Trådløs overvåkningssystem

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trådløs overvåkningssystem"

Transkript

1 Trådløs overvåkningssystem Bruksanvisning Lynsymbolet viser at deler på innsiden av apparatet inneholder elementer med høy spenning. Utropstegnsymbolet viser brukeren at enkelte operasjoner og deler har detaljert beskrivelse i bruksanvisningen. Ikke utsett apparatet for væske eller fuktighet, da dette kan føre til brann eller elektrisk støt. Ikke stikk metallgjenstander gjennom ventilasjonsgitteret. Viktige sikkerhetsanvisninger Les hele bruksanvisningen før bruk, og ta vare på denne til seinere. 1. Les alle sikkerhetsanvisningene nøye. 2. Følg bruksanvisningen når du benytter apparatet. 3. Produktet må ikke benyttes i nærheten av vann, dvs. ved et basseng, i en fuktig kjeller eller andre steder som er utsatt for fuktighet. 4. Apparatet skal koples til den strømkilden som er oppgitt på pakningen. 5. Ikke overbelast utgangene og skjøteledningene, da dette kan føre til brannfare eller fare for elektrisk støt. 6. Ikke forsøk å reparere apparatet på egenhånd. Ved å åpne apparatet, utsetter du deg for fare for støt. 7. Dersom det oppstår skader på apparatet, må du kontakte fagfolk. Skader kan være: - Dersom ledningen eller støpselet er skadet. - Dersom noe faller ned på apparatet. - Dersom apparatet utsettes for væske eller fuktighet. - Dersom ikke apparatet fungerer som det skal ifølge bruksanvisningen. - Dersom apparatet faller i bakken eller skades på annen måte. - Dersom apparatets yteevne er tydelig svekket. 8. Bruk kun godkjente reservedeler. Andre deler kan føre til brann, elektrisk støt og andre farer. 9. Vær forsiktig når du monterer apparatet. Plasser apparatet på en jevn og stødig overflate. 1

2 Kontroller og funksjoner Kamera Se oversikt side 5 i den originale bruksanvisningen. 1. Linse Svart-hvitt CMOS-bildesensor. 2. Mikrofon Lyden overføres gjennom en innebygd kondensatormikrofon fra kameraet til monitoren infrarøde luminescensdioder Forbedrer bildekvaliteten ved dårlige lysforhold. 4. 2,4 GHZ-antenne Dipolantennen har stor forsterkningskraft og sender lyd og videosignalet til monitoren. 5. Batteriskuff Du har mulighet for 4-5 timer trådløs strømforsørging med batterier. Sett inn 8 oppladbare NiCd/NiMh-batterier eller 8 1,5 V-batterier i batteriskuffen. 6. Stativfeste Til å feste stativet til kameraet. 7. På/av nettbryter Regulerer strømforsyningen for kameraet. 8. Strømtilkopling Kople til stikkontakten 12V (500 ma) inn her. Monitor Kontroll innebygd i mottakermonitoren. Se oversikt side 6 i den originale bruksanvisningen. 1. 2,4 GHz-antenne Dipolantennen har stor forsterkningskraft og sender lyd og videosignalet til monitoren. 2. CAT 5,5 bildediagonal 3. Lysstyrkeregulator 4. Kontrastregulator 5. Lydstyrkeregulator 2

3 6. Bryter for kanalvalg Bryter for automatisk kanalvalg Strømkontakt Stikk inn 13,5V, 1,0A AC adapteren her. 8. Videoutgangskontakt RCA-kontakt for video. 9. Lydutgangskontakt RCA-kontakt for lyd. 10. på/avbryter 11. Høyttaler 12. Batteriskuff (ikke avbildet) Sett inn 10 C-batterier. Dette gir mulighet for 2-3 timer strømforsyning. 13. Bryter for funksjonen manuell/automatisk 14. Mutebryter Trådløst kamera - innebygd 1. Fest stativet på veggen eller på et bord, på et egnet underlag. Finn en veggstøtte eller bjelke og fest konsollen med de tre vedlagte skruene. 2. Plasser kameraet på støtten og fest svingplaten. 3. Fest kameraet på stativet og fest forbindelsesskruen på stativfoten. 4. Kople den vedlagte 12V 500 ma AC-ledningen i inngangen på baksiden av kameraet og inn i veggkontakten. Kameraet fungerer like godt på strøm som på batterier. Dersom du bruker apparatet med oppladbare batterier, vil det automatisk bytte til batterier ved strømstans. Dersom du velger å bruke apparatet med batterier, har du større mobilitet, og kan flytte apparatet fra ett rom til et annet. Trådløst kamera kun strømforsyning 1. Forsikre deg om at nettbryteren på kameraet er skrudd av. (OFF) 2. Kople den ene enden av ledningen til baksiden av kameraet og den andre til veggkontakten. Trådløst kamera bruke oppladbare batterier 1. Plasser 8 AA-batterier i batteriskuffen, slik som + og viser. 2. Kontroller at bryteren med påskriften Rechargeable/Alkaline står i posisjon Rechargeable. 3. Plasser batteriskuffen forsiktig i kameraet. 4. Kontroller at strømbryteren på kameraet er skrudd av (OFF). 5. Kople den ene enden av ledningen til baksiden av kameraet og den andre til veggkontakten. 3

4 Trådløst kamera bruke alkaliske batterier 1. Plasser 8 alkaliske batterier i batteriskuffen, slik som + og viser. 2. Kontroller at bryteren med påskriften Rechargeable/Alkaline står i posisjon Alkaline. 3. Plasser batteriskuffen forsiktig i kameraet. 4. Kontroller at strømbryteren på kameraet er skrudd av (OFF). 5. Kople den ene enden av ledningen til baksiden av kameraet og den andre til veggkontakten. Installere kameraet Se tegning side 8 i den originale bruksanvisningen. 1. Fest stativet på stedet på veggen eller en overflate der du ønsker å montere kameraet. Finn en veggstøtte eller bjelke og fest konsollen med de tre vedlagte skruene. 2. Plasser kameraet på støtten og fest svingplaten. 3. Fest kameraet på stativet og fest forbindelsesskruen på stativfoten. 4. Kople den vedlagte 12V 500 ma AC-ledningen i inngangen på baksiden av kameraet og inn i veggkontakten. Monitoren 1. Fest den vedlagte ledningen til baksiden av monitoren og deretter i en veggkontakt. ELLER: 2. Kople ledningen til batteriskuffen og til baksiden av monitoren. Batterihus og batteriskuff Fjern batterihuset ved å fjerne skruen på undersiden av monitoren og skyve batterihuset utover. Dette systemet trenger 10 C-batterier. Merk: Kontroller at batteriene settes i på korrekt måte, slik at det ikke fører til skade på apparatet. 4

5 Montering Merk: Sørg for at strømbryteren på monitoren og kameraet alltid er skrudd av (OFF) før du går videre med følgende skritt. Kamera: (1) Kontroller at strømbryteren på monitoren og kameraet er skrudd på, at kameraet er skrudd på (ON) og at kameraet er innstilt på kanal 1. Monitor: (1) Kople den vedlagte strømledningen til inngangen på monitoren ELLER kople batterihuset til baksiden av monitoren. (2) Still inn de ulike kanalene på monitoren med kanalvalgbryteren. Dersom det oppstår problemer under overføringen (for eksempel dårlig bildekvalitet), må du kanskje stille inn kameraet og monitoren på en annen kanal og/eller stille inn antennen på monitoren og kameraet slik at de peker mot hverandre. (3) Still inn lydstyrken til ønsket nivå. Ved hjelp av mutebryteren på monitorens forside kan du skru lydstyrken helt av. (4) Juster klarhet og kontrast etter ønsket nivå. Systemer med mer enn ett kamera Med denne videosikkerheten kan man overvåke flere steder med flere kameraer. Dersom du tilknytter flere kameraer på monitorsystemet, må kameraene ha en egen kanal ( CH ) fra 1-4. Automatisk omkopling Dette videosikkerhetssystemet tillater deg en automatisk omkopling mellom fire kamerasteder. Dersom du har færre kameraer, kan du stille inn slik at monitoren bytter mellom to eller tre kameraer. Stille inn automatisk omkopling for 2 eller 3 kamerasteder: 1. Trykk på tasten Auto/manual og hold denne inne i mer enn 2 sekunder. Alle fire LED-lamper på forsiden av monitoren lyser. 2. Hold inne tasten Auto/manual. LED-lampen for kanal 4 skrur seg av. Nå er systemet stilt inn slik at det vil bli bytting mellom tre kameraer (1-3). 3. Hold inne tasten Auto/manual. LED-lampen for kanal 3 skrur seg av. Nå er systemet stilt inn slik at det vil bli bytting mellom to kameraer (1-2). 4. Hold inne tasten Auto/manual for å stille inn slik at alle fire kanalene vises igjen. Alle fire LED-lampene lyser. 5

6 Automatiske og manuelle valg for overvåkningsdisplayet Dette systemet er forhåndsinnstilt for å skifte bilde hvert 2. sekund. Ved automatisk bytting er LED-lampen skrudd på ( ON ). Velg manuelt valg på kameraet ved å trykke på Auto/manual. Trykk på kanalvalgbryteren for å velge å vise ønsket kamerasted. Valgfri innstilling av ønsket visningstid Med dette systemet har du valget mellom tre ulike visningstider: 2, 5 og 10 sekunder. Dette systemet er forhåndsinnstilt på 2 sekunder. Endring av visningstiden 1. Trykk på kanalvalgknappen og hold denne inne. LED-tasten lyser for å vise at visningstiden er 2 sekunder. 2. Hold inne kanalvalgtasten. LED-tasten vil blinke med ett sekunds mellomrom for å vise at visningstiden er 5 sekunder. 3. Hold inne kanalvalgtasten. LED-tasten blinker tre ganger for å vise at visningstiden er 10 sekunder. Kople til flere kameraer i systemet Se side 13 i den originale bruksanvisningen. Linjer Kople vedlagte audio/videokabler til audio/videoinngangen på baksiden av monitoren og inn i videomaskinen (VCR). Valgfritt tilbehør Følgende tilbehør kan kjøpes fra forhandleren: Ekstra kamera kan settes inn for å overvåke flere steder. Ekstra mottaker Ekstra sender 6

7 Problemer og løsninger Problem Ikke strømforsyning (ikke bilde/lyd) Dårlig mottak Bildet flimrer Bildet er for lyst eller mørkt Bildet hopper og spretter uregelmessig Kamera - AC-adapteren er ikke - Strømledningen er ikke - AC-adapteren er ikke - Strømledningen er ikke - Sterkt lys i opptaksdelen - Lysbølger i opptaksdelen - Still inn riktig antenneretning Årsak og løsning Mottaker - AC-adapteren er ikke - Strømledningen er ikke - Monitoren er ikke skrudd på - Still inn riktig antenneretning - Feil kanal - Still inn lysheten på monitoren - Still inn antenneretningen Tilbehør 1 trådløst kamera med kamerastativ 1 5,5 monitor 1 batteriskuff (for kamera) 1 batteriskuff (for monitor) 2 AC-adaptere - Adapter 12 V DC 500mA (kamera) - Adapter 13,5 V DC 1000 ma (monitor) 1 RCA scartkabel 1 bruksanvisning Skruer og fester Skruer og fester for kamerastativet 7

8 Spesifikasjoner Trådløst kamera Bildesensor Linse System Synkroniseringssystem Oppløsning Lysstyrke Videoutgang Gammaegenskaper Automatisk lukker Mikrofon Sendefrekvens Modulering HF-utgang Video-utgang Antenne Driftstemperatur Energikilde Mål Batterienes virkningstid Vekt Batterier CMOS 3,6 mm 510 x 492 (farge), 320x240 (svarthvitt) 2:1 mellomlinjering intern negativ synkronisering 240 (svarthvitt), 380 (farger) 0 Lux (svart/hvitt), 2 Lux (farger) 1,0 Vp p/75 Ohm r=0,45 Elektrisk automatisk blender Lukkefølsomhet: 1/60 1/6000 Elektrisk kondesatormikrofon 2,4 GHz 2,4835 GHz (4-kanals) FM 90 dbu/v, 3m 1,0 Vp p/75 Ohm Dipolantenne -10 C C 12 V likestrøm (DC) 500 ma-adapter 5,08 cm x 2,54 cm x 10,16 cm Ca. 4-5 timer 279 gram 8 AA-batterier Monitor Skjermstørrelse 5,5 Mottaksfrekvens 2,41 GHz 2,4835 GHz (4-kanals og aut.) Utgangsnivå 1,0 Vp p/75 Ohm (video) 1,0 Vp p (audio) Følsomhet -25 dbm til -80 dbm Antenne Dipolantenne Oppløsning Over 280 Toneutgang 0,5 watt Energikilde 13,5 V likestrøm (DC) 1000 ma Mål 18 cm x 24 cm x 20,48 cm Effekt 800 ma Batterier 8 C-batterier Driftstemperatur -10 C C Vekt 1,79 kg 8

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Esken inneholder VIKTIG: Kamera

Esken inneholder VIKTIG: Kamera Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision Video Babycall. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisningen og oppbevar den på et trygt sted for senere bruk. Esken

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

Clatronic bilradio AR 615 CD

Clatronic bilradio AR 615 CD Clatronic bilradio AR 615 CD Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde produktet borte fra vann og fuktighet. Produktet bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

Sangean DAB-radio. Komponenter og kontroller Se side 3 og 4 i den originale bruksanvisningen.

Sangean DAB-radio. Komponenter og kontroller Se side 3 og 4 i den originale bruksanvisningen. Sangean DAB-radio Sikkerhetsanvisninger 1. Les bruksanvisningen. 2. Spar på bruksanvisningen. 3. Legg merke til advarslene. 4. Følg alle anvisninger. 5. Ikke bruk apparatet i nærheten av vann. 6. Rengjør

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer

1. Viktig...3. 2. Innledning...4. 3. Sikkerhetsregler / viktig informasjon...5. 4. Inkludert i cowcam-pakken...6

1. Viktig...3. 2. Innledning...4. 3. Sikkerhetsregler / viktig informasjon...5. 4. Inkludert i cowcam-pakken...6 NO Bruksanvisning Innhold 1. Viktig...3 2. Innledning...4 3. Sikkerhetsregler / viktig informasjon...5 4. Inkludert i cowcam-pakken...6 5. Forklaring på inkluderte produkter...7 6. Hvordan cowcam virker...9

Detaljer

Blodtrykksmåler BI3001

Blodtrykksmåler BI3001 Blodtrykksmåler BI3001 Sikkerhetsanvisninger - Selvdiagnose og behandling av målte resultater er farlig. Følg legens henvisninger. - Ikke bruk apparatet til noe annet enn å måte blodtrykk. - Ikke bruk

Detaljer

HP195 HSG1158 OSD[V4.394]

HP195 HSG1158 OSD[V4.394] HP195 HSG1158 OSD[V4.394] OSD[V4.394] Vennligs les denne manualen grundig før du bruker denne monitoren. Denne manualen bør oppbevares for fremtidig bruk. Denne enheten oppfyller kravene i EMC-direktiv

Detaljer

Tredemølle Bruksanvisning

Tredemølle Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Tredemølle Bruksanvisning Advarsel: - Hold alltid i styret for å holde balansen og forhindre fall når du går i raskt tempo. - Så på sidene når du starter maskinen. - Juster

Detaljer

Brukerveiledning. iq 330 generasjon 22. Rugged Tablet PC M970D 2155-ENG / V-1.0-15/07/13

Brukerveiledning. iq 330 generasjon 22. Rugged Tablet PC M970D 2155-ENG / V-1.0-15/07/13 Brukerveiledning iq 330 generasjon 22 Rugged Tablet PC M970D 2155-ENG / V-1.0-15/07/13 Med forbehold om alle rettigheter. Copyright 2012 Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel for å forbedre

Detaljer

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4. 1.1 - Generell beskrivelse... 4. 1.2 - Advarsler... 5

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4. 1.1 - Generell beskrivelse... 4. 1.2 - Advarsler... 5 2011 MMS kamera SG660M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 18.08.2011 1 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4 1.1 - Generell beskrivelse... 4 1.2 - Advarsler... 5 1.3

Detaljer

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer Bruksanvisning Innhold Kontrollknapper... 2 3 Bruk av klokkeradioen for første gang. 4 Generell bruk av din klokkeradio... 5 Valg av stasjon

Detaljer

Vennligs les denne manualen grundig før du bruker denne monitoren. Denne manualen bør oppbevares for fremtidig bruk.

Vennligs les denne manualen grundig før du bruker denne monitoren. Denne manualen bør oppbevares for fremtidig bruk. HS233 HSG 1155 OSD[V4.393] Vennligs les denne manualen grundig før du bruker denne monitoren. Denne manualen bør oppbevares for fremtidig bruk. Denne enheten oppfyller kravene i EMC-direktiv 2004/108/EC

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

V900-serien GSM Fjernovervåkningskamera

V900-serien GSM Fjernovervåkningskamera V900-serien GSM Fjernovervåkningskamera Bruksanvisning Versjon 1.1 Takk for at du kjøpte dette kameraet! Kameraet er et GMS-kamera av høy kvalitet med bevegelsessensor, mikrofon og infrarødt lys. Det tar

Detaljer

Din bruksanvisning HITACHI CL32WF530AN http://no.yourpdfguides.com/dref/1274079

Din bruksanvisning HITACHI CL32WF530AN http://no.yourpdfguides.com/dref/1274079 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700. Brukerhåndbok

Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700. Brukerhåndbok Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700 Brukerhåndbok Funksjoner og utforming Denne multimedia-projektoren er utformet med den mest avanserte teknologi for mobilitet, varighet og brukervennlighet. Den anvender

Detaljer

LIGHT AND WAKE ALARMRADIO NO

LIGHT AND WAKE ALARMRADIO NO LIGHT AND WAKE ALARMRADIO NO MODELL 4567 LIGHT AND WAKE ALARMRADIO BRUKERVEILEDNING SIKKERHETSANVISNINGER ADVARSEL FARE FOR ELEKTRISK STØT. MÅ IKKE ÅPNES Symbolet varsler deg om fare for ikke-isolert,

Detaljer

Installasjonsveiledning for tv-dekoder versjon 1910

Installasjonsveiledning for tv-dekoder versjon 1910 Installasjonsveiledning for tv-dekoder versjon 1910 1 konformitetserklæring Vi: Motorola Inc Teknikringen 20 58330 Linköping Sverige erklærer helt på eget ansvar at tv-dekoder som denne erklæringen gjelder

Detaljer

LCD TV 37" United LTV37W60 Brukerveiledning

LCD TV 37 United LTV37W60 Brukerveiledning LCD TV 37" United LTV37W60 Brukerveiledning Innhold Sikkerhetsinformasjon... 3 Forberedelser... 5 Bruk av fjernkontroll... 5 Batterier til fjernkontrollen... 5 Antennetilkobling... 6 Strømtilkobling...

Detaljer

Bruksanvisning for Comfort Digisystem. SecureStream Technology. Sync DY10. Norsk

Bruksanvisning for Comfort Digisystem. SecureStream Technology. Sync DY10. Norsk Bruksanvisning for Comfort Digisystem SecureStream Technology Sync DY10 Norsk Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Side Introduksjon av Comfort Digisystem 3 Presentasjon av Sync DY10 4 Funksjoner - Sync

Detaljer

Brukermanual. 7 TFT-LCD-monitor med DVD-spiller på nakkestøtte

Brukermanual. 7 TFT-LCD-monitor med DVD-spiller på nakkestøtte Brukermanual 7 TFT-LCD-monitor med DVD-spiller på nakkestøtte FORSIKTIGHETSREGLER Se til at du leser sikkerhetsanvisningene nøye før du installerer enheten eller tilbehør. Ikke monter apparatet på steder

Detaljer

Bruksanvisning. Norsk. Comfort Duett

Bruksanvisning. Norsk. Comfort Duett Bruksanvisning Norsk Viktige sikkerhetsanvisninger 1. Les disse anvisningene 2. Ta godt vare på disse anvisningene 3. Ta hensyn til alle advarsler. 4. Følg alle anvisningene. 5. Ikke bruk dette apparatet

Detaljer

LCD TV 27" United LTV27W60 Brukerveiledning

LCD TV 27 United LTV27W60 Brukerveiledning LCD TV 27" United LTV27W60 Brukerveiledning Innhold Sikkerhetsinformasjon... 3 Forberedelser... 5 Bruk av fjernkontroll... 5 Batterier til fjernkontrollen... 5 Antennetilkobling... 6 Strømtilkobling...

Detaljer

Tredemølle LA-1537. Bruksanvisning

Tredemølle LA-1537. Bruksanvisning Tredemølle LA-1537 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Les og forstå sikkerhetsanvisningene før bruk. Advarsel! For å unngå brann, elektrisk støt, brannskader eller skade på person, må du lese

Detaljer

for digitale speilreflekskameraer fra Canon/Nikon BRUKSANVISNING

for digitale speilreflekskameraer fra Canon/Nikon BRUKSANVISNING for digitale speilreflekskameraer fra Canon/Nikon BRUKSANVISNING Takk for at du har kjøpt et produkt fra Nissin Før du bruker blitsenheten, ber vi deg lese denne bruksanvisningen og kameraets brukerveiledning

Detaljer

Installasjonsveiledning for tv-dekoder versjon 1960

Installasjonsveiledning for tv-dekoder versjon 1960 Installasjonsveiledning for tv-dekoder versjon 1960 1 Miljøhensyn gjennom resirkulering Når du ser dette symbolet på et Motorola-produkt, skal du ikke kaste produktet sammen med det vanlige husholdningsavfallet

Detaljer

Din bruksanvisning LG 27LC2R http://no.yourpdfguides.com/dref/1214137

Din bruksanvisning LG 27LC2R http://no.yourpdfguides.com/dref/1214137 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning. SC220 GSM Fjernstyrt kamera. Se hva som skjer. Modell SC220. Gratis APP for Apple og Android. Manual versjon 1.3

Bruksanvisning. SC220 GSM Fjernstyrt kamera. Se hva som skjer. Modell SC220. Gratis APP for Apple og Android. Manual versjon 1.3 Modell SC220 SC220 GSM Fjernstyrt kamera. Se hva som skjer Bruksanvisning Gratis APP for Apple og Android Manual versjon 1.3 SC220 GSM Fjernstyrt kamera Takk for at du kjøpte CLSF SC220 kamera! Dette kameraet

Detaljer