Bruksanvisning. Romtemperaturregulator med klokke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning. Romtemperaturregulator med klokke 0389.."

Transkript

1 Bruksanvsnng Romtemperaturregulator med klokke

2 Innholdsfortegnelse Normalvsnng på dsplayet...3 Grunnleggende betjenng av romtemperaturregulatoren...3 Overskt over dsplayvsnnger og taster...3 Om denne bruksanvsnngen...4 Hvordan romtemperaturregulatoren fungerer...4 Sette romtemperaturregulatoren drft...4 Forlenge varmefasen (partyfunksjon)...5 Avslutte partyfunksjonen...5 Koble om tl temperatursenkng (sparetast)...5 Koble om tl temperatursenkng kortere td...5 Koble om tl temperatursenkng lengre td...5 Deaktvere temperatursenkng...5 Stlle nn egentlpasset temperatur...6 Deaktvere egentlpasset temperatur...6 Sperre tastene...6 Sperre tastene...6 Oppheve tastesperrngen...6 Innstllnger programmenyen...7 Hvordan manøvrere programmenyen...7 Stlle nn klokkeslett og dato menypunktet Uhr...7 Endre temperaturtrnn menypunktet temp...8 Endre tdsprogram menypunktet ProG...8 Stlle nn fereprogram menypunktet UrLb...11 Aktvere/deaktvere frostskrngsfunksjonen menypunktet FrSt...12 Rengjøre romtemperaturregulatoren...12 Garant...13

3 Normalvsnng på dsplayet Overskt over dsplayvsnnger og taster 1 Vser den aktuelle ukedagen. 2 Symbol for drftsmodusen "Tdsprogram". 3 Symbol for drftsmodusen "Komforttemperatur". 4 Symbol for drftsmodusen "Temperatursenkng". 5 Symbol for drftsmodusen "Frostskrngstemperatur". 6 Den aktuelle drftsmodusen markeres med en trekant. 7 Vser områdene for komforttemperatur som er stlt nn tdsprogrammet. 8 Tasten - eller, også kalt sparetast. 9 Tasten P. 10 Tasten S. 11 Tasten + eller, også kalt partytast. Grunnleggende betjenng av romtemperaturregulatoren Du stller nn verder som klokkeslett eller temperatur med tasten + eller -. Trykk på tasten S for å bekrefte de nnstlte verdene. Hvs du kke trykker på tasten S etter nnstllngen, går vsnngen automatsk tlbake tl normalvsnng 5 sekunder etter sste tastetrykk. I så fall overtas kke den endrede verden. Med tasten P kan du når som helst gå tlbake tl det normale tdsprogrammet. 12 Angr klokkeslett. Installatøren kan endre denne vsnngen slk at du stedet f.eks. får frem temperaturen. 13 Her vses det om det varmes opp (s) eller kjøles ned (t). 14 Her vses nærmere nformasjon om nnstllngene du foretar deg: f.eks. H når du stller klokken. 3

4 Om denne bruksanvsnngen I denne bruksanvsnngen fnner du følgende symboler og fremhevnger: 1. Handlngsanvsnnger er nummerert fortløpende. 3 Resultater av handlnger er merket med denne haken. Oppramsnger er merket med et slkt punkt. Merk Merknader om optmal bruk av romtemperaturregulatoren er merket med dette tegnet. Sette romtemperaturregulatoren drft Første gang du slår på romtemperaturregulatoren, samt etter at den har vært avslått over lengre td, f.eks. etter strømbrudd, går romtemperaturregulatoren automatsk tl nntastng av klokkeslett her må du stlle nn de aktuelle verdene. (Verdene kan endres senere --> mer nformasjon fnner du under "Stlle nn klokkeslett og dato menypunktet Uhr" på Sde 7). 3 Tmetallet blnker 1. Trykk på tasten + eller - tl korrekt tmetall er stlt nn. Hvordan romtemperaturregulatoren fungerer Rontemperaturregulatoren fungerer omtrent på samme måte som et tdsur tl bestemte, nnstllbare klokkeslett regulerer romtemperaturregulatoren varmeanlegget tl tre nnstllbare temperaturer: Komforttemperaturen brukes vanlgvs om dagen, nærmere bestemt den tden hvor du er tl stedet. Temperatursenkngen brukes normalt om natten. Den kalles også sparetemperatur. Frostskrngstemperaturen brukes vanlgvs for peroder hvor du skal være borte lang (f.eks. fere). Temperaturen holdes akkurat så høy at varmeanlegget er skret mot frost. Tdsformat Klokkeslettet kan vses vanlg 24-tmersformat (0H...23H) eller amerkansk dagsformat (12AM...11AM) og ettermddags-/kveldsformat (12PM...11PM). Når du stller nn klokkeslettet, vl du først se 24-tmersformatet, deretter følger AM/PM-formatet. Avhengg av hvlket tmeformat du bekrefter med S, vl klokkeslettet vses 24-tmersformat eller AM-/PM-format. 2. Trykk på tasten S. 3 Tmetallet er nnstlt og mnuttallet blnker. 3. Deretter må du ang resten av opplysnngene: Mnutter Årstall Måned Dag 4. Bekreft med tasten S. 3 Sste gang du bekrefter med tasten S, kommer du automatsk tlbake tl normalvsnngen. 4

5 Forlenge varmefasen (partyfunksjon) Ved behov kan du forlenge ev. koble nn komforttemperaturen dette er den såkalte partyfunksjonen. Denne forlengelsen er mdlertdg. Etter at forlengngstden er utløpt, fortsetter det nnstlte tdsprogrammet som normalt. Merk Du kan forlenge eller slå av oppvarmngsfasen med opptl fre tmer. Vdere kan du gjenta denne forlengelsen så ofte som du ønsker. 1. Trykk på tasten. 3 Komforttemperaturen forlenges med 1 tme per tastetrykk tden regnes fra tdspunktet du trykker på tasten. Tdsrommet som er stlt nn med partyfunksjonen, blnker nederst på dsplayet. 3 Går det noen sekunder uten at noen av tastene aktveres, går dsplayet tlbake tl normalvsnng. Tdsrommet som er stlt nn med partyfunksjonen, blnker nederst på dsplayet. Avslutte partyfunksjonen Du kan avslutte partyfunksjonen på følgende måte: 1. For å avslutte partyfunksjonen trykker du på tasten P. 3 Romtemperaturregulatoren går tlbake tl det normale tdsprogrammet. Koble om tl temperatursenkng (sparetast) Ved hjelp av sparetasten kan du koble om tl temperatursenkng dersom du skal være borte kortere eller lengre td. Koble om tl temperatursenkng kortere td 1. Trykk nn tasten maks. 5 sekunder. 3 Romtemperaturregulatoren kobler om tl temperatursenkng. Drftsmodusen Temperatursenkng vses. Denne omkoblngen varer tl neste koblngstd tdsprogrammet. Koble om tl temperatursenkng lengre td 1. Hold tasten nne over 5 sekunder. 3 Romtemperaturregulatoren kobler permanent om tl temperatursenkng. Drftsmodusen Temperatursenkng vses. Symbolet tl tdsprogrammet slukker. Denne omkoblngen opprettholdes helt tl du går tlbake tl normalt tdsprogram. 2. Trykk på tasten P for å gå tlbake tl det normale tdsprogrammet gjen. Deaktvere temperatursenkng Du kan når som helst deaktvere temperatursenkngen: 1. For å deaktvere temperatursenkngen trykker du på tasten P. 3 Romtemperaturregulatoren går tlbake tl det normale tdsprogrammet. 5

6 Stlle nn egentlpasset temperatur Dersom temperaturen som er stlt nn tdsprogrammet øyeblkket, kke passer deg, kan du stlle nn en egendefnert temperatur. 1. Trykk på tasten S. 3 Den aktuelle nnstlte, egendefnerte temperaturen blnker. 2. Trykk på tasten + eller - for å stlle nn den egendefnerte temperaturen. 3. Trykk på tasten S for å bekrefte den nnstlte egendefnerte temperaturen. 3 Romtemperaturregulatoren går tlbake tl normal vsnng og regulerer den nnstlte egendefnerte temperaturen tl neste koblngstd tdsprogrammet. Så lenge den egendefnerte temperaturen brukes som nnstllngsverd for regulerngen, vses ngen av drftsmodusene (komfort, senkng, frostskrng) da ngen av temperaturene som er lagret her, er gyldge. Merk Dersom du kke trykker på tasten S, går dsplayet tlbake tl normalvsnng etter ca. 5 sekunder. I så fall overtas kke eventuelle endrnger den nomnelle verden. Sperre tastene For å hndre utlsktet ev. uautorsert betjenng av romtemperaturregulatoren, kan du sperre tastene normalvsnng. Sperre tastene 1. Hold tastene S og + nne over 5 sekunder. 3 Når du trykker på en tast mens tastesperren er aktv, vses "-- --" på dsplayet for å sgnalsere at den ønskede handlngen kke kan gjennomføres. Oppheve tastesperrngen 1. Hold tastene S og + nne over 5 sekunder. 3 Mens sperrngen oppheves, står det "-- --" på dsplayet ca. 5 sekunder. Når sperrngen av tastene er opphevet, kommer normalvsnngen frem gjen og du kan slppe tastene. Deaktvere egentlpasset temperatur Du kan når som helst deaktvere den egentlpassede temperaturen: 1. For å deaktvere den egentlpassede temperaturen trykker du på tasten P. 3 Romtemperaturregulatoren går tlbake tl det normale tdsprogrammet. 6

7 Innstllnger programmenyen I programmenyen kan du stlle nn følgende: Klokkeslett og dato (menypunktet Uhr) Temperaturtrnn (menypunktet temp) Tdsprogram (menypunktet ProG) Ferefunksjon (menypunktet UrLb) Frostskrngsfunksjon (menypunktet FrSt) Hvordan manøvrere programmenyen Uansett hvlken nnstllng du ønsker å endre, kommer du tl det ønskede menypunktet programmenyen på følgende måte: 1. I normalvsnng trykker du på tasten P mnst 5 sekunder for å komme tl programmenyen. 2. Trykk på tasten + eller - for å komme tl ønsket menypunkt. I eksemplet ved sden av ser du det første menypunktet, som er klokkeslett. 3. Trykk på tasten S for å velge ønsket menypunkt. Stlle nn klokkeslett og dato menypunktet Uhr Du kan når som helst endre klokkeslett og dato. Merk Klokken er utformet som et uke-koblngsur, som vl fungere vdere mnst fre tmer ved strømbrudd. Omstllng mellom sommer- og vntertd skjer automatsk. Den nnebygde kalenderen tar automatsk hensyn tl skuddår. 1. Gå nn programmenyen tl menypunktet Uhr (se ovenfor). 3 Tmetallet blnker. 2. Trykk på tasten + eller - tl korrekt tmetall er stlt nn. Tdsformat Klokkeslettet kan vses vanlg 24-tmersformat (0H...23H) eller amerkansk dagsformat (12AM...11AM) og ettermddags-/kveldsformat (12PM...11PM). Når du stller nn klokkeslettet, vl du først se 24-tmersformatet, deretter følger AM/PM-formatet. Avhengg av hvlket tmeformat du bekrefter med S, vl klokkeslettet vses 24-tmersformat eller AM-/PM-format. 3. Trykk på tasten S. 3 Tmetallet er nnstlt og mnuttallet blnker. 4. Gå frem på samme måte for de andre nnstllngene, dvs: Mnutter klokkeslettet er stlt nn når du har bekreftet med S Årstall Måned Dag ang her bare dato, angvelse av ukedag er kke nødvendg, da denne regnes ut automatsk på bass av den angtte datoen. Det er kke nødvendg å stlle nn datoen! Dersom datoen allerede er korrekt nnstlt, kan du forlate nnstllngen med tasten P allerede her. 5. Bekreft med tasten S. 3 Etter den sste bekreftelsen med tasten S, kommer du automatsk tlbake tl programmenyen. 6. For å gå tlbake tl normal vsnng trykker du på tasten P. 7

8 Endre temperaturtrnn menypunktet temp I menypunktet temp kan du endre følgende temperaturtrnn: Komforttemperatur (forhåndsnnstllng 21,0 C) Temperatursenkng (forhåndsnnstllng 18,0 C) Frostskrngstemperatur (forhåndsnnstllng 10,0 C) Kontrollere frostskrngstemperaturen Frostskrngstemperaturen kan kontrolleres og stlles nn menypunktet "Frostskrngsfunksjon". Dersom frostskrngstemperaturen endres ett av menypunktene, påvrker dette de andre menypunktene. Romtemperaturregulatoren kan kun ha én gyldg frostskrngstemperatur! 1. Gå nn programmenyen og tl menypunktet temp (se Sde 7). 3 Temperaturnnstllngen tl komforttemperaturen blnker. I tllegg blnker drftsmodusen på høyre sde av dsplayet. 2. Trykk på tasten + eller - for å stlle nn ønsket temperatur. 3. Bekreft med tasten S. 3 Vsnngen skfter automatsk tl neste temperaturtrnn, dvs. temperatursenkng. 4. Gå frem på samme måte for nnstllng av temperatursenkngen og frostskrngstemperaturen. 3 Etter den sste bekreftelsen med tasten S, kommer du automatsk tlbake tl programmenyen. 5. For å gå tlbake tl normal vsnng trykker du på tasten P. Avbryte endrnger temperaturtrnnene: 1. For å avbryte nnstllngen av temperaturtrnn trykker du på tasten P. 3 Du kommer automatsk tlbake tl programmenyen. Temperaturtrnnet du sst bearbedet, lagres kke. 2. For å gå tlbake tl normal vsnng trykker du på tasten P. Endre tdsprogram menypunktet ProG I menypunktet ProG kan du endre koblngstdene tl romtemperaturregulatoren. Du kan velge mellom 32 koblngstder. Hver koblngstd defnerer et tdspunkt uken, hvor det skal kobles om fra komforttemperatur tl temperatursenkng og omvendt. Tdene kan endres trnn på 10 mnutter. Etter gangkjørng vl et tdsprogrammet nnstlt fra fabrkken aktveres. Ukedager Mandag fredag Lørdag og søndag Tdsrom 6:00 22:00:00 Komforttemperatur 6:00 23:00:00 Komforttemperatur Du kan endre eller erstatte dsse nnstllngene som du selv ønsker. Vse koblngstder 1. Gå nn programmenyen og tl menypunktet ProG (se Sde 7). 3 Den første koblngstden vses. 2. Trykk på tasten + eller - for å se de andre koblngstdene. 3 Koblngstdene vses kronologsk rekkefølge fra mandag kl. 0:00 stgende tl maksmalt søndag 23:59. 3 Nederst på lsten fnner du en tom koblngstd, såfremt det fnnes mnst én ledg koblngstd. 8

9 Endre koblngstd 1. Gå nn programmenyen og tl menypunktet ProG (se Sde 7). 2. Trykk på tasten S for en ekssterende koblngstd. 3 Koblngstden åpnes for bearbedng, tmetallet blnker. 3. Trykk på tasten + eller - for å endre tmetall. 4. Bekreft med tasten S. 5. Gå frem på samme måte for de andre nnstllngene, dvs: Mnutter Dag her vses først ukedagene enkeltvs fra man-søn, deretter vses gruppene lør-søn, man-fre, man-lør og man-søn. Komforttemperatur eller temperatursenkng Gruppernger av dager Dersom du velger en grupperng av dager, opprettes et eget programpunkt med det angtte klokkeslettet og temperaturtrnnet for hver valgte dag gruppen. En ny bearbedng av hele gruppen er kke mulg, det er kun de enkelte programpunktene som kan bearbedes. Merk Slette koblngstd 1. Gå nn programmenyen og tl menypunktet ProG (se Sde 7). 2. Trykk på tasten + eller - for å komme tl ønsket koblngstd. 3. Hold tastene + og - nne over 5 sekunder. 3 Koblngstden slettes permanent, og du får frem den neste koblngstden på lsten. Slette alle koblngstder Med denne funksjonen kan du slette alle lagrede koblngstder. Dette kan lønne seg hvs du ønsker å utføre en fullstendg omstllng av tdsprogrammet, og det å slette hvert enkelt programpunkt blr for omstendelg. 1. Gå nn programmenyen og tl menypunktet ProG (se Sde 7). 2. Velg en vlkårlg koblngstd med tasten + eller Hold tastene + og - nne over 10 sekunder. 3 Alle koblngstder slettes permanent, og du får frem et tomt programpunkt med vsnngen "--:--". 6. Bekreft med S. 3 Etter den sste bekreftelsen med S, lagres den endrede koblngstden, og den neste koblngstden på lsten vses. Ved denne fremgangsmåten slettes også koblngstdene som er lagt nn på fabrkken. Dsse tdene kan stlles nn gjen ved hjelp av tlbakestllngsfunksjonen (reset). 9

10 Legge nn ny koblngstd 1. Gå nn programmenyen og tl menypunktet ProG (se Sde 7). 2. Trykk på tasten + eller - for å komme tl en tom koblngstd. 3. Bekreft med tasten S. Du kan nå utføre alle nnstllnger for en ny koblngstd: 3 Den nye koblngstden åpnes for bearbedng, tmetallet blnker. 4. Trykk på tasten + eller - for å endre tmetall. 5. Bekreft med tasten S. 6. Gå frem på samme måte for de andre nnstllngene, dvs: Mnutter Dag her vses først ukedagene enkeltvs fra man-søn, deretter vses gruppene lør-søn, man-fre, man-lør og man-søn. Komforttemperatur eller temperatursenkng Gruppernger av dager Dersom du velger en grupperng av dager, opprettes en egen koblngstd med det angtte klokkeslettet og temperaturtrnnet for hver valgte dag gruppen. En ny bearbedng av hele gruppen er kke mulg, det er kun de enkelte koblngstdene som kan bearbedes. Avbryte nnstllnger tdsprogrammet Du kan avbryte endrngene tdsprogrammet dersom det kke er åpnet noen koblngstd for bearbedng. 1. Trykk på tasten P. 3 Du kommer automatsk tlbake tl programmenyen. Koblngstden som nettopp var aktvert for nnstllng, blr kke lagret. 2. For å gå tlbake tl normal vsnng trykker du på tasten P. Mer nformasjon om programmerng av koblngstder Dersom det kke er flere koblngstdspunkt tlgjengelg, vl det kke tlbys flere tomme koblngstdspunkter. Dersom du programmerer en gruppe dager og det kke er flere ledge koblngstder, vses FULL og antall koblngstder som fremdeles er ledg. Du må så selv avgjøre om du vl g plass tl manglende koblngstder, eller om du kan dsponere programønskene dne for enkelte dager annerledes. Dersom en gruppe dager også dekker en allerede ekssterende koblngstd, blr denne overskrevet uten vdere. Dersom en ny koblngstd legges tl samme td som en ekssterende, overskrves den ekssterende koblngstden uten vdere. Dersom en ekssterende koblngstd endres og blr lagt tl et tdspunkt hvor det allerede forelgger en koblngstd, blr den forelggende koblngstden uten vdere overskrevet. Redundante koblngstder (koblngstder tdsprogrammet som kke medfører endrng temperaturen) annulleres ev. fjernes kke automatsk. Du må selv søke etter og slette slke koblngstder dersom du har bruk for flere ledge koblngstder. 7. Bekreft med S. 3 Etter den sste bekreftelsen med S, lagres den endrede koblngstden og den neste koblngstden på lsten vses. 10

11 Stlle nn fereprogram menypunktet UrLb I menypunktet UrLb fnner du en ferefunksjon. Her stller du nn første og sste dag du skal være borte. I dette tdsrommet reguleres temperaturen tl et konstant, valgfrtt temperaturtrnn. Fereprogrammet slettes automatsk når fereperoden er utløpt, slk at programmet kke gjentar seg neste år. Stlle nn fereperoden 1. Gå nn programmenyen og tl menypunktet UrLb (se Sde 7). 3 Når du går nn menypunktet UrLb, vses: ferestart med dag og måned eller vsnng "--.--" dersom det foreløpg kke er defnert feretdspunkt. 2. Trykk på tasten S for å stlle nn en fereperode. 3 Den aktuelle datoen overtas automatsk som ferestart. Du kan endre denne datoen slk: 3 Måneden blnker. 3. Trykk på tasten + eller - for å stlle nn måneden. 4. Bekreft med tasten S. 3 Dagen begynner å blnke. 5. Trykk på tasten + eller - for å stlle nn dagen. 6. Trykk en gang tl på tasten S. 3 Vsnngen skfter tl fereslutt. 3 Måneden blnker. 7. Gå frem på samme måte for å stlle nn fereslutt (måned og dag). 8. Bekreft med tasten S. 3 Vsnngen av drftsmodus begynner å blnke. 9. Trykk på tasten + eller - for å velge ønsket temperaturtrnn. Alle tre temperaturtrnn står tl dspossjon (komfort, senkng og frostskrng). 10.Bekreft med tasten S. 3 Etter den sste bekreftelsen med tasten S, kommer du automatsk tlbake tl programmenyen. 11.Trykk på tasten P og romtemperaturregulatoren går tlbake tl normal vsnng. 3 Så snart den nterne datoen kommer tl den første feredagen kl. 0:00, skfter temperaturtrnnet. Vsnngen på dsplayet skfter også og vser ferens sluttdato. Slette fereperoden 1. Gå tl menypunktet Urlb. 2. Hold tastene + og - nne over 3 sekunder for å slette en angtt feretd fullstendg. 3 Romtemperaturregulatoren går tlbake tl programmenyen. 3. Trykk på tasten P og romtemperaturregulatoren går tlbake tl normal vsnng. 11

12 Aktvere/deaktvere frostskrngsfunksjonen menypunktet FrSt Her kan du aktvere frostskrngsfunksjonen permanent. Frostskrngstemperatur Frostskrngstemperaturen kan bare stlles nn nnenfor området mellom +5 C og +15 C. 1. Gå nn programmenyen og tl menypunktet FrSt (se Sde 7). 3 Den nnstlte frostskrngstemperaturen blnker. I tllegg blnker den aktuelle drftsmodusen på høyre sde av dsplayet. 2. Trykk på tasten + eller - for å velge ønsket frostskrngstemperatur. 3. Bekreft med tasten S. Endre frostskrngstemperaturen En endrng av frostskrngstemperaturen påvrker frostskrngstemperaturen som er nnstlt under "Endre temperaturtrnn" (se Sde 8). Gå frem på følgende måte for å komme tlbake tl det normale tdsprogrammet: 1. I normalvsnng trykker du på tasten P mnst 5 sekunder for å komme tl programmenyen. 2. Trykk på tasten + eller - for å komme tl menypunktet ProG. 3. Trykk på tasten S for å velge menypunktet ProG. 4. Trykk på tasten P for å aktvere det normale tdsprogrammet gjen. Rengjøre romtemperaturregulatoren 1. Tørk av huset tl romtemperaturregulatoren med en godt oppvrdd klut. 2. Ikke bruk rengjørngsmdler da slke kan skade huset. 3 På dsplayet står det On eller OFF. 4. Trykk på tasten + for å aktvere frostskrngen (On) ev. tasten - for å deaktvere frostskrngen (OFF). 5. Trykk på tasten S. 3 Frostskrngsfunksjonen blr aktvert ev. deaktvert, og programmenyen kommer frem gjen. 6. Trykk på tasten P og romtemperaturregulatoren går tlbake tl normal vsnng. 3 Når frostskrngsfunksjonen er deaktvert, går romtemperaturregulatoren tlbake tl permanent senkng. 12

13 Garant V yter garant henhold tl jurdske bestemmelser. Send apparatet sammen med en beskrvelse av felen tl vår kundeservce. V betaler portoen. Gra Gersepen GmbH & Co. KG Servce Center Dahlenstraße 12 D Radevormwald Gra Gersepen GmbH & Co. KG Postfach 1220 D Radevormwald Tlf. +49 (0) 2195 / Fax +49 (0) 2195 / E-mal: Internett: 13

14 Monterngsanvsnng og gangkjørng for elektrker Romtemperaturregulator med klokke

15 Innholdsfortegnelse Om denne bruksanvsnngen Funksjonsmåte Installasjon Installasjons- og skkerhetsforskrfter Monterng Elektrsk tlkoblng Skkerhetsfunksjoner Drft (grunnleggende nnstllng) Normalvsnng (n) Drftsmodus (b) Koblngsdfferanse (d) Begrensnngstemperatur (G) Temperatur på ekstern føler (F) Mnste nnkoblngstd (t) Følertrmmng (o) Oppvarmngsoptmerng (E) Gradent tl oppvarmngsoptmerng (r) Innstllng for sommertd (S) Klokkepressjon (U) Programvareversjon (-) Tlbakestllng av alle parametere (Reset) Teknske data Garant

16 Om denne bruksanvsnngen I denne bruksanvsnngen fnner du følgende symboler og fremhevnger: 1. Handlngsanvsnnger er nummerert fortløpende. 3 Resultater av handlnger er merket med denne haken. Oppramsnger er merket med et slkt punkt. Merk Merknader om optmal bruk av romtemperaturregulatoren er merket med dette tegnet. Advarsel Merknader om forhold som kan føre tl skader på personer eller apparatet, er merket med dette tegnet. Funksjonsmåte Romtemperaturregulatoren er et elektrsk regulerngsapparat med nnebygget klokke, som styrer et koblngsrele på bakgrunn av temperatur og/ eller td, og derved kan slå på eller av elektrske forbrukere med maksmal strøm på 8 A (cos ϕ = 1) eller 4 A (cos ϕ = 0,6). Temperaturmålngen kan valgfrtt skje ved en nnebygget måleføler eller en ekstern måleføler, som kan leveres som ekstrautstyr. 16

17 Installasjon Installasjons- og skkerhetsforskrfter Advarsel Installerng og monterng av elektrske apparater skal kun utføres av godkjente elektro-fagfolk. Romtemperaturregulatoren er laget med henblkk på nnfelt monterng. Den består av to enheter: Den nnfelte delen som rommer kraftelektronkken og uttakene (for nnfelt boks). Regulerngsoppsatsen med kontrollelementene som monteres på den nnfelte delen. Advarsel Fel ved tlkoblngen kan medføre at regulerngsapparatet blr skadet! Produsenten er kke ansvarlg for skader som oppstår pga. fel tlkoblng og/eller uforskrftsmessg håndterng! Gulvføleren for romtemperaturregulatoren legges et føler-beskyttelsesrør. Dersom et åpent føler-beskyttelsesrør skal benyttes, lukkes det ved hjelp av propper slk at kke flselm eller betong kan komme nn føler-beskyttelsesrøret og skade føleren. Bruk utelukkende følere av verneklasse II. Monterng Romtemperaturregulatoren kan settes nn/monteres en nnfelt boks. For optmal drft, vennlgst ta hensyn tl følgende anvsnnger: V anbefaler en optmal monterngshøyde på 1,50 m. Ikke utsett romtemperaturregulatoren for drekte sollys, og kke bruk den områder med trekk eller annen fortemperert luft (f.eks. over elektrske komfyrer, kjøleskap o.l., eller nær drekte varmeutstrålng fra ovner). Grunnen er at regulerngsfunksjonen påvrkes av varmen. Ikke bruk romtemperaturregulatoren sammen med andre elektrske apparater, f.eks. lysdempere, da eventuell varmeutvklng kan påvrke romtemperaturregulatoren. For bruk med ekstern temperaturføler legges det et tomt rør (mykt eller stvt plastrør) frem tl målepunktet f.eks. gulvet. Velg et nstallasjonssted for den eksterne føleren som gr så nøytral målng av romtemperaturen som mulg. Koble lednngene fra spennngstlførselen før du utfører arbeder på romtemperaturregulatoren, og sørg for at spennngen kke slås på gjen! Koble romtemperaturregulatoren utelukkende tl faste lednnger lukkede, tørre rom. Ikke la lednnger med nettspennng, som nettlkoblngs- og reletlkoblngslednngene, komme kontakt med lavspentlednnger, for eksempel følerlednnger (mnmumsavstand er 4 mm for basssolerte lednnger). Dersom romtemperaturregulatoren kke fungerer etter monterng, må du først kontrollere tlkoblngen og spennngsklden. 17

18 Elektrsk tlkoblng Alle tlkoblngsklemmer er utrustet med slsseskruer for monterng med skrutrekker. For arbedene kan det brukes en vanlg skrutrekker med 3 mm klnge. Skkerhetsfunksjoner Felbruk Oppsatsen på romtemperaturregulatoren er beskyttet mot uforvaren tlkoblng tl den nnfelte nnsatsen på en Gra-sjalusstyrng. Ved felbruk blnker teksten FAIL dsplayet på romtemperaturregulatoren. Det er forberedt 6 klemmer for tlkoblng. 1 - Ekstern føler 2 - Ekstern føler 3 - N 4 - N 5 - L (Relekontakt potensalbelastet) 6 - L Ved to tlkoblngsmulgheter av nøytral-lederen (N) kan det brukes en separat klemme for hver leder. 18 Fel på ekstern føler Ved bruk av en ekstern føler vl denne kontrolleres for korrekt funksjon. Dersom føleren er defekt, tlførselslednngen brutt eller kortsluttet, vl FAIL vses dsplayet. For mer nøyaktg felbestemmelse, vennlgst kontroller verden "Temperatur på ekstern føler (F)" parametermenyen (se Sde 20): ved en temperatur under + 3,5 C er det kortslutnng tlførselslednngen eller føleren selv. ved en temperatur over + 85 C er tlførselslednngen brutt eller føleren brukket.

19 Drft (grunnleggende nnstllng) Vktge anvsnnger om endrnger parametermenyen Endrnger denne menyen bør bare foretas av fagfolk, ettersom felnnstllnger verste fall kan føre tl at apparatet kke lenger regulerer på en god måte. r (ramp) S (Sommertd) U (Klokke) Gradent for oppvarmngsoptmerngen mnutter per kelvn [mn/k] Bestemmelse av hvlke sommertd som gjelder (Mellom-Europa eller GB) Korreksjonsverd for rktg klokke sekunder per dag For å skfte tl parametermenyen: 1. I normalvsnng holder du tastene S og P nede samtdg mer enn 5 sekunder. I denne menyen kan du defnere nødvendge parametere for gangkjørng. Fabrkknnstllngene er satt slk at en fornuftg bruk er skret selv uten tlpasnnger parametermenyen. Dersom lkevel vsse regulerngsparametere må tlpasses, kan slke nnstllnger foretas her. Følgende parametere kan stlles nn/avleses: - Programvareversjon n (normal) b (drft) d (dff) G (Grense) F (Føler) t (tme) o (offset) E (early) Normalvsnng (klokkeslett, nomnell temperatur, faktsk temperatur) Drftsmodus ntern føler, ekstern føler eller ntern føler med begrensnng Koblngsdfferanse = Hysterese Begrensnngstemperatur Temperatur på ekstern føler Mnste nnkoblngstd sekunder [s] Følertrmmng for å kompensere for eventuell påvrknng fra bygnngen Oppvarmngsoptmerng For bedre tlordnng vses den aktuelle oppførte bokstaven øverst tl venstre dsplayet. Tl høyre vses den tlsvarende verden med fre store tall. Ved å trykke på tasten S åpnes den aktuelle parameteren for bearbedng. Parameterverden ses blnkende. Når en parameter endres og bekreftes med S, vses automatsk den neste parameteren parametermenyen. Med tasten P kan du når som helst gå tlbake tl det normale tdsprogrammet. Endrnger parametermenyen Endrnger av parametere trer straks kraft! En parameter regnes som forandret, uavhengg av om menyen forlates med S eller P, eller om den automatsk lukkes og går tlbake tl normalvsnng etter noen sekunder. 19

20 Normalvsnng (n) Va denne parameteren kan du velge normal vsnng på regulerngsappratet. Denne nformasjonen vses alltd dsplayet når det kke er valgt noen meny og ngen pausennstllnger er aktve. 1. Med tastene + og - kan du velge en av drftsmodusene angtt nedenfor. 2. De aktveres ved hjelp av S. Normalvsnng Aktuelt klokkeslett Aktuell nomnell temperatur Nåværende temperatur * forhåndsnnstlt fra fabrkken Drftsmodus (b) Denne parameteren sørger for at romtemperaturregulatoren har et ndvduelt funksjonsutvalg. Her bestemmes valg av føler for temperaturregulerngen, funksjonsmodus varme/kjøle og begrensnngsfunksjonen. 1. Med tastene + og - kan du velge en av drftsmodusene angtt nedenfor. 2. De aktveres ved hjelp av S. * forhåndsnnstlt fra fabrkken Dsplay Uhr* SOLL Ist Styreverd Drftsmodus Gulvtemperaturbegrensnng Dsplay Intern føler Oppvarmng --- I.H* Intern føler Avkjølng Ekstern føler IE.C Ekstern føler Avkjølng --- E.C Intern føler Avkjølng --- I.C Intern føler Oppvarmng Ekstern føler IE.H Ekstern føler Oppvarmng --- E.H Koblngsdfferanse (d) Denne parameteren defnerer koblngsdfferansen (hysterese) for regulerngsfunksjonen. 1. Du kan velge verden med tastene + og Verden aktveres ved hjelp av S. Dersom den aktuelle faktske temperaturen og verden nnstlt her er over den nomnelle temperaturen, vl releet kobles ut (drftsmodus oppvarmng). Dersom faktsk temperatur lgger under nomnell temperatur med verden nnstlt her, vl releet kobles nn gjen (drftsmodus oppvarmng). Fra fabrkken er koblngsdfferansen stlt tl ± 0,2 C Begrensnngstemperatur (G) Denne parameteren tllater en ndvduell begrensnng av gulvtemperaturen. Med aktvert begrensngstemperatur (drftsmodus med begrensnngsfunksjon er valgt) vl releet kobles ut så snart temperaturen målt av den eksterne føleren, overskrder temperaturen nnstlt her (oppvarmng). Ved kjølng vl releet kobles ut så snart den målte temperaturen underskrder den nnstlte begrensnngstemperaturen. 1. Du kan stlle nn begrensnngen med tastene + og Begrensnngen aktveres ved hjelp av S. Innstllngsområdet er fra + 5 C tl + 55 C. Fra fabrkken er begrensnngstemperaturen stlt tl ± 45 C. Begrensnngsfunksjonen har ngen koblngsdfferanse, dvs. at ved overeller underskrdelse av grenseverden vl det straks kobles. Temperatur på ekstern føler (F) Når en drftsmodus forutsetter en ekstern føler, vl den aktuelle temperaturverden vses under dette menypunktet. På denne verden kan det foretas en endrng. Dersom det er valgt en drftsmodus som bare bruker den nterne føleren, vses "--.--" dsplayet. 20

21 Mnste nnkoblngstd (t) For å unngå hyppg koblng av releet kan du bestemme mnste nnkoblngstd ved hjelp av denne parameteren. Denne tden angr hvor lenge releet mnst skal være nnkoblet etter at releet er koblet nn ved en forespørsel. 1. Med tastene + og - kan denne parameteren stlles nn området fra 20 tl 500 sekunder (8,3 mnutter) trnn på 10 sekunder. 2. Med S lagres den nnstlte verden. Fra fabrkken er det nnstlt en mnste nnkoblngstd på 20 sekunder. Følertrmmng (o) Under denne parameteren kan den målte faktske temperaturen forskyves med ± 3,0 kelvn. Denne korreksjonen kan brukes tl å kompensere for måleavvk som oppstår grunnet ugunstg plasserng av romtemperaturregulatoren. 1. Du kan stlle nn parameteren med tastene + og Parameteren blr lagret med S. Verden nnstlt her, vl alltd brukes av den tl enhver td aktve føleren (ekstern eller ntern temperaturføler, alt etter valgt drftsmodus) som er valgt for temperaturregulerngen. Fra fabrkken er følertrmmngen nnstlt på 0,0 kelvn. Oppvarmngsoptmerng (E) Ved hjelp av tdlgere oppvarmng klarlegger oppvarmngsoptmerngen rommets egenskaper over td, og regner med denne verden ut den tden som er nødvendg for at den nomnelle temperaturen skal nås tde. Den automatske oppvarmngsoptmerngen kan her kobles nn (On) eller ut (OFF). Når oppvarmngsoptmerngen er koblet ut, er det tdsprogrammet som bestemmer nn- og utkoblngene. 1. Oppvarmngsoptmerngen kan du stlle nn va tastene + tl On og - tl OFF. 2. Innstllngen blr lagret med S. Fra fabrkken er oppvarmngsoptmerngen aktvert (On). Gradent tl oppvarmngsoptmerng (r) Den aktuelle gradenten, som brukes tl å regne ut lagrngstden, kan kontrolleres under dette menypunktet. Nødvendg td angtt mnutter for å varme opp et rom én kelvn (1K) vses. Når oppvarmngsoptmerngen er koblet nn, defneres denne gradenten alltd på nytt ved overgangen fra en temperatursenknngsfase tl en komfortfase. Fra fabrkken starter oppvarmngsoptmerngen med en gradent på 15 mnutter per Kelvn. Innstllng for sommertd (S) Her kan du velge sommertdsregulerng, som gjør at det kobles om fra normaltd tl sommertd og omvendt. Romtemperaturregulatoren skller mellom Mellom-Europa og Storbrtanna. 1. Med tastene + og - kan du velge en av drftsmodusene angtt nedenfor. 2. De aktveres ved hjelp av S. Regulerng av Sommertd start Sommertd slutt Dsplay Mellom-Europa Sste søndag mars fra 2:00 tl 3:00 Storbrtanna Sste søndag mars fra 2:00 tl 3:00 * forhåndsnnstlt fra fabrkken Sste søndag oktober fra 3:00 tl 2:00 Fjerde søndag oktober fra 3:00 tl 2:00 EUr* Storbr. Av OFF Anvsnng om sommertdsfunksjonen Dersom funksjonen for sommertd kobles ut (OFF), blr kke klokkeslettet endret automatsk. Husk denne sammenheng at klokken må stlles manuelt. 21

22 Klokkepressjon (U) Fra fabrkken er det stlt nn en korreksjonsverd som garanterer en ytterst press klokkefunksjon. Verden vser korreksjonstallet sekunder per dag og kan kke endres. Programvareversjon (-) Under dette menypunktet fnner du den aktuelle nstallerte programvareversjonen. Ang programvareversjon Ang alltd hvlken programvareversjon som er nstallert regulerngsapparatet, når du melder fra om teknske problemer eller uønskede bvrknnger. Tlbakestllng av alle parametere (Reset) Du kan slette alle parameter-nnstllngene og programmene og stlle apparatet tlbake tl fabrkkkstandardverdene: 1. I normalvsnng: Hold tastene S og P nede samtdg mer enn 10 sekunder. 3 Deretter utfører regulerngsapparatet sn dsplay-test og begynner å stlle klokken som en forberedelse på oppstart. 22

23 Teknske data Type GIRA Romtemperaturregulator Elektrsk levetd mn. 5 x 10 4 koblnger Temperaturområder + 10 tl + 40 C (komforttemperatur og temperatursenkng) + 5 tl + 15 C (frostskrngstemperatur) + 5 tl + 55 C (begrensnngstemperatur) Trnn på 0,5 K Mnmum nnkoblngstd Blokkerngsvern Elektrske tlkoblnger 20 s tl 500 s trnnbredde 10 s etter 7 dager uten koblng av releet, kl. 10:00 den følgende dag Skruklemmer med slsseskrue Temp.- koblngsdfferanse Føler Dverse nnstllnger Tdsfunksjon Programplasser Drftsreserve Drftsspennng Inngangseffekt Kontakttype Maks. tllatt koblngsstrøm ± 0,1 tl ± 1,3 K, regulerbar Trnnbredde 0,1 K Halvlederføler (KTY) ntern og/eller ekstern Menynavgerng med fre taster Elektronsk tdsur med ukeprogram, automatsk omstllng tl sommertd/normaltd 32, kan fordeles som ønsket utover uken trnn på 10 mnutter. mn. 4 tmer va Gold-Cap (kondensator, ngen batterer) 230 V AC, 50 Hz ca. 3,7 VA 1 lukker, potensalbelastet (relekontakt) 8A (cos ϕ = 1), 4 A (cos ϕ = 0,6) Vrkemåte Beregnet støtspennng Tlsmussngsgrad 2 Tllatt omgvelsestemperatur Hus: Innfestng Beskyttelsestype Beskyttelsesklasse Vekt 1.C (ngen begrensnngs-vrkemåte) 4,0 kv 0 tl + 50 C Veggmonterng /på nnfelt boks IP 30 II (ved korrekt monterng) ca. 180 g 23

24 Garant V yter garant henhold tl jurdske bestemmelser. Send apparatet sammen med en beskrvelse av felen tl vår kundeservce. V betaler portoen. Gra Gersepen GmbH & Co. KG Servce Center Dahlenstraße 12 D Radevormwald Gra Gersepen GmbH & Co. KG Postfach 1220 D Radevormwald Tlf. +49 (0) 2195 / Fax +49 (0) 2195 / E-mal: Internett: 24

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning Bruksanvsnng System 2000 Art. Nr.: 0661 xx /0671 xx Innholdsfortegnelse 1. rmasjon om farer 2. Funksjon 2.1. Funksjonsprnspp 2.2. Regstrerngsområde versjon med 1,10 m lnse 2.3. Regstrerngsområde versjon

Detaljer

TheraPro HR90. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang

TheraPro HR90. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang . Kort velednng TheraPro HR9. Leverngsomfang Elektronsk radatortermostat I paknngen med radatortermostaten f nner du: 4 Den elektronske radatortermostaten regulerer romtemperaturen nøyaktg tl nnstlt verd

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Unversal-effektmodul Best.-nr. : 1035 00 Bruksanvsnng 1 Skkerhetsnformasjon Monterng og nnbyggng av elektrske apparater må kun gjennomføres av autorserte elektrkere. Fare for alvorlge personskader, brann

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Trådløs håndsender dobbel og firedobbel

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Trådløs håndsender dobbel og firedobbel Radohåndsender 2 kanaler Best.-nr. : 5352 10 Radohåndsender 4 kanaler Best.-nr. : 5354 10 Bruksanvsnng 1 Skkerhetsnformasjon Knappeceller skal oppbevares utlgjengelg for barn! Hvs knappecellene svelges

Detaljer

Bruksanvisning. For brukeren. Bruksanvisning. eloblock. Elektrisk veggmontert varmeapparat

Bruksanvisning. For brukeren. Bruksanvisning. eloblock. Elektrisk veggmontert varmeapparat Bruksanvsnng For brukeren Bruksanvsnng eloblock Elektrsk veggmontert varmeapparat NO Innhold Innhold 1 Merknader om dokumentasjon...3 1.1 Følge andre gjeldende dokumenter...3 1.2 Ta vare på dokumenter...3

Detaljer

Energisøyle med tre tomme enheter, høyde 491 mm Energisøyle med lyselement og tre tomme enheter, høyde 769 mm

Energisøyle med tre tomme enheter, høyde 491 mm Energisøyle med lyselement og tre tomme enheter, høyde 769 mm Monterngsanvsnng Energsøyle med tre tomme enheter, høyde 491 mm 1345 26/27/28 Energsøyle med lyselement og tre tomme enheter, høyde 769 mm 1349 26/27/28 Energsøyle med seks tomme enheter, høyde 769 mm

Detaljer

HR92. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang

HR92. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang 2. Kort velednng 2443 Radatortermostaten HR92 er eu.bacsertfsert.. Leverngsomfang HR92 Trådløs Elektronsk Radatortermostat I paknngen med radatortermostaten fnner du: 2 3 4 Honeywell HR92 er en trådløs

Detaljer

Bruksanvisning og monteringsanvisning

Bruksanvisning og monteringsanvisning Bruksanvsnng og monterngsanvsnng Energsøyle 1341 26/27/28 1347 26/27/28 Energsøyle med lyselement 1342 26/27/28 1348 26/27/28 Lyssøyle 1343 26/27/28 Lyssøyle, kort 1344 26/27/28 Innholdsfortegnelse Apparatbeskrvelse...

Detaljer

Monteringsveiledning og bruksanvisning for elektrofagfolk. Radio-romtemperaturføler med klokke 1186.. XX XX XX 18/05

Monteringsveiledning og bruksanvisning for elektrofagfolk. Radio-romtemperaturføler med klokke 1186.. XX XX XX 18/05 Monteringsveiledning og bruksanvisning for elektrofagfolk Radio-romtemperaturføler med klokke 1186.. XX XX XX 18/05 Innholdsfortegnelse Om denne bruksanvisningen... 3 Funksjonsmåte... 3 Installasjon...

Detaljer

Leica DISTO TM D410 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D410 The original laser distance meter Leca DISTO TM D410 The orgnal laser dstance meter Innholdsfortegnelse Oppsett av nstrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introduksjon - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

Koble husholdningsapparatet til fremtiden. Komme i gang

Koble husholdningsapparatet til fremtiden. Komme i gang Koble husholdnngsapparatet tl fremtden. Komme gang 1 I dn husholdnng starter fremtden nå!! Flott at du bruker Home onnect * Gratulerer med et fremtdsrettet husholdnngsapparat! et vl allerede dag gjøre

Detaljer

ACCU-CHEK. Compact Plus. Brukerhåndbok SYSTEM FOR BLODSUKKERMÅLING. ACCU-CHEK, SOFTCLIX og SAFE-T-PRO er varemerker for Roche.

ACCU-CHEK. Compact Plus. Brukerhåndbok SYSTEM FOR BLODSUKKERMÅLING. ACCU-CHEK, SOFTCLIX og SAFE-T-PRO er varemerker for Roche. ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEM FOR BLODSUKKERMÅLING Brukerhåndbok 0088 ACCU-CHEK, SOFTCLIX og SAFE-T-PRO er varemerker for Roche. Roche Dagnostcs GmbH D-68298 Mannhem, Germany www.accu-chek.com 0 xxxxxxx001(01)

Detaljer

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning Laser Dstancer LD 40 no Bruksanvsnng Innhold Oppsett av nstrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - Innlednng- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Overskt - - - - - - - - - -

Detaljer

HI-FI KOMPONENTSYSTEM

HI-FI KOMPONENTSYSTEM VENNLIGST MERK: Dne høyttalere (følger kke med) kan være forskjellge fra de som er llustrert dette nstruksjonsheftet. modell RNV70 HI-FI KOMPONENTSYSTEM Vedlkehold og spesfkasjoner Du MÅ lese bruksanvsnngen

Detaljer

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere.

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. Trådløs solsensor Solar Best.-nr. : 5461 02 Bruksanvsnng 1 Skkerhetsnformasjon Monterng og tlkoblng av elektrske apparater må kun gjennomføres av elektrkere. Denne anvsnngen er en del av produktet og skal

Detaljer

ZENITH BRUKERMANUAL. UM_NO Delenummer: 1704262_00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Originale Instruksjoner

ZENITH BRUKERMANUAL. UM_NO Delenummer: 1704262_00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Originale Instruksjoner BRUKERMANUAL UM_NO Delenummer: 1704262_00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Orgnale Instruksjoner R INDEX GENERELT...3 Introduksjon...4 Advarsler...4 Forholdsregler...5 Tltenkt bruk...6 OVERSIKT OVER DELER...9

Detaljer

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ NO ] Innhold 1 Innlednng ---------------------------------------------------------------------------------------------- 07 1.1 Om denne håndboka ----------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Energisøyle med fire tomme enheter, høyde 1400 mm Energisøyle med fire tomme enheter, høyde 1600 mm

Energisøyle med fire tomme enheter, høyde 1400 mm Energisøyle med fire tomme enheter, høyde 1600 mm Monterngsanvsnng Energsøyle med fre tomme enheter, høyde 1400 mm 1354 26/27/28 Energsøyle med fre tomme enheter, 1356 26/27/28 Energsøyle med seks tomme enheter, 1355 26/27/28 Energsøyle med lyselement

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Unversal-dmmer Best.-nr. : 1034 00 Bruksanvsnng 1 Skkerhetsnformasjon Monterng og nnbyggng av elektrske apparater må kun gjennomføres av autorserte elektrkere. Dersom anvsnngen kke følges, kan det føre

Detaljer

IN1 Projector. Innføring og hurtigreferanse

IN1 Projector. Innføring og hurtigreferanse IN Projector Innførng og hurtgreferanse Les heftet med skkerhetsnstruksjoner før du konfgurerer projektoren. Pakk ut av esken Innhold: A/V-kabler følger kke med. Dsse kan kjøpes fra www.nfocus.com/store

Detaljer

Koble oppvasmaskinen din til fremtiden.

Koble oppvasmaskinen din til fremtiden. Koble oppvasmasknen dn tl fremtden. Home onnect. En app for alt. Home onnect er første app som vasker og tørker, skyller, baker, koker kaffe og ser etter hva som fnnes kjøleskapet for deg. Ulke husholdnngsapparater,

Detaljer

Gigaset SX353isdn/SX303isdn

Gigaset SX353isdn/SX303isdn s Issued by Ggaset Communcatons GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Ggaset Communcatons GmbH s a trademark lcensee of Semens AG Ggaset Communcatons GmbH 2008 All rghts reserved. Subject to avalablty.

Detaljer

Referanseveiledning. Oppsett og priming

Referanseveiledning. Oppsett og priming Referansevelednng Oppsett og prmng Samle følgende utstyr før Oppsett: Én 500 ml eller 1000 ml pose/flaske med prmngløsnng (0,9 % NaCl med 1 U/ml heparn tlsatt) Én 500 ml eller 1000 ml pose med normalt

Detaljer

Referanseveiledning. Oppsett og priming med forhåndstilkoblet slangesett

Referanseveiledning. Oppsett og priming med forhåndstilkoblet slangesett Referansevelednng Oppsett og prmng med forhåndstlkoblet slangesett Samle følgende utstyr før Oppsett: Én 500 ml eller 1000 ml pose/flaske med normalt saltvann med (1) enhet (U) heparn per mlllter (ml)

Detaljer

Innholdsfortegnelse Oppsett av instrumentet Betjening Tekniske data Innstillinger Meldingskoder Vedlikehold Garanti Sikkerhetsinstrukser Funksjoner

Innholdsfortegnelse Oppsett av instrumentet Betjening Tekniske data Innstillinger Meldingskoder Vedlikehold Garanti Sikkerhetsinstrukser Funksjoner DEWALT DW03201 Innholdsfortegnelse Oppsett av nstrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introduksjon - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Overskt - - - - -

Detaljer

Simpleksmetoden. Initiell basistabell Fase I for å skaffe initiell, brukbar løsning. Fase II: Iterativ prosess for å finne optimal løsning Pivotering

Simpleksmetoden. Initiell basistabell Fase I for å skaffe initiell, brukbar løsning. Fase II: Iterativ prosess for å finne optimal løsning Pivotering Lekson 3 Smpleksmetoden generell metode for å løse LP utgangspunkt: LP på standardform Intell basstabell Fase I for å skaffe ntell, brukbar løsnng løse helpeproblem hvs optmale løsnng gr brukbar løsnng

Detaljer

Innholdsfortegnelse Oppsett av instrumentet Betjening Tekniske data Innstillinger Meldingskoder Vedlikehold Garanti Sikkerhetsinstrukser Funksjoner

Innholdsfortegnelse Oppsett av instrumentet Betjening Tekniske data Innstillinger Meldingskoder Vedlikehold Garanti Sikkerhetsinstrukser Funksjoner Innholdsfortegnelse Oppsett av nstrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introduksjon - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Overskt - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

MSKOMNO. kó=ñê~w. pfabufp=ud. aáöáí~ä=ê åíöéå=l=îáçéçjëçñíï~êé=j=sfabufp hçêí=äêìâë~åîáëåáåö= kçêëâ

MSKOMNO. kó=ñê~w. pfabufp=ud. aáöáí~ä=ê åíöéå=l=îáçéçjëçñíï~êé=j=sfabufp hçêí=äêìâë~åîáëåáåö= kçêëâ kó=ñê~w MSKOMNO pfabufp=ud aáöáí~ä=ê åíöéå=l=îáçéçjëçñíï~êé=j=sfabufp hçêí=äêìâë~åîáëåáåö= kçêëâ 0123 Dette produktet bærer CE-merket overensstemmelse med bestemmelsene drektvet 93/42EEC av 14 jun 1993

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning. VideoTerminal

Monterings- og bruksanvisning. VideoTerminal Monterngs- og bruksanvsnng VdeoTermnal 2600.. Innhold Apparatbeskrvelse...3 Monterng...4 Demontere glassdekselet...5 Bruk...5 Vanlge samtaler...6 Motta anrop... 6 Fortsettelsesfunksjon... 7 Avslutte samtale...

Detaljer

Fyringsautomat W-FM 50 83250343 1/2010-03. Montasje- og driftsveiledning. info. V esc SIEMENS LMV27.210A2WH W-FM50 VSD X64 1 AIR X56 VSD X74 1 BCI

Fyringsautomat W-FM 50 83250343 1/2010-03. Montasje- og driftsveiledning. info. V esc SIEMENS LMV27.210A2WH W-FM50 VSD X64 1 AIR X56 VSD X74 1 BCI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Montasje- og drftsvelednng BCI X56 VD X74 1 COM X92 FUEL X54 X53 AIR X64 1 VD V h mn s esc 1 nfo 1 1 1 1 1 1 1 1 X75 X10-05 X10-06 X3-02 X5-03 X8-04 X8-02 X7-01 X3-04 E N L F A + X75

Detaljer

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS Sde 1 av 5 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for bygg- og mljøteknkk INSTITUTT FOR SAMFERDSELSTEKNIKK Faglg kontakt under eksamen: Navn Arvd Aakre Telefon 73 59 46 64 (drekte) / 73

Detaljer

Henny Penny varmeskap Modell HEC-103 Modell HEC-104 Modell HEC-123 Modell HEC-124

Henny Penny varmeskap Modell HEC-103 Modell HEC-104 Modell HEC-123 Modell HEC-124 Henny Penny varmeskap Modell HEC-103 Modell HEC-104 Modell HEC-123 Modell HEC-124 BRUKERHÅNDBOK INNHOLD Sde Del 1. INNLEDNING 1-1. Varmeskap... 1-1 1-2. Funksjoner... 1-1 1-3. Rktg behandlng... 1-2 1-4.

Detaljer

Sluttrapport. utprøvingen av

Sluttrapport. utprøvingen av Fagenhet vderegående opplærng Sluttrapport utprøvngen av Gjennomgående dokumenterng fag- og yrkesopplærngen Februar 2012 Det å ha lett tlgjengelg dokumentasjon er en verd seg selv. Dokumentasjon gr ungedommene

Detaljer

IN1 Audio Module. Innføring og hurtigreferanse

IN1 Audio Module. Innføring og hurtigreferanse IN Audo Module Innførng og hurtgreferanse Les heftet med skkerhetsnstruksjoner før du tar bruk lydmodulen. Pakk ut av esken Innhold: A/V-kabler følger kke med. Dsse kan kjøpes fra www.nfocus.com/store

Detaljer

A800. Oversettelse av den originale bruksanvisningen. Kaffemaskin: FCS4050 - Kjøleenhet: FCS4053

A800. Oversettelse av den originale bruksanvisningen. Kaffemaskin: FCS4050 - Kjøleenhet: FCS4053 A800 Oversettelse av den orgnale bruksanvsnngen Kaffemaskn: FCS050 - Kjøleenhet: FCS053 Les brukervelednngen og kaptlet "For dn skkerhet" før du utfører arbed på masknen. Oppbevar brukervelednngen ved

Detaljer

Ukestidsbryter, 2-kanals Bruksanvisning

Ukestidsbryter, 2-kanals Bruksanvisning Bestillingsnr.: 1073 00 1 Programmere/spørre 2 Stille inn aktuelt klokkeslett 3 Stille inn ukedag 4 Visning av ukedag (1 = ma, 2 = ti.. 7 = sø) 5 Markør t for visning av ukedag 6 Visning av timer 7 Display

Detaljer

www.olr.ccli.com Introduksjon Online Rapport Din trinn for trinn-guide til den nye Online Rapporten (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduksjon Online Rapport Din trinn for trinn-guide til den nye Online Rapporten (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introduksjon Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn trnn for trnn-gude tl den nye Onlne Rapporten (OLR) Vktg nfo tl alle mengheter og organsasjoner Ingen flere program som skal lastes ned Fortløpende

Detaljer

The original laser distance meter. The original laser distance meter

The original laser distance meter. The original laser distance meter Leca Leca DISTO DISTO TM TM D810 X10 touch The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Innholdsfortegnelse Oppsett av nstrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2

Detaljer

IT1105 Algoritmer og datastrukturer

IT1105 Algoritmer og datastrukturer Løsnngsforslag, Eksamen IT1105 Algortmer og datastrukturer 1 jun 2004 0900-1300 Tllatte hjelpemdler: Godkjent kalkulator og matematsk formelsamlng Skrv svarene på oppgavearket Skrv studentnummer på alle

Detaljer

DALI-gateway Bruksanvisning

DALI-gateway Bruksanvisning Bruksanvsnng Art. Nr.: 1060 00 Systemnformasjon Dette apparatet er et produkt av KNX/EIB-systemet og er samsvar med KNX-drektvene. Detaljert fagkunnskap ved hjelp av KNX-opplærng er en forutsetnng for

Detaljer

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG VEDLEGG tl DEL 1 Rutner for Leder Bø Skytterlag 1. Leder velges av årsmøtet og velges for ett år. 2. Leder har det overordnede lederansvaret av Bø skyttarlag og har det

Detaljer

SILENCIO EL TERMOSTAT

SILENCIO EL TERMOSTAT SILENCIO EL TERMOSTAT Dobbelt følersystem Termostaten har to innebygde følere. Den ene måler temperaturen i rommet, mens den andre regulerer temperaturen i gulvet. Termostatens innstillinger kan du endre

Detaljer

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder.

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder. 40 Metoder for å måle avkastnng Totalavkastnngen tl Statens petroleumsfond blr målt med stor nøyaktghet. En vktg forutsetnng er at det alltd beregnes kvaltetsskret markedsverd av fondet når det kommer

Detaljer

SU12 OVERSETTELSE AV DEN ORIGINALE BRUKSANVISNINGEN. Kjøleenhet: FCS4053

SU12 OVERSETTELSE AV DEN ORIGINALE BRUKSANVISNINGEN. Kjøleenhet: FCS4053 SU12 OVERSETTELSE AV DEN ORIGINALE BRUKSANVISNINGEN Kjøleenhet: FCS4053 Les brukervelednngen og kaptlet "For dn skkerhet" før du utfører arbed på apparatet. Oppbevar brukervelednngen ved apparatet. I brukervelednngen

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Art.-nr. : FM..5232.. Bruksanvsnng 1 Skkerhetsnformasjon Monterng og nnbyggng av elektrske apparater må kun gjennomføres av autorserte elektrkere. Fare for alvorlge personskader, brann og materelle skader.

Detaljer

Videoopptaker (VCR) Norwegian BRUKERHÅNDBOK MODELL: RN-100

Videoopptaker (VCR) Norwegian BRUKERHÅNDBOK MODELL: RN-100 Vdeoopptaker (VCR) Norwegan BRUKERHÅNDB MODELL: RN-100 PAL Norwegan Dansk Swedsh Fnnsh Vennlgst les denne bruksanvsnngen nøye og helt gjennom før tlkoplng, bruk og justerng av dette produktet. Forholdsregler

Detaljer

Brukerveiledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com

Brukerveiledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com Brukerveiledning DEVIreg Touch Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Innhold 1 Innledning................ 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner..... 5 2 Innstillinger............... 6 2.1 Stille inn

Detaljer

(iii) Når 5 er blitt trukket ut, er det tre igjen som kan blir trukket ut til den siste plassen, altså:

(iii) Når 5 er blitt trukket ut, er det tre igjen som kan blir trukket ut til den siste plassen, altså: A-besvarelse ECON2130- Statstkk 1 vår 2009 Oppgave 1 A) () Antall kke-ordnede utvalg: () P(Arne nummer 1) = () Når 5 er bltt trukket ut, er det tre gjen som kan blr trukket ut tl den sste plassen, altså:

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING _ MCft% Fnansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Dato: 03.04.2009 Deres ref: 08/654 FM TME Horngsuttalelse NOU 2008:20 om skadeforskrngsselskapenes vrksomhet. Den Norske

Detaljer

\ ;' STIKKORD: FILTER~ VEIEFEIL YRKESHYGIENISK INSTITUTT REGISTRERI~G AV FEILKILDER AVDELING: TEKNISK AVDELING RØNNAUG BRUUN HD 839/80820

\ ;' STIKKORD: FILTER~ VEIEFEIL YRKESHYGIENISK INSTITUTT REGISTRERI~G AV FEILKILDER AVDELING: TEKNISK AVDELING RØNNAUG BRUUN HD 839/80820 "t j \ ;' REGISTRERIG AV FEILKILDER VED VEI ING AV Fl LTRE RØNNAUG BRUUN Lv flidthjell HD 839/80820 AVDELING: TEKNISK AVDELING ANSVARSHAVENDE: O. ING. BJARNE KARTH JOHNSEN STIKKORD: FILTER VEIEFEIL YRKESHYGIENISK

Detaljer

Seleksjon og uttak av alderspensjon fra Folketrygden

Seleksjon og uttak av alderspensjon fra Folketrygden ato: 07.01.2008 aksbehandler: DH Seleksjon og uttak av alderspensjon fra Folketrygden Dette notatet presenterer en enkel framstllng av problemet med seleksjon mot uttakstdpunkt av alderspensjon av folketrygden.

Detaljer

Trykkløse rørsystemer

Trykkløse rørsystemer Trykkløse rørsystemer har kabel- og avløpsrørsystemer PVC, PP og PE med komplette delespektre. PE benyttes trykkrør som utslppslednnger, som lednng dårlge masser (myr) og ved høy overdeknng og/eller høy

Detaljer

MODELL: RN-300/ RN-200

MODELL: RN-300/ RN-200 NICAM/H-F STEREO Vdeoopptaker (VCR) med ShowVew Norwegan BRUKERHÅNDB MODELL: RN-300/ RN-200 PAL Vennlgst les denne bruksanvsnngen nøye og helt gjennom før tlkoplng, bruk og justerng av dette produktet.

Detaljer

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende:

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende: Makroøkonom Innlednng Mundells trlemma 1 går ut på følgende: Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td Av de tre faktorene er hypotesen at v kun kan velge

Detaljer

Brukerveiledning. DEVIreg 535. Elektronisk intelligent termostat.

Brukerveiledning. DEVIreg 535. Elektronisk intelligent termostat. Brukerveiledning DEVIreg 535 Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Innhold 1 Innledning................ 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner..... 5 2 Innstillinger............... 6 2.1 Øk/senk foretrukket

Detaljer

COLUMBUS. Lærerveiledning Norge og fylkene. ved Rolf Mikkelsen. Cappelen Damm

COLUMBUS. Lærerveiledning Norge og fylkene. ved Rolf Mikkelsen. Cappelen Damm COLUMBUS Lærervelednng Norge og fylkene ved Rolf Mkkelsen Cappelen Damm Innlednng Columbus Norge er et nteraktvt emddel som nneholder kart over Norge, fylkene og Svalbard, samt øvelser og oppgaver. Det

Detaljer

Dynamisk programmering. Hvilke problemer? Overlappende delproblemer. Optimalitetsprinsippet

Dynamisk programmering. Hvilke problemer? Overlappende delproblemer. Optimalitetsprinsippet Dynamsk programmerng Hvlke problemer? Metoden ble formalsert av Rchard Bellmann (RAND Corporaton) på -tallet. Har ngen tng med programmerng å gøre. Dynamsk er et ord som kan aldr brukes negatvt. Skal v

Detaljer

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir)

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir) 2009/48 Notater Bjørn Gabrelsen, Magnar Lllegård, Bert Otnes, Brth Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdr) Notater Indvdbasert statstkk for pleeog omsorgstjenesten kommunene (IPLOS) Foreløpge resultater

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Prvate gjøremål på jobben Spørsmål: Omtrent hvor mye td bruker du per dag på å utføre prvate gjøremål arbedstden (n=623) Mer

Detaljer

Oppgaver. Multiple regresjon. Forelesning 3 MET3592 Økonometri ved David Kreiberg Vår 2011

Oppgaver. Multiple regresjon. Forelesning 3 MET3592 Økonometri ved David Kreiberg Vår 2011 Forelesnng 3 MET359 Økonometr ved Davd Kreberg Vår 0 Oppgaver Alle oppgaver er merket ut fra vanskelghetsgrad på følgende måte: * Enkel ** Mddels vanskelg *** Vanskelg Multple regresjon Oppgave.* Ta utgangspunkt

Detaljer

Universal-seriedimbryter-innsats Bruksanvisning

Universal-seriedimbryter-innsats Bruksanvisning Bruksanvsnng Serepåsats for koplng og dmmng Art. Nr.: 2263 00 Art. Nr.: 2264 xx Apparatets oppbygnng (fgur 1) (1) Dmbryter (2) Påsats (3) Ramme (1) (3) (2) Skkerhetsnstrukser Innbyggng og montasje av elektrske

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlge anskaffelser Advokatfrmaet Haavnd AS Att. Maranne H. Dragsten Postboks 359 Sentrum 0101 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 1484867/2 2010/128 08.03.2011 Avvsnng av klage

Detaljer

TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller likt uansett variasjon i vanskelighetsgrad. Svarene er gitt i <<< >>>.

TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller likt uansett variasjon i vanskelighetsgrad. Svarene er gitt i <<< >>>. ECON30: EKSAMEN 05 VÅR - UTSATT PRØVE TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller lkt uansett varasjon vanskelghetsgrad. Svarene er gtt

Detaljer

Bruksanvisning. Fargekamera for innfelt dørstasjon 1265..

Bruksanvisning. Fargekamera for innfelt dørstasjon 1265.. Bruksanvsnng Fargekamera for nnfelt dørstasjon 1265.. Apparatbeskrvelse Fargekameraet tlhører Gra porttelefonssystem og brukes for å utvde nnfelt dørstasjon. Fargekameraet har følgende produktegenskaper:

Detaljer

Forelesning nr.3 INF 1411 Elektroniske systemer. Parallelle og parallell-serielle kretser Kirchhoffs strømlov

Forelesning nr.3 INF 1411 Elektroniske systemer. Parallelle og parallell-serielle kretser Kirchhoffs strømlov Forelesnng nr.3 INF 4 Elektronske systemer Parallelle og parallell-serelle kretser Krchhoffs strømlov Dagens temaer Parallelle kretser Kretser med parallelle og serelle ster Effekt parallelle kretser Krchhoffs

Detaljer

TMA4240/4245 Statistikk Eksamen august 2016

TMA4240/4245 Statistikk Eksamen august 2016 Norges teknsk-naturvtenskapelge unverstet Insttutt for matematske fag TMA44/445 Statstkk Eksamen august 6 Løsnngssksse Oppgave a) Ved kast av to ternnger er det 36 mulge utfall: (, ),..., (6, 6). La Y

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen : ECON130 Statstkk 1 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamensdag: 15.0.015 Sensur kunngjøres senest: 0.07.015 Td for eksamen: kl. 09:00 1:00 Oppgavesettet er på 4 sder Tllatte hjelpemdler:

Detaljer

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397..

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Innhold Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med omkobler 2 Installasjon av romtemperaturregulator Bruksområde Romtemperaturregulatoren

Detaljer

Forelesning nr.3 INF 1411 Elektroniske systemer

Forelesning nr.3 INF 1411 Elektroniske systemer Forelesnng nr.3 INF 4 Elektronske systemer 009 04 Parallelle og parallell-serelle kretser Krchhoffs strømlov 30.0.04 INF 4 Dagens temaer Parallelle kretser Kretser med parallelle og serelle ster Effekt

Detaljer

Brukerveiledning. DEVIreg 550. Elektronisk intelligent termostat.

Brukerveiledning. DEVIreg 550. Elektronisk intelligent termostat. Brukerveiledning DEVIreg 550 Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Innhold 1 Innledning................ 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner..... 5 2 Innstillinger............... 6 2.1 Frostbeskyttelse.........

Detaljer

1653B/1654B. Installasjonstest på et IT anlegg i drift

1653B/1654B. Installasjonstest på et IT anlegg i drift 65B/654B Installasjonstest på et IT anlegg drft Utførng av testene Spennngsmålnger Testeren kan brkes som et ac voltmeter hvor spennng og frekvens kan vses samtdg ved å sette rotasjonsbryteren tl V. Alle

Detaljer

Balanserte søketrær. AVL-trær. AVL-trær. AVL-trær høyde AVL AVL. AVL-trær (Adelson-Velskii og Landis, 1962) Splay-trær (Sleator og Tarjan, 1985)

Balanserte søketrær. AVL-trær. AVL-trær. AVL-trær høyde AVL AVL. AVL-trær (Adelson-Velskii og Landis, 1962) Splay-trær (Sleator og Tarjan, 1985) alanserte søketrær VL-trær Et bnært tre er et VL-tre hvs ølgende holder: VL-trær delson-velsk og Lands, 96 play-trær leator og Tarjan, 98. orskjellen høyde mellom det høyre og det venstre deltreet er maksmalt,

Detaljer

Asker og Bærum tingrett Postboks 578 1302 SANDVIKA Oslo, 24. oktober 201 1 Ansvarlig advokat: Lage Sverdnip-Thygcson Vår ref.

Asker og Bærum tingrett Postboks 578 1302 SANDVIKA Oslo, 24. oktober 201 1 Ansvarlig advokat: Lage Sverdnip-Thygcson Vår ref. 27 Okt 2011 19:52 Arctc nternet 22171941 Sde: 1 Torkldsen, Tennae & co. Advokatfrma AS Asker og Bærum tngrett Postboks 578 1302 SANDVKA Oslo, 24. oktober 201 1 Ansvarlg advokat: Lage Sverdnp-Thygcson Vår

Detaljer

EKSAMEN ny og utsatt løsningsforslag

EKSAMEN ny og utsatt løsningsforslag 8.. EKSAMEN n og utsatt løsnngsorslag Emnekode: ITD Dato:. jun Hjelpemdler: - To A-ark med valgrtt nnhold på begge sder. Emnenavn: Matematkk ørste deleksamen Eksamenstd: 9.. Faglærer: Chrstan F Hede -

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 015 Antall dager med hjemmekontor Spørsmål: Omtrent hvor mange dager jobber du hjemmefra løpet av en gjennomsnttsmåned (n=63) Prosent

Detaljer

_. 3* ; Kommunen ber om kr 182 599,- for inndekking av kostnader med på kongeørn i Rissa kommune i perioden 25. juli - 17. august 2015.

_. 3* ; Kommunen ber om kr 182 599,- for inndekking av kostnader med på kongeørn i Rissa kommune i perioden 25. juli - 17. august 2015. I I SørTrøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondhem Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgtt ved svar)

Detaljer

Bruksanvisning. Relemodul

Bruksanvisning. Relemodul Bruksanvisning Relemodul 1289 00 Innholdsfortegnelse Apparatbeskrivelse...3 Betjeningselementer og symboler...4 Tilkoblingsklemmer...7 Montering...8 Innstilling av driftsmodus....9 Koble om driftsmodus

Detaljer

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk.

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk. ECON 0 Forbruker, bedrft og marked Forelesnngsnotater 09.0.07 Nls-Henrk von der Fehr FORBRUK OG SPARING Innlednng I denne delen skal v anvende det generelle modellapparatet for konsumentens tlpasnng tl

Detaljer

Eksamen ECON 2200, Sensorveiledning Våren Deriver følgende funksjoner. Deriver med hensyn på begge argumenter i e) og f).

Eksamen ECON 2200, Sensorveiledning Våren Deriver følgende funksjoner. Deriver med hensyn på begge argumenter i e) og f). Eksamen ECON 00, Sensorvelednng Våren 0 Oppgave (8 poeng ) Derver følgende funksjoner. Derver med hensyn på begge argumenter e) og f). (Ett poeng per dervasjon, dvs, poeng e og f) a) f( x) = 3x x + ln

Detaljer

Nå med batteribackup

Nå med batteribackup [ ] MICROSAFE MTR / MTRNS (standard) Leveres med 1-polt, 16A med eller uten nattsenk. MICROSAFE MTR-W / MTRNS-W (våtrom) Leveres med 2-polt, 10A med eller uten nattsenk. Nå med batteribackup Aktiv punktum

Detaljer

Teknisk spesifikasjon:

Teknisk spesifikasjon: Digital Thermostat EP16 Elektronisk termostat, 2-pol, 16A m/gulv- og innebygget føler, samt temperaturbegrenser. Termostaten har innebygget dag- og natt senkning. Teknisk spesifikasjon: Driftsspenning

Detaljer

22 567 281 aksjer tilsvarende 43,17 % av selskapets aksjekapital var representert på generalforsamlingen.

22 567 281 aksjer tilsvarende 43,17 % av selskapets aksjekapital var representert på generalforsamlingen. . PROTOKOLL FRA ORDNÆR GENERALFORSAMLNG Q-FREE ASA Generalforsamlngen ble avholdt den 9. ma 2008 1(1. 16.00 selsl(apets lol(aler Thong Owesens gate 35 C, 7044 Trondhem. Generalforsamlngen ble åpnet av

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus stikkontaktadapter dimmer universal Art.-nr. : FZD1254WW. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus stikkontaktadapter dimmer universal Art.-nr. : FZD1254WW. Bruksanvisning Art.-nr. : FZD1254WW Bruksanvsnng 1 Skkerhetsnformasjon Monterng og nnbyggng av elektrske apparater må kun gjennomføres av autorserte elektrkere. Fare for alvorlge personskader, brann og materelle skader.

Detaljer

EKSAMEN I FAG SIF5040 NUMERISKE METODER Tirsdag 15. mai 2001 Tid: 09:00 14:00

EKSAMEN I FAG SIF5040 NUMERISKE METODER Tirsdag 15. mai 2001 Tid: 09:00 14:00 Norges teknsk naturvtenskapelge unverstet Insttutt for matematske fag Sde 1 av 9 Faglg kontakt under eksamen: Enar Rønqust, tlf. 73 59 35 47 EKSAMEN I FAG SIF5040 NUMERISKE METODER Trsdag 15. ma 2001 Td:

Detaljer

Løsningsskisse til eksamen i TFY112 Elektromagnetisme,

Løsningsskisse til eksamen i TFY112 Elektromagnetisme, Løsnngssksse tl eksamen TFY11 Elektromagnetsme, høst 003 (med forbehold om fel) Oppgave 1 a) Ved elektrostatsk lkevekt har v E = 0 nne metall. Ellers bruker v Gauss lov med gaussflate konsentrsk om lederkulen.

Detaljer

Er verditaksten til å stole på?

Er verditaksten til å stole på? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2006 Er verdtaksten tl å stole på? En analyse av takstmannens økonomske relasjon tl eendomsmegler av Krstan Gull Larsen Veleder: Professor Guttorm Schjelderup Utrednng

Detaljer

TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller likt uansett variasjon i vanskelighetsgrad. Svarene er gitt i << >>.

TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller likt uansett variasjon i vanskelighetsgrad. Svarene er gitt i << >>. ECON13: EKSAMEN 14V TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller lkt uansett varasjon vanskelghetsgrad. Svarene er gtt >. Oppgave 1 Innlednng. Rulett splles på en rekke kasnoer

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

(VCR) BRUKERHÅNDBOK MODELL: RN-102

(VCR) BRUKERHÅNDBOK MODELL: RN-102 Vdeoopptaker (VCR) BRUKERHÅNDB MODELL: RN-12 PAL Norwegan Dansk Swedsh Fnnsh Vennlgst les denne bruksanvsnngen nøye og helt gjennom før tlkoplng, bruk og justerng av dette produktet. Model No. EC27P Part

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer

Dynamisk programmering. Hvilke problemer? Overlappende delproblemer. Optimalitetsprinsippet

Dynamisk programmering. Hvilke problemer? Overlappende delproblemer. Optimalitetsprinsippet Dynamsk programmerng Metoden ble formalsert av Rchard Bellmann (RAND Corporaton på -tallet. Programmerng betydnngen planlegge, ta beslutnnger. (Har kke noe med kode eller å skrve kode å gøre. Dynamsk for

Detaljer

Arbeid og potensiell energi

Arbeid og potensiell energi Arbed og potensell energ 4.3.5 Mdtveseksamen: 6.3. Pensum: Kap. boken flere lærer på data-lab YS-MEK 4.3.5 Konservatve krefter: v kan fnne en potensalfunksjon slk at: d d energbevarng vertkal kast: mg

Detaljer

Vekst i skjermet virksomhet: Er dette et problem? Trend mot større andel sysselsetting i skjermet

Vekst i skjermet virksomhet: Er dette et problem? Trend mot større andel sysselsetting i skjermet Forelesnng NO kapttel 4 Skjermet og konkurranseutsatt vrksomhet Det grunnleggende formål med eksport: Mulggjøre mport Samfunnsøkonomsk balanse mellom eksport og mportkonkurrerende: Samme valutanntjenng/besparelse

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2009

Medarbeiderundersøkelsen 2009 - 1 - Medarbederundersøkelsen 2009 Rapporten er utarbedet av B2S AS - 2 - Innholdsfortegnelse Forsde 1 Innholdsfortegnelse 2 Indeksoverskt 3 Multvarate analyser Regresjonsanalyse 5 Regresjonsmodell 6 Resultater

Detaljer

MTO diagram. Ble informasjon om denne type hendelser registrert og tatt lærdom av, av Skanska eventuelt. bransjeorganisasjon?

MTO diagram. Ble informasjon om denne type hendelser registrert og tatt lærdom av, av Skanska eventuelt. bransjeorganisasjon? MTO dagram Hendelse- årsaksanalyse Avvk Før 1999 Sementnjeksjon Sementnjeksjon fjell fjell - "le" "le" trykk trykk Utvklng njeksjonspakkere fra ca 1980 Ble nmasjon denne type hendelser regstrert tatt lærd,

Detaljer

Romtermostatens brukerveiledning. For brukeren. Romtermostatens brukerveiledning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Romtermostatens brukerveiledning. For brukeren. Romtermostatens brukerveiledning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Romtermostatens brukerveiledning For brukeren Romtermostatens brukerveiledning geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 NO INNHOLDSFORTEGNELSE HVORDAN BRUKE APPARATET DITT 1 Bruk av apparatet...2

Detaljer

Studieprogramundersøkelsen 2013

Studieprogramundersøkelsen 2013 1 Studeprogramundersøkelsen 2013 Alle studer skal henhold tl høgskolens kvaltetssystem være gjenstand for studentevaluerng mnst hvert tredje år. Alle studentene på studene under er oppfordret tl å delta

Detaljer

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel TRÅNEE TRANEE Som tranee for Arbederpartets stortngsgruppe har Brgt Skarsten har.net mdt smørøyet. 23-årngen har tatt ett års pause fra studene statsvtenskap ved Unverstetet Oslo, ford hun har påtatt seg

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persiennestyringssystem. Elektronisk persiennestyring easy Best.-nr. : 0841..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persiennestyringssystem. Elektronisk persiennestyring easy Best.-nr. : 0841.. Best.-nr. : 0841.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

DVD-SPILLER/ VIDEO OPPTAKER

DVD-SPILLER/ VIDEO OPPTAKER -SPILLER/ VIDEO OPPTAKER BRUKERHÅNDBOK MODELL : RN-850 PAL R Norwegan Dansk Swedsh Fnnsh Vennlgst les denne bruksanvsnngen nøye og helt gjennom før tlkoplng, bruk og justerng av dette produktet. Skkerhetsforanstaltnnger

Detaljer