Lenco. Digital fotoramme DPA-800. Bruksanvisning. 1. Galleri 2. Lag album 3. Innstillinger 4. Kopier, slett 5. Sett utvalg for fremvisning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lenco. Digital fotoramme DPA-800. Bruksanvisning. 1. Galleri 2. Lag album 3. Innstillinger 4. Kopier, slett 5. Sett utvalg for fremvisning"

Transkript

1 Lenco Digital fotoramme DPA-800 Bruksanvisning 1. Galleri 2. Lag album 3. Innstillinger 4. Kopier, slett 5. Sett utvalg for fremvisning Vennligst les denne instruksjonsboken før du tar i bruk Lenco Digital Fotoramme, og ta godt vare på den for senere oppslagsmuligheter. For informasjon og support, ta kontakt på

2 Takk for at du valgte Lenco Digital Fotoramme DPA-800 Lenco Digital Fotoramme er en ny modell av digitale fotorammer. Den har innebygget 8, 800x600 oppløsning LCD skjerm. Du kan bla i gjennom bilder i.jpg format. Den har også innebygget internt minne. Inkludert er administrasjon av mapper og filer med Create, Move, Delete (Opprett, Flytt, Slett). Den er brukervennlig for alle. Lenco Digital Fotoramme er et høyteknologisk produkt og designet for familie-bruk. Vennligst les denne instruksjonsboken og gjør deg kjent med funksjonene før den tas i bruk. 2

3 Innholdsfortegnelse Inkludert i pakken 4 VIKTIG Forhåndsregler sikkerhet 5 Prosedyrer for betjening 6 Komme i gang Plassering av kontroller 7 Annet tilbehør 8 Sette inn minnekort 8 Tilkobling av USB enhet 9 Tilkobling til Pc 9 Visning av bilder 1. Slå på digital fotoramme Hovedmeny 10 3 Velge kilde for bildefremvisning Bla gjennom bilder Zoome inn Bla gjennom undermapper Vise bilder på høykant 13 Fremvisning av bilder Fremvisning av bilder fra undermeny 13 Fremvisning av bilder 14 Effekter på lysbildefremvisning 14 Avanserte kontrollfunksjoner Lag mappe med bilder fra undermeny 15 Kopier bilder og undermappe 17 Slett bilder og undermapper 19 Oppsett 22 Sett tekst på bilder ved fremvisning 24 3

4 Inkludert i pakken Vennligst kontroller at innholdet i pakken er komplett. Esken til digital fotoramme skal inneholde følgende tilbehør: Digital Fotoramme Rammestøtter 2 stk Skinnveske Bruksanvisning USB Kabel USB Overgang Ac-Dc strømforsyning 4

5 Viktig Forhåndsregler sikkerhet Vennligst følg instrukser nedenfor angående sikkerhet når du skal bruke Lenco Digital Fotoramme. Dette vil redusere faren for brann, elektrisk støt, skade på produktet og skade på mennesker. Ikke bruk produktet dersom væske eller fremmed objekt har kommet i kontakt med apparatet. Samtidig bør du slå av og koble fra strømkilder. Ikke bruk produktet pga av fare for brann eller elektrisk støt. Digital Fotoramme skal ikke brukes i nærheten av åpen ild, varmekilder eller lettantennelige gasser for å forhindre eksplosjon. Unngå at metall eller eksplosiver kommer inn i kortleser for minnekort eller strømtilkobling. Dette for å forhindre brann eller elektrisk støt. Unngå å ha våte hender når du betjener produktet, for å unngå skade eller elektriske støt Pass på at du ikke dekker til produktet når det står til ladning for å unngå overoppheting. Det kan i så fall føre til brann eller skade på produktet Dersom Digital Fotoramme brukes over en lang periode, kan det bli varmt og det vil slutte å fungere. Ta i så fall og sett produktet i stand by modus i noen minutter og la det kjøle seg ned. Plasser ikke Digital Fotoramme på steder hvor det utsettes for høye temperaturer, for eksempel inne i en varm bil, i direkte sollys, eller på steder temperaturen varierer mye. For mye varme eller for kaldt, kan skade produktet. 5

6 Prosedyrer for betjening Prosedyrer for betjening betyr at når du bruker Lenco Digital Fotoramme, er det enkelte forhold som bør unngås da de kan forårsake skade på produktet. Vennligst unngå å miste produktet i gulvet eller på annen måte utsette det for slag da LCD skjermen kan ta skade av det. Digital Fotoramme har et beskyttelsesdeksel som ikke må fjernes. Dette kan føre til skade på produktet og garantien kan bli ugyldig. Pass på å formatere minnekort til riktig format for bruk til digitale medier. Plasser aldri produktet nærme en magnetisk kilde eller en trådløs sender. For eksempel video spill, høyttaler eller radio. Sterke magnetiske felt kan ødelegge den digitale fotorammen og da spesielt skjermen kan ta skade. Under ladning av batteri, skal produktet ikke flyttes på. Vennligst sett produktets strømbryter på av før strømtilførsel kobles fra. Forsikre deg om at strømtilkobling er frakoblet før produktet flyttes for å unngå fare for brann eller elektrisk støt. Vennligst kontroller at kabelen passer til produktet før den plugges til. Tving den ikke på plass dersom den ikke passer. Når du skal sette inn minnekort, må du forsikre deg om at du setter det inn riktig vei. Dersom det ikke passer, kontroller at det er riktig type kort og at produktet støtter dets format. Tving det ikke på plass dersom det ikke passer. 6

7 Komme i gang Plassering av kontroller Vennligst les navnene på alle knappene og sørg for å forstå hva de gjør før du tar i bruk produktet. 7

8 Annet tilbehør Ved bruk av Lenco Digital Fotoramme, kan du også få bruk for: Minnekort og USB enhet Datamaskin Sette inn minnekort Minnekortleser 1. Åpne minnekortleserens deksel 2. Sett inn minnekortet med merkelappsiden ned Dersom det er vanskelig å få kortet inn, kontroller at du holder det riktig vei samt at det er riktig type minnekort. Tving ikke kortet inn i kortleseren, da det kan forårsake skade på kortet eller leseren. 8

9 Tilkobling av USB enhet Inngang USB enhet 1. Åpne deksel foran inngang USB enhet 2. Koble USB enhet sammen med kabel til Pc og plugg enheten til som pilen viser til høyre på tegningen her Tilkobling til Pc 1. Åpne deksel for USB tilkobling 2. Koble USB pluggen til Pc, og plugg kabelen som visst på bilde over Vennligst slå på enheten når tilkoblet til PC 9

10 Visning av bilder Vennligst forsikre deg om at du har koblet til et minnekort eller USB enhet som inneholder bilder i.jpg format, eller at albumet i enheten inneholder bilder. 1. Slå på digital fotoramme Trykk knappen opp og et bilde vil dukke opp på skjermen for å vise at produktet er slått på 2. Hovedmeny Når produktet er slått på, vil en hovedmeny som visst på bilde, komme opp 10

11 3. Velge kilde for bildefremvisning For å velge i hovedmeny, trykk på </> knappene for å velge kilde for bilde fra Photo album (fotoalbum), Memory card (minnekort) eller USB Device (USB enhet). Markér med skarp blå og velg med Ok knappen. 4. Bla gjennom bilder Gå inn i kilden til bilde, trykk på knappene for å velge bilde Trykk på Ok knappen etter å ha valgt et bilde for å få det over hele skjermen eller i bla modus. Trykk på knappene for å bla mellom forrige og neste bilde. 11

12 5. Zoome inn I browse (bla gjennom) modus, trykk på Ok knappen for å zoome inn, du kan zoome inn opp til 3 ganger, ved å trykke 3 ganger på Ok knappen Trykk på knappene eller på knappene for å flytte bilde opp, ned, høyre eller venstre i visningen. 6. Bla gjennom undermapper Velg en undermappe og trykk på Ok knappen Trykk på trykk på knappen for å gå tilbake til forrige meny nivå. Eller knappen for å komme til hovedmeny. 12

13 7. Vise bilder på høykant Dersom bilde er på høykant, settes Lenco Digital Fotoramme opp på kortsiden, og bilde vil vises riktig vei i riktig størrelse. Fremvisning av bilder Fremvisning av bilder fra undermeny 1. Velg undermappe med bilder, trykk så M knappen for å gå til menyen, klikk så knappene og velg slide show (lysbildefremvisning). Trykk så Ok for å vise undermenyen. 2. Velg single (enkeltbilde) eller multiple (flere bilder), og trykk Ok knappen for fremvisning av bildene 13

14 Fremvisning av bilder 1. Velg bildet og trykk M for å vise menyen. Trykk så knappene og velg slide show (lysbildefremvisning). Trykk på Ok knappen for å starte fremvisningen. Effekter på lysbildefremvisning 1. Velg bildet og trykk M for å vise menyen. Trykk knappene og velg slide show effect (effekter på lysbildefremvisning). Trykk så Ok for å vise underordnet meny. 2. Trykk knappene for å velge i mellom fade / shutter / cross comb / mask / brick / dissolve / bar / expansion / silk eller random modus, (tone ut / lukke / krysse ut / murstein / maske / oppløse / søyler / utvide / silke eller tilfeldig modus) trykk Ok for å velge ønsket effekt. Returnerer etter valget automatisk til forrige meny, og vil vise ønsket effekt ved neste lysbildefremvisning. 3. Hvis man ønsker å slå av den spesifikke effekten, velg Off (Av) og trykk Ok. Lysbildeeffekten er nå slått av. 14

15 Avanserte kontrollfunksjoner Lag mappe med bilder fra undermenyen 1. Innebygget avspiller * Denne funksjonen fungerer kun i hovedmeny. Dersom du ikke står i hovedmenyen, trykk knappen for å komme tilbake til hovedmenyen. Når du står i hovedmenyen, trykk på M knappen for å vise menyen, trykk på knappene og knappene for å velge create album (lag album). Trykk så på Ok knappen for å komme inn i dette moduset. Skrivefelt Velg tegn Skjermtastatur Knapp for valg mellom engelsk og kinesisk tastatur Når du står i modus for å lage album, trykk på knappene og knappene for velge en bokstav, trykk deretter på Ok for å sette inn bokstaven, og bokstaven komme til syne i skrivefeltet. For å veksle mellom store og små bokstave, trykk på knappene og på knappene for å velge, og trykk så på Ok knappen. 15

16 2. Lag mappe fra pc 1: Koble Lenco Digital Fotoramme til pc På pc 2. Dobbeltklikk på Min datamaskin og velg flyttbar minnestasjon 3. Åpne mappen, høyreklikk og velg lag ny mappe 4. Gi den nye mappen navn 16

17 Kopier bilder og undermapper Kopier bilder 1. Trykk på knappene for å velge et bilde og trykk på M knappen. 2. Trykk på knappene for å velge copy photo to (kopier bilde til) og trykk på Ok for å fortsette. 3. Trykk på knappene for å velge kopiert foto kopiert til minnekort eller USB enhet. 4. Trykk på Ok knappen for å bekrefte valget, et bilde som viser gjenstående tid vil dukke opp, og når opplastingen er ferdig vil ønsket bilde være kopiert til valgt enhet. 17

18 Tips: Bilder, mapper eller undermapper kan kun kopieres fra enhet til enhet og ikke internt i den innebygde lagringsenheten. Kopier alt innhold fra mappen *Denne funksjonen fungerer kun i hovedmeny. Dersom du ikke står i hovedmenyen, trykk knappen for å komme tilbake til hovedmenyen. 1. Under hovedmeny, trykk på knappene for å velge mappe. 2. Trykk på M knappen for å vise menyen, trykk så på knappene for å velge copy all to (kopier alt til) og trykk på Ok for å bekrefte valget. 3. Trykk på knappene for å velge det kopierte innholdet kopiert til minnekort eller USB enhet. 4. Trykk på Ok knappen for å bekrefte valget, et bilde som viser gjenstående tid vil dukke opp, og når opplastingen er ferdig vil ønsket bilde være kopiert til valgt enhet. 18

19 Slett bilder og undermapper Slett bilde 1. Trykk på knappene for å velge et bilde, trykk så på M for å få frem menyen. 2. Trykk på knappene for å velge delete photo (slett bilde) og trykk så på Ok knappen for å vise underordnet meny. 3. For å slette bilde, velg Yes (Ja) og trykk på Ok knappen for å bekrefte valget. Et bilde som viser gjenstående tid vil dukke opp og dette forsvinner når slettingen er fullført. Velg No (nei) for å avbryte sletting. 19

20 Slett undermapper 1. Trykk på knappene for å velge undermappen, og trykk på M knappen for å vise menyen. 2. Trykk på knappene for å velge Delete album folder (slett album mappen) og trykk på Ok for å vise underordnet meny. 3. Velg Yes (Ja) for å slette mappen og trykk på Ok for å bekrefte valget. Et bilde som viser gjenstående tid vil dukke opp og dette forsvinner når slettingen er fullført. Velg No (nei) for å avbryte sletting. 20

21 Slett alt innholdet fra enheten *Denne funksjonen fungerer kun i hovedmeny. Dersom du ikke står i hovedmenyen, trykk knappen for å komme tilbake til hovedmenyen. 1. Når du står i hovedmeny, trykk på knappene for å velge enhet. 2. Trykk på M knappen for å vise menyen, og trykk på knappene for å velge Delete all (Slett alt innhold). Trykk så på Ok knappen for å vise underordnet meny. 3. For å slette alt innhold, velg Yes (Ja) og trykk på Ok knappen for å bekrefte valget. Et bilde som viser gjenstående tid vil dukke opp og dette forsvinner når slettingen er fullført. Velg No (Nei) for å avbryte sletting. 21

22 Oppsett Når du står i hovedmenyen, trykk på knappene eller på knappene for å velge Setting (Oppsett), og trykk M for å vise menyen. Oppsett av språk Trykk på knappene og velg Language (Språk), og trykk på Ok knappen. Trykk på knappene for å velge det språket du ønsker, og trykk så på Ok knappen for å bekrefte valget. Innstilling av lysstyrke Trykk på knappene og velg Brightness (lysstyrke), trykk deretter på Ok knappen for å komme inn i justeringsmenyen. 22

23 Trykk på knappene for å justere lysstyrken slik du ønsker å ha den og trykk deretter på Ok knappen for å bekrefte valget. Innstilling av kontraster Trykk på knappene for å velge Contrast (Kontrast) og bekreft valget med å trykke på Ok knappen Trykk på knappene for å justere kontrastene til ønsket innstilling og trykk på Ok knappen for å bekrefte innstillingen. Hastighet lysbildefremvisning Trykk på knappene for å velge Slideshow speed (Hastighet på lysbildefremvisningen) og trykk på Ok knappen for å bekrefte valget og komme inn i menyen for justering. Trykk på knappene for å velge mellom Fast (Hurtig), Normal eller Slow (Sakte), og trykk så på Ok for å bekrefte valget. Versjon Trykk på knappene for å velge Version (Versjon), og trykk på Ok for å bekrefte valget. 23

24 Sett tekst på bilder for fremvisning Sett tekst på bilder 1. Åpne Lenco Digital Fotoramme og koble den til pc. * På pc: Høyreklikk og velg egenskaper for et bilde 2. Velg Description (beskrivelse), tast inn ønsket tekst under Tag (merkelapp) Skriv inn tekst her Trykk Ok for å lagre 3. Når du har tastet inn ønsket tekst, trykk Ok for å lagre teksten. 24

25 Visning av teksten bildene har fått 1. Trykk på knappene eller på knappene for å velge et bilde, trykk på M knappen for å se på menyen. Trykk så på knappene for å velge Photo Tag Line (Tekstmerking av bilder) og trykk på Ok knappen for å vise underordnet meny. 2. Trykk på knappene og velg On (på) for visning av tekstmerking på bildene og trykk så på Ok for å bekrefte valget. 3. For å fjerne tekstmerking av bildene, velg Off (av) og trykk på Ok for å bekrefte valget. * Vennligst last ned komprimeringsverktøy fra Merk! 1. Sørg for at produktet er fulladet før du skal kopiere filer, da det kan bruke lang tid. 2. Vennligst snu produktet til vertikal stilling (90 grader) eller horisontalt (180 grader) for å rotere bilde riktig vei. 3. Det er to måter å betjene knappene på, A: Trykk. B: Trykk og hold. 25

26 Utskrift via USB Utskrift er kun mulig ved å bruke en skriver som er utstyrt med mer enn en tilkobling for USB enhet. Bruk ikke USB tilkobling for pc. For å skrive ut et bilde direkte fra Lenco Digital Fotoramme: 1. Velg det bilde du ønsker å skrive ut 2. Gå inn i hovedmeny med å trykke M 3. Velg photo print (bilde utskrift) ved å trykke på knappene. 4. Trykk Ok 5. Velg Yes (ja) og trykk Ok. Skjermen vil da vise Please plug in USB (Vennligst plugg til USB). 6. Koble til skriveren din via USB pc inngang på Lenco Digital Fotoramme, denne er plassert rett ved siden av DC inngang. Det vil nå stå Printing (Skriver ut). 7. For å skrive ut nå, trykk på Ok og bilde vil bli skrevet ut. Dersom du ønsker å skrive ut flere bilder, trenger du kun å markere ønsket bilde, gå til menyen og velg Print photo (skriv ut), og bildet blir skrevet ut direkte. Du trenger altså ikke koble skriveren fra og til. 26

27 Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall skal avhendes separat. I henhold til WEEE-direktivet skal det enkelte medlemslandet sørge for riktig innsamling, gjenvinning, håndtering og resirkulering av elektrisk og elektronisk avfall. Private husholdninger i EU kan levere brukt utstyr til bestemte resirkuleringsstasjoner vederlagsfritt. I enkelte medlemsland kan brukte apparater returneres til forhandleren der de ble kjøpt, under forutsetning av at man kjøper nye produkter. Kontakt forhandleren, distributøren eller offentlige myndigheter hvis du ønsker ytterligere informasjon om hva du skal gjøre med elektrisk og elektronisk avfall. Garanti (gjelder Norge) Det gis garanti i 12 måneder mot fabrikasjonsfeil. I tillegg gjelder kjøpslovens bestemmelser om reklamasjonsrett. Ved henvendelser som gjelder reklamasjon eller garanti, må kjøpskvittering eller lignende fremlegges som dokumentasjon på kjøpsdato. Det gjelder særskilte regler ved næringskjøp. Det forutsettes imidlertid at apparatet innleveres hos den forhandler hvor apparatet ble kjøpt. Apparatet må alltid pakkes forsvarlig ved forsendelsen. Skader som skyldes feil bruk, slitasje, fuktighetsskader, overspenning eller inngrep av ukvalifisert personell, dekkes ikke av garantien. Slik skade vil bare bli reparert mot betaling. For mer info, vennligst besøk vår nettside [support], eller ring vår supporttelefon (kr. 5,-/min). Markedsføres i Norge av: Target United AS Postboks Fredrikstad Telefon: Telefax:

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target.

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target. 7 bærbar DVD-spiller Bruksanvisning Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner For informasjon og support kontakt www.target.no Sikkerhetsinformasjon, Apparatet er Klasse 1 laserprodukt. Bruk av kontroller,

Detaljer

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer Bruksanvisning Innhold Kontrollknapper... 2 3 Bruk av klokkeradioen for første gang. 4 Generell bruk av din klokkeradio... 5 Valg av stasjon

Detaljer

TPW899. Innhold i pakken. Tekniske detaljer

TPW899. Innhold i pakken. Tekniske detaljer . TPW899 Takk for at du valgte dette Ytora produkt. Vennligst les bruksanvisningen nøye før du tar produktet i bruk, for på den måten å gjøre deg kjent med funksjonene og de forskjellige modus for bruk.

Detaljer

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Norsk Modell 2970 LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Toppdeksel Fjernkontroll Sensor Power Display

Detaljer

Mikrobølgeovn. Bruksanvisning

Mikrobølgeovn. Bruksanvisning Mikrobølgeovn Bruksanvisning Modellnr. SMH207S9H-PA0C0E Vennligst les denne bruksavisning grundig før du installerer og tar i bruk din mikrobølgeovn. Merk deg og noter nedenfor serienummeret på din mikrobølgeovn

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4. 1.1 - Generell beskrivelse... 4. 1.2 - Advarsler... 5

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4. 1.1 - Generell beskrivelse... 4. 1.2 - Advarsler... 5 2011 MMS kamera SG660M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 18.08.2011 1 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4 1.1 - Generell beskrivelse... 4 1.2 - Advarsler... 5 1.3

Detaljer

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76 Innhold Introduksjon Før du tar i bruk produktet Kontroller og tilkobling Kontroller for navigering Konfigurasjon av nettverk Tilkobling av din radio i ditt nettverk Alternativer for fjernstyring via nettverk

Detaljer

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K TM NO Instruksjonshåndbok PSP-1004 K ADVARSLER For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer fra 6 år

Detaljer

LCD TV 27" United LTV27W60 Brukerveiledning

LCD TV 27 United LTV27W60 Brukerveiledning LCD TV 27" United LTV27W60 Brukerveiledning Innhold Sikkerhetsinformasjon... 3 Forberedelser... 5 Bruk av fjernkontroll... 5 Batterier til fjernkontrollen... 5 Antennetilkobling... 6 Strømtilkobling...

Detaljer

GZ-MC100 DIGITALT MEDIAKAMERA

GZ-MC100 DIGITALT MEDIAKAMERA NORSK KOMME I GANG 6 DIGITALT MEDIAKAMERA GZ-MC100 GRUNNLEGGENDE BRUK (OPPTAK OG AVSPILLING) 19 MENYINNSTILLINGER 26 REFERANSER 32 Hvis du vil deaktivere demonstrasjonen, angir du DEMO MODE som OFF. (

Detaljer

DC C1060 Digitalkamera Brukerhåndbok. Velkommen

DC C1060 Digitalkamera Brukerhåndbok. Velkommen DC C1060 Digitalkamera Brukerhåndbok Velkommen Copyright Copyright 2008 av BenQ Corporation. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

Gå til www.archos.com/manuals for å laste ned nyeste versjon av denne manualen.

Gå til www.archos.com/manuals for å laste ned nyeste versjon av denne manualen. NORSK BRUKERHÅNDBOK Version 1.0 Gå til www.archos.com/manuals for å laste ned nyeste versjon av denne manualen. Kjære kunde. Takk for at du valgte dette Archos-produktet. Vi håper du vil like produktet

Detaljer

Sett bakfra / fra høyre side

Sett bakfra / fra høyre side Se den utvidede brukerhåndboken Hvis du vil ha mer informasjon om bruken av rammen, kan du gå til www.kodak.com/go/digitalframesupport. Se emballasjen til pakken for innhold i pakken. NORSK Sett forfra

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Informasjon om varemerker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Detaljer

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne.

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne. Pakke ut projektoren Gå gjennom følgende sjekkliste og forsikre deg om at du har mottatt alle delene. Hvis du mangler noen av komponentene, må du ta kontakt med kjøpsstedet. YHovedenhet YFjernkontroll

Detaljer

X30. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Brukerveiledning (Grunnleggende bruk) DIGITAL CAMERA. Produktnettside: http://fujifilm-x.

X30. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Brukerveiledning (Grunnleggende bruk) DIGITAL CAMERA. Produktnettside: http://fujifilm-x. BL04815-100 NO DIGITAL CAMERA X30 Brukerveiledning (Grunnleggende bruk) Takk for at du kjøpte dette produktet. Produktnettside: http://fujifilm-x.com/x30/ Før du starter Første trinn Grunnleggende fotografering

Detaljer

Installasjonsveiledning Bruksanvisning

Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Kjære kunde, Ved hjelp av den etterfølgende installasjonsveiledningen kan du ta faksmaskinen både hurtig og enkelt i bruk; nærmere forklaringer

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Innledning Kameradelene Grunnleggende om opptak og avspilling Opptaksfunksjoner Avspillingsfunksjoner Spille inn og spille av filmer Generelt kameraoppsett Koble

Detaljer

Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver plus Brukerhåndbok

Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver plus Brukerhåndbok Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver plus Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Informasjon om varemerker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No COOLPIX P330 Anbefalte funksjoner Bildestabilisering...A104 Du kan sette bildestabiliseringseffekten til enten Normal eller Aktiv. Når du velger Aktiv, kompenseres

Detaljer

Installasjonsveiledning Bruksanvisning

Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Kjære kunde, Ved hjelp av den etterfølgende installasjonsveiledningen kan du ta faksmaskinen både hurtig og enkelt i bruk; nærmere forklaringer

Detaljer

X-T10. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Brukermanual DIGITAL CAMERA. Produktnettside: http://fujifilm-x.com/x-t10/

X-T10. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Brukermanual DIGITAL CAMERA. Produktnettside: http://fujifilm-x.com/x-t10/ BL00004714-E01 NO DIGITAL CAMERA X-T10 Brukermanual Takk for at du kjøpte dette produktet. Denne bruksanvisningen forklarer hvordan du bruker ditt FUJIFILM X-T10 digitalkamera. Sørg for at du har lest

Detaljer

Informasjon om strømforsyning... 3 Koble til en telefon eller telefonsvarer... 3 Stille inn faksfunksjonene... 4

Informasjon om strømforsyning... 3 Koble til en telefon eller telefonsvarer... 3 Stille inn faksfunksjonene... 4 Fakshåndbok Stille inn faksen Informasjon om strømforsyning... 3 Koble til en telefon eller telefonsvarer... 3 Stille inn faksfunksjonene... 4 Fakse foto eller dokumenter Håndtere originaler... 10 Håndtere

Detaljer

WB150/WB150F/ WB151/WB151F/WB152F

WB150/WB150F/ WB151/WB151F/WB152F Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne bruksanvisningen grundig. Klikk på et tema Grunnleggende feilsøking Hurtigreferanse Innhold Grunnleggende funksjoner

Detaljer