MCI-220. Mikro Hi-Fi System med holder for iphone & ipod. BRUKSANVISNING For informasjon og support,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MCI-220. Mikro Hi-Fi System med holder for iphone & ipod. BRUKSANVISNING For informasjon og support, www.lenco.eu"

Transkript

1 Mikro Hi-Fi System med holder for iphone & ipod MCI-220 Laget for ipod iphone ipod og iphone er varemerker fra Apple Inc. som er registrert i USA og andre land. Made for ipod og Made for iphone betyr at et elektrisk produkt er produsert og designet spesielt for tilkobling til henholdsvis ipod og / eller iphone, og disse produktene er godkjente av Apple og imøtekommer dermed deres krav til ytelse. Derimot er ikke Apple ansvarlig for bruken av denne enheten eller dens samsvar med standarder for sikkerhet og regulativer. BRUKSANVISNING For informasjon og support,

2 REGLER FOR SIKKERHET For å oppnå det ytterste av glede og ytelse, vær vennlig å lese denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke enheten, for å gjøre deg kjent med dens funksjoner. På denne måten er du garantert mange års trofast og problemfri bruk og lytteglede. VIKTIGE INSTRUKSER FOR SIKKERHET Ta godt vare på instruksene for sikkerhet og bruksanvisningen for framtidig referanse. Unngå å plassere enheten som beskrevet nedenfor: * Steder utsatt for direkte sollys eller i nærheten varmekilder som for eksempel varmeovner. * På toppen av stereoanlegg som avgir mye varme. * Plasseringer som mangler ventilasjon eller områder som er støvete. * Steder som er konstant utsatt for vibrasjon. * Fuktige eller våte steder. Pass godt på at åpninger for ventilasjon ikke er blokkert på noe måte. Før du slår på enheten for første gang, må du forsikre deg om at strømledningen er plugget skikkelig i. Strømledningen skal brukes når du ønsker å slå enheten helt av og skal være lett tilgjengelig til enhver tid. Enheten må ikke utsettes for drypp eller sprut av væsker, og objekter fylt med væsker, som for eksempel vaser, må ikke plasseres på eller i umiddelbar nærhet til produktet. Enheten må kun rengjøres med en tørr støvklut. Dersom du ønsker å slå enheten helt av, skal strømledningen tas ut av støpselet i veggen. Det må til enhver tid være minst 10 cm avstand rundt enheten for å sikre tilstrekkelig ventilasjon og unngå overoppheting. Vennligst legg merke til lokale retningslinjer for en best mulig miljøhåndtering av oppbrukte batterier. Enheten er beregnet for bruk i normalt klima. Strømledningen må ikke være blokkert og bør til enhver tid være lett tilgjengelig under bruk. Ventilasjonen må ikke vanskeliggjøres eller tildekkes på noe måte, som for eksempel med duker, aviser, gardiner eller lignende. Det må ikke plasseres åpen flamme som for eksempel stearin lys på eller i umiddelbar nærhet til enheten. Batterier må ikke utsettes for høy varme som for eksempel fra sollys, peisvarme eller lignende. Ikke ødelegg sikringen til den polariserte eller jordede støpselet. Et polarisert støpsel har to pinner, hvorav en er bredere enn den andre. Et jordet støpsel har to pinner og en tredje jordingspinne. Den brede pinnen eller den tredje jordingspinnen er der for din sikkerhet. Dersom støpselet ikke passer i din stikkontakt, ta kontakt med en elektriker for å skifte ut stikkontakten. Av sikkerhetsmessige årsaker skal det ikke fjernes noe deksel som er satt på ved hjelp av skruer, ei heller forsøkes å få tilgang til innsiden av enheten. All service og reparasjon skal overlates til kvalifisert service personale. Viktig: For å redusere faren for elektrisk støt, må ikke deksel (eller bakdel) fjernes, det er ingen deler man selv kan utføre service på, ta kontakt med egnet kvalifisert service personale. HØYSPENNING Inneholder høyspenning som kan være av en slik styrke at det er fare for elektrisk støt for personer som kommer i kontakt med strømførende ledningen inni enheten. MERK Bruksanvisningen inneholder viktig informasjon når det gjelder bruk og vedlikehold av enheten, og for brukers sikkerhet er det viktig av denne leses før bruk. ADVARSEL: For å unngå fare for elektrisk støt eller brann, må ikke denne enheten utsettes for drypp eller sprut av noe slag. Merk: Denne enheten vil bli varm ved bruk over lengre tid. Dette er helt normalt og indikerer ikke et problem eller en feil med enheten. CD spilleren har mikro prosessorer som kan få feilfunksjon som følge av ekstern elektrisk forstyrrelse eller støy. Dersom CD spilleren ikke fungerer skikkelig, kan strømledningen kobles fra og til igjen. Overdreven høy lyd fra øretelefoner eller hodetelefoner, kan føre til skader på hørselen. Dersom du får en unaturlig visning på skjermen eller knappene ikke fungerer som beskrevet her i bruksanvisningen, forsøk å koble strømledningen fra kontakten i veggen, vent litt og koble til igjen. 1

3 FUNKSJONER OG KONTROLLER 1. Høyttaler 10. Indikator på dvale modus 20. Knapp for mappe opp eller 2. Linjeinngang 11. Knapp for dvale modus mappe ned 3. Knapp for repeter 12. LCD skjerm 21. Holder for ipod 4. Knapp for ipod / ID3 / 13. Knapp for stopp (STOP) / 22. Inngang for øretelefoner MEM / C-ADJ. meny (MENU) / informasjon 23. Strømledning 5. Inngang for USB enhet (INFO) 24. Knapp for strøm av / på 6. Knapp for valg av FM 14. Knapp for hoppe (SKIP) eller 25. Tilkobling for høyttalere Stereo (ST) eller mono (Mo) søke (TUNE) 26. FM antenne 7. Knapp for valg mellom 15. Knapp for å åpne (OPEN) eller 27. Utgang for video CD / ipod / USB / minnekort lukke (CLOSE) 8. Knapp for valg mellom 16. IR sensor DAB / FM / AUX 17. Knapp for kontroll av styrke på volum 9. Knapp for valg mellom 18. Luke for CD avspilling (PLAY) / pause 19. Holder for SD kort (PAUSE) / søke (SCAN) / bekreft valg (ENTER) INSTALLERING AV UNIVERSAL HOLDER FJERNKONTROLL 1. Knapp for dvale modus 2. Knapp for demp lyd 3. Knapp for å åpne / lukke 4. Knapp for visning av klokke 5. Knapp for valg mellom DAB / FM / AUX 6. Knapp for å hoppe over (SKIP) eller søke (TUNE) nedover 7. Knapp for innstilling av tid 8. Knapp for funksjon for Innsovning 9. Knapp for ID3 / ipod / Mem / C-adj. 10. Knapp for tilfeldig avspilling (RANDOM) 11. Knapp for repeter avspilling (REPEAT) 12. Knapp for valg mellom CD / ipod / USB / minnekort 13. Knapp for kontroll av volum 14. Knapp for EQ 15. Knapp for avspilling (PLAY) / pause (PAUSE) / søk (SCAN) 16. Knapp for valg mellom Mono (MO) og stereo (ST) 17. Knapp for hoppe over (SKIP) eller søke (TUNE) oppover 18. Knapp for stopp (STOP) / meny (MENU) / informasjon (INFO) 19. Knapp for mappe opp 20. Knapp for mappe ned 21. Knapp for søke nummer 22. Knapp for introduksjon 2

4 SETTE INN BATTERIER I FJERNKONTROLLEN Trykk nedover på luken som dekker holderen for batterier, og skyv luken av for å åpne. Plasser to stk (AAA) batterier i fjernkontrollen i henhold til merkingen av polaritet ( + og - ) både i holderen og på batteriene. Plasser luken over holderen, trykk forsiktig ned og skyv oppover til luken går på plass. MERK: Batteriene bør tas ut av fjernkontrollen dersom denne ikke skal brukes over en lengre periode. Bland ikke vanlige batterier med oppladbare batterier, og når batteriene begynner å bli svake vil ikke fjernkontrollen fungere optimalt og batteriene må byttes ut. INSTALLERING AV HØYTTALERENS LEDNING INN I HOVEDENHETEN 1. Tilkobling av høyttalere Rett ut ledningene til høyttalerne å koble dem til inngangen for høyttalere i hovedenheten. 2. Tilkobling av strømledning Før du tar i bruk enheten, sørg for å koble strømledningen til kontakt i veggen. Slå deretter på hovedstrømbryteren bak på enheten. Indikatoren for dvale modus vil nå lyse. CD 1. Bruk alltid en CD merket med dette merket: 2. Merk deg hvordan du skal håndtere en CD plate Hvordan ta ut en plate fra CD spiller og hvordan legge den inn. o Den reflekterende siden hvor sporene er plassert, må ikke berøres. o Ikke lim klistremerker eller skriv noe på overflaten o Platen må ikke bøyes på. 3. Lagring av CD plater o Lagre alltid platen i egnet beholder / cover. o Platen må ikke utsettes for direkte sollys eller høye temperaturer, høy luftfuktighet eller støvete steder. 4. Rengjøring av CD plater o Dersom din CD plate skulle bli skitten, tørk av støvet, skitten eller fingermerket med en myk klut. o Platen bør tørkes fra midten og ut mot kanten. o Det må ikke benyttes benzen, tynner, flytende plate rengjøringsmidler eller anti statisk spray. o Sørg alltid for å ha luken for CD spiller lukket for å unngå at linsen blir ødelagt av støv. o Linsen i spilleren må ikke berøres på noe måte. BRUK AV ENHETEN Når du først har koblet enheten til strøm via kontakt i veggen, trykker du på bryteren for strøm på baksiden av enheten. Enheten vil nå være i dvale modus og lyset for dvale modus foran vil lyse rødt. Du kan nå trykke på knappen merket med STANDBY / ON på enheten eller på fjernkontrollen for å slå på slik at enheten er klar til bruk. Dersom du ønsker å slå enheten helt av, må du ta strømledningen ut av kontakten i veggen. SLÅ PÅ / MODUS FOR DVALE 1. Trykk på knappen merket med STANDBY / ON på enheten eller på fjernkontrollen for å slå enheten på slik at den er klar til bruk. 2. Velg ønsket kilde for lyd (CD, ipod, USB, minnekort) og (DAB, TUNER, AUX) ved å trykke på knappene for (CD, ipod, USB, minnekort) og (DAB, FM, AUX) på enheten eller på fjernkontrollen. Den korresponderende skjermvisningen vil lyse opp. 3. Juster lyd styrken ved å trykke på knappen merket med VOLUME (+ eller -) på enheten eller på fjernkontrollen. 4. Trykk på knappen for dvale modus STANDBY / ON på enheten eller på fjernkontrollen for å slå av enheten. 3

5 Merk: 1. Dersom det ikke er noe signal i modus for CD / USB ENHET / SD KORT / ipod, vil hovedenheten automatisk slå seg av etter 15 minutter. 2. I løpet av modus for ipod, dersom det ikke settes noe ipod spiller i holderen, vil hovedenheten også da bli slått av automatisk etter 15 minutter. 3. I løpet av modus for dvale, trykk på hvilken som helst knapp, og skjermen vil lyse i 10 sekunder. 4. Vennligst slå av hovedbryteren bak på enheten for å spare strøm, når enheten ikke er i bruk. INNSTILLING AV KLOKKE Klokken på enheten vil automatisk bli synkronisert med DAB klokken dersom du kan motta DAB signaler der enheten befinner seg. Dersom du kun kan motta FM signaler, må du stille inn riktig klokkeslett manuelt. Innstilling av klokken manuelt, må gjøres når enheten er i modus for dvale. Manuel innstilling av klokke 1. Når enheten kobles til strøm via strømledningen for første gang, vil den være i modus for dvale, på skjermen vil det stå 00:00:00 og dette vil blinke. 2. Trykk og hold inne knappen merket med ID3 / ipod / MEM / C-ADJ. inntil du får opp 24 Hour og 12 Hour på skjermen (24 timers visning eller 12 timers visning). Dette vil blinke og du trykker så på knappen merket med SKIP / TUNE SEARCH (opp eller ned) for å justere til enten 24 timers visning eller 12 timers visning. 3. Trykk på knappen merket med ID3 / ipod / MEM / C-ADJ. igjen og tallene for timer vil blinke på skjermen. Trykk så på knappen merket med SKIP / TUNE SEARCH (opp eller ned) for å justere timer til riktig visning. 4. Trykk på knappen merket med ID3 / ipod / MEM / C-ADJ. igjen og tallene for minutter vil blinke på skjermen. Trykk så på knappen merket med SKIP / TUNE SEARCH (opp eller ned) for å justere minutter til riktig visning. Trykk på knappen merket med ID3 / ipod / MEM / C-ADJ. igjen for å bekrefte at innstilling av tid er korrekt. Merk: 1. Dersom det ikke trykkes på knapper i løpet av 10 sekunder under gjennomføring av trinnene som visst ovenfor, vil alternativet bli nullstilt og hoppes over. 2. Slå på enheten og trykk på knappen merket med CLOCK DISP på fjernkontrollen uansett modus, og du vil få frem klokken på skjermen. Denne vil forsvinne etter cirka 10 sekunder og skjermvisningen går tilbake til forrige visning. Synkronisering av klokken til lokal tid via DAB 1. Trykk på knappen merket med STANDBY / ON på enheten (eller på fjernkontrollen) en gang for å slå på enheten. 2. Trykk på knappen merket med DAB / FM / AUX på enheten (eller på fjernkontrollen) for å velge modus for DAB. 3. Søk inn en DAB stasjon og klokken vil automatisk synkronisere seg til lokal DAB tid. 4

6 TIDSINNSTILLING (på fjernkontrollen) Denne funksjonen lar deg stille inn slik at systemet slår seg av og på til ønsket tid og i ønsket modus: 1. Trykk på knappen merket TIMER på fjernkontrollen for å veksle funksjonen for tidsinnstilling mellom av og på. Skjermen vil vise Timer on eller Timer off. På skjermen vil det komme frem for å indikere at funksjonen er aktivert. 2. For å stille inn tiden på tidsinnstilling, trykk og hold inne knappen merket med TIMER på fjernkontrollen inntil skjermen viser On Timer og visningen av timer på klokken vil blinke. 3. Trykk på knappen merket med SKIP / TUNE SEARCH (opp eller ned) for å stille inn ønsket time, trykk så på knappen merket med Timer på fjernkontrollen for å bekrefte innstillingen. Først setter du timer, så minutter, deretter er tidsinnstillingen for On timer ferdig. 4. Nå må du taste inn Off Timer, altså tiden for at enheten skal slå seg av. På skjermen vil det komme frem Off Timer og visningen av timer på klokken vil blinke. Trykk på knappen merket med SKIP / TUNE SEARCH (opp eller ned) for å stille inn ønsket time, trykk så på knappen merket med Timer på fjernkontrollen for å bekrefte innstillingen. Først setter du timer, så minutter, deretter er tidsinnstillingen for Off timer ferdig. 5. Tilslutt trykker du på knappen merket med SKIP / TUNE SEARCH (opp eller ned) for å stille inn ønsket modus for On Timer FM, CD, ipod, USB, minnekort eller DAB, trykk så på knappen merket TIMER for å bekrefte ditt valg. Innstillinger av tidsinnstilling er nå fullført. 6. Trykk igjen på knappen merket med TIMER, tidsinnstillingens volum kommer da opp på skjermen som VOL 13 som indikator og denne vil blinke. Juster volum opp eller ned ved å trykke på knappen merket med SKIP / TUNE SEARCH (opp eller ned). 7. For å kontrollere innstillinger av tidsinnstilling, trykk gjentatte ganger på knappen merket med TIMER, inntil skjermen viser innstillingene for tid for å slå seg på og av. INNSTILLING AV FUNKSJON FOR SLUMRE (på fjernkontrollen) Denne funksjonen lar deg programmere systemet til å slå seg av etter en innstilt tidsperiode. Du kan stille inn funksjonen for slumre når enheten er slått på: 1. For å aktivere funksjonen for slumre, trykk på knappen merket med SLEEP på fjernkontrollen. På skjermen får du da opp SLEEP 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, OFF og dette vil blinke. 2. Når skjermen viser den ønskede tiden for å slumre, slipp knappen og funksjonen for å slumre er nå aktivert. På skjermen vil det stå for eksempel Sleep 10 og når dette har talt seg ned til 0, vil enheten slå seg av. 3. For å kansellere innstillingen av funksjonen for slumre, trykk på knappen merket med SLEEP en gang til, og funksjonen vil slå seg av. LYTTE TIL DIN RADIO Tips for bedre mottak av signaler Denne enheten har en enkel ledning som antenne for DAB / FM, og for å oppnå best mulig mottak, bør du strekke ledning helt ut og plassere den slik at den får best mulig forhold for mottak. For å oppnå optimal mottak av DAB signaler, er det anbefalt og alltid sørge for at antenne ledningen er i vertikal posisjon (fest den oppover eller nedover bak enheten). Modus for DAB / DAB+ Når enheten kobles til strøm via strømledningen for første gang, vil den være i modus for dvale. Trykk på knappen merket med STANDBY / ON på enheten (eller på fjernkontrollen) en gang for å slå på enheten, på skjermen vil det da komme frem Welcome to Digital radio (Velkommen til digital radio), deretter vil den automatisk gå til modus for DAB / DAB+ og utføre et fullstendig søk etter kanaler. Når enheten søker, vil den på skjermen stå Searching sammen med en indikator som viser hvor langt i søket den er kommet samt hvor mange stasjon som er funnet så langt. Straks søket er ferdig, vil radioen velge den første stasjonen funnet alfanumerisk. For og utforske de stasjoner som er funnet, trykk på knappen merket med SKIP / TUNE SEARCH (opp eller ned) for å velge ønsket stasjon. Modus for fullstendig søk automatisk i DAB / DAB+ Et fullstendig søk vil lete etter alle DAB / DAB+ band III kanaler. Etter at søket er ferdig, vil den stasjonen som først ble funnet alfanumerisk bli valgt automatisk. 1. For å aktivere fullstendig søk automatisk, trykk på knappen merket med PLAY/ PAUSE / SCAN / ENTER på enheten (eller på fjernkontrollen) en gang for å komme inn i modus for fullstendig søk automatisk. På skjermen vil det stå Searching sammen med en indikator som viser hvor langt i søket den er kommet. 2. Alle stasjoner som blir funnet, vil bli lagret automatisk, for og utforske de stasjoner som er funnet, trykk på knappen merket med SKIP / TUNE SEARCH (opp eller ned) for å velge ønsket stasjon. 5

7 Manuelt søk DAB / DAB+ 1. For å velge manuelt søk, trykk på knappen merket med SELECT / FM MONO / ST. på enheten (eller på fjernkontrollen) for å komme inn i modus for manuelt søk. 2. Trykk på knappen merket med SKIP / TUNE SEARCH (opp eller ned) for å bla deg gjennom kanalene i DAB / DAB+. På skjermen vil det stå 5A to 13F og deres tilknyttede frekvenser. 3. Når den ønskede frekvens kommer frem på skjermen, trykk på knappen merket med SELECT / FM MONO / ST. for å bekrefte ditt valg. Navnet på gruppen med stasjoner (ensamble / multiplex) vil komme frem på skjermen. 4. Trykk på knappen merket med STOP / MENU / INFO for å se hvilke stasjoner som er representert i det ensamble / multiplex som er funnet. Tilleggstjenester Ved noen anledninger vil du kunne se et symbol som dette > som kommer frem på skjermen etter navnet på stasjonen. Dette indikerer at der er tilleggstjenester tilgjengelig på denne stasjonen. Disse tilleggstjenestene inneholder ekstra service som forholder seg til den primære stasjonen. For eksempel kan en stasjon med sportssendinger ha en tilleggstjeneste med ekstra kommentarer. Tilleggstjenestene er satt direkte etter den primære stasjonen. For å velge tilleggstjenester trykk på knappen merket med SELECT / FM MONO / ST. på fjernkontrollen når symbolet > kommer frem på skjermen. Modus for FM 1. For å velge modus for FM, trykk på knappen merket med DAB / FM / AUX på enheten (eller på fjernkontrollen), du vil da få frem FM på skjermen og gjeldende frekvens. 2. For å sette i gang automatisk søk av frekvenser, trykk og hold inne knappen merket med SKIP / TUNE SEARCH (opp eller ned) eller knappen merket med PLAY/ PAUSE / SCAN / ENTER på enheten (eller på fjernkontrollen) inntil den startet å søke opp eller ned på frekvens bandet. Søket vil stoppe automatisk når den finner en stasjon. 3. Du kan også trykke på knappen merket med SKIP / TUNE SEARCH (opp eller ned) på enheten (eller på fjernkontrollen) for å velge ønsket frekvens. 4. Trykk på knappen merket med SELECT / FM MONO / ST. på enheten (eller på fjernkontrollen) for å veksle mellom mottak i FM STEREO eller i MONO. LAGRE ELLER HENTE OPP TIDLIGERE LAGREDE STASJONER Både i modus for DAB og modus for FM, kan du lagre opp til 30 stasjoner som dine favoritt forhåndsinnstillinger. 1. For å lagre en forhåndsinnstilt stasjon, søk først opp ønsket stasjon. Trykk så og hold inne knappen merket med ID3 / ipod / MEM / C-ADJ. på fjernkontrollen, og på skjermen vil det komme frem frekvens og symbolet # vil blinke. 2. Trykk på knappen merket med SKIP / TUNE SEARCH (opp eller ned) på fjernkontrollen til skjermen viser Preset Empty # (Ledig forhåndsinnstilling) og symbolet # blinker. For å velge din ønskede stasjons forhåndsinnstilling, trykk så på knappen merket med ID3 / ipod / MEM / C- ADJ. på fjernkontrollen for å bekrefte ditt valg. På skjermen står det nå Preset # stored (Forhåndsinnstilling # lagret) i modus for DAB / FM. 3. For å hente opp en forhåndsinnstilt stasjon, trykk på knappen merket med ID3 / ipod / MEM / C- ADJ. en gang og trykk så på knappen merket med SKIP / TUNE SEARCH (opp eller ned) for å velge blant de stasjoner du har forhåndslagret. Trykk så på knappen merket med ID3 / ipod / MEM / C-ADJ. på fjernkontrollen for å bekrefte ditt valg. Merk: 1. De lagrede stasjoner vil bli lagret på enhetens minne og vil ikke bli slettet selv om strømmen kobles fra. Lagring av en ny stasjon på samme forhåndsinnstilling som en tidligere lagret, vil føre til at den først lagrede vil bli slettet. 2. Når enheten er i modus for dvale, trykk og hold inne knappen merket med STOP / MENU / INFO for å slette alle tidligere forhåndslagringer. 6

8 MODUS FOR SKJERM Hver gang du trykker på knappen merket med STOP / MENU / INFO, vil skjermen bytte gjennom følgende visninger: I modus for FM: I modus for DAB / DAB+: Auto (Mono) FM Stereo og FM Mono Signal strength (Styrke på signal) På skjermen vil en indikator vise styrken på signalet, jo sterkere signalet er desto lengre vil indikatoren være fra venstre mot høyre. Time / Date (Tid og dato) Visning av tid og dato vil automatisk bli oppdatert via radio sendinger, det skal ikke være nødvendig å stille inn klokken manuelt. Skulle det derimot skje at klokken ikke mottar signaler, vil det på skjermen vise <Time / Date>. Audio bit rate På skjermen vil det stå bit rate for mottak av digital audio. Frequency (Frekvens) Frekvensen til den stasjonen du står på i øyeblikket vil bli visst på skjermen. Ensemble / Multiplex (Group name) (Gruppenavn) Ensemble / Multiplex er en samling av radio stasjoner som er tilknyttet hverandre og som kringkaster via en enkel frekvens. Det finnes både nasjonale og lokale multiplex. De lokale inneholder stasjoner som er spesielle for det området. Programme type (Program type) Dette beskriver hvilken type program som blir kringkastet. Dersom det ikke er noe informasjon tilgjengelig, vil det på skjermen stå <Programme Type> DLS DLS står for Dynamic Label Segment som er en rullende tekstmelding som kringkaster kan inkludere i sin sending. Meldingen inneholder som oftest informasjon om detaljer fra programmet, reklame og lignende. BRUK AV CD / MP3 / WMA Lytte til CD plater (CD / MP3 / WMA) 1. Trykk på knappen merket med CD / ipod / USB / CARD på enheten (eller på fjernkontrollen) for å velge modus for avspilling av CD / MP3. Enheten vil lese CD / MP3 / WMA platen automatisk. 2. Trykk på knappen merket med CD DOOR OPEN / CLOSE på hovedenheten kun når luken for CD ikke vil åpne seg automatisk. (F1) 3. Sett inn CD / MP3 platen i holderen, trykk på knappen merket med CD DOOR OPEN / CLOSE for å lukke luken. Merk: 1. Denne enheten kan spille av CD, CD-R, CD-RW, MP3 og WMA plater. Den kan også spille av 8 cm og Multi Section av MP3 plater. 2. Bit hastighet for avspilling av MP3 er kbps og WAM er kbps. 3. Det maksimale antall mapper som er lesbare er 99 mapper og 999 spor. Dersom det ikke er CD plate i spilleren eller den ikke kan leses, vil det stå NO DISC på skjermen. 7

9 Avspilling av hele CD / MP3 / WMA - CD 1. Sett platen i holderen for CD plate, og hovedenheten vil automatisk lese av det totale antall mapper og spor på samme tid. Enheten vil starte avspilling av første spor automatisk. (F2) 2. Trykk på knappen merket med PLAY / PAUSE / SCAN en gang, og tiden som er avspilt vil blinke. (F3) 3. Trykk på knappen merket med SKIP / TUNE SEARCH (opp eller ned) en gang for å forandre spor nummer. Trykk og hold inne knappen merket med SKIP / TUNE SEARCH (opp eller ned) på enheten (eller på fjernkontrollen) for å hoppe raskt fremover eller bakover i avspillingen av hver enkelt sang. 4. Trykk på knappen merket med PLAY / PAUSE / SCAN / ENTER en gang til for å gå tilbake til normal avspilling. For å stoppe avspilling, trykk på knappen merket med STOP / MENU / INFO. - MP3 / WMA 1. Sett MP3 / WMA platen i holderen for CD plate, og hovedenheten vil automatisk lese av det totale antall mapper og spor på samme tid. Enheten vil starte avspilling av første spor automatisk. 2. Trykk på knappen merket med PLAY / PAUSE / SCAN en gang, og tiden som er avspilt vil blinke. 3. Trykk på knappen merket med SKIP / TUNE SEARCH (opp eller ned) en gang for å forandre nummer på spor. Trykk og hold inne knappen merket med SKIP / TUNE SEARCH (opp eller ned) på enheten (eller på fjernkontrollen) for å spole raskt fremover eller bakover i avspillingen av hver enkelt sang. 4. Trykk på knappen merket med PLAY / PAUSE / SCAN / ENTER en gang til for å gå tilbake til normal avspilling. 5. For å forandre album nummer, trykk på knappen merket med FOLDER / ARROW (opp eller ned) på fjernkontrollen en gang. 6. For å stoppe avspiling, trykk på knappen merket med STOP / MENU / INFO en gang på hovedenheten (eller på fjernkontrollen). Merk: Dersom hovedenheten ikke fungerer optimalt, koble fra strømledningen og koble den til igjen. BRUK AV USB / SD KORT I modus for dvale 1. Sett inn eller koble til ditt SD kort eller USB enhet, og trykk så på knappen merket med STANDBY / ON på hovedenheten. 2. Trykk på knappen merket med CD / ipod / USB / CARD på enheten (eller på fjernkontrollen) for å velge mellom modus for USB eller SD kort. Hovedenheten vil automatisk lese det totale antall av mapper og spor på samme tid. (F4, F5) Enheten vil starte avspillingen av første spor av seg selv. 3. Dersom USB enheten har mer enn en mappe: a) Trykk på knappen merket med FOLDER (opp eller ned) på fjernkontrollen for å velge hver mappe. b) Trykk på knappen merket med SKIP / TUNE SEARCH (opp eller ned) på enheten (eller på fjernkontrollen) for å velge nåværende spor i ønsket mappe. Merk: 1. Hovedenheten kan kun spille av MP3 og WMA i denne modus. 2. Denne enheten støtter de fleste USB enheter og SD / SDHC kort (opp til 32 GB kapasitet på minne for SDHC). Den kan ikke støtte (eller trenger mer tid for å få tilgang til) de enheter som har større kapasitet på minne. 3. Hovedenheten støtter ikke de WMA filer som er beskyttet ved hjelp av DRM FILE. Den støtter kun USB versjonen 1.1 og

10 Spille av hele lagringsdisken 1. Trykk på knappen merket med PLAY / PAUSE / SCAN / ENTER en gang, og tiden som allerede er avspilt vil blinke på skjermen. 2. Trykk på knappen merket med SKIP / TUNE SEARCH (opp eller ned) en gang for å forandre nummer på spor. Trykk og hold inne knappen merket med SKIP / TUNE SEARCH (opp eller ned) på enheten (eller på fjernkontrollen) for å spole raskt fremover eller bakover i avspillingen av hver enkelt sang. 3. Trykk på knappen merket med PLAY / PAUSE / SCAN / ENTER en gang til for å gå tilbake til normal avspilling. 4. For å forandre album nummer, trykk på knappen merket med FOLDER / ARROW (opp eller ned) på fjernkontrollen en gang. 5. For å stoppe avspiling, trykk på knappen merket med STOP / MENU / INFO en gang på hovedenheten (eller på fjernkontrollen). Merk: USB enheten eller SD kortet må til en hver tid under modus for dvale, være plugget i og sitte skikkelig i kortleseren for å unngå skade på enheten eller kortet. BRUK AV ID3 I modus for MP3 og WMA 1. Trykk på knappen merket med ID3 / ipod / MEM / C-ADJ. på enheten (eller på fjernkontrollen) en gang for å åpne for ID3 funksjon. 2. Dersom MP3 / WMA filen er skrevet med ID3, vil den automatisk søke etter informasjon og TITLE NAME (Navn på tittel), ARTIST NAME (Artistens navn) og ALBUM NAME (Navn på album), komme frem på skjermen. 3. Trykk på knappen merket med ID3 / ipod / MEM / C-ADJ. på enheten (eller på fjernkontrollen) en gang til. Enheten vil da returnere til normal avspilling igjen. FUNKSJONEN FOR REPETERING AV AVSPILLING - CD 1. Trykk på knappen merket med REPEAT en gang, på skjermen kommer det opp: REP_1. Enheten vil nå spille av gjeldende spor gjentatte ganger. 2. Trykk på knappen merket med REPEAT to ganger, på skjermen kommer det opp: REP_ALL. Enheten vil nå spille av alle spor gjentatte ganger. 3. Trykk på knappen merket med REPEAT en gang til og funksjonen for repeter vil slå seg av. - MP3 / WMA / USB / SD kort 1. Trykk på knappen merket med REPEAT en gang, på skjermen kommer det opp: REP_1. Enheten vil nå spille av gjeldende spor gjentatte ganger. 2. Trykk på knappen merket med REPEAT to ganger, på skjermen kommer det opp: REP_ALL. Enheten vil nå spille av alle spor gjentatte ganger. 3. Trykk på knappen merket med REPEAT tre ganger, på skjermen kommer det opp: REP_ALBUM. Enheten vil nå spille av alle spor i gjeldende mappe gjentatte ganger. 4. Trykk på knappen merket med REPEAT en gang til og funksjonen for repeter vil slå seg av. FUNKSJON FOR PROGRAMMERING (på fjernkontrollen) Brukeren av enheten kan programmere opp til 32 spor i modus for CD eller hele 64 spor i modus for MP3 / WMA / USB / SD kort, i helt tilfeldig rekkefølge. Modus for programmering er aktivert når enheten er i modus for stopp. 9

11 1. Hvordan spille av programmerte spor - CD 1. Trykk på knappen merket med ID3 / ipod / MEM / C-ADJ. på fjernkontrollen, og du kommer da i modus for programmering MEMORY. (F6) 2. Trykk på knappen merket med SKIP / TUNE SEARCH (opp eller ned) på enheten (eller på fjernkontrollen), og nummeret på sporet vil bli forandret. 3. Trykk på knappen merket med ID3 / ipod / MEM / C-ADJ. på fjernkontrollen for å bekrefte nummer på spor. - MP3 / WMA 1. Trykk på knappen merket med ID3 / ipod / MEM / C-ADJ. på fjernkontrollen, og du kommer da i modus for programmering MEMORY. Nummeret på albumet vil nå blinke. (F7) 2. Trykk på knappen merket med FOLDER (opp eller ned) på fjernkontrollen, og nummeret på albumet vil bli forandret. 3. Trykk på knappen merket med ID3 / ipod / MEM / C-ADJ. på fjernkontrollen og nummeret på det første sporet vil komme frem på skjermen. (F8) 4. Trykk på knappen merket med SKIP / TUNE SEARCH (opp eller ned) på enheten (eller på fjernkontrollen), og nummeret på sporet vil bli forandret. 5. Trykk på knappen merket med ID3 / ipod / MEM / C-ADJ. på fjernkontrollen for å bekrefte nummer på spor. 2. Spille av programmert spor / album Trykk på knappen merket med PLAY / PAUSE / SCAN / ENTER på enheten (eller på fjernkontrollen). Enheten vil spille av første spor i programmeringen. Når alle programmerte spor er spilt av, vil det på skjermen til enheten stå antall spor samt tiden for avspilling av CD / MP3 / WMA sangene. 3. Kansellere programmert spor / album Trykk på knappen merket med STOP / MENU / INFO på enheten (eller på fjernkontrollen) to ganger, eller åpne luken for CD og lukke den igjen, og programmeringen vil bli nullstilt. Still inn et nytt program og den forrige vil bli borte. Merk: I modus for avspilling av programmert spor / album 1. Trykk på knappen merket med REPEAT en gang, på skjermen kommer det opp: REP_1. Enheten vil nå spille av gjeldende spor gjentatte ganger. 2. Trykk på knappen merket med REPEAT to ganger, på skjermen kommer det opp: REP_ALL. Enheten vil nå spille av alle spor gjentatte ganger. 3. Trykk på knappen merket med REPEAT en gang til og funksjonen for repeter vil slå seg av. TILFELDIG REKKEFØLGE PÅ AVSPILLING (på fjernkontrollen) Du kan trykke på knappen merket med RANDOM på fjernkontrollen for å velge modus for tilfeldig rekkefølge på avspillingen: 1. Når CD er i modus for stopp, trykk på knappen merket med RANDOM en gang for å velge modus for tilfeldig rekkefølge på avspilling. På skjermen vil det stå RANDOM, og enheten vil velge et tilfeldig spor for avspilling. 2. Under avspilling, trykk først på knappen merket med RANDOM på fjernkontrollen en gang, på skjermen vil det stå RANDOM, og trykk så på knappen merket med SKIP / TUNE SEARCH (opp eller ned) på enheten (eller på fjernkontrollen), og et spor vil bli tilfeldig valg og avspilling starte. 3. For å gå tilbake til normalt modus for avspilling, trykk på knappen merket med RANDOM på fjernkontrollen en gang til. 10

12 AVSPILLING MED INTRODUKSJON (på fjernkontrollen) 1. Trykk på knappen merket med INTRO en gang og det vil stå INTRO på skjermen. Hovedenheten vil nå spille av de første 10 sekunder av hvert spor. (F9) 2. Trykk på merket med INTRO to ganger og enheten vil gå tilbake til normal avspilling. BRUK AV ipod / iphone I modus for dvale 1. Trykk på knappen merket med STANDBY / ON på enheten eller på fjernkontrollen for å slå på strømmen på enheten. 2. Trykk på knappen merket med CD / ipod / USB / CARD på enheten (eller på fjernkontrollen) for å velge modus for ipod. 3. Trykk forsiktig på luken for ipod for å åpne denne. Sett inn din ipod eller / iphone i braketten, og indikatoren for ipod vil komme frem på hovedenhetens skjerm. (F10) Når enheten er i modus for ipod / iphone: 1. Trykk på knappen merket med PLAY / PAUSE / SCAN / ENTER en gang for å starte avspilling av ipod / iphone. Juster styrken på volum med å regulere på knappen merket med VOLUME (+ eller -). For å stoppe avspillingen, trykk på knappen merket med STOP / MENU / INFO en gang. 2. Trykk på knappen merket med PLAY / PAUSE / SCAN / ENTER en gang for og pause avspillingen. For å starte avspillingen igjen, trykk på knappen merket med PLAY / PAUSE / SCAN / ENTER en gang til. 3. For å hoppe forover eller bakover, trykk på knappen merket med SKIP / TUNE SEARCH (opp eller ned) for å velge ønsket spor. 4. Trykk på knappen merket med REPEAT eller RANDOM på fjernkontrollen for å få din ipod eller iphone til å spille av i modus for henholdsvis repeter eller tilfeldig rekkefølge på avspillingen. Merk: 1. ipod touch versjon eller over, støtter ikke funksjonene for repeter eller avspilling i tilfeldig rekkefølge. 2. Når skjermen på din ipod touch eller iphone er låst, er det fortsatt mulig å bruke tjenester som beskrevet over. 11

13 Når enheten er i modus for ipod / iphone meny: Merk: Ved bruk av ipod touch og iphone serie, må du først gå inn i meny for musikk manuelt, før du kan fortsette til neste operasjon. 1. Når enheten er i modus for ipod / iphone, trykk på knappen merket med ID3 / ipod / MEM / C- ADJ. en gang og enheten vil gå inn i modus for meny på din ipod / iphone. Indikatoren for ipod meny vil komme frem på skjermen til hovedenheten. 2. Trykk på knappen merket med STOP / MENU / INFO for å gå tilbake til meny for ipod / iphone. a. For å velge nåværende meny som vist nedenfor: Music > Extras > Photo Import (uten at denne funksjonen er vist på ipod Mini) > Settings > Shuffle Songs > Backlight > Now Playing vil komme frem på skjermen på din ipod / iphone. b. Trykk på knappen merket med SKIP / TUNE SEARCH (opp eller ned) på enheten (eller på fjernkontrollen) for å søke i gjeldende meny. 3. Trykk på knappen merket med PLAY / PAUSE / SCAN / ENTER for å gå inn i ønsket meny for mappe. a. Trykk på knappen merket med SKIP / TUNE SEARCH (opp eller ned) på enheten (eller på fjernkontrollen) for å søke i gjeldende innhold på hver ønsket meny for mappe. b. Dersom du ønsker å gå tilbake til menyen for ipod / iphone, trykk på knappen merket med STOP / MENU / INFO en gang til. 4. For å gå tilbake til vanlig avspilling, trykk på knappen merket med ID3 / ipod / MEM / C-ADJ. en gang og enheten vil gå tilbake i modus for ipod. Lade batteriet på din ipod / iphone spiller via hovedenheten: 1. ipod / iphone spillere har et internt batteri som ikke er utskiftbart, noe som gjør at det vil ha behov for ladning når det ikke er i bruk over en lengre periode. 2. Du kan lade din ipod / iphone via hovedenheten automatisk når enheten er i modus for dvale eller er slått på. Merk: 1. Batteriet på din ipod / iphone er 80 prosent ladet på cirka en time, og fullt oppladet i løpet av få timer. Dersom du lader mens du spiller av musikk, kan ladningen ta lengre tid. 2. Det er ikke anbefalt å lade under modus for radio, da dette kan forstyrre mottakelsen av radio signaler. 3. Du kan når som helst kontrollere din ipod / iphone spiller på hovedenheten, fjernkontrollen eller på din ipod / iphone selv, når denne står i modus for ipod. 4. Hele tiden når din ipod / iphone er tilkoblet hovedenheten, må du sørge for at den er festet godt i holderen. Dette gjelder også i modus for dvale for å unngå skader på hovedenheten eller din ipod / iphone. 5. Mens hovedenheten er i modus for ipod, vil funksjonen for video på din ipod kanskje virke unormal. Oppdater til siste versjon for ipod video fra Apple web sider. INNSTILLING AV FUNKSJON FOR VIDEO UT (gjelder kun for ipod video og video kabel "RCA-type kabel" er ikke inkludert) 1. Når enheten er i modus for dvale: Koble TV apparatet ditt til ved bruk av video kabel (RCA type kabel), utgang for kabel er plassert bak på enheten. 2. Når enheten er i modus for ipod: Trykk på knappen merket med MENU på din ipod for å stille inn funksjon for video. 3. For å stille inn for visning av video fra ipod til TV: a. Velg Videos > Video Setting, så stiller du inn TV på Out to Ask eller On b. Dersom du setter din TV på Out to Ask vil du fra ipoden få alternativene om du vil se video visning på skjermen på din ipod eller på TV hver gang du spiller av en video. Merk: 1. Modus for video er kun støttet av ipod spillere som har funksjon for video. 2. ipod Classic 80 / 160 GB, ipod Nano 3. & 4. & 5. & 6. generasjon (Video) skjerm samt ipod touch må festes godt i holderen i modus for dvale før funksjonen for video tas i bruk. AUX UNDER AVSPILLING Inngangen for AUX er plassert på venstre side av enheten. Bruk en 3,5 mm stereo kabel for å koble eksternt AUX utstyr til enheten via Line In. 1. For å velge funksjonen for AUX, trykk gjentatte ganger på knappen merket med DAB / FM / AUX på enheten (eller på fjernkontrollen) til det kommer frem AUX på skjermen. 2. Juster til ønsket styrke på lyden ved bruk av knappen merket med VOLUME (+ eller -). Merk: Kabel som trengs for denne funksjonen følger ikke med. 12

14 EQ KONTROLL (på fjernkontrollen) Når du trykker på knappen merket med EQ på fjernkontrollen, vil lyden forandre seg som visst nedenfor: FUNKSJON FOR Å DEMPE LYDEN HELT (på fjernkontrollen) Trykk på knappen merket med Mute på fjernkontrollen for å stoppe lyden fra høyttalerne midlertidig, lyden blir helt borte og på skjermen står det MUTE. For å kansellere funksjonen for å dempe lyden helt, trykk på knappen merket med Mute en gang til eller trykk på knappen merket med VOLUME (+ eller -). På skjermen blir indikatoren for MUTE borte og lyden går tilbake til normal. LYTTE TIL MUSIKK VED BRUK AV HODETELEFONER Koble til dine hodetelefoner (3,5 mm mini stereo plugg) i inngangen for hodetelefoner på lys panelet foran på enheten. Lyden vil nå kun komme gjennom hodetelefonene og ikke gjennom høyttalerne. SPESIFIKASJONER STRØMFORSYNING: UT EFFEKT: DIMENSJONER: HØYTTALER STØRRELSE: VEKT: RADIO DELEN FREKVENSOMRÅDE CD DELEN OPTISK PICKUP FREKVENS RESPONS AC V 50Hz 2 x 20 Watt 152 (b) x 222 (d) x 218 (h) mm 140 (b) x 222 (d) x 218 (h) mm 5,45 Kg FM 87,5 108 MHz 3 STRÅLET LASER 100Hz 16 KHz DENNE SPESIFIKASJONEN KAN ENDRES UTEN VIDERE VARSEL Advarsel når det gjelder ventilasjon: Normal ventilasjon av produktet må ikke tildekkes! Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall skal avhendes separat. I henhold til WEEE-direktivet skal det enkelte medlemslandet sørge for riktig innsamling, gjenvinning, håndtering og resirkulering av elektrisk og elektronisk avfall. Private husholdninger i EU kan levere brukt utstyr til bestemte resirkuleringsstasjoner vederlagsfritt. I enkelte medlemsland kan brukte apparater returneres til forhandleren der de ble kjøpt, under forutsetning av at man kjøper nye produkter. Kontakt forhandleren, distributøren eller offentlige myndigheter hvis du ønsker ytterligere informasjon om hva du skal gjøre med elektrisk og elektronisk avfall. Garanti (gjelder Norge) Det gis garanti i 12 måneder mot fabrikasjonsfeil. I tillegg gjelder kjøpslovens bestemmelser om reklamasjonsrett. Ved henvendelser som gjelder reklamasjon eller garanti, må kjøpskvittering eller lignende fremlegges som dokumentasjon på kjøpsdato. Det gjelder særskilte regler ved næringskjøp. Det forutsettes imidlertid at apparatet innleveres hos den forhandler hvor apparatet ble kjøpt. Apparatet må alltid pakkes forsvarlig ved forsendelsen. Skader som skyldes feil bruk, slitasje, fuktighetsskader, overspenning eller inngrep av ukvalifisert personell, dekkes ikke av garantien. Slik skade vil bare bli reparert mot betaling. For mer info, vennligst besøk vår nettside [support], eller ring vår supporttelefon (kr. 5,-/min). Markedsføres i Norge av: Target United AS Postboks Fredrikstad Telefon: Telefax:

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING For informasjon og support, se target.no ADVARSEL Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte,

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Travel. DAB+ / DAB / FM Digital Radio. Bruksanvisning

Travel. DAB+ / DAB / FM Digital Radio. Bruksanvisning Travel DAB+ / DAB / FM Digital Radio Bruksanvisning Instruksjoner angående sikkerhet Dersom du ønsker å få mest mulig ut av ditt nyanskaffede produkt og for å kunne bli kjent med alle funksjoner, vennligst

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

(5) (6) (7) Spesifikasjoner CD frekvens respons 20 Hz - - 20 KHz Avvik i hastighet Under målbart nivå Signalbehandling 44.1 KHz D / A konvertering 16-bit DAC Metode for feilkorrigering Cross-Interleave

Detaljer

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone. Bruksanvisning UBT8016

Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone. Bruksanvisning UBT8016 Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone Bruksanvisning UBT8016 1 1 Knapp for Av / På 2 Knapp for Meny 3 Knapp for å hoppe forover 4 Knapp for å velge nedover i meny 5 Knapp for FLAT 6 Knapp for ROCK

Detaljer

DDR-47BT. Bruksanvisning Norsk

DDR-47BT. Bruksanvisning Norsk DDR-47BT Bruksanvisning Norsk Innhold Introduksjon................................. 2-8 Kontroller og tilkoblinger....................... 2-4 Fjernkontroll................................ 5 Ikon på skjerm..............................

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Norsk Modell 2970 LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Toppdeksel Fjernkontroll Sensor Power Display

Detaljer

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 - NO Bruksanvisning Aquatic Radio Klargjøring Sette batteriet i fjernkontrollen Skru av det vanntette lokket på fjernkontrollens bakside og sett i batteriet. (CR-2430) Skru på lokket igjen.

Detaljer

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk. SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

Bruksanvisning. UNITED lommeradio DAB8210. DAB/FM Radio E80211. Miljøinformasjon

Bruksanvisning. UNITED lommeradio DAB8210. DAB/FM Radio E80211. Miljøinformasjon UNITED lommeradio DAB8210 Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk

Detaljer

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

Bærbar CD og Mp3 spiller med DAB / DAB+

Bærbar CD og Mp3 spiller med DAB / DAB+ Bærbar CD og Mp3 spiller med DAB / DAB+ Bruksanvisning DAB1010 Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk og ta godt vare på den for senere referanser ADVARSEL 1. Advarsel: For

Detaljer

INNHOLD VIKTIGE INSTRUKSJONER ANGÅENDE SIKKERHET

INNHOLD VIKTIGE INSTRUKSJONER ANGÅENDE SIKKERHET Bruksanvisning INNHOLD Viktige instruksjoner angående sikkerhet. 2 Kontroller 4 Strømforsyning. 5 Bruk av radioen for første gang. 6 DAB radio modus 6 FM radio modus 11 Forhåndsinnstilte stasjoner. 15

Detaljer

SangeanR App tillater fjernkontroll ved bruk av Sangean DMS-37BT via din iphone, ipod touch, ipad eller Android smarttelefon.

SangeanR App tillater fjernkontroll ved bruk av Sangean DMS-37BT via din iphone, ipod touch, ipad eller Android smarttelefon. Bruksanvisning Made for ipod, Made for iphone, og Made for ipad betyr at dette produktet har blitt designet for å kunne tilkobles spesielt til henholdsvis ipod, iphone og ipad, og produktet er godkjent

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

DAB RADIO DPR-16. Bruksanvisning

DAB RADIO DPR-16. Bruksanvisning DAB RADIO DPR-16 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsinstruksjoner 1. Les nøye gjennom disse instruksjoner. 2. Ta godt vare på denne bruksanvisning. 3. Vis hensyn til advarsler. 4. Følg instruksjoner gitt

Detaljer

Bruksanvisning DAB+ / FM-RDS bærbar radio

Bruksanvisning DAB+ / FM-RDS bærbar radio Bruksanvisning DAB+ / FM-RDS bærbar radio Viktige sikkerhetsinstruksjoner 1. Les nøye gjennom disse instruksjoner. 2. Ta godt vare på denne bruksanvisning. 3. Vis hensyn til advarsler. 4. Følg instruksjoner

Detaljer

Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign

Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i

Detaljer

EBR808C BRUKSANVISNING

EBR808C BRUKSANVISNING EBR808C BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Værstasjon med 3D projektor ikon. Dette er et unikt produkt som er designet for hverdagsbruk i hjemmet eller på jobben, og det er definitivt

Detaljer

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer Bruksanvisning Innhold Kontrollknapper... 2 3 Bruk av klokkeradioen for første gang. 4 Generell bruk av din klokkeradio... 5 Valg av stasjon

Detaljer

MODELL: SCD 680 (SCD-68)

MODELL: SCD 680 (SCD-68) MODELL: SCD 680 (SCD-68) BÆRBART MUSIKK ANLEGG MED DAB RADIO, KASSETT OG USB BRUKSANVISNING Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte, høye spenninger innvendig i apparatet som kan utgjøre en fare for

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

Viktige instruksjoner angående sikkerhet

Viktige instruksjoner angående sikkerhet Innholdsfortegnelse Viktige instruksjoner angående sikkerhet 2 Kontrollknapper 3-5 Strømforsyning til radio samt ladning av batterier. 6-7 Bruk av radioen for første gang 7 Drift av din radio DAB 8 Valg

Detaljer

CD RADIO MED IPOD / IPHONE HOLDER

CD RADIO MED IPOD / IPHONE HOLDER CD RADIO MED IPOD / IPHONE HOLDER Ipd-9000 For informasjon og brukerstøtte: www.lenco.eu INNHOLDSFORTEGNELSE Viktige instruksjoner om sikkerhet 3, 4 Funksjoner 4 Installasjon 5 Beskrivelse av deler 5,

Detaljer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær varmekilder

Detaljer

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm Vennligst les brukermanualen nøye før bruk! BRUKE RADIOEN FOR FØRSTE GANG: TILKOPLING/STRØMFORSYNING: 1. Tilkopling av strømforsyning: a. Strømforsyningsenhet

Detaljer

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE TAKK FOR AT DU VALGTE JENSEN OF SCANDINAVIA I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER NO modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER Vedlikehold og spesifikasjoner Du MÅ la oppladbare batterier lades helt opp før du bruker dem første gang. Du MÅ lese bruksanvisningen før du prøver å bruke denne

Detaljer

Retro Radio med Bluetooth og DAB+

Retro Radio med Bluetooth og DAB+ DR-05 BT Retro Radio med Bluetooth og DAB+ BRUKSANVISNING www.lenco.com Innhold Advarsel 1 Panel 4 Fjernkontroll 6 Grunnleggende bruk 8 Bruk av DAB funksjon 9 Bruk av FM funksjon 11 Bruk av Bluetooth 12

Detaljer

BRUKERMANUAL Digispiller

BRUKERMANUAL Digispiller BRUKERMANUAL Digispiller INNHOLDSFORTEGNELSE 3. Ved første gangs bruk 4. Hvitt kort med et? Husk alltid dette 5. Skru PÅ/AV Bytte digikort 6. Lade digispiller 7. Funksjonsknapper 8. - 9. Hovedmeny 10.

Detaljer

instruksjon N DPR-36 DAB+ / FM- RDS / Micro SD Lommeradio 3A81VJ17000N0

instruksjon N DPR-36 DAB+ / FM- RDS / Micro SD Lommeradio 3A81VJ17000N0 DPR-36 instruksjon N DAB+ / FM- RDS / Micro SD Lommeradio 3A81VJ17000N0 Viktige instrukser for sikkerhet 1. Les denne instruksjonen nøye. 2. Ta godt vare på denne instruksjonen. 3. Følg alle advarsler.

Detaljer

CD-SPILLER MED PLL FM-RADIO OG VEKKERKLOKKE MODELL MCA-230

CD-SPILLER MED PLL FM-RADIO OG VEKKERKLOKKE MODELL MCA-230 CD-SPILLER MED PLL FM-RADIO OG VEKKERKLOKKE MODELL MCA-230 DENNE BRUKSANVISNINGEN SKAL LESES OG FORSTÅS FØR PRODUKTET BRUKES. Ta vare på heftet for fremtidig referanse. PLASSERING AV KONTROLLENE 1. LCD-DISPLAY

Detaljer

Brukermanual. Vanntett radiomottaker, bygget for utendørs bruk! Bluetooth, DAB/FM, USB inngang, AUX inngang og RCA-kabler.

Brukermanual. Vanntett radiomottaker, bygget for utendørs bruk! Bluetooth, DAB/FM, USB inngang, AUX inngang og RCA-kabler. Brukermanual Vanntett radiomottaker, bygget for utendørs bruk! Bluetooth, DAB/FM, USB inngang, AUX inngang og RCA-kabler. Egenskaper Radio Tilkobling Utganger Tekninsk Dimensjoner (BxHxD) DAB Digital Radio

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

M S U D E T A S R Y G S. Bruksanvisning

M S U D E T A S R Y G S. Bruksanvisning M S U D I E C T A S R Y G S E T E T M N I Bruksanvisning Start Viktig informasjon Vennligst les bruksanvisning før du begynner å bruke din Vita R4. 1 Antennetilkobling (monter vedlagte teleskopantenne

Detaljer

1. Sett inn de to medfølgende AA batteriene før strømledningen kobles til. 3. Trykk inn den røde Power (av/på) knappen i front.

1. Sett inn de to medfølgende AA batteriene før strømledningen kobles til. 3. Trykk inn den røde Power (av/på) knappen i front. MUSIC SYSTEM KOMME I GANG Før du setter i gang med innstillinger av Music System, må produktet være romtemperert. Hvis ikke, kan kondensering påvirke CD-spilleren eller displayet. 1. Sett inn de to medfølgende

Detaljer

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær

Detaljer

TPW899. Innhold i pakken. Tekniske detaljer

TPW899. Innhold i pakken. Tekniske detaljer . TPW899 Takk for at du valgte dette Ytora produkt. Vennligst les bruksanvisningen nøye før du tar produktet i bruk, for på den måten å gjøre deg kjent med funksjonene og de forskjellige modus for bruk.

Detaljer

D D R 中文 N Versjon 1

D D R 中文 N Versjon 1 DDR- 3 6 N 中文 Versjon 1 Innhold Kontroller... 3-6 Bruke radioen for første gang... 7 Grunnleggende bruk av din radio... 8 Velge en stasjon - DAB... 9 Sekundære tjenester - DAB... 9 Forskjellige modi på

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

OPPLADBARE DIGITAL MP3-RADIO MED USB / SD-SPILLER OG LED- LOMMELYKT BRUKERMANUAL

OPPLADBARE DIGITAL MP3-RADIO MED USB / SD-SPILLER OG LED- LOMMELYKT BRUKERMANUAL OPPLADBARE DIGITAL MP3-RADIO MED USB / SD-SPILLER OG LED- LOMMELYKT BRUKERMANUAL VENNLIGST LES BRUKSANVISNINGEN FØR DU FØRSTE BRUKER. OPPBEVAR DENNE BRUKSANVISNINGEN TRYGT FOR FREMTIDIG REFERANSE! PRODUKTBESKRIVELSE

Detaljer

of Norway Tusen takk

of Norway Tusen takk of Norway Tusen takk På / av Forrige Neste Kildevelger ( trykk + hold ) OK Meny / tilbake Som bruker av våre produkter, er du den aller viktigste personen for Pinell. Vi arbeider hele tiden hardt for å

Detaljer

G4Audio G4-RM745D. Bruksanvisning. Takk for at du har kjøp denne Marine Dynamic-kildeenheten. Les bruksanvisningen nøye før du bruker G4-RM745D.

G4Audio G4-RM745D. Bruksanvisning. Takk for at du har kjøp denne Marine Dynamic-kildeenheten. Les bruksanvisningen nøye før du bruker G4-RM745D. G4Audio G4-RM745D Bruksanvisning Takk for at du har kjøp denne Marine Dynamic-kildeenheten. Les bruksanvisningen nøye før du bruker G4-RM745D. 1 DAB/DAB+ IPX4 2 Funksjoner Radio DAB-digitalradio FM-radiomottak

Detaljer

The Connector BRUKSANVISNING. Viktige sikkerhetsinstruksjoner

The Connector BRUKSANVISNING. Viktige sikkerhetsinstruksjoner BRUKSANVISNING The Connector Viktige sikkerhetsinstruksjoner 1. Les, oppbevar og følg disse instruksjonene. 2. ADVARSEL: Pass på å holde produktet unna regn og fuktighet for å forebygge faren for brann

Detaljer

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 Fax + 47 37119951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA

Detaljer

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Gratulerer med ditt nye Amplivox audiometer. Ved riktig bruk vil dette være et audiometer du vil ha glede av lang tid framover. Denne brukerveiledningen er et supplement

Detaljer

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Versjon: 1.0 Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Produktoversikt 1. Standby/Modus Trykk på skifte mellom FM og DAB-modus på arbeidsmodus, trykk og hold nede for å gå inn i standby-modus. 2. Skanne Trykk for å

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

Brukerveiledning. Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk.

Brukerveiledning. Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk. Brukerveiledning Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk. OVERSIKT 1. LCD-skjerm 4. Antenne 2. IR-vindu 5. DC-kontakt 3. Linje ut 6. På/av Fjernkontroll: 1. POWER: Sette radioen i standby-modus.

Detaljer

HURTIGGUIDE. SoundGate. Bernafon SoundGate. Justering av volum og bytte av program. Telefonknapp. Musikk/audio-knapp.

HURTIGGUIDE. SoundGate. Bernafon SoundGate. Justering av volum og bytte av program. Telefonknapp. Musikk/audio-knapp. Bernafon SoundGate SoundGate HURTIGGUIDE Justering av volum og bytte av program Telefonknapp Musikk/audio-knapp Bluetooth knapp Batteri-indikator Denne bruksanvisningen er en kortversjon. Viktig: - Din

Detaljer

Bruksanvisning Tiny Audio Joy

Bruksanvisning Tiny Audio Joy Bruksanvisning Tiny Audio Joy SIKKERHETSINSTRUKSJONER 1. Les disse instruksjonene Alle sikkerhets- og driftsinstruksjoner skal leses før produktet tas i bruk. 2. Oppbevar disse instruksjonene Sikkerhets-

Detaljer

PRO NORSK MANUAL Innholdsfortegnelse Velkommen 4 Innholdet i pakken 5 Hvordan bruke Nox pro fester 6 Kamera forklaring 8 Bruke kameraet for vannsport 8 Oppsett av kameraet 9 Ladning av batteriet 10 Dato

Detaljer

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker)

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) WWW.WILFA.COM Bruksanvisning for installering og bruk; beholdes av brukeren Apparatet du nettopp har kjøpt

Detaljer

DAB+ FM RADIO DAB-42 BRUKSANVISNING. Vennligst les denne håndboken nøye før bruk og ta vare på den for fremtidig oppslag.

DAB+ FM RADIO DAB-42 BRUKSANVISNING. Vennligst les denne håndboken nøye før bruk og ta vare på den for fremtidig oppslag. DAB+ FM RADIO DAB-42 BRUKSANVISNING Vennligst les denne håndboken nøye før bruk og ta vare på den for fremtidig oppslag. PRODUKTOVERSIKT 1 Power/Modus-knapp 8 Vol- knapp 2 Preset-knapp 9 Vol+ knapp 3 Forrige-knapp

Detaljer

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater er den komplette løsningen for digital underholdning slik at du kan glede deg over TV-titting og

Detaljer

BTR-160 / DPR-16C. Norsk Bruksanvisning.

BTR-160 / DPR-16C. Norsk Bruksanvisning. BTR-160 / DPR-16C Norsk Bruksanvisning. Ordet Bluetooth og merket er et registrert varemerke som er eid av Bluetooth SIG, Inc. og all bruk av slik merking gjort av SANGEAN ELECTRONICS INC. er godkjent

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

Bruksanvisning Isbitdispenser ZB-10

Bruksanvisning Isbitdispenser ZB-10 Bruksanvisning Isbitdispenser ZB-10 Takk for at du valgte vår isbitdispenser. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar i bruk dette produktet, dette for å sørge for korrekt bruk av din isbitdispenser.

Detaljer

MANUELT Musikkmikser. DJS-3010 www. facebook. com/denverelectronics

MANUELT Musikkmikser. DJS-3010 www. facebook. com/denverelectronics MANUELT Musikkmikser DJS-3010 www. facebook. com/denverelectronics Panelfunksjoner 1. Tidligere 2. Modus 1 3. Spill av/pause 4. Modus 2 5. Neste 6. Lys 7. Tidligere 8. Musikk 1 9. Spill av/pause 10. Musikk

Detaljer

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6 RISKOKER I/B Version 120606 TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W Front cover page (first page) Assembly page 1/6 1. Håndtak på lokket 2. Glasslokk 3. Kokebeholder 4. Hovedenheten 5. Indikatorlys for varme 6. Indikatorlys

Detaljer

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600 Hurtigmanual Viltkamera Brecom C 2600 NORSK Innledning Brecom C 2600 u/mms Pakken inneholder: - Kamera - Batteriboks - Festestropp - USB kabel - Phono kabel Med sin svært følsomme Passive lnfra-rød (PIR)

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING ivisjon TV BRUKERVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT OM BRUK...3 Set Top Boks og fjernkontroll...3 INSTALLASJON...4 Slik går du frem:...4 STB 500-serie...6 SET TOP BOKSEN SETT BAKFRA...6 TILKOBLING...7

Detaljer

MIAMI TRÅDLØS HØYTTALER

MIAMI TRÅDLØS HØYTTALER Alle varemerker tilhører deres respektive eiere. Med mindre noe annet er oppgitt, betyr ikke bruken av varemerker at varemerkeeieren er assosiert med KitSound eller går god for produktene som omtales her.

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk Norsk Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk 1 Sikkerhetsinstruksjoner: 1. Må ikke brukes i nærheten av vann 2. Rengjøres

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

RNCD 329 Personlig CD-Spiller. Bruksanvisning. Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye.

RNCD 329 Personlig CD-Spiller. Bruksanvisning. Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye. RNCD39 NOv.qxd 7/09/00 4:00 Page NO RNCD 39 Personlig CD-Spiller Bruksanvisning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye. RNCD39 NOv.qxd

Detaljer

Telefon CL100 og CL100+

Telefon CL100 og CL100+ Telefon CL100 og CL100+ Bruker- og vedlikeholdsveiledning Telefon CL100 og CL100+ Telefon CL100: Telefon CL100+ (med benleder): HMS art. nr.: 160782 HMS art. nr.: 160776 Best. nr.: 1104119 Best. nr.: 1104118

Detaljer

PLASSERING AV KONTROLLENE

PLASSERING AV KONTROLLENE PLASSERING AV KONTROLLENE BRUKSANVISNING TCP-39 www.denver-electronics.com Strømbehov: AC 220-240V~50Hz Strømforbruk: I bruk (maks): 8W/TIME Ved Standby/Av:

Detaljer

Vekkerklokke DS-1/RF, digital

Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF, digital Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF med mottaker HMS art. nr.: 148483 Best. nr.: 1104816 INNHOLD Vekkerklokke DS-1/RF, digital...

Detaljer

Bruksanvisning Isbitmaskin UIM1009

Bruksanvisning Isbitmaskin UIM1009 Bruksanvisning Isbitmaskin UIM1009 Takk for at du valgte vår isbitmaskin Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du tar i bruk produktet for å forsikre deg om korrekt bruk. Etter du har lest den,

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

Lenco. Digital fotoramme DPA-800. Bruksanvisning. 1. Galleri 2. Lag album 3. Innstillinger 4. Kopier, slett 5. Sett utvalg for fremvisning

Lenco. Digital fotoramme DPA-800. Bruksanvisning. 1. Galleri 2. Lag album 3. Innstillinger 4. Kopier, slett 5. Sett utvalg for fremvisning Lenco Digital fotoramme DPA-800 Bruksanvisning 1. Galleri 2. Lag album 3. Innstillinger 4. Kopier, slett 5. Sett utvalg for fremvisning Vennligst les denne instruksjonsboken før du tar i bruk Lenco Digital

Detaljer

Brukerhåndbok. Traveller+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0805

Brukerhåndbok. Traveller+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0805 Brukerhåndbok Traveller+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0805 2 Traveller+ 3 4 5 Innholdsfortegnelse 1GENERELT...7

Detaljer

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning Vinskap WC 7210 Brukerveiledning I N N H O L D Sikkerhetsanvisninger 1 Oversikt 2 Montering 2 Temperaturinnstilling 3 Virkemåte 4 Feilsøking 4 Tekniske data 5 Garanti 5 SIKKERHETSANVISNINGER Ved bruk av

Detaljer

Bruksanvisning T98.1006 Digitalt veggur med månefase

Bruksanvisning T98.1006 Digitalt veggur med månefase Bruksanvisning T98.1006 Digitalt veggur med månefase Egenskaper Hull for oppheng LCD1 display LCD2 display Funksjonsknapper Batterideksel Uttrekkbar fot DCF-77 radiokontrollert tid med mulighet for manuell

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

BRUKSANVISNING PAKKENS INNHOLD: MONTERINGSMÅL: ---------- METER for solcellesystem med doble batterier. ---------- For caravans, bobiler og båter

BRUKSANVISNING PAKKENS INNHOLD: MONTERINGSMÅL: ---------- METER for solcellesystem med doble batterier. ---------- For caravans, bobiler og båter BRUKSANVISNING ---------- METER for solcellesystem med doble batterier ---------- For caravans, bobiler og båter ---------- Modell EPIP20-DB PAKKENS INNHOLD: Kontrollpanel for innfelt eller utenpåliggende

Detaljer

Bruksanvisning BTL-60.

Bruksanvisning BTL-60. Bruksanvisning BTL-60 www.denver-electronics.com Blåtann Høyttaler BRUKERHÅNDBOK BTL-60 Bruksinstruksjoner Når du slår på høyttaleren vil den som standard starte i Blåtann-modellen. Du kan enkelt koble

Detaljer

Ovn TKG OT 1004 Bruksanvisning

Ovn TKG OT 1004 Bruksanvisning Ovn TKG OT 1004 Bruksanvisning N 1. Termostat 2. Funksjonsvelger 3. Timer 4. Kontrollys 5. Vindu 6. Rist 7. Bakeform 8. Håndtak 9. Håndtak for å ta ut rist og bakeform 10. Smuletrau GB 1. Thermostat knob

Detaljer

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION VOLVO QUICK GUIDE - RSE WEB EDITION REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil har et eksklusivt multimedieanlegg. Rear Seat Entertainment-systemet utvider bilens ordinære lydanlegg med: To bildeskjermer A/V-AUX-inngang

Detaljer

Brukermanual for RadioLink base

Brukermanual for RadioLink base Brukermanual for RadioLink base For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen RadioLink-base for trådløs kommunikasjon- 230V MODELL: PXB-BASEwAC El nummer 6230202 RadioLINK basen sender radiosignal

Detaljer

DIGITALT MINI-OVERVÅKNINGSKAMERA MIKROKAMERA MED MOTORSENSOR BRUKSANVISNINGEN

DIGITALT MINI-OVERVÅKNINGSKAMERA MIKROKAMERA MED MOTORSENSOR BRUKSANVISNINGEN DIGITALT MINI-OVERVÅKNINGSKAMERA MIKROKAMERA MED MOTORSENSOR BRUKSANVISNINGEN LES BRUKSANVISNINGEN FØR FØRSTE BRUK. LAGRE DET FOR FREMTIDIG REFERANSE! NÅR DU SPILLER INN ET VIDEOKLIPP ELLER TA ET BILDE,

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK -

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK - BRUKSANVISNING Norwegian FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4.

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift PLASSERING Hvor du skal plassere din FreshAir Box Plasser din FreshAir

Detaljer

SUB840 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1

SUB840 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING www.argonaudio.com 1 Brukermanual SUB840 Kjære kunde Kvalitet har alltid vært drivkraften for oss, og grunnleggelsen av Argon Audio er

Detaljer