. Du kan også slå på lyden ved å trykke på + eller - på Volum-tasten. 4

5 Skifte kanaler/programmer Slik skifter du kanal med Kanalskift-tasten Trykk på + eller på kanalskift-tasten for å gå en kanal opp eller ned. Hold inne tasten for å gå flere kanaler opp eller ned. På skjermen vises nå navn på kanalen og programmet. Informasjonen forsvinner igjen etter noen sekunder. Du kan se hva som vises på andre kanaler uten å gå bort fra den nåværende kanalen, ved å trykke på en av piltastene på fjernkontrollen. Slik skifter du kanal med Nå og neste Mens du ser på et TV-program i fullskjerm, kan du med Nå og neste se hvilke programmer som vises nå (eller senere) på andre kanaler, uten å gå bort fra det programmet du holder på å se. Det gjør du med piltastene på fjernkontrollen. 1 Trykk på en av piltastene på fjernkontrollen for å se Nå og neste-bildet. Bildet vises nederst på skjermen, og TV-en fortsetter å være på det programmet du holder på å se. 2 Trykk på pil opp eller pil ned for å bla fram eller tilbake mellom de programmene som vises samtidig med det programmet du holder på å se. For hvert program viser Nå og neste tittel, bilde-i-bilde og relevante opplysninger som start- og sluttidspunkt for et direktesendt TV-program. 5

6 Trykk på høyrepil eller venstrepil for å gå fram og tilbake mellom programmene som vises senere på den kanalen som Nå og neste viser. For hvert kommende program viser Nå og neste tittel og relevante opplysninger - som starttidspunktet for et direktesendt TV-program eller prisen på en leiefilm. 3 Trykk på OK-tasten for å skifte til det programmet som vises i Nå og neste, eller for å få ytterligere informasjon om programmet hvis det ikke vises ennå. Se TV 4 Trykk på Se TV-tasten på fjernkontrollen for å lukke Nå og neste. Nå og neste forsvinner automatisk etter noen sekunder uten aktivitet. Slik skifter du til forrige kanal Trykk på retur-tasten på fjernkontrollen for å få en oversikt over de sist sette kanalene og skifte til en av dem. 6

7 Bruke hovedmenyen Hovedmenyen Meny gir deg tilgang til flere forskjellige funksjoner. Slik bruker du menyen 1 Trykk på Meny-tasten på fjernkontrollen. Menyen for TV vises. 2 Bruk høyrepil og venstrepil til å velge et hovedemne som Innspilt TV eller Film i den vannrette menylinjen. 3 Benytt pil opp og pil ned til å markere et underemne, f.eks. TV-guide. 4 Trykk på OK-tasten for å aktivere emnet. Se TV 5 Trykk på Meny på nytt for å gå tilbake til hovedmenyen, eller trykk på Se TV-tasten for å lukke hovedmenyen, og gå tilbake til TV-bildet i fullskjerm. 7

8 Bruk TV-guiden Benytt TV-guide til å finne og velge TV-programmer, opptak og leide filmer. Slik finner og velger du programmer med TV-guide 1 Trykk på TV Guide-tasten på fjernkontrollen. Skjermbildet TV-guide vises. 2 Benytt piltastene til å velge ønsket program: Bruk kanalskift-tasten eller pil opp og pil ned for å bla loddrett gjennom TV-guide. Bruk høyrepil og venstrepil for å bla vannrett gjennom TV-guide. 3 Trykk på OK-tasten for å se det valgte programmet. Hvis programmet er tilgjengelig, blir det vist. Hvis programmet ikke er tilgjengelig fordi det først vises senere, vises et skjermbilde med Programinformasjon. 4 Hvis du vil se skjermbildet Programinformasjon for det ønskede programmet, trykker du på info-tasten på fjernkontrollen. Tilbage 5 Benytt piltastene og OK-tasten til å velge en av de mulighetene som finnes under Programinformasjon (f.eks. Ta opp program), eller benytt tilbake-tasten for å gå tilbake til TV-guide. De mulighetene som finnes under Programinformasjon, avhenger av programtypen og når programmet vises. 8

9 Bruke skjermbildet Programinformasjon Programinformasjon viser opplysninger om et program og gir deg mulighet til å blant annet ta opp programmet. Slik bruker du Programinformasjon 1 Bruk piltastene til å velge programmet i TV-guide. 2 Trykk på info-tasten. Du kan også enkelt se Programinformasjon for et program som du ser på i fullskjerm, ved å trykke på info-tasten. Under Programinformasjon kan du velge Se, Ta opp program, Ta opp serie og Andre tidspunkter for et direktesendt TV-program som vises. 3 Trykk på høyrepil for å velge Detaljer og se flere detaljer om programmet. Dette skjermbildet vises kun hvis det finnes ytterligere programdetaljer. 4 Trykk på høyrepil for å velge Medvirkende med en liste over personer som medvirker til regissert programmet. Velg navnet på en person og trykk på OK-tasten for å åpne et skjermbilde med programmer som denne personen har tilknytning til. Deretter kan du velge programmer fra listen. Denne listen vises også når du søker etter programmer via person. 9

10 Ta opp TV-programmer Hvis du har en TV-dekoder med opptaksfunksjon, kan du ta opp det programmet som vises, programmere framtidige opptak og se opptakene når som helst. Du kan ta opp et enkelt program eller en serie programmer som vises med regelmessige mellomrom. TV-dekoderen lagrer opptakene dine og fører en oppdatert liste over dem. Du finner programmene igjen via skjermbildet Innspilt TV. Du kan sette opptak på pause og spole fram og tilbake i dem på samme måte som med en DVD. Avslutte et planlagt opptak med TV-dekoderen i aktiv dvale Når du har planlagt et opptak, blir det gjennomført selv om TV-dekoderen er i aktiv dvale under innspillingen. Dette gjelder imidlertid kun for planlagte innspillinger. Hvis TV-dekoderen er i passiv dvale, blir opptaket ikke gjennomført. Ta opp et enkelt program Du kan ta opp et program mens du ser på det, eller programmere opptak av et enkelt program senere. Ta opp et program mens du ser på det Du kan ta opp et direktesendt program som du ser på i fullskjerm. Opptaket varer inntil det sluttidspunktet som er fastsatt for det, eller du kan legge til mer tid etter programmets sluttidspunkt slik at du får med alt hvis programmet varer lenger enn forventet. 10

11 Slik tar du opp det programmet du ser på, fram til det fastsatte sluttidspunktet Trykk på opptak-tasten på fjernkontrollen. Meldingen «Tar opp» vises kortvarig på skjermen. Opptak-lampen (REC) på TV-dekoderen lyser mens programmet tas opp. NET HDMI REC Opptaket starter umiddelbart og stanser automatisk på det sluttidspunktet som er vist i TV-guide. Slik tar du opp et program som du ser på, og regulerer når opptaket slutter 1 Trykk på opptak-knappen på fjernkontrollen. Meldingen «Tar opp» vises kortvarig på skjermen. NET HDMI Opptak-lampen på TV-dekoderen lyser mens programmet tas opp. 2 Trykk på info-tasten på fjernkontrollen. Skjermbildet Programinformasjon vises. 3 Bruk pil ned for å velge Innstillinger og trykk på OK-tasten. Skjermbildet Innstillinger vises. 4 Hvis du vil legge til ekstra tid for å være sikker på å få med alt, gjør du følgende: a) Benytt piltastene på fjernkontrollen til å velge teksten under Stopp opptak, og trykk deretter på OK-tasten på fjernkontrollen. REC b) Velg når opptaket skal stanse. Du har følgende valgmuligheter: På planlagt tidspunkt 1 time etter 5 minutter etter 2 timer etter 15 minutter etter 3 timer etter 30 minutter etter (Alle opptak forlenges automatisk med 5 min.) 11

12 5 Velg den innstillingen du foretrekker, og trykk på OK-tasten på fjernkontrollen. Du kan også velge Angre og trykke på OK-tasten for å beholde den gjeldende innstillingen. 6 Velg Lagre endringer, og trykk på OK-tasten. Nå er opptaket av programmet planlagt. Opptaket stanser på det tidspunktet etter programslutt som du har stilt inn. Stanse opptak av et program som du ser på 1 Trykk på stopp-tasten på fjernkontrollen mens du ser på programmet i fullskjerm. Det vises en melding om at du kan stanse eller fortsette opptaket. 2 Velg Stopp opptak og trykk på OK-tasten. Meldingen «Opptak stoppet» vises. Hvis du ombestemmer deg og ikke vil stanse opptaket likevel, velger du Fortsett opptak og trykker på OK-tasten. 12

13 Kontrollere opptak Du kan se om TV-dekoderen holder på å ta opp et program som blir vist, på flere måter. Opptakslampen NET HDMI Opptakslampen på frontpanelet på TV-dekoderen lyser rødt hvis programmet blir tatt opp. REC Programinformasjon Skift til programmet og trykk på info-tasten på fjernkontrollen. Skjermbildet Programinformasjon vises. Det er en rød prikk ved navnet på programmet hvis det blir tatt opp. TV-guide Trykk på TV-guide-tasten og se om det er en rød prikk ved programmet i Programinformasjon. 13

14 Ta opp et enkelt program via TV-guide Du kan benytte TV-guide til å programmere opptak av et kommende program eller et program som blir vist nå. Du kan ta opp programmet inntil det sluttidspunktet som er fastsatt for det, eller du kan legge til mer tid etter programmets sluttidspunkt slik at du får med alt hvis programmet varer lenger enn forventet. Slik tar du opp et program fram til det fastsatte sluttidspunktet 1 Trykk på TV Guide-tasten og benytt deretter piltastene til å bla til det programmet du ønsker å ta opp. 2 Trykk på opptak-tasten. Det vises nå en rød prikk ved programmet. Prikken betyr at det er planlagt opptak av programmet. Meldingen «Tar opp» eller «Opptak planlagt» vises kortvarig på skjermen. NET HDMI REC Opptak-lampen på TV-dekoderen lyser mens programmet tas opp. Opptaket starter umiddelbart hvis programmet er under visning. Trykk to ganger på opptak-tasten når du har valgt programmet i TV-guide, for å programmere et serieopptak. Dette vises med tre overlappende prikker. Trykker du en tredje gang, annulleres opptaket og prikkene forsvinner. Hvis du ved en feil programmerer et serieopptak, kan du annullere det ved å trykke på opptak-tasten på nytt. Trykk deretter på opptak-tasten igjen for å programmere et enkelt opptak. Når det planlagte opptaket starter, lyser opptak-lampen på TVdekoderen mens programmet tas opp. 14

15 Slik tar du opp et program og regulerer når opptaket slutter 1 Trykk på TV Guide-tasten og bla til det ønskede programmet med piltastene. 2 Trykk på info-tasten. 3 Velg Ta opp program eller Ta opp serie på dette skjermbildet og trykk på OK-tasten. Skjermbildet Ta opp Program (eller Ta opp Serie) vises. 4 Hvis du vil legge til ekstra tid for å være sikker på å få med alt, gjør du følgende: a) Bruk piltastene på fjernkontrollen til å velge teksten under Stopp opptak, og trykk deretter på OK-tasten på fjernkontrollen. b) V elg når opptaket skal slutte. Du har følgende valgmuligheter: På planlagt tidspunkt 1 time etter 5 minutter etter 2 timer etter 15 minutter etter 3 timer etter 30 minutter etter Velg den innstillingen du foretrekker, og trykk på OK-tasten på fjernkontrollen. Du kan også velge Angre og trykke på OK-tasten for å beholde den gjeldende innstillingen. 5 Hvis du vil endre hvor lenge opptaket skal lagres, gjør du følgende: a) Velg teksten under Behold inntil og trykk på OK-tasten. b) Velg hvor lenge opptaket skal lagres. Du har følgende valgmuligheter: Lagre til harddisken er full Opptaket slettes når harddisken, som rommer 120 timers opptak, er full. Lagre inntil du selv sletter Opptaket lagres til du selv velger å slette det. 15

16 Velg den innstillingen du foretrekker, og trykk på OK-tasten på fjernkontrollen. Du kan også velge Angre og trykke på OK for å beholde den gjeldende innstillingen. 6 Når du har foretatt de ønskede innstillingene, markerer du Lagre og trykker på OK-tasten. Meldingen «Opptak planlagt» vises kortvarig på skjermen. Ta opp et enkelt program manuelt Du kan programmere et opptak manuelt ved å angi kanalen, datoen, tidspunktet og programvarigheten. Du kan kun programmere ett opptak om gangen på dette skjermbildet. Slik programmerer du et opptak manuelt 1 Trykk på meny-tasten på fjernkontrollen. 2 Trykk på høyrepil for å velge Innspilt TV. 3 Trykk på pil ned for å velge Legg til opptak og deretter på OK. 4 Velg Manuelt opptak med Kanal og tid og trykk deretter på OK-tasten. Bruk piltastene på fjernkontrollen for å gå fra felt til felt. Bruk talltastene for å taste inn nummeret på den kanalen du vil ta opp fra, under Kanal. Velg teksten under Dato og trykk på OK-tasten på fjernkontrollen for å stille inn opptaksdatoen. Bruk talltastene til å taste inn starttidspunktet for opptaket (under Start) og sluttidspunktet for opptaket (under Stopp). Du kan stille inn start- og sluttidspunkt i etter de fastsatte tidene eller legge til ekstra tid slik at du får med alt hvis programmet skulle starte tidligere eller slutte senere enn forventet. 16

17 5 Du angir hvor lenge opptaket skal lagres, ved å velge teksten under Lagre opptak og trykke på OK-tasten. Du har følgende valgmuligheter: Lagre til harddisken er full Opptaket slettes når harddisken, som rommer 120 timers opptak, er full. Lagre inntil du selv sletter Opptaket lagres til du selv velger å slette det. 6 Når du har foretatt innstillingene, velger du Opptak og trykker på OK-tasten for å programmere opptaket. Meldingen «Tar opp» eller «Opptak planlagt» vises kortvarig på skjermen. Hvis du ikke vil ta opp likevel, velger du Angre og trykker på OKtasten. Ta opp en serie Du kan programmere daglig eller ukentlig opptak av et program. Du kan også programmere opptak hver hverdag eller hver lørdag/ søndag. Denne funksjonen gjør det mulig å ta opp programmer som blir sendt jevnlig, for eksempel episoder i en serie. Når du har programmert serieopptak, blir opptakene foretatt inntil du annullerer dem igjen. 17

18 Ta opp en serie fra TV-guide Du kan programmere opptak av en serie på samme tidspunkt hver gang det sendes en episode i serien. Slik programmerer du opptak av en serie 1 Trykk på TV Guide-tasten og bruk deretter piltastene til å bla til det programmet du ønsker å ta opp. 2 Trykk på Opptak-tasten to ganger. Meldingen «Serieopptak planlagt» vises kortvarig på skjermen. Når du trykker første gang, vises en rød prikk ved programmet. Når du trykker andre gang, vises tre overlappende prikker. De tre overlappende prikkene angir et serieopptak. TV-dekoderen tar nå opp dette programmet på samme tidspunktet samme dag hver uke i den sendetiden som er vist i TV-guiden. Hvis du trykker på Opptak-knappen en tredje gang, annulleres serieopptaket og de tre overlappende prikkene forsvinner. Endre et serieopptak fra TV-guide Du kan benytte Programinformasjon-skjermbildet for et gitt program til å programmere et serieopptak. Du kan ta opp hver episode til det fastsatte sluttidspunktet, eller du kan legge til mer tid slik at du får med alt hvis det varer lenger enn forventet. Slik programmerer du opptak av en serie 1 Trykk på TV Guide-tasten og bruk deretter piltastene til å bla til det programmet du vil ta opp. 2 Trykk på info-tasten. Skjermbildet Programinformasjon vises. 18

19 3 Velg Ta opp serie på og trykk på OK-tasten. Skjermbildet Ta opp Serie vises. 4 Du kan endre tidspunktene et program tas opp, på skjermbildet Ta opp Serie. Benytt da piltastene til å velge teksten under Tid, og trykk deretter på OK-tasten for å velge hvilke fastsatte programmer som skal tas opp. Du har følgende valgmuligheter: Vilkårlig dag, omkring (f.eks. 13:00) Tar opp programmet uansett ukedag, men bare hvis sendetidspunktet er det samme som eller rundt den valgte episodens sendetidspunkt. Vilkårlig dag, vilkårlig tid Tar opp programmet uansett ukedag og sendetidspunkt. Vilkårlig dag, vilkårlig tid, en gang per dag Tar opp programmet uansett ukedag og sendetidspunkt, men tar bare opp en episode om dagen. 5 Du kan legge til ekstra tid på skjermbildet Ta opp Serie for å sikre at du får med alt i hver episode. Benytt da piltastene til å velge teksten under Stopp opptak, og trykk deretter på OK-tasten. Du kan velge mellom følgende sluttidspunkter for opptaket: På planlagt tidspunkt 1 time etter 5 minutter etter 2 timer etter 15 minutter etter 3 timer etter 30 minutter etter (Alle opptak forlenges automatisk med 5 minutter.) Velg den innstillingen du foretrekker, og trykk på OK-tasten på fjernkontrollen. Du kan også velge Angre og trykke på OK-tasten for å beholde den gjeldende innstillingen. 19

20 Vise en liste med planlagte opptak Du kan se liste over enkeltprogrammer og serieavsnitt som er planlagt til senere opptak. Slik ser du liste over alle planlagte opptak 1 Trykk på meny-tasten på fjernkontrollen. 2 Trykk på høyrepil for å velge Innspilt TV. 3 Trykk på pil ned for å velge Planlagte opptak og deretter på OK-tasten. Skjermbildet Innspilt TV viser en liste over alle kommende enkeltopptak, inklusive serieavsnitt, i den rekkefølgen de blir tatt opp. 4 Bruk piltastene eller kanalskift-knappen til å bla gjennom listen. Vise en liste med planlagte serieopptak Du kan se en liste over de seriene du har planlagt opptak av, og en liste over enkeltavsnittene fra serier som skal tas opp. Slik ser du en liste over serieopptakene du har planlagt 1 Trykk på meny-tasten på fjernkontrollen. 2 Trykk på høyrepil for å velge Innspilt TV. 20

21 3 Trykk på pil ned for å velge Planlagte opptak og deretter på OK-tasten. Skjermbildet Innspilt TV vises. 4 Bruk høyrepil til å velge Planlagte serieopptak i den vannrette menylinjen. Skjermbildet Innspilt TV viser nå en liste over de seriene du har planlagt opptak av. 5 Bruk piltastene eller kanalskift-tasten til å bla gjennom listen, og trykk på OK-tasten hvis du vil se mer informasjon om de enkelte serieopptakene. 21

22 Styre direktesendt TV Hvis du har en TV-dekoder med opptaksfunksjon, kan du styre direktesendt TV med de samme avspillingsknappene (pause, spole fram, spole tilbake) som du benytter til TV-programmer du har tatt opp, eller leide filmer og serier. Du kan lese mer om å styre filmer på side 26. Slik setter du direktesendt TV på pause 1 Trykk på pause på fjernkontrollen for å sette programmet på pause i opptil 90 minutter. Bildet fryser, og det vil vises en statusindikator med følgende informasjon: Pausetidspunktet (vises som en loddrett strek med tidspunktet under) Hvor mye som har blitt tatt opp etter at du satte programmet på pause (hvit tidslinje etter pausetidspunktet) Hvis du har programmet på pause lengre enn den tillatte tiden, starter visningen av programmet automatisk fra der du satte det på pause. 2 Trykk på Spill av for å fortsette å se programmet fra der du satte det på pause. Slik spoler du fram og tilbake i direktesendt TV Trykk på spol fram eller hopp over på fjernkontrollen for å spole fram henholdsvis kontinuerlig eller i korte sekvenser til det stedet der programmet blir direktesendt. Trykk på spol fram en, to eller tre ganger for å spole fram med trinnvis større hastighet. Trykk på spol tilbake for å spole tilbake henholdsvis kontinuerlig eller i 22

23 korte sekvenser. Trykk på spol tilbake en, to eller tre ganger for å spole tilbake med trinnvis større hastighet. Statusindikatoren viser følgende: Stedet du ser på i det som er tatt opp (vises med en loddrett strek med tidspunkt under). Hvor langt du kan spole fram eller tilbake (vises som en hvit tidslinje før og etter det stedet i programmet du ser på). Det stedet der programmet igjen er direktesendt (punktet der den hvite tidslinjen etter tidspunktet slutter). Statusindikatoren forsvinner etter noen sekunder. Du kan når som helst vise programmet ved å trykke på spill av. 23

24 Leie filmer Du har mulighet for å leie filmer direkte via fjernkontrollen når du måtte ønske. Når du har leid en film, kan du se den i minst 24 timer. Slik leier du filmer 1 Trykk på film-tasten på fjernkontrollen. Du kan også trykke på meny-tasten og benytte høyrepil til å gå til Film. 2 Bruk høyrepil-tasten til å gå til Film, og trykk på OK-tasten. 3 Bruk pil opp og pil ned-tastene til å bla i filmutvalget. 4 Bruk pil opp og pil ned til å velge en film eller en underkategori. Underkategorier er angitt med tre prikker til høyre og inneholder flere valgmuligheter. 5 Velg den ønskede filmen, og trykk deretter på OK-tasten. Skjermbildet Programinformasjon vises. Her får du et resymé av filmen og kan se hvem som medvirker. 6 Velg Lei for (beløp), og trykk deretter på OK-tasten. Hvis filmen er sperret av Foreldrekontroll, blir du bedt om å taste inn pinkoden for å låse den opp. Den vil nå være tilgjengelig i 24 timer. Du finner flere opplysninger i avsnittet Foreldrekontroll på side

25 7 Velg Lei i meldingen som vises, og trykk deretter på OK-tasten. Når du har foretatt kjøpet og om nødvendig fjernet sperringen av filmen, starter den umiddelbart. Hvis du heller vil se filmen senere, trykker du på stopp-tasten på fjernkontrollen, velger Avslutt, og trykker deretter på OK-tasten. Nå kan du gå til skjermbildet Leide filmer og spille av filmen når som helst (fram til leieperioden utløper). Undertekster på filmer Filmer på andre språk enn norsk, har vanligvis norske undertekster. Ønsker du å endre språket på tekstingen, gjøres du slik: Når du har startet en film, trykk på tasten alternativer på fjernkontrollen. Velg Språk undertekster. Deretter velger du det språket du ønsker på undertekstene. Leie av filmer med vokseninnhold Du kan også leie filmer med vokseninnhold. Disse filmene er beskyttet av Foreldrekontroll med en pinkode. Dermed beskyttes barn og ungdom effektivt mot å se denne type filmer. Du leier filmene på samme måten som alle andre filmer. Slik finner du filmer med vokseninnhold 1 Trykk på Film-tasten på fjernkontrollen. Du kan også trykke på meny-tasten og bruke høyrepil til å gå til Film. 2 Velg Kategori og deretter Vokseninnhold. Vær oppmerksom på at pinkodene du har fått tilsendt til betaling og Foreldrekontroll, i utgangspunktet er like. Av hensyn til sikkerheten anbefaler vi at du endrer pinkoden for Foreldrekontroll med det samme. Les hvordan i avsnittet «Endre pinkode til Foreldrekontroll» på side

26 Styre filmer Du kan benytte avspillingstastene på fjernkontrollen til å sette en film på pause og spole fram og tilbake akkurat som med en DVD. Slik bruker du tastene Noen av tastene har flere funksjoner avhengig av hvilke knapper du trykker på i forkant. Trykk på pause for å sette filmen på pause. Trykk på spill av for å fortsette å se filmen fra på pause. Trykk på stopp for å stanse filmen. Trykk på spill av for å spille av filmen fra starten. Trykk på spol tilbake eller spol fram for å spole frem eller tilbake. Du kan spole med tre hastigheter Trykk på spol tilbake eller spol fram en, to eller tre ganger for trinnvis høyere hastighet. Trykk på spill av for å fortsette avspillingen ved normal hastighet. Trykk på hopp over for å hoppe fram eller tilbake i korte sekvenser (ca. 30 sekunder). 26

27 Innstillinger Endre bildeformat og -oppløsning Det er mulig å endre bildeformat (skjermoppsett) på TVdekoderen, slik at de viste skjermbildene passer til TV-en din. 4:3 standardformat Benyttes til eldre TV-er. 16:9 bredformat Benyttes hvis du har en bredformat-tv (skjermoppsett 16:9) uten HD-visning. 720p HDTV (via HDMI-kabel) Benyttes hvis TV-en er HD-klar, og du ønsker å benytte formatet 720p. 1080i HDTV (via HDMI-kabel) Benyttes hvis TV-en er HD-klar, og du ønsker å benytte formatet 1080i. 1080p HDTV (via HDMI-kabel) Benyttes hvis TV-en er HD-klar, og du ønsker å benyttet formatet 1080p. Når du endrer skjermoppløsningen, endres formatet på TV-bildet. Slik endrer du bildeformat (skjermoppsett) 1 Trykk på meny på fjernkontrollen. 2 Bruk høyrepil for å velge Innstillinger i den vannrette menylinjen. 3 Bruk pil ned for å velge TV, og trykk deretter på OK-tasten. 4 Bruk pil ned for å velge Skjermformat og oppløsning, og trykk deretter på OK-tasten. 5 Bruk pil opp og pil ned for å markere ønsket skjermoppsett og -oppløsning. 6 Trykk på OK-tasten for å aktivere innstillingene. 7 Bruk piltastene for å velge Fortsett, og trykk deretter på OK-tasten. Du kan også velge Angre og trykke på OK-tasten for å lukke skjermbildet uten å endre skjermoppsett. 27

28 Bruke zoom til å gjøre TV-bildet større eller mindre For å redusere det sorte området i bildekanten kan du øke zoominnstillingen ved å forstørre selve TV-bildet når du ser på TV. Omvendt kan du forminske zoominnstillingen slik at TV-bildet blir mindre, hvis det mangler for mye av TV-bildet i kantene. Zoom fungerer bare på bredformat-tv. Slik endrer du zoominnstilling 1 Trykk på tasten alternativer på fjernkontrollen til TVdekoderen mens du ser på TV. 2 Bruk høyre- og venstrepil for å bytte til menyen Skjermformat. 3 Bruk pil opp og pil ned for å velge ønsket skjermoppsett. Hvis du øker zoominnstillingen, er der risiko for at noe av TVbildet forsvinner ut bak kanten. Målet er å redusere det sorte området uten å beskjære TV-bildet for mye. Det er 5 zoominnstillinger: Normal Denne innstillingen plasserer bildet midt på skjermen (standardinnstilling). Strekk ut Denne innstillingen strekker ut bildet så det fyller hele skjermen. Dette kan imidlertid forvrenge bildet. Zoom 1, Zoom 2, Zoom 3 - Hver innstilling gir større zoom slik at det sorte området blir mindre. Det skjærer bort noe av toppen og bunnen av bildet. 4 Trykk på OK-tasten for å velge en zoominnstilling. Hvis du vil annullere innstillingen igjen, gjentar du prosedyren over og velger innstillingen Normal. 28

29 Foreldrekontroll Om du å ønsker å hindre barn i å se bestemte TV-kanaler, opptak og visse typer leide filmer, kan du aktivere Foreldrekontroll. Foreldrekontroll gjelder ikke bare visning av de låste programmene i fullskjerm, men også for bilde-i-bilde-visning (i for eksempel TV-guiden). Når du har aktivert Foreldrekontroll, kan du når som helst endre de valgte innstillingene, skifte pinkode og oppheve Foreldrekontroll igjen enten midlertidig eller permanent. Merk: Sperrede kanaler og programmer vises fortsatt i TV-guiden, og du kan programmere opptak av disse uten å angi pinkode. Du må imidlertid angi pinkode for å se opptakene. Aktivere Foreldrekontroll Du aktiverer Foreldrekontroll og endrer innstillinger på skjermbildet Innstillinger - Foreldrekontroll. På dette skjermbildet kan du også kontrollere om Foreldrekontroll er aktivert: Hvis det vises et bilde av en lukket lås ved Foreldrekontroll, er pinkoden allerede stilt inn og Foreldrekontroll aktivert. 29

30 Slik aktiverer du Foreldrekontroll 1 Trykk på meny-knappen på fjernkontrollen. 2 Bruk høyrepil for å velge Innstillinger i den vannrette menylinjen. 3 Bruk pil ned for å velge Foreldrekontroll og trykk på OK-tasten. 4 Tast inn den firesifrede pinkoden for Foreldrekontroll. Pinkoden for Foreldrekontroll brukes til å åpne menyen for Foreldrekontroll. Du har to muligheter for Foreldrekontroll: TV-kanaler Sett en generell foreldrelås på utvalgte eller alle kanaler. Ratings Sett aldersbegrensning på de filmene du kan leie. Her sammenliknes den valgte aldersgrensen med den oppgitte aldersgrensen for filmen. Merk at aldersbegrensningen kun gjelder for leide filmer ikke TV-kanaler generelt (direktesendt TV). Slik aktiverer du foreldrelås på TV-kanaler 1 Bruk piltastene for å gå til Skift under Lås TV-kanaler, og trykk deretter på OK-tasten. 2 Bruk pil opp og pil ned for å velge ønsket kanal, og trykk på OK-tasten. 30

31 3 Bruk piltastene for å velge Lagre, og trykk deretter på OK-tasten. En hengelås ved TV-kanalen indikerer at kanalen er låst. Slik aktiverer du aldersbegrensning på filmer 1 Velg menypunktet Foreldrekontroll og trykk på OK-tasten. 2 Bruk piltastene til å gå til Skift under Ratings, og trykk deretter på OK-tasten. 3 Bruk piltastene for å velge ønsket begrensning, og trykk på OK-tasten. Nivå Beskrivelse Symbol Vokseninnhold 15 Tillatt for barn over Tillatt for barn over 11 7 Tillatt for alle, men frarådes barn under 7 år A Tillatt for alle Uegnet for barn 4 Bruk piltastene for å velge Lagre, og trykk deretter på OK-tasten. Nå er alle filmer du kan leie, automatisk låst med den valgte aldersgrensen. 31

32 Slå av Foreldrekontroll Du kan oppheve låsing av en TV-kanal eller en aldersbegrensning på Film ved å slå av Foreldrekontroll. Slik slår du av Foreldrekontroll: 1 Trykk på meny-tasten. 2 Bruk høyrepil for å velge Innstillinger i den vannrette menylinjen. 3 Bruk pil ned for å velge Foreldrekontroll, og trykk på OK-tasten. 4 Tast inn den firesifrede pinkoden for Foreldrekontroll. Pinkoden for Foreldrekontroll brukes for å åpne menyen for Foreldrekontroll. 5 Bruk piltastene for å gå til Skift under enten TV-kanaler eller Ratings. Trykk deretter på OK-tasten. 6 Bruk pil ned for å velge Lås alle opp, og trykk på OK-tasten. 7 Bruk pil opp for å gå til Lagre, og trykk deretter på OK-tasten. 32

Brukerveiledning TV og Moviebox

Brukerveiledning TV og Moviebox Brukerveiledning TV og Moviebox TV og Moviebox fra NextGenTel Denne veiledningen gir deg en oversikt over de mest brukte tjenestene og innstillingene. Du får også en oversikt over hvordan du navigerer

Detaljer

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon BRUKERVEILEDNING Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon Motorola 1960 PVR og ADB 5812 PVR Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon. Denne veiledningen gir deg en oversikt over hvordan du benytter opptaks-

Detaljer

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box 1 Kreatel/Motorola Set-Top-Box Set-Top-Box (STB) er en viktig del av Homebase systemet. Det er via STB en du kan se på TV, høre på radio, lese Sameie/Borettslags

Detaljer

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon JULI 2011 Brukerveiledning BRUKERVEILEDNING Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon Motorola 1960 PVR, ADB 5812 PVR og Motorola 1963 PVR Tv-dekoder

Detaljer

T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V

T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V Installasjonsveiledning (Modell: ISB2201 og ISB2231) Gratulerer med din nye TV-dekoder Din nye TV-dekoder vil gi deg muligheten til å se på TV fra NextGenTel

Detaljer

HRB Hadeland og Ringerike Bredbånd

HRB Hadeland og Ringerike Bredbånd Brukerveiledning Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon HRB Hadeland og Ringerike Bredbånd 1. Tv-dekoder med opptak- og pausefunksjon 2. Opptak 3. Avspilling 4. Sletting av opptak 5. Oppsett

Detaljer

Brukerveiledning Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon

Brukerveiledning Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon Brukerveiledning Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon 1. Tv-dekoder med opptak- og pausefunksjon Denne veiledningen gir deg en rask oversikt over hvordan du benytter opptaks- og pausefunksjonen

Detaljer

SMART-boks II Kom i gang!

SMART-boks II Kom i gang! SMART-boks II Kom i gang! Brukerfordeler: Fjernkontroll med ekstra god rekkevidde Kan kobles til internett via wifi-nettverk Gir tilgang til RiksTVs underholdningsportal, se rikstv.no/underholdningsportal

Detaljer

Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3

Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3 Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3 Velkommen Gratulerer med fiber og Altibox Takk for at du valgte Altibox fra Viken Fiber og velkommen til oss! Altibox gir deg utrolige muligheter, både i dag og

Detaljer

Guide 2 BRUKERMANUAL

Guide 2 BRUKERMANUAL Guide 2 BRUKERMANUAL INNHOLD BRUKERMANUAL INNHOLD 2 1 HOVEDMENY 7 1.1 PROGRAMMERING AV INNSPILLINGER 7 (Valg 1 på hovedmenyen) 1.1.1 Videoopptak av et kommende program 7 1.1.2 Videoopptak av et program

Detaljer

HURTIGGUIDE Kom i gang på... Velkommen som kunde!

HURTIGGUIDE Kom i gang på... Velkommen som kunde! HURTIGGUIDE Kom i gang på... 1 2 3 Velkommen som kunde! Velkommen Gratulerer med fiber og Altibox Takk for at du valgte Altibox fra Viken Fiber og velkommen til oss! Altibox gir deg utrolige muligheter,

Detaljer

venner med tv-pakken Bli venner med tv-pakken ved hjelp av fjernkontroll og tastatur

venner med tv-pakken Bli venner med tv-pakken ved hjelp av fjernkontroll og tastatur Tv Brukerveiledning 1 Bli venner med tv-pakken 1 Bli venner med tv-pakken 2 Navigasjon 3 Tv-portalen ved hjelp av fjernkontroll og tastatur og dens tjenester Tv fra Vesterålskraft Bredbånd betyr at du

Detaljer

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN DEN NYE TV-OPPLEVELSEN SE TV SOM FØR Finn tv-kanal s. 8 Pause, spole og opptak s. 9 Guide s. 10 Miniguide og programmeny s. 11 Favorittkanaler s. 20 NYHETER Start forfra s. 12 Reprise s. 13 Profiler s.

Detaljer

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN DEN NYE TV-OPPLEVELSEN SE TV SOM FØR Finn tv-kanal s. 8 Pause, spole og opptak s. 9 Guide s. 10 Miniguide og programmeny s. 11 Favorittkanaler s. 20 NYHETER Start forfra s. 12 Reprise s. 13 Profiler s.

Detaljer

JANUAR 2016 TV BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 TV BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 TV BRUKERVEILEDNING 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 NAVIGASJON VED HJELP AV FJERN KONTROLL OG TASTATUR S 8 3 TV-PORTALEN OG DENS TJENESTER S 10 4 ALTIBOX TV OVERALT S 13 5 OPPTAKSDEKODER

Detaljer

Get filmleie. Brukerveiledning. Brukerveiledning

Get filmleie. Brukerveiledning. Brukerveiledning Get filmleie Brukerveiledning Get filmleie Brukerveiledning Innhold Funksjoner for fjernkontroll 3 Hva er Get filmleie? 4 1 Trykk på filmtasten 6 2 Velg film 7 3 Bekreft leie av film 7 Flere funksjoner

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling TV

Brukerveiledning Tilkobling TV SEPTEMBER 2014 Graving og kabling 4 Plassering av hjemmesentral Brukerveiledning Tilkobling TV Alt du trenger å vite om bruken av TV 1 2 1 Koble til hjemmesentral S 4 2 Navigasjon ved hjelp av fjernkontroll

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Kom i gang med din dekoder

Kom i gang med din dekoder HD 2840-C Kom i gang med din dekoder Digital HD-dekoder Canal Digital Kabel TV Kundeservice 06090 www.canaldigital.no 1 Pakk ut innholdet Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen.

Detaljer

Velkommen til Homebase!

Velkommen til Homebase! Velkommen til Homebase! Denne guiden hjelper deg med å komme i gang med Digital-TV fra Homebase. Vi håper vi har gjort det så enkelt som mulig for deg. Dekoderen du har mottatt er en HDTV-dekoder som også

Detaljer

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING ivisjon TV BRUKERVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT OM BRUK...3 Set Top Boks og fjernkontroll...3 INSTALLASJON...4 Slik går du frem:...4 STB 500-serie...6 SET TOP BOKSEN SETT BAKFRA...6 TILKOBLING...7

Detaljer

Velkommen til Homebase!

Velkommen til Homebase! Velkommen til Homebase! Denne guiden hjelper deg med å komme i gang med Digital-TV fra Homebase. Vi håper vi har gjort det så enkelt som mulig for deg. Dekoderen du har mottatt er en HDTV-dekoder som også

Detaljer

JULI 2015 TV BRUKERVEILEDNING

JULI 2015 TV BRUKERVEILEDNING JULI 2015 TV BRUKERVEILEDNING 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 NAVIGASJON VED HJELP AV FJERN KONTROLL OG TASTATUR S 8 3 TV-PORTALEN OG DENS TJENESTER S 10 4 ALTIBOX TV OVERALT S 13 5 OPPTAKSDEKODER S

Detaljer

Kaon KSC 510 og 570. Mål signalstyrke. Denne guiden er laget til Kaon KSC-510 (S/W 1.0.0) og Kaon KSC-570(SW 3.05.00).

Kaon KSC 510 og 570. Mål signalstyrke. Denne guiden er laget til Kaon KSC-510 (S/W 1.0.0) og Kaon KSC-570(SW 3.05.00). Kaon KSC 510 og 570 Denne guiden er laget til Kaon KSC-510 (S/W 1.0.0) og Kaon KSC-570(SW 3.05.00). I menyen under kan du velge mellom 8 rutiner. Trykk på den du vil vite mer om og du vil få opp en beskrivelse

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling tv

Brukerveiledning Tilkobling tv JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling tv ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV TV 1 1 2 3 4 5 6 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL NAVIGASJON VED HJELP AV FJERNKONTROLL OG TASTATUR TV-PORTALEN OG DENS TJENESTER PVR

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling TV

Brukerveiledning Tilkobling TV Juli 2014 Graving og kabling 4 Plassering av hjemmesentral Brukerveiledning Tilkobling TV Alt du trenger å vite om bruken av TV 1 Altibox TV 1 Koble til hjemmesentral 1 Koble til hjemmesentral S 3 Denne

Detaljer

En tjeneste for deg i oppgradert nett. Get filmleie. Brukerveiledning

En tjeneste for deg i oppgradert nett. Get filmleie. Brukerveiledning En tjeneste for deg i oppgradert nett Get filmleie Brukerveiledning 2 Innhold 4 Funksjoner for fjernkontroll 5 Hva er Get filmleie? 6 Hvilke filmer kan jeg leie? 6 Hva skal til for å få tjenesten? 7 Slik

Detaljer

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft

Detaljer

Kom i gang! Digital Hybrid PVR HD-mottaker SRT 8965

Kom i gang! Digital Hybrid PVR HD-mottaker SRT 8965 Kom i gang! Digital Hybrid PVR HD-mottaker SRT 8965 Snart kan du......leie film fra sofaen...se det du gikk glipp av Varg Veum De døde har det godt SF Film ...se mange programmer i HD-kvalitet...se nett-tv

Detaljer

venn med tv-tjenesten

venn med tv-tjenesten FASETT JUNI 2010 Altibox fra [partnerens navn her] er en fiberløsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberkabel får du raske internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud pluss sikker

Detaljer

Utvidet brukermanual for 1903t

Utvidet brukermanual for 1903t Utvidet brukermanual for 1903t Problem: Det er ikke alltid at fjernkontrollen fungerer skikkelig Løsning: Resett fjernkontrollen på følgende måte: Indikatorlampe 1 For å resette fjernkontrollen holder

Detaljer

Intro/Portaltasten/TV-portal

Intro/Portaltasten/TV-portal Brukerveiledning Intro/Portaltasten/TV-portal Velkommen til Homebase! Denne brukerveiledningen hjelper deg med å komme i gang med Digital-TV fra Homebase. Dekoderen du har mottatt er en HDTV-dekoder med

Detaljer

Denne guiden er laget til Canal Digital MHW mottaker med følgende data:

Denne guiden er laget til Canal Digital MHW mottaker med følgende data: MEDIA HIGHWAY (MHW) Denne guiden er laget til Canal Digital MHW mottaker med følgende data: Software: 6-10-21-29-32-33-35-36-37-41 og 42. Herunder mottakere: Canal Digital MHW leiemottakere Nokia 9310

Detaljer

Kort brukerveiledning

Kort brukerveiledning Kort brukerveiledning TANDBERG MXP-systemer Norsk Programvareversjon F1 D13623.04 June 2006 Reproduksjon av hele eller deler av dette dokumentet er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra Innhold Generell

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Bli venn med tv-tjenesten. ved hjelp av fjernkontroll og tastatur. Tv-portalen og dens tjenester. PVR (opptak) Fotballtjenesten fra Altibox

Bli venn med tv-tjenesten. ved hjelp av fjernkontroll og tastatur. Tv-portalen og dens tjenester. PVR (opptak) Fotballtjenesten fra Altibox Tv Brukerveiledning 1 2 Navigasjon 3 4 5 6 Bli venn med tv-tjenesten ved hjelp av fjernkontroll og tastatur Tv-portalen og dens tjenester PVR (opptak) Fotballtjenesten fra Altibox Innstillinger 1 Bli venn

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Brukerveiledning 2012

Brukerveiledning 2012 Brukerveiledning 2012 SnapTV TV-portal Dette er hovedmenyen der du finner dine funksjoner og tjenester. Naviger mellom portalikonene med høyre/venstre piltast og trykk OK for å velge ønsket funksjonalitet.

Detaljer

For å måle signalstyrke på en allerede installert mottaker velg ønsket kanal, trykk deretter på rød knapp.

For å måle signalstyrke på en allerede installert mottaker velg ønsket kanal, trykk deretter på rød knapp. Digiality CX-CI 304 Denne guiden er laget til Digiality CX-CI 304 med følgende data: SW Release 27th of October 2003 SW Version 10. Nedenfor følger noen brukertips for denne dekoderen. -------------------------------------------------------

Detaljer

brukermanual VIP 1910

brukermanual VIP 1910 brukermanual VIP 1910 INSTALLASJON 7 0 + - Boksen du har mottatt inneholder: TV-dekoder er en viktig del av Homebase. Den gjør at du kan se på TV, høre på radio, få informasjon fra sameie/borettslag, leie

Detaljer

De eneste garantiene for Hewlett-Packard-produkter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester.

De eneste garantiene for Hewlett-Packard-produkter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. De eneste garantiene for Hewlett-Packard-produkter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet kan tolkes som en tilleggsgaranti.

Detaljer

IP-telefoni. Tv Brukerveiledning

IP-telefoni. Tv Brukerveiledning IP-telefoni Tv Brukerveiledning Brukerveiledning 1 Bli venn med tv-tjenesten 2 Navigasjon 3 4 5 6 ved hjelp av fjernkontroll og tastatur Tv-portalen og dens tjenester PVR (opptak) Fotballtjenesten fra

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

Tv Brukerveiledning. Din lokale leverandør: PARTNER LOGO

Tv Brukerveiledning. Din lokale leverandør: PARTNER LOGO FASETT JUNI 2009 Tv Brukerveiledning Altibox fra XXX er en fiberløsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberkabel får du raske internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud pluss sikker

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

Bli venn med tv-tjenesten. Tv fra Altibox betyr at du fra nå av kan bruke tv-apparatet til mer enn bare å se tv-kanaler. Mulighetene er mange!

Bli venn med tv-tjenesten. Tv fra Altibox betyr at du fra nå av kan bruke tv-apparatet til mer enn bare å se tv-kanaler. Mulighetene er mange! 2TV 2.1 Bli venn med tv-tjenesten Tv fra Altibox betyr at du fra nå av kan bruke tv-apparatet til mer enn bare å se tv-kanaler. Mulighetene er mange! Denne brosjyren forteller deg hva du har i vente. Den

Detaljer

ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV TV. Brukerveiledning Tilkobling tv

ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV TV. Brukerveiledning Tilkobling tv ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV TV Brukerveiledning Tilkobling tv 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRALEN NAVIGASJON VED HJELP AV FJERNKONTROLL OG TASTATUR TV-PORTALEN OG DENS TJENESTER PVR (OPPTAK)

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

venn med tv-tjenesten

venn med tv-tjenesten 1 Bli venn med tv-tjenesten 1 Bli venn med tv-tjenesten 2 Navigasjon 3 4 5 6 ved hjelp av fjernkontroll og tastatur Tv-portalen og dens tjenester PVR (opptak) Fotballtjenesten fra Altibox Innstillinger

Detaljer

TV fra Telenor Brukerveiledning. Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1

TV fra Telenor Brukerveiledning. Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1 TV fra Telenor Brukerveiledning Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1 2 TV fra Telenor Brukerveiledning Innhold i esken Telenor TV-opptaker 5 7 Forside 1. USB (Ikke i bruk) 2. Åpning for programkort

Detaljer

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Innhold For deg som skal i gang med å bruke ditmer edagsorden i ipad eller Internett 1. Slik får du tilgang til ditmer edagsorden... 2 2.

Detaljer

HURTIGGUIDE Kom i gang på... Velkommen som kunde!

HURTIGGUIDE Kom i gang på... Velkommen som kunde! HURTIGGUIDE Kom i gang på... 1 2 3 Velkommen som kunde! Gratulerer med fiber og Altibox Takk for at du valgte Altibox fra Viken Fiber og velkommen til oss! Altibox gir deg utrolige muligheter, både i dag

Detaljer

HD PVR 102-CT. Kom i gang på 1 2 3. Digital HD PVR-dekoder. Canal Digital Kabel TV Kundeservice 06090 www.canaldigital.no

HD PVR 102-CT. Kom i gang på 1 2 3. Digital HD PVR-dekoder. Canal Digital Kabel TV Kundeservice 06090 www.canaldigital.no HD PVR -CT Kom i gang på Digital HD PVR-dekoder Canal Digital Kabel Kundeservice www.canaldigital.no Pakk ut innholdet Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen. Innholdet ligger mellom

Detaljer

HD PVR 102-CT. Kom i gang på 1 2 3. Digital HD PVR-dekoder. Canal Digital Kabel TV Kundeservice 06090 www.canaldigital.no

HD PVR 102-CT. Kom i gang på 1 2 3. Digital HD PVR-dekoder. Canal Digital Kabel TV Kundeservice 06090 www.canaldigital.no HD PVR -CT Kom i gang på Digital HD PVR-dekoder Canal Digital Kabel Kundeservice www.canaldigital.no Pakk ut innholdet Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen. Innholdet ligger mellom

Detaljer

2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen.

2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen. KOBLE ANTENNEKABELEN TIL PLUGG Aller først må du koble kabelen til antennepluggen. 1. Fjern 15 mm av plastikken på kabelen. 2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen. 3. Åpne skruene

Detaljer

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater er den komplette løsningen for digital underholdning slik at du kan glede deg over TV-titting og

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Alarmsystemets fjernkontroll Innstillingsveiledning - Norwegian Kjære Kunde, I denne veiledningen finner du den informasjonen du trenger for å kunne aktivere

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION VOLVO QUICK GUIDE - RSE WEB EDITION REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil har et eksklusivt multimedieanlegg. Rear Seat Entertainment-systemet utvider bilens ordinære lydanlegg med: To bildeskjermer A/V-AUX-inngang

Detaljer

Brukerveiledning. for 3nets tjenester

Brukerveiledning. for 3nets tjenester Brukerveiledning for 3nets tjenester Tilkobling fibersentralen...side 2 Oppsett av Internett...side 4 Oppsett internett på ruter...side 4 Oppsett av epost- Outlook...side 7 Get TV App...side 8 Kanalvalg

Detaljer

Easy Games. Spillsamling COPYRIGHT 2004: LÄRAMERA & LERIPA

Easy Games. Spillsamling COPYRIGHT 2004: LÄRAMERA & LERIPA Easy Games Spillsamling COPYRIGHT 2004: LÄRAMERA & LERIPA Norsk versjon ved NorMedia, Pb. 24, 1451 Nesoddtangen. Tlf. 66915440, Fax 66912045. kontakt@normedia.no www.normedia.no 1 Innhold Easy Games 3

Detaljer

Av LäraMera Program AB og Leripa AB. Kristina Grundström

Av LäraMera Program AB og Leripa AB. Kristina Grundström Av LäraMera Program AB og Leripa AB Grafikk Musikk Pedagogikk Programmering Kristina Grundström Erik Truedsson Ann Truedsson Richard Hultgren Norsk versjon: NorMedia, Pb. 24, 1451 Nesoddtangen. Tlf. 66915440,

Detaljer

Skrive ut og slette holdte jobber

Skrive ut og slette holdte jobber Når du sender en jobb til skriveren, kan du angi i driveren at du vil at skriveren skal holde jobben i minnet. Når du er klar til å skrive ut, må du gå til skriveren og bruke menyene på kontrollpanelet

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Bruksanvisning. BroadLink RM2

Bruksanvisning. BroadLink RM2 Bruksanvisning BroadLink RM2 Utgivelse 2. September 2014 Gratulerer med din nye BroadLink WiFi E-Fjern kontroller. Innhold Side 3... Laste ned APP Side 3... App installering Side 4... Koble til Wi-Fi-nettverk

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Dette dokumentet vil hjelpe deg å komme i gang med bruk av Tindra.

Innholdsfortegnelse. Dette dokumentet vil hjelpe deg å komme i gang med bruk av Tindra. Tindra er vår nettbaserte fagapplikasjon for frivillige organisasjoner, for deres ansatte og tillitsvalgte. Tindra gir sikker tilgang til organisasjonens egne data gjennom kryptert forbindelse, med full

Detaljer

Undersøke modellen... 3

Undersøke modellen... 3 DDS-CAD 9 Undersøke modellen Kapittel 2 1 Innhold Side Kapittel 2 Undersøke modellen... 3 Vis alt... 3 Vis forrige utsnitt/forminsk bildet... 3 Zoom inn markert objekt... 3 Midterste musetast holdes nede...

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden med fjernkontroll, (* 9999 # ved levering). Lampe lyser fast rødt i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Tilbehør 1 2. Tilkobling og kontroll 2 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3 3. Tilkobling 5 3.1 Tilkobling til TV... 5 3.1 Tilkobling av kabeltvsignal... 6 4. Oppsett 7 4.1 Første

Detaljer

Digiality CX-CI 422 TS

Digiality CX-CI 422 TS Digiality CX-CI 422 TS Feilmelding på skjermen Melding 1 Hvis mottakeren har for dårlig signal inn kommer dette bilde opp, mottakeren kan veksle mellom denne meldingen og bilde (ofte med firkanter og masse

Detaljer

Brukerveiledning Ipad og Goodreader

Brukerveiledning Ipad og Goodreader Brukerveiledning Ipad og Goodreader 28.10.13 Innhold: Del 1: - Side 2 5: Koble seg på et nettverk? Del 2: - Side 6 15: Sync(hente sakspapirer) Finne utvalg i serveren som en vil «Sync e». Del 3: - Side

Detaljer

Kom godt i gang med CD-ORD 8. mikrov.no

Kom godt i gang med CD-ORD 8. mikrov.no Kom godt i gang med CD-ORD 8 mikrov.no Denne manualen gir de viktigste informasjonene om CD-ORD 8 Du finner en utdypende manual om programmet i CD-ORDs verktøylinje. Hjelp i verktøylinjen Innhold Oversikt

Detaljer

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes.

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes. Gratulerer med ny DEFA ILALARM! DEFA har over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, og satser sterkt på kvalitetskontroll av produktene. Dette for at din nye bilalarm skal være av best

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

Enkel brukerhåndbok. for ipad

Enkel brukerhåndbok. for ipad Enkel brukerhåndbok for ipad 1 Dvale/vekke Kameralinse bak Sidebryter Oversikt Mikrofon Hodetelefon og lyduttak Mikro- eller Nano SIM skuff Lydknapper Høytaler 3 Docking- tilkobling Slå av og på LÅS ipaden

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Brukermanual for TPB Reader 1.0 Norsk

Brukermanual for TPB Reader 1.0 Norsk Brukermanual for TPB Reader 1.0 Norsk Her følger en beskrivelse over hvordan man bruker programmet TPB Reader. Alle funksjoner i programmet samt bruk av hurtigtaster beskrives. Du kan også bruke mus og

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Det er flere alternativer når det gjelder valg av nettbrett. Denne brukerveiledningen er laget med utgangspunkt i Samsung

Detaljer

Velkommen til PlayStation-verdenen. Konfigurer PS4 med denne hjelpsomme hurtigstartveiledningen. Hurtigstartveiledning.

Velkommen til PlayStation-verdenen. Konfigurer PS4 med denne hjelpsomme hurtigstartveiledningen. Hurtigstartveiledning. Velkommen til PlayStation-verdenen Konfigurer PS4 med denne hjelpsomme hurtigstartveiledningen. Hurtigstartveiledning Norsk CUH-1004A Komme i gang Koble til TV-en. Følg trinnene til nedenfor for å koble

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

Brukerhåndbok. Braillex Live/Live+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0514

Brukerhåndbok. Braillex Live/Live+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0514 Brukerhåndbok Braillex Live/Live+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0514 Braillex Live / Live+ Bruke Braillex

Detaljer

AV-mottaker med flere kanaler. Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning

AV-mottaker med flere kanaler. Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning AV-mottaker med flere kanaler STR-DN1020 Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning 1 Koble til høyttalerne 2 Koble TV-en til andre enheter 3 Andre tilkoblinger 4 Velge høyttalere og optimalisere

Detaljer

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger Brukerdokumentasjon Oppdatert informasjon og brukerveiledning finner du også på www.anleggsterminal.no. Har du spørsmål, ta kontakt på epost: anleggsterminal@proresult.no, eller telefon: 57 82 00 06 Innholdsliste

Detaljer

Brukerhåndbok ipad. for politikere i Melhus kommune

Brukerhåndbok ipad. for politikere i Melhus kommune Brukerhåndbok ipad for politikere i Melhus kommune Innhold SUPPORT... 3 GRUNNKURS I BRUK AV IPAD... 4 KOMME I GANG... 4 Slå på ipad... 4 Velg kode... 4 WIFI (internett)... 5 Opprette apple-id... 5 E-post...

Detaljer

Farge touchskjerm (berøringsskjerm)

Farge touchskjerm (berøringsskjerm) KITCHEN MINDER 2 System BRUKERMANUAL Kitchen Minder 1 svart-hvitt og farge enheter har gått over til Kitchen Minder 2 Farge touchskjerm (berøringsskjerm) med nytt utseende og noen endringer på interne

Detaljer

Hvem er NextGenTel? Norges nest største bredbåndsleverandør. Leverer stadig flere TV-løsninger. Del av TeliaSonera

Hvem er NextGenTel? Norges nest største bredbåndsleverandør. Leverer stadig flere TV-løsninger. Del av TeliaSonera Det smarte valget Hvem er NextGenTel? Norges nest største bredbåndsleverandør Leverer stadig flere TV-løsninger Del av TeliaSonera 1 Hvorfor velge NextGenTel? - 400.000 TV-kunder - 220.000 internett-kunder

Detaljer

Kom i gang HD PVR 5743-CDX IPTV. Canal Digital Kabel / Telenor Norge AS Postboks 1418 Oasen 5844 Bergen Kundeservice 815 00 391 www.canaldigital.

Kom i gang HD PVR 5743-CDX IPTV. Canal Digital Kabel / Telenor Norge AS Postboks 1418 Oasen 5844 Bergen Kundeservice 815 00 391 www.canaldigital. Canal Digital Kabel / Telenor Norge AS Postboks 1418 Oasen 5844 Bergen Kundeservice 815 00 391 www.canaldigital.no HD PVR 5743-CDX IPTV KOM I GANG CanalDigitalKabel @CDKabel T-WE IPTV/MARS 2016/ESPERVIK

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

Brukerveiledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com

Brukerveiledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com Brukerveiledning DEVIreg Touch Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Innhold 1 Innledning................ 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner..... 5 2 Innstillinger............... 6 2.1 Stille inn

Detaljer

Enkel oversikt og kontroll på dagen der du er. Art.nr. 11 300 HMS nr. 149 681

Enkel oversikt og kontroll på dagen der du er. Art.nr. 11 300 HMS nr. 149 681 TIDSKONTROLL Brukerveiledning Enkel oversikt og kontroll på dagen der du er. Art.nr. 11 300 HMS nr. 149 681 TIDSKONTROLL Viktig å tenke på side 3 Hvordan bruke TIDSKONTROLL side 3 Dag side 3 Kveld side

Detaljer

Hurtigveiledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO

Hurtigveiledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO Hurtigveiledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO Taster og deler 10 Volum-/zoometast 11 Medietast 12 Skjerm- og tastelåsbryter 13 Opptakstast 14 Avslutningstast 15 Menytast

Detaljer