MPEG4 / DVD / SVCD / VCD / CD / MP3 PLAYER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MPEG4 / DVD / SVCD / VCD / CD / MP3 PLAYER"

Transkript

1 Bruksanvisning MPEG4 / DVD / SVCD / VCD / CD / MP3 PLAYER

2 Sikkerhetsinstruksjoner Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte, høye spenninger innvendig i apparatet som kan utgjøre en fare for elektrisk støt og føre til personskade. Symbolet med utropstegn varsler om at brukerveiledningen og instruksjoner for vedlikehold og service som følger med apparatet, inneholder viktig informasjon som må følges. Advarsel For å redusere faren for brann eller elektriske støt, må denne enheten ikke utsettes for fuktig miljø eller regn. Den må heller ikke utsettes for drypping eller sprut av væske. Det må ikke plasseres beholdere med væske, for eksempel blomstervaser eller lignende på enheten. Kabelen som forsyner enheten med hovedstrøm, skal være intakt til enhver tid. USB minnekortet skal settes direkte i enheten og ikke tilkobles via en forlengelseskabel. Dette for å forhindre feil under overførsel av data og andre forstyrrelser. VIKTIG: For å unngå fare for brann, sørg for at minnepenn eller minnekort er plugget helt inn i porten. Sikkerhet ved laserbruk Denne enheten inneholder en laser. Kun kvalifisert personale bør åpne deksler for eventuell reparasjon. Dette for å unngå skader på øye. Sikkerhet: Annet bruk en beskrevet her i bruksanvisningen, kan føre til eksponering av farlig stråling. Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall skal avhendes separat. I henhold til WEEE-direktivet skal det enkelte medlemslandet sørge for riktig innsamling, gjenvinning, håndtering og resirkulering av elektrisk og elektronisk avfall. Private husholdninger i EU kan levere brukt utstyr til bestemte resirkuleringsstasjoner vederlagsfritt. I enkelte medlemsland kan brukte apparater returneres til forhandleren der de ble kjøpt, under forutsetning av at man kjøper nye 1

3 produkter. Kontakt forhandleren, distributøren eller offentlige myndigheter hvis du ønsker ytterligere informasjon om hva du skal gjøre med elektrisk og elektronisk avfall. Sikkerhetsinstruksjoner Viktig når det gjelder sikkerhet 1. Dette produktet er designet og produsert for å møte strenge kvalitetskrav og krav til sikkerhet. Men det er til tross for dette noen installerings- og bruksmåter du som bruker bør være oppmerksom på. 2. Les bruksanvisningen. Hele bruksanvisningen bør leses nøye før produktet tas i bruk. 3. Ta vare på bruksanvisningen. Bruksanvisningen bør tas vare på for fremtidige referanser. 4. Følg instruksjoner. Alle installerings- og bruksmåter beskrevet her i bruksanvisningen, bør følges til punkt og prikke. 5. Vis aktsomhet når det gjelder advarsler. Alle advarsler vedr. installering og bruk må følges opp nøye. 6. Vann og fuktighet. Produktet må under ingen omstendigheter utsettes for vann eller fukt. For eksempel må det ikke plasseres i nærheten av et badekar, vaskebalje, kjøkkenvask, vaskemaskiner, på vått underlag, i nærheten av basseng eller lignende. 7. Ventilasjon. Produktet må plasseres slik at dets ventilasjonshull ikke er tildekket. For eksempel må produktet ikke plasseres i en sofa, i en seng, på et teppe eller lignende underlag som forhindrer fri ventilasjon. Det må heller ikke plasseres i et innebygget møbel for eksempel en bokhylle eller i et kabinett som kan forhindre fri lufting. 8. Varme. Produktet må plasseres på en slik måte at det ikke utsettes for varme som for eksempel fra i nærheten av radiator, peis, varmeovn eller lignende (inkludert forsterkere), som produserer varme. 9. Strømkilder. Produktet må tilkobles strømkilde kun som beskrevet her i bruksanvisningen og som merket på selve produktet. 10. Rengjøring. Produktet bør kun rengjøres etter henvisninger gitt av produsent. 11. Beskyttelse av strømledning. Strømledningen må plasseres på en slik måte at den ikke kan tråkkes på, slik at møbler ikke plasseres på den og lignende. Merk spesielt at selve stikkontakten ikke utsettes for slike ting. 12. Perioder uten bruk av produktet. I perioder hvor produktet ikke skal benyttes, må det kobles fra strømkilder for å unngå skader. 13. Skade ved inntregning av objekter eller søl av vann. Vis forsiktighet slik at objekter ikke kan trenge inn i produktet for eksempel ved fall, eller at væske kan søle og komme inn i produktet. For eksempel bør ikke vaser plasseres oppå eller i nærheten av produktet. 14. Skader som krever reparasjon. Dette produktet bør repareres av kvalifisert personale dersom: Strømledningen eller kontakten er skadet. Objekter har falt på, eller væske har trengt inn i produktet. Produktet har vært utsatt for fuktige miljøer. Produktet virker ikke slik det skal. Viser en markant endring i bruk. Produktet har falt ned, eller kabinettet har synlige skader. 15. Service. Bruker bør ikke forsøke reparere produktet på annen måte en beskrevet her i bruksanvisningen. All annen form for reparasjon bør utføres av kvalifisert personale. 16. Reservedeler. Dersom reservedeler må tas i bruk i forbindelse med reparasjoner, bør eier av produktet forsikre seg om at reparatøren benytter deler som er godkjent av produsenten av produktet. Ikke godkjente deler kan forårsake brann, fare for elektriske støt eller annen fare. 17. Lyn og torden. Alle elektriske produkter bør kobles fra strømkilder når det er lyn og torden vær. Dette for å forhindre skader på produktet. 18. Overbelastning. Strømkilder hvor produktet er tilkoblet, må ikke overbelastes. Dette kan medføre fare for brann, elektrisk støt eller annen fare. 2

4 Innhold Takk for at du valgte denne DVD spiller. Før du tar i bruk produktet, ber vi om at denne bruksanvisning leses nøye og tas vare på for senere bruk. * Bildehenvisninger kan avvike litt fra slik skjermbildet er i virkeligheten, dette for og lettere vise bruk og betydning. Innholdsfortegnelse Sikkerhetsinstruksjoner 1-2 Fare for elektrisk støt 1 Viktig når det gjelder sikkerhet 2 Innholdsfortegnelse 3 Introduksjon 4-5 Funksjoner 4 Om denne bruksanvisningen 5 Forberedelser før bruk 6 Forhåndsregler for DVD/CD plate 6 Fjernkontroll 6 Plassering av betjeningsknapper 7-8 Front panel 7 Bak panel 7 På fjernkontroll 8 Tilkobling 9-10 Tilkobling til et TV-apparat 9 Tilkobling til en forsterker 10 Grunnleggende betjening Avspilling av DVD/CD 11 Velg scene vinkler 12 OSD Skjerm meny 12 Velg språk for tekstning 13 Avspilling på forskjellige måter Annet Feilsøking 18 Tekniske spesifikasjoner 19 3

5 Introduksjon Funksjoner 1. Høy oppløsning. Denne DVD-spilleren bruker MP2 format for å gi høyoppløselige bilder med over 500 horisontale linjer. 2. Unike funksjoner. Flere vinklet og fler språklig valg gir unike muligheter. Foreldrekontroll av platen gjør det enkelt å kontrollere innholdet på platen. 3. Skjerm. 4:3 og 16:9 Wide Screen format er tilgjengelig. 4. Kompatibilitet. Dette produktet kan avspille både DVD, VCD, CD og JPEG plater. 5. Tidssøk. Du kan søke etter tidspunkt på platen du spiller av. 6. Multifunksjoner. Produktet kan spole forover, spole bakover, sakte avspilling, vise bilde for bilde, repeter avspilling og spille av program. 7. Gjenoppta avspilling. Produktet kan huske hvor på platen avspillingen stoppet, og fortsette der ved neste avspilling. 8. OSD On Screen Display. Fargede menyer på skjermen gjør det lettere å forstå og betjene funksjonene i menyene og status for funksjonene. 9. Utgang for video. Video utgang kan kobles til TV som har dette. 10. Utgang for lyd. Produktet har utgang for analog stereo lyd, og digitalt lyd, og kan derfor kobles til en forsterker for å få maksimal lydopplevelse. 4

6 Introduksjon Om denne bruksanvisningen Prinsipper ved bruk. Denne bruksanvisningen beskriver hovedsakelig hvordan du betjener produktet ved bruk av betjeningsknapper og bruk av fjernkontrollen. Knappene foran på produktet betjener produktet på lik linje med knappene på fjernkontrollen. Markørene visst i tabellen til høyre her, er også brukt i bruksanvisningen. Dette symbolet kan komme opp på skjermen under bruk av produktet. Det viser at denne funksjonen du nå forsøker å velge ikke fungerer med den CD du har satt i for avspilling. Merke Indikerer Funksjoner ved DVD avspilling Funksjoner ved VCD avspilling Funksjoner ved CD avspilling Spillbare plater. Type Innhold Størrelse Avspillingstid Bemerk DVD Audio + video 12 cm Cirka 4 timer (en sides disk) (bevegelige bilder) 8 cm Cirka 8 timer (to siders disk) Cirka 80 min (en sides disk) Cirka 60 min (to siders disk Alle Modeller VCD Audio + video 12 cm Cirka 80 min 8 cm Cirka 23 min Alle modeller CD Audio 12 cm Cirka 75 min 8 cm Cirka 20 min Alle modeller JPEG Bilde filer 12 cm Avhenger av størrelsen på bildefilene Alle modeller 5

7 Forberedelser før bruk Forhåndsregler for plater Plassering. Plasser produktet slik at det har god nok ventilasjon til at det ikke er fare for overoppheting. Plasser det aldri i direkte sollys eller i nærheten av varmekilder. Plasser produktet horisontalt og plasser aldri tunge ting oppå produktet. For å beskytte laserleseren, skal produktet ikke plasseres i et støvfylt miljø. Dersom det er kommet mye støv på laserleseren, benytt en rengjørings plate. Les bruksanvisningen på rengjøringsplaten før bruk. Kondens. Vann eller kondens kan oppstå på lesehodet til laseren på grunn av følgende: Produktet flyttes raskt fra et kaldt til et varmt rom. Produktet har vært i bruk i et fuktig rom. Produktet vil i så tilfelle ikke fungere for videre bruk. Ta ut platen og la produktet hvile i cirka en time før det forsøkes tas i bruk. Dette for at kondens skal få fordampe. Rengjøring av produktet. Bruk en myk rengjøringsklut med et nøytralt og svakt rengjøringsmiddel for å tørke over produktets kabinett, panel og kontrollknapper. Det må ikke benyttes slipende rengjøringsmiddel eller klut, ei heller løsemiddel som inneholder alkohol. Håndtering av plate. For å beholde platen så ren som mulig, må ikke siden for avspilling av platen, berøres. Papir eller tape må heller ikke festes på platen. Rengjøring av platen. Tørk av platen fra midten og ut men en myk rengjøringsklut. Det må ikke benyttes rengjøringsmidler som inneholder fortynner, bensin, spray eller andre rengjøringsmidler som finner på markedet. Kun en ren, myk klut. Fjernkontroll 1. Åpne batteri deksel. 2. Sett inn 2 stk AAA batterier, sørg for at de står riktig i henhold til merking +/- som er å finne inne i batteriluke. 3. Pek med fjernkontrollen mot mottakeren for fjernkontroll på produktet innen en avstand på ca 5 meter og 60 fra fronten på produktet. Sørg for at det ikke er noe som hindrer kontakt mellom fjernkontrollen og mottakeren på produktet. Batteriene kan ha en levetid på opptil 6 måneder. Dersom fjernkontrollen ikke fungerer, byttes batteriene. Dersom fjernkontrollen ikke skal benyttes for en lengre periode, bør batteriene tas ut for å forhindre lekkasje av batterisyre. Hold platen unna direkte sollys eller andre varmekilder. Platen må lagres i dets cover. 6

8 Plassering av betjeningsknapper Front Panel 1. Knapp for Standby 7. Next neste kapittel eller spor 2. Skuff for avspillingsplate 8. Tilkobling for USB kabel 3. Åpne eller lukke skuff for plate 9. Tilkobling for mikrofon 4. Play avspilling eller pause 10. Display visningsvindu 5. Stopp knappen 11. Mottaker for signaler fra fjernkontroll 6. Prev forrige kapittel eller spor Bak panel kanal audio utgang 2. Scart ut 3. 2-kanals audio utgang 4. Digital koaksial utgang 5. HDMI AV utgang 6. S-video utgang 7. Y, Pb / CB, PR /CR utgang 8. Video utgang 7

9 Plassering av betjeningsknapper På fjernkontroll Åpne og lukke OSD vis meny på skjerm Slå av eller på Nummeriske taster Tid Tittel Teksting Meny Naviger opp Naviger venstre Språk Scene vinkel Oppsett Godkjenner valg Naviger høyre Naviger ned Spill hurtig bakover Spill hurtig forover Volum ned DVD / USB Stopp avspilling Velg HDMI Slett Velg farge system Velg venstre / høyre Velg video modus Progr. av funksjoner Spol fremover Spol bakover Pause Volum opp Zoom ut / inn Steng lyd helt Velg DVD / VCD Tilbake Sakte avspilling Gjenta Mikrofon justering Tidsbestemt avsp. 8

10 Tilkobling Tilkobling til et TV-apparat Slå av strømmen før du begynner tilkobling Slå på strømmen når du har fullført tilkoblingen. Alle kabler må være ordentlig tilkoblet og alle eksterne plugger må være helt inne. DVD + TV Det er flere muligheter når du skal koble HDMI DVD spilleren til et TV apparat: S-video kabel og høyre/venstre lyd kabel (sett spilleren i modus S-video) Kompositt kabel og høyre/venstre lyd kabel Kompositt kabel og høyre/venstre lyd kabel (sett spillerens modus til YOV, dersom du kobler til en TV med progressiv skanning). Sett video modus til YPbPr) HDMI kabel inneholder både video og lyd signal, så tilkobling av venstre / høyre lyd kabel er ikke nødvendig. Scart kabel (sett video modus til SCART) Merk: Standard innstillingene for lyd ut er stereo. Koble venstre / høyre lyd kabel til FL / FR inngangen på bak panelet. Hvis du bruker en HDMI kabel for tilkobling av TV (LCD / Plasma) er tilkobling av venstre / høyre lyd kabel ikke nødvendig da HDMI kabel inneholder lyd signal. TV med progressiv skann inngang 9

11 Tilkobling Tilkobling til forsterker Det er flere mulighet når du skal koble din HDMI DVD spiller til en forsterker: 2-kanals audio utgang (FL / FR) 5.1 kanal audio utgang Koaksial audio utgang HDMI AV utgang Advarsel: Det må aldri kobles en forsterker med koaksial inngang som ikke bruker Dolby digital AC 3 eller DTS dekoder. Dersom det blir gjort forsøk på dette, vil det ved avspilling av DVD kunne ødelegge høyttalere eller gi varig hørselsskade. Bortsett fra DVD, kan VCD eller CD avspilles normalt uten å ta hensyn til ovennevnte restriksjoner. Dersom video modus er satt til HDMI, kan du med HDMI knappen på fjernkontrollen velge i mellom 720p, 1080I og 1080P Valg av farge system Dersom bildet som vises ikke er fullt tilpasset skjerm, ramme rundt bildet eller sort / hvitt bilde osv, velg PAL eller NTSC i oppsett (Setup) menyen eller trykk N / P for å velge i mellom farge systemer på fjernkontrollen. Denne DVD spilleren støtter flere skalerbare bilde formater. Som ett resultat av dette, kan et bilde som ikke er fullt tilpasset skjermen, være delvis skjult på TV apparatet. 10

12 Grunnleggende betjening Avspilling av DVD / CD TV / Audio valg. Trykk Av / På knapp (Power) på TV og lyd anlegg. 1. Trykk TV/VIDEO på TV, velg VIDEO modus (TV). 1. Trykk på Av / På knappen (Power) på DVD spilleren. Et vindu kommer nå opp på TV skjermen. De fleste TV er går automatisk til DVD inngangen når DVD spilleren slås på. På eldre TV-er må du kanskje velge riktig AV inngang. 2. Trykk på knappen for å åpne plateskuffen. Legg i en plate med billedesiden opp. 3. Trykk på knappen for lukke plateskuffen. IKKE lukk plateskuffen manuelt da dette vil skade mekanismen. 2. Velg riktig inngang på forsterkeren. Ingen forsterkere er like, vennligst les bruksanvisningen som hører til din forsterker. (For eksempel kan lyd utgangen på DVD spilleren koples til DVD lydinngangen på en forsterker) 4. Innholdet på platen blir nå lest. Spilleren starter automatisk avspillingen, så sant det ikke krever ytterligere handling. Avspilling av DVD eller VCD På skjermen vises DVD tittelen og menyen. VCD starter avspilling automatisk. Merk: Hopp over dette trinnet hvis du ikke skal koble til en forsterker. Normal avspilling Forberedelser for avspilling av DVD. Slå på TV og lydforsterker hvis du skal bruke dette. Avpilling av CD. Legg i CD plate, og avspilling starter automatisk. Trykk / for å velge ønsket spor, og trykk ENTER for å spille av. 5. Stoppe avspilling. Trykk STOP 2 ganger for å stoppe avspilling helt. 6. Når du er ferdig med avspillingen, fjern platen ved å trykke og lukk deretter plateskuffen. Slå av spilleren. 11

13 Grunnleggende betjening VELG SCENE VINKLER Velg scene vinkler Noen plater har flere vinkler på scene og du kan velge i mellom disse. For eksempel hvis du ser på et tog i fart, kan du velge i mellom å se det fra front, fra venstre side eller høyre side uten å stoppe avspillingen. OSD OSD Når du trykker på OSD knappen èn gang, vises følgende på skjermen: Trykker du to ganger på OSD knappen, vises følgende: Eksempel: En DVD har 4 scene vinkler tilgjengelige. 1. Trykk ANGLE knapp for å velge vinkel 1. På skjermen vises følgende: 2. Trykk ANGLE på nytt for å endre til andre vinkler, på skjermen vises så de tilgjengelige vinkler fortløpende etter hvert som du trykker 3. Når en plate avspilles, trykk ANGLE på fjernkontrollen (angle vindu kommer på skjermen) 4. Ved å trykke ANGLE nok en gang, kommer disse valgene til syne øverst til høyre i skjermbildet: Trykker du tre ganger på OSD knappen, vises følgende: Trykker du fire ganger på OSD knappen, vises valgt språk på lyden: Trykker du fem ganger på OSD knappen, vises følgende: Trykk OSD på nytt for å komme tilbake til normal avspillingsmodus. Velg ønsket vinkel og trykk så SELECT på fjernkontrollen 12

14 Grunnleggende betjening Velg språk for teksting Du kan velge hvilket språk du ønsker på underteksten blant de som er tilgjengelig på platen du skal avspille. Denne muligheten er kun tilgjengelig på plater hvor flere valgmuligheter er lagt inn. Avspilling på forskjellige måter Program avspilling Du kan programmere kapitler på en plate for så å avspille platen i ønsket rekkefølge. 1. Trykk undertekst (Subtitle) når følgende vises på skjermen: 1. Trykk PROG knappen for å velge tittel, deretter velger du ønskede kapitler i den rekkefølge du ønsker dem. Trykk på Play for å spille av. 2. Trykk gjentatte ganger på knappen for å velge mellom de tilgjengelige språk. 3. For å fjerne undertekst, trykk på knappen til det står Subtitle off Merk: På enkelte plater kan underteksten ikke tas bort eller endres. Det varierer på tilgjengelige underteksten på alle plater Dersom det ikke kan velges undertekst på platen, trykk på Subtitle på fjernkontrollen og det vil da stå No subtitle på skjermen. Du kan velge undertekst som ønsket. Derimot er det ikke alle plater som har denne funksjonen. 2. Trykk på eller på for å velge henholdsvis avspilling eller sletting (Clear Program) Merk: Denne knappen funger kun under avspilling av DVD plater. For CD plater følger du instruksene under. Program avspilling 1. Valg av favoritt spor Ved avspilling av en CD plate, trykk knappen for å gå til menyen for alternativer på høyre hånds side. Trykk på knappen for å velge Edit mode og trykk Enter for å bekrefte valget. Ved å trykke på knappen kan du hoppe til venstre sides meny for der å velge favorittspor. Velg ønsket spor og trykk Enter for å bekrefte valget. En hake vil komme til syne foran sporet, se neste side. 13

15 Grunnleggende betjening Hurtig avspilling Under avspilling av en plate, har du mulighet til å spille av enten hurtig forover eller hurtig bakover, for å finne ønsket del av platen. 2. Legg til på programert liste: Trykk på knappen for å gå til meny for alternativer på høyre hånd side. Trykk på knappen for å velge Add to Program og trykk på Enter for å bekrefte valget. De sporene du valgte i forrige operasjon, vil nå legge seg i listen for avspilling. Du kan velge Program View for å se de spor du har valgt. Se under : Når du spiller av en DVD plate: 1. Trykk på for å spille av hurtig forover. For hver gang du trykker på knappen vil følgende vises på skjermen: 2. Trykk på for å spille av hurtig bakover. For hver gang du trykker på knappen vil følgende vises på skjermen: 3. Trykk på knappen for å gå tilbake til normal avspilling. 3. Retuner til normal avspilling Velg Program View i menyen for alternativer for å gå tilbake til normal avspilling. Du vil da kunne se alle sporene på platen i listen for avspilling. Se under: 14

16 Grunnleggende betjening Volum kontroll 1. Trykk på Mute knappen en gang for å slå av lyden. 2. Trykk så en gang til på samme knapp for å slå på lyden igjen. Søk etter tidspunkt Du kan gå inn i avspillingen direkte på et ønsket tidspunkt, på en tittel eller kapittel og spill av platen fra dette punkt. Spill av DVD plate 1. Trykk på Time knappen for å gå til et kapittel. For eksempel, tast inn kapittel 2 i tittel 6 Trykk på Time på fjernkontrollen og følgende vil komme opp på skjermen: Trykk på knappen med tallet 6 for å velge tittel 6 og trykk så på for å gå til kapittel modus Trykk på tall-tastene for å legge inn time, minutt og sekund. For eksempel trykker du på 0,1,0,2,3,6. Etter inntastningen vil platen spilles av fra 01:02:36 Spill av CD og VCD For å gå til et spesielt tidspunkt i avspillingen bruker du Time Search for å sette tidspunktet for ønsket start for avspilling. 1. Trykk på Time knappen en gang og på skjermen kommer følgende frem: Trykk på ønsket spor nummer og trykk på Enter for å bekrefte valget 2. Trykk på og følgende vil komme frem på skjermen Tast inn ønsket avspillingstid for sporet du har valgt og trykk på Enter for å bekrefte valget. Når du søker etter tidspunkt i et spor, må tiden du taster inn, ikke overstige sporets totaltid. 3. Trykk på to ganger og skjermen vil vise følgende Trykk på knappen med tallet 2 for å velge kapittel 2 og bekreft valget med Enter 2. Søk etter tidspunkt Trykk på Time på fjernkontrollen og trykk så på knappen to ganger og følgende vil komme opp på skjermen Trykk på ønsket tid for avspilling og trykk så på Enter for å bekrefte valget Når du søker etter tidspunkt på en plate, må tiden du taster inn, ikke overstige sporets totaltid. 15

17 Grunnleggende betjening Sakte avspilling Sakte avspilling får du ved å følge nedenforstående steg: Repeter deler av platen Du kan trykke på A-B for å gjenta enkelte deler av avspillingen: Spill av DVD / CD / VCD Ved avspilling av DVD eller VCD 1. Innstilling av et punkt for A for start. Følgende vil komme opp på skjermen Trykk på Slow knappen 2. Innstilling av et punkt B for avslutning. Følgende vil komme opp på skjermen Følgende vil komme opp på skjermen Etterpå vil produktet spille av fra punkt A til punkt B 3. Trykk på A-B igjen til A-B Off kommer frem på skjermen 16

18 Grunnleggende betjening Repeter avspilling Denne funksjonen kan brukes for å repetere platen, kapittel, spor eller en annen del av platen. Avspilling av CD. Trykk på Repeat og på skjermen står det da Repeat Single. Spilleren vil nå repetere den sangen (spor) som spilles når knappen trykkes på. 1. Repeter en sang / et spor. Trykk på Repeat og sangen som nå spilles, blir repetert Avspilling av DVD. Du kan repetere en tittel eller et kapittel 1. Repeter et kapittel Trykk på Repeat og følgende kommer opp på skjermen: 2. Repeter hele platen Trykk på Repeat to ganger og det vil stå Repeat All på skjermen. Spilleren repeterer da alle sangene på platen som står i. 2. Repeter en tittel Trykk på Repeat to ganger og følgende kommer opp på skjermen: 3. For å avslutte funksjonen, trykker du på knappen igjen og det vil da stå Off på skjermen 3. For å avslutte funksjonen, trykker du på knappen igjen og det vil da stå Off på skjermen 17

19 Annet Feilsøking Dersom du opplever noen av problemene som er beskrevet under, kan du forsøke følgende forslag for å rette opp i dem. Ingen lyd Kontroller at alle kabler er ordentlig tilkoblet Vær sikker på at du bruker TV eller forsterker på korrekt måte Sørg for at du har valgt DVD på forsterker Sjekk innstillingene for lyd eller digital lyd utgang Intet bilde Kontroller at apparatet er korrekt tilkoblet Vær sikker på at du bruker TV riktig Sjekk at TV har korrekt system standard for eksempel NTSC. PAL. Dårlig kvalitet på lyd Sørg for at lyd innstiller er korrekt utført Kontroll at overganger for lyd mellom spilleren og forsterkeren er korrekt Øk senterhøyttalerens nivå Platen kan ikke spilles av Det er ikke plate i spilleren Legg i plate på riktig måte og med billedsiden opp Fukt har kondensert i spilleren. Ta ut platen og la spilleren få hvile i cirka en time (med strømmen tilkoblet) DVD kan tilhøre feil region Fjernkontroll virker ikke Sørg for at du peker fjernkontrollen direkte mot spillerens mottaker for fjernkontroll Bytt ut de gamle batteriene med nye Noe kan blokkere veien mellom fjernkontrollen og mottaker for fjernkontroll Spillerens knapper og fjernkontrollen virker ikke I veldig sjeldne tilfeller kan det oppstå at spilleren ikke reagerer når du trykker på knappene på spilleren eller ved trykking på fjernkontrollen. For å fjerne dette problemet, kan det hjelpe å plugge ut strømmen til spilleren, la den hvile noen minutter for så å plugge til strømmen igjen. 18

20 Annet Tekniske spesifikasjoner Farge system PAL / AUTO / NTSC Frekvens respons 20 Hz- 20 KHz (ved 1KHz 0 db) Støy (SNR) Audio 90 db (ved 1 KHz 0 db) Lyd forvrenging + støy 60 db (ved 1 KHz 0 db) Lydutgang (analog lyd) 2,0 º Vrms Video utgang Kompositt 1,0 ± 0,2 V p p Impedanse ved last: 75Ω ubalansert, negativ polaritet Strømforsyning AC 110 V 240 V, 50 Hz / 60Hz Støttede plater DVD / SVCD / VCD / DVCD / CD / HDCD / MP3 / Kodak Picture CD Støttet oppløsning 720p, 1080I, 1080P Referanse Av/på bryteren skal ikke trykkes på flere ganger, det skal gå cirka 30 sekunder mellom hvert trykk, dette for å forhindre at feil oppstår på spilleren. Dersom spilleren ikke skal brukes over en lengre periode, bør strømtilførselen kobles fra. Spilleren skal kun kobles til strømforsyning med korrekt spenning i henhold til merking, dette for å unngå skader på spilleren. Spilleren kan ha problemer med å spille av enkelte kryptere plater. Dersom du vet et uhell stopper avspillingen, slå spilleren på igjen. Vi forbeholder oss retten til å forandre utseende og funksjoner på fremtidige spillere av samme merke uten forvarsel. Garanti (gjelder Norge) Det gis garanti i 12 måneder mot fabrikasjonsfeil. I tillegg gjelder kjøpslovens bestemmelser om reklamasjonsrett. Ved henvendelser som gjelder reklamasjon eller garanti, må kjøpskvittering eller lignende fremlegges som dokumentasjon på kjøpsdato. Det gjelder særskilte regler ved næringskjøp. Det forutsettes imidlertid at apparatet innleveres hos den forhandler hvor apparatet ble kjøpt. Apparatet må alltid pakkes forsvarlig ved forsendelsen. Skader som skyldes feil bruk, slitasje, fuktighetsskader, overspenning eller inngrep av ukvalifisert personell, dekkes ikke av garantien. Slik skade vil bare bli reparert mot betaling. 19

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING For informasjon og support, se target.no ADVARSEL Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte,

Detaljer

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone. Bruksanvisning UBT8016

Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone. Bruksanvisning UBT8016 Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone Bruksanvisning UBT8016 1 1 Knapp for Av / På 2 Knapp for Meny 3 Knapp for å hoppe forover 4 Knapp for å velge nedover i meny 5 Knapp for FLAT 6 Knapp for ROCK

Detaljer

(5) (6) (7) Spesifikasjoner CD frekvens respons 20 Hz - - 20 KHz Avvik i hastighet Under målbart nivå Signalbehandling 44.1 KHz D / A konvertering 16-bit DAC Metode for feilkorrigering Cross-Interleave

Detaljer

DVD 363 BRUKSANVISNING

DVD 363 BRUKSANVISNING DVD 363 BRUKSANVISNING Innholdsfortegnelse Instrukser for sikkerhet ADVARSEL: Dette symbolet er et faresignal som varsler deg om farlig spenning inne i produktet. Innholdsfortegnelse 1 Instrukser for sikkerhet

Detaljer

Travel. DAB+ / DAB / FM Digital Radio. Bruksanvisning

Travel. DAB+ / DAB / FM Digital Radio. Bruksanvisning Travel DAB+ / DAB / FM Digital Radio Bruksanvisning Instruksjoner angående sikkerhet Dersom du ønsker å få mest mulig ut av ditt nyanskaffede produkt og for å kunne bli kjent med alle funksjoner, vennligst

Detaljer

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk. SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6 RISKOKER I/B Version 120606 TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W Front cover page (first page) Assembly page 1/6 1. Håndtak på lokket 2. Glasslokk 3. Kokebeholder 4. Hovedenheten 5. Indikatorlys for varme 6. Indikatorlys

Detaljer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær varmekilder

Detaljer

Bruksanvisning Isbitdispenser ZB-10

Bruksanvisning Isbitdispenser ZB-10 Bruksanvisning Isbitdispenser ZB-10 Takk for at du valgte vår isbitdispenser. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar i bruk dette produktet, dette for å sørge for korrekt bruk av din isbitdispenser.

Detaljer

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Norsk Modell 2970 LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Toppdeksel Fjernkontroll Sensor Power Display

Detaljer

Bruksanvisning. UNITED lommeradio DAB8210. DAB/FM Radio E80211. Miljøinformasjon

Bruksanvisning. UNITED lommeradio DAB8210. DAB/FM Radio E80211. Miljøinformasjon UNITED lommeradio DAB8210 Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær

Detaljer

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning Vinskap WC 7210 Brukerveiledning I N N H O L D Sikkerhetsanvisninger 1 Oversikt 2 Montering 2 Temperaturinnstilling 3 Virkemåte 4 Feilsøking 4 Tekniske data 5 Garanti 5 SIKKERHETSANVISNINGER Ved bruk av

Detaljer

MODELL: SCD 680 (SCD-68)

MODELL: SCD 680 (SCD-68) MODELL: SCD 680 (SCD-68) BÆRBART MUSIKK ANLEGG MED DAB RADIO, KASSETT OG USB BRUKSANVISNING Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte, høye spenninger innvendig i apparatet som kan utgjøre en fare for

Detaljer

Bruksanvisning DAB+ / FM-RDS bærbar radio

Bruksanvisning DAB+ / FM-RDS bærbar radio Bruksanvisning DAB+ / FM-RDS bærbar radio Viktige sikkerhetsinstruksjoner 1. Les nøye gjennom disse instruksjoner. 2. Ta godt vare på denne bruksanvisning. 3. Vis hensyn til advarsler. 4. Følg instruksjoner

Detaljer

BRUKSANVISNING DVH VIKTIG LES DISSE INSTRUKSJONENE FØR BRUK OG TA VARE PÅ BRUKSANVISNINGEN.

BRUKSANVISNING DVH VIKTIG LES DISSE INSTRUKSJONENE FØR BRUK OG TA VARE PÅ BRUKSANVISNINGEN. BRUKSANVISNING DVH-7784 VIKTIG LES DISSE INSTRUKSJONENE FØR BRUK OG TA VARE PÅ BRUKSANVISNINGEN. www.facebook.com/denverelectronics VIKTIGE SIKRINGSTILTAK For din egen sikkerhet bør du lese alle sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

Bruksanvisning Isbitmaskin UIM1009

Bruksanvisning Isbitmaskin UIM1009 Bruksanvisning Isbitmaskin UIM1009 Takk for at du valgte vår isbitmaskin Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du tar i bruk produktet for å forsikre deg om korrekt bruk. Etter du har lest den,

Detaljer

Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign

Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i

Detaljer

Bærbar CD og Mp3 spiller med DAB / DAB+

Bærbar CD og Mp3 spiller med DAB / DAB+ Bærbar CD og Mp3 spiller med DAB / DAB+ Bruksanvisning DAB1010 Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk og ta godt vare på den for senere referanser ADVARSEL 1. Advarsel: For

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER NO modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER Vedlikehold og spesifikasjoner Du MÅ la oppladbare batterier lades helt opp før du bruker dem første gang. Du MÅ lese bruksanvisningen før du prøver å bruke denne

Detaljer

Lenco. Digital fotoramme DPA-800. Bruksanvisning. 1. Galleri 2. Lag album 3. Innstillinger 4. Kopier, slett 5. Sett utvalg for fremvisning

Lenco. Digital fotoramme DPA-800. Bruksanvisning. 1. Galleri 2. Lag album 3. Innstillinger 4. Kopier, slett 5. Sett utvalg for fremvisning Lenco Digital fotoramme DPA-800 Bruksanvisning 1. Galleri 2. Lag album 3. Innstillinger 4. Kopier, slett 5. Sett utvalg for fremvisning Vennligst les denne instruksjonsboken før du tar i bruk Lenco Digital

Detaljer

12 V Muttertrekker. IW12BX

12 V Muttertrekker. IW12BX 12 V Muttertrekker. IW12BX BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene og bruk

Detaljer

CD/VCD/DVCD/MP3-SPILLER K-666 K-888

CD/VCD/DVCD/MP3-SPILLER K-666 K-888 CD/VCD/DVCD/MP3-SPILLER K-666 og K-888 Sikkerhetsinformasjon - Ikke forsøk å reparere spilleren selv. Henvend deg til kvalifisert personell dersom noe galt skjer med spilleren. - Dersom røyk eller lukt

Detaljer

HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING. Modell: KWS1128HR-F7AR

HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING. Modell: KWS1128HR-F7AR HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING Modell: KWS1128HR-F7AR Takk for at du kjøpte Galanz hybelkomfyr. Vær vennlig å les denne bruksanvisningen nøye for å forsikre deg om korrekt bruk og for din sikkerhet, og ta

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

EBR808C BRUKSANVISNING

EBR808C BRUKSANVISNING EBR808C BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Værstasjon med 3D projektor ikon. Dette er et unikt produkt som er designet for hverdagsbruk i hjemmet eller på jobben, og det er definitivt

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm Vennligst les brukermanualen nøye før bruk! BRUKE RADIOEN FOR FØRSTE GANG: TILKOPLING/STRØMFORSYNING: 1. Tilkopling av strømforsyning: a. Strømforsyningsenhet

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Ovn TKG OT 1004 Bruksanvisning

Ovn TKG OT 1004 Bruksanvisning Ovn TKG OT 1004 Bruksanvisning N 1. Termostat 2. Funksjonsvelger 3. Timer 4. Kontrollys 5. Vindu 6. Rist 7. Bakeform 8. Håndtak 9. Håndtak for å ta ut rist og bakeform 10. Smuletrau GB 1. Thermostat knob

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser i Merknad Dette dokumentet er blitt nøye utarbeidet, men ATI Technologies Inc. tar intet ansvar med hensyn til, ytelse eller bruk av ATI maskinvare, programvare

Detaljer

CD-SPILLER MED PLL FM-RADIO OG VEKKERKLOKKE MODELL MCA-230

CD-SPILLER MED PLL FM-RADIO OG VEKKERKLOKKE MODELL MCA-230 CD-SPILLER MED PLL FM-RADIO OG VEKKERKLOKKE MODELL MCA-230 DENNE BRUKSANVISNINGEN SKAL LESES OG FORSTÅS FØR PRODUKTET BRUKES. Ta vare på heftet for fremtidig referanse. PLASSERING AV KONTROLLENE 1. LCD-DISPLAY

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

RNCD 329 Personlig CD-Spiller. Bruksanvisning. Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye.

RNCD 329 Personlig CD-Spiller. Bruksanvisning. Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye. RNCD39 NOv.qxd 7/09/00 4:00 Page NO RNCD 39 Personlig CD-Spiller Bruksanvisning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye. RNCD39 NOv.qxd

Detaljer

BRUKSANVISNING JY-M7304

BRUKSANVISNING JY-M7304 BRUKSANVISNING JY-M7304 7 LCD Fargeskjerm for inntil 4 kamera Les nøye gjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. 1. Innhold 1. Innhold...1 2. Forholdsregler...2 3. Vedlikehold...3

Detaljer

Retro Radio med Bluetooth og DAB+

Retro Radio med Bluetooth og DAB+ DR-05 BT Retro Radio med Bluetooth og DAB+ BRUKSANVISNING www.lenco.com Innhold Advarsel 1 Panel 4 Fjernkontroll 6 Grunnleggende bruk 8 Bruk av DAB funksjon 9 Bruk av FM funksjon 11 Bruk av Bluetooth 12

Detaljer

Hurtigveiledning. Tilbehør som er inkludert. Plater for innspilling LX7500R. Norsk

Hurtigveiledning. Tilbehør som er inkludert. Plater for innspilling LX7500R. Norsk LX7500R Tilbehør som er inkludert 1 1 1 1 Hurtigveiledning Norsk 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 DVD-systemet leveres med 1 2 front-, 1 senter- og 2 bakhøyttalere (se side 2) 2 1 subwoofer 3 6 høyttalerkabler

Detaljer

Bruksanvisning BTL-60.

Bruksanvisning BTL-60. Bruksanvisning BTL-60 www.denver-electronics.com Blåtann Høyttaler BRUKERHÅNDBOK BTL-60 Bruksinstruksjoner Når du slår på høyttaleren vil den som standard starte i Blåtann-modellen. Du kan enkelt koble

Detaljer

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker Vi anbefaler at du bruker noen minutter på å lese gjennom denne bruksanvisningen, slik at du blir kjent med funksjonene og dermed får bedre utbytte av din

Detaljer

INNHOLD VIKTIGE INSTRUKSJONER ANGÅENDE SIKKERHET

INNHOLD VIKTIGE INSTRUKSJONER ANGÅENDE SIKKERHET Bruksanvisning INNHOLD Viktige instruksjoner angående sikkerhet. 2 Kontroller 4 Strømforsyning. 5 Bruk av radioen for første gang. 6 DAB radio modus 6 FM radio modus 11 Forhåndsinnstilte stasjoner. 15

Detaljer

MCI-220. Mikro Hi-Fi System med holder for iphone & ipod. BRUKSANVISNING For informasjon og support, www.lenco.eu

MCI-220. Mikro Hi-Fi System med holder for iphone & ipod. BRUKSANVISNING For informasjon og support, www.lenco.eu Mikro Hi-Fi System med holder for iphone & ipod MCI-220 Laget for ipod iphone ipod og iphone er varemerker fra Apple Inc. som er registrert i USA og andre land. Made for ipod og Made for iphone betyr at

Detaljer

ELEKTRONIKK. PLL FM ALARMKLOKKERADIO Modell: CR-419 MK2. Bruksinstruksjoner

ELEKTRONIKK. PLL FM ALARMKLOKKERADIO Modell: CR-419 MK2. Bruksinstruksjoner ELEKTRONIKK PLL FM ALARMKLOKKERADIO Modell: CR-419 MK2 Bruksinstruksjoner DENNE BRUKSANVISNINGEN SKAL LESES OG FORSTÅS FØR PRODUKTET BRUKES. Ta vare på heftet for fremtidig referanse. www.facebook.com/denverelectronics

Detaljer

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer Bruksanvisning Innhold Kontrollknapper... 2 3 Bruk av klokkeradioen for første gang. 4 Generell bruk av din klokkeradio... 5 Valg av stasjon

Detaljer

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater er den komplette løsningen for digital underholdning slik at du kan glede deg over TV-titting og

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

Bruksanvisning. Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+

Bruksanvisning. Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+ Bruksanvisning Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+ Modulær stemmeforsterker for AudioLink mikrofonmottakere. Dok.nr.: 1141A1 Dato: 2013-02-13 Sandefjord

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

Brukerveiledning. SuperTalker. Varenr. 107 000

Brukerveiledning. SuperTalker. Varenr. 107 000 Brukerveiledning SuperTalker Varenr. 107 000 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 SuperTalkers funksjoner:... 3 Skisse av SuperTalker... 4 Batteri / Strømforbruk... 5 Bytt Overlegg og Fingerguide... 5 Valg

Detaljer

BTL-62. Bruksanvisning. Blåtann Høyttaler. Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne

BTL-62. Bruksanvisning. Blåtann Høyttaler.  Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne Bruksanvisning Blåtann Høyttaler BTL-62 www.denver-electronics.com Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne bruksanvisningen grundig. Bruksinstruksjoner Når du slår på høyttaleren vil den

Detaljer

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE TAKK FOR AT DU VALGTE JENSEN OF SCANDINAVIA I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes

Detaljer

The Connector BRUKSANVISNING. Viktige sikkerhetsinstruksjoner

The Connector BRUKSANVISNING. Viktige sikkerhetsinstruksjoner BRUKSANVISNING The Connector Viktige sikkerhetsinstruksjoner 1. Les, oppbevar og følg disse instruksjonene. 2. ADVARSEL: Pass på å holde produktet unna regn og fuktighet for å forebygge faren for brann

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR Bruksanvisning

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR Bruksanvisning MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR 427070 NO Bruksanvisning Viktig sikkerhetsinformasjon Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges ved bruk av elektriske artikler, spesielt når

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

Viktige instruksjoner angående sikkerhet

Viktige instruksjoner angående sikkerhet Innholdsfortegnelse Viktige instruksjoner angående sikkerhet 2 Kontrollknapper 3-5 Strømforsyning til radio samt ladning av batterier. 6-7 Bruk av radioen for første gang 7 Drift av din radio DAB 8 Valg

Detaljer

Brukerhåndbok. Traveller+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0805

Brukerhåndbok. Traveller+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0805 Brukerhåndbok Traveller+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0805 2 Traveller+ 3 4 5 Innholdsfortegnelse 1GENERELT...7

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 2013-01-02 Dok.nr.: 0638A Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 Knapper og tilkoblinger... 3 Ta apparatet i bruk (montering)...

Detaljer

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Telefon flashtel Eco Bruker- og vedlikeholdsveiledning FlashTEL Eco flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les nøye igjennom brukerveiledningen, slik

Detaljer

Start her Hurtigstartveiledning

Start her Hurtigstartveiledning Blu-ray Disc /DVD hjemmekinosystem BDV-N5200W NO Start her Hurtigstartveiledning BDV-N5200W 1 Innholdet i esken / koble til høyttalerne BDV-N5200W 2 3 Koble til TV-en Koble til annet utstyr Hovedenhet

Detaljer

SUB840 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1

SUB840 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING www.argonaudio.com 1 Brukermanual SUB840 Kjære kunde Kvalitet har alltid vært drivkraften for oss, og grunnleggelsen av Argon Audio er

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 Takk for at du har valgt vårt produkt PG-200 trådløse tilkallingssystem. Vennligst les denne bruksanvisningen før du tar produktet i bruk. Hvis du har noen spørsmål,

Detaljer

Brukermanual. 7 TFT-LCD-monitor med DVD-spiller på nakkestøtte

Brukermanual. 7 TFT-LCD-monitor med DVD-spiller på nakkestøtte Brukermanual 7 TFT-LCD-monitor med DVD-spiller på nakkestøtte FORSIKTIGHETSREGLER Se til at du leser sikkerhetsanvisningene nøye før du installerer enheten eller tilbehør. Ikke monter apparatet på steder

Detaljer

CD RADIO MED IPOD / IPHONE HOLDER

CD RADIO MED IPOD / IPHONE HOLDER CD RADIO MED IPOD / IPHONE HOLDER Ipd-9000 For informasjon og brukerstøtte: www.lenco.eu INNHOLDSFORTEGNELSE Viktige instruksjoner om sikkerhet 3, 4 Funksjoner 4 Installasjon 5 Beskrivelse av deler 5,

Detaljer

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target.

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target. 7 bærbar DVD-spiller Bruksanvisning Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner For informasjon og support kontakt www.target.no Sikkerhetsinformasjon, Apparatet er Klasse 1 laserprodukt. Bruk av kontroller,

Detaljer

DVD-spiller til bilen fra Clatronic. Bruksanvisning

DVD-spiller til bilen fra Clatronic. Bruksanvisning DVD-spiller til bilen fra Clatronic Bruksanvisning Lynsymbolet viser at deler på innsiden av spilleren inneholder elementer med høy spenning. Utropstegnsymbolet viser brukeren at enkelte operasjoner og

Detaljer

Brukerveiledning VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Brukerveiledning VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt TV SoundBox. Vennligst les gjennom brukerveiledningen før du tar den i bruk og spar den for fremtid konsultasjoner. Hvis du har noen spørsmål, vennligst kontakt

Detaljer

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Brukerveiledning. Versjon 1.0

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Brukerveiledning. Versjon 1.0 PRESENTATION VIEWER Brukerveiledning Versjon 1.0 Opphavsrett Uten skriftlig tillatelse fra produsenten er det forbudt å gjengi eller overføre noen del av denne veiledningen, det være seg elektronisk eller

Detaljer

Din bruksanvisning LG LAC-M5531EK http://no.yourpdfguides.com/dref/1213788

Din bruksanvisning LG LAC-M5531EK http://no.yourpdfguides.com/dref/1213788 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning. Talepåminner med mikrofon, tidsstyring og batteridrift. Dørtaler VARENR.: Dok. nr.: 2226 A

Bruksanvisning. Talepåminner med mikrofon, tidsstyring og batteridrift. Dørtaler VARENR.: Dok. nr.: 2226 A HMS art.nr. 215433 FlexiLife Bruksanvisning Talepåminner med mikrofon, tidsstyring og batteridrift. Dørtaler VARENR.: 1486 Dok. nr.: 2226 A1 2016.03.30 Vestfold Audio Sandefjord HMS art.nr. 215433 FlexiLife

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

Bruksanvisning DOOME BTS2021

Bruksanvisning DOOME BTS2021 Bruksanvisning DOOME BTS2021 02 Innhold 03Sikkerhet 04 Informasjon 05 Fram- og bakside 06 Fjernkontroll 07 Bluetooth 08 Bruk med ipod/mp3-spillere 09 Bruk med TV, dvd, konsoll, PC 10 Garanti Gratulerer

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Tilbehør 1 2. Tilkobling og kontroll 2 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3 3. Tilkobling 5 3.1 Tilkobling til TV... 5 3.1 Tilkobling av kabeltvsignal... 6 4. Oppsett 7 4.1 Første

Detaljer

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING ivisjon TV BRUKERVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT OM BRUK...3 Set Top Boks og fjernkontroll...3 INSTALLASJON...4 Slik går du frem:...4 STB 500-serie...6 SET TOP BOKSEN SETT BAKFRA...6 TILKOBLING...7

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

FØR DU BEGYNNER Å BRUKE RADIOEN Lading av batteri Det finnes 3 ulike tilbehør for lading til Proline Plus. Lader inngår ikke ved kjøp av radioen.

FØR DU BEGYNNER Å BRUKE RADIOEN Lading av batteri Det finnes 3 ulike tilbehør for lading til Proline Plus. Lader inngår ikke ved kjøp av radioen. HURTIGGUIDE FØR DU BEGYNNER Å BRUKE RADIOEN Lading av batteri Det finnes 3 ulike tilbehør for lading til Proline Plus. Lader inngår ikke ved kjøp av radioen. Flere tilbehørsartikler finner du på www.zodiac.no

Detaljer

ADVENTURE NORSK MANUAL

ADVENTURE NORSK MANUAL ADVENTURE NORSK MANUAL Innholdsfortegnelse Velkommen 4 Innholdet i pakken 5 Hvordan bruke Nox adventure fester 6 Kamera forklaring 7 Bruke kameraet for vannsport 7 Oppsett av kameraet 8 Ladning av batteriet

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer